TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk"

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 4. rész a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 4. sz. melléklete szerinti támogatások (A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása)

2 TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 Fogalom meghatározások... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA... 4 I. A évi Kvtv. 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó... 4 II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése... 4 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai... 4 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai... 5 A helyszíni vizsgálat dokumentumai és szempontjai... 5 III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése... 6 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai... 8 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai... 8 Technikai információk A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a évi Kvtv. 4. sz. melléklete megfelelő pontjának tartalmával azonosak. A jogcímcsoportok, jogcímek, aljogcímek alkalmazott számozása és elnevezése azonos az EBR42 Önkormányzati információs rendszerben találhatóakkal. A további, jelöléssel bíró, dőlt betűs szövegrészek jogszabály, vagy állásfoglalás szó szerinti idézetei. 2

3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések Jogszabály Alkalmazott rövidítések évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi Kvtv évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi Kvtv. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény A helyi adókról szóló évi C. törvény Áht. Áht. R 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet Szja tv. helyi adó tv. 368/2011. (XII. 23. ) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Ávr. Fogalom meghatározások Jövedelemkülönbség mérséklése Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a évi Kvtv. 4. sz. melléklet A) pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel és a 2., illetve 3. pont szerinti iparűzési adóerő-képesség - a január 1- jei lakosságszámra - együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő összeget, a bevétel e szintig kiegészül. Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg az 5. pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.) [2011. évi Kvtv. 4. sz. mell. B) III.1. pont] Ha az egy főre jutó összeg a 4. pontban szereplő összeg %-a közötti, akkor az önkormányzat csökkentésben nem érintett és kiegészítésben sem részesül. Iparűzési adóerő-képesség A költségvetési évben a települési önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó, településre jutó adóalap 1,4 %-a. [2010. évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III.2. pont] 3

4 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA évi Kvtv. 4. számú melléklet A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által évre bevallott, az Adóés Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)-B) pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. -ának (3) bekezdésében meghatározott NGM rendeletben kell közzétenni évi Kvtv. 4. sz. mell. A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a. Tekintettel arra, hogy a támogatás összege központi számítással kerül meghatározásra, ezért e jogcím tekintetében felülvizsgálatra nincs szükség évi Kvtv. 4. sz. mell. B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32 %-a illeti meg az I-III. pont szerint. I. E törvény (= évi Kvtv.) 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó Tekintettel arra, hogy a támogatás összege központi számítással kerül meghatározásra, ezért e jogcím tekintetében felülvizsgálatra nincs szükség. II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése évi Kvtv. 4. sz. mell. B)II. minden megyei önkormányzatot megillet: a) a megye január 1-jei lakosságszáma után 140 forint/fő, Tekintettel arra, hogy a támogatás összege központi számítással kerül meghatározásra, ezért e jogcím tekintetében felülvizsgálatra nincs szükség. b) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után forint/fő. A b) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. mellékletének 11. f)-h), 12., 14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. jogcímhez kapcsolódó férőhely, valamint - a 3. melléklet kiegészítő szabályainak 10.a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított évi - a 15., 16. a), bb), bc), c), d), ea), 17. a) számú jogcímhez kapcsolódó nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. A B)/I. és a B)/II. b) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását követi. Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai A évi Kvtv. 3. számú mellékletének 1 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvénynek megfelelően január 1-jétől az APEH feladatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. 4

5 11. f)-h), 12., 14. számú jogcímeihez kapcsolódó ellátottakat, a 13. jogcímhez kapcsolódó férőhelyeket, valamint a 15., 16. a), bb), bc), c), d), ea), 17. a) számú jogcímekhez kapcsolódó, évben nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszámokat megalapozó dokumentumok. Lásd: Segédlet 2-3. rész érintett jogcímeinél leírtakat. Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 1. A évi Kvtv. 4. sz. mell. B).II.b) pontban meghatározott támogatás meghatározáskor az ellátottak számbavételénél a évi Kvtv. 3. számú melléklet 11. f)-h), 12., 14. számú jogcímekhez kapcsolódó ellátottakat, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhelyeket, valamint a (Kiegészítő szabályok 10.a) pontjában foglaltak figyelembe vételével számított évi) 15., 16. a), bb), bc), c), d), ea), 17. a) számú jogcímekhez kapcsolódó évben nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszámokat együttesen vették-e alapul. 2. Figyelembe vették-e azt, hogy az 1. pontban felsorolt egyes közoktatási jogcímek esetében a költségvetési év első 8 hónapjára a évi Kvtv.-ben meghatározottak szerint vehető igénybe a hozzájárulás: 2 azokon a jogcímeken, ahol a hozzájárulás megállapítása átlaglétszám alapján történik a mutatószámként megjelölt átlaglétszám, azon jogcímen, ahol a hozzájárulás megállapítása a férőhelyek átlagos száma alapján történik, a mutatószámként megjelölt átlagos férőhelyszám, azokon a jogcímeken, melyeknél a 2010/2011. nevelési, illetve tanév adata alapján 8 hónapra jár a támogatás az összesített létszám egészre kerekített 8/12-e, azokon a jogcímeken, melyeknél a 2011/2012. nevelési, illetve tanév adata alapján 4 hónapra jár a támogatás az összesített létszám egészre kerekített 4/12-e, került-e figyelembe vételre az összesített adatban. 3. Az önkormányzat a beszámolóban az 1. pont alatt felsorolt jogcímeken elszámolt létszám alapul vételével számította-e ki a mutatószámot. 4. Amennyiben az Igazgatóság a felülvizsgálat során az érintett jogcímeken az elszámoláshoz képest eltérést tárt fel, az eltérés hatása átvezetésre került-e az ellátottak utáni személyi jövedelemadó-részesedés elszámolásánál is. A helyszíni vizsgálat dokumentumai és szempontjai Helyszíni vizsgálatra e jogcím esetében nincs szükség, azonban ha az Igazgatóság az egyes érintett jogcímeket a helyszínen vizsgálja, és azok tekintetében eltérést tár fel, az eltérés hatását át kell vezetni az ellátottak utáni személyi jövedelemadó-részesedés jogcímen is. 2 Lásd: évi Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit - a 16.bb), 16.bc), 16.eb)-ec), a 17.a) és a 17. b) pontokban szereplő jogcímek kivételével január 1-jétől augusztus 31-éig, a 2010/2011. nevelési évre, illetve tanévre a évi Kvtv. határozza meg. 5

6 III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése évi Kvtv. 4. sz. mell. 1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel és a 2. illetve 3. pont szerinti iparűzési adóerő-képesség - a január 1-jei lakosságszámra - együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő összeget, a bevétel e szintig kiegészül. Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg az 5. pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.) Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a november 1-jei állapotnak megfelelően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatai alapján kell figyelembe venni. 2. E törvény szempontjából a települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérséklésének alapjául szolgáló iparűzési adóerő-képessége: 2.1. azon települési önkormányzatok esetében, amelyek július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, megegyezik a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: évi Kvtv.) 4. melléklete B) III. 2., 2.1. és 2.2. pontja szerint számított, 6.1. pontja szerint elszámolt június 30-ai iparűzési adóerő-képességgel évi Kvtv. 4. melléklet B) III. 2. E törvény szempontjából iparűzési adóerő-képesség a költségvetési évben a települési önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4 %-a Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeznek a évi iparűzési adóelőleget meghatározó, településre jutó adóalap (a továbbiakban: adóalap): a teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő - a helyi adókról szóló évi C. törvény alapján megállapított - adóalap, amelyet növelni kell: a) a töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével. Töredék év: a július 1-je előtt, év közben bevezetett iparűzési adóról szóló rendelet hatálybalépésétől december 31-éig terjedő időszak, az állandó jellegű vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén év közben kezdő, és azt 2009-ben meg nem szüntető adózó bevallásában szereplő időszak. (Megszűntnek tekintendő a vállalkozás abban az esetben is, ha az adott önkormányzat illetékességi területén telephelyét felszámolja.) b) a évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal, ennek hiányában az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével. Az utolsó bevallásban szereplő adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha: a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből december 31-éig törölték, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó bevétele évben nem haladta meg a forintot, az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató adóalany évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett tevékenységének időtartama nem érte el a 181 napot, az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát december 31-éig - az okmányirodai nyilvántartás szerint - visszaadta vagy visszavonták, c) az előtársaságok évben a évről benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal, csökkenteni kell: a december 31-ével megszűnt vállalkozások adóbevallásában szereplő - a számításban figyelembe vett adóalappal, A és a alapján számított adóalapot korrigálja a) a 2009-re vonatkozó, évben benyújtott önellenőrzési adóalap-változás, b) a évet megelőző évek önellenőrzése miatt évben visszatérítésre vagy befizetésre kerülő, továbbá 6

7 az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő iparűzési adó adóalapja, c) az önkormányzatok szerződésben rögzített adóbevétel megosztásának arányában az olyan vállalkozás adóalapja, amely az önkormányzatok együttműködése révén telepedett le az egyik, megállapodásban szereplő önkormányzat területén Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, és azt július 1-je és december 31-e között hatályon kívül helyezték, a 6. pontnak megfelelő elszámoláskor az iparűzési adóerő-képességükben érvényesítendő adóalap megegyezik a 2.1. pont szerinti, teljes évi adóalappal, figyelembe véve a) a pont szerinti növelő tényezők közül az a) és b) pontot azzal, hogy az a) pont szerinti évesítendő töredék évnek számít az önkormányzat által július 1-je és december 31-e között hatályon kívül helyezett iparűzési adóról szóló rendeletnek megfelelően az adóbevallásokban megjelenő időszak, b) a pont szerinti csökkentő tényezőt, és c) a pont szerinti adóalap korrigáló tényezőket A települési önkormányzatnak július 31-éig el kell számolnia a június 30-ai iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával azon települési önkormányzatok esetén, amelyek július 1-jén nem rendelkeztek hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel, megegyezik az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.1. pont szerinti adóerő-képességének - a legalacsonyabb és legmagasabb adóerőképességű önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával. 3. Amennyiben a települési önkormányzat a évi költségvetési tv. 4. melléklete B) III pontja szerinti elszámolás során növeli június 30-ai iparűzési adóerő-képességét, akkor ezen adat válik a évi jövedelemkülönbség mérséklésének alapjává, a települési önkormányzat pedig az Áht. 64. (5) bekezdése aa) pontja szerinti határidőben lemond a évi jövedelemkülönbség mérséklés - iparűzési adóerőképességnövekedés miatt - jogtalanul igénybevett részéről. A lemondást az Áht. 64/A. (4) bekezdés a) pontja szerinti igénybevételi kamat terheli. A normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatása csak az év végi elszámolás során érvényesül. 4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban: a) község 500 főig b) község főig c) község 2000 fő felett d) város főig e) város fő felett f) megyei jogú város g) főváros (kerületekkel együtt) Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár 40 ezer forint és e törvény 3. melléklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15. c)-f), 16.a) pont szerinti tanulók, a 16.c), d), ea) és 17.a) pontokból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, illetve kollégiumban elhelyezettek a 3. melléklet kiegészítő szabályainak 10.a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított évi együttes száma szorzatának a település január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő. 7

8 5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása: A 4. pontban szereplő értékhatár %-ában sávonként Sávonként a levonásra kerülő egy főre jutó összeg A normatív hozzájárulásból levonásra kerülő összeg %-ban forint/fő %-ban forint/fő 4. oszlop összesen x a település január 1-jei lakosságszáma forintban felett 90 - Levonandó összesen: - - A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a települési és területi kisebbségi önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. melléklet 1., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15. a), b), g) pontok, valamint a 16.ba), c), d), ea), ec),17.a) pontokból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók alapján 2011-ben megillető normatív hozzájárulás összegének 90%-a. A közoktatási célú normatív hozzájárulások számítása a 3. melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével történik A települési önkormányzatoknak az Áht a (7) bekezdésének megfelelően év végén csak a normatív hozzájárulások év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával kell elszámolniuk A normatív hozzájárulások év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem terheli A jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának az Áht. 64/D. -a szerinti felülvizsgálata során az Igazgatóság betekinthet az önkormányzatoknál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba valamint az iparűzési adóbevallással kapcsolatos iratokba. Az e mellékletben szabályozott települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatására és beszámítására nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait. Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai az önkormányzati éves elemi költségvetési beszámoló 50. űrlap, az önkormányzati éves elemi költségvetési beszámoló 31. űrlap (térségi feladatot ellátó önkormányzatoknál), ONKADO programból előállított adóerő-képesség összesítő elszámolás lista, kimutatás azon önkormányzatokról, akik július 01-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, illetve nem rendelkeztek, kimutatás azon önkormányzatokról, akik július 01-jén rendelkeztek hatályos, iparűzési adóról szóló rendelettel, de azt július 1. és december 31. között hatályon kívül helyezték, kimutatás azon önkormányzatokról, akik július 01-jén nem rendelkeztek hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel, de július 01. után bevezették, a pótlólagos adatkérés csatolt dokumentumai. Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 1. Az önkormányzat a költségvetési beszámoló 50. űrlapján számolt-e el jövedelemkülönbség mérséklést. 8

9 2. A települési önkormányzat július 31-éig elszámolt-e a június 30-ai iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával. 3. Az önkormányzat a évi beszámoló 50. űrlap 8. során adóerő-képesség növekedést jelzett-e. 4. Az önkormányzat rendelkezett-e július 1-jén helyi iparűzési adórendelettel. 5. Amennyiben az önkormányzat: július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkezett, a évi Kvtv. 4. számú melléklet B) III.2.1. pontnak megfelelően számolt-e el, vagyis a évi iparűzési adóelőleget meghatározó, településre jutó adóalap megállapításakor figyelembe vette-e a évi Kvtv. 4. sz. melléklet B) III pont szerinti növelő, a pont szerinti csökkentő, valamint a pont szerinti adóalapot korrigáló tényezőket, és az elszámolása megfelelt-e a évi Kvtv. 4. számú melléklet B) III. 2., 3. pontokban foglaltaknak, július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkezett, és azt július 1-je és december 31-e között hatályon kívül helyezte, a évi Kvtv. 4. számú melléklet B) III.2.2. pontnak megfelelően számolt-e el. 6. Amennyiben az önkormányzat július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkezett, vizsgálandó, hogy a féléves és éves költségvetési beszámoló során közölt-e adatot a évi adóerőképesség elszámolására vonatkozóan az 50. űrlapon az iparűzési adóalap soron, Megjegyzés: A éves beszámoló adata az önkormányzat évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjául szolgáló iparűzési adóerőképessége, amely megegyezik a féléves beszámoló adata korrigálva a áprilisi lemondás (adóerőképesség növekedés) összegével, a féléves beszámoló adata már a évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjául szolgáló iparűzési adóerőképességre vonatkozik. a közölt adatot helyesen adta-e meg (a vizsgálat a 8. pont szerint folytatódhat, és a növelő, csökkentő, korrigáló tényezők helyességének vizsgálata a helyszínen az iparűzési adóbevallások alapján történhet). 7. Amennyiben az önkormányzat július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel nem rendelkezett, az iparűzési adóerő-képessége megegyezett-e az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III.2.1. pont szerinti adóerő-képességének - a legalacsonyabb és legmagasabb adóerő-képességű önkormányzatok egyegy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával. 8. Amennyiben az önkormányzat július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel nem rendelkezett, vizsgálandó, hogy a féléves és éves költségvetési beszámoló során az 50. űrlap iparűzési adóalap soron nullát szerepeltetett-e. 3 ha július 1-je után (2009. július 2. és június 30. között) bevezette az iparűzési adót, akkor a féléves és éves költségvetési beszámoló során az 50. űrlap iparűzési adóalap soron nullát szerepeltetett-e Vizsgálandó, hogy az 50. űrlap iparűzési adóalap sora megegyezik-e az ONKADO program által előállított évi adóerőképesség lista iparűzési adóalap adatával. Amennyiben a két adat között eltérés van, tovább vizsgálandó, hogy az eltérés indokolt-e. (Csak részletes indoklás leadásával fogadható el eltérés az űrlap és ONKADO lista adata között.) Megjegyzés: Az ONKADO program a évben rögzített összes önrevíziót figyelembe veszi az adóerőképesség generálásakor. Az adóerőképesség alapját azonban, csak 3 4 Ebben az esetben az adóerőképességét a rá vonatkozó településkategória átlag alapján központilag állapítják meg évi adóerőképesség listája hozhat adóalap adatot pl: ebben az időszakban az önkormányzathoz a vállalkozók által benyújtott és önkormányzat által feldolgozott bejelentett adóból számított adóalap viszont a költségvetési beszámolójában nulla adóalappal kell elszámolnia. Az adóerőképesség listában szereplő adóalap a féléves költségvetési beszámoló során vehető majd figyelembe. 9

10 a évre vonatkozó, a évben benyújtott önellenőrzési adóalap-változás, és a évet érintő a évet megelőző évek önellenőrzései miatti iparűzési adó visszatérítésre, vagy befizetésre kerülő, továbbá az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő iparűzési adó adóalapja korrigálja. 10. A évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III. 4. a)-f) pontjai szerinti, térségi feladatot is ellátó önkormányzatok évi végleges normatív hozzájárulásai év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával a települési önkormányzat a évi Kvtv-ben meghatározottak szerint számolt-e el A tényleges normatív hozzájárulások hatása érvényesítésre került-e a évi Kvtv. 4. sz. melléklet B)III. 5. pont szerinti beszámítás maximális összegének megállapításánál. Eltérés esetén a tényleges mutatószámok hatásának jövedelemkülönbség mérséklésben való érvényesülése átvezetésre került-e Igénybevételi kamatot csak a évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III. 3. pontjában meghatározott esetekben számítottak-e fel. Igénybevételi kamatfizetési kötelezettség keletkezik, ha: az önkormányzat az év végi elszámolás során módosítja (növeli) az 50. űrlapon a június 30- ai iparűzési adóerő-képességét és a év közben - az iparűzési adóerő-képességnövekedés miatt - a jövedelemkülönbség mérséklés jogtalanul igénybevett részéről lemond, az Igazgatóság a felülvizsgálat során visszafizetési kötelezettséget állapít meg 8. A helyszíni vizsgálat dokumentumai az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendelete, ONKADO programból előállított adóerő-képesség tételes és összesítő elszámolás lista, iparűzési adó szűrt könyvelési napló (nem bevallás alapján rögzített hanem kézzel felvitt könyvelési tételeket szűri le), könyvelési tételek naplója (a felrögzített összes könyvelési tételt listázza), iparűzési adó bevallások, önellenőrzések, évi Kvtv. 4. sz. mell c) pontja szerinti önkormányzati szerződés vállalkozások cégbírósági jegyzékből történő törléséről szóló cégbírósági végzések, okmányiroda által kiadott dokumentum az egyéni vállalkozás megszűntetéséről, mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata arról, hogy e tevékenységből származó bevétele a évben nem haladta meg a Ft-ot, adózói nyilatkozatok Lásd: évi Kvtv. 3. sz. melléklet kiegészítő szabályok 10.a. pontja (A közoktatási jogcímeknél a költségvetési év első 8 hónapjára évi Kvtv. szerint vehető igénybe hozzájárulás, így az ellátottak együttes számánál a felsorolt évi Kvtv. szerinti jogcímek évi Kvtv. szerinti megfelelőjén elszámolt adatokat kell figyelembe venni 8 hónapra.) A térségi feladatot is ellátó önkormányzatok normatív hozzájárulása év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatását a K11 programba beépített ellenőrzés vizsgálja, így a beszámolóban a 31. űrlappal való egyezőség biztosított. A jövedelemkülönbség mérséklése jogcím felülvizsgálatát a térségi normatív állami hozzájárulások teljes körű felülvizsgálatát követően átszámítással meg kell ismételni. A normatív hozzájárulások hatását a beszámítás maximális összegének megállapításánál a K11 programba beépített ellenőrzés vizsgálja, így a beszámolóban a 31. űrlappal való egyezőség biztosított. A jövedelemkülönbség mérséklés jogcím felülvizsgálatát a térségi normatív állami hozzájárulások teljes körű felülvizsgálatát követően átszámítással meg kell ismételni. Ha az Áht a szerinti felülvizsgálati eljárása keretében visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő igénybevételi kamat terheli. 10

11 A helyszíni vizsgálat szempontjai 1. Megegyezik-e a évben az önkormányzathoz beérkezett (iktatott) iparűzési adóbevallások darabszáma az ONKADO programban rögzítettel. 2. Véletlenszerűen kiválasztott iparűzési adóbevallások esetében vizsgálandó, hogy a helyes kód alkalmazásával rögzítették-e, és a bevallás adattartalma egyezik-e a programban szereplő adatokkal, illetve a tételes adóerőképesség lista adóalap adatával A évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalapot csak abban az esetben hagyták-e figyelmen kívül, ha a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből december 31-ig törölték (cégbírósági végzés megléte), a mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó bevétele a évben nem haladta meg a Ft-ot (ekkor az őstermelőnek nem kell bevallást benyújtania, de nyilatkoznia kell, hogy a bevétele nem éri el a Ft-ot, tehát az őstermelői nyilatkozat megléte vizsgálandó), az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetve természetes erőforrást feltáró vagy kutató adóalany a évben, az önkormányzat illetőségi területén végzett tevékenységének időtartama nem érte el a 181 napot (amennyiben a 180 napot meghaladta, akkor e tevékenységek végzésének helye telephelynek minősül, a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelenteni és bevallást beadni, így az adóalapját bele kell számítani az iparűzési adóalapba, nem hagyható figyelmen kívül), az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát december 31-éig visszaadta vagy visszavonták (vizsgálandó, hogy az okmányiroda küldött-e a vállalkozás megszűnéséről az önkormányzatnak dokumentumot). 4. Adóalapot csökkentő tételként csak azon vállalkozások bevallásának adóalapját vették-e figyelembe, amelyek december 31-ével ténylegesen megszűntek, és beadták záró bevallásukat az önkormányzathoz. 5. A évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III pontjának önrevízióra vonatkozó rendelkezéseit helyesen alkalmazta-e az önkormányzat, azaz: valamennyi önrevíziós bevallás feldolgozásra került-e, a fel nem dolgozott bevallás adóerőképességre gyakorolt hatása érvényesítésre került-e, amennyiben a évet megelőző évre nyújtottak be önellenőrzést, vizsgálandó, hogy az adó ténylegesen visszafizetésre 10, vagy befizetésre került-e (számlakivonat vagy adózó kérelme), illetve az önkormányzatot megillető adóra, vagy fennálló adótartozásra elszámolásra került-e (ONKADO program). Ha igen, akkor ezen adóösszegek iparűzési adóalapját korrekciós tényezőként figyelembe vették-e az iparűzési adóelőleget meghatározó adóalap számításakor, a után benyújtott, pénzügyileg rendezett önrevíziók jogszerűen módosítják-e az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességének adóalapját, mivel az elszámolás időpontja (2010. június 30.) alapján a fenti adóbevallások nem módosíthatnák az adóalapot, amennyiben az ONKADO által előállított, végleges június 30. adóerő-képesség listában az önkormányzat adóerő-képességének adóalapja (K1)=0 Ft, vizsgálandó, hogy nem a késedelmesen benyújtott bevallások okozták-e az önkormányzat adóerő-képességének adóalap változását. A Nemzetgazdasági Minisztérium július 07-én kelt tájékoztató levele és a július 08-án kelt kiegészítő levele alapján, a legkésőbb június 30-ai dátummal beérkezett iparűzési adóbevallások (a postára adás, személyes leadás, vagy elektronikus elküldés napja legkésőbb június 30.) vehetők figyelembe az önkormányzatok iparűzési adó alapjába, a június 30-át követően, 9 10 Javasolt a tört éves bevallások, nem folyó évről szóló bevallások, előtársasági záró bevallások, önrevíziós bevallások kiválasztása valamint megszűnt vállalkozások bevallásainak fenti szempontok szerinti (helyes kód alkalmazása stb) vizsgálata. Az adózó rendelkezhet úgy is, hogy más adóelőírásra számolják el az így keletkezett túlfizetését, ekkor tényleges visszafizetés nincs. 11

12 késedelmesen benyújtott bevallások már nem kerülhetnek bele az önkormányzat adóerőképességének adóalapjába, NGM levél ( ) A költségvetési törvény szerint az önkormányzatoknak a jövedelemkülönbség mérséklés alapjául szolgáló évi adóerő-képességükkel július 31-éig el kell számolniuk. Ennek alapját a legkésőbb június 30-ai dátummal beérkezett évi iparűzési adóbevallások jelentik. A költségvetési törvény alapján ezt követően a évi adóerő-képesség további korrigálására nincs szükség. NGM kiegészítő levél ( ) a legkésőbb június 30-ai dátummal beérkezett iparűzési adóbevallásoknak az eddigi gyakorlattal megegyezően azokat a bevallásokat kell tekinteni, ahol a postára adás, a személyes leadás vagy az elektronikus elküldés napja legkésőbb június 30. az önkormányzat adóerőképességét meghatározó adóalapjában a szerződésben rögzített adóbevétel megosztásának arányában szerepel-e az olyan vállalkozás adóalapja, amely több önkormányzat területén rendelkezik telephellyel, és az önkormányzatok együttműködése révén telepedett le az egyik megállapodásban szereplő önkormányzat területén. 6. Az adózáráskor bekért, a évre vonatkozó szűrt könyvelési naplóknál a jegyző indoklását és azt megalapozó kapcsolódó adózási dokumentumokat alapul véve szúrópróbaszerűen meg kell vizsgálni, hogy mely tételek azok, melyeket nem bevallás alapján, illetve bevallásként rögzítettek, és hogy annak indoka elfogadható-e. Ha az adott tétel bevallásnak minősül, annak iparűzési adóerőképességre gyakorolt hatását érvényesítették-e. [Szűrt könyvelési naplóban szereplő tétel lehet pl: adótúlfizetés rendezése, illetve más adónemben fennálló adótartozásra való elszámolása. Mindkét példa az adózó kérelme alapján valósulhat meg. Így vizsgálható, hogy a szűrt könyvelési naplóban szereplő tételhez kapcsolódó dokumentumok az önkormányzatnál megvannak-e (ebben az esetben az adózó kérelme).] 7. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, és azt július 1-je és december 31-e között hatályon kívül helyezték, azok a évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III.2.2. pontnak megfelelően számoltak-e el, vagyis a évi iparűzési adóelőleget meghatározó, településre jutó adóalap megállapításakor figyelembe vették-e az ott meghatározott növelő, csökkentő, illetve korrigáló tényezőket. (A helyszínen vizsgálható, hogy az adóalapot növelő, csökkentő, korrigáló tényezők valóban adóbevalláson alapulnak-e.) 8. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek július 1-jén hatályos iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, azok a évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III.2.1. pontnak megfelelően számoltak-e el, vagyis a évi iparűzési adóelőleget meghatározó, településre jutó adóalap megállapításakor figyelembe vették-e a évi Kvtv. 4. sz. mell. B)III pont szerinti növelő, a pont szerinti csökkentő, valamint a pont szerinti adóalapot korrigáló tényezőket. (A helyszínen vizsgálható, hogy az adóalapot növelő, csökkentő, korrigáló tényezők valóban adóbevalláson alapulnak-e.) 12

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott,

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2008. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2005. évi.. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2004. évre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be.

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be. Útmutató 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtására Szolnok város illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉBEN ŰRLAPOKHOZ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az időközi költségvetési jelentés készítését az államháztartásról szóló

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2016. adóévről Kisszőlős község önkormányzatának illetékességi

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK...

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1. rész

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig Nagyharányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7822 Nagyharsány Kossuth u. 54. Telefon/fax: 72/568-000 A Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2014. adóévben Nagyharsány Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

Közgazdasági Iroda Adócsoport. Anyja születési családi és utóneve:

Közgazdasági Iroda Adócsoport. Anyja születési családi és utóneve: B E V A L L Á S A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015. évben kezdődő adóévben Hódmezővásárhely M.J.V. önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ASP ADO 087-2015 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap. átvevő aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap. átvevő aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013 adóévben az Hőgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014 évben kezdődő adóévben a VARSÁNYönkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben Nagyhalász önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig.

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016 évben kezdődő adóévben a Barcs Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

2014. adóévről Örvényes Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

2014. adóévről Örvényes Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8232 Örvényes. Fenyves u. 1. H E L Y I I P A R Ű Z É S I A D Ó B E V A L L Á S 2014. adóévről Örvényes Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Tel: 89/356-925, 30/730-0856 gecsepmh@globonet.hu www.gecse.hu Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben