I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása"

Átírás

1 KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása 1. Általában hogyan értékeli az önkormányzati feladatrendszerben bekövetkezett változásokat?... 1 Indokolt volt 2 Részben indokolt volt 3 Szükségtelen volt 2. Kérjük, írja le véleményét, tapasztalatait a többcélú kistérségi társulások felbomlásával, az új társulási formákkal kapcsolatban! 3. Milyen minőségben tudtak eleget tenni korábbi feladataiknak a települések?... 1 Legtöbbször jó minőségű, színvonalas volt feladatellátás 2 Átlagos minőségű, a lehetőségekhez képest megfelelő 3 Gyenge, sok esetben akadozva és rosszul működött 3a. A gyenge minőség különösen a következő közszolgáltatásokra volt jellemző: 4. A feladatcsökkenést hogyan értékeli, fenntarthatóbb e az önkormányzat működése, javulnak e a közszolgáltatások ellátásának feltételei?..., ezáltal pénzügyileg fenntarthatóbb lett az önkormányzat működése 2 Nincs érdemi változás, egyelőre nehéz eldönteni 3 Hiba volt, több a káros hatása 4a. Különösen hátrányos a változás a következő közszolgáltatások területén: 1

2 5. Az önhöz tartozó települési körben kihasználják e az önkormányzatok a társulási formát? Szükségesnek tartja a társulási forma kihasználását?... 6a. Ha igen, akkor különösen mely közszolgáltatási területeken? 7. Szükség lenne e a helyi közszolgáltatások esetében valamilyen területi (járási, kistérségi, megyei) koordinációra, irányításra?..., különösen megyei léptékben 2 Igen, különösen kistérségi, járási léptékben 3 Nem 8. Milyen szervezeti formában kellene a közszolgáltatások szakmai segítését megoldani?... 1 Kistérségi társulás 2 Járás 3 Megyei szakmai hivatal 4 Egyéb, éspedig Ideális esetben milyen hatáskörbe tartozónak tartja az egyes közszolgáltatási feladatokat? szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kulturális közszolgáltatás lakás és helyiséggazdálkodás hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, Községi önkormányzati hatáskörben Városi önkormányzatnak kell ellátni Minden településen ellátandó Kistelepülések esetében társulásban kellene ellátni Állami, központi szervezésben kellene ellátni 2

3 vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása helyi közösségi közlekedés biztosítása távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) hajléktalan személyek ellátása 10. Megítélése szerint a következő önkormányzati feladatok ellátása milyen területi szinten, léptékben valósítható meg a leginkább költséghatékonyan? Közös feladatellátást igénylő közszolgáltatások 1 ezer fő alatti 1 2 ezer fős 2 5 ezer fős 5 10 ezer fős ezer fős ezer fős 50 ezer fő feletti szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása helyi közösségi közlekedés biztosítása távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, 3

4 a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) II. A szolgáltatások szervezeti keretei 1. Melyek az előnyei és a hátrányai a saját költségvetési intézmény működtetésének? Előnyök: Hátrányok: 2. A saját tulajdonú önkormányzati vállalkozás a közszolgáltatások területén milyen előnyöket és hátrányokat jelent (kérjük a fontosabb közszolgáltatások szerint differenciálni a válaszát) Előnyök: Hátrányok: 3. Mennyiben elégedett a kiszerződési formával a szolgáltatás minősége tekintetében?... 1 Teljes mértékben elégedett 2 Átlagos minőségű 3 Gyenge, sok esetben akadozva és rosszul működik 3a. Ha a kiszerződési formával probléma volt, akkor ennek mi volt az oka? 4. Mennyiben tud hatást gyakorolni a közszolgáltató szervezetre a szolgáltatás ára illetve a költségek tekintetében? szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Teljes mértékben Csekély mértékben Semennyire 4

5 Hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása Távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) 5. A kiszerződéseknél igénybe vettek e szakembert vagy kaptak e rá mintát?... 1 Általában igen, rendszeresen volt jellemző, néha igen 3 Általában nem, soha 6. A hivatalában hány százaléknyi az olyan alkalmazott, aki rendelkezik szakértelemmel valamelyik közszolgáltatási területen? Van e olyan funkció, amit több közszolgáltató intézmény tekintetében közösen oldanak meg? Tartanak e az intézményvezetőknek, közszolgáltatóknak közös megbeszéléseket??... 1 Általában igen, rendszeresen volt jellemző, néha igen 3 Általában nem, soha 9. Hogyan oldják meg a saját intézményvezetők szakmai továbbképzését? 10. A települések között van e szakmai, továbbképzési, jó gyakorlat átadási együttműködés?... 10a Ha igen, különösen mely területeken? 11. Rendeltek e meg az utóbbi tíz évben a közszolgáltatások egészére vagy bizonyos részére szakmai értékelő, intézményi átvilágító tanulmányt?... 5

6 , rendszeresen volt jellemző, néha igen 3 Nem 12. A testület tárgyalja e a rendszeresen a közszolgáltatások helyzetét?..., átfogóan 2 Jellemzően egy egy intézmény helyzete kerül napirendre 3 Nem III. A lakosság hozzáférése 1. A helyi önkormányzat foglalkozott e a lakosság közszolgáltatások iránti igényével, elégedettségével, az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdéseivel?... 1 Általában igen, rendszeresen volt jellemző, néha igen 3 Általában nem, soha 2. Hogyan tájékozódnak jellemzően a lakossági igényekről és elégedettségről? Mely közszolgáltatások minősége vagy hozzáférhetősége esetében tartja a helyzetet bizonyos társadalmi csoportok vagy települések vonatkozásában hátrányosnak, igazságtalannak (lehetőleg differenciálja a választ a jellemző közszolgáltatások szerint)? 4. Véleménye szerint a lakosság mennyire elégedett a helyi közszolgáltatások ellátásának szakmai színvonalával és a hozzáférés biztosításával? 1 nagyon elégedetlen, 2 elégedetlen, 3 semleges, 4 elégedett, 5 nagyon elégedett Szakmai színvonallal Hozzáférés biztosításával szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 6

7 a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) 5. Mely területeken tart szükségesnek jelentős mennyiségi minőségi fejlesztést? 6. Véleménye szerint milyen önkormányzati feladatterületeken lehetne magasabb színvonalú vagy költséghatékonyabb szolgáltatásokat nyújtani, a feladatellátás újragondolásával? szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) Színvonal javítható Költséghatékonyság javítható 7. Mit irányzott e elő a ciklusprogram, mi az, ami ebből megvalósult? 8. Mi az, ami a ciklusprogramból nem valósult meg? 7

8 9. A közszolgáltatásokban bekövetkezett változások hogyan érintették a lakosságot? 10. Vannak e kiépített civil kapcsolataik a közszolgáltatások megtervezése, ellenőrzése, fenntartása területén? 10a. Ha igen, mely szolgáltatási területeken? IV. A közszolgáltatások finanszírozása 1. A feladatfinanszírozásra való áttéréssel kapcsolatban mennyire ért egyet következő kijelentésekkel? Nem igaz Részben igaz Többnyire igaz Teljes mértékben igaz Átláthatóbb a rendszer Igazságosabb a rendszer Nem érzékelhető változás Még nagyobb az alulfinanszírozás Sokkal kevesebb a mozgástér Kérjük, röviden indokolja is meg! 2. Számolnak e saját önkormányzati forrással közszolgáltatási fejlesztésekre?... Kérjük, röviden indokolja is meg! 8

9 3. Milyen egyéb források állnak rendelkezésre fejlesztési szempontból: 4. Az egyes közszolgáltatások tekintetében milyen a finanszírozás helyzete? szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) Nagyon jellemző a finanszírozási probléma Nagyobb igénybe vevői hozzájárulás szükséges Nagyobb állami hozzájárulás szükséges Egyéb forrásbevonás szükséges 5. A helyi adóztatás helyzete hogyan változott: 9

10 V. Szakmai irányítás a közszolgáltatások területén 1. Milyennek ítéli meg az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályozást? szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása Távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) Teljesen kielégítő, jó Vannak hiányosságok Nem megfelelő 2. Kapnak e szakmai segítséget a szolgáltatásokra vonatkozó döntéseik meghozatalában?... Ha igen, honnan? 3. Milyennek ítéli meg az önállóságukat a döntéshozásban? szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Teljes az önállóság Nem teljes az önállóság Nagyon kevés az önállóság 10

11 Hulladékgazdálkodás helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása Távhőszolgáltatás településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő ipari szolgáltatás, a helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás) 4. Milyen kérdésekben lenne szükség nagyobb mérlegelési mozgástérre? 11

Tájékoztató. Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről

Tájékoztató. Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről MELLÉKLET Tájékoztató Társulásunk jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekről Tisztelt Társulási Tanács! Társulásunk Elnöksége 2012. augusztus 29-i ülésén, majd pedig 2012. szeptember 18-i

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása

Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Előterjesztő: Készítette: Vén Attila polgármester Garai László jegyző Parrag Istvánné gazdálkodási előadó Medina Község Önkormányzat.../2015. (V...) zárszámadási rendeletének indokolása Kelt:Medina, 2015.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0076 Csenger Város Önkormányzata Tartalomjegyzék A. Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 3 II. A dokumentum célja... 3 III. Az elemzéssel

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató

Részletesebben

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A HELYI KÖZFELADATOK FINANSZÍROZÁSI REFORMJA 1

A HELYI KÖZFELADATOK FINANSZÍROZÁSI REFORMJA 1 A HELYI KÖZFELADATOK FINANSZÍROZÁSI REFORMJA 1 Bordás Péter Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, Magyarország 1 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Közérdekű adatok Közzététele

Közérdekű adatok Közzététele Közérdekű adatok Közzététele Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodó Kft Készítette: Molnár Gábor és dr. Igari Béla Megvizsgáltuk a cég tevékenységét, működését és a közfeladat ellátás, valamint a közérdekű

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Az önkormányzatok finanszírozási rendszere és változásainak bemutatása a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata példáján keresztül a 2012-2014.

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata. szolgáltatástervezési koncepciója 2014. I. Bevezetés

Pécel Város Önkormányzata. szolgáltatástervezési koncepciója 2014. I. Bevezetés Pécel Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciója 2014. I. Bevezetés Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2009. (II. 19.) számú határozatával elfogadta Pécel Város Szolgáltatástervezési

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. (Felülvizsgálva: 2015. június) Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi

Részletesebben

etfejlesztése a, a döntési 7. célterület I.em.

etfejlesztése a, a döntési 7. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 7. célterület Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakításá a, a döntési jogosultságok átstrukturálása. Dokumentumelemzési

Részletesebben

Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez

Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez I. kötet Helyzetelemzés és jövőkép 2008 i kistérség szociális

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 Tartalom 1. A gazdasági programalkotás keretei...4 1.1. Jogszabályi keretek...4

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben