A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó"

Átírás

1 A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve: A szabályozás előtt a Túr patak kanyargó, sekély medrű, a helyét változtató, több ágra szakadozó vízfolyás volt. A Tisza és a Szamos közére az országhatáron túlról érkező jelentős víztömegeken kívül a Túr vezette le a Tisza és a Szamos kiömlő árvizeit is. Ilyen körülmények között a szétterült vizek csak hetek, sőt hónapok alatt tudtak lefolyni. Bár a különböző korokban készült térképeken a szabályozatlan Túr patak medervonulata eltérő egymástól, de az bizonyos, hogy Kömörő táján szétágazott és egyik ága a rövidebb utat választva, Nagyar felett a Tiszába ömlött, míg a másik ága a Tisza Szamos torok felé vette útját és az ottani mocsárvilágban tűnt el. A Túr vonalvezetése 1927 től 1

2 Az 1914 ben megszervezett Tisza Szamosközi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat élére 1926 ban nevezték ki miniszteri biztosnak Kövessy Győző mérnököt. E minőségében kidolgozta a társulat érdekeltségi területére a vízrendezési munkák kiviteli terveit, amelyek jóváhagyása után a Túr szabályozási munkálatokat nyilvános versenytárgyaláson vállalatba adta, a többi vízrendezési munkát pedig a Társulat házilag hajtotta végre. Kövessynek sikerült a társulat részére kieszközölnie 5 millió pengő kölcsönt és államsegélyt is. Irányítása alatt között elvégezték a Túr szabályozását, megépült a Túr torkolati bukógát, a sonkádi osztómű, a Túr belvíz főcsatorna és annak torkolati zsilipje. A Túr vízrendszerét és a Tisza Szamosköz belvízlevezető csatornahálózatát ekkor teljesen átalakították végére a Tisza Szamosköz vízrendezési létesítményei is elkészültek. Torkolati bukógát a Túron A Túr szabályozása során eltérően a Tisza vagy a Szamos szabályozástól a folyómeder rendezése, illetve kialakítása és a kétparti árvédelmi töltés építése egyidejűleg történt. Az új Túr meder az országhatártól kiindulva, a Nagyhódos melletti régi 12 átvágással kiegyenesített Túr ágban fut 18,2 km hosszban. Innen észak felé kiágazva, teljesen új meder épült, ami Sonkádot félkörben öleli körül, majd Kóród és Cseke között a Tiszába torkollik. Az új meder fenékszélessége 22 méter, hossza 11,6 km. A szabályozott Túr esése 25 cm/km. A két parton épült töltések távolsága kereken 100 m, a töltések között lefolyó árvíz legnagyobb hozama 300 m 3 /s. A régi mederből való kiágazásánál egy vízosztó mű épült. A Túr új medrét a társulat első elnökéről, báró Kende Zsigmondról nevezte el. Miután a Túr fenékszintje 2,90 m rel magasabb, mint a Tisza kisvízszintje, az új Túr csatorna tiszai torkolatánál, a csatorna építésével egyidejűleg vasbeton torkolati vízszint szabályozó műtárgy, bukógát épült. Torkolati bukógát a Túron A bukó 42,3 m hosszú merev keretszerkezet. A mederben lévő rész 28,7 m, amelyet a parti szárnyfalak és négy közbülső borda osztanak 5 egyenlő részre. A jobb parton a hordalék leeresztésére felnyitható fenékürítő zsilipet alakítottak ki, amelyet a parttal járóhíd köt össze. A zsilip fogaslétrával, kézi mozgatású szerkezettel állítható. 2

3 A bukógátat a Túr szabályozási terv keretében 1929 ben építtette a Társulat. Kiviteli terveit a Túrrendszer más műtárgyaihoz hasonlóan Benedek József készítette, az építési munkákat Széchy Endre okl. mérnök vállalkozása végezte. A munkálatok érdekessége volt, hogy akkor Magyarországon még alig alkalmazott talajvízszint süllyesztéssel építették a műtárgyat. A Társulat a tényleges építési munkákat olyan nagy erőkkel és ütemben végezte, hogy mindössze 3 év alatt mind a töltésépítések, mind a belvízcsatorna és műtárgyépítések elkészültek. Ennek részben az a magyarázata, hogy az állam a munkálatokra a társulat államkölcsönt és államsegélyt is kapott. Az István kotró a Túr medrének építésénél A Túr csatorna építése egy nagyteljesítményű, vágányokon járó vedersoros kotróval és egy amerikai vonóköteles terepjáró kotróval folyt jelentékeny kordés és kubikos munkája mellett. A Bátori Oszkár Teleki János Építő Vállalat 1927 decemberében Németországból gőzmeghajtású vedersoros, szállítószalagos, sínen mozgó kotrót vásárolt, amely akkor a legnagyobb ilyen gép volt Európában. Teljesítménye 20 óránként 5000 m3 volt, összsúlya pedig elérte a 160 tonnát. Az István névre keresztelt gépet először a Túr március 8 án megindított munkáinál használták. A 34 tonna üzemi súlyú amerikai Lorain kotrógépet Ohió államban gyártották, hajóval és vasúton szállították Zajtáig, ahonnan saját lábán ment ki a munkahelyre. Napi kapacitása 1000 m3 volt. 3

4 A Túr szabályozásának fontosabb létesítményei, csomópontjai A Túr új medrének megépítésénél 12 hónap alatt 1 millió 350 ezer m3 földmunkát végeztek el. A csatornát és a bukógátat augusztus 8 án adták át rendeltetésének. A Túr szabályozási munkáinak átfogó jellegét és nagyságrendjét az is jól mutatja, hogy a térség közlekedési feltételeinek javítása érdekében hidak is épültek. Benedek József tíz darab m nyílású többtámaszú vasbeton gerendahidat is tervezett a Túrra között a Túr mentén 4500 db diófát telepítettek, melyekből ma már csak néhányat láthatunk a bukógát környékén. A Túr bukó a környék kedvelt kirándulóhelye, esztétikus, a tájba illeszkedő vízépítési műtárgy. Teljes felújítására 1997 ben került sor. Az építés 75. évfordulóján, 2004 ben a FETIKÖVIZIG emléktáblát helyezett el a bukógáton. Megközelíthető Tiszakóród, vagy Tiszabecs felől közúton, ahonnan a Túr töltésén kb. 2 km távolságra található. Az átbukó víz magasságának a gátkoronától mért eddigi legnagyobb értéke 140 cm volt, ami 92,70 m3/sec víztömegnek felel meg. Mivel ez az árvíz alacsony Tisza vízállásnál következett be, az átbukó víztömeg gyönyörű látványt nyújtott és jól megfigyelhető volt a csillapító küszöb hasznos működése is. A Sonkádi vízosztómű A Túr szabályozása keretében a Túr bal parti töltésében, Sonkád község határában, a km szelvényben vízosztóművet építettek, amely a térség vízgazdálkodásának egyik kulcslétesítménye, mivel ez oldja meg a Túr és a Szamos közötti, Tisza menti térség élővízzel való ellátását. A vízosztómű két műtárgyból áll: egy alacsony vasbeton duzzasztógátból a Túr medrében, amely 4

5 a Nagyar felé futó ősi Túr mederbe, a mai Túr belvíz főcsatornába terel maximálisan 5,0 m 3 /s élővizet, és egy kettős csőzsilipből, amely ezt a vízátvezetést biztosítja, és ugyanakkor lehetővé teszi a Túr nagyvizeinek kizárását a főcsatornából. A csőzsilipen át betáplált élővíz a Túristvándi vízimalom éltetője, valamint vízpótlást biztosít az öntözéses gazdálkodáshoz és az állattenyésztéshez is. A Túr 5,0 m 3 /s ot meg nem haladó nyári kisvizei teljes egészében a Túr belvízfőcsatornába folynak és ilyenkor a Túr alsó szakasza nem kap vizet. A Sonkádi vízosztómű A sonkádi vízosztómű vasbeton fenékgátja az évi tavaszi árvizek levonulásakor alámosás következtében súlyosan megrongálódott. Még abban az évben egy rőzserakatos, terméskővel rétegezett gáttal és rőzsepokrócos kőburkolatos utóágyazattal állították helyre. A sonkádi vízosztóművet dr. Benedek József ( ) mérnök, szakíró tervezte (a Túr bukóhoz és az olcsvaapáti zsiliphez hasonlóan). Benedek 1897 ben szerzett mérnöki oklevelet és hosszabb magán és társulati mérnöki gyakorlat után lépett állami szolgálatba. A vízügyi szolgálat neves műtárgyépítő mérnöke és első műszaki doktora (1912) volt. A kivitelezési munkákat itt is Széchy Endre okl. mérnök vállalkozása végezte. Az alapozáshoz a Túrbukóhoz hasonlóan itt is alkalmaztak talajvízszint süllyesztést. A holtmederré vált egykori Túr, mint Túr belvíz főcsatorna fontos szerepet tölt be a belvizek levezetésében is. A vízrendszer átalakításánál a régi Túr patak Kömörő közelében volt elágazásánál a Nagyar felé tartó ág medrét elzárták. Azóta nem siet a Kis Túr a Tiszába, mint a gyermek anyja kebelére, ahogyan azt Petőfi megénekelte. Nagyar keleti végétől mintegy 300 méterre állt a Petőfi fa. Az egykori ártéri tölgyeserdőből megmaradt idős kocsányos tölgy bevonult a magyar irodalomtörténetbe, mivel a néphit szerint a költő a fa alatt írta A Tisza című versét. Valóban ülhetett a tölgy alatt, amelynek a közelében ömlött az öreg Túr a Tiszába, de a vers nyilván az itteni élmények hatására Pesten született. Petőfinek köszönhetjük, hogy megőrizte az utókornak a Tisza, a Túr szabályozása előtti táj vadregényes képét. A fa 1961 től védett volt, de villám sújtotta, tűz égette, vihar törte derékba, s az 1990 es évek végére elpusztult. Egy tábla örökíti meg ezt az irodalmi emlékhelyként számon tartott területet. 5

6 A Kövessy Győző zsilip A Túr között végrehajtott szabályozása során a Túr vízrendszerét és a Tisza Szamosköz belvízlevezető csatornahálózatát teljesen átalakították. Az új Túr medertől nyugatra eső belvízártér alsó szakaszán keletkező belvizek túlnyomó részét a régi Túr meder helyén futó Túr belvíz főcsatorna (Öreg Túr) gyűjti össze és viszi el a Tiszába, a folyó bal parti töltésének szelvényében megépített zsilipen keresztül. A főcsatorna hossza 64 km, a szállított maximális vízmennyiség 37 m 3 /s. A betorkolló főcsatornák közül a leglényegesebbek: a Vármegyei főcsatorna, a Gőgő Szenke, a Csomata és a Tapolnok. A Kövessy Győző zsilip Olcsvaapátinál A zsilipet a Tisza Szamosközi Társulat építtette 1929 ben a Túr rendszer más műtárgyaihoz hasonlóan Benedek József tervei alapján, Széchy Endre mérnök vállalkozó kivitelezésében. A zsilip, amely egy hatnyílású vasbeton keretszerkezet, az alaptest körül futó szerkezeti szádfalak között iszapos homokrétegre épült. A zsiliptest hossza 27,4 m, melyhez mindkét oldalon elő és utófenéktest csatlakozik ben az elő és utófenék javítását, valamint mederjavítási munkákat végeztek ben a zsilipet felülvizsgáló bizottság megállapította, hogy a zsiliptestben lévő repedések, a zsilip állaga az árvízi biztonságot veszélyezteti, ezért javítási munkákra került sor ben teljes rekonstrukciós felújítást végeztek ben felmérték a zsilip állapotát: az akna betonfelületei és az acélszerkezetek korrodáltak, a mozgatószerkezetek gyakran meghibásodnak, az elő és utófenékburkolatok javítandók. Távlatban teljes átépítés szükséges. A Tisza Szamosközi Társulat miniszteri biztosa között Kövessy Győző ( ) volt ban szerzett mérnöki diplomát a Magyar kir. József Műegyetemen ben lépett a Szatmárnémeti Folyammérnöki Hivatal szolgálatába, ahol mérnök, majd királyi főmérnök, között a hivatal vezetője volt ben kapott megbízást az Ecsedi láp lecsapolásának és a Szamos bal parti árvízvédelmi töltés terveinek elkészítésére, amelyekkel 6

7 1894 elejére elkészült és ekkor kezdte megszervezni az érdekeltek között az Ecsedi láp lecsapoló és Szamos bal parti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulatot, amely az év augusztusában meg is alakult. Kövessy Győző Dr. Benedek József Kvassay Jenő megbízása alapján elkészítette a Tisza Szamosköz vízrendezési tervét. Az 1913 ban a Tiszán, a Szamoson és a Túron levonult rendkívüli árvíz katasztrofális helyzetet teremtett a Tisza Szamosközben. Ekkor Kövessy a nagybirtokosok többségét meggyőzte a társulat alakításának szükségességéről és 1914 ben Szatmárnémeti székhellyel meg is alakult a Tisza Szamosközi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat tól a Sátoraljaújhelyi Folyammérnöki Hivatal vezetője, majd megszervezte a Nyíregyházi Hivatalt és annak felügyelői teendőit látta el 1926 ig, amikor 65 éves korában, miniszteri tanácsosi rangban nyugdíjba ment. Ekkor nevezték ki a Tisza Szamosközi Társulat élére miniszteri biztosnak. E minőségében kidolgozta a társulat érdekeltségi területére a vízrendezési munkák kiviteli terveit, amelyek jóváhagyása után a Túr szabályozási munkálatokat nyilvános versenytárgyaláson vállalatba adta, a többi vízrendezési munkát pedig a Társulat házilag hajtotta végre. Sikerült a társulat részére kieszközölnie 5 millió pengő kölcsönt és államsegélyt is. Irányítása alatt között elvégezték a Túr szabályozását, megépült a Túr torkolati bukógát, a sonkádi osztómű, a Túr belvíz főcsatorna és annak torkolati zsilipje végére a Tisza Szamosköz vízrendezési létesítményei elkészültek nyarán a földművelésügyi miniszter felmentette a 75 éves Kövessyt a miniszteri biztosi teendői alól. Ezt követően a társulat közgyűlése érdemeinek elismeréséül róla nevezte el a fő belvízgyűjtőként szolgáló régi Túr medernek a tiszai árvízvédelmi töltés kereszteződésénél létesült, torkolati művel egybeépített nagy zsilipet. A Túristvándi Vízimalom Túristvándi a Szatmári síkság középső tájegységében, az Erdőháton, a mai Túr belvízfőcsatorna partján fekvő, csodálatos természeti környezetű település, 700 lakossal. 7

8 A települést Túr néven 1142 ben említették először okiratban, s 1181 ből származik a következő írott adat. A 13. században említik ismét, az Ond törzs Szente Mágócs nemzetség birtokaként. Az ismét benépesült település a nemzetség Istvánka nevű fiáról kapta az Isthfandi (Istvánkáé), ma Istvándi formában használt nevet. Ekkor a cégényi monostor területéhez tartozott a település, melyet hatalmas erdőség fogott közre ben a Kölcsei család birtoka volt, de Károly Róbert király hűtlenség miatt elkobozta ben Nagy Lajos király visszaadta a Kölcseieknek a hűtlenség miatt elkobzott Istvándit. Ettől kezdve a Szente Mágócs nemzetség leszármazottai, a vérrokon Kölcsey és Kende családok voltak fő birtokosai. A település 1908 ban változtatta át nevét Istvándiról a mai Túristvándira. A Kende család Túristvándiban élő leszármazottja Kende Zsigmond ( ) császárikirályi kamarás, felsőházi tag, IV. Károly koronázása idején kapott bárói rangot ben Szatmárnémetiben őt választották meg a Tisza Szamosközi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat első elnökének. Jelentős szerepe volt a Túr szabályozással kapcsolatos vízrendezési munkák megvalósításában (ezekről a Túr torkolati bukó ismertetése kapcsán szólunk). Érdemei elismeréséül 1929 ben róla nevezték el a Túr Tiszába vezetett új medrét Báró Kende Zsigmond csatornának. A Túristvándi Vízimalom Istvándiban vízimalmot is említ a korabeli levéltári anyag egyik évi adata: Kölcsey Dénes öt fiának osztozkodásakor megbecsült vagyontárgyként szerepel számos oklevélben. A jelenlegihez hasonló, másik malomra vonatkoznak ezek az oklevelek. Valószínű, hogy 1344 ben, amikor egy királyi megerősítő okmány említi, a vízimalom a jelenlegi állapotához hasonló lehetett, a középkori metszetek szerint. Egy 1752 ből, Mária Terézia idejéből származó levél adataiból ismert, hogy a ma is meglévő vízimalmot a 18. században alakították át jelenlegi formájára; feltehető, hogy az előbbi helyén három malomkerékkel működött; a három őrlőkőből kettővel lisztet készítettek, eggyel pedig daráltak ben felújították a vízimalmot: kicserélték a korhadt faoszlopokat (ágasokat) és a talpfákat (süveggerendákat), s dinamót szereltek fel a belső világításhoz, amit ugyancsak víz hajtott. A korábbi fazsindely helyett eternit palával fedték be malomépületet, majd 1963 ban ismét fazsindelyre cserélték. 8

9 1929 ben, a Túr új medrének elkészülte után rá akarták venni Kende Zsigmondot, hogy bontassa le a malmot. Négy hengerszékkel működő, modern malmot ígértek neki, de ő ragaszkodott a régihez. Így maradt meg a páratlan és mára nevezetessé vált vízimalom. Egyik oldala a partra épült, eredetileg vastag facölöpökre, az as átalakításkor pedig betoncölöpökre. Épületének oldalai faborításúak. Külső részén három erkély található, kilátással a Túrra és szép környezetére. A közel hat méter átmérőjű, alulcsapott lapátos vízikerekeket a 60 cm átmérőjű fa főtengelyekre erősítették. A főtengelyek másik vége benyúlik a malomtérbe, ahol facsapágyban forog. A malom üzemeltetéséhez a Túr teljes szélességében keresztgátat kellett készíteni. A víziláda, másképpen szivárványláda tölgyfagerendákon épült; két oldala és feneke vastag nútolt tölgyfa deszkákkal volt kiképezve. A szivárványládából folyik a víz a kerekek alá, két zsilipen keresztül, amelyek függőleges síkban vezetett sínek között külön külön felemelhetők és leengedhetők. A malom felőli zsilip felemelésekor a malomfal mellett alázúdult víz hozta mozgásba a fal melletti két belső kereket. A második zsilip a középső, daráló követ hajtó kerék alá engedte a vizet. Mellette volt a harmadik, vagy szabad zsilip, amelyet akkor nyitottak meg a víz elvezetésére, amikor a kerekek nem működtek között az Országos Műemléki Felügyelőség irányításával helyreállították a malmot. Ma is működőképes ipartörténeti műemlék; működés közben is megtekinthető. A Túr szabályozás műtárgyainak kiviteli terveit Benedek József készítette, az építési munkákat Széchy Endre okl. mérnök vállalkozása végezte. A munkálatok érdekessége volt, hogy akkor Magyarországon még alig alkalmazott talajvízszint süllyesztéssel építették a műtárgyakat. A Társulat a tényleges építési munkákat olyan nagy erőkkel és ütemben végezte, hogy mindössze 3 év alatt mind a töltésépítések, mind pedig a belvízcsatorna és műtárgyépítések is elkészültek. Források: Fejér László (szerk.): Vizeink krónikája. Bp Felső Tiszavidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára, Nyíregyháza. Göncz Bendek Kerti Andor Koleszár János: A Túr torkolati bukó felújítása. Vízügyi Közlemények, évi 4. füzet. Hadházy Pál: Túristvándi vízimalom története. Kézirat, Felső Tisza vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény adattára. Ihrig Dénes (szerk.): A magyar vízszabályozás története. Bp Kenessey Béla: A csonkamagyarországi ármentesítő és lecsapoló társulatok munkálatai és azok közgazdasági jelentősége. Bp Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp Schick Jenő: A Tisza Szamosközi Társulat legújabb munkái. Vízügyi Közlemények, évi 1. füzet. Schick Jenő: Tisza Szamosközi vízrendezés. Vízügyi Közlemények, Szécsényi Lajos: Túristvándi. Vízimalom. TKM kiskönyvtár Szlávik Lajos (szerk.): 111 vízi emlék Magyarországon. Bp. (2008) Vályi Béla: A vizitársulatokra vonatkozó statisztikai adatok. Bp

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa

A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A nagy tervek árnyékában Duna-Tisza-csatorna története az építés megkezdésétől napjainkig Kajcsa Zsuzsa A Ráckevei (Soroksári)- Dunából (R/S/D) kiágazó Duna-Tisza-csatorna (DTCS) nagy tervek emlékét őrzi.

Részletesebben

A projekt célja. Élőhely rekonstrukciós munkálatok a Száraz-ér mentén KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017 A projekt támogatás tartalma: 492.514.

A projekt célja. Élőhely rekonstrukciós munkálatok a Száraz-ér mentén KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017 A projekt támogatás tartalma: 492.514. A projekt célja A tervezett élőhely-helyreállítási (rekonstrukciós, revitalizációs) fejlesztés célja a további kiszáradás megakadályozása, vízvisszatartás megvalósítása, az idegenhonos növények terjedésének

Részletesebben

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata

Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Asbóth Miklós Kalocsai és Kalocsa környéki hidak A Hidak Bács-Kiskun megyében. (Szerk. Tóth Ernő. Kecskemét, 1999.) c. műben megjelent dolgozat bővített változata Kalocsa hidakban nagyon gazdag település.

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. KOMÁROM, ALMÁSFÜZITŐ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONAL FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Szerzők: Déri Lajos - Horváth

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Felszíni vízrendezés

Felszíni vízrendezés Felszíni vízrendezés Alapfogalmak Mezőgazdasági vízrendezés: célja a természetes hidrológiai körülmények között a mezőgazdasági termelés szempontjából optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása, ehhez

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Árvízi események kronológiája

Árvízi események kronológiája Árvízi események kronológiája Horváth Ádám ÉDUVIZIG 1965. évi dunántúli vízfolyások árvizei Az árvízvédelmi készültség elrendelése 1965. április 22. 16:00 III. fok elrendelése a Rába felső jobb és bal

Részletesebben

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése

Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Sárpilis település belvíz - és csapadékvíz elvezetése Jelenlegi helyzet Kül-és belterületi felszíni vízelvezetés, helyi vízkárok kialakulása Külterületi befogadó árkok Sárpilis község a Tolna megyei Sárköz

Részletesebben

KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA. Takács Károly 1 Füleky György 2

KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA. Takács Károly 1 Füleky György 2 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA Takács Károly 1 Füleky György 2 A Rábaközben 1991 és 1996 között végzett régészeti terepbejárások során sajátos szerkezetű, pusztulófélben

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 15. évfolyam 2. szám 2008.június VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal

Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal Síkvidéki víztöbbletek és vízhiányok kezelése 3. szekció Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése című projekt eredményei Mentett oldal 1. A térség korábbi

Részletesebben

Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában

Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Országos Vándorgyűlés, Szombathely Árvizes fejlesztések hatása a Pinka és a Répce vízfolyáson 50 év távlatában Készítette: a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

SZERETFALVA-DÉDAI VASÚT

SZERETFALVA-DÉDAI VASÚT t% Beszterce felé SZERETFALVA-DÉDAI VASÚT Szeretfalva 1941-1942 Sajónagyfalú A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK GAZGATÓSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL ÉPÍTETTÉK CSENGERYés PALLAY ÉS vitéz ZILAHI-BALOGH GYULA vasútépítési

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek Jelenlegi állapot ismertetése Őcsény település Tolna megye keleti részén, a Tolnai-Sárköz kistáj

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 4. VÍZRENDEZÉS...6 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ELŐZMÉNYEK...1 2. HIDROMETEOROLÓGIA...1 2.1. Napfénytartam...1 2.2. Léghőmérséklet...1 2.3. Csapadék- és hóviszonyok...1 2.4. Párolgás...2 3. ÁRVÍZVÉDELEM...2 3.1. Alapadatok...2

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai. A vízgazdálkodás története. Történelem.

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai. A vízgazdálkodás története. Történelem. Környezetgazdálkodás 2. ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A vízgazdálkodás története, helyzete és kilátásai A víz szerepe az egyén életében, a társadalomban, és a mezõgazdaságban. A vízügyi jog pillérei. Hidrológiai

Részletesebben

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin

Megemlékez. Nyugat-dun. Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Megemlékez kezés s az 1965. évi árvízről l a kisvízfoly zfolyások mentén Nyugat-dun dunántúli Vízügyi V Igazgatóság Engi Zsuzsanna Somogyi Katalin Sárvár, r, 2015. április 14. oaz országos védvonalakon

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Duna és egyéb folyók szabályozásáról

Duna és egyéb folyók szabályozásáról 8. évfolyam 5. szám 2001.október VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség belső információs kiadványa AZ ALCSI HOLT-TISZA Az Alcsi Holt-Tisza mint tartalék ivóvízbázis

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ

KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 1-11 SIÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő 634.0:069 ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő A Bükk-hegység nyugati részén a Szilvásváradi Erdészet területén a festői szépségű Szalajka völgyben található az első szabadtéri Erdei Múzeum. Építése társadalmi

Részletesebben

Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció

Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Polgár Károly osztályvezető DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs, 2015. július 02. Programterület - Magyarország délnyugati részén - Dráva folyó

Részletesebben

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft.

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft. Javaslatok a Hortobágy gy-berettyó alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Kissné Jáger Erika KSzI Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Békés, a magyar vízgazdálkodás bölcsője, vízhasznosítási trendek

Békés, a magyar vízgazdálkodás bölcsője, vízhasznosítási trendek Békés, a magyar vízgazdálkodás bölcsője, vízhasznosítási trendek Institutum Geometrico- Hidrotechnikum, 1782. Vízépítési Tanszék, 1878 Dr. Madarassy László c. egy. docens Email: madarassy.laszlo@epito.bme.hu

Részletesebben

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA Összeállította: Szilaj Rezső Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......1 I. Keszthelyi-hegység...2 1. Csodabogyós-barlang...2 a. Patakmeder-ág...2

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Főmérnök, Jogi Iroda A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Egres

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Melléklet A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE (A KÖTIVIZIG által, a Tisza-tó vízhasználatára készült szabályzat, helyi, módosított változata)

Részletesebben

Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság

Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Előadó: Göncz Benedek Vízkárelhárítási főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Ráckevei (Soroksári)- Duna- ág Ø Tó- jellegű, két torkola1 műtárggyal mesterségesen szabályozo9 víztest, Ø vízutánpótlása

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Martfűi halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG992 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.3.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.3. 1994042 SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.3.3-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: Savaria Városfejlesztési

Részletesebben

IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS MEDERRENDEZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁROZÓK KIALAKÍTÁSA SOPRON TÉRSÉGÉBEN

IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS MEDERRENDEZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁROZÓK KIALAKÍTÁSA SOPRON TÉRSÉGÉBEN I. C O N T R O L L HAJÓZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLGATÓ KFT 4400. Nyíregyháza, Kossuth u. 32. E-mail: icontroll@vipmail.hu T/F: 42-502-126, T: 20-9326-623 Tsz: 2-VT/2007 Mrsz: 01 IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS

Részletesebben

Heves megye területén működő vízgazdálkodási szervezetek bemutatása KÖTIVIZIG

Heves megye területén működő vízgazdálkodási szervezetek bemutatása KÖTIVIZIG HEVES MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG Védelmi bizottsági elnökök felkészítése Kisköre, 2013. február 20. Heves megye területén működő vízgazdálkodási szervezetek bemutatása KÖTIVIZIG Előadó: Fejes Lőrinc szakaszmérnök

Részletesebben

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból

IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból Gyalogos hidak hazánkban IX. Fahidak rétegelt-ragasztott tartóból A rétegelt-ragasztott fatartó hidaknál történő alkalmazása szélesebb körben egy évtizede terjedt el hazánkban. A rétegelt-ragasztott főtartó

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Dombóvár Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon,

Dombóvár Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon, Dombóvár Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon, és a Dombóvár Orfű kerékpáros összeköttetés lehetséges kialakításainak vizsgálata DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY TERV UNITEF- SZALAMANDRA

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 1.2. A víztest VOR kódja: AEP835 1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 1.4. A víztest

Részletesebben

" Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004

 Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 " Ricse Nagyközség, Cigánd- Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén A beruházás bemutatása Az elmúlt évek nagy

Részletesebben

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet

55/1978. (XII. 10.) MT rendelet 55/1978. (XII. 10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a város infrastrukturális állapotfelméréséről.

TÁJÉKOZTATÓ. a város infrastrukturális állapotfelméréséről. TÁJÉKOZTATÓ a város infrastrukturális állapotfelméréséről. A Képviselő-testület decemberi ülésén döntés született arról, hogy az iroda készítse el a város átfogó infrastrukturális állapotfelmérését, rangsorolva

Részletesebben

A Kiskörei Hallépcső bemutatása

A Kiskörei Hallépcső bemutatása Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. A Kiskörei Hallépcső bemutatása Előadó: LOVAS ATTILA igazgató KÖTIVIZIG FEJES LŐRINC szakaszmérnök KÖTIVIZIG Kiskörei

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Az évszázados Csatorna

Az évszázados Csatorna 1 ÉLET ÉS DOKUMENTUM Majtényi Mihály Az évszázados Csatorna Kanálisbul gyün egy hajó Húzza aztat tizenhat ló... (Tiszamenti régi népdal) Annak a régi, mesterséges víziútnak, amely Bácskát derékban kettészeli

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

A MÁV utolsó nagy vasútépítési munkája Szeretfalva Déda között 1940 1942-ben

A MÁV utolsó nagy vasútépítési munkája Szeretfalva Déda között 1940 1942-ben Dr. Horváth Ferenc A MÁV utolsó nagy vasútépítési munkája Szeretfalva Déda között 1940 1942-ben Bevezetés 1938. és 1941. évek között Közép-Európában, az első világháborút befejező békekötéseken megállapított

Részletesebben

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor Tatabányai bányaút 1. Harangjáték 2004. évi Bányásznapon avatták fel Tatabánya központjában a Harangjátékot. Minden nap 14 órakor szólal meg a Harangjáték, hétköznapokon a Tisztelet a Bányász Szaknak,

Részletesebben

1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések

1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések Kivonat a 2011. április 29-én készült Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányból 1. VÁLTOZATELEMZÉS 1.1. A koncepcionális változat kiválasztását szolgáló elemzések A változatelemzés keretében összesen három

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum Jegyzőkönyv A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum - a Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő gazdálkodási Terv felülvizsgálata című KEOP 7.9.0/12 2013 0007 projekt keretében szervezi

Részletesebben

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Bogáthy család címere, festette: Bilku Tibor Tisztelt Olvasó! A szülőföld múltjának ismerete minden nyírbogáti lakos számára fontos. Fontosnak

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2011. május AKTUÁLIS HÍREINK. Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2011. május AKTUÁLIS HÍREINK. Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2011. május AKTUÁLIS HÍREINK Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében A Magyarország-Horvátország IPA - Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013)

Részletesebben

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA SZÉLL ELLENÉBEN Óvatos duhaj volt Széll Kálmán Veczán Zoltán, 2016. január 6. Fotó: Reprodukció / MTI Széll Kálmán 1875 és 78 között pénzügyminiszter, majd 1899-től 1903-ig

Részletesebben

FF JOSVAFOI HELYTORTENETI FÜZETEK. 4.füzet, 1996

FF JOSVAFOI HELYTORTENETI FÜZETEK. 4.füzet, 1996 FF JOSVAFOI HELYTORTENETI FÜZETEK 4.füzet, 1996 Kiadja: a SZINLO Barlangi-vendégforgalmi Kft., a jósvafői tájház (Falumúzeum) létrehozója és üzemelik tője Szerkesztette: Szablyár Péter Jósvaföjövője -

Részletesebben

A vízállás messze van az 1. fokú árvízvédelmi készültségtől.

A vízállás messze van az 1. fokú árvízvédelmi készültségtől. Kedves Túratárs! Az elmaradt Ukrajnai vízitúra helyett a Hernádra hívlak. A Hernád vadregényes, enyhén vadvízi jellegű, gyors folyású folyó. Különösen magas vízállásnál jelenthet nehézséget a folyó leküzdése.

Részletesebben

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon

Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja M. Aradi Csilla Molnár István Premontrei monostor feltárása Bárdudvarnokon 2014 A prépostság története, kutatása

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Igazságügyi szakértõi vélemény összefoglalása

Igazságügyi szakértõi vélemény összefoglalása Igazságügyi szakértõi vélemény összefoglalása Tárgy: 2071 Páty, Bocskai utca 9. szám alatt lévõ iskola-bõvítés és sportudvar építése, jelenlegi állapot meghatározása Az építkezés befejezése elõtt, mûszaki

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÖSSZEFOGLALÓ A MARCAL MEDENCÉT TERHELŐ 2010. OKTÓBER 4-ÉN BEKÖVETKEZETT VÖRÖS-ISZAP KATASZTRÓFA KÁRMENTESÍTÉSI ÉS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁLATAIRÓL 2011.

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. T á j é k o z t a t ó Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György T á j é k o z t a t ó a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről,

Részletesebben

VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 9. évfolyam 6. szám 2002.december VÍZMINŐSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség belső információs kiadványa Szolnok város minden időkben szorosan kötődött a Tisza folyóhoz.

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. 3501 Miskolc, Pf.: 3. (46) 516-610 (46) 516-611 emvizig@emvizig.hu www.emvizig.hu Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra

Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra Taktaszada Község Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011.január 01.-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra I. BEVEZETŐ Taktaszada Község Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-keleti részén, Zemplénben található.

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 Ügyiratszám: 403/1/2016. 8. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL... Tájékoztató az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatási tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 1 III./1. KAPCSOLAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL...

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: 1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 13 Meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű állandó 1.4. Víztest kategóriája:

Részletesebben

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon

Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése. Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi árvizekre a kisvízfolyásainkon Magyar Hidrológiai Tárasság - XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely 2015.07.01-03. Dombvidéki víztározók tervezésének előkészítése Nyugat-dunántúli tapasztalatok, különös tekintettel a 2010-2014 évi

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A vízelvezetés helyzete Orosháza belterületén

A vízelvezetés helyzete Orosháza belterületén A vízelvezetés helyzete Orosháza belterületén PÁLFAI IMRE Orosháza város műszaki kérdésekkel foglalkozó szakemberei 1987 novemberében - fölkeresve az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot - vázolták a

Részletesebben

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA.

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK EMLÉKÉRE, PÉCSETT, 1922, ÉVI SZEPTEMBER HŐ 3-ÁN, AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. NYOMATOTT TÁ.IZS JÓZSEF

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

A bíróságok története

A bíróságok története A bíróságok története Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1.) 1871-ben Heves megyében a Törvényszék székhelye Eger, a járásbíróságok székhelye pedig Eger, Heves, Pétervására, Hatvan Gyöngyös és Tiszafüred

Részletesebben

Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács 2013. február 28-i ülése Előadó: Pintér Beatrix, projektvezető (Országos Vízügyi Főigazgatóság) Előadás: Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése

Részletesebben

Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S

Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A Madár forrás problémakör

Részletesebben

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről)

Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) T a n u l m á n y o k Targonca vagy kapa? (Nagybánya 1480. évi pecsétjéről) GAVALLÉR PÁL Nagybánya máig ismert legrégibb pecsétjéről és a hozzá tartozó typariumról, magyarul pecsételőről (1) sokan írtak

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ FEJLESZTÉSE KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 NAGY ÁRVIZEK A MURA FOLYÓN Az 1972 júliusában levonuló rendkívüli árhullám, a mértékadó

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2010. ÉVI JELENTÉSE

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2010. ÉVI JELENTÉSE A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2010. ÉVI JELENTÉSE Írta: Szilaj Rezső Csodabogyós-barlang Szél-lik rendszer (közös kutatási terület a Styx Barlangkutató Csoporttal) (4440-4, 4440-83) ( KDT-

Részletesebben