Iskolai rendtartás. Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., Ipolyság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai rendtartás. Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság"

Átírás

1 Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., Ipolyság Iskolai rendtartás (Kivonat a tanulók részére a pedagógiai tanács által augusztus 26-án elfogadott Školský poriadok c. dokumentumból) Mgr. Lészkó Katalin az iskola igazgatója

2 A. Általános rendelkezések I. Az iskolai év szervezése - A tanév I. félévre és II. félévre tagolódik. A tanítás az I. félévben szeptember 2-án kezdődik és a következő kalendáriumi év január 31-én fejeződik be. A II. félévben a tanítás február 1-jén kezdődik és június 30-án fejeződik be. - Ha szeptember 2. péntekre, szombatra vagy vasárnapra esik, a tanítás a rá következő héten hétfőn kezdődik. Ha június 30. szombatra, vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor a tanítás az azt megelőző héten pénteken fejeződik be. - A tanítás az iskolában heti öt napon át folyik. Munkaszüneti napokon az iskolában tanítás nincs. Ha a tanítási időszak alatt a munkanapok eltolódnak, akkor ez a szervezési változás vonatkozik az iskolai tanítási napokra is. - Az I. félév végén a tanulók tanulmányi eredményeikről kivonatot kapnak. - A bizonyítványt a tanulók a tanév utolsó tanítási napján kapják meg. - Az iskolai szünetek a következők: őszi szünet (2 nap október vége), karácsonyi szünet (dec. 23 január 7.), félévi szünet (1 nap), tavaszi szünet (1 hét a kerületi elosztás szerint), húsvéti szünet ( a húsvéthétfőt megelőző csütörtökön kezdődik és a rá következő kedden fejeződik be, a tanítás szerdán kezdődik) és a nyári szünidő (a II. félév végétől az új tanév kezdetéig). - Az iskola igazgatója súlyos okoknál fogva, főleg szervezési vagy technikai okokból összesen 5 nap igazgatói szabadnapot rendelhet el egy félévben. - Ha előre nem látható esemény következik be, pl. természeti katasztrófa, balesetveszély vagy fertőzésveszély, az iskola igazgatója a fenntartóval folytatott tárgyalások után további szabadnapokat rendelhet el, meghatározva az elmulasztott tanítási napok pótlásának módját. II. A tanítási nap szervezése A tanítás érvényes órarend szerint történik, amelyet az iskola igazgatója hagy jóvá. Az órarendet köteles respektálni minden tanuló, pedagógus és iskolai alkalmazott. A tanítási nap időbeosztása: Időszak Munkatöltet, foglalkozások, szünetek A tanulók érkezése, a tanításra való felkészülés, órarend szerinti tanítás, nevelő-oktatói tevékenység az iskolai klubban, nagyszünet, egészségügyi szünet, ebéd az iskolai étkezdében. Tanítási órák szünetek az alsó tagozaton 1. tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc ebédszünet 6. tanítási óra perc szünet tanítási óra

3 Tanítási órák szünetek a felső tagozaton 1. tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc szünet tanítási óra perc ebédszünet 7. tanítási óra perc szünet tanítási óra A délutáni tanítás kor kezdődik, és a tanítási óra szintén 45 perces. A tanítás az osztálytermekben és a tornateremben zajlik az órarend szerint, amelyet az iskola vezetősége hagyott jóvá, és megtekinthető a központi faliújságon, illetve az osztályokban. A pedagógusokat és a tanulókat a tanítás ideje alatt zavarni szigorúan tilos. III. Nevelési intézkedések Az nevelési intézkedések közé tartoznak a dicséretek, más jutalmazási formák és azok az intézkedések, amelyek a tanulók fegyelmének javítására szolgálnak. 1. Dicséretek és a jutalmazás más formái A tanuló dicséretben részesül különleges aktivitásáért és igyekezetéért, érdemleges vagy becsületbeli tettéért vagy a közösségért végzett hosszan tartó sikeres munkájáért. A dicséret történhet szóban vagy írásban. A dicséretre vagy a jutalmazás más formájára tett javaslatot a pedagógiai tanács tárgyalja meg. Szóbeli vagy írásbeli dicséretben a tanuló az osztályközösség vagy az egész iskola előtt osztályfőnöke, az iskola igazgatója vagy a fenntartó képviselője által részesülhet. Különösen indokolt esetben, főleg olyan becsületbeli tettért, amellyel a tanuló életet mentett vagy különösen nagy anyagi értéket védett meg, a tanulót dicséretben részesítheti vagy más jutalmat ítélhet oda neki közigazgatási szerv, az iskolaügyi miniszter vagy a köztársasági elnök. A dicséret fokozatai: tanári dicséret, bejegyzés az osztályzónaplóba, tanári dicséret, bejegyzés a tanulókönyvbe, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, oklevél, tárgyi jutalom a pedagógiai tanács jóváhagyása alapján. A kitűnő tanulókat az iskola igazgatója.jutalmazásra terjesztheti fel a polgármesterhez mint az iskola fenntartójához.

4 2. A tanulók jutalmazása Ha a tanulók sikeresen szerepelnek a különböző versenyeken a félév során, a következő jutalmazási rend lép életbe: Forduló: Helyezés: Dicséret: A jutalom formája: iskolai 1-3. hely osztályfőnöki oklevél dicséret járási 1-3. hely igazgatói dicséret oklevél kerületi és országos sikeres megoldó, 1-3. hely igazgatói dicséret tárgyi jutalom a szülői szövetség döntése alapján nemzetközi sikeres megoldó, 1-3. hely igazgatói dicséret tárgyi jutalom a szülői szövetség döntése alapján A tanulók a versenyek iskolai fordulójában való részvételért jutalmat nem kapnak. 3. Rendelkezések a fegyelem javítása érdekében - Azokat a tanulókat érintik, akik ismételten és súlyosan megszegik az iskolai rendtartást. Általában ezek a rendelkezések megelőzik a magaviseleti csökkentett érdemjegyet. Minden rendelkezés foganatosítását a kihágás objektív vizsgálata előzi meg. - Osztályfőnöki megrovásban a tanulót az osztályfőnök a kihágás pedagógiai tanácsban történt megtárgyalása után az iskola igazgatójának jóváhagyásával részesíti. - A megrovásról az iskola igazgatója a tanuló törvényes képviselőjét írásban értesíti. A megrovásról bejegyzés történik a tanuló katalóguslapjába. Az iskolai rendtartás durva megsértéséért annak a pedagógiai tanácsban történt megvitatását követően 2 vagy 3 fokkal csökentett magaviseleti jegy jár. A súlyosságtól függően a következő intézkedésekre kerül sor: bejegyzés az osztályzónaplóba, bejegyzés a tanulókönyvbe, figyelmeztetés és osztályfőnöki megrovás, igazgatói megrovás, csökentett magaviseleti jegy. Az osztályzási időszak alatt az iskolai rendtartás megsértését az iskola az alábbi eljárásokkal értékeli: az igazgatói megrovásról kiadott határozattal, mely ellen a törvényes képviselő a határozatban feltüntetett határidőn belül fellebbezést nyújthat be, csökkentett magaviseleti jeggyel (amennyiben a törvényes képviselő kételkedik a magaviseleti jegy helyességében az I. és II. félév végén, a bizonyítvány kiadásától számított 3 napon belül kérvényt nyújthat be a magaviseleti jegy helyességének felülvizsgálata céljából). Igazolatlan hiányzás esetén a tanulónak javasolható csökentett magaviseleti jegy. Az iskola köteles az iskolalátogatás elhanyagolását jelenteni a Kerületi Hivatalnak és a tanuló állandó lakhelye szerinti önkormányzatnak.

5 Igazolatlan órák száma: A magaviseleti jegy csökkentésének foka: 1 5 óra a súlyosságtól függően: osztályfőnöki, illetve igazgatói megrovás 6 12 óra 1 fokkal óra 2 fokkal több mint 18 óra 3 fokkal Az iskolai rendtartás megsértéséről az osztályozónaplóba való beírások alapján ezekre az intézkedésekre kerül sor: A beírások száma az első negyedév értékelésekor, illetve a félévi értékeléskor Nevelési intézkedések 3 osztályfőnöki figyelmeztetés 5 osztályfőnöki megrovás 7 igazgatói megrovás 9 1 fokkal csökentett magaviseleti jegy 12 2 fokkal csökentett magaviseleti jegy 15 3 fokkal csökentett magaviseleti jegy B. A tanulók viselkedésének alapvető szabályai I. A tanulók jogai és kötelességei a 245/2008-as számú iskolai törvény 144 -a 1-4. bekezdése és a 1-5. bekezdése alapján. A tanulónak joga van: a) az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésre, b) ingyenes oktatásra az alapiskolában, c) az anyanyelvén történő oktatáshoz, d) egyéni hozzáálláshoz, mely tiszteletben tartja képességeit és lehetőségeit, tehetségét és egészségi állapotát, e) a tankönyvek ingyenes kölcsönözésére a kötelező tantárgyakhoz, f) vallása, világnézete, nemzetiségi és etnikai hovatartozásának tiszteletben tartására, g) a neveléssel és oktatással kapcsolatos tanácsadásra, h) nevelésre és oktatásra biztonságos és higiéniai szempontból megfelelő környezetben, i) korának, képességeinek, érdeklődési körének, egészségi állapotának megfelelően szervezett oktatásra, j) személye iránti tiszteletre és védelemre fizikai, lelki és szexuális erőszakkal szemben, k) a választható tantárgyak szabad választására, összhangban saját lehetőségeivel és érdeklődési körével az adott oktatási program keretei között, l) a személyével és tanulmányi eredményeivel kapcsolatos információkra, m) individuális oktatásra az oktatási törvény adta keretek között (245/2008, 24. ), n) az oktatás során keletkezett károk megtérítésére, o) az iskola nem büntetheti és nem hozhatja a tanulót hátrányos helyzetbe azért, mert jogait érvényesíti az iskolai rendtartás értelmében. A speciális nevelési-oktatási igényekkel rendelkező tanulónak joga van a speciális, igényeinek megfelelő módszerek alkalmazására és számára a tanuláshoz szükséges elengedhetetlen feltételek kialakítására.

6 A speciális nevelési-oktatási igényekkel rendelkező tanulónak joga van az oktatói-nevelői folyamatban speciális tankönyvek és speciális didaktikai kompenzációs eszközök használatára. A tanulónak továbbá joga van: - biztonságos és egészséges környezetben való oktatásra és nevelésre, - sokszínű és tényszerű információ-biztosításra korára, képességeire, érdeklődési körére, egészségi állapotára való tekintettel, - a tananyag érthető magyarázatára, - a tananyaghoz kötödő kérdést feltenni, és a kérdésre választ kapni, - tévedni, véleményét megváltoztatni, fejlődni, - az objektív értékelésre, - használni az iskola berendezését, a tantermeket, a segédeszközöket és könyvtárat, - önkéntes alapon és érdeklődési körével összhangban bekapcsolódni az iskola által szervezett sport-, kulturális és egyéb tevékenységekbe, - a tiszteletteljes és tapintatos hozzáállásra a pedagógusok, iskolai alkalmazottak, osztály- és iskolatársak részéről, - védve lenni az elhanyagolás, a kegyetlenség és a kihasználás összes formájával szemben, - a tanítási órán és az osztályfőnöki órán megfelelő időben és megfelelő módon kifejteni véleményét, - hogy a vele szemben foganatosított fegyelmi intézkedések összhangban legyenek a gyermekek jogaival, - érdeklődési körének megfelelően szabadon kört választani, - információt kapni személyét és tanulmányi eredményeit illetően, - hosszabb ideig tartó betegség után a tananyag ingyenes magyarázatára és a tananyag pótlására szükséges időre. A tanuló köteles a) úgy viselkedni, hogy magatartásával ne korlátozza a pedagógusok, más iskolai alkalmazottak és iskolatársai jogait, b) betartani az iskolai rendtartást és az iskola más belső előírásait, c) óvni az iskola tulajdonát, d) megóvni a tankönyveket és a segédeszközöket a károsodástól, e) rendszeresen részt venni a tanításon és bekapcsolódni a tanítási órán zajló munkába, f) úgy cselekedni, hogy ne veszélyeztesse saját és diáktársai, a pedagógusok, más iskolai alkalmazottak egészségét és biztonságát, g) tanítás alatt, szünetekben és az iskola által szervezett rendezvényeken óvni saját és iskolatársai egészségét, g) tisztelni a pedagógusok, más iskolai alkalmazottak és iskolatársai emberi méltóságát, h) betartani a pedagógusok és más iskolai alkalmazottak utasításait. A tanuló egyéb kötelességei: - elsajátítani az alapiskola által nyújtott ismereteket, képességeket és készségeket, - elsajátítani és betartani az iskolai programban lefektetett alapvető szabályokat és időrendi beosztást, - emberi kapcsolataival hozzájárulni az iskola jó légkörének kialakításához, - elsajátítani az erkölcsös magatartás alapelveit, - magatartásával és tevékenységével nem korlátozni mások személyi szabadságát, - elsajátítani a humanizmus és demokrácia alapelveit és szerintük viselkedni, - úgy viselkedni az iskolában és az iskolán kívül, hogy az iskola jó hírét ne rontsa, hanem öregbítse,

7 - ügyelni a tisztaságra és a rendre, segíteni a rend megtartásában az iskolában és az iskola környékén, - megfelelő külsővel megjelenni az iskolában, hogy másokat ne botránkoztasson meg, - betartani a tanítási időt az órarend szerint, a szünetek rendjét és az ülésrendet, - az iskolába legalább 10 perccel a tanítás kezdete előtt érkezni, - nyilvános helyen (étterem, diszkó stb.) tartózkodni az esti és az éjszakai órákban az iskolai rendtartás durva megsértésének számít, - betartani az iskolai program alapvető szabályait, és képviselni azt nemcsak az iskolában, hanem a nyilvánosság előtt is, - betartani a személyi higiénia alapvető szabályait, óvni a környezet tisztaságát, - tisztán és az erkölcsi követelményeknek megfelelően öltözködni, - az iskolai és az iskolán kívüli rendezvényeken köteles tisztán és megfelelő öltözékben megjelenni, - az iskolában váltócipő használata kötelező, amelyet a kabátjával együtt a öltözőszekrényben tart a tanuló, - teljesíteni az ügyeletes pedagógus utasításait, - egészségügyi csomagot hozni az iskolába és azt használni, betartva az alapvető higiéniai szabályokat. - betartani az egészségvédelmi szabályokat és a biztonságos magatartás általános szabályait, - balesetek megelőzése végett követni a pedagógus utasításait (ha a tanuló balesetet szenvedett, köteles jelenteni valamelyik pedagógusnak). A tanulónak tilos: - dohányozni az iskola területén és az iskola körül minden az iskola által szervezett foglalkozás, esemény, rendezvény alkalmával ennek megszegése az iskolai rendtartás durva megsértésének minősül, - az iskolába vagy az iskola által szervezett foglalkozásra, eseményre, rendezvényre alkoholt, drogot vagy más káros anyagot hozni vagy azt használni a rendelet megszegése az iskolai rendtartás durva megsértésének minősül, - tilos hozni az iskolába vagy az iskola által szervezett foglalkozásra, eseményre, rendezvényre életveszélyes, az egészségre káros és olyan dolgokat, amelyek elvonják a többi tanuló figyelmét is a tanításról a rendelet megszegése az iskolai rendtartás durva megsértésének minősül, - megrongálni az iskola vagyonát és az iskolai épület védelmét szolgáló eszközöket (tűzoltókészülék, villanyvezeték stb.), - összefirkálni a falakat, megrongálni a tantermek, a szociális helyiségek és az iskola más helyiségeinek berendezését, - csúnya beszédet és durva kifejezéseket használniaz egész tanítási nap folyamán, - a tanítás alatt maroktelefont használni (ha a tanuló saját felelősségére hordja maroktelefonját az iskolába, akkor a tanítás alatt ki kell kapcsolnia és a táskájában kell tartania), - a tanítás alatt élelmiszert fogyasztani, - rágógumit hozni az iskolába, tanítás alatt rágni és a padra, székre ragasztani, - az iskolába drága dolgokat (ékszer, óra stb.) és nagy pénzösszegeket hozni (ha mégis hoz, azt csak a saját felelősségére teheti), - felállni vagy ülni az ablakpárkányon, kinyitni az ablakokat, kihajolni, esetleg azon át kimenni az osztályból, papírt vagy más szemetet, esetleg taneszközöket kidobálni, felállni a padra, hintázni a széken, - körmöt festeni, hajat festeni és kifestve jönni az iskolába. II. Megszólítás és köszönés 1. A tanuló kötelezően a következőképpen szólítja meg az iskola alkalmazottait: igazgató néni, tanító néni, tanító bácsi, gondnok úr, takarító néni stb.

8 2. A tanuló Jó reggelt kívánok, Jó napot kívánok köszönéssel köszön. Ugyanazon a napon a tanuló az első találkozás alkalmával köszön. 3. A tanuló az iskola minden alkalmazottjának köszön. 4. A tanítási óra elején a tanulók a pedagógust felállással köszöntik. Ha az osztályba más pedagógus vagy felnőtt lép, szintén felállnak. Távozásukkor szintén felállnak és csak a pedagógus utasítására ülnek le újra. 5. A nevelési tantárgyak óráin, gyakorlati órákon, számítógépes munkavégzés vagy írásbeli felmérő írása közben a tanulók a pedagógus utasítására nem köszönnek. 6. Az iskola alkalmazottainak a tanulók az iskolán kívül is köszönnek. III. Érkezés az iskolába 1. A tanuló az iskolába 7.45-ig érkezik meg, hogy az óra kezdete előtt tanszereivel együtt már a helyén legyen. A délutáni órákra és körökre a tanulók 10 perccel annak kezdete előtt érkeznek, várakoznak a tanterem előtt, majd csak a pedagógus vezetésével lépnek be az adott terembe. A délutáni tanítás egyenrangú a délelőttivel. Az igazolás nélküli távozás a délutáni óráról igazolatlan órának számít. 2. Az ok nélküli és ismételten előforduló késés a tanítási órákról az iskolai rendtartás megsértése, és 5 későn érkezésért a tanuló 1 igazolatlan órát kap. Az osztályfőnök értasíti a törvényes képviselőt a rendszeres késésről. 3. Az iskola épületébe a tanulók a főbejáraton át léphetnek, kivéve ha ezt más előírás tiltja. 4. A korán érkező tanulók fegyelmezetten várnak a földszinti folyosón vagy azon a helyen, amelyet számukra az ügyeletes pedagógus kijelöl. Az iskola épületébe bemenni pedagógus tudta nélkül tilos. 5. Az iskola által szervezett foglalkozások, események, rendezvények alkalmával a tanulók a tanulókönyvi értesítésben megnevezett helyen és időben gyülekeznek, amelyet a pedagógus jelöl ki és az iskola igazgatója hagy jóvá. 6. A későn érkezést a tanuló igazolja az órát tartó pedagógusnál és az osztályfőnöknél is. 7. A tanuló az iskola épületében váltócipőben tartózkodik, amelyet a számára kijelölt öltözőszekrényben tart. Az öltözőszekrény megrongálásáért a tanulók viselik a következményeket. A javítás költségeit maguk a tanulók vagy a törvényes képviselő állja. 8. Sporteszközöket (pl. bicikli, gördeszka stb.) az iskola épületébe behozni tilos. Ha a tanuló így közlekedik az iskolába, és az eszköz tönkremegy vagy eltűnik, azért az iskola nem vállal felelősséget. IV. A tanuló viselkedése az órán 1. A tanuló köteles az iskolában és az osztályban illedelmesen viselkedni, betartani a pedagógusok és az iskola más alkalmazottainak utasításait, képességei szerint lelkiismeretesen felkészülni a tanításra és betartani az iskolai rendtartást. Tilos a csúnya beszéd. 2. A tanuló a tanításra és minden iskolai eseményre, rendezvényre időben, megfelelően felkészülve és a szükséges tanszerekkel érkezik, amelyeket a szünet alatt készít meg. 3. Abban az esetben, ha a tanuló ismételten és komolyabb ok nélkül nem hozza magával az órára a tanszereit, kaphat megrovást, vagy javasolható neki csökkentett magaviseleti jegy. 4. Ha a tanuló egy félévben 5-ször otthon felejti a tanulókönyvét, osztályfőnöke nevelési célzattal adhat vagy javasolhat neki megrovást. 5. A tanuló ülésrend szerinti helyét csak pedagógus engedélyével változtathatja meg. 6. Csöngetés után a tanuló a helyén várja a pedagógus érkezését. 7. Ha a tanuló felelni vagy valamit kérdezni szeretne, jelentkezik. 8. Ha a tanuló az órára nem tudott készülni, az ok megnevezésével igazolja magát az óra elején. 9. Óra alatt és szünetben a tanuló az osztályt, a sportpályát vagy az iskola épületét csak a pedagógus beleegyezésével hagyhatja el. 10. A tanuló a helyét tisztán és rendben tartja.

9 11. Ablakot nyitni, függönyt be- és kihúzni, villanykapcsolóval és a technikai eszközökkel manipulálni a tanulónak csak a pedagógus engedélyével lehet. Ha a tanuló kárt okoz, a törvényes képviselő köteles azt megtéríteni. Ha nem ismert a kárt okozó személye, a kárt az osztályközösség együtt téríti meg. 12. Maroktelefont a tanuló az iskolába csak saját felelősségére hozhat. Károsodásáért vagy elvesztéséért az iskola felelősséget nem vállal. V. A tanuló viselkedése az óraközi szünetekben 1. A szünetekben a tanuló ügyesen, másokat nem zavarva és nem akadályozva közlekedik. Engedély nélkül az iskola épületét nem hagyhatja el. A tanuló társaival illedelmes és toleráns, nem használ csúnya kifejezéseket, nem verekszik. A fizikailag gyengébb tanulókat nem használja ki, nem zsarolja és alázza meg. A zsarolás az iskolai rendtartás durva megszegésének bizonyul. Az ilyen eseteket az osztályfőnök köteles a törvényes képviselő és az iskola igazgatójának jelenlétében megoldani. 2. A kis szünetekben a tanuló ok nélkül nem hagyja el az osztályt. A szünetek arra szolgálnak, hogy a tanulók előkészítsék tanszereiket a következő órára, tízóraizzanak, toalettre menjenek. A tízórait a tanulók az osztályban költik el. A kis szünetek alatt az osztályok ajtajai nyitva vannak. 3. A 2. tanítási óra után van a nagyszünet. A nagyszünetben a tanuló tartózkodhat a folyosón vagy jó idő esetén az iskolai udvaron. Közben köteles az ügyeletes utasításait követni. 4. Ha a tanulónak szaktanteremben lesz a következő órája, magához veszi tanszereit és csak közvetlenül a szünet vége előtt megy a szaktanterem elé. 5. A szükséges segédeszközökért az arra kijelölt tanulók mennek a szünet alatt. 6. Az 1-4. évf. tanulói tornaórára és onnan vissza pedagógusaik vezetésével mennek. Az 5-9. évf. tanulói együtt és fegyelmezetten vonulnak közvetlenül a tornaóra előtt az öltözőhöz, és ott várnak a pedagógusra. A tornateremből vissza a pedagógussal együtt jönnek. VI. A tanuló távozása az iskolából 1. Az utolsó tanítási óra befejezése után a tanuló berakja saját dolgait az iskolatáskába, összeszedi a szemetet a padja körül és felteszi a székét. 2. A pedagógus utasítására és vezetésével, felsorakozva, együtt mennek az öltözúszekrényhez. 3. A tanítás befejezése után a tanuló hazamegy az iskolából. Pedagógus tudta és felügyelete nélkül az iskola épületében tartózkodni tilos. VII. Iskolalátogatás 1. A tanuló köteles az órarend szerint rendszeresen és időben látogatni az iskolát, részt venni a tanításon és az iskola által szervezett egyéb foglalkozásokon, eseményeken és rendezvényeken. A körre jelentkezett tanulók számára a kör látogatása a tanév folyamán kötelező. 2. Ha a tanuló előre ismert oknál fogva hiányzik a tanításról, kérelmet nyújt be. A kérelem írásbeli, amelyet a tanuló törvényes képviselője aláírásával igazol (érvényes ez a 2a, 2b és különleges esetben a 2c pontra), szóbeli, ha a tanuló hiányzását maga a törvényes képviselő igazolja és ő viszi el a tanulót az iskolából, a tanuló távolmaradása esetében az iskolából tanítási idő alatt: a) több órát vagy egy napot az osztályfőnök engedélyez, b) kettő vagy több napot csak írásbeli kérelem benyújtása alapján az iskola igazgatójának jóváhagyásával hiányozhat a tanuló, c) egy tanítási óráról való hiányzást (írásbeli kérelem alapján vagy szóbeli kérelem alapján, ha a törvényes képviselő maga viszi el a tanulót az iskolából) az órát tartó pedagógus engedélyez, d) a tanuló hiányzását, amely legtöbb 1 napig tart, a törvényes képviselő vagy egészségügyi intézmény képviselője igazolhat (max. 5-ször egy tanítási évben),

10 e) különleges és indokolt esetben az iskola kérhet az orvostól a tanuló betegségéről igazolást vagy más iratot, amely megerősíti a tanuló hiányzásának szükségességét, f) ha a tanuló betegség miatt 2 napnál tovább hiányzik, hiányzását csak orvosi igazolással igazolhatja, g) a tanítás közben elengedett tanulót az osztálykönyvben hiányzóként kell vezetni. 3. Ha a tanuló valamilyen oknál fogva nem vehet részt a tanításon, a törvényes képviselő köteles haladéktalanul vagy legkésőbb 24 órán belül értesíteni erről az iskolát. A tanuló igazolt hiányzásának lehetséges okai: betegség, különleges események a családban, különleges időjárási viszonyok vagy a tömegközlekedési eszközök közlekedésének ideiglenes beszüntetése, részvétel versenyeken, kulturális eseményeken és az azokra való szervezett felkészítésen, orvos tiltja meg az iskolalátogatást. Ha a tanuló vagy a vele egy háztartásban élő családtag fertőző betegségre betegszik meg, a törvényes képvislő köteles ezt haladéktalanul tudatni az iskola igazgatójával. A törvényes képviselő köteles a tanuló minden olyan betegségéről értesíteni az osztályfőnököt, illetve az iskola igazgatóját, amely a pedagógusok részéről egyéni bánásmódot kíván meg. 4. Ha az osztályfőnöknek alapos gyanúja van, hogy a tanuló vagy annak törvényes képviselője megszegi a 245/2008-as számú iskolai törvény kötelező iskolalátogatás ának 9. és 10. pontját, a tanításról való hiányzás igazolatlannak számít. Ilyen esetben az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetőt küld a szülőnek, legkésőbb 3 nap igazolatlan hiányzás után. 5. A tanuló önkényesen nem mehet el az iskolából. Abban az esetben, ha elengedték a fenti 2-es pont értelmében, szülő vagy más erre felhatalmazott felnőtt kíséretében hagyhatja el az iskolát. 6. A testnevelés alól felmentett tanuló tornaruhában köteles jelen lenni a testnevelési órán és a számára kijelölt feladatokat elvégezni. 7. Ha a tantárgy, amely alól a tanulót felmentették (a szülő kérvénye és az iskola igazgatójának határozata alapján), az első vagy az utolsó tanítási óra, a tanítási órán a tanuló nem vesz részt. VIII. Az iskola tulajdonának védelme 1. A tanuló köteles vigyázni a tankönyveire és a tanszereire, rendben és tisztán tartani a helyét, az osztályát, megóvni az iskola vagyonát. Köteles az órarend szerint hordani az iskolába tankönyveit és tanszereit. 2. A tanuló által vigyázatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a törvényes képviselő teljes mértékben köteles megtéríteni. 3. Ha a tanuló más iskolába lép át, a tankönyveket leadja. IX. A hetes kötelességei A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. Két hetes van, nevüket bevezetik az osztálykönyvbe. A hetesek kötelességei: 1. A tanítás ideje alatt a hetesek felelnek a rendért és a tisztaságért az osztályban. 2. A tanítás előtt megkészítik a krétát és az órára szükséges más eszközöket. 3. Minden óra elején jelentenek és bediktálják a hiányzókat. 4. A szünetek alatt letörlik a táblát, szellőztetnek és megöntözik a virágokat. 5. Lekapcsolják a világítást, ha más osztályterembe megy az osztály órára. 6. Ha valamilyen kárt, rongálást észlelnek, azonnal jelentik az osztályfőnöknek. 7. Jelentik az iskola vezetőségének, ha a pedagógus 5 perc elmúltával nem ment be az órára. 8. A tanítás után lemossák a táblát, elrakják a segédeszközöket, ellenőrzik, felrakták-e a tanulók a székeket.

11 X. A tanuló viselkedése nyilvános helyen 1. A tanuló nem tartózkodhat olyan nyilvános helyen, ahol játékautomaták vannak felszerelve. 2. A tanuló nem tartózkodhat az esti és éjszakai órákban nyilvános helyen (kocsma, étterem, presszó, bisztró, diszkó). 3. A kiskorú tanuló nem vehet részt mozifilmen, színházi előadáson vagy más olyan kulturális rendezvényen, amely az iskoláskorú fiatalság számára nem ajánlott. Számára megfelelő esti előadáson óra után a tanuló szülő vagy a szülő által megbízott más felnőtt kíséretében vehet részt. 4. Az esti és éjszakai órákban a tanuló otthon tartózkodik. A tanuló az alább meghatározott esti órákig tartózkodhat kint: Alsótagozatos október 1-jétől március 31-éig óráig, április 1-jétől szeptember 30-áig óráig. Felsőtagozatos október 1-jétől március 31-éig óráig, április 1-jétől szeptember 30-áig óráig. 5. Iskolai kiránduláson, tanulmányi kiránduláson, sí- és úszótanfolyamon és a természetiskolában a tanuló a pedagógus utasításait követi. XI. Étkezés az iskolai étkezdében 1. A tanuló étkezését az iskolai étkezdében az étkezde vezetője által meghatározott időpontig kell kifizetni. A kifizetés időpontjáról a törvényes képviselő az adott tanítási év elején írásban értesítve van. Ha a fizetés nem történt meg a megadott időpontig, a tanuló nem jogosult az ebédre. 2. Az iskolai étkezdébe csak az ott étkező tanuló léphet. 3. Az étkezdében a tanuló csak addig tartózkodhat, amíg elfogyasztja az ebédet. 4. A tanuló az étkezdében fegyelmezetten viselkedik és követi az ügyeletes pedagógus és az étkezde alkalmazottainak utasításait. 5. Az ebédet a tanuló az étkezdében fogyasztja el. 6. Az ebéd elfogyasztása után a tanuló köteles az általa használt konyhai eszközöket visszavinni az arra kijelölt ablakhoz. 7. Ha a tanuló véletlenül kiönti az ételt, jelenti az ügyeletes pedagógusnak, aki a konyha alkalmazottjának segítségével biztosítja annak eltakarítását. 8. Az iskolai étkezdében étkező tanuló követi az étkezde további utasításait, amelyeket a beiratkozási lap részeként az év elején megkapott. 9. Ha a törvényes képviselő kijelenti gyermekét az étkeztetésről a tanuló köteles az étkezési chipet leadni az étkezde vezetőjének, vagy az osztályfőnöknek. 10. Ha az étkezési chipet a tanuló elveszítette a törvényes képviselő köteles megtéríteni a chip árát. Az Iskolai rendtartás szeptember 1-jével lép érvénybe. Jóváhagyta a pedagógiai tanács án megtartott ülésén. Ipolyság, Mgr. Lészkó Katalin az iskola igazgatója

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA FELSŐSZELI. Iskolai rendtartás

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA FELSŐSZELI. Iskolai rendtartás SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA FELSŐSZELI Iskolai rendtartás A Felsőszeli Széchenyi István MTNY Alapiskola rendtartása (kivonat) Az iskola belső rendtartása jogok, kötelességek

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Iskolai rendtartás. 1. Magaviselet. 1.1. Általános viselkedési szabályok

Iskolai rendtartás. 1. Magaviselet. 1.1. Általános viselkedési szabályok Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Iskolai

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008. A Beethoven Általános Iskola házirendje Az iskola valamennyi tanulója a beiratkozás napjától; első évfolyamon a beíratást követő tanév első tanítási napjától

Részletesebben

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2.

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Házirend Elfogadta a nevelőtestület: 2012.08.31. A fenntartó jóváhagyta. 2012.08.31. A házirend szabályainak alapja: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND. 2013.szeptember 1.

PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND. 2013.szeptember 1. PKT Közép-európai Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest-1056, Váci utca 47.) HÁZIREND 2013.szeptember 1. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. A házirend hatálya... 3 1.3. A házirend

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE Kedves Diákjaink! Iskolánk, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE

JÁSZBERÉNYI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE JÁSZBERÉNYI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE Iskolai házirend Kollégiumi házirend 2013 MÓDOSÍTÁS Az iskola névváltozása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM Hazirend-2011.qxd 2011.05.09. 15:45 Page 1 TARTALOM 1. Preambulum.................................4 1.1. A Házirend területi hatálya.....................4 1.2. A Házirend személyi hatálya....................4

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Győr 2013.

HÁZIREND. Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Győr 2013. HÁZIREND Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Győr 2013. 1 1 INTÉZMÉNYI ADATOK: Az iskola neve: Címe: 9026 Győr, Bácsai u. 55. Telefonszáma: 96/ 331-126 Székhelye: 9026 Győr, Bácsai u. 55

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben