Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval"

Átírás

1 - ELTE TTK Tudományos Diákköri Konferencia - CSERNYÁK IZABELLA Vízből extrahálható ásványolaj-eredetű szénhidrogének meghatározása membrán segített oldószeres extrakcióval Témavezető: Kende Anikó Készült az ELTE Kémiai Intézet Általános és Szervetlen Kémiai Tanszékén - Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK I. CÉLKITŰZÉS... 3 II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 4 II.1 SZÉNHIDROGÉNEK CSOPORTOSÍTÁSA... 4 II.2 A SZÉNHIDROGÉN-SZENNYEZETTSÉG MEGHATÁROZÁSÁRA ALKALMAS ANALITIKAI MÓDSZEREK... 6 II.2.1 Gravimetria... 6 II.2.2 Spektrometria... 7 II Ultraibolya spektrometria... 7 II Fluoreszcencia spektrometria... 7 II Infravörös spektrometria... 7 II.2.3 Kromatográfia... 8 II Illékony szénhidrogének vizsgálata... 9 II Statikus gőztéranalízis (head space, HS )... 9 II Dinamikus gőztéranalízis, kiűzés és csapdázás (purge and trap)... 9 II Szilárd fázisú mikroextrakció gőztérből (Solid Phase MicroExtraction, SPME) II Permeációs kinyerés II Nem illékony szénhidrogének vizsgálata II Soxhlet-extrakció II Ultrahanggal segített oldószeres extrakció II Mikrohullámal segített oldószeres extrakció (Microwave-Assisted Solvent Extraction, MWE) II Szuperkritikus fluid extrakció (Supercritical Fluid Extraction, SFE) II Gyorsított oldószeres extrakció (Accelerated Solvent Extraction, ASE) II Folyadék-folyadék extrakció II Szilárd fázisú extrakció (Solid Phase Extraction, SPE) II.3 MEMBRÁN SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ OLDÓSZERES EXTRAKCIÓ III. KÍSÉRLETI RÉSZ III.1 VÍZBŐL EXTRAHÁLHATÓ SZÉNHIDROGÉNEK (EPH) AZONOSÍTÁSA GC-FID MÓDSZERREL III.1.1 A mérés körülményei III.1.2 A komponensek azonosítása III.2 KÍSÉRLETI PARAMÉTEREK KIDOLGOZÁSA III.2.1 A membránextrakció oldószerfüggése III.2.2 Az oldószer térfogatának megválasztása III.2.3 A membránextrakció időfüggése III.2.4 A membránextrakció lehetséges módjai III.2.5 A NaCl hatása a membránextrakcióra III.2.6 Kalibrálás IV. ÖSSZEFOGLALÁS IV. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

3 I. CÉLKITŰZÉS Az analitika a környezeti elemek levegő, felszíni- és felszín alatti vizek, talaj állapotának, szervetlen és szerves szennyezőinek felderítéséhez és a káros anyagok kibocsátásának és terjedésének ellenőrzéséhez nyújt folyamatosan korszerűsödő vizsgálati módszereket és eszközöket. A leggyakrabban előforduló környezetszennyező anyagok közé tartoznak az ásványolajeredetű szénhidrogének. A különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező szénhidrogének meghatározására már sokféle módszert dolgoztak ki, de az újabb tudományos eredmények és követelmények környezetbarát technikák alkalmazása, kimutatási határok csökkentése, gyors meghatározási lehetőségek mindig fejlesztésre, tökéletesítésre késztetik az ezen a területen dolgozókat. A jelenleg elterjedt folyadék-folyadék extrakción alapuló minta-előkészítési eljáráshoz viszonylag sok oldószer szükséges és az előkészítés ideje is hosszú, valamint a kapott híg extraktumot töményíteni kell. Munkám célja egy új membránextrakciós módszer kidolgozása vizek C 9 C 24 szénatomszám tartományba eső alifás szénhidrogén-tartalmának gázkromatográfiás meghatározásához, ezzel lehetővé téve az oldószer-, eszköz felhasználás és az extrakciós idő csökkentését. A módszer előnye az egyéb minta-előkészítési eljárásokhoz képest, hogy a szükséges szerves oldószerigény csekély, ezáltal jelentős költségcsökkenés érhető el, továbbá nem képződik nagy mennyiségű hulladék oldószer. 3

4 II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS II.1 Szénhidrogének csoportosítása Az ásványolajok és a belőlük készített olajipari termékek komponensek sokaságából állnak. A szénhidrogén szennyezések közül tartalmazhatnak a száz feletti szénatomszámig alifás, aliciklusos, mono- és poliaromás alkotókat. Ezek a természetbe kikerülve változatos összetételű szennyezéseket okoznak. A felhasználás legnagyobb része (körülbelül 85 %) és így a legtöbb szennyezés is a motorhajtóanyagokhoz (benzin, dízelolaj, kerozin), valamint a kenő- és fűtőolajokhoz kötődik [1]. A feldolgozás során a nyersolajhoz képest a termékek összetételét jelentősen megváltoztatják (desztillációs frakciók, oktánszámnövelés, aromástartalom csökkentése), de a komponensek nagy száma nem csökken le annyira, hogy a szennyezéseknél a komponensenkénti meghatározás ne legyen még így is lehetetlen feladat. A gyakorlatban ennek a problémának a feloldására kétféle megközelítést alkalmaznak. Egyrészt a vegyületeket általában az illékonyságuk alapján csoportokba sorolják és csoportelemzéseket végeznek, másrészt az egészségre különösen ártalmas vegyületekre célkomponens-analízist használnak. A vegyületek minta-előkészítés és toxicitás szerinti csoportosítását mutatja be a 1. ábra [2]. A mért értékek minden esetben erősen függnek a használt módszertől, ezért az eredmények közlésénél mindig meg kell adni, hogy a mérés milyen módon történt. Normál körülmények között a gáz halmazállapotú komponenseket a kőolaj-feldolgozás kezdetén már eltávolítják. Az illékony tartományba eső (Volatile Petroleum Hydrocarbons, VPH) szénhidrogén-ipari termékek (pl. benzin, kerozin, festékipari hígítók) meghatározását leggyakrabban gázextrakciós módszerekkel végzik. 4

5 1. ábra: Kőolaj eredetű szénhidrogének csoportosítása Az illékony és a nem illékony tartomány között az átmenet nem éles. A C 10 és C 14 szénatomszám közötti tartományba tartozó komponensek elvileg mindkét technikával gázextrakció vagy oldószeres extrakció mérhetők. Problémát jelenthet egyes olajipari termékek okozta szennyezések meghatározása, ha az mindkét tartományban nagy számú szénhidrogén komponenst tartalmaz (pl. fűtőolaj). A nem illékony tartományba esnek a petróleum, a gázolaj és bizonyos kenőolajok [20]. A szakirodalomban sokszor a teljes szénhidrogén tartalom (Total Petrol Hydrocarbon, TPH) alatt csak a nem illékony tartományt értik, az ebből adódó félreértéseket próbálják elkerülni az újabb és pontosított extrahálható szénhidrogén tartalom (Extractable Petroleum Hydrocarbon, EPH) elnevezéssel. Az EPH talaj illetve vízminták apoláris oldószerrel végzett extrakciója, majd az extraktum szilikagél fázison végzett oszlopkromatográfiás frakcionálása és az ezt követő műszeres meghatározási módszerrel kapott szénhidrogén koncentráció. Ismét megjegyzendő, hogy az eredmény csak az alkalmazott műszeres meghatározási módszerrel együtt értelmezhető. A magas forráspontú kőolajtermékek például a kenőzsírok csak külön erre a célra használatos módszerekkel határozhatók meg [1]. 5

6 II.2 A szénhidrogén-szennyezettség meghatározására alkalmas analitikai módszerek II.2.1 Gravimetria Víz- vagy talajmintát szerves oldószerrel extrahálnak, majd a kapott extraktumot előre lemért gömblombikba vagy kúpos kémcsőbe viszik át, ahonnan az oldószert elpárolják és a visszamaradt anyag tömegét mérik. A magyar szabvány talajmintáknál Soxhlet-extraktorban, míg vizeknél választótölcsérben végzett szén-tetrakloridos extrakciót ír elő. A kapott extrakt szárítását szárítószekrényben, 105 o C-on tömegállandóságig kell végezni. Az újabb metodikák már kerülik a klórozott oldószerek használatát, ezért az extrakcióra hexánt vagy ciklohexánt javasolnak. A módszer pontosabb elnevezése szerves oldószer extrakt (SZOE) gravimetria, mivel az extraktum nem csak a nem illó szénhidrogéneket, hanem zsírokat és egyéb szerves alkotókat is tartalmaz. Ha a kőolaj-eredetű komponenseket kívánjuk meghatározni, akkor be kell iktatnunk egy oszlopkromatográfiás elválasztási lépést, amely során a poláris alkotókat eltávolítjuk az extraktumból. A gravimetriás mérés egyszerűen megvalósítható, de a műszeres metodikákhoz képest több hátránnyal is rendelkezik: minőségi információt nem nyújt a szennyezésről, az extraktum frakcionálása nélkül a poláris komponenseket és a huminsavakat is belemérjük, kis koncentrációjú szennyezés méréséhez nagy mennyiségű mintát kell feldolgozni, az oldószer teljes elpárologtatása miatt az illékonyabb komponensek is távoznak. a módszer csak erősen szennyezett minták esetén (pl. olajos szennyvizek) használható [3, 4, 5], a műszeres metodika is nehezebben alkalmazható. 6

7 II.2.2 Spektrometria II Ultraibolya spektrometria A módszer alapja, hogy a víz- vagy talajmintát szerves oldószerrel extrahálják, majd az extraktum elnyelését mérik UV-fotométeren. Az extrakciós oldószer régebben a széntetraklorid volt, ma már inkább hexánt vagy ciklohexánt alkalmaznak. A módszer csak az aromás gyűrűt és a konjugált kettős kötést tartalmazó molekulák mérésére alkalmas, így az elnyelés mértéke függ a kőolajszármazék minőségétől. A pontos eredmény megadásához a tényleges szennyező olajból kellene készíteni a kalibráló oldatsorozatot. Ehelyett úgy járnak el, hogy egy standard olajból mérik össze a kalibráló oldatokat és a kapott eredményt is erre az olajra vonatkoztatják. Ma Magyarországon a Duna-medence környezeti programjára elfogadott, a VITUKI Rt-nél beszerezhető Dunai Referencia Olaj (DRO) használata javasolt [1]. A magyar szabvány talajvíz esetén [6] ultraibolya-spektrometriás meghatározást ír elő, míg felszíni vizekre [7] engedélyezi a használatát azzal a kitétellel, hogy a gravimetriás módszer a döntő. II Fluoreszcencia spektrometria A fluoreszcenciás meghatározás származékképzés nélkül elsősorban az aromás komponensek mérésére alkalmas. Nagy előnye az alacsony kimutatási határ és az aromás gyűrűk tagszámáról adódó minőségi információ. A méréshez szükséges minta-előkészítés az előző módszerhez hasonlóan oldószeres extrakció. A nagy érzékenység miatt fontos a fluoreszcenciásan tiszta oldószerek használata.[1]. II Infravörös spektrometria Az infravörös spektrometria alkalmas alifás, aliciklusos és monoaromás szénhidrogének rutinszerű, gyors meghatározására. A módszer azon alapul, hogy oldószeres extrakció és alumínium-oxid oszlopon történő frakcionálás után az extraktum abszorbanciáját mérik a CH 3 - a CH 2 - és az aromás CH-csoportokra jellemző hullámhosszoknál. A kísérletileg meghatározott abszorpciós koefficiensek segítségével az abszorbanciából és a bemérésből számítják ki a szénhidrogének koncentrációját. Extrahálószerként tetraklór-etilént (a közeljövőben megjelenő talajokra vonatkozó magyar szabvány) [8] vagy freont (1,1,2- trifluor-triklór-etán) [9] használnak. A módszer friss olajszennyezések mérésére és a 7

8 degradáció (főleg alifás) követésére alkalmazható. Hátránya hogy a méréshez és így az extrakcióhoz csak olyan oldószer használható, aminek nincs elnyelése a mérni kívánt tartományban, vagyis nem tartalmaz CH 3 - a CH 2 - és az aromás CH-csoportokat. Ilyenek a perhalogénezett oldószerek, de ezek használata és így az infravörös spektrormetriás módszer is környezetvédelmi okokból a használatból lassan ki fog szorulni [1, 8]. II.2.3 Kromatográfia A szénhidrogén-tartalom meghatározására alkalmas lehet a gáz-, a folyadék- és a szuperkritikus fluid-kromatográfia. A minta-előkészítés a mátrixhoz és a meghatározni kívánt komponensek illékonyságához igazodik. A C 10 -C 40 szénatomszámú szénhidrogének gázkromatográfiás meghatározására jól bevált módszerek állnak rendelkezésre. A meghatározásnál a szerves oldószeres extraktum gázkromatográfiás vizsgálatára m hosszú, apoláris állófázissal (például poli-dimetilsziloxánnal) nedvesített, nagy fázisarányú (b= ) kapilláriskolonnák a legalkalmasabbak. A kolonna belső átmérője 0,25 vagy 0,32 mm, a filmvastagság leggyakrabban 0,12-0,25 µm. Az injektálás az extraktum töménységétől és a készülék képességétől függően split, splitless vagy on-column technikával történhet. A vivőgáz hidrogén vagy hélium, az áramlási sebessége cm/s. Extrahálható szénhidrogéntartalmon meghatározásakor lángionizációs detektort alkalmaznak, ha ezen felül célkomponens analízist is végeznek, akkor indokolt a molekulaszelektív detektor használata [21]. Az alkalmazott hőmérsékletprogram a kolonna hőállóságán kívül a mérni kívánt szénatomszám-tartomány függvénye. Xiang és munkatársai a nem illékony szénhidrogének mellett illékony komponensek, BTEX 1 -ek meghatározását is végezték. Ezért az általuk javasolt hőmérsékletprogram 5 perces 37 o C-os izoterm szakasszal kezdődik [28]. Ahol csak a nem illékony kategóriába sorolható komponensek meghatározása volt a cél, ott a kezdeti hőmérséklet magasabb, o C. A kolonna véghőmérséklete 250 o C (n-c22-ig mér) és 310 o C (n-c40-ig) közötti. 1 Az elnevezés a benzol, toluol, etil-benzol és a xilolok nevéből alakult ki. 8

9 II Illékony szénhidrogének vizsgálata Gázmintákból közvetlen injektálással, szorpciós vagy kifagyasztásos dúsító lépés közbeiktatásával végezhetjük a meghatározást. A szorpció lehet abszorpció oldószerben elnyeletés, vagy szilárd adszorbensen megkötés. Az adszorbensről oldószeres vagy termikus deszorpcióval nyerhetjük vissza a komponenseket. Vízmintákból is végezhetünk közvetlen injektálást, de jellemzőbb a mintadúsítás gázextrakciós módszerekkel (statikus gőztéranalízis, dinamikus gőztéranalízis, szilárd fázisú mikroextrakció, permeációs kinyerés). A gázextrakciós módszerek közös alapja, hogy az oldott alkotók meghatározását a folyadékkal közvetlenül vagy közvetve érintkező gőztérből, a folyadék-gőz egyensúlyi folyamatok figyelembevételével (termosztálási hőmérséklet és idő) végzik. A gázextrakciós módszerek alkalmazhatók talajminták esetén is azzal az eltéréssel, hogy ilyenkor általában nem a szilárd anyag feletti gőztérből nyerik ki a komponenseket, hanem az anyagátadás meggyorsítása végett a szilárd mintát folyadékban szuszpendálják [10]. II Statikus gőztéranalízis (head space, HS ) A statikus gőztéranalízis alapja, hogy zárt edényben elhelyezett, termosztált szilárd vagy folyadék minta feletti egyensúlyi gőztérből vesznek mintát és ezt juttatják a gázkromatográf injektorába. Egyensúlyi körülmények között a komponensek a mintával érintkező gőztérben a megoszlási állandójuknak megfelelő arányban vannak jelen. Az emelt hőmérsékleten az illékony alkotók a gőztérben feldúsulnak. A gőztérből vett minta elemzésével következtetni lehet a mintában lévő komponensek koncentrációjára. A módszer manuális és automatizált megoldásánál a gőztér mintázása gázfecskendővel történik (off-line). Az automatikus megoldásoknál (on-line) például a minta feletti gőztér nyomás alá helyezésével is juttathatnak el egy adott térfogatot a gőztérből az injektorba [22]. C1-C4 gázok felszíni vizekből történő meghatározását végezte el A. P. Bianchi a statikus gőztéranalízis kétféle manuális és egy félautomatikus változatát használva [11]. II Dinamikus gőztéranalízis, kiűzés és csapdázás (purge and trap) Dinamikus gőztéranalízisnél a termosztált mintán folyamatosan inert gázt (héliumot) buborékoltatnak át (purge) adott sebességgel. Szilárd mintákat vízben szuszpendálva, az átbuborékoltatás a folyadék mintákhoz hasonlóan megvalósítható [23]. A Massachusetts Department of Environmental Protection (MADEP) által kidolgozott módszerben a szilárd 9

10 mintát metanollal extrahálják ultrahangfürdőben, majd az extraktum egy részletét vízhez adják, és ebből az oldatból végzik a kiűzést [12]. A kimenő gázáramból a mérni kívánt komponenseket egy adszorbensen csapdázzák. Adszorbensként szénhidrogéneknél aktív szenet alkalmaznak. A csapdázott komponenseket deszorbeáltatják és az injektorba juttatják. A deszorpció lehet oldószeres a környezeti analitikában a szénhidrogéneknél általában széndiszulfidot használnak vagy termikus. Az oldószeres deszorbeáltatás után a mérendő komponenseket az oldatból injektálják. Hődeszorpciónál a komponenseket az adszorbens felületéről felfűtéssel nyerik vissza. A termikus deszorpció nagy előnye, hogy a csapdázott komponensek teljes egészében a GC-be kerülnek, szemben az oldószeres technikával, ahol csak egy részletét injektáljik, illetve nem kerül szerves oldószer a gázkromatográfba (és esetleg a kapcsolt tömegspektrométerbe), viszont a technikai megvalósítása bonyolultabb. További hátránya, hogy a párolgási folyamatok erősen hőmérséklet- és időfüggőek, így a komponensek injektorba juttatása nem pillanatszerűen megy végbe, pedig ez a jó kromatográfiás elválasztás egyik alapfeltétele. Ezért az alkotókat a kromatográfiás elválasztás előtt még fókuszálják. Ennek két lehetséges megoldása van, kromatográfiás állófázison történõ fókuszálás illetve a kriofókuszálás [10, 13]. II Szilárd fázisú mikroextrakció gőztérből (Solid Phase MicroExtraction, SPME) Illékony alkotók meghatározására alkalmazható minta-előkészítési módszer. Extrakcióra egy néhány centiméter hosszú vékony kvarcszálra felvitt µm vastagságú polimer- vagy adszorbensréteg szolgál. Megfelelően megválasztott adszorbenssel a vizsgálandó komponensek jelentős dúsulását érhetjük el. Mintavételre kétféle technikát dolgoztak ki. Illó alkotók meghatározásánál a folyadék, vagy folyadékban szuszpendált szilárd anyag feletti egyensúlyi gőztérbe, míg nem illó alkotók esetén közvetlenül a folyadékba merítik (immerziós technika) a SPME-szálat. A komponensek diffúzióval jutnak el az adszorbens felületére. Mindkét esetben a transzportfolyamatok gyorsításának érdekében intenzív keverést alkalmaznak. A mintától és a szál elhelyezésétől függően többféle egyensúlyi folyamat (gáz SPME-szál, folyadék gáz SPME-szál, szilárd folyadék gáz SPME-szál, folyadék SPME-szál...) játszhat szerepet az extrakciónál. Az egyensúly beállásához szükséges idő gőztérnél 5-10 perc, míg az immerziós technikánál perc körül van intenzív keverés mellett. Az extrakciós idő tág határok között független a komponensek koncentrációjától. Az extrakció után a szálat a felfűtött injektorba tolják, ahol az adszorbeált komponensek termikus deszorpcióval a 10

11 gázkromatográfiás oszlopra jutnak. Illékony komponensek meghatározásánál a kromatográfiás állófázison történő fókuszálással vagy kriofókuszálással az elválasztás jelentősen javítható. A SPME előnye, hogy gyors, automatizálható és kevés egyéb műveletet igénylő minta-előkészítést, valamint érzékeny meghatározást tesz lehetővé a legkülönfélébb folyadék és szilárd mintákból egyaránt. Hátránya, hogy a mennyiségi meghatározáshoz korlátozottan használható és a szükséges kalibráció is nehézkes [14, 15]. II Permeációs kinyerés A permeációs dúsítás a fermentációs technológiákban használatos módszer. Lényege, hogy egy féligáteresztő membrán (teflon, szilikongumi stb.) egyik oldalán az illékony komponenseket tartalmazó vízmintát, másik oldalán a vivőgázt áramoltatják. A membránon a vízmolekulák nem, de az illékony komponensek képesek átdiffundálni. A kinyerés után még további koncentrálás szükséges. A megoldás technológiai folyamat követésére is alkalmas [10]. II Nem illékony szénhidrogének vizsgálata Míg az illékony komponensek meghatározására a párolgási veszteségek elkerülése érdekében gyakran on-line minta-előkészítést alkalmaznak, addig a nem illó alkotókra az offline módszerek terjedtek el. A nem illékony vegyületek kinyerésére a mátrixtól függő extrakciós technikákat használnak. A minta-előkészítés minőségének biztosítása érdekében minden mintánál ajánlatos kísérő standard (surrogate) alkalmazásával az extrakció hatásfokát ellenőrizni. A hagyományos extrakciós módszerek, mint például a Soxhlet-extrakció sok oldószert igényel, továbbá rendkívül munka- és időigényes. A metodikai fejlesztések célja olyan új módszerek kidolgozása, melyek kevesebb oldószerrel, gyorsan és hatékonyan, esetleg automatizáltan működnek. II Soxhlet-extrakció A módszer különbözõ kialakítású extraktorokban alkalmas szilárd vagy vízminták, víznél nehezebb vagy könnyebb oldószerrel történő többszörös extrakciójára. A készülék kialakítása lehetővé teszi, hogy az extraktumból az oldószert folyamatosan párologtatva, visszahűtve, majd az extrahálandó anyagra visszavezetve a mintára mindig tiszta oldószer kerüljön. A bepárlás során az oldószer szennyezői is koncentrálódnak, ezzel rontják a 11

12 kimutatási határt. A módszer további hátránya a nagy oldószer szükséglet, a hosszú extrakciós idő és a hosszú fűtési idővel járó nagy energiafogyasztás. Erősen szennyezett minták vagy összetett mátrix esetén a órás extrakció tekinthető tökéletesnek [16, 17]. Az MSZ 21470/ [6] talajok Soxhlet-extrakciójára 10 g talajmintára 200 ml szén-tetrakloridot és minimum 1,5 óra extrahálási időt ír elő. II Ultrahanggal segített oldószeres extrakció Homogenizált, elporított szilárd minták extrakciójára alkalmazható módszer. A szilárd szemcsék és az extraháló oldószer minél intenzívebb érintkeztetése ultrahangfürdő (hatékonysága kisebb) illetve merülőfejes ultrahangforrás alkalmazásával érhető el. A Soxhlet-extrakcióhoz viszonyítva rövid idő alatt (20-30 perc) közel azonos hatásfokú extrakció valósítható meg [18]. II Mikrohullámal segített oldószeres extrakció (Microwave-Assisted Solvent Extraction, MWE) Szilárd minták extrakciójára jól alkalmazható a zárt rendszerű mikrohullámú extraktor. Előnye, hogy kevés oldószerrel vagy oldószer eleggyel, rövid idő alatt, egy lépésben, jó hatásfokkal elvégezhető az extrakció. Apoláris alkotók kinyerésénél is poláris-apoláris oldószerelegyet alkalmaznak, mert a poláris oldószerek a mikrohullámú energiaközlés hatására felmelegszenek, így rövidebb idő alatt ugyanaz az extrakciós hatásfok érhető el [18]. II Szuperkritikus fluid extrakció (Supercritical Fluid Extraction, SFE) Az SFE szerves oldószerek használata nélkül, gyors és könnyen automatizálható mintaelőkészítést tesz lehetővé. A leggyakrabban alkalmazott extrahálószer, a szén-dioxid alkalmas a VPH és EPH kategóriákba sorolt szénhidrogének hatékony extrakciójára. A szuperkritikus fluid extraktor on-line módon kapcsolható gázkromatográfhoz, így az illékony alkotók veszteségek nélküli kinyerésére és meghatározására is alkalmas [23]. 12

13 II Gyorsított oldószeres extrakció (Accelerated Solvent Extraction, ASE) A gyorsított oldószeres extrakció egy újabban kidolgozott eljárás, ami az extrakció idejét csökkenti magas hőmérséklet és nyomás alkalmazásával. A módszer jól automatizálható és kevés oldószert igényel, ugyanakkor alkalmazásával néhány perc alatt a Soxhlet-extrakcióhoz közeli hatásfok érhető el. Az extrakcióhoz a mintát egy cellába helyezik, majd pumpa segítségével bejuttatják a szerves oldószert. A cella hőmérsékletét és nyomását a kívánt értékre beállítva elindítható az extrakció. Az extraktum a cellából tiszta oldószerrel vagy túlnyomás segítségével egy gyűjtőedénybe juttatható [24]. II Folyadék-folyadék extrakció A környezeti analitikában nem vagy gyengén vízoldható szerves vegyületek vizes mintákból való elkülönítésére szolgáló oldószeres extrakciós módszer. Az extraháló oldószer kiválasztásának legfőbb szempontjai, hogy vízzel minél kevésbé elegyedjen és jól oldja a meghatározni kívánt komponenseket. Az alkalmazott oldószer sűrűségétõl függően kétféle edényzetet használnak. Víznél nagyobb sűrűségű oldószer alkalmazásánál a minta adott térfogatát, általában 0.5 vagy 1 litert egy választótölcsérben többször extrahálják. A környezeti analitikában leggyakrabban a diklórmetánt alkalmazzák, mivel nagyon jó oldószere a legtöbb szerves szennyezőnek. Hátránya, hogy nem környezetbarát, az egészségre ártalmas és vízzel összerázva nagy nyomásnövekedést okoz, tehát balesetveszélyes is [30]. Szénhidrogének extrakciójára víznél könnyebb oldószerként elsősorban n-hexánt, ciklohexánt, pentánt vagy petrolétert alkalmaznak. Az extraktumnak a mintától való elválasztásához speciális kiképzésű extrakciós edényt vagy mikroszeparátort használnak. Az egyes extrakciós lépésekből származó extraktumokat összegyűjtik, szárítószerrel vízmentesítik, koncentrálják és esetleg frakcionálják. Az utolsó lépésben a szerves oldószert a meghatározásnak és a mérőrendszernek megfelelő oldószerre cserélik, majd a kromatográfiás mérés ebből az oldatból történik. A módszer előnye, hogy intenzív érintkeztetést és így jó extrakciós hatásfokot biztosít, hátránya hogy munka- idő- és oldószer igényes. II Szilárd fázisú extrakció (Solid Phase Extraction, SPE) A szilárd fázisú extrakció egy kis hatékonyságú oszlopkromatográfiás technika. A vízmintát egy szilárd halmazállapotú, szemcsés tölteten vezetik át, ahol a kiválasztott töltet felületi csoportjai a dúsítani kívánt komponensekkel kölcsönhatásokat alakítanak ki, így 13

14 megakadályozzák, hogy a szilárd fázisról az adott komponensek távozzanak. Nagy mennyiségű vízminta átengedésével jelentős dúsítás érhető el. A különböző analitikai eszközöket gyártó cégek többféle minőségű és kapacitású adszorbenst forgalmaznak. A leggyakoribbak az apoláris vagy poláris csoportokkal módosított szilikagél töltetek és az ioncserélő gyanták. A szénhidrogének meghatározására alkalmas adszorbensek apoláris, leggyakrabban oktil- vagy oktadecil-csoportokkal (aromásoknál fenil) módosított szilikagél fázist tartalmaznak. A geometriai megvalósítást tekintve két változata terjedt el az oszlopos vagy patronos (cartridge) (2. ábra) és a lemezes (3. ábra) megoldás [10]. Hátránya, hogy a minta esetleges lebegőanyag tartalma eltömítheti a patront. 2. ábra: Az SPE patronnal 3. ábra: Az SPE lemezes megoldása 14

15 II.3 Membrán segítségével történő oldószeres extrakció A folyadék-folyadék extrakción alapuló minta-előkészítési eljárásokhoz viszonylag sok oldószer szükséges és az előkészítés ideje is hosszú. A kapott híg extraktumot sokszor töményíteni kell, hogy az elvárt kimutatási határt elérjék. A membránextrakciós módszerrel vizek C 9 C 24 szénatomszám tartományba eső alifás szénhidrogén-tartalma meghatározható, ezzel lehetővé téve az oldószer-, az eszköz felhasználás és az extrakciós idő csökkentését. Ezáltal rengeteg pénzt lehet megspórolni az analitikában, továbbá csökken a környezet vegyszerekkel való terhelése, mivel nem szükséges az oldószerrel való koncentrálás illetve a dolgozónak sem kell belélegeznie az oldószergőzt. A membrán segítségével történő oldószeres extrakciót (Membrane-Assisted Solvent Extraction, MASE) P. Popp és társai fejlesztették ki, majd a Gerstel cég szabadalmaztatta és forgalmazza [25, 26, 27]. 4. ábra: A MASE használata A MASE legfontosabb része a membrán-tasak, aminek térfogata 900 µl, hossza 4 cm, vastagsága 0,03 mm, belső átmérője pedig 6 mm. Anyaga szintetikus polimer (polipropilén, PP), ami a legtöbb szerves oldószernek, agitálásnak 2 és az ultrang segítségével történő oldószer extrakciónak is ellenáll. A membrán fém tölcsérhez van rögzítve egy gyűrű (politetrafluor-etilén, PTFE) segítségével. A membrán-tasakot az extrakcióhoz szükséges mennyiségű szerves oldószerrel kell megtölteni (max. 900 µl) és egy 20 ml-es üveg edénybe helyezni, ami 15 ml vízmintát 2 Rázatással történő egyensúly beállítása 15

16 tartalmaz. Végül fémkupakkal rögzíteni. A mágneses fémkupak által az egész eljárás automatizálható (5. ábra). Az agitálás során az extrahálható komponensek a szerves oldószerbe vándorolnak, ezzel nagy dúsítás érhető el. Az egyensúly beállta után a szerves fázis gázkromatográfiás elemzés útján vizsgálható [76]. 5. ábra: Az egyensúly beállítása A membránt első használat előtt kondícionálni kell. Kétszer n-hexánnal vagy ciklohexánnal ultrahangfürdőben rázatni, majd két órán keresztül 80 C-on szárítani. Kondícionálás után minden egyes membrán-tasak még kb. tíz alkalommal újra felhasználható [25]. Ezzel a minta-előkészítési módszerrel mérhetők fenolok, peszticidek, poliklórozott bifenilek (PCBs), szerves klórvegyületek és extrahálható szénhidrogének (EPH) is [25, 26, 27]. A membrán segítségével történő oldószeres extrakciónak a hagyományos mintaelőkészítési eljárásokkal szemben számos előnye van: gyors és egyszerű mintaelőkészítés minimális mennyiségű oldószer szükséges, ezzel a környezetet is kevésbé terheljük kis térfogatokkal dolgozunk, így a mintaelőkészítés kevés mintából elvégezhető a minta előkészítése kevés eszközzel megoldható az extrakció gyors és hatékony dúsítás az egész eljárás automatizálható a membránok újra felhasználhatóak (~10-szer) folyadék-folyadék extrakciós módszerek kiválthatók ezzel a technikával olcsó 16

17 III. KÍSÉRLETI RÉSZ III.1 Vízből extrahálható szénhidrogének (EPH) azonosítása GC-FID módszerrel Vízből extrahálható alifás szénhidrogéneket vizsgáltam C 9 -C 24 tartományban GC-FID módszerrel acetonos oldatból. A törzsoldathoz olyan oldószert kerestem, ami oldódik vízben és egyben oldja a szükséges komponenseket is. A ~200 µg/ml-es oldatban az egyes szénhidrogének koncentrációja a következő: komponens bemérés / mg (~10 mg) koncentrácó / µg / ml (~200 µg / ml) retenciós idő / min C 9 H 20 9, ,18 C 10 H 22 10, ,33 C 11 H 24 12, ,40 C 12 H 16 10, ,38 C 13 H 28 10, ,29 C 14 H 30 9, ,14 C 15 H 32 12, ,95 C 16 H34 13, ,71 C 18 H 38 9, ,12 C 20 H 42 10, ,41 C 22 H 46 13, ,58 C 24 H 50 10, ,67 1. Táblázat: Az EPH-k bemérési koncentrációja és retenciós ideje 17

18 III.1.1 A mérés körülményei Gázkromatográf típusa: Agilent 6890N, GC-FID Automata mintaadagoló: Gerstel MPS2 (Multi Purpose Sampler) Injektálási térfogat: 2 µl splitless, (0,7 min splitless idő) Injektor hőmérséklete: 280 C Kolonna: SPB-1 (12 m 0,20 mm 0,33 µm) Hőmérsékletprogram: 40 C (2 min), 15 C/min, 300 C (2 min) Vivőgáz: H 2, 5.0; 42,5 cm/s áramlási sebesség FID segéd gáz (make up): N 2, 4.6; 30 ml/min áramlási sebesség FID H 2 : 30 ml/min áramlási sebesség FID levegő: 300 ml/min áramlási sebesség GC-FID Detektor hőmérséklete: 300 C 2. Táblázat: Mérési körülmények 6. ábra: Agilent 6890N GC-FID, MPS2 18

19 III.1.2 A komponensek azonosítása A gázkromatográfiás elválasztás során az n-nonán csúcsa 4,2 perces retenciós időnél jelent meg, az n-pentadekán csúcsa 9,9 perc, az n-tetrakozán csúcsa pedig 15,7 perces retenciós idővel eluálódott. A köztük lévő alifás szénhidrogének a Kováts-indexnek megfelelően a forráspontjuk szerint eluálódtak (7. ábra). A mérések kiértékelésénél az egyes komponensek csúcsterületeit hasonlítottam össze, ezekből visszanyerést számoltam, azonban csak a fent említett komponenseket ábrázoltam. 7. ábra: C9-C24 extrahálható alifás szénhidrogének kromatogramja 19

20 III.2 Kísérleti paraméterek kidolgozása III.2.1 A membránextrakció oldószerfüggése Először a membránextrakció oldószerfüggését vizsgáltam, azaz melyik oldószer a legmegfelelőbb EPH-k esetén. Apoláris analitikai tisztaságú vegyszereket próbáltam ki: n- hexánt, ciklohexánt és izooktánt. Fontos, hogy ezek vízzel ne elegyedjenek, így nem juthatnak át a membránon a vizes fázisba, viszont oldják a vizsgálandó komponenseket. A minták előkészítését a II.3 fejezetben leírtak szerint végeztem. Minden alkalommal 5 µg/ml-es vizes fázist, 500 µl oldószert és 25 percnyi ultrahangfürdőt alkalmaztam. Ennyi idő alatt a rendszer közel egyensúlyi helyzetet ér el, az extrakció hatásfoka már nem javítható jelentősen (8. ábra) visszanyerés / % ultrahang ideje / min 8. ábra: A visszanyerés időfüggése A kiértékelés során a különböző oldószereknél az egyes komponensek csúcs alatti területeit hasonlítottam össze egymással, továbbá egy referencioldat eluálódott komponenseinek csúcsterületeivel. Így határoztam meg az extrakció során a visszanyerést. Minden egyes komponensre nézve a relatív standard deviáció (R.S.D.) a ciklohexán esetében a legkisebb, azonban az extrakció az n-hexánnal a leghatékonyabb (3. táblázat). Ezért az n- hexán a legjobb oldószer extrahálható szénhidrogének esetén a membránextrakcióhoz (9. ábra). 20

21 oldószer n- hexán ciklohexán izooktán komponens visszanyerés / % R.S.D. / % (n=3) C 9 H 20 51,87 15,43 C 15 H 32 41,76 17,10 C 24 H 50 38,53 16,10 C 9 H 20 25,94 10,68 C 15 H 32 30,28 2,12 C 24 H 50 28,04 6,08 C 9 H 20 19,66 4,19 C 15 H 32 20,13 26,46 C 24 H 50 22,32 8,27 3. Táblázat: A visszanyerés oldószerfüggése visszanyerés / % C9 C15 C24 n-hexán ciklohexán izooktán 9. ábra: Az extrakció hatékonyságának oldószerfüggése 21

22 III.2.2 Az oldószer térfogatának megválasztása A megfelelő oldószer kiválasztása után nagy hangsúlyt fektettem az oldószer optimális mennyiségének kiválasztására. A membrán-csomag térfogata 900 µl. Olyan térfogatot kerestem, ahol az oldószer mennyisége minimális (bepárlási lépés hiánya), a felület azonban elég nagy ahhoz, hogy az extrakció sebessége és hatásfoka a lehető legnagyobb legyen. Ehhez 500 µl, 700 µl és 900 µl hexánt használtam. Az extrahálható szénhidrogének koncentrációja 5 µg/ml volt, az extrakció ultrahangfürdőben 25 percig tartott. A különböző mennyiségű n-hexánnal felvett kromatogramok csúcsterületeiből számolt visszanyerés (4. táblázat) alapján a hígítások figyelembe vételével a legnagyobb oldószer térfogat a legmegfelelőbb. Ez elég nagy térfogat, bepárlásra azonban automatizált mintaelőkészítés és vizsgálat során nem volt lehetőségem. A legkisebb mennyiségű n-hexánnal is már közel 50 %-os visszanyerés érhető el, a relatív standard deviációk 500 és 900 µl-nél közel azonosak. Ezen szempontok figyelembe vételével oldószernek térfogatnak az 500 µl-t választottam. n-hexán térfogata 500 µl n-hexán 700 µl n-hexán 900 µl n-hexán komponens csúcsterület visszanyerés R.S.D. / % /pa min / % (n=3) C 9 H ,87 15,43 C 15 H ,76 17,10 C 24 H ,53 16,10 C 9 H ,84 40,00 C 15 H ,00 33,04 C 24 H ,77 31,68 C 9 H ,54 5,92 C 15 H ,54 15,66 C 24 H ,81 24,80 4. Táblázat: A visszanyerés függése az oldószer térfogatától 22

23 csúcsterület / pa min n-hexán mennyisége /µ l 10. ábra: Az n-nonán csúcsterületének függése az oldószer térfogatától csúcsterület / pa min n-hexán mennyisége /µ l 11. ábra: Az n-pentadekán csúcsterületének függése az oldószer térfogatától csúcsterület / pa min n-hexán mennyisége / µll 12. ábra: Az n-tetrakozán csúcsterületének függése az oldószer térfogatától 23

24 visszanyerés / % n-hexán mennyisége / µ l 13. ábra: Az n-nonán visszanyerésének függése az oldószer térfogatától visszanyerés / % n-hexán mennyisége 700 / µ l ábra: Az n-pentadekán visszanyerésének függése az oldószer térfogatától visszanyerés / % n-hexán 600 mennyisége 700 / µ l ábra: Az n-tetrakozán visszanyerésének függése az oldószer térfogatától 24

25 III.2.3 A membránextrakció időfüggése A következő lépésben 5 µg/ml-es vízmintákat vizsgáltam különböző extrakciós idővel: 10 perc, 25 perc, 50 perc, 120 perc és 240 percig. Az egyensúlyt rázatással értem el (agitálás). Az oldószer (hexán) térfogata állandó volt (500 µl). Az extrakció hőmérsékletének a 30 C-ot választottam, ez az oldószer forráspontjánál közel 40 C-kal alacsonyabb, ezzel jelentősen csökken a párolgás veszélye, a membrán túlnyomás miatt nem szakad át. Az így kapott csúcsterületekhez tartozó visszanyeréseket hasonlítottam össze (5. táblázat). Az extrakció hatékonyságát ábrázoltam az eltelt idő függvényében (16., 17., 18. ábra). 10 perc rázatás 25 perc rázatás 50 perc rázatás 120 perc rázatás 240 perc rázatás komponens visszanyerés / % R.S.D. / % (n=3) C 9 H 20 11,17 25,22 C 15 H 32 11,98 25,73 C 24 H 50 11,13 47,43 C 9 H 20 12,94 18,26 C 15 H 32 14,86 10,78 C 24 H 50 14,89 12,21 C 9 H 20 16,09 24,39 C 15 H 32 16,23 26,47 C 24 H 50 15,01 33,68 C 9 H 20 45,72 6,44 C 15 H 32 52,28 3,55 C 24 H 50 44,09 24,30 C 9 H 20 45,38 9,79 C 15 H 32 40,05 24,21 C 24 H 50 43,29 19,52 5. Táblázat: A membránextrakció időfüggése 25

26 visszanyerés / % rázatás ideje / min 16. ábra: A membránextrakció időfüggése az n-nonán esetén visszanyerés / % rázatás ideje / min 17. ábra: A membránextrakció időfüggése az n-pentadekán esetén visszanyerés / % rázatás ideje / min 18. ábra: A membránextrakció időfüggése az n-tetrakozán esetén 26

27 Azt a következtetést vontam le, hogy 120 perces rázatási időig folyamatosan nő az extrakció hatásfoka, 120 perc után azonban már beáll az egyensúly. Mivel mind az 5 extrakciós idő alatt elegendő mennyiségű szénhidrogén extrahálódott ahhoz, hogy jó eredménnyel mérhessek, ezért a kimutatáshoz már a 20 perces agitálási idő is megfelelő. A reprodukálhatóság és mennyiségi meghatározás szempontjából azonban lényeges az egyensúlyi állapot elérése, ezért más extrakciós módot is kipróbáltam. 19. ábra: Az EPH-k kromatogramja 20 perc illetve 120 perc agitálás után III.2.4 A membránextrakció lehetséges módjai Az oldószer és térfogatának optimálásán kívül rendkívül fontosak az extrakció körülményei is. Az extrakció idején kívül a kevertetés módját is vizsgáltam. Agitálással és ultrahangfürdővel próbáltam növelni a hatékonyságot. Az 5 µg/ml -es mintákhoz 500 µl n- hexánt használtam. Az extrakció ideje 25 perc volt, ugyanis ultrahang-extrakció során ennyi idő alatt az egyensúlyi állapot elérhető (8. ábra). A kiértékelés alapján bár a két módszerhez tartozó R.S.D. értékek közel azonosakegyértelműen elmondható, hogy az ultrahang segítségével történő extrakció kismértékű 27

28 diszkriminációt mutat a nagyobb szénatomszámú komponensekre (20. ábra), de sokkal hatékonyabb, mint az agitálás (20. ábra). Agitálás ultrahangkád komponens visszanyerés / % R.S.D. / % (n=3) C 9 H 20 12,94 18,26 C 15 H 32 14,86 10,78 C 24 H 50 14,89 12,21 C 9 H 20 51,87 15,43 C 15 H 32 41,76 17,10 C 24 H 50 38,53 16,10 6. Táblázat: Agitálással és ultrahang segítségével történő oldószeres extrakció összehasonlítása visszanyerés / % n-nonán n-pentadekán n-tetrakozán rázatás ultrahang 20. ábra: A membránextrakció lehetséges módjainak összehasonlítása 28

29 III.2.5 A NaCl hatása a membránextrakcióra A mátrix-hatás néven ismert megoszlást befolyásoló tényezőt vízmintákban elsődlegesen szervetlen sók okozzák. A sók a szerves anyagokat a vízből kisózzák (saltingout). A hatás nagysága azok minőségétől és mennyiségétől függ [22]. Ezért a membránextrakció hatékonyságának megnövelése érdekében különböző mennyiségű szilárd NaCl-ot adagoltam az 5 µg/ml es vizes mintákhoz. 0,5 g-ot, 2 g-ot és 5 g-ot. Mindegyik mintát 500 µl n-hexánnal 25 percig ultrahangfürdőben rázattam. A kromatogramok csúcsterületei alapján a NaCl hozzáadása nem segítette elő az extrakciót, sőt a hatásfoka egyre jobban leromlott (7. táblázat). Ez a hatás nem teljesen ismeretlen, ugyanis a só hatására lecsökken a komponensek oldhatósága. Így azok kitapadnak az üveg felületére, amivel az extraktum nem érintkezik a módszer felépítése miatt, ezért nem lehetséges a szerves fázisba kerülésük [29]. Tehát a kisózás nem növeli, sőt csökkenti a az extrakció hatásfokát. komponens visszanyerés / % R.S.D. / % (n=3) 0 g NaCl 0,5 g NaCl 2 g NaCl 5 g NaCl C 9 H 20 51,87 15,43 C 15 H 32 41,76 17,10 C 24 H 50 38,53 16,10 C 9 H 20 27,08 6,33 C 15 H 32 40,90 6,25 C 24 H 50 29,57 9,12 C 9 H 20 19,95 4,06 C 15 H 32 33,53 4,86 C 24 H 50 25,33 6,90 C 9 H 20 15,35 13,98 C 15 H 32 27,85 12,29 C 24 H 50 22,17 9,56 7. Táblázat: A NaCl hatása a membránextrakcióra 29

30 visszanyerés / % NaCl / g 21. ábra: A NaCl hatása a visszanyerésre n-nonán esetében visszanyerés / % NaCl / g 22. ábra: A NaCl hatása a visszanyerésre n-pentadekán esetén visszanyerés / % NaCl / g 23. ábra: A NaCl hatása a visszanyerésre n-tetrakozán esetében 30

31 III.2.6 Kalibrálás A kalibrációs egyenesek felvételéhez a végzett kísérletek során optimált paramétereket választottam (8. táblázat). oldószer: n-hexán oldószer térfogata: 500 µl extrakció ideje: 25 min extrakció módja: ultrahangkád 8. Táblázat: Optimált körülmények A különböző koncentrációjú mintákat az eddigiek szerint, a II. 3 fejezetben leírtak alapján készítettem el. Minden kalibrálási ponthoz három párhuzamos mérést végeztem. Az egyes komponensekhez tartozó kalibrációs egyeneseket ezen mérések átlagai alapján határoztam meg (9.táblázat). koncentráció / csúcsterület / (pa min) (µg/ml) C 9 H 20 C 15 H 32 C 24 H , Táblázat: Kalibrációhoz felhasznált koncentrációk 31

32 csúcsterület / (pa min) koncentráció / (µg/ml) 24. ábra: Az n-nonán kalibrálása 1200 csúcsterület / (pa min) koncentráció / (µg/ml) 25. ábra: Az n-pentadekán kalibrálása csúcsterület / (pa min) koncentráció / (µg/ml) 26. ábra: Az n-tetrakozán kalibrálása 32

33 A kalibrációs egyenesek alapján elmondható, hogy az egyenes illesztés jóságát reprezentáló R közel esik egyhez (10. táblázat), így a módszer alkalmazható 0,5 µg/ml és 5 µg/ml koncentráció-tartományban. komponensek n-nonán n-pentadekán n-tetrakozán R 0,9784 0,9925 0, Táblázat: Az egyenes illesztések R paraméterei Továbbá a kimutatási határ C9-C24 szénhiodrogének esetében kevesebb, mint 0,5 µg/ml. Azaz az ezzel egyenértékű extrahálható szénhidrogéneket az oszlopra juttatva az alkalmazott körülmények között a kromatogramokon (27. ábra) a jel:zaj viszony jobb, mint 10: ábra: 0,5 µg/ml koncentrációjú minta kromatogramja 33

34 IV. ÖSSZEFOGLALÁS Munkám során egy új alternatív módszert dolgoztam ki vizek C 9 C 24 szénatomszám tartományba eső alifás szénhidrogén-tartalmának gázkromatográfiás meghatározásához. A membrán segítégével történő oldószeres extrakció kísérleti paramétereit vizsgáltam extrahálható szénhidrogének esetében, oldószerfüggést, oldószertérfogatot, az extrakció idejét és módját, és meghatároztam az optimális paramétereket (28. ábra), továbbá kalibráltam a módszert. EPH-k koncentrációja: 5 µg/ml oldószer: n-hexán oldószer térfogata: 500 µl extrakció ideje: 25 min extrakció módja: ultrahangkád visszanyerés / %: 44,05 R.S.D. / (n=3) 16, ábra: Optimált körülmények Ezzel a minta-előkészítéssel lehetővé vált az oldószer-, eszköz felhasználás és az extrakciós idő csökkentése. A módszer előnye más eljárásokhoz képest, hogy gyors és egyszerű, a szükséges szerves oldószerigény is csekély. Ezáltal jelentős költségcsökkenés érhető el, továbbá nem képződik nagy mennyiségű hulladék oldószer. A folyadék-folyadék extrakciós módszerek kiválthatók ezzel a technikával. Megállapítható, hogy a MASE alkalmas a kitűzött célok szerinti mintaelőkészítésre. Céljaim között szerepel a kidolgozott minta-előkészítési módszer mellet egy másik injektor (Programmable Temperature Volatilizer, PTV) segítségével a nagy térfogatú injektálási technika alkalmazása, amely lehetővé teszi a kimutatási határ további csökkentését. További feladat valós mintákon történő kipróbálás, különös tekintettel az esetleges zavaró tényezők (üledék, lebegőanyag, egyéb oldott komponensek, ) hatására. 34

35 IV. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretném megköszönni Kende Anikónak, Dr. Torkos Kornélnak, Rikker Tamásnak, Volk Gábornak, Angyal Vilmosnak és Tölgyesi Lászlónak a dolgozat elkészítésében nyújtott értékes segítségüket és a munkám során felmerül problémák orvoslását. Dr. E. Wessling Kémiai Laboratórium Kft.-nek és a Kromat Kft.-nek az eszközök és műszerek biztosítását. Dr. Szepes Lászlónak, hogy lehetővé tette munkámat a tanszéken. 35

36 V. IRODALOMJEGYZÉK [1] Lovász Cs.: Metodikai segédlet. Környezetvédelmi talaj és vízvizsgálat. Kőolaj eredetű szénhidrogén-tartalom meghatározására alkalmazott módszerek összevetése. KÖM megbízás KGI-KVI, [2] Massachusetts Department of Environmental Protection: Implementation of MADEP VPH/EPH Approach, 1997 ( [3] MSZ 21978/ : Veszélyes hulladékok vizsgálata. A szerves oldószerextrakt meghatározása [4] MSZ 318/6-79: Szennyvíz-iszap vizsgálata. Szerves oldószeres extrakt meghatározása [5] MSZ 260/22-74: Szennyvizek vizsgálata. Zsír- és olajtartalom meghatározása (szerves oldószer extrakt) [6] MSZ 21470/ : Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok és talajvizek s zervesoldószerextrakt-tartalmának meghatározása [7] MSZ 12750/23-76: Felszíni vizek vizsgálata. Extrahálható anyagok meghatározása [8] USEPA: Total Recoverable Oil and Grease (Infrared Spectrophotometric), EPA Water and Wastes Methods, [9] MSZ xx: Talajvizsgálat. Extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározása. Infravörös spektrometriás módszer. [10] Balla J.: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, Abigél Bt., Budapest, [11] A.P. Bianchi, Analyst 115 (1990) [12] Massachusetts Department of Environmental Protection: Method for the determination of volatile petroleum hydrocarbons (VPH) (Revision 0, January 1998), ( [13] S.M. Abeel, A.K. Vickers, D. Decker: Trends in Purge and Trap, J. of Chromatogr. Sci. 32: (1994) [14] Janusz Pawliszyn: Solid Phase Microextraction. Theory and Practice., Wiley-VCH Inc., 1997 [15] Supelco: Chromatography Products, 1999 [16] USEPA 3520-as módszer: Folyamatos folyadék-folyadék extrakció [17] USEPA 3540A módszer: Soxhlet extrakció [18] Bús M.: Minta-előkészítési módszerek kidolgozása talajok teljes szénhidrogén-t artalmának gázkromatográfiás meghatározásához, Diplomamunka ELTE 1998 [19] USEPA 3510-es módszer: Választótölcséres folyadék-folyadák extrakció 36

37 [20] Papp T.: Szilárd fázisú extrakcióval történő minta-előkészítés vizek extrahálható szénhidrogén-tartalmának gázkromatográfiás meghatározásához, Diplomamunka BME 1999 [21] Extrahálható szénhidrogén-tartalom meghatározása a C forráspont tartományban, Gázkromatográfiás módszer (MSZE ) [22] Kremmer T., Torkos K., Szókán Gy.: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata, 2005 [23] Angyal V.: Purge & trap minta-előkészítési módszerek összehasonlítása aromás szennyezők meghatározására talajból, Tudományos Diákköri Dolgozat 2004 [24] [25] M. Schellin, P. Popp: Membrane-assisted solvent extraction of seven phenols combined with large volume injection-gas chromatography-mass spectrometric detection, Journal of Chromatography A, 1072 (2005) [26] B. Hauser, P. Popp: : Membrane-assisted solvent extraction of triazines and other semivolatile contaminants directly coupled to large-volume injection-gas chromatography-mass spectrometric detection, Journal of Chromatography A, 963 (2002) [27] M. Schellin, P. Popp: Membrane-assisted solvent extraction of polychlorinated biphenyls in river water and other matrices combined with large volume injection-gas chromatography-mass spectrometric detection, Journal of Chromatography A, 1020 (2003) [28] Massachusetts Department of Environmental Protection: Method for the determination of extractable petroleum hydrocarbons (EPH) (Revision 0, January 1998), ( [29] E. Jávorszky, E. Molnár, K. Torkos, J. Borossay: Matrix Effect for Several Derivatives of Benzene in Water by Solid Phase Microextraction (SPME), Chromatographia Supplement, Vol. 51,

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel A gyakorlat az előző félévi kötelező analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr. Bioanalitika előadás 9. Hét Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia Dr. Andrási Melinda Kromatográfia Nagy hatékonyságú, dinamikus

Részletesebben

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Feladatok a mintavétel, spektroszkópia és automatikus tik analizátorok témakörökből ökből AZ EXTRAKCIÓS MÓDSZEREK Alapfogalmak megoszlási állandó:

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért.

GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. GÁZKROMATOGRÁFIA 1952 James és Martin -gáz-folyadék kromatográfia; -Nobel díj a megoszlási kromatográfia kidolgozásáért. típus állófázis mozgófázis mechanizmus gáz-szilárd GSC gázfolyadék GLC szilárd gáz

Részletesebben

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében

A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében A MEPS (Microextraction by Packed Sorbent) minta-előkészítési módszer alkalmazása környezeti vízminták GC-MS áttekintésében Novák Márton Környezettudomány MSc. Témavezető: Dr. Eke Zsuzsanna 2012 A GC-MS

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei. Síkkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és egy azon, meghatározott

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

OTKA 48978 beszámoló

OTKA 48978 beszámoló OTKA 48978 beszámoló A pályázat Kutatás munkaterve című 2. sz. mellékletben leírt célok sorrendjében adom meg a feladat teljesítését. 1. Munkaszakasz, 2005 év A nanokristályok szintézise területén a kitűzött

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 A kutatás célja Égésgátló szerekkel társított műanyagok hőbomlását tanulmányoztuk abból a célból, hogy feltárjuk az

Részletesebben

Műszeres analitika. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai mérés célja. Dr. Abrankó László. (Mintaelőkészítés)

Műszeres analitika. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai mérés célja. Dr. Abrankó László. (Mintaelőkészítés) Dr. Abrankó László Műszeres analitika (Mintaelőkészítés) Bevezetés az analitikai kémiába Mi az analitikai kémia? Tudomány és gyakorlat, melynek módszereivel azonosítani lehet egy anyagi minta kémiai alkotórészeit,

Részletesebben

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006

Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 Témavezető neve Földiné dr. Polyák lára.. A téma címe Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal A kutatás időtartama: 2003-2006 A kutatás során laboratóriumi kísérletekben komplex ioncserés és adszorpciós

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással

Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással Triklór-etilén eltávolításának vizsgálata vizekből nagy hatékonyságú oxidációs eljárással Készítette: Tegze Anna Témavezetők: Dr. Záray Gyula Dobosy Péter 1 Szennyezőanyagok a talajvizekben A környezetbe

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

Új mérték a C H N O S analízisben

Új mérték a C H N O S analízisben vario EL III Új mérték a C H N O S analízisben elementar Analysensysteme GmbH German Technology for quality and environment control A K T I V I T Kft. H - 1 5 8 1 - B u d a p e s t, P f. : 1 0 4. H-1145-Budapest,

Részletesebben

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban Dr. Futó Zoltán A pirolízis vizsgálatok fő témakörei Analitikai vizsgálatok Gazdaságossági vizsgálatok

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

Kémiai analitika GÁZKROMATOGRÁF. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

Kémiai analitika GÁZKROMATOGRÁF. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus Kémiai analitika GÁZKROMATOGRÁF Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus BMF-RKK KörnyezetmK rnyezetmérnöki Intézet Szerves mikroszennyező anyagok szétválasztására leggyakrabban alkalmazott eljárás./1906.

Részletesebben

Üzemanyagok oktánszámnövelő adalékának környezeti hatásai szabályozás és viták Európában és az USA-ban

Üzemanyagok oktánszámnövelő adalékának környezeti hatásai szabályozás és viták Európában és az USA-ban ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 3.3 3.4 Üzemanyagok oktánszámnövelő adalékának környezeti hatásai szabályozás és viták Európában és az USA-ban Tárgyszavak: üzemanyag; oktánszám; benzinadalék; MTBE; etanol; talajvízszennyezés;

Részletesebben

Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium

Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium Elválasztástechnika kv1n1lv1 Minta-előkészítés A minta-előkészítési eljárás kiválasztásának szempontjai: A minta halmazállapota A minta összetétele A

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

1181 Budapest Gilice tér 39. Miskolc, Búza tér Százhalombatta Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.10.

1181 Budapest Gilice tér 39. Miskolc, Búza tér Százhalombatta Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.10. Eszközbeszerzés és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) továbbfejlesztése kapcsán a svájci-magyar együttműködési program keretében III. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája.

8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája. 8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája. 8.1. Kőolaj fajták. Kőolaj kitermelés. 8.2. Kőolajszállítás. 8.3. Kőolajfinomítás. Feldolgozás termékei. 8.4. Közlekedés. 8.5. A kőolaj kitermelés és

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

Részletesebben

XII. Reakciók mikrohullámú térben

XII. Reakciók mikrohullámú térben XII. Reakciók mikrohullámú térben Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok 1. BEVEZETÉS A mikrohullámú (továbbiakban mw) technikát manapság a kémia számos területen használják, pl. analízishez

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA

5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA 5.10. Gyógyszeranyagok szennyezésvizsgálata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.5-1 Bevezetés 5.10. GYÓGYSZERANYAGOK SZENNYEZÉSVIZSGÁLATA 01/2008:51000 javított 6.5 Az Európai Gyógyszerkönyv gyógyszeranyag-cikkelyeit

Részletesebben

LAVANDULAE AETHEROLEUM. Levendulaolaj

LAVANDULAE AETHEROLEUM. Levendulaolaj Lavandulae aetherolaeum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1338 LAVANDULAE AETHEROLEUM Levendulaolaj DEFINÍCIÓ A Lavandula angustifolia Miller (Lavandula officinalis Chaix) virágzó ágvégződéseiből vízgőzdesztillációval

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek Kompromisszum Levegőtisztaság-védelem A levegőszennyezés elleni védekezés lehetőségei Az emissziók szabályozásának mértéke: A környezet minőségére vonatkozó társadalmi igény Az ország gazdasági lehetőségei

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni. 89920 IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe: V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált): A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Részletesebben

Élelmiszertudományi szakosztály

Élelmiszertudományi szakosztály Élelmiszertudományi szakosztály Az extrakciós módszer hatása a vadkömény-illóolaj kihozatalára és összetételre Barabás Imola-Kinga (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Fenntartható biotechnológiák

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor

Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor Technológiai módszeregyüttes, az optimális biotechnológiához tartozó paraméterek: KABA, Kutricamajor TECHNOLÓGIAI MÓDSZEREGYÜTTES, AZ OPTIMÁLIS BIOTECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ PARAMÉTEREK: KABA, KUTRICAMAJOR...

Részletesebben

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata

Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata B&B Analitika Kft. Minden, ami analitika! Vizek illékony szénhidrogén (VPH) tartalmának a GC-MS vizsgálata Készítette: Mészárosné Basics Blanka, Basics Ferenc, Dr Balla József 2014.05.27. Célkitűzés Munkánk

Részletesebben

Mindenütt jelen lévő szennyező gyógyszerek és higiéniai termékek: a klofibrinsav, koffein és DEET megjelenése és eloszlása az Északi-tengerben

Mindenütt jelen lévő szennyező gyógyszerek és higiéniai termékek: a klofibrinsav, koffein és DEET megjelenése és eloszlása az Északi-tengerben VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.3 Mindenütt jelen lévő szennyező gyógyszerek és higiéniai termékek: a klofibrinsav, koffein és DEET megjelenése és eloszlása az Északi-tengerben Tárgyszavak: gyógyszerek;

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA készült a DE és SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékeinek oktatási segédanyagai, illetve Lengyel B.: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum alapján Előkészületek a térfogatos

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

Detektorok tulajdonságai

Detektorok tulajdonságai DETEKTOROK A detektor feladata a kiáramló eluensben mérni az összetevő pillanatnyi koncentrációját. A közvetlenül mért detektorjel általában nem maga a koncentráció, hanem annak valamilyen függvénye. Detektor

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise

poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.1 6.3 Növényi olajokban oldott, poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise Tárgyszavak: növényolaj; poliklórozott dioxin; módszer; talajtisztítás. Számos

Részletesebben

Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához

Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához Jegyzet MSc képzésben résztvevő hallgatók számára Galbács, Gábor Ilisz, István Felinger, Attila Csóka, Balázs Illusztrált segédanyag

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Véletlen hiba, szisztematikus hiba Szisztematikus hiba: nehezen felderíthető, nagy eltérést is okozhat Véletlen

Részletesebben

33 814 02 0000 00 00 Vegytisztító, kelmefestő, mosodás. Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 2/42

33 814 02 0000 00 00 Vegytisztító, kelmefestő, mosodás. Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 2/42 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogén szennyezők gázkromatográfiás meghatározása Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Szénhidrogének csoportosítása Szénhidrogének csoportosítása 6/2009 14/2005 alifás aliciklusos monoaromás policiklikus

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Tájékoztató képzési programról. XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Tájékoztató képzési programról. XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. Tájékoztató képzési programról XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM. Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján Tárgyszavak: levegőszennyezés; közúti alagút; benzol; nemmetán-szénhidrogének;

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Különleges polimerek igényes alkalmazásokban A poli(éter-éter-keton) hőállósága mellett egy sor előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a földgáz- és kőolajiparban

Részletesebben

2.9.38. RÉSZECSKEMÉRET ELOSZLÁS

2.9.38. RÉSZECSKEMÉRET ELOSZLÁS Becslése szitaanalízissel Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 2.9.38. RÉSZECSKEMÉRET ELOSZLÁS 07/2008:20938 BECSLÉSE SZITAANALÍZISSEL A porok és granulátumok részecskeméret eloszlás alapján való osztályozásának egyik

Részletesebben

MagTecta TM. Mágneses kettős tömítő felületű Csapágyvédelem

MagTecta TM. Mágneses kettős tömítő felületű Csapágyvédelem MagTecta TM Mágneses kettős tömítő felületű Csapágyvédelem JAVÍTJA AZ ÜZEMI IDŐALAPOT CSÖKKENTI AZ IDŐ ELŐTTI CSAPÁGY MEGHIBÁSODÁSOK SZÁMÁT CSÖKKENTI A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEKET SZABADALMAZTATOTT KIALAKÍTÁS

Részletesebben

Kenőanyagcsere és gépkarbantartás szervezés olajanalízis alapján

Kenőanyagcsere és gépkarbantartás szervezés olajanalízis alapján Kenőanyagcsere és gépkarbantartás szervezés olajanalízis alapján Szerző: Rahne Eric, okl. villamosmérnök Copyright PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. Ahogyan az ember véréből is számos információ

Részletesebben

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek

Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek Új utak keresése a környezetanalitikában Folyadékinjektálásos gázkromatográfiás mérések a WESSLING-tesztben: EPH, SVOC, peszticidek dr. Berente Bálint WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. (WIREC) Áttekintés

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé Aloe barbadensis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0257 ALOE BARBADENSIS Barbadoszi aloé DEFINÍCIÓ A drog az Aloe barbadensis Miller leveleiből kinyert, betöményített és szárított sejtnedv. Tartalom: legalább

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése.

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI Tömítések áteresztőképessége Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. Szigorodó előírások Áteresztésnek

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 1/107 File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 2/107 TARTALOMJEGYZÉK 13 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 Dunaújváros 2004 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 5 Légszennyezettségi állapot

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben

Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben FIATALOK FÓRUMA Műszaki műanyagok tribológiai kutatása különböző rendszerekben Zsidai László Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás és Javítástechnológia Tanszék, Gödöllő Tárgyszavak: súrlódás;

Részletesebben

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012)

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) Résztvevők: Bélafiné dr. Bakó Katalin; Barta Zsolt; Dienes Dóra; Gyalai-Korpos Miklós;

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC)

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC) Fekete Jenő, Bobály Balázs Az elválasztástechnika korszerű módszerei Az alapok hasonlítanak a folyadékkromatográfiához - Lineáris, elúciós kromatográfia, mozgófázis,

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Elasztomerek szélsőséges körülmények között Az elasztomereket egyre szigorúbb, szélsőséges körülmények között alkalmazzák. Egyik ilyen alkalmazási terület a gépkocsik motortere,

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Készítette: Taligás Tímea Környezettudomány MSc. Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó Egyetemi Adjunktus

Készítette: Taligás Tímea Környezettudomány MSc. Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó Egyetemi Adjunktus Készítette: Taligás Tímea Környezettudomány MSc Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó Egyetemi Adjunktus 2013 100 különböző szintetikus adalékanyag/nap 50-150 g/fő/év gyógyszerfogyasztás (2006-ban Mo.-on

Részletesebben