HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk"

Átírás

1 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár

2 A vegyipar felépítése Az emberiség fejlődésében, az ipari termelés növekedésében a vegyipar rendkívül fontos szerepet játszott és manapság is játszik. Ez az iparág rohamosan fejlődik, új eredményeket produkálva segíti a többi iparág dinamikus fejlődését is. A sok eredmény ellenére gyakran támadják a vegyipart és a kémiát, hogy az általa használt kémiai anyagok veszélyeztetik, károsítják a természeti környezetet és ezen belül magát az embert is. 2

3 A vegyipar felépítése Természetesen ez a veszély csak akkor áll fenn, ha az emberek helytelenül és felelőtlenül használják a kémiai anyagokat, azok hulladékait, és nem tartják be kezelésük szabályait. Továbbá nemcsak a vegyipari termelés, hanem minden más iparág termelése is - kezdve a mezőgazdaságtól az energiagyártáson át a gépiparig - a természet szennyezésével jár. 3

4 A vegyipar hulladékai Egy adott ipari folyamat megvalósíthatatlan emisszió nélkül és ennek a mértéke rendkívül eltérő lehet. A kibocsátott szennyezőanyagok koncentrációja a mérvadó, ugyanis kis koncentrációban kikerülő anyagok nem jelentenek környezetterhelést. A vegyiparban manapság már egyértelműen megfigyelhető, hogy a növekvő termelés ellenére egyre inkább csökken a kibocsátás, azaz egyre fontosabb a környezet védelme. 4

5 A vegyipar hulladékai Ezek figyelembevételével és a szükséges törvényi előírások betartásával a vegyipar megfelelően működhet, sőt köztudott, hogy a hatékony környezetvédelem lényege a környezeti szennyezések megelőzése és ebben a kémiának nagyon fontos szerep jut. Ez megvalósulhat: olyan technológiai folyamatok kidolgozásával, melynek hulladékai nem veszélyesek, illetve a képződött hulladékok hasznosítása és kezelése útján is. 5

6 A vegyipar hulladékai A vegyipari termelés esetén tehát fontos a megfelelő hulladékkezelés és hasznosítás, mely révén biztonságos és gazdaságos tevékenység valósulhat meg. Magyarországon és a világ más országaiban is fontos rendeletek és előírások szabályozzák a környezet védelmét, s ezen belül is számos előírás vonatkozik az ipari tevékenységek ellenőrzésére, felülvizsgálatára. 6

7 A vegyipar hulladékai Magyarországon a törvényi eszközök egyik fontos tagja az a kormányrendelet, amit a környezetszennyezés megelőzése érdekében az elérhető legjobb technika megvalósításával Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás néven vezettek be. A hulladékgazdálkodásában az iparvállalatok számára betartandó az IPPC irányelv (Integrated Pollution Prevention and Control Integrált szennyezés-megelőzés és -ellenőrzés) mely előírás, az ún. elérhető legjobb technikák (BAT: Best Available Techniques) használatán alapszik. 7

8 A vegyipar hulladékai A BAT-ot Magyarországon a 98/2001. Kormányrendelet foglalja magába, mely: a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások, környezetterhelések megelőzése és -amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál. 8

9 A vegyipar hulladékai Ennek értelmezésében: legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében, az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy előállítják-e, és amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető, a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik. 9

10 A vegyipar szerkezete Magyarországon 10

11 A vegyipar részterületei Az IPPC direktíva alapján a vegyipar részterületeit az alábbiak szerint lehet megadni: Szerves kémiai alapanyagok gyártása Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása Növényvédőszerek gyártása Gyógyszergyártás Robbanószerek gyártása 11

12 A vegyipar hulladékai A vegyiparban keletkező hulladékokat csoportosíthatjuk: a fenti részágazatok (azaz eredet) alapján, de elterjedt a halmazállapot szerinti osztályozás is, tehát ismertek a gáz (gőz), cseppfolyós és szilárd halmazállapotú hulladékok. (Gyakran lehet találkozni az iszapszerű hulladékok elnevezéssel, ami nem halmazállapotot jelöl, hanem egy megjelenési formát, gyakorlatilag szuszpenziót). 12

13 A vegyipar hulladékai A hulladék eredete szerinti besorolásban a hulladékok jegyzéke segít eligazodni, amelyben a veszélyes hulladékokat csillag (*) jelöli. Magyarországon egyébként a 2003-as adatok szerint a szerves kémiai folyamatokból származott a legtöbb vegyipari veszélyes hulladék ( t), ami az év folyamán keletkezett összes veszélyes hulladéknak csupán 5,1 %-a. Innen is látszik, hogy a kémiai ágazatok már korántsem terhelik annyira a környezetet, mint az 1990-es évek elején, amikor a kémiai átalakítás hulladékai a második helyet foglalták el a veszélyes hulladékok között. 13

14 A vegyipari hulladékok jelentős része jellemezhető a Hulladékgazdálkodási törvény 2. sz. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok valamelyikével (ld. Táblázat). Jelölés H1 H2 H3-A Jellemző "Robbanó": folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek meghatározott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak "Oxidáló": anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakcióba lépnek "Tűzveszélyes": 1. folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és készítményeket is) 2. anyagok és készítmények, amelyek a levegőn, normál hőmérsékleten öngyulladásra képesek 3. szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak 4. gáz halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve tűzveszélyesek 5. anyagok és készítmények, amelyek vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben 14

15 A vegyipari hulladékok jelentős része jellemezhető a Hulladékgazdálkodási törvény 2. sz. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok valamelyikével (ld. Táblázat). H3-B H4 H5 H6 H7 H8 "Kevésbé tűzveszélyes": folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek Irritáló vagy izgató": nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy nyálkahártyával történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okozhatnak "Ártalmas": anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak "Mérgező": anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és készítményeket is), amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak "Karcinogén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik "Maró" (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák 15

16 A vegyipari hulladékok jelentős része jellemezhető a Hulladékgazdálkodási törvény 2. sz. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok valamelyikével (ld. Táblázat). H9 "Fertőző": életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetben H10 "Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik H11 H12 H13 H14 "Mutagén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát Anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve mérgező vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék "Környezetre veszélyes": anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják 16

17 Méregerősség szerinti osztályozás (forrás: 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. sz. melléklet) Kategória Orális LD 50, ALD patkány, mg/kg Dermális LD 50, ALD patkány vagy nyúl, mg/kg Inhalációs LC 50, ALC patkány, mg/liter/4 óra 1 Nagyon mérgező <25 <50 <0,25 Mérgező ,25-1 Ártalmas > > >1-5 Ezekből a megjegyzésekből is érzékelhető, hogy a hulladék veszélyességének megnevezése és jelölése gyakran vizsgálatokat igényel. 17

18 A hasznosítás műszaki és környezetvédelmi feltétele, vizsgálati módszerek A veszélyes hulladékok esetében azoknak az emberre és a környezetre káros hatásait ki kell küszöbölni: azaz kémiai reakciókban át kell őket alakítani, hasznosítani vagy végső esetben ártalmatlanítani. A tárolás illetve lerakás nem jelent biztonságos megoldást, de bizonyos esetekben - pl. radioaktív hulladékok, tűz- és robbanásveszélyes anyagok - nincs más lehetőség. 18

19 A vegyipar hulladékai Az IPPC direktíva segíti a vegyipari technológiák és produktumok vizsgálatát és ellenőrzését, mely a hulladékkezelés gazdaságos és biztonságos megvalósításában is iránymutatásként szolgál. Természetesen az optimális cél az ún. hulladékszegény technológiák megvalósítása és bevezetése lenne, melyek magyarországi elterjedése sajnos még gyerekcipőben jár. A világ fejlett országaiban ezek a technológiai folyamatok elterjedtebbek, így ezeken a helyeken a hulladékok kezelésével is kevesebb a probléma. 19

20 A vegyipar hulladékai A hagyományos környezetvédelemmel szemben ma már az ún. termelésbe integrált környezetvédelem valósul meg, melynek alapvető célja a hasznosítható hulladékok környezetet kímélő felhasználása, ami nyersanyag-takarékosságot is jelent. 20

21 A vegyipar hulladékai A szemléletváltás további lépcsőjét az ún. termékbe integrált környezetvédelem jelenti, mely a termék sorsát végigköveti az eladástól a végső kezelésig. Ennek egyik fontos eszköze az Európai Unió 2007-től érvényes új vegyianyag-szabályozása, a REACH (Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals), amelynek lényege, hogy egyetlen rendeletben alapvetően megváltoztatják a vegyi anyagokkal kapcsolatos gyártói-importálói és hatósági feladatokat. 21

22 Vegyipari hulladékok kezelése, A kezeléshez: hasznosítása a hulladékot össze kell gyűjteni, átmenetileg tárolni, s mindez - a pl. tűz- és robbanásveszélyes vagy toxikus illetve rákkeltő anyagoknál - speciális intézkedéseket és megoldásokat jelent. Ilyen nehézségek ellenére is a különböző vegyipari üzemek törekszenek a lehető legjobb és leggazdaságosabb megoldás megvalósítására, melynek eredményeképpen akár üzemen belül más technológiai folyamatban hasznosítható anyagokat tudnak produkálni. A vegyipari hulladékok nagy része veszélyes hulladék révén mennyiségileg jól nyomon követhető, ugyanis ezeket az 22 anyagokat szigorú nyilvántartási rendszer dokumentálja

23 Vegyipari hulladékok vizsgálata A hasznosításhoz megfelelő vizsgálati módszerek is szükségesek, melyek a vegyipari hulladékokat azonosítják, illetve megállapítják az esetleges szennyezőanyag tartalmat. Ezen vizsgálatok ismeretében a kezelés és a hasznosítás biztonságosabban és optimálisabban végezhető el. A hulladékok környezeti veszélyességének megállapítására irányuló vizsgálatokat a 98/2001. Kormányrendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 23

24 Vegyipari hulladékok vizsgálata A hulladék általános jellemzéséhez használják pl. az összes szerves széntartalom (TOC) és a biológiai oxigénigény (BOI) mérését, továbbá a nedvesség- illetve szárazanyag-tartalom meghatározását. Vizsgálhatjuk még a vízáteresztő-képességet, vízoldhatóságot is. Gyakori hulladék-vizsgálati módszer az éghetőség, öngyulladóképesség, tűz- és robbanásveszélyesség meghatározása is. Bizonyos vegyipari hulladékoknál a szaghatást, a bomlékonyságot és a porszennyező hatást is azonosítani kell. Fontosak még a kémiai jellemzők is, így a ph és a 24 vezetőképesség meghatározása.

25 Vegyipari hulladékok kezelése, hasznosítása A vegyipari hulladékok egy része égetéssel ártalmatlanítható, amikor pl. a következő jellemzők vizsgálata szükséges: halmazállapot, kémiai összetétel, éghetőanyag-tartalom, fűtőérték, gyulladás- és lobbanáspont, sűrűség, térfogattömeg, szemcseméret-eloszlás, szilárdanyag-tartalom, ph, továbbá speciális tulajdonságok (pl. korrozív tulajdonságok, 25 stb.).

26 Vegyipari hulladékok kezelése, hasznosítása Lerakáskor pedig a szivárgási tulajdonságok tanulmányozása fontos. Ekkor elvégzik az áramoltatásos oszloptesztet alulról felfelé, továbbá a szemcsés hulladékok és iszapok szivárgási tulajdonságainak szabványosított vizsgálatát. A szivárgási tulajdonságok ellenőrzésekor a keletkező csurgalékra írják elő a kritériumokat, így szerepelnek a DOC (oldott szerves szén), a TDS (összes beoldódott szilárd anyag), valamint a következő komponensek határértékei: As, Ba, Cd, Cr (összes), Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl -, F - 26, SO 2-4.

27 1. Szerves kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A szerves kémiai alapanyagok csoportjába elsősorban a különböző szénhidrogének, oxigén-, kén-, nitrogén- és halogénatom tartalmú szénhidrogének csoportja tartozik, valamint egyéb szerves oldószerek, szerves fémvegyületek, műanyagok és gumik, festékek és színezékek, illetve a felületaktív anyagok csoportja. A vegyipar területén elsődleges hulladékforrásként 27 magát a kőolaj-feldolgozó ipart szokták emlegetni.

28 1. Szerves kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A hulladékok nagy része ebben az esetben a berendezésekből kikerülő olajos emúlzió, mely szennyvíz formájában keletkezik. Kezelésére meglehetősen összetett eljárásokat alkalmaznak. Népszerű az olajok adszorpciós úton történő megkötése, mely további hulladékot eredményez, ezek ún. szennyezett derítőföldek, melyek olajtartalma 5-6 %. Biztonságos kezelésük égetéssel oldható meg. Szintén égetéssel ártalmatlanítják a desztillációs maradékokat, melyek nagy része alacsony dermedéspontú polimereket tartalmazó anyag. 28

29 1. Szerves kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A kőolaj-feldolgozó üzemek jelentős veszélyes hulladéka a kénsavas kezelés során keletkező savgyanta-hulladék. Ezeket semlegesítés után ugyancsak égetik. A fenti anyagok mellett a hulladékok jelentős része gázhalmazállapotú, ami főleg hidrogént, szén-monoxidot, kénhidrogént, merkaptánokat és bizonyos szénhidrogéneket jelent. Ezek általában kis koncentrációban vannak jelen, így gazdaságos feldolgozásuk nem megoldott. Természetesen a környezetbe nem lehet kivezetni ezeket az anyagokat, így leggyakrabban égetéssel ártalmatlanítják az ilyen típusú hulladékokat. 29

30 1. Szerves kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai Üzemanyagtartályok meghibásodásakor vagy szabálytalan használatakor a különféle szénhidrogének gőzei a levegőbe juthatnak, melyet szükség szerint el kell kerülni. Hulladékként jelentkeznek az elhasznált motorolajok és üzemanyagok, melyek mennyisége akár több tíz millió tonna is lehet. A gépjárművek üzemelésekor, vagy olajipari vezetékek, tárolótartályok meghibásodásakor keletkező fáradt olajok szennyezőanyagai főleg szénhidrogénekből keletkező oxidációs termékek, adalékanyagok bomlástermékei, korom, víz. 30

31 1. Szerves kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A szerves vegyipar hulladékainak további részét a szerves oldószer hulladék jelenti, melyek kapcsán legfontosabb a megelőzés és a recirkuláció, azaz a desztilláció utáni újrahasználat. Más kezelés hiányában az oldószer hulladékokat is égetéssel lehet ártalmatlanítani. A műanyagok előállítása és használata során keletkező hulladékokkal, valamint ezek kezelésével és hasznosításával külön foglalkozunk. 31

32 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A szervetlen alapanyagok közé különféle: gázok (ammónia, klór, hidrogén-klorid, szén-oxidok, kénvegyületek, hidrogén, foszgén), savak (sósav, salétromsav, kénsav, foszforsav, stb.) és lúgok (kálium- és nátrium-hidroxid, ammónium-hidroxid), sók (ammónium-klorid, kálium-karbonát, ezüst-nitrát, stb.), nemfémek, fémoxidok és egyéb szervetlen vegyületek sorolhatók (ólom, kadmium, higany, ciánvegyületek stb.). A szervetlen alapanyagok gyártása is rendkívül változatos hulladékokat eredményez. Halmazállapot szerint lehetnek: gáz (gőz), folyékony illetve szilárd halmazállapotúak. 32

33 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A kénsavgyártás például kén-dioxidot és kéntrioxidot jutat a levegőbe, melyek kibocsátást természetesen EU-s előírások szabályoznak. Ezeket a gázokat illetve gőzöket a kibocsátás helyén ártalmatlanítani kell. Megoldást jelenthet a kondenzáció, mely általában hűtéssel választja le a gázokban megtalálható gőzöket és alakítja folyadékká. Előnyös megoldás lehet még a cseppleválasztás, az adszorpció, az abszorpció vagy az oxidatív kezelés is. 33

34 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai Hasonló a helyzet a salétromsav előállításánál, ahol főleg nitrózus gázok (NO x ) keletkeznek hulladékként. Ezek mennyiségének csökkentése nyomás alatti gázabszorpció révén valósulhat meg. Ez azonban csak nitrogén-dioxid kezelése esetén jelent hatékony módszert, nitrogén-monoxidot tehát oxidálni kell, hogy kezelhető legyen. 34

35 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai Klórgáz keletkezik a nátrium-klorid oldat higanykatódos elektrolízise során, melyet nátrium-hidoxid oldattal vagy más lúgoldattal lehet átalakítani, vagy akár a gáz sósav előállítására is használható, mely hulladékgazdálkodási szempontból előnyös megoldást jelent. A fenti eljárásnak veszélyes hulladéka lehet az esetlegesen kikerülő higany, mely az üzem különböző részein lehet jelent, így a szigorú kezelési illetve technológiai utasításokat nagyon pontosan be kell tartani. Az egyes technológiai lépések esetén többféle védekezési lehetőség használatos, melyek egyik lehetősége az aktívszenes vagy egyéb adszorpciós eljárás. A technológia szempontjából a legkézenfekvőbb megoldást a membráncellás szintézis alkalmazása jelenti. 35

36 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A legolcsóbb erős ásványi sav a kénsav, így a kikerülő savhulladékok nagy része elterjedt használatából adódóan ezt jelenti. A hulladék savak híg oldat formájában kerülnek ki és gyakran szennyezettek. Ártalmatlanításuk semlegesítéssel történhet, amelyre olcsó mésztejet vagy ammóniát használnak. A semlegesítés során ebben az esetben kalcium- illetve ammónium-szulfát keletkezik, amit a mezőgazdaságban talajjavításra lehet felhasználni. 36

37 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai A sókat tartalmazó hulladék oldatok is nagy mennyiségben keletkeznek a vegyipar különböző területein, melyek közvetlen hasznosítása nem megoldott, így bepárlás után főleg hulladéklerakókban helyezik el ezeket az anyagokat vagy elégetik. A nátrium-klorid oldat elektrolízissel hasznosítható, így belőle értékes nyersanyagok állíthatók elő. 37

38 2. Szervetlen kémiai alapanyagok gyártása és hulladékai Redukáló fémek, katalizátorok használatakor gyakran nehézfémsó hulladék is marad vissza, melyek veszélyes részét az oldható sók jelentik. Ezek bekerülését a vízforgalomba szigorúan meg kell akadályozni. A galvánipar szennyvizeinek fémtartalma ioncserés eljárással visszanyerhető, majd az oszlop regenerálása után a gyanta ismét használható. 38

39 3. Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása és hulladékai A növénytermeléshez elengedhetetlenül szükségesek a műtrágyák és a kártevők elleni szerek. Ezen anyagok pótolják a talajból elvont növényi tápanyagokat, valamint növelik is azt, így használatukkal köztudottan jelentős hozamnövekedést lehet elérni. A műtrágyák használata - a szerves trágyázással szemben - jól gépesíthető is, csökkentve az élőmunka-igényt, melynek eredményeképpen a műtrágyázás hatására a termés növekedés közvetlenül az adott évben jelentkezhet. 39

40 3. Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása és hulladékai A műtrágyák nem megfelelő használata illetve a helytelen hulladékkezelés azonban nagyon sok problémát jelent. Túladagolásuk ugyanis szennyezi vizeinket és a talajt. Környezetünkre főleg a talajból kimosódott és a talajvízbe vándorló nitrogén hat károsan, egyrészt a felszíni vizek eutrofizálása miatt, másrészt a kutak és az ivóvízbázis nitrát-tartalmának növekedése által. A túlzott mértékű műtrágyázás a kalcium kilúgozásának fokozásával hosszú távon elsavanyítja a talajt, mely a meszezett talajoknál csökkenti a talajjavítás tartamhatását. A növények minőségében is jelentkezhetnek kedvezőtlen hatások, melyek szintén a műtrágyázással kapcsolatosak, erre példa, hogy a spenótban a műtrágyázás miatt nő a nitrát-tartalom. 40

41 3. Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása és hulladékai Az említett problémák mellett a talaj mikroelem-tartalma is változhat, illetve kedvezőtlen tapasztalat az is, hogy a gyomnövények is jobban fejlődnek a műtrágyázott területeken, mely mechanikus vagy kémiai úton kompenzálható. A fenti példák is bizonyítják, hogy a helyes műtrágya használat elengedhetetlen a környezet védelme érdekében, továbbá az is fontos, hogy a gyártás során keletkező hulladékokat is megfelelően kezeljük. 41

42 3. Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása és hulladékai A szuperfoszfát műtrágyagyártás során gázhalmazállapotú szennyezőanyagok is kikerülhetnek a természeti környezetbe, melyek nagy része hidrogén-fluorid és szilícium-fluorid. Ezek szintén feldúsulhatnak a növényekben, a takarmányban, így az emberre is veszélyt jelentenek. Megkötésükről és kezelésükről gondoskodni kell. A fenti gázok vízben elég jól oldódva abszorpciós úton kezelhetők, miközben szilikofluorid (H 2 SiF 6 )-oldat keletkezik. Ez az oldat az alumíniumgyártásban a kriolit előállítására alkalmazható. 42

43 3. Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása és hulladékai Az ammónium-nitrát műtrágya gyártása során főleg légszennyező anyagok kerülhetnek ki, mely savcseppeket, esetleg ammóniát jelentenek. Ezek felfogásáról, megkötéséről gondoskodni kell. A granulátum előállításakor is jelentős szennyezőanyag mennyiség juthat a környezetbe, ami ammónium-nitrát és vízgőz keveréke vagy por. Ezeket az anyagok a többi technológiai egységben keletkező egyéb gázokkal együtt tisztításra kerülnek. A szórótorony technológiai átalakítása jelenthet még megoldást, melynek során ún. porlasztókúp alkalmazásával a keletkező szennyezőanyagok mennyisége csökkenthető. 43

44 3. Foszfor, nitrogén, kálium alapú műtrágyák gyártása és hulladékai Ammóniából szén-dioxiddal karbamidot lehet előállítani, mely szintén elterjedt műtrágya. Ebben a technológiai folyamatban gázhalmazállapotú szennyezőanyagként ammónia, illetve szén-dioxid kerülhet a levegőbe, melyeket célszerű vízben elnyeletni vagy az ammóniát közömbösíteni. A granulálásnál hasonló problémák jelentkeznek, mint az ammónium-klorid előállításánál. 44

45 4. Növényvédőszerek gyártása és hulladékai Mezőgazdasági területen rendkívüli a jelentősége a különböző növényvédőszerek, azaz peszticidek alkalmazásának. Ebbe a fogalomkörbe sorolható minden olyan anyag, mely alkalmas a mezőgazdasági haszonnövények, termények károsodásának gátlására. A károsodást előidéző élőlény alapján, illetve attól függően, hogy milyen károkozóra hat a növényvédőszer lehet: Víruspusztító (viricid) Baktériumölő (baktericid) Gombaölő (fungicid) Állati kártevőt írtó (zooicid) Rovarírtó (insecticid) Gyomírtó (herbicid) növényvédő szer. 45

46 4. Növényvédőszerek gyártása és hulladékai A peszticidek a kereskedelemben különféle segédanyagokkal együtt találhatók meg, így a hatóanyag és a szer megkülönböztetése rendkívül fontos. A hatóanyag az a kémiai vegyület, mely a kárt okozó élőlényt elpusztítja, a szer pedig a késztermék, amely a felhasználóhoz eljut. A segédanyagok elsősorban a hatóanyag oldékonyságát, tapadó képességét, nedvesítő képességét, stb. segítik elő. 46

47 4. Növényvédőszerek gyártása és hulladékai Ezek tehát nem ártalmatlan szerek, de helyes mértékű használatuk nem jár veszéllyel. Igen nagy számú növényvédőszer van kereskedelmi forgalomban, melyek maguk is és hulladékaik is rendkívül veszélyesek, sok esetben a bomlástermékeik mérgezőek. A peszticidek szennyezhetik a talajt, a kimosódás által pedig a hidroszférát is. Gyakran a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy esetlegesen nemcsak a kárt okozókat pusztítják el, hanem más élőlényekre is veszélyt jelenthetnek. 47

48 4. Növényvédőszerek gyártása és hulladékai A peszticidek használatával akár ritka növények vagy állatfajok is kipusztulhatnak vagy éppen esetlegesen túlszaporodhatnak, ami további nem várt természeti következményekkel járhat. Ezért fontos kritérium, hogy a peszticidek szelektívek legyenek, azaz az élőlények csupán kisebb csoportjára fejtsenek ki mérgező hatást és így kíméljék a hasznos vagy közömbös élőlényeket. 48

49 4. Növényvédőszerek gyártása és hulladékai A növényvédő szerek esetén a toxikusság vizsgálata mellett nagyon fontos elvárás, hogy a természeti környezetben ezen vegyületek rövidéletűek legyenek, vagyis gyorsan lebomoljanak, ugyanakkor ezen rövid idő alatt fejtsék is ki a peszticid hatást. Fontos a helyes dózis megállapítása és használata is, melyhez különféle biológiai és kémiai eljárásokat hívnak segítségül, s így az optimális és a természet egyensúlyát védő növényvédőszereket fejlesztenek ki. 49

50 4. Növényvédőszerek gyártása és hulladékai A növényvédőszerek esetén alkalmazott gyártási folyamat mindenképpen zárt rendszerű technológia kell, hogy legyen, mert a keletkező hatóanyagok többsége nagyon veszélyes méreg. A felhasználásra nem került szereket mindenképpen kémiai úton ártalmatlanítani kell (hidrolízis, oxidáció). Nagyon gyakori kezelési forma az égetés, melyet elsősorban a szerves növényvédőszereknél és a göngyölegeknél alkalmaznak. Ebben az esetben az égetés melléktermékeit is nagy gonddal kell kezelni. A növényvédőszer gyártás során gázhalmazállapotú hulladékok is keletkeznek, melyeket alkalmas mosóberendezésekben lehet ártalmatlanítani. 50

51 5. Gyógyszeripar és hulladékai A gyógyszeripar is sokfajta veszélyes hulladékot, pl. a gyógyszergyártáskor keletkező szennyezett oldószert, gyártási anyalúgot, üstmaradékot bocsát ki. A legnagyobb mennyiségben az oldószerek jelentkeznek, melyek főleg kristályosítási, extrakciós vagy valamilyen mosási folyamatban keletkeznek. Bizonyos részüket desztillációs úton regenerálni lehet, de a szigorú gyógyszerkönyvi előírások szabályozzák az újbóli használatukat. Használható eljárás az adszorpció is, akkor ha pl. a desztilláció hatékonyan nem valósítható meg. Ezzel a módszerrel a szerves oldószergőzök szintén visszanyerhetők. A leggyakrabban alkalmazott adszorbensek: zeolitok, alkáliföldfém-alumíniumszilikátok, molekulasziták. 51

52 5. Gyógyszeripar és hulladékai A gyártási maradékok rendkívül változatosak, tulajdonságaikban, veszélyességükben is jelentősen különböznek. Többségük desztillációs maradék, használt adszorbens, extrakciós maradék vagy valamilyen szennyezett göngyöleg. Ezeket össze kell gyűjteni, átmenetileg tárolni, majd ezt követően égetéssel ártalmatlanítani. A gyógyszergyártás fermentációs folyamatai gyakran rendkívül bűzösek, így a keletkező véggázokat kezelni kell. A kezelés általában a kellemetlen szagot okozó kémiai anyagok abszorpciós vagy adszorpciós úton történő töményítésével kezdődik, majd a koncentrált anyagok deszorpció után tökéletes égetéssel ártalmatlaníthatók. 52

53 5. Gyógyszeripar és hulladékai A gyógyszergyártás során a tabletták, keverékek előállítása esetlegesen porszennyezéssel is járhat, ami zárt rendszerek alkalmazása mellett visszaszorítható. Biztonsági okokból a por felfogása megfelelő porleválasztó rendszerek és berendezések segítségével biztonságosan megoldható. Erre a célra zsákos vagy ciklonos porleválasztókat illetve elektrosztatikus elven működő berendezéseket alkalmazhatunk. 53

54 6. Robbanószeripar és hulladékai A szakirodalom megkülönböztet robbanóanyagokat és robbanásra képes anyagokat. Az előbbiek polgári vagy katonai célra alkalmazott robbanásra képes anyagok, melyek hatása jól kiszámítható, és megfelelő használatuk biztonságos, míg utóbbiak egy vagy többkomponensű kémiai anyagokat jelentenek és gyakran instabilak, kezelésük veszélyes. Ezen anyagokat gyakran békés célokra alkalmazzuk, így fontos szerepük van a bányászatban, épület-bontásokban, roncsok eltávolításában is. Érdekes alkalmazási területeik még a porhegesztés, a felületi edzés, olajfúrások, átkristályosítás, fémmegmunkálás. 54

55 6. Robbanószeripar és hulladékai Kémiai összetételük alapján a robbanásra képes anyagok lehetnek: nitro-vegyületek, nitrátok (salétromsav-észterek, alifás- és aromás nitro-vegyületek), klorátok, perklorátok, peroxidok, azidok, acetilidek. Kevésbé elterjedt robbanásra képes kémiai anyagok még a nitronátok, nitrozo-vegyületek, stb. Természetesen a felhasználási területek alapján is lehet csoportosítani a fenti anyagokat: brizáns (ipari és katonai robbanóanyagok, pl: TNT, paxit, dinamitok) robbanóanyagokra, iniciáló robbanóanyagokra (ólom-azid, tetrazén), tolóhatású robbanóanyagokra (lőporok), illetve pirotechnikai elegyekre (hang-, fény-, füst- és világító elegyek). 55

56 6. Robbanószeripar és hulladékai A robbanóanyagok rendkívül változatos összetételűek, így kezelésük nagy körültekintést igényel. A robbanóanyagok gyártása és használata után ezen anyagok is hulladékként maradnak vissza. A keletkező hulladéktípusokat a keletkezés helye alapján bontják csoportokra és ezeket eltérő módon kezelik. A robbanóanyagok gyártása során keletkező hulladékot leggyakrabban égetéssel ártalmatlanítják, míg a tárolás során a hatóanyagok nagy része instabillá válva könnyebben kezelhető. Ez utóbbi csoportot szintén égetéssel vagy felszíni robbantással ártalmatlanítják. 56

57 Felhasznált és ajánlott szakirodalom HEFOP 3.3.I.-P /1.0: Hulladékgazdálkodás/6.10. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk (Dr. Földényi Rita, Dr. Bodnár Ildikó), elektronikus tananyag, Ollár Péter (MMSZ): Magyarország műanyagipara , Észak- Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia, Budapest, 2011.április

Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása

Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása Anyagok és készítmények tulajdonságaik alapján történő besorolása Az anyagok és készítmények fizikai, fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságai alapján, tűz- és robbanásveszélyesség szerinti osztályozása:

Részletesebben

A KÉSZÍTMÉNY NEVE: RADISTART STANDARD

A KÉSZÍTMÉNY NEVE: RADISTART STANDARD BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: RADISTART STANDARD 1.1. Felhasználás: szilárd, mikrogranulált kevert műtrágya 1.2. Gyártó cég neve: PLANTACO Kft. Tel.: 06/1-336-0244 1034 Budapest, Beszterce u.

Részletesebben

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége 4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége Az emberiség a fejlődése során a természeti környezetbe, a benne lejátszódó folyamatokba egyre nagyobb mértékben avatkozott be. Az emberi tevékenység következtében

Részletesebben

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Összetétel: benzines, olajos, szappanos vizes emulzió. EINECSszám Osztályozása H mondatok százalék

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Összetétel: benzines, olajos, szappanos vizes emulzió. EINECSszám Osztályozása H mondatok százalék A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: B-13120069 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés ÖSSZEFOGLALÓ A nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok (ammónia, savak és műtrágyák) gyártása számára elérhető legjobb technikákról (Best Available Techniques, BAT) szóló referenciadokumentum (BREF) a

Részletesebben

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai Hulladéklerakás A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásai Hulladéklerakás számokban Hazánkban ~85%-ban lerakásos ártalmatlanítás - EUban 60-65%; 1100 lerakó kapott uniós támogatást rekultivációra,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió

kiállítás kelte: 2002.05.10. módosítás kelte: 2015.05.07. 9. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: 646/2002 OÉTI: 1079-2/2002, 1204/2011 OTH: JÜ-3296-5/2012 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar Huszár Andrea IHYADJ FELHASZNÁLÁSA A készletek kérdése: múlt, jelen, jövő Tartalom Bevezetés... 2 Amit tudni kell a műtrágyákról

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Biztonsági adatlap (1907/2006/EK rendelet szerint)

Biztonsági adatlap (1907/2006/EK rendelet szerint) Brigéciol D-3 Oldal: 1/10 1. A keverék és a vállalkozás azonosítása: 1.1. Termékazonosító 1.2. Kereskedelmi név: Brigéciol D-3 1.3. A keverék azonosított felhasználása: Alkalmazható: gépjármű alváz, motor,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint FLORIMO ásványi trágya termékcsalád

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint FLORIMO ásványi trágya termékcsalád Kiállítás dátuma: 2012.03.01. Verzió: 2 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Termék elnevezések: FLORIMO pázsit

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓINTÉZET Technológiai Jövőkuatási Intézet

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓINTÉZET Technológiai Jövőkuatási Intézet EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓINTÉZET Technológiai Jövőkuatási Intézet A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése Referenciadokumentum a nagy mennyiségű szervetlen vegyi

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 10 Kismértékben tűzveszélyes. 11 Tűzveszélyes. 12 Fokozottan tűzveszélyes. 13 14 Vízzel hevesen reagál.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 2006/121irányelv,valamint a 1907/2006 EU (REACH), a 33/2004 ESZCSM és a 44/2000 EüM rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP a 2006/121irányelv,valamint a 1907/2006 EU (REACH), a 33/2004 ESZCSM és a 44/2000 EüM rendeletek szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 2006/121irányelv,valamint a 1907/2006 EU (REACH), a 33/2004 ESZCSM és a 44/2000 EüM rendeletek szerint RICOCLEAN ELECTRO-NIC elektronikai tisztító 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

2015.06.19. Változat:2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. ROVATOXX Rovarirtó porozószer. 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

2015.06.19. Változat:2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. ROVATOXX Rovarirtó porozószer. 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: ROVATOXX rovarirtó porozószer OTH engedélyszám:

Részletesebben

Foltbenzin. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Foltbenzin. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) A kiállítás kelte: 2011.02.2. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/10 Combi DEZ BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2009.02.16. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Nátrium-hipoklorit oldat Márkanév: H-lúg EC szám: 231-668-3

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

Csoportosítsa és jellemezze a veszélyes anyagokat!

Csoportosítsa és jellemezze a veszélyes anyagokat! Csoportosítsa és jellemezze a veszélyes anyagokat! Ismertesse a tűzoltó anyagok veszélyes reakcióit veszélyes anyagokkal! A veszélyes anyagok csoportosítása: MIÉRT VAN SZÜKSÉG A VESZÉLYES ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSÁRA???

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.01.26. Verzió:2 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kémiai elnevezés: Nátrium-karbonát

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) PANGUS Gumitermék ZRt. 222 Ecser, Ady Endre u.. Tel. Fax 29/55-565 Oldalszám 201.04.08. Verziószám dátuma BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1/10 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2007. 01. 15. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 19. Verziószám: 4

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2007. 01. 15. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 06. 19. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Szaniter tisztító,

Részletesebben

Butil tömítő oldat B

Butil tömítő oldat B Oldal 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE 1.1 Az anyag/készítmény neve CAS szám Ezeknél az elegyeknél nem használatos ES szám Ezeknél az elegyeknél nem használatos REACH regisztrációs

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

B I ZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2006. november 8. Felülvizsgálat időpontja: 2011. november 8.

B I ZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2006. november 8. Felülvizsgálat időpontja: 2011. november 8. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: Termék kód: 90220 REACH regisztrációs szám: OKBI-VABO/61/2004. 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): Az anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Biztonsági adatlap. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Kiállítás kelte: 2014.02.25. Felülvizsgálat dátuma:- Verzió:1. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve: Nátrium-hipoklorit (háztartási

Részletesebben

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása:

*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 FF CIP S BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és a 2015/830/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2010.12.06. *1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas

1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) szerint A kiállítás kelte: 2010. szeptember 14. 1. Készítmény neve Szanitertisztító Gél állagú, savas Gyártó: Forgalmazó: Hexachem Vegyianyaggyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék. BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. június 26. Felülvizsgálva: 2009. december 14. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A keverék neve: A keverék felhasználása: Hidrogén-peroxidot

Részletesebben

VPS Tray Adhesive 3M HUNGÁRIA Kft. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: VPS Tray Adhesive

VPS Tray Adhesive 3M HUNGÁRIA Kft. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: VPS Tray Adhesive 3M HUNGÁRIA Kft. 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 07. 18. Dokumentum szám: 17-9416-3 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: VPS Tray

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1/7 verziószám: 3.0- HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

HungaroChemicals Kft. 1/8 Chemipur S 75. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH

HungaroChemicals Kft. 1/8 Chemipur S 75. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH HungaroChemicals Kft. 1/8 Chemipur S 75 A kiállítás kelte: 2001.05.25. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH 1.) Készítmény neve: Chemipur S 75 habzó savas tisztító- fertőtlenítőszer

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat kelte:2013.04.18. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

Benzines Folttisztító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Benzines Folttisztító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. november 29. Felülvizsgálat időpontja: 2014. június 18. Verziószám: 2

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2010. november 29. Felülvizsgálat időpontja: 2014. június 18. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7790-94-5 EU-szám: 232-234-6 Index-szám: 016-017-01 REACH-regisztrációs szám: 01-2119454163-45-0001

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP (Készült a 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet szerint) 1.1. Termékazonosító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termék neve: Kálium-metabiszulfit

Részletesebben

Biztonsági adatlap (Veszélyes készítményhez)

Biztonsági adatlap (Veszélyes készítményhez) Brigéciol D-3 Oldal: 1/7 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása Brigéciol D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2009-01-19. Felülvizsgálat dátuma: -------------- Változat száma: 1. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 05. 09. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: AUTOWELD Hideghegesztő B komponens 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Megnevezés: Csillagszóró Kereskedelmi név: Csillagszóró csillag alakú 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

D-pH csökkentő-f -- Verzió: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

D-pH csökkentő-f -- Verzió: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítók Kereskedelmi elnevezés: D-PH CSÖKKENTŐ-F A keverék/anyag neve: KÉNSAV 30-33% Termékkód/egyedi azonosítók: CAS szám: 7664-93-9

Részletesebben

Total Clean 2001 Kft. 1/7 ODO. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH. térkőtisztító

Total Clean 2001 Kft. 1/7 ODO. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH. térkőtisztító Total Clean 2001 Kft. 1/7 ODO A kiállítás kelte: 2010.06.25. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH 1.) Keverék neve: ODO térkőtisztító Gyártó cég neve: HungaroChemicals Ipari, Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DICHTFIX FEHÉR 310 ml

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DICHTFIX FEHÉR 310 ml 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893227 MSDS-Identcode : 10014452 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Kalcium-hipoklorit Terméknév: Klórmész EK szám: 231-908-7 CAS szám: 7778-54-3 CAS szerinti elnevezés: Kalcium-hipoklorit IUPAC név:

Részletesebben

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. Toxikológia és Ökotoxikológia X. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. B) Fémes és nem fémes elemek Fémes elemek:

Részletesebben

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása:

1.) *Szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Calc Forte 100 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2011.05.02. 1.) *Szakasz:

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/11 Chemisept GDA BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2001.12.15. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

az 1907/2006/EK (REACH)rendelet szerinti BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK (REACH)rendelet szerinti BIZTONSÁGI ADATLAP sano Bruno s Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon, 45241 Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233 IZRAEL www.sano.co.il Enterprises Ltd. az 1907/2006/EK (REACH)rendelet szerinti BIZTONSÁGI ADATLAP 1.

Részletesebben

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál? Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? című konferencia BUDAPEST, 2013. május 30. Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN Kibocsátás kelte: 2013. május 15. Felülvizsgálva: 2013. május 15. Változat: 2.0 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.

Részletesebben

Biztonsági adatlap JUDO. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély ártalmas Svájc

Biztonsági adatlap JUDO. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély ártalmas Svájc 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék/készítmény azonosítása Terméknév Formulációs kód Felhasználás Cég Rovarölő szer Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: Biocera Fasebkezelő és oltóviasz 1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása: Ecsetelhető

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján 1.oldal/ összesen 8 oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Maya Dez fertőtlenítőszer Szinonímák: nincs 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint. 2009.10.26. Salétromsav 60%

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint. 2009.10.26. Salétromsav 60% 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT NEVE 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi név: Híg salétromsav (60 %) CAS szám: 7697-37-2 EC szám 231-714-2 Kémiai név: salétromsav (nitric acid) Index (CEE) szám: 007-004-00-1

Részletesebben

kiállítás kelte: 2006.08.24. módosítás dátuma: 2015.05.05. 8. verzió

kiállítás kelte: 2006.08.24. módosítás dátuma: 2015.05.05. 8. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/673/2006 OÉTI szakv.: 1203/2011 OTH eng.: JÜ-2725-4/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

STOPP Rágcsálóirtó pép. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

STOPP Rágcsálóirtó pép. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Agrosol 2000 Kft. 2100 Gödöllő, Szabadság út 60. Tel.: Fax: +3628545506 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/9 Handychem Cl BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2002.04.19. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BLUE SUPER TABS WP

BIZTONSÁGI ADATLAP BLUE SUPER TABS WP Oldal: 1/7 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: 20 g-os lassan oldódó klór tartalmú fertőtlenítő tabletta, biocid termék Engedély:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

Biztonsági adatlap. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma:2015.02.25 Verzió:4. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve: PHOSTOXIN pellet 1.2. Az

Részletesebben

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: FOLTBENZIN Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS szám: 64742-89-8

1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: FOLTBENZIN Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS szám: 64742-89-8 Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.01.22. Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/12 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szénhidrogén keverék (ásványolaj), C 5 -C 10 CAS

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

Mr. MUSCLE TŰZHELYTISZTÍTÓ

Mr. MUSCLE TŰZHELYTISZTÍTÓ 1/7. oldal Mr. Muscle tűzhelytsztító 1. A készítmény neve: Mr. MUSCLE TŰZHELYTISZTÍTÓ Gyártó cég neve: Cím: S.C.Johnson Europlant BV Mijdrecht, Holland Forgalmazó/Importáló cég neve: Cím: 1124 Budapest,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat : 2014.08.14. Változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat : 2014.08.14. Változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Szinonímák: -- 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK, a 453/2010/EU 1272/2008EK rendelet szerint A felülvizsgálat kelte:2013.07.02. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. TERMÉKAZONOSÍTÓ : Készítmény

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP 1/3 A kiállítás kelte: 2001. április 20. 1. A készítmény neve: ARMOR ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER Termékleírás: műanyag, gumi, vinil, kikészített bőr és réteges fa egyszerű és biztonságos

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap A kiállítás kelte: 2005. 11. 02. A felülvizsgálat kelte: 2012.03.23. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap 1. Anyag / készítmény - és cégmegnevezés

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2013. 09. 04. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 09. 08. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gépjárművek

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 1093-14/2015. Biróné Pájer Judit dr. Görög Teodóra 227/152 Tárgy: Mell.: Nyíregyháza, Ipari park 31358/11. hrsz. alatti Nyíregyházi hűtőgépgyár egységes környezethasználati

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC-KŐ TARTÁLYBA Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.02. Verzió szám: 4 Az előző verzió kiadása: 2015.06.03 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/10 HC-DPE BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2001.12.11. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1. Keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EGK rendelet irányelvei szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EGK rendelet irányelvei szerint Oldalszám: 1/8 Zeolit-Kalcium-klorid (CaCl2) keverék 1.0. AZ ANYAG/ ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Az anyag nevei: Kereskedelmi elnevezés: IUPAC-név: Azonosító számok: CAS-szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS ZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag kereskedelmi neve: Szódabikarbóna Az anyag egyéb azonosító kódja: EU szám: 205-633-8 CAS: 144-55-8 REACH regisztrációs szám 01-2119457606-32

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1.

Elkészítés időpontja: 2014. július 8. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 1. 1.1. B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. 1.1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító: Cikkszám: 40434 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 44/2000(XII.27.) EüM rendelet szerint. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO CUT 32 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Vágóolaj. 1.3. Gyártó cég neve: Név: PARAMO, a.s.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1. oldal, összesen: 11 Felülvizsgálat kelte: 2015.08.11. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez) 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1. 1. Termékazonosító A készítmény

Részletesebben

kiállítás kelte: 2013.09.05. módosítás kelte: 2015.05.12. 2. verzió

kiállítás kelte: 2013.09.05. módosítás kelte: 2015.05.12. 2. verzió A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: B-13100121 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított

Részletesebben

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában Minta-előkészítési módszerek Lakos István WESSLING Hungary Kft. A legelterjedtebben használt fémanalitikai (elemanalitikai) mérőműszerek oldatokat elemeznek: Láng-AAS, Grafitkemence-AAS, HG- és hidrid-aas,

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Cimer Zsolt zsolt.cimer@katasztrofavedelem.hu Halász László halasz.laszlo@zmne.hu A KÉMIAI BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA, A CLP ÉS A SEVESO II. IRÁNYELV KAPCSOLATA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Agrokémia Sellye Zrt. 7960 Sellye, Sósvertikei út. Tel.: Fax: +36 73 480816 ZIMKOR PROFI fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum AZ002 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet

Részletesebben

UNIVERZÁLIS NITRÓ Hígító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

UNIVERZÁLIS NITRÓ Hígító. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/12 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: EU szám: Regisztrációs

Részletesebben

3M Perfect-It III 09375 Fine Compound 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Perfect-It III 09375 Fine Compound 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2005. 12. 13 Az aktualizálás kelte: 2009. 03. 03. Dokumentum szám: 09-3536-1 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.05.15. Verzió: 3 Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Cink spray 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 7783-20-2 44/2000. EüM rendelet: Xi irritatív, R36/37/38 (ammonium sulphate)

BIZTONSÁGI ADATLAP. CAS-szám: 7783-20-2 44/2000. EüM rendelet: Xi irritatív, R36/37/38 (ammonium sulphate) Adatlap száma: FERRO - 19 Oldalszám: 1 / 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító AEROPUR 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek Kompromisszum Levegőtisztaság-védelem A levegőszennyezés elleni védekezés lehetőségei Az emissziók szabályozásának mértéke: A környezet minőségére vonatkozó társadalmi igény Az ország gazdasági lehetőségei

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszélyesség szerinti besorolás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszélyesség szerinti besorolás Adatlap száma: FERRO - 14 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító KORANT 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Jelen biztonsági adatlap az Európai Bizottság 2015/830/EU rendelete szerinti tartalommal és formátumban készült.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Jelen biztonsági adatlap az Európai Bizottság 2015/830/EU rendelete szerinti tartalommal és formátumban készült. BIZTONSÁGI ADATLAP Jelen biztonsági adatlap az Európai Bizottság 2015/830/EU rendelete szerinti tartalommal és formátumban készült. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A

Részletesebben

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 8 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Folttisztítás és zsíros, olajos,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Mit tegyünk a hulladékkal? A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése

MUNKAANYAG. Bereczkiné Kardeván Kinga. Mit tegyünk a hulladékkal? A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése Bereczkiné Kardeván Kinga Mit tegyünk a hulladékkal? A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése A követelménymodul száma: 0510-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2007. 06. 26. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 29. Verziószám: 4

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2007. 06. 26. Felülvizsgálat időpontja: 2015. 05. 29. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: A elsősorban

Részletesebben

Összetevők a 648/2004/EG rendelet szerint: <5% nátrium hidroxid, anionos felületaktív anyagok.

Összetevők a 648/2004/EG rendelet szerint: <5% nátrium hidroxid, anionos felületaktív anyagok. 1/6. oldal MIRAX lefolyótisztító 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi név: 1.1. Azonosító szám: 1.2. A készítmény felhasználása: Lefolyótisztító 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Harter-B. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Harter-B. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1/6 DM CID S BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, a 1272/2008/EK és a 2015/830/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DM CID S

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Volánpack Csomagoló és Szolgáltató ZRt. 1108 Budapest, Kozma u. 4. Tel.: +36 1 4316218 Fax: +36 1 4316260 Oldalszám: 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS

Részletesebben