Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok"

Átírás

1 Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

2 TARTALOMJEGYZÉK Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:... 4 Elérhetőség:... 4 Ügyfélfogadás ideje:... 4 Főosztály illetékességi területe:... 5 Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezett-ségekről:... 5 Földművelésügyi Osztály ügytípusai: Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos szakhatósági feladatok Vis maior események, elemi károk igazolásával, kárenyhítési kifizetéssel kapcsolatos szakhatósági feladatok Gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez, meg nem művelt területek igazolása: Őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak őrzése, adatszolgáltatás A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybe-vételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása: Hegyközségek törvényességi felügyelete Tagállami állampolgárok termőföld-tulajdonszerzési képességének bizonyításához előírt feladatok A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő értékesítése Birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése Őstermelői igazolvány jogszerű használatának ellenőrzése elárusító helyeken... 9 Vadászati hatósági ügyek Apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése Nagyvad vadászterületek közötti szállításának engedélyezése Egyéni és társas vadászatok ellenőrzése Hivatásos vadászokkal kapcsolatos ügyek Szakhatóságként való közreműködés Trófeabírálat és arról hatósági bizonyítvány kiállítása Vadászati engedéllyel és vadászjeggyel kapcsolatos ügyek Vadászati jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek Vadászati napló hitelesítése, engedélyezése Vadászati statisztikai adatgyűjtés, illetve szolgáltatás Vadászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások) Vadászvizsgával kapcsolatos ügyek Vad és vadhús kereskedelmi felvásárlójának ellenőrzése Vadgazdálkodási bírság és vadvédelmi bírság (első fok) Vadkárelhárító kerítések építésének engedélyezése Zárt téri vadtartás engedélyezésében közreműködés Halászati hatósági ügyek A Földművelési Osztály elsőfokú halászati hatósági feladatai Adatszolgáltatás az Országos Halászati Adattárnak, AKI-nak Állami halász- és horgászjegyekkel kapcsolatos ügyek Állami horgászvizsgáztatással kapcsolatos ügyek Halászat és horgászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások) Halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek Halászati őrökkel kapcsolatos ügyek Halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos ügyek Halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszabása (első fok) Halgazdálkodási tervek jóváhagyása

3 11. Haltelepítésekkel kapcsolatos ügyek Mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatok Erdészeti Osztály ügytípusai: Adatszolgáltatás az Országos Erdőállomány Adattárból és a nyilvántartási térképről Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból Átalakítási, ill. szálalási terv jóváhagyása Körzeti erdőterv lejártakor átmeneti erdőterv megállapítása Eljárás jogosulatlan vagy szakszerűtlen erdőgazdálkodás esetén Eljárás túlzott vadkárosítás miatt Előzetes bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó ill. tiltó rendelkezéseivel ellentétesen végrehajtott fásítás, ill. szabad rendelkezésű erdő fennmaradásának engedélyezése Engedély nélkül igénybe vett erdő helyreállításának elrendelése, ill. felmentés a helyreállítás alól Előzetes bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó ill. tiltó rendelkezéseivel ellentétesen végrehajtott fásítás, ill. szabad rendelkezésű erdő fennmaradásának engedélyezése Erdészeti létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárások Erdő igénybevételének engedélyezése Erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély kiadása Erdő rendeltetéseinek megállapítása Erdő telepítésének engedélyezése Erdő üzemmódjának megváltoztatása Erdő, szabad rendelkezésű erdő nyilvántartásba vétele Erdőfelújítási határidők módosítása Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelése Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése Erdőgazdálkodó adatváltozásának átvezetése Erdősítés befejezetté nyilvánítása, illetve a befejezett erdősítések felülvizsgálata Erdősítések és fahasználatok műszaki átvétele, ellenőrzése Erdőterv módosításának engedélyezése Fás szárú energetikai ültetvény telepítésének engedélyezése, a telepítés elvégzésének vagy megszüntetésének bejelentése, ellenőrzése Fásításban, ill. szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelés bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése Hatósági bizonyítvány kiállítása erdőről, fásításról művelési ág megállapítása céljából Kötelezés károsítók elleni védekezésre Közjóléti létesítményekkel kapcsolatos bejelentések Műveleti lapok, végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása, ellenőrzése Szabad rendelkezésű erdő átminősítése erdővé Szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonására vonatkozó bejelentés fogadása, ellenőrzése Szabad rendelkezésű erdő, ill. fásítás telepítésének engedélyezése Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentésének fogadása, korlátozása, megtiltása, ellenőrzése

4 Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztály Elérhetőség: Levelezési cím: Telefon: Földművelésügyi Osztály: 8200 Veszprém, Pf: 1315 Erdészeti Osztály: 8200 Veszprém, Pf: 1122 Földművelésügyi Osztály: 88/ ; fax: 88/ Erdészeti Osztály: 88/ ; fax: 88/ Földművelésügyi Osztály: Erdészeti Osztály: Ügyfélfogadás ideje: Földművelésügyi Osztály Hétfő, szerda: óra Péntek: óra Erdészeti Osztály: Veszprém, Batsányi u. 5. sz. és a Szent Margit park 2. sz. alatti irodák Keddtől-péntekig: óra. Kirendelt ügyfélfogadás: ZMKH Keszthelyi Járási Hivatal épületében, Keszthely Kossuth u. 42 alatt bérelt irodában péntek ; Pápa Járási Hivatal épületében Pápa, Fő u.12. I. em. 36. alatti irodában kedden és pénteken ; Zirc, Petőfi S. u. 4. alatti irodában csütörtökön

5 Főosztály illetékességi területe: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés szerint a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. Eszerint a Főosztály Földművelésügyi Osztályának illetékességi területe Veszprém megyére terjed ki, azon kivétellel, melyet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. és 14. -a meghatároz. A 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés alapján kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja. A 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében és az 1. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint a Főosztály Erdészeti Osztályának illetékességi területe 10 erdőtervezési körzet, melyek az alábbiak: 1. Bakonyszentlászlói 2. Balatonfüredi 3. Devecseri 4. Farkasgyepüi 5. Kab-hegyi 6. Keszthelyi-hegység 7. Pápai 8. Tapolcai 9. Várpalotai 10. Zirci Az egyes erdőtervezési körzetekhez tartozó települések jegyzékét az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. melléklete rögzíti. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény előírásai szerint. 5

6 Földművelésügyi Osztály ügytípusai: Földművelésügyi ügytípusok 1. Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése A Földművelésügyi Igazgatóság, a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének alapján nyilvántartásba veszi a családi gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban történő változásokat, módosításokat. Kapcsolódó jogszabályok: 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: dasag_nyomtatvany.html és a Nyomtatványok menüpont I. számú pontjában megtalálhatóak. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni. Eljárási illetékek: Ft, illetékbélyeg formájában leróva Az ügyintézés határideje: 21 nap Fellebbezési határidő: Határozat kézhezvételétől számított 15 nap 2. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos szakhatósági feladatok. A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt, valamint az okozott kár becsült mértékét a NÉBIH honlapján fellelhető 1. melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy fagy által okozott mezőgazdasági káresemények bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső vagy vihar szerinti mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény első alkalommal észlelhető. A Földművelésügyi Igazgatóság a mezőgazdasági káresemény bejelentését és a helyszíni szemlét követően ellenőrzi a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatait, a mezőgazdasági termelő által számított hozamérték-csökkenés összegét és a mezőgazdasági termelő kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. Kapcsolódó jogszabályok: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 6

7 Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: m_rendelet_nyomt.html Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben. Eljárási illetékek: nincs Az ügyintézés határideje: folyamatos 3. Vis maior események, elemi károk igazolásával, kárenyhítési kifizetéssel kapcsolatos szakhatósági feladatok. A Földművelésügyi Igazgatóság a bejelentett, mezőgazdasággal kapcsolatos vis maior eseményeket (belvíz, fagykár, aszály, vihar, jégkár stb.) ellenőrzi. Helyszíni szemle során felméri, hogy a kár valóban bekövetkezett-e. Megállapítja a kár mértékét, majd erről szakhatósági állásfoglalást állít ki. A káreseményt a 21/2012. (III. 9.) VM rendeletben előírtak szerint kell bejelenteni. Kapcsolódó jogszabályok: 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben. Az ügyintézéshez szükséges dokumentum az alábbi linken elérhető: m_rendelet_kerelem.html Eljárási illetékek: nincs Az ügyintézés határideje: folyamatos 4. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléshez, meg nem művelt területek igazolása: A Földművelésügyi Igazgatóság a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából, a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről nyilvántartást vezet és információkat szolgáltat a vámhatóság részére. Amennyiben a nyilvántartás nem tartalmazza a vámhatóság megkeresésével érintett termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a jövedékiadóvisszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni. Kapcsolódó jogszabályok: 341/2007. (XII.15.) Kormányrendelet Az ügyintézés határideje: 10 nap 7

8 5. Őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak őrzése, adatszolgáltatás A Földművelésügyi Igazgatóság az őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjait őrzi ás adatot szolgáltat NÉBIH számára. Kapcsolódó jogszabályok: 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet évi CXVII. Tv. a személyi jövedelemadóról Az ügyintézés határideje: folyamatos 6. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybe-vételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása: A mezőgazdasági vállalkozások a pénzügyi intézményekhez hitelés lízingkérelmeket nyújthatnak be, amelyeknek elválaszthatatlan mellékletét képezi a Földművelésügyi Igazgatóság által kiállított hatósági bizonyítvány. A Földművelésügyi Igazgatóság hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a hitelkérelemben meghatározott célkitűzések megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani. Kapcsolódó jogszabályok: 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben. A hatósági bizonyítvány kiállításához be kell nyújtani: a) hitelkérelem benyújtása esetén az 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 5. ban felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat; b) lízingkérelem benyújtása esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 10. (2) bekezdés szerinti dokumentumokat, továbbá a gyártó, vagy a forgalmazó cég árajánlatát kell csatolni. /A pénzintézethez is benyújtandó hitel-, vagy lízing kérelem/ Eljárási illetékek: nincs Az ügyintézés határideje: 21 nap 7. Hegyközségek törvényességi felügyelete Ellenőrzi a hegyközségek működését, a hegybírók tevékenységét. Törvényességi felügyeletet gyakorol, és beszámolási kötelezettsége van a Vidékfejlesztési Miniszter felé. Kapcsolódó jogszabályok: évi CCXIX. törvény Az ügyintézés határideje: folyamatos 8

9 8. Tagállami állampolgárok termőföld-tulajdonszerzési képességének bizonyításához előírt feladatok. A Földművelésügyi Igazgatóság környezettanulmányt készít a kérelmező mezőgazdasági tevékenységéről és a megszerezni kívánt termőföld állapotáról. Ellenőrzi a törvényi feltételek meglétét. Kapcsolódó jogszabályok: évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról Az ügyintézés határideje: folyamatos 9. A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő értékesítése A Földművelésügyi Igazgatóság föld árverést folytat le a végrehajtó, a felszámoló, vagy a pénzügyi gondnok (megkereső) kérésére, ha a végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárásban mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld értékesítése iránt kell intézkedni. A megkeresés alapján az igazgatóság a megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az árverést árverési hirdetménnyel tűzi ki. A földre az árverezhet, aki: a) előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt az igazgatóságnál letétbe helyezte, b) a licitdíjat megfizette, c) csatolja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény 35. (3) bekezdés harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt és a a szerinti - az ott előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelő nyilatkozatokat. Továbbá csatolja a 19/2014 (VII.31.) Korm. rendelet 5 (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó nyilatkozatokat. Kapcsolódó jogszabályok: 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet, évi CXXII Törvény. Az ügyintézés határideje: folyamatos 10. Birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése A Földművelésügyi Igazgatóság fogadja a beérkező pályázatokat, véleményezi őket, és meghozza a döntést a támogatás odaítéléséről. Az ügyintézéshez szükséges dokumentum az alábbi linken elérhető: kosszevonas_kerelem.html 11. Őstermelői igazolvány jogszerű használatának ellenőrzése elárusító helyeken 9

10 A Földművelésügyi Igazgatóság ellenőrzi elárusító helyeken az őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét. Az ellenőrzés során ellenőrzi az áru származását, megtekinti az őstermelő igazolványát, adatlapját. és ha az őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő áru eltérő akkor az igazolványt visszatartja, visszavonja Abban az esetben, ha az őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő áru eltér akor az ellenőr jogosult az őstermelő igazolványt visszavonni. Továbbá akkor is jogosult az őstermelői igazolvány visszavonására ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített áru mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, kapacitása. Kapcsolódó jogszabályok: 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az ügyintézés határideje: folyamatos 10

11 Vadászati és halászati hatósági ügytípusok Vadászati hatósági ügyek A Földművelésügyi Igazgatóság elsőfokú vadászati hatósági feladatokat lát el. Kapcsolódó jogszabályok: évi LV. Törvény, 79/2004. FVM rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen, levélben vagy e- mailben Vadászati hatósági eljárási díjai: Kérelemre indult ügyekben: Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg, a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével összefüggő kérelmek kivételével Ft Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő kérelmek esetén Ft A vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésére benyújtott kérelem díja (szállítmányonként) Ft Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 500 forint, de legalább forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja forint. A kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a. A végzés elleni fellebbezés díja forint. Azonosító jel díja: 100 Ft/db Az ügyintézés határideje: 21 nap Fellebbezési határidő: Határozat kézhezvételétől számított 15 nap 1. Apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése A Földművelésügyi Igazgatóság engedélyezi az apróvad kihelyezését és utónevelését. 2. Nagyvad vadászterületek közötti szállításának engedélyezése A Földművelésügyi Igazgatóság engedélyezi a nagyvad vadászterületek közötti szállítását 11

12 3. Egyéni és társas vadászatok ellenőrzése A Földművelésügyi Igazgatóság ellenőrzi az egyéni és társas vadászatokat. 4. Hivatásos vadászokkal kapcsolatos ügyek A Földművelésügyi Igazgatóság kiveszi az esküt a rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező hivatásos vadászoktól, nyilvántartásba veszi, illetve naplóval látja el őket. Később ezeket ellenőrizheti, továbbképzés esetén előadást tart. 5. Szakhatóságként való közreműködés A Földművelésügyi Igazgatóság meghatározott esetekben, kérelemre szakhatósági véleményt ad ki. 6. Trófeabírálat és arról hatósági bizonyítvány kiállítása A Földművelésügyi Igazgatóság bírálja a külföldi és belföldi vadászok által elejtett és az elhullott trófeás vadak trófeáit, és nyilvántartást vezet róluk. Trófeabírálati eljárás díja: /utólag számlára fizetendő/ Érmes trófea: Ft Nem érmes trófea: Ft Gázolt, elhullott trófea: illetékmentes Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok a Nyomtatványok menüpont II. számú mellékletben megtalálhatók 7. Vadászati engedéllyel és vadászjeggyel kapcsolatos ügyek A Földművelésügyi Igazgatóság kiállítja a vadászati engedélyeket, melyek postai úton vagy a hivatalban személyesen átvehetők. Ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat, visszavonhatja a vadászjegyeket, és igazolja azok újbóli kiadhatóságát. Vadászati engedély díja: /előre fizetendő/ Ft megkezdett 30 naponként 1 évre: Ft Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok a Nyomtatványok menüpont II. számú mellékletben megtalálhatók 8. Vadászati jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek A Földművelésügyi Igazgatóság nyilvántartásba veszi a vadászterületeket, földtulajdonosi közös képviselőket, vadászatra jogosultakat. Jóváhagyja a haszonbérleti szerződéseket, vadgazdálkodási üzemterveket, éves vadgazdálkodási terveket, valamint azok módosításait. Biztosítja a vadászatra jogosultak részére a nagyvad azonosítókat. 9. Vadászati napló hitelesítése, engedélyezése 12

13 A Földművelésügyi Igazgatóság hitelesíti a vadászati naplókat, sorszámmal látja el őket, és elvégzi a szükséges ellenőrzéseket. 10. Vadászati statisztikai adatgyűjtés, illetve szolgáltatás A Földművelésügyi Igazgatóság összesíti az éves vadállomány-becsléseket, vadgazdálkodási terveket és jelentéseket. Begyűjti a vadelhullások és a nagyvad azonosító felhasználás adatait, és számítógépen feldolgozza őket. 11. Vadászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások) A Földművelésügyi Igazgatóság engedélyezheti az idényen kívüli elejtéseket, befogásokat, csapdázást, és meghosszabbíthatja vagy rövidítheti a vadászati idényt. Engedélyt ad ki lámpás vadászathoz, vad befogáshoz. Statisztikákat, jelentéseket készít, és ellátja a számlázással kapcsolatos feladatokat. 12. Vadászvizsgával kapcsolatos ügyek A Földművelésügyi Igazgatóság delegáltja útján közreműködik a vadászvizsgák lefolytatásában. 13. Vad és vadhús kereskedelmi felvásárlójának ellenőrzése A Földművelésügyi Igazgatóság helyszíni ellenőrzést tart a vadátvevő helyeken. 14. Vadgazdálkodási bírság és vadvédelmi bírság (első fok) Vadgazdálkodási, vadászati szabályszegés esetén bejelentésre, vagy hivatalból lefolytatja eljárását és amennyiben jogszabálysértést állapít meg, a vadászatra jogosultat vadgazdálkodási bírsággal, a vadászt vagy egyéb elkövetőt vadvédelmi bírsággal sújtja. 15. Vadkárelhárító kerítések építésének engedélyezése Erdővédelmi célú kerítés, vagy öt évnél hosszabb időre tervezett elektromos kerítés építésekor szakvéleményt és hozzájárulást ad az engedélyező Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága részére. 16. Zárt téri vadtartás engedélyezésében közreműködés Nagyvad esetében vadfarm, vadaspark, vadaskert létesítésekor szakvéleményt ad az engedélyező NÉBIH FM igazgatóság részére 13

14 Halászati hatósági ügyek 1. A Földművelési Osztály elsőfokú halászati hatósági feladatai. Kapcsolódó jogszabályok: évi CII. törvény, 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben, e- mailben Halászati díjak: /a kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő/ Halászvizsga díja Ft Horgászvizsga díja Ft Állami horgászvizsga díja ifjusági horgász részére Ft Állami halászjegy díja Ft Állami horgászjegy díja Ft Állami horgászjegy meghosszabbításának díja Ft Turista állami horgászjegy díja Ft Állami halász és horgász fogási napló díja 200 Ft Halászati engedély kiadásának díja Ft Fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb díja Ft Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja Ft Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja Ft Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja Ft Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként) Ft Elsőfokú eljárás díja Ft Elsőfokú hatósági döntés elleni fellebbezés alapdíja: a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 500 forint, de legalább forint, legfeljebb forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja forint. Az ügyintézés határideje: 21 nap Fellebbezési határidő: Határozat kézhezvételétől számított 15 nap A évi CII. törvényhez kapcsolódó dokumentum az alábbi linken elérhető: html 2. Adatszolgáltatás az Országos Halászati Adattárnak, AKI-nak A Földművelésügyi Igazgatóság az Országos Halászati Adattár részére összegyűjti és továbbítja a halgazdálkodási vízterületek és azok jogosultjainak adatait, a halgazdálkodási tervek, valamint az évenkénti haltelepítések és fogások adatait, továbbá statisztikai adatlapokat gyűjt és továbbít a halastavak gazdálkodásáról az AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet) felé. 14

15 3. Állami halász- és horgászjegyekkel kapcsolatos ügyek Az állami halász és horgászjegyeket a halászati hatóság egy évre díj fizetése ellenében adja ki. A kiadott állami halász és horgászjegyeket indokolt esetben 3 hónaptól 3 évig terjedő időszakra visszavonhatja. Az állami horgászjegyek kiadására halászati hatóság más szervezetet (bizományost) is megbízhat. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetők: /halaszat/szak_program 4. Állami horgászvizsgáztatással kapcsolatos ügyek A halászati hatóság negyedévente horgászvizsgát szervez és bonyolít le, valamint horgászvizsgáztató bizottságokat jelöl ki, akiknél állami horgászvizsgát lehet tenni. 5. Halászat és horgászat módjával kapcsolatos ügyek (engedélyezések, tiltások) A Földművelésügyi Igazgatóság indokolt esetben a fogási tilalmak és korlátozások alól eltérést engedélyezhet, vagy szigorítást rendelhet el a halászat és horgászat végzésével kapcsolatban. 6. Halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek A hatóság nyilvántartásába bejegyzi a halgazdálkodásra jogosultakat, és ellenőrzi a halgazdálkodási jog gyakorlását. A halgazdálkodási jog hasznosításával összefüggő jogszabálysértés esetén eljár, illetve eljárást kezdeményez. 7. Halászati őrökkel kapcsolatos ügyek A halászati őröket a halászati hatóság vizsgáztatja, esketi, nyilvántartásba veszi, okmányokkal látja el, ellenőrzi munkavégzésüket, továbbképzéseken oktatja. 8. Halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos ügyek A Földművelésügyi Igazgatóság nyilvántartást vezet a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekről. 9. Halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszabása (első fok) A Földművelésügyi Igazgatóság halgazdálkodási jogszabálysértés esetén eljár és halgazdálkodási, valamint halvédelmi bírságot szab ki. 10. Halgazdálkodási tervek jóváhagyása A halgazdálkodási vízterületekre öt éves időtartamra készített halgazdálkodási terveket a halászati hatóság hagyja jóvá. A halgazdálkodási tervek betartását ellenőrzi, és szükséges esetben eljár annak betartatása érdekében, vagy kezdeményezi a módosítást. 15

16 11. Haltelepítésekkel kapcsolatos ügyek A halászati hatóság a helyszínen ellenőrizheti az előzőleg bejelentett haltelepítést. Minden haltelepítést 3 nappal a telepítés előtt a halászati hatóságnak be kell jelenteni. A bejelentéseket a hatóság nyilvántartja. 12. Mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatok Ezen feladatok a következők: őrszolgálatok nyilvántartásba vétele; döntés az állami hozzájárulásról; intézkedés a hozzájárulás kifizetéséről; ellenőrzés, intézkedés hozzájárulás visszafizetéséről; illetve mezőőri tanfolyam és vizsga, továbbképzés szervezése, mezőőrök és hegyőrök nyilvántartásba vétele, mezőőrök tevékenységének ellenőrzése. Kapcsolódó jogszabályok: 64/2009. (V.22) FVM-PM együttes rendelet, évi CLIX. törvény, 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben Eljárási illetékek: nincs 16

17 Erdészeti Osztály ügytípusai: Az erdészeti hatósági ügyfajtákat, -típusokat a oldal tartalmazza, részletes leírással és ismertetéssel. Az ügyekben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya (továbbiakban: Erdészeti hatóság) Veszprém megye területén, Zala megye területén Balatongyörök, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Keszthely, Rezi, Vállus, Vonyarcvashegy, Várvölgy, Zalaszántó, települések közigazgatási területén, Győr-Moson- Sopron megyéből Fenyőfő, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány, Csikvánd, Gyarmat, Szerecseny, Lázi település közigazgatási területén, Fejér megyéből Isztimér, Bakonykúti, Csór, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya település közigazgatási területe és Somogy megyéből Balatonvilágos közigazgatási területén bír illetékességgel. Külön fel nem tüntetett esetben az ügyekben az erdészeti hatóság bír hatáskörrel, az eljárást megindító irat postai úton, az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben személyesen, ill. ügyfélkapun keresztül nyújtható be, az ügyek az Erdészeti hatóság általános ügyfélfogadási idejében intézhetők személyesen, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerinti az általános ügyintézési határidő, a rendelkezésre álló nyomtatványok a címről tölthetők le. Jelenleg nem vehető igénybe elektronikus program az ügyintézéshez. Jelenleg nincs lehetőség időpontfoglalásra. Az eljárásban az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) és az Evt. végrehajtásáról szóló, 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.), a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet díjtételrendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól előírásai alkalmazandók. Az ügyfelet a Ket. szerinti általános jogok illetik meg és a Ket szerinti kötelezettségek terhelik, ill. ezen jogokat és kötelezettségeket a fent hivatkozott ügytípus-ismertetések részletesen tartalmazzák. 17

18 Az egyes ügyfajtákhoz, -típusokhoz tartozó ismérvek: 1. Adatszolgáltatás az Országos Erdőállomány Adattárból és a nyilvántartási térképről. Ügytípus/eljárástípus: egyéb nem hatósági eljárás/adatszolgáltatás Ügy rövid leírása: Az Országos Erdőállomány Adattár tartalmazza a nyilvántartott erdők és az erdészeti, közjóléti létesítmények adatait, az erdőkben előírt (engedélyezhető) ill. végrehajtott erdőgazdálkodási tevékenységeket, bekövetkezett változásokat. Az erdészeti nyilvántartási térkép az Adattárban szereplő területeket ábrázolja a fontosabb természetes ill. épített környezeti elemekkel. Az adatok nyilvánosak, azokról kérelemre szemle vagy teljes másolat adható ki, hiteles ill. nem hiteles formában, elektronikus úton is. A szemlemásolat csak a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazza. Szemlemásolatot bárki kérhet, viszont a teljes másolat igénylésére csak az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosai (haszonélvezői) jogosultak. Az adatok igénylése iránti kérelem formanyomtatványon nyújtható be. Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni annak teljesítése előtt. Lehetőség van tetszőleges méretarányú, nagyobb területi egységet ábrázoló tematikus térképek igénylésére is. Korlátozott adattartalommal a oldalon ingyenesen hozzáférhetőek a fenti adatok. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Teljeskörűen kitöltött formanyomtatvány, teljes másolat esetén tulajdoni lap, melyet szükség esetén az Erdészeti hatóság kér meg. Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet pontja szerint. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A beadott kérelem alapján az Erdészeti hatóság elkészíti az adatszolgáltatást, az eljárási díj befizetésére szólítja fel a kérelmezőt. A befizetési kötelezettség teljesítése után a kérelmező megkapja a kért adatszolgáltatást. Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ ok_erd 10_4.doc 18

19 2. Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból. Ügytípus/eljárástípus: egyéb nem hatósági eljárás/adatszolgáltatás Ügy rövid leírása: Az erdőgazdálkodói nyilvántartás az erdők használatára vonatkozó adatokat (erdőgazdálkodók, használt földterületek, jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai) hitelesen tanúsítja, az ellenkező bizonyításig a bejegyzett adatokról vélelmezni kell, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokból szemle vagy teljes másolat adható ki, hiteles ill. nem hiteles formában, elektronikus úton is. A szemlemásolat csak a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazza. Az adatok igénylése iránti kérelem formanyomtatványon nyújtható be, az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni annak teljesítése előtt. Adott erdőgazdálkodó használatában álló összes erdőre vonatkozó legyűjtés csak az erdőgazdálkodó részére teljesíthető. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Teljeskörűen kitöltött formanyomtatvány, teljes másolat esetén tulajdoni lap, melyet szükség esetén az Erdészeti hatóság kér meg. Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet pontja szerint. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A beadott kérelem alapján az Erdészeti hatóság elkészíti az adatszolgáltatást, az eljárási díj befizetésére szólítja fel a kérelmezőt. A befizetési kötelezettség teljesítése után a kérelmező megkapja a kért adatszolgáltatást. Az ügyben használt formanyomtatványok listája: /link formájában/ ok_erd ntartasbol_v8.2_szsz.doc 3. Átalakítási, ill. szálalási terv jóváhagyása Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Átalakító ill. szálaló üzemmódban kezelt erdőkre átalakítási ill. szálalási tervet kell készíteni, melyet az erdészeti hatóság határozatban hagy jóvá. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: átalakítási ill. szálalási terv Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): - Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Ezen eljárás az erdőtörvény vonatkozó végrehajtási rendeletének hiánya miatt csak később részletezhető. Az ügyben nincs használatos formanyomtatvány. - 19

20 4. Körzeti erdőterv lejártakor átmeneti erdőterv megállapítása Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: A bejegyzett erdőgazdálkodó erdőterv határozat birtokában végezhet erdőgazdálkodási tevékenységet. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: erdőgazdálkodó átmeneti erdőterv határozat iránti kérelme, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet pontja szerint Ft alapdíj. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Ha az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (Evt.) hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv lejártakor az Evt. szerinti körzeti erdőterv alapján kiadott erdőterv nem áll rendelkezésre, az Evt. szerinti körzeti erdőterv alapján kiadott erdőterv jogerőre emelkedéséig az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit az erdészeti hatóság erdőtervben az erdőgazdálkodó kérelmére állapítja meg. 5. Eljárás jogosulatlan vagy szakszerűtlen erdőgazdálkodás esetén Ügytípus/eljárástípus: hivatalból induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Amennyiben az erdőgazdálkodó vagy a megbízásából erdőgazdálkodási tevékenységet végző nem az erdőtörvény előírásai ill. erdőterve, erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése szerinti gazdálkodást végez, a jogsértés észlelésekor vagy bejelentésre az erdészeti hatóság a közigazgatási eljárásról szóló törvény előírásai alapján eljárást folytat le. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az eljárás során az érintettek bevonásával tisztázásra kerül a jogsértés ténye, mértéke, és mindezek alapján a hatóság erdőgazdálkodási ill. -védelmi bírsággal sújtja a jogsértőt. 6. Eljárás túlzott vadkárosítás miatt Ügytípus/eljárástípus: hivatalból vagy bejelentésre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Az erdőgazdálkodó bejelentése alapján vagy az erdészeti hatóság által hivatalból indított eljárás során - az érintettek bevonásával megtartott helyszíni szemle után - az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki a vadászatra jogosulttal szemben. 20

21 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: erdőgazdálkodó bejelentése vagy észleléskor helyszíni jegyzőkönyv Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki a vadászatra jogosulttal szemben ha: az erdősítés sikeresen felújult területén a vadászható vadfajok az előírt fafajok vezérhajtásait 30 %-ot meghaladó mértékben károsították, ha az erdő természetes felújítása veszélybe került az előírt állománytípust alkotó fafajok vadászható vadfajok által történő felélésével, ill. ha a faállomány egyedei a vadászható vadfajok által történt dörzsölés, hántás következtében 0,1 hektárt meghaladó nagyságú területen a faegyedek 10 %-át meghaladó mértékben károsodtak. Az erdővédelmi bírság folytatólagos károkozás esetén ismételten kiszabható. 7. Előzetes bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó ill. tiltó rendelkezéseivel ellentétesen végrehajtott fásítás, ill. szabad rendelkezésű erdő fennmaradásának engedélyezése Ügytípus/eljárástípus: hivatalból vagy kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Előzetes bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó ill. tiltó rendelkezéseivel ellentétesen végrehajtott fásítás ill. telepített szabad rendelkezésű erdő észlelésekor az erdészeti hatóság határozatban dönt a fásítás ill. az erdő fennmaradásáról. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A hatóság a fásítás ill. az erdőtelepítés teljes vagy részleges felszámolását írja elő abban az esetben, ha annak faállománya a termőhelyre vagy a környező erdőkre káros hatással van, vagy növekedése nyomán előre láthatóan káros hatással lesz, ill. ha annak fennmaradása jogszabályba ütközik. 8. Engedély nélkül igénybe vett erdő helyreállításának elrendelése, ill. felmentés a helyreállítás alól Ügytípus/eljárástípus: hivatalból vagy kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő igénybevételének észlelése esetén - az érintettek bevonásával tartott helyszíni szemle után - az erdészeti hatóság határidő tűzésével határozatban kötelezi az igénybevevőt a helyreállításra vagy a helyreállítási kötelezettség alól kérelemre felmentést adhat. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Az igénybevétel engedélyezéséhez szükséges dokumentumok, azaz az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 54. -a által előírtak. 21

22 Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből kivonása, időleges igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet és pontjai szerint Ft alapdíj és földrészletenként Ft további díj. Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása: a hivatkozott rendelet 1. melléklet és pontjai szerint Ft alapdíj és földrészletenként Ft további díj. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő igénybevételének észlelése esetén - az érintettek bevonásával tartott helyszíni szemle után - az erdészeti hatóság határidő tűzésével határozatban kötelezi az igénybevevőt a helyreállításra. A helyreállítási kötelezettség alól kérelemre az erdészeti hatóság felmentést adhat, és az igénybevevőt sújtó erdővédelmi bírság egyidejű kiszabása mellett engedélyezheti a kialakult állapot fennmaradását, amennyiben az igénybevétel engedélyezésének feltételei fennállnak. Az engedélyezési feltéteket az Erdő igénybevételének engedélyezése ügy leírása tartalmazza. A kialakult állapot fennmaradásának engedélyezésekor az erdővédelmi járulékot is meg kell fizetnie az igénybevevőnek, ill. a jogszabályban előírt esetekben csereerdősítést kell végeznie. 9. Előzetes bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó ill. tiltó rendelkezéseivel ellentétesen végrehajtott fásítás, ill. szabad rendelkezésű erdő fennmaradásának engedélyezése Ügytípus/eljárástípus: hivatalból vagy kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdő észlelésekor az erdészeti hatóság határozatban dönt az erdő fennmaradásáról. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A hatóság az erdőtelepítés ill. az önerdősülés teljes vagy részleges felszámolását írja elő abban az esetben, ha annak faállománya a termőhelyre vagy a környező erdőkre káros hatással van, vagy növekedése nyomán előre láthatóan káros hatással lesz, ill. ha annak fennmaradása jogszabályba ütközik. A fennmaradásról döntő eljárással egyidejűleg az erdészeti hatóság erdőgazdálkodási bírsággal sújtja az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon telepítőt. 22

23 10. Erdészeti létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárások Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Erdészeti létesítménynek minősül a legalább részben erdőben található vagy ahhoz csatlakozó erdészeti magánút, valamint annak műtárgyai és tartozékai, erdőgazdálkodási vagy közjóléti tevékenységgel összefüggésben épített és használt keskeny nyomközű vasúti pálya és annak tartozékai, az erdőgazdálkodási, közjóléti vagy oktatási tevékenységet, így különösen az erdő védelmét, illetve az erdei haszonvételek gyakorlását, az erdő látogatását, az erdő bemutatását az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, csatorna, tározó, kerítés, erdei épület és egyéb létesítmény. Erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Erdészeti létesítmény engedélyezésére irányuló kérelem és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 3/B. -a, 3/C. -a vagy 4. -a, illetve 6. -a által előírt dokumentáció. Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet és pontjai szerint Ft alapdíj és meghatározott létesítmény esetén kilométerenként Ft további díj, illetve a hivatkozott rendelet 1. melléklet és pontjai szerint Ft alapdíj és meghatározott létesítmény esetén kilométerenként Ft további díj vagy kilométerenként Ft további díj. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához ill. használatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Az erdészeti létesítmény létesítésének, bővítésének, felújításának, helyreállításának, korszerűsítésének, valamint lebontásának tervezése és kivitelezése során olyan megoldást kell választani, hogy az erdészeti létesítmény, illetve annak rendeltetésszerű használata, valamint az erdészeti létesítményhez kapcsolódó építési tevékenységek az erdei élőhelyet és életközösséget valamint a faállomány felújuló képességét csak a legszükségesebb mértékben befolyásolják. Az engedély kiadására kérelem alapján kerül sor, melyhez a jogszabályban előírt mellékletek csatolása szükséges. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedélyezés során az erdő igénybevételére vonatkozó szabályokat is be kell tartani. A kiadott engedély 5 23

24 évig érvényes. Ugyancsak az erdészeti hatóság engedélyezi az erdészeti magánút közforgalom számára - az erdőgazdálkodó egyetértésével - történő megnyitását. Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 45 nap. 11. Erdő igénybevételének engedélyezése Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Erdő igénybevételének minősül az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből való kivonása, időleges igénybevétele és rendeltetésszerű használatát akadályozó létesítmény elhelyezése ill. tevékenység gyakorlása. Erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Az erdő igénybevétele iránti kérelemhez érintettség esetén csatolni kell a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és az érintett ingatlan tulajdonosának vagy tulajdonosainak erdőtelepítéshez adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, valamint az igénybevétel engedélyezésére irányuló kérelem és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 54. -a által előírt mellékletek, valamint a hatályos ágazati jogszabályok. Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): Erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből kivonása, időleges igénybevétele esetén: a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet és pontjai szerint Ft alapdíj és földrészletenként Ft további díj. Erdő rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétele esetén: a hivatkozott rendelet 1. melléklet és pontjai szerint Ft alapdíj és földrészletenként Ft további díj. Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Az erdő igénybevételét kérelemre indult eljárás során az erdészeti hatóság engedélyezi, érintettség esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ill. a kulturális örökségvédelmi hatóság szervet szakkérdésben bevonja. A kérelemhez - a jogszabályban előírt mellékleteken túl - csatolni szükséges az érintett ingatlan tulajdonosainak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog valamint teher jogosultjainak hozzájárulását, vagy az igénybevétel céljára vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési jogot igazoló okiratot, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben (más lehetőség hiányában), kizárólag a közérdekkel összhangban lehet. A közérdek tekintetében ez alól kivételt képez a 24

25 gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevétele, ha az igénybevételre kerülő erdő helyett az erdő fekvése szerinti vagy azzal szomszédos településen az igénybe vett erdővel legalább azonos méretű, azzal megegyező vagy magasabb csereerdősítésre kerül sor. Az igénybevétel engedélyezését a hatóság az erdő csökkenésével ill. a kedvezőtlen környezeti változások megszüntetése vagy mérséklése érdekében feltételekhez kötheti. Az igénybevételi engedély négy évre szól. Amennyiben a megadott időn belül nem kerül sor az igénybevételre, az engedély érvényét veszti. Az igénybevétel után erdővédelmi járulékot kell fizetni, melynek megfizetési módját és határidejét az erdészeti hatóság írja elő az engedélyező határozatban. A 0,5 hektárt meghaladó természetes vagy természetszerű erdő igénybevétele esetén, ill. olyan területen, ahol az erdő csökkenésének tilalmáról külön jogszabály rendelkezik (pl. Balaton környéke, Budapest), az erdővédelmi járulék megfizetése helyett az erdészeti hatóság csereerdősítést ír elő. Ennek elvégzéséhez szükséges területről és erdőtelepítésikivitelezési tervdokumentáció elkészítéséről a kérelmezőnek kell gondoskodnia. A kérelmező önként is dönthet úgy, hogy az erdővédelmi járulék megfizetése helyett csereerdősítést végez. Az igénybevétel engedélyezése után a szükséges erdőtervmódosítás engedélyeztetéséről, ill. a szükséges fakitermelés bejelentéséről a kérelmezőnek külön gondoskodnia szükséges. Engedély nélküli igénybevétel esetén erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezi a hatóság az igénybevevőt. Ügymenet és ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő: 45 nap. 12. Erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély kiadása Ügytípus/eljárástípus: kérelemre induló hatósági eljárás Ügy rövid leírása: Erdő igénybevételének minősül az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből való kivonása, időleges igénybevétele és rendeltetésszerű használatát akadályozó létesítmény elhelyezése ill. tevékenység gyakorlása. Az erdő tervezett igénybevételéhez kérelemre az erdészeti hatóság legfeljebb négy évig érvényes elvi engedélyt adhat. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Az erdő igénybevétele iránti kérelemhez érintettség esetén csatolni kell a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és az érintett ingatlan tulajdonosának vagy tulajdonosainak erdőtelepítéshez adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, valamint az igénybevétel engedélyezésére irányuló kérelem és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 57. -a által előírt mellékleteket. Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): Erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből kivonása, időleges igénybevétele esetén: a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 25

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4

Tartalomjegyzék. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4 Tartalomjegyzék Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága... 4 Önerdősülés nyilvántartásba vétele az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 11.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. oldal 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás,

I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 21 I.7.1.3. Az intézkedés megkezdésének és lefolytatásának taktikája... 21 I.7.1.4. Az intézkedő állás, 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Magyar joganyagok - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 1. oldalokmányok kiad 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A Mezıgazdasági és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8 A birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése (első fok)... 1 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése... 3 Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése

Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése Jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzése 2014. október 21. Evt. hatálya, alapfogalmai és az erdőgazdálkodói nyilvántartás A törvény hatálya Nem terjed ki arborétum közpark Jegyzék 19/2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. április-május 2013/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem változások... 1 2. Biztosítási díjtámogatás 2013... 2 3. EMVA támogatások határidő változások... 2 4. Erdészeti jogcímek...

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Csongrád HU33-30623 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben