Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása"

Átírás

1 Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ munkaszakaszban tervezett és megvalósított feladatok hozzásegítettek bennünket a megfelelõ szervezeti keretek kialakításához, a szakembereink megfelelõ kiegészítõ kompetenciákkal való felruházásához, valamint a nemzetközi és hazai innovációs keringésbe való bekapcsolódóshoz. Személyi feltételek A projekt Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, az irodavezetõ személyének kiválasztásával, valamint alkalmazásával vette kezdetét július 1-ével. A másik ITTI kolléga, aki eredetileg szerepelt a projektben Dr. Áprily Szilvia egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni a többletfeladattal járó munkát, így helyette új munkatársat kellett keresnünk. Így történt, hogy Ilk Balázs Ferenc levelezõs Ph.D. hallgató képzési menedzser alkalmazására augusztus 1-vel került sor. Szakemberek továbbképzésea szakemberek továbbképzése kis késedelemmel indult. Egyrészt a kollégák még szabadságukat töltötték a projekt kezdetekor, másrészt pedig az általuk és a hazai innovációban érdekelt szervezetek körében végzett felmérések, beszélgetések során alakult ki, hogy milyen, kompetencia többletet adó, innováció fogadására felkészítõ tanfolyamra van szükségünk. Ennek eredményeképpen igen eredményes szakember továbbképzési menetrendet alakíthattunk ki, melynek állomásai: angol szaknyelvi kurzusok alap, közép és felsõfokon, innovációmenedzser képzés, klasztermenedzser képzés, középfokú iparjogvédelmi képzés (felkészülés az oktatók tájékoztatására), Európai Technológia Platform képzés, különös tekintettel az Egyetemünket érintõ témákban, mint KBBE (Knowledge Based Bio-economy), spin-off tanácsadás - innovatív eljárások az üzletvitelben (a lehetséges hasznosító vállalkozások létrehozásához szükséges ismeretek átadása), FP7 Akadémiai képzések (felkészülés a nemzetközi innovációs pályázatokra és partnerségre). Szakmai rendezvényeken való részvétela szakmai rendezvényeken való részvétellel bekapcsolódtunk azokba a folyamatokba, amelyek meghatározzák és determinálják Egyetemünk hazai és nemzetközi láthatóságát, elérhetõségét, partneri mivoltát. Ennek keretében az alábbi konferenciákon vettünk részt, melyek közül a nagyobb költségvetésûekre, illetve jelentõsebb kapcsolaterõsítéssel járókról bõvebben is írunk. RUCoLLL Writers Conference re, Jämtland, Svédország szeptember Október 2.(RUCoLLL - Regions and Universities Collaboration on LifeLong Learning: Régiók és egyetemek együttmûködése az élethosszig tartó tanulás jegyében. A konferencia megrendezésének a két alapvetõ célja egy több európai régió által közösen benyújtandó INTERREG IV C pályázat sarokpontjainak meghatározása, valamint az együttmûködõ partnerek személyes kapcsolatainak erõsítése volt.) A pályázat benyújtásra került ez év április elsején. A konferencia megrendezésének két alapvetõ célja egy több európai régió által közösen benyújtandó INTERREG IV C pályázat sarokpontjainak meghatározása, valamint az együttmûködõ partnerek személyes kapcsolatainak erõsítése volt. Ezen a megbeszélésen az Egyetem oktatási igazgatója vett részt. A konferencián 4 szereplõ, összesen 10 fõvel képviseltette magát:

2 Jämtland County Council Insitute, Svédország (6 fõ),pascal International Observatory (PURE - Pascal Universities' Regional Engagement Project), University of Glasgow, Skócia (1 fõ),european Regional Framework for Co-operation (Inter-Regional Development Organization), Görögország (2 fõ),kaposvári Egyetem, Magyarország (1 fõ). A konferencia eredménye egy beadott INTERREG IV C pályázat, 2011.április 01. beadási dátummal. A projekt honlapja: A pályázat szervesen kapcsolódik a PASCAL nemzetközi kutatóközpont PURE programjához, ami a projekt során a nemzetközi szakértõk, valamint a régiók meghatározó személyei és intézményei között történõ interjúk, és az ezekbõl készülõ elemzésekben fog megvalósulni. A tervezett pályázati összeg: Euro/36 hónap; idõtartam: 2012.január december 31. A tervezett szerint a 4 alapító régió mellett további 11 (összesen 15) régió venne részt felhívásos alapon a pályázatban. Regionális Innovációs Képesség, Versenyképesség és Fenntarthatóság Szeged, október Eredménye: a hazai konferenciákon a helyi, regionális képviselõkkel való találkozók és megbeszélések a legfontosabbak, ahol 3 kolléga vett rsézt. Technológia transzfer és együttmûködés nemzetközi szeminárium Székesfehérvár, január 17.A szeminárium egyik eredménye, hogy az Egyetem Informatika Tanszéke együttmûködési szándékát jelezte, valamint a Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszterbe csatlakozásunk várható a közeljövõben. A találkozó másik igen fontos eseménye, hogy megismerkedtünk a trieszti Science Park igazgatójával. A Triesti AREA Kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központ, Olaszország elsõ Multiszektorú Tudományos és Mûszaki Parkja. A technológia transzferrel és innováció terjesztéssel foglalkozó szervezet a K+F+I szférában mûködik. Fõ tevékenységei közé tartozik a kutatási és gazdasági szféra közti hálózatépítés, a technológia transzfer szisztémájának kidolgozása, továbbá képzések az innováció, valamint innováció menedzsment területén. Két Kampuszon, mintegy 84 vállalkozás és kutatóközpont mûködik, munkatárssal. A betelepült vállalkozások éves üzleti forgalma mintegy 150 millió Euró. Éves szinten 1500 innovációs projekt keretében, projekt partner tevékenykedik a Parkhoz köthetõ kutatási programokban. A nemzetközi együttmûködési megállapodás keretében az Innovációs és Tudástranszfer Iroda munkatársai számára veszünk igénybe innovációs témában az AREA által indított képzéseket, valamint tapasztalatcsere, jó gyakorlatok adaptációját elõsegítve szoros együttmûködési kapcsolat kerül kialakításra. V. Képzés és gyakorlat nemzetközi neveléstudományi konferencia, innováció és tudástranszfer a Dél-Dunántúlon szekció Kaposvár, március 25.A konferencián bemutatkozott a projekt és ITTI, majd pedig egy olyan projekt kezdeményt mutattunk be kollégákkal együttesen, amely a tudás transzferálásának egy módozatát mutatja be: felsõoktatási intézmény és kistérség együttmûködését, kölcsönös tudás- és tapasztalat cseréjét.

3 Assessment and new challenges of research potential. Gathering of coordinators, PC members and NCPs of regional and RIS FP7 programmes Debrecen, június 9.A konferencia részvétel legfõbb oka az FP7-es pályázatra való felkészülés volt. A WIRE konferencia egyik workshopja a RESPOTNET a hamarosan kiírásra kerülõ pályázatról nyújtott információkat. Matematika és innováció az építész és építõ mérnöki tervezésben és oktatásban Pécs, május Az Egyetemünk innovatív, innovációban érdekelt kutatóit igyekszünk bevonni minél több programba és lehetõséget biztosítani nekik a konferencia megjelenésre. Az eredménye és lehetséges továbbvitele a részvételnek egy finnországi utazás és azzal egybekötött partneri kapcsolatfelvétel mind akadémiai, mind pedig for-profit szféra körében. Nemzetközi benchmarking, tapasztalatcsere Európa Parlamenti látogatás az Unió innováció és K+F célú szakpolitikáinak és támogatási programjainak megismerése céljából szeptember 30.-október 01. (A tanulmányút programja a régióban is prioritásnak számító szakterületekre koncentrált, így például az egészségtudomány-biotechnológia, energetika / fenntartható környezet, regionális innováció támogatás, KKV támogatás, klaszterek témakörökre.). - A Dél- Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft szeptember 30. és október 1. között 3 napos szakmai tanulmányutat szervezett Brüsszelbe, az Európai Unió innováció és K+F célú szakpolitikának és támogatási programjainak megismerése céljából. A tanulmányút programja a régióban is prioritásnak számító szakterületekre koncentrált, így például az egészségtudomány-biotechnológia, energetika / fenntartható környezet, regionális innováció támogatás, KKV támogatás, klaszterek témakörökre. A programokon kis- és középvállalkozások képviselõi, dél-dunántúli régiós szervezetek, az egyetemek valamint a Dél-Dunántúli és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai vettek részt, összesen 39 fõ. Utunk elsõ állomása a Megújuló Energiák Háza volt, mely arról nevezetes, hogy a 140 éves épület 100%-ban megújuló energiákat használ. Az épületben kaptak helyet az EU-ban mûködõ, megújuló energiával foglalkozó szakmai szervezetek. Itt hallgattuk meg az Európai Fûtés és Hûtés Technológiai Platform (RHC Platform) munkatársának elõadását a készülõ kutatási stratégiáról, mely a megújuló energia technológiák használatának növelésére koncentrál a fûtés-hûtés területén. Látogatást tettünk az Európai Bizottság Regionális Fõtitkárságán is, ahol az unió innovációs és kohéziós politikájáról beszélgettünk a magyar osztályvezetõvel. A Kutatási Fõtitkárság elõadói az élelmiszer és biotechnológia tematikus programokról, a technológia platformokról és az ERA-Net-ekrõl tartottak beszámolót. Végezetül a Vállalkozás és Iparpolitikai Fõigazgatóság munkatársa adott fontos információkat, ötleteket az innovációval kapcsolatos pályázati lehetõségek kihasználásához. A program részét képezte az Európai Parlament meglátogatása is, ahol Herczog Edit EP képviselõ, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság vezetõje fogadta a csoportot. Nem utolsó sorban, a résztvevõk betekintést nyerhettek a DDRIÜ brüsszeli képviseletének munkájába is. A DDRIÜ brüsszeli képviselete szeptembertõl segíti régiónk kutatóit, innovációs vállalkozóit és a két tudásközpont (Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem) Innovációs és Tudástranszfer Központjait. A tanulmányút eredménye egy FP7 - Capacities - Research potential of Convergence Regions projekt keretében benyújtandó pályázat elõkészületi munkálatai, szakértõ bevonásával. Projekt címe: Multifunctional adaptation of diagnostic imaging systems. Várható beadási határidõ: december 15.

4 Regional Development and Policy - Challenges, choices and recipients. Newcastle, 2011 áprilisa. Egyetemünk innovatív, innovációban érdekelt kutatóit igyekszünk bevonni minél több programba és lehetõséget biztosítani nekik a konferencia megjelenésre. Az eredménye és lehetséges továbbvitele a részvételnek további nemzetközi programokban való részvétel, valamint a TEMPUS IV., Kaposvári Egyetemi partnerséggel, február 14-én beadott projekt partneri találkozója volt. London South Bank University technológia transzfer irodáján tett látogatás február 24. A londoni látogatás célja, hogy megismerjünk egy igen régóta és jól mûködõ technológia transzfer rendszert. Amibe a legtöbbet tanulhatunk tõlük, az a mentalitás és a KKV-ékhoz, egymáshoz való hozzáállás. Az elsajátított technikák leginkább a KKV-ék bevonásában, kutatók és KKV-ék egymásra találásában segítik további munkánkat. A látogatás eredménye, hogy Tudástérképünk felvétele során alkalmaztunk azokat a kérdéseket és kérdezési technikákat, amelyeket az LSBU Tudástranszfer Központjától kaptunk. Akikkel találkoztunk: Ms. Davida Jeffery, A Center of Knowledge Transfer at LSBU honlapja: Európai Bizottság, Joint Research Center, Brüsszel, március A brüsszelben tett látogatásunk második alkalmával a European Commission Joint Research Center Intellectuel Property and Technology Transfer egységét látogattuk meg, melyet egybekötöttünk egy második RucoLLL megbeszéléssel is. Ez utóbbi a svéd követség házában volt, amikor is már a projekt költségvetését tisztázó, utolsó simítások történtek. Ezután mentünk a JRC fõhadiszállására, ahol is Ms. Eleni Damianou és Mr. Salvatore Amico Roxas fogadott bennünket. A megbeszélés eredménye több, hasznosítható elemzés és könyv, továbbá igen jó kapcsolatot alakítottunk ki a fentebb említett JRC munkatársakkal. Kértek tõlünk is anyagokat, hogy nálunk milyen tapasztalatok alapján építkezünk az ITTI-ben, illetve Magyarországon, valamint folyamatos információáramlás valósult meg. A belsõ protokoll kidolgozásának SZMSZ-t érintõ része már a pozitív támogatói döntés elõtt elkészült. Mindazonáltal a belsõ eljárásrend webalapú kidolgozása folyamatban van, melyre az elõzetesen SZMSZ-re beállított összeget szeretnénk felhasználni. Az eljárásrend kialakítása során figyelembe kellett vennünk az Egyetemi szféra sajátos elszámolási kötelezettségét az illetékes hatóságok felé. Ennek eredményeképpen kialakulóban van egy olyan rendszer kidolgozása, amely az Egyetem minden szervezete számára elérhetõ lesz, megkönnyítve ezzel az Iroda munkáját. Az ITTI SZMSZ-e megtalálható a honlapon. A tanulmányok közül az elsõdlegesnek azt éreztük elkészíttetni, amely a helyi, regionális KKVék innovációs környezetét, igényeit tárja fel. A tanulmány rámutatott azokra a hiányosságokra, amelyeknek megoldása egy több ágon futó folyamatot indított el. E hiányosságok leküzdésére elõször is részt vettünk klasztermenedzser képzésen, másodsorban az Egyetem alapítóként vett részt a április 12-én megalakuló Dél- Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszterben. A klaszterben generátor szerepet vállaló Egyetem laborszolgáltatásaival és egyéb, a klaszter szervezetet segítõ szolgáltatásaival igyekszik erõsíteni az élelmiszeripar helyzetét a régióban és országosan. A tanulmány elérhetõ a a honlapon. Szakmai kiadványok vásárlására csak egy esetben került sor, amikor is a szaknyelvi kurzusokhoz vettünk egy angol egynyelvû szótárat, amelyet minden, szakmai továbbképzésen résztvevõ kolléga használhat. Azok a kiadványok, melyekre munkánk során támaszkodunk, mint pl: önkéntes mûnyilvántartással, szabadalmi bejelentéssel,

5 védjegyoltalommal kapcsolatos információk ingyenesen elérhetõek és megrendelhetõek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától. A nemzetközi benchmarking és tapasztalatcserét elõrébb hoztuk a tervezettnél. Ennek több oka is volt. Az elsõdleges ok, hogy az eredményes technológia transzfer alapjainak megteremtésére nagy volt az igény már Egyetemünkön, szükségét láttuk a jó gyakorlatok megismerésének és elsajátításának. A másik ok, hogy a folyamatos konferencia részvétellel egyre több és több meghívást kaptunk itthonról és külföldrõl is. Igen nagy érdeklõdés volt tapasztalható Egyetemünk és annak kutatási témái és szolgáltatásai iránt. A tapasztalatok gyûjtését a pályázat elõtt hazánkban, a hazai felsõoktatási intézmények kutatáshasznosítással foglalkozó szervezetinél kezdtük, majd már a projekt keretén belül az Unió fõhadiszállásán, Brüsszelben folytattuk. A projekt ösztönzõ hatása Az ösztönzõ hatás bemutatása kapcsán több bontásban is figyelembe vehetjük a projekt jótékony hatását. Az elsõdleges és az Egyetem szempontjából legfontosabbnak ítélt hatás, az ITTI létrejötte, az ITTI tevékenységébe bevont kutatók egyre nagyobb száma. Egyre nagyobb arányban a nõi kutatók bevonása is megvalósul. Eddig nem, vagy csak csekély mértékben volt szó, kutatáshasznosításról, valamint az ezt végzõk nem tekintették kiemelkedõen fontos jelentõségûnek e tevékenységet. A régió szempontjából egy igen kedvezõ, a régió társadalmi és gazdasági életére is kiható hatás - a tanulmányban megfogalmazott KKV kívánalmaknak megfelelõ - egyetemi részvétel a régió egyetlen élelmiszeripari klaszterében. Az egyre erõsödõ, Egyetemrõl kifelé irányuló kommunikáció egyre több és több vállalkozást csalt be az intézmény falain belülre. Az eddig csak tétova lépések egyre határozottabb formát öltöttek. A KKV-ék elmondása alapján az intézménynek végre van egy külkapcsolati" osztálya is, akikkel napi szinten, rugalmasan és meglepõen gyorsan együtt lehet mûködni. Ilyen együttmûködés keretében zajlik egy K+F közös projekt KKV-ékkal és Egyetemmel közösen, mely együttmûködési megállapodás formájában öltött alakot. További hatása a projektnek egy másik lehetséges klaszter tagság, az Informatikai Tanszékünk és a Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter között. Az együttmûködés projekt szinten megindult. Ösztönzõ hatás figyelhetõ meg a hazai egyetemekkel, kutató intézetekkel folyó munkában. Ennek egyik eredménye, hogy hallgatóink az augusztus folyamán részt vesznek egy, a Miskolci Egyetem által szervezett kutató táborban, jó tapasztalatok gyûjtése végett a tudástranszferálás terén. Következõ multiplikatív hatása a projektnek egy közös nemzetközi projekt az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetemmel, ahol is IPA pályázati keretbõl egy közös tudástranszfer irodát hoztunk létre. A közös iroda tevékenységei közé tartozik az összehasonlítható Tudástérkép (kutatási kataszter), az együttmûködési megállapodás létrejövetele az orvosi kar és a mi diagnosztikai intézetünk között, továbbá a közös rendezvények, pályázati tájékoztatók szervezése. További, nemzetközi szinten értelmezhetõ hatások a további nemzetközi projekt részvételek az alábbi pályázatokban: TEMPUS IV (WusAustria, benyújtva: február 14.); INTERREG IV C (- Jämtland County Council Insitute, benyújtva: április 01.; IPA Cross Border Science (Kaposvári Egyetem, benyújtva: szeptember 15.); D.D.O.P Induló klaszter (Dél-dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter Kft. benyújtva: május 13.). Ez utóbbi azért nemzetközi hatású is, mivel már most megindultak a tárgyalások a nemzetközi, klasztereket tömörítõ szervezetekkel az belépésrõl, projekt szintû együttmûködésrõl.

6 Egyéb hatás között értelmezhetõ, hogy együttmûködési megállapodás született az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával is.

A Debreceni Egyetem innovációs portfóliója

A Debreceni Egyetem innovációs portfóliója A Debreceni Egyetem innovációs portfóliója Mátyus László Medical Tribune Hungary Budapest, 2010. március 23. PARADIGMA VÁLTÁSOK AZ EGYETEM ÉS AZ ÜZLETI VILÁG KAPCSOLATÁBAN Külső kutatás: KK szerződések

Részletesebben

2013.01.02. Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása. Lenkey Péter klasztermenedzser

2013.01.02. Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása. Lenkey Péter klasztermenedzser Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 További projekt

Részletesebben

Önkormányzati pénzügyi menedzsment

Önkormányzati pénzügyi menedzsment Önkormányzati pénzügyi menedzsment Sajtótájékoztató 2014. február 4. Előadó: Daniela Olejárová projektmenedzser A projekt bemutatása A MAFIS projekt a határ mindkét oldalán létező problémára keresi a választ:

Részletesebben

Tattay Levente. Európa 2020 Projet és a Horizont Program

Tattay Levente. Európa 2020 Projet és a Horizont Program Pázmány Law Working Papers 2014/11 Tattay Levente Európa 2020 Projet és a Horizont Program Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ Tattay

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Dél dunántúli Régió innovációs potenciálja és a kistérségek lehetőségei

Dél dunántúli Régió innovációs potenciálja és a kistérségek lehetőségei Dél dunántúli Régió innovációs potenciálja és a kistérségek lehetőségei Kocsis Tamás PhD. hallgató DDRIÜ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató Pécs 2011.01.28. Helyzetelemzés: A régió földrajzi jellemzői,

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

ÜZLETI TERV. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. január 1. 2013. december 31.

ÜZLETI TERV. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. január 1. 2013. december 31. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV 2013. január 1. 2013. december 31. Készült: Debrecen, 2013. április 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

K+F és Innováció a 21. századi Európában

K+F és Innováció a 21. századi Európában K+F és Innováció a 21. századi Európában Konferencia és kiállítás Szakmai főtámogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Helyszín: Budapest, Lurdy Konferencia - és Rendezvényközpont (Könyves

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

International Conference on Emergency Management Technology ICEMT 2011 TERVEZETT PROGRAM. 2011. május 23.

International Conference on Emergency Management Technology ICEMT 2011 TERVEZETT PROGRAM. 2011. május 23. International Conference on Emergency Management Technology ICEMT 2011 A vörösiszap okozta katasztrófa elhárításának tapasztalatai a közigazgatás, a katasztrófavédelem, a tudomány, a média és a gazdaság

Részletesebben

ÜZLETI TERV. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. január 1. 2012. december 31.

ÜZLETI TERV. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. január 1. 2012. december 31. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV 2012. január 1. 2012. december 31. Készült: Debrecen, 2012. május 16. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat

Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat Herdon Miklós, Botos Szilvia, Szilágyi Róbert Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

ECOINNO2SME. A KKV-k és az öko-innováció

ECOINNO2SME. A KKV-k és az öko-innováció ECOINNO2SME A KKV-k és az öko-innováció Karácsonyi Emese TéT Alapítvány Szeged, 2009. április 15. Az elıadás tartalma A TÉT Alapítvány ECOINNO2SME projekt Az öko-innováció és a KKV-k Pályázati lehetıségek

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2011. május 21. Nemzetközi GeoGebra Konferencia és Workshop Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek

Részletesebben

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ KEZDEMÉNYEZÉS KONCEPCIÓ. Térségi identitás és márkaépítés desztináció-menedzsment lehetőségeinek feltárása

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ KEZDEMÉNYEZÉS KONCEPCIÓ. Térségi identitás és márkaépítés desztináció-menedzsment lehetőségeinek feltárása Társadalmi Innovációk generálásaborsod-abaúj-zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail:t-modell@uni-miskolc.hu 1. Kezdeményezés címe:

Részletesebben

Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között

Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között sáriné csajka edina, csizmadiáné czuppon viktória, NémeTh NáNdor Ki tanul kitől? Tudástranszfer a Kaposvári egyetem és a Tamási kistérség között A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408

ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 ÖNÉLETRAJZ ALPEK BALÁZS LEVENTE 7624, Pécs, Ifjúság útja 5/B, 1/3, alpeklevente@gmail.com +36(30)210-0408 KÉPESSÉGEK/JELLEMZŐK Oktatói és fejlett érzelmi és verbális készség, amelyet tárgyalások, konferenciák

Részletesebben

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS MAGYARORSZÁG HUNGARY. Partnerség

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS MAGYARORSZÁG HUNGARY. Partnerség OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS MAGYARORSZÁG HUNGARY Partnerség 1 INDEX Budapest...3 Észak-Alföld...4 Észak-Magyarország...5 Pécs...7 Dél-Dunántúl...8 Nyugat-Dunántúl...9 2 Budapest (Capital Cities ) Típus:

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális HÍRLEVÉL A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKRÓL 2013. SZEPTEMBER Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Innovációtranszfer az egészségügyben, a kórház/klinika és a vállalkozás között

Innovációtranszfer az egészségügyben, a kórház/klinika és a vállalkozás között Innovációtranszfer az egészségügyben, a kórház/klinika és a vállalkozás között Nemzetközi regionális projekt a Közép-Európa Program támogatásával dr. Hanák Péter, dr. Valovics István {hanak,valovics}@emt.bme.hu

Részletesebben

Klaszterfejlesztési politika

Klaszterfejlesztési politika A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterfejlesztési politika Somosi Éva Pólus Programiroda Tartalom 1. Klaszterek és klaszter programok a Pólus Program kidolgozása előtt 2. Pólus

Részletesebben

2007. január 21-2007. február 20-ig

2007. január 21-2007. február 20-ig 2007. január 21-2007. február 20-ig 1. A magyar kultúra napján Szent-Györgyi Albert-díjat vehetett át dr. Gebei Sándor a főiskola tanszékvezető egyetemi tanára Hiller István oktatási és kulturális minisztertől

Részletesebben

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter

Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter Az FP7 energia területén várható pályázati kiírások és az EUREKA programban működő EUROGIA+ energia klaszter INTELLIGENS ENERGIA EURÓPA NEMZETI INFORMÁCIÓS NAP Szüdi Gábor Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Az oktatási miniszter döntése az OMIKK fejlesztéséről és átszervezéséről. Új keretprogram: ütemterv a 2002-2006. évekre

HÍRLEVÉL. Az oktatási miniszter döntése az OMIKK fejlesztéséről és átszervezéséről. Új keretprogram: ütemterv a 2002-2006. évekre Műegyetem 1782 HÍRLEVÉL BME KUTATÁS ÉS TECNOLÓGIAFEJLESZTÉS Az oktatási miniszter döntése az OMIKK fejlesztéséről és átszervezéséről Új keretprogram: ütemterv a 2002-2006. évekre PROGRAM-HÍREK Pályázati

Részletesebben

és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszer-tudományi Tanszék Network of Excellence

és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszer-tudományi Tanszék Network of Excellence Budapesti Műszaki M és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszer-tudományi Tanszék Network of Excellence A EU FP6 Kiválóság-hálózat eredményei és azok hazai vonatkozásai Dr.Tömösközi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok

Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Innovációs pályázatok és jó gyakorlatok Magyar Dániel Nagykanizsa 2015. október 21. Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005 óta) 3 megyei jogú városban, 1-1 irodával,

Részletesebben

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november 1 FESTETICS HAJÓS KLASZTER Az agárdi székhelyű Pro Rekreatione Nonprofit Kft. (VVSI), a vitorlázás és hozzá kapcsolódó utánpótlás nevelés területén is

Részletesebben

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. BESZÁMOLÓ 2013. Készült: Debrecen, 2014. április 23.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. BESZÁMOLÓ 2013. Készült: Debrecen, 2014. április 23. INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. BESZÁMOLÓ 2013 Készült: Debrecen, 2014. április 23. Beszámoló 2013 1 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. AZ

Részletesebben

TÉT SZAKDIPLOMATA BESZÁMOLÓ JELENTÉSE. (2013. október 2014. október) Kínai Népköztársaság TéT szakdiplomata 2014. 10.

TÉT SZAKDIPLOMATA BESZÁMOLÓ JELENTÉSE. (2013. október 2014. október) Kínai Népköztársaság TéT szakdiplomata 2014. 10. TÉT SZAKDIPLOMATA BESZÁMOLÓ JELENTÉSE (2013. október 2014. október) Kínai Népköztársaság TéT szakdiplomata 2014. 10. 1 1. Vezetői összefoglaló Kínát modernizációja a világ második legnagyobb gazdaságává

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi szakmai tevékenységének mérlege SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2009. február 17. www.mszh.hu 1 A Magyar Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon

Részletesebben

2011.05.23. 2010. május AVIR Kompetencia Központ felállítása 2010. szeptember AVIR stratégia elkészítése (Szenátus által elfogadva) AVIR

2011.05.23. 2010. május AVIR Kompetencia Központ felállítása 2010. szeptember AVIR stratégia elkészítése (Szenátus által elfogadva) AVIR AVIR Az intézményi pénzügyi beszámoló alapjainak kialakítása, valamint a stratégiai célokkal összefüggő indikátorrendszer közvetítése a vezetők felé Tollár Beáta Szakmai vezető Tartalom Eddigi eredmények

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 02-2/261-2/2010. TÁRGY: RÉSZVÉTEL A CENTRAL EUROPE PROGRAM INTERREG IVB PÁLYÁZATÁN MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 02-2/261-2/2010. TÁRGY: RÉSZVÉTEL A CENTRAL EUROPE PROGRAM INTERREG IVB PÁLYÁZATÁN MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 02-2/261-2/2010. TÁRGY: RÉSZVÉTEL A CENTRAL EUROPE PROGRAM INTERREG IVB PÁLYÁZATÁN MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Projektmenedzseri beszámoló

Projektmenedzseri beszámoló Projektmenedzseri beszámoló Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés 1.1. Projekt címe Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1.2. Projekt azonosító száma

Részletesebben

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés OTKA T 043 280 A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében Zárójelentés Összegzés A hároméves kutatási program során minden, a pályázatban betervezett

Részletesebben

Az Európai Gyógyszerügynökség 2006-ban

Az Európai Gyógyszerügynökség 2006-ban European Medicines Agency EMEA/2323/27/HU/VÉGLEGES Az EMEA tizenkettedik éves jelentésének összefoglalója Ez a dokumentum az EMEA 26. évi éves jelentésének összefoglalója. Az EMEA 26. évi teljes éves jelentését

Részletesebben

50 Éves a Lézer - Lézertechnológiák Műanyagipari Alkalmazásai. 2. ÉMMK konferencia 2010. június 16

50 Éves a Lézer - Lézertechnológiák Műanyagipari Alkalmazásai. 2. ÉMMK konferencia 2010. június 16 50 Éves a Lézer - Lézertechnológiák Műanyagipari Alkalmazásai 2. ÉMMK konferencia 2010. június 16 A rendezvény célja: a lézer bemutatásának 50. évfordulóján a lézertechnológiák műanyagipariban történő

Részletesebben

KLASZTERFEJLESZTÉS TAPASZTALATAI, JÖVŐBELI IRÁNYOK KELLER PÉTER

KLASZTERFEJLESZTÉS TAPASZTALATAI, JÖVŐBELI IRÁNYOK KELLER PÉTER KLASZTERFEJLESZTÉS TAPASZTALATAI, JÖVŐBELI IRÁNYOK KELLER PÉTER INTÉZMÉNYRENDSZERI ÁTALAKULÁS -2011 2011-2014 2014- KLASZTER AKKREDITÁCIÓ Döntésre váró szakaszok: 2013. december 31 2014. március 31 2014.

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ZÁRÓJELENTÉS

ÉRTÉKELÉSI ZÁRÓJELENTÉS ÉRTÉKELÉSI ZÁRÓJELENTÉS KOOPERÁCIÓS KUTATÓ KÖZPONTOK PROGRAM: A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉRE GYAKOROLT HATÁSOK Ex-post értékelés eredményei Készítette: Netwin Kft és Laser Consult Kft. konzorciuma

Részletesebben

Tevékeny és önálló életvitel közös program Active and Assisted Living (AAL)

Tevékeny és önálló életvitel közös program Active and Assisted Living (AAL) Tevékeny és önálló életvitel közös program Active and Assisted Living (AAL) Divinyi Ágnes nemzeti kapcsolattartó 2016. március 11. AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE AAL - Tevékeny és önálló életvitel közös program

Részletesebben

Az INNO-FOOD SEE project bemutatása

Az INNO-FOOD SEE project bemutatása Az INNO-FOOD SEE project bemutatása Innovációt támogató mechanizmusok kiépítése és a figyelem felhívása az élelmiszer-ipari innováció és KTF potenciáljára a délkelet-európai területen SEE/B/0028/1.3/X

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet határon átnyúló közlekedési kapcsolatokra vonatkozó kutatásai

A KTI Közlekedéstudományi Intézet határon átnyúló közlekedési kapcsolatokra vonatkozó kutatásai Trans HU SK Záró konferencia Patince, 2014. május 29. A KTI Közlekedéstudományi Intézet határon átnyúló közlekedési kapcsolatokra vonatkozó kutatásai Dr. BERÉNYI János CSc. tudományos tanácsadó A KTI szerepe

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia. Dr. Bérczi Anna főosztályvezető Külügyminisztérium Budapest, 2011. május 5.

Az EU Duna Régió Stratégia. Dr. Bérczi Anna főosztályvezető Külügyminisztérium Budapest, 2011. május 5. Az EU Duna Régió Stratégia Dr. Bérczi Anna főosztályvezető Külügyminisztérium Budapest, 2011. május 5. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és a környező országok (6) részéről Határokon

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Bálint Richárd Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 12. 24. Értesítési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet

Részletesebben

Pannon Fejlesztési Alapítvány. Bemutatkozó prezentáció Dr. Háry András 2011.10.06.

Pannon Fejlesztési Alapítvány. Bemutatkozó prezentáció Dr. Háry András 2011.10.06. 1 Pannon Fejlesztési Alapítvány INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG A TECHNOLÓGIAI CENTRUM KERETÉBEN Bemutatkozó prezentáció Dr. Háry András Innotech Konferencia 2011.10.06. A Pannon Fejlesztési Alapítvány Alapítási

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Olvasó! HÍRLEVÉL Miskolci Egyetem, 2013. november Tisztelt Olvasó! Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást nyújtsunk Olvasóinknak a FORR-ÁSZ projektben (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019) 2013. júniusa óta történt

Részletesebben

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM

Socrates PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SOCRATES PROGRAMJÁRA 2005 ALOM Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Fõigazgatóság, Oktatásügy TAR ARTALOM ALOM I BEVEZETÉS 1.1. A Socrates program 1.2. Az éves pályázati felhívások szerepe a Socrates programban II III KIZÁRÓ OKOK OK

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Köpenczei István klaszter menedzser DDGÉP Klaszter BEMUTATKOZÁS DÉL-DUNÁNTÚLI GÉPGYÁRTÓ ÉS FÉMMEGMUNKÁLÓ-IPARI KLASZTER 2008. július 18. Néhány

Részletesebben

A PALADIN projektrıl. 1

A PALADIN projektrıl. 1 A PALADIN projektrıl A PALADIN projekt (Promoting Active Learning and Ageing of Disadvantage Seniors 1 ) a hátrányos helyzető, 50 év fölötti, korszerő tudást megszerezni akaró emberek önképzését támogatja,

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez

Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez Debreceni Egyetem 2013. október Bevezetés Az állami kutatószervezetek beleértve az egyetemeket

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG II. MUNKASZAKASZÁRÓL. Dr. Molnár István igazgató

BESZÁMOLÓ A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG II. MUNKASZAKASZÁRÓL. Dr. Molnár István igazgató BESZÁMOLÓ A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG II. MUNKASZAKASZÁRÓL Dr. Molnár István igazgató DARIÜ07 PROJEKT CÉLJAI Közvetlen célok: Közép- és hosszú távú célok: DARIÜ koordinátor és hídképző

Részletesebben

EU-MENTOR Nonprofit Kft.

EU-MENTOR Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. Adószám: 21007387-2-03 Regisztrációs szám: 03-09-118410 2013 ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása III. Vagyon

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Tájékoztatók, beszámolók / Reports INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN DOBAY Kata 1 Absztrakt Az emberi erőforrás fejlesztését az Új Magyarország Fejlesztési Terv, később Új

Részletesebben

Milyen szolgáltatásokat nyújt fejlesztési ötletekkel rendelkezőprojektgazdák számára a Tudásmenedzsment Központ?

Milyen szolgáltatásokat nyújt fejlesztési ötletekkel rendelkezőprojektgazdák számára a Tudásmenedzsment Központ? Milyen szolgáltatásokat nyújt fejlesztési ötletekkel rendelkezőprojektgazdák számára a Tudásmenedzsment Központ? Dr. Dőry Tibor, igazgató Győr, 2010. november 25. 1 ÁTTEKINTÉS 1. A Tudásmenedzsment Központ

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

Útban a fejlesztéspolitika új paradigmája felé: helyi (gazdaság-)fejlesztés. Az előadás váza

Útban a fejlesztéspolitika új paradigmája felé: helyi (gazdaság-)fejlesztés. Az előadás váza Útban a fejlesztéspolitika új paradigmája felé: helyi (gazdaság-)fejlesztés Ricz Judit VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda

Részletesebben

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület InterregIVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

DECAF UK/04/B/F/PP-162-104. 1. sz. Hírlevél 2005. május

DECAF UK/04/B/F/PP-162-104. 1. sz. Hírlevél 2005. május Kompetencia alapú tréning csomag kidolgozása a szakképzetlen, illetve alapképzettséggel rendelkező dolgozók részére az egészségügyi és szociális ellátás területén A DECAF projekt az Európai Unió által

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

A MAGYAR ANYAGDUTOMÁNYI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI KLASZTER MEGSZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR ANYAGDUTOMÁNYI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI KLASZTER MEGSZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET A MAGYAR ANYAGDUTOMÁNYI ÉS NANOTECHNOLÓGIAI KLASZTER MEGSZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ILLÉS BALÁZS 2010 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.Klaszter

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

AAL Információs Nap 2015.03.19. Divinyi Ágnes AAL NCP agnes.divinyi@nkfih.gov.hu

AAL Információs Nap 2015.03.19. Divinyi Ágnes AAL NCP agnes.divinyi@nkfih.gov.hu AAL Információs Nap 2015.03.19. Divinyi Ágnes AAL NCP agnes.divinyi@nkfih.gov.hu Társadalmi kihívás öregedő társadalom (65 év felettiek arányának és számának növekedése) egészségügyi problémákkal küzdő

Részletesebben

Best Practice A BALATON PÁROLGÁSÁNAK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÚJ MÉRÕHELY KIALAKÍTÁSA

Best Practice A BALATON PÁROLGÁSÁNAK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÚJ MÉRÕHELY KIALAKÍTÁSA A BALATON PÁROLGÁSÁNAK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÚJ MÉRÕHELY KIALAKÍTÁSA Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar Meteorológia és Vízgazdálkozás Tanszék 8360 Keszthely, Festetics u. 7. tel.: +36 83/545-091

Részletesebben

Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület

Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület Katona Ilona egyesületi titkár Debrecen, 2008. május 21. Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület megalakulása Alakuló ülés: 2005. szeptember 22. Debrecen Alapító

Részletesebben

AZ EPIC ÉS A PATINNOVA KONFERENCIÁRÓL

AZ EPIC ÉS A PATINNOVA KONFERENCIÁRÓL AZ EPIC ÉS A PATINNOVA KONFERENCIÁRÓL Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2005. decemberi számában már hírt adtunk a novemberben Budapesten, egyazon helyen és időben tartott szabadalmi innovációs

Részletesebben

Az Einstein teleszkóp lehetséges hatásai a területfejlesztésre

Az Einstein teleszkóp lehetséges hatásai a területfejlesztésre Az Einstein teleszkóp lehetséges hatásai a területfejlesztésre Csörgő Tamás kutatóprofesszor, az Európai Akadémia tagja, MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Károly Róbert Főiskola Domjánné Dr. Nyizsalovszki

Részletesebben

PROJEKT ISMERTETŐ. PAT Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület

PROJEKT ISMERTETŐ. PAT Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület PROJEKT ISMERTETŐ Rövidítések: MAT Matematika TT természettudomány MTMI matematika-természettudományos-műszaki-informatikai PAT Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület FAT Felnőttképzési Akkreditáló

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 81073/2009 Tárgy: A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I4C eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC eredmények Learning by sharing Tanulás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1.

Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás Kód Név Kedvezményezettek köre Pályázat célja Megjelenés GINOP 1.1.1. Kis-és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1.1.1. GINOP - 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3./ 1.2.4. Vállalkozói inkubátorházak Mikro-, kis - és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kő Andrea

Oktatói önéletrajz Kő Andrea egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1988 ELTE, MSc, Matematika-fizika szak Tudományos fokozatok, címek:: 2013, Dr.Habil 2005, PhD 1992,

Részletesebben

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 PROJEKT MŰKÖDÉSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 12. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 12. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 12. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2010. július 28. 2010.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Székesfehérvár 2011. október 03.

Székesfehérvár 2011. október 03. Az Enterprise Europe Network brüsszeli támogatású hálózati iroda eszközrendszere innováció, kutatásfejlesztés témakörben European Commission Enterprise and Industry Székesfehérvár 2011. október 03. Enterprise

Részletesebben

További információ: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-61762-292-10-43-909- 20091002STO61727-2009-19-10-2009/default_hu.

További információ: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-61762-292-10-43-909- 20091002STO61727-2009-19-10-2009/default_hu. Elektronikus hírlevél 2009/14. szám Tartalom: - EU hírek - Eseménynaptár - Aktuális pályázati lehetőségek - Hónap témája: Európai Duna Stratégia (EDS) EU hírek Energiatakarékos autógumik: 10 százalékot

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben