D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák"

Átírás

1 D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák

2 Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre lehetünk gyermekeik nevelésével, tanításával kapcsolatban. Tudom, hogy szülőkként mindannyian arra vágyunk, hogy gyermekünk egészséges, ügyes-okos, kiegyensúlyozott és boldog emberré váljon. A fejlődéshez kinek több, kinek kevesebb segítségre van szüksége. Mi pedagógusok, szeretnénk, hogy ez a segítség elérhető legyen az Önök számára. Alapítványunk célja tehát, hogy segítő kezet nyújtson a tanulási, beilleszkedési és részképesség zavarokkal, valamint életviteli gondokkal küzdő gyermekek és szüleik részére. Alapvetően fontosnak tartjuk a precíz és szakmailag megalapozott diagnosztikai méréseket, majd az erre épülő egyénre szabott, következetes fejlesztési munkát. Minden esetben bevonjuk ebbe a közös munkába a szülőket, és esetenként a nagyszülőket is. Az egyénre szabott fejlesztések összeállításához szükséges a gyermek képességeinek felmérése. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol tart, honnan kell a fejlesztést elkezdenünk. Tájékozódunk a gyermek erősségeiről, amire támaszkodhatunk és a gyengeségeiről, amiket fejlesztenünk kell. Az általunk használt felmérések pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai mérések, illetve a speciális terápiák által kidolgozott és használt tesztek. Kiss Beatrix

3 Pszicho-pedagógiai vizsgálatok Vizsgálataink során megismerkedünk a gyermek élettörténetével, megfigyeljük viselkedését rajz és játék tevékenység közben. Fejlődésvizsgálati tesztek alapján átfogó képet kapunk a gyerekek fejlettségi állapotáról, és szükség esetén tanácsot adunk a további terápiákkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. A vizsgálatot egy szülővel/szülőkkel történő kb. félórás beszélgetéssel és információgyűjtéssel kezdjük. Ezután a gyermekkel folytatunk beszélgetést, melynek során tájékozódó kérdéseket kap, érdeklődünk családjáról, barátairól, kedvenc időtöltéséről. Vizsgálatot végzünk az észlelésére és memóriájára vonatkozóan. A felmérés második felében pedig a gyermeket rajz és játék közben figyeljük meg és felmérjük képességeit. Komplex képességvizsgálat A vizsgálat négy területet érint, melyet két külön alkalommal végzünk. 1. alkalom Kognitív funkciók vizsgálata során átfogó képet kapunk a gyermek intelligenciájáról, az észlelés, figyelem, emlékezet számos paraméteréről. 2. alkalom Mozgásállapot felmérése: A gyermekek nagy- és finommozgása nagymértékben befolyásolja a többi funkcióterületet is. Hatással van a tanulási folyamatokra, beszédfejlődésre, intelligenciára. A beszédprodukció vizsgálata során a beszédészlelés és beszédmegértés aktuális állapotáról tájékozódunk. 3-5 éves korban 3-5 éves korban állapotfelmérés során megállapítjuk, hogy gyermeke az adott életkorban milyen fejlődési szinten áll. Szükséges-e valamelyik terület megsegítése, vagy pedig korának megfelelően fejlődik. Komplex képességvizsgálat A vizsgálat hat területet érint: percepció, idegrendszer érettsége, nagymozgás, keresztcsatornák működése, ritmus, általános tájékozódás-gondolkodás. Így Önök átfogó képet kaphatnak a gyermekük intelligenciájáról, és számos olyan területről, amely a későbbiekben az iskolakezdéshez szükségesek. A felmérés kiterjed még a szociális érettségére is, mennyire önálló, hogyan alakultak ki kapcsolatteremtő képességei, hogyan viselkedik csoportban, elfogadja-e a szabályokat.

4 Részfunkció-problémák mérése, szűrése Ebben az életkorban főként az észlelés területén jelentkező hiányosságokra terjed ki a felmérés. Ezek olyan veleszületett hiányosságok, vagy fejlődési rendellenességek, melyek során akadozik a kommunikáció az érzékszervek és az agy között, mert az adott ingerek nem jutnak el oda. Idegrendszer érését mutató vizsgálatok Olyan komplex felmérés, mely az idegrendszerben lezajló érési folyamatokról ad képet. Ha nem indul be a fejlődés, vagy hiányos az idegrendszer hálózata, akkor a gyermek a korosztályához képest eltérő teljesítményt produkál több területen: megkésett beszédfejlődés magatartási problémák kötődési, leválási problémák éretlen ingerületi, és gátlási mechanizmusok szabályozása (bepisil) alvászavar, szabálykövetési problémák agresszió dührohamok, stb. Mozgás felmérés / az idegrendszer állapotának vizsgálata A megszületés pillanatától a gyermek a mozgása által fedezi fel a környezetét, amelyekhez élményeket, és cselekvéseket kapcsol. Olyan problémákkal, és helyzetmegoldásokkal találkozik, amelyek következtében gondolkodása, és képességei fejlődnek. Ezek a nagy- és finommozgások tehát nagymértékben befolyásolnak több funkcióterületet is. Hatással vannak a tanulási folyamatokra, beszédfejlődésre, intelligenciára. A vizsgálatra akkor van rá szükség ha: az egyensúlyérzéke fejletlen megkésett a mozgásfejlődése végtagok együttmozgása, jobb-bal oldaliság még nem stabilizálódott lassú, esetlen a mozgása ha az új mozgások elsajátítása nehézkesnek tűnik figyelemzavar mutatkozik információ feldolgozási zavarokkal küzd Ezzel a felméréssel tehát tájékozódunk a mozgás mellett a testsémáról, az egyensúlyról, a téri orientációról, a ritmusérzékről, a kéz-láb koordinációról, a

5 finommotorikáról és a dominanciáról. Így egy egységes képet kapunk a gyermek pillanatnyi állapotáról. Beszédészlelés vizsgálata Ennél a vizsgálatnál először azt vizsgáljuk, hogy a gyermek valóban azt hallja-e, amit mondanak neki. Ezután az auditív információ feldolgozásáról szeretnénk képet kapni. A beszédpercepciós diagnosztika, a beszédészlelés és a beszédmegértés képességének vizsgálatát tartalmazza, melyek a helyes nyelvfejlődés, az olvasás és írástanulás, illetve a bonyolultabb szövegek megértésének elengedhetetlen feltételei. Diszlexia veszélyeztetettség 5-6 éves óvodás gyermekeknél merülhet fel abban az esetben, ha a szülő, az óvónő vagy a logopédus a következő jelenségeket tapasztalja: úgynevezett "rizikótényezők" (szülési sérülés, idegrendszeri sérülés, mozgásfejlődési zavar) megkésett beszédfejlődés nehezen induló nyelvi fejlődés szegényes szókincs, korlátozott beszédmegértés nehézkes verstanulás, rossz kifejezőkészség, szómegtalálási nehézségek elhúzódó pöszeség, hangátvetések, szótorzítások jó hallásvizsgálati eredmény ellenére gyakran visszakérdez mozgásban ügyetlen, kialakulatlan vagy keresztezett dominancia rossz ritmusérzék, dallamvisszaadás amuzikalitás szórt figyelem Ha a fenti tünetek közül néhány együttesen jelentkezik, ajánlott a vizsgálat. A diszlexia veszélyeztetettség szűrésének optimális időpontja a gyermek nagycsoportba lépésének időpontja!

6 Iskolaérettségi vizsgálat A szülőknek szeretnénk segíteni abban, hogy reális képet kapjanak gyermekükről, s tudjanak dönteni arról, hogy engedjék-e iskolába vagy várjanak Figyelem! vele még egy évet. A beiskolázás előtt Különleges ajánlat! álló 6-7 éves gyermekek iskolaérettségi állapotát, értelmi, érzelmi és szociális felkészültségét Az iskola-előkészítő vizsgáló eljárás, mely mindemellett a programunkon diszlexia, diszgráfia esetleges résztvevő diszkalkulia szűrésére is alkalmas. A gyerekeknek ez a vizsgálat 3 részből áll: egy interjúból vizsgálat sorozat és anamnézisből, melyet a szülővel veszünk fel, valamint egy csoportos ingyenes! vizsgálatból, melyben megfigyeljük a gyermek társas kapcsolati viszonyát, s egy egyéni vizsgálatból, melyben a gyermek értelmi és érzelmi státuszát vizsgáljuk. Pszicho-pedagógiai tesztek Lehetőség van szülői igény alapján csak egy-egy terület megvizsgálására is, melyet egyedi tesztek segítségével mérünk. Fejlesztőpedagógiai foglalkozásaink Beszédfejlesztés Szókincsbővítés, szövegértés, az anyanyelv elsajátításának nehézségeibe ütköző gondok kezelése egyénre szabott terv segítségével. Dyslexia, dysgraphia Az olvasás és írás tanulásában nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítése a Meixner program alapján. Egyénileg, illetve max. 2 fős csoportban. Dyscalculia Számolási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítése speciális program alapján. Logopédia Megkésett beszédfejlődés, pöszeség, dadogás, orrhangzós beszéd, hadarás, diszfónia, gyermekkori afázia, nyelvlökéses nyelés, nyelésterápia, stb.

7 Iskolára való felkészítés Intenzív, ám játékos és sok mozgással kísért iskolára való felkészítés, mely egy tanéven keresztül, heti 1-2 alkalom rendszerességével, mini-osztálykeretben történik. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja, hogy a felmerülő hiányosságokat figyelembe véve, megelőzzük a későbbi problémákat, nehézségeket. A jól felépített, tudatos foglalkozások alkalmával (játék, feladat és szabály tudat, értelmi- testi- lelki nevelés) készítjük fel őket az iskolára. Mindezt lépésrőllépésre, sok mozgással, játékkal, zenével. Mozgásfejlesztés Szenzomotoros integrációs torna, illetve konduktív fejlesztés, előzetes mozgásállapot vizsgálat javaslata alapján. Felzárkóztatás-korrepetálás Alsó és felső tagozatos diákok részére, felvételi felkészítés (8. évfolyamos diákok részére egyénileg vagy kiscsoportos formában). Érintő Zeneterápia A személyiség komplex fejlesztése szempontjából fontos a zenei érdeklődés felkeltése, a ritmusérzék, a zenei hallás, a zenehallgatás képességének fejlesztése, a zenei ízlés formálása, valamint a zenei képességek kialakítása és fejlesztése. A ritmusérzék fejlesztése az iskolai tanulás szempontjából is rendkívül fontos, hiszen alapvető jelentősége van az írás mechanizmusának elsajátításában. Kognitív fejlesztés A pszichikus funkciók érzékelés, észlelés, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a későbbi sikeres iskolai előmenetel igen fontos pillére. A játékos foglalkozások során, illetve az eszközök és tevékenységek megválasztásakor a gyermek érdeklődésének felkeltésére törekszünk. A játékba ágyazott tapasztalati tanulás útján, az átélt élményeken keresztül, a gyermekeket az őket körülvevő környezeti valóság mennyiségi, térbeli viszonyainak, formáinak felfedezésére motiváljuk, így hozzásegítve őket a zökkenőmentes iskolakezdéshez, illetve, a sikeres tanulási tevékenységhez. Angol Ma már mindenki elengedhetetlennek gondolja, hogy beszéljen több nyelven gyermeke. Mi a legnagyobb tudásunkkal és tapasztalatunkkal várjuk óvodáskorú gyermekét, s hisszük, hogy nálunk az angol nyelv megszeretteti saját magát! Nyitott kapu Segítő, ingyenes előadássorozat szülőknek, havi rendszerességgel, gyerekekről, nevelésről, lelki, fizikai egészségmegtartásról.

8 Kedves Szülők! Forduljanak hozzánk bizalommal, ha elbizonytalanodtak, ha tanácsra, segítségre van szükségük, gyermekükkel kapcsolatban! Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk az egyedüli megoldás. Ugyanakkor valljuk és hisszük, hogy a szolgálatunk, és munkánk egy jel arról, hogy a nehézségekkel küszködő gyermekek élete is felbecsülhetetlen érték, és szívüknek ajándéka, szépsége mindannyiunk közös felelőssége. Docete Alapítvány 2049 Diósd, Gyár u. 17 Tel.: Számlaszám: Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak, hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre, arra azonban igen, hogy nagyon egyszerű, hétköznapi munkát végezzünk, rendkívüli szeretettel Jean Vanier

FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK. Foglalkozás, terápia

FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK. Foglalkozás, terápia 1 FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK Foglalkozások, terápiák megnevezése Alapozó terápia /idegrendszerfejlesztő speciális mozgásterápia/ Foglalkozás, terápia Fejlesztés idegrendszerfejlesztő mozgásterápiával Idegrendszeri

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: aranyiszi@ajaisz.sulinet.hu 1 Tartalomjegyzék I) BEVEZETŐ... 3 II) AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA... 5

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából

28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából 28. Petrács Zsuzsanna: Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából Az iskolaérettségi vizsgálat lehet az utolsó olyan szűrő, ahol még a tanulmányok megkezdése

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint:

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint: Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordozd szívedben, éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. (Radnóti Miklós) A Szatmári

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program 2009. Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007 A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program. 1. számú melléklet (Korai fejlesztés, gondozás)

Pedagógiai Program. 1. számú melléklet (Korai fejlesztés, gondozás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez

Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez 1 Sokféle képet alkothatunk az emberről, olyat

Részletesebben

Miért vagyok MÁS? A beszédhiba hatása a gyermekre

Miért vagyok MÁS? A beszédhiba hatása a gyermekre Miért vagyok MÁS? A bentlakásos intézményeinkben nevelkedők között több a megkésett beszédfejlődéssel rendelkező, a hibásan képzett hangot kiejtő, azaz beszédhibás gyermek. A szép és érthető beszéd feltétele

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben