Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com"

Átírás

1 AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének keretein belül, amely autizmussal élő gyerekek számára létesült. Minden érdeklődőt és érintettet, szeretettel várunk! Ha többet szeretne megtudni az autizmusról, vagy a PUZZLE Oktatási Központról, kérdéseire szívesen válaszol az AutHelp Egyesület és a Központ közössége.

2 Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Bár a rendellenesség eredete ismeretlen, a genetikai tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják. A főbb tünetek a következők: (A tünetek nem feltétlenül egyszerre jellemzőek minden autistára!) autisztikus magány: ez egyfajta szellemi egyedüllét feltűnően korlátozott tevékenység és érdeklődés a kommunikáció károsodása Az autizmus nem gyógyítható, egy életre szóló másság. Megfelelő oktatási módszerekkel jelentősen javíthatóak a rendellenességből adódó megváltozott, vagy fejletlen képességek. MINDEN 1000 EMBERBŐL 5 ÉRÍNTETT! Az autisták fejlődését jellemzi, hogy bizonyos részképességeik szintje elmarad a jobban fejlett képességek mögött. Az oktatást támogató központ személyzete felméri a részképességek szintjét és támogatja a fejlődésben megkésett képességek fejlesztését. Az autizmus egyik fő jellemzője a kommunikáció fejlődésének gyengesége. Speciális módszerekkel fejlesztik, tanítják az autistákat, színek és képeket ábrázoló kártyák (piktogramok) segítségével, szakszerűen rendezett tér- és időbeosztásban.

3 Gyermekeink fejlesztésében fontos cél, hogy beilleszkedjenek a többségi szociális környezetbe ( integráció). Ha az autista nem képes elviselni a többségi osztályt, akkor osztálytársait, barátait szeretnénk meghívni közös tevékenységekre, előre megszabott időbeosztás szerint, a PUZZLE Oktatási Központba ( fordított integráció). Az autizmus másik jellemzője a gondolkodás merevsége. Ezért az autizmussal élő gyerekek iskolai tevékenysége előre megtervezett és megbeszélt. Minden hirtelen változtatás felboríthatja napirendjüket. A harmadik fő jellemző a szociális kapcsolatok kialakításának sérülése. Ezek a gyerekek nem tudják megkülönböztetni, hogy rajtuk vagy velük nevetnek-e társaik, nem értik a viccet, szociálisan gyengénlátók. Megkérjük, védelmezzék, óvják Őket, úgy az intézményen belül, mint annak falain kívül is. KÖSZÖNJÜK!

4 A Központban alkalmazott terápiák, módszerek, eszközök: A B A a l k a l m a z o t t v i s e l k e d é s t e r á p i a : a m ó d s z e r gyermekközpontú, a gyerek motivációján alapszik, s nagy hangsúlyt fektet a gyermek és a terapeuta közötti pozitív kapcsolatra. A terápia a pozitív megerősítésen alapszik, ami a tanulás egyik legfontosabb tényezője. A terápia célja egyrészt a készségfejlesztés (beszéd, kommunikáció, játékkészség, kognitív képességek, önellátás, motorikus készségek stb.), a helyes viselkedés elősegítése, másrészt az adott helyzetben nem megfelelő viselkedés leépítése. TEACCH módszer: alapjai az egyéni oktatás és a környezet átalakítása annak érdekében, hogy a gyermek megtanuljon tájékozódni a világban, az együttműködés a szülőkkel, egyéni program alapján való egyéni fejlesztési, a struktúrált oktatás, készségfejlesztés, a fejlesztésre szoruló képességek azonosítása a távlati élethelyzeteket is figyelembevéve, az általános fejlesztés. Ez egy kognitív viselkedésterápia, mely azon a felismerésen alapszik, hogy a viselkedésproblémák mögött az észlelés és megértés zavarai állnak. PECSKépcserés Kommunikációs Rendszer: a nem beszélő és nagyon rosszul kommunikáló gyermekek viselkedését javítja azáltal, hogy könnyen használható eszközök (piktogramok) segítségével hatékonyan, érthetően és önállóan közölheti kívánságait környezete bármely tagjával. Jelentősen elősegíti a beszéd beindulását, csökkenti a nyugtalanságot és javítja a gyermek társas kapcsolatait. AYRES - Szenzoros integrációs terápia: Jane Ayres a tanulási zavarok kezelésére dolgozta ki a terápiát, de jól használható és használják is a legkülönbözőbb gyermekkori fejlődési problémákban (autizmus, figyelemzavar, hyperaktivitás, motoros fejlődési zavar, érzelmi zavarok, kötődési zavar, mutizmus, stb.). A terápia alapja az, hogy egyensúlyi és más, változatos érzékszervi ingerek adásával növelhető a gyermeki idegrendszer érettsége, leépülnek a primitív reflexek, a szemmozgások megfelelővé válnak, a test két oldalának integrációja jobban szerveződik, az idegrendszer integritása fokozódik. A megfelelő szenzoros integráción alapszik a tanulás és a helyes viselkedés is. Központunk Ayres terápiás eszközeink beszerzését a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság finanszírozta.

5 ULWILA zeneterápia: az autista gyermekek zeneterápiás fejlesztése, zeneoktatása elsősorban azon alapszik, hogy a zenével kapcsolatos idegrendszeri területeket nem érinti a pervazív zavar. Zene által javul a figyelem, az emlékezet, a szem-kéz koordináció, a szóbeli vagy írásos utasítasok végrehajtása. Az Ulwila módszer annyiban jelent többletet mindezekhez képest, hogy lehetővé teszi az önálló, adaptált hangszereken való zenélést. A Színes kotta autista gyerekeknek program keretén belül, a szakszemélyzet gyerekekre szabja az Ulwila módszert. A program forradalmi újítása abban áll, hogy az Ulwila módszerben használatos, a hangok és a ritmus jelzésére szolgáló vizuális segédeszközök mellett, a pedagógusok a tér- és időstrukturálásra szolgáló speciális napirendi kártyákat is használják, ezzel jelzik a foglalkozások milyenségét és sorrendjét. A zeneterápiát és a szükséges eszközök, hangszerek beszerzését A Közösségért Alapítvány finanszírozta. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c f fis /gis g a b h negyed fél egész nyolcad tizenhatod pontozott fél negyed szünet nyolcad szünet tizenhatod szünet A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Ki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. (Kodály Zoltán)

6 TANKONYHA: az autizmussal élő gyermekek számára fontos kialakítani a napirendet, melynek napi vagy heti rendszerességgel része kell legyen a konyhai önkiszolgási készségek gyakorlása. Ezek fejlesztése, időigényességük, speciális eszközszükségletük és térstruktúrájuk miatt, nehezen valósítható meg az otthoni környezetben. Az iskolai tankonyhában, amelynek kialakításakor figyelembe vettük a gyerekek egyéni szükségleteit, megadatott az a lehetőség, hogy minden gyermek megtapasztalja önállóságát, önbecsülését. A kialakult készségek révén javul gyerekek önkiszolgálása, integrációja és csökken a függőségük. Tankonyhánk létrehozását a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság finanszírozta. MULTISZENZORIÁLIS fejlesztés: a percepció minden részterületét fejleszti a vizuális, az akusztikus, a taktilis és mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességeket és minden fejlesztési szakaszban hangsúlyt helyez a beszéd és a nyelvi készségek mozgósítására. Fontos a személyiség harmonikus fejlődésének állandó szem előtt tartása. A fejlesztés játékos formában történik, lényege a mozgás közben történő tapasztalatszerzés, ami a kisgyermek számára az öröm forrása: ez teszi lehetővé, hogy a gyermek játékosan, kreatívan kísérletezve tapasztalja meg önmagát és a világot, miközben biztosítani kell számára az állandó motiváltságot és önmaga fejlődését. A játék a legfontosabb személyiségfejlesztő eszköz, mert benne minden tanulási tartalom megjelenik. Fontos, a gyermeki fantázia, a kreativitás kibontakozásáak elősegítése. Multiszenzoriális szobánk berendezését a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság finanszírozta. FŐ TÁMOGATÓINK: A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY HARGITA MEGYE TANÁCSA DGASPC HR B&B TRANSINVEST CSÍKSZEREDA VÁROS PROIECT CONSULTING VEGADOM

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

Dr. Márkus Eszter Az érzékelés-észlelés fejlesztésének lehetőségei

Dr. Márkus Eszter Az érzékelés-észlelés fejlesztésének lehetőségei Dr. Márkus Eszter Az érzékelés-észlelés fejlesztésének lehetőségei Napjainkban egyre kedveltebb szó a terápia, mintha minden gondunkra, bajunkra egy-egy terápiás megoldás azonnali gyógyírt hozna. Ha citromolajat

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK. Foglalkozás, terápia

FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK. Foglalkozás, terápia 1 FOGLALKOZÁSOK, TERÁPIÁK Foglalkozások, terápiák megnevezése Alapozó terápia /idegrendszerfejlesztő speciális mozgásterápia/ Foglalkozás, terápia Fejlesztés idegrendszerfejlesztő mozgásterápiával Idegrendszeri

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK AOSZ 2012 A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége A 2010-ben

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

Az Autizmus tünetei A korai felismerés jelentősége. Forrás: Theo Peeters Autizmus c. könyve

Az Autizmus tünetei A korai felismerés jelentősége. Forrás: Theo Peeters Autizmus c. könyve Az Autizmus tünetei A korai felismerés jelentősége Forrás: Theo Peeters Autizmus c. könyve A DSM-IV és a BNO-10 szerint is az autizmus a pervazív fejlődési zavarok kategóriájában helyezkedik el az értelmi

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program 2009. Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A különböző fejlesztési területekre. irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei Schmehl Júlia A különböző fejlesztési területekre irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették. Nincs párja a csintalankodásban. Henry Ward Beecher. Állatasszisztált terápia

A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették. Nincs párja a csintalankodásban. Henry Ward Beecher. Állatasszisztált terápia A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették. Nincs párja a csintalankodásban. Henry Ward Beecher Állatasszisztált terápia Az állat-asszisztált terápiát, mint módszert B. Levinson, amerikai pszichológus

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás)

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben