Az intézmény rövid bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézmény rövid bemutatása"

Átírás

1 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és közvetlen környezetüket? Mennyiben segíti a munkáltató a sérült gyermeket vagy gyermekeket nevelő családokat? Fogyatékos gyermeket nevelő szülőnek mennyi idő jut Önmagára? Az intézmény rövid bemutatása Név: Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye és Makray Fejlesztő Iskola OM szám: Ellátási terület: Csongrád megye Nappali intézményünk április 10.-től ISO minősítéssel rendelkezik. Cím: 6725, Szeged Felhő u. 1/B Levélcím: 6725, Szeged Veresács u. 17/B Telefonszám: 0662/ , +3670/ cím: Adószám: Bankszámlaszám: ERSTE: Nyitvatartási idő: hétköznap 6:30 16:30-ig

2 2 A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, mint fenntartó 2001 februárjában alapította meg az Altorjay Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, ahol fejlesztő felkészítésben és az új törvényi szabályozás alapján szeptember 01.-től fejlesztő iskolai ellátásban részesülnek tanulóink. Az intézmény a belváros szélén helyezkedik el, Csongrád megye területéről érkeznek középsúlyosan és súlyosan halmozottan fogyatékos egyének 7-23 éves korig. Tanulóinkat a Tanulási Képességet Vizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján iskolázzuk be, képzésük heti 20 órában történik. Tevékenységünk célja: A gyermekek szükségletei és a helyi igények határozzák meg. Fontos számukra az egyéni képességekhez mért önállóság kialakítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, melynek alapja a szociális, a kommunikációs és a kognitív képességek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése. Kiemelt célunk, hogy az individuumok képessé váljanak a családi életben való részvételre, elfogadják az általános emberi értékeket, felkészüljenek a felnőtt életre, megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, elősegítsük az integrációjukat. Tevékenységünk feladata: Az Oktatási Minisztérium által meghatározott Irányelvek útmutatásának megfelelően elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján a sérült funkciók

3 3 fejlesztése a speciális terápiák, módszerek segítségével. A feladatok végzéséhez családias, nyugodt légkört teremtünk, melyben a gyermekek és felnőttek egyaránt jól érzik magukat, amely a kölcsönös bizalmon, az egyéni sajátosságok figyelembevételén, a következetes, egymásra építő gyógypedagógiai munkán alapszik. A gyógypedagógusok csoportonként éves tervet, órarendet készítenek és csoportnaplót vezetnek. Az intézmény dolgozói részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, valamint a lehetőségekhez mérten egyéb képzéseken is, melyek lehetővé teszik az intézményben minden olyan módszer alkalmazását, melyek elősegítik a gyerekek legoptimálisabb fejlődését. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció: Célja, hogy az iskolai fejlesztés során jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat, elősegítse a szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálásának, az egyéni fejlesztési program kidolgozásának alapja a pedagógiai diagnózis. A rehabilitációs foglalkozások célja: érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros ügyesség, tájékozódás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése, a bazális stimuláció, alternatív augmentatív kommunikáció, logopédia, a szociális és kommunikációs tevékenységek segítése, a művészeti foglalkozások során a zene, a tánc, az ábrázolás személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése, a mozgásállapot javítása, sporttevékenység.

4 4 Fejlesztési területek Anyanyelv és kommunikáció: Fő célja az önkifejezés, a beszédprodukció és a beszédértés kialakítása egyéni képességekhez mérten. Gyógypedagógus segítségével történik a fejlesztés, melynek fontos része a beszédszervek ügyesítése. A foglalkozások a heti témakörökhöz igazodnak és nagyban elősegítik a társadalmi interakció létrejöttét. Mozgásnevelés: Az óra a testséma kialakítását, a mozgás örömének átélését tartalmazza, mely önálló cselekvésre ösztönzi a tanulókat. Súlyos és halmozottan sérült gyermekeink túlnyomó többsége idegrendszeri sérülésből adódóan súlyos fokban mozgáskorlátozott, ezért a gyógytornász és a konduktor szükség esetén egyéni terápiás foglalkozással egészíti ki fejlesztésüket. Mozgásnevelésünk kiindulópontja a pozicionálás, a mindennapos tevékenységekhez szükséges helyes és biztonságos testhelyzetek kialakítása. Életvitel és gyakorlati ismeretek: Az önállóság és önellátás képességének elsajátítását, az emberi szükségletek kulturált kielégítésének megismerését takarja. A minél nagyobb fokú önellátásra nevelés kiemelt pedagógiai jelentőséggel bír, hiszen a személyi függőség, kiszolgáltatottság csökkentése hozzájárul a kommunikáció és a kognitív képességek fejlődéséhez. Az önkiszolgálás mindennapos tevékenységi forma intézményünkben, tanulóink a fokozatosság elvét követve folyamatos gyakorlással, utánzással sajátítják el az újabb ismereteket.

5 5 Társadalmi és természeti környezet: A társadalmi környezeten belül fontos az én pozitív megtapasztalása, nyitottság a közösség felé, a szocializáció minél mélyebb szinten való átélése. Az érzelmiszociális nevelés szorosan összefügg a kommunikáció fejlődésével, a testi kontaktusok létesítésével. A természeti környezet megtapasztalásának alapja az érzékelés-észlelés, az értelem fejlesztése, a valóság megismerése. A bazális stimuláció módszerét alkalmazva különböző ingert keltő eszközökön keresztül fejlesztjük a gyermekek akusztikus, orális, taktilis, szaglási, ízlelési és vizuális érzékelését. Az erre a célra kialakított Snoezelen-szoba segítségével tanulóink spontán illetve irányított feladathelyzetekben különböző formájú, színű és tapintású anyagokkal ismerkednek meg, melyet hang- és fényhatások egészítenek ki.

6 6 Művészetek: Foglalkozásainkon nagy hangsúlyt helyezünk a kézfunkció, manipuláció fejlesztésére, amelynek jelentősége a játéktevékenységen kívül az önkiszolgálás területén is megmutatkozik. Kiemelt szerepe van a játékra nevelésnek, mellyel az adekvát játékhasználatot tanítjuk, fejlesztjük a fantáziát és az elemi kreativitást. Alkalmanként megszervezett kerámiás foglalkozásaink lehetőséget adnak új anyagok megismerésére, alkotóképességeik fejlesztésére, az alkotás örömének átélésére.

7 7 Kutyás terápia Sokoldalú fejlesztési lehetőséget nyújt a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek körében. A terápiák során a kutya, mint motivációs eszköz segíti a fogyatékkal élő gyerekek figyelmének, koncentrációjának fenntartását. A legtöbb gyermek szereti a kutyákat, jelenlétében a tevékenységeket nem feladatnak, hanem kikapcsolódásnak tekintik, örömmel dolgoznak együtt vele. A csoportos foglalkozások alkalmával elsősorban a tanulók együttműködési képessége fejlődik a kutyával, a terapeutával és társaikkal folytatott munka következményeképpen. Az óra része az egymásra való odafigyelés, a fegyelmezett viselkedés és a szabályok betartása. Első lépésként a gyerekek röviden üdvözlik a kutyát, így amellett, hogy ráhangolódnak a munkára, máris fejlesztik a kapcsolatteremtési-, a kommunikációs-, és beszédkészségüket. Különböző játékos feladatokkal fejleszthetők a motoros képességek, ilyenek pl. az akadálypályák, ahol a gyermeknek együtt kell a kutyával mozognia. Ez javítja a koncentrációt, egyensúlyt, térbeli tájékozódási képességet, segít az irányok megismerésében. A különböző kutyával kapcsolatos tevékenységek, mint a labda eldobása, jutalomfalat adása a finommozgások fejlesztését segítik elő.

8 8 Boccia verseny A sérült gyermekek, fiatal felnőttek körében nagy népszerűségnek örvend a Boccia labdajáték, melyből évente több verseny is megrendezésre kerül. Ezen alkalmakkor más megyéből érkező, hasonló intézmény neveltjei is részt vesznek. A verseny alkalmanként 1,5-2 órát vesz igénybe, melynek végén a győztes csapat magával viheti a vándorkupát. Senki sem távozik üres kézzel, minden résztvevő helyezéstől függetlenül oklevelet kap. Jó hangulatban, vidáman és izgatottan telik egy-egy ilyen esemény. Az év utolsó hónapjában bajnokságot tartunk, ahol már az éves kupa és az aranyérem birtokbavétele a tét. A végeredmény az egész éves elért helyezésekből tevődik össze ben a Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye és Makray Fejlesztő Iskola játékosai szerezték meg a dobogós első helyezést.

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged 2010. Hatályos: 2010.szeptember 1-től, módosítás 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás)

Pedagógiai Program. 3. számú melléklet (fejlesztő iskolai oktatás) BÁLICSI INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Általános Iskola, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő 7635 Pécs, Bálicsi út 29. Telefon: 06 72 310 299; fax: 06 72 310

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben

Szeged, 2013. március 31.

Szeged, 2013. március 31. AZ ODÚ FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. március 31. Az Odú Fejlesztő Központ alapfeladatai Pedagógiai szakszolgálati feladatok Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai 1992-ben alakult meg a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, mely önálló jogi személyként működik, az öntevékenység, az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM

A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a részképesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Budapest, 2006. április

Budapest, 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei

1. sz. melléklet. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának-nevelésének sérülés-specifikus elvei Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei A mozgás minden kisgyermek tapasztalatszerzési lehetőségére hatással

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007 A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben