Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium. Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla"

Átírás

1 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla

2 Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/ es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Ingyenes forgalmazás, könyvtári rendszerben 1

3 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Szakirányítók: Adelina Iacob Pető Csilla Ökológiai és környezetvédelmi nevelés Módszertani útmutató Elemi oktatás 2

4 Az Ökológiai és környezetvédelmi nevelés a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 1862/ es Rendelete által jóváhagyott választható tantárgy. Szerzők: Cârciumaru Stelieana - Avram Iancu iskola, Nagyvárad Pop Daniela - Ioan Slavici iskola, Nagyvárad Nuţă Angela - 11-es számú iskola, Nagyvárad Buzulică Brânduşa - Ioan Slavici iskola, Nagyvárad Adelina Iacob Tantestületek Háza Szilagyi Ileana Oltea Doamna iskola, Nagyvárad Simuţ Elisabeta Oltea Doamna iskola, Nagyvárad Szabo Irina báródi iskola Taichiş Violeta Bihar Megyei Tanfelügyelőség Popa Rodica Tantestületek Háza Negruţiu Florin Bihar Megyei Tanfelügyelőség Munkatársak: Porumb Viorica, Suciu Diana, Şil Cornelia, Popa Dominica, Tăutu Olimpia, Negruţ Mariana, Bucur Livia, Moş Mirela Tudományos szakirányító : prof. dr. Daniela Călugăru főtanfelügyelő, Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium, Bukarest A módszertani útmutató magyar nyelvű fordítását a következő személyek végezték: Erdei Georgeta Éva Pro Nymphaea Egyesület Ionescu Nikolett Pro Nymphaea Egyesület Erdei Dániel Róbert Pro Nymphaea Egyesület Lektorálta: Tankó Veronika Zita, tanító Tudományos szakirányító: Pető Csilla, Bihar Megyei Tanfelügyelőség 3

5 TARTALOMJEGYZÉK Érvelés... 5 Ökológiai és környezetvédelmi nevelés az egyetem előtti képzésben... 6 Előterjesztési jegyzet Iskolai program. Keret célkitűzések, viszonyítási célkitűzések, tanulási tevékenységekre adott példák Módszertani ajánlatok Módszertani támpontok Alapfogalmak. Elméleti alap és metodológiai javaslatok Az élő bolygó A levegő A talaj A víz A tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására tett javaslatok A környezet higiéniája. Elméleti alap és metodológiai javaslatok A környezet higiéniája A lakás higiéniája Az osztályterem higiéniája Az iskola higiéniája Az iskolaudvar higiéniája A habitát higiéniája: lakónegyed, helység A tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására tett javaslatok Az ember tevékenysége a környezetben. Elméleti alap és metodológiai javaslatok Az ember hatása a környezetre A hulladékok Romániában élő védett növények és állatok A tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására tett javaslatok Környezetvédelmi illetékes hatóságok Romániában A pályázat iskolafejlesztő eszköz Kis környezetvédelmi szótár Bibliográfia

6 ÉRVELÉS A megismerés társadalmának keretein belül a holnap iskolája azokból a haladó átalakulásokból épül fel, amelyek a folytonosságot biztosítják a változásban. Ez az iskola magán hordozza a demokratizálás pecsétjét a curriculum helyi jellegéhez való alkalmazkodásában, és biztosítja a többdimenziós ismeretek beépíthető jellegét. Az új nevelések gazdag eszköztára biztosítja az iskola nyitását a mai világ gondjai felé. A kortárs világ prioritása, a környezetvédelem fellelhető a Liszaboni Stratégiában és az Európai Unió Tartós Fejlődési Stratégiájában, egyben a Román kormány által felkarolt terület. Ez kifejezésre jut az emberi és a természetes tőke fenntartását ösztönző politika támogatásában. Felvállalása kitűnik az UNESCO A Föld Chartája elveinek elfogadásából, mint nevelési eszköz a Tartós Fejlődésre irányuló Nevelés Dekádjának keretein belül. Az ökológiai nevelés válaszol erre a felhívásra és befektet az emberek környezettel szembeni felelősségtudatának fejlesztésébe. Egyaránt megcélozza a tudás megszerzését, a kívánt szokások és viselkedések kialakítását, az értékrend tisztázását, és egy hatékony gyakorlati alkalmazást. Ebben az értelemben, az ökológiai és környezetvédelmi nevelés szerepe nyilvánvaló, középpontjában a jövő polgárának megformálása áll. Ez a polgár képes a környezettel szembeni objektív nézőpont kialakítására, hajlandó aktív résztvevő lenni és tudatosul benne, hogy az elkövetkezendő nemzedékek élete nagymértékben az ő választásaitól függ. Az ökológiai nevelés az értékeken át, az értékekre oktat. Különböző oktatási szintekre másmás megvalósítási formák alkalmazásával, transzdiszciplináris információkat nyújt. Feltétlenül szükséges egy olyan választható tantárgy iskolai szinten való bevezetése, amely átülteti a gyakorlatba az ökológiai nevelés célkitűzéseit, ami ennek megfelelően szerepel a Tanügyi és Ifjúsági Minisztérium és a Környezet és Vízgazdálkodási Minisztérium között 2005-ben megkötött megállapodásban. A Környezeti Nemzeti Gárda Bihar megyei Felügyeletével együttműködve, a Bihar megyei tanfelügyelőség felvállalta olyan elméleti és gyakorlati tevékenységek irányításának felelősségét, amelyek a környezet védelmére való nevelést és felelősségteljes magatartás kialakítását támogatják az óvodások, tanulók, tanárok és a közösség soraiban. Az eljárás az Ökológiai és környezetvédelmi nevelés választható tantárgy kidolgozásában valósult meg, amelyik az óvodás, elemi és gimnáziumi (V-VII osztály) iskoláztatási szintet célozza meg, magába foglalván iskolai programokat és kisegítő anyagokat egyaránt (Útmutatókat a tanároknak, Munkafüzeteket az óvodásoknak és a tanulóknak). Értéke megnyilvánul a különböző, nagy alkalmazási lehetőségeket biztosító témák kiválasztásában, amelyek válaszolnak a tanulók érdeklődési körére, ugyanakkor interaktív didaktikai stratégiák alkalmazásában, illetve a társadalom által elismert közösségi, iskolai értékrendek előtérbe helyezésében. Iskolai rendszerünk e szinten találkozik egyéb, európai nevelési rendszerekkel. Az Ökológiai és környezetvédelmi nevelés választható tantárgyat Bihar megye 47 tanügyi egységébe (óvodákban illetve elemi iskolákban és gimnáziumokban) vezették be kísérletként a múlt tanév során. A megválaszolt kérdőívek arról tanúskodtak, hogy a tantárgy jó hatást gyakorolt a gyerekekre, tanulókra és szülőkre egyaránt. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tanulók, tanárok és szülők elvárásait megelőzendő, a Bihar megyei Tanfelügyelőség biztosítja az Ökológiai és környezetvédelmi nevelés választható tantárgyhoz kötődő információs alap magyar nyelvre történő fordítását a Pro Nymphaea Egyesület által. Mindezek tükrében reméljük, hogy önök is kedvezően ítélik meg ajánlatunkat, és az Ökológiai és környezetvédelmi nevelés választható tantárgynak az egész országra szóló bevezetését javasolják. prof. LILIANA ANTONESCU főtanfelügyelő 5

7 Ökológiai és környezetvédelmi nevelés az egyetem előtti képzésben A jelenlegi oktatási politika nagy figyelmet fektet az ökológiai nevelésre. A célkitűzés elérése érdekében tudatosítanunk kell a diákokban, hogy az ember, mint biológiai lény függ a természettől, és nem élhet ezen kívül. Az ökológiai és környezetvédelmi nevelés az óvodai oktatással kezdődik, az elemi, a gimnáziumi, a líceumi, a szakiskolai és a posztliceális szinten az iskolában folytatódik szervezett (curriculáris illetve extracullicurális) keretek között, vagy iskolán kívül, az ökológiai és környezetvédő szakkörökön. A képzés a következőképpen történik: A. Az óvodai oktatásban a program keretén belül kiegészítő tevékenységként szerepel az ökológiai nevelés. amelynek általános célkitűzései: - a környezet iránti tudatos nevelés és az ember élővilágban elfoglalt helyének megismerése. - a gyermekeknek a természet és az élet iránti felelősségtudatának nevelése, a természetes egyensúly megtartása érdekében. Ezeket a célkitűzéseket olyan sajátos célkitűzésekben látjuk viszont, mint: - Értse meg, hogy mit jelent az egészség! - Tudja, hogy a bolygó, amelyen több milliárd ember él, egy élő rendszer! - Tudatosodjon benne, hogy a levegő nélkülözhetetlen minden élőlény számára, ezért ezt meg kell óvni a szennyeződésektől! - Tanulja meg, hogy a hulladékok ártalmasak az emberek, állatok és növények életére! - Alakítsa ki és fejlessze azon képességeit, amelyek segítségével védekezni tud a zajok ellen, mivel ezek károsan hatnak az egészségére! - Tanulja meg, hogy a víz az élet elengedhetetlen feltétele! B. Az elemi oktatásban az ökológiai nevelést az I-II osztályokban az ember és a társadalom, illetve tanácsadás és irányítás curriculáris területen, míg a III-IV osztályban a természettudományok curriculáris területen valósítják meg. Ezen a szinten történik a gyermekek a természet szépségei iránti érzékenységének fölkeltése és tudatosítása, felébresztvén bennük a vágyat, hogy kutassák a természet titkait. C. A gimnáziumi és líceumi oktatásban az ökológiai nevelés interdiszciplinárisan, illetve önálló szakterületeken valósul meg, a biológia, földrajz, állampolgári ismeretek tantárgyak keretén belül. Interdiszciplinárisan a következőképpen történhet ez a nevelés több tantárgy keretén belül: C.1. A Matematika és tudományok curriculáris területen belül: C.1.1. A fizika új programjának keret-célkitűzése kritikus állásfoglalás kialakítása a tudományoknak a technológia és a társadalom fejlődésére gyakorolt hatásaival szemben, illetve a környezet iránti érdeklődés felkeltése. A VII., VIII. osztályok keret-célkitűzésének a következő viszonyítási célkitűzések felelnek meg: - a tudományos felfedezések nyitott és más tudományokkal összefüggő jellegének tudatosítása, - a jelenlegi előnyök és hátrányok melletti érvelés, illetve az életre és a környezetvédelemre történő távlati kihatás. Például: Egy gyűjtőtó megépítésének a pozitív és negatív kihatásai VII osztályos téma. A viszonyítási célkitűzések megtalálhatók a líceumi programokban is. C.1.2. A kémia keretén belül, minden szerves vagy szervetlen vegyületcsoport tanulmányozása alkalmával, fel kell hívni a figyelmet ezen vegyületek esetleges mérgező, illetve a környezetet szennyező hatására. Így ökológiai és környezetvédelmi elemek jelennek meg a különböző témák keretein belül. 6

8 A nagy vegyi kombinátok bemutatásánál, a környezetre való hatásukat is ecsetelni kell! A VIII-IX. és XI-XII. osztályok jelenlegi programja tartalmaz Biokémiai és ökológiai fogalmak című fejezeteket. C.1.3. A biológia keretén belül a gimnáziumi osztályoknál (V-VII.) a Növénytan, Állattan, Az ember anatómiája és fiziológiája tantárgyak keretén belül megjelennek a természet megfigyelésére történő utalások, az ember-természet kapcsolatának tanulmányozása, a környezeti feltételek változása, növények és állatok alkalmazkodása, az anyag körforgása a természetben, az ember szerepe a bioszférában, stb. VIII. osztályban megjelenik az ökológia, mint különálló tantárgy, amelyben általános ökológiai fogalmak sajátítandók el (mi az ökológia?, a biotop, a biocönózis, bioszféra, ökoszféra, környezetpusztítás, fontosabb szennyezés típusok, a szennyeződés hatása a szervezetre, környezetvédelem és fenntartás, az evolucionizmus általános fogalmai, stb.). A növénytan keretén belül a diákok megismerik a különböző növénycsoportokat, melyek létezése feltétel a többi élőlény (beleértve az embert is) létezésének. A növények biztosítják, a fotoszintézis folyamata által, a légzéshez szükséges oxigént, és részben - az ember életéhez szükséges táplálékot. Az összehasonlító állattani és anatómiai témák keretein belül a tanulók információkat szereznek a növények és állatok szerepéről az ember életében. A rovarok tanulmányozásánál ki kell emelni ezek szerepét a növények beporzásában. Az állatok és zöld növények részesei számos táplálkozási láncnak és rendszernek, ezáltal részt vesznek az energia körforgásában és átalakulásában. Túlzott kihasználásuk miatt egyes állatok száma ijesztően csökkent, néhányan közülük mára teljesen kihaltak. Az ember anatómiája és fiziológiája, illetve a higiénia keretein belül felvetett témák nagy része, ökológiai és természetvédelmi problémákat is tárgyal. Az ember harmonikus, fizikai és intellektuális fejlődése csak egy tiszta környezetben képzelhető el, amelyben a természet és a társadalom teljes harmóniában léteznek. Az élő környezet zajokkal, porral, mérgező anyagokkal, stb. való szennyezése megmagyarázza bizonyos betegségek elterjedését. A genetikai és evolucionista témák keretein belül, a tanulók megtudják, hogy minden háziállat és termesztett növény a vadon élő növény- és állatvilágból származik. Olyan új növény- és állatfajták megteremtése, amelyek termékenyebbek és ellenállóbbak abiotikus és biotikus tényezőkkel szemben, csak úgy lehetséges, ha ezek vadon élő rokonait megvédik. A gimnáziumi illetve líceumi oktatásban használt biológiai és földrajzi programok kiterjedt ökológiai és környezetvédelmi fogalmakat tartalmaznak, sokkal részletesebben kidolgozva, leggyakrabban a választható tantárgyak keretein belül. Minden tanügyi intézményben, a választható tantárgyak keretein belül, környezetvédelmi tevékenységeket valósítanak meg. C.1.4. A földrajz keretén belül már az elemi oktatásban bevezetnek környezetvédelemre vonatkozó fogalmakat. A VIII. osztályban, Románia földrajzának tanulmányozása során bemutatják a legfontosabb környezetvédelmi módszereket, és ennek fontosságát. IX. osztályban az Általános fizikai földrajz keretén belül a Bioföldrajz című fejezet a növények és állatok bolygó szintű elterjedésére és a fellépő környezetvédelmi gondokra tér ki. X. osztályban a humán földrajz és világgazdaság keretén belül a mezőgazdaság földrajza, városi és vidéki ökológia fejezeteknél megjelennek az ipar környezetre gyakorolt hatásáról, illetve a mezőgazdasági területekről szóló témák. XI. osztályban a Környezet földrajza teljes tartalma bolygószinten foglalkozik a geoökológiával (az értelmezett és használt fogalmak: környezet, földrajzi környezet, ökológiai környezet, szárazföldi környezet, földrajzi táj, geoszisztéma, városi környezet, mezőgazdasági környezet, antrópikus környezet). A szárazföldi környezet elemeit három csoportba osztják: elsőrendű, származtatott és antrópikus. A környezetben észlelhető kapcsolat-típusokat, a szárazföldi környezet fejlődését, a bolygón található földrajzi környezet-típusokat, az antrópikus környezet hatását városi és falusi viszonylatban, ezek következményeit, az ipari fejlődés, az anyagi erőforrások kiaknázása és a városiasodás közötti kapcsolatokat (a környezetre gyakorolt hatásain keresztül) mind tanulmányozzák a diákok e tantárgy keretein belül. A környezet védelme fejezet bemutatja a nemzeti parkokat, a természeti ritkaságokat, a bioszféra rezervációit. 7

9 C.2. Az Ember és társadalom curriculáris terület tartalmazza a szocio-humán tantárgyakat is. Az elemi, gimnáziumi, és szakiskolai szintű oktatásban, az Állampolgári nevelés az alapcurriculumba foglaltatik. E tantárgy programjában megjelenő keret és viszonyítási célkitűzések, explicit vagy implicit módon célozzák meg az ökológiai nevelést, a diákok környezettel szembeni fogékonyságát, érzékenységük nevelését, figyelmük felkeltését a környezet megóvásának fontosságára, bármely egyéni vagy csoportos tevékenységük során. Középiskolai oktatási szinten az alap- curriculumban megjelenő szocio-humán tantárgyak a következők: Logika és érvelés, Pszichológia, Társadalomtudomány, Gazdaságtan, Filozófia, Esztétika, Vállakozás-nevelés. E tantárgyak programjai, egyebek mellett tartalmazzák a következő általános kompetenciát: a társadalmi környezethez való kritikus és tudatos viszonyítás és a hozott döntések racionális megalapozása. Explicit a gazdaságtan programja utalásokat tartalmaz a gazdasági tevékenységek ökológiai vonásaira. Minden felsorolt tantárgy összekapcsolja az ember racionális viselkedését az ökológiai probléma felvetésével, a környezet megóvásával és az élet minőségének megőrzésével. Az alap-curriculumba foglalt tantárgyak mellett számos választható tantárgy létezik, ezek az iskola döntésére bízott curriculum részei. Ezek a tantárgyak problematikájuk és alkalmazási lehetőségeik tekintetében olyan ökológiai és környezetvédelmi nevelési célkitűzéseket fogalmaznak meg, amelyek szerves részei az emberi jogokra való, a globális illetve az interkulturális nevelésnek. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és sport szaklíceumok esetében szaktantárgyak foglalkoznak az ökológiai neveléssel. A liceális oktatásban az Ökológia, mint kötelező tantárgy jelenik meg az elméleti líceumokban (matematika, informatika és természet-tudományok szakon XII. osztályban), technikai líceumokban (turizmus és közélelmezés, mezőgazdasági, állatorvosi, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás szakokon), sport és katonai líceumok (matematika informatika szakon). A technológiák curriculáris területén az ökológia tananyag a technológiai líceumokban (élelmiszeripari, vegyipari, környezetvédelmi, mezőgazdasági, állatorvosi, erdőgazdálkodás és fafeldolgozás) csak három évig kötelező tantárgy. A Globe program keretén belül tanévtől létezik egy környezetvédelmi tartalommal rendelkező választható tantárgy V.-XII. osztályig (A Globe központokban alkalmazzák, Kolozsvár, Prahova, Konstanca megyékben és Bukarestben.). D. A szak- és posztliceális iskolákban, amelyek szakmunkásokat illetve szakembereket képeznek mezőgazdaság profilon, a következő önálló környezetvédelmi anyagokat tanítanak: első évben technikus képzésben: a gabonák tartósítása és az összetett tápanyagok előállítása, Mezőgazdasági termékek minőségének ellenőrzése, másodévben Növényvédelem, Ökológia és környezetvédelem. Ezek a tevékenységek a Phare Vet program keretén belül évi 90 órában zajlanak. E. Az osztályfőnöki órák keretein belül évi 3-4 órában ajánlott nagyobb hangsúlyt fektetni a környezetvédelmi nevelésre, de az órák elosztása az osztályfőnök feladata. F. Extra-curriculáris és iskolán kívüli ökológiai és környezetvédő körökben zajló tevékenységek kézzelfogható eredményeként pályázatok születnek, és a gyerekek aktívan részt vesznek a környezetrombolást megelőző tevékenységekben. Évente szerveznek környezetvédelmi táborokat, amelyekben ökológiai témákkal kapcsolatos versenyeket rendeznek. Ezek során a diákok bizonyságot tehetnek mind elméleti, mind gyakorlati felkészültségükről. Évente, a különböző világnapok alkalmával versenyeket, kerekasztalmegbeszéléseket, szakmai összejöveteleket, környezetvédelmi pályázatok versenyét szervezik, nemzeti és nemzetközi részvétellel. Így, például az Isztambulban rendezett nemzetközi környezetvédő pályázatok versenyén, hazánk képviselői számos díjat és érmet szereztek, és az általuk bemutatott pályázatok nagy érdeklődésnek örvendtek. A 14 megrendezett versenyből Románia 10-en vett részt. 8

10 Nagyon sok iskolában, diákklubban léteznek környezetvédelmi tartalmú iskolalapok, különböző címmel: Természet barátai, Ökológiai univerzum, stb. Civil szervezetek bevonásával számos, nevelő hatású környezetvédő tevékenységet bonyolítanak le, mint például: A természet iskolája a természetben, Az emberek és a környezet, Zöld pajzs, stb. Ezek a szervezetek folyóiratok kiadásával is népszerűsítik a környezetvédelem terén a diákok által elért eredményeket, és a környezet megvédésére irányuló kézenfekvő tevékenységeiket. Ilyen kiadványok például: Rhododendron, Perspektívák, Atlasz Magazin, stb től napjainkig a Nemzetközi Környezetvédelmi Nap alkalmával a Tanügyminisztérium megszervezte a Nemzeti Környezetvédő Pályázatok Versenyét, Iasi megyében, Muncelul táborban. A verseny komoly sikernek örvendett, olyan pályázatok kerültek bemutatásra minden megyéből, amelyek a helyi környezetvédelmi gondokat tárták fel, és megoldásokat ajánlottak ezekre. Ez képezi a verseny egyik tulajdonképpeni célját: a tanulók bevonását, mind helyi mind nemzeti szinten, a felvetődő környezeti gondok megoldásába. Munkáikban a résztvevők környezetszennyezési és környezetrombolási eseteket mutattak be saját környezetükből, megkülönböztetvén e két fogalmat. Képesek voltak azonosítani azokat a tényezőket, amelyek hozzájárultak a környezet rombolásához. A Kovászna, Maros és Kolozsvár megyékben működő ökológiai körök képviselői tapasztalatcserén vettek részt hollandiai szakemberekkel, környezetvédelmi gondok megoldása érdekében. Hollandiában a gyerekek, fiatalok és felnőttek nevelésének 70%-át a környezetvédelemre való nevelés teszi ki. A bemutatott és díjazott pályázatokból kitűnt, hogy a diákok megértik az ember felelősségét a természettel szemben. Az érintett témák sokrétűsége, illetve a javasolt megoldások arra a következtetésre vezettek, hogy a nevelés fontos szerepet játszik az egész társadalom, de főként a tanulók esetében. Annak érdekében, hogy a környezetvédelemre való nevelés minél hatékonyabb legyen, szükséges a Tanügyminisztérium és más minisztériumok illetve civil és kormányszervezetek közötti kapcsolatok szélesítése, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Főinspektor, Tanügyminisztérium prof. dr. Daniela Călugăru 9

11 ELŐTERJESZTÉSI JEGYZET Az iskola/óvoda választotta curriculum az első megtett lépés a tanügyi rendszer decentralizációja felé, az iskolai egységeknek azon megadott jogán, hogy önállóan döntsenek a nemzeti curriculum egyik szakaszáról. Az iskolai/óvodai szinten, a határozat szabadsága egy esélyt jelent megfelelni egy nyílt, többszörös, alkalmazkodó választás-rendszernek, amely megfelel a gyerekek/tanulók elvárásainak és a nevelési rendszer elsőbbségeinek, és lehetővé teszi egy saját etosz kialakítását. Alkalmazkodván napjaink követelményeihez, miszerint mindenki, aki a nevelés területén működik, felelősséget kell vállaljon a környezet problémáiért, a választható Ökológia és környezetvédelmi nevelés interdiszciplináris jellegű, egy hálás nevelési csoportot céloz meg, az óvodától a gimnáziumig. A heti egy órára tervezett curriculum az óvodásoknak, az elemi és gimnáziumi tanulóknak szól, és lehetőséget ad a tanerőnek, hogy tanulási egységekre tervezze meg a leckéket, a helyi jellegzetességhez és a tanulók egyéni és korosztálynak megfelelő sajátosságaihoz alkalmazkodva. Az egész képzési eljárást a célok tartalmak tanulási tevékenységek rendszere alkotja, amely képességek kialakítását célozza meg. Az általános és a viszonyítási célkitűzések irányítják a gyerekeket/tanulókat az ökológiai és környezetvédelmi problémák iránti készségek és állásfoglalások kialakításában. Interaktív stratégiák segítségével a gyerekek és a tanulók szembesülnek a környezeti jelenségek és folyamatok megfigyelésével és elemzésével, a szellemi munkára való készség gyakorlásával, és ezzel egyidőben egy felelősségteljes és résztvevő viselkedést alakítanak ki a környezettel való kapcsolataikban. A hétköznapi jótanácsok és szokások szorgalmazása növeli az elméleti tartalom gyakorlatba ültetésének mértékét, és lehetőséget nyújt a gyerekek/tanulók tényleges részvételére a környezetvédelemben. A javasolt tevékenységek értékesítik a kreativitást, a képzelőerőt, a csapatszellemet, a versengést, alkalmat biztosítva a gyerekeknek/tanulóknak, hogy szerepet és felelősséget vállaljanak a közösségen belül, hogy életképes megoldásokat nyújtsanak az optimális életkörnyezet megtartására. A hiteles értékelés egy olyan elvárás, amelynek teljesítése attól függ, hogy milyen mértékben sikerül ezt a folyamatot a gyerekeknek/tanulóknak az összetett munkafeladatok elvégzése során nyújtott teljesítményeinek érvényesítése felé irányítani, a mindennapi élethez minél közelebb álló összefüggésben. A kitűzött célok olyan magatartásbeli változások, amelyek a gyerekek/tanulók tanítás tanulás folyamatában történő aktív részvételének felvállalásával alakítanak ki. Ezek elérése érdekében a szerzők minden nevelési szintre javasolják a kiegészítő tananyag-csomagot: Metodológiai útmutatók és Munkafüzetek óvodásoknak/tanulóknak (nyomtatott és elektronikus formában), ami lehetőséget nyújt a személyre szóló, szelektív, a tanár lehetőségeit, a tanulók fogékonyságát, az iskolai egység anyagi alapját és lehetőségeit kihasználó megközelítésnek. A metodológiai természetű ajánlatok tájékoztató jellegűek, míg a lehetséges tanítási egységek és az értékelési módszerek/technikák bemutatása megkönnyíti a csoport/osztály és a tanügyi egység valós helyzetének megfelelő alkalmazást. 10

12 ELEMI OKTATÁS (I-IV) ÖKOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NEVELÉS (Választható tantárgy) ISKOLAI PROGRAM 11

13 KERET CÉLKITŰZÉSEK 1. A környezetvédelemre vonatkozó elemi fogalmak megértése és alkalmazása 2. A környezet kutatására és felfedezésére vonatkozó képességek kialakítása és gyakorlása 3. A környezet minőségének megőrzésére és javítására irányuló ösztönző és felelősségteljes magatartás kialakítása 12

14 VISZONYÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ADOTT PÉLDÁK I. osztály 1. A környezetvédelemre vonatkozó elemi fogalmak megértése és alkalmazása Viszonyítási célkitűzések Az I. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 1.1. kérdéseket megfogalmazni a környezetében (otthon, iskola, park) tapasztalt valós helyzetekről. Tanulási tevékenységek Az I. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - a közvetlen környezetre vonatkozó kérdések megfogalmazása és a környezeti elemek (növények, állatok, víz, levegő, talaj, nap) rajzban történő ábrázolása; - a természet naptárának kitöltése egy rövid időszakra vonatkozóan; - a környezeti elemek azonosítása az irodalmi művekben; - a megkezdett mesék folytatása; - versenyek szervezése tematikus rajzokból (Az otthonom, Az iskolánk, Játék a parkban, Mi tetszett az erdőben). 2. A környezet kutatására és felfedezésére vonatkozó képességek kialakítása és gyakorlása Viszonyítási célkitűzések Az I. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 2.1. képes lesz megfigyelni a közvetlen környezetének az elemeit (otthon, iskola, park) 2.2. képes lesz felismerni a közvetlen környezetében a szennyezéseket. Tanulási tevékenységek Az I. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - a közvetlen környezet összetevőinek felismerése (Találd meg a különbségeket, Az erdő ÁBC-je); - képek sorrendbe helyezése / egy természetes keret kiegészítése a jellegzetes természetes alkotóelemekkel; - az élő és élettelen természeti tényezők megfigyelése; - az osztályban egy élő sarok létrehozása; - az élő sarokban lévő növények / az akváriumban található állatok átalakulásainak megfigyelése; - egyszerű kísérleteken keresztül értse meg a víz, talaj, levegő, nap szerepét az élet fenntartásában; - a szennyezési tényezők megfigyelése és ezek környezetükre gyakorolt hatásainak észrevétele. - közvetlen környezetben szervezett rövid túrákon való részvétel (park, lakónegyed). 13

15 3. A környezet minőségének megőrzésére és javítására irányuló ösztönző és felelősségteljes magatartás kialakítása Viszonyítási célkitűzések Az I. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 3.1. kifejezni a véleményét az ember és környezete között fellépő különböző kapcsolatokról elsajátítani a helyes viselkedési szabályokat és magatartási formákat a természettel való kapcsolatokban konkrét helyzetekben környezetvédő magatartást tanúsítani. Tanulási tevékenységek Az I. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - színdarabok megtekintése / részvétel színdarabokban (A gyermek és az erdő, stb.); - tematikus rajzok készítése (Az iskola udvara ahogyan én szeretném látni, stb.); - faliújságok készítése és bemutatása (Zöld Sarok); - csoporttevékenységekben való részvétel (Miért szomorú az erdei manó? stb.); - az újrahasznosítható anyagok értékesítése; - szelektív hulladékgyűjtés önkéntes tevékenységeken; - újrahasznosítható anyagokból használati tárgyak / játékok készítése (madárfészkek, papírmalom, bábok, tányérkák, ceruzatartók); - az elkészített tárgyakból kiállítás szervezése; - az iskolaudvar örökbefogadása ; - az iskolán belüli zöld övezetek tisztántartása. TARTALOM Alapfogalmak: - A közvetlen környezet (otthon, iskola, park, erdő) alkotóelemei - Az életet fenntartó tényezők (víz, levegő, talaj) A környezet higiéniája: - Az osztályterem higiéniája, a lakás higiéniája. Az ember hatása a környezetre: - A közvetlen környezet szennyezési elemei 14

16 VISZONYÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ADOTT PÉLDÁK II. osztály 1. A környezetvédelemre vonatkozó elemi fogalmak megértése és alkalmazása Viszonyítási célkitűzések A II. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 1.1. használni a környezet védelmét érintő tevékenységekre jellemző nyelvezetet (újrahasznosítás, higiénia, környezeti tényezők, stb.). Tanulási tevékenységek Az II. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - környezetvédelmi témákban rendezett találóskérdésversenyeken való részvétel; - megfelelő tematikájú versek és énekek megtanulása; - hiányos szövegek kiegészítése.; 1.2. összehasonlítani a különböző környezeti tényezők (víz, levegő, talaj) hatását a közvetlen környezetben lévő növényekre és állatokra. - tematikus rajzok készítése (A körülöttem lévő természet, Az erdő a zöld tüdő, stb.); - keresztrejtvények megoldása. 2. A környezet kutatására és felfedezésére vonatkozó képességek kialakítása és gyakorlása Viszonyítási célkitűzések A II. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 2.1. táblázatokban összefoglalni a környezeti tényezőkre vonatkozó megfigyeléseit. Tanulási tevékenységek Az II. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - a természet megfigyelési tevékenységek (a természet naptára); - a háztartási hulladékok megfigyelése és az eredmény táblázatokba foglalása egy adott időszakon belül; 2.2. azonosítani konkrét szennyezési helyzeteket. - kőzetek, növénymagok, talajtípusok gyűjteményének összeállítása; - ok-okozati összefüggés megállapítása az emberi tevékenység és ennek, a környezetre gyakorolt hatása között. 15

17 3. A környezet minőségének megőrzésére és javítására irányuló ösztönző és felelősségteljes magatartás kialakítása Viszonyítási célkitűzések A II. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 3.1. tudatosan részt venni a környezet minőségének fenntartására és javítására irányuló akciókban. Tanulási tevékenységek Az II. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - a Fényképezzétek a természetet kampányban való részvétel; - szerepjátékok megvalósítása A természet ügyvéde, Riporter, stb.; - a lakónegyedben található park tisztántartása; - az iskola környezetének örökbefogadása ; - szelektív hulladékgyűjtés; - facsemeték ültetése; 3.2. állást foglalni a környezet leromlását előidéző helyzetekkel szemben. - a környezet minőségének megőrzését célzó tevékenységekben való részvétel (Ökológiai járőr); - újrahasznosítható anyagokból készült ökológiai ruhák karneválján való részvétel. TARTALOM Alapfogalmak: - Biotikus és abiotikus környezeti tényezők A környezet higiéniája: - Az iskola higiéniája, A lakónegyed higiéniája Az ember hatása a környezetre: - A környezetben észlelt szennyezések. 16

18 VISZONYÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ADOTT PÉLDÁK III. osztály 1. A környezetvédelemre vonatkozó elemi fogalmak megértése és alkalmazása Viszonyítási célkitűzések A III. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 1.1. környezetvédelemmel kapcsolatos beszélgetések kezdeményezésére konkrét helyzetekkel bemutatni a környezeti tényezők pozitív / negatív hatását. Tanulási tevékenységek Az III. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - keret szövegek feldolgozása (Egy esőcsepp gondjai, Válassz: város vagy erdő, Az erdőlakók jogainak nyilatkozata, Az ember és a madár); - rajzverseny (Védett növények és állatok); - találkozók a környezetvédelemmel foglalkozó intézmények képviselőivel; - a környezetvédelemmel foglalkozó intézmények meglátogatása; - szerepjátékok (Egy napra te vagy a polgármester). 2. A környezet kutatására és felfedezésére vonatkozó képességek kialakítása és gyakorlása Viszonyítási célkitűzések A III. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 2.1. konkrét példákból felmérni az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait megmagyarázni a környezetben észleltek közötti kapcsolatokat és egymásrahatásokat. Tanulási tevékenységek Az III. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - tanulmánykiránduláson való részvétel A város és környezete, A falu környezete, stb. - tematikus mappák, portfóliók, plakátok, kollázsok készítése (Lakónegyedem, A jövő városa, Az ember és az erdő, stb.); - az iskola közelében lévő park felszereltségéről végzett megfigyelések eredményeinek táblázatba foglalása; - szerepjátékok (A tölgy ügyvédje); - megfigyelési lapok kitöltése (tevékenységek, okok, hatások); - szakfolyóiratok olvasása; - a környezetben való helyes viselkedés szabályzatának összeállítása. 17

19 3. A környezet minőségének megőrzésére és javítására irányuló ösztönző és felelősségteljes magatartás kialakítása Viszonyítási célkitűzések Tanulási tevékenységek A III. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: Az III. osztály folyamán a követező 3.1. megkülönböztetni a környezettel kapcsolatos pozitív és negatív tevékenységeket. tevékenységek javasoltak: - a Zöld sarok létrehozása; - környezetvédelmi témájú kérdőívek kitöltése; 3.2. népszerűsíteni környezetvédő értékeket. - tudatosítási kampányokban való részvétel: szórólapok, kitűzők, plakátok készítése; - önkéntes tevékenységekben való részvétel; - pénzalap létrehozása a hulladékok értékesítésével. TARTALOM Alapfogalmak: - A biotikus és abiotikus tényezők közötti ok-okozati és trófikus kapcsolatok. A környezet higiéniája: - A helység higiéniája. Az ember hatása a környezetre: - Védett növények és állatok. A kipusztulással fenyegetett növények és állatok védelme. - Hulladékok a környezetszennyezés forrásai. 18

20 VISZONYÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ADOTT PÉLDÁK IV. osztály 1. A környezetvédelemre vonatkozó elemi fogalmak megértése és alkalmazása Viszonyítási célkitűzések A IV. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 1.1. különböző stílusban beszélgetni a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételeiről megindokolni a környezetvédelem szükségességét. Tanulási tevékenységek Az IV. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - környezetvédő szabályok kidolgozása: Ökoturizmus 10 lépésben, Útmutató kirándulóknak; - szerepjátékok Az ember a világ ura, stb.; - az ökológiai értékeket népszerűsítő plakátok elkészítése; - saját készítésű tárgyakból rendezett kiállítások (lampionok, virágvázák, stb.); - szakfolyóiratok, szakdolgozatok, az internet tanulmányozása; - információs pontok létrehozása az iskolában. 2. A környezet kutatására és felfedezésére vonatkozó képességek kialakítása és gyakorlása Viszonyítási célkitűzések A IV. osztály befejeztével a tanuló képes lesz: 2.1. értelmezni a környezetben tapasztaltakat (okok, okozatok) kihangsúlyozni a környezet hatását az ember egészségére (kockázati tényezők hőmérsékletváltozás, nedvességtartalom, szennyezések) feltételezések ellenőrzésére kísérletek elvégzése nyomán. Tanulási tevékenységek Az IV. osztály folyamán a követező tevékenységek javasoltak: - tematikus kirándulásokon való részvétel: a megye turisztikai látványosságainak meglátogatása; - útinaplók / útmutatók kidolgozása (A víz hatása a domborzatra, stb.); - fényképalbumok összeállítása (Így helyes így helytelen); - esettanulmányok megvalósítása (Tiszta víz mindenkinek, Savas esők, A levegő szennyezése, A vakond, stb.); - a tiszta víz minőségét / termő talaj tulajdonságait kimutató egyszerű kísérletek elvégzése. 19

Szakirányítók: Roşu Elisaveta Pető Csilla. Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium

Szakirányítók: Roşu Elisaveta Pető Csilla. Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Szakirányítók: Roşu Elisaveta Pető Csilla Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta

Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Jelen anyagot a Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium 2730/03.12.2007.-es Miniszteri Rendelet által finanszírozta Ingyenes forgalmazás, könyvtári rendszerben 1 Nevelési Kutatási és Ifjúsági Minisztérium

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A kooperatív tanulás módszereinek alkalmazása a mindennapi ismeretek tanórákon

A kooperatív tanulás módszereinek alkalmazása a mindennapi ismeretek tanórákon Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola A kooperatív tanulás módszereinek alkalmazása a mindennapi ismeretek tanórákon Készítette: Hepka Judit Budapest, 2006 Tartalomjegyzék Bevezetés...2

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben