Tudományos bizonyítékok szerepe a betegellátásban, szakmai irányelvek, klinikai audit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos bizonyítékok szerepe a betegellátásban, szakmai irányelvek, klinikai audit"

Átírás

1 REZIDENSI TÖRZSTANFOLYAM SZEGED, NOVEMBER 05. Tudományos bizonyítékok szerepe a betegellátásban, szakmai irányelvek, klinikai audit DR. PAULIK EDIT SZTE ÁOK NÉPEGÉSZSÉGTANI INTÉZET

2 Annual average growth rate in per capita health expenditure, real terms, 2003 to 2016 (or nearest year) Source: OECD Health Statistics 2017.

3 ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon alapuló orvostudomány és a technológiaelemzés eredményei a döntéshozatalban felhasználásra kerülnek (A Miniszteri Bizottság R(97) 17. számú ajánlása)

4 EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE (új lehetőségek) OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE (új követelmények) EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA-ELEMZÉS eredményesség kutatás hatékonyságkutatás bizonyítékon alapuló orvoslás

5 Egészségügyi technológia AZ EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA a prevencióval, diagnosztikával és terápiával kapcsolatos tudományos eredmények gyakorlati megvalósítása, csoportjai: eszközök, berendezések, felszerelések és segédeszközök gyógyszerek terápiás, ápolási és sebészeti beavatkozások az egészségügyi ellátás szervezete, felépítése kiszolgáló rendszerek szervezeti, finanszírozási és menedzsment rendszerek

6 Egészségügyi technológiaelemzés Health Technology Assessment (HTA) Az adott gyógyító-megelőző, illetve ápoló eljárás biztonságosságának, hatásosságának és költséghatékonyságának, illetve közpénzekből való támogatásának társadalmi, politikai, etikai és gazdaságossági szempontjainak előre lefektetett szigorú módszertan szerinti elemzése. CÉLJA az egészségpolitikusok, egészségügyi döntéshozók, az egészségügyben dolgozó szakemberek és a páciensek tudományos alapokon nyugvó döntéseinek elősegítése, ha a technológiának magas az egységnyi, illetve az aggregált költsége komplex technológia, sok bizonytalansági tényező új alkalmazás, ellentmondások, kevés tapasztalat az adott technológia alkalmazásának mértékében nagyok a különbségek

7 Egészségügyi technológiaelemzés A használatos technológiáknak és azok hatásainak a szisztematikus elemzésével foglalkozó diszciplína, amely tevékenység során egy vagy több területet ölel fel a következő főbb csoportok közül: klinikai biztonság a folyamatok jellemzői hatásosság (efficacy) eredményesség (effectiveness) hatékonyság (efficiency) megfelelőség gazdasági következmények társadalmi, jogi, etikai és politikai következmények

8 Hatásosság, eredményesség és hatékonyság HATÁSOS EREDMÉNYES HATÉKONY Működik-e a klinikai gyakorlatban? Működik-e a valódi életben? Eredményezi-e a források hatékonyabb felhasználását?

9 Hatékonyság (efficiency) Gazdaságilag úgy jellemezhető, hogy egy termék előállítása során nincs a termelés során veszteség ha ugyanazt az eredményt minél kisebb költséggel állítjuk elő vagy adott költségkeretek mellett az eredmény maximalizált (és már tovább nem növelhető)

10 Egészségügyi technológia-elemzés AZ EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIAELEMZÉS megmutatja hogyan célszerű elosztani a forrásokat az ellátás egyes területei között DÖNTÉSTÁMOGATÁS Melyik betegcsoport számára a leghasznosabb a terápia? A betegség melyik fázisában lehet a legeredményesebben alkalmazni? Rutinkörülmények között alkalmazva milyen veszélyekkel jár? Mennyire költséghatékony a jelenlegi rutinterápiához képest? Érdemes-e, szükséges-e és/vagy méltányos-e közpénzekből finanszírozni?

11 Bizonyítékokon alapuló döntések Egészségtudomány Orvostudomány Népegészségügy Prevenció Egészségmegőrzés Egészségfejlesztés Egészségpolitika az egészségmegőrzés szakpolitikáinak és gyakorlatának bizonyítékokon alapuló megközelítését alkalmazzák, a kvalitatív és kvantitatív módszerek teljes kínálatának felhasználásával (WHO 51. közgyűlése, 1998). EVIDENCIA = BIZONYÍTÉK

12 Bizonyítékokon alapuló orvoslás, BAO Evidence-Based Medicine, EBM az egyes orvos klinikai szakismeretébe beleintegrálja a legjobb rendelkezésre álló klinikai bizonyítékot, amelyet az orvostudományi kutatások nyújtanak. Sackett et al.: Evidence-based medicine, EBM Dr. David Sackett The Father of EBM

13 EBM / EBHC miért van rá szükség? Az új technológiák bevezetésének, elterjedésének gyorsasága, a sok új információ, amelyet egyéni szinten nehéz szelektálni. A nem megfelelő ellátás magas szintje és az ebből adódó pazarlás. A nem megfelelő vagy kétes indikációval történő beavatkozások, ellátások indokolatlanul növelik az egészségügyi kiadásokat.

14 Az egészségügy hatékonysággal kapcsolatos problémái praxisvariációk problémák a megfelelőséggel a technológiák ellenőrizetlen diffúziója a fejlett országok számára előállított egészségügyi technológiák alacsonyabb hatékonysága a fejlődő és a közepes jövedelemmel rendelkező országokban

15 18,7 17,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,5 21,1 21,0 20,8 20,8 20,8 30,2 30,2 30,1 28,7 27,9 27,8 26,3 26,2 26,0 25,4 24,5 38,0 37,2 36,2 35,3 34,0 32,9 32,3 32,2 46,8 46,0 53,1 Caesarean section rates, 2015 (or nearest year) Per 100 live births Source: OECD Health Statistics 2017.

16 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 119. (3) Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy a) azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltató nyújtsa; b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások; c) az egyén számára ca) egészségi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges állapotjavulást eredményezze, cb) lehetővé tegye a betegjogok érvényesülését, d) a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen; e) biztonságos legyen mind a betegek, mind az ellátásban közreműködők részére.

17 Bizonyítékon alapuló orvoslás Evidence-Based Medicine, EBM A gyógyító tevékenységnek az a módja, amely a döntéseket a legújabb, megbízható tudományos eredményekre, az évek alatt megszerzett klinikai tapasztalatra és a betegek preferenciáira építi. Olyan gyógyításhoz, illetve döntéshozatalhoz használt módszertan, amelynél a rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékok (eredmények) gyűjtése és kritikus értékelése alapján döntenek az egyes terápiák, illetve a gyógyító-megelőző tevékenységek gyakorlati alkalmazásáról. Egyéni (klinikai) tapasztalat EBM Legjobb gyakorlat, elérhető evidenciák Beteg preferencia (érték)

18 Bizonyítékokon alapuló orvoslás/egészségügy (EBM/EBHC) INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYÁG a rendelkezésre álló legjobb tudományos tények használata az orvosi döntéshozatalban, a mindennapos orvosi gyakorlatban a tudományos eredmények és az egyéni tapasztalatok harmonikus szintetizálása a beteg-centrikus tudományos eredmények naprakész használata DE NEM mechanikus szakácskönyv NEM szorítja ki az egyéni tapasztalatot NEM tiltja meg a betegek preferenciáinak figyelembevételét NEM költségcsökkentő eljárás

19 Bizonyítékokon alapuló orvoslás/egészségügy CÉLJA, A HATÁSOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG BIZTOSÍTÁSA, AZAZ a megfelelő betegen, a legjobb időben, a megfelelő helyen, a megfelelő módon, a szükséges ideig, a legkedvezőbb költségek mellett alkalmazzuk a különböző gyógyító-megelőző eljárásokat.

20 A bizonyítékok keletkezése

21 Az epidemiológiai vizsgálatok FŐBB típusai Vizsgálati típusok MEGFIGYELÉSES INTERVENCIÓS Leíró Elemző Nem kontrollos Kontrollos Esetismertetés Eset-sorozat Keresztmetszeti felmérés Ökológiai (korrelációs) vizsgálat Eset-kontroll Kohorsz Nem randomizált Randomizált

22 A bizonyítékok alapvető hierarchiája eredetük szerint *

23 Randomizált, kontrollált vizsgálatok

24 A randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok tervezésének alapvető szempontjai A valóban véletlenszerű besorolás A csoportok összehasonlíthatósága a vizsgálat kezdetekor A besorolás titkossága Az eredmény független, vak kiértékelése A követéses vizsgálatból kiesettek kérdése Az eredmények kezelési szándék szerinti elemzése

25 Az áttekintő közlemények, rendszerezett áttekintő közlemények, metaanalízisek és egyedi adatokat összegző metaanalízisek halmazai EGY MÉRÉS NEM MÉRÉS

26 A rendszerezett és a hagyományos, elbeszélő jellegű (narratív) áttekintő közlemények összehasonlítása RENDSZEREZETT ÁTTEKINTŐ KÖZLEMÉNY Egy adott orvosi vagy egészségügyi kérdés összefoglaló tárgyalása A szerző előre lefektetett, a közleményben leírt elvek szerint törekszik az összes létező információ összegyűjtésére Az olvasó a leírás alapján megismételheti az információgyűjtést, az új adatgyűjtés alapján tudományos értelemben vitathatja a szerző állításait Szerző olvasó viszony:mellérendeltség ( kollégák ) ELBESZÉLŐ JELLEGŰ ÁTTEKINTŐ KÖZLEMÉNY Egy adott orvosi vagy egészségügyi kérdés összefoglaló tárgyalása A szerző a legjobb szándéka szerint összegyűjti az általa fontosnak tartott információt Az olvasónak nincs lehetősége megkérdőjelezni a szerző információgyűjtésének teljességét, ezért tudományos értelemben nem vitathatja az állításait sem Szerző olvasó viszony: alárendeltség ( tanár és diák )

27 Meta-analízis (elemzések elemzése) Archie Cochrane ( ) Cochrane Collaboration (1993- ) Másodelemzés - a kutatási témához kapcsolódó, rendelkezésre álló információk/evidenciák (vonatkozó szakcikkek, irányelvek, adatbázisok, kutatások, tanulmányok) összegyűjtése, szisztematikus irodalomkeresés, rendszerezés, összehasonlító (analitikus) feldolgozás Előnye: a hatás becslése vagy valamely hipotézis vizsgálata sokkal nagyobb mintán végezhető el, mint az egyes vizsgálatokban külön-külön. Klinikai és epidemiológiai vizsgálatokban egyaránt alkalmazzák.

28 A metaanalízis lépései (Egger és mtsai nyomán) A vizsgálat protokolljának elkészítése Irodalomkeresés Valamennyi szóba jövő tanulmány ellenőrzése (metodika, terápia, a betegek jellemzői) Ki kell válogatni a felhasználni kívánt tanulmányokat Minden egyes tanulmány esetén kalkulálni kell a hatás nagyságát, konfidencia intervallummal és valószínűséggel Az összesített eredmény kalkulálása konfidencia intervallummal Érzékenységi analízis Leírás

29

30 A tudományos bizonyítékok típusai "US Preventive Services Task Force, 1989 I. Erős tudományos bizonyíték, amely legalább egy, tökéletesen kivitelezett, megfelelő méretű randomizált vizsgálatból (RCT), vagy több kisebb RCT meta-analíziséből származik. II-1. Tudományos bizonyíték, amely jól megtervezett, nem randomizált kontrollált vizsgálatból származik. II-2. Tudományos bizonyíték, amely jól megtervezett, kohorsz vagy esetkontroll analízisből és lehetőleg több centrumtól vagy kutatócsoporttól származik. II-3. Tudományos bizonyíték, amely esettanulmányokból, illetve jelentős eredményre vezető nem kontrollált felmérésből származik. III. Vezető szakmai szervezetek klinikai tapasztalatokon alapuló véleménye, leíró tanulmányok vagy szakértői csoportok véleménye. IV. Nem megfelelő, metodikai problémákkal terhelt vagy egymásnak ellentmondó tudományos bizonyítékok.

31 Mi történik a legújabb tudományos eredményekkel? Nem tudjuk interpretálni a tudományos közlemények statisztikai számításait, eredményeit Nem tudjuk kritikusan elemezni a tudományos közlemények eredményeit Az EBM, mint módszertan segít a tudományos eredmények értékelésében: eldönteni, hogy mennyire megbízható az eredmény, meghatározni az eredményeket, felmérni, hogy mennyire hasznosítható az eredmény a gyakorlatban életpályát átívelő folyamatos tanulás

32 A bizonyítékokon alapuló orvoslás gyakorlatba történő átültetése 1. strukturált kérdésfeltevés, 2. szisztematikus irodalomkeresés, 3. a fellelt irodalom kritikus értékelése, 4. a bizonyítékok szintjeinek és az ajánlások erősségének a meghatározása, 5. a bizonyítékok gyakorlati alkalmazása (pl. bizonyítékokon alapuló irányelvek kidolgozása, az irányelvek alkalmazása hatásának elemzése).

33 Az EBM folyamata - 5As A klinikai kérdés megfogalmazása ASK ASK ACQUIRE APPRAISE APPLY ASSESS A folyamat értékelése ASSESS A legjobb bizonyíték keresése ACQUIRE A bizonyíték gyakorlati alkalmazása a döntéshozatal során APPLY A bizonyíték értékelése APPRAISE

34 A strukturált kérdésfelvetés PICOmodellje Patients a beteg vagy a klinikai probléma leírása Intervention a diagnosztikus beavatkozás (új eljárás) meghatározása Control összehasonlítás (a diagnosztikus beavatkozás összevetése a referencia standard módszerrel, vagy egy másik diagnosztikai eljárással) Outcome a klinikai kimenetel vagy végeredmény meghatározása (halálozás, életminőség) JÓ KLINIKAI KÉRDÉS

35 Klinikai kérdések és vizsgálati típusok A különböző kérdésekre különböző típusú vizsgálatokból kaphatunk megbízható választ Kérdés Etiológiai és rizikófaktorok Gyakoriság Diagnózis Prognózis Beavatkozás/Intervenció Legmegfelelőbb vizsgálati típus Kohorsz vizsgálat Eset-kontroll vizsgálat Kohorsz vizsgálat, keresztmetszeti vizsgálat Keresztmetszeti vizsgálat Kohorsz vizsg./ túlélésre irányul Randomizált kontrollált vizsgálat (RCT)

36 A bizonyítékok keresése az evidenciák forrásai Elsődleges források: PubMed (MEDLINE) Current Contents Science Citation Index Cochrane Database of Systematic Reviews Magyar Orvosi Bibliográfia, stb. Másodlagos források: tankönyvek konzílium, stb.

37 Forráskutatás számítógépes eszközökkel Internetes keresőmotorok EBSCO (felsőoktatási intézményeken keresztül elérhető) Medline Health Source: Nursing/Academic Edition PubMed ( EISZ adatbázisok ( Web Of Science Science Direct SpringerLink Scopus ( OVID (felsőoktatási intézményeken keresztül elérhető) MATARKA ( (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) MTMT ( (Magyar Tudományos Művek Tára) Forrás: Oláh András (szerk.): Az ápolástudomány tankönyve Könyvtárak adatbázisai MOKKA ( (Magyar Országos Közös Katalógus) Felsőoktatási intézmények könyvtári oldalai Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem

38 Cochrane Kollaboráció (CK) Nonprofit nemzetközi szervezet Névadója: Archie Cochrane, angol epidemiológus az első Cochrane-centrum megnyitása, Anglia CÉLJA az egészségügyi ellátás területén rendszerezett tanulmányok készítése, folyamatos frissen tartása és terjesztése

39 A Cochrane Könyvtár adatbázisai rendszerezett tanulmányok hatékonysági vizsgálatok összefoglalói kontrollált vizsgálatok gyűjteménye az áttekintő Cochrane-tanulmányok módszertani adatbázisa

40

41 Szakmai irányelvek (fogalma) 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet szisztematikusan kifejlesztett ajánlássorozat, meghatározott ellátási körülmények között az ellátandók jól körülhatárolt körére vonatkozik, ajánlásai jól azonosíthatók, tudományos bizonyítékokra, illetve valamennyi érintett szakterület szakértőinek véleményére támaszkodva, a betegek szempontjainak figyelembevételével az ellátók és ellátandók adott egészségügyi ellátással kapcsolatos megfelelő döntéseit segíti elő.

42 Szakmai irányelvek alkalmazásának célja döntéstámogatás az ellátás rövid és hosszú távú költségkihatásainak elemzése az ellátási gyakorlatban megfigyelhető különbségek csökkentése a nem megfelelő ellátás csökkentése és a betegeredmények javítása.

43 * A szakmai irányelvek előnyei átláthatóbb, biztonságosabb ellátás szakmailag releváns, gyakorlatban alkalmazható ajánlások az egyes tevékenységek szakmai tartalmának meghatározása alkalmazásuk a minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés alapja

44 A szakmai irányelvek hátrányai (?) nehezítik az egyes betegek igényeinek való megfelelést korlátozzák az ellátási szabadságot és a személyzet rugalmasságát költségnövekedést okozhatnak

45 Az irányelv témák kiválasztásának általános kritériumai a klinikai probléma prevalenciája költségek a betegség súlyossága nézetkülönbség vagy bizonytalanság a megfelelő ellátásról az irányelv lehetséges hatása

46 A szakmai irányelvek elvárt sajátosságai SAJÁTOSSÁG Validitás Költség-hatékonyság Megismételhetőség Megbízhatóság Reprezentatív kidolgozás Klinikai alkalmazhatóság Klinikai rugalmasság Világosság Részletes dokumentáció Ütemezett felülvizsgálat Használtsági felülvizsgálat JELENTÉS Az elérhető bizonyítékot helyesen értelmezi, ezáltal a valid irányelvek követése javulást eredményez az egészségben Az irányelvek elfogadható költségek mellett vezetnek egészségi állapot javuláshoz Ugyanazon bizonyíték feltételezésével egy másik csoport hasonló ajánlásokat tesz. Ugyanolyan klinikai környezetet feltétlezve egy másik egészségügyi szakember hasonlóan alkalmazza azokat. Minden kulcsfontosságú terület és érdek (beleértve a betegeket is) közreműködik az irányelv kidolgozásában. A célpopulációt a tudományos bizonyítékoknak megfelelően határozzák meg. Az irányelvek azonosítják a kivételeket és megmutatják, hogy hogyan lehet a döntéshozatalba bevonni a beteg érdekeit. Az irányelvek pontos definíciókat, egyértelmű nyelvezetet, és felhasználóbarát formátumokat használ. Az irányelvek rögzítik a résztvevőket, feltételezéseket és módszereket; valamint az ajánlásokat összekapcsolják az elérhető bizonyítékokkal Az irányelvek rögzítik, hogy mikor és hogyan kell őket felülvizsgálni Az irányelvek megmutatják azon módszereket, ahogyan az ajánlásokkal való együttműködés megfelelően ellenőrizhető.

47 Az irányelvek fejlesztésének és alkalmazásának motivációs tényezői Növekvő pénzügyi nyomás nehezedik az egészségügyi ellátási rendszerre. Az egészségügyi rendszerek világszerte szembekerültek a technikailag, orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető dilemmájával. Napjainkban a technikailag lehetséges eljárások összessége olyan költséges, hogy a világ leggazdagabb országai sem képesek azt finanszírozni. Az új technológiák bevezetésének, elterjedésének gyorsasága, a sok új információ, amelyet egyéni szinten nehéz szelektálni. A nem megfelelő ellátás magas szintje és az ebből adódó pazarlás. A nem megfelelő vagy kétes indikációval történő beavatkozások, ellátások indokolatlanul növelik az egészségügyi kiadásokat.

48

49

50 Módszertani levelek prevenciós, diagnosztikai, terápiás vagy rehabilitációs eljárás leírások melyeket az adott szakma (szakmák) elismert személyiségei szakértői vélemények alapján dolgoznak ki jól meghatározott körülmények fennállása esetén az ellátók számára direktívaként

51 Helyi eljárás leírás (protokoll) Az egészségügyi intézmény által a helyi gyakorlatot leíró események és tevékenységek rendszerezett listája, melynek célja az intézményben zajló folyamatok működésének optimalizálása, szervezettségének fokozása, és ezen keresztül az intézet által nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos biztosítása. A helyi protokollok kidolgozása átláthatóvá teszi minden érintett számára saját szerepét az ellátási folyamatban támogathatja az új dolgozók munkába lépését segíti a felelősségi szintek kialakítását

52 Klinikai audit Belső klinikai audit: A klinikai audit ciklikusan ismétlődő folyamat, melynek során orvosok, ápolók, szakdolgozók és egyéb szakemberek szisztematikusan áttekintik a betegellátó tevékenységük eredményességét befolyásoló működési és szakmai tényezőket, és ha szükséges, változtatnak a betegek kezelésével és ellátásával kapcsolatos gyakorlatukon. Külső klinikai audit: biztonság hatásosság hatékonyság folyamatos javítás A klinikai audit ciklikusan ismétlődő folyamat, melynek során szakértők szisztematikusan át tekintik a betegellátó tevékenység minőségét, és ha szükséges, fejlesztési javaslatot fogalmaznak meg a betegek kezelésével és ellátásával kapcsolatos gyakorlatra vonatkozóan.

53 Klinikai audit tervezése és végzése Standard meghatározása: az egészségügyi szolgáltató a szakmai tevékenységének értékelése érdekében klinikai auditot tervez és végez. A standard célja: a szakmai ellátás szisztematikus értékelése és fejlesztése Érintett egységek, személyek A standard tartalma a teljesüléshez szükséges tevékenységek OBDK (külső audit), Pilot study: Tervezett csípőprotézis műtétek antibiotikum profilaxisának megfelelősége Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fekvő- és járóbetegellátás standardjai. Egészségügyi Közlöny, 2016; 65(15):

Tudományos bizonyítékok szerepe a betegellátásban, szakmai irányelvek, klinikai audit

Tudományos bizonyítékok szerepe a betegellátásban, szakmai irányelvek, klinikai audit REZIDENSI TÖRZSTANFOLYAM SZEGED, 2017. NOVEMBER 10. Tudományos bizonyítékok szerepe a betegellátásban, szakmai irányelvek, klinikai audit DR. PAULIK EDIT SZTE ÁOK NÉPEGÉSZSÉGTANI INTÉZET ORVOSILAG LEHETSÉGES

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon alapuló orvostudomány és a technológiaelemzés

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet TÖRZSKÉPZÉS Szeged, 2014. november 6. Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Mi is az az Evidence Based Medicine?

Mi is az az Evidence Based Medicine? Mi is az az Evidence Based Medicine? Lőke János Gyermektüdőgyógyász Továbbképzés - 2003 Mi a legvalószínűbb diagnózis a következő betegnél? Nyolc éves fiúbeteg, 130 cm, 25 kg. Három napja megfázott, köhög,

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

A klinikai auditrendszer bevezetése és működtetése

A klinikai auditrendszer bevezetése és működtetése TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban A klinikai auditrendszer bevezetése és működtetése

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások

A bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások A bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások (Az anyag az MTA Orvosi Tudományok Osztályának 2011. évben közzétett állásfoglalása alapján készült) (Az anyagot a 2018. június 20-i

Részletesebben

A szakmai irányelvek jelentősége, szerepe

A szakmai irányelvek jelentősége, szerepe XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK A szakmai irányelvek jelentősége, szerepe Dr. Kárpáti Edit Dr. Muzsik Béla Szakmai irányelv Olyan szisztematikusan kifejlesztett szakmai ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Szisztematikus elemzés 1. Szisztematikus elemzés -2. Az evidenciákon alapuló klinikai vizsgálattípusok

Szisztematikus elemzés 1. Szisztematikus elemzés -2. Az evidenciákon alapuló klinikai vizsgálattípusok A tudományos tények, bizonyítékok típusai Az evidenciákon alapuló klinikai vizsgálattípusok 2009. November. 9. Minőségi kategóriák I. II-1. II-2. II-3. III. IV. Tudományos bizonyítékok Erős tudományos

Részletesebben

SZTE ÁOK V É L E M É N Y. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Neurológiai Klinika [Válasszon dátumot]

SZTE ÁOK V É L E M É N Y. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Neurológiai Klinika [Válasszon dátumot] SZTE ÁOK V É L E M É N Y [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Neurológiai Klinika [Válasszon dátumot] 1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: AZ EVIDENCIÁK ALAPJÁN ELFOGADHATÓ KOMPLEMENTER ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PR10 dokumentum A.I.M KONZORCIUM február

PR10 dokumentum A.I.M KONZORCIUM február PR10 dokumentum Javaslat(ok) az egységes szemléletű protokoll struktúrájának és tartalmi elemeinek meghatározására A.I.M. 2011 KONZORCIUM 2012. február Készült: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

Pre- és posztanalitikai folyamatok minőségszabályozása

Pre- és posztanalitikai folyamatok minőségszabályozása Pre- és posztanalitikai folyamatok minőségszabályozása Dr. Seres Erika SZTE ÁOK Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Minőség az egészségügyben MINŐSÉG: vevők igényeinek való megfelelés Hívhatjuk:

Részletesebben

BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS A A döntéshozatal olyan megközelítési módja, mely során a legmegbízhatóbb tudományos bizonyítékok ismeretében, az egyé

BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS A A döntéshozatal olyan megközelítési módja, mely során a legmegbízhatóbb tudományos bizonyítékok ismeretében, az egyé Bizonyítékokon alapuló szakmai ajánlások fejlesztése Dr.Dobos Éva (TUDOR Munkacsoport) 1/43 BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS A A döntéshozatal olyan megközelítési módja, mely során a legmegbízhatóbb tudományos

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor műtéttel kapcsolatban előforduló leggyakoribb valós nemkívánatos esemény (1 helyes 1. válasz) 0:51 gyszerű beteg tévesztés terápia tévesztés informed consent (tájékozott beleegyezés) hiánya oldaliság tévesztés

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló orvoslás filozófiája és a GRADE gyakorlati alkalmazása. Mogyorósy Gábor Debreceni Egyetem Gyermekklinika

A bizonyítékokon alapuló orvoslás filozófiája és a GRADE gyakorlati alkalmazása. Mogyorósy Gábor Debreceni Egyetem Gyermekklinika A bizonyítékokon alapuló orvoslás filozófiája és a GRADE gyakorlati alkalmazása Mogyorósy Gábor Debreceni Egyetem Gyermekklinika Amiről szó lesz A bizonyítékokon alapuló orvoslás filozófiája A bizonyítékokon

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Szakmai irányelvek, protokollok a

Szakmai irányelvek, protokollok a Szakmai irányelvek, protokollok a rehabilitációban. Vizitáció. Boros Erzsébet dr - e.boros@rehabint.hu Rehabilitáció_Kötelezı szintentartó tanfolyam_2014.01.30. Minőségügy története az egészségügyben Magyarországon

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4.

Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben. dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Standardok, szakmai irányelvek és az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az egészségügyben dr. habil. Belicza Éva SE EMK 2015. június 4. Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítási eszközei

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Minőség(?) Menedzsment(!) avagy milyen feladatokat lát el a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer

Minőség(?) Menedzsment(!) avagy milyen feladatokat lát el a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Minőség(?) Menedzsment(!) avagy milyen feladatokat lát el a minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály 2014. október 9. Mit értünk

Részletesebben

A BETEGBIZTONSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI. 40. Betegbiztonsági Fórum június 8.

A BETEGBIZTONSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI. 40. Betegbiztonsági Fórum június 8. A BETEGBIZTONSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 40. Betegbiztonsági Fórum 2017. június 8. A TÉMAKÖR SZAKMAI HÁTTERE az egészségügyi ellátás veszélyes tevékenység az előforduló beteg károsodások nemkívánatos események

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA

A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA A HÁZIORVOSI KOMPETENCIA LISTA DEBRECEN 2015.05.28. Dr. Füredi Gyula háziorvos A RENDSZER ALAPJA A RENDSZERSZERŰ MŰKÖDÉS Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működésének a sine qua non-ja, hogy az egyes

Részletesebben

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés

A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek módszertani megközelítése az égési sérülések ellátásának tükrében Bevezetés A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos szemlélet, amely a legjobb tudományos

Részletesebben

K i n c s e s G y u l a

K i n c s e s G y u l a Javaslat az egészs szségügyi gyi technológi giák egységes ges életciklus-esemény- rendszerének nek kialakítására Dr. Kincses Gyula 2005. - 2008. 1/12 A technológi giák k fogalmának jelentősége Az EBM alapú

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK, SAJÁTOSSÁGAIK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK, SAJÁTOSSÁGAIK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK MINŐSÉG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK, SAJÁTOSSÁGAIK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK DR. SAFADI HELÉNA 2015. OKTÓBER 3. MINŐSÉG A KÜLÖNBÖZŐ MINŐSÉGSZEMLÉLETEK TÜKRÉBEN

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.) Az Egészségügyi

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

Kutatások a rehabilitációban ésaz eredmények átadása

Kutatások a rehabilitációban ésaz eredmények átadása Kutatások a rehabilitációban ésaz eredmények átadása Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara lajos.kullmann@barczi.elte.hu ORFMMT 2011. évi Kongresszus Tudományos Bizottságának

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Esetszintű költséggyűjtés: felesleges teher vagy a hatékonyság záloga?

Esetszintű költséggyűjtés: felesleges teher vagy a hatékonyság záloga? Esetszintű költséggyűjtés: felesleges teher vagy a hatékonyság záloga? Dr. Zemplényi Antal Tamás Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság 2017.10.05. Magyarországi Egészségügyi Napok

Részletesebben

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011

EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 EBM elvei, a gyógyszeres és kiegészítő terápiák helye Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 Alapfogalmak Evidence-based medicine (EBM) Tényeken alapuló orvoslás Tudományos alapú

Részletesebben

Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy az hol lelhető fel. Samuel Johnson

Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy az hol lelhető fel. Samuel Johnson Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy az hol lelhető fel. Samuel Johnson Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Betegbiztonságot támogató minőségfejlesztési irányvonalak

Betegbiztonságot támogató minőségfejlesztési irányvonalak Betegbiztonságot támogató minőségfejlesztési irányvonalak dr. Lám Judit Rezidensképzés 2016. Miről lesz szó? Alapfogalmak: a minőség értelmezése az egészségügyben Minőségmenedzsment minőségbiztosítás minőségfejlesztés

Részletesebben

Ápolás Mesterképzési Szak elméleti záróvizsga kérdései 2012/13 tanév

Ápolás Mesterképzési Szak elméleti záróvizsga kérdései 2012/13 tanév Ápolás Mesterképzési Szak elméleti záróvizsga kérdései 2012/13 tanév 1. a) Az ember nevelhetőségéről alkotott elméletek. Értékközvetítés a pedagógiában. Normatív és értékrelativista pedagógiai koncepciók.

Részletesebben

Szakmai allokaćioś rendszer. a betegbiztonságtól a folyamatszervezésen keresztül a finanszírozásig

Szakmai allokaćioś rendszer. a betegbiztonságtól a folyamatszervezésen keresztül a finanszírozásig Szakmai allokaćioś rendszer a betegbiztonságtól a folyamatszervezésen keresztül a finanszírozásig Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer Triázs Munkacsoport Vezető: Dr. Botos Péter XXIII. Magyar Egészségügyi

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20.

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20. Klinikai audit standard NEVES Fórum 2016. október 20. A standard filozófiája Felépítése a PDCA elvet követi Fókusz: minőségügy, betegbiztonság Fejlesztési célú tevékenység A klinikai audit a szakmai tevékenységet

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Európai drogprevenciós minőségi standardok kidolgozásának folyamata és a kézikönyv. Budapest, március 19.

Európai drogprevenciós minőségi standardok kidolgozásának folyamata és a kézikönyv. Budapest, március 19. Európai drogprevenciós minőségi standardok kidolgozásának folyamata és a kézikönyv Budapest, március 19. A drogprevenciós minőségi standardok kimunkálását célzó projekt háttere A projekt célja: arra törekedett,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök uniós normatív szabályai

Orvostechnikai eszközök uniós normatív szabályai Orvostechnikai eszközök uniós normatív szabályai Az egészségügyi ellátásnak szubjektív és feltételei objektív vannak: 1 2 SZUBJEKTÍV: személyek képességei, attitűdje OBJEKTÍV: technikai feltételek, eszközök

Részletesebben

Az első teljesítményértékelési jelentés ( )

Az első teljesítményértékelési jelentés ( ) Az első teljesítményértékelési jelentés (2013-2015) Gyenes Péter gyenes.peter@aeek.hu mertek.aeek.hu META ülés. 2017.05.31. Rendszermodelltől a jelentésig Végső célok Köztes célok Egyéb területek További

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN

INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN RADNAI JUDIT SZENT PANTALEON KÓRHÁZ NONPROFIT KFT. DUNAÚJVÁROS DEMIN X. 2010. MÁJUS 20-21. SZENT PANTALEON KÓRHÁZ NONPROFIT

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet)

Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata. Dr. Mogyorósy Gábor (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet) A klinikai audit a jelenlegi gyakorlat kritikus és szisztematikus felülvizsgálatát,

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18.

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18. Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök 2013. október 18. Az egészségpolitikai döntéshozatal alapjai és dilemmái Miért vagyunk itt? Mi közünk van az egészségpolitikához? Probléma-alapú

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A MINŐSÉG MIRŐL LESZ SZÓ? AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER FOGALMA

AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A MINŐSÉG MIRŐL LESZ SZÓ? AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER FOGALMA AZ GÉSZSÉGÜGY ÉS A MINŐSÉG Dénes Rita PhD hallgató Menedzsment és Vállalatgazdaságtan tanszék denes@mvt.bme.hu MIRŐL LSZ SZÓ? az egészségügyi rendszer fogalma a magyar egészségügyi szolgáltatás, sajátosságai,

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Szabó Attila Semmelweis Egyetem I.sz. (Bókay) Gyermekklinika Definíció Protokoll: jegyzőkönyv; hivatalos találkozás szabályai; szabvány, egyezmény Idegen

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Minőségcélok és tevékenységek Magyarországon, a GYEMSZI Minőségügyi Főosztály tevékenysége. Dr. Kárpáti Edit

Minőségcélok és tevékenységek Magyarországon, a GYEMSZI Minőségügyi Főosztály tevékenysége. Dr. Kárpáti Edit Minőségcélok és tevékenységek Magyarországon, a GYEMSZI Minőségügyi Főosztály tevékenysége Dr. Kárpáti Edit Csapatunk azért dolgozik, hogy az egészségügyi ellátásban résztvevő szereplők (szolgáltatói szervezetek

Részletesebben

Evidencia alapú vagy személyre szabott orvoslás?

Evidencia alapú vagy személyre szabott orvoslás? Evidencia alapú vagy személyre szabott orvoslás? (és ezek informatikai eszközei) Semmelweis Egyetem Dombai Péter SE EKK Digitális Egészségtudományi Intézet Mi alapján gyógyít az orvos? Amit a beteg szeretne?

Részletesebben

Szakmai protokollok alkalmazása tanácsadási tapasztalatok. NEVES Fórum

Szakmai protokollok alkalmazása tanácsadási tapasztalatok. NEVES Fórum Szakmai protokollok alkalmazása tanácsadási tapasztalatok NEVES Fórum 2015.12.17. Intézményi tanácsadások TÁMOP 6.2.5.B 45 intézmény vezető tanácsadók intézményi munkatársak (menedzsment) standardok bevezetését

Részletesebben

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének Javaslat Dr., 2006. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének kialakítására Dr. 2005. - 2006. Egészségügyi technológiák Dr., 2006. Gyógyító megelőző eljárások Orvosi eljárások

Részletesebben

S atisztika 1. előadás

S atisztika 1. előadás Statisztika 1. előadás A kutatás hatlépcsős folyamata 1. lépés: Problémameghatározás 2. lépés: A probléma megközelítésének kidolgozása 3. lépés: A kutatási terv meghatározása 4. lépés: Terepmunka vagy

Részletesebben

Innováció a gyógyászati segédeszközök piacán

Innováció a gyógyászati segédeszközök piacán Gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök finanszírozásának egészség-gazdaságtani vetületei Innováció a gyógyászati segédeszközök piacán Harsányi András NEAK Ártámogatási Főosztály harsanyi.a@neak.gov.hu

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE, A MINÔSÉGMENEDZSMENT ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI

AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE, A MINÔSÉGMENEDZSMENT ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI Tartalom A kötet szerzôi 24 Bevezetés 29 AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE, A MINÔSÉGMENEDZSMENT ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 1. FEJEZET A HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST INDOKLÓ KÖRÜLMÉNYEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 33 1.1. Megváltozott

Részletesebben

Folyamatcentrikus betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása és eredményei az onkológiai ellátás területén

Folyamatcentrikus betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása és eredményei az onkológiai ellátás területén Folyamatcentrikus betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása és eredményei az onkológiai ellátás területén Király Gyula 2016. október 6., Debrecen XXIII. MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI NAPOK 1 A fejlesztés

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Statisztikai alapfogalmak a klinikai kutatásban. Molnár Zsolt PTE, AITI

Statisztikai alapfogalmak a klinikai kutatásban. Molnár Zsolt PTE, AITI Statisztikai alapfogalmak a klinikai kutatásban Molnár Zsolt PTE, AITI Bevezetés Research vs. Science Kutatás Tudomány Szerkezeti háttér hiánya Önkéntesek (lelkes kisebbség) Beosztottak (parancsot teljesítő

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA

ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ORVOSBIOLÓGIAI, ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK,ELJÁRÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK SZAKMAI, ETIKAI VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA DR. TEMESI ALFRÉDA BIOL. TUD. KANDIDÁTUS C.E. DOCENS ETT-ESKI PÁLYÁZATI IRODA IGAZGATÓ FŐBB

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia Varga Noémi Ágnes Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete DEMIN XIII. 2013. május 29-31. Ritka

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány

A klinikai audit és az EN 15224 szabvány A klinikai audit és az EN 15224 szabvány Dr. Gődény Sándor Debreceni Egyetem NK, Megelőző Orvostani Intézet Minden modell hibás. Néhány modell viszont használható (Deming) Miért szükséges a klinikai audit?

Részletesebben

Esetszintű költséggyűjtés: felesleges teher vagy a hatékonyság záloga?

Esetszintű költséggyűjtés: felesleges teher vagy a hatékonyság záloga? Esetszintű költséggyűjtés: felesleges teher vagy a hatékonyság záloga? Dr. Zemplényi Antal Tamás Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság 2017.10.05. Magyarországi Egészségügyi Napok

Részletesebben