3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások"

Átírás

1 Cím: Budapest 1138 Zsilip u.13. Telefonszám: Megbízott vezető: Császár Gyula Balázs Nagyobb térképre váltás Szakmai program I. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér: évi XX. Törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról, évi III. Törvény A szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról, 3. 9/1999. (XI. 24.) Sz.Cs.M. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 1 / 11

2 igénybevételéről, 4. 1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. II. Szervezeti felépítés: 1. Az Isola Éjjeli Menedékhely irányítását a Léthatáron Alapítvány Kuratóriuma végzi. A kuratórium legalább évente egy alkalommal tartja ülését, melyeken az alapítvány szakmai és gazdasági irányításának főbb irányát határozzák meg, és hozzák meg az alapítvánnyal kapcsolatos döntéseiket. 2. Az alapítványt a kuratórium megbízásából, az ügyvezető igazgató irányítja. 3. Az ügyvezető igazgató munkájának ellenőrzése és irányítása a kuratórium feladata. 4. A menedékhely szakmai kérdéseit a team tárgyalja, résztvevői az intézményvezető és a szociális munkások, üléseit pedig heti rendszerességgel tartja. Az intézmény struktúrája: 2 / 11

3 A fenntartó felügyeli, hogy a menedékhelyén az I/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelelő szakképzett munkavállalók álljanak alkalmazásban. 1. Intézményvezető (1 fő) 2. Szociális munkások (6) 4. Technikai személyzet (6fő) III. A szolgáltatás szükségessége: évi III. tv.: A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A menedékhely célja az igénybevevők nyugodt pihenésének biztosítása, olyan tisztázott szabályok létrehozása és betartatása, amelyek a szolgáltatást használók és az ügyeletet adó szociális munkások részére is jól áttekinthető, világos működést biztosítanak. A lakók elhelyezése kulturált, tiszta környezetben történik, a menedékhelyen kifüggesztett, az együttélést szabályozó Házirend megfogalmazása világos, és mindenki számára könnyen érthető. 3 / 11

4 A szolgáltatás célcsoportja: Az intézmény szolgáltatásait azok a felnőtt korú férfi, magyar állampolgárok, illetve az európai gazdasági közösség országainak tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. A menedékhely célcsoportját azok a hajléktalan férfiak jelentik, akiknek elsősorban arra van igényük, hogy éjszakára fedél legyen a fejük felett, és emellett információkat, kapjanak a szociális ellátórendszer intézményeiről, illetve segítséget a függőben lévő, vagy elindítandó szociális ügyintézéseikhez. Az Isola éjjeli menedékhely a fővárosi hajléktalanellátó rendszerben azon kisszámú menedékhelyek közé tartozik, ahol a szálló igénybevételének nincs semmilyen feltétele, nem kérünk sem ÁNTSZ, sem tüdőszűrő igazolást, és nem jelent kizáró okot az alkoholos befolyásoltság sem. A menedékhely szakmai programjának egyik legfontosabb eleme, hogy azok számára is szolgáltatást kíván nyújtani, akik fent leírt és legtöbb szállón elvárt feltételeknek való meg nem felelés miatt nem jutnának ellátáshoz. 4 / 11

5 IV. Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások, azok igénybevételének módja: Az éjjeli menedékhely szolgáltatásai ingyenesek, ezek igénybevétele szóbeli kérelem alapján történik. Az intézménybe először érkező, még nem regisztrált ügyféllel az ügyeletet ellátó szociális munkás megismerteti a szolgáltatások körét, valamint a házirendet, amelynek átvételét az ellátottak aláírásukkal igazolják. Az ellátottak jogaik védelmével, illetve észrevételeik vagy panaszaik benyújtásával kapcsolatos szabályokat, ugyancsak a házirend átadáskor, annak mellékleteként csatolt panaszkezelési szabályzatból ismerik meg. Működési rend: - az intézmény engedélyezett állandó férőhelyszáma: 76 fő, - az intézmény az év minden napján üzemel, órától másnap reggel óráig tart nyitva, - a lakók elhelyezése az összesen 21 (tizenegy 4 ágyas, nyolc 2 ágyas és két 8 ágyas) szobában történik, - nyitvatartási idő alatt a folyamatos szociális munkás ügyelet biztosított, Éjszakai pihenés biztosítása: 5 / 11

6 Az éjszakai pihenésre könnyen tisztítható és fertőtleníthető ágyakon van lehetőség, amelyet az ügyeletes jelöl ki. Az éjjeli menedékhelyet használók biztonságérzetét szakképzett személyzet biztosítja. Személyi tisztálkodás biztosítása: A szolgáltatás során az intézmény az alábbiakat nyújtja: - fürdőhelyiség hideg-melegvizes ellátással, tisztálkodáshoz szükséges textília (napi váltással), tisztálkodó szerek (tusfürdő, wc papír). A személyes ruházat tisztításához az intézmény az alábbiakat biztosítja: - mosópor, mosógép, centrifuga, szárítógép. Étkeztetés, ételmelegítéshez, szükséges feltételek biztosítása: - vacsora: meleg leves és kenyér, reggeli: kávé, tea, vajas kenyér, étkező helyiség használat óráig 6 / 11

7 - mikrohullámú sütő Csomag-, érték-, vagyonmegőrzés: Az értékmegőrzés az intézményben helyben kifüggesztett értékmegőrzési szabályzatban foglaltak szerint történik, ezt a szolgáltatást egy éjszakára, (az intézményi jogviszony idejére) vehetik igénybe a szálló használók, (az átadás átvételről elismervény készül). Postacím és tartózkodási hely létesítése: Az igénybevevő szóbeli kérelmére az intézmény postacímet biztosít, a nevére érkező küldemények átadásáról az ügyeletes szociális munkás gondoskodik. A szálló használók ugyancsak szóbeli kérelmére az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerint tartózkodási helyet létesít. Humán szolgáltatások, szociális munka: Az éjjeli menedékhely szakmai munkáját elsősorban a szállásnyújtás határozza meg, ugyanakkor hangsúlyos része a menedékhelyen végzett munkának az ügyfelek problémáinak, szükségleteinek megismerése, felmérése. 7 / 11

8 Szociális munka: - krízisintervenció szociális információk biztosítása jogosultságokra vonatkozó tanácsadás konfliktuskezelés szociális ügyintézés életvezetési tanácsadás segítő beszélgetés szolgáltatásokról szóló információs nyomtatványok hozzáférhetõvé tétele (faliújság, szórólapok) V. A szakmai stáb: 1. A Léthatáron Alapítvány ügyvezető igazgatója, az Isola Éjjeli Menedékhely napi munkájának irányítására, intézményvezetőt nevez ki. 8 / 11

9 2. Intézményvezető feladatai: a menedékhely munkatársainak koordinálása beosztások időben történő elkészítése jelenléti ívek figyelemmel kísérése, hónap végén a munkaidő-jelentés elkészítése az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézményi adminisztráció ellenőrzése az intézményben dolgozó munkatársak szakmai támogatása, oktatása, ellenőrzése pályázatok figyelemmel kísérése, aktuális pályáztok elkészítése, a teljesítések nyomon követése az intézmény képviselete különböző fórumokon az intézményben végzett munka megfelelő formában történő bemutatása 3. A szociális munkások feladatai: az ügyeleti teendők, ellátása a menedékhelyen a menedékhely ellátottjainak helyzetükhöz és igényeikhez igazított segítségnyújtás, a szociális munka módszereivel, eszközeivel. szociális ügyintézés, hétköznapokon a reggeli órákban. az intézmény működését szabályozó jogszabály(ok)ban előírt adminisztráció pontos vezetése. az éjjeli menedékhely team megbeszélésein, szupervíziós csoportján való aktív részvétel, a közösen hozott döntések képviselete. VI. Az intézmény, és a team működéséhez szükséges alapdokumentumok: 1. SZMSZ (Szerkezeti és Működési Szabályzat) 9 / 11

10 Munkaköri leírások A Szociális Munka Etikai Kódexe Az Éjjeli menedékhely Házirendje A szakmai program Team-napló Eseménynapló Üzemeltetési utasítás az Isola működtetésére Tűzvédelmi szabályzat Munkabiztonsági Vezetői Utasítás VII. A szociális munkások segítése: Az intézményben külső szakember vezetésével, szupervíziós csoport működik, a csoport kétheti rendszerességgel tartja üléseit. Az éjjeli menedékhelyen dolgozó szociális munkások, az alapítvány más intézményeinek dolgozóival együtt ugyancsak kéthetente úgynevezett nagy teamen vesznek részt. VIII. Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel: A menedékhelyen végzett munka számos ponton kapcsolódik más hajléktalanellátó szervezet intézményeihez, ezek közül a szintén az észak-pesti területen tevékenykedő Twist Olivér Alapítvánnyal van a legszorosabb munkakapcsolat. A Twist Olivér Alapítvány nappali melegedőjében és átmeneti szállójának ügyfélkörében nagy számban fordulnak elő a menedékhely ellátottjai, ezért havonta két alkalommal közös esetmegbeszélő csoportokon vesznek részt a két szervezet munkatársai. Szoros, hagyományosan jó kapcsolat jellemzi a menedékhely és a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata közötti együttműködést. A menedékhely képviselője rendszeresen részt vesz a Menhely Alapítvány szervezésében havi rendszerességgel tartott éjjeli menedékhelyek szakmai műhelyén. Az Isola hosszú évek óta együttműködő partnere a Menhely Alapítvány munkásszálló térítési díjtámogatási (az ún. Bónos ) programjának is. 10 / 11

11 Készítette: Nagy Richárd mb. intézményvezető 11 / 11

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben Ú Á Í ó é é ú é é ö í 1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben A Twist Olivér Alapítvány megalakulásakor (1991.) a hajléktalan emberek támogatása lett célkitűzésünk. Jelenleg az alapítvány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

Az utcai szolgálat és a nappali melegedő 2009. évi szakmai beszámolója

Az utcai szolgálat és a nappali melegedő 2009. évi szakmai beszámolója Az utcai szolgálat és a nappali melegedő 2009. évi szakmai beszámolója 1. Bevezetés A Twist Olivér Alapítvány a kezdetektől Észak-Pesten végezte munkáját, ahol igyekezett minél hamarabbi választ adni a

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona I. Szolgáltató adatai Az intézmény neve: Útkeresés Segítő Szolgálat Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b. Szolgáltató tevékenység formája: Családok Átmeneti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Monitorozási Rendszer Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA AZ Utcai Egyesületének SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1994. május 16.-án kelt Működési Szabályzat IV. számú módosításaként készült 2005. október 3.-án Utcai

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben