polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt.sz.: 59196/2013 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: szeptember 6.

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Pályázat a Belvárosi Mozi termeinek digitalizálására az emberi erőforrások miniszterének az art mozihálózat digitális fejlesztéséről szóló 60/2013. (VIII.9.) EMMI rendelete alapján A Belvárosi Mozi az országban is egyedülálló értéket képvisel, hiszen az 1920-ban, art deco stílusban épített palota nyitása óta immár 93. éve - folyamatosan filmszínházként üzemel. Technikailag, felszereltségét tekintve az utóbbi pár évben fejlettnek számított, hiszen az Önkormányzat által törzstőke emelés útján 2008-ban megvalósult a Zsigmond Vilmos terem digitalizálása, illetve 3D-s technikával való felszerelése. Ez a fejlesztés biztosította a mozi életben maradását, mert digitális kópián hozzájuthatott a legújabb, legnépszerűbb filmekhez is. A nézőszám ennek köszönhetően 2009-ben jelentősen növekedett. A Belvárosi Mozi versenyképességének megőrzéséhez, a nézőszám megtartásához, ill. további növeléséhez elengedhetetlen a mozi termeinek további digitalizálása, hiszen a havonta újonnan megjelenő db film kizárólag digitális kópián vetíthető. Ennek elsődleges oka, hogy a magyar mozi piacot mintegy 90 %-ban uraló Cinema City kereskedelmi mozi hálózat mára gyakorlatilag minden termét digitalizálta, így a filmforgalmazó cégek abban érdekeltek, hogy digitális kópián jelentessék meg filmjeiket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felismerve, hogy a magyar mozihálózat önerőből nem képes a fejlesztésre, pályázatot írt ki az art-mozik digitalizálására, amelyre a mozik fenntartói vagy a fejleszteni kívánt mozi vagy a felette tulajdonosi, vagyonkezelői jogokat gyakorló, azt üzemeltető gazdasági társaság többségi befolyással rendelkező tulajdonosai pályázhatnak. A pályázati feltételeket az emberi erőforrások miniszterének az art mozihálózat digitális fejlesztésének évi támogatásáról szóló 60/2013. (VIII.9.) EMMI rendelete tartalmazza. A pályázathoz minimum 25% önerő szükséges, pályázatonként maximum 12,5 mft-os támogatás vehető igénybe. Támogatás igényelhető a fejleszteni kívánt moziterem meglévő vetítőterme műszaki feltételeinek javításához, projektorok és szerverek beszerzéséhez, a beszerzett eszközök üzembe helyezéséhez és az esetlegesen szükséges gépház átalakítási költségek finanszírozásához. A Belvárosi Mozi szakmai álláspontja szerint a Balázs Béla terem digitalizálása feltétlenül szükséges a Mozi fennmaradása érdekében. Az előzetes árajánlatok, szakmai javaslatok alapján a Balázs Béla terem digitalizálása az alábbi műszaki, pályázati tartalommal bír: Balázs Béla terem digitalizálása: A projektor és a szükséges szerver, lámpa, lencse beszerzése bruttó ,- Ft. A szükséges hangrendszer beszerzése bruttó ,-Ft. A projektor és a vetítőrendszer telepítési díja bruttó ,- Ft. Mindösszesen bruttó ,- Ft, ebből ,- Ft támogatás, ,- Ft önerő.

3 II. VÉA fejlesztési/beruházási hányad, Nyílt árok munkálatok megnevezésű sor felhasználása A Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) / (VI. 20.) VFB sz. határozatában foglaltaknak megfelelően 01/ /2013. sz. előterjesztésével részletes tájékoztatást adott a Bizottság számára a évi Vízügyi Építési Alap (továbbiakban: VÉA) fejlesztési/beruházási hányadán belüli Nyílt árok munkálatok megnevezésű költségvetési sor állapotára és javaslatot tett annak részbeni felhasználására. A Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, és /2013. (IX.05.) VFB. sz. alatt hozott határozatával (1. sz. mellékletként csatolva) - az Irodai előterjesztési javaslatnak megfelelően - javasolja a T. Közgyűlésnek, hogy az alábbi helyszíneken a csapadékvíz-elvezető rendszerek megvalósításához szükséges pénzügyi forrás, a VÉA fejlesztési/beruházási hányad Nyílt árok munkálatok megnevezésű sor terhére a táblázatban megadott keretösszegek biztosításra kerüljenek. Helyszín Kond u. (683 m) Nagybercsényi u. (128 m) Veres Péter u. (192 m) Ibolya u. (110 m) Levendula-Tulipán-Tigris- Barázda u. nyomvonal I. üteme: külterületi szakasz MÁV vasúti töltés alatti áteresz - Barázda u. között, szolgalmi/tulajdoni jog rendezéssel (1200 m) Összesen: Becsült kivitelezési és műszaki ellenőri költség eft + áfa eft + áfa eft + áfa eft + áfa eft + áfa eft + áfa Megjegyzés vízjogi létesítési engedély meghosszabbítási eljárása folyamatban van, és kiviteli terv nem áll rendelkezésre érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezünk, de kiviteli terv nem áll rendelkezésre a tervezésre a beszerzési eljárás folyamatban van, így sem tervek, sem engedély nem áll rendelkezésre vízjogi létesítési engedélyezési eljárás nem fejeződhetett be, mivel az érintett magántulajdonosokkal térítésmentes szolgalmi jogos megállapodást nem sikerült megkötni, ezért korábban hatósági úton történő szolgalmi jog bejegyeztetési eljárást kezdeményeztünk, mely folyamatban van, továbbá kiviteli terv sem áll rendelkezésre Figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben foglaltakra, különösen annak 1. (1) bekezdés k) pontjában foglalt, a keresztfinanszírozás tilalmának elvére, valamint a 18. -a a hálózatbérleti díj felhasználási rendelkezésekre - a víziközmű rendszereken túl (vízellátó, szennyvíz-elvezető ide értve az egyesített rendszert is) csapadékvíz elvezető rendszerre fordítható összeg forrása csak a VÉA év végi maradványból származhat. Erre tekintettel a hivatkozott Nyílt árok munkálatok megnevezésű költségvetési sor: nettó keretösszege: eft ezen kertből már lekötött, ill. felhasznált összeg: eft így a még szabad nettó keretösszeg: eft

4 III. Tápéi komp pályázat I. A Közgyűlés december 01. napján megtartott ülésén az 509/2012. (XII. 01.) Kgy. számú határozatában rendelkezett arról, hogy a Városüzemeltetési Iroda a Fejlesztési Irodával, valamint a Közgazdasági Irodával együttműködve közösen dolgozza ki a Tápéi komp közlekedést biztosító szolgáltató kiválasztásához szükséges pályázatot, melyet a soron következő december 21. napján megtartott ülésén a 613/2012. (XII.21.) Kgy. sz. határozatában jóváhagyott. A pályázat március 27. napján került meghirdetésre kettő országos napilapban, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, a honlapon, továbbá a helyi napilapban. A benyújtási határidő május volt. A Szeged Megyei Jogú Város Szeged Tápé városrész - Tápéi rét között a Tisza folyó fkm szelvényben (4412. számú országos közút közlekedési lehetőségének fenntartása) menetrend alapján komp közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása című pályázati felhívásra a benyújtási időpontig egy darab pályázat érkezett. Ajánlattevő a jelenlegi szolgáltató a Sadar Komp Kft. volt. A Közgyűlés által kijelölt Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásra beérkezett egyetlen ajánlat ugyan formailag megfelelő, de az eljárásban az Ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet a Tápéi komp üzemeltetése költségvetési soron nem elegendő, így az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére és teljesítésére képtelen. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 338/2013. (VI.28.) Kgy. sz. határozatában a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, egyúttal utasította a Városüzemeltetési Irodát, hogy a soron következő közgyűlésre dolgozza ki és terjessze elő a Bíráló Bizottság által javasolt kritériumok figyelembevételével (a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó felelősség biztosítás tartalma részletesen kerüljön meghatározásra, az igényelt közszolgáltatási díj mértékét az ajánlattevő ajánlatában indokolja meg, a pályázati kiírásban az ajánlatkérő a viteldíjak felső határát határozza meg) a megismételt pályázati kiírást. A felelősség biztosítás a pályázati kiírásban kiegészítésre került egy, a témában illetékes biztosítási alkusz kft. által meghatározott részletes tartalommal: a közszolgáltatási díj indoklása illetve a viteldíjak felső határa a Pályázattal kapcsolatos formai, tartalmi követelmények 11. pontjába került beépítésre. A pályázati felhívást nyilvánosan, a verseny tisztaságának és átláthatóságának biztosítása érdekében, bárki számára hozzáférhető módon kell közzétenni legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a helyben szokásos módon is közzé kell tenni; valamint javasoljuk, hogy egy a hajózással révhajózással foglalkozó szaklapban is kerüljön közzétételre a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A pályáztatási eljárás megindítható a közgyűlési döntést követően. Javasoljuk, hogy a évben a Tápéi komp üzemeltetésére ill. annak kiváltására a évben rendelkezésre álló Ft a KSH által közölt évi fogyasztói árindexszel növelt összege kerüljön előirányzatra. A pályázat meghirdetésének pontos időpontja a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő megjelenésének időpontjától függ.

5 A meghirdetés időpontját, mint kiindulási időpontot figyelembe véve: a pályázat benyújtásának határideje 60. nap, a tisztázó kérdések feltételére nyitva álló határidő 30. nap, a tisztázó kérdésekre adott válasz határideje 40. nap, beérkezett pályázatok értékelésének határideje a 61. nap, eredményhirdetés határideje 80. nap, illetve az értékelést követő közgyűlés időpontja utáni 5 munkanap, a közszolgáltatási szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 10. munkanap. A pályázat meghirdetése időpontjának ismeretében a pályázati kiírásban a határidők az előzőekben részletezett feltételek alapján kerülnek rögzítésre. A Tisztelt Közgyűlésnek a beérkezett pályázatok értékelésére bíráló bizottságot kell kijelölni, melybe a Városüzemeltetési Iroda a határozati javaslatban felsorolt tagok delegálását javasolja. II. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati kiírást tett közzé július 3. napján a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása évi igénybevételének részletes szabályairól " szóló 37/2013. (VII. 3.) NFM rendeletben. A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik. Tekintettel arra, hogy a pályázat tárgyát képező tápéi komp 70 % - ban a SADAR Komp Kft. tulajdona, illetve az üzemeltetését is ő látja el, a pályázat során, majd később a megvalósításkor is együtt kell működni vele. A támogatás igénybevételéhez 30 % -nak megfelelő saját forrást kell biztosítani Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az önerő a Tápéi komp üzemeltetése című költségvetési sorról üzemeltetési támogatás terhére - kerül biztosításra. A pályázati döntést követően a kiírás szerinti feltételekkel az üzemeltető részére a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között megkötött üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltetési támogatás terhére egy összegben kerül átadásra az önerő. Amennyiben a pályázat sikeres, a támogatás az Önkormányzathoz érkezik, de azt az üzemeltető használja fel elszámolási kötelezettség mellett. A Sadar Komp Kft. működési támogatásra Ft-ot, fejlesztésre - távirányítással működő sorompó létesítése, üzembe helyezése, vezeték nélküli kamera felszerelése, 14 db mentőgyűrű, 23 db mentőmellény beszerzésére - pedig Ft-ot igényelt. A fejlesztési feladat beszerzésének összes költsége nettó Ft., ennek megfelelően Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának a beruházáshoz Ft. önerőt kell biztosítani. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdés b.) pontja alapján: A pályázati céltartalék új fejlesztésekre c. előirányzatból, elsősorban beruházási, felújítási pályázatok benyújtásáról, valamint más előirányzatból biztosítandó pályázati önerő biztosításáról pályázatonként két Közgyűlési időszak között: 5 millió Ft várható önerő értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft fölött 250 millió Ft várható önerő érték határig a Vagyongazdálkodási Bizottság dönthet, azzal, hogy az illetékes szakiroda a Közgyűlést a döntésről a soron következő ülésen tájékoztatja.

6 E felhatalmazás alapján a polgármester döntött a pályázat benyújtásáról. A pályázattal kapcsolatban szeptember hónap közepén várható eredményhirdetés. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztéseket megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. Szeged, szeptember 6. Tisztelettel: Dr. Botka László Polgármester

7 1. sz. melléklet

8

9 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 20. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../2013. (IX.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az emberi erőforrások miniszterének az art mozihálózat digitális fejlesztésének évi támogatásáról szóló 60/2013. (VIII.9.) EMMI rendelete alapján a Belvárosi Mozi Balázs Béla termének digitalizálására. A projekt teljes költsége ,- Ft, ebből ,- Ft támogatás, így a szükséges önerő összege ,-Ft. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Határidő: szeptember A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén ,-Ft saját forrást biztosít a Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez c. előirányzat terhére. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője és a Közgazdasági Iroda vezetője Határidő: nyertes pályázatról kapott értesítést követően azonnal A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, valamint a Szegedi Ifjúsági Ház Nkft. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

10 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../2013. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Vízügyi Építési Alap fejlesztési/beruházási hányad, Nyílt árok munkálatok megnevezésű sor terhére az alábbi táblázatban rögzített helyszíneken a csapadékvíz-elvezető rendszerek megvalósítására a táblázatban megadott keretösszegeket biztosítja. Helyszín Kond u. (683 m) Nagybercsényi u. (128 m) Veres Péter u. (192 m) Ibolya u. (110 m) Levendula-Tulipán-Tigris-Barázda u. nyomvonal I. üteme: külterületi szakasz MÁV vasúti töltés alatti áteresz - Barázda u. között, szolgalmi/tulajdoni jog rendezéssel (1200 m) Összesen: A megvalósítás érdekében biztosított keretösszeg eft + áfa eft + áfa eft + áfa eft + áfa eft + áfa eft + áfa 2. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az 1. pontban nevezett feladatok megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: folyamatos A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt., és a Szegedi Csatornamű Társulat. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

11 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../2013. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: I. II. 1. A Közgyűlés jóváhagyja a kompközlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező pályázati felhívást, a pályázati kiírást valamint a közszolgáltatási szerződés tervezetet. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Irodát, hogy a pályáztatás végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: október A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Irodát és a Közgazdasági Irodát, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésébe a komp közlekedés biztosítása érdekében a évben rendelkezésre álló Ft a KSH által közölt évi fogyasztói árindexszel növelt összege kerüljön betervezésre. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: Az Önkormányzat évi költségvetés tervezése 4. A Közgyűlés a beérkezett pályázatok értékelését végző Bíráló Bizottságba az alábbi személyeket jelöli ki Juhász Gyula önkormányzati képviselő Nagy Sándor önkormányzati képviselő Dr. Molnár László Városüzemeltetési Iroda vezetője A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Tápéi komp működtetésére és fejlesztésére pályázat került benyújtásra. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Közgazdasági Irodát, Nagy Sándor valamint Juhász Gyula önkormányzati képviselőt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. K.m.f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény alapján ezúton pályázati felhívást tesz közzé a Szeged Megyei Jogú Város Szeged Tápé városrész - Tápéi rét között a Tisza folyó fkm szelvényben (4412. számú országos közút közlekedési lehetőségének fenntartása) menetrend alapján komp közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására. A pályázaton bármely bejegyzett cég részt vehet, amennyiben megfelel a jelen pályázati felhívásban, valamint a pályázattal kapcsolatban kiadott pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Csak olyan pályázó nyújthat be ajánlatot, aki megvásárolta a pályázati kiírást, valamint aki a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A pályázati kiírás Ft összegnek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Rt. Szegedi fiókjánál vezetett számú számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása ellenében vehető át óráig, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (6720 Szeged, Széchenyi tér 11, II. emelet 214.sz. szoba), minden munkanapon 9:00 13:00 között. A pályázók írásban tehetnek fel kérdéseket a pályázattal kapcsolatban, levélben vagy a 62/ telefax számon, legkésőbb ig, amelyre kiíró minden esetben válaszol, legkésőbb ig. A feltett kérdéseket és a válaszokat valamennyi érdeklődőnek egységesen megküldi a pályázat kiírója. Az ajánlattétel határideje: óra. A pályázatokat lezárt borítékban "Ajánlat a Tápéi kompközlekedés biztosítására" megnevezéssel kell benyújtani, a dokumentációban foglaltaknak megfelelően, a dokumentáció átvételének helyén. A pályázatokat a kijelölt bíráló bizottság értékeli a pályázók alkalmassága, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma és az árajánlat figyelembe vételével. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a végleges döntést. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:... A közszolgáltatási szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja:... A szolgáltatás megkezdésének határnapja:... A közszolgáltatási szerződés időtartama: 3 (három) év.

13 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

14 1. Ellátandó feladat: I. Műszaki tartalom Szeged Megyei Jogú Város Szeged Tápé városrész - Tápéi rét között a Tisza folyó fkm szelvényben (4412. számú országos közút közlekedési lehetőségének fenntartása) menetrend alapján komp közlekedés biztosítása. 2. Közszolgáltatási tevékenység követelménye: A nyertes pályázó köteles a Hajózási Szabályzatban foglaltak szerint naponta (alkalmas meteorológiai és víz viszonyok esetén) menetrendszerű kompátkelést biztosítani. Amennyiben a komp működtetéséhez a körülmények nem megfelelőek (jégzajlás, árvíz, vihar stb.) de a személyszállítás dereglyével végezhető, akkor az ismételt komp közlekedés újraindításig a személyszállítást dereglyével kell végezni. A téli meteorológiai viszonyok közötti üzemelés során a Szolgáltató saját eszközeinek igénybevételével az átkelést addig kell hogy biztosítsa, amíg a bekövetkező jégzajlás során az úszó jégtáblák mérete és vastagsága a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. 3. Jogszabályban előírt kötelezettség: A Pályázónak írásban kell nyilatkoznia az átkelőhely, a vízi jármű vek és a személyzet vonatkozásában a hatályos jogszabályokban elő írt dokumentumok meglétéről, illetve beszerzésérő l. A tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi dokumentum másolati példányát a közszolgáltatási szerző dés aláírásakor az Önkormányzat részére át kell adni. A szerződés időtartama alatt a megújításra kerülő engedélyek fénymásolatát a dokumentum kiállítását követő en 15 munkanapon belül az Önkormányzat részére át kell adni. A Pályázónak a pályázati anyagban ismertetnie kell a szolgáltatást ellátó személyzet munkakörét, végzettségét, szakmai gyakorlatát. 4. Szolgáltatás ellátásához kapcsolódó egyéb kötelezettségek: mindkét partoldalon utastájékoztató táblát kell kihelyezni, melynek tartalmaznia kell az üzemeltet ő megnevezését, az érvényes menetrendet, víteldíjakat, biztosítani kell a közúti forgalom biztonságos lebonyolításához szükséges közúti forgalomirányító eszközök (sorompó, közúti jelző tábla, útburkolati jel stb.) kihelyezését, felfestését, az üzemeltet ő köteles ajánlatában az évszakokhoz igazodó és a nyári idő számítást is figyelembe vev ő menetrendet alkalmazni. Közlekedés idő tartama minden nap napkeltétől - napnyugtáig egész és fél órában oda - vissza indulással. a szerződés időtartama alatt a kompátkelőhelyen csak a szerző dött partner, illetve alvállalkozója végezhet átkelési közszolgáltatási tevékenységet. 5. Az Üzemeltet ő jogai és kötelezettségei: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott közszolgáltatási díj igénybevételére, igény esetén a kompot az elfogadott menetrendhez képest (amennyiben igény van rá) sűrűbben közlekedtetni. Az Önkormányzat a jóváhagyott menetrendtől eltér ő többlet teljesítményre díjat nem fizet.

15 Az Üzemeltet ő: köteles havonta a szolgáltatással kapcsolatban felmerült költségeivel minden hónap 5. napjáig tételesen elszámolni, melyet Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája 5 munknapon belül megvizsgál. A megvizsgálást követő en, amennyiben az elszámolással kapcsolatban a Városüzemeltetési Iroda kifogással nem él 5 munkanapon belül kifizetésre/átutalásra kerül a közszolgáltatási díj. köteles az elszámolásban kizárólag közvetlenül a komp mű ködtetése érdekében felmerült költségeket szerepeltetni, amelyhez csatolni kell a költségeket alátámasztó dokumentumok másolatát (számla, munkalap stb.). köteles a tárgyhóban a feladat ellátása kapcsán keletkez ő bevételekről a követő hónap 5. napjáig elszámolást benyújtani. Az elszámolásban naponkénti és kategóriánkénti bontásban fel kell tüntetni a menetjegyekbő l származó bevételt, az ingyenesen szállított személyek számát, valamint az egyéb bevételeket (pl. jegy ár támogatás). köteles a szállítási díj megfizetését igazoló menetjegyet adni az utazó közönségnek, melynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: A menetjegy tömb három példányos, sorszámozott és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltsége felülbélyegzéssel érvényesíti. A jegyen az utazási kategóriát (személy, kerékpár, kedvezményes, ingyenes stb.) fel kell tüntetni. A menetjegy 1. példányát az utasnak kell átadni, a 2. példányát a bevétel elszámoláshoz kell csatolni, a tő példány a tömbben marad, amelynek megőrzésérő l a pénzügyi bizonylatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell gondoskodni. köteles a Tápéi réten állandó lakhellyel rendelkez ő személyeket, illetve a mindenkor hatályos Büntet ő Törvénykönyv szerint meghatározott közfeladatot ellátó személyeket (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvos, állatorvos, polgárő r stb.) a közfeladat végzése során a kompon ingyenesen szállítani. A jogosult személyeknek az átkelés során saját tulajdonú, vagy a feladat ellátásához szükséges hivatali jármű vek (utánfutóval, vagy pótkocsival) szállításáért nem kell díjat fizetni. A Tápéi réten állandó lakhellyel rendelkez ő személyek részére a kedvezményes átkelésre feljogosító igazolást Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltsége adja ki. A Szeged Tápéi réten jelenleg 41 f ő rendelkezik lakóhellyel. köteles az esetleges üzemszünetrő l Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáját azonnal (fax, elektronikus levél stb.), majd azt követő en levélben tájékoztatni, illetve erről, valamint a menetrendszer ű közlekedés visszaállításáról az utazó közönséget a médián keresztül értesíteni. A komp üzemszünete alatt az Üzemeltet ő közszolgáltatási díjra nem jogosult. A dereglyével történ ő menetrend szerinti személyszállítás esetében a közszolgáltatási díj 25 %-os mértékének időarányos része illeti meg. köteles a tevékenységgel kapcsolatban elektronikus honlapot üzemeltetni, melyen közzé kell tenni a komp üzemeltet ő adatai, az aktuális menetrendet és viteldíjat, valamint a működéssel kapcsolatos összes szükséges információt. köteles gondoskodni a feladat ellátásához szükséges engedélyek fenntartásáról. köteles legkésőbb az üzemszünet kezdetétő l számolva 7. nap után (amennyiben a biztonságos közlekedési feltételek adottak) a komp közlekedést visszaállítani, akár bérelt vízi járm ű igénybevételével is. Amennyiben ez nem történik meg, az üzemszünettel érintett tárgyi hónapra es ő közszolgáltatási díj megvonásra kerül, Amennyiben az üzemszünet idő tartama a 30 napot meghaladja az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben az Üzemeltető kártérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt, köteles a tevékenysége következtében előálló kártalanítási és kártérítési felelősséget teljes körűen vállalni és mentesíteni az Önkormányzatot a tevékenységhez kapcsolódó, harmadik személy által esetlegesen kezdeményezett kártérítési és kártalanítási ügyben, köteles a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt érvényes felelősségbiztosítási

16 szerződéssel rendelkezni. A felelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie azon személysérüléses és dologi károk fedezetére, amelyet az ajánlattevő, a komp üzemeltetésével, használatával a szolgáltatást igénybe vevőjének, illetve más harmadik személynek okoz és amelyekért e minőségében a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Kártérítési limit: minimum ,- Ft/kár/év Önrészesedés: maximum 10%, de minimum ,- Ft/kár A fenti, minimális tartalommal rendelkező, érvényes biztosítási szerződés meglétét a közszolgáltatási szerződés aláírásának időpontjában, a biztosító által kiadott fedezeti igazolással kell igazolni. A fedezeti igazolás rendelkezésre bocsátása abban az esetben is kötelező, amennyiben a szerződés aláírásának időpontjában a biztosítási kötvény a nyertes ajánlattevő rendelkezésére áll! A biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási kötvényt legkésőbb a szerződés aláírását követő 14 napon belül kell benyújtani, amely a szerződés mellékletét képezi. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: A szakminisztérium által az Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő kompok és révek fejlesztési pályázaton az üzemeltetővel köteles együttműködni. A pályázathoz előírt önrész biztosítása az Üzemeltető feladata. Ha a pályázati kiírás az önrész biztosítását az Önkormányzat számára írja elő, akkor azt az Üzemeltető az Önkormányzat részére köteles átadni. Az üzemeltetési támogatást havi egyenlő részletekben a tárgyhónapot követő hónapban a leadott elszámolási dokumentációk megvizsgálását követően 5 munkanapon belül folyósítja üzemeltető által megnevezett banknál vezetett bankszámlaszámra. Az Önkormányzat jogosult az Üzemeltető közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban működését és gazdálkodását ellenőrizni, helyszíni ellenőrzést tartani, valamint az iratokba betekinteni, számlákat, szerződéseket, egyéb dokumentumokat megvizsgálni és azokat bekérni. 6. Tájékoztatás a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról és díjrendszerről: menetrend: Első indulás Utolsó indulás Téli menetrend: a téli időszámítás kezdetétől - téli időszámítás végéig Tavaszi menetrend: a nyári időszámítás kezdetétől - május 31-ig Nyári menetrend: június 01 - szeptember 30-ig Őszi menetrend: október 1-től - nyári időszámítás végéig A Hajózási Szabályzat figyelembevételével naponta menetrendszerű kompátkelés került biztosításra úgy, hogy a közlekedők legfeljebb 60 perc várakozást követően átkelhettek a folyón. A járat sűrűségét az Üzemeltető az igényeknek megfelelően - saját hatáskörben - növelhette. díjrendszer: Megnevezés évi viteldíj (Ft) 1. személy 100

17 2. kerékpár, szóló motorkerékpár utánfutó 500 kg összsúlyig oldalkocsis motorkerékpár személygépkocsi kisbusz (9 fő-ig) lovaskocsi kistehergépkocsi 3,5 t összsúlyig vontató, tehergépkocsi 3,5 t összsúlytól kombájn, különleges gépkocsi, darus kocsi, autóbusz 7. Alvállalkozó közreműködése: 1925 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított éves közszolgáltatási díj 10 % erejéig vonható be a tevékenységbe alvállalkozó. 10 % feletti alvállalkozó csak az Önkormányzat hozzájárulásával vehet ő igénybe. Az alvállalkozónak a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek kell lennie. Az alvállalkozók által elvégett munkáért az Üzemeltet ő sajátjaként felel. 8. A közszolgáltatási szerződés rendkívüli felmondása Az önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerző dést rendkívüli felmondással megszüntetni amennyiben az Üzemeltet ő nem biztosítja a menetrendszer ű komp közlekedést kivéve vis major helyzet (elrendelt hajózási tilalom, biztonságos közlekedésre alkalmatlan meterológiai és vízviszonyok, természeti csapás, háborús helyzet stb.), a komp közlekedést nem a jóváhagyott menetrend szerint üzemelteti, az előírt elszámolási kötelezettségeit nem teljesíti, a kompon menetjegy nélkül utasokat vagy járműveket szállít, az elszámolás során hamis adatokat közöl, a közszolgáltatási tevékenységet a hatályos jogszabályokban elő írt engedélyek nélkül végzi, az önkormányzat ellenőrzési tevékenységét akadályozza. Az Önkormányzat jogosult az Üzemeltetőt - határid ő megjelölésével - felszólítani a szerződésszer ű teljesítésre. Ennek sikertelensége esetén az Önkormányzat a Közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ez esetben az Üzemeltet ő kártérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. II. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 1. Pályázat tárgya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., továbbiakban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény alapján pályázati felhívást tett közzé Szeged Tápé városrész területén menetrend szerinti komp közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására (továbbiakban: Szolgáltatás). Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, a Pályázót terheli. A Kiíró nem felel és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek a helyszín bejárásával, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével kapcsolatban a Pályázó részéről felmerülhetnek.

18 A Pályázóknak a pályázati kiírásban közölt információkat, adatokat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be anyagot a Pályázó számára a munka egy részére vonatkozóan. A Pályázók kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják a Pályázati kiírást és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka kivitelezését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer. A szolgáltatás elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott nyílt eljárás a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény, a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény, valamint a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján kerül lebonyolításra. A Kiíró feltételezi, hogy Pályázó ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van és bármilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja a Pályázó (Vállalkozó) tevékenységét a szerződés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. A Pályázó ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényes és hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. A Kiíró a szerződést a jelen pályázati kiírás mellékletét képező szerződéstervezet szerint fogja megkötni, melyet a pályázónak az ajánlatában kifejezetten el kell fogadnia. A szerződéses jog a magyar jog. A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályázati kiírás valamennyi utasítását, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben a Pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a pályázati felhívás és a pályázati kiírás feltételeinek, az minden vonatkozásában a Pályázó kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. Bármilyen mulasztás, amelyet a Pályázó követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt a szolgáltatásokról, az előzményekről, vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a szolgáltatások végrehajtását, vagy a szerződés feltételeinek betartását, nem menti fel a Pályázót amennyiben az a nyertes ajánlatot tette, és vele a szerződést megkötötték azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak. A Pályázó által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, a Kiíró és a Pályázó között az ajánlattétellel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. 2. Árajánlat A Pályázó kötelessége, hogy meggyőződjön a pályázati kiírás és a Kiíró által a szolgáltatásokkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az éves közszolgáltatási díjat és a viteldíjat magyar forintban (HUF) egész számra kerekítve általános forgalmi adóval együtt kell megadni. A kifizetés pénzneme magyar forint. (HUF) A Kiíró fenntartja annak jogát, hogy a nyilvánvalóan irreálisan alacsony vagy magas

19 közszolgáltatási díjat és viteldíjat tartalmazó pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. A Kiíró a benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatban Pályázótól írásban információkat kérhet Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 120 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) valamint Ft ajánlati biztosíték, melyet a pályázat benyújtásáig be kell fizetni Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának a bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követően az ajánlattevő részére visszafizetésre kerül. Rövidebb időtartamra szóló ajánlatot a Kiíró érvénytelennek nyilvánít, mint nem megfelelőt. Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre a nyertes pályázó részére, amennyiben a pályázatban tett nyilatkozata ellenére a megfelelő dokumentumokkal szerződéskötéskor nem rendelkezik. Amennyiben a Kiíró az eredményhirdetés időpontját elhalaszthatja, felkérheti a Pályázót ajánlatának meghosszabbítására. A Pályázó ajánlati kötöttsége eltérő nyilatkozat hiányában az új érvényességi időpont lejártáig tart A pályázók köre A pályázatban minden olyan, Magyarországon bejegyzett cég vehet részt, melyet szakismerete, teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján a Kiíró az alábbiakban meghatározott szolgáltatások elvégzésére, a pályázati felhívás és pályázati kiírás feltételrendszere alapján alkalmasnak tart, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 5. Kizáró okok Az eljárásban nem lehet pályázó vagy alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, a központi adóhatósággal szembeni, vagy Szeged MJV adóhatóságával szembeni egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; korábbi öt évnél nem régebben lezárult szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; a jelen pályázat során előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett,

20 A pályázó és az alvállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában köteles nyilatkozni, hogy a fent felsorolt kizáró okok nem vonatkoznak rá. 6. Összeférhetetlenség A jelen pályázat előkészítésébe vagy más szakaszába bevont bármely személy vagy szervezet a pályázati eljárásban nem lehet Pályázó vagy alvállalkozó. 7. Alkalmassági kritériumok 1. Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan a pályázó, amennyiben a menetrend szerinti belföldi vízi személyszállítási tevékenységből (TEÁOR 50.20) és a belföldi vízi áruszállításból (TEÁOR 50.40) származó éves bruttó jegyárbevétele a évek valamelyikében nem érte el a 2 mft-ot. 2. Szakmai szempontból alkalmatlan a pályázó, amennyiben: nem tudja igazolni, hogy rendelkezik legalább 1 db saját tulajdonú vagy a közszolgáltatási szerződés időtartamára bérelt, lízingelt, vagy szándéknyilatkozattal lekötött, menetrend szerinti közlekedésre alkalmas, a jogszabályokban előírt hatósági engedélyekkel rendelkező 40 tonna teherbírású komppal és 1 db legalább 10 fő befogadóképességű dereglyével. A bérbeadó / lízingelő cég kötelező érvényű szándéknyilatkozata csatolandó, nem tudja igazolni, hogy az elmúlt 10 évben legalább 2 évig közforgalmi kompot üzemeltetett vagy az üzemeltetési tevékenységben részt vett, nem tudja igazolni, hogy a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben előírt tevékenység végzéséhez szükséges képzettségű személyzettel rendelkezik. A kritériumoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatokat a Pályázati dokumentációhoz csatolni kell Kommunikáció az ajánlati időszak alatt Az ajánlati időszak alatt kommunikáció csak magyar nyelven, hivatalos úton levélben történhet a következő címre: Dr. Molnár László Városüzemeltetési Iroda vezetője Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. telefon: telefax: Kiegészítő tájékoztatás A Pályázók a pályázati felhívásban és a pályázati kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be ig az 4. pontban megjelölt címen vagy telefax számon. A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában legkésőbb ig egyidejűleg megküldésre kerülnek valamennyi olyan leendő Pályázónak, aki megvásárolta a Pályázati kiírást.

21 A pályázati kiírás módosítása Az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kiíró módosíthatja a pályázati felhívásban, illetőleg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kiíró minden olyan céget írásban értesít, mely a pályázati kiírást kiváltotta, szükség esetén új ajánlattételi határidő megállapításával. A módosítás kötelező érvényű lesz a Pályázók számára. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az ajánlattételi határidő lejárta előtt, egyidejűleg a Pályázókat írásban értesíti Az ajánlat formája és aláírása Az ajánlatot egy eredeti és kettő másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példány borítóján fel kell tüntetni az "EREDETI" feliratot. Az eredeti példányt úgy kell bekötni, hogy roncsolás-mentesen ne legyen felbontható. A kettő másolati példány borítóján szerepeltetni kell a MÁSOLAT feliratot. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "EREDETI" jelzéssel ellátott példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak. Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni, az információkat tartalmazó oldalakat oldalszámmal kell ellátni, az ajánlat elején oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlatot alá kell írnia a Pályázónak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) a cégokmányokban megfelelően fel vannak hatalmazva arra, hogy kötelezzék a Pályázót a szerződés betartására. Az aláírók aláírási címpéldányának közjegyző által hitelesített másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha a Pályázó javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Amennyiben a Pályázó felolvasólapon megjelölt táblázatot megváltoztatja / átírja ajánlata érvénytelenítésre kerül. A pályázó az általa igényelt közszolgáltatási díj mértékét gazdasági számításokkal támassza alá, és indokolja meg. Az ajánlat címlapján szerepelnie kell a Pályázó nevének. A benyújtandó dokumentumok 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék (oldalszámozással) 3. Ajánlati biztosíték befizetésről szóló igazolás 4. Nyilatkozat a pályázati felhívás, kiírás és a szerződés tervezet feltételeinek elfogadásáról. 5. Ajánlattevői és alvállalkozói nyilatkozat a kizáró okokról (külön - külön) 6. Nyilatkozat felelősség biztosítás megkötésének vállalásáról (szerződéskötésig) 7. Alkalmasság igazolása 8. Szakmai ajánlat a kompközlekedés ellátására 9. A pályázó által támasztott pénzügyi feltételek: Megnevezés 1. személy 2. kerékpár, szóló motorkerékpár 3. utánfutó 500 kg összsúlyig 4. oldalkocsis motorkerékpár 5. személygépkocsi 6. kisbusz (9 fő-ig) lovaskocsi viteldíj (Ft)

22 7. kistehergépkocsi 3,5 t összsúlyig 8. vontató, tehergépkocsi 3,5 t összsúlytól 9. kombájn, különleges gépkocsi, darus kocsi, autóbusz Az ajánlat adó az alábbi viteldíjaknál magasabb összeget nem határozhat meg: személy 110 Ft., kerékpár, szóló motorkerékpár 220 Ft., utánfutó 500 kg összsúlyig 440 Ft., oldalkocsis motorkerékpár 290 Ft., személygépkocsi 660 Ft., kisbusz (9 fő-ig) lovaskocsi 880 Ft., kistehergépkocsi 3,5 t összsúlyig 880 Ft., vontató, tehergépkocsi 3,5 t összsúlytól 1650 Ft., kombájn, különleges gépkocsi, darus kocsi, autóbusz 2420 Ft. Amennyiben a pályázó ezen összegeknél magasabb értéket határoz meg ajánlatában az ajánlat kérőnek nem áll módjában szerződést kötni a közszolgáltatási feladat ellátására abban az esetben sem ha az ajánlat mindenben megfelel a pályázat tartalmi, formai követelményeinek. Pályázó saját érdekében köteles a pályázati felhívás és a pályázati kiírás követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő ajánlatot benyújtani. Az olyan ajánlat, amelyet a Pályázó a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül Az ajánlatok csomagolása, benyújtásának módja Ajánlatot csak azok a Pályázók nyújthatnak be, akik hivatalosan megvásárolták a pályázati kiírást. Az ajánlatot át nem látszó zárt csomagolásban kell beadni. A csomagoláson az alábbi szöveget kell feltüntetni: "Pályázó neve" "Ajánlat a Tápéi komp közlekedés biztosítására" "Nem bontható fel az ajánlatok felbontására összehívott hivatalos bontási eljárás megkezdése előtt!" Az ajánlatok átvételét írásos átvételi elismervény igazolja átvételkor. A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban, írásban, zártan, a pályázati felhívásban megadott címre közvetlenül időben kerüljön benyújtásra. A késve érkezett ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek nyilvánítja Az ajánlatok módosítása és visszavonása A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig írásban módosíthatja, vagy írásban visszavonhatja az ajánlatát. Módosított ajánlat benyújtásakor a 12. pontban közölt feliratot ki kell egészíteni Módosított ajánlat felirattal. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok a Kiíró hozzájárulásával sem módosíthatóak Az ajánlatok felbontása A Kiíró az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel a Pályázati

23 felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásánál a Pályázók, a Kiíró és az általa meghívott személyek lehetnek jelen. A határidőre beérkezett ajánlatok felbontásakor a Kiíró az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: a csomagolás szabályos, sértetlen-e, a Pályázók neve, címe (székhelye, lakóhelye), példányszámok megvannak-e (1 eredeti + 2 másolati), felolvasólapon közölt adatokat Azok az ajánlatok, amelyekhez az esetleges visszavonásról szóló értesítés megfelelő időben megérkezett, illetőleg az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtottak be nem kerülnek felbontásra, ilyen esetekben a Kiíró a ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlatok tartalma csak a jelen ajánlatkérési eljáráshoz kerül felhasználásra Felvilágosítás kérés A Kiíró írásban, a többi Pályázó egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet a Pályázótól a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a Pályázati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását Ajánlatok értékelése A Kiíró megvizsgálja az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa teljesek-e, érvényesek-e, szükséges-e hiánypótlás, tartalmaznak-e számítási hibát. A Kiíró az ajánlatok felbontásakor, illetőleg azt követően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. Érvénytelen az ajánlat, ha: 1. azt a Pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 2. a Pályázó nem felel meg az összeférhetetlenségi követelménynek; 3. a Pályázó a kizáró okok hatálya alá tartozik; 4. a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 5. egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 6. felolvasólap formáját megváltoztatja; 7. ajánlati biztosítékot nem határidőben bocsátja a Kiíró rendelkezésére A minden szempontból érvényes ajánlatokat a Kiíró az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el. (Amennyiben az ajánlat érvénytelen, a Kiíró nem értékeli ezen bírálati szempont alapján). Értékelési szempont: összességében legkedvezőbb ajánlat az igényelt közszolgáltatási díj és a viteldíjak alapján. Adható pontok: 1-10 A legalacsonyabb igényelt közszolgáltatási díj összege, illetve a legalacsonyabb viteldíj kapja a maximális pontszámot, a legmagasabb közszolgáltatási díj összege, illetve viteldíj

24 kapja a legalacsonyabb pontszámot, a kettő között a pontszámok arányosítással kerülnek megállapításra. Összességében a legkedvezőbb ajánlat kiszámítása az alábbi pontozás alapján történik Súlyszám Igényelt közszolgáltatási díj összeg 70 Viteldíjak összege 30 A viteldíjak súlyszáma az alábbiak szerint kerül megállapításra: Megnevezés súlyszám személy 14 kerékpár, szóló motorkerékpár 1 utánfutó 500 kg összsúlyig 1 oldalkocsis motorkerékpár 1 személygépkocsi 8 kisbusz (9 fő-ig) lovaskocsi 1 kistehergépkocsi 3,5 t összsúlyig 2 vontató, tehergépkocsi 3,5 t összsúlytól 1 kombájn, különleges gépkocsi, darus kocsi, autóbusz 1 összesen Az eljárás bizalmas volta A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, értékelésére, összehasonlítására, valamint a szerződéskötésre vonatkozó javaslatra nézve, sem a Pályázóknak, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz részt hivatalosan az eljárásban, kivéve felvilágosítást kérést, amelyet a Kiíró az ajánlat tisztázása céljából kér az érintett Pályázótól Tájékoztatás az eredményről A Kiíró az eljárás eredményéről hivatalos úton tájékoztatja az ajánlat adókat. A Kiíró a döntésről való tájékoztatás időpontját indokolt esetben egy alkalommal elhalaszthatja. A Kiíró az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról, annak indokáról és annak új időpontjáról, valamint a szerződéskötés végső időpontjáról az összes Pályázót egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja Szerződés megkötése A Kiíró a nyertes Pályázóval köti meg a szerződést a Pályázati felhívásban foglaltak szerint: A szerződéskötés helye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. A szerződéskötés időpontja:

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Irodabútorok beszerzése a MÁV-START Zrt. Szeged vezénylési hely részére tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. április 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95236-2016:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén készült jegyzőkönyvből Szám: 14/Z/2011rk BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott rendkívüli, zárt ülésén

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-305/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő és energiatakarékos víziközlekedés fejlődése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162115-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Gázok 2011/S 99-162115 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben