Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasúti tevékenységek önköltségszámítása"

Átírás

1 Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, szeptember 11. Dr. Cserhalmi Dóra 1

2 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Jogszabályi, szabályozási környezet 5 Önköltségszámítási alapfogalmak Előállítási költség, kalkulációs szintek 6 Az önköltségszámítás folyamata 7 Kalkulációs séma 8 Költségek, ráfordítások elkülönítése, gyűjtése 9 Kalkulációs módszerek 10 Elő és utókalkuláció 11 2

3 Önköltségszámítás fogalma, tárgya Az önköltségszámítás fogalma Gazdasági tevékenységhez kötődő kalkulációs folyamat, amellyel megállapítható a gazdasági tevékenység teljesítése érdekében felhasznált élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege Tárgya: minden olyan gazdasági tevékenység, amelynek költségkihatása van, jellemzően előállított termék, nyújtott szolgáltatás. 3

4 Befektetői és menedzsmentcélok: a) Rentabilitás biztosítása Önköltségszámítás célja, felhasználói 1. árképzés, árkalkuláció: az egyes termékek, szolgáltatások térítési díjának meghatározása Termék, szolgáltatás várható előállítási költségének meghatározás Fedezet biztosítása: a szükséges központi költségekre, ráfordításokra (értékesítés, műszaki fejlesztés, hitelkamatok) és tisztességes haszonra 2. Költségkontrolling, hatékonyságjavítás Tervezés, kontroll tevékenységek (a tervtől való eltérések értékelése, korrekciós intézkedések) Hatékonyságjavító intézkedések megalapozása - gazdasági számítások b) Mérlegtételek értékelése, vagyonértékelés (éves beszámoló, átalakulás) Kormányzati célok a) Elismert költségek meghatározása - EU és hazai támogatásoknál b) Versenyegyenlőség biztosítása EU - versenyárak Adórendszer - Transzferárak 4

5 Jogszabályi, szabályozási környezet Jogszabályok, kötelező belső szabályozás: EGK 4. Sz. irányelv és Évi C. törvény a számvitelről Megbízható és valós kép a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség Mérlegtételek értékelése aktivált saját teljesítmények Könyvvezetés, bizonylatolás, egységes számlakeret, számlarend, zárt rendszer Számviteli alapelvek - Számviteli politika Önköltségszámítási szabályzat Cél: Belső sajátosságok, a tevékenység, termék szolgáltatás jellegének figyelembe vétele a vállalkozások által választott és szabályozott módszer dokumentálása. Törvényben rögzített kritériumok Kötelezően alkalmazandó: Saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások értékelése az utókalkuláció módszerével Költségek, ráfordítások ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatások összegének meghatározása 5

6 Önköltségszámítási alapfogalmak Előállítási költség, kalkulációs szintek 1. A közvetlen költség, előállítási költség (Sz. tv. 51. ) a tevékenység, szolgáltatás, valamint a saját elállítású eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) mennyiségi egységére jutó eszközfelhasználás (élőmunka, holtmunka) pénzben kifejezett értéke. Közvetlen költség, előállítási költség közé tartoznak azok a ráfordítások, amelyek: a.) a szolgáltatás nyújtása, az eszközök, termékek (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása érdekében közvetlenül felmerültek, b.) az eszköz, termék előállítással, szolgáltatással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá c.) az eszközökre, szolgáltatásokra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. A közvetlen költség nem tartalmazhat: - értékesítési költségeket és - az elállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános (központi irányítási) költségeket. 2. Szűkített önköltség: tartalmazza az üzemi általános költségeket is (általában része a közvetlen költségeknek) 3.Teljes önköltség: tartalmazza a tevékenységet terhelő egyéb (általános) költségeket és ráfordításokat is. 4. Fedezet: az árbevétel és az előállítási költség különbsége, tartalma Fel nem osztott központi költségek, ráfordítások (értékesítés, műszaki fejlesztés, hitelkamatok) Tisztességes haszon (nyereség) 6

7 Önköltségszámítási alapfogalmak az önköltségszámítás folyamata Önköltségszámítás előkészítése - Kalkulációs séma meghatározása Kalkaulációs egységek kijelölése Kalkulációs tételek meghatározása Vetítési alapok kiválasztása Költségek gyűjtése Kalkulációs egységre (termék, szolgáltatás) közvetlenül felmerült költségek gyűjtése Kalkulációs egységre (termék, szolgáltatás) közvetlenül nem gyűjtött, de teljesítésével szoros kapcsolatban lévő költségek gyűjtése Költségfelosztás Kalkulációs egységre (termék, szolgáltatás) mutatók, jellemzők alapján elszámolható költségek kalkulációs egységre történő felosztása Felosztandó összeg (kalkulációs tétel) X 100 Összegzés kalkulációs szintenként 7

8 Önköltségszámítási alapfogalmak Kalkulációs séma Kalkulációs séma Kalkaulációs egységek Kalkulációs tételek Vetítési alapok (termékek/termékcsoportok), szolgáltatások) (elkülönítetten gyűjtött, Sz. tv. szerint felosztható összegek) (a közvetett költség felosztáshoz alkalmazott mutatók, jellemzők) az önköltség részét képező felosztható költségeket jellemzők, vagy mutatók (vetítési alapok) segítségével számoljuk el termékre, szolgáltatásra 8

9 Önköltségszámítási alapfogalmak Költségek, ráfordítások elkülönítése, gyűjtése (Sz tv ) Költségnem A költségeknek jellegük szerinti (anyagjellegű, személyi jellegű, egyéb jellegű) csoportosítását jelenti. Részletezését a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség figyelembe vételével kötelezően kialakított számlakeret 5. számlaosztály számlacsoportjai szerint kijelölt és meghatározott címek szerinti Számlarend, ill. a Számlatükör tartalmazza. Költségviselő Tevékenység, termék vagy szolgáltatás, amelyre a költségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók, amelyek elállítása, teljesítése érdekében a költségek felmerülnek. A Számlarend 7. számlaosztály számlacsoportjai (nem kötelező) Költséghely A költségek felmerülésének helye, elhatárolt szervezeti egység vagy részleg. A Számlarend 6. számlaosztály számlacsoportjai (nem kötelező) Itt számoljuk el azon költségeket, amelyek a felmerülésük alkalmával nem számolhatók el közvetlenül a termékre vagy szolgáltatásra, felmerülésükkor közvetlen költségnek nem minősíthetők. Ezeknek a költségeknek azon része, amely az előállítással, illetve a szolgáltatással szoros kapcsolatba hozható, a különféle teljesítményadatok segítségével a kalkulációs egységekre átvezethető. 9

10 Önköltségszámítási alapfogalmak Kalkulációs módszerek Költségtételek kalkulációs egységre történő felosztása Egyszerű osztókalkuláció : összes közvetlen költség osztva az előállított mennyiséggel), Egyenértékszámos osztókalkuláció: azonos jellegű, de eltérő méretű termékeknél alkalmazzák Pótlékoló kalkuláció : nem homogén termékcsoport esetén az önköltség részét képező közvetlen költségeket jellemzők, vagy mutatók (vetítési alapok) segítségével számoljuk ki. Diktált kulcs alapján végzett kalkuláció: éven belüli alkalmazásnál 10

11 Önköltségszámítási alapfogalmak Elő- és utó- és közbenső kalkuláció Az önköltségszámítás időpontja szerint: Előkalkuláció: a gyártás, a szolgáltatás megkezdése előtt Utókalkuláció: a gyártás, szolgáltatás befejezése után Közbenső kalkuláció: a folyamat közben készül pl. naptári év végén Az előkalkuláció: terv szerinti önköltség megállapítása A műszaki és technológiai elírások alapján meghatározzuk a felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét Az érvényben lévő árak és díjtételek, normatív személyi jellegű ráfordítások figyelembevételével kiszámítjuk a termék, szolgáltatás tervezett önköltségét. Utókalkuláció: a tényleges önköltség meghatározása a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége és értéke alapján A termék vagy szolgáltatás tényleges előállítási költségét számoljuk. Közbenső kalkuláció: a befejezetlen termelés év végi értékelése Folyamata azonos az utókalkulációval. 11

12 Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti önköltségszámítás speciális szabályai Vasúti önköltségszámítás célja 15 Önköltségszámítási feladatok terjedelme 16 A MÁV áttérése a többszereplős piaci modellre 17 Vasúti Önköltségszámítás alapelvei 18 Vasúti önköltségszámítási fogalmak Vetítési alapok alkalmazása Vasúti Önköltség-számítási rendszer eszközei A vasúti önköltségszámítás üzleti szegmensei 27 infrastruktúra személyszállítás Áruszállítás vontatás Az utókalkuláció folyamata

13 A vasúti önköltségszámítás speciális szabályai Integrált vasúttársaságok önköltségszámítása UIC 374. sz. döntvény Közösségi szabályok 91/440 EU irányelv a vasutak fejlesztéséről: (Vasúti infrastruktúra és szállítási tevékenység szétválasztása) 1192/69/EGK Redelet a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról 1108/70/EGK Rendelet a vasúti, közúti és belvívi közlekedéssel kapcsolatos infrastruktúrális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről 2598/70. EGK Rendelet a 1108/70 EGK rend. I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról 1370/2007. (10.23.) EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról 169/2009.(02.26) EK rendelet a vasúti, közúti és belvízi közlekedési ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról Hazai előírások évi CLXXXIII tv. A vasúti közlekedésről 50/2007. (04.26) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek társaságon belüli számviteli elkülönítéséről 13

14 50/2007. (04.26) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek társaságon belüli számviteli elkülönítéséről - Elkülönítendő tevékenységek a) vasúti pályahálózat működtetése, b) vasúti személyszállítás, ezen belül közszolgáltatásként végzett személyszállítás, c) vasúti árufuvarozás, d) vontatás. - Belső szolgáltatások elszámolása - Tényleges önköltségi áron, vagy piaci áron - Pályahasználati díj (HÜSZ szerint) - Tevékenységenkénti beszámoló (felügyeleti jelentés) : mérleg, eredménykimutatás, cash-flow, tevékenységi kimutatás és szöveges értékelés 14

15 Vasúti Önköltségszámítás célja Szolgáltatások érdekében felhasznált költségek átláthatóságának biztosítása Üzleti célok ármeghatározás, árképzés, belső elszámoló árak (önköltség-típusú árak) termékek, szolgáltatások jövedelmezőségének mérése, fedezetszámítás (piaci árak esetén) Működés szabályozása (integrált vasúttársaságok belső szabályozása) Hatékonyságjavítás, jövedelem-optimalizáció, termékstruktúra javítása Költségvetési célok: Elszámoltatás az állami pénzeszközök felhasználásával Vasúti személyszállítási Állam által megrendelt pályaműködtetési közszolgáltatási tevékenységek indokolt költségeinek meghatározása Versenyszabályozási célok ( a nyílt hozzáférés keretében biztosított pályahálózathozzáférési szolgáltatások esetében) az Önköltségszámítási és Díjképzési Szabályzatban előírt elvek szerinti tényleges önköltség meghatározása 15

16 Az önköltség-számítási feladatok terjedelme integrált vasúttársaság vagy független társaságok Integrált vasúttársaság egységes szervezet vagy holding Pl: GYSEV, MÁV Zrt. - Tevékenység-kiszervezésekkel ( ) holding Független társaságok : Áruszállítás: Rail Cargo Hugária Tulajdonos ÖBB 2008-tól Infrastruktúra: Pályavasúti társaság tervezett tulajdonos MFB Személyszállítási holding: MÁV-START ZRT- tervezett tulajdonos MNV Zrt. Vontatás MÁV-Trakció Zrt. Járműkarbantartás MÁV Gépészet Zrt. 16

17 A MÁV Zrt. áttérése a többszereplős piaci modellre Állami megrendelő (NFM) NKH ( MVH) VPE kft (MÁV GySEV) GKM MÁV Zrt Január 1. Árufuvarozás számviteli elkülönítése Január 1. további MÁV szervezeti egységek számviteli elkülönítése: személyszállítás, gépészet, működő infrastruktúra, központi irányítás 2006-tól MÁV holdingszerű működés 2008 áruszállítás privatizáció Tulajdonos Magyar Állam (MNV Zrt) RAIL CARGO HUNGÁRIA MÁV Cargo Zrt. Megalakulás: Apportált leányvállalatok: MÁVTRANSPED MÁV Kombiterminál Bilk Kombiterminál MÁV Raktár További apport 2007-ben: Tiszavas Kft. Értékesítés 2008 december MÁV TRAKCIÓ Zrt MÁV-START Zrt ( ) MÁV-Gépészet Zrt Beolvadt: Északi és Szolnoki JJ MÁV szolgáltató Kft.2013 Egyéb pénzügyi portfolió Pályavasúti társaság 17

18 Vasúti Önköltségszámítás alapelvei Tevékenységenként kell elvégezni. az üzleti szegmensek által végzett szolgáltatásokra. elkülönítve a közszolgáltatási és a nem közszolgáltatási tevékenységeket. az üzletszabályzatban kihirdetett díjszabási egységekre vonatkozóan. A közszolgáltatási és a nem közszolgáltatási kalkulációs egységekre összevont valamennyi költségnek, ráfordításnak és bevételnek meg kell egyeznie az elkülönítendő tevékenységek elszámolt adataival. A kalkulációs egységek között megosztandó költségek esetében megfelelő vetítési alapot kell alkalmazni. 18

19 Vasúti önköltségszámítási fogalmak Kalkulációs egység: az ellenérték fejében végzett szolgáltatások termékegysége (megegyezik a díjszabási egységgel).. Nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetés pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásai esetében a HÜSZ, a többi elkülönítendő tevékenység esetében a megrendelők igénye, valamint a teljesítményi és a költségelszámolási rendszerek lehetőségei határozzák meg. Kalkulációs tétel: a vasúti szállítási tevékenységre vonatkozó költségeknek kalkulációs szintenként, az UIC 374.sz. döntvénye alapján csoportosított elemei, a felosztandó összegek, amelyek lehetnek közvetlen, a vetítési mutató alapján osztott, és közvetett, általános költségek Vetítési alapok: közvetett és az általános költségek kalkulációs egységre történő felosztását meghatározó teljesítményi és költség adatok Kalkulációs séma: a kalkuláció folyamatának leírása 19

20 Kalkulációs séma Üzleti egységenként kerül meghatározásra. A kalkuláció folyamatának leírása, amely tartalmazza: Az üzleti szegmens kalkulációs egységeire vonatkozó költségeket kalkulációs szintek szerint csoportosítva. Az egyes költségelemek szerint jellemző teljesítményeket, amelyek a költségek felosztásának mutatói (vetítési alap). A költségek a számviteli, a teljesítményi adatok a statisztikai rendszerekből kerülnek kimutatásra. 20

21 Kalkulációs szintek A kalkulációs egység költségelemei a szolgáltatással való összefüggése szerint 0. szint: Szolgáltatások közvetlenül elszámolt költsége 1. szint: Alaptevékenység kapcsolódó tevékenységeinek költsége (vetítési alap arányában osztott költség, pl. pálya üzemeltetés, karbantartás építési hossz, állomási forgalmi szolgálat vonat db arányában) 2. szint: Általános költségek és ráfordítások (0. és 1. szintekre az elszámolt munkaóra arányában kerül megosztásra) 3. szint: Igénybevett belső szolgáltatások (Pl. pályavasúti üzemi vágány használat, valamennyi anyagbeszerzés és készletezés, üzemi épületek kezelése és felügyelete) 4. Szint: Pályahasználati díj (integrált vasúttársaságnál) 21

22 Vetítési alapok alkalmazása A termékegységre közvetlenül el nem számolható költségek termékegységre történő felosztását szolgálják. A felosztandó összeg természetétől függően választjuk ki a megfelelő vetítési alapot, amelyek lehetnek műszaki adatok (pl. építési hossz) teljesítményadatok (pl. etkm, vonatkm, vonat db), egyéb naturáliák (pl. létszám, munkaóra), esetleg közvetlen költségek aránya 22

23 Vetítési alapok alkalmazása (példák) Vonatkilométer teljesítmény (vkm) arányában kerül felosztásra: a vonatok pályahasználati, vontatási és egyéb gépészeti díjai, a személyvonati vonatkíséret és a személyvonati vezénylés költsége. Kocsitengelykilométer teljesítmény (ktgkm) arányában kerül felosztásra: a vasúti járművekre elszámolt karbantartási, tisztítási, kocsivizsgálati, bérbevételi és RIC használati költség, a járművek értékcsökkenési leírása Vonatdb arányában az állomás környező nyíltvonali pályaszakaszaira kerül felosztásra: az állomási pályaszakaszon elszámolt kocsitisztítás, személykocsi irányítás, üzemzavar elhárító készenlét, utascsarnok, váróterem üzemeltetés Ülőhelykilométer teljesítmény (ühkm) arányában kerül felosztásra: jegykiadás, helybiztosítás, információ és egyéb utaskiszolgálás, utólagos leszámolás és számítógépes adatfeldolgozás, vagyonvédelmi és egyéb vasútüzemi költségek, MVH és egyéb hatósági díjak, az általános költségek és ráfordítások, a menetdíj és helyjegy árbevételek, az árkiegészítés, valamint az egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek 23

24 Önköltség-számítási rendszer eszközei Számviteli információrendszer Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer (GIR) Bérszámfejtési rendszer (IHIR), Menet- és helyjegy feldolgozási rendszer (MHR) Statisztikai információrendszer Vasúti pálya műszaki adatok (építési hossz) SZIR (FOR-PASS) teljesítményi mutatók Menetrendi teljesítményi mutatók menetvonal igénylési rendszerből 24

25 Számviteli információrendszer Gazdasági események több szempont szerinti rögzítése és nyilvántartása Főkönyvek üzleti szegmensenként Központi főkönyv, Pályavasúti Főkönyv, Térségi személyszállítás főkönyve A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: Főkönyvi számlák (5, 8, 9 számlaosztály) Főkönyvi szervezetek Tevékenységi sorok (X számlaosztály) pályaszakaszok Számviteli információk elérése (jogosultsági rendszer) 25 25

26 Statisztikai információk A SZIR-ből kinyerhető állomási adatok: indult, átment, érkezett tehervonat db, rendezett, kiszolgált, valamint ki/besorozott teherkocsi db. teljesítményi mutatók vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban. SZIR-ből kinyerhető tehervonat vonatközlekedési adatok: vonatkilométer (vkm), elegytonnakilométer (etkm), árutonna km (atkm) rakott kocsitengely kilométer (rtgkm, üres kocsitengelykilométer (utgkm) teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem és pályaszakasz bontásban. A menetvonal igénylési rendszerből kinyerhető menetrendi teljesítményi mutatók : közlekedett személyvonat db, mozdonyvonat db, mozdonyvonat vonatkilométer teljesítményi mutatók vonatszám, vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban külön megjelölve, hogy az állomás az adott vonat szempontjából induló, megálló, átmenő vagy végállomásnak minősül-e személyszállító vonatokra: igényelt (és lemondott) közlekedett vonatdarab (vonatdb), vonatkilométer (vkm) teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem és pályaszakasz bontásban. 26

27 Vasúti önköltségszámítás Üzleti szegmensei Alap szolgáltatások Pályaszolgáltatások Személyszállítás (forgalmak) Áruszállítás (szállítmányok) Vontatás (vonattípus / mozdony) Jármű-karbantartás (járműtípus) Szolgáltatási szegmensek Egyéb szolgáltatások gép- és járműkölcsönzés humánszolgáltatás, oktatás beszerzés, készletezés környezetvédelem, egészségügy pénzügyi, számviteli szolgáltatások épület-üzemeltetés Területi szegmensek Országos törzshálózat, Budapesti elővárosi forgalom, Régiók Vasútvonalak, Menetrendi mezők, Stb. 27

28 Pályavasút kalkulációs egységei (nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások) Alapszolgáltatások Ø Menetvonal biztosítás és lemondás Ø Közlekedtetés (Pályahálózat és kapcsolódó berendezések rendelkezésre bocsátása, forgalom lebonyolítása, információszolgáltatás) Járulékos hozzáférési szolgáltatások Ø Felsővezetéki és energia ellátó rendszerek használata Ø Üzemanyag vételező helyek használata Ø Állomás használat (Személypályaudvarokhoz, Áruforgalmi terminálokhoz, rendező pályaudvarokhoz, stb.) Ø Járműtárolás Ø Egyéb járulékos szolgáltatások(vasúti járműmérleghez való hozzáférés, Vonat adatfelvevői tevékenység) Kiegészítő szolgáltatások Ø Vontatási villamos energia szolgáltatása Ø Vontatási felhasználású üzemanyag vételezése, vásárlása Ø Tehervonat kiszolgálási/rendezési célú tolatás Ø Veszélyes áruk, rendkívüli küldemények kiegészítő szolgáltatásai Ø Egyéb kiegészítő szolgáltatások Záhony körzetben (Mérlegelés, Áttengelyezés, Forgóváz használat) Mellékszolgáltatások Ø Pályavasúti tolatószemélyzet eseti biztosítása Ø Oktatás, vizsgáztatás Ø Vontatójárművek részére vizsgálócsatornával rendelkező vágányok biztosítása Ø Hozzáférés a távközlési hálózathoz 28

29 A kalkulációs séma tételei Infrastruktúra 0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei Menetvonal-biztosítás, közlekedtetés, felsővezeték-használat Személyvonatok állmási és fordulóállomási költségei, kocsikiszolgálás, elegyrendezés, vontatás, kocsivizsgálat Egyéb szolgáltatások közvetlen költségei Iparvágány, vontatóvágány, üzemi vágány karbantartás és kiszolgálás Ipari, építőipari és egyéb szolgáltatások közvetlen költségei 1. szint: Szolgáltatások mutató alapján osztott költségei - Vasúti pálya költségei - Forgalomirányítás és lebonyolítás költségei - Távközlő berendezések költségei 2. szint: - Infrastruktúra üzletági általános és irányítási költségei - Központi szolgáltatások költségei 29

30 Kalkulációs termékek = szolgáltatások összesítésekkel együtt majdnem 100 db Kalkulációs termékek P1T Nyílt hozzáférés (HÜSZ= EPP+EPF) P1AT Alapszolgáltatások (20 db) P1A1T Menetvonal biztosítás és lemondás P1A2T Közlekedtetés P1BT Járulékos szolgáltatások (26 db) P1B1 Felsővezeték használat P1B31T Személyvonat kiinduló/ végállomás használat Teljesítmény megfeleltetés Vonatnem Vonatnem + pályaszakasz kategória Vonatnem + vontatási nem Vonatnem + pályaszakasz kategória P1CT Kiegészítő szolgáltatások (11 db) Pl. P1C1 Vontatási villamos energia P1DT Mellékszolgáltatások (4 db) P2T Egyéb pályaműk. (EPT+EPN+EPM) P2AT Nem nyílt pályahasználat (5 db) P2BT Egyéb pályaműködtetés (12 db) Vasúti pályahálózat működtetés önköltségszámítása 30

31 Kalkulációs szintek Szint Név Tartalom 0. Közvetlenül elszámolt költség 0.1 Alapszolgáltatás Al-, fel- és egyéb építmény, távközlő- és bizt.ber költsége nyíltvonali pályaszakaszon; VPE díj; Felsővezeték használat Felsővezetéki és erősáramú berendezések költsége 0.3. Egyéb Teherkocsi rendezés; gurítópályaudvari berendezések;.. 1. Kapcsolódó költség Állomási és hálózati vasúti pálya költsége Egyéb állomási és központi tevékenységek költsége 2. Általános költség és ráfordítás 2.1. Saját irányítási költség és ráfordítás Al-, fel- és egyéb építmény, távközlő- és bizt.ber költsége hálózati és állomási pályaszakaszon Forgalmi szolgálat, forgalmi ellenőrzés, forgalmi felügyelet, forgalmi készenlét,. Pályavasúti szervezetek irányítási költsége; egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordításai 2.2. Általános központi belső szolg. Számvitel, humán, stb. szolgáltatás belső költsége 2.3. Társaság irányítás Pályavasútra osztott központi irányítás 3. Központi közvetlen belső szolgáltatás Anyagbeszerzés, készletezés, stb. 5. Bevétel 5.1. Árbevétel Pályavasút árbevétele 5.2. Belső bevétel Pályavasút belső bevételei 5.3. Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevétel Pályavasút egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételei Vasúti pályahálózat működtetés önköltségszámítása 31

32 Vetítési alapok 0.1. szint: Alapszolgáltatások közvetlen költsége Költség (kalkulációs tétel) Termék Teljesítmény Forgalmi üzemirányítás, VPE díj,.. 85 % Közlekedtetés Vkm 15 % Menetvonal biztosítás Al-, fel- és egyéb építmény nyíltvonali pályaszakaszon Vonat db 85 % Közlekedtetés Pályaszakasz etkm 15 % Menetvonal biztosítás Távközlő és bizt.ber. nyíltvonali pályaszakaszon Pályaszakasz vonat db 85 % Közlekedtetés Pályaszakasz vkm 15 % Menetvonal Biztosítás Pályaszakasz vonat db Vasúti pályahálózat működtetés önköltségszámítása 32

33 Vetítési alapok 0.2. szint: Felsővezeték és egyéb erősáramú berendezések (kivéve térvilágítás és váltófűtés) költsége Költség (kalkulációs tétel) Termék Teljesítmény Nyíltvonali pályaszakaszon elszámolt költség Felsővezeték Pályaszakasz vkm Hálózati pályaszakaszon elszámolt költség Hálózati vkm Állomási pályaszakaszon elszámolt költség Indult/érkezett/megállt/ vonat db áthaladt Vasúti pályahálózat működtetés önköltségszámítása 33

34 Vetítési alapok szint: Al-, fel- és egyéb építmény, távközlő- és biztber., térvilágítás és váltófűtés a) hálózati pályaszakaszon elszámolt költsége Nyílt vágány építési hossz km = EPP termékek Térségi vágány építési hossz km = EPT termék Egyéb vágány építési hossz km = EPN termék Az EPP termékekre jutó rész vetítési alapja: hálózati vágányút használat összetett mutató (01 kód) Elem Teljesítmény Kalkulációs egység 1. Átmenő vonat db számának 15 %-a Menetvonal biztosítás 2. Átmenő vonat db számának 85 %-a Közlekedtetés 3 Megálló személyvonat (szerelvényvonat nélkül) db/2 Személyvonat állomáshasználat megállás céljából 4. Induló-érkező személyvonat db/1,05 Személyvonat kiinduló/végállomás használat 5. Induló-érkező tehervonat db * 2,8 Tehervonat induló-célállomás használat 6. Közbenső állomáson kocsi ki-besorozás, mozdonycsere, kocsisorrend fordulás/irányváltás céljából történő állomáshasználat tehervonat db * 2,8 Tehervonat közbenső állomás használat 7. Kiszolgált teherkocsi db / 4 Teherkocsi kiszolgálási célú állomás használata 8. Kiszolgált teherkocsi db / 5 Teherkocsi kiszolgálási célú tolatása 9. Rendezett teherkocsi db / 5 Teherkocsi rendezési célú tolatása 10. Vasútvállalattal kiszolgált teherkocsi db / 5 Teherkocsi kiszolgálási célú vasútvállalati tolatása 11. Vasútvállalati személyzettel rendezett teherkocsi db / 3 Teherkocsi rendezési célú vasútvállalati tolatása 12. Mérlegelt teherkocsi db/3 Vasúti járműmérleghez hozzáférés biztosítása 13. Mérlegelt teherkocsi db/3 Mérlegelés Záhonyban 34 Vasúti pályahálózat működtetés önköltségszámítása

35 Vetítési alapok szint: Al-, fel- és egyéb építmény, távközlő- és biztber., térvilágítás és váltófűtés b.) állomási pályaszakaszon c.) állomási mellékvágányok állomási (és hálózati) pályaszakaszon elszámolt költsége Vetítési alap: állomási (hálózati) vágányút használat összetett mutató (02 kód) Termékek: a zölddel jelzettek Az állomási vágányút használat vetítési mutató az állomási pályaszakaszon kimutatott a fenti táblázatban felsorolt - teljesítményelemek együttes összege szint: A többi vetítési alapot és a hozzájuk rendelt terméket nem mutatjuk be. Az önköltségszámítási szabályzat teljes körűen tartalmazza ezek leírását. 2, 3. és 5.3. szint: Költség (kalkulációs egység) Termék Teljesítmény 2.1. és 5.3. szint: Saját irányítási költség, ráfordítás és kapcsolódó bevétel 2.2. és 3. szint: Általános és közvetlen központi belső szolgáltatás 2.3. Társaság irányítás EPP Többi EPP Többi EPP Többi Hálózati vágányút használat 0+1. szint anyag, écs vagy összes költsége Hálózati vágányút használat 0+1. szint anyag, bér vagy összes költsége Hálózati vágányút használat 0+1. szint összes költsége Vasúti pályahálózat működtetés önköltségszámítása 35

36 Személyszállítás kalkulációs egységei Alapszolgáltatások vonattípusonként a) Budapesti elővárosi divízió (BED) szolgáltatásai b) Regionális divízió (RED) szolgáltatásai c) Távolsági és nemzetközi közszolgáltatási divízió (TND/K) szolgáltatásai d) Távolsági és nemzetközi nem közszolgáltatási divízió (TND/NK) szolgáltatásai e) Szolgáltatási divízió (SZD) szolgáltatásai kerékpárszállítás, Menetrend értékesítés és egyéb árucikkek értékesítése, Utazási igazolványok kiállítása és egyéb szolgáltatás 36

37 A kalkulációs séma tételei Személyszállítás 0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei - Közszolgáltató vonattípus (ICR, IC, IP, elővárosi vonat stb.) közvetlen költségei - Nem közszgolgáltató vonattípusok (EC, EN, különvonat, postavonat) követlen költségei - Egyéb szolgáltatások bérbeadás, stb. közvetlen költségei 1. szint: Szolgáltatások mutatóval osztott költsége - Állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek (jegykiadás, helybiztosítás, utasterek takarítása stb. - Személyszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - üzletági általános és irányítási költségek, ráfordítások (beleértve a Központi szolgáltatás számlázott költségeit) 37

38 Személyszállítási kalkulációs tételek vetítési alapjai Felosztandó összeg Személyszállítás és kiegészítő szolgáltatásai közvetlenül elszámolt költsége Vasúti jármű karbantartás, tisztítás, écs, graffiti eltávolítás, bérleti díj, Pályahasználati díj Vontatás és egyéb gépészeti díjak (Vonat fűtés/hűtés, Vonatmegosztás, járműkapcsolás, villamos kapcsolatok kezelése Kocsivizsgálat Személyvonati vonatkíséret Személyvonat vezénylés Személykocsi irányítás Üzemzavar elhárító készenlét Vonatpótló busz Utasellátó háló-, fekvő- és étkezőkocsi üzemeltetés Jegykiadás, helybiztosítás Információ és egyéb utaskiszolgálás Utascsarnok, váróterem üzemeltetés Vetítési alap Kocsitengelykm Vonatkm Vonatkm Kocsitengelykm Vonatkm Vonatkm Vonat db Vonat db Közvetlen Ülőhelykm Ülőhelykm Ülőhelykm Vonat db Egyéb tevékenységek költségei Utólagos leszámolás, számítógépes adatfeldolgozás Vagyonvédelmi és egyéb vasútüzemi költségek MVH és egyéb hatósági díjak Általános költség, ráfordítás Ülőhelykm Ülőhelykm Ülőhelykm Ülőhelykm 38

39 Árufuvarozás kalkulációs egységei Árufuvarozási alapszolgáltatások a) Árufuvarozás (tehervonatonként és fuvarozási iránycsoportonként ) Árufuvarozás belföldi tehervonattal Árufuvarozás nemzetközi vonattal (export-import-tranzit) RoLa (export-import-tranzit) b) Iparvágány üzemeltetés (használat, kiszolgálás, személyzet biztosítása) c) Egyéb vasúti szolgáltatás (Rakodás, Átrakás, Mérlegelés, Szállítmányozás, Vámkezelés, Kocsi és egyéb eszköz biztosítás Árufuvarozás egyéb kalkulációs egységei közúti áruszállítás bérbeadás és egyéb szolgáltatás 39

40 A kalkulációs séma tételei Áruszállítás 0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei - tehervonattípus közvetlen költségei - egyéb szolgáltatások (rakodás, átrakás, mérlegelés, stb.) közvetlen költségei 1.szint: Szolgáltatások mutató alapján osztott költségei - állomáson, illetve központilag végzett tevékenységek - áruszállításhoz szükséges berendezések, járművek üzemeltetése 2. szint: - üzletági általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi irányítás és szolgáltatások költségei 40

41 Vontatás kalkulációs egységei Vontatás személy- és tehervonat vontatás villamos és dízelmozdonnyal személyvonat vontatás villamos motorvonattal és dízel motorkocsival, gőzmozdonnyal tolatás Egyéb vasúti vontató jármű bérbeadás egyéb vontatáson kívüli szolgáltatások (ipari és egyéb szolgáltatás 41

42 A kalkulációs séma tételei Vontatás 0. szint: Szolgáltatások közvetlen költségei - vontatás, tolatás, kocsivizsgálat, személykocsi fűtés, világítás - egyéb szolgáltatások: segélykocsi, kölcsönzés, gépjavítás, stb. 1. szint: Szolgáltatások mutató alapján osztott költségei - központilag végzett tevékenységek (mozdonyirányítás, vezénylés ) - berendezések, járművek üzemeltetése 2.szint: - üzletági általános és irányítási költségek, ráfordítások - központi irányítás és szolgáltatás költségei 42

43 Kalkuláció készítés folyamata Az utókalkuláció év végén, az éves beszámoló készítéssel egyidejűleg történik. Az önköltségszámításhoz szükséges input adatok közül az érték adatokat (felosztandó összeg) a számviteli rendszer költséghelyre és költségviselőre gyűjtött adataiból nyerjük, az input teljesítmény adatokat (vetítési alapok) a teljesítmény statisztikai rendszerekből vehetjük át. az utókalkuláció általában számítógépes programrendszerrel készül, mely biztosítja A kalkuláció több változatban pl. többféle vetítési alapok alkalmazásával történő elkészítését, az utókalkuláció output adatainak többszintű lekérdezhetőségét. 43

44 Kiindulási adatok Felosztandó adatok (GIR) : Elkülönítési rendeletnek megfelelő fő tevékenységekre (összevont önköltségszámítás alapján) a GIR Főkönyvi modulban az összes költség, ráfordítás, bevétel meghatározott számla kombinációkon kerül elkülönítésre. Bontás: - Időszak - Főkönyv (üzletág) - Főkönyvi számla - Szervezet - Tevékenység - Pályaszakasz Teljesítményadatok (mutatók): Vonattovábbítási, közlekedtetési adatok ( SZIR, KAPELLA, FOR-PASS) - Megállási, rendezési adatok (SZIR, KAPELLA, FOR-PASS) Bontás: Részletes Önköltségszámítás További szintek kalkulációja 0 és 1 szintek kalkulációja - Szintek összesítése dimenziókra - költség és bevétel vetítési alapok előállítása Összesítések dimenziókra Üzletág Termék Kalkulációs szint Pályaszakasz Számlaszám, számlaszám csoport Általános költség és ráfordítás (saját és központi) Belső szolgáltatások költsége Bevételek Vonali felosztás Állomási és központi pályaszakasz értékek felosztása környező szakaszokra Utókalkulációs értékek üzletáganként, változatonként Üzletág Termékek - termék csoportok Kalkulációs szintek - szint csoportok Pályaszakaszok - menetrendi mezők Számlaszámok - számlaszám csoportok Modellek, számítási módok Összesítések Időszak Vonatnem Vontatási nem Pályaszakasz (állomás ill Stat.szakasz) teljesítmény mértékek Előkészítés Naturális teljesítmény vetítési alapok számítása Jelentések, riportok Riportok, kimutatások Törzsadatok Pálya törzsadatok, jellemzők, Törzsadat összerendelések Paraméterek (sémák) Kalkulációs séma XLS -> OFA worksheet - Kalkulációs szintekhez csoportosítási, tartozó felosztási szabályok üzletáganként Termék paraméterek (termék vonatnem, mozdonysorozat, pályakategória stb. megfeleltetés Teljesítmény adatok feldolgozása dimenziók szerint - Ellenőrzés - Megfeleltetés - Összegzés Ellenőrzés: Kalkulációs sémák feldolgozása Belső vezérlőtábla előállítása Séma ellenőrzés (teljeskörűség, duplikációk) Felosztandó egyenlegek ( eredmény kimutatás, összevont kalkulációs adatok ) egyeztetése Ellenőrző riportok Teljeskörűség, Egyezőség Megfeleltetés Összevont és részletes elemző riportok különféle dimenziókra, összesítésekre csoportosításokra Üzletág, Termék, Kalkulációs szint, Pályaszakasz, Főkönyvi számla 44

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Vasútgazdaságtan dr. Farkas Gyula, Zrt. Győr, 2014. szeptember 25. Tartalom Pályavasúti szolgáltatások, Hálózati Üzletszabályzat 5.

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

1. függelék A vonatok számozási rendszere

1. függelék A vonatok számozási rendszere FMf Az FM1 jelű Utasítás függeléke 1/13 1. függelék A vonatok számozási rendszere 1.1. A vonatok számozása számcsoportokra osztott rendszerben történik. A vonatszámok kifejezik a vonatok nemét, viszonylatát

Részletesebben

2015/11. SZÁM TARTALOM

2015/11. SZÁM TARTALOM 2015/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2015. (III. 30. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft) Mellékletjegyzék 1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként... 2 2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként 7 3. melléklet:

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2015. október 6. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Számviteli szabályozás,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 127. évfolyam 2012. május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

Vasúti Üzemirányítás 2.

Vasúti Üzemirányítás 2. Vasúti Üzemirányítás 2. peratívirányítás Tervező főirányítók Hálózati főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Rendkívüli küldemény irányító Területi főüzemirányít ó BP Területi főüzemirányít

Részletesebben

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus 2 2007. július augusztus A puskaport nem árt szárazon tartani! A közlekedés biztonságának javítása érdekében több mint fél éve próbál

Részletesebben

2014/46. SZÁM TARTALOM

2014/46. SZÁM TARTALOM 2014/46. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 84/2014. (XI. 13. MÁV-START Ért. 46.) sz. vezérigazgatói utasítás a járműkövetési rendszer működtetéséről és a vonatterhelési kimutatás előállításáról, kezeléséről...

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet. a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet. a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről Joganyagok - 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli 1. oldal számviteli elkülönít 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont T 0651-06/1/1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései Csépke András üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 2015. február 26. Kápolnásnyék A MÁV Csoport alaptevékenysége VASÚTI PÁLYAMŰKÖDTETÉS VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

A GYSEV Zrt. fejlesztései, intermodalitás, közösségi közlekedés

A GYSEV Zrt. fejlesztései, intermodalitás, közösségi közlekedés XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia A GYSEV Zrt. fejlesztései, intermodalitás, közösségi közlekedés Ikker Tibor Pályavasúti üzletágvezető Bükfürdő 2014.03.18-20 Utas középpontú fejlesztés

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8.

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

CUHA-VÖLGYI BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG

CUHA-VÖLGYI BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG CUHA-VÖLGYI BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉHEZ A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2009. július 31-én alakult,

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-448-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Jelzőmeghaladás Almásfüzitő 2010. október 1. 40767 számú vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről 1 Tulajdonosi összetétel A GYSEV Zrt. magyar-osztrák tulajdonú vasúttársaság. A jelenlegi

Részletesebben

52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 01 Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 52 841 04 0010 52 03 Vasúti személyfuvarozási Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? 2.3.2.2. A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m.

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? 2.3.2.2. A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m. Országos közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Általános Forgalmi alapképzés infrastruktúra (MÁV Zrt. F.2. számú Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) E.2. Fékutasításból Mekkora a fővezeték

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2009-583-5 vasúti baleset Enese és Ikrény 2009. november 19. 999 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ

Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon. MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Üzemirányítási, Forgalomirányítási Rendszerek Magyarországon MÁV Zrt. 2016. ATLASZ Számítógépes Program Pártai Gábor MÁV Zrt. KÖFI Üzemeltetési Szakértő Forgalomirányítási Csoport Pécs Fonyód KÖFI Ki is

Részletesebben

Szolgáltatásminőségi kritériumok meghatározása

Szolgáltatásminőségi kritériumok meghatározása MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon +36-1-511-3160 Fax: +36-1-511-1364 Az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK (2007. október

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben Dr. Dabóczi Kálmán vezető Közlekedési Szolgáltatások BKIK Konferencia Budapest, 2010. szeptember 14. Közlekedéspolitika

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A kormányzat lehetőségei a magyar közösségi közlekedés versenyképességének javítására 2014-2020 közötti időszakban

A kormányzat lehetőségei a magyar közösségi közlekedés versenyképességének javítására 2014-2020 közötti időszakban A kormányzat lehetőségei a magyar közösségi közlekedés versenyképességének javítására 2014-2020 közötti időszakban Dr. Becsey Zsolt, közlekedési helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest,

Részletesebben

Budapest - Hegyeshalom Komárom Komárno Hegyeshalom Nickelsdorf

Budapest - Hegyeshalom Komárom Komárno Hegyeshalom Nickelsdorf Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV-Start Zrt., Rail Cargo Hungaria Zrt., MÁV-Trakció Zrt., GYSEV CARGO Zrt. részére 1 Budapest - Hegyeshalom Komárom Komárno Hegyeshalom Nickelsdorf

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája

Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Informatika a közlekedésben Közlekedéstudományi Konferencia Kötöttpályás kapacitáselosztás informatikája Győr. 2013. március 21. Pósalaki László pályahálózat kapacitás-elosztási osztályvezető posalakil@vpe.hu

Részletesebben

Vasúti szállítás és infrastruktúra I.

Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszék Arató Károly Vasúti szállítás és infrastruktúra I. Győr, 2009. Tartalomjegyzék A./ VASÚTI TEHERKOCSIK IDŐFELHASZNÁLÁSAI 7 1. Kereskedelmi

Részletesebben

Kalkuláció, önköltségszámítás

Kalkuláció, önköltségszámítás Kalkuláció, önköltségszámítás Kalkuláció Fogalma: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, számítás, amely egy termék, tevékenység tervezett, vagy tényleges erőforrás felhasználását veszi számba, összegzi,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3422/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert indokolatlannak tartja a gyorsvonati

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 Pártai Gábor MÁV Zrt., Forgalomirányítási Alosztály, Pécs, Fonyód KÖFI. 1970-es évek A vasúti

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ 2/92 MÁV Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámoló kiegészít melléklete Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

Használható segédeszköz: íróeszköz, vonalzó, számológép, vasúti menetrend (legfrissebb kiadás), belföldi menetdíjtáblázatok (legfrissebb kiadás).

Használható segédeszköz: íróeszköz, vonalzó, számológép, vasúti menetrend (legfrissebb kiadás), belföldi menetdíjtáblázatok (legfrissebb kiadás). 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 07 Vasúti személyszállítási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Önköltségszámítási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Önköltségszámítási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Önköltségszámítási Szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja és hatálya...

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

ÚTVONALKÖNYV - 1. Budapest (Déli) Kelenföld Budapest (Keleti) Hegyeshalom országhatár Hegyeshalom Rajka országhatár Komárom Komárom országhatár

ÚTVONALKÖNYV - 1. Budapest (Déli) Kelenföld Budapest (Keleti) Hegyeshalom országhatár Hegyeshalom Rajka országhatár Komárom Komárom országhatár ÚTVONALKÖNYV 1 Budapest (Déli) Kelenföld Budapest (Keleti) Hegyeshalom országhatár Hegyeshalom Rajka országhatár Komárom Komárom országhatár Érvényes: 2011.03.01-től 1. oldal 2. oldal Módosítások előjegyzése

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 ZÁRÓJELENTÉS 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-315-5 VASÚTI BALESET Rákos állomás 2008. 07. 22. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

chemins de fer français)

chemins de fer français) ZÁRÓJELENTÉS 2006-0175-5 VASÚTI BALESET Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle állomások között 2006. december 27. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 201 -től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény 14. (5) rendelkezik arról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 27., szerda Tartalomjegyzék 6/2016. (I. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-1171 Fax: (1) 511-1364

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-1171 Fax: (1) 511-1364 MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-1171 Fax: (1) 511-1364 Az Európai Parlament és Tanács 1371/2007/EK (2007. október

Részletesebben

Pályaudvarok, vasútállomások

Pályaudvarok, vasútállomások Pályaudvarok, vasútállomások Két tényező szerint csoportosíthatók a pályaudvarok és a vasútállomások, építésük és rendeltetésük szerint, ez utóbbi és méretük alapján különíthetők el egymástól. Míg a vasútállomások

Részletesebben

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1.

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. 2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott, valamint az európai uniós elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedés hagyományai alapján

Részletesebben

A GYSEV ZRT ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA

A GYSEV ZRT ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA A GYSEV ZRT. 2018 2020. ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA a Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 12. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1 A 2018-2020.

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

10. számú melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés

10. számú melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés 10. számú melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról a Kbt. V. és VII. fejezete

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2010-303-5 VASÚTI BALESET Szombathely és Kőszeg állomások között 2010. július 16. 39932 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

Beszámoló Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2016. január

Beszámoló Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2016. január Beszámoló a Kemencei Erdei Múzeumvasút 2015. évi működéséről Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2016. január Beszámoló a Kemencei Erdei Múzeumvasút 2015. évi működéséről Előzmények A mai Kemencei Erdei Múzeumvasút

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 1. szám 127. évfolyam 2012. január 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 1/2012. (I. 13. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 14/2010. (V. 1.) SZÁMÚ RENDELKEZÉSE az 1/2010. (I. 1.) számú rendelkezéssel hatályba léptetett NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. TARTALOM. 12. szám 124. évfolyam 2009. április 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2009. (IV. 3. MÁV Ért. 12.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető ÚJ MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN JELEN - JÖVŐ - MOBILITÁS Előadó: Kozák Tamás Harkány, 2015. november 12.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról. 1. Általános rendelkezések

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról. 1. Általános rendelkezések 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII.

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI 7954./ 2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEI Nyilvános példány Érvényes: 2016. május 1-től 1 Előjegyzés az Üzletpolitikai kedvezmények

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-0343-5 VASÚTI BALESET Ferencváros 2014. április 6. 91759-2 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-0343-5 VASÚTI BALESET Ferencváros 2014. április 6. 91759-2 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-0343-5 VASÚTI BALESET Ferencváros 2014. április 6. 91759-2 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás

Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás Szolgáltatásfejlesztések fókuszban a mobilitás XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Közlekedéstudományi Egyesület Dr. Kormányos László Marketing és fejlesztési vezető Előadó: Kozák Tamás

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben