27. szám 122. évfolyam augusztus 17. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM"

Átírás

1 27. szám 122. évfolyam augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások évi önköltségszámítási szabályzatáról... 18/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV ZRt Számlarendje 3. Számlaosztálya magyarázatáról... Megállapodás a MÁV ZRt. Kollektív Szerződésének módosításáról... Megállapodás a MÁV ZRt egyszemélyes vagy többségi tulajdonában lévő társaságoknál fennálló munkaviszonyukat megszüntető és ezt követően közvetlenül a MÁV ZRt-nél ismételten munkaviszonyt létesítő munkavállalók korábbi munkaviszonyainak összeszámíthatóságáról... Oldal Egyéb közlemények Elveszett felügyeleti igazolvány és szolgálati megbízólevél érvénytelenítése Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez tartozó szolgáltatások évi önköltségszámítási szabályzatáról 1.0 UTASÍTÁS CÉLJA Meghatározni a számviteli elkülönítési szabályzatban előírt módon a számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott és elszámolt vasúti törvény szerinti elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások költségét, bevételét és eredményét kimutató önköltségszámítás információ bázisát, módszerét és folyamatát. Az önköltségszámítási szabályzat előírásai alapján a kalkulációs egységek kódolása és a teljesítményi adatok- kal való összefüggései, a tevékenységi kalkulációs sémák számlarend szerinti tartalma és a vetítési alapok hozzárendelése, a profitorientált BTSZ szolgáltatások esetében a piaci ár meghatározása jelen utasítás végrehajtási utasításaként külön kerül meghatározásra és kiadásra. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV ZRt valamennyi szervezetére kiterjed. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Számviteli Főosztály vezetője.

2 874 A MÁV ZRt. Értesítője 27. szám 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Kalkuláció tárgya A kalkuláció tárgya a főkönyvekben elszámolt elkülönített tevékenységekhez tartozó szolgáltatások függetlenül attól, hogy azt a MÁV ZRt külső vagy belső megrendelő részére végzi. A 3.1. pont a számvitelileg elkülönített tevékenységekhez tartozó szolgáltatások főbb csoportjait írja elő Vasúti pályahálózat működtetése A Pályavasúti főkönyvben a vasúti pályahálózat működtetésén belül elkülönítetten kerülnek kimutatásra az alábbi szolgáltatás csoportok: Nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetés keretében nyújtott szolgáltatásokat (továbbiakban: pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások) a Hálózati Üzletszabályzatban előírt tartalommal, melyen belül a vetítési alapok szerinti szolgáltatás csoportok jelölése: Vágányút használat szerinti teljesítmény mutató alapján (EPP) Egyéb vetítési alapok alapján (EPF) Nem nyílt hozzáférésű pályahálózat működtetés keretében nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: egyéb vasúti pályahálózat működtetés = EPT) A kalkuláció tárgyának meghatározása során megjelölésre kerül a szolgáltatás csoporthoz való hozzátartozás is a) Pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások Alapszolgáltatások (EPP) Menetvonal biztosítás (lekötés) és lemondás (továbbiakban együtt: menetvonal biztosítás) Közlekedtetés Járulékos hozzáférési szolgáltatások (EPP vagy EPF) Felsővezeték és energia ellátó rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférés és használat (továbbiakban: felsővezeték használat) (EPF) Állomás használat (EPP) Személypályaudvarokhoz és állomásokhoz való hozzáférés Áruforgalmi terminálokhoz, rendező pályaudvarokhoz, vonatképző létesítményekhez való hozzáférés Járműtárolás (EPF) Egyéb járulékos szolgáltatások (EPF) Kiegészítő szolgáltatások (EPP vagy EPF) Tehervonat kiszolgálási/rendezési célú tolatás (EPP) Kiegészítő szolgáltatások Záhonyban (EPF) Mérlegelés Áttengelyezés és forgóváz használat Rendkívüli küldemények továbbítása során felmerült különleges teljesítések (EPF) Mellékszolgáltatások (EPF) Tolatószemélyzet eseti biztosítása Oktatás és vizsgáztatás MÁV ZRt vontatási telephelyeihez való hozzáférés biztosítása b) Egyéb vasúti pályahálózat működési szolgáltatások Keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat-hozzáférés az MVH által meghatározott térségi vasúti pályaszakaszok esetében Saját célú és összekötő vágány esetében a saját célú és összekötő vágány használat saját célú és összekötő vágány belső tolatás saját célú és összekötő vágányra személyzetbiztosítás Vasúti személyszállítás, azon belül a közszolgáltatási személyszállítás A Személyszállítási főkönyvben és július 1-től a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben elkülönített vasúti személyszállítás és közszolgáltatási személyszállításhoz tartozó szolgáltatások a menetrendi utasításban előírt személyvonatokkal végzett személyszállítás az alábbi két fő csoportban: Közszolgáltatási személyszállítás: közszolgáltatásnak minősülő személyvonatokon végzett személyszállítás Közszolgáltatásnak nem minősülő személyszállítás: közszolgáltatásnak nem minősülő személyvonatokon végzett személyszállítás Vontatás A Gépészeti főkönyvben elkülönített vontatás főbb csoportjai: Személyvonat vontatás Tehervonat vontatás Tolatás Egyéb tevékenység a) Pályavasúti főkönyvben Logisztikai szolgáltatás Rakodás Átrakás Mérlegelés Egyéb logisztikai szolgáltatás Üzemi vágány felügyelet Pályavasút által végzett menetjegyeladás Nem vasúti szolgáltatás (ipari, építőipari, bérbeadási és egyéb szolgáltatás) b) Személyszállítási főkönyvben és július 1- től a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvben

3 27. szám A MÁV ZRt. Értesítője 875 Vasúti jármű és személyzetbiztosítás Nem vasúti szolgáltatás (vendéglátás, bérbeadás és egyéb szolgáltatás) c) Gépészeti főkönyvben Vasúti járműkarbantartás Vonat- és kocsivizsgálat Vasúti jármű- és személyzetbiztosítás Egyéb vasúti szolgáltatás (előfűtési energia biztosítása mozdonnyal, vasúti pálya hómentesítése, balesetelhárítási és vegyvédelmi készenlét, mérnöki és kutatási szolgáltatások, stb.) Nem vasúti szolgáltatás (ipari, bérbeadási és egyéb szolgáltatás) d.) Központi főkönyvben Társasági irányítás Központi szolgáltatás humán szolgáltatások (általános humán szolgáltatás, humán partneri szolgáltatás, tanfolyami képzések) társasági szolgáltatások (vontatási és általános célú gázolaj beszerzés, vontatási és általános célú vezetékes energia beszerzés, egyéb anyag beszerzés és készletezés, ruhaügyintézés, energetikai tevékenység, leltározás és selejtezés, hulladékkezelés, szolgáltatás beszerzés, központi közbeszerzés) egyéb szolgáltatások (számviteli szolgáltatás, környezetvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatás, ingatlan kezelési és építésfelügyeleti szolgáltatás, ügykezelési és dokumentációs szolgáltatás, marketing kommunikációs ügynöki tevékenység Ingatlanhasznosítás Egyéb nem vasúti szolgáltatás (ipari, kereskedelmi, bérbeadási és egyéb szolgáltatások) 3.2 Kalkulációs egység A kalkuláció tárgyán belül a pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében a HÜSZ, a többi elkülönítendő tevékenység esetében a gazdálkodás igénye, valamint a teljesítményi és a költség-elszámolási rendszerek lehetőségei együttesen határozzák meg a kalkulációs egységet. A kalkulációs egységnek minősülő szolgáltatások részletes felsorolását a főkönyvekre vonatkozó önköltségszámítási fejezetek ( pontok) határozzák meg. 3.3 Kalkulációs séma Főkönyvenként kerül kidolgozásra a kalkulációs séma az eltérő kalkulációs egységek és kalkulációs szintek miatt. A Személyszállítási főkönyvre és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvre azonos séma kerül kidolgozásra. A kalkulációs séma meghatározza a főkönyv kalkulációs egységeire vonatkozóan a kalkulációs tételeket, azaz a közvetlen, a vetítési mutató alapján osztott közvetett és az általános költségek, valamint a bevételek kalkulációs szintjeinek tartalmát, gyűjtésének módszerét, a vetítési mutató alapján osztott közvetett és az általános költségek kalkulációs egységre történő felosztásának vetítési mutatóit, a felosztás vetítési mutatóját meghatározó teljesítményi és költség adatok gyűjtésének módját, a felosztás gyakoriságát. 3.4 Kalkulációs szint A főkönyvben elszámolt költségeknek és bevételeknek az UIC 374.sz. döntvénye alapján a vasúti szállítási tevékenységre vonatkozó fedezeti szintek szerint csoportosított elemeit tartalmazza: 0. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire közvetlenül elszámolt költségek 1. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek azon költségei, melyek az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire teljesítményi mutatók vagy közvetlen költségek (0. szint) arányában kerülnek megosztásra 2. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt általános költség és ráfordítás, mely tartalmazza az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt üzletági irányítási költséget, az egyéb, pénzügyi és rendkívüli ráfordításokat; az elkülönítendő tevékenységek által igénybevett központi szolgáltatások költségét; valamint a társasági irányítás elkülönítendő tevékenységre osztott költségét. Az elkülönítendő vasúti tevékenységek általános költsége és ráfordítása a vasúti tevékenység teljesítményi mutatója alapján, az egyéb tevékenységek általános költsége és ráfordítása e szolgáltatások 0. és 1. szinten elszámolt költségei és az 5. szintből az árbevételek arányában kerül megosztásra az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységei között. 3. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek által igénybevett gépészeti és személyszállítási szolgáltatások költsége, melyek az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire a Személyszállítási főkönyvek, a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyvek és a Gépészeti főkönyvek kalkulációs egységeire döntően közvetlenül, a Pályavasúti főkönyv kalkulációs egységei esetében döntően teljesítményi mutatók alapján megosztva kerülnek elszámolásra. 4. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységek által igénybevett pályavasúti szolgáltatások költsége az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire közvetlenül kerül elszámolásra. 5. szint: A főkönyvben az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt bevétel, mely tartalmazza az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire közvetlenül elszámolt (a személyszállítási árbevétel esetében a kalkulációs egységre tervezett árbevétel arányában meg-

4 876 A MÁV ZRt. Értesítője 27. szám osztott) árbevételt, valamint az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire osztott egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételeket. E tételek az elkülönítendő vasúti tevékenységek esetében a vasúti szolgáltatások teljesítményi mutatója alapján, az egyéb tevékenységek esetében e szolgáltatások 0. és 1. szinten elszámolt költségei és az 5. szintből az árbevételek arányában kerülnek megosztásra az elkülönítendő tevékenységek kalkulációs egységeire. 3.5 Eredmény-kimutatás főkönyvi számlái A költségek, ráfordítások és bevételek a főkönyveken belül: főkönyvi számlák (5, 8. és 9. számlaosztály) főkönyvi szervezetek tevékenységi sorok (X. számlaosztály) pályaszakaszok kombinációjára kerülnek elszámolásra. A főkönyvi számlák a MÁV ZRt számlarendje 5, 8. és 9. számlaosztályában meghatározott főkönyvi szegmens értékkészlete. Tartalmát a számlaosztályok magyarázatai írják elő. Átterhelt költség (591 és 593 főkönyvi számlák) A szervezetek között (főkönyvek között, illetve a főkönyveken belül) végzett közvetlen belső szolgáltatás közvetlen előállítási költségen történő elszámolása a szolgáltatást nyújtó szervezet esetében közvetlen belső bevételként, a szolgáltatást igénybevevő szervezet esetében közvetlen belső költségként. Áttételezett költség (592 főkönyvi számla) A szervezeten belül a szervezet által végzett szolgáltatásokhoz gyűjtött áttételezendő költségek ( tevékenységi sor) teljesítményi adatok (04 főkönyvi számla) alapján havonta a közvetlen és egyéb általános költségekre ( ) kerülnek áttételezésre. A teljesítményi adatokat a szervezet bizonylat alapján havonta számolja el az áttételezést igénybevevő tevékenységi sorokra. Belső költség (594; 596; 598.1; főkönyvi számlák) és belső bevétel (595; 597; 598.2; főkönyvi számlák) A főkönyvi szervezetek elkülönítendő tevékenységei között a belső teljesítményi szolgáltatások szabályzata (továbbiakban: BTSZ) szerinti belső teljesítmény elszámolási rendszer alapján végzett belső szolgáltatás normatív önköltségen (BTSZ terváron) kerül elszámolásra a szolgáltatást nyújtó főkönyvi szervezet elkülönítendő tevékenysége esetében belső bevételként (595 és fk), a szolgáltatást igénybevevő főkönyvi szervezet elkülönítendő tevékenységes esetében belső költségként (594 és fk.). Év végén a b) pont szerint elszámolt belső bevétel különbözetet az 597 és 598.7, belső költség különbözetet az 596 és főkönyvi számlára számoljuk el. A központi irányítás üzletági szolgáltatásokra osztott költsége az főkönyvi számlán kerül elszámolásra a főkönyvi szervezetek elkülönítendő tevékenységein belső költségként és az főkönyvi számlán a központi irányítás főkönyvében belső bevételként. Technikai kódok az elkülönítendő tevékenységekre gyűjtött illetve megosztott ráfordításokhoz és bevételekhez A főkönyvi számlák közül a ráfordítások (86-89 fk) és bevételek (96-98 fk) esetében: az elkülönítendő tevékenységhez közvetlenül hozzárendelt ráfordítások és bevételek a X_VA_5K a kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költség arányában megosztandó ráfordításai és bevételei az X_ VA_55P, a nem kincstári eszközök értékcsökkenési leírási költség arányában megosztandó ráfordításai és bevételei az X_VA_55E, az anyagköltség arányában megosztandó ráfordítások és bevételek a X_VA_511, a nettó árbevétel arányában megosztandó ráfordítások és bevételek a X_VA_9, az összes költség arányában megosztandó ráfordítások és bevételek a X_VA_5E kóddal kerülnek elkülönítésre a számlarendben. 3.6 Tevékenységi sor A MÁV ZRt számlarendje X. számlaosztályában meghatározott tevékenység szegmens értékkészlete, melynek tartalmát az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A tevékenységi sor X. számlaosztály magyarázatában meghatározott tartalma alapján keresztösszefüggés van a tevékenységi sor mellett alkalmazható 5, , és 04 főkönyvi számlák, pályaszakaszok, munkaszámok (GIR Projekt Modul) között. A keresztösszefüggést a X. számlaosztály magyarázata szabályozza, meghatározva: az adott tevékenységi sor és adott főkönyvi számla csoport egymáshoz tartozását, a költség áttételezéshez szükséges teljesítményi adatok (04 főkönyvi számla) esetében az áttételezendő tevékenységi sor és a 04-es főkönyvi számla szerinti teljesítményi adat (mint az áttételezés vetítési alapja) egymáshoz tartozását, az adott tevékenységi sor és adott pályaszakasz tartomány egymáshoz tartozását, az adott tevékenységi sor mellett munkaszám szintű részletezés előírását a költségek további alábontására a GIR Projekt Modul alkalmazásával. Általános költség (a tevékenységet végző szervezetnél tevékenységi irányítás, az üzletági irányító szervezetnél üzletági irányítás, a társaság egészét irányító szervezeteknél társasági irányítás) az

5 27. szám A MÁV ZRt. Értesítője 877 az értékesítés és forgalmazás költsége ( tev. sorok) az igazgatási költség és egyéb általános költség ( tev. sorok) az irányítási és igazgatási tevékenységekhez igénybevett közvetlen belső költség, a központi szolgáltatási szervezetek által végzett BTSZ belső központi szolgáltatások költsége ( tev. sorok), a társasági irányítás belső költsége (7149 tev. sor). Technikai tevékenységi sorok az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt költségekhez, ráfordításokhoz és bevételekhez A számviteli elkülönítési szabályzatban előírt módon az elkülönítendő tevékenységekre elszámolt költségek, ráfordítások és bevételek a MÁV ZRt. számlarendjében alkalmazott vasúti pályahálózat működtetés esetében: a pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásokon (azaz a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatásokon) közül az EPP (vágányút használat szerinti pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás), EPF (egyéb pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás) és a nem nyílt hozzáférés keretében nyújtott pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások esetében EPT (egyéb vasúti pályahálózat működtetés), személyszállítás esetében: az ESK (közszolgáltatási személyszállítás) és ESN (közszolgáltatásnak nem minősülő személyszállítás), vontatás esetében: az EGV, egyéb tevékenység esetében: Pályavasúti főkönyvben az EPE (Pályavasúti szervezetek egyéb tevékenysége), Személyszállítási főkönyvben az ESE (Személyszállítási szervezetek egyéb tevékenysége), Gépészeti főkönyvben az EGE (Gépészeti szervezetek egyéb tevékenysége) Központi főkönyvben az EKE (a szervezetek központi szolgáltatási és egyéb tevékenysége) a társasági irányítás esetében az EKI kóddal kerülnek elkülönítésre. A vasúti pályahálózat működtetés vágányút használat szerinti pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás (EPP), egyéb pályahálózat-hozzáférési szolgáltatás (EPF) és egyéb vasúti pályahálózat működtetés (EPT) szerinti elkülönítésére az alábbi indokok miatt van szükség: a.) Év végén a pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások (EPP+EPF) belső költségét és belső bevételét a HÜSZ szerinti díjakon, míg az egyéb vasúti pályahálózat működtetés belső költségét és belső bevételét év végén az utókalkuláció szerinti tényleges önköltségen kell elszámolni. b.) A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatások közül az alapszolgáltatások, a személyvonat, tehervonat és teherkocsi állomáshasználattal kapcsolatos szolgáltatásai, és a teherkocsi tolatási szolgáltatások esetében az e szolgáltatásokra együttesen osztott EPP irányítási költség, ráfordítás és bevétel a vágányút használat összetett teljesítményi mutatója alapján kerül megosztásra a szolgáltatások között a részletes önköltségszámítás során. A többi pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásra osztott EPF és az egyéb vasúti pályahálózat működtetésre osztott EPT irányítási költség, ráfordítás és bevétel a szolgáltatások elkülönített költsége (illetve árbevétele) vetítési alapok alapján kerül megosztásra Pályaszakasz A MÁV ZRt számlarendjében meghatározott pályaszakasz szegmens értékkészlete, melynek tartalmát az X. számlaosztály magyarázata írja elő. A vasúti pálya helyhez kötött létesítményeinek földrajzi elhelyezkedését jelölő statisztikai szakasz, mely lehet nyíltvonalon vagy állomáson lévő pályaszakasz. Az állomáson lévő pályaszakasz száma megegyezik az állomás szolgálati hely kódszámának első négy számjegyével. 3.8 Vonalkategória A vasúti törvény előírja a vasútvonalak besorolását, melyet a MÁV ZRt A, B és C kategóriával jelöl az alábbiak szerint: A Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pálya B Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya C Országos vasúti mellékvonalak A vasúti pályahálózat-hozzáférés Hálózati Üzletszabályzata mellékletei írják elő a nyílt hozzáférésű vasúti pálya nyíltvonali pályaszakaszainak az I., II. és III. vonalkategóriákba történő sorolását egyrészt a személyszállítás, másrészt az árufuvarozás vonatkozásában. 3.9 Állomási kategória A vasúti pályahálózat-hozzáférés Hálózati Üzletszabályzata mellékletei írják elő a nyílt hozzáférésű állomásoknak, megállóhelyeknek, rendező-pályaudvaroknak, rakodóhelyeknek a pályahasználati díj ellenében nyújtott alap- és járulékos szolgáltatások szempontjából az I., II. és III. csoportokba történő kategorizálását: külön a személyszállítás és külön az árufuvarozás szempontjából.

6 878 A MÁV ZRt. Értesítője 27. szám 3.10 Vonattípus, vonatnem, vonatszám, valamint vonatkategória A vonattípusokat az üzletágak határozzák meg: a személyvonatok esetében a Személyszállítási Üzletág, illetve a Keskeny nyomközű térségi személyszállítás: minőségi belföldi távolsági vonat standard belföldi távolsági vonat budapesti elővárosi vonat vidéki elővárosi vonat térségi, szárnyvonali vonat nemzetközi vonat szolgálati vonat egyéb nem közszolgáltató vonat a tehervonatok és pályavasúti vonatok esetében a Pályavasúti Üzletág, a gépészeti vonatok esetében a Gépészeti Üzletág. A hatályos menetrendi utasítás végrehajtási utasítása írja elő a vonattípusokhoz sorolt vonat nemek és a vonat nemekhez sorolt vonatszámok értékeit, továbbá a HÜSZ szerinti vonatkategóriák hozzárendelését. A HÜSZ szabályozza a vonatkategóriákat: távolsági személyvonat helyi személyvonat szerelvényvonat tehervonat mozdony vonat 3.11 Vontatási nem, mozdonysorozat, mozdonykategória A vontatási nem a villamos mozdonnyal, villamos motorvonattal, dízel mozdonnyal, dízel motorkocsival, gőzmozdonnyal történő vontatás, tolatás elkülönítését szolgálja. A mozdonysorozat a vontatási nemen belül műszakilag elkülönített mozdonytípusok jelölésére szolgál. A mozdonykategória a mozdonysorozatok műszaki jellegű csoportba sorolását jelenti. Az FVS hatályos végrehajtási utasítása írja elő a vontatási nemek és az azokhoz tartozó mozdonysorozatok értékeit FVS teljesítményi mutatók Az FVS-ből kinyerhető: vonatkilométer (vkm), szinkronmeneti km, elegytonnakilométer (etkm), tehertengelykilométer (ttgkm), személykocsi tengelykilométer (sztgkm), I. osztályú ülőhelykilométer (ul1km), II. osztályú ülőhelykilométer (ul2km), képzett fogyasztás (kepfogy), teljesítményi mutatók vonatszám, vonatnem, vontatási nem, mozdonysorozat és pályaszakasz bontásban, valamint a tolatási kilométer (tkm) a vontatási nem, mozdonysorozat és fejlesztve állomási pályaszakasz bontásban. Az FVS végrehajtási utasítása írja elő az FVS teljesítményi mutatók értékei gyűjtésének módját SZIR teljesítményi mutatók A SZIR-ből kinyerhető állomási adatok: indult, átment, érkezett tehervonat db, rendezett, kiszolgált, valamint ki/besorozott teherkocsi db. teljesítményi mutatók vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban. SZIR-ből kinyerhető tehervonat vonatközlekedési adatok: vonatkilométer (vkm), elegytonnakilométer (etkm), árutonna km (atkm), rakott kocsitengely kilométer (rtgkm), üres kocsitengelykilométer (utgkm), teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem, mozdonysorozat és pályaszakasz bontásban. A szállítás irányítási rendszer (SZIR) végrehajtási utasítása írja elő a SZIR teljesítményi mutatók értékei gyűjtésének módját Menetrendi teljesítményi mutatók A menetrendből és a menetvonal igénylési rendszerből (MELINDA) kinyerhető: közlekedett személyvonat db, 1-2. osztályú összesített ülőhely db teljesítményi mutatók vonatszám, vonatnem és állomási pályaszakasz bontásban külön megjelölve, hogy az állomás az adott vonat szempontjából induló, megálló, átmenő vagy végállomásnak minősül-e. A MELINDÁ-ból kinyerhető még a személyvonatokra: vonatkilométer (vkm), teljesítményi mutatók vonatnem, vontatási nem és pályaszakasz bontásban. A menetrend hatályos végrehajtási utasítása írja elő a menetrendi teljesítményi mutatók értékei gyűjtésének módját Gazdálkodásirányítási Információs Rendszer (GIR) A GIR a MÁV ZRt integrált pénzügyi tranzakció rendszere, amely a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat tartalmaz

7 27. szám A MÁV ZRt. Értesítője 879 a MÁV ZRt. kezelésében álló tárgyi eszközökről (építmények, gépek, berendezések, járművek), a munkafolyamatok során beszerzett és felhasznált anyagokról és szolgáltatásokról, a beruházások, karbantartások és egyéb munkaszám szerint elkülönítendő projektekről, a MÁV ZRt. kötelezettségeiről és kinnlevőségeiről, az egyéb eszközökről és forrásaikról, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi műveletekről, valamint a felmerült költségekről és a megszerzett bevételekről. A GIR standard modulokból valamint a MÁV ZRt részére kifejlesztett modulokból (pl. BTSZ elszámolás) áll. Külső rendszerként csatlakoznak a GIR rendszerhez a Bérszámfejtési rendszer (IHIR), menetjegy feldolgozási (állomási főszámadási) rendszer. A számviteli elszámolás GIR-ben történő végrehajtását a többször módosított hatályos GIR utasítás írja elő. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az önköltségszámítás elvei, tartalma Az önköltségszámítás célja Az önköltségszámítás célja az üzletágak elkülönítendő vasúti tevékenységeihez tartozó szolgáltatások érdekében felhasznált költségek számviteli törvény előírásainak megfelelő átláthatóságának biztosítása, e szolgáltatások eredményességének vizsgálata, az árképzés és a belső díjak felülvizsgálata Az önköltségszámítás alapelvei A MÁV ZRt számviteli elkülönítési szabályzata meghatározza: valamennyi MÁV ZRt által végzett külső és belső szolgáltatásnak az elkülönítendő tevékenységekhez való hozzárendelését, az elkülönítendő tevékenységekhez közvetlenül, illetve megosztással hozzárendelhető költségek, ráfordítások és bevételek körét, a megosztással történő hozzárendelés esetén a megosztás vetítési alapját, a közvetlenül hozzárendelt illetve megosztott költségek, ráfordítások és bevételek elkülönítendő tevékenységre történő elszámolásának módját, a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységei közötti belső elszámolás módját, a belső elszámolás miatti halmozódás kiszűrését MÁV ZRt szinten, a tevékenységi eredmény-kimutatások összeállításának módját. Az önköltségszámítás alapelvei a számviteli elkülönítési szabályzat előírásai alapján: a.) A főkönyvek adatai alapján végzett önköltségszámítás a főkönyvekben elszámolt elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások kalkulációs egységeire vonatkozik, a kalkulációs egységekre összevont valamennyi költségének, ráfordításának és bevételének meg kell egyeznie az elkülönítendő tevékenység elszámolt adataival. E kalkulációs egységek külső szolgáltatások, BTSZ belső szolgáltatások, vagy külső és belső fél (BTSZ) részére egyaránt végzett szolgáltatások lehetnek. b.) A BTSZ belső szolgáltatások belső költségének és belső bevételének elszámolása során év végén a vasúti pályahálózat-hozzáférés belső szolgáltatásai esetében a HÜSZ-ben meghirdetett díjakat, a profitorientált belső szolgáltatások esetében a normatív (BTSZ terváras) és piaci ár közül az alacsonyabb díjat, az egyéb belső szolgáltatások esetében a tényleges önköltséget kell alkalmazni. A belső szolgáltatások piaci ára illetve tényleges önköltsége figyelembe vételével el kell készíteni az utókalkuláció második változatát. c.) A főkönyvben elkülönítendő tevékenységre elszámolt, az elkülönítendő tevékenység kalkulációs egységei között megosztandó költségek (1-5. szintek egyes kalkulációs szintjei) esetében: az elkülönítendő vasúti szolgáltatások részletes kalkulációs egységei közötti megosztásnál döntően vasúti teljesítményi mutatót, az egyéb tevékenységek részletes kalkulációs egységei közötti megosztásnál az elkülönítési szabályzatban leírt vetítési alapokat kell alkalmazni. d.) A szolgáltatások külső fél és belső szervezet által végzett tevékenység részére történő végzése esetében a kalkulációt a szolgáltatásra kell elvégezni oly módon, hogy a szolgáltatás külső árbevétele és belső bevétele megállapítható legyen. e.) A külső és belső fél részére is végzett nem profitorientált szolgáltatások esetében a belső szolgáltatás tényleges önköltségét az árbevételnek a teljes költségből történő levonásával kell meghatározni Az önköltségszámítás tartalma Az önköltségszámítási szabályzat a főkönyvek elkülönített tevékenységeihez tartozó kalkulációs egységek összességére főkönyvenként elkülönített szabályozást tartalmaz. Kivétel ez alól a Személyszállítási főkönyv és a Keskeny nyomközű térségi személyszállítási főkönyv, melyek önköltségszámítási sémája megegyezik. Az önköltségszámítási szabályzat az önköltségszámítás célja, követelményei alapján az elszámolás alábbi területeit szabályozza: A főkönyvi szervezetek által végzett elkülönített tevékenységekhez tartozó a) kalkulációs egységek, b) kalkulációs séma,

8 880 A MÁV ZRt. Értesítője 27. szám meghatározásának elveit főkönyvenként elkülönítve. A kalkuláció bizonylatait, a kalkuláció és a főkönyvi könyvelés adatai egyeztetésének módját és gyakoriságát. A kalkuláció készítésének gyakoriságát, a kalkuláció időpontját és mélységét. A kalkuláció adatai hasznosításának módját. Az adatszolgáltatásért illetve a kalkuláció készítéséért felelős személyek kijelölését. 4.2 Pályavasúti főkönyvben elszámolt elkülönítendő tevékenységekhez tartozó szolgáltatások (továbbiakban együtt: Pályavasút) önköltségszámítása Pályavasút kalkulációs egységei A pályavasút kalkulációs egységei az elkülönítési szabályzat alapján elszámolt elkülönítendő tevékenységek szolgáltatásonkénti részletezését jelentik; a pályahálózathozzáférési szolgáltatások esetében a vasúti törvény 3. sz. mellékletében, a HÜSZ-ben és az Önköltségszámítási és Díjképzési Szabályzatban (továbbiakban ÖDSZ) előírtakkal összhangban az alábbi bontásban: a) Vasúti pályahálózat-működtetés kalkulációs egységei aa) A pályahálózat-hozzáférési szolgáltatásokat (azaz a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatásokat a Hálózati Üzletszabályzatban előírt tartalommal: idegen fél részére külső bevételért (árbevétel), MÁV ZRt-én belül a személyszállítási és a vontatási tevékenységhez kapcsolódó vonatokhoz (HÜSZ.6.1. pont) belső bevételért végzi a MÁV ZRt. A kalkulációs egységek mind a MÁV ZRt-én belüli belső szolgáltatásokat, mind a külső fél részére végzett szolgáltatásokat együtt tartalmazzák, mivel a szolgáltatások költségeinek a HÜSZ-ben meghatározott azonos díjakon alapuló külső árbevételből és a belső bevételből kell megtérülniük. Alapszolgáltatások Menetvonal biztosítás és lemondás Személyvonatok (távolsági vonat, helyi vonat, szerelvényvonat és nosztalgia vonat) menetvonal biztosítása és lemondása Tehervonatok menetvonal biztosítása és lemondása Mozdonyvonatok menetvonal biztosítása Üzemi vonat (próbavonat, szolgálati vonat és egyéb üzemi vonat) menetvonal biztosítása Közlekedtetés Személyvonatok (távolsági vonat, helyi vonat, szerelvényvonat és nosztalgia vonat) közlekedtetése Tehervonatok közlekedtetése Mozdonyvonatok közlekedtetése Üzemi vonat (próbavonat, szolgálati vonat és egyéb üzemi vonat) közlekedtetése Járulékos hozzáférési szolgáltatások Felsővezeték használat Személyvonatok (távolsági vonat, helyi vonat, szerelvényvonat és nosztalgia vonat) felsővezeték használata Tehervonatok felsővezeték használata Mozdonyvonatok felsővezeték használata Üzemi vonat (próbavonat, szolgálati vonat és egyéb üzemi vonat) felsővezeték használata Állomás használat Személyvonatok állomás használata megállás céljából (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Személyvonatok kiinduló/végállomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Tehervonat induló/célállomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Tehervonat közbenső állomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Teherkocsi kiszolgálás célú állomás használata (I.,II. és III. kategóriájú állomáson) Járműtárolás Vasúti járműmérleghez való hozzáférés biztosítása Egyéb járulékos szolgáltatások Hálózati csökkentett üzemvitel (üzemszünet) felfüggesztése, szolgálat szüneteltetés felfüggesztése, szolgálat megszakítás felfüggesztése Vonat adatfelvevői tevékenység végzése Kiegészítő szolgáltatások Teherkocsi tolatás Teherkocsi kiszolgálási célú tolatás Teherkocsi rendezési célú tolatás Teherkocsi kiszolgálási célú vállalkozó vasúti tolatás Teherkocsi rendezési célú vállalkozó vasúti tolatás Veszélyes áruk, rendkívüli küldemények továbbítása Veszélyes áruval rakott kocsik vonatban történő továbbítása Rendkívüli küldemények vonatban való közlekedtetése Záhonyban Mérlegelés Áttengelyezés Mellékszolgáltatások Pályavasúti tolatószemélyzet eseti biztosítása Egyéb mellékszolgáltatások (Oktatás és vizsgáztatás, állomási szolgálati helyiségek, valamint állomási és vonali területek, állomási berendezések rendelkezésre bocsátása, és egyéb mellékszolgáltatások) ab) Az egyéb vasúti pályahálózat működtetés (azaz a vasúti pályahálózathoz való nem nyílt hozzáférés) keretében MÁV ZRt-én belül nyújtott szolgáltatás a keskeny nyomközű térségi vasúti pályahálózat-hozzáférés az MVH által meghatározott térségi vasúti pályaszakaszok esetében

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM 27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről a Magyar Állam mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), képviseli a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/26 ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 2/26

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01.

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Önköltségszámítási szabályzata Hatályos: 2014.04.01. 1 A szabályzat Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban:

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 127. évfolyam 2012. július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi - 2013.I. félévi működtetéséről

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

15. szám 123. évfolyam 2008. május 30. TARTALOM

15. szám 123. évfolyam 2008. május 30. TARTALOM 15. szám 123. évfolyam 2008. május 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTA ZÁRTÖRÛEN MÛÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 24/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a 2008 évben alkalmazandó

Részletesebben

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET...

BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 14 Számviteli politika főbb vonásai... 14 1. Általános rendelkezések,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Vásárhelyiné Szászi Judit Gazdasági igazgató Készült: 2012. január

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

JELENTÉS. a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről. 1292 2012. augusztus

JELENTÉS. a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről. 1292 2012. augusztus JELENTÉS a vasúti közlekedés állami támogatási rendszerének ellenőrzéséről 1292 2012. augusztus Számvevői Iroda Iktatószám: V-2014-111/2011-2012. Témaszám: 1036 Vizsgálatazonosító szám: V0566 Az ellenőrzést

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Egyetem tevékenységének

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013.

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2013. BEVEZETŐ RÉSZ... 6 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 9 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 11 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 13 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 14 Számviteli

Részletesebben

Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzata

Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzata A Díjképzési Szabályzat melléklete Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzata Békéscsaba, 2008. Jelen szabályzatot a Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése a 68/2008.(IX. 26.) számú határozatával

Részletesebben

0 Kiegészítő melléklet a 2010. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben