TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története A magyar társadalombiztosítás gyökerei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet A magyar társadalombiztosítás története A magyar társadalombiztosítás gyökerei A magyar társadalombiztosítás fejlődésére hatást gyakorló rendszerek A bismarcki társadalombiztosítási rendszer A szovjet szociális ellátórendszer Az amerikai Social Security Act Az angol Beveridge-terv A svéd jóléti állam A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása...18 II. Fejezet Munkajogi és munkaügyi alapismeretek A Munka Törvénykönyve hatálya Az Mt. alapelvei Értelmezési alapelvek Általános magatartási követelmények Személyhez fűződő jogok védelme Az egyenlő bánásmód követelménye Jognyilatkozatok A jognyilatkozatok fajtái A jognyilatkozatok megtételének módja Képviselet Alaki kötöttség Érvénytelenség A munkaviszony alanyai Munkaviszony létesítése Munkaszerződés A munkaszerződés tartalma A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége A munkaszerződés teljesítése Alapvető kötelezettségek Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Az utasítás teljesítésének megtagadása Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért A munkaszerződés módosítása Munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnik

2 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve A munkaviszony megszüntethető Felmondás Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok Végkielégítés Azonnali hatályú felmondás Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén Munkaviszony jogellenes megszüntetése Munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó szabályok Munkaidő Napi munkaidő Munkaidőkeret A munkaidő-beosztás szabályai A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása Pihenőidő Napi pihenőidő Heti pihenőnap Heti pihenőidő Rendkívüli munkaidő Ügyelet és készenlét Szabadság A munka díjazása Alapbér Bérpótlék Díjazás munkavégzés hiányában Kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum A munkabér védelme Kártérítési felelősség Munkavállaló kártérítési felelőssége Munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért való felelősség Megőrzési felelősség Leltárfelelősség Munkavállalói biztosíték A kártérítés mérséklése Munkáltató kártérítési felelőssége A munkaviszony egyes típusai A munkaerő-kölcsönzés különös szabályai Fogalmak A kölcsönbeadás szabályai: A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony Kölcsönzésre irányuló munkaviszony Az egyenlő bánásmód követelménye A munkaviszony megszüntetése Kártérítési felelősség Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

3 Tartalomjegyzék Versenytilalmi megállapodás Tanulmányi szerződés Munkaügyi kapcsolatok Üzemi tanács Szakszervezet Kollektív szerződés Kollektív szerződés megkötése és tartalma A kollektív szerződés hatálya A kollektív szerződés megszűnése Munkaügyi vita Munkajogi igény érvényesítése Kollektív munkaügyi vita III. FEJEZET A társadalombiztosítás fedezeti rendszere Biztosítási kötelezettség Bevezetés Társadalombiztosítási jogviszony A biztosítási kötelezettség elbírálása Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok Munkaviszony Szövetkezet tagjának biztosítása Tanulói szerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló Az álláskeresési támogatásban részesülő személy biztosítása Az egyéni vállalkozó biztosítása A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy biztosítási kötelezettsége Egyházi személy biztosítása Mezőgazdasági őstermelő biztosítása Akikre nem terjed ki a biztosítás A Tbj a alapján nem biztosítottak Uniós szabályok és nemzetközi egyezmények Fedezeti rendszer A fedezeti rendszer elemei Egyéni járulékok Az egyéni járulék mértéke Az egyéni járulék alapja Egyéni járulék fizetése többes jogviszonyban Nyugdíjasok egyénijárulék-fizetése Családi járulékkedvezmény Az esedékességtől eltérő időben történt juttatások utáni járulékfizetés Korkedvezmény-biztosítási járulék

4 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve Szociális hozzájárulási adó A szociális hozzájárulási adó mértéke A szociális hozzájárulási adó alanya A szociális hozzájárulási adó alapja A szociális hozzájárulási adó- és az egyéni járulékfizetési kötelezettség összevetése A szociálishozzájárulási-adó kedvezmények A szociális hozzájárulási adó és járulék fizetésének speciális esetei Az egyéni és társas vállalkozó járulék- és szociális hozzájárulási adófizetése A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése A kisvállalati adó alanyának szociális hozzájárulási adóés járulékfizetési kötelezettsége A kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) választó vállalkozások társadalombiztosítási kötelezettségei Egyházi személy utáni járulékfizetés A külföldről szerzett jövedelem alapján biztosítottá vált magánszemélyek járulékfizetése A felszolgálási díj és felszolgáló borravalója utáni járulékfizetés Egyes pénzbeli ellátások utáni nyugdíjjárulék-fizetés Megállapodások alapján történő járulékfizetés Egészségügyi szolgáltatási járulék Magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége Vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka Szociális szövetkezet tagjának járulékfizetése Táppénz-hozzájárulás Az ekho szerinti adózást választó munkavállaló utáni közteherfizetés Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás Háztartási munka Egyszerűsített foglalkoztatás Egészségügyi hozzájárulás A 27 százalékos eho A magánszemélyt terhelő 14 százalékos eho Eltérő mértékek Eho-alapot nem képező jövedelmek, illetve eljárási szabályok Az eljárási szabályokról röviden A járulékok megállapítása, befizetése és bevallása Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás A nyugdíjbiztosítás felé teljesítendő adatszolgáltatás A biztosítottak bejelentése A járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő mulasztások szankciói Fontosabb jogszabályok rövidítése

5 Tartalomjegyzék IV. fejezet társadalombiztosítási nyugellátás Nyugdíjszolgáltatások Hatáskör, illetékesség Társadalombiztosítási öregségi nyugdíj Öregséginyugdíj-jogosultság A nők kedvezményes öregségi nyugdíja a január 1-jétől hatályos a évi CLXX. törvény alapján Hozzátartozói nyugellátások A hozzátartozói nyugellátások alapjául szolgáló öregségi nyugdíj kiszámítása Özvegyi nyugdíj Ideiglenes özvegyi nyugdíj Özvegyi nyugdíj Árvaellátás Az árvaellátásra jogosultság tartama Az árvaellátás összege Az árvaellátás megszűnése és feléledése Szülői nyugdíj Szülői nyugdíjra jogosultság feltételei Szülői nyugdíj megszűnése A szülői nyugdíj összege Özvegyi járadék Baleseti hozzátartozói nyugellátások Szolgálati idő Az december 31-ét követően szerzett szolgálati idő Szolgálati idő számításánál figyelembe vehető időszakok Az anya szolgálati idejének növelése Katonai szolgálatban eltöltött idő Felsőfokú tanulmányok ideje Arányosan elismerhető szolgálati idő Szolgálati idő igazolása A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati idő igazolása Az öregségi nyugdíj összege Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege Az öregségi résznyugdíj összege A havi átlagkereset meghatározása és az öregségi nyugdíj összegének kiszámítása Béridőszak Figyelembe vehető keresetek, jövedelmek Nettósítás Valorizáció Degresszió A havi átlagkereset meghatározása A keresetek igazolásának módja Nyugdíjnövelés

6 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve A rögzített nyugdíj Nyugdíjemelés a Tny.22/A alapján Nyugellátások évenkénti rendszeres emelése Az igényérvényesítés és eljárási szabályok A nyugellátásra jogosultság kezdő időpontja A nyugellátás iránti igény bejelentéséhez csatolandó iratok Öregségi nyugdíj esetén Hozzátartozói nyugdíjak esetén Baleseti hozzátartozói nyugellátás esetén Ügyintézési határidő A nyugdíjelőleg megállapítása A nyugellátási igény visszavonása Az igény érvényesítésének egyéb szabályai Nyugellátások és egyéb ellátások folyósítása Az öregségi nyugdíj szüneteltetése Visszafizetési és a megtérítési kötelezettség A foglalkoztató megtérítési kötelezettsége Harmadik személy megtérítési kötelezettsége Méltányosságból engedélyezett kivételes nyugellátások és a kivételes nyugdíjemelés Jogosultsági feltételek a kivételes nyugellátások megállapításához Kivételes nyugdíjemelés Egyszeri segély Tájékoztató a nyugdíjak alakulásáról Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében Hogyan történik a nyugdíj kiszámítása azon személyek részére, akik több uniós országban dolgoztak? Hogyan történik a nyugdíj kiszámítása a kétoldalú egyezmények alapján? Korhatár előtti ellátások a évi CLXVII. törvény alapján december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előtti ellátásra jogosult Átmeneti bányászjáradék Balettművészeti életjáradék A január 1-jét megelőzően megállapított és folyósított nyugdíjak átalakítása Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosultság Rehabilitációs ellátás Az ellátás folyósításának időtartama A rehabilitációs ellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapítása Az ellátás havi összege Az ellátás megszüntetése, megszűnése Rokkantsági ellátás Az ellátás havi összege A január 1-je előtt megállapított és folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjak és szociális ellátások átalakítása

7 Tartalomjegyzék Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályok Visszafizetési és a megtérítési kötelezettség Foglalkoztató megtérítési kötelezettsége Harmadik személy megtérítési kötelezettsége Rehabilitációs kártya Egészségkárosodáson alapuló ellátások, amelyeket a rendszer átalakítása nem érintett Rehabilitációs járadék Baleseti járadék Rokkantsági járadék Bányászok egészségkárosodási járadéka Felhasznált jogforrás V. fejezet Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai Természetbeni ellátások Alapellátás Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-szakellátás Mentés és betegszállítás Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök Rehabilitáció Pénzbeli ellátások Táppénz A bedolgozók táppénzre jogosultsága A többes jogviszonyban állók jogosultsága Keresőképtelenség Keresőképtelenség, ill. keresőképesség igazolása A biztosított kötelességei a keresőképtelensége ideje alatt Keresőképtelen állományban lévők soron kívüli ellátása A keresőképtelenség első napja Betegszabadság A táppénzre jogosultság időtartama Folyamatos biztosítási idő Táppénzelőzmény Pályakezdők jogosultsága Gyermekápolási táppénz A jogosultság szabályai A helyettes szülői illetve nevelőszülői alkalmasság feltételei A gyermekápolási táppénz időtartama Egyedülálló személyek gyermekápolási táppénz szempontjából Az egyedülállóság igazolása Előzmény számítása gyermekápolási táppénznél A táppénzfolyósítás korlátozása

8 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve A táppénzfolyósítás megszüntetése Értesítés a táppénzfolyósítás lejártáról A táppénz mértéke A táppénz összegének kiszámítása A táppénz összegének kiszámításához figyelembe vehető jövedelmek A táppénz összegének kiszámítása az előző évi keresetből A táppénz összegének kiszámítása, ha a biztosítottnak nincs az előző évben figyelembe vehető keresete A táppénz összegének kiszámítása, ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs figyelembe vehető keresete Kedvezmény szabály alkalmazása Speciális szabályok Naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált személy táppénze Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj mellett munkát végző személy táppénzre jogosultsága Gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék mellett munkát végző személy táppénzjogosultsága Osztószám Terhességi-gyermekágyi segély Szülési szabadság A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság feltételei Biztosítási időbe beszámítható időtartamok A terhességi-gyermekágyi segély időtartama Munkanélküliek ellátása A terhességi-gyermekágyi segély folyósításának korlátozása A terhességi-gyermekágyi segély mértéke A terhességi-gyermekágyi segély összege Terhességi-gyermekágyi segély megállapítása az irányadó időszakban elért jövedelem alapján Terhességi-gyermekágyi segély megállapítása az irányadó időszakban elért jövedelem hiányában Terhességi-gyermekágyi segély megállapítása hat munkanapnál kevesebb jövedelem alapján Bedolgozó terhességi-gyermekágyi segélye Egyéni és a társas vállalkozó terhességi-gyermekágyi segélye Terhességi-gyermekágyi segély többes jogviszony esetén Terhességi-gyermekágyi segély méltányosságból Levonás a terhességi-gyermekágyi segélyből Gyermekgondozási díj Figyelembe vehető biztosítási idők Gyermekgondozási díjra jogosultak köre Munkanélküliek ellátása Bedolgozó gyermekgondozási díjra jogosultsága A gyermekgondozási díj folyósításának időtartama

9 Tartalomjegyzék Gyermekgondozási díj folyósításának az időtartama két éven belüli ismételt szülés esetén A gyermekgondozási díj összege A gyermekgondozási díj évenkénti felülvizsgálata Gyermekgondozási díj többes jogviszony esetén Gyermekgondozási díj megszakítása Gyermekgondozási díj méltányosságból Levonás a gyermekgondozási díjból Diplomás gyermekgondozási díj Jogosultság ideje A gyermekgondozási díj havi összege Baleseti táppénz Baleseti táppénzre jogosultság feltételei Keresőképtelenség üzemi baleset szempontjából Baleseti táppénzre jogosultság időtartama Bedolgozó baleseti táppénzre jogosultsága A baleseti táppénzre jogosultság korlátozása A baleseti táppénz mértéke A baleseti táppénz összegének kiszámítása A baleseti táppénz összegének megállapítása a jogosultságot megelőző előző havi jövedelem alapján Baleseti táppénz megállapítása tárgyhavi jövedelem alapján Baleseti táppénz megállapítása hat munkanapnál kevesebb jövedelem alapján Baleseti táppénz megállapítása pénzbeli egészségbiztosítási kötelezettség hiánya esetén Baleseti táppénz megállapítása egyéni és társas vállalkozó részére A foglakozási betegség alapján járó baleseti táppénz A baleseti táppénz összege ismételt keresőképtelenség esetén Ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok Igénybejelentés Az igény érvényesítése Igény visszamenőleges érvényesítése Az igény elbírálása Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról Jövedelemigazolás Családi kedvezmény figyelembevétele az ellátások megállapításánál Felelősségi szabályok A visszafizetési és megtérítési kötelezettség általános szabályai Az ellátások késedelmes kifizetése A követelés érvényesítése Mérséklés, elengedés Jogorvoslat Visszavonás, módosítás Fellebbezés Határozat bírósági felülvizsgálata

10 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve 2014 VI. Fejezet Családtámogatási ellátások Családi pótlék A nevelési ellátás Iskoláztatási támogatásra jogosult Saját háztartásban nevelt gyermek Beszámítható gyermekek, a beszámítás szabályai Családi pótlékra vonatkozó közös szabályok Egyedülállóság A tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre vonatkozó szabályok Tanulói, hallgató jogviszony Természetben történő folyósítás szabályai Tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések Speciális esetek, bejelentési kötelezettség Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell Fel nem vett családi pótlék Jogalap nélkül felvett családi pótlék Gyermekgondozási támogatások Gyermekgondozási segély (gyes) Nagyszülő gyermekgondozási segélyre jogosultsága Örökbefogadói gyermekgondozási segély Munkavégzés a gyermekgondozási segély folyósítása mellett Gyermekgondozási segély méltányosságból A gyermeknevelési támogatás (gyet) Gyermeknevelési támogatásra jogosultság Munkavégzés gyermeknevelési támogatásra jogosultság mellett A gyermekgondozási támogatások összege A gyermekgondozási támogatások közös szabályai Gyermekgondozási támogatások folyósítása a gyermek halála esetén Levonás a gyermekgondozási támogatásokból Bejelentési kötelezettség Anyasági támogatás Az anyasági támogatásra jogosultság feltételei Az anyasági támogatás összege Az igényérvényesítés Igénybejelentés A családtámogatási ellátások iránti igény elbírálásának közös szabályai Jogalap nélkül igénybe vett ellátás A jogalap nélküli ellátás visszafizetése, megtérítése A jogalap nélkül kifizetett ellátás levonása Jogorvoslati lehetőség Ellenőrzés Adatvédelmi szabályok Családi ellátások az Unióban

11 V. fejezet Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai 1. Természetbeni ellátások 1.1. Alapellátás Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az alapellátás egy olyan ellátási forma, ahová a beteg egészségi problémáival bármikor közvetlenül fordulhat. A háziorvosi ellátás más elnevezéssel ugyan hosszú hagyományokra tekint vissza Magyarországon. A XIX. század közepén kezdett kialakulni a körorvosi hálózat, amely több település számára biztosította az alapvető orvosi ellátást. A II. világháború után 1952-ben hozták létre a körzeti orvosi hálózatot. A körzeti orvosok állami alkalmazottak lettek. Az 1980-as évek végén elkezdődött, majd a rendszerváltás után kibontakozott egészségügyi reform fő célkitűzése a magyarországi tragikusan rossz egészségügyi helyzet javítása volt. Ennek érdekében a kormányzat prioritási sorrendet állított fel, amely alapján a megelőzés és az alapellátás kapott elsőbbséget. A körzeti orvosi hálózatot 1992-ben felváltotta a család egészét ellátó háziorvosi rendszer. A háziorvos a felnőtt lakosság, a család ellátására szakosodott, tevékenységét ma már vállalkozási formában végző szakember. Egy háziorvos által ellátott lakosok száma között mozog. A házi gyermekorvos: gyógyító tevékenységet végez a 0 14 éves korosztály számára (esetenként 18 éves korig), valamint a betegségek megelőzése érdekében óvodai, iskolai egészségügyi feladatokat lát el. Az alapellátásban dolgozó fogorvos a hozzátartozó lakosság (gyermek és felnőtt) fog és szájüregi betegségeinek gyógyítását végzi, különös hangsúlyt helyezve a megelőzésre. Az alapellátás egyik fontos szereplője a védőnő, akinek tevékenysége az anyaés gyermekvédelem tekintetében felbecsülhetetlen. 231

12 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve Járóbeteg-szakellátás Bármennyire is optimális az alapellátás, a betegségek egy része csak a járó-, esetenként fekvőbeteg-szakellátás keretein belül gyógyítható. Az 1990-ben indult egészségügyi reform érintette a járóbeteg-szakellátást is. A háziorvosi rendszer prioritása elbizonytalanította a szakrendelőket. A kétpólusú ellátás bevezetése azonban nem jelentette a szakrendelések feleslegessé válását. Az alapellátás szakellátás párban a járóbeteg-szakellátás a kórházi ellátással egyenrangú partnere az alapellátásnak, így szerepe felértékelődött. A mindenkori kormányzat eltökélt szándéka a kórházi ellátás racionalizálása, ami nem képzelhető el a járóbeteg-szakellátás fejlesztése nélkül. A modern ambuláns eljárások mint költséghatékonyságukban, mint gyógyeredményükben megelőzik a kórházi ellátásokat, azért a járóbeteg-ellátás perspektívája bíztató. Lássuk, mit takar a járóbeteg-szakellátás elnevezés! Betegség esetén a járóbeteg-szakellátás vizsgálatot végez; gyógykezel; háziorvos részére szakvéleményt ad; gondozási tevékenységet végez; keresőképtelenséget, ill. keresőképességet bírál el, esetleg fekvőbeteg-szakellátáshoz utal. A szakorvosi ellátások igénybevételét egyes esetekben háziorvosi beutalóhoz köti a jogszabály. A jelenleg hatályos jogszabály értelmében a biztosított a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott bőrgyógyászati; nőgyógyászati; urológiai; pszichiátriai és addiktológiai; fül-orr-gégészeti, valamint csecsemő és gyermek fül-orr-gégészeti; szemészeti és gyermekszemészeti; általános sebészeti és baleseti sebészeti; onkológiai szakellátást. 232

13 5. Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai 1.3. Fekvőbeteg-szakellátás Magyarországon a kórházi ellátást orvosi beutalóhoz köti a jogszabály. Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül a beutalt személy jogosult: a betegsége megállapításához szükséges vizsgálatokra; az orvos előírása szerinti gyógykezelésre ideértve a műtéti beavatkozásokat és az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket is és gyógyászati ellátásra; a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerre ideértve a vérkészítményeket is, kötszerre és ideiglenes gyógyászati segédeszközre, továbbá a gyógyászati segédeszköz használatának betanítására; a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, szakápolásra, továbbá az otthonába történő távozást követő időre vonatkozó életvezetési tanácsadásra, valamint diétás tanácsadásra; étkezésre, ideértve az orvos által rendelt diétát is; a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és etikai követelményeinek megfelelő színvonalú elhelyezésre, arra az időtartamra, amíg az ellátás fekvőbeteggyógyintézeti körülmények között indokolt Mentés és betegszállítás A természetbeni ellátások ismeretének teljessége érdekében ismerkedjünk meg a váratlan egészségkárosodás, életveszély, baleset, szülés megindulása esetén igénybe vehető természetbeni ellátással, a mentéssel és betegszállítással! Állampolgári jog és kötelesség a fenti események bekövetkezése esetén a mentőszolgálat értesítése. A mentést szakképzett ápoló, illetve mentőorvos végzi. A betegszállítás orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából vehető igénybe, amennyiben a beteg egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor; a szállítás kúraszerű kezelés céljából történik. A mentést általában az Országos Mentőszolgálat látja el, a betegszállítás jelenleg jelentős mértékben vállalkozói formában biztosított. 233

14 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök A természetbeni ellátások rendszerében speciális és jelentős szerepet tölt be az életminőséget javító, a gyógyulást elősegítő hatása miatt úgy a gyógyszer, mint a gyógyászati segédeszköz. Az ellátás minden szintjén (alap, járó, fekvő) az orvos dönti el, hogy a diagnosztizált betegségnek megfelelően milyen terápiát javasol. A gyógyászati segédeszközök utalványozására jogosult orvos felelőssége, hogy a beteg anyagi helyzetét is figyelembe véve hatékony, de számára megfizethető terápiás eszközt biztosítson Rehabilitáció Végezetül, az ellátási formák közül meg kell említenünk a rehabilitációt nyújtó intézmények jelentőségét is, mely szervesen kapcsolódik a gyógyítás folyamatához. Az elszenvedett egészségkárosodás, baleset, agyi-szívkeringési, illetve daganatos megbetegedések a rehabilitációs intézmények működését nélkülözhetetlenné teszik. Aktív és krónikus rehabilitáció folyhat intézményi keretek (szanatóriumok) között, vagy a járóbeteg-szakellátás szolgáltatásainak keretein belül. 2. Pénzbeli ellátások Táppénz A táppénzre jogosultság feltételei A táppénzre jogosultak köre szűkebb a biztosítottak körénél, mivel a jogszabály a táppénzre jogosultság feltételeként írja elő, hogy a biztosított meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni. Így például a saját jogú nyugellátásban részesülő biztosított bár biztosított táppénzre nem szerez jogot, mivel a járulékalapot képező jövedelme után pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett. Nem jogosult táppénzre továbbá az a biztosított, aki álláskeresési támogatásban (álláskeresési járadék, keresetpótló juttatás, munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, nyugdíj előtti munkanélküli segély) részesül, mert a biztosítottnak ebben az esetben sem köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetnie. A táppénzre jogosultságnak két feltétele van, melyeknek együttesen kell fennállnia, azaz önmagában egyik feltétel sem elegendő az ellátásra jogosultsághoz.

15 5. Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai Táppénzre (gyermekápolási táppénzre) az a személy jogosult, aki a biztosítás tartama alatt válik keresőképtelenné, és meghatározott mértékű (2014. évben 3 százalék) pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Figyelem! A passzív jogon keletkező táppénzre jogosultság lehetősége a július 1-jét követően keresőképtelenné vált biztosítottak esetében megszűnt. 1. PÉLDA a) március 1-jétől egyéni vállalkozó, azaz biztosított személy március 4-én keresőképtelenné vált. Táppénzre jogosult, mert a biztosítás tartama alatt vált keresőképtelenné és pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. b) január 1-jén egyéni vállalkozói jogviszonyt létesítő személy, aki bevétel hiányában járulékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, március 12-én keresőképtelenné vált. Táppénzre az általános szabályok szerint jogosult, mert a jogszabály a járulékfizetési kötelezettség fennállását írja elő feltételként, nem a járulék megfizetésének tényét. c) Öregségi nyugdíjas nyugdíja folyósítása mellett munkaviszonyt létesített, a biztosítási idejének tartama alatt október 24-én keresőképtelenné vált. Táppénzre nem jogosult, mert a nyugdíjas biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett (betegszabadság azonban megilleti) A bedolgozók táppénzre jogosultsága A bedolgozói jogviszony a polgári jog és a munkajog között elhelyezkedő speciális jogviszony. A bedolgozó tevékenységét általában otthonában végzi, ezért keresőképtelensége esetén a következő speciális szabályt kell ismernünk a jogosultságának megállapításához. Ha a bedolgozónál a keresőképtelensége első napján feldolgozásra átvett anyag van, táppénz csak az anyag visszaszolgáltatásának napjától illeti meg. A foglalkoztatónak azonban lehetősége van arra, hogy a bedolgozónál lévő anyagot zárolja, és igazolja, hogy sem a bedolgozó, sem a családtagok nem végeznek munkát a keresőképtelenség időtartama alatt. Ebben az esetben az anyag visszaszolgáltatása nélkül is a keresőképtelenség első napjától járhat a táppénz. 235

16 Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve A többes jogviszonyban állók jogosultsága január 1-jétől úgy rendelkezik a jogszabály, hogy egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszony esetén minden jogviszonyban kötelezett a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére, tehát minden jogviszony után meg kell állapítani az ellátást. Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn. Tehát a szabályoknak megfelelően a betegnek a kezelőorvosát tájékoztatni kell arról, hogy több munkahelye van, az orvosnak pedig minden jogviszonyra nézve el kell bírálnia a keresőképtelenséget. 2. PÉLDA a) A biztosított napi 8 órás munkaszerződéssel recepciósként dolgozik B foglalkoztatónál, ahol napi 4 órában szerződést kötnek vele, takarítói munkakör ellátására is. Kezelőorvosát influenzás tünetekkel (köhög, lázas) keresi fel, aki mindkét munkakörére nézve keresőképtelenséget állapít meg. Táppénzre mindkét jogviszonyában jogosult lesz, a betegszabadságot követően. b) A biztosított augusztus 1-jétől állt heti 36 órás munkaviszonyban január 2-án újabb, heti 20 órás munkaviszonyt létesített március 24-én keresőképtelenné vált. Kezelőorvosa mindkét jogviszonyában igazolta a keresőképtelenséget. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére mindkét jogviszonyában kötelezett, tehát mindkét jogviszonyában jogosult táppénzre, az őt mindkét jogviszonyában megillető betegszabadsága lejártát követően. c) A biztosított október 1-jétől egyéni vállalkozóként biztosított. Könyvelőként otthonában végzi tevékenységét december 4-étől napi 2 órás munkaviszonyt létesít takarítói munkakörben május 05-én szabadidejében balesetet szenvedett, bal lábát eltörte. Kezelőorvosa munkaviszonyában keresőképtelen állományba vette, vállalkozására tekintettel keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolás nem került kiadásra. Több biztosítási jogviszony fennállása esetén a kezelőorvos jogviszonyonként bírálja el a keresőképtelenséget. A keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetve munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenséget közvetlenül megelőzően dolgozott. A kezelőorvos munkavi- 236

17 5. Az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásai szonyából keresőképtelen állományba vette a biztosítottat, mivel törött lábbal takarítani nem tud, így a betegszabadság lejártát követően táppénzre lesz jogosult, míg vállalkozásában nem keresőképtelen, továbbra is végezhet keresőtevékenységet Keresőképtelenség A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége, szülése vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását a mindenkor érvényes szakmai irányelvek szerint kell végezni. A betegség okozta keresőképtelenség megállapításánál az a munkakör vagy munkakörök az irányadóak, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott. Keresőképtelennek tekintendő aki betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni; aki terhessége, illetve szülése miatt a munkáját nem tudja ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult; az anya, ha kórházi ápolás alatt álló, egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermek mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben; a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli; aki betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül; akit közegészségügyi okból a foglalkozásától eltiltanak, és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, illetve aki járványügyi vagy állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen, más munkakörben sem foglalkoztatható átmenetileg; a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő, aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára. 237

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 7 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Pápa 2006. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653, e-mail: hospital@mail.geksz.hu KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Pápa 2006. Tartalom: I. fejezet Általános

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu,

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu, Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu, 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 10 Ikt: Sz / /20 Kérelem

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2016. június. I. Témakör Egészségügy és családtámogatás

MKTB (BA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2016. június. I. Témakör Egészségügy és családtámogatás I. Témakör Egészségügy és családtámogatás Egészségbiztosítás 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. hatálya, alapelvei. 2. Az egészségbiztosítás elemei. Társadalombiztosítás,

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu ikt.sz.: MBk/635-4/2012. A határozat jogerős: 2013. 04. 02. Üi.: dr.

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

(Módosítva: 2011. február)

(Módosítva: 2011. február) Tájékoztató a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 83. -a alapján a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

Kérelem. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:. Tartózkodási helye:

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT

OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT Az igénybe venni kívánt ellátás: Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Átmeneti Szálló Hajléktalanok Otthona 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

T/11079. számú. törvényjavaslat. a magánnyugdíjról és intézményeiről

T/11079. számú. törvényjavaslat. a magánnyugdíjról és intézményeiről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11079. számú törvényjavaslat a magánnyugdíjról és intézményeiről Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. október 2 2009. évi törvény a magánnyugdíjról és

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 22 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A MUNKAJOGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A munkáltató kártérítési felelőssége A felelősség a legáltalánosabb értelemben: magatartás értékelése. Egymástól elválaszthatatlan funkciói a reparáció és a prevenció.

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel:

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Városközponti Iskola KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 1 A Városközponti Iskola közalkalmazottainak munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket az intézmény főigazgatója, mint munkáltató és a Pedagógus Szakszervezet (PSZ),

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Szent Kamill Keresztény Egyesület 4220. Hajdúböszörmény, Kodály Zoltán utca 10. szám, levélcím: 4221. Hajdúböszörmény, Pf.:13., Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106.

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

IV. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE. 1. Cím. Működési elvek

IV. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE. 1. Cím. Működési elvek IV. Fejezet AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE 1. Cím Működési elvek 75. (1) Az egészségügyi ellátások rendszere az egészségügyi szolgáltatások biztosítását és a népegészségügyi célok megvalósulását összehangoltan

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás.

Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás. Munkabaleset-foglalkozási megbetegedés - fizetési meghagyás. Előadó: Dukainé Németh Hajnalka az OEP NYDTH Megtérítési és Ügyviteli osztályvezetője Baleseti ellátások A baleset az emberi szervezetet ért

Részletesebben