Programozási Módszertan definíciók, stb.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programozási Módszertan definíciók, stb."

Átírás

1 Programozási Módszertan definíciók, stb. 1. Bevezetés Egy adat típusát az adat által felvehető lehetséges értékek halmaza (típusérték halmaz, TÉH), és az ezen értelmezett műveletek (típusműveletek) együttesen határozzák meg (vagy más szóval specifikálják). Természetes szám típus ( 0, ); Egész szám típus (, +, ); Valós szám (, +, ); Logikai típus ( ); Karakter típus (, műv: (x), (x)); Halmaz típus (TÉ: véges elemszámú halmazok E alaphalmazból, ez fölött: 2 E ); Sorozat típus (TÉ: véges sorozatok, E alaphalmazból: E*, műv: s, s i ); Vektor típus, 1D tömb (véges sorozatok n től m ig cimkézve E alaphalmazból: E n m=1); Mátrix típus (azonos méretű téglalapba rendezett elem együttesek E elemi halmaz fölött: E mxn kxl=1x1)... Állapottér (ÁT): Legyenek A 1,A 2,,A n tetszőleges véges vagy megszámlálható nem üres halmazok: ezek a típusértékhalmazok (TÉH). Rendeljük hozzájuk egyértelmű módon a páronként különböző c 1,..., c n címkéket. Ekkor a {{c 1 : a 1,..., c n : a n } a i A i (i= 1,...,n)} halmazt az A 1,A 2,...,A n TÉH okból képzett állapottérnek nevezzük, amit a továbbiakban a (c 1 : A 1,..., c n : A n ) szimbólummal jelölünk. Ha a cimkéknek rögzítjük a sorrendjét, akkor az A= A 1 A 2... A n halmazt (Descart szorzatot) is állapottérnek nevezzük. Állapotok: az ÁT elemei. Ezek maguk is halmazt alkotnak: a cimkézett értékek halmazát. Feladatnak nevezzük az F A A relációt. Az F reláció ÉT a ( F ) a feladat kezdőállapotait jelöli ki. Egy adott F re az F( ) képhalmaz az kezdőállapothoz tartozó célállapotokat tartalmazza. A ** : az A halmaz elemeiből képzett összes (véges és végtelen hosszú) sorozatot tartalmazóhalmaz A : a végtelen hosszúsorozatok halmaza red(α): az α sorozat redukáltja (azaz az eredeti sorozat minden azonos elemekből álló részsorozatát az ismétlődő egyetlen elemmel helyettesítjük) τ (α): a véges sorozat utolsó eleme Program: az S A A** reláció, ha S = A A: α S( ) : α 1 = α S : α = red(α). Programfüggvény, (hatásreláció): p(s) A A reláció az S A A** program PrFv e, ha: D p(s) = { A S( ) A*} D p(s) p(s)(a) = { b A α S( ) : ( ) = b }. Megoldás: Az S program megoldja az F feladatot, ha F p(s) F : p(s)( ) F( ). 1

2 :megoldás LGyEF: Leggyengébb előfeltétel: Legyen S A A** program, R: A állítás. Ekkor az S program R utófeltételhez tartozó LGyEF e az az állítás, amelyre: (S, R) = { p(s) p(s)( ) R }. A leggyengébb előfeltétel tehát pontosan azokban a pontokban igaz, ahonnét kiindulva az S program biztosan terminál, és az összes lehetséges végállapotra igaz R. Néhány fontos tulajdonság: Legyen S A A** program, R 1, R 2 : A állítások. Ekkor:. (S, HAMIS) = HAMIS (a csoda kizárásának elve). Ha R 1 R 2, akkor (S, R 1 ) (S, R 2 ) (monotonitási tulajdonság). (S, R 1 ) ^ (S, R 2 ) = (S, R 1^R 2 ). (S, R 1 ) v (S, R 2 ) (S, R 1 v R 2 ) A feladat specifikációja: Általában a feladat nem függ az ÁT összes komponensétől, azaz az ÁT több pontjához is ugyanazt rendeli. Ezeket a pontokat fogjuk össze egy ponttá a paramétertér segítségével. Paraméter: Legyen F A A feladat. A B halmazt a feladat pm ének nevezzük, ha van olyan F1 és F2 reláció, hogy F1 A B F2 B A F = F2 F1, ahol az ún. reláció kompozicióművelet. Specifikáció tétele: Legyen F A A feladat, B az F egy paramétertere, F1 A B, F2 B A, F=F2 F1. Jelölje B, és definiáljuk a következő állításokat az F feladat Q b előfeltételére, ill. R b utófeltételére): Q b = { A (, ) F1} = F1 ( 1) ( ) R b = { A (, ) F2} = F2( ) Ekkor ha B: Q b (S,R b ), akkor az S program megoldja az F feladatot. 2. Elemi programok Elemi program: egy A állapottéren egy S program, ha: A : S( ) {< >,<,,,...>,<, > }. Üres program, SKIP: nem csinál semmit: A : SKIP( ) = {< >}. Rossz program, törlődés, ABORT: soha sem terminál: A : ABORT( ) = {<,,,... >}. Értékadás (ÉA): programváltozó (~az akt. állapot egy komponense) új értéket kap (~megváltozik). Új állapot: ezzel az egy komponenssel tér el az előző állapottól. Az ÁT en 1 lépést: 2 állapotból álló végrehajtási sorozatot eredményez. ÉA: S program, ami az ÁT bármelyik állapotához a belőle kiinduló 2elemű állapotsorozatot rendeli. 2

3 Szimultán ÉA: Egy időben több változónak is új értéket adunk (állapotkülönbség több komponensű ) Egyszerű ÉA: csak egy változó értékét változtatja meg. Értékkiválasztás: az ÉA nem determinisztikus. Jelölés: : F( ) ( legyen eleme ) Értékadás: az F reláció függvény determinisztikus. Jelölés: := F( ) ( legyen egyenlő ) Parciális értékkiválasztás: F A és az ÉA nem determinisztikus. Parciális ÉA: F A és az F determinisztikus (F parciális függvény) Általános ÉA: Legyen A = A 1... A n, F = (F 1,..., F n ), ahol F i A A i. Az S program általános értékadás, ha: I n i=1 S = { (, red(<, >)), A ^ D Fi ^ F( ) } { (,<,,,...>) A ^ }. Elemi pr. ok programfüggvénye: p(skip)=id A, p(abort)=, p( :=F( )) = F, p( : F( )) = F. El.pr. ok LGyEF e: (SKIP,R) = R ; (ABORT,R) = hamis ; ÉA ok: F:A A globális fv: ( :=F( ),R) = { A F( ) R } = F ( 1) ( R )= R F F: parciális fv: ( :=F( ),R) = { A F( ) R } F = F ( 1) ( R ) F I n D Fi i=1 3. Programkonstrukciók 2 : α A * és β A **. 2 (α, β) = red( kon(α, β) ). Szekvencia: Legyenek S 1, S 2 A A ** programok. Az S A A ** relációt az S 1 és S 2 szekvenciájának nevezzük, és (S 1 ; S 2 ) vel jelöljük, ha A: S( ) = { α A α S 1 ( ) } { 2 (α, β) A ** α S 1 ( ) A * ^ β S 2 (τ(α)) }. Elágazás: Legyenek π 1,..., π n : A feltételek, S 1,..., S n programok A n. Ekkor az IF A A ** relációt az S i kből képzett π i k által meghatározott elágazásnak nevezzük és (π 1 :S 1,..., π n :S n ) el jelöljük, ha A: IF( ) = U n i= 1 i ( ) 0 ( ) ahol [1.. ]: n : α 1,,α n 1 A * és α n A **. n (α 1,,α n ) = red( kon(α 1,,α n ) ). : α A * ( ). (α 1,α 2, ) = red( kon(α 1,α 2, ) ). 3

4 Ciklus: Legyen π feltétel és S 0 program A n. A DO A A ** relációt az S 0 ból a π feltétellel képzett ciklusnak nevezzük, és (π, S 0 ) lal jelöljük, ha π : DO( ) = {< >}, és π : { α A ** α 1,, α n A ** : α= n (α 1,, α n ) ^ α 1 S 0 ( ) ^ [1.. 1]:(α i A * ^ α i+1 S 0 (τ(α i )) ^ π(τ(α i ))) ^ (α n A v (α n A * ^ π(τ(α n )) )) } { α A : α i A * : α= (α 1,α 2, ) ^ α 1 S 0 ( ) ^ α i+1 S 0 (τ(α i )) ^ π(τ(α i )) }. Levezetési szabályok: Szekvencia lev.sz.: Legyen S = (S 1 ; S 2 ), és adott Q, R és Q' állítás A n. Ha Q (S 1,Q') és Q' (S 2,R) akkor: Q (S, R). Elágazás lev.sz.: Legyen IF =(π 1 :S 1,..., π n :S n ), és adott Q, R állítás A n. Ha, és [1.. ]: Q ^ π i (S i, R), akkor: Q (IF, R). Ciklus lev.sz.: Legyen DO =(π, S 0 ), és adott I (invariáns), Q, R állítás A n, valamint t:a (termináló) függvény. Ha: Q I ; I^π (S 0,I) ; I^ π R ; I^π t>0 ; I^π^t=t 0 (S 0, t<t 0 ) : akkor: Q (DO, R). 4. Levezetés Megengedett program: az üres program; a megengedett F relációjú : F( ) értékadás; valamint a szekvencia, a megengedett feltételeket használó elágazás és a megengedett ciklusfeltételű ciklus programszerkezeteinek segítségével az üres programból és megengedett értékadásokból felépített program. Megengedett elemek: megengedett típusok (bevezetett és kiegészített) ; megengedett relációk (+eng. típ.műveletek kompoz. jával) ; megengedett értékadás ( : F( ) ban F +eng.) ; megengedett feltételek (+eng. műv. log.kif.) A programtervezés célja az, hogy egy feladatot egy megengedett programmal oldjunk meg. Ha a triviális megoldás nem megengedett, részfeladatokra kell bontani, finomítani, újra részletezni, amíg csupa +eng. nem lesz. Finomítás: Egy (rész)fa. ot triviálisan megoldó nem megengedett ÉA t: vagy egy bonyolultabb szerkezetű programmal helyettesítjük (procedurális programtervezés) ; vagy pedig az ÉA. jobboldali kifejezésének kiszámításánál használt, nem +eng. típusműveleteket valósítjuk meg (típus orientális programtervezés). Procedurális programtervezés: Levezetés: top down módszer; a feladatból (azaz a triviálisan megoldó nem megengedett értékadásból) indulunk ki, és azt a programszerkezetek levezetési szabályainak segítségével bontjuk részfeladatokra. 4

5 Visszavezetés: korábbi megoldás (minta) alapján, azaz analóg módon oldjuk meg; a mintafeladat és az új feladat eltéréseit a mintaprogram megoldására átvezetjük. példák 5. Visszavezetés Analóg programozás: Ha egy FA. megoldását egy hozzá hasonló, már korábban megoldott FA. megoldása alapján, a két FA. hasonlóságára építve készítjük el, ezt analóg programozásnak nevezzük. Ez sokféle módon valósulhat meg. Analóg levezetés: A mintafeladatot megoldó program előállítási folyamatát másoljuk le az adott feladat levezetésének elkészítéséhez; azaz egy kitaposott út mentén hozott korábbi döntéseket (mi legyen a programszerkezet, a ciklus invariáns, stb.) kölcsönözzük. Analóg visszavezetés: Közvetlenül a mintafeladatot megoldó programot nem pedig előállításának folyamatát használjuk fel; azaz a mintaprogramot módosítjuk a kitűzött és a mintafeladat közötti különbségek alapján. Összegzés: Legyen adott az : függvény. Feladatunk az, hogy egy adott [.. ] intervallumban összegezzük az függvény értékeit.: A = ( :, :, : ) Q = ( = ^ = ) R = (Q ^ = ) Bővítsük ki az állapotteret k komponenssel: A' = ( :, :, :, : ) Ekkor az invariáns: I = (Q ^ [.. +1] ^ = ) Az összegzés programozási A levezetési szabályok vizsgálata: tétele: Q I Ez nem teljesül, csak ha egy értékadást (k, s := m, 0) beteszünk a ciklus elé: Q (, :=, 0, I) =(Q ^ [.. +1] ^ 0 = ) I^ π R I^π t>0 Ebből meghatározhatjuk a ciklus feltételét: π = ( 1 = ), azaz π = ( +1) Legyen = +1; ez pozitív lesz P és π miatt. I^π ^ = 0 (S 0, < 0 ) A ciklusmag csökkenti a terminálófüggvényt, ha növeli értékét ( := +1). I^π ^ +1= 0 ( := +1, +1< 0 ) = < 0 I^π (S 0,I) Vizsgáljuk meg I leggyengébb feltételét, ha (k := k+1) et végrehajtjuk. ( := +1, I) = (Q ^ +1 [.. +1] ^ = ) = Q.Kell még egy utasítás ( := + ( )) a ciklusmagba: I ^π ( := + ( ), Q ) = (Q ^ [.. +1] ^ + ( )= ) példák analóg levezetéssel, visszavezetéssel, behelyettesítéssel 5

6 6. Programozási tételek Számlálás: Adott egy β: [m..n] feltétel. Határozzuk meg, hogy az [m..n] intervallumon a β feltétel hányszor veszi fel az értéket. Levezetése: Kibővítjük az ÁT. ünket: Így az invariáns: Analóg levezetéshez az összegzés használható. Maximumkeresés: Adott egy : [.. ] függvény, amelynek értékkészletén definiáltunk egy teljes rendezési relációt. Határozzuk meg, hogy az függvény hol veszi fel az [.. ] nem üres intervallumon a legnagyobb értéket, és mondjuk meg, mekkora ez a maximális érték! _ ÁT et kibővítjük egy komponenssel. Az invariáns: Itt nem engedjük meg az üres intervallumot (mint az előbb), mivel nincs értelme annak maximumát keresni. Lineáris keresés: Adott az β: [.. ] feltétel. Keressük meg az [.. ] intervallumban balról az első olyan számot, amely kielégíti a β feltételt! Most nincs szükség állapottérbővítésre, az változó megteszi. Az invariáns: 6

7 Kiválasztás: Adott az β: feltétel, valamint egy egész szám. Keressük meg az számtól jobbra eső (az et is beleértve) az első olyan számot, amely kielégíti a β feltételt, ha tudjuk, hogy van ilyen szám! (Ez egy spec. keresés.) Az invariáns: Feltételes maximumkeresés: Adott egy : [.. ] függvény, amelynek értékkészletén definiáltunk egy teljes rendezési relációt és adott egy β: [.. ] feltétel. Határozzuk meg, hogy az függvény hol veszi fel az [.. ] intervallum β t kielégítő elemei közül a legnagyobb értéket, és mondjuk meg, mekkora ez a maximális érték! Feltétel fennállásáig tartó keresés: Adott egy egész szám, és egy olyan δ: feltétel, amely az egészek számegyenesén től jobbra valahol biztosan felvesz egy értéket. Legyen az egész számokon től jobbra értelmezve egy β : feltétel. Keressük meg az számtól jobbra eső (az et is beleértve) az első olyan számot, amely kielégíti a β feltételt azon az [.. ] intervallumon, ahol [.. ]:δ( ), de δ( +1) teljesül! Kibővitjük az állapotteret egy : komponenssel, amely mindaddig értékű lesz, amig az től jobbfelé haladva csak olyan számokkal találkozunk, amelyekre a δ feltétel teljesül. 7

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt.

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus GRÁFELMÉLET 7. előadás Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus Definíció: egy P utat javító útnak nevezünk egy M párosításra nézve, ha az út páratlan hosszú, kezdő- és végpontjai nem párosítottak,

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN

A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN Alkalmazott Matematikai Lapok 3 (213), 1-21. A KVADRATIKUS SZIMPLEX ALGORITMUS VÉGESSÉGE INDEXVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA ESETÉN ILLÉS TIBOR, NAGY ADRIENN Dolgozatunkban bebizonyítjuk a kvadratikus

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben