JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 27-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Nagy István, Orosz Lászlóné, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Holló István könyvvizsgáló Jegyzőkönyvvezető: Dongóné Szerényi Viktória Habis László Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, a meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti dr. Boncz László urat, az Egri Járási Hivatal vezetőjét, és a Városi Rendőrkapitányság vezetőjét, Bognár József urat. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 tagú közgyűlés tagjai közül jelen van 15 fő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselő társait, amennyiben a Rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt szíveskedjenek feltenni. 1

2 Császár Zoltán Jó gondolatnak tartja, igény esetén, a tegnapi napon a tv-ben bemutattak egy települést, ahol a Rendőrség segítségét kérték, amikor a család elment nyaralni. Az emberek már nem mernek úgy elmenni nyaralni, hogy ne bízzák rá a lakásukat valakire, aki minden nap ellenőrzi a távollétük alatt. A bemutatott településen a Rendőröket bízták meg a napi ellenőrzéssel, és minden nap beledobták az ellenőrző szelvényt a postaládába. Kérdése a kapitány úrhoz, hogy volt-e már Egerben ehhez hasonló kérés, vagyha ilyen felmerülne, akkor tudnak-e ilyen szolgálatot vállalni? Vane elég személyzet rá? Mit tud a Rendőrség ilyen igény esetén teljesíteni? Bognár József Elmondta, hogy Eger város területén az elmúlt időszakban, illetve jelenleg ilyen jellegű kérés a lakosság részéről nem volt. Amennyiben ilyen igénnyel élnek a lakók, akkor ennek a biztosításnak a feltételeit meg fogják vizsgálni. Tudomása van arról, hogy korábban az elmúlt években kisebb településeken a polgárőrséget kérték fel, hogy ellenőrizzék az ingatlant. Az Egri kapitányság az elmúlt hónapban elvégezte azon ingatlanok felmérését, amelyek jelenleg lakatlanok. Ezeknek az ingatlanoknak a visszatérő ellenőrzését hajtják végre, annak érdekében, hogy megelőzzék a bűncselekmények elkövetését. Közel két hete indult egy előadás sorozatuk, minden településen megpróbálják azokat a lakókat az előadás sorozatba bevonni, akik már voltak sértettek. Bűnmegelőzési anyagot adnak le, bíznak benne, hogy ezután kevesebb bűncselekmények lesznek. Habis László A napokban elhunyt egy képviselő társuk, Irlanda Dezső tanár úr. Aki ismerte az csak a Város és a természettudományok iránti szeretetét tapasztalhatta meg. Úgy gondolja, nem túlzás azt mondani, hogy Irlanda Dezső a 20. század egri oktatásügyének, iskolaügyének egyik legkiválóbb képviselője volt. Egy nagyszerű tanár, aki Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen szerezte a diplomáját, kémiát, fizikát és matematikát tanított. A tehetséggondozásban elképesztő eredményeket mutatott fel. Számos kitüntetést érdemelt ki, többek között Eger Város Kiváló Pedagógusa kitüntetést is kapott. A Közgyűlésben a rendszerváltó politikusok közé tartozott, azok közé, akik a képviselői munkát maximálisan az esküjükhöz hűen végezték, a Város ügyét, a Város közösségét szolgálta. Nem csak tagja volt a Testületnek, hanem az Oktatási Bizottság elnökeként nagyon komoly, szakmailag megalapozott munkát végzett. Kéri képviselőtársait, hogy Irlanda Dezső emlékére 1 perces néma felállással tisztelegjenek. 2

3 Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmányunk 23. (1) bekezdése szerint: A napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles. Van-e ilyen javaslat? Alapokmányunk 23. (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Megkérdezi, hogy van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Bejelenti, hogy a 10-es a 12-es és a 22-es napirendi pontokat az előterjesztők visszavonták. Bejelenti továbbá, hogy a 20-as napirendi pont előterjesztője a kiküldött anyagtól eltérően a meghívóban szereplő Csathó Csaba tanácsnok úr, illetve a 39-es napirendi pont előterjesztője Lombeczki Gábor képviselő úr. Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be: 1./ Előterjesztés sportcélú működési támogatásról és 2./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről címekkel. Sürgősségi indítványt nyújtott be Rázsi Botond alpolgármester úr: 3./ Előterjesztés a Felnémeti sporttelep ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges kötelezettségvállalásról címmel, valamint, Dr. Kovács Luca jegyző asszony: 3

4 4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról címmel. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban szereplő 1, 5, 6, 14, 24, 44, 48-as napirendekhez a kiegészítéseket a tegnapi napon, a hivatal munkatársa minden képviselőnek megküldte. Továbbá a 7, 16, 17, 19, 22, 27, 33-as napirendekkel kapcsolatos előterjesztéseket szintén a tegnapi napon, a hivatal munkatársa minden képviselőnek megküldte, valamint a 46-os napirendi ponthoz tartozó előterjesztést nyomtatott formában a Közgyűlés kezdete előtt megkapták a képviselők. Szavazást kér a sürgősségi indítványok, valamint az előbb ismertetett előterjesztések napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 14 igen 3 tartózkodás mellett elfogadták. Bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi 189. törvény 46. (2) bekezdése a.) és b.) pontjai alapján a 47-es; 48; 49, 50 és 51-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják. Továbbá a 14-es napirend olyan határozati javaslattal egészült ki, mely az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását teszi indokolttá. Javasolja továbbá, hogy a 46-os napirend megvitatását a 46. (2) bekezdés c) pontja alapján, ugyancsak zárt ülésen tárgyalják. Kéri, szavazzanak a 46-os számú napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Szavazás: 16 igen egyhangú 1 tartózkodás mellett elfogadták. Van-e valakinek más napirendi javaslata? Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatát. Szavazás: kerültek. 15 igen 2 tartózkodás mellett a napirendi pontok elfogadásra 4

5 NAPIRENDEK: Rendelet-tervezetek: 1./ Tájékoztató az Eger - Az Országzászló elhelyezése, a Pyrker tér térrendezése c. meghívásos ötletpályázat eredményéről /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Csákvári Antal tanácsnok Meghívott: Punyi Imre építész Eger-Bau 93 Kft Partiné Samu Viktória építész Herczegné Székely Anita tájépítész Szabadics Anita tájépítész Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ Wild László építész Szakács Barnabás tájépítész Komlósné Hlatky Katalin kert-tervező Lépték-Terv Tájépítészeti Iroda Cséfalvay Gyula építész Török Péter tájépítész Kormos Gyula építész Sthéli Zoltán tájépítész Csákvári Antal Formai módosítás, a határozati javaslat második mondata úgy módosulna, hogy Felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy bízza meg a nyertes pályázót Elmondta, hogy az öt meghívott pályázóból 4-en adtak be pályázatot. A bizottság alapos megfontolás után jó döntést hozott. Valamennyi pályázónak, csapatnak köszöni a képviselő testület nevében a munkát. Megkéri az első helyezettnek javasolt tervező csapat vezetőjét, hogy ismertesse a pályázatukat. A bizottság a 3. számú pályázatot tartotta a legjobbnak, őket javasolják a közgyűlésnek elfogadásra. A pályamű készítői: Wild László, Szakács Barnabás, László Viktor, Sípos Eszter, Angyal Andrea. 5

6 Az 1. számú pályázat készítői: Cséfalvay Gyula, Török Péter, Gelecsényi Gergely, Farkas János. A 2. számú pályázat készítői: Kormos Gyula, Sthéli Zoltán A 4. számú pályázat készítői: Herczegné Székely Anita, Boross András, Punyi Imre. Valamennyi pályázó bruttó Ft. tiszteletdíjban részesül a munkájuk elismeréseként. Átadta valamennyi pályázónak az emléklapot és az értékelést. Felkérte Wild László urat és csapatát, hogy ismertessék a pályázatukat. Wild László és Szakács Barnabás Ismertették a pályázatukat. Csákvári Antal Felolvasta a bizottság véleményét. A pályázatban két változat van az Országzászló megközelíthetőségére, a bizottság a 2. számú változatot támogatta. Császár Zoltán A rendezési terv szorosan összefügg a Pyrker tér másik részével is. Kérdése, hogy a Bazilikával szemben lévő tér rendezésével mi lesz? Habis László Elmondta, hogy elkezdődött az Érseki palota rekonstrukciója. Egy olyan megkeresés érkezett, hogy járuljanak hozzá ideiglenes jelleggel az Érseki hivatalnak helyet adó épület közvetlen megközelíthetőségéhez az Eszterházy tér felől. A talajhő hasznosításával kívánják az épület fűtését megoldani a későbbiekben. Ez a jelenlegi belső park teljes átépítését igényli. Ezzel párhuzamosan van lehetőség arra, hogy az Eszterházy tér egészére vonatkozóan a későbbiekben az Önkormányzat egy parkrendezési tervet készítsen. Véleménye szerint ez csak a belváros rehabilitációs munka eredményes lezárása után történhet meg. Egyetért képviselő úr felvetésével, hogy ez is egy fontos közterület, amivel foglalkozni kell. Sós István Elmondta, hogy Wild László régóta együttműködik a Városszépítő Egyesülettel. Neves parkok tervezését készítette, például az egri Szent József park, amire a Város lakossága büszke lehet. Bízik benne, hogy ez az új építészeti alkotás is megnyeri majd az egriek tetszését. 6

7 Pál György Az Országzászló felépítése arról szól, hogy a trianoni tragédiára emlékezzünk. A trianon az egész nemzet tragédiája volt, egy akkori politikai vezetésnek pedig a bűne. Úgy gondolja, hogy nem csak a tragédiára kell emlékezni, hanem arra is, hogy milyen út vezetett oda. Azon kell gondolkozni, hogy hogyan tudunk előre lépni a jövőben, nem pedig búslakodni a sérelmeken, a múlton. Reméli, hogy ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy soha ne feledjük el, hogy mi vezetett ide, és ne ismételjük meg a múlt hibáit. Habis László Úgy gondolja, hogy a mai Magyar Kormányzat és a diplomácia mindent megtesz annak érdekében, hogy a szomszéd országokkal való viszony kiegyensúlyozott legyen. Dr. Misz Mihály Szerinte ezzel tartoznak a határon kívül szakadt magyar testvéreknek, hogy erősítsék a nemzet összetartozásának az érzését. A Kormányzat, a Köztársasági elnök úr abba az irányba halad, hogy békében, egymást segítve tudjunk élni a Kárpát-medencében. Csathó Csaba Egyetért az Országzászló ide helyezésével. Úgy gondolja, hogy ez egy olyan terület, ahova régen egy parkoló házat lehetett volna építeni. Kérdése a tervezőkhöz, hogy kizárja-e azt a lehetőséget, hogy a tér alatt valaha egy parkolóház épüljön? Rátkai Attila Úgy gondolja, hogy az emlékmű elhelyezése is mutatja, hogy a korábbi tervek szerinti föld alatti parkoló kialakítását az emlékmű nem teszi lehetetlenné. Csákvári Antal Azt hangsúlyozná, hogy ez egy nemzeti összetartozás emlékmű lesz. Azt szeretnék ezzel kifejezni, hogy nem hagyják elszakítani a külhoni területeken rekedt magyaroktól az anyaországiakat. Bízik benne, hogy az engedélyezési terveket el fogják tudni készíteni augusztusra, hogy a Közgyűlésen újra tárgyalhassanak erről. Remélhetőleg még az ősz folyamán elkezdődhet a kivitelezés. Nem csak önkormányzati pénzből, hanem szeretnék közadományból is finanszírozni az elképzeléséket. 7

8 Habis László Gratulálnak Wild Lászlónak és csapatának. Szavazásra bocsátja Csákvári tanácsnok úr módosított határozati javaslatát. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Bíráló Bizottság által 1. helyezettnek jelölt ötletpályázat megvalósítását. Felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy bízza meg a nyertes pályázót az engedélyezési tervek elkészítésével. Annak fedezete a II./248. költségvetési soron (2010-es pénzmaradvány) rendelkezésre áll. Felelős: Habis László polgármester Határidő: augusztus 1. Szavazás: 14 igen, 2 tartózkodás mellett a határozatot elfogadták. 348/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Bíráló Bizottság által 1. helyezettnek jelölt ötletpályázat megvalósítását. Felkéri Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy bízza meg a nyertes pályázót az engedélyezési tervek elkészítésével. Annak fedezete a II./248. költségvetési soron (2010-es pénzmaradvány) rendelkezésre áll. Felelős: Habis László polgármester Határidő: augusztus 1. 2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Hatvani hóstya városrész Széna tér, Farkasvölgy utca, Tátra utca zöldterületeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének módosítása, és a módosítás kapcsán előterjesztés az államigazgatási véleményezési eljárás lezárásáról (II. forduló, minősített szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 8

9 Előadó: Ficzere György tanácsnok Meghívott: Wolf Beáta tervező Ficzere György Elmondta, hogy az Önkormányzat a pincés tulajdonosok részére bizonyos előtetőket és mellettük lévő területeket értékesítésre fölajánlja január 1-je után egy Településrendezési Kódex kormányrendelet szinten került megfogalmazásra, ami innen kezdve három lépcsőssé teszi az eljárást. Az Állami Főépítész úr több ponton tett módosító, kiegészítő részeket, ami bekerült az anyagba. Ezt a három fordulós eljárást nem minden szabályozási terv készítésénél tartják indokoltnak. Habis László Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Határozati javaslat: Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: 2.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK Eger dombvidéki mezőgazdasági területeit sajátos tájkarakter jellemzi. Kiemelt jelentőségű feladat : - az egri történelmi borvidék szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területeinek védelme, - a nemzeti ökológiai hálózat mezőgazdasági tájhasználatú területein a természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése és a - vízbázis-védelmi elvárások érvényesítése a mezőgazdasági tájhasználat során. A tájkarakter jellemzőinek megtartása és a fenti célok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági területeken az OTÉK terület-felhasználási egységein túlmenően már a Településszerkezeti terv is övezeteket határol le. A mezőgazdasági területek az alábbi terület-felhasználási egységekre és övezetekre tagolódnak: Területfelhasználási egység Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Övezet Borvidéki általános mez_gazdasági terület 9

10 Kertes mezőgazdasági terület Beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi terület Borvidéken kívüli mez_gazdasági terület Borvidéki kertes mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli kertes mez_gazdasági terület Kizárólagosan kerthasználatú területrész A mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységen felül, a szerkezeti tervlap külön rögzíti azokat a pincés területeket, ahol a helyi építési szabályzatban foglalt módon, a terület eredeti építészeti és funkcionális jellegének fennmaradását biztosítani kell. Ezekből a pincés idegenforgalmi területekből különül el a kerthasználattal megtartandó azon területrész, ami beépítésre nem vehető igénybe, amelynek területe a beépítési mértékbe nem számítható be a pincebejárat borházrész alapterületének kiszámításánál. Ennek megfelelően szükséges szabályozni, függetlenül attól, hogy belterületen vagy külterületen helyezkedik el. Területfelhasználás módosulása: 1. A Farkasvölgyi utcához kapcsolódó 7993hrsz-ú és a 8214hrsz-ú zöldterületi terület-felhasználásba sorolt közkerti ingatlanok beépítésre nem szánt különleges pincés idegenforgalmi terület-felhasználási besorolásba és egyéb kiszolgáló út besorolásba kerül. 2. A Széna téri 8564/1hrsz-ú közkert 485m 2 részterülete, kertvárosias lakóterületi besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre. A biológiai aktivitás érték az átsorolás következtében -0,311 értékponttal csökken. A A biológiai aktivitási érték csökkenése a településszerkezeti tervi módosítások révén keletkezett többlet terhére érvényesíthető. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/Hatvani jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: október 30. Szavazás: 14 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 10

11 349/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: 2.9. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK Eger dombvidéki mezőgazdasági területeit sajátos tájkarakter jellemzi. Kiemelt jelentőségű feladat : - az egri történelmi borvidék szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas területeinek védelme, - a nemzeti ökológiai hálózat mezőgazdasági tájhasználatú területein a természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése és a - vízbázis-védelmi elvárások érvényesítése a mezőgazdasági tájhasználat során. A tájkarakter jellemzőinek megtartása és a fenti célok érvényesítése érdekében a mezőgazdasági területeken az OTÉK terület-felhasználási egységein túlmenően már a Településszerkezeti terv is övezeteket határol le. A mezőgazdasági területek az alábbi terület-felhasználási egységekre és övezetekre tagolódnak: Területfelhasználási egység Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági terület Beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi terület Övezet Borvidéki általános mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli mez_gazdasági terület Borvidéki kertes mez_gazdasági terület Borvidéken kívüli kertes mez_gazdasági terület Kizárólagosan kerthasználatú területrész A mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységen felül, a szerkezeti tervlap külön rögzíti azokat a pincés területeket, ahol a helyi építési szabályzatban foglalt módon, a terület eredeti építészeti és funkcionális jellegének fennmaradását biztosítani kell. Ezekből a pincés idegenforgalmi területekből különül el a kerthasználattal megtartandó azon területrész, ami beépítésre nem vehető igénybe, amelynek területe a beépítési mértékbe nem számítható be a pincebejárat borházrész alapterületének kiszámításánál. Ennek megfelelően szükséges szabályozni, függetlenül attól, hogy belterületen vagy külterületen helyezkedik el. Területfelhasználás módosulása: 3. A Farkasvölgyi utcához kapcsolódó 7993hrsz-ú és a 8214hrsz-ú zöldterületi terület-felhasználásba sorolt közkerti ingatlanok beépítésre nem szánt különleges pincés idegenforgalmi terület-felhasználási besorolásba és egyéb kiszolgáló út besorolásba kerül. 11

12 4. A Széna téri 8564/1hrsz-ú közkert 485m 2 részterülete, kertvárosias lakóterületi besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre. A biológiai aktivitás érték az átsorolás következtében -0,311 értékponttal csökken. A A biológiai aktivitási érték csökkenése a településszerkezeti tervi módosítások révén keletkezett többlet terhére érvényesíthető. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/Hatvani jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: október 30. Szavazás a határozati javaslat 2. pontjáról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az államigazgatási vélemények elfogadásával, és a terv végső szakmai véleményezésre küldésével. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: július 30. Szavazás: 14 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 350/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az államigazgatási vélemények elfogadásával, és a terv végső szakmai véleményezésre küldésével. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője 12

13 Határidő: július 30. Szavazás a rendelet elfogadásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására (Eger, Hatvani hóstya, Farkasvölgy utca Borház sor által határolt tömb pincés idegenforgalmi központok különleges területét (Kpi) érintően és a Koszorú utca Mátyás király út Széna tér Tátra utca által határolt lakó és pincés részterületet érintően) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: Módosuló rendelkezések 2. A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki: aa) az M jelű Hatvani hóstya aa.i. az M1.10. m1 jelű aa.ii. az M1.10.-m2 jelű aa.iii. az M1.10. m3 jelű Hatvani hóstya, 6642/9, 8462/4, 8462/6 hrsz-ú ingatlanok 1 Intermodális csomópont szabályozási terve (53/2009 (X. 26.)önkormányzati rendelettel elfogadva) Hatvani hóstya, Farkasvölgy utca Borház sor által határolt tömb és a Koszorú utca Mátyás 1 Módosította: 20/2009.(III.27.) önk. rendelet 13

14 király út Széna tér Tátra utca által határolt lakó és pincés részterületet érintő módosítás. A HÉSZ 14. (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Széna tér északi térfalán feltüntetett építési helyen létesülő önálló épület közműkiszolgálása csak a Koszorú utca felöl létesíthető. A beépítés során figyelemmel kell lenni a Széna téri alápincézettségre. Kerítésépítés és térfalképzés a pincejáratokkal érintett terület felett csak 90 %-ban áttört felületű kerítéssel történhet, kerítéslábazat nem építhető. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Térfal-képzésre nem alkalmazható nagy lombkoronát növelő, karógyökerű növényzet. (1) A HÉSZ 28/A. (2) bekezdés táblázata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 4. (2) Pincés idegenforgalmi központok különleges övezetek: a): ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (SZT szerint) ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK BEÉPÍTÉSI MÓD LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%) MAGASSÁG (m) KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m 2 ) Kkpi K - LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%) Kkpi/ Kialakult pinceszerkezethez igazodó 90 Kkpi/2 2 O 2 4, Kkpi-kk SZ 2 4, LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNY- Kkpi/SZ- 10*-4,5-200 Kkpi/SZ- 10*-4,5-400 SZ 10* 4,5 (6,5**) SZ 10* 4,5 (6,5**) * Kerti építmények és a terepszint alatti építmények által elfoglalt terület telken belüli mértéke ** Kerti építmények legmagasabb pontja a kiszolgáló út szintjéhez mérten (2) A HÉSZ 28/A. (2) bekezdése a b/a) ponttal egészül ki: 2 Módosította:53/2011.(XI.25.) önk. rendelettel 14

15 b/a) a Kkpi/1 övezetben a meglévő kialakult domborzat nem változtatható meg, támfallépcső magassága legfeljebb 0,75m lehet. Meglévő pinceszellőzők nem szüntethetők meg. Az övezetben 90%-os állandó zöldfelületi fedettség biztosítandó. A telkek felosztásánál a terület alatt húzódó pince borház telekszerkezetéhez kell igazodni. Kerítés nem építhető, lehatárolás sövénnyel képzendő. A közterületi határon a sövény magassága legfeljebb 1,2m lehet, a kilátást, átlátást nem akadályozhatja. Záró rendelkezések 4.. (1) A jelen rendelet 1. mellékletét képező tervlapokon lehatárolt területre korábban készült szabályozási tervi rendelkezések hatályukat vesztik. (2) Jelen rendelet meghozatalát követő 30. napon, azaz én lép hatályba és án hatályát veszti. (3). A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. Habis László polgármester dr. Kovács Luca jegyző Szavazás: 15 igen egyhangú szavazattal elfogadták. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2013 (VI. 28.) rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására (Eger, Hatvani hóstya, Farkasvölgy utca Borház sor által határolt tömb pincés idegenforgalmi központok különleges területét (Kpi) érintően és a Koszorú utca Mátyás király út Széna tér Tátra utca által határolt lakó és pincés részterületet érintően) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. 15

16 Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: Módosuló rendelkezések 2. A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki: aa) az M jelű Hatvani hóstya aa.i. az M1.10. m1 jelű aa.ii. az M1.10.-m2 jelű aa.iii. az M1.10. m3 jelű Hatvani hóstya, 6642/9, 8462/4, 8462/6 hrsz-ú ingatlanok 3 Intermodális csomópont szabályozási terve (53/2009 (X. 26.)önkormányzati rendelettel elfogadva) Hatvani hóstya, Farkasvölgy utca Borház sor által határolt tömb és a Koszorú utca Mátyás király út Széna tér Tátra utca által határolt lakó és pincés részterületet érintő módosítás. A HÉSZ 14. (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A Széna tér északi térfalán feltüntetett építési helyen létesülő önálló épület közműkiszolgálása csak a Koszorú utca felöl létesíthető. A beépítés során figyelemmel kell lenni a Széna téri alápincézettségre. Kerítésépítés és térfalképzés a pincejáratokkal érintett terület felett csak 90 %-ban áttört felületű kerítéssel történhet, kerítéslábazat nem építhető. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Térfal-képzésre nem alkalmazható nagy lombkoronát növelő, karógyökerű növényzet. (1) A HÉSZ 28/A. (2) bekezdés táblázata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 4. (2) Pincés idegenforgalmi központok különleges övezetek: a): ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (SZT szerint) ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK BEÉPÍTÉSI MÓD LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%) LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNY- MAGASSÁG (m) KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m 2 ) Kkpi K - Kkpi/ Kialakult 90 LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%) 3 Módosította: 20/2009.(III.27.) önk. rendelet 16

17 pinceszerkezethez igazodó Kkpi/2 4 O 2 4, Kkpi-kk SZ 2 4, Kkpi/SZ- 10*-4,5-200 Kkpi/SZ- 10*-4,5-400 SZ 10* 4,5 (6,5**) SZ 10* 4,5 (6,5**) * Kerti építmények és a terepszint alatti építmények által elfoglalt terület telken belüli mértéke ** Kerti építmények legmagasabb pontja a kiszolgáló út szintjéhez mérten (2) A HÉSZ 28/A. (2) bekezdése a b/a) ponttal egészül ki: b/a) a Kkpi/1 övezetben a meglévő kialakult domborzat nem változtatható meg, támfallépcső magassága legfeljebb 0,75m lehet. Meglévő pinceszellőzők nem szüntethetők meg. Az övezetben 90%-os állandó zöldfelületi fedettség biztosítandó. A telkek felosztásánál a terület alatt húzódó pince borház telekszerkezetéhez kell igazodni. Kerítés nem építhető, lehatárolás sövénnyel képzendő. A közterületi határon a sövény magassága legfeljebb 1,2m lehet, a kilátást, átlátást nem akadályozhatja. Záró rendelkezések 4.. (1) A jelen rendelet 1. mellékletét képező tervlapokon lehatárolt területre korábban készült szabályozási tervi rendelkezések hatályukat vesztik. (2) Jelen rendelet meghozatalát követő 30. napon, azaz én lép hatályba és án hatályát veszti. (3). A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. Habis László polgármester dr. Kovács Luca jegyző 4 Módosította:53/2011.(XI.25.) önk. rendelettel 17

18 3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Lajosváros - kelet városrészen, a Szövetkezet utca - Faiskola utca - Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú kiszolgáló út által határolt tömbre vonatkozóan (II. forduló, minősített szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Ficzere György tanácsnok Meghívott: Wolf Beáta tervező Ficzere György Elmondta, hogy ez egy aránylag egyszerű szabályozási terv módosítás, még 2012-ben kezdődött, tehát a Településrendezési Kódex erre még nem vonatkozik. Az állami főépítész úr támogató nyilatkozatot tett a terve vonatkozóan. Habis László Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger, Lajosváros kelet városrész Szövetkezet utca Faiskola utca Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú ingatlannal határolt tömb vonatkozásában a Szabályozási Terv részmódosításával. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: június 27. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) sz. rendelet módosítására 18

19 Eger, Lajosváros kelet városrész Szövetkezet utca Faiskola utca Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú kiszolgáló út által határolt tömb részterületére Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezés 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger MJV Helyi városrendezési és építési szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) sz. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: Módosító rendelkezés 2.. A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki: af) az M jelű Lajosváros kelet, af.i. az M 1.9. m1 jelű Lajosváros kelet, Szövetkezet utca Faiskola utca Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú út által határolt tömbje (1) Az R. 20. (1) bekezdés táblázata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Építési övezet, övezet jele (SZT szerint) 3. Építmény elhelyezésére vonatkozó előírás Beépíté si mód Legnagyobb beépítettség (%) Legnagyobb építményma gasság (m) Kialakíth ató legkisebb telekterül et (m 2 ) Gksz/O-40-6, O 40 6, Záró rendelkezések 4.. kialakítan dó Legkiseb b zöldfelüle t (%) (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon, azaz én lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 19

20 (2) A jelen rendelet 1. mellékletét képező tervlapokon lehatárolt területre készült 27/2008.(VI.27.) számú rendelettel elfogadott szabályozási tervi melléklet rendelkezései hatályukat vesztik. (3) A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző Szavazás: 14 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 442/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Eger, Lajosváros kelet városrész Szövetkezet utca Faiskola utca Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú ingatlannal határolt tömb vonatkozásában a Szabályozási Terv részmódosításával. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: június 27. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (VI. 28.) rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) sz. rendelet módosítására Eger, Lajosváros kelet városrész Szövetkezet utca Faiskola utca Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú kiszolgáló út által határolt tömb részterületére Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Általános rendelkezés 20

21 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger MJV Helyi városrendezési és építési szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) sz. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: Módosító rendelkezés 2.. A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki: af) az M jelű Lajosváros kelet, af.i. az M 1.9. m1 jelű Lajosváros kelet, Szövetkezet utca Faiskola utca Veres Péter utca és a 9517/11 helyrajzi számú út által határolt tömbje (1) Az R. 20. (1) bekezdés táblázata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Építési övezet, övezet jele (SZT szerint) 3. Építmény elhelyezésére vonatkozó előírás Beépíté si mód Legnagyobb beépítettség (%) Legnagyobb építményma gasság (m) Kialakíth ató legkisebb telekterül et (m 2 ) Gksz/O-40-6, O 40 6, Záró rendelkezések 4.. kialakítan dó Legkiseb b zöldfelüle t (%) (3) Jelen rendelet kihirdetését követő napon, azaz én lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (4) A jelen rendelet 1. mellékletét képező tervlapokon lehatárolt területre készült 27/2008.(VI.27.) számú rendelettel elfogadott szabályozási tervi melléklet rendelkezései hatályukat vesztik. (3) A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni. Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző 21

22 4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Barkóczy Ferenc utca. 7. sz. (4494 hrsz.) alatti ingatlanon található Egri Járási Földhivatal épületének helyi egyedi (H1) védelem alá helyezéséről (I. forduló, egyszerű szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Ficzere György tanácsnok Ficzere György A képviselők megkapták a mellékletet, amelyen az épület fotója található. Az épület egész tömegére vonatkozik a H1 jelzés, amely egy fokozott értelmű helyi védelmet jelent. Több ilyen épület is van még Egerben, ami szintén megérdemelné ezt a védelmet. Szorgalmazza és biztat erre mindenkit, hogy ezt kezdjék kiterjeszteni. Tóth István Szép és jó dolognak tartja, hogy a Deák Ferenc úti villasor helyi védelem alá helyezése után, most a Barkóczy út 7. szám alatti épület is helyi védelem alá kerül. De Egerben még nagyon sok épület van, ami megérdemelné ezt a védelmet. Úgy gondolja, hogy a védelemhez pénz is kellene. Javasolja, hogy 2014-től a költségvetésbe különítsenek el egy összeget és egy pályázati lehetőséget biztosítsanak azoknak a magán ingatlan tulajdonosoknak, akik ezeket birtokolják, és a védelem tárgyát képező épület felújításához a Város adjon támogatást. Császár Zoltán Egyetért képviselő úr véleményével. Szerinte egy helyi védelem azzal kezdődik, hogy ezt komolyan veszik. Ehhez elő kell venni a régi képeket, és ahhoz az arculathoz igazítani a homlokzatot és egyéb munkálatok engedélyezését. A Szépasszony-völgy is helyi védelem alatt van, de nem ér semmit. Nem igazodik az egykori arculathoz. Habis László Tóth István képviselő úr fölvetésére elmondta, hogy az Önkormányzat rendelkezik egy olyan rendeleti szabályozással, amely arról szól, hogy a helyi építészeti értékek védelme érdekében támogatás nyújtható. Fontosnak tartja, hogy vizsgálják meg, hogy ez a szabályozás mennyire helytálló, mennyire kell változtatni, és a későbbiekben milyen módon rendelhetők ehhez anyagi erőforrások. 22

23 Van egy Hermann projekt, amely az értékek megőrzésével kapcsolatos lehetőségeket vizsgálja. Büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan kutató munkát irányíthatunk, amelyben olasz, lengyel, német és más szakemberek is részt vesznek. A belváros rehabilitációnak fontos súlypontja volt az értékvédelem és az értékmegőrzés. A Város felelősen járt el olyan esetekben is, amikor nem az ő tulajdona az ingatlan és mégis igyekeztek megóvni. Császár Zoltán képviselő úrnak válaszolva elmondta, hogy nagyon nagy átalakuláson ment át az építési jog, nagyon sok részlete nem alkalmas arra, hogy a közérdeket védje és képviselje. A Jegyzői Kollégium összeállított egy 180 oldalas anyagot, amit átadtak a Közigazgatási Minisztérium képviselőjének, amiben felhívták a figyelmet arra, hogy a jogalkotás nem egy jogrendszert hozott létre, hanem egy csomó jogszabályt. Egyetért azzal, hogy a szabályázásokat is helyenként át kell gondolni, és határozottan fel kell tudni lépniük. Ficzere György Hozzátette, hogy ilyen fejezet cím van a költségvetésben, hogy városképi szempontból kiemelt és fontos épületek támogatása. Habis László Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról és 30 napos közszemlére tételéről. Határozati javaslat: A Közgyűlés elrendeli az Eger, Barkóczy Ferenc utca. 7. sz. (4494 hrsz) alatti ingatlanon található, Egri Járási Földhivatal épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló rendelet-tervezet 30 napos közszemlére tételét. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: július 15. Szavazás: 14 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 351/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az Eger, Barkóczy Ferenc utca. 7. sz. (4494 hrsz) alatti ingatlanon található, Egri Járási Földhivatal épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló rendelet-tervezet 30 napos közszemlére tételét. 23

24 Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: július / Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011 (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló, egyszerű szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Csarnó Ákos Elmondta, hogy ő is indítványozta a SzMSZ felülvizsgálatát és Jegyző asszonyhoz eljuttatta a módosításait. A közmeghallgatással kapcsolatban felmerült, hogy a felszólaló polgár kaphasson viszontválasz lehetőséget szóban. Jegyző asszony nem támogatta ennek a módosításnak az elfogadását, mert a Jogintézmény elnevezés meghallgatásra utal és nem vitára, interaktív párbeszédre. Ezzel nem ért egyet. Fenntartja a módosítását. Másik módosítása, hogy a megnevezésben ne az legyen, hogy az Önkormányzat tarthat közmeghallgatást, hanem az, hogy tart közmeghallgatást. A hiányzásokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem csak bizottsági hiányzás fordul elő, hanem képviselői hiányzás is. Tóth István A rendelet-tervezet 2. pontjánál szerepel először egy naptári év, utána meg 1 év szerepel. Szerinte a két mondat egy kicsit ellentmond egymásnak. Módosító indítványként javasolja, hogy ne megvonható legyen, hanem meg kelljen vonni a tiszteletdíjat. Ha valaki 6 alkalommal hiányzik, ez automatikusan tiszteletdíj megvonással járjon. Császár Zoltán Szerinte a képviselőknek az a célja, hogy képviselje a körzetét, és akaratán kívül hiányzik az ülésekről. A Parlamentben pedig van olyan képviselő, aki 1 évig be sem 24

25 ment az ülésekre, mégis megkapta a tiszteletdíját. Olyanok is voltak, akik többször kivonultak, mert nem értettek egyet a többiekkel, és utána vissza se mentek az ülésre. Ehhez képest az egri Önkormányzat Közgyűlése nagyon fegyelmezett. Kéri Tóth képviselő urat, hogy belátással legyen, ne szigorítsa még a szigorút is. Habis László Hozzátette, hogy egy parlamenti képviselő a választó körzetében is dolgozhat, a frakcióban is dolgozhat, és vannak szakmai egyeztetések is. Dr. Csarnó Ákos Szerinte, ha az SZMSZ jól be lenne tartva, akkor most is képes lenne kezelni a hiányzásokból adódó problémákat. Tájékoztatást kér arról, hogy történtek-e már ilyen szankciók a hiányzásból. Úgy gondolja, hogy a képviselők hiányzását úgy kellene szabályozni, hogy a távollétet meg kell indokolni, és Polgármester úr dönt arról, hogy azt elfogadja-e. Illetve 3 indokolatlan hiányzás már magával vonja az automatikus tiszteletdíj megvonást. Habis László Válaszként elmondta, hogy hozott már ilyen döntést, hogy tiszteletdíjat vont meg az ismétlődő hiányzások miatt. Dr. Kovács Luca Tanácsnok úr felvetésére elmondta, hogy most a rendelet közszemlére tételéről kell dönteni. A második forduló előtt lehetőség van még további észrevételeket, felvetéseket tenni. A közmeghallgatással kapcsolatban elmondta, hogy vannak olyan témák, amelyekben azonnal lehet szóban válaszolni, és vannak olyanok, amiben 15 napon belül írásban válaszolnak. Nem látja megvalósíthatónak a gyakorlati kivitelezést az azonnali válasz lehetőségében. A polgárok széles körét érintő, helyi rendelet-tervezetek esetében van meg az a lehetőség, hogy a Polgármester, Alpolgármester, Képviselők egynegyede, illetve a Jegyző kezdeményezhesse a közmeghallgatás tartását. Az elmúlt időszakban nem volt ilyen kezdeményezés. Szerinte ez továbbra is egy lehetőség legyen. A hiányzásokkal kapcsolatban hozzátette, hogy a tiszteletdíjat meg lehet vonni, vagy meg kell vonni kérdésben a Közgyűlés álláspontját kéri. Tóth István képviselő úr felvetésére, nem lát ellentmondást a két mondatban, mert két különböző helyzetre vonatkozik. 25

26 Habis László A kötelező jellegű közmeghallgatást egy rendelet alkotás tekintetében azért tartja aggályosnak, mert ma is hoztak be rendeletet sürgősséggel. Olyan jogszabály előírás kötelezi az Önkormányzatot, hogy 30 napon belül az adott témában rendeletet kell alkotni. Ha ésszerű indokok szólnak amellett, hogy tartsanak közmeghallgatást, akkor azt támogatni fogja. Pál György Kéri, hogy ha ez a szabályozás így marad, akkor a szabályozásnak azt a részét is vegyék komolyan, hogy aki idejön lakos, az a Közgyűlés tagjaihoz és a helyben érdekelt szervezetek képviselőihez tehet fel kérdést. Habis László Ha érkeznek javaslatok, akkor ezeket Jegyző asszony mérlegeli, és a második fordulós anyagban állást foglal ezekkel kapcsolatban. Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet 15 napos közszemlére tételéről. Határozati javaslat: Eger Megyei jogú Város Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának 15 napra történő közszemlére tételét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: július 1. Szavazás: 16 igen egyhangú szavazattal a közszemlére tétel mellett foglaltak állást. 352/2013. (VI. 27.) közgyűlési határozat Eger Megyei jogú Város Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának 15 napra történő közszemlére tételét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: július 1. 26

27 6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Kovács Luca Kiegészítésként elmondta, hogy a vagyonrendelet kedvezményes használatra vonatkozóan a 11. rendelkezik erről. Javasolja, hogy a bekezdést egészítsék ki azzal, hogy a külön megállapodásban a kedvezmény feltételeit és mértékét is meg kelljen határozni. Habis László Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések A Rendelet 8. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. e) 5 millió Ft feletti könyv szerinti értékű ingatlanok esetében, amennyiben a szakértő által a szakértői véleményében megállapított forgalmi érték az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő, amortizációval csökkentett nettó értéktől negatív irányba több mint 20%-os mértékben eltér, igazságügyi képesítéssel rendelkező szakértőtől kontroll szakértői véleményt kell beszerezni, melynek eredményét kell alapul venni a döntés előkészítése során

28 A Rendelet 8. (2) bekezdés e) pontja f) pontra, f) pontja g) pontra változik. A Rendelet 11. -a az alábbi (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (4) A használónak a használatba adóval az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatban külön megállapodást kell kötni, amelyben meg kell határozni a kedvezmény feltételeit, mértékét, valamint az alábbi költségek viseléséről kell rendelkezni: a) az általa használt helyiségek belső felújítása és karbantartása, b) a használatba adó által nyújtott külön szolgáltatások arányos része a használó és a használatba adó között létrejött megállapodás alapján. c) az általa használt helyiségek közüzemi díjai. A Rendelet 42. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (3) Az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdonjogot nem érintő tulajdonosi jogokat a Polgármester gyakorolja, mely jogokat közterületek vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájára, nem közterületi ingatlanok esetében pedig a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egységére átruházhatja. 5. Záró rendelkezések: Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője Szavazás: 16 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 28

29 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2013. (VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések A Rendelet 8. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. e) 5 millió Ft feletti könyv szerinti értékű ingatlanok esetében, amennyiben a szakértő által a szakértői véleményében megállapított forgalmi érték az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő, amortizációval csökkentett nettó értéktől negatív irányba több mint 20%-os mértékben eltér, igazságügyi képesítéssel rendelkező szakértőtől kontroll szakértői véleményt kell beszerezni, melynek eredményét kell alapul venni a döntés előkészítése során. 2. A Rendelet 8. (2) bekezdés e) pontja f) pontra, f) pontja g) pontra változik. A Rendelet 11. -a az alábbi (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (4) A használónak a használatba adóval az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatban külön megállapodást kell kötni, amelyben meg kell határozni a kedvezmény feltételeit, mértékét, valamint az alábbi költségek viseléséről kell rendelkezni: d) az általa használt helyiségek belső felújítása és karbantartása, e) a használatba adó által nyújtott külön szolgáltatások arányos része a használó és a használatba adó között létrejött megállapodás alapján. f) az általa használt helyiségek közüzemi díjai. A Rendelet 42. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. 29

30 (3) Az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdonjogot nem érintő tulajdonosi jogokat a Polgármester gyakorolja, mely jogokat közterületek vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájára, nem közterületi ingatlanok esetében pedig a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egységére átruházhatja. 5. Záró rendelkezések: Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 7./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012 (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt minősített szavazattöbbség) /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Előadó: Sós István alpolgármester Sós István Elmondta, hogy a Kormányzat rezsicsökkentési törekvéseinek megfelelően a Kormányrendelet július 1-jével módosította a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletet. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja 3200 Ft-ról maximum 2000 Ft-ra fog csökkenni. A rendelet tartalmazza, hogy a díj nem lehet több, mint a december 31-i díj 90%-ában megállapított összeg. A műszaki felülvizsgálat díja és a megrendelt műszaki vizsgálatok díja a rendeletnek megfelelően nem változik. 30

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Saárossy Kinga társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György, Gál Judit,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 13-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013 iktató szám: 6238-12/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli összevont nyílt üléséről

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET /A 314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakasz/

RENDELET-TERVEZET /A 314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakasz/ EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A DK-I VÁROSRÉSZ TIHAMÉRI SZŐLŐK TERÜLETRÉSZEN, A VOLT KŐBÁNYA - BOLYKI PINCÉSZET TERÜLETÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN RENDELET-TERVEZET /A 314/2012.

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 3043 ÉS 3044 HRSZ.-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐEN

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 3043 ÉS 3044 HRSZ.-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐEN BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 317-5318 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 3043 ÉS 3044 HRSZ.-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐEN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Ficzere György a bizottság elnöke Lombeczki Gábor a bizottság tagja. Vagyongazdálkodási Csoport

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Ficzere György a bizottság elnöke Lombeczki Gábor a bizottság tagja. Vagyongazdálkodási Csoport JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 18-án megtartott üléséről. Jelen vannak: a bizottság elnöke Lombeczki Gábor a bizottság tagja Császár Zoltán a bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat HÉSZ módosítása

Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat HÉSZ módosítása Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat HÉSZ módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon/fax.: 06-46-504-338

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Estefán Géza jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Estefán Géza jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 25-én megtartott ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bányász Róbert; Bodnár Pál; Csákvári Antal; Császár Zoltán; Deák Boldizsár; Ficzere

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben