Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 11. szám május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 11. szám május 26. V. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 123/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 124/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 125/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata A MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztásáról 2814 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 2817 A hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről 2821

2 126/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 127/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 128/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 129/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 130/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 131/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 132/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 133/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 134/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékeléséről 2827 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosításáról és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola alapító okirat módosításáról és átszervezéséről 2942 Az Eötvös Utcai Általános Iskola átalakítása beolvadással, a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kinizsi Pál Általános Iskola átszervezéséről 2945 A Rakovszky Dániel Általános Iskola beolvadással történő átalakításáról és a N agysándor József Általános Iskola átszervezéséről, valamint a Rakovszky Dániel Általános Iskola magasabb vezetői beosztása ellátására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánításáról 2955 A Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda beolvadással történő átalakításáról, az Áchim András Utcai Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola átszervezéséről 2962 A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium beolvadással történő átalakításáról és a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium átszervezéséről 2970 A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról 2977 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 2978 Döntéshozatalból történő kizárásról 2979 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK május 26-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 135/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata A Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásért díjak adományozásáról 2979

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 136/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 2980 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 2982

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 123/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 1 a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés j), l) és r) pontjai és a évi CXXII. törvény 4. ( 1) bekezdése alapján, figyelemmel az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésére, valamint a 25/1997. (VI. 28.) Kr. számú rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aj), al) és ar) alpontjaira 1./ megválasztja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u Cg.: ) ügyvezetőjévé Kukla Krisztiánt (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 17. I/4., anyja neve: Fornai Anna) június 1. napjától június 1. napjáig, személyi alapbérét Ft/hó összegben, mozgóbérét éves személyi alapbére 50%-ában határozza meg. 2./ Megválasztja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft-t (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz., cégjegyzékszám: , kamarai tagsági szám: , képviseli: Papp Zoltán ügyvezető) a könyvvizsgálatért személyében felelősként Papp Zoltánt (4033 Debrecen, Huszár Gál u. 70/a., kamarai tagsági száma: ) jelöli ki június 1. napjától június 1. napjáig öt év határozott időtartamra Ft + ÁFA/hó díjazással. 3./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a melléklet szerint. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti munkaszerződés előkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Felkéri a polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés és a 3./ pont szerinti alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 1 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

5 Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS mely létrejött a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg ) június 01. napján kelt Alapító Okiratának május 26. napi módosítására az alábbi feltételek szerint: 1./ Alapító rögzíti, hogy május 26. napján meghozott 123/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata alapján, de június 01. napjától hatályosan az Alapító Okirat IX.9.1. valamint a XI.11.5, 11.7, pontját az alábbiakban módosítják: IX. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE 9.1. A Társaság ügyvezetője: KUKLA KRISZTIÁN (Szeged, , an: Fornai Anna) 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 17. sz. I/4. Az ügyvezető megbízatása 5 év határozott időtartamra június 1. napjától június 01. napjáig szól. Az ügyvezető képviseleti joga önálló. XI. A KÖNYVVIZSGÁLÓ A társaság könyvvizsgálója június 1. napjától június 1. napjáig öt éves időtartamra: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. (Cg: , adósz: ) mely társaságot a M agyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe szám alatt jegyeztek be. A megválasztott könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

6 PAPP ZOLTÁN (sz. Kisújszállás, , an: Vekerdy Ildikó) 4033 D ebrecen, Huszár Gál u. 70/a. sz. Kamarai tagsági száma: " 2./ Az Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát az Alapító Okiratot módosító okirat, valamint az eg ységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a szükséges cégbírósági eljárásban történő képviseletének ellátásával. A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. Debrecen, május 26. Hatályosságának kezdete június 01. Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata Alapító képviseletében Kósa Lajos polgármester Ellenjegyzem: Debrecen, május 26.

7 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 124/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 2 a DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi LXV. tv. 80. (1) bekezdése, a évi IV. törvény 141. ( 2) bekezdés r) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának ar) alpontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: /27. számú végzésében foglaltakra 1./ elfogadja az 1/2011. számú alapítói határozat kiegészítését a D EHUSZ Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Arany J. u. 60., Cg , képviseli: Pethe Tamás ügyvezető) alapító okiratának 24. számú módosításáról a melléklet szerint. 2./ Felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a cégbíróság részére küldje meg. Határidő: június 3. Felelős: a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 2 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

8 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról szóló 1/2011. sz. alapítói határozat kiegészítése 1. oldal AZ 1/2011. SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSE a DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.; képviseli: Kósa Lajos polgármester), mint a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg: , székhelye: 4025 Debrecen, Arany J. u. 60.) egyedüli tagja (a továbbiakban: alapító), a február hó 18. napján meghozott 1/2011. sz. alapítói határozatot, az alábbiak szerint egészíti ki: 1) Az alapító rögzíti, hogy a DEHUSZ Nonprofit Kft. az június hó 27. napján kelt létesítı okirattal került megalakításra, amely társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okirata, eddig 23 alkalommal, legutóbb december hó 16. napján került módosításra, amellyel kapcsolatos változások, a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerültek. 2) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, a 34/2011.(II.18.) Ö.h. számú határozatával, a társaság alapító okiratát a társaság telephelye és tevékenységi köre vonatkozásában módosította. A változásbejegyzési eljárás során, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a /27. sorszámú végzésével, hiánypótlásra hívta fel a társaságot. Erre tekintettel, az alapító, a Cégbíróság hiánypótló végzésben foglaltaknak megfelelıen, a./2011. (V...) Ö. h. számú határozatával figyelemmel a Kszt. 4. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 4/2006. sz. közigazgatási jogegységi határozat 1. pontjában foglaltakra is az alábbiak szerint módosítja a társaság alapító okiratának 4.1. pontját A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: A társaság a Kszt. 26. c) pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi: Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Ezen közhasznú célt a társaság, az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Fekvıbeteg-ellátás - Járóbeteg-ellátás - Egyéb humán-egészségügyi ellátás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Megfelelı feltételek fennállása esetén, az állami egészségügyi ellátás keretein kívül, idıskorúaknak nyújt egészségügyi és szociális segítséget a rendelkezésre állási támogatásban részesülı aktív korú személyek részére történı foglalkoztatás szervezésével Környezetvédelem Ezen közhasznú célt a társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Szennyezıdésmentesítés (fıtevékenység) - Növénytermelési szolgáltatás - Erdıgazdálkodási szolgáltatás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról szóló 1/2011. sz. alapítói határozat kiegészítése 2. oldal A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Debrecen város környezeti helyzetének javításában történı közremőködést (parkok, közterületek, egyéb helyiségek takarítása stb.) Rehabilitációs foglalkoztatás Ezen közhasznú célt a társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Vakolás - Egyéb befejezı építés - Egyéb szárazföldi szállítást segítı tevékenység - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Debrecen város foglalkoztatási helyzetének javításában történı közremőködést; - a rendelkezésre állási támogatásban részesülı aktív korú személyek részére történı foglalkoztatás szervezését; - a foglalkoztatottak közmunkában, közhasznú munkában, illetve közcélú munkában történı részvételi lehetıségét, mely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen munkákat a társaság, mint munkáltató biztosítja a foglalkoztatottak részére, az alapítóval megkötött közhasznúsági megállapodásban rögzített feltételek szerint Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése - ideértve a munkaerı-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások Ezen közhasznú célt a társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése - Autópálya, út, repülıtér, sport játéktér építése - Villanyszerelés - Szigetelés - Víz-, gáz-, főtésszerelés - Egyéb épületgépészeti szerelés - Vakolás - Festés, üvegezés - Egyéb befejezı építés - Egyéb szárazföldi szállítást segítı tevékenység - Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Munkaerı-közvetítés - Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Debrecen város foglalkoztatási helyzetének javításában történı közremőködést; - a rendelkezésre állási támogatásban részesülı aktív korú személyek részére történı foglalkoztatás szervezését; - a foglalkoztatottak közmunkában, közhasznú munkában, illetve közcélú munkában történı részvételi lehetıségét, mely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen munkákat a társaság, mint munkáltató biztosítja a foglalkoztatottak részére, az alapítóval megkötött közhasznúsági megállapodásban rögzített feltételek szerint.

10 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról szóló 1/2011. sz. alapítói határozat kiegészítése 3. oldal 3) Az alapító rögzíti, hogy az alapító okirat pontja akként rendelkezik, mely szerint a társaság tevékenységének és gazdálkodásának a legfontosabb adatait a Debrecen c. hetilapban terszi közzé évente. Az alapító megállapítja, hogy a Debrecen c. hetilap idıközben megszőnt, amelyre tekintettel, az alapító okirat pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: A társaság tevékenységének és gazdálkodásának a legfontosabb adatait a oldalon teszi közzé évente. 4) Az alapító rögzíti, hogy a társaság alapító okiratának korábbi módosításaira tekintettel, a jelen alapítói határozatban foglalt változás, az alapító okirat 24. sz. módosításának minısül, míg egyebekben az alapító okirat nem módosul. 5) Az alapító Kósa Lajos polgármester urat hatalmazza fel, jelen okirat aláírására. 6) Az alapító megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának és Dr. Léka Andor ügyvédnek (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) jelen okirat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint arra, hogy a társaság alapító okiratát, a jelen alapítói határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalja és az egységes szerkezető alapító okiratot ellenjegyezze, továbbá a társaság Cégbíróság elıtti képviseletét ellássa. Jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratommal minden tekintetben megegyezıt helybenhagyólag aláírtam. Kelt: Debrecen, május hó... napján Készítette és ellenjegyzete DMJV Önkormányzata alapító május hó.. napján: képviseletében: Kósa Lajos polgármester

11 2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 125/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 3 a hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése, a 2 3. (1) bekezdés a) pontja és a 23. ( 2) bekezdés a) pontja, a ai alapján 1./ a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hrsz-ú, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 1 ha 0160 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlant értékesítésre kijelöli. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként nyilvános pályázati eljárást határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárának alsó határát nem határozza meg azzal, hogy a pályázó köteles 5 millió Ft összegű pályázati biztosítékot nyújtani. 4./ A nyertes pályázó által felajánlott teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül kell megfizetni az Önkormányzat számára. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 6./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként kijelöli a Tulajdonosi Bizottságot. 7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a bíráló bizottság indoklással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: folyamatos Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 3 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

12 8./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a pályázati felhívásra egyetlen ajánlat sem érkezik, a p ályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételéről ismételten gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére 1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u A pályázat célja: A pályázat célja a debreceni hrsz-ú, 1 ha 0160 m 2 területű gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése. 3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni. 4. A pályázat tárgya: A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hrsz-ú, 1 ha 0160 m 2 területű gazdasági épület, udvar megnevezésű, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlan. 5. Pályázati biztosíték kikötése, valamint a vételár megfizetésének feltételei: A pályázónak 5 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó által befizetett 5 millió Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összege a bizottság döntését követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt DMJV Önkormányzata mint a szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az általa felajánlott vételár teljes összegét az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizeti. 6. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot a p ályázat benyújtására vonatkozó határidő lejártáig megfizették az Önkormányzat számlájára. 7. A pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevőnek a pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó beépítési javaslatát, amelyben a pályázó tájékoztatást ad fejlesztési elképzeléseiről; az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: - a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, - az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,

14 - a vételár, vagy ellenszolgáltatás összegére és teljesítésére, - az ajánlati kötöttségre vonatkozóan. a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. 8. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba A hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. 9. Borítékbontás kezdete, helye: A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap órakor, DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. 10. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a vál aszok megadásának módja: A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 11. nap 9.00 óráig a DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán írásban történhet (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.), valamint a címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire a k iíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 14. nap óráig megadja. 11. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázat benyújtását követő 150 nap. 12. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 munkanapon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon akár indokolás nélkül is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Mellékletek: - Tulajdoni lap másolat - Szabályozási Tervlap

15 Melléklet

16 Melléklet

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 126/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 4 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékeléséről A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vezetőjének. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 4 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

18 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés Melléklet

19 TARTALOMJEGYZÉK 1. Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra 3. oldal 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4. oldal 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 7. oldal 3/1. A gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmények évi tevékenységének értékelése 8. oldal a.) DMJV Gyermekvédelmi Intézményének Gyermekjóléti Központja 9. oldal b.) DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának Gyermekjóléti Központja 15. oldal 3/2. A gyermekek napközbeni ellátása 24. oldal a.) Bölcsődék 24. oldal b.) Óvodák és iskolák 30. oldal 3/3. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények, szervezetek tevékenysége 47. oldal a.) A Városi Pedagógiai Szakszolgálat 47. oldal b.) Családi napközik 50. oldal c.) Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 50. oldal d.) Iskola-egészségügy 53. oldal e.) Iskolafogászat 53. oldal f.) Az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Ambulanciája 53. oldal g.) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása 54. oldal h.) Debreceni Rendőrkapitányság 63. oldal 3/4. A gyermekek átmeneti gondozása 69. oldal a.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona 69. oldal b.) DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthona 76. oldal c.) A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Családok Átmeneti Otthonai 78. oldal d.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye helyettes szülői hálózata 81. oldal 3/5. A gyermekvédelmi szakellátás 83. oldal a.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 83. oldal b.) DMJV Reménysugár Otthona 88. oldal c.) DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 92. oldal 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 94. oldal 5. A gyámhivatal tevékenységének értékelése 97. oldal 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések, valamint az intézmények működését engedélyező hatóság ellenőrzésének tapasztalatai 101. oldal a.) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által végzett vizsgálat 101. oldal b.) Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzések 103. oldal c.) Intézményi működést engedélyező hatósági ellenőrzések 107. oldal d.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Debreceni Kistérségi Intézetének ellenőrzései 110. oldal 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 110. oldal 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 111. oldal 9. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 113. oldal 2. oldal, összesen: 114

20 1. Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra A népesség adatai az elmúlt öt évben az alábbiak szerint változtak: Debrecen város lakossága 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves 0-18 évesek összlakosságon belüli aránya ,3 % ,9 % ,6 % ,4 % ,1 % A Központi Statisztikai Hivatal adatközlése alapján megállapítható, hogy Debrecen város lakosságszáma 2010-ben az előző évekhez képest tovább növekedett, azonban a 0-18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya változatlanul csökkenő tendenciát mutat. A korosztályok nemenkénti számát tekintve kisebb változás tapasztalható: Lányok 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves éves Fiúk 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves éves A fenti adatok szerint évben csökkent a 0-3 éves és a 7-14 éves korú lányok, valamint a 7-14 éves korú és a éves korú fiúk száma. Növekedés állapítható meg a 4-6 éves, a éves, a éves korú lányok, valamint a 0-3 éves, a 4-6 éves és a éves korú fiúk számában. A éves korú fiatalok száma 2006-tól 2008-ig csökkent, az utóbbi két évben azonban növekedés figyelhető meg. Debrecen városban 2007-ben 880, 2008-ban 861, 2009-ben 875, 2010-ben 797 volt a házasságkötések száma. A házassági anyakönyvbe bejegyzett válások száma 2007-ben 564, 2008-ban 464, 2009-ben 568, 2010-ben 585 volt. 3. oldal, összesen: 114

21 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendeletében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy segítséget nyújtsanak a gyermekek családban történő nevelkedéséhez, a róluk való gondoskodáshoz. A támogatások finanszírozása háromféle módon történik: a központi költségvetésből, a központi költségvetés és az önkormányzat révén (továbbiakban: közös finanszírozás), valamint több támogatási forma teljes egészében az önkormányzat által biztosított. Központi finanszírozású támogatások: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közös finanszírozású támogatás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzati finanszírozású támogatások: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tehetséges tanulók támogatása Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény és támogatás Kelengyetámogatás Nevelési támogatás (hármas vagy többes ikrek születése esetén) Debrecen Város Napján elsőként született gyermek támogatása Élelmiszerutalvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az a gyermek, akinek a r észére a r endszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra került, jogosult: normatív gyermekétkeztetési támogatásra, tárgyév július és november hónapjában pénzbeli támogatásra, (2010. évben alkalmanként 5800,- Ft), külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményre, így pl. a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény alapján az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). 4. oldal, összesen: 114

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 11-én tartandó rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben