Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 11. szám május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 11. szám május 26. V. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 123/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 124/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 125/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata A MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztásáról 2814 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 2817 A hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről 2821

2 126/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 127/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 128/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 129/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 130/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 131/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 132/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 133/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 134/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékeléséről 2827 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosításáról és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola alapító okirat módosításáról és átszervezéséről 2942 Az Eötvös Utcai Általános Iskola átalakítása beolvadással, a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kinizsi Pál Általános Iskola átszervezéséről 2945 A Rakovszky Dániel Általános Iskola beolvadással történő átalakításáról és a N agysándor József Általános Iskola átszervezéséről, valamint a Rakovszky Dániel Általános Iskola magasabb vezetői beosztása ellátására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánításáról 2955 A Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda beolvadással történő átalakításáról, az Áchim András Utcai Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola átszervezéséről 2962 A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium beolvadással történő átalakításáról és a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium átszervezéséről 2970 A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról 2977 A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 2978 Döntéshozatalból történő kizárásról 2979 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK május 26-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról 135/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata A Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásért díjak adományozásáról 2979

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 136/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 2980 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 2982

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 123/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 1 a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés j), l) és r) pontjai és a évi CXXII. törvény 4. ( 1) bekezdése alapján, figyelemmel az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésére, valamint a 25/1997. (VI. 28.) Kr. számú rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aj), al) és ar) alpontjaira 1./ megválasztja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u Cg.: ) ügyvezetőjévé Kukla Krisztiánt (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 17. I/4., anyja neve: Fornai Anna) június 1. napjától június 1. napjáig, személyi alapbérét Ft/hó összegben, mozgóbérét éves személyi alapbére 50%-ában határozza meg. 2./ Megválasztja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft-t (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz., cégjegyzékszám: , kamarai tagsági szám: , képviseli: Papp Zoltán ügyvezető) a könyvvizsgálatért személyében felelősként Papp Zoltánt (4033 Debrecen, Huszár Gál u. 70/a., kamarai tagsági száma: ) jelöli ki június 1. napjától június 1. napjáig öt év határozott időtartamra Ft + ÁFA/hó díjazással. 3./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát a melléklet szerint. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pont szerinti munkaszerződés előkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Felkéri a polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés és a 3./ pont szerinti alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 1 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

5 Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS mely létrejött a MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg ) június 01. napján kelt Alapító Okiratának május 26. napi módosítására az alábbi feltételek szerint: 1./ Alapító rögzíti, hogy május 26. napján meghozott 123/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata alapján, de június 01. napjától hatályosan az Alapító Okirat IX.9.1. valamint a XI.11.5, 11.7, pontját az alábbiakban módosítják: IX. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE 9.1. A Társaság ügyvezetője: KUKLA KRISZTIÁN (Szeged, , an: Fornai Anna) 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 17. sz. I/4. Az ügyvezető megbízatása 5 év határozott időtartamra június 1. napjától június 01. napjáig szól. Az ügyvezető képviseleti joga önálló. XI. A KÖNYVVIZSGÁLÓ A társaság könyvvizsgálója június 1. napjától június 1. napjáig öt éves időtartamra: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. (Cg: , adósz: ) mely társaságot a M agyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe szám alatt jegyeztek be. A megválasztott könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

6 PAPP ZOLTÁN (sz. Kisújszállás, , an: Vekerdy Ildikó) 4033 D ebrecen, Huszár Gál u. 70/a. sz. Kamarai tagsági száma: " 2./ Az Alapító jelen dokumentum aláírásával megbízza a Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát az Alapító Okiratot módosító okirat, valamint az eg ységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a szükséges cégbírósági eljárásban történő képviseletének ellátásával. A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja. Debrecen, május 26. Hatályosságának kezdete június 01. Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata Alapító képviseletében Kósa Lajos polgármester Ellenjegyzem: Debrecen, május 26.

7 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 124/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 2 a DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a évi LXV. tv. 80. (1) bekezdése, a évi IV. törvény 141. ( 2) bekezdés r) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának ar) alpontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: /27. számú végzésében foglaltakra 1./ elfogadja az 1/2011. számú alapítói határozat kiegészítését a D EHUSZ Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Arany J. u. 60., Cg , képviseli: Pethe Tamás ügyvezető) alapító okiratának 24. számú módosításáról a melléklet szerint. 2./ Felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítást a cégbíróság részére küldje meg. Határidő: június 3. Felelős: a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 2 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

8 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról szóló 1/2011. sz. alapítói határozat kiegészítése 1. oldal AZ 1/2011. SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSE a DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.; képviseli: Kósa Lajos polgármester), mint a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg: , székhelye: 4025 Debrecen, Arany J. u. 60.) egyedüli tagja (a továbbiakban: alapító), a február hó 18. napján meghozott 1/2011. sz. alapítói határozatot, az alábbiak szerint egészíti ki: 1) Az alapító rögzíti, hogy a DEHUSZ Nonprofit Kft. az június hó 27. napján kelt létesítı okirattal került megalakításra, amely társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbírósága cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okirata, eddig 23 alkalommal, legutóbb december hó 16. napján került módosításra, amellyel kapcsolatos változások, a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerültek. 2) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése, a 34/2011.(II.18.) Ö.h. számú határozatával, a társaság alapító okiratát a társaság telephelye és tevékenységi köre vonatkozásában módosította. A változásbejegyzési eljárás során, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a /27. sorszámú végzésével, hiánypótlásra hívta fel a társaságot. Erre tekintettel, az alapító, a Cégbíróság hiánypótló végzésben foglaltaknak megfelelıen, a./2011. (V...) Ö. h. számú határozatával figyelemmel a Kszt. 4. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 4/2006. sz. közigazgatási jogegységi határozat 1. pontjában foglaltakra is az alábbiak szerint módosítja a társaság alapító okiratának 4.1. pontját A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: A társaság a Kszt. 26. c) pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi: Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Ezen közhasznú célt a társaság, az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Fekvıbeteg-ellátás - Járóbeteg-ellátás - Egyéb humán-egészségügyi ellátás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Megfelelı feltételek fennállása esetén, az állami egészségügyi ellátás keretein kívül, idıskorúaknak nyújt egészségügyi és szociális segítséget a rendelkezésre állási támogatásban részesülı aktív korú személyek részére történı foglalkoztatás szervezésével Környezetvédelem Ezen közhasznú célt a társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Szennyezıdésmentesítés (fıtevékenység) - Növénytermelési szolgáltatás - Erdıgazdálkodási szolgáltatás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról szóló 1/2011. sz. alapítói határozat kiegészítése 2. oldal A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Debrecen város környezeti helyzetének javításában történı közremőködést (parkok, közterületek, egyéb helyiségek takarítása stb.) Rehabilitációs foglalkoztatás Ezen közhasznú célt a társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Vakolás - Egyéb befejezı építés - Egyéb szárazföldi szállítást segítı tevékenység - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Debrecen város foglalkoztatási helyzetének javításában történı közremőködést; - a rendelkezésre állási támogatásban részesülı aktív korú személyek részére történı foglalkoztatás szervezését; - a foglalkoztatottak közmunkában, közhasznú munkában, illetve közcélú munkában történı részvételi lehetıségét, mely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen munkákat a társaság, mint munkáltató biztosítja a foglalkoztatottak részére, az alapítóval megkötött közhasznúsági megállapodásban rögzített feltételek szerint Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése - ideértve a munkaerı-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások Ezen közhasznú célt a társaság az alábbi tevékenységekkel valósítja meg: - Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése - Autópálya, út, repülıtér, sport játéktér építése - Villanyszerelés - Szigetelés - Víz-, gáz-, főtésszerelés - Egyéb épületgépészeti szerelés - Vakolás - Festés, üvegezés - Egyéb befejezı építés - Egyéb szárazföldi szállítást segítı tevékenység - Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Munkaerı-közvetítés - Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás A társaság ezen közhasznú tevékenysége keretében biztosítja: - Debrecen város foglalkoztatási helyzetének javításában történı közremőködést; - a rendelkezésre állási támogatásban részesülı aktív korú személyek részére történı foglalkoztatás szervezését; - a foglalkoztatottak közmunkában, közhasznú munkában, illetve közcélú munkában történı részvételi lehetıségét, mely közfeladat ellátásáról a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen munkákat a társaság, mint munkáltató biztosítja a foglalkoztatottak részére, az alapítóval megkötött közhasznúsági megállapodásban rögzített feltételek szerint.

10 A DEHUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának 24. sz. módosításáról szóló 1/2011. sz. alapítói határozat kiegészítése 3. oldal 3) Az alapító rögzíti, hogy az alapító okirat pontja akként rendelkezik, mely szerint a társaság tevékenységének és gazdálkodásának a legfontosabb adatait a Debrecen c. hetilapban terszi közzé évente. Az alapító megállapítja, hogy a Debrecen c. hetilap idıközben megszőnt, amelyre tekintettel, az alapító okirat pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: A társaság tevékenységének és gazdálkodásának a legfontosabb adatait a oldalon teszi közzé évente. 4) Az alapító rögzíti, hogy a társaság alapító okiratának korábbi módosításaira tekintettel, a jelen alapítói határozatban foglalt változás, az alapító okirat 24. sz. módosításának minısül, míg egyebekben az alapító okirat nem módosul. 5) Az alapító Kósa Lajos polgármester urat hatalmazza fel, jelen okirat aláírására. 6) Az alapító megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának és Dr. Léka Andor ügyvédnek (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) jelen okirat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint arra, hogy a társaság alapító okiratát, a jelen alapítói határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalja és az egységes szerkezető alapító okiratot ellenjegyezze, továbbá a társaság Cégbíróság elıtti képviseletét ellássa. Jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratommal minden tekintetben megegyezıt helybenhagyólag aláírtam. Kelt: Debrecen, május hó... napján Készítette és ellenjegyzete DMJV Önkormányzata alapító május hó.. napján: képviseletében: Kósa Lajos polgármester

11 2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 125/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 3 a hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. (1) bekezdése, a 2 3. (1) bekezdés a) pontja és a 23. ( 2) bekezdés a) pontja, a ai alapján 1./ a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hrsz-ú, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 1 ha 0160 m 2 területű, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlant értékesítésre kijelöli. 2./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan tekintetében az értékesítés módjaként nyilvános pályázati eljárást határoz meg a mellékelt pályázati felhívás szerint. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárának alsó határát nem határozza meg azzal, hogy a pályázó köteles 5 millió Ft összegű pályázati biztosítékot nyújtani. 4./ A nyertes pályázó által felajánlott teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül kell megfizetni az Önkormányzat számára. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 6./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként kijelöli a Tulajdonosi Bizottságot. 7./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a bíráló bizottság indoklással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: folyamatos Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 3 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

12 8./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy amennyiben a pályázati felhívásra egyetlen ajánlat sem érkezik, a p ályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételéről ismételten gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére 1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u A pályázat célja: A pályázat célja a debreceni hrsz-ú, 1 ha 0160 m 2 területű gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése. 3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni. 4. A pályázat tárgya: A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hrsz-ú, 1 ha 0160 m 2 területű gazdasági épület, udvar megnevezésű, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található ingatlan. 5. Pályázati biztosíték kikötése, valamint a vételár megfizetésének feltételei: A pályázónak 5 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. A nyertes pályázó által befizetett 5 millió Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összege a bizottság döntését követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt DMJV Önkormányzata mint a szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az általa felajánlott vételár teljes összegét az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül megfizeti. 6. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot a p ályázat benyújtására vonatkozó határidő lejártáig megfizették az Önkormányzat számlájára. 7. A pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevőnek a pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó beépítési javaslatát, amelyben a pályázó tájékoztatást ad fejlesztési elképzeléseiről; az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: - a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, - az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,

14 - a vételár, vagy ellenszolgáltatás összegére és teljesítésére, - az ajánlati kötöttségre vonatkozóan. a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. 8. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje: DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba A hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Benedek Mihály utca szám alatt található gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése feliratú zárt borítékban a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével. 9. Borítékbontás kezdete, helye: A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap órakor, DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály, Debrecen, Piac u. 20. I/69. szoba. 10. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a vál aszok megadásának módja: A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 11. nap 9.00 óráig a DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályán írásban történhet (4024 Debrecen, Piac u. 20. I/69.), valamint a címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók írásban feltett kérdéseire a k iíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 14. nap óráig megadja. 11. Ajánlati kötöttség időtartama: A pályázat benyújtását követő 150 nap. 12. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt, mely döntést követő 8 munkanapon belül a kiíró a pályázókat írásban értesíti. Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon akár indokolás nélkül is a pályázatot eredménytelennek minősítse. Mellékletek: - Tulajdoni lap másolat - Szabályozási Tervlap

15 Melléklet

16 Melléklet

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 126/2011. (V. 26.) önkormányzati határozata 4 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékeléséről A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vezetőjének. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 4 A Közgyűlés a határozatot a május 26-ai ülésén fogadta el.

18 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés Melléklet

19 TARTALOMJEGYZÉK 1. Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra 3. oldal 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4. oldal 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 7. oldal 3/1. A gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmények évi tevékenységének értékelése 8. oldal a.) DMJV Gyermekvédelmi Intézményének Gyermekjóléti Központja 9. oldal b.) DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának Gyermekjóléti Központja 15. oldal 3/2. A gyermekek napközbeni ellátása 24. oldal a.) Bölcsődék 24. oldal b.) Óvodák és iskolák 30. oldal 3/3. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények, szervezetek tevékenysége 47. oldal a.) A Városi Pedagógiai Szakszolgálat 47. oldal b.) Családi napközik 50. oldal c.) Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 50. oldal d.) Iskola-egészségügy 53. oldal e.) Iskolafogászat 53. oldal f.) Az Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Ambulanciája 53. oldal g.) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása 54. oldal h.) Debreceni Rendőrkapitányság 63. oldal 3/4. A gyermekek átmeneti gondozása 69. oldal a.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona 69. oldal b.) DMJV Reménysugár Otthona Családok Átmeneti Otthona 76. oldal c.) A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Családok Átmeneti Otthonai 78. oldal d.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye helyettes szülői hálózata 81. oldal 3/5. A gyermekvédelmi szakellátás 83. oldal a.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 83. oldal b.) DMJV Reménysugár Otthona 88. oldal c.) DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 92. oldal 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 94. oldal 5. A gyámhivatal tevékenységének értékelése 97. oldal 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések, valamint az intézmények működését engedélyező hatóság ellenőrzésének tapasztalatai 101. oldal a.) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által végzett vizsgálat 101. oldal b.) Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzések 103. oldal c.) Intézményi működést engedélyező hatósági ellenőrzések 107. oldal d.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Debreceni Kistérségi Intézetének ellenőrzései 110. oldal 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 110. oldal 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 111. oldal 9. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 113. oldal 2. oldal, összesen: 114

20 1. Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra A népesség adatai az elmúlt öt évben az alábbiak szerint változtak: Debrecen város lakossága 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves 0-18 évesek összlakosságon belüli aránya ,3 % ,9 % ,6 % ,4 % ,1 % A Központi Statisztikai Hivatal adatközlése alapján megállapítható, hogy Debrecen város lakosságszáma 2010-ben az előző évekhez képest tovább növekedett, azonban a 0-18 éves korú gyermekek összlakossághoz viszonyított aránya változatlanul csökkenő tendenciát mutat. A korosztályok nemenkénti számát tekintve kisebb változás tapasztalható: Lányok 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves éves Fiúk 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves éves éves A fenti adatok szerint évben csökkent a 0-3 éves és a 7-14 éves korú lányok, valamint a 7-14 éves korú és a éves korú fiúk száma. Növekedés állapítható meg a 4-6 éves, a éves, a éves korú lányok, valamint a 0-3 éves, a 4-6 éves és a éves korú fiúk számában. A éves korú fiatalok száma 2006-tól 2008-ig csökkent, az utóbbi két évben azonban növekedés figyelhető meg. Debrecen városban 2007-ben 880, 2008-ban 861, 2009-ben 875, 2010-ben 797 volt a házasságkötések száma. A házassági anyakönyvbe bejegyzett válások száma 2007-ben 564, 2008-ban 464, 2009-ben 568, 2010-ben 585 volt. 3. oldal, összesen: 114

21 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendeletében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy segítséget nyújtsanak a gyermekek családban történő nevelkedéséhez, a róluk való gondoskodáshoz. A támogatások finanszírozása háromféle módon történik: a központi költségvetésből, a központi költségvetés és az önkormányzat révén (továbbiakban: közös finanszírozás), valamint több támogatási forma teljes egészében az önkormányzat által biztosított. Központi finanszírozású támogatások: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Közös finanszírozású támogatás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Önkormányzati finanszírozású támogatások: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tehetséges tanulók támogatása Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény és támogatás Kelengyetámogatás Nevelési támogatás (hármas vagy többes ikrek születése esetén) Debrecen Város Napján elsőként született gyermek támogatása Élelmiszerutalvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az a gyermek, akinek a r észére a r endszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra került, jogosult: normatív gyermekétkeztetési támogatásra, tárgyév július és november hónapjában pénzbeli támogatásra, (2010. évben alkalmanként 5800,- Ft), külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményre, így pl. a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény alapján az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). 4. oldal, összesen: 114

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója 1. oldal, összesen: 23 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet 3. oldal II. Jogszabályi háttér 3. oldal III. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F.

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat K.M.F. 52/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete a 2015. április 30-i ülésének napirendjei sorába, 28. napirendi pontként felveszi az Eötvös Alapítvány a Gyermekekért alapítvány

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben