CRM Customer Relationship Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CRM Customer Relationship Management"

Átírás

1 CRM Customer Relationship Management A CRM azt jelenti, hogy minden egyetlen kérdés körül forog: Hogyan lehet az ÖSSZES vállalati célt, az ÖSSZES vállalati tevékenységet EGYETLEN egésszé formálni (integrálni) úgy, hogy ezzel ne csak folyamatosan új ügyfeleket nyerjünk, hanem, hogy elérjük, és folyamatosan fenntartsuk ügyfeleinknél a vevıi elégedettség lehetséges legmagasabb fokát. Ehhez mindenek elıtt a következık szükségesek: 1. A vevıinket, és érdeklıdıket jobban kell ismernünk, mint a konkurencia (vevıi profilok), és ezzel meg kell teremtenünk a feltételét annak, hogy 2. célzott CRM-akciókat (marketing értékesítés szolgáltatások) tervezhessünk és azokat hatékonyan végre is hajthassuk. Egy CRM-orientált informatikai rendszer kiindulópontja a vevıkapcsolat és annak központi, integratív kezelése és feldolgozása kell, hogy legyen! Csak a vevıi adatok megfelelıen kiterjedt dokumentáció és nézete teszi lehetıvé a célzott CRM-feladatok tervezését és végrehajtását! Csak ha minden alkalmazott, minden rendszer, minden kommunikációs eszköz és -csatorna (reklámanyagok, posta, telefon, FAX, Internet, , WAP, Call-center) képes biztosítani a vevıi kapcsolatok, vevı rendelések, vevıi érdeklıdések és a konkurencia-szituációk egy összefogottan egységes és mégis rugalmas dokumentációját (vevıi profilokkal), akkor van lehetıség egyedi, pontos és témaközpontú vevıi kommunikáció (One-to-One-Business) és kiemelkedı vevıi kapcsolatok kiépítésére. A vevıi kapcsolatokat ennek megfelelıen a leginkább egyedivé és feladatorientáltabbá kell tennünk annak érdekében, hogy az ügyfélnek azt az érzést nyújtsuk, hogy minden helyzetben és minden tekintetben, kompetensen kezeljük kéréseit, igényeit. Az interware designja a kezdetektıl arra helyezi a hangsúlyt, hogy egy integrált, egységes megjelenést és feldolgozási menetet biztosítson MINDEN vevıi kapcsolathoz, mégpedig a teljes vállalat tekintetében. A ma elterjedt gyakorlattal ellentétben, miszerint az alkalmazottaink feladata, hogy az ügyfelekkel kapcsolatot tartsanak, a vállalati üzletvitelben egyre nagyobb szerepet betöltı informatika és az Internet segítségével azt kell megcéloznunk, hogy az ügyfeleinknek biztosítsuk a lehetıséget, hogy ık keressenek fel bennünket, amennyiben ezt szükségesnek találják. Egy ilyen rendszer végsı megvalósulása egy olyan internetes portál, amely nem csak ajánlatokkal áll rendelkezésre az ügyfelek számára, hanem a vevıi elégedettség legmagasabb fokához is jelentısen hozzájárul. Ennek következtében a vevı irányítja és kontrollálja a kommunikációs és kapcsolati folyamatokat! Az interware icrm 1 -modulja ennek megfelelıen a következıket egyesíti (az alapmodulra építve): Kapcsolat- és számla 2 -menedzsment Egy marketing-információs-könyvtár (piaci elemzések, konkurencia-adatok stb.) felépítése, jelentések 3 ( reporting ) Esély- / lehetıség-menedzsment Értékesítési menedzsment lead -ekkel, kampány- és területi menedzsmenttel Vevıi-önkiszolgálás Extraneten keresztül (opcionálisan Web-bolt, Web-portál) A legkülönbözıbb típusú CRM-feladatok tervezése és kivitelezése (beleértve a személyre szabott multimailinget is) Ez azt jelenti, hogy az icrm kiegészítı modul az interware alapmoduljával együtt a következı Fİ FUNKCIÓKAT biztosítja: 1. Központi ügyféladat- és ügyfélkapcsolat-kezelés 2. Értékesítési menedzsment eszközök az értékesítési részleg nyereségorientált, és hatékony irányításához. 3. CRM-akciók tervezése és végrehajtása 4. Projektmenedzsment eszközök a Telemarketing- és egyéb értékesítési feladatok tervezéséhez és ellenırzéséhez. 2005/2006-ban egy további kiegészítı modul fejlesztésének befejezése várható Vevı-Self-Service néven, amelyet az Oracle Internet Portál technológiára építve kínálunk. 5. Korlátlan és közvetlen integrációs lehetıségek ERP-, könyvviteli-, Office- és egyéb információs rendszerekkel. 1 A címadatok kezelése is tartalmaz egyszerőbb CRM-funkciókat (CRM-light) 2 A számla ebben az esetben az interware rendszerben az adott vevıre vonatkozó feltételek, és tudás összességét jelenti. 3 Az ORACLE BI-komponensei (üzleti intelligencia) hatékony alapját képezik a vevıi adatok elemzésének

2 Bármely CRM-rendszer csak akkor lehet sikeres, ha annyira könnyen kezelhetı, hogy minden alkalmazott a lehetı leggyorsabban és legegyszerőbben tudja végezni a munkáját, hogy egy élı és hatékony CRM születhessen meg. Az interware termékfilozófiája itt az, hogy lehetıleg minden felhasználó csak EGYETLEN, részlegspecifikus képernyıt kezeljen, amelybıl minden, a feladatai hatékony elvégzéséhez szükséges adatot és funkciót elér. A következıkben a részletes leírások elıtt példaként egy értékesítı interware képernyıjén keresztül mutatjuk be a rendszer könnyő kezelhetıségét: Eszköztár Az A1 értékesítı a legfelsı blokkban minden nyitott rendelést és értékelt lehetıséget lát. Ezeket egyetlen gombnyomással (átvétel a büdzsébe éves faktorral) büdzsépozíciókét veheti át. Új ajánlatokat, ajánlat-kéréseket, értékelt lehetıséget a B(+) gombbal vehet fel. A B(>) gombbal, pedig ezekhez az egyes pozíciókat nyithatja meg, illetve nyomtathat ajánlatot. Megjegyzés: ebben a képernyıben az értékesítı csak azokkal a partnerekkel dolgozhat, amelyek hozzá lettek rendelve. 2 Az ajánlatokat az értékesítı egyetlen gombnyomással ( B(éves faktorral a tervbe) ) veheti át a büdzsébe. 3 A következı blokkban az összes CRM-feladatot jeleníti meg a rendszer, amelyeket a felhasználónak kell elvégeznie. Például ha a telefonmarketing részleg éppen egy ügyfélmegkérdezést hajt végre, amelynek például az eredménye, hogy a vevı további információkat kér, ezt az eredményt a rendszer az A1 felhasználó képernyıjén a második blokkban azonnal megjeleníti. A B(profil) gombbal az értékesítı a profil adatokba (konkurencia és potenciál-adatok részletesen lásd késıbb) tekinthet be, illetve igény szerint kiegészítheti azokat. A B(+-) gombbal lehetıség van egy CRM-feladat (például útiterv, meghívás, információs anyagok küldése stb.) felvételére illetve törlésére egy adott vevıhöz kapcsoltan. 4 A legalsó blokk tartalmazza a tényidıket feladatként / (CRM-)feladatonként (például felmerült útiköltségeket, telefonköltségek stb.) és mindenek elıtt az alkalmazotti teljesítményeket, munkaidıket is. A Drill-down funkció segítségével (= dupla kattintás az adott mezıben) idıbejegyzéseket vehetünk fel, a fehér mezıkbe pedig, további észrevételeket és információkat jegyezhetünk be. 5 A felhasználó nyomon követheti az értékesítéseket vevınként, termékenként a B(Saját büdzsé) gombbal. 6 Mind a három blokkban lehetıség van azonnal dokumentumok szerkesztésére, létrehozására, megnyitására ( B(DIM) ) illetve telefonbeszélgetések, illetve egyéb tevékenység-jelentések rögzítésére ( B(Telefonbeszélgetés) ) vagy találkozók, idıpontok felvételére is ( B(Találkozók) ).

3 7 Mivel a partner képernyıben minden egyéb, az adott ügyfélre vonatkozó információt megtalálhatunk (összes tranzakció, kapcsolatok, profil-adatok, konkurencia-adatok, interlinkek, pénzügyi adatok stb.), mindegyik blokk F(Partner) mezıjében adott a DRILL-DOWN funkcionalitás (=dupla kattintás). Az értékesítési vezetı ugyanezen a képernyın dolgozik, de minden értékesítı adatait láthatja. Az értékesítı és a vezetı közötti gyors kommunikációt a megjegyzés mezık is segítik (4KB méret mezınként) az összes blokkban. A B(jelentések) és B(egyéb információk) gombok a felhasználó igényeinek megfelelı menüpontokkal kerülhetnek kidolgozásra. 1. Központi ügyféladatok és ügyfelszámla-kezelés Amennyiben a célunk, hogy minden egyes (potenciális) ügyfél esetében egyéni módon vegyük fel a kapcsolatot, mindenek elıtt egy megfelelı adatbázis-struktúrára van szükségünk. Ezek után minden alkalmazottnak biztosítani kell a lehetıséget, hogy egyetlen képernyıbıl (a különbözı feladatközök és felhasználói jogosultságok figyelembevételével) minden ügyféladat gyorsan és egyszerően ( information at the fingertips ) elérhetı legyen. Ezeken felül biztosítani kell a lehetıséget ezen adatok megváltoztatására, kiegészítésére és egyéb kommunikációs lépések megtételére. Ehhez az interware a következı megoldásokat kínálja: Rugalmas és átfogó ügyféladat-rendszerek (például): Kommunikációs felület saját és külsı címadatok illetve értékesítési adatok átvételéhez korábbi rendszerekbıl, illetve idegen rendszerekbıl is. Fıcímenként kívánt számú kapcsolattartó és szállítási cím. Egyetlen személy akármennyi funkcióval és céggel kapcsolatban lehet. Kívánt számú tevékenységi terület megadása. Kívánt számú hozzárendelés a felhasználó által megadott 3 kódstruktúrához (úgynevezett CRMkódokhoz). Az ügyfelek (címek) hozzárendelése a szabadon összeállítható kérdés- és téma-szettekhez (ez egy cégen belüli szótár és fogalomtár például a know-how és források azonos megnevezéséhez) biztosítja a célzott profilok elkészítését és ez által elkerülhetı a megkérdezések esetleges ismétlése. Minden megszokott ( standard ) adatmezı az ügyféladatokhoz. Például: Fı tevékenységi kör, vezetık és asszisztensek Minden kommunikációs lehetıség: telefon, fax, mobil, privát, levélcím, URL Outlook kommunikációs-felülettel a mobil eszközökkel történı adatcseréhez 4KB nagyságú megjegyzés mezık Szabadon definiálható keresımezık, és 6 az ügyfél által szabadon megadható és használható mezı Folyamatos ügyféladat-kezelés és -feldolgozás EGYETLEN képernyıbıl: Az icrm-ben egyetlen képernyı szolgálja az ÖSSZES ügyféladat kezelését:

4 Az ÖSSZES mezıben alkalmazható többlépcsıs keresési eljárással egy adott cím megtalálása gyors és könnyő, majd a B(>) gombbal a részletes címadatokhoz is könnyedén hozzáférhetünk. A partner képernyıben egy adott címhez nem csak kívánt számú termékcsoport-érdeklıdést, nem csak több funkciót több céghez kapcsolódóan (például egy személy lehet több cégnél is tanácsadó) és nem csak kívánt számú tevékenységi kör-hozzárendelést végezhetünk el, hanem ebbıl az EGYETLEN képernyıbıl érhetjük el az ÖSSZES releváns INFORMÁCIÓT, amelyekkel természetesen tovább dolgozhatunk. Ilyen információk lehetnek például a címadatok, kondíciók, feltételek, különleges árak, nyitott tételek részletei, értékesítési- és pénzügyi adatok. Minden nem írásos kapcsolat dokumentációja megkülönböztetve aszerint, hogy azok számlázhatóak vagy sem (például telefonos érdeklıdés, hotline stb.) amelyek esetében a felmerült tényidı automatikusan rögzítésre kerül. Idıpontok, találkozók és az eddig felmerült tényidık Új ajánlatok és rendelések felvétele, a nyitott ajánlatok és rendelések további feldolgozása azzal a lehetıséggel, hogy minden rendelési sort (rendeléspozíció) sok alfeladatonként tervezzünk és kövessünk nyomon.

5 A CRM-specifikus adatokat a következı nyomógombok segítségével érhetjük el: Kapcsolattartók Funkciók, érdeklıdések, CRM Profiling 1.1. Például B(Funkciók, érdeklıdések, CRM) gomb:

6 1:n kapcsolat felállításának lehetısége a betöltött pozíciókhoz (belsı és külsı), 3 szabadon definiálható kódcsoport, ágazat, személyes érdeklıdési kör, szakmai érdeklıdési kör. Az alsó blokkban az ügyfélhez további CRM-feladatokat rendelhetünk (pl. meghívási listákat, telefonos megkereséseket stb.). Például B(profiling) gomb: A gomb megnyomásával azonnal betekinthetünk a marketing részleg által kidolgozott kérdés-szettekbe a VEVİI PROFIL-ADATOK és további konkurencia- illetve potenciáladatok rögzítéséhez. Különösen az F(Van) és F(Szeretne) mezıkbe történı bejegyzések bírnak nagy jelentıséggel, például a telemarketing feladatok után, mivel a célzott CRM-feladatkhoz készített címlisták összeállítása során ezekben a mezıkben található értékek alapján is kereshetünk, illetve megszőrhetjük a címadatokat Az ügyfél-specifikus tevékenységek Ezeket a következı nyomógombokon keresztül érhetjük el: DIM Tevékenység dokumentáció Találkozók Új rendelés Minden rendelés Nyitott feladatok A dokumentum-menedzserbıl (DIM) az egyes dokumentumokat egy-, vagy több alkalmazottnak is továbbküldhetjük további feldolgozás, vagy csupán információ céljából. Ilyen esetekben a továbbküldést a rendszer a dokumentum doku-folyamába (FLOW) bejegyzi, így ez a késıbbiekben is bármikor megmutatja a dokumentum addigi útját. A Word- és Excel dokumentumok ugyancsak hivatkozásokkal lesznek ellátva, és archiválásra kerülnek. Ugyanez történik a bejövı- és kimenı ek esetében is a felhasználónak így nem kell azon gondolkodnia, hogy milyen elérési úton, milyen fájlnév alatt talál meg egy adott dokumentumot. A dokumentumok megtalálását a kiterjedt keresési funkciók beleértve a teljes szövegre történı keresést is segítik. Egy különösen fontos funkció, mindenek elıtt a dokumentumok különbözı típusaival kapcsolatban, az úgynevezett INTERLINKING. Ezzel például egy olyan újságcikket, amely több ügyfelet érint,

7 hozzárendelhetünk ezekhez az ügyfelekhez. Az Interlinking összességében minden ügyviteli terület teljes és multidimenzionális hivatkozásokkal történı ellátását teszi lehetıvé. Részletesen lásd DB21_iOffice és DB_22_iBizz dokumentumok A korábbi vevıi adatok Elérhetıek a következı nyomógombokkal jeleníthetjük meg: Eddigi idık Eddigi rendeléssorok Eddigi projektbevételek Eddigi könyvelések Ezzel biztosítva van, hogy ebbıl a képernyıbıl egy TELJES ÁTTEKINTÉST kapjunk minden kapcsolatfelvétel, tevékenység és egyéb információs, minden potenciál- és konkurencia-adat, a profiliok elkészítése és az értékesítésre vonatkozó (tavalyi-, idei adatok, büdzsé stb.) tartalmak esetében. Az információk ilyen módon történı áramoltatása biztosítja, hogy minden munkatársunk a legaktuálisabb állapotot ismeri, és munkáját a legfrissebb tudáshalmazra alapozva végezheti el, aminek következtében például nem terheli az ügyfeleket már korábban feltett és megválaszolt kérdésekkel. 2. Összehangolt értékesítési menedzsment az értékesítési csapat hatékony és nyereségorientált irányításához 2.1 Munkafolyamat-orientált munkamegosztás: értékesítési vezetı értékesítı 2.2. Büdzséorientált értékesítési kontrolling Állandó büdzséciklus a folyamatos terv-tény elemzések alapján Szisztematikus ajánlat- és lehetıségkövetés Vevıi prioritások követése a vevıi költségfedezet-számításon és a költségfedezet-orientált értékesítési jutalékon keresztül 2.1. Munkafolyamat-orientált munkamegosztás értékesítési vezetı értékesítı Az interware icrm moduljának célja, a vállalaton belüli munkamegosztás hatékonyságának növeléséve. Az icrm természetesen ezen belül speciálisan az értékesítési csoport hatékonyságát célozza meg, mégpedig az által, hogy elhatárolja az értékesítési vezetı és az értékesítı közötti feladatokat. Az értékesítési vezetı ugyanolyan rendszerő képernyı-felépítéssel dolgozhat 4, mint az értékesítı, de emellett kiterjedtebb hatókörrel és eléréssel bír a vevı adatok vonatkozásában. Az értékesítési vezetı azonnal láthatja értékesítınkre lebontva a nyitott vevıi- és szállítói rendeléseket, illetve a lehetıségeket (felsı blokk). A második blokk tartalmazza a nyitott CRM-feladatokat, szintén értékesítınkénti bontásban. A harmadik blokk nem csak az egyes értékesítıkre esı terv-tény adatokba, hanem egyéb tervezett értékesítési- és marketingfeladatokba is betekintést nyerhet. A legalsó blokkban a rendszer az eddig felmerült idıket és teljesítményeket listázza ki feladatonként. Az értékesítési vezetı új feladatokat és projekteket rögzíthet és a megjegyzés mezıkön keresztül is kommunikálhat az értékesítıkkel, vagy ezeket gyorsfeladatként (quicktask TB(Quick) ), vagy emlékeztetıként is szabadon kioszthatja. 4 Az értékesítési képernyıt teljes funkcionalitással csak az értékesítési vezetı érheti el.

8 Az egyes értékesítık tartalmilag és formailag ugyanilyen képernyın dolgoznak, hozzáférésük azonban csak a hozzájuk rendelt ügyfelek adataihoz van. (lásd fentebb) Az idim modul a notebook-felhasználókat is támogatja: a különleges funkciók lehetıvé teszik az újonnan rögzített adatok szelektív frissítését (címek, rendelések, találkozók stb.) a távol lévı munkatársaink számára, mégpedig az Interneten keresztül. Amikor a notebook-felhasználó bejelentkezik a vállalat helyi hálózatába, a notebookon futó adatbázis (Oracle Personal Edition) biztonsági okokból csak az adott felhasználó számára releváns adatokat frissíti az interware rendszer (lásd DB_28_iDIM) Büdzséorientált értékesítési kontrolling Permanens büdzséciklus a folyamatos terv-tény elemzések alapján Az ügyfélorientált magatartás nagymértékben függ attól, hogy egy vállalatnál mindenki tisztában legyen azzal, hogy az adott ügyfél esetében mi a vállalat célja. Ehhez egyrészt egy mennyiségi (kvantitatív) cél kijelölése szükséges (= büdzsékészítés folyamatos eltéréselemzéssel = értékesítési kontrolling), másrészt ide tartozik az értékesítési feladatk és lépések tervezése és kivitelezése (lásd késıbb). Azt, hogy az interware rendszerben a büdzsékészítés a tényadatok alapján reális és mégis ambiciózus lehessen a VEVİI PROFIL-, és POTENCIÁLADATOK biztosítják. Ezeket a partner képernyıben tudjuk rögzíteni, olyan módon, hogy az adott ügyféllel folytatott minden beszélgetést a vevıi igényeknek megfelelıen összeállított kérdés-szettek alapján bonyolítunk le, és így célzottan győjtünk információkat. Ezen felül a büdzsékészítés során a büdzséjavaslat kiszámítása a következıkre alapozva történhet: Növekedési ütem-mátrix mennyiségenként, értékesítési áranként és beszerzési költségenként vevıcsoportra/termékcsoportra. A nyitott vevıi- és szállítói ajánlatok, illetve a lehetıség-becslések integrációjával és ezek értékelésével, egy eset-specifikus valószínőségfaktorral (100%=1), és éves faktorral (az ajánlatok, érdeklıdések mennyiségei az éves szükséglet egy adott részét képezik), mégpedig elosztva a valószínősített megvalósulási dátum alapján. Ezeken túl az interware lehetıvé teszi a nagyon rugalmas büdzsékészítést: a vevıcsoportonkénti Top- Down tervezéstıl egészen az egyedi büdzsék elkészítéséig (Bottom-Up) a terméktıl a vevıig, vagy potenciális ügyfélig. A büdzséciklus az értékesítési vezetı elıírása szerint vevıcsoportonként vagy termékcsoportonként kezdıdhet, mégpedig az értékesítıknek kiadott feladatokkal, amelyeket konkrét értékesítési célokként fogalmazhatunk meg a vevı-termék szinten.

9 Ahogy korábban említettük az értékesítı és az értékesítési menedzser is ugyanazt a képernyıstruktúrát használja az egyetlen eltérés, hogy az értékesítı csak a saját adataihoz férhet hozzá. A teljes büdzsét csak a részlegek táblában megadott értékesítési vezetı érheti el, míg az egyes értékesítık betekinthetnek a saját, egyedi büdzséjükbe. Megjegyzés: Az IDEI ÖSSZESITETT TÉNY felirat mellett látható számok az egész évre lineárisan felszorzott számok! Az értékesítési vezetı ügyfélcsoportokra vonatkozó irányszámokat adhat meg az egyes értékesítıknek. Ezek után minden egyes értékesítınek az a feladata, hogy a saját büdzsé képernyıjében, az alsó blokkban látható elıirányzatokat konkrét értékesítési célokká formálja. Ehhez elsı lépésben általában a B(Éves faktorral a tervbe) gombbal az értékesítés képernyıben (lásd fentebb) minden egy éves faktorral értékelt ajánlatot illetve lehetıséget a részletes büdzsébe fel kell vennünk. A következı lépésben a B(Büdzsé javaslat) gombbal ezt csak az értékesítı érheti el a büdzsé képernyıben egy segédképernyıt nyithatunk meg, amely részletesen megmutatja az utóbbi két év értékesítéseit. Ezeket a múltbeli adatokat a B(Javaslat számítása) gombbal különbözı faktorok megadásával mennyiségre, értékesítési árra, beszerzési árra a rendszer aktuális adatokká számítja át, amelyeket még ezek után is, akár egyenként megváltoztathatunk manuálisan. A számítás során választhatunk, hogy a tavalyi év adatait vegye alapul a rendszer, vagy az idei év eddigi értékeit számítsa ki éves szintre, majd azok alapján végezze el a számítást. Végezetül az adatokat lehetıségünk van az aktuális büdzsé kiegészítéseként átvenni, vagy egy teljesen új büdzséként illetve új verzióként elmenteni.

10 Ez által biztosított, hogy az értékesítési vezetı mindig értesül az egyes értékesítık értékesítési lehetıségeirıl és céljairól, és ha szükségesnek ítéli meg, korrigálhatja a megfelelı adatokat. Az értékesítı minden belépéskor az értékesítési képernyıjében értesül a teljes eltérésrıl, és a saját büdzsé képernyıjében megtekintheti a további részleteket. Átfogó értékesítési jelentések állnak rendelkezésre bármely értelmezhetı paraméter szerint, illetve egy különálló jelentés kritikus értékesítések névvel, amely követi a különösen fontos ügyfelek vásárlói magatartását ( = a büdzsében a kritikus jelöléssel ellátott értékesítési büdzsék). Ezek a jelentések biztosítják, hogy az értékesítés FOLYAMATOSAN és ÁLLANDÓ JELLEGGEL, a célokkal összevethetı legyen, illetve, hogy a negatív tendenciákat idıben felismerhessük. Az értékesítési vezetı az értékesítések illetve a büdzséadatok elemzésénél az elıbb említetteken kívül az ÉRTÉKESÍTÉSI KONTROLLING megvalósításában saját képernyıje is segíti. (elérhetı: TB(menu) Marketing és értékesítés Fıképernyı: Marketing és értékesítés). Ezt a képernyıt kizárólag az adott értékesítési kör menedzsere indíthatja el. A képernyı átfogóan mutatja a teljes eltéréseket az érékesítésekre vonatkozóan az elızı évhez képest és a büdzséhez képest, mégpedig egy vevı-termék mátrixban és egy termék-vevı mátrixban is (rendezve az ABC-értékesítési besorolás szerint). A bal felsı információs blokk a teljes vállalatra, az alatta elhelyezkedı, pedig a részleg-összegekre vonatkozóan szolgáltat mutatókkal az értékesítés alakulásáról. A jobb oldali blokkok közül a felsı ügyfelenként jeleníti meg az adatokat, az alsó blokkban pedig az éppen kiválasztott ügyfélhez tartozó értékesítési részletekrıl kaphatunk átfogó képet. A csoportösszegek esetében a rendszer a legutóbbi vevıi számlázás dátumát alapul véve pro-rata 5 számítást végez, és az így kapott adatokat jeleníti meg. (emellett az elızı évhez és a büdzséhez képest kimutatható eltérések is megjelennek.) Ezek mellett a vezetınek lehetısége van ebbıl az EGYETLEN képernyıbıl az informatikailag támogatott árkezelésre, a marketing-specifikus kódok kezelésére (funkciók, érdeklıdések, tevékenységi körök, témák, téma-szettek, 3 szabadon megadható kódrendszer), különbözı árlisták elkészítésére, az ABC-paraméterek megadására (értékesítés és KF1 költségfedezet). Továbbá minden egyéb icrm-funkció elérhetı számára, a teljes értékesítési csoportjára és a hozzájuk rendelt vevıkre vonatkozóan, különös tekintettel az áttekintésekre minden rögzített profil-adatra vonatkozóan. Ezen felül itt is használható a többlépcsıs Oraclelekérdezés (query) funkció. Összefoglaló képernyı többlépcsıs Oracle-lekérdezéssel minden CRM-kérdésre adott válaszról 5 utolsó számla dátuma/365

11 Összefoglaló képernyı többlépcsıs Oracle-lekérdezéssel minden számlasorról ÁBRÁK Összefoglaló képernyı többlépcsıs Oracle-lekérdezéssel minden konkurencia- és potenciál-adatról Ajánlatok és lehetıségek rendszer-szemlélető nyomon követése Mivel egy értékesítı legfontosabb tıkéjét a felismert lehetıségek jelentik, az ajánlatok elkészítése és nyomon követése a legfelsı szinten áll minden értékesítési képernyı esetében. Rendelési soronként megadhatunk egy valószínőségi faktort, amellyel az egyes ajánlatokat, vagy meghatározott lehetıségeket értékelhetünk. A valószínősített bekövetkezés dátuma is megadható. Ezek segítségével a részletesen értékelt ajánlatokat és lehetıségeket értelmezhetıen automatikusan figyelembe vehetjük a büdzsékészítés során (lásd fent). A lehetıségeket (Opportunities) ugyanúgy, mint a vevıi- és szállítói ajánlatokat az interware rendelési rendszerén keresztül vehetjük fel, de különleges státusszal = lehetıség illetve státusz = Ajánlat / érdeklıdés. Prioritás-szabályozás a vevıi költségfedezet-számítás és értékesítıi jutalék a költségfedezet 1 alapján Az interware nem csak egy egyszerő KF1 6 -számítást tesz lehetıvé vevıi- és termék-szinten. Az által, hogy minden pénzügyi könyvelés nem csak a költséghelyek, hanem partnerek- illetve projektek stb. szerint is elosztható, biztosítja egy többszintő vevıi költségfedezet-számítás kereteit is. Így az értékesítési vezetınek lehetısége van egy árrés-áttekintés megjelenítésére is projektenként vagy partnerenként: 6 KF1 = költségfedezet 1

12 Azzal a lehetıséggel együtt, hogy értékesítési jutalékokat meghatározhatunk a KF1 alapján (számlázott vagy fizetett), lehetıségünk van az értékesítés nyereségoptimalizált irányítására. Ezt mindenek elıtt azért lehetséges, mert amellett, hogy az alap-jutalékszámítás vevınkénti %-ban történı megadása mellett (amely egy értékesítıhöz van hozzárendelve) lehetıségünk van a jutalék mértékének rendeléssoronkénti megadására, megváltoztatására. 3. Telemarketing és egyéb értékesítési feladatok menedzsmentje Egy értékesítési feladat (=CRM-feladat = értékesítési tevékenység = értékesítési projekt) kiindulópontja az egyes projektlépések pontos tervezés mellett, a célcsoportnak megfelelı címkiválasztás kell, hogy legyen, hogy elkerüljük a felesleges szórást és ez által a többletköltségeket is. Az interware munkafolyamat-orientáltságának megfelelıen ezeket a lépéseket a vezetı elıször a projekt-képernyıben kell, hogy megadja, majd ez után tervezheti és irányíthatja ezeket a CRM-menedzser képernyıbıl. Ezek után a tervezett, részben párhuzamos lépéseket a rendszer a CRM képernyıben illetve az értékesítési képernyıben jeleníti meg a további feldolgozás céljából, hogy például a postázási részleg körleveleket készíthessen, vagy a telefonmarketing részleg a telefonbeszélgetés kimenetelétıl függıen azonnal rendelést rögzíthessen, vagy a feladatot a vállalat egyéb külsı- vagy akár belsı részlegéhez irányíthassa. Ez a teljes folyamat az interware rendszerben a marketing-vezetı által elıre tervezet munkafolyamatok szerint zajlik le Célzott címkiválasztás 3.2. A CRM-feladat munkafolyamatának tervezése 3.3. A CRM-feladat lépéseinek végrehajtása 3.4. A CRM-feladat hatékonyságának mérése 3.1. A célcsoportnak megfelelı, célzott címkiválasztás Az interware itt egy többlépcsıs lehetıséget kínál a címek célzott kiválasztásához. Az 1. kiválasztási lépés után, amely bármely releváns címadat mezıben történı szőrést jelent, az így létrehozott adathalmazt még 15 különbözı kritérium szerint tovább finomíthatjuk (például attól kezdve, hogy csak olyan vevık, akik tavaly az X termékbıl vásároltak, egészen azokig, akik nem vettek részt az A kiállításon ).

13 Miután megtörtént a célnak leginkább megfelelı címek kiválasztása, a marketingvezetı megtervezheti az értékesítési feladatot (például CRM-feladatot) lépésrıl lépésre. Csak egyetlen vevıi látogatás-sorozatot, információs kampányt stb. lehet, és kell CRM-feladatként tervezni A CRM-feladat munkafolyamatának tervezése

14 A menedzser nem csak a kiválasztott címeket oszthatja szét az alkalmazottak között, hanem egyéb feladatokat is kiadhat, például a telefonmarketing osztálynak, majd ezen feladatok elırehaladását folyamatosan figyelemmel kísérheti és ha szükséges be is avatkozhat. Új CRM feladatokat a B(Új/összes CRM) gombbal van lehetıség rögzíteni A CRM-feladat lépéseinek végrehajtása A kiválasztott címhez ezek után a CRM-Todo képernyıben (TB(menu) Marketing és értékesítés CRMfeladatok Telemarketing feladatok), illetve az értékesítési képernyıben a rendszer lépésrıl-lépésre jeleníti meg a feladatokat, majd ezeket szintén lépésenként továbbíthatjuk. Ez a következı tervezett lépés kiválasztásával automatikusan megtörténik, az adott feladat, lépés kimenetelétıl függıen. Az alkalmazottat különbözı feladataik mellett is többszörösen támogatja a interware: Word körlevelek készítéséhez egy adatforrás-fájl Személyre szabott körlevelek automatikus küldése Telefonhívás esetén automatikusan megnyílik a korábban elmentett kérdés-szett a vevıi profilizáláshoz. Ezek után egy következı képernyı jelenik meg az egyéb telefonbeszélgetési tartalmak rögzítéséhez, majd ez után egy lekérdezési képernyı, amelyben megadhatjuk a következı projekt-lépést (a beszélgetés eredményének megfelelıen) és azt, hogy ki, mikor tegye meg azt. Egy esetleges rendelés esetén azonnal rögzíthetjük azt. Az üzenetek feldolgozásakor különös hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a multimailekre érkezı tömeges válasz-típusok (kézbesítetlen, leiratkozás stb.) automatikusan is feldolgozhatóak legyenek A CRM-feladatok hatékonyságának mérése Egy feladat hatékonyságának mérésére összességében a Árrés / projekt jelentés adja a legátfogóbb képet, illetve találhatunk még jelentéseket az iaccounting (számvitel) és az icosting (költségszámítás) modulokban is. A projekt munkalépéseinek megfelelı szerkezetével biztosíthatjuk, hogy a egyes akciók lefolyása közben is bármikor ellenırizhessük, a kiválasztott címek közül például mennyivel vettük már fel a kapcsolatot, vagy hányan rendeltek, hányan nem érdeklıdnek a kínált termék, szolgáltatás iránt stb. Mivel ezeken felül rögzíthetjük az egyes lépésekhez tartozó munkaidıket és egyéb forrásokat projektenként (= projektlépésenként is) rögzítve és kontírozva, bármikor lehetıség van a CRM-feladat pénzügyi kontrolljára. Például a telefonfeladatokra felhasznált tényidık és hasonlók a CRM-menedzser képernyıbıl a

15 B(CRM-elszámolás) gombbal bármikor elérhetıek és akár a telefonhívásokat bonyolító alkalmazott teljesítményarányos bérezéséhez is felhasználhatóak. 4. Az interware icrm moduljának integritása egyéb ERP, könyvviteli, irodai és más információs rendszerekkel Az interware icrm moduljának NINCS SZÜKSÉGE egyéb programokra (Outlook, Exchange Server, SQL Server stb.), hogy minden funkcióját online és offline módban is alkalmazhassuk. Az Oracle adatbázis az interware egy integrált részegységét képezi ez az Oracle adatbázis kibıvíthetı az ias-funkcióval, amennyiben az icrm modult Internetes böngészıben kívánjuk futtatni. Egyéb interware modulok alkalmazása esetén (szolgáltatás-elszámolás például tényidı rögzítéssel amit az alkalmazottak SMS-ben jelentenek, árugazdálkodás, könyvvitel stb.) természetesen nem áll fenn az adatredundancia csökkentésével járó többlet-ráfordítás, mivel minden interware modul egy és ugyanazon Oracle adatbázis-modellben, konzisztensen mőködik. Mivel az icrm-ügyfeleknek ez a teljes Oracle adatbázis-modell rendelkezésükre áll, idegen szoftverek alkalmazása esetére (könyvviteli, árugazdálkodási stb.) biztosított a magas integráció. Amennyiben csak a termék- és címadatok illetve számlasor-adatok cseréje történik meg az alkalmazások között, az interware ehhez is kínál egy CSV-alapú importfelületet, amely a programcsomag része. Az XML-en, vagy ODBC-n keresztüli közvetlen adatcsere igény szerint, opcionálisan választható. A napjainkban elterjedt Office-termékekhez (Microsoft és Sun) tartozó kommunikációs felületek szintén részei a programcsomagnak, így biztosítják a bejövı- és kimenı ek, faxok, levelek, és egyéb dokumentumok archiválásának és dokumentálásának lehetıségét bármilyen egyéb szoftver nélkül. Egy tudás-adatbank (például egy vállalaton belüli fogalomtár) létrehozásának lehetısége, az automatikus dokumentumkezelés és az úgynevezett Interlinking bármilyen adatbázis-tartalom egymáshoz kapcsolásának lehetısége szintén a programcsomag részét képezi.

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul

Symbol Ügyvitel CRM Extra modul Miért CRM? Minden cég alapvető érdeke, hogy lehetséges vevői közül a lehető legtöbbet szerezzen meg, a legtöbbjük számára tudja értékesíteni termékeit vagy szolgáltatásait. A megfelelő eszközzel ezek az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. EGYÉB DOKUMENTUMOK ÉS FÁJLOK... 0 manuális hivatkozások készítése... 0 7.2.1.

Tartalomjegyzék. EGYÉB DOKUMENTUMOK ÉS FÁJLOK... 0 manuális hivatkozások készítése... 0 7.2.1. Tartalomjegyzék 1. ELİKÉSZÍTİ LÉPÉSEK... 0 1.1. Egy, a teljes cégen belül használt szótár megadása... 0 1.2. Egy mappastruktúra definiálása... 0 1.3. A dokumentumok leírási szabályainak megadása... 0 1.4.

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

interwarelight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag

interwarelight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag Az interwarelight a következıket kínálja a kis- és középvállalkozásoknak Átfogó CRM-funkciók (Customer Relationship Management vevıkapcsolati menedzsment) már a rendszerdesign-ban a integrálva következıkkel:

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Készletinformációs rendszer

Készletinformációs rendszer Készletinformációs rendszer A Mercedes-Benz Hungária Kft. (továbbiakban MBHu) készletinformációs rendszere a Mercedes-Benz, smart valamint a Mitsubishi Fuso eredeti alkatrészek elérhetıségérıl és árairól

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma. TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L H Í R L E V É L Engedje meg, hogy megismerjük az Ön cégének informatikai rendszerét, és felhívjuk figyelmét az informatikai problémákra, legyen az hardver vagy software jellegő. Mert mi figyelembe vesszük

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Használati útmutató a Moodle keretrendszerhez nappalis és levelezıs hallgatók számára. Kodolányi János Fıiskola

Használati útmutató a Moodle keretrendszerhez nappalis és levelezıs hallgatók számára. Kodolányi János Fıiskola Használati útmutató a Moodle keretrendszerhez nappalis és levelezıs hallgatók számára Kodolányi János Fıiskola Tartalomjegyzék Mi a Moodle? 3 Miért jó a Moodle? 3 Hozzáférés 3 Órarend 3 Személyes profil

Részletesebben

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató

HONDA K2D webmodulok. Használati útmutató HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

Hírlevél. 2009. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2009. II. negyedév

Hírlevél. 2009. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2009. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2009. II. negyedév 2009. május Tartalom Közös fıkönyvi számla-, és partnertörzs használata... 3 Számlázás modul

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus

Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus Kézikönyv Likviditás tervezés-naptári ciklus Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 7 3 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 4 NAPTÁRI CIKLUS - ÜRES... 9 5 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW...

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása. Budapest, június 30.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása. Budapest, június 30. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a NAK Nonprofit Kft Energetikai audit szolgáltatása Budapest, 2016. június 30. Az energetikai audit szolgáltatást ajánljuk az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika 2012. 11.27. Témakörök Szervezet irányítása Számlatükör, Pénzügyi dimenziók Kontrolling Szervezet irányítása Szervezet irányítása 1. Szerepkör Szerepre

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8

Részletesebben

FIRST LINE BI START CSOMAG

FIRST LINE BI START CSOMAG FIRST LINE BI START CSOMAG Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_BI_start_csomag_termek_ismerteto v1 1 / 6 1. Dokumentum célja Az Oracle Business Intelligence

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Abacom CRM rendszer használati utasítás Abacom CRM rendszer használati utasítás Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket

Részletesebben

Íme néhány tanács az általános feladatok használatának megkezdéséhez. Első lépések sorozat

Íme néhány tanács az általános feladatok használatának megkezdéséhez. Első lépések sorozat Íme néhány tanács az általános feladatok használatának megkezdéséhez. Első lépések sorozat 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 és Microsoft Dynamics CRM Online 2013 ősze Először is érdemes a megfelelő munkaterületet

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc

Újdonságok. Jancsich Ernő Ferenc Újdonságok Jancsich Ernő Ferenc Microsoft Dynamics NAV o Világszerte, több, mint 110 000 ezer kis- és középvállalat választotta a Microsoft Dynamics NAV rendszert növekedésének támogatásához. o Ez közel

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya.

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya. Dátum: 20080318 Státusz: Released Készítette: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Készítette Név: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Jóváhagyta Név: Dátum: 20080318 Dátum: Aláírás: Aláírás:

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS A Microsoft Dynamics AX-rendszer Üzleti analízis moduljával a vállalat üzleti adatai rögtön ismeretekké alakíthatók, amelyek

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

Oktatási Portál Felhasználói segédlet. DMS One Oktatási Portál. Felhasználói segédlet

Oktatási Portál Felhasználói segédlet. DMS One Oktatási Portál. Felhasználói segédlet DMS One Oktatási Portál Felhasználói segédlet Készítette: Kocsis Zsolt 2015 Bevezetés A dokumentumban bemutatjuk a DMS One Oktatási Portál használatát. Regisztráció és bejelentkezés A DMS One Oktatási

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT.

ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT. ESETTANULMÁNY PYLON-94 KFT. Pylon 94 Kft. Zalaegerszeg Egyedi gyártás, kisszériás sorozatgyártás, 100% bérmunka 100% Magyar tulajdon 200 Fős létszám, (35 fő szellemi) 4.2 Mrd Ft forgalom Közel 300 aktív

Részletesebben

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Passed Informatikai Kft. www.passed.hu Farkas Gábor 2007-P-123-45-T-1-1 IIR - Test Manager course 2 Szerepkör Név Aláírás Aláírás dátuma IT Projekt

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS

Részletesebben

A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a képernyı job also sarkában lévı Menü

A beállításokat a készülék menüjében találja. A menübe a képernyı job also sarkában lévı Menü Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Samsung GT-S8300 típusú készüléket választotta. A web n walk portálon keresztül számos információt és szolgáltatást érhet el. Az MMS szolgáltatás használatával multimédia

Részletesebben

Az OTP SZÉP kártyák érvényességi ideje öt év. A lejárati idő a kártyán szereplő dátum (Hónap/Év) utolsó napja. Videó megtekintése

Az OTP SZÉP kártyák érvényességi ideje öt év. A lejárati idő a kártyán szereplő dátum (Hónap/Év) utolsó napja. Videó megtekintése 1 CSEREKÁRTYA IGÉNYLÉS Az OTP SZÉP kártyák érvényességi ideje öt év. A lejárati idő a kártyán szereplő dátum (Hónap/Év) utolsó napja. Videó megtekintése (A videó megtekintéséhez internet kapcsolat szükséges)

Részletesebben

Szállítói útmutató RFP- Árajánlatkérı

Szállítói útmutató RFP- Árajánlatkérı Szállítói útmutató RFP- Árajánlatkérı Sourcing Support 2011 Copyright 2010 Introduction E-mail címére kiküldésre került egy értesítı, melyet a rendszer automatikusan generál (a feladó: sourcingsupport@metro-cc.com;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 októberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

icrm ügyfélkapcsolatkezelő

icrm ügyfélkapcsolatkezelő Az megoldás egy általános értelemben vett partnerkapcsolati megoldás kiegészítve a partnerekkel folytatott különböző szintű kommunikációk nyilvántartására szolgáló funkciókkal. 1 megoldás Segíti a napi

Részletesebben

Toborzás a Linkedin és okosórák korában A toborzás, mint ügyfélkapcsolat kezelés

Toborzás a Linkedin és okosórák korában A toborzás, mint ügyfélkapcsolat kezelés 1 Toborzás a Linkedin és okosórák korában A toborzás, mint ügyfélkapcsolat kezelés Dr. Szeles János ProMigCon Kft. ügyvezető Bíró Gábor- ProMigCon Kft. vezető tanácsadó 2 Témakörök A ProMigCon Kft. bemutatása

Részletesebben

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató A Digitális Szabadidő Térkép mobilalkalmazás a lovas illetve vízi túrázóknak fejlesztett alkalmazás, amely jelentősen megkönnyíti és a közösséghez

Részletesebben

Webáruház. Tisztelt Partnerünk!

Webáruház. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a cégünk WEB áruházát, amely online hozzáférést biztosít a által forgalmazott katalógustermékekhez, az Ön vagy az Ön által képviselt cég részére

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben