Hírlevél. Személyi jövedelemadó. Tartalom. Adókulcs. Adóelőleg levonás. Egyes meghatározott juttatások év 6. szám október 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Személyi jövedelemadó. Tartalom. Adókulcs. Adóelőleg levonás. Egyes meghatározott juttatások. 2011.év 6. szám 2011. október 28."

Átírás

1 Hírlevél 2011.év 6. szám október 28. Tartalom Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Társasági adó EVA Cégautóadó Chipsadó - tehernövekedés Új adónemek Közösségi közlekedési adó, baleseti adó Helyi adók Adózás rendje Társadalombiztosítás Számviteli törvény Illetéktörvény Munkaügy Egyéb További információért keressen minket: Telefon: 96/ Fax: 96/ Cím: 9024 Győr, Somogyi B. u. 22/b Személyi jövedelemadó Adókulcs A 16%-os adókulcs 2012-től 2 millió 424 ezer forint éves bruttó jövedelemig érvényes, felette megmarad a szuperbruttó. És ezzel együtt megszűnik az adójóváírás, ez az intézkedés az 1%-os munkavállalótól levont egészség biztosítási járulék emelésével együtt jelentős, alacsonyabb bérkategóriákban több mint 10%-os nettó bércsökkenést jelenthet. A nettó bér alakulását egyes bruttó bérek esetén az alábbi táblázat foglalja össze: Bruttó bér Nettó bér Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Adóelőleg levonás A jövőben a kifizetőnek csak akkor nem kell adóelőleget megállapítania és levonnia az általa kifizetett összegekből, ha azt igazoltan egyéni vállalkozó vagy őstermelő magánszemély részére teljesíti. Egyéni vállalkozó esetében a kibocsátott számláján köteles feltüntetni az egyéni vállalkozó számát, és a befogadónak ezt célszerű ennek meglétét ellenőrizni. A jelenleg hatályos szabályoktól eltérően a magánszemély a jövőben legfeljebb csak a bevétel 50 százalékáig terjedő mértékű igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költségről, költséghányadról tehet nyilatkozatot. Egyes meghatározott juttatások A javaslat meghatározott juttatásként nevesíti a munkáltató által biztosított azon juttatásokat, amelyet a munkáltató minden munkavállalójának egyaránt, azonos nagyságrendben nyújt, vagy minden munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján juttat. A reprezentáció és az üzleti ajándékok (értékhatár nélküli) juttatása adókötelessé válik. Az ez utáni adót és járulékot havonta kell bevallani és megfizetni. 1

2 Egyes meghatározott juttatásnak minősül a béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot meghaladó része. Az adóalap ezen juttatás 1,19- szerese, 16%-os adó és 27-os egészségügyi hozzájárulása is terheli. Béren kívüli juttatások - Cafeteria elemek január 1-jétől életre kel a Széchenyi Pihenő Kártya, melyet meleg étkeztetésre (max. 150 ezer forint/év) továbbá szálláshely szolgáltatásra (max. 225 ezer forint/év) és szabadidős szolgáltatásra (max. 75 ezer forint/év) lehet igénybe venni. Hideg-, meleg étel vásárlására jogosító utalvány formájában adható juttatás értéke havi 7 ezer forintot meg nem haladó értékben minősül béren kívüli juttatásnak, illetve helyette a munkavállaló forint havi munkahelyi étkezést is választhat. A béren kívüli juttatások közül az internet szolgáltatás kikerül. A többi juttatás változatlan szabályok szerint biztosítható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása). A béren kívüli juttatásokat az 1,19-szeresének 16%-án túl 10% egészségügyi hozzájárulás is érintené. Lakás bérbeadásából származó bevétel A törvényjavaslat szerint lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételből a javaslatban megfogalmazott feltételeket figyelembe véve levonhatja egy más településen általa bérbe vett lakás megfizetett bérleti díját. Ingatlan értékesítés A termőföldből átminősített ingatlan értékesítésből származó jövedelem esetében az adó mértéke a szokásos hasznot meghaladó jövedelem részre az általános adókulcs 3-szorosa, azaz 48%. Külföldi kiküldetés A külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30%-a maximum 15 euró/nap adómentes lenne. Általános forgalmi adó Adókulcsemelés Az általános forgalmi adót érintő legfontosabb változás, hogy az általános áfa kulcs mértéke január 1-jétől 27%-ra emelkedik (készpénzes számlák ÁFA tartalma 20% helyett a 21,26%-ra változik). Különös körültekintéssel kell eljárni például a folyamatos teljesítésű, illetve a határozott elszámolású ügyletek tekintetében, valamint nem szabad elmulasztani a taxamétereket, pénztárgépeket átállítását február 29-ig. A pénztárgépek átállításáig kézi nyugtát kell kiadni és az átállítás utána azt a pénztárgépben azt rögzíteni kell. 2

3 Személygépkocsi bérlet, üzemeltetés áfájának levonhatósága január 1-jétől kezdődően az áfa levonására vonatkozó általános szabályok alapján levonható lenne a személygépkocsik bérbevételét terhelő áfa (feltéve természetesen, hogy igazolható a személygépkocsik adóköteles használata). Egy új javaslat szerint a személy gépjármű üzemeltetésének áfája levonható, feltéve, ha igazolható a személygépkocsi adóköteles használat. Ezzel visszatérhet az útnyilvántartási kötelezettség. Társasági adó A javaslat értelmében az elhatárolt veszteséget kizárólag a pozitív adóalap 50%-ig lehetne igénybe venni, a maradék összeget a következő évek adóalapjával szemben tudná az adózó érvényesíteni (tehát nem veszne el). Ezen kívül további korlátozó rendelkezéseket vezet be a törvénytervezet a veszteség felhasználására cégvásárlás vagy tulajdonosváltással egyidejű átalakulás esetében. Ha új tulajdonos szerez a társaságban többségi befolyást, a veszteség csak akkor vihető tovább, ha e tulajdonos a megelőző két évben is tagja volt a társaságnak. Átalakulás esetén a veszteség csak akkor használható fel, ha a jogelőd többségi tulajdonosa a jogutódban is többségi tulajdont szerez, vagy a jogutód az átalakulást követően legalább két évig a jogelőd tevékenységét végzi. EVA Jelenleg két egyéni képviselői indítvány van a parlament előtt, az egyik teljesen megszüntetné az EVA-t, a másik az adókulcsot 30%-ról 35%-ra emelné. Cégautóadó A cégautóadó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kw) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően a követezőek szerint módosul: Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) "0"-"4" osztályjelzések esetén Környezetvédelmi osztály-jelzés "6"-"10" osztályjelzések esetén "5", "14-15" osztályjelzések esetén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 120 felett Ft Ft Ft Chipsadó - tehernövekedés A javaslat alapján január 1-től üdítőital esetében 7 forint/literre, előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 150 forint/kilogrammra, sós snack és ételízesítő esetében 250 forint/kilogrammra nőne, továbbá a január 1-től adóköteles terméknek minősülő ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 20 forint/liter lenne az adó mértéke. 3

4 Új adónemek Közösségi közlekedési adó, baleseti adó Közösségi közlekedési adó Az adó alanya minden társas és egyéni vállalkozó, amelynek Magyarországon vállalkozási tevékenységet végez. Az adó alapja némi eltéréssel az iparűzési adó alapjával egyezik meg (de ügyfeleink esetében nincs eltérés). Mértéke budapesti agglomerációban működő vállalkozások esetében 1%, egyéb más vállalkozások esetében 0,5 %. Az adóból levonható az alkalmazottak részére jutatott helyi közlekedési bérlet értéke. Ezt az adónemet a NAV felé kell bevallani vagy befizetni. Év közben március 12-én és szeptember 12-én adóelőleget kell fizetni, míg a végleges adót az adóévet követő 150. napig kell megállapítani, befizetni vagy a különbséget visszaigényelni. Ez leegyszerűsítve iparűzési adó emelést jelent, amelynek ezt a részt az állami adóhatóság felé kell megfizetni. Baleseti adó A törvényjavaslat bevezetné a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás után fizetendő baleseti adó fogalmát. Az adó alanya a biztosítási kötelezettséggel terhelt személy vagy szervezet lenne, főszabály szerint azonban a felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító az adó beszedésére kötelezett lenne. A javaslat értelmében az adó az éves kötelező biztosítási díj (beleértve a fedezetlenségi díjat is) 30%-a lenne. Helyi adók Települési adó A javaslat értelmében a települési önkormányzatok a helyi adótörvényben meghatározott helyi adónemek mellett új adónemeket (ún. települési adókat) állapíthatnának meg. Nem vethető ki települési adó olyan adótárgyra, amely valamely törvény alapján közterhet visel. Az adóévi települési adó összege csökkentené az adóévi iparűzési adó összegét. A javaslat korlátozná a települési adó összegét az adózó iparűzési adójának összegében, illetve maximum 20%-os évek közötti adókötelezettség-növekedést engedne. Adómaximum építményadó és telekadó esetében A javaslat az építményadó és telekadó esetében a jövőben nem az adómértéket, hanem az adó összegét korlátozná, méghozzá az adótárgy (illetéktörvény szerinti) forgalmi értékének 3%-ában. Ez előre vetíti a vagyoni típusú adók emelésének lehetőségét. 4

5 Adózás rendje A feketegazdaság elleni küzdelem új eszközei A feketegazdaság elleni küzdelem két új eszközeként a javaslat bevezeti az adóregisztrációs eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet intézményét. Az adóregisztrációs eljárás által a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy azon, rögzített kritériumoknak megfelelő személyek, amelyek magatartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy korábbi adózóként jelentős adótartozást halmozzanak fel, jelentős jogsértést kövessenek el, vagy elérhetetlenné váljanak az adóhatóság számára, új adózó alapításában, vagy működésében meghatározott ideig ne vehessenek részt. Amennyiben a fent említett személyek új társaságot kívánnak alapítani, vagy annak tisztviselői, képviselői szeretnének lenni, az adóregisztrációs eljárás során az adóhatóság akár meg is tagadhatja az adószám kiadását. A fokozott adóhatósági felügyelet bevezetésére azért került sor, hogy a kockázatelemzést követően kiválasztott adózók fennállásuk első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működjenek. Ennek során az adóhatóság szigorúbb adókötelezettséget is előírhat számukra, valamint meghatározott feltételek fennállta esetén akár vissza is vonhatja az adószámukat is. Ellenőrzés Az adózók ellenőrzést akadályozó magatartásának visszaszorítása érdekében megszűnik az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés. Szankciók A jogkövetkezmények esetében a módosítás jelentősen megemeli az adóbírság mértékét az adóhiány 200 %-ára, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Új jogintézmény az adózás rendjében Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése: adózó díj ellenében bejelentheti, ha nem biztos a jogértelmezésének helyességében, csak késedelmi pótlék fizetésére kötelezhető, ha tényleg tévedett. Társadalombiztosítás A biztosítottak által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 7,5 százalékról 8,5 százalékra emelkedik. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege forintról forintra emelkedik. A foglalkoztató által fizetett nyugdíjjárulékot átneveznék nyugdíj hozzájárulássá, hogy az államnak a magánnyugdíjpénztárnál maradók részére ezek után az évek után ne kelljen nyugdíjat fizetni. (2012-ben életbelépő új alkotmány szerint ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja). A magánnyugdíjpénztárnál maradt munkavállalók után levont 10%-os járulékot közvetlenül a nyugdíjpénztárak felé kell bevallani és befizetni. 5

6 A társas vállalkozás a társas vállalkozó után illetve az egyéni vállalkozó legalább a garantált bérminimum alapján fizeti a nyugdíj hozzájárulást, az egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulékot pedig a garantált bérminimum másfélszerese után fizetni. A társaságoknál megszűnik az ingyenes ügyvezetés, helyette a belép a minimum járulékalap. A törvényjavaslat szövege alapján nem egyértelmű, hogy ez a járulékfizetési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik máshol is biztosítottak és ledolgozzák legalább a heti 36 órát. Számviteli törvény Iratmegőrzés A törvénytervezet a számviteli bizonylatokkal egységesen 8 évre korlátozná az iratmegőrzési kötelezettséget a beszámoló, a főkönyv és az egyéb analitikus nyilvántartások tekintetében is, amelyet már 2011-es üzleti évre is lehetne alkalmazni. A pénztár készpénzállomány A törvényjavaslat szerint vállalat készpénzállománya az előző évi árbevétel 2%-a helyett annak 10%-a is lehet. Leltározási szabályok változása Leltározáskor azon vállalkozásoknál, amelyek mennyiségben és értékben készleteiket nem tartják nyílván kötelesek év végén készleteiket tételesen leltározni, és a tételes leltározás tényét dokumentálni kell. (Régi leltárívek visszajönnek?) Azon vállalkozások, amelyek készleteiket mennyiségben és értékben is nyilvántartják ezen leltározást kötelesek legalább háromévente elvégezni. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a leltár mellékleteként gépi listák önmagukban nem elfogadhatóak. Illetéktörvény Gépjármű-átruházás illetéke Gépjármű visszterhes átruházása esetén az illeték mértéke a jövőben nem a hajtómotor hengerűrtartalmának, hanem teljesítményének, illetve a jármű korának függvényében kerülne megállapításra, sávos módon. Eljárási illetékek A bírósági eljárás illetékterhei is több ponton változnának. Az elsőfokú peres eljárások illetékkötelezettségének felső határa a jelenlegi forintról forintra emelkedne. A fellebbezés során fizetendő illeték mértéke 8%-ra emelkedne, a maximuma pedig ezzel párhuzamosan a jelenlegi forint helyett forint lenne. A módosítások a törvény hatálylépését követően indult eljárások esetében lennének alkalmazandóak. 6

7 Munkaügy Vége az egységes minimálbérnek A Nemzetgazdasági Minisztérium tegnapi napon benyújtotta a kormánynak az új Munka Törvénykönyv végleges tervezetét. Ennek legszembetűnőbb újdonsága az, hogy a kormány a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű minimálbért állapíthat meg. A kormány jövőre különböző összegű minimálbéreket állapíthat meg ágazatok, régiók, munkakörök szerint, sőt, "gazdasági helyzet és a munkaerőpiac sajátosságai" alapján is különbséget tehet. Jelenleg a magyar minimálbérrendszer csak két fogalmat ismer a minimálbér és a garantált bérminimumot. A minimálbért és a garantált bérminimumot már nem a munkavállalók, munkáltatók és a kormány háromoldalú tárgyalása eredményeként határozzák meg évente, hanem a kormány egyedül dönt róla. A törvénytervezetben szerepel ugyan, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultáció után határoznak, de ennek a testületnek csak ajánlási joga van, nem dönthetnek. A minimálbér(ek)et a kormánynak évente lesz kötelező felülvizsgálni (jelenleg is évente történik a felülvizsgálat), de a törvényjavaslat fölhatalmazza a kormányt, hogy akár éven belül többször is változtasson. A javaslatból nem következik egyenesen, hogy a kormány feltétlenül az eddiginél több fajta minimálbért állapít majd meg, a törvényjavaslat erre "csak" lehetőséget biztosít. Ám a józan ész szabályai szerint aligha nyújtana a tervezett szabályozás ilyen lehetőséget a kormánynak, ha annak esze ágában sem lenne ezzel élni évi munkaszüneti napok körüli munkarend A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: a) március 24., szombat munkanap; március 16., péntek pihenőnap b) április 21., szombat munkanap; április 30., hétfő pihenőnap c) október 27., szombat munkanap; október 22., hétfő pihenőnap d) november 10., szombat munkanap; november 2., péntek pihenőnap e) december 15., szombat munkanap; december 24., hétfő pihenőnap 7

8 Egyéb Szlovák áfacsalók áldozata a milliárdos csokikereskedő? (adozona.hu alapján) Több mint száz ember veszítheti el a munkáját és vége lehet a több milliárdos forgalmú, közel húszéves múlttal rendelkező CSOKI Hungária Kft.-nek egy szlovák bejegyzésű vállalkozás miatt, amely az adóhatóság szerint áfacsalást követett el. Utóbbi árát a magyar beszállító fizeti meg. Az ügyvezető elmondása szerint a társaság vesszőfutása azzal kezdődött, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén nyáron átfogó ellenőrzést tartott a CSOKI Hungária Kft.-nél, és egy vevőt kivéve mindent rendben találtak. A magyar ügyvezetőjű szlovák cég a vizsgált időszakban 350 alkalommal vásárolt a CSOKI Hungária Kft. dunaharaszti telephelyén. Minden alkalommal készpénzben fizetett, átvette az árut, kitöltetette a nemzetközi fuvarokmányt (CMR), és egy vevői nyilatkozatot is tett, miszerint a megvásárolt árut Szlovákiába szállítja, és a helyi adótörvényeknek megfelelően megfizeti. A NAV első fokú jegyzőkönyve szerint az üzlet valós, nem fiktív, de megállapítja, hogy a megvásárolt áru nem hagyta el Magyarország területét (azaz áfával kellett volna számlázni). A CSOKI Hungária Kft. vezetősége megkereste a szlovák cég akkori, Magyarországon élő ügyvezetőjét és megkérte, hogy tegyen bíróság előtt is felhasználható nyilatkozatot közjegyző előtt, miszerint cége a CSOKI Hungária Kft.-vel szoros üzleti kapcsolatban állt ben, a megvásárolt árukat hiánytalanul Szlovákiába szállította, majd az ottani adótörvényeknek megfelelően az adót nem fizette meg (valószínűleg ÁFA bevallásában és összesítésében a beszerzést nem szerepeltette), hanem más Európai Uniós országban értékesítette. A nyilatkozatot be is adták az adóhatóságnak a jegyzőkönyvre reagálva és kérték, hogy keressék fel a szlovák cég akkori tulajdonosát is. Október elején végül megszületett az ügyben a határozat, amely adóhiányt (ÁFA) és bírságot, valamint pótlékot állapított meg. Bár a határozat nem jogerős, az adóhatóság intézkedett a pénzbiztosításról: a CSOKI Hungária Kft. teljes árukészletét, állóeszközeit azonnal lefoglalták azzal, hogy gyorsan romló termékekről lévén szó azonnal és féláron értékesíteniük kell. Természetes a történetnek több olvasata is lehet, de az idézett cikk csak ügyvezető verzióját írja le. Az utóbbi időben elszaporodtak az ilyen történetek, amikor magyar vállalkozások szlovák, román cégeknek estek áldozatul azért, mert nem elég körültekintően választották ki üzleti partnerüket, vagy saját hibájuk miatt. 8

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012.

Kötelező minimálbér 2012., garantált bérminimum 2012. Adótanácsadó, Vállalkozásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfeleink! A parlament 2011. második félévében több menetben, esetenként visszamenőleges hatállyal,

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

ADÓ- ÉS JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK 2012

ADÓ- ÉS JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK 2012 ADÓ- ÉS JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK 2012 SZJA 1./ A szuperbruttósítás részben megszűnik. (Jövedelemarányosan.) A korábbi tervekkel ellentétben a bér adóalap kiegészítés (27%-kal kell növelni az adóalapot) csak 2.424.000,-Ft

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM)

AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) AZ UTAZÁSI IRODÁK 2012.ÉVI ADÓZÁSA (A KONZULTÁCIÓHOZ BEVEZETŐ REFERÁTUM) 2011 december 12. 12 óra Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, a jelenlevőket,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról

A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Összefoglaló a 2012. évi adóváltozásokról Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 2 I. Áttekintés háttér, célok... 2 II. Intézkedések... 3 Személyi jövedelemadó... 3 Béren kívüli juttatások... 4 Végtörlesztés... 5 Pontgyűjtők... 6 Ingó

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon 1/2013 Hírlevél Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának változása Lehetővé válik az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati

Részletesebben

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okl. adószakértő Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % ( 20 % 21,26 %) Dzsibuti 33 % St Lucia sziget 40 %

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 10-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. augusztusi testületi ülés

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben