Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására"

Átírás

1 Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, április 11.

2 Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat... 2 Szakmai önéletrajz... 3 Bevezetés... 6 I. Helyzetelemzés A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Személyi feltételek Tárgyi feltételek Gazdálkodás Az iskola tanulói II. Vezetői program Nevelés Személyi feltételek Tárgyi feltételek Közösségépítés Egészségnevelés Környezeti nevelés Eredménymérések Az iskola kapcsolatrendszere Közönségkapcsolatok Záró gondolatok

3 Pályázati nyilatkozat Alulírott Boda Csaba az Emberi Erőforrások Minisztere által a közszféra állásportálján közzétett azonosító számú pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtok be a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására. 1. Kijelentem, hogy az álláshely betöltéséhez előírt feltételeknek megfelelek, a szükséges végzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolatát mellékelem. 2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez). 3. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. A következő dokumentumokat csatolom pályázatomhoz: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolatát, eredeti hatósági bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem állok olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, a szakmai önéletrajzot, munkáltatói igazolást a szakmai gyakorlatomról. 2

4 Szakmai önéletrajz Név: Boda Csaba Születési hely, idő: Csorna, január 8. Lakcím: 8654 Ságvár, Dr. Szilády Áron u. 11. Családi állapot: nős, 2 gyermek édesapja Telefon: 06 (20) MEGPÁLYÁZOTT POZÍCIÓ Intézményvezetői állás a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában VÉGZETTSÉG közoktatási vezető BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és könyvtáros Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola SZAKMAI TAPASZTALAT december 2- Téli közmunkaprogram - Alapkompetencia-képzés március 24. csoportkoordinátor és oktató júniustól TÁMOP /A-0394 Pedagógusképzés a ságvári iskolában projektmenedzser július 1. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató július 1. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettesként intézményvezetői feladatok ellátása 2007 novemberétől Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettes 1989 Általános Iskola, Ságvár magyartanár iskolai könyvtáros testnevelő osztályfőnök Általános Iskola, Szil képesítés nélküli nevelő (magyar nyelv és irodalom, történelem) 3

5 SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK Tanulásirányítás mesterfokon. Az 1-6. osztályban tanítók kognitív és szociális kompetenciáinak fejlesztése Dráma-színjátszás A magyartanítás megújítása NYELVTUDÁS német nyelv - társalgási szinten TECHNIKAI/EGYÉB KÉSZSÉGEK felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office programok, Internet) népi bőrművesség (13 tárgyamat minősítette a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság) B kategóriás jogosítvány SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK csapatszellem alkalmazkodási készség jó kommunikációs készségek, fejlett érzelmi kommunikáció jó szervezőkészség jó problémamegoldó képesség folyamatszemlélet döntési képesség kezdeményező készség együttműködési készség felelős társadalmi magatartás felelős privát magatartás empátia konfliktusok racionális, konstruktív kezelése KITÜNTETÉS január 6. A Somogy Megyei Közgyűlés által adományozott Somogy Polgáraiért Díj EGYÉB INFORMÁCIÓK A hagyományőrzést nemcsak a kézművességen keresztül ismertem meg, hanem a tradicionális íjászaton keresztül is. Mivel mindig fontosnak tartottam, hogy tanulóinkkal ne csak a tanórákon és az iskolában foglalkozzam, 2004-ben íjászkört szerveztem, elsősorban az akkori osztályom diákjainak részvételével ban alakultunk Kis-Koppány Íjász Diáksport Egyesületté, hogy indulhassunk a különböző szakágak országos bajnokságain. Ekkortól minden évben szereztek versenyzőink országos bajnoki érmeket, és mindig sikeresen 4

6 szerepeltünk a diákolimpiai versenyeken. Az egyesület, melynek elnöke vagyok, jelenleg is működik, eszközeink lehetővé teszik, hogy országosan meghirdetett íjászversenyeket rendezzünk. Idén csatlakoztunk a Magyar Íjász Szövetség dél-dunántúli régiójának versenysorozatához. 5

7 Bevezetés A ságvári általános iskolában a 25. tanévemet töltöm. Nemcsak Magyarország történelmében volt jelentős az év, hanem az én életemben is: akkor kezdtem ebben az intézményben dolgozni. Kezdetben magyart, testnevelést tanítottam, majd könyvtáros is lettem. Osztályfőnöki teendőket is elláttam, az utolsó osztályom idején alakítottam íjászkört, mely egyesületté nőtte ki magát ig a gyerekekkel való foglalkozás kötötte le a munkaenergiáimat. Ekkor kerültem igazgatóhelyettesként az intézmény vezetésébe, majd a következő tanévben (2008/2009) igazgató nélkül, az SZMSZ rendelkezései alapján helyettesként láttam el vezetői feladatokat. Ezután kaptam igazgatói kinevezést 2009 júliusától. Az elmúlt hét év, melyet vezetőként éltem meg, nem volt problémáktól, zökkenőktől mentes, ám sikerek is értek ebben az időszakban. Szerencsésnek tartom, hogy a január 1-jétől bevezetett új fenntartói és működtetői rendszerben is kipróbálhattam, hogy tudom-e, szeretném-e tovább ellátni a vezetői feladatokat. Ezen tapasztalatok alapján döntöttem úgy, hogy megpályázom az intézményvezetői posztot, remélve, hogy ezután is támaszkodhatom az iskola dolgozóira. 6

8 I. Helyzetelemzés 1. A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rövid történeti áttekintés A mi iskolánk a legrégebbi a környék intézményei közül, hiszen már a XVIII. század első feléből állnak rendelkezésre adatok arról, hogy egyházi irányítással gyermekek oktatása, nevelése folyt itt. Az iskolák államosításáig, 1948-ig külön katolikus és református népiskola működött Ságváron óta viseli az intézményünk Szilády Áron nevét, aki községünk szülötte volt, a református lelkész fiaként látta meg a napvilágot 1837-ben szeptember 1-jétől az iskola neve: Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Ekkortól folyik alapfokú művészeti képzés január 1-jén az intézmény új neve: Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Ekkortól a fenntartást és a működtetést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Iskolánk adatai a szakmai alapdokumentum alapján Hivatalos neve: Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 8654 Ságvár Petőfi S. u. 13. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest Nádor u. 32. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás o nappali rendszerű iskolai oktatás o alsó tagozat, felső tagozat o sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása alapfokú művészetoktatás o képző- és iparművészeti ág o alapfokú művészeti oktatás: 12 évfolyam A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: 8654 Ságvár Petőfi S. u

9 helyrajzi szám: 272 intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog 2. Személyi feltételek Az iskolában 19 fő pedagógus, 1 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő (iskolatitkár), 3 fő takarító és 1 fő fűtő-karbantartó dolgozik. Régóta együttlévő, egymást jól ismerő, segítő közösség igyekszik megoldani a kis és nagy feladatokat, tanulóink nevelését-oktatását. A szakos ellátottság nem teljes iskolánkban, ezért a tankerület más intézményéből vendégtanár jár hozzánk fizikát és a 7-8. osztályos angolt tanítani. Három pedagógusunk viszont technikát, erkölcstant és számítástechnikát tart egy-egy másik, tankerületi intézményben. A január 1-jei változások a gazdasági vezetői munkakört szükségtelenné tették az egyes intézményekben, így nálunk is megszűnt ez az álláshely. A szervezeti felépítés Tankerületi igazgató Intézményvezető Fenntartó Intézményi tanács Közalkalmazotti tanács Szülői közösség Diákönkormányzat Iskolatitkár Intézményvezetőhelyettes Munkaközösségvezetők Technikai dolgozók Pedagógusok 8

10 Négy munkaközösség tevékenykedik éves munkaterv alapján a munkaközösség-vezetők irányításával, akik munkájukkal támogatják a közösségük tagjait és az intézményvezetést. Az óralátogatások, a formális és a gyakoribb informális megbeszélések során kicserélik tapasztalataikat, segítik egymást mindennapi munkájukban. A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása Az iskolánkban dolgozó pedagógusok közül háromnak van egyetemi végzettsége, tizenhatan főiskolán szerezték végzettségüket, közülük háromnak van szakvizsgája (1 gyógytestnevelő, 2 közoktatási vezető). 3. Tárgyi feltételek Az iskola épületei Aki első alkalommal látogat hozzánk, megjegyzi, hogy milyen szép nagy udvarunk van, mekkora zöld területen játszhatnak a tanulóink. Vitathatatlan, hogy nagy a tér, de az iskola épületei is nagy telekrészeken helyezkednek el. Több ütemben készültek el ezek. A népnyelv a következőképpen nevezi meg a különböző részeket: alsó, középső és felső épület. Az alsó épület a legrégebbi, a XVIII. század második felében épült, 1871-ben átépítették ban felújították. A 2000-es évek első évtizedében olyan rossz állapotba került, hogy a fenntartó önkormányzat először önerőből vakoltatta, színeztette be kívülről, majd pályázati forrásból (BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása) az alsó épület belseje is megújult. Ebben a projektben kapott új tetőt a felső épület, új nyílászárókat a középső, és e két utóbbi külső szigetelést. Most már csak az alsó épületben található könyvtár és technikaterem vakolata omlik, ha ezt a problémát sikerül megoldani, nem kell nagy munkálatokat végezni az iskolaépületeken. Az általunk tornateremnek nevezett és használt helyiség nem rendelkezik azokkal a méretekkel, melyek alapján megüti a hivatalos mércét mint tornaterem, de mi boldogan vettük birtokba 1997-ben, mert a padlásnál és a folyosóknál sokkal jobb helyet biztosít a testnevelés számára. A szabadtéri sportpályánk aszfaltja és kerítése is felújításra szorul, ám ehhez biztos pályázati forrásra lesz szükség. A szép nagy parkosított udvarunk karbantartása folyamatos, nemcsak a technikai dolgozóink végzik, hanem a tanulóink is technika órákon. 9

11 Az itt található játékok felülvizsgálata, minősítése folyamatban van; a ságvári önkormányzat vállalta a költségeket. Az eszközeink A napi nevelő-oktató munkát akadályozó hiányosságunk nincs, ám a modern kor megköveteli a modern eszközpark meglétét, használatát az iskolában. Elsősorban a számítástechnikai, IKT eszközökre gondolok. Ebből a szempontból a legjobban felszerelt egysége az iskolának a könyvtár, ahol a 2012-ben pályázaton telepített számítógépek, programok várják az olvasókat (TIOP / Ft). Sajnos a könyvtár hagyományos adathordozó-bázisa erősen elavult. Új gépekre lenne szükségünk a számítástechnika-teremben is a régiek helyett. Ha még néhány tönkremegy, nem lesz igaz ezen bekezdés első mondata, és kevesebb működő számítógépünk lesz az órákon, mint ahány tanuló. Nem rendelkezünk interaktív táblákkal, ezeket kollégáink kivetítővel és laptoppal tudják pótolni a tanórákon. Az igény megvan a modern eszközök használatára. Ezek beszerzése fontos feladat, mert a három kivetítő sokszor kevésnek bizonyul. Bízunk a TIOP pályázatban, melynek tájékoztatója szerint a leadott igények alapján 2014 októberéig szert tehetünk interaktív táblákra, tanulói és tanári laptopokra, nyelvi laborokra és asztali munkaállomásokra. Kevésbé modern eszközök, de elengedhetetlenek a mindennapi munkánkban a tanulói bútorok. És ezek bizony erősen amortizálódtak az utóbbi időben. Valószínűleg nem a kíméletlen használati mód ennek az oka, hanem a székek anyagának elfáradása. A legtöbb olyan vékony anyagból készült, hogy hegesztéssel már többet nem javíthatóak. 4. Gazdálkodás január 1-jén új rendszer váltotta fel az addigi önálló gazdálkodást: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartónk és működtetőnk. A Siófoki Tankerület látja el a gazdálkodással kapcsolatos teendőket. Az első néhány hónapban furcsa volt ez a beszerzések lebonyolításában, ám aztán mindenki megtanulta a vásárlások menetrendjét. Attól függetlenül, hogy a gazdálkodás terhe lekerült a vállunkról, nem hagyhatjuk veszni azokat a forrásokat, melyekkel korábban is éltünk, és amelyekkel a nevelés-oktatás színvonalát emelhettük, programjainkat színesíthettük és iskolánk hírnevét öregbíthettük. 10

12 Miközben zajlott az átadás-átvétel az állam és az önkormányzat között, többször elhangzott, hogy Ságvár számára fontos az iskolája, a község nem engedi el az intézmény kezét, ha segítségünkre lehetnek, szóljunk. Ez meg is történt a játszótéri eszközök felülvizsgálata esetében, vagy legutóbb, mikor egy országos versenyre jutott tanulónkat támogatták. Továbbra is számítunk, számíthatunk a Ságvár sportjáért, hagyományőrző és művészeti tevékenység támogatásáért létrehozott Mozdulj Alapítványra. Az elmúlt évek nyertes pályázatai megmutatták, hogy fontos élni az ezek adta előnyökkel, akár pedagógusképzésről, akár komplexebb, tágabb körre kiírt lehetőségekről van szó (TÁMOP 3.1.5, ingyenes szakmai napok, ingyenes szakértői látogatások). 5. Az iskola tanulói A beiskolázási körzetünk Ságvár, Som, Nyim. Ha a létszámok engedik, fogadunk gyermekeket a beiskolázási körzeten kívülről is. Létszámadatok Tanév Gyermeklétszám Tanulócsoportok Napközis csoportok száma száma 2009/ / / / / A táblázat adatai azt mutatják, hogy az elmúlt öt évben viszonylag állandó a tanulólétszámunk. Azonban ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 2007 októberének adatai szerint 217 tanulónk és 10 tanulócsoportunk volt, akkor már nem olyan biztatóak a számok. 11

13 Lakhely szerinti tanulólétszám Tanév Ságvár Som Nyim Nagyberény Bábonymegyer Siófok Siójut Tab 2009/ / / / / Az alább látható grafikon az elmúlt öt év beiskolázási adatait mutatja intézményünkben az október 1-jei statisztika alapján. Megfigyelhető, hogy ha kicsivel is, de évről évre nőtt az elsőseink száma. A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde előrejelzése szerint ebben az évben 20 gyermek várható annak ellenére, hogy 30 fölötti a tanköteles korúak létszáma. Bár még a Pedagógiai Szakszolgálat folytatja az iskolaérettségi vizsgálatokat, a vezető óvónő szerint sokan még egy évet töltenek majd az óvodában. 35 Az elsősök száma / / / / /2014 Az elsősök száma

14 14 Továbbtanulás / / / /2013 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Ezen a diagramon látható a 8. osztályosaink továbbtanulása iskolatípusonként. (Jelen tanév adatai még nem állnak rendelkezésre.) Fontos feladata a köznevelési intézménynek, hogy megfelelő készség- és tudásszintet érjenek el tanulói a sikeres iskolaválasztás érdekében. Tudatosan készítjük tanulóinkat a központi felvételire, 8. osztály első félévében tartunk számukra matematikából és magyarból középiskolai előkészítő foglalkozásokat. A második félévben csatlakozhatnak hozzájuk a jövő évi 8. osztályosok. Az elmúlt években több tanulónk is bejutott az Arany János Tehetséggondozó Programba, ott jól érzik magukat, és ami fontos, meg is állják a helyüket. Ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni tanulóink és szüleik a pályaválasztás során, az osztályfőnökök a végzős osztályban e témával kapcsolatos szülői értekezleteket tartanak. A sikeres választást segítik elő azok az üzemlátogatások, melyeket a közeli székhelyű cégek, képzőhelyek szerveznek, valamint a helyi tantervben szereplő, tematikusan kapcsolódó orientációs foglalkozások. 13

15 Felzárkóztatásra szorulók Tanév SNI BTM HH HHH 2009/ / / / / Ez a táblázat mutatja, hogy iskolánk tanulói közt nagy arányban vannak olyanok, akik felzárkóztatásra szorulnak tanulási nehézségük vagy szociális hátrányuk miatt. Igazgatóságom első felében nagy hangsúlyt fektettem az SNI tanulók ellátására, hiszen a megfelelő dokumentáción alapuló, szakértői bizottság által előírt fejlesztéssel lehet ezeket a gyerekeket eredményesen nevelni-oktatni. Jelenleg nincs SNI gyermek az intézményünkben, viszont évek óta magas a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdők létszáma. Az ő integrált oktatásuk is fontos területe az iskolai munkánknak. Igaz, hogy ebben a tanévben a szakszolgálati törvény rendelkezése alapján a siófoki szakszolgálat látja el fejlesztésüket, ám az elmúlt években jelentős energiákat fordítottunk a fejlesztőpedagógusunk, a szaktanárok képzésére, fejlesztő eszközök vásárlására. Eredményesek voltak a felsős évfolyamokon a csoportbontások (magyar és matematika tantárgyból). Az előbb említett fejlesztőpedagógusunk, valamint a gyógypedagógus az eddigi tapasztalatait és a megszerzett ismereteit saját osztályában kamatoztathatja, illetve munkatársainak átadja, segítve ezzel nevelő munkájukat. A felzárkóztatás mellett nem feledkezhetünk meg a tehetséggondozásról. Ennek színterei a szakkörök, a művészeti iskolai és a tehetséggondozó foglalkozások. A pedagógusok segítséget nyújtanak a levelező versenyeken résztvevő diákjainknak, felkészítik őket a különböző tantárgyi versenyekre és lebonyolítják azok iskolai fordulóit. Mindig örömmel tölt el bennünket, ha valaki a gyerekek közül eléri a megyei forduló szintjét. Pillanatnyilag hét településről járó gyerekek tanulnak intézményünkben, az előbbi táblázatból kitűnik, hogy tanulóink majdnem harmada hátrányos helyzetű. A Pedagógiai programunkban megfogalmazott feladatunk, hogy igyekezzünk csökkenteni a különböző szociális háttérből adódó hátrányokat, próbáljuk felzárkóztatni a lemaradókat. A hiányos szociális kompetenciákkal hozzánk kerülő gyerekekre külön figyelmet fordítunk, együttműködünk a 14

16 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. A fenti tevékenységekben közreműködnek az osztályfőnökök és az intézmény gyermekvédelmi felelőse. 15

17 II. Vezetői program 1. Nevelés 2013 márciusában az iskola nevelőtestülete a évi CXC. törvény (Nkt), a 20/2012 EMMI rendelet, a 110/2012 kormányrendelet (NAT), a 229/2012 kormányrendelet (Vhr), a 32/2012 EMMI rendelet (SNI) és az 51/2012 EMMI rendelet (kerettantervek) alapján felülvizsgálta a pedagógiai programját, ezen törvényi rendelkezések alapján megváltoztatta, kiegészítette azt, majd az új kerettantervek alapján elkészítette a helyi tanterveket az egyes tantárgyakra vonatkozóan. Először ebben a tanévben tanulnak a gyerekek az első és az ötödik osztályban az új tantervek szerint. Az iskola nevelési programjában megfogalmaztuk azokat a célokat, melyeket fontosnak tartunk elérni munkánk során, illetve azokat az elveket, melyek betartásával a célokat megvalósíthatjuk. Célok: erkölcsi és szellemi értékek kialakítása, az egyéni képességek kibontása mellett a közösség iránti elkötelezettség kialakítása, a tanulás tisztelete, a személyiség elfogadása erényeivel és hibáival, felelős honszerető állampolgári minta bemutatása, az önművelés igényének a kialakítása, a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, az SNI gyermekek esélyegyenlőségének a megteremtése, SNI tanulók hátrányainak felismerése, megelőzése, képességeik kibontása, a tehetségek kibontakoztatása. 1 Alapvető célunk, hogy tanulóink az általános iskola befejezésekor teljesítsék az előírt követelményeket, de a minimumon túl a saját képességeik legjavát nyújtsák. A fenti célok eléréséhez fontosak a nevelő-oktató munkánk során a pedagógiai alapelvek: komplexitás elve (biológiai, fiziológiai és társadalmi törvényszerűségek együttese), egyenrangúság elve (a tanuló partner), a pedagógus vezető szerepének az elve (vezető), 1 Pedagógiai program 17. o. 16

18 pozitívumok hangsúlyozása, nevelési hatások összehangolása, az elmélet és a gyakorlat összhangja, a példa erejének elve, bizalom, tisztelet, megértés, igényesség, határozott követelmények felállítása. 2 Nevelési céljainkhoz szorosan kapcsolódnak az oktatási feladatok is, hiszen az általános iskolában nevelés-oktatás folyik: ezek az oktatási feladatok a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tantervben fogalmazódnak meg. A következő tanévben már az 1., 2., 5. és 6. osztályunk végzi ez alapján a munkáját. A következő tanévek fontos feladata lesz az új tanterv támasztotta igények kielégítése: több testnevelésóra, hit- és erkölcstan, erkölcstan, vagy akár a 7. osztályban induló második idegen nyelvi képzés. Ezek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése nem lesz könnyű, hiszen hamarosan csak a felső tagozaton heti 20 órát kell tartania a testnevelőnek; a helyhiánnyal is meg kell küzdenünk. Ha a nevelési célokat és elveket csak leírtuk, aztán elfogadtuk, de nem használjuk őket a mindennapi munkánkban, akkor feleslegesen dolgoztunk az intézményi dokumentáció elkészítésével. A napi munkánkban kell megjelennie a nevelésnek minden céljával és elvével, mégpedig minden területen: tanórai foglalkozásokon, napköziben, egyéni prevenciós, felzárkóztató foglalkozáson, könyvtárban, szakköri foglalkozásokon, szabadidős tevékenységben. 2 Pedagógiai program 14. o. 17

19 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás a) Kiemelten tehetséges gyermekek b) SNI tanulók c) BTM tanulók a) A tehetségek kibontakoztatását tanórán kívüli tevékenységek segítik, tanulóink levelező tanulmányi versenyeken vesznek részt, illetve az iskolai fordulókon túljutva megyei versenyeken indulhatnak. Idén történelem és angol tárgyból jeleskedtünk. Fontos, hogy pedagógusaink felismerjék a tehetséget, s annak gondozásával a lehető legtöbbet hozzák ki belőle. Az intézmény minősítésekor nemcsak a dolgozók értékelése, a kompetenciamérés eredménye számít, hanem a versenyeredmények is (a sporté is!). Napjainkban, mikor vetélkedés folyik az iskolák közt a gyerekekért, nagy jelentőséggel bír, hogy a köznevelési intézmény a minősítési eljárás során jó eredményt érjen el. Vezetőként szeretném elérni, hogy az iskola pedagógusai minél több tanulójukat tudják úgy felkészíteni, hogy legalább a megyei fordulóig eljussanak. b) Az elmúlt tanévekben bebizonyosodott, hogy felkészült gyógypedagógusunk tudja fejleszteni az SNI tanulókat, így nincs akadálya, hogy fogadjuk az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekeket. Ha beiratkozik iskolánkba ilyen tanuló, saját munkaerővel tudjuk megoldani a fejlesztését. c) Ahogy a helyzetelemzés során már említettem a BTM tanulókkal nem az intézmény saját pedagógusa foglalkozik, hanem a szakszolgálat fejlesztőpedagógusa jár hozzánk heti 10 órában. Biztos vagyok a saját fejlesztőpedagógusunk jó felkészültségében, így, ha változna a törvényi szabályozás, akkor készen állunk a feladat ellátására. Ide kívánkozik néhány szó az alapfokú művészeti képzésről, hiszen jelentős tehetséggondozás folyik a foglalkozásokon, valamint sok BTM tanulónk integrációjára és felzárkóztatására nyílik lehetőség a képzőművészet segítségével óta működik alapfokú művészetoktatás, és 2007-ben büszkén akaszthattuk ki a falra a táblát: Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény. Azóta sajnos érdeklődés hiányában megszűnt a néptáncoktatás, ám a festészet és a kézműves tanszak eredményesen működik. (Az alapfokú művészeti oktatás átalakításával új tanszak megnevezések is érvénybe léptek: Grafika és festészet tanszak illetve Környezet- és kézműveskultúra tanszak.) A 18

20 tanszakvezető új képzettséggel gazdagodott: kézműves- és hon- és népismeret-oktató diplomát szerzett. Művészeti iskolásaink minden évben sikeresen vesznek részt pályázatokon, ritka, ha nem jut be valaki egy-egy országos verseny döntőjébe. Amellett, hogy jelentős tehetséggondozó terület, az intézmény arculatát is színesíti, tanulóinknak pedig sok esetben megteremti a lehetőséget művészeti középiskolában való továbbtanulásra. Nagyon fontosnak tartom a művészeti alapképzést, megtartás mindenképpen elengedhetetlen. A jövőben is minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ezt az üde színfoltot iskolánk palettáján megtarthassuk, fejleszthessük. (Nemcsak a népművészet iránti elkötelezettségből fakad ez a szándékom, hanem azért is, mert meggyőződésem, hogy tanulóink számára nagy lehetőség.) Végül ne feledkezzünk meg a 2012 őszén megszűnt néptánc tanszakról sem. Ha lehetőség adódik rá, mindenképpen szeretném újraindítani. 2. Személyi feltételek A társadalmi, technikai, szociális és kulturális változások felgyorsultak. Nem állíthatjuk egyértelműen, hogy egyik-másik rossz vagy jó, ám a köznevelési intézménynek mindenképpen reagálnia kell ezekre, és nagyon körültekintően kell eljárnunk, ha azt szeretnénk, hogy javunkra is fordíthassunk belőlük. Már-már közhelyként használt kifejezés a pedagógiában a paradigmaváltás. Sokszor így is aposztrofálják, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sok közhely hordoz igazságot: a gyors változások tanulóinkat érintik leginkább, rajtuk vehetjük észre elsősorban a hatásaikat. Nekünk, pedagógusoknak szintén változtatnunk kell pedagógiai eszköztárunkon, különben munkánk eredménytelen lesz. Legtöbb kolléga alkalmazza tanóráin a kooperatív tanulási technikákat, a differenciálást és használ IKT eszközöket. Megvan bennük az igény a fejlődésre, ezért hívják egymást a tanóráikra, önszerveződő belső továbbképzéseket tartanak. Ezt támogatandónak és követendőnek tartom, sőt szeretném kiszélesíteni egy-egy tagozatra, vagy az egész tantestületre. Ha lehetőség van rá, természetesen akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében is ismerkedhetnek a tanítók, tanárok ezekkel a módszerekkel. (Sajnálatos, hogy forráshiány 19

21 miatt elutasították az Innovatív iskola című pályázatunkat, melynek keretében továbbképzéseken vehettünk volna részt.) Az elkövetkező vezetői ciklus szinte teljesen egybeesik az első pedagógusminősítési időszakkal. Az intézményvezetőnek mindenben segítenie kell a minősítésre jelentkező, vagy az arra kijelölt dolgozókat, hiszen az iskola minősítése csak akkor történhet meg, ha a pedagógusok 60 %-a illetve az igazgató is részt vett az eljárásban. Mi lehet segítség ebben a pedagógusoknak? Például: szakmai napok szervezése továbbképzések, előadások tartása személyes konzultációk biztosítása óralátogatások (szaktanácsadói és vezetői) A továbbképzés lehetőségével is élnünk kell. A pedagógusok hétévenkénti továbbképzését előíró 227/1997 kormányrendelet szerint 120 kreditpontot kell gyűjtenie az adott továbbképzési ciklusban. Mivel ezen továbbképzések finanszírozása nem ismert, azért fokozott figyelmet kell fordítani a különböző pályázatok adta lehetőségekre (TÁMOP ), vagy az olyan kedvező árúakra, mint a 2013 nyarán lezajlott veszprémi, melyen két kollégánk vett részt. Jellemző képzési forma az utóbbi időben a távoktatás, így az utazási költségek minimálisak. Az elkövetkező évek kiemelt területe az IKT eszközök használatát segítő képzések elvégzése. Ilyen témában a TÁMOP 3.1.5/12 jelű Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt keretében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervez 30 órás ingyenes képzéseket. Az említett projekt segítségével zajlott nálunk szaktanácsadói látogatás és szakmai nap is. 3. Tárgyi feltételek A Helyzetelemzés azonos című részéből kiindulva kiemelten fontosnak tartom, hogy az alsó épületben található helyiségek belső felújítása megtörténjék. Nem szerencsés, hogy a több millió forint értékű számítástechnikai eszközparkra folyamatosan potyog az elporladó vakolat, a lábazat szintjén pedig le is dől. Ha nem találunk pályázati forrást a megoldásra, akkor két éven belül saját költségvetésből kell a belső felújítást elvégezni. 20

22 A KLIK által kért felmérésben szerepeltettünk 2014-re egy nagyobb tételt, ez pedig a számítástechnikai géppark megújítása volt. Az elavult gépek helyére szükségünk van 15 asztali számítógépre, hogy a számítástechnikát tanítók taníthassanak a tanórákon, és ne az éppen leállt gépeket kelljen javítaniuk. (Valószínűleg a régi alaplapok már elavultak, elhasználódtak.) Figyelő tekintetünket ez esetben is egy pályázatra vetjük: Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban című TIOP /1 jelű kiírásra készítettünk egy igénylistát, melyet múlt év júniusában kellett feltölteni az Educatio honlapjára. Ennek a projektnek a zárását 2014 októberére ígérik, így addigra elválik, hogy milyen IKT eszközöket kapunk. Ezután már csak a továbbképzések elvégzése lesz hátra, és az eszközök lehető leghatékonyabb használata. Tisztában vagyok vele, hogy egy intézményvezetői programnak a valóság talaján kell állnia. A következő témában csak egy lábbal tudom ezt megvalósítani. A mindennapos testnevelés kiszélesedésével komoly helyhiánynak nézünk elébe. Ha nem épül szabványos tornaterem községünkben, amelybe két osztály is befér, akkor csak a pedagógusok leleményességére hagyatkozva tudjuk megszervezni a napi testnevelésórákat, kihasználva az üres folyosókat vagy tantermeket. A tornaterem-építésnél reálisabban kivitelezhető, inkább tőlünk függő megoldás az úszásoktatás megszervezése, mely enyhíthetne a helyhiányon. Ehhez utaztatnunk kellene a gyerekeket, akár Tabra, akár Siófokra szeretnénk járni. 4. Közösségépítés Mivel az egyén és a társadalom közötti kapcsolat kialakulása a közösségfejlesztés során történik, a köznevelési intézményben dolgozóknak fontos feladata, hogy kialakítsák tanulóinkban az együvé tartozás, az összetartozás érzését. Ehhez nemcsak az osztályközösségben végzett tevékenységek adnak teret, hanem az iskola jelképrendszere, hagyományai is. Amellett, hogy különböző jeles napokhoz kötődnek ünnepségeink (emléknapok, nemzeti és egyházi ünnepek), a néphagyományokról sem feledkezünk meg, illetve a meghonosodott egyéb rendezvényeink is jelentősek az iskolai életben. Kiemelkedő esemény a Szilády-napok, mely során hosszas előkészítésnek, sok befektetett energiának és némi pénznek köszönhetően tanulóink 2-3 nap alatt élményekben, tapasztalatokban és ismeretekben gazdagodva vehetnek részt színes programokban, vetélkedőkben, versenyeken. Nemcsak a pedagógiai programban 21

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben