XT151D XT160D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1592002250 XT151D XT160D"

Átírás

1 XT151D XT160D Három- és négyfokozatú digitális szabályzó több érzékelõs bemenettel 1. FIGYELMEZTETÉS 1.1 HASZNÁLAT ELÕTT OLVASSA EL EZT A KEZELÉSI UTMUTATÓT Jelen útmutató a készülék elválaszthatatlan tartozéka, ezért annak közelében, könnyen, gyorsan elérhetõ helyen tartandó A vezérlés a jelen útmutatóban meghatározottól eltérõ - fõként biztonságtechnikai - funkció ellátására nem vehetõ igénybe. Használatba vétel elõtt az egység alkalmazhatósági korlátait gondosan tisztázza. 1.2 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Bekötés elõtt ellenõrizze, hogy a tápfeszültség a követelményeknek megfelelõ-e. Ügyeljen rá, hogy az egység vízzel vagy nedvességgel ne érintkezzhessék; a készüléket kizárólag a gyártó által meghatározott alkalmazhatósági korlátok között használja, ill. olyan környezetben, ahol a magas relatívnedvesség-tartalommal párosuló hõingadozások folytán kondenzképzõdés várható, ne üzemeltesse Figyelem: Mindennemû karbantartás, szerelés elõtt feszültségmentesítse a készüléket. Az egység tokozatát semmilyen okból ne nyissa fel. A vezérlést üzemzavar vagy meghibásodás a SOÓS RT. területileg illletékes képviselõjéhez vagy a gyártó céghez juttassuk el; (cím a tokozat hátoldalán); mindkét esetben igyekezzünk a lehetõ legpontosabb hibaleírással szolgálni. Az érzékelõszondák, a termosztát és a terhelések bekötõkábeleit elkülönített nyomvonalon, egymástól megfelelõ távolságra, keresztezések és hurkok nélkül húzzuk ki. Ipari környezetben hasznos lehet zavarszûrõ egység beépítése, különösen induktív terhelés. (FT1 típus, rendelhetõ) Az egyes reléknél egyedileg megengedett legmagasabb áramerõsséget mindenkor tartsuk szem elõtt (ld.: Mûszaki adatok). 2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az XT151D és XT160D (DIN RAIL formátum) készülékek három- (XT151D) illetve négyfokozatú (XT160D) relékimenetû vezérlõk hõmérséklet, páratartalom, vagy nyomás szabályozására, direkt vagy inverz üzemmódban, a felhasználó választása szerint. Az analóg bemenet típusa egy paraméter segítségével állítható be, a modelltõl függõen az alábbiak szerint: - PTC, NTC; - PTC, NTC, Pt100, Termoelem J, K, S; mA, 0 1V, 0 10V. 3. ELSÕ ÜZEMBEHELYEZÉS 3.1 AZ ÉRZÉKELÕ BEÁLLÍTÁSA Az érzékelõ gyári beállítása a készülék adattáblájáról olvasható le. Ha ettõl el akar térni, az alábbiak szerint járjon el: Az érzékelõ típus beállítása: 1. Lépjen be a programozás üzemmódba a SET+LE 3 másodpercig történõ nyomvatartásával. 2. Válassza ki a Pbc (Probe configuration) paramétert és nyomjuk meg ismét a SET gombot. 3. Állítsa be az érzékelõ típusát:: a. Hõmérsékletérzékelõk: Pt= Pt100, J = J termoelem, c = K termoelem, S = S termoelem; Ptc = PTC; ntc = ntc. b. Áram vagy feszültségkimenetû érzékelõk: cur=4 20mA, 0-1= 0 1V, 10= 0 10V c. Nyomjuk ismét a SET gombot az érvénybeléptetéshez. d. Kapcsoljuk KI majd ismét BE a szabályzót.. Megjegyzés: Mielõtt folytatná, ellenõrizze, és ha szükséges állítsa be az érzékelõhöz való értékeket a következõ paramétereknél: Munkapont-Minimum (LS1 és LS2) és Munkapont-Maximum (US1 és US2). Olvassa el a programozás részben leirtakat is. 4. SZABÁLYOZÁS VAGY 4 FÜGGETLEN KIMENET (OUC=IND) 3 vagy 4 egymástól független fokozat (ouc=ind): kimenet #1 direkt (S1C=dir) vagy inverz (S1C=in); kimenet #2 direkt (S2C = dir) vagy inverz (S2C =in), kimenet #3 direkt(s3c = dir) vagy inverz (S3C =in), kimenet #4 (csak az XT160D esetében) direkt (S4C = dir) vagy inverz (S4C =in) mûködéssel. Példa: OUC = ind, S1C = dir (hûtés), S2C = dir (hûtés), S3C = dir (hûtés), S4C = dir (hûtés) VAGY 4 ÖSSZEFÜGGÕ KIMENET (OUC=DIP) Összefüggõ kimenetek (ouc=dip) SET2 és SET3 a SET1 függvényei: Így SET2: SET1+SET2, míg SET3 = SET1 + SET3 kimenet #1 direkt vagy inverz mûködését az S1C paraméter; kimenet#2 direkt vagy inverz mûködését az S2C paraméter, kimenet #3 direkt vagy inverz mûködését az S3C paraméter, kimenet #4 (csak XT160D ) direkt vagy inverz mûködését az S4C paraméter határozza meg. Példa. 3 kimenet (XT151D) ouc=dip (függõ), S1C = dir (hûtés), S2C = dir (hûtés), S3C = dir (hûtés). 5. A HOMLOKLAP KEZELÕFELÜLETE Billentyûkombinációk: o + n SET + n SET + o Billentyûzet lezárása és felszabadítása. Belépés a programozási üzemmódba. Visszatérés a teremhõmérséklet kijelzéséhez. SET: Az adott fokozat munkapontját jelzi ki és jelöli ki módosításra. Programozó módban a paraméterek kiválasztására, értékük kijelzése és az új érték jóváhagyására használható. A KÉSZÜLÉK KI/BE KAPCSOLÁSA: Ha ez a funkció engedélyezve van, (paraméter onf=yes) a SET-et legalább 4 másodpercig nyomva tartva a készülék kikapcsol. A visszakapcsolás u-gyanígy történik. FEL: Programozó módban a paraméterkódok között lehet tallózni, illetve a kiválasztott paraméter értékét emeli. Tartósan nyomva gyorsítja az értékváltozást LE: Programozó módban a paraméterkódok között lehet tallózni, illetve a kiválasztott paraméter értékét csökkenti. Tartósan nyomva gyorsítja az értékváltozást XT D HU3 XT151D XT160D 1/5

2 5.1 LED-EK HASZNÁLATA A kijelzõn egy sor LED jelzi a relék állapotát. Ezek értelmezését az alábbi táblázat tartalmazza: LED MÓD FUNKCIÓ Kimenet 1 mûködik Villog LED1 Villog LED1 Kimenet 2 mûködik Kimenet 3 mûködik Kimenet 4 mûködik csak az XT160D - Programozási fázis (LED1-gyel együtt villog) - Programozási fázis( LED-del együtt villog) Energiatakarékos mód bekapcsolva a digitális bementrõl. - VÉSZJELZÉS (ALARM) - Pr2 menüben jelzi, ha a paraméter a Pr1 menüben is megtalálható 5.2 MUNKAPONTOK (SET) MEGJELENÍTÉSE ÉS VÁLTOZTATÁSA 1. Nyomja meg röviden a SET billentyût és a kijelzõn megjelenik az St1 üzenet. 2. Nyomja meg ismét a SET billentyût az érték megjelenítéséhez; 3. A munkapont megváltoztatásához 10 mp-en belül nyomja meg a vagyn nyilakat. 4. Az új érték jóváhagyásához, és a következõ munkapontra való átlépéshez nyomja meg a SET billentyût. 5. A következõ munkapont beállításához ismételje meg a lépéseket. Kilépés: Nyomja meg a SET + FEL kombinációt, vagy várjon 15 mp-et. 5.3 BELÉPÉS A PR1 PARAMÉTER LISTÁBA A Pr1 (felhasználói) paraméter listába való belépéshez: 1. Nyomja meg 3 mp-ig a SET + DOWN billentyûket (LED1 & 2 villogni kezd). 2. A kijelzõn megjelenik az elsõ paraméter a Pr1 menübõl. 5.4 BELÉPÉS A PR2 PARAMÉTER LISTÁBA A Pr2 paraméterlista a konfigurációs paramétereket tartalmazza. A belépéshez biztonsági kód szükséges. 1. Lépjen be a Pr1 szintre. 2. Válasszí ki a Pr2 paramétert és nyomja meg a SET -et. 3. A PAS villogó üzenet jelenik meg, röviddel ezután a ahol a nulla villog. 4. A FEL-LE gombokat használva állítsa be a biztonsági kód elsõ számjegyét, majd a SET -tel érvényesítse azt. Ugyanígy tegyen a maradék két számjeggyel is. A biztonsági kód alapértelmezés szerint Ha a biztonsági kód helyes, az utolsó számjegy beállítása és érvényesítése után a Pr2 paraméterek hozzáférhetõk. Más lehetõség a védett módba jutáshoz: A készülék bekapcsolása után 30 mp-en belül a SET1 és LE billentyûkombináció 3 mp-ig tartó lenyomása. 5.5 PR2 PARAMÉTEREK ÁTHELYEZÉSE A PR1 MENÜBE ÉS VISSZA. Bármely paraméter a Pr2 MENÜbõl áthelyezhetõ a Pr1 -be, a felhasználói szintre, a SET + LE együttes megnyomásával. Ha egy paraméter mindkét szinten be van állítva, a figyelmeztetõ LED világít. 5.6 A PARAMÉTEREK MÓDOSÍTÁSA A parameter értékek változtatásához: 1. Lépjen be Programozás üzemmódba 2. Válassza ki a kívánt paramétert. 3. A SET -tel jelenítse meg aktuális értékét. 4. A FEL vagy LE használatával módosíthatja az értéket, 5. A SET tel tárolja az új értéket, és léphet a következõ paraméterre. KILÉPÉS: SET1 + FEL együtt nyomva, vagy várjon 15 mp-ig. Az új érték ekkor is tárolódik A BILLENTYÛZET LEZÁRÁSA 1. Nyomja meg a FEL-LE billentyûkombinációt több mint 3 mp-ig. 2. Ekkor a POF üzenet jelenik meg és a billentyûzet lezár. Ez után csak a munkapontok és a tárolt MAX-MIN értékek tekinthetõk meg. 3. Ha bármely gombot 3 mp-nél hosszabb ideig nyomja, a POF üzenet jelenik meg. 5.8 A BILLENTYÛZET FELOLDÁSA A FEL-LE gombokat 3 mp-ig együtt nyomva a billentyûzár felold, és megjelenik a Pon üzenet. 5.9 KI-BE KAPCSOLÁS Ha funkció az onf paraméter yes értékével engedélyezve van, a SET et 4 mp-nél hosszabb ideig nyomva a készülék kikapcsol, ismét megnyomva bekapcsol. 6. ÉRZÉKELÕK ÉS MÉRÉSTARTOMÁNYOK Érzékelõ Alsó határérték Felsõ határérték NTC -40 C/-40 F 110 C / 230 F PTC -50 C / -58 F 150 C / 302 F Pt C / -328 F 600 C / 1112 F TcK 0 C / 32 F 1300 C / 1999 F TcJ 0 C / 32 F 600 C / 1112 F TcS 0 C / 32 F 1400 C / 1999 F 7. PARAMÉTER LISTA Szabályozás Hy1 A munkapont 1 (set point1) -hez tartozó differencia (-Full Sc. / Full Sc.). Pozitív és negatív értéke is lehet. Hatása függ az S1C paramétertõl: dir = direkt (hûtés), in = inverz (fûtés) Hy2 A munkapont 2 (set point2) -höz tartozó differencia (-Full Sc. / Full Sc.). Pozitív és negatív értéke is lehet. Hatása függ az S2C paramétertõl: dir = direkt (hûtés), in = inverz (fûtés) Hy3 A munkapont 3 (set point3) -hoz tartozó differencia (-Full Sc. / Full Sc.). Pozitív és negatív értéke is lehet. Hatása függ az S3C paramétertõl: dir = direkt (hûtés), in = inverz (fûtés) Hy4 A munkapont 4 (set point4) -hez tartozó differencia (csak XT160D ) (-Full Sc. / Full Sc.). Pozitív és negatív értéke is lehet. Hatása függ az S4C paramétertõl: dir = direkt (hûtés), in = inverz (fûtés) LS1 Minimum munkapont1: (Down Sc. Set1) A felhasználó által beállítható legalsó munkapont1 LS2 Minimum munkapont2: (Down Sc. Set2) A felhasználó által beállítható legalsó munkapont2 LS3 Minimum munkapont3: (Down Sc. Set3) A felhasználó által beállítható legalsó munkapont3 LS4 Minimum munkapont4 (csak XT160D ): (Down Sc. Set4) A felhasználó által beállítható legalsó munkapont4 US1 Maximum munkapont1: (Set1 Full Sc.) A felhasználó által beállítható legfelsõ munkapont1 US2 Maximum munkapont2: (Set2 Full Sc.) A felhasználó által beállítható legfelsõ munkapont2 US3 Maximum munkapont3: (Set3 Full Sc.) A felhasználó által beállítható legfelsõ munkapont3 US4 Maximum munkapont4 (csak XT160D ): (Set4 Full Sc.) A felhasználó által beállítható legfelsõ munkapont4 ouc A munkapontok egymástól való függése (dip=függõ; ind=független) ha SET2, SET3 és SET4 (csak XT160D ) független a SET1 értékétõl, vagy ha SET2 és egy másik paraméter függvénye a SET1-nek (így Set2= SET1+SET2 stb.). S1C Az 1. kimenet üzemmódja: S1C=in inverz mód (fûtés/párásítás/nyomásnövelés); S1C=dir direkt mód (hûtés/szárítás/nyomáscsökkentés) S2C A 2. kimenet üzemmódja: S2C=in inverz mód (fûtés/párásítás/nyomásnövelés); S2C=dir direkt mód (hûtés/szárítás/nyomáscsökkentés) S3C A 3. kimenet üzemmódja: S3C=in inverz mód (fûtés/párásítás/nyomásnövelés); S3C=dir direkt mód (hûtés/szárítás/nyomáscsökkentés). S4C A 4. kimenet üzemmódja (csak XT160D ): S4C=in inverz mód (fûtés/párásítás/nyomásnövelés); S4C=dir direkt mód (hûtés/szárítás/nyomáscsökkentés). AC Rövid követési idejû indítások késleltetése: (0 250 mp) A legrövidebb idõ egy kikapcsolást követõ következõ bekapcsolásig on A bekapcsolt állapot minimális hossza (0 250 sec) ono:ugyanazon kimenet két egymást követõ bekapcsolása közti minimális idõ (0 120 min). Riasztások ALC Alarm mód beállítás: meghatározza, hogy a riasztás a munkapont-1- töl való adott eltérés, vagy egy abszolút értéknél következzen be. re a set point1-tõl számított (relatív); Ab abszolút ALL Minimum alarm: ALC=rE : a munkaponthoz képest értendõ. A beállított érték levonódik a mindenkori munkapontból. A riasztás megszólal, ha a mért érték még ennél is lejjebb csökken. (Kisebb mint a SET1-ALL érték). ALC=Ab : abszolut érték Az alsóérték riasztás megszólal, ha a mért érték alacsonyabb mint a beállított ALL ALU Maximum alarm: XT D HU3 XT151D XT160D 2/5

3 ALC=rE : a munkaponthoz képest értendõ. A beállított érték hozzáadódik a mindenkori munkaponthoz. A riasztás megszólal, ha a mért érték ennél magasabb. (Nagyobb mint a SET1+ALU érték). ALC=Ab : abszolut érték Az maxérték riasztás megszólal, ha a mért érték magasabb mint a beállított ALU ALH A riasztás differenciája (mindig pozitív érték). ALd Riasztás késleltetése: (0 999 perc) az az idõtintervallum ami a riasztást kiváltó esemény és a riasztás bekövetkezése között eltelik.. dao Riasztás-késleltetés bekapcsolásnál: (0 23.5óra) az a készülék bekapcsolásától számított idõtartam amíg a riasztási esemény bekövetkeztét a készülék figyelmen kívül hagyja tba Az alarm-relé mûködése, ha riasztáskor megnyomnak egy gombot: (csak XT151Dnél): off = a relé elenged; on = a relé meghúz. AS Az alarm relé mûködésének beállítása (csak XT151D-nél): cl = 5-6 kapcsok a riasztásnál nyitottak; op = 5-6 kapcsok a riasztásnál zárnak. So1 Az 1. kimenet állapota érzékelõhiba : So1=oFF nyitva (inaktív); So1=on zárva (aktív). So2 A 2. kimenet állapota érzékelõhiba : So2=oFF nyitva (inaktív); So2=on zárva (aktív). So3 A 3. kimenet állapota érzékelõhiba : So3=oFF nyitva (inaktív); So3=on zárva (aktív). So4 A 4. kimenet állapota érzékelõhiba (csak XT160D): So4=oFF nyitva (inaktív); So4=on zárva (aktív). Érzékelõk és kijelzés LCI A méréstartomány alsó értéke áramgenerátoros vagy feszültségkimenetû érzékelõ : (res = in, de, ce: , res=ire ) Az érzékelõ 4 ma vagy 0V jeléhez tartozó hõmérséklet, páratartalom vagy nyomás. UCI A méréstartomány felsõ értéke áramgenerátoros vagy feszültségkimenetû érzékelõ (res = in, de, ce: , res=ire ) Az érzékelõ 20 ma vagy 1V v. 10V jeléhez tartozó hõmérséklet, páratartalom vagy nyomás. opb Érzékelõ kalibrálás: ( ) a beállított értékkel eltolható a kijelzett érték pozitív vagy negatív irányba. res Felbontás: a szabályzó tizedesjegy felbontásának beállítása. in= egész ( ); dec= 1 tizedesjegy ( ), ce = 2 tizedesjegy ( ) csak áram vagy feszültségbemenet, ire = egész, széles skála ( ) csak áram vagy feszültségbemenet. Figyelem: ha a res értékét ire rõl más értékre változtatja, minden fokban kijelzett paramétert: SET1, SET2, SET3, SET4 (XT160D), Hy1, Hy2, HY3, HY4 (XT160D), LS1,Ls2, Ls3, Ls4 (XT160D), us1, us2, us3, us4 (XT160D), ALL. ALu, ALH, LCi, uci, LAo, uao, HES, ellenõrizni kell. MEGJEGYZÉS: a tizedespont kijelzés nem választható thermoelem érzékelõhöz alkalmas model. UdM Mértékegység: modelltõl függ: Hõmérséklet: C = Celsius; F = Fahrenheit. 4 20mA, 0 1V, 0 10V bemenetnél : 0= C; 1= F, 2= %RH, 3=bar, 4=PSI, 5=nincs mértékegys. PbC Érzékelõ kiválasztás: a beállítás modellfüggõ! hõmérsékletnél NTC/PTC: Ptc = PTC; ntc = ntc. szabványos hõérzékelõknél: Pt= Pt100, J = J termoelem, c = K termoelem, S = S termoelem; Ptc = PTC; ntc = ntc. 4 20mA, 0 1V, 0 10V bemenetenél: cur=4 20mA, 0-1= 0 1V, 10= 0 10V. P3F Harmadik vezeték megléte Pt100 érzékelõnél: no = 2 vezetékes kivitel; yes = 3 vezetékes kivitel. Analóg kimenet - Választható AOC Analóg kimenet konfiguráció: (csak analóg kimenettel rendelkezõ modellek ) AOC=Pb Érzékelõ által mért A LAO és UAO analóg kimenet paraméterek függetlenek és megegyeznek az érzékelõ által mért abszolút értékkel. AOC=Er Érzékelõ - Munkapont1. A LAO és UAO analóg kimenet paraméterek az érzékelõ által mért érték és a Munkapont1 különbözetétõl függnek. LAO Analóg kimenet alsó határérték: (csak analóg kimenettel rendelkezõ modellek ) A 4mA analóg kimenethez hozzárendelt minimális hõmérsékleti Ez az érték lehet abszolút, vagy a Munkapont1 függvénye, az AOC paraméter beállításától függõen. UAO Analóg kimenet felsõ határérték: (csak analóg kimenettel rendelkezõ modellek ) A 20mA analóg kimenethez hozzárendelt maximális hõmérsékleti Ez az érték lehet abszolút, vagy a Munkapont1 függvénye, az AOC paraméter beállításától függõen SAO Analóg kimenet állapota érzékelõhiba : (csak analóg kimenettel rendelkezõ modellek ): SAO = off; analóg kimenet = 4mA SAO = on; analóg kimenet = 20mA. Digitális bemenet HES Az 1.munkapont változása az energiatakarékos üzemmódban: beállítható a set point 1 eltolása energiatakarékos üzemmódban i1f A digitális bemenet funkciójának beállítása: digitális bemenet hatására c-h = megcserélõdik a mûködésmód: direktrõl inverzre és viszont.; off = kikapcsolja a szabályzót; AUS = Nincs funkciója; HES = Energiatakarékos üzemmód lép érvénybe; EAL = általános külsõ riasztás; bal = súlyos belsõ riasztás: lekapcsolja az összes terhelést. i1p A digitális bemenet mûködésmódja: CL : a digitális bemenet aktíválódik a kontaktusok zárására; OP : a digitális bemenet aktíválódik a kontaktusok nyitásáta. did Digitális bemeneti riasztás késleltetése: (0 120 perc) késleltetés a jelzés beérkezése és a riasztás indulása között (i1f= EAL vagy i1f = bal). Egyéb Adr RS485 soros port címzése (0 247) azonosítja a készüléket távfelügyeleti rendszerben. onf Billentyûzetrõl való KI/BE kapcsolás engedélyezése: (no = tiltva; yes=engedve) A SET gomb 4 mp-es megnyomásával történõ ki-be kapcsolás beállítása. Ptb Paraméter tábla: (csak olvasható) A paramétertáblázat kódját jelzi ki. rel Software változat: (csak olvasható) Pr2 A Pr2 (védett) paraméterek programozó menüje. 8. FELSZERELÉS Az XT160D, XT151D készülékeket omega DIN sínre szerelje. A vezérlés kifogástalan mûködése 0-60 C-os környezeti hõmérséklet mellett biztosított. A készüléket és az érzékelõszondákat ne telepítse olyan környezetbe, amely nedves, erõsen szennyezett, ill. amelyben erõs rezgés és/vagy korrozív gázok jelenléte mutatható ki. A szellõzõnyílások körüli légteret hagyja szabadon. 9. ELEKTROMOS BEKÖTÉS A készülék - max. 2,5 mm2 keresztmetszetû kábelek csatlakoztatása céljára - rögzítõcsavaros kapocs-léccel van felszerelve. A bekötés elõtt ellenõrizze, hogy a tápfeszültség a szabályzó számára megfelelõ-e. Az érzékelõszonda kábeleit a tápkábelektõl, a kimenetektõl és teljesítményi bekötésektõl gondosan válassza el. Az egyes relék vonatkozásában megengedett maximális áramerõsséget ne lépje túl (ld. a mûszakiadat-táblázatot) magasabb terhelések megfelelõ teljesítményû mágneskapcsolót alkalmazzon. 10. SOROS CSATLAKOZÓ PORT Valamennyi modell soros porton keresztül csatlakoztatható az XJ500 típusú távfelügyeleti rendszerhez XJ485 interface segítségével. Az összeköttetés szabványos ModBus RTU protokollt használ. 11. A HOT KEY MEMÓRIAKULCS HASZNÁLATA 11.1 FELTÖLTÉS. A KÉSZÜLÉK PROGRAMJÁNAK ELTÁROLÁSA A MEMÓRIAKULCSBAN 1. Végezze el a készülék programozását az elõlapon levõ gombok segítségével. 2. Amikor a készülék be van kapcsolva, csatlakoztassa a Hot key -t a készülék hátoldalán, majd nyomja meg a FEL gombot. Ekkor az upl üzenet jelenik meg, majd az adatfeltöltés befejezését a villogó End üzenet jelzi. 3. Nyomja meg a SET gombot, és az End befejezi a villogást. 4. Kapcsolja ki a készüléket majd távolítsa el a Hot Key -t, azután kapcsolja be ismét a készüléket. MEGJEGYZÉS: az Err hibaüzenet megjelenése feltöltési hibát jelez. A FEL gomb ismételt megnyomásával újraindíthatja a feltöltést, vagy távolítsa el a kulcsot és kezdje az egészet elõröl LETÖLTÉS (A KÉSZÜLÉK ÚJRAPROGRAMOZÁSA MEMÓRIAKULCSBÓL) 1. Kapcsolja KI a készüléket. 2. Helyezze a korábban feltöltött memóriakulcsot a készülék hátoldalán levõ 5 tûs foglalatba, majd kapcsolja BE a készüléket. 3. A memóriakulcsban levõ paraméterlista AUTOMATIKUSAN áttöltõdik a készülék memóriájába, közben megjelenik a villogó dol üzenet, végül a villogó End üzenet mp elteltével a készülék ujraindul az új paraméterekkel. 5. Távolítsa el a Hot Key memóriakulcsot. MEGJEGYZÉS: az Err hibaüzenet megjelenése program hibát jelez. Ilyenkor kapcsolja KI majd BE a készüléket a letöltés megismétléséhez, vagy távolítsa el a Hot key -t a mûvelet megszakításához 12. DIGITÁLIS BEMENET A készülékek 1 szabad digitális bemenettel rendelkeznek, ami 5 különféle funkcióra programozható a i1f paraméter segítségével A MÛKÖDÉSMÓD MEGFORDÍTÁSA (FÛTÉSRÕL HÛTÉSRE) (I1F = C- H) Ez a funkció megfordítja a mûködésmódot mindkét kimenetnél direkt (hûtés)-rõl inverz (fûtés)-re és fordítva TÁVVEZÉRELT KI/BE (I1F = OFF) Ez a funkció a digitális bemeneten keresztül távolról KI-BE kapcsolhatóvá teszi a készüléket ÁLTALÁNOS RIASZTÁS (I1F = EAL) Amint a digitális bemenet aktiválódik, a készülék a did -idõ kivárása után EAL vészjelzést ad. A kimenetek állapota nem változik. A digitális bemenet akiválásának megszünése után a vészjelzés is megszûnik. XT D HU3 XT151D XT160D 3/5

4 12.4 SÚLYOS RIASZTÁS (I1F = BAL) Amint a digitális bemenet aktiválódik, a készülék a did -idõ kivárása után bal vészjelzést ad. Valamennyi kimenet kikapcsolt állapotba kerül. A digitális bemenet akiválásának megszünése után a vészjelzés is megszûnik ENERGIA TAKARÉKOS ÜZEMMÓD (I1F = HES) Az energia takarékos üzemmód azt jelenti, hogy az 1. munkapont (SET1) értéke a HES paraméterban megadott értékkel megemelkedik. Ez az állapot fennmarad amíg a digitális bemenet aktív. 13. RIASZTÁSOK Üzenet Oka Kimenetek mûködése PFo Érzékelõ szakadás vagy hiány Az alarm kimenet BE, az 1. és 2. kimenet az So1 és So2 paraméterektõl függõen mûködnek. PFc Érzékelõ rövidzár Az alarm kimenet BE, az 1. és 2. kimenet az So1 és So2 paraméterektõl függõen mûködnek. HA Túl magas hõmérséklet miatti Az alarm kimenet BE, a többi kimenet változatlan. riasztás LA Túl mély hõmérséklet miatti Az alarm kimenet BE, a többi kimenet változatlan. riasztás EAL Külsõ riasztás A Kimenetek változatlanok. bal Súlyos külsõ riasztás Összes kimenet KI A RIASZTÁS RELÉ ÁLLAPOTA Készülék állapota XT151D AS = CL AS= op Kikapcsolva nyitott nyitott Normál mûködés nyitott zárt Riasztás zárt nyitott 13.2 A ZÜMMÖGÕ NÉMITÁSA / RIASZTÁS RELÉ KIMENET Riasztás, ha a zümmögõ jelzést ad, azt bármely gomb megnyomásával némítani lehet. XT151D: a riasztás relé mûködését a tba paraméter értéke határozza meg. ha tba=yes, bármely gomb hatására a zümmögõvel együtt a relé is elenged, ha a tba=no a relé meghúzva marad mindaddig, amíg a hiba fennáll. A kijelzõn a hibajelzés ugyanígy a hiba megszûnéséig látható A RIASZTÁST KIVÁLTÓ OK MEGSZÜNÉSE Érzékelõ hiba a PFo, PFc hibajelzés néhány másodperccel az esemény (szakadás, zárlat) bekövetkezése után bekövetkezik, és a hiba megszûnése után néhány másodperccel megszûnik. Ellen-õrizze a csatlakozásokat, mielõtt érzékelõt cserél! Max. és min. riasztás HA és LA automatikusan abbamarad, amint a normál értékek visszaállnak. A digitális bemenetrõl érkezõ riasztások bal és EAL megszûnnek, amint a digitális bemenetrõl érkezõ jel megszûnik. 14. MÛSZAKI ADATOK Tokozat: önkioltó ABS. Méretek:XT160D, XT151D: 4 DIN modul 70x85 mm; mélység 61mm. Szerelés: XT160D, XT151D: DIN SÍN Védelem: IP20. Bekötés: : Kapocsléc 2,5 mm 2 hõálló vezeték részére. Tápfeszültség: 24Vac ± 10%; vagy 230Vac ± 10%, 50/60Hz vagy 110Vac, ± 10%, 50/60Hz Teljesítmény felvétel: 3VA max. Kijelzõ: 3 ½ digites, piros LED Bemenetek: modelltõl függõen: NTC/PTC vagy NTC/PTC /Pt100 /Termoelem J, K, S vagy 4 20mA/ Relé kimenetek: Kimenet1: relé8(3)a, 250Vac Kimenet2: relé 8(3)A, 250Vac Kimenet3: relé 8(3)A, 250Vac Kimenet4 (XT160D): relé 8(3)A, 250Vac Riasztás: (XT151D), 8(3)A, 250Vac Egyéb kimenet: zümmögõ (választható) Mûködési típus: 1B.; Szennyezési fok: normal; Szoftver osztály: A.; Adattárolás: nem-illékony memóriában (EEPROM). Üzemi hõmérséklet: 0 60 C ( F); Tárolási hõmérséklet: C ( F). Relatív páratartalom: 20 85% (nem kondenzáló) Mérési és szabályozási tartomány: érzékelõtõl függ Pontosság 25 C-on: jobb, mint ±0,5% az egész tartományra vonatkozóan 15. BEKÖTÉSI ÁBRÁK 15.1 XT151D 230V AC VAGY 120V AC VAGY 24V AC Input: 4 20mA Hot-KEY Line 8(3)A250V Analog Out (3)A250V 8(3)A250V 8(3)A250V Alarm LOAD 1 LOAD 2 LOAD 3 Érzékelõ: Pt100=11-10 (12); Termoelem J, K, S= 11(+) - 10(-) 115Vac táp: 1-2; 24Vac táp: XT160D 230V AC VAGY 115V AC VAGY 24V AC Hot-KEY Line 8(3)A250V Analog Out Input: 4 20mA (3)A250V 8(3)A250V 8(3)A250V LOAD 4 LOAD 1 LOAD 2 LOAD 3 Érzékelõ: Pt100=11-10 (12); Termoelem J, K, S= 11(+) - 10(-) 115Vac táp: 1-2; 24Vac táp: 1-2 PTC NTC PTC NTC XT D HU3 XT151D XT160D 4/5

5 16. ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOK Kód Megnevezés Tartomány C/ F Szint Set1 Munkapont1 LS1 US1 0/32 - Set2 Munkapont2 LS2 US2 1/34 - Set3 Munkapont3 LS3 US3 2/36 - Set4 4 Munkapont4 LS4 US4 3/38 - Hy1 Differencia 1 -Full Sc./ Full Sc. -1/-2 Pr1 Hy2 Differencia 2 -Full Sc./ Full Sc. -1/-2 Pr1 Hy3 Differencia 3 -Full Sc./ Full Sc. -1/-2 Pr1 Hy4 4 Differencia 4 -Full Sc./ Full Sc. -1/-2 Pr1 LS1 Minimum Munkapont1 Down Sc./ Set1 min Pr2 LS2 Minimum Munkapont2 Down Sc./ Set2 min Pr2 LS3 Minimum Munkapont3 Down Sc./ Set3 min Pr2 LS4 4 Minimum Munkapont4 Down Sc./ Set4 min Pr2 US1 Maximum Munkapont1 Set1/ Full Sc. max Pr2 US2 Maximum Munkapont2 Set2/ Full Sc. max Pr2 US3 Maximum Munkapont3 Set3/ Full Sc. max Pr2 US4 4 Maximum Munkapont4 Set4/ Full Sc. max Pr2 ouc Kimenet konfiguráció ind= független; dip = függõ ind Pr2 S1C Az 1. kimenet üzemmódja in= Inverz; dir=direkt in Pr2 S2C A 2. kimenet üzemmódja in= Inverz; dir=direkt in Pr2 S3C A 3. kimenet üzemmódja in= Inverz; dir=direkt in Pr2 S4C 4 A 4. kimenet üzemmódja in= Inverz; dir=direkt in Pr2 Ac Rövid követési idejû indítások sec 0 Pr2 késleltetése: on A bekapcsolt állapot minimális hossza sec 0 Pr2 ono Ugyanazon kimenet két egymást követõ min 0 Pr2 bekapcsolása közti idõ ALC Riasztás konfiguráció re=relat.; Ab= abszolut re Pr2 ALL Minimum riasztás (ALC=rE) 0 Start Sc.-Set1 ; 10.0/ 20 Pr2 (ALC=Ab) Start Sc. ALu ALU Maximum riasztás (ALC=rE) 0 Full Sc.-Set / 20 Pr2 (ALC=Ab) ALL Full Scale ALH A riasztás differenciája 0 Full scale 2.0/4 Pr2 ALd Riasztás késleltetése min 15 Pr2 dao Riasztás-késleltetés bekapcsolásnál 0 23h 50min 1.3 Pr2 tba 1 Riasztás relé kiiktatása no; yes yes Pr2 AS 1 Riasztás relé polaritása CL op op Pr2 So1 Az 1. kimenet állapota érzékelõhiba off=nyitott on=zárt off Pr2 So2 A 2. kimenet állapota érzékelõhiba off=nyitott on=zárt off Pr2. So3 A 3. kimenet állapota érzékelõhibaoff=nyitott on=zárt off Pr2 So4 4 A 4. kimenet állapota érzékelõhibaoff=nyitott on=zárt off Pr2 Lci 2 A méréstartomány alsó értéke változó Pr1 áramgenerátoros vagy feszültségkimenetû érzékelõ Uci 2 A méréstartomány felsõ értéke változó Pr1 áramgenerátoros vagy feszültségkimenetû érzékelõ OPb Érzékelõ kalibrálás -Full Sc./ Full Sc. 0.0 Pr1 res Felbontás in=no; de=0,1; ce=0,01 in Pr2 UdM Mértékegység C= C; F= F; változó Pr1 0= C; 1= F; 2=RH; 3=bar; 4=PSI, 5=off PbC Érzékelõ típusa Pt=Pt100; J=tcJ; c= tck; S=tcS; változó Pr1 Ptc=PTC; ntc= NTC; 0-1=0 1V; 10= 0 10V; cur=0 20mA P3F 3. vezeték megléte no=2 vezeték; yes=3 vezeték no Pr2 Aoc 3 Analóg kimenet konfigurálás Pb = érzékelõ; Er = Érzékelõ-Set1 Pb Pr2 LAo 3 Analóg kimenet alsó határérték Down Sc változó Pr2 uao 3 Analóg kimenet felsõ határérték Full sc. változó Pr2 SAo 3 Analóg kimenet biztonság on; off off Pr2 HES Energiatakarékos mód differencia Down Sc./ Full Sc. 0.0 Pr2 i1f Digitális bemenet beállítása c-h / off / AuS / HES / EAL / bal EAL Pr2 i1p A digitális bemenet mûködésmódja cl=zár; op=nyit cl Pr2 did Digitális bemeneti riasztás késleltetése 0 120m 0 Pr2 Adr Soros port címzése RS485 cím 1 Pr2 OnF Kikapcsolási funkció engedélyezése no=letiltva; off=engedélyezve no Pr2 Ptb Parameter table Csak olvasásra -- Pr2 rel Software változat Csak olvasásra --- Pr2 Pr2 Belépés a Pr2 menübe Csak olvasásra 321 Pr1 1 Csak XT151D; 2 Csak 4 20mA vagy 0 1V or 0 10V készülékeknél 3 Csak analóg bemenettel rendelkezõ készülékeknél 4 Csak XT160D XT D HU3 XT151D XT160D 5/5

DIXELL XR20C-XR20D TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/12 DIGITÁLIS TERMOSZTÁT IDÕZÍTHETÕ LEOLVASZTÁSSAL

DIXELL XR20C-XR20D TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/12 DIGITÁLIS TERMOSZTÁT IDÕZÍTHETÕ LEOLVASZTÁSSAL DIXELL XR20C-XR20D TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/12 DIGITÁLIS TERMOSZTÁT IDÕZÍTHETÕ LEOLVASZTÁSSAL 1. ÁLTALÁNOS JELLEGÛ KÖZLEMÉNYEK... 2 A MÛSZERCSALÁD ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA... 3. BESZABÁLYOZÁS... 4.

Részletesebben

SOÓS ÉS TÁRSA RT A XR60C - XR60D - XR70D HÛTÉSVEZÉRLÕ - KEZELÉSI UTASÍTÁS 12/ 1

SOÓS ÉS TÁRSA RT A XR60C - XR60D - XR70D HÛTÉSVEZÉRLÕ - KEZELÉSI UTASÍTÁS 12/ 1 A XR60C - XR60D - XR70D HÛTÉSVEZÉRLÕ - KEZELÉSI UTASÍTÁS 12/ 1 1. ÁLTALÁNOS JELLEGÛ KÖZLEMÉNYEK. 2 A KÉSZÜLÉKCSALÁD ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA. 3. BESZABÁLYOZÁS. 4. HOMLOKLAP. 5. PARAMÉTERLISTA. 6. TELEPÍTÉS, SZERELÉS.

Részletesebben

A Technoblock MIR 90 elektronikus vezérlőegység kezelése és működésének leírása:

A Technoblock MIR 90 elektronikus vezérlőegység kezelése és működésének leírása: A Technoblock MIR 90 elektronikus vezérlőegység kezelése és működésének leírása: A kezelőpanel gombjai ON/OFF gomb: Kamraás gomb: SET gomb: Fel gomb: Le gomb A vezérlő ki/be kapcsolására szolgál. Ne feledje,

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX H5CX Multifunkciós digitális idõrelé Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD-kijelzõ Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

Multifunkciós Digitális Idõrelé

Multifunkciós Digitális Idõrelé Multifunkciós Digitális relé H5CX Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD kijelzõ. Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére (sorkapcsos bekötésû típusok).

Részletesebben

ETC-3000 Hőmérsékletszabályozó

ETC-3000 Hőmérsékletszabályozó 1 O l d a l ETC-3000 Hőmérsékletszabályozó Főbb jellemzők: Az ETC-3000 digitális hőmérsékletszabályozó három csatornás, mellyel ventillátort, kompresszort és fűtőbetétet kapcsol. Kétszenzoros, az egyik

Részletesebben

µ chiller Kompakt hőtésszabályozó Kezelési utasítás

µ chiller Kompakt hőtésszabályozó Kezelési utasítás µ chiller Kompakt hőtésszabályozó Kezelési utasítás Tartalom 1. Általános információk...3 2. A kezelı rész...3 2.1 A kijelzı...3 2.2 Állapotkijelzı...3 2.3 Billentyőzet...4 2.4 Programozás...4 2.5 A billentyők

Részletesebben

JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1

JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1 JUMO dtron 16.1 kompakt mikroprocesszoros szabályozó 1. Oldal Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint Rövid leírás A JUMO dtron 16.1 típusú kompakt mikroprocesszoros szabályozók, 48 mm x 48 mm méretû elõlap-kerettel

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató Dimat UTH - 170 telepítés és útmutató A huzalozás módszere 1. sz. huzalozási módszer A huzalozás módszere 2. sz. huzalozási módszer Funkciókmódosítása és műveletek LÁMPA KIJELZŐ SET lámpa: Ez a lámpa a

Részletesebben

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK Kiegészítők potenciálmentes érintkezőkhöz: 2 x 230V

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

SPDT csatlakozás 24 V AC/DC, 2 A induktív terhelés Normál működés során

SPDT csatlakozás 24 V AC/DC, 2 A induktív terhelés Normál működés során ACLO EC3-D72/D73 Digitális túlhevítés szabályzó Az EC3-D72/3-as túlhevítés szabályzó a Digitális Scroll és hozzá kapcsolódó elektromos adagoló (EX4 6) működését hangolja össze, egy külső szabályzótól érkező

Részletesebben

Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24

Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24 Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24 FX 24 vezérlés programozása Általános bemutatás Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési előírások alapján szerelik, megfelel az EN 13241-1

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat. . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre

Részletesebben

Ne szerelje szét a mérleget! Ha a mérleg hibás működését tapasztalja, lépjen azonnal kapcsolatba a mérleg forgalmazójával!

Ne szerelje szét a mérleget! Ha a mérleg hibás működését tapasztalja, lépjen azonnal kapcsolatba a mérleg forgalmazójával! TELECOM TARTALOM TARTALOM 2 ÓVINTÉZKEDÉSEK 3 ÖSSZESZERELÉS 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Darabszámlálás 8 4. Százalékos mérés 9 5. Mozgó tömeg mérése 10

Részletesebben

FCM szabályzók. Tanúsítvány A termék ISO 9001 minısítéssel rendelkezik

FCM szabályzók. Tanúsítvány A termék ISO 9001 minısítéssel rendelkezik FCM szabályzók 1.0 Bevezetı Az FCM szabályzók a fı fizikai jellemzık (hımérséklet, nyomás, légnedvesség) alapján történı szabályozásra szolgálnak (légkondicionálás, hőtés, főtés). 1.1 Általános jellemzık

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES DYNAMOS 500 és 1000 230V-os TOLÓMOTOR PROGRAMOZÁSA FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a Devireg TM 550 HU Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a leggazdaságosabb energiafelhasználás

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató xx xx xx (PS) Folyamatindikátor Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése...4 1.2. Célcsoport...4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok...4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1.

Részletesebben

ECP200 EXPERT REV ING

ECP200 EXPERT REV ING ECP200 REV. 0108 ING Ff554. Fefeje ECPf200 ECP200 4. oldal 1.1 4. oldal 1.2 5. oldal 1.3 5. oldal 1.4 6. oldal 2.1 6. oldal 2.2 Standard 7. oldal 2.3 9. oldal 3.1 ECP200 10. oldal 4.1 11.oldal 4.2 12.

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz

V2 CITY9 Analóg vezérl egység H gördül kapukhoz V2 CITY9 Analóg vezérlegység H gördül kapukhoz TARTALOMJEGYZÉK FONTOS MEGJEGYZÉSEK...3 MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT...3 A VEZÉRLEGYSÉG LEÍRÁSA...3 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS TÁBLÁZATA...5 MOTORER ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László 44_globe -

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL170 N Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás - A vezérlés 24V-os

Részletesebben

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás S3120 ADATGYŰJTŐ Hőmérséklet és relatív páratartalom adatgyűjtő kijelzővel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató -1- A µc2 egy kompakt elektronikus szabályzó folyadékhőtık és hıszivattyúk szabályozására. Fı funkciók Elpárologtatón, víz be-/kilépési hımérséklet szabályozása Leolvasztás kezelés

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 A felhasználási területek áttekintése..... 5 2.1 KERN EMB 200-3V mérleg KERN YDB-01 fajsúlymérő tartozékkal 6 2.2 KERN

Részletesebben

Kezelési utasítás Single "SBC" vezérlés

Kezelési utasítás Single SBC vezérlés Kezelési utasítás Single "SBC" vezérlés SBC_ungarisch_2_6 Seite 1 von 14 Tartalomjegyzék 1 SBC 2.6 tagolás... 3 2 SBC 2.6 kijelző- és kezelőelemek... 3 2.0 Általános tudnivalók... 3 2.1 Kijelzőmező...

Részletesebben

GT-M1501. HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató

GT-M1501. HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató GT-M1501 HD menetrögzítő kamera (DVR) Használati és beszerelési útmutató Kezelőszervek 1. Le 2. Fel 3. Menü 4. Kék visszajelző LED 5. Piros visszajelző LED 6. Sárga visszajelző LED 7. Micro SD kártya hely

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához

ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához ACNSEM2 Forgalom irányító lámpa vezérlés 2 lámpához FIGYELEM! A készülék telepítését és rendszeres karbantartását szakemberrel végeztesse. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a telepítést megelőzően.

Részletesebben

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 1. Bevezetés Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 2. Biztonság A kézikönyv fontos biztonsági és használati

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

Xenta Szabadon programozható LonWorks alapú szabályozókészülék-család

Xenta Szabadon programozható LonWorks alapú szabályozókészülék-család Xenta Szabadon programozható LonWorks alapú szabályozókészülék-család 27 TAC Xenta 280 Szabadon programozható, LonMark tanúsítvánnyal és kötött bemenetekkel és kimenetekkel rendelkezô szabályozó. A szabályozó

Részletesebben

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT. 1116 Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/204-5468 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja

Részletesebben

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II)

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II) Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II) Elektromos zárakhoz és vagyonvédelmi rendszerekhez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Jellemzők... 4 Választható eszközök a

Részletesebben

H Wake-up light Használati útmutató

H Wake-up light Használati útmutató WL 32 H Wake-up light Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de Magyar Tisztelt

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék TRACO Budapest Kft. MŰSZA ISMERTETŐ Motorvédő relék A motorvédő reléket egyfázisú és háromfázisú motorok védelmére fejlesztették ki. Segítségükkel elősegíthető a motorok hatékony és hibátlan működése.

Részletesebben

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.) Biztonsági előírások: FIGYELMEZTETÉS: Bármely felszerelést, javítást bízzon szakemberre. Mindíg kövesse a telepítési útmutatóban foglaltakat

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. EC 2-311 P220 és EC 2-311 P024. kis méretű digitális hőmérő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. EC 2-311 P220 és EC 2-311 P024. kis méretű digitális hőmérő EC 2-311 P220 és EC 2-311 P024 kis méretű digitális hőmérő Figyelem! Kizárólag professzionális alkalmazásra! Az eszköz szakszerű használatához villamos irányú képesítéssel megszerezhető szakismeret szükséges!

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló heti kapcsoló 0 037 05 6 037 70 4 126 31 Műszaki jellemzők (138. oldal) Szöveges ozási lehetőség, 15 különböző nyelv, könnyű PC alapú ozási lehetőség az AlphaSoft felhasználói, a PC adapter és az adatkulcs

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

Telepítési utasítás ORU-30

Telepítési utasítás ORU-30 TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez

Részletesebben

PANELMÛSZEREK. 2 relé K3GN-NDC DC24V K3GN-NDC-FLK DC24V. 3 tranzisztor K3GN-NDT1 DC24V K3GN-NDT1-FLK DC24V. 2 relé K3GN-PDC DC24V K3GN-PDC-FLK DC24V

PANELMÛSZEREK. 2 relé K3GN-NDC DC24V K3GN-NDC-FLK DC24V. 3 tranzisztor K3GN-NDT1 DC24V K3GN-NDT1-FLK DC24V. 2 relé K3GN-PDC DC24V K3GN-PDC-FLK DC24V Intelligens panelmûszer feszültség, áram, frekvencia méréshez, digitális kijelzés PLC-hez Egyszerû programozás elõlapról, vagy soros vonalon keresztül Jól látható, 5 digites, változtatható színû kijelzõ

Részletesebben

Modul programozási útmutató

Modul programozási útmutató Modul programozási útmutató Programozási módok A modulok a következõ módokon programozhatók: 1) WinLoad vagyonvédelmi rendszerüzemeltetõ szoftver segítségével. A modulok 19,200 baudra (vagy 38,400 baudra

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

Szerelési, üzemeltetési útmutató

Szerelési, üzemeltetési útmutató PULSER triak szabályzó egy- vagy kétfázisú elektromos fűtőelemek folyamatos teljesítmény szabályozására Szerelési, üzemeltetési útmutató ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A PULSER egy-, vagy két-fázisú elektromos fűtőelemek

Részletesebben

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Mhouse_WU2_20031210 Használati és telepítési útmutató ELÉRHETÕSÉGÜNK A gyártó és az importõr nem vállalnak felelõsséget a nem megfelelõ használatból eredõ anyagi és személyi károkért! A gyártó az adatok

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

Fan-coil termosztátok LCD kijelzővel

Fan-coil termosztátok LCD kijelzővel 3 058 RDF210, RDF210.2, RDF210/IR, RDF210.2/IR Fan-coil termosztátok LCD kijelzővel 7-napos időprogrammal RDF210 2-csöves fan-coil rendszerekhez DX típusú hűtőkompresszorokhoz Kimenet 2-pont működésű (BE/KI)

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Leírás szelepkarakterisztika beállítási lehetőség; az áramlási karakterisztikát változtatni lehet lineárisról logaritmikusra és fordítva. energiamegtakarító,

Részletesebben

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Használati útmutató 1. Biztonságra vonatkozó információk Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, valamint egyéb sérülést, illetve a mérőműszer vagy berendezés

Részletesebben

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezérlőegység 900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...3 MUNKAESZKÖZÖK...3 TECHNIKAI ADATOK...4 ÁTTENTŐ ÁBRA...5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK...6 PROGRAMOZÁS...7 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK...8

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító

Részletesebben

XC807M - XC811M - XC907M - XC911M SZÁMÍTÓGÉPESVEZÉRLÉSCSOPORTAGGREGÁTOK RÉSZÉRE

XC807M - XC811M - XC907M - XC911M SZÁMÍTÓGÉPESVEZÉRLÉSCSOPORTAGGREGÁTOK RÉSZÉRE XC807M - XC811M - XC907M - XC911M SZÁMÍTÓGÉPESVEZÉRLÉSCSOPORTAGGREGÁTOK RÉSZÉRE 1. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ TUDNIVALÓK 2 1.1 Mielőtt a kézikönyvet használatba venné, az alábbiakat figyelmesen olvassa el! 2 1.2

Részletesebben

SMP 1000B Autóriasztó Használati útmutató

SMP 1000B Autóriasztó Használati útmutató SMP 1000B Autóriasztó Használati útmutató Tartalomjegyzék Funkciók Ikonok az LCD kijelzőn Energiaszint kijelzése Alap funkciók Hang/fény riasztás beállítása Néma riasztás beállítás Hatástalanítás Autókeresés

Részletesebben

SZERVIZ-MÓD ESSE-N /A.S. 1 October 2002

SZERVIZ-MÓD ESSE-N /A.S. 1 October 2002 SZERVIZ-MÓD ESSE-N /A.S. 1 Funkciók Kezelöi mód Nyomja meg a BE/KI gombot Válassza ki a programot Ha szükséges válasszon választó gombot (pl. idözítés) Installáló mód (regenerációs szint stb.) Nyomja meg

Részletesebben

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv KFP-CX3 Telepítési kézikönyv P/N 501-419122-1-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2013 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben

KIT-BOB24 1 KIT-BOB24. Használati és üzembe helyezési utasítás

KIT-BOB24 1 KIT-BOB24. Használati és üzembe helyezési utasítás KIT-BOB24 1 KIT-BOB24 Használati és üzembe helyezési utasítás KIT-BOB24 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

BRAIN vezérlés oldal: 1 összes: 8

BRAIN vezérlés oldal: 1 összes: 8 BRAIN vezérlés oldal: 1 összes: 8 VEZÉRLÉS BRAIN vezérlés oldal: 2 összes: 8 BRAIN vezérlés oldal: 3 összes: 8 BRAIN vezérlés bemeneti és kimeneti funkciói Kapcsok Funkció Leírás 1-2-3 Táp Bemenet 230Vac

Részletesebben

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU Használati Utasítás Precíziós mérleg HU 1 HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 Minőségi tanusítvány... 8 3 Alapvető információk... 9 3.1 Megfelelő használat.... 9 3.2 Helytelen használat 9 3.3 Jótállás.....

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTA- SÍTÁS. Mikroprocesszorvezérelt rendszerszabályozók szolártermikus berendezésekhez SOLAREG II. GENIUS plus. Fontos!

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTA- SÍTÁS. Mikroprocesszorvezérelt rendszerszabályozók szolártermikus berendezésekhez SOLAREG II. GENIUS plus. Fontos! SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTA- SÍTÁS Mikroprocesszorvezérelt rendszerszabályozók szolártermikus berendezésekhez SOLAREG II GENIUS plus Fontos! Kérjük, a készülék beszerelése és használata előtt gondosan

Részletesebben

Műszerkönyv iforks típusú mérleges villa targoncákhoz

Műszerkönyv iforks típusú mérleges villa targoncákhoz Műszerkönyv iforks típusú mérleges villa targoncákhoz Dátum: 2009. október Kód: MŰH DocNr.: Ravas iforks/ 2009 / SW /1. változat Érvényesítve:... Dátum:.. A jövőbeni tájékozódás érdekében kérem, tartsa

Részletesebben