SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015.

2 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, ÉS A TANULÓK EZZEL KAPCSOLATOS KÖTELESSÉGEI AZ ISKOLA MUNKARENDJE Nyitva tartás és gyülekezés Csengetési rend A szünetek rendje: Tanítási órák rendje Tanulók megjelenése, felszerelése TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE Jelentkezés és részvétel Az étkezés rendje A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK AZ ISKOLA BERENDEZÉSI TÁRGYAINAK, FELSZERELÉSÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES RENDELKEZÉSEK... 6 II. JOGOK, KÖTELESSÉGEK, HIÁNYZÁSOK TANULÓI JOGOK TANULÓI KÖTELESSÉGEK A TISZTSÉGVISELŐ TANULÓK FELADATAI A DIÁKÖNKORMÁNYZATTAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK HIÁNYZÁSOK ÉS AZ IGAZOLÁS RENDJE... 8 III. A TANULÓK JUTALMAZÁSA, FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE A JUTALMAZÁS FORMÁI: FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLA MINŐSÍTÉSI RENDSZERE MAGATARTÁSBÓL AZ ISKOLA MINŐSÍTÉSI RENDSZERE SZORGALOMBÓL IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK VAGYON-, BALESETVÉDELEMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 12

3 3 Az iskola neve: Szárcsa Általános Iskola Címe: Budapest, Szárcsa u OM azonosító: BEVEZETŐ Az iskolánk házi rendje, a nevelési- oktatási intézmények működését meghatározó jogszabályok és törvények alapján készült el évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (25. (2), (3), (4), 46. (1/c, h), 48. (1), (4/d), 50. (1), 58. (1), 70. (2/g), 72. (5/a). 20/2012.(VIII.31. ) EMMI rendelet 5. (1/g, h,), (2/g), 16. (3), 24. (6), 51. (2),(10), 82. (3),(4), 117. (1), 120. (3), 121. (7), 122. (9), 129. (1). 11/1994.(VI 8.) MKM rendelet A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak. A Házirend előírásai minden olyan esetben érvényesek, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. A Házirend betartása minden tanuló kötelessége a törvény 12. (1) bekezdés h) pontja alapján. A Házirendet minden iskolánkba járó gyermek megkapja beiratkozáskor. A házirend rövidített változatot minden tanuló megkapja minden tanév elején. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában. A Házirendet kifüggesztjük az aulában a DÖK faliújságon, az osztálytermekben, illetve a tanári szobában. I. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezzel kapcsolatos kötelességei 1. Az iskola munkarendje 1.1. Nyitva tartás és gyülekezés Az iskolába a tanítás kezdete előtt legkésőbb 10 perccel meg kell érkezned. Reggeli ügyelet időpontja: órától gyülekező az udvaron, rossz idő esetén az aulában kor az ügyeletes tanár irányításával vonulhatsz fel a tantermedbe. Szüleid várakozási helye tanítás előtt az iskola aulája, illetve udvara. A tanítást követően az iskola aulájában vagy az iskola épülete előtt várhatnak rád.

4 Csengetési rend A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: Beszélgető kör: 8.00 órától 8.15 óráig, utána 5 perces szünet 1. tanóra: 8.20 órától 9.05 óráig, utána 10 perc szünet, 2. tanóra: 9.15 órától óráig, utána 15 perc szünet, 3. tanóra: órától óráig, utána 15 perc szünet, 4. tanóra: órától óráig, utána 10 perc szünet, 5. tanóra: órától óráig, utána 10 perc szünet, 6. tanóra: órától óráig, Az ebédelés az utolsó tanítási óra után történik a napközi vezető felügyeletével. Tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szüleid személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével hagyhatod el A szünetek rendje: A 10 perces szüneteket az iskola épületében töltsd el. A 15 perces szünetet jó idő esetén, az udvaron töltöd, rossz időben, az aulában. Csengőszóra az órára előkészített felszereléssel fegyelmezetten várd az órát tartó tanárt az osztálytermedben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel (+ ellenőrző könyv, üzenő füzet) léphetsz be. Tartsd be az ellenőrző könyvvel kapcsolatos szabályokat, melyekről az osztály az osztályfőnök vezetésével közösen dönt Tanítási órák rendje Az iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd. Köteles vagy biztosítani társaidnak a nyugodt körülmények közötti tanulásra, munkára való jogát. Az ülésrendet a szaktanár határozza meg. A tanítási órán senki nem hagyhatja el a tantermet, ezért óra előtt minden felszerelési tárgyat és az ellenőrzőt is vidd magaddal Tanulók megjelenése, felszerelése Megjelenésed, felszerelésed legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Az ünnepélyeken és vizsgákon viselj ünneplő ruhát sötét nadrág / szoknya, fehér ing / blúz. Testnevelési órákon csak az előírt tornafelszerelésében vehetsz részt: Szárcsa póló, rövidnadrág / tornadressz, melegítő, kinti és benti váltócipő, váltózokni. Az iskola a munkahelyed, ezért megjelenésed legyen mértéktartó! Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszereléseket hozhatod be. Egyéb eszközök használata tilos. Ne hozz magaddal kárt okozó eszközöket pl. alkoholos filctoll, zsebkés, stb. Ezeket elzárjuk, és csak szüleidnek adjuk vissza. Ne legyen nálad nagyobb összegű zsebpénz, értékes tárgy, óra, rádió, diktafon, mp3-lejátszó, hangfal stb. Ezek elvesztéséért,

5 5 megrongálódásáért az iskola nem vállal felelősséget. Értékeidet biztonságosan a bérelt értékmegőrzőben tárolhatod. Az iskola területén és épületében nem hallgathatsz hangosan zenét, légy tekintettel iskolatársaidra és könyezetedre. Az aktuális befizetésekre hozott pénzt (névvel, osztállyal ellátott borítékban) minél előbb add le az iskolatitkárnak vagy osztályfőnöködnek. Mobiltelefonodat 8 óra előtt kikapcsolt állapotban hozhatod be az iskola épületébe. Sem a tanítási órákon, sem az iskolában tartott foglalkozásokon (korrepetálás, ünnepségek, tanulószoba, napközi, egyéb rendezvények), sem a szünetekben nem használhatod. Ha nem tartod be ezt a szabályt, telefonod - általad kikapcsolt állapotban - a páncélszekrénybe kerül elzárásra, és csak szüleidnek adjuk vissza. 2. Tanórán kívüli foglalkozások rendje 2.1. Jelentkezés és részvétel A délutáni napközis, iskolaotthonos, tanulószobás, stb. foglalkozások tanítási napokon az utolsó óra után kezdődnek és 17 óráig tartanak Ezekről csak szüleid írásbeli kérésére kapott igazgatói engedéllyel maradhatsz távol. Egyéb esetben csak szüleid írásbeli nyilatkozata vagy telefonos kérése alapján távozhatsz el az iskolából. Csak tanári felügyelettel maradhatsz az iskola épületében a tanítás befejezése után. Az utolsó óra után nem tartózkodhatsz az osztálytermedben sem Az étkezés rendje Köteles vagy az étterem rendjét és a civilizált étkezés szabályait betartani. Ellenkező esetben a rendbontó magatartásod fegyelmi intézkedést von maga után (utolsóként ebédelsz). Az utolsó tanítási órát követően ( ), az iskolai SZMSZ szabályozza az étkezés rendjét. 3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások Tilos alkoholt, energiaitalt, drogot, cigarettát, rágógumit behoznod, fogyasztanod és használnod az iskola területén, illetve az iskola által szervezett programokon. Az udvaron és a pályán, valamint az iskola egész területén tilos kerékpároznod, gördeszkáznod. Kerékpárodat lezárva helyezd el a kerékpártárolóban a tanítás megkezdése előtt. Az iskola területén úgy viselkedj, és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a magad, se társaid testi épségét. Ajánljuk, hogy viselj váltócipőt az épületben az egészség és a tisztaság megőrzése érdekében. Az egész iskola területén tilos rágógumit rágnod és testékszereket viselned. Minden tanév első napján Tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatást tartunk, megbeszéljük az egészséges életmódra vonatkozó szabályokat, melyek az intézmény minden tanulója és dolgozója számára kötelező érvényűek.

6 6 4. Az iskola berendezési tárgyainak, felszerelésének védelme érdekében szükséges rendelkezések Kötelességed, hogy ügyelj az épület, a tanterem tisztaságára, padodban, magad körül rendet tarts, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd, a tantermi padokat és székeket tartsd tisztán, ne firkáld össze, ne rongáld, amennyiben szándékosan rongálod meg, akkor neked kell a kárt helyrehozni, (padokat, székeket lemosni) az adott szaktanárnak, osztályfőnöknek megmutatni. rendeltetésszerűen használd az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit. A gondatlanságból vagy szándékosságból okozott kárt szüleidnek meg kell térítenie a közoktatási törvény a szerint. ha apró meghibásodást, kárt észlelsz, azonnal jelentsd a legközelebbi tanárnak. a személyes holmidra neked kell vigyáznod. Ha elhagyod a tantermet, felszerelésed tedd a táskádba. A behozott tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. II. Jogok, kötelességek, hiányzások 1. Tanulói jogok Mint iskolánk diákjának, a beíratásod napjától, a tanulói jogviszony létrejöttének időpontjától jogod van ahhoz, hogy: részesülj: - az adottságaidnak, a képességeidnek, az érdeklődésednek megfelelő nevelésben és oktatásban, - egészségvédelemben, tűz-, baleset- és munkavédelemben, - érdemi tájékoztatásban az igénybe vehető támogatásokról, igénybe vedd: - tanáraid segítségét és az iskola felszerelését, létesítményeit, - a napközi otthoni, tanulószobai, ellátást, - az egészségügyi, étkezési szolgáltatást, - a diákjuttatásokat, kedvezményeket, biztosítást, - az iskola kerékpár-tárolóját. Kerékpárodat saját lakatoddal zárd le. - az étkezési térítési díjakat az önkormányzat rendelete alapján, - családod anyagi helyzetétől függően az ingyenes tankönyvellátást. A kedvezményről az iskola gyermekvédelmi felelőséhez benyújtott dokumentumok alapján dönt az iskola igazgatója. A normatív kedvezményezett birtokában lévő tankönyv az iskolai könyvtár tulajdona, a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kaphatja meg a tanuló. A szülő köteles a tartós használatra készült, az iskola könyvtárából kölcsönzött tankönyvek értékét rongálás, illetve elvesztés esetén az iskolának megtéríteni a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 59 paragrafusa alapján. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést.

7 7 Kérünk, a nyolcadik osztály elvégzése után ajándékozd régi tankönyveidet az iskola könyvtárának. részt vegyél: - a diákönkormányzat munkájában. Választhatsz és választható vagy minden tanulói közösségi tisztségre, - magatartásod és szorgalmad havi értékelésében, és véleményt mondhass az osztály munkájáról, lehetőséged van - minden osztályzatodat ismerni és dolgozatodat kijavítva készhez kapni 10 munkanapon belül (kivéve a szaktanár akadályoztatása esetén). - információt kapni a témazáró dolgozat témájáról és időpontjáról egy héttel a dolgozat megírása előtt a szaktanártól. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. - arra, hogy ne feleljél, ne írjál hiányzásod esetén dolgozatot a hiányzásod alatt tanult tananyagból a visszatérésed utáni első órán. Hosszabb hiányzásod esetén (3-4 szakóra) a szaktanárokkal beszéld meg a tananyag pótlásának módját. - arra, hogy szüleid minden veled kapcsolatos információt megismerjenek a mozanaplón keresztül. 2. Tanulói kötelességek Mint iskolánk diákjának kötelességed, hogy: tartsd be a házirendet, az iskolai szabályokat az iskolában és az iskolán kívül szervezett programokon is. korodnak megfelelő ruházatban, ápolt külsővel jelenj meg. Megjelenésed ne legyen kihívó. az iskolai ünnepélyeken az alkalomnak megfelelő külsővel jelenj meg, minden órára pontosan és felkészülten érkezz és hozd magaddal az órára szükséges összes felszerelést, az ellenőrző könyvedet és az üzenő füzetedet, az ellenőrző könyve írd be a jegyeidet és írasd alá a szaktanárral, üzenődet és ellenőrződet rendszeresen mutasd meg és írasd alá szüleiddel, részt vegyél az iskolai és kerületi versenyeken, pályázatokon; szerepelj a rendezvényeken az iskolánkat képviselt versenyekre való jelentkezésed után nem léphetsz vissza, csak is szülő által kért és igazolt indokkal késés, hiányzás esetén a te feladatod a tananyag pótlása. aktívan részt vegyél az iskola életében, az iskolai rend megtartásában, a programok megszervezésében és lebonyolításában (ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények). tartsd meg az iskolai Házirendben, SZMSZ-ben foglaltakat. 3. A tisztségviselő tanulók feladatai A hetesek az osztályközösség határozata alapján váltják egymást. Az osztály két hetese munkamegosztásban dolgozik. Feladataikat közös megegyezés alapján megosztják egymással Egyéb feladatokat az osztályközösség döntése alapján látnak el (tábla letörlése, hiányzók jelentése, szivacs, kréta biztosítása, stb.).

8 8 4. A diákönkormányzattal kapcsolatos rendelkezések A közoktatási törvény 48. -a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt, demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében. Az iskolai diák- önkormányzat SZMSZ-e nem lehet ellentétes az iskola Házirendjével. Ellenkező esetben a nevelőtestület nem hagyhatja jóvá. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: helyiség az önkormányzati megbeszélésekhez, önkormányzati faliújság. A osztályközösségek által választott diákvezetők képviselik diáktársaik érdekeit a diákönkormányzati gyűléseken. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. A diákönkormányzat évenként egy tanításnélküli nap programjáról dönt, amelyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről. A 11/1994. (IV. 8.) MKM. rendelet 31.. (1) bekezdésében szabályozott kérdésekben a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számít a diákok 51%-a. 5. Hiányzások és az igazolás rendje Egy tanévben összesen 3 nap vagy 15 óra távolmaradást a szüleid igazolhatnak. Távolmaradásodra a szüleid írásos kérésére az osztályfőnököd ad engedélyt Ezen túlmenően bárminemű hiányzásról orvosi, vagy hatósági igazolást kell hoznod, és azt át kell adnod az osztályfőnöködnek vagy az első órát tartó tanárnak a hiányzást követő első tanítási napon. Az orvosi igazolást alá kell íratnod szüleiddel. Hosszadalmas hiányzásod esetén szüleidnek 5 munkanaponként le kell adni osztályfőnöködnek a távolmaradást igazoló orvosi papírokat. Távolmaradásodat szüleidnek 24 órán belül be kell jelenteniük telefonon, mozanaplón, e- mailen keresztül vagy személyesen az osztályfőnöknek. Ellenkező esetben hiányzásod 3 nap után igazolatlannak minősül. Az étkezés lemondását csak a bejelentett hiányzás esetén tudjuk elfogadni. Három egybefüggő napot meghaladó hiányzásodat (üdülés, hosszabb utazás, stb.) az igazgató engedélyezheti. Távol maradni csak az engedély megszerzése után lehet. Bejelentés, vagy engedély nélküli hiányzás igazolatlannak tekintendő. Vitás esetben az igazgató dönt. Igazolatlan mulasztásod esetén az iskola felszólítja szüleidet a tankötelezettségi törvény betartására. Ha egy tanévben 10 óránál több igazolatlan órád gyűlik össze, az igazgató jelentést tesz a gyámhatóságnak. Az igazolatlan hiányzás súlyos következményeket von maga után. Nem iskolai versenyeken való részvétel, illetve a nyolcadik osztályosok iskolalátogatása esetén csak szüleid előzetes írásbeli kérése alapján igazoljuk hiányzásodat. Amennyiben a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezel meg időben, ezt igazolnod kell. Késésed esetén a késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a 45 percet,

9 9 késésed igazolt, vagy igazolatlan órának minősül az igazolás függvényében. Az iskolába való megérkezésedkor késés esetén is a tanórára be kell menned. Nyolcadikos tanulóknak három középiskola látogatása lehetséges igazoltan a szülők előzetes írásbeli vagy telefonon történő bejelentése alapján. III. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések, magatartás, szorgalom értékelése A házirend előírásain túl az udvariasság és kölcsönös megbecsülés Íratlan szabályai is mindig köteleznek. Az általános emberi együttműködési szabályokat tartsd meg. Tartsd tiszteletben a társak, a pedagógusok emberi méltóságát, az önbíráskodás nem megengedett magatartás. Tanúsíts tiszteletet tanáraid, valamint az iskola alkalmazottai iránt (Illendő köszönés, előzékenység, stb.). Társaiddal való kapcsolatodat a mértéktartás, a tisztelet és a felelősségérzet hassa át. Becsüld meg és segítsd őket, legyél mindig jóindulatú, fegyelmezett, udvarias, előzékeny. 1. A jutalmazás formái: Elismerünk és értékelünk minden jó szándékú törekvést, még akkor is, ha az eredmény nem a legmegfelelőbb. Elismerünk és értékelünk minden jól végrehajtott munkát, minden dicséretre méltó cselekedetet, örülünk a sikernek. Jutalomban részesülhetsz, ha: - példamutató a magatartásod és szorgalmad - képességeidhez mérten jó tanulmányi eredményt érsz el - példamutató közösségi munkát végezel - iskolai ill. iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön veszel részt, - hozzájárulsz az iskola hírnevének megőrzéséhez A jutalmazásod formái: szóbeli dicséret írásbeli dicséret: - osztályfőnöki dicséret elismerésre méltó tevékenységedért adható - szaktanári dicséret egy-egy tantárgyban elért kimagasló tevékenységedért, eredményedért adható - könyv, ill. tárgyjutalom versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon való részvételedért adható - DÖK vezetőségének dicsérete a diák-önkormányzati munkában való aktív részvételedért adható - igazgatói dicséret kimagasló teljesítményedért adható - nevelőtestületi dicséret az egész tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményedért adható

10 10 - Szárcsa-díjban részesülhetsz, ha példamutató a magatartásod és tanulmányi átlagod 4,5 feletti a tanév során, ha kerületi, budapesti, országos versenyeken eredményesen szerepelsz, ha közösségi munkád segítőkész, aktív. Ezt a díjat a tantestület véleménye alapján kaphatod meg. - Szárcsa-díjat kaphat az a szülő, aki hosszú éveken keresztül nagymértékben támogatta az iskola nevelő-oktató munkáját. - Az Év Tanulója címben akkor részesülhetsz, ha példamutató magatartásod, jó tanulmányi eredményed és közösségi munkád alapján diáktársaid javasolnak rá.a díjazottat diáktársai titkos szavazással választják ki. csoportos dicséret: - a tanév legjobb magatartású osztálya oklevélben részesülhet a tantestület a tantestület döntése értelmében - a tanév legszorgalmasabb osztálya oklevélben részesülhet a tantestület döntése értelmében. 2. Fegyelmező intézkedések A házirend elleni vétséget és az iskola szellemiségét sértő viselkedést a fokozatosság elve alapján ítéli meg. Indokolt esetben a vétség súlyának megfelelően kimaradhatnak fokozatok. Fegyelmi büntetésben részesülsz, ha folyamatosan nem teszel eleget tanulmányi kötelezettségeidnek, megszeged a Házirend előírásait, igazolatlanul mulasztasz, ártasz az iskola hírnevének, A büntetés formái Szóbeli figyelmeztetés: - óraközi szünetekben és iskolai rendezvényeken történő rendbontásért - DÖK vezetősége előtti beszámoltatás óraközi szünetekben és iskolai rendezvényeken történő sorozatos rendbontásért. Írásbeli figyelmeztetés: - szaktanári figyelmeztető a házirend előírásait megszegő magaviseletedért - szaktanári intő a házirend előírásait sorozatosan megszegő magatartásodért - osztályfőnöki figyelmeztető a házirend előírásait megszegő magaviseletedért - osztályfőnöki figyelmeztetés az ellenőrző 3x. - osztályfőnöki intő a házirend előírásait sorozatosan megszegő magatartásodért - igazgatói figyelmeztetősúlyos vétség elkövetéséért - igazgatói intő sorozatos súlyos vétség elkövetéséért - fegyelmi büntetés, ha kötelességeidet tudatosan és kiemelkedően súlyosan megszeged Fegyelmi: - kirívó tevékenység esetén egyből fegyelmit von maga után A fegyelmi büntetések a következők: megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés másik iskolába a törvény előírásai alapján. A fegyelmi eljárás megkezdése előtt az iskola biztosítja az egyeztető eljárás lehetőségét a kötelességszegő és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozására. Ennek szabályait az iskola SZMSZ-ben fektettük le.

11 11 A fegyelmi vétséget tilos érdemjeggyel, a tanuló tanóráról való kiküldésével szankcionálni. 3. Az iskola minősítési rendszere magatartásból A magatartás és szorgalom osztályzat megállapítása havonta történik az osztályfőnöki órákon az osztályközösség közös és a tanulók önértékelésével az osztályfőnök egyéni elbírálása alapján. A félévi, év végi érdemjegyet az osztályozó értekezleten az osztályfőnök javaslatára az osztályban tanító tanárok közössége határozza meg. Magatartásod példás, ha - felelősségérzettel vagy a közösség iránt, megtartod a házirendet, és arra törekszel, hogy mások is megtartsák - önként vállalsz munkát a közösségért, és azt megbízhatóan teljesíted, - törekszel az önnevelésre, - nincs fegyelmi büntetésed, Jó, ha: - az előbbi feltételeknek nem felelsz meg kifogástalanul, de fegyelmi büntetésed és igazolatlan hiányzásod nincs, esetleg egy írásbeli figyelmeztetésed van. Betartod az együttélés szabályait. Változó, ha: - az iskolai szabályokat időnként megszeged, de nem követsz el súlyos vétséget. - egynél több írásbeli figyelmeztetőd, intőd van, (maximum 4) - igazolatlan hiányzásod van (maximum 3 óra), - tudatosan, rendszeresen késel a tanítási órákról (maximum 5 alkalommal) - a Házirend ellen ismételten vétesz, - ruházatod, hajviseleted nem a házirend előírásainak megfelelő Rossz, ha: - öt vagy annál több írásbeli figyelmeztetőd vagy intőd van, - igazgatói figyelmeztetésed vagy intőd van, - igazolatlan hiányzásod van (4 vagy több óra), - tudatosan, rendszeresen késel a tanítási órákról (ötnél több alkalommal) - a Házirend ellen súlyosan, tudatosan vétesz. 4. Az iskola minősítési rendszere szorgalomból Szorgalmas példás, ha - kötelességeidet pontosan teljesíted és képességeidnek megfelelően, megbízhatóan készülsz a tanítási órákra, - megbízhatóan készülsz a tanítási órákra, - tevékenyen részt veszel a tanórák és a közösség munkájában, - rendben tartod iskolai felszerelésedet és azt gondosan, mindig elhozod a tanórákra - írásod gondos és munkáid külalakja rendes, Jó, ha: - a fent említetteknek nem felelsz meg kifogástalanul, de súlyosan nem vétesz ellene, - általában felkészülten veszel részt az órákon, felszerelésed rendszerint hiánytalan Változó, ha - kötelességeidet rendszeresen elmulasztod, a fent említettek valamelyike ellen súlyosan vétesz és emiatt írásbeli figyelmeztetést kapsz,

12 12 - nem mindig veszel részt felkészülten az órákon, felszerelésed gyakran hiányos, munkád pontatlan, feladataid hiányosak nem gondos, Hanyag, ha - az előbbiek közül több ellen súlyosan vétesz, és ezért osztályfőnöki vagy igazgatói büntetést kapsz - rendszeresen nem készülsz, hiányos a felszerelésed és a kötelező feladatokat sem végzed el. Az a tanuló, aki megszegi a házirendet, először figyelmeztetésben, ismételt megszegés esetén súlyosabb fegyelmi büntetésben részesül. IV. Egyéb rendelkezések 1. Vagyon-, balesetvédelemi és kártérítési felelősség A behozott tárgyakért az iskola dolgozói nem vállalnak felelősséget. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz, a kárt meg kell téríteni a közoktatási törvény 59. -a szerint. Minden tanuló rendelkezik balesetbiztosítással. V. Záró rendelkezések A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére csak a nevelőtestület fogadja el (nem ruházhatja át ezt a jogkörét), a diákönkormányzat véleményének kikérésével. A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Elősegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, szabályozza a belső rendet, ezért követése kötelező mindenki számára. A házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, a diákönkormányzat vezetője és a szülői munkaközösség képviselője. A Házirend, iskolánk Pedagógiai Programja, SZMSZ megtekinthető az iskola honlapján, az osztályok e- mail címén (információt adunk a dokumentumokkal kapcsolatban), valamint az igazgatói irodában Az iskolavezetés biztosítja a dokumentum nyilvánosságra hozatalát és átadását minden beiratkozó diák számára. A Házirend ismeretét, tudomásulvételét, elfogadását a diákok és a szülők az ellenőrzőben aláírásukkal igazolják minden tanév elején. Az iskola valamennyi tanára és dolgozója szintén aláírásával fogadja el a Házirendben foglaltakat. A Házirend minden tanévben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. A Házirend a fenntartó határozatában rögzítettek szerint lép hatályba. Az osztályozó vizsga rendjét az iskolai SZMSZ, a tanulmányok alatti vizsgák rendjét az iskola Pedagógiai Programja szabályozza. Ha az iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt, melyre az érintett szülőket az előírásnak megfelelően meghívjuk. Budapest, DÖK segítő pedagógus Igazgató SZMK-vezető

Házirend Kivonat. Bevezető

Házirend Kivonat. Bevezető Házirend Kivonat Bevezető A közoktatásról szóló törvény 40. (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND

Hunyadi János Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND A. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége. B. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény Készült: 2009. augusztus 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. igazgató l. oldal Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2013. 1 Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2010. Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013.

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. 1 1. A házirend szabályainak alapja: 1.1 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 2012. szeptember

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND 1 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben