Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és november 29. napján tartandó nyílt ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére"

Átírás

1 Tárgy: BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) Melléklet: Meghívott(ak): Tárgyalja: Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 29. napján tartandó nyílt ülésére Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának év III. negyedévi gazdálkodásáról évi költségvetés III. negyedévi táblái Kiss Mária, könyvvizsgáló Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai / TÖT A költségvetés módosítás rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta dr. Nánássy Elek jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87- (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve jogszabályi előírások alapján számot kell adni a Képviselő Testületnek a költségvetés III. negyedéves helyzetéről, alakulásáról szeptember 30-i fordulónappal. Ennek megfelelően Balatonkenese Város Önkormányzatának év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. Balatonkenese Város Önkormányzata a évi költségvetését a 5/2012. (III.09.) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el. A tervezett bevételi főösszeg: e Ft. A ¾ éves teljesítés: e Ft (82,2 %). A tervezett kiadási főösszeg: e Ft. A ¾ éves teljesítés: e Ft (64 %). Költségvetési hiány: e Ft. Kippkopp óvoda Ezen a tételen számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak és részmunkaidőben dolgozott közalkalmazott munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát és a felmentett közalkalmazott juttatását. 1

2 A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (453 eft), gyógyszer, könyv és folyóirat beszerzés (46 eft), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (584 eft szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer és egyéb készlet ( 523 e Ft), munkaruha beszerzés (175 eft), telefonköltség (104 eft), az internet díja (195 eft), kommunikációs szolgáltatás (138 eft), szállítás (26 eft), karbantartás (273 e Ft, fűtéskarbantartás, konyha karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (62 eft), egyéb üzemeltetés (437 eft postaköltség, rágcsálóírtás, hulladékszállítás) belföldi kiküldetés (77 eft), reprezentáció és reklám (25 eft) valamint adók, díjak (15 eft) nem jelentősek. Kiemelkedő kiadások az élelmiszer beszerzésének költségei ( eft), a gázdíj (3 843 eft), villamosenergia díja (606 eft), vízdíj (587eFt), áfa (5 647 eft), egyéb dologi (1 412 eft pályázati továbbképzés, tanfolyam), szellemi tevékenység (1 302 eft logopédia szolgáltatás, orvosi vizsgálat) kifizetői adó (434 eft rehabilitációs hozzájárulás). Beruházásként számítógép és az élelmezési program (342 eft), a TÁMOP-s számítógép és tárgyaló asztal (984 eft), valamint a felújítások között a radiátor került megvásárlásra (81 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az élelmiszer túlszámlázás visszafizetése, terembérlet, kamatjóváírás (184 eft), a külső, azaz felnőtt étkezési bevételek e Ft, ebből a TSZSZI e Ft-ot fizetett be; napközis étkezési díjak eft, ebből Küngös Önkormányzata 252 eft-ot, míg Balatonkenese 413 eft-ot fizetett gyermekkedvezményben részesített iskolások után; óvodások étkezési bevételei eft, ebből Küngös Önkormányzata 92 eft-ot, míg Balatonkenese 27eFt-ot fizetett; bölcsődei étkezési bevételek 225 eft ebből Balatonalmádi Önkormányzata 16 eft-ot fizetett valamint a kiszámlázott termékek áfája és áfa visszatérítés 4 242eFt. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel ( eft). A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől bejáró gyerekre 599 eft támogatást kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TÁMOP pályázat eft támogatását könyveltük le. A Kippkopp Óvoda bevételi előirányzatai e Ft-ra, (85 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (75,3%) teljesültek. 2

3 Balatonvilágosi tagóvoda között számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer és könyv beszerzés (47 eft), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (193 eft szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer ( 90 e Ft), munkaruha beszerzés (90 eft), telefonköltség (14 eft), az internet díja (70 eft), gázdíj (341 eft, villamos energia díja (41 eft), vízdíj (198 eft), karbantartás (77 e Ft, bútor karbantartása), egyéb üzemeltetés (30 eft postaköltség, foglalkozási eü., virágföld) valamint tanfolyamok, továbbképzés (135 eft), szellemi tevékenység (295 eft logopédia, pedagógiai terápia szolgáltatás), belföldi kiküldetés és reklám (12 eft). Kiemelkedő kiadások a vásárolt élelmezés beszerzésének költségei (9 610 eft), áfa (2 893eFt). Intézményi működési bevételek között került elszámolásra napközis étkezési díjak eft, ebből Balatonvilágos Önkormányzata 499 eft-ot fizetett gyermekkedvezményben részesített iskolások után. Az óvodások étkezési bevételei 756 eft, ebből Balatonvilágos Önkormányzata 230 eft-ot fizetett, valamint a kiszámlázott termékek áfája 700 eft. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel eft. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől bejáró gyerekre eft, kistelepülési tagintézményi támogatásra 559 eft, tagintézményi támogatásra eft támogatást kaptunk. Balatonvilágos Önkormányzatától nem érkezett átadott pénzeszköz önkormányzatunkhoz. A Balatonvilágosi tagóvoda bevételi előirányzatai e Ft-ra, (36,3%), a kiadási előirányzati e Ft-ra (61,1%) teljesültek, mivel június 30-án megszűnt a társulás. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevők juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. 3

4 A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (442 eft), könyv, tankönyv és folyóirat beszerzés (587 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (21 eft), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (30 eft), készletbeszerzés (86 eft), telefonköltség (105 eft), az internet díja (137 eft), kommunikációs szolgáltatás (47 eft), bérleti díj, (140 eft pályabérlés, szőnyegbérlés), karbantartás (495 e Ft, kazánkarbantartás, tanterem, tárgyaló karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (43 eft), vásárolt közszolgáltatás (124 eft úszás pályahasználati díja), belföldi kiküldetés (313 eft), reprezentáció (47 eft) szellemi tevékenység (663 eft logopédia szolgáltatás, továbbképzés), valamint adók, díjak (65 eft nevezési díj). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 877 eft), a gázdíj (5 713 eft), villamosenergia díja (1 466 eft), vízdíj (446 eft), egyéb üzemeltetés (586 eft bontási törmelék szállítása, érintés védelem, tűzoltókészülék ellenőrzése, szemétszállítás, postaköltség), áfa (3 409 eft), egyéb dologi (479 eft pályázati továbbképzés, tanfolyam). Ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 fő útravaló ösztöndíjban részesült (32 eft). A felújítások között a 6-os tanterem és sportcsarnok ajtók felújítása szerepel (1.247 eft). A beruházások között 2 db notebookot és konfigurációt vettünk a pályázat keretében (463 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között számoltuk el a DRV visszatérítését, diákigazolvány díját, a kamatjóváírást (102 eft), a sportcsarnok bérbeadását (1 344 eft), művészeti oktatás bevételeket (827 eft), menza díját (350 eft), valamint áfát (95 eft). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel eft. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől iskolabuszra eft, bejáró gyerekre 3706 eft, gyógytestnevelésre 142 eft támogatást kaptunk. Ezen kívül útravaló ösztöndíjra 32 eft-ot kaptunk a Wekerle Sándor Alapkezelőtől. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TIOP pályázat keretén belül 940 eft-ot, a TÁMOP pályázatban eft-ot, TÁMOP pályázatban ef-ot támogatást kaptunk. A Pilinszky Általános iskola bevételi előirányzatai e Ft-ra, (91 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (74,1%) teljesültek. 4

5 Balatonvilágosi tagiskola Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott teljes állású és részmunkaidős közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevő juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (72 eft), könyv beszerzés és munkaruha beszerzés (27 eft), készletbeszerzés és szakmai anyag (65 eft), telefonköltség (37 eft), az internet díja (81 eft), kommunikációs szolgáltatás (54 eft), villamos energia díja (321 eft), vízdíj (176 eft), karbantartás (65 e Ft tápegység és épület karbantartása), egyéb üzemeltetés (69 eft postaköltség, foglalkozási eü., tagdíj), vásárolt közszolgáltatás (278 eft úszás pályahasználati díja), szellemi tevékenység (420 eft logopédia szolgáltatás), belföldi kiküldetés (38 eft), valamint adók, díjak, reprezentáció, és egyéb dologi (30 eft nevezési díj, tafolyam). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 975 eft), vásárolt élelmezés (893 eft), gázdíj (3 451 eft), áfa (2 242 eft). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel, eft. A támogatásértékű működési bevételen a prémiumévek támogatásai (1.461 eft), a Kistérségtől iskolabuszra eft, bejáró gyerekre eft támogatást kaptunk. Balatonvilágos Önkormányzatától nem érkezett átadott pénzeszköz önkormányzatunkhoz. A Balatonvilágosi tagiskola bevételi előirányzatai e Ft-ra, (30,8 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (62,2%) teljesültek, mivel június 30. napjával megszűnt a társulás. Városgondnokság Ezen a tételen számoltuk el a városgondnokságon foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető kötelező illetménypótlékát, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, esetleges túlóra díját. 5

6 A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül a gyógyszer (116 eft), az irodaszer beszerzés (210 eft), telefonköltség (245 eft), az internet díja (84 eft), kommunikációs szolgáltatás és a pénzügyi szolgáltatás díja (147 eft), munkaruha beszerzése (436 e Ft), valamint a továbbszámlázott közüzemi díjak államháztartáson belül (63 eft), szellemi tevékenység (138 eft), reprezentáció (59 eft), adók, díjak (331 eft). A hajtó és kenőanyag beszerzés (6 103 eft), karbantartás, kisjavítás, ( eft utak, strandok,épületek karbantartása, eft az autók és gépek javítása), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ( eft postaköltség, hóeltakarítás, szemétszállítás, utca-táblakészítés, utak takarítása, virágosítás, strandi vizimentés szolgáltatás) teszik ki a három legnagyobb tételt az ÁFA (9 778 eft) mellett. Kisértékű tárgyi eszközökre eft-ot fordítottunk, melyből a GPS beszerzése kiemelkedő tétel, a többi strand és vízimentő felszerelés vásárlásából, kerti szerszámok, pénztárgéphez akkumulátor valamint a karbantartási munkákhoz szükséges eszközökből áll. Egyéb készletbeszerzésként (1 849 eft) tisztítószereket, szemeteszsákokat, karbantartási anyagok, alkatrészeket és egyéb kisebb összegű készleteket vásároltak. Bérleti és lízingdíjak tételen a fénymásoló, szőnyeg, munkaruha, munkagép bérletének kiadása (914 eft) szerepel. A gázdíj (499 eft), villamos energia díja (1 884 eft), vízdíj (3 543 eft), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre számlasoron az orvosi rendelő és lakosságnak továbbított közüzemi számlák szerepelnek (2 022 eft). Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásként térfigyelő kamera vásárlása eft-ot, kültéri kondipark 2 910eFtot, Hunyadi játszóvár eft-ot, strand kerítés 268 eft-ot szerepeltettünk a beruházások között, míg a felújítások között stégek kialakításának költségeit eft-ot, valamint a szabad strand zuhanyzó és öltöző fedésének költségeit 756 e Ft-ot számoltunk el a beszámolóban. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, valamint az önkormányzati bankszámlára történő átvezetés egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. ek Intézményi működési bevételek között szerepel többek közt a hulladékudvar bevétele, szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek,sírhely megváltás, Vodafone földterület bérlése, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, német katona sírok gondozásából származó bevételek (3 326 eft). Jelentősebb bevételi tételek a strandbevételek: Vak Bottyán strand eft, Bercsényi strand eft, Bezerédi strand eft, és a Lido strand 7 302eFt. Az államháztartáson kívüli továbbszámlázott közmű eft, és a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája, valamint áfa visszatérítés eft. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft, a felhalmozási támogatás eft. 6

7 A városgondnokság bevételi előirányzatai e Ft-ra, (93,5 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (92,1%) teljesültek. Közművelődési Intézmény és Könyvtár Ezen a tételen számoltuk el a közművelődési intézményben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján foglalkoztatott közalkalmazott és részmunkaidős munkabérét, pótlékait, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, felmentett közalkalmazott juttatása és a megbízási díjra járó összeget. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások között a következőket számoltuk el az irodaszer (519 eft), könyv és folyóirat beszerzés (369 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (18 eft), kisértékű tárgyi eszköz (27 eft, telefonkészülék, elsősegély doboz), egyéb készlet ( 265 e Ft), telefonköltség (244 eft), az internet díja és kábel tv, web lap szolgáltatás (369 eft), bérleti díj (38 eft), szállítás (24 eft), gázdíj (1 363 eft), villamos energia díja (367 eft), vízdíj (91 eft), karbantartás (157 eft csatorna, fax, villany szerelés) egyéb üzemeltetés (429 eft újság kihordás, mosatás, tagdíjak), postaköltség (277 eft), pénzügyi szolgáltatás, díjak (124 eft), belföldi kiküldetés (102 eft), számlázott szellemi tevékenység és munkáltató Szja (51 eft). Kiemelkedő kiadások a rendezvények költségei ( eft), vásárolt közszolgáltatás- Kenesei hírlap (1 511 eft), áfa (3 701 eft), reprezentáció és reklám (1 564 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között terembérletet, Veszprém Megyei Agrárkamara irodabérletét, újság hirdetéseinek bevételeit, belépőjegyeket, közterület használati díjat, kamatdíjat számoltunk el (2.508 eft). Támogatásértékű felhalmozási bevételek között számoltuk el a TÁMOP , melyre eft-ot és a TÁMOP , melyre eft-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. A bevételi előirányzatai e Ft-ra, (113,4 %). A túlteljesítés oka a költségvetés tervezésekor nem tervezhető, nyertes pályázatokból származó bevétel. A kiadási előirányzatai e Ft-ra (86,8%) teljesültek. 7

8 Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Ezen a tételen számoltuk el az szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető pótlékát, közlekedési költségtérítéseket, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az gyógyszer, irodaszer és folyóirat beszerzés (176 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (17 eft), kisértékű tárgyi eszköz ( 8 eft telefonkészülék), tisztítószer ( 63 eft), munkaruha beszerzés (107 eft), telefonköltség (321 eft), az internet díja és kábel tv szolgáltatás (142 eft), szállítás (361 eft, ebéd és személyszállítás), gázdíj (860 eft), áramdíj (98 eft), vízdíj (73 eft), egyéb üzemeltetés (74 eft postaköltség, kulcsmásolás, hangyairtás) államháztartáson kívüli mobil telefon továbbszámlázása (143 eft), tanfolyam, továbbképzés (110 eft), szellemi tevékenység (280 eft tanácsadás) díjak és pénzügyi szolgáltatás (45 eft). Kiemelkedő kiadások a vásárolt közszolgáltatás- szociális étkeztetés (4 635 eft, ebből a Veszprémi Ebédfutár 138 eft, Susogó Team Kft, eft, a Kippkopp Óvodának eft lett kifizetve), áfa (1 833 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az áram visszatérítés, továbbszámlázott telefondíj és kamatjóváírás 111 e Ft, szociális étkeztetési díjak bevételei eft, ebből Küngös Önkormányzata 797 eft-ot, a Hadigondozottak Közalapítványa 97 eft-ot fizetett; házi segítség szolgáltatásra 44 e Ft bevétel érkezett és a szociális étkeztetés szállításra 575 eft-ot tudtunk lekönyvelni. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel eft. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől gyermekjóléti szolgálatra 382 eft, családsegítésre eft, nappali ellátásra 235 eft, házi segítségnyújtásra 523 eft támogatást, gyermekjóléti szolgálatra az önkormányzatoktól 782 eft-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. A szociális intézmény bevételi előirányzatai eft-ra, (75,6 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (74,4%) teljesültek. 8

9 Polgármesteri Hivatal Ezen a tételen számoltuk el a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó telephelyen foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, jutalmat (Küngös), bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások: irodaszer beszerzés (1 721 eft), könyv és folyóirat beszerzés (395 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (384 eft), kisértékű tárgyi eszköz (408 eft bútorok, telefonkészülék, fényképezőgép), készletbeszerzés (316 eft), telefonköltség (1 432 eft), az internet díja (175 eft), kommunikációs szolgáltatás (1 724 eft rendszerfigyelési díj, adatvédelem, jogtár, számítógép karbantartás), bérleti díj, (467 eft fénymásoló, szőnyegbérlés), a gázdíj (1 122 eft), villamosenergia díja (819 eft), vízdíj (125 eft),karbantartás (927 e Ft, mosdó, autó, kismotorok, bútorok, számítástechnikai eszközök karbantartása), egyéb üzemeltetés (1 707 eft postaköltség, szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, szódagép, álláshirdetés)a pénzügyi szolgáltatás díja (128eFt), továbbszámlázott telefondíj, belföldi kiküldetés és munkáltatói SZJA (57 eft), áfa (2 594 e Ft), reprezentáció (162 eft), szellemi tevékenység (115 eft könyvelési program, kataszter), továbbképzés, tanfolyam (162 eft), valamint adók, díjak (321 eft cégautó, jogdíj, eljárási díj), rehabilitációs hozzájárulás (1 337 e Ft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, fizetési előlegek szerepeltettük az előterjesztésben. Közhatalmi bevételek között kifüggesztési díjat és kamatjóváírást könyveltünk el (75 eft). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel (3.175 eft). Támogatási működési bevételek között Küngös és Csajág Önkormányzatok körjegyzőségi hozzájárulásait számoltuk el (9.572 eft). Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. Függő bevételként egy téves utalás összegét mutattuk ki (793 eft). A polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai eft-ra, (60,3 %), a kiadási előirányzati eft-ra (59,8%) teljesültek. 9

10 Balatonkenese Önkormányzata között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, gyermekorvos asszisztense, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások nem csak az önkormányzati igazgatási feladatot, hanem a védőnői, háziorvosi, közvilágítási, közutak üzemeltetését, építményüzemeltetési szakfeladatok és a locsolóvíz üzemeltetés dologi kiadásait is tartalmazza. A dologi kiadások a következők: gyógyszer (98 eft), irodaszer beszerzés (415 eft), könyv beszerzés (66 eft), kisértékű tárgyi eszköz (187 eft telefonkészülék, kerékpár, notebook, nyomtató, orvosi eszközök), készletbeszerzés 36 eft), telefonköltség (123 eft), az internet díja (229 eft), kommunikációs szolgáltatás (1 213 eft tárhely, közadat feltöltése, iktatóprogram), bérleti díj, (881eFt Kp.- dunántúli Vízügyi Igazgatóság terület bérlés),szállítás (377 e Ft), a gázdíj (546 eft), közvilágítás (9 307 eft), áramdíj (396 eft locsolóvíz szivattyúja), vízdíj (39eFt),karbantartás (7 071 e Ft, közvilágításnál aktív elem karbantartása, tüdőszűrés ideiglenes mérőhely létesítése, bontása, locsolóvíz üzemlési díja, fenntartási munkái és a hálózat karbantartása, valamint közlekedési zaj vizsgálatmérése), egyéb üzemeltetés (7 973 eft postaköltség üzemorvos díja, bizottsági elnökök, és polgármesteri keret költségei, szúnyogirtás, tüdőszűrés, tulajdoni lap,szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, testvérvárosi kapcsolat költségei, Vak Bottyán strand part menti meder iszapfelmérési munkái, strandjegy készítés, tagsági díjak Leader pályázatból koncert,),a pénzügyi szolgáltatás díja (1 058 eft), továbbszámlázott telefondíj (1 245 eft), áfa ( eft), reprezentáció és reklám (246 eft), szellemi tevékenység ( eft gyermekorvosi szolgáltatás, analitikus könyvelés, könyvvizsgálat, főépítészeti tevékenység, ügyvédi szolgáltatás, Balaton Keleti Kapuja Egyesületnek Sporttér a Széchenyi park pályázatának tervezési költségei, Balatonakarattya leválásának szakmai anyag készítésének költségei), kamatkiadás (2 136eFt hitelkamat, ügyleti kamat, késedelmi kamat), Im-Patient kártérítése (9 000 e Ft) valamint adók, díjak (1 697 eft vízi jogi engedély, védőnői működési engedély, közjegyzői díj, igazgatási szolgáltatási díj, illetékek). Támogatásértékű működési kiadások között a Kelet-Balatoni Kistérségnek 718 eft ot adtunk át logopédiai feladatokra, valamint 715 e Ft-ot működési hozzájárulásra. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre között számoltuk el a civilszervezeteket, a sportszervezeteket, az ösztöndíjakat, az Öböl Tv-t és a Tátorján Kht-t is ( eft). Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása között a segélyek és szociális juttatások szerepelnek. (Jogcímenként a 5. mellékletben). Intézményi beruházások kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között a kistérségi kerékpárút tanulmánytervének 50 %-os költségei. 10

11 A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre számlasoron a lakossági közműfejlesztés összege szerepel. Finanszírozási kiadásokon belül a hiteltörlesztéseink összege szerepel ( eft). Intézményi működési bevételeken visszafizetések (2 330eFt, áram Probio Zrt), közterület használati díj és késedelmi pótléka ( eft), házasságkötési díj, továbbszámlázott telefondíj (1 268eFt), kamatjóváírás (735 eft), locsolóvíz befizetések (3 438 e Ft) és áfa (1 315 eft ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről a lakosságnak nyújtott hitelek visszafizetése, Balatonkenese Közalapítvány visszafizetési összege szerepelnek ezen a jogcímen. Helyi adók részletes teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. A pótlékok, bírságok III. negyedévi összege 5531 e Ft, ezen összeg tartalmazza az építésügyi bírság és helyszíni bírságot, talajterhelési díjat, lakbéreket, szabálysértéseket.. Átengedett központi adók között a jövedelemkülönbség mérséklése e Ft, gépjárműadó eft, személyi jövedelemadó helyben maradó része eft szerepel. Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül a Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei között könyveltük le az önkormányzati lakások értékesítését 135 eft, kapott osztalék eft, önkormányzati bérbeadásból származó bevétel eft. Önkormányzat költségvetési támogatása között a normatív hozzájárulások eft, központosított támogatások eft, normatív kötött felhasználású támogatások eft és egyéb központi támogatások eft került elszámolásra. Támogatásértékű működési bevételek között a központi költségvetési szervtől kapott támogatások (mozgáskorlátozottak, gyermekvédelmi, iskolatej eft) idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének pályázati összege (7 497 eft), a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak után járó támogatása (6 529 eft), az OEP-től védőnő, iskola eü. után járó támogatás, (6 983 eft) gyermekjóléti szolgálatra kapott támogatás Küngös, Csajág, Balatonvilágos Önkormányzatától (782 eft), körjegyzőségi feladatok támogatása Küngös, Csajág Önkormányzatától (9 572 eft), valamint a kistérségtől kapott normatív támogatások ( eft), KDOP pályázat záró támogatása eft szerepelnek. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések a zárszámadáskor elszámolt normatíva többlet szerepel ezen a jogcímen ( eft). Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről számlasoron a víziközmű bekötések illetve a törlesztő részletek bevételei szerepelnek (1.533 eft). Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről számlasoron a dolgozók és lakosságnak nyújtott lakásépítési kölcsön III. negyedévi törlesztései szerepelnek (278 eft). Az előző évi pénzmaradvány felhasználás eft. Függő, átfutó bevételként az adóra befizetett összegek szerepelnek, melyek a későbbiekben áthelyezésre kerülnek az adós számlákra. Finanszírozási bevétel a folyószámla hitelből eft-ot vettünk igénybe. 11

12 Az önkormányzat III. negyedéves pénzügyi helyzetének alakulása Az önkormányzat bevételi előirányzatok e Ft-ra, (82,6 %), a kiadási előirányzatok e Ft-ra (67,1%) teljesültek. Összességében az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és szakfeladatok részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. Az önkormányzat és intézményei III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat. Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom Önöket, hogy a zárszámadási rendelet elfogadása előtt a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé. A legjelentősebb módosítások a Balatonvilágosi Óvoda működési bevételeinek, kiadásainak előirányzatait érinti, ahol e Ft-tal kell csökkenteni az előirányzatokat. A másik jelentős módosítás a Balatonvilágosi Iskolát érinti, ahol a bevételi és kiadási előirányzatokat e Ft-tal szükséges csökkenteni. Ezeknek az oka, hogy án a Balatonkenesével kötött megállapodás megszűnt a feladatellátásról. Jelentős módosítás lesz továbbá a Közművelődési Intézmény és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, ahol a pályázatok miatt kell majd az előirányzatokon módosítani. Balatonkenese, november 23. Tisztelettel: Tömör István polgármester 12

13 Határozat tervezet /2012.(XI.29.) Képviselő-testületi határozata a ¾ éves költségvetési tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzatának évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Végrehajtásért felelős: Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető Végrehajtási határidő: december 1. 13

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. május 29. napján tartandó soron következő ülésére. BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének XI. 25. napján tartandó testületi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének XI. 25. napján tartandó testületi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! B a ll a tt o n k ee n ee ss ee V á rr o ss Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft BESZÁMOLÓ a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előterjesztés A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth u. 59. 2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. (1) szerint a polgármester a helyi

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben