Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és november 29. napján tartandó nyílt ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére"

Átírás

1 Tárgy: BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) Melléklet: Meghívott(ak): Tárgyalja: Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 29. napján tartandó nyílt ülésére Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának év III. negyedévi gazdálkodásáról évi költségvetés III. negyedévi táblái Kiss Mária, könyvvizsgáló Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai / TÖT A költségvetés módosítás rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta dr. Nánássy Elek jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87- (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve jogszabályi előírások alapján számot kell adni a Képviselő Testületnek a költségvetés III. negyedéves helyzetéről, alakulásáról szeptember 30-i fordulónappal. Ennek megfelelően Balatonkenese Város Önkormányzatának év III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. Balatonkenese Város Önkormányzata a évi költségvetését a 5/2012. (III.09.) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el. A tervezett bevételi főösszeg: e Ft. A ¾ éves teljesítés: e Ft (82,2 %). A tervezett kiadási főösszeg: e Ft. A ¾ éves teljesítés: e Ft (64 %). Költségvetési hiány: e Ft. Kippkopp óvoda Ezen a tételen számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak és részmunkaidőben dolgozott közalkalmazott munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát és a felmentett közalkalmazott juttatását. 1

2 A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (453 eft), gyógyszer, könyv és folyóirat beszerzés (46 eft), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (584 eft szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer és egyéb készlet ( 523 e Ft), munkaruha beszerzés (175 eft), telefonköltség (104 eft), az internet díja (195 eft), kommunikációs szolgáltatás (138 eft), szállítás (26 eft), karbantartás (273 e Ft, fűtéskarbantartás, konyha karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (62 eft), egyéb üzemeltetés (437 eft postaköltség, rágcsálóírtás, hulladékszállítás) belföldi kiküldetés (77 eft), reprezentáció és reklám (25 eft) valamint adók, díjak (15 eft) nem jelentősek. Kiemelkedő kiadások az élelmiszer beszerzésének költségei ( eft), a gázdíj (3 843 eft), villamosenergia díja (606 eft), vízdíj (587eFt), áfa (5 647 eft), egyéb dologi (1 412 eft pályázati továbbképzés, tanfolyam), szellemi tevékenység (1 302 eft logopédia szolgáltatás, orvosi vizsgálat) kifizetői adó (434 eft rehabilitációs hozzájárulás). Beruházásként számítógép és az élelmezési program (342 eft), a TÁMOP-s számítógép és tárgyaló asztal (984 eft), valamint a felújítások között a radiátor került megvásárlásra (81 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az élelmiszer túlszámlázás visszafizetése, terembérlet, kamatjóváírás (184 eft), a külső, azaz felnőtt étkezési bevételek e Ft, ebből a TSZSZI e Ft-ot fizetett be; napközis étkezési díjak eft, ebből Küngös Önkormányzata 252 eft-ot, míg Balatonkenese 413 eft-ot fizetett gyermekkedvezményben részesített iskolások után; óvodások étkezési bevételei eft, ebből Küngös Önkormányzata 92 eft-ot, míg Balatonkenese 27eFt-ot fizetett; bölcsődei étkezési bevételek 225 eft ebből Balatonalmádi Önkormányzata 16 eft-ot fizetett valamint a kiszámlázott termékek áfája és áfa visszatérítés 4 242eFt. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel ( eft). A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől bejáró gyerekre 599 eft támogatást kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TÁMOP pályázat eft támogatását könyveltük le. A Kippkopp Óvoda bevételi előirányzatai e Ft-ra, (85 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (75,3%) teljesültek. 2

3 Balatonvilágosi tagóvoda között számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az irodaszer és könyv beszerzés (47 eft), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (193 eft szakmai eszközök, bútorok), tisztítószer ( 90 e Ft), munkaruha beszerzés (90 eft), telefonköltség (14 eft), az internet díja (70 eft), gázdíj (341 eft, villamos energia díja (41 eft), vízdíj (198 eft), karbantartás (77 e Ft, bútor karbantartása), egyéb üzemeltetés (30 eft postaköltség, foglalkozási eü., virágföld) valamint tanfolyamok, továbbképzés (135 eft), szellemi tevékenység (295 eft logopédia, pedagógiai terápia szolgáltatás), belföldi kiküldetés és reklám (12 eft). Kiemelkedő kiadások a vásárolt élelmezés beszerzésének költségei (9 610 eft), áfa (2 893eFt). Intézményi működési bevételek között került elszámolásra napközis étkezési díjak eft, ebből Balatonvilágos Önkormányzata 499 eft-ot fizetett gyermekkedvezményben részesített iskolások után. Az óvodások étkezési bevételei 756 eft, ebből Balatonvilágos Önkormányzata 230 eft-ot fizetett, valamint a kiszámlázott termékek áfája 700 eft. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel eft. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől bejáró gyerekre eft, kistelepülési tagintézményi támogatásra 559 eft, tagintézményi támogatásra eft támogatást kaptunk. Balatonvilágos Önkormányzatától nem érkezett átadott pénzeszköz önkormányzatunkhoz. A Balatonvilágosi tagóvoda bevételi előirányzatai e Ft-ra, (36,3%), a kiadási előirányzati e Ft-ra (61,1%) teljesültek, mivel június 30-án megszűnt a társulás. Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevők juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. 3

4 A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (442 eft), könyv, tankönyv és folyóirat beszerzés (587 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (21 eft), szakmai és kisértékű tárgyi eszköz (30 eft), készletbeszerzés (86 eft), telefonköltség (105 eft), az internet díja (137 eft), kommunikációs szolgáltatás (47 eft), bérleti díj, (140 eft pályabérlés, szőnyegbérlés), karbantartás (495 e Ft, kazánkarbantartás, tanterem, tárgyaló karbantartása), a pénzügyi szolgáltatás díja (43 eft), vásárolt közszolgáltatás (124 eft úszás pályahasználati díja), belföldi kiküldetés (313 eft), reprezentáció (47 eft) szellemi tevékenység (663 eft logopédia szolgáltatás, továbbképzés), valamint adók, díjak (65 eft nevezési díj). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 877 eft), a gázdíj (5 713 eft), villamosenergia díja (1 466 eft), vízdíj (446 eft), egyéb üzemeltetés (586 eft bontási törmelék szállítása, érintés védelem, tűzoltókészülék ellenőrzése, szemétszállítás, postaköltség), áfa (3 409 eft), egyéb dologi (479 eft pályázati továbbképzés, tanfolyam). Ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 fő útravaló ösztöndíjban részesült (32 eft). A felújítások között a 6-os tanterem és sportcsarnok ajtók felújítása szerepel (1.247 eft). A beruházások között 2 db notebookot és konfigurációt vettünk a pályázat keretében (463 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között számoltuk el a DRV visszatérítését, diákigazolvány díját, a kamatjóváírást (102 eft), a sportcsarnok bérbeadását (1 344 eft), művészeti oktatás bevételeket (827 eft), menza díját (350 eft), valamint áfát (95 eft). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel eft. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől iskolabuszra eft, bejáró gyerekre 3706 eft, gyógytestnevelésre 142 eft támogatást kaptunk. Ezen kívül útravaló ösztöndíjra 32 eft-ot kaptunk a Wekerle Sándor Alapkezelőtől. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. Támogatásértékű felhalmozási bevételként TIOP pályázat keretén belül 940 eft-ot, a TÁMOP pályázatban eft-ot, TÁMOP pályázatban ef-ot támogatást kaptunk. A Pilinszky Általános iskola bevételi előirányzatai e Ft-ra, (91 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (74,1%) teljesültek. 4

5 Balatonvilágosi tagiskola Ezen a tételen számoltuk el az iskolában foglalkoztatott teljes állású és részmunkaidős közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, költségtérítéseket, túlórát, ügyeleti díjat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kívül óraadó megbízási díja és prémiumévek programban résztvevő juttatásai is szerepel a személyi juttatások között. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül az irodaszer beszerzés (72 eft), könyv beszerzés és munkaruha beszerzés (27 eft), készletbeszerzés és szakmai anyag (65 eft), telefonköltség (37 eft), az internet díja (81 eft), kommunikációs szolgáltatás (54 eft), villamos energia díja (321 eft), vízdíj (176 eft), karbantartás (65 e Ft tápegység és épület karbantartása), egyéb üzemeltetés (69 eft postaköltség, foglalkozási eü., tagdíj), vásárolt közszolgáltatás (278 eft úszás pályahasználati díja), szellemi tevékenység (420 eft logopédia szolgáltatás), belföldi kiküldetés (38 eft), valamint adók, díjak, reprezentáció, és egyéb dologi (30 eft nevezési díj, tafolyam). Kiemelkedő kiadások az iskolabusz költségei (2 975 eft), vásárolt élelmezés (893 eft), gázdíj (3 451 eft), áfa (2 242 eft). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel, eft. A támogatásértékű működési bevételen a prémiumévek támogatásai (1.461 eft), a Kistérségtől iskolabuszra eft, bejáró gyerekre eft támogatást kaptunk. Balatonvilágos Önkormányzatától nem érkezett átadott pénzeszköz önkormányzatunkhoz. A Balatonvilágosi tagiskola bevételi előirányzatai e Ft-ra, (30,8 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (62,2%) teljesültek, mivel június 30. napjával megszűnt a társulás. Városgondnokság Ezen a tételen számoltuk el a városgondnokságon foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető kötelező illetménypótlékát, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, esetleges túlóra díját. 5

6 A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások A dologi kiadások közül a gyógyszer (116 eft), az irodaszer beszerzés (210 eft), telefonköltség (245 eft), az internet díja (84 eft), kommunikációs szolgáltatás és a pénzügyi szolgáltatás díja (147 eft), munkaruha beszerzése (436 e Ft), valamint a továbbszámlázott közüzemi díjak államháztartáson belül (63 eft), szellemi tevékenység (138 eft), reprezentáció (59 eft), adók, díjak (331 eft). A hajtó és kenőanyag beszerzés (6 103 eft), karbantartás, kisjavítás, ( eft utak, strandok,épületek karbantartása, eft az autók és gépek javítása), egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ( eft postaköltség, hóeltakarítás, szemétszállítás, utca-táblakészítés, utak takarítása, virágosítás, strandi vizimentés szolgáltatás) teszik ki a három legnagyobb tételt az ÁFA (9 778 eft) mellett. Kisértékű tárgyi eszközökre eft-ot fordítottunk, melyből a GPS beszerzése kiemelkedő tétel, a többi strand és vízimentő felszerelés vásárlásából, kerti szerszámok, pénztárgéphez akkumulátor valamint a karbantartási munkákhoz szükséges eszközökből áll. Egyéb készletbeszerzésként (1 849 eft) tisztítószereket, szemeteszsákokat, karbantartási anyagok, alkatrészeket és egyéb kisebb összegű készleteket vásároltak. Bérleti és lízingdíjak tételen a fénymásoló, szőnyeg, munkaruha, munkagép bérletének kiadása (914 eft) szerepel. A gázdíj (499 eft), villamos energia díja (1 884 eft), vízdíj (3 543 eft), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre számlasoron az orvosi rendelő és lakosságnak továbbított közüzemi számlák szerepelnek (2 022 eft). Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadásként térfigyelő kamera vásárlása eft-ot, kültéri kondipark 2 910eFtot, Hunyadi játszóvár eft-ot, strand kerítés 268 eft-ot szerepeltettünk a beruházások között, míg a felújítások között stégek kialakításának költségeit eft-ot, valamint a szabad strand zuhanyzó és öltöző fedésének költségeit 756 e Ft-ot számoltunk el a beszámolóban. Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, valamint az önkormányzati bankszámlára történő átvezetés egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. ek Intézményi működési bevételek között szerepel többek közt a hulladékudvar bevétele, szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek,sírhely megváltás, Vodafone földterület bérlése, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, német katona sírok gondozásából származó bevételek (3 326 eft). Jelentősebb bevételi tételek a strandbevételek: Vak Bottyán strand eft, Bercsényi strand eft, Bezerédi strand eft, és a Lido strand 7 302eFt. Az államháztartáson kívüli továbbszámlázott közmű eft, és a kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfája, valamint áfa visszatérítés eft. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft, a felhalmozási támogatás eft. 6

7 A városgondnokság bevételi előirányzatai e Ft-ra, (93,5 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (92,1%) teljesültek. Közművelődési Intézmény és Könyvtár Ezen a tételen számoltuk el a közművelődési intézményben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján foglalkoztatott közalkalmazott és részmunkaidős munkabérét, pótlékait, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, felmentett közalkalmazott juttatása és a megbízási díjra járó összeget. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások között a következőket számoltuk el az irodaszer (519 eft), könyv és folyóirat beszerzés (369 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (18 eft), kisértékű tárgyi eszköz (27 eft, telefonkészülék, elsősegély doboz), egyéb készlet ( 265 e Ft), telefonköltség (244 eft), az internet díja és kábel tv, web lap szolgáltatás (369 eft), bérleti díj (38 eft), szállítás (24 eft), gázdíj (1 363 eft), villamos energia díja (367 eft), vízdíj (91 eft), karbantartás (157 eft csatorna, fax, villany szerelés) egyéb üzemeltetés (429 eft újság kihordás, mosatás, tagdíjak), postaköltség (277 eft), pénzügyi szolgáltatás, díjak (124 eft), belföldi kiküldetés (102 eft), számlázott szellemi tevékenység és munkáltató Szja (51 eft). Kiemelkedő kiadások a rendezvények költségei ( eft), vásárolt közszolgáltatás- Kenesei hírlap (1 511 eft), áfa (3 701 eft), reprezentáció és reklám (1 564 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között terembérletet, Veszprém Megyei Agrárkamara irodabérletét, újság hirdetéseinek bevételeit, belépőjegyeket, közterület használati díjat, kamatdíjat számoltunk el (2.508 eft). Támogatásértékű felhalmozási bevételek között számoltuk el a TÁMOP , melyre eft-ot és a TÁMOP , melyre eft-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. A bevételi előirányzatai e Ft-ra, (113,4 %). A túlteljesítés oka a költségvetés tervezésekor nem tervezhető, nyertes pályázatokból származó bevétel. A kiadási előirányzatai e Ft-ra (86,8%) teljesültek. 7

8 Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Ezen a tételen számoltuk el az szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető pótlékát, közlekedési költségtérítéseket, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A dologi kiadások közül az gyógyszer, irodaszer és folyóirat beszerzés (176 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (17 eft), kisértékű tárgyi eszköz ( 8 eft telefonkészülék), tisztítószer ( 63 eft), munkaruha beszerzés (107 eft), telefonköltség (321 eft), az internet díja és kábel tv szolgáltatás (142 eft), szállítás (361 eft, ebéd és személyszállítás), gázdíj (860 eft), áramdíj (98 eft), vízdíj (73 eft), egyéb üzemeltetés (74 eft postaköltség, kulcsmásolás, hangyairtás) államháztartáson kívüli mobil telefon továbbszámlázása (143 eft), tanfolyam, továbbképzés (110 eft), szellemi tevékenység (280 eft tanácsadás) díjak és pénzügyi szolgáltatás (45 eft). Kiemelkedő kiadások a vásárolt közszolgáltatás- szociális étkeztetés (4 635 eft, ebből a Veszprémi Ebédfutár 138 eft, Susogó Team Kft, eft, a Kippkopp Óvodának eft lett kifizetve), áfa (1 833 eft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések egyenlegét szerepeltettük az előterjesztésben. Intézményi működési bevételek között került elszámolásra az áram visszatérítés, továbbszámlázott telefondíj és kamatjóváírás 111 e Ft, szociális étkeztetési díjak bevételei eft, ebből Küngös Önkormányzata 797 eft-ot, a Hadigondozottak Közalapítványa 97 eft-ot fizetett; házi segítség szolgáltatásra 44 e Ft bevétel érkezett és a szociális étkeztetés szállításra 575 eft-ot tudtunk lekönyvelni. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel eft. A támogatásértékű működési bevételen a Kistérségtől gyermekjóléti szolgálatra 382 eft, családsegítésre eft, nappali ellátásra 235 eft, házi segítségnyújtásra 523 eft támogatást, gyermekjóléti szolgálatra az önkormányzatoktól 782 eft-ot kaptunk. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. A szociális intézmény bevételi előirányzatai eft-ra, (75,6 %), a kiadási előirányzati e Ft-ra (74,4%) teljesültek. 8

9 Polgármesteri Hivatal Ezen a tételen számoltuk el a polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó telephelyen foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, jutalmat (Küngös), bérkompenzációt, cafetériát. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. Dologi kiadások: irodaszer beszerzés (1 721 eft), könyv és folyóirat beszerzés (395 eft), hajtó és kenőanyag beszerzés (384 eft), kisértékű tárgyi eszköz (408 eft bútorok, telefonkészülék, fényképezőgép), készletbeszerzés (316 eft), telefonköltség (1 432 eft), az internet díja (175 eft), kommunikációs szolgáltatás (1 724 eft rendszerfigyelési díj, adatvédelem, jogtár, számítógép karbantartás), bérleti díj, (467 eft fénymásoló, szőnyegbérlés), a gázdíj (1 122 eft), villamosenergia díja (819 eft), vízdíj (125 eft),karbantartás (927 e Ft, mosdó, autó, kismotorok, bútorok, számítástechnikai eszközök karbantartása), egyéb üzemeltetés (1 707 eft postaköltség, szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, szódagép, álláshirdetés)a pénzügyi szolgáltatás díja (128eFt), továbbszámlázott telefondíj, belföldi kiküldetés és munkáltatói SZJA (57 eft), áfa (2 594 e Ft), reprezentáció (162 eft), szellemi tevékenység (115 eft könyvelési program, kataszter), továbbképzés, tanfolyam (162 eft), valamint adók, díjak (321 eft cégautó, jogdíj, eljárási díj), rehabilitációs hozzájárulás (1 337 e Ft). Függő, átfutó kiadásként a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések, fizetési előlegek szerepeltettük az előterjesztésben. Közhatalmi bevételek között kifüggesztési díjat és kamatjóváírást könyveltünk el (75 eft). Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva időarányos része szerepel (3.175 eft). Támogatási működési bevételek között Küngös és Csajág Önkormányzatok körjegyzőségi hozzájárulásait számoltuk el (9.572 eft). Irányító szervtől kapott működési támogatások összege eft. Függő bevételként egy téves utalás összegét mutattuk ki (793 eft). A polgármesteri hivatal bevételi előirányzatai eft-ra, (60,3 %), a kiadási előirányzati eft-ra (59,8%) teljesültek. 9

10 Balatonkenese Önkormányzata között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, gyermekorvos asszisztense, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. Dologi kiadások nem csak az önkormányzati igazgatási feladatot, hanem a védőnői, háziorvosi, közvilágítási, közutak üzemeltetését, építményüzemeltetési szakfeladatok és a locsolóvíz üzemeltetés dologi kiadásait is tartalmazza. A dologi kiadások a következők: gyógyszer (98 eft), irodaszer beszerzés (415 eft), könyv beszerzés (66 eft), kisértékű tárgyi eszköz (187 eft telefonkészülék, kerékpár, notebook, nyomtató, orvosi eszközök), készletbeszerzés 36 eft), telefonköltség (123 eft), az internet díja (229 eft), kommunikációs szolgáltatás (1 213 eft tárhely, közadat feltöltése, iktatóprogram), bérleti díj, (881eFt Kp.- dunántúli Vízügyi Igazgatóság terület bérlés),szállítás (377 e Ft), a gázdíj (546 eft), közvilágítás (9 307 eft), áramdíj (396 eft locsolóvíz szivattyúja), vízdíj (39eFt),karbantartás (7 071 e Ft, közvilágításnál aktív elem karbantartása, tüdőszűrés ideiglenes mérőhely létesítése, bontása, locsolóvíz üzemlési díja, fenntartási munkái és a hálózat karbantartása, valamint közlekedési zaj vizsgálatmérése), egyéb üzemeltetés (7 973 eft postaköltség üzemorvos díja, bizottsági elnökök, és polgármesteri keret költségei, szúnyogirtás, tüdőszűrés, tulajdoni lap,szakhatósági eljárási díjak, dokumentumok fűzése, bekötése, testvérvárosi kapcsolat költségei, Vak Bottyán strand part menti meder iszapfelmérési munkái, strandjegy készítés, tagsági díjak Leader pályázatból koncert,),a pénzügyi szolgáltatás díja (1 058 eft), továbbszámlázott telefondíj (1 245 eft), áfa ( eft), reprezentáció és reklám (246 eft), szellemi tevékenység ( eft gyermekorvosi szolgáltatás, analitikus könyvelés, könyvvizsgálat, főépítészeti tevékenység, ügyvédi szolgáltatás, Balaton Keleti Kapuja Egyesületnek Sporttér a Széchenyi park pályázatának tervezési költségei, Balatonakarattya leválásának szakmai anyag készítésének költségei), kamatkiadás (2 136eFt hitelkamat, ügyleti kamat, késedelmi kamat), Im-Patient kártérítése (9 000 e Ft) valamint adók, díjak (1 697 eft vízi jogi engedély, védőnői működési engedély, közjegyzői díj, igazgatási szolgáltatási díj, illetékek). Támogatásértékű működési kiadások között a Kelet-Balatoni Kistérségnek 718 eft ot adtunk át logopédiai feladatokra, valamint 715 e Ft-ot működési hozzájárulásra. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre között számoltuk el a civilszervezeteket, a sportszervezeteket, az ösztöndíjakat, az Öböl Tv-t és a Tátorján Kht-t is ( eft). Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása között a segélyek és szociális juttatások szerepelnek. (Jogcímenként a 5. mellékletben). Intézményi beruházások kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között a kistérségi kerékpárút tanulmánytervének 50 %-os költségei. 10

11 A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre számlasoron a lakossági közműfejlesztés összege szerepel. Finanszírozási kiadásokon belül a hiteltörlesztéseink összege szerepel ( eft). Intézményi működési bevételeken visszafizetések (2 330eFt, áram Probio Zrt), közterület használati díj és késedelmi pótléka ( eft), házasságkötési díj, továbbszámlázott telefondíj (1 268eFt), kamatjóváírás (735 eft), locsolóvíz befizetések (3 438 e Ft) és áfa (1 315 eft ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről a lakosságnak nyújtott hitelek visszafizetése, Balatonkenese Közalapítvány visszafizetési összege szerepelnek ezen a jogcímen. Helyi adók részletes teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. A pótlékok, bírságok III. negyedévi összege 5531 e Ft, ezen összeg tartalmazza az építésügyi bírság és helyszíni bírságot, talajterhelési díjat, lakbéreket, szabálysértéseket.. Átengedett központi adók között a jövedelemkülönbség mérséklése e Ft, gépjárműadó eft, személyi jövedelemadó helyben maradó része eft szerepel. Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül a Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei között könyveltük le az önkormányzati lakások értékesítését 135 eft, kapott osztalék eft, önkormányzati bérbeadásból származó bevétel eft. Önkormányzat költségvetési támogatása között a normatív hozzájárulások eft, központosított támogatások eft, normatív kötött felhasználású támogatások eft és egyéb központi támogatások eft került elszámolásra. Támogatásértékű működési bevételek között a központi költségvetési szervtől kapott támogatások (mozgáskorlátozottak, gyermekvédelmi, iskolatej eft) idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének pályázati összege (7 497 eft), a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak után járó támogatása (6 529 eft), az OEP-től védőnő, iskola eü. után járó támogatás, (6 983 eft) gyermekjóléti szolgálatra kapott támogatás Küngös, Csajág, Balatonvilágos Önkormányzatától (782 eft), körjegyzőségi feladatok támogatása Küngös, Csajág Önkormányzatától (9 572 eft), valamint a kistérségtől kapott normatív támogatások ( eft), KDOP pályázat záró támogatása eft szerepelnek. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések a zárszámadáskor elszámolt normatíva többlet szerepel ezen a jogcímen ( eft). Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről számlasoron a víziközmű bekötések illetve a törlesztő részletek bevételei szerepelnek (1.533 eft). Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről számlasoron a dolgozók és lakosságnak nyújtott lakásépítési kölcsön III. negyedévi törlesztései szerepelnek (278 eft). Az előző évi pénzmaradvány felhasználás eft. Függő, átfutó bevételként az adóra befizetett összegek szerepelnek, melyek a későbbiekben áthelyezésre kerülnek az adós számlákra. Finanszírozási bevétel a folyószámla hitelből eft-ot vettünk igénybe. 11

12 Az önkormányzat III. negyedéves pénzügyi helyzetének alakulása Az önkormányzat bevételi előirányzatok e Ft-ra, (82,6 %), a kiadási előirányzatok e Ft-ra (67,1%) teljesültek. Összességében az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények és szakfeladatok részére biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. Az önkormányzat és intézményei III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat. Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom Önöket, hogy a zárszámadási rendelet elfogadása előtt a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé. A legjelentősebb módosítások a Balatonvilágosi Óvoda működési bevételeinek, kiadásainak előirányzatait érinti, ahol e Ft-tal kell csökkenteni az előirányzatokat. A másik jelentős módosítás a Balatonvilágosi Iskolát érinti, ahol a bevételi és kiadási előirányzatokat e Ft-tal szükséges csökkenteni. Ezeknek az oka, hogy án a Balatonkenesével kötött megállapodás megszűnt a feladatellátásról. Jelentős módosítás lesz továbbá a Közművelődési Intézmény és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása, ahol a pályázatok miatt kell majd az előirányzatokon módosítani. Balatonkenese, november 23. Tisztelettel: Tömör István polgármester 12

13 Határozat tervezet /2012.(XI.29.) Képviselő-testületi határozata a ¾ éves költségvetési tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzatának évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Végrehajtásért felelős: Tömör István polgármester Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető Végrehajtási határidő: december 1. 13

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Ludányhalászi Község Önkormányzata BESZÁMOLÓ Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Ludányhalászi Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 6-33/2011. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben