A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei"

Átírás

1 SZTE ÁJTK Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, Szeged A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei TDK dolgozat Szerz : Szabóné Andrási Zsuzsanna, V. Évf. Joghallgató Témavezet k: Dr. Miklós László, egy. Adjunktus, SZTE ÁJTK Dr. Horváth Szilvia, egy. Tanársegéd, SZTE ÁJTK Konzulensek: Csörgits Gábor, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Osztály Dr. Kolláth Zoltán, tud. ig.helyettes, MTA Csillagászati Kutatóintézete Szabó M. Gyula, PhD ösztöndíjas, SZTE TTK, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2004.

2 A fényszennyezés szabályozásának lehet ségei TDK dolgozat Szerz : Szabóné Andrási Zsuzsanna, V. Évf. Joghallgató Jelige: Csodabogár

3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...4 II. A fényszennyezés rövid története...6 III. Fogalommeghatározások...8 IV. A fényterhelés hatásai Humán-egészségügyi vonatkozások Természetvédelmi vonatkozások...12 A fényszennyezés hatása a madarakra...13 A fényszennyezés hatása a rovarokra Közlekedés- és közbiztonság A világítással megvalósított birtokháborítás Energiagazdálkodás Egyéb szempontok...21 V. Egyes már meglév szabályozási példák Az amerikai szabályozási gyakorlat általános jellemz i A cseh leveg tisztasági törvény A dági rendelet...28 VI. A magyar szabályozás lehet ségei...33 A fényszabályozás helye a magyar jogban...33 A fényszabályozás keretei a hatályos magyar jogban...33 Alapelvek...34 A szabályozás tárgya és célja...35 A fényszennyezés és a kültéri világítási tevékenységek...36 Környezetvédelmi engedélyezés...42 Fényszennyezés és természetvédelem...43 A káprázás visszaszorítása...46 Fényszennyezés és energiahatékonyság...47 VII. Összegzés...48 VIII. Köszönetnyilvánítás...49 XI. Irodalomjegyzék...50 XII. Mellékletek...52

4 Hivatkozások Jogszabályok: évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 11/1985 (XI.30.) IpM rendelet ; (1. számú melléklete a Közvilágítási Szabályzat, KSz) évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, Ötv 1990/7. sorszámú nemzetközi szerz dés a környezetvédelmi minisztert l évi LIII. törvény a környezet védelmér l, Kvt évi LIII. törvény a természet védelmér l, Tvt. 8/1998. (VIII. 31.) Dág Kt. Rendelete, ''dági rendelet'' 2000/55/EK az EP és Tanács irányelve (2000. szeptember 18.) a fénycs el tétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekr l, OJ L o. 2002/91/EK az EP és Tanács irányelve (2002. december 16.) az épületek energiateljesítményér l OJ L o évi Február 14.-i Cseh Leveg tisztasági Törvény, The Czech Act on Protection of the Air, including Light Pollution prevention, ''cseh törvény'' évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervr l Nemzetközi egyezmények: VI. 13. ENSZ Konferencia, Rio de Janeiro; Magyarország meger sítette II. 24-én, kihirdetve az évi LXXXI. törvénnyel évi IAU XIII. Közgy lésének határozata IAU/COSPAR/ENSZ állásfoglalás ''A csillagászati égbolt védelmér l'', az ENSZ III. Világ r Békés Hasznosításának Konferenciája (UNISPACE III) keretében, Bécs, 1999 Egyéb források: 28/1994 (V. 20.) AB határozat Dick, Robert, 1998, The Ottawa Centre's Light Pollution Abatement Program, Erren, Thomas C.,& Piekarski, Claus, (ed.) 2002, Light, Endocrine System and Cancer, International Symposium May 2-3, 2002 University of Cologne, Germany, Cancer.htm#SUPPL2 Fonyó Attila, 1999, Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Golden, Josie & Price, Tina, 2004, Increase in childhood leukaemia may be part due to increased light at night, EurekAlert PR 8-Sep-2004, Hollan, Janik, 2003, Rules for Protecting the Night Environment - a necessary and sufficient set,

5 International Darksky Association, IDA MÁV szabvánnysorozat a ''Vasúti Világításról': MÁVSZ' ; 2; 3; 4:1998 Magyar Csillagászati Egyesület, fenyszennyezes.mcse.hu Magyar Világítástechnikai Társaság ajánlása, Debrecen, 2004 Ráckevei Városi Bíróság, ügysz.: 5.P /2003. SELENE NY announcements, jun 21,2001; oct 18, 2001; feb 2, Szentágothai János & Réthelyi Miklós, 2002, Funkcionális anatómia II., Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest Természettudományi Lexikon, 1965, Akadémiai Kiadó, Budapest US Energia Minisztérium (Dept. of Energy), 1995, in: Energy Efficiency And Renewable Enegy, DOE/GO FS141 (szerz nélkül) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának Elnökének el terjesztése november 27. (szám: /2003) Webb, Stephen, 1999, in: Measuring the Universe - The Cosmic Distance Ladder, p Springer, UK

6 1. sz. Melléklet: A dági rendelet fényszabályozása Általános rendelkezések 64. (1) Az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell a kültéri világítás, gyár(ak) telepítése, valamint minden más olyan cselekedet vagy tevékenység során, amely élet- és környzettani bajok forrása lehet, potenciálisan szennyezi(k) az atmoszférát, illetve veszélyezteti(k) kulturális örökségünket, az éjszakai égboltot. (2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi m ködtetésekor is. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a) a gépkocsik lámpái által kibocsájtott fényre, b) a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkez fényre, c) a községi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott megvilágításra, d) a t zmegel zésben és t zoltásban alkalmazott alkalmi zavarokra, e) sérült személyek szállítására, katasztrófahelyzetek és egyéb sürg s és elkerülhetetlen egészségügyi okokra visszavezethet esetekre. Fényszennyezés elleni védelem 65. (1) A kültéri világításból származó fénykibocsájtás terhelési irányértékei a 7. sz. mellékletben kerültek megállapításra. (2) Bárminem kültéri világításnál az izzók által kibocsájtott fény spektrumának olyannak kell lennie, hogy a 440 nm-nél rövidebb hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15 %-ánál kevesebb jusson. Ellenkez esetben olyan sz r t kell alkalmazni, amelyeknek használatával az el bbi kritérium teljesül. (3) Annak érdekében, hogy a fényforrás kellemetlen vakítása minimális legyen, egy potenciális észlel felé irányuló fénysugarak függ legessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot. Kültéri világítás 66. E rendelet vonatkozásában kültéri világításnak számít bármilyen állandó, vagy ideiglenes megvilágítás, amely kültéri és éjszakai használatban van. Ilyenek: a) közvilágítás (utcai világítás), b) díszkivilágítás és parkok kivilágítása, c) sportpályák és egyéb sportrendezvények kivilágítása, d) szórakozóhelyek, szórakozási lehet ségek megvilágítása, f) megvilágított hirdetések (fényposzterek), g) biztonsági világítás, h) kirakatok megvilágítása, i) magánházak kültéri világítása. 67. (1) Mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történ kibocsájtása kerülend és a megvilágítást olyan izzók felhasználásával kell elérni, amelyek a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az él lények természetes viselkedését. (2) Az újonnan beiktatásra kerül utcai világítást oly módon kell kialakítani, hogy a) a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó horizontális sík alá vetítse, b) az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumg z izzók, c) a lámpáknak fénykibocsájtást szabályozó szerkezeteket, vagy dupla izzókat kell tartalmazniuk, amelyek lehet vé teszik a fénysugárzás intenzitásának egyharmaddal való csökkentését éjfél után. E redukciót nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor a normális fénykisugárzás nem haladja meg a közúti biztonságnak megfelel szabványt. (3) Középületek, emlékm vek és kertek díszkivilágítása bármilyen izzó alkalmazásával elérhet, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják, de úgy kell megvilágítani, hogy a fény lefelé legyen irányítva. Olyan esetben, ha nincs más megoldás, mint a felfelé való világítás, a búrák és árnyékolópajzsok használatával minimálisra kell csökkenteni a felesleges fényszóródást. (4) A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás bármilyen izzóval elérhet, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják.

7 (5) Vetít k és lézerek használata reklámozás, szórakozás és kulturális események céljából nem megengedett. Kültéri világító berendezés üzembehelyezése és m ködtetése 68. (1) Kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítményekben kültéri világító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani fényvédelmi engedélyezés alapján lehet. (2) Nem visszatér en rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelés fénykibocsájtó berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegend, ha a kérelmez nyilatkozik az irányértékek teljesülésér l. (3) Új létesítmények esetén az világítástechnikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható. (4) A létesítmény használatbavételi engedélye csak fényvédelmi engedély alapján adható ki. Engedélyezési eljárás 69. Bármely új fejlesztés részét képez kültéri világítási tervezetet be kell terjeszteni, mint az építési engedély kérelem mellékletét. 70. (1) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell világítástechnikai szakért i véleményt, amely igazolja, hogy a fénykibocsájtó berendezés m ködtetése során az nem lépi túl a környezetben megengedett terhelési értéket, illet leg a szakvélemény meghatározza azt is, hogy a tervezett világítás éppen szükséges a biztonsághoz és a munkához, valamint minimális a fényszóródásból és helytelen beállításból származó potenciális szennyezés. A kérelemben meg kell jelölni a tevékenység napjait, napi kezdési és befejezési id pontját. (2) A világító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a körjegyz látja el. 71. (1) Az engedélyezett, illetve a meglév berendezések által okozott fényszennyezésre vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet ellen rz fényvizsgálatot. (2) A vizsgálat költségeit _ amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltet re nézve elmarasztaló _ a fénykibocsájtó berendezés üzemeltet je köteles viselni. (3) Ha a berendezést az engedélyt l eltér en üzemeltetik, az üzemeltet t _ legfeljebb 30 napos határid kit zésével _ fel kell szólítani az engedélyt l eltér állapot megszüntetésére. (4) Az engedélyt l eltér berendezés m ködését korlátozni kell vagy fel kell függeszteni. (5) Amennyiben a fénykibocsájtó berendezés üzemeltet je a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg lehet tiltani. III. fejezet Szabálysértési rendelkezések 72. Aki e rendeletben foglaltakat megszegi, vagy tiltó rendelkezéseket nem tartja be _ feltéve, hogy cselekménye magasabb büntet rendelkezések alá nem esik _ szabálysértést követ el és (1) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) a települési szilárd és folyékony hulladékot nem az arra kijelölt _ legálisan m köd _ lerakóhelyen helyezi el és ártalmatlanítja, b) a háztartási hulladék gy jtésére szolgáló edényzetbe, illetve a csatornam rendszerbe veszélyes és radioaktív hulladékot, mérgez, t z- és robbanás-veszélyes, fert z és folyékony, vagy egyéb olyan anyagot helyez el ami a m szaki berendezésekben rongálódást idézhet el, vagy ártalmatlanítása során a környezetet veszélyeztetheti, c) a szennyvizet közterületre, árokba, vízfolyásba, vagy _ a tulajdonos hozzájárulása nélkül _ más ingatlanára kiengedi, elvezeti, d) közterületen szennyvíz szikkasztót, vagy szennyvíztárolót helyez el, e) állatáról nem gondoskodik megfelel en, f) e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó állatot tart, g) az eb- és macskatartás szabályait megszegi, h) a parlagf visszaszorítás szabályairól szóló rendelkezéseket,

8 i) a fény-, zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó jogszabályokat megsért üzemeltet, j) a fény-, zajkibocsátás és zajterhelési irányértékeket túllépi. (2) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítésér l nem gondoskodik, b) az ingatlan el tti járdaszakasz tisztántartásáról, hó- és sikosságmentesítésér l, valamint ennek m tárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, az ebb l ered kárt is köteles megtéríteni, c) az üzemeltet, aki a kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények küls, bels nagytakarítását, valamint a kirakatok tisztántartását nem végzi el, d) közterületen tartott rendezvényt követ en a takarítási kötelezettségének hattárid ben nem tesz eleget, e) építésnél, bontásnál, tatarozásnál a kozterületet engedélyt l eltér módon használja, vagy a közterület-használati engedélyben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, f) az elhullott állat tetemének a kijelölt helyre történ elszállításáról és a terület ártalmatlanításáról nem gondoskodik, g) közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetését l eltér célra vesz igénybe, vagy az engedélyt l eltér módon használ, h) közhasználatú vagy zöldterületen járm vet mos, i) a tulajdonos, vagy használó, aki a területén lév zöldterületek gondozását elmulasztja, j) a közhasználatú zöldterületet és az építményeinek, berendezéseinek, felszereléseinek állagát szándékosan megrongálja. (3) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) utcán, közterületen szemetel, bármilyen szilárd hulladékot, házi szemetet nem az erre a célra kijelölt helyen helyez el, b) közterületen hirdetményt, plakátot szabálytalanul helyez el, c) közterületet beszennyez, hulladékot, szemetet, szennyez, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönt, elszór, kienged, eldob. (4) Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható aki: a) közpark területére gépkocsival behajt, b) a közhasználatú zöldterületet és azok építményeit, berendezéseit, felszerelését rendeltetést l eltér módon használja vagy gondatlanul megrongálja, c) közterületen szeszesitalt fogyaszt, d) sír(ok) gondozását elmulasztja. 73. Szabálysértési eljárást, _ mint els fokú szabálysértési hatóság _ a jegyz folytatja le. 74. A szabálysértések tettenért elkövet ivel szemben a hivatal dolgozói, valamint a rend rség helyszíni bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság 2000, _ Ft-ig terjedhet.

9 I. Bevezetés Kezdetekt l fogva rengeteg babona és hiedelem kapcsolódott a sötétség fogalmához és magához az éjszakához is, s már nagyon rég kialakult a ''sötét'' és ''világos'' ellentétpárnak a ''gonosszal'' és ''jóval'' való azonosítása. Az ember a történelem évezredei során mindig küzdött a sötét ellen, félelemmel töltötte el a kiszolgáltatottság, a nála gyorsabb és éjjel biztosabban mozgó ragadozók, a láthatatlan veszélyek, vagy az éjszaka rejtélyes hangjai. Így aztán már az sember is gondosan rizte a tüzet, s az elkövetkez korok emberei igyekeztek jobb és jobb megoldásokat találni, hogy naplemente után is biztosítsák maguknak a közlekedéshez vagy valamely egyéb tevékenység folytatásához szükséges fényt. A mai fényárban úszó városok láttán azonban óhatatlanul is Örkény egypercese jut eszembe. Az ügyfél villanyvilágításos kriptát rendel magának, a mérnök értetlenkedésére pedig - ''Minek oda villany?'' -, bosszúsan csak ennyit válaszol: ''Hogy ne legyen sötét.'' Dolgozatomban bemutatom, hogy a civilizáció gyors fejl dése hogyan vezetett ahhoz, hogy a városok világítását közvetlen módon környezetkárosító tényez nek kelljen tekintenünk. A nem mindig kell ökológiai érzékkel elhelyezett világítások nagyon gyors terjedése maga után vonja a lakott területek, a lakosság, a városok állatvilága, a városközeli és a várostól távoli természeti környezet fényterhelésének rohamos emelkedését. Ez humán egészségügyi, közlekedésbiztonsági, ökológiai, tájvédelmi szempontból jelent kockázatot, esetleg megvalósulhat a lakosság zavarása (birtokháborítása?), energiapazarlással és így közvetett módon egyéb környezetszennyezéssel jár. A különböz érdekek sérelme miatt nem késhet sokáig a világítás jogi szabályozása, amely az eddigieken túl általános világítási szabályokat, új szabványokat tartalmazna, és egyesével kitérne a kültéri világítás különböz formáira (közvilágítás, díszvilágítás, rendezvények stb.). A védett természeti területek kijelölésével és az ablakon keresztül érkez, lakosságot terhel fény maximálásával megalkotható egy olyan szabályozás, amely immár két célt valósít meg: éjszaka legyen világos ott, ahol fényre van szükség, de legyen sötét ott, ahol sötétnek kell lennie. 44

10 II. A fényszennyezés rövid története A világítás az emberrel egyid s, de ez nem jelentett kezdett l fogva fényszennyezést, mint ahogy ma sem lehet szennyezésként értékelni minden mesterséges fényt. A fényszennyezés káros környezeti hatásai közül egyet sem jegyeztek fel akkor, amikor gyertyák, fáklyák és t zhelyek fénye világította meg az ember számára az éjszakát. A XX. század elején azonban egész biztos, hogy a városok messzir l láthatóak voltak, hiszen a légitámadások elleni védekezésképpen szigorú elsötétítési szabályokat vezettek be mindenfelé. A második világháború idején már olyan szintet ért el a közvilágítás, hogy 1942-ben a California állambeli Mont Wilson Obszervatóriumban csak Los Angeles háborús elsötétítése alatt sikerült helyesen megmérni az Androméda-galaxis távolságát 1. (Alapjaiban máig ez a mérés határozza meg a Világegyetem méreteir l alkotott fogalmunkat.) A század második felében a fejlett országok gazdasága gyorsan növekedett, ennek köszönhet en megjelentek a kivilágított felh karcolók és tornyok. Az ötvenes években már többször jegyeztek fel tömeges madárpusztulásokat is. Wisconsinban szeptember 20-a reggelén például egy torony 150 méteres körzetében elpusztult madár tetemét találták. Az ilyen szerencsétlenségek száma azóta csak emelkedett. Nem csak a madarakra, de több más él lényre is veszélyt jelentett a rossz világítási gyakorlat. (Floridában például a tengerparti szállodák fényeit le kellett kapcsolni a tengeri tekn sök kikelésének idején, mert a kis állatok a tenger helyett arra indultak el, és kiszáradtak.) A fényszennyezettség növekedésének gyorsuló (exponenciális) ütemét mi sem mutatja jobban, mint az alábbi ábra. 2 1 Webb, Az ábra forrása: Magyar Csillagászati Egyesület 55

11 El ször a biológusok és a csillagászok kezdtek ''fényszennyezést'' emlegetni, s küzdeni az éjszakák mesterséges túlvilágítása ellen, ehhez csatlakoztak kés bb a világítástechnikusok is ban az USA-ban alakult meg a Nemzetközi Sötét Ég Egyesület (International Dark-Sky Assosiation; IDA), non-profit szervezet, amely a fényszennyezés elleni küzdelem egyik vezet jévé vált, s ma már a világ számos országában is m ködik. A nemzetközi szervezetek közül érdemes még megemlíteni a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságot (Commission Internationale de l'éclairage; CIE), amely már 1980 óta foglalkozik a fényszennyezéssel, rengeteg elemzést és javaslatot dolgozott ki annak visszaszorítása érdekében. Azonban sokáig tartott, mire hangjuk eljutott az átlagpolgárhoz: a fejlett nyugati társadalmakban is csak most kezd tudatosulni a probléma. A fényszennyezésre vonatkozó jogi szabályozások története sem túl hosszú ennek megfelel en. Az els ilyen jogszabály egy 1986-os helyi rendelet volt, és a hátterében a csillagászok aktivitása állt. A tucsoni (Arizona, US) rendelet a Kitt Peak-i Nemzeti Obszervatórium környezetében vezetett be szigorúbb szabályokat, hogy csökkentse a csillagászati kutatásokat zavaró fényszennyezést. Az 1990-es évek második harmada óta a jogalkotási folyamatok felgyorsultak, és sorra születnek a különböz (természetvédelmi, csillagászati, energiatakarékossági) indíttatású rendeletek a tengeren túl és innen. Európában Olaszország több tartománya már rég megalkotta a saját fényrendeletét, és 1998-ban Csehországban megszületett az els törvény is e témában. Magyarországon kifejezetten a fényszennyezés visszaszorítása érdekében egy önkormányzati rendelet született eddig: a Komárom- Esztergom megyei Dág község képvisel -testülete tartotta olyan fontosnak a problémát, hogy lépéseket tegyen a visszaszorításra. Országos szinten máig annyi történt, hogy a 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat (NKP-II) el írja, hogy el kell indítani azokat a kutatásokat, amelyek a fényszennyezés él világra és tájesztétikára gyakorolt hatásait vizsgálják. 66

12 III. Fogalommeghatározások Dolgozatom témájául tehát egy olyan környezeti tényez t választottam, amelynek a káros hatásai csak most váltak ismertté, és kibocsátása korlátozásának szükségessége csak most kezd tudatosulni a fejlett világban. Fontos, hogy el ször meghatározzuk azokat az alapfogalmakat, amelyek szükségesek a jelenség érdemi tárgyalásához. ''A sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelem kiterjed a mesterségesen keltett és természetes ionizáló, nem ionizáló és h sugárzásokra.'' (Környezetvédelmi törvény, a továbbiakban Kvt.) 3 Mivel a fény nem ionizáló sugárzás (nem fejt ki ionizáló hatást), továbbá a nem ionizáló sugárzásokra a törvény sem ad megkötést, célszer a fény szabályozását is ide sorolni. A fény ''az elektromágneses tér állapotának id beli változása, amely sugárzásként terjed.'' 4 Szoros értelemben azonban a nm hullámhosszú elektromágneses sugárzást nevezzük fénynek, mert az emberi szem csak ezt érzékeli közvetlenül. 5 Jogi értelemben ''környezetterhelés valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe.'' 6 Mivel a fény is energia, a fenti meghatározás a fény kibocsátására is vonatkozik. Így értelemszer en fényterhelés a fény közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. (Közvetlen fényforrás [kibocsátó] pl. egy lámpa, közvetett pedig pl. egy tábláról, házfalról visszaver d fény.) Nehezebb a helyzet a fényszennyezés fogalma esetén, mivel a hatályos törvényi rendelkezések szerint ''környezetszennyezés a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.'' 7 Ez a definíció feltételezi, hogy az adott anyag vagy sugárzás kibocsátására valamiféle határértékek vonatkoznak, és olyan - esetünkben sugárzás - tekintetében, amelyre nincs megállapítva kibocsátási határérték, nem lehetséges környezetszennyezés sem. Így normatív értelemben fényszennyezésr l sem lehetne beszélni, mint a környezetszennyezés egyik lehetséges változatáról. A köztudatban azonban általánosan elfogadottá vált a ''fényszennyezés'' kifejezés, így a fogalom nem mell zhet a jelenség tárgyalása során. A fényforrásokat két nagy csoportra lehet bontani: a természetes és a mesterséges forrásokra. A jelen dolgozatban fényszennyezés alatt csak a mesterséges fényforrások naplemenete utáni használatát értjük. A fényszennyezés fogalmára többféle meghatározással találkozhatunk, melyek LIII. tv Természettudományi Lexikon 5 ua évi LIII. tv. 4. f) pont évi LIII. tv. 4. g) pont 77

13 gyakran csak a jelenség egy részét ragadják meg. Az alábbiakban a fényszennyezésre vonatkozó három meghatározást ismertetünk, melyek egymást is jól kiegészítik. 1. Egy kanadai meghatározás szerint: 8 fényszennyezés = káprázás + világítási túlkapás + az égbolt fénylése A káprázás vizuális diszkomfort az elégtelenül erny zött, látótérbe kerül világító testek miatt. (Ez csökkenti a biztonságot, különösen a közlekedés során.) A világítási túlkapás rosszul irányított fény, amely pl. a szomszédos területre vetül. (Különösen kellemetlen az alvóhely ablakán bet z fény.) Az égbolt fénylése pedig a város visszaszórt fénye, az a fény, ami nem oda ment, ahova szánták (ez gyakorlatilag energiapazarlás). 2. A február 14-i Cseh Leveg tisztasági Törvény (továbbiakban: ''cseh törvény'') definíciója szerint fényszennyezés a mesterséges fényforrásokból származó bármely fény, amely kívül jut azon a területen, amelyre szánták, különösen az a fény, amely a horizont síkja fölé irányul. - Ez a meghatározás számunkra azért is bír jelent séggel, mert a témával foglalkozó magyar tudósok (els sorban csillagászok és biológusok) között általánosan ismert és elfogadott. Ezt a fogalmat ajánlja a Magyar Világítástechnikai Társaság is az általa a helyi önkormányzatok számára készített rendelettervezetben, a 3. pont szerinti kiegészítéssel. 3. A Magyar Világítástechnikai Társaság szerint ugyanis a cseh törvényi fogalomban meghatározottakon túl ''fényszennyezésnek tekinthet az a megvilágítás is, amely az adott feladathoz szükséges világítási szinteket, szabványos értékeket többszörösen meghaladja.'' 9 A fényforrások világítási teljesítményét több oldalról lehet megközelíteni. 1. A fényforrás teljesítménye (mértékegysége: watt), amely a fényforrás fogyasztásával áll kapcsolatban. 2. A fényforrás által kibocsátott összes fény mennyisége (fényáram, mértékegysége: lumen, lm) 3. A megvilágítandó területre es összes fényteljesítmény (hasznos fényáram) 4. A fényforrás hatásfoka (fényáram/teljesítmény) 5. A megvilágítás a felületegységre mer legesen es fényáram (mértékegysége lux=lm/m 2 ) 6. A megvilágítás hatásfoka (hasznos fényáram/összes fényáram) 7. A fénys r ség a felület adott irányú fajlagos fényer ssége, egysége cd/m Fényer ssége a térszög egységre jutó fényáram, egysége candela (cd). Az energiahatékonyság szempontjából a fényforrás hatásfokát (4) kell maximalizálni. A fényszennyezés csökkentése szempontjából a megvilágítás hatásfokát (6) kell maximalizálni. Ha a 8 Robert Dick, Magyar Világítástechnikai Társaság,

14 cél egy felület megvilágítása (reklámtábla, díszkivilágítás, közvilágítás, stb.), a felület megvilágítottságának mértékét a felület fénys r sége (7) határozza meg. Ennek értelemszer en el kell érnie egy szükséges mértéket. A környezet fényterhelése szempontjából viszont minimalizálni kell a fényforrások közvetlen hatásából és az összes megvilágított felületek szórt fényének hatásából együttesen ered fényer sséget (8) azokon a területeken, ahová nem szántunk megvilágítást. Az utóbbi három mér számnak vételével megfelel szabványt lehet kialakítani. a fizikai mérése nem gond, ezek figyelembe 99

15 IV. A fényterhelés hatásai Miel tt dolgozatom f részére, a fényterhelésre vonatkozó magyar szabályozás lehet ségeinek elemzésére térnék, elengedhetetlen, hogy ismertessem a fényszennyezés környezetre gyakorolt hatásait, hiszen csak ezek ismeretében lehet meghatározni az elérni kívánt célokat és a megvalósításukhoz legalkalmasabb szabályozási módokat és eszközöket. A problémák megértéséhez szükséges természettudományos ismereteket igyekszem szakszer en felvázolni, nem feledkezve meg arról, hogy e dolgozat feladata a fényszennyezés alapvet en jogi szempontú bemutatása. Míg világításra szükségünk van, a túl er s fény, a meggondolatlanul elhelyezett és/vagy nem megfelel en karbantartott, illet leg feleslegesen üzemeltetett fényforrások számtalan káros hatást fejtenek ki a környezetre. Az általam legfontosabbnak tekintetteket az alábbi öt kategóriába csoportosítom: az emberi egészségre gyakorolt hatások; környezet- és természetvédelmi hatások; a közlekedés biztonságát veszélyeztet hatások; a fényszennyezés mint értelmetlen energiapazarlás; egyéb. 1. Humán-egészségügyi vonatkozások Sorban els ként vizsgáljuk meg, milyen hatással van a fényterhelés az emberi egészségre. Az ember napi bioritmusát komplex idegi és hormonális mechanizmusok határozzák meg, ezeket szabályozza (egyéb okokon kívül) a szemen keresztül érkez fény mennyisége is. A tobozmirigy termeli a melatonin hormont, amelynek nagy szerepe van az alvás és az ébrenlét ciklikus váltakozásában. A vér melatonin tartalma nappal a kimutathatóság alsó határán mozog, míg este, éjszaka, az alvás fázisában jelent sen megemelkedik 10. A melatonin a szemen keresztül érkez bármely fény hatására felbomlik, s így a mesterséges fényforrások természetellenesen megnövelik az ébrenléti id szakot. Ez függ a fénys r ségt l is, hétköznapi példája, amikor a televízió vagy a számítógép képerny jét szemlélve valaki órákkal kés bb sem tud elaludni 11. Komoly gondot jelenthet, ha valaki olyan helyen lakik, ahol a kintr l besz r d fény er ssége miatt éjszaka sincs sötét. Aki rendszeresen városi fények között alszik, pl. 10 Fonyó 1999; Szentágothai & Réthelyi, 2002; Golden & Price, Azonban a televízió vagy számítógép éjszakába nyúló használata mindenkinek szabad belátására van bízva, mely nem igényel jogi szabályozást. 1010

16 mert nyáron a szell ztetési igény miatt függönnyel sem védekezhet, nem tudja kell en kipihenni magát, fáradtabb, stresszesebb lesz, s ez egy id után egészségi állapotára is visszahat. Annak eldöntése, hogy a fénynek van-e, és ha igen, akkor milyen közvetlen kapcsolata van a betegségekkel, az orvostudomány feladata, amint ezzel kapcsolatban már komoly kutatások folynak. Nemzetközi orvosi konferenciákon foglalkoztak a fényszennyezés szerepével a gyermekkori leukémia, valamint az eml rák kialakulásában (kimerít referenciák: IDA, 2004 gy jteménye, Erren & Piekarski, 2002 stb.). A korai eredmények szerint a melatonin antioxidánsként is m ködik, melynek következtében meggátolja a sejt örökít anyagának oxidatív mutációit. E gátlás hiányában a szervezet sokkal nagyobb hajlandóságot mutat rákos megbetegedésre. Bizonyított tény, hogy az éjszakai m szakban dolgozók az áltagosnál nagyobb, a mindkét szemükre vakok az átlagosnál kisebb százalékban hajlamosak mellrákra. Ezek a tények közvetlen kapcsolatot teremtenek a fényterhelés és a rákos megbetegedések közt. Ugyanígy az öt évnél fiatalabb gyermekek leukémiás megbetegedése az elmúlt ötven évben 50%-kal emelkedett, ami a környezeti hatások, nem utolsó sorban a gyermekek megnövekedett fényterhelése számlájára írható Természetvédelmi vonatkozások Míg az ember bizonyos fokig tud védekezni a nem kívánt fényhatások ellen, az állatok viselkedése genetikailag sokkal inkább meg van határozva. A fényszennyezésnek a természetvédelemben két f negatív hatása értelmezhet : ökológiai: védett és nem védett állatfajok egyedeinek és populációinak károsodása, él helyek, vonulási útvonalak zavarása; tájvédelmi: az egyes tájak, tájegységek látványának elszegényítése, károsítása. 13 Az éjszakai fény gy r sférgekre, rovarokra, halakra, tengeri tekn sökre vagy a madarakra gyakorolt hatása bizonyítottan zavaró. A növényekre gyakorolt közvetett hatásként el fordulhat például a beporzás elmaradása. Magyar viszonylatban a fényszennyezésnek a rovarokra és a madarakra gyakorolt hatása releváns, így a továbbiakban ezt a kett t fogom ismertetni. A fényszennyezés hatása a madarakra. Ennek a problémának különös aktualitást ad a Natura 2000 hálózatba való bekapcsolódásunk, s ennek következtében a madarak védelmére vonatkozó fokozott kötelezettségünk. 12 Golden & Price, A tájvédelmi szempontokat l. a 6. pontban, mivel az ott leírtakhoz logikailag szorosabban kapcsolódik. 1111

17 A madaraknál alapvet en az alábbi három hatás figyelhet meg: a. A ''menekülés''. b. Az urbanizált területeken él madarak bioritmusa felborul. c. A vándormadarak zavarása. Ad a) a madarak úgy választják meg a költ helyeiket, hogy minél távolabb húzódnak a kivilágított létesítményekt l, akkor is, ha az él hely egyébként nem változott. Ennek legf bb káros következménye, hogy él helyeik egyre kisebb területre terjednek ki, mind nagyobb távolságot kell naponta megtenniük az élelemszerzés érdekében. Él helyeik csökkenése annak a veszélyét hordozza, hogy bizonyos madárfajok egyes területekr l, vagy az ország egész területér l elt nhetnek. E veszteség egyben ellentétes Magyarországnak a Biológiai Sokféleség Egyezményb l 14 és az európai vadon él szóló egyezményb l 15 fakadó kötelezettségével is. növények, állatok és természetes él helyeik védelmér l Ad b) mind a napi, mind a szezonális bioritmus vonatkozásában megfigyelhet. Az el z re példa, mikor az alkonyatkor aktív vörösbegy egész éjszaka énekel. A szezonális bioritmust a megvilágított órák számának évszakonkénti váltakozása szabályozza. Az egész évben helyben maradó madaraknál megfigyelték, hogy akár hetekkel korábban kezdenek költeni, a feketerigó pedig a városokból nem költözik el, s akár téli estéken is a kivilágított ablakunk alatt énekelhet, szinte végkimerülésig. Ad c) Az egész világot bejárták azok a m holdas felvételek, melyek a Föld éjszakai látképét mutatják. Zavarba ejt, amilyen pontossággal meg lehet mutatni rajtuk, hol van Párizs, Madrid, Budapest, Debrecen vagy éppen Szeged. Gondoljunk csak bele, milyen zavarba ejtheti ez azokat az éjszaka vonuló madarakat, amelyek a csillagok alapján is tájékozódnak! Vannak ugyanis fajok - els sorban az énekesmadarak között - melyek éjjel vonulnak és a csillagokat használják fel tájékozódási alapnak. Ezek a madarak egy éjszaka alatt nagy távokat is képesek megtenni. (Ilyenek például a Skandinávia és Afrika között ''ingázó'' nádi poszáták.) Az er s fényszennyezésben megnövekszik az égbolt háttérfényessége, ezért halványabban vagy egyáltalán nem látszanak a korábban orientációs pontnak használt csillagok. Másrészt a horizont közeléb l világító mesterséges fényforrásokat összekeverhetik a csillagokkal, ezért eltévedhetnek. A harmadik veszély, hogy egy nagyon kivilágított terület fölött azt hihetik, hogy reggel van, így ösztönösen ''kényszerleszállást'' hajtanak végre. Ha táplálékszerzésre alkalmatlan helyen szállnak le, éhen maradván útjukat nem is tudják folytatni, és tömegesen elpusztulnak (Milánó). Az is el fordult, hogy egy csapat vándormadár útirányától 180 -kal (!) eltérve leszállt a Malpensa nemzetközi repül téren VI. 13. Rio de Janeiro /7. sorszámú nemzetközi szerz dés 16 Személyes közlés: Dr. Halmos Gergely term.v. ig., Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1212

18 A madarakra veszélyes fények a forrásuk alapján három f csoportra bonthatók: - az éjjel is nappali fényárban úszó városok megzavarják az urbanizált területeken él madarak bioritmusát, illetve a vonuló madarakat zavarják a tájékozódásban; - egyes tornyok fényei: minél magasabb a torony, annál veszélyesebb, hiszen annál könnyebben észreveszik a madarak is. Külön említést érdemelnek a világítótornyok, mivel a partvonal frekventált vonulási hely. A legveszélyesebbek a lassan villogó vörös fények (Azonban ezek közlekedési szerepük miatt a legtöbbször nem mell zhet ek.) - A nyomvonalas létesítmények kivilágítása pedig el ször odacsalogatja a rovarokat, majd a ''terített asztalra'' érkez madarak az autók áldozataivá válhatnak. A fényszennyezés hatása a rovarokra. Magyarországon 380 védett és 32 fokozottan védett rovarfaj él, ezeknek csaknem egyharmada repül a fényre. Ezen felül sok olyan rovarfaj is van, amelyek nagy egyedszámuk miatt nem védettek, de ökológiai szerepük megkérd jelezhetetlen; a fényszennyezettség további emelkedése következtében veszélyeztetetté is válhatnak. A rovarvilágban a fényszennyezés az alábbi káros hatásokat fejtheti ki: a) az él helyeikt l, táplálkozóhelyeikt l való elcsalogatás; b) szaporodó partnerek szeparálása; c) nagyobb kitettség a ragadozóknak; d) az egyedek közvetlen vagy közvetett elhullása; e) lokális kipusztulás, a populáció összeomlása. A fényre repülés azért alakul ki, mert a rovarok egyenes röptét ösztönösen tájolják az éjszakai fények: a rovar úgy repül, hogy pl. a Holdat mindig ugyanabban az irányban lássa. A Hold ''végtelen'' távolsága miatt ez valóban egyenes pályát eredményez, ám egy közeli fényforrás esetében ez nem így van (amit szépen szemléltet a mellékelt ábra). Itt a rovar körpályára vagy befelé spirálozó pályára kényszerül, amely végül a fényforrás felületén ér véget. S hát ki ne látott volna már a lámpa körül ''pályára állt'', vagy az izzón egy halk sercenéssel végét lelt bogarat. 1313

19 A fényforrás csalogató hatása alapvet en három paramétert l függ: a fényforrás magasságától, teljesítményét l és a kibocsátott fény spektrumától. Kétszeres magasság esetén a vonzer 1,5-4- szeres, kétszerakkora teljesítmény lámpa 1,7-2-szer csalogatóbb. A spektrum hatása bonyolultabb, a különböz lámpák spektrumai más-más fajokat vonzanak jobban. Egyes fajoknál a lámpa hatása az állat ivara szerint is változik. Egy kísérlet során fénycsapdákat helyeztek ki, és megfigyelték, hogy a kiinduláskori 50-50%-os ivararány már 2-3 év alatt jelent sen (90-10%-ra) torzult. Az egy-egy kültéri lámpa fénykörébe tömegesen összegy lt rovarok könny prédának számítanak a madarak, békák, sünök számára is, ami szintén a populáció olyan arányú pusztulásához vezethet, hogy az már nem tud kell képpen megújulni. (Nem is beszélve arról, hogy így a sünök, békák és madarak is könnyebben válhatnak az arra járó autók áldozataivá.) A fényterhelés káros hatásainak csökkentése érdekében ökológiai szempontból a következ kre kellene különösen odafigyelni: csak a szükséges területek kerüljenek megvilágításra, lehet leg kerülve a felfelé irányuló fényt. A világítótestet a még ésszer legalacsonyabbra kell elhelyezni, és a teljesítményét optimalizálni. A lámpa olyan szín fényt bocsásson ki, amely a legkevesebb állatot vonzza. A fényvédelem szempontjait a védett természeti területeken és közvetlen közelükben fokozottan érvényesíteni kell. 3. Közlekedés- és közbiztonság A világítás legfontosabb funkciója, hogy az éjszakai közlekedéshez szükséges fényt biztosítsa, a lakosság biztonságérzetét pedig általában növelik a jól kivilágított utcák. E két szempontból tehát a közterületek megvilágítása mell zhetetlen. A meggondolatlan világítás azonban sokszor káros 1414

20 következményekkel is jár, néhányukat diszfunkciónak kell nevezni. A közbiztonság szempontjából felmerül igény az, hogy az a terület, ahol gyalogosan közlekedünk, jól meg legyen világítva, ne tudjanak váratlanul a sötétb l megtámadni; az ingatlanok területére pedig ne lehessen észrevétlenül behatolni nem kívánatos egyéneknek az éj leple alatt. Az els igény kielégítése a közvilágítás feladata, a második esetben pedig különböz biztonsági világításokat alkalmaznak. A biztonsági világítások telepítése és m ködtetése általában magánszemélyek által történik, saját ingatlanukon, s azokra nem vonatkozik semmiféle engedélyezési kötelezettség. Ennek megfelel en csak azt figyelik, hogy mennyi a lámpa teljesítménye és az általa kibocsátott fényáram. Az, hogy ez esetleg más, szomszédos telket vagy épületet hogyan érint, nem szokta vizsgálat tárgyát képezni, sem az, hogy ebb l a fényözönb l mennyi a hasznos fényáram, s mennyi válik fényszennyezéssé. A közvilágítás a közterületnek a közlekedés, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefügg, rendszeres, meghatározott id tartamú villamos üzem megvilágítása. 17 Az elérend cél annak a területnek a megvilágítása, ahol az emberek közlekednek. Fontos, hogy a talajra elegend fény jusson, és a közelbe kerül többi személy arca is felismerhet legyen. Ennek a célnak tehát azok a lámpák felelnek meg, amelyek magasabbak az embereknél, megfelel a megvilágítási hatásfokuk és az általuk kibocsátott fény s r sége. Ezzel szemben két gyakori hibával találkozhatunk a közvilágítás során. Az egyik, amikor a fényt nem irányítják, és annak nagy része szétszóródik a leveg ben. Ilyenkor a megvilágítási hatásfok igen gyenge a fényforrás hatásfokához képest, a szükségesnél sokkal nagyobb energiafelhasználással jár ugyanolyan világítási színvonal elérése, mintha az összes fény oda lenne irányítva, ahol hasznosul. (Ilyenre elrettent példák a gömblámpák.) Másik gyakori hiba, amikor több embermagasságba helyezik el világítótesteket, akár 6-8 méter magasba is, legtöbbször a fák lombkoronaszintjén vagy afelett(!). Ilyenkor a fák a fény többségét árnyékolják, a gyalogosok sötétben botorkálnak valahol legalul. Harmadik hiba, hogy gyakran nem mérik fel a világításnak a szomszédos területeken jelentkez hatásait. Ilyen zavarás miatt már polgári per is indult Magyarországon, amelyr l kés bb még szó fog esni. Egyébként az elmúlt évtizedekben ötévente duplázódott meg a világítás szintje a városok utcáin, ehhez képest nem javult a közbiztonság, tehát nem t nik megalapozottnak az a hiedelem, hogy az er s világítástól elmenekülnek a b nöz k. Közlekedésbiztonsági szempontból a káprázás fogalmára szeretnék visszautalni, ez okozza a legnagyobb problémát. A fényforrás által el idézett káprázás mértéke fordítottan arányos a fényforrás távolságával: ha kétszer közelebb kerül az észlel a fényforráshoz, az négyszer jobban elkápráztatja. Ez igaz mind a rögzített fényforrások (lámpák, túlvilágított hirdetések, stb.), mind 17 11/1985 (XI.30.) IpM rendelet 1. sz. mell., 1. (2) bek. 1515

II. A fényszennyezés rövid története

II. A fényszennyezés rövid története I. Bevezetés Kezdetekt l fogva rengeteg babona és hiedelem kapcsolódott a sötétség fogalmához és magához az éjszakához is, s már nagyon rég kialakult a ''sötét'' és ''világos'' ellentétpárnak a ''gonosszal''

Részletesebben

4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI

4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI 35 4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI A Nemzetközi Csillagászati Unió állásfoglalást jelentetett meg az IAU Information Bulletin 83. számában: "A nagyvárosokban, azok környékén vagy az iparvidékeken

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében, az 1990. évi

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Világosság helyett örömteli sötétség

Világosság helyett örömteli sötétség Világosság helyett örömteli sötétség Nagy örömömre szolgál, hogy ismét egy sikeresen megoldódott lakossági ügyről számolhatok be. Ez az eset is jeles tanúbizonysága a kitartásnak és az elszántságnak, az

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Világítástechnika a környezettudatosság tükrében 2015 Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A világítástechnika és a környezet A világítás környezetterhelése ENERGIAFELHASZNÁLÁS FÉNYSZENNYEZÉS

Részletesebben

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete. A zajártalom elleni védekezésről.

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete. A zajártalom elleni védekezésről. Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete A zajártalom elleni védekezésről. (Egységes szerkezetbe foglalva) Izsák Nagyközség Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Bercsényi u. 48. /fax 68/413-057 30/9288-690 mail: kincses@elender.hu adószám: 44420538-1-24 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Indítvány

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd A csillagos ég az egész emberiség öröksége,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Csillagoségbolt-park program. Kolláth Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem TTMK MTA KTM Csillagászati Intézet Magyar Csillagászati Egyesület

Csillagoségbolt-park program. Kolláth Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem TTMK MTA KTM Csillagászati Intézet Magyar Csillagászati Egyesület Csillagoségbolt-park program Kolláth Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem TTMK MTA KTM Csillagászati Intézet Magyar Csillagászati Egyesület Csillagoségbolt-parkok Előjáték: Ki látta már a Tejutat? 1888

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

11/2007. (V. 2.) rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

11/2007. (V. 2.) rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Arló Nagyközség Önkormányzat 11/2007. (V. 2.) rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Arló Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok és szerveik, a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti H A A m y y m v m m y y, m y F A v b j v. A mb j y, m y v mb y m ó - j -, m 24 ó j b yv y m ü. E v - v yv, b y v m mu u. A mb u b v bb v : j, - m. A u bó v, v u m y m v, m v -, y m m - m y v y m. N m v,

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének./2010.(I.29.) rendelete a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja Energiahatékony megújulás 40 85%-os energia megtakarítás Európai Unióban fejlesztve és gyártva Közvilágítás EU / MSZ szabványos megvilágítás Hosszú élettartam

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz

PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS. A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2012. (XII. 12.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Herczeg Rita Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Tanulmányom a gyermekotthonokban élő gyermekek jogainak érvényesülését vizsgálja a gyermekotthoni házirendeken keresztül. A házirendek vizsgálatát azért

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője

A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának elnöki köszöntője Dr. Varga Ferenc, a Magyar Kórházszövetség elnökének a szervezet XX. kongresszusán, az ünnepi közgyűlésen elmondott beszámolóját adjuk közre.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája

Budapest XIII. kerület. klímastratégiája Budapest XIII. kerület klímastratégiája 2011 2020 Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Célok és alapelvek...5 Kapcsolat az önkormányzat által már elfogadott koncepciókkal és stratégiákkal...7 II. Helyzetkép...8

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben