Bioaktív peptidek technológiáinak fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bioaktív peptidek technológiáinak fejlesztése"

Átírás

1 Bioaktív peptidek technológiáinak fejlesztése BIOAKTÍV PEPTIDEK A kolosztrum kitűnő fehérjeforrás, melyben az esszenciális aminosavak és más organikus nitrogén-forrásként szolgáló vegyületek rendkívül nagy koncentrációban vannak jelen. A kolosztrumban lévő fehérjék két nagy csoportra oszthatók a 20 o C-on 4,6 ph-érték mellett mutatott oldhatósága alapján. Az ilyen körülmények között oldhatatlan frakciót kazeinfehérjéknek, míg az oldható frakciót savófehérjéknek nevezik. Mindkét csoport egyedülálló fizikokémiai és biológiai tulajdonságokkal rendelkezik. A kolosztrumban a két fehérjecsoport abszolút koncentrációja és egymáshoz viszonyított aránya alapvetően eltér a normál tejre jellemző értékektől. A kolosztrumban ugyanis a meghatározó fehérjefrakciót a savófehérjék adják, melyek koncentrációja (az ellést követő hatodik órában) eléri a 7,58,5%-ot (tejben ez az érték mindössze 0,6 0,8%), míg a kazeinfehérjék mennyisége ugyanekkor ennek csupán mintegy 60%-a, 4,5 5,5% (tejben ez az érték 2,63,0%). Mindennek megfelelően a savófehérje : kazein százalékos arány kolosztrumban átlagosan 62:38, normál tejben pedig 20:80. A megváltozott arányokat a kolosztrumban a savófehérjék közé tartozó immunfehérjék rendkívül magas koncentrációja okozza, amely azonban az ellés után eltelt idő függvényében rendkívül gyosran csökken és - amint azt az erre vonatkozó vizsgálataink is egyértelműen mutatták - az 57. napon eléri a normál tejre jellemző értékeket. A kolosztrum többféle bioaktív fehérjét tartalmaz, melyeket összefoglalóan az 1. táblázat szemléltet. A szakirodalomban a kolosztrum biológiai értékeit általában elsődlegesen a benne található immuno-globulinokhoz (Igs) (IgG1, növekedési faktor ("inzulinszerű" (insulin-like) növekedési faktor-1 - IGF-1, béta-2 "átalakító" (transforming) növekedési faktor - TGF-β2), a növekedési hormonhoz (GH), valamint egyéb bioaktív vegyületekhez (laktoferrin, lizozim, laktoperoxidáz, stb.) kapcsolják. A legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy a kolosztrum fehérjefrakciója számos egyéb, elsődlegesen a kazein-fehérjékhez kapcsolódó biológiailag aktív komponenst, ill. anyagot tartalmaz. A kazein nem egységes fehérje, szerkezetileg egymástól különböző egyedi fehérjékből áll, melyek közül legfontosabbak az α s1 -, α s2 -, ß-, and κ-kazeinek. Az individuális kazein-fehérjék viszonylag kis molekulájú fehérjék, átlagos molekulatömegük kd. Elsődleges szerkezetüket a magas prolin-koncentráció jellemzi, aminek következtében bizonyos másodlagos struktrúrák (α-hélixek ß-redők és ß-spirálok) nem alakulnak ki. 1

2 1. Táblázat. A kolosztrum bioaktív fehérje-komponensei Protektív Proteinek Immunoglobulinok Proteose pepton frakció Laktoferrin Transzferrin Növekedési Faktorok Epidermálisn övekedési faktor (EGF) Szöveti növekedési faktor ß (TGFß) Inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1) Enzimek Laktoperoxidáz Lysozyme Plasmin Xanthin oxidáz Glukóz oxidáz Hormonok Thyrotropin felszabadító hormon (TRH) Prolaktin Somatostatin (SIH) Calcitonin Inzulin Relaxin Thyroid stimuláló hormon (TSH) Gastrin kibocsátó peptid (GRP) Adrenocorticotropichormone (ACTH) A kazeinfehérjék a kolosztrumban (a tejhez hasonlóan) elsődlegesen viszonylag nagyméretű kazein-micellák formájában vannak jelen, amelyekben a különböző kazein monomerek kalcium-foszfát részecskékkel asszociálódnak. A kazein micellák szerkezetére vonatkozóan többféle model létezik, de az irodalom egységes abban, hogy ezek gömb alakú, átlagosan 100 nm átmérőjű részecskék, amelyek diszperz rendszert alkotnak a környezetüket jelentő laktózt, különböző sókat és a savófehérjéket tartalmazó vizes fázissal. A micellában található, teljes mértékű hidrazinnal végzett deproteinálást követő izolációval kinyert kalcium-foszfát egységes szerkezetű, rendkívül finom eloszlású granuláris anyag, amely az elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint átlagosan 2,5 nm átmérőjű alegységekből felépülő konglomerátumokból áll. A korábbi feltételezésekkel ellentétben a legújabb kutatások azt bizonyították, hogy a nanométeres méretű ion-klaszterek formájában jelen lévő calcium foszfát és a kazeinek között nincs kovalens kapcsolat, ezért a kazein micellák szerkezetileg ún. asszociációs kolloidoknak tekinthetők. A kazein micellák stabilizálják a bennük lévő kalcium- és foszfát-ionokat, így közvetlenül elérhetővé és felhasználhatóvá teszik azokat a szervezet számára a csontok és a fogak felépítéséhez, ill. remineralizálásához. 2

3 A kazein-fehérjék a micellárisan kialakuló kalcium-foszfát komplexek révén nélkülözhetetlen funkciót töltenek be a patológiás kalcifikáció kialakulásának megelőzésében, ill. a kalcium szöveteken belüli, ill. magas kalciumtartalmú testfolyadékokban történő szállításának szabályozásában is. A kazein micellákat rendkívül nagy kolloidikai stabilitás jellemzi, melynek következtében szerkezetük még rendkívül magas hőmérsékletű hőkezelés, nagy koncentrációjú sóoldattal, ill. etanollal történő kezelés, vagy fagyasztva szárítás során is változatlan marad. Ez a sajátság feltehetően azzal magyarázható, hogy a micella felületét teljes mértékben az amfipatikus karakterű, C-terminális oldalán glikolizált κ-kazein fehérje lineáris fonalaiból álló bolyhos struktúrájú védőréteg borítja be, amely sztérikusan stabilizálja a komplexet. Valamennyi kazeint genetikai polimorfizmus jellemzi és poszt-transzlációs változások játszódnak le a molekulák foszforilezett, ill. szénhidrátokat tartalmazó oldalláncaiban. A kazein-fehérjék relative hidrofób tulajdonságúak, de a komplex agglomerátumaik tartalmaznak hidrofil szegmenseket, melyek révén emulzifikáló, ill. habképző sajátságokkal is rendelkeznek. Az újabb kutatások egyértelműen igazolták, hogy a kazein-fehérjék fontos prekurzorai különböző fiziológialig funkcionális komponenseknek, melyek közül kiemelkedő fontosságúak a kazeinek lebomlása során keletkező, ún. bioaktív kazein-makropeptidek (Casein Macro Peptides = CMP), amelyek az eredeti protein-szekvenciában inaktívak, de enzimatikus hidrolízist követően aktiválódnak. Ezeknek az anyagoknak számos biológiai funkciót tulajdonítanak, melyek közül legfontosabbak a következők: digesztív és gasztrointestinális funkciók modulálása; hemo-dinamikus reguláció (hipertenzió és gasztrikus véráramlás szabályozása); anti-kariogenicitás; fájdalomcsillapító hatás; immunoregláció; antimikrobiális effektus. A kazein makropeptidek ún. indukált bioaktív komponensek (IBCs), amelyek aktivitása proteolitikus hidrolízis és /vagy immunreakció következtében jön létre. A kolosztrumban lévő fehérjék enzimatikus hidrolízise, és így a bioaktív peptidek keletkezése történhet in vivo a tőgy-mirigyekben, illetve a kolosztrumot elfogyasztó egyed emésztőrendszerében, de előidézhető in vitro körülmények között proteáz enzimek hozzáadásával is. Az immunológiai eredetű bioaktív komponensek a szarvasmarha vakcinációja következtében keletkező antitestek révén jöhetnek létre. A kazeinekből származtatható biofunkcionális makropeptidek két alapvető csoportba sorolhatóak: Kazein-foszfo-makropeptidek (kazein-foszfopeptidek, CPP-k) Kazein-glikomakropeptidek (GMP-k) 3

4 KAZEIN-FOSZFO-MAKROPEPTIDEK A kazein-foszfo-makropeptidek (CPP-k) foszforilezett kazein eredetű peptidek, amelyek a különböző (α s1 -, α s2 -, és ß-) kazein-fehérjék tripszines emésztése (vagy in vitro enzimes kezelése) során keletkeznek oly módon, hogy az enzimes hidrolízis hatására a kazein molekulák N-terminális végéről, az ott elhelyezkedő nagy mennyiségű foszforilált szeril egységet tartalmazó foszfopetidek lehasadnak. A kazein-foszfo-makropeptidek legtöbbjének aminosav-szekvenciájában megtalálható egy specifikus glutamil egységhez kapcsolt szerin-foszfát klaszter, amelyben három foszfoszeril csoporthoz két glutaminsav molekula kapcsolódik. Ez az aminosav-együttes erősen negatív töltésű, így elsősorban ez a rész a makropeptidek ásványi anyag megkötődési helye. A hipotézisek szerint ezen foszfo-szeril allokációk határozzák meg a kazein kalcium-foszfát interakciókat, és ezen keresztül ezek biztosítják a kazein micellák kialakulását és stabilitását. A kazein foszfopeptid-komplexekben található kalcium-foszfát biológiailag könnyen hozzáférhető, jó hatásfokkal szívódik fel, és így alapvető fontosságú a humán szervezet remineralizációjában. A különböző kazein-foszfopetidek kalcium-megkötő képessége eltérő, elsősorban attól függően, hogy a peptid milyen típusú kazeinből származtatható. A kelátképző aktivitás az egyes peptidek között az α s2 -kazein > α s1 -kazein > ß-kazein > κ-kazein sorrendben csökken. A szarvasmarha kolosztrum az ellés utáni időszakban átlagosan 60 mm kalciumot és 33 mm szervetlen foszfátot tartalmaz oldat fázisban. Mindkét ásványi anyag jelentős hányada (így a kalcium 68%-a, a foszfor 47%-a) a fehérjékkel asszociált formában található, elsődlegesen az α S1 -, α S2 -, β-, és κ-kazeinekhez kapcsolódva. Az α S1 -, α S2 - és β-kazeinek számos foszfoszerin (SerP) egységet tartalmaznak specifikus Ser(P)3-Glu2 elrendezésben. Alapvetően a kalciumfoszfáttal létrejövő interakciók ezeken a foszforilált szerin-glutamin egységeken keresztül jönnek létre. A kazein micelláknak az a különleges sajátsága, hogy képesek a kalcium- és foszfát-ionokat stabilan oldott állapotban és biológiailag elérhető formában tartani, főként ezeknek a tripszines bontás során keletkező többszörösen foszfozilezett kazein-foszfomakropeptideknek köszönhető. A legnagyobb koncentrációban jelenlévő tripszines CPP komponensek a β-cn(1 25) és az αs1-cn(59 79), míg az αs2-cn(46 70) és az αs2-cn(1 21) kisebb mennyiségben fordulnak elő. A négy főbb CPP aminosav-szekvenciáját az 2. táblázat mutatja. Amint a táblázatból jól látható, ezen peptidek mindegyike tartalmazza a Ser(P) 3-Glu 2 szekvenciájú csoportot, a három egymásután következő foszfoszerin egységgel. Ez a szekvencia kritikus a molekula kalcium- és foszfor megkötő-képessége tekintetében. A kazein-foszfo-makropeptidek semleges és alkalikus ph-tartományban stabilizálják a kalcium- és foszfát-ionokat, ahol olyan metastabil oldatot képeznek, amely a bázikus kalciumfoszfát fázis tekintetében túltelített. 4

5 Ilyen körülmények között a CPP-k a saját tömegükkel megegyező kalcium- ill. foszfát megkötésére képesek. 2. Táblázat. A főbb CPP foszfo-makropolipeptidek aminosav szekvenciája Kazein-fragmentum Aminosav-szekvencia α s1 -f(59 79) -gln-met-glu-ala-glu-ser(p)-ile-ser(p)-ser(p)-ser(p)- glu-gluile-val-pro-asn-ser(p)-val-glu-gln-lys- α s1 -f( ) α s2 -f(5 18) -glu-his-val-ser-ser(p)-ser(p)-glu-glu-ser-ile-ile- ser(p)-glnglu- α s2 -f(29 34) α s2 -f(55 64) -val-pro-asn-ser(p)-ala-glu-glu-arg- -asn-pro-ser(p)-lys-glu-asn- -gly-ser(p)-ser(p)-ser(p)-glu-glu-ser(p)-ala-glu-val- α s2 -f( ) -gln-leu-ser(p)-thr-ser(p)-glu-glu-asn-ser-lys-lys- thr-valasp-met-glu-ser(p)-thr-glu-val-phe- ß-f(12 23)(variáns-A) ß-f(12 23) (variáns-d) -ile-val-glu-ser(p)-ser(p)-ser(p)-glu-glu-ser-ile-lys- -ile-val-glu-ser(p)-lys-ser(p)-glu-glu-ser-ile-lys- A kazein normál emésztése során in vivo képződő CPP-k további proteolitikus degradációval szemben meglehetősen rezisztensek, ezért felhalmozódnak a vékonybél disztális szegmenseiben. Ez az akkumuláció, ill. ezáltal a peptidek és a kalcium-foszfátok között létrejövő stabil oldható komplexek magas koncentrációja idézi elő az intesztinális kalcium abszorbció kiemelkedő mértékű javulását, melyet a vonatkozó állatkísérletek is egyértelműen igazoltak. Ezen túlmenően a CPP-k bevitele elősegíti a kalcium beépülését a csontokba, amely ugyancsak e peptidek kalcium- és foszfor-megkötésével és vízoldható komplexek kialakulásával magyarázható. Humán- és állatkísérletekben azt is kimutatták, hogy a CPP- Ca-foszfát komplexek anti-kariogén hatásúak, és jelentős szerepet játszanak a fogzománc egészségének megőrzésében, ill. a fogszuvasodás megelőzésében. A humán emésztőrendszerben keletkező CPP-k összességében növelik az anyaszervezet számára hozzáférhető, oldott kalcium mennyiségét. A nemzetközi irodalomban különböző adatok találhatók azonban a kalcium-felszívódás, kalcium-egyensúly, ill. a csontképződés vonatkozásában. Egészséges fiatal állatokban egyes kutatók csak csekély hatást detektáltak, de egyértelműen pozitív eredményeket publikáltak ovárium rektomizált patkányok, ill. posztmenopauzás nők esetében. Összegezésképpen kijelenthető, hogy a CPP-k kalcium-foszfát stabilizáló képességük miatt - melynek következtében javítják ezen ásványi anyagok oldhatóságát és fiziológiás hozzáférhetőségét - potenciálisan a kalcium és a foszfátok természetes biológiai szállítóeszközeként szolgálhatnak. 5

6 KAZEIN-GLIKO-MAKROPEPTIDEK A kazein-glikomakropeptidek (GMP-k) a kazein kimozim-enzim (EC ) hatására bekövetkező hidrolízise során keletkeznek. A kimozim a sajtgyártáshoz használatos tejoltó enzim, melyet a technológia során a tej ún. oltós alvasztása céljából adnak az alapanyaghoz. A kimozim lényegében egy specifius proteáz enzim, amely a κ-kazeint egy meghatározott szekvencia-pozícióban (a 105. és a 106. aminosav között) két polipeptidre hasítja szét. A nagyobb méretű, vízben oldhatatlan peptid, az ún. para-κ-kazein, amely az eredeti fehérje 1105 aminosav-részét tartalmazza a sajtot felépítő kazein-mátrixhoz kötődik, és a sajtalvadékba jut. A méretében kisebb, vízoldható polipeptid a kazein-glikomakropeptid, amely az eredeti fehérje aminosav-részéből áll, a savóba kerül, ezért a szakirodalomban általában a savófehérjék közé sorolják. A kazein-glikomakropeptid önmagában relatíve kis méretű peptid, molekulatömege 8 kda, natív glikolizált állapotában azonban molekulatömege eléri a kd-t is. Két fő variánsa ismeretes a GMP-A és a GMP-B, amelyek egymástól mindössze két aminosavban különböznek. A kazein glikomakropeptid (GMP) biológiai aktivitása és fiziológiás hatásai az elmúlt években kerültek az ilyen irányú kutatások fókuszába, és azóta rohamosan növekszik irántuk a tudományos érdeklődés. A GMP-k humán egészség tekintetében legfontosabb sajátságai a következők: szialinsav-tartalom; speciális aminosav-összetétel; mikrobiális eredető entero-toxinok megkötése és semlegesítése; mikrobiális és virális adhézió gátlása; gastrinális szekréció szupressziója; prebiotikus effektus (különösen Bifidobaktériumok vonatkozásában); immun-rendszer stimuláció, ill. immunválasz moduláció. Amint fenti felsorolásból kitűnik a GMP-k számos egyedülálló tulajdonsággal rendelkeznek. A nevükben is szereplő gliko -megjelölés az alapmolekulához kapcsolódó szénhidrát (szacharid) csoportokra utal. A vonatkozó kutatások szerint öt egymástól eltérő szénhidrát lánc fordul elő a kolosztrumból, ill. az érett tejből izolálható glikopeptidekben. A legjelentősebb ezek között az N-acetil-neuraminsav, vagy ismertebb nevén a szialinsav, amely táplálkozásbiológiai szempontból kemelkedő jelentőségű. A GMP-ket ugyancsak rendkívül sajátságos aminosav-összetétel jellemzi, melynek különlegessége az aromás aminosavak (fenilalanin, triptofán, tirozin, AA) alacsony koncentrációja, emellett pedig az elágazó láncú aminosavak (izoleucin és valin, BCAA) magas aránya. Ez a sajátságos kombináció (magas BCAA, alacsony AA arány) ideális összetevővé teszi a GMP-t különböző táplálék kiegészítőkben, különösen pl. májbetegek diétájában alkalmazható készítményekben. 6

7 A GMP az alacsony fenilalanin-tartalom miatt ugyanakkor alkalmas lehet fenilketonuriás páciensek (PKU) számára is. A GMP glikozidos struktúrája (ld. 3. Táblázat) alapvető a molekula bioaktivitása szempontjából. Ez a struktúra teszi lehetővé többek között a Vibrio cholerae és az Escherichia coli által termelt enterotoxinok megkötését. Ez, az irodalomban jól dokumentált kölcsönhatás azon alapul, hogy a GMP-hez kapcsolódó szénhidrát egységek szerkezete nagymértékben hasonlít az enterotoxinok receptor-helyinek struktúrájához, így a toxin tévesen a GMP molekulához kötődik, majd a GMP-enterotoxin komplex kiürül a szervezetből. Az ezzel kapcsolatosan végzett állatkísérletek azt is igazolták, hogy a GMP ezen sajátsága elsősorban a molekulában lévő szialinsav-tartalmú szénhidráthoz kapcsolódik. Amennyiben ugyanis a kísérletekben a GMP molekula glikozidos oldalláncáról neuraminidáz enzimmel a szialinsav-egységeket eltávolították, az anyag biológiai aktivitása megszűnt. Egerekkel végzett vizsgálatokban, ahol az állatok 1mg/nap dózisú GMP-t fogyasztottak, teljes védelem alakult ki az E. coli, ill. a V. cholerae enterotoxinjai által okozott megbetegedésekkel szemben. A kazein-foszfopeptidek (CPP) és a kazein-glikomakropeptidek (GMP) egyre nagyobb jelentőségűvé válnak egészségvédő és/vagy egészségőrző higiéniai és élelmiszer-termékekben egyaránt. A kutatások azt mutatják, hogy a kazein-makropetidek (CPP és a GMP) mikrobagátló hatást fejtenek ki pl. a Streptococcus mutans törzsekkel, ill. a hozzájuk hasonló mikrobákkal szemben. Ez a sajátságuk felhasználható többek között a fogszuvasodás kialakulásának megakadályozásában, tekintve, hogy annak patogenezisében a nem kívánatos tejsavbaktériumok elszaporodása és savtermelése alapvető szerepet játszik. Ilyen irányú alkalmazásukat erősíti, hogy a kazein foszfo-makropeptidek által az amorf kalcium-foszfátokkal (AMP) képzett nano-részecskék megtapadnak a fogazat felületén és ily módon mintegy állandó kalcium- és foszforion-tartalékot képeznek, amely biztosítja a fogzománc ásványi anyag ellátásához szükséges szuper-telítettségű állapotot. A Ca-foszfát komplexek egyúttal pufferhatást gyakorolnak, kompenzálva ezzel a sav hatására bekövetkező ph-csökkenést, és ionokat szolgáltatnak a fogzománc remineralizációjához is. A GMP glikozidos szerkezete ugyancsak fontos szerepet játszik az antikariogén hatás kialakulásában. 3.Táblázat. A kazein-glikomakropeptidek glikozidos szerkezete Szacharid Összetétel és struktúra Monoszacharid GalNAc-O-Thr Diszacharid Gal ß1 3 GalNAc-O-Thr Triszacharid NeuAc α2 3 Gal ß1 3 GalNAc-O-Thr Triszacharid Gal ß1 3 (NeuAc α2 6)GalNAc-O-Thr Tetraszacharid NeuAc α2 3 Gal ß1 3(NeuAc α2 6) GalNAc-O-Thr Jelmagyarázat: Galaktóz (Gal), N-acetyl galaktozamin (GalNAc), neuramin-sav (NeuNAc), oxigén (O), treonin (Thr) 7

8 Egyes szerzők azt is kimutatták, hogy a gliko-makropeptidek inhibiálják négy különböző humán influenza vírus hemagglutination-képzését, és a hatás már alacsony GMP koncentráció (80 mg/l) mellett is detektálható. Más közlemények ugyanakkor nem mutattak ki gátló hatást Mycoplasma gallisepicum, ill. a M. pneumoniae hemagglutinationjai esetében. A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján a GMP-k prebiotikus hatása is valószínűsíthető. Különböző kutatások azt mutatták, hogy a bifidobaktériumok lényegesen gyorsabban képesek növekedni olyan tápközegekben, amelyak a GMP-hez hasonló anyagokat tartalmaznak. Más vizsgálatok arra utalnak, hogy enzimatikusan kezelt kazein- és savófehérje oldatokban ugyancsak megnövekszik a bifidobaktériumok szaporodási intenzitása. Megint más kísérletekben az ultraszűréssel nyert permeátumban a bifidobaktériumok számára növekedésserkentpő anyagok jelenlétét állapították meg. A vizsgálatok összességében arra utalnak, hogy a GMP vegyületek prebiotikus hatással rendelkeznek. Mindezeken túl a kazein-makropeptideknek cyto-modulátor hatást is tulajdonítanak, tekintve, hogy a kísérleti eredmények szerint gátolják a rákos sejtek szaporodását, és stimulálják az immunrendszer sejtjeinek aktivitását. Jóllehet a kazein-makropeptidek exogén regulátor-anyagként játszott fiziológiás szerepe még nem tisztázott teljes mértékben, azonban mind a kalcium-kötő, mind a cyto-modulátor hatású kazein-makropeptidek egészség-javító komponenseknek tekinthetők, amelyek alkalmasak egyes betegségek kialakulásának megelőzésére és /vagy megakadályozására, ill. bizonyos fiziológiai funkciók javítására. A leírtak alapján megállapítható, hogy a táplálkozási szempontok szerint tervezett funkcionális élelmiszerek piacán gyorsan növekvő igény jelentkezik a kazein-eredetű bioaktív peptidek, ill. az ilyen komponenseket tartalmazó élelmiszerek iránt. Közülük néhányat már ipari méretekben gyártanak és forgalmaznak, elsősorban száj-ápolási készítményekben, úgymint fogkrémekben, gélekben és szájöblítőkben. Ezeknél a termékeknél elsősorban a kazein-makropeptidek S. mutans-szal szembeni mikrobagátló-, ill. mikrobapusztító hatását használják ki, melynek révén megakadályozható ezen káros mikroorganizmusok túlszaporodása és ezáltal jelentősen javítható a dentális higiénia. A kazein-foszfomakropeptideket ipari méretekben már élelmiszeripari felhasználásra is gyártják, elsősorban különböző táplálékkiegészítőkben való felhasználásra. Nincs azonban ipari méretekben is jól alkalmazható eljárás a kolosztrumban jelenlévő kazenmakropeptidek, különösen a táplálkozási szempontból sokkal jelentősebb kazeinglikomakropeptidek előállítására. Erre tekintettel kutatómunkánk célja mindenekelőtt egy ilyen új gyártástechnológia kifejlesztése volt. 8

Szerkesztette: Vizkievicz András

Szerkesztette: Vizkievicz András Fehérjék A fehérjék - proteinek - az élő szervezetek számára a legfontosabb vegyületek. Az élet bármilyen megnyilvánulási formája fehérjékkel kapcsolatos. A sejtek szárazanyagának minimum 50 %-át adják.

Részletesebben

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános A sejtek élete 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék e csak nézd! Milyen protonátmenetes reakcióra képes egy aminosav? R 2 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános képlete 5.2. A legegyszerűbb

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK

AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK Az aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában aminocsoport (-NH2) és karboxilcsoport (-COOH) egyaránt előfordul. Felosztás A fehérjéket feloszthatjuk aszerint, hogy

Részletesebben

Mikroorganizmusok patogenitása

Mikroorganizmusok patogenitása Mikroorganizmusok patogenitása Dr. Maráz Anna egyetemi tanár Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Mikroorganizmusok kölcsönhatásai (interakciói) Szimbiózis

Részletesebben

Mikroorganizmusok patogenitása

Mikroorganizmusok patogenitása Mikroorganizmusok patogenitása Dr. Maráz Anna egyetemi tanár Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Mikroorganizmusok kölcsönhatásai (interakciói) Szimbiózis

Részletesebben

IPARI ENZIMEK 2. Proteázok. Alkalikus proteázok. Pécs Miklós: Biotermék technológia 1. 6. fejezet: Ipari enzimek 2.

IPARI ENZIMEK 2. Proteázok. Alkalikus proteázok. Pécs Miklós: Biotermék technológia 1. 6. fejezet: Ipari enzimek 2. IPARI ENZIMEK 2 Proteázok A proteázok az ipari enzimek egyik legfontosabb csoportja (6200 t tiszta E/év) Peptid kötéseket bont (létrehoz) (hidrolízis, szintézis) Fehérje lebontás: élelmiszer, tejalvadás,

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

2011.02.21. Royal Jelly (Méhanya-pempő) Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest. Medicus curat, natura sanat.

2011.02.21. Royal Jelly (Méhanya-pempő) Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest. Medicus curat, natura sanat. Első Magyar Apiterápia Konferencia Budapest A Méhanya-pempő összetevői és azok mézben történő feldolgozásának kérdései Dr. Sebők Péter Dietetikus, méhész Pécs Royal Jelly (Méhanya-pempő) Az anya súlya

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása

A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása - Spontán vagy technológiai folyamatok (módosulás / módosítás) 1. A faanyag degradációjának (termikus, fényhatás, enzimatikus) kémiai vizsgálata, kiküszöbölése,

Részletesebben

Inzulinutánzó vanádium-, és cinkkomplexek kölcsönhatásának vizsgálata vérszérum fehérjékkel

Inzulinutánzó vanádium-, és cinkkomplexek kölcsönhatásának vizsgálata vérszérum fehérjékkel Inzulinutánzó vanádium-, és cinkkomplexek kölcsönhatásának vizsgálata vérszérum fehérjékkel Mivel a vizsgált komplexek inzulinutánzó hatása összetett és a hatásmechanizmusuk csak részben feltárt az irodalomban,

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Bioinformatika 2 5.. előad

Bioinformatika 2 5.. előad 5.. előad adás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat 2009. 03. 21. Fehérje térszerkezet t megjelenítése A fehérjék meglehetősen összetett

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu

Sportélettan zsírok. Futónaptár.hu Sportélettan zsírok Futónaptár.hu A hétköznapi ember csak hallgatja azokat a sok okos étkezési tanácsokat, amiket az egészségének megóvása érdekében a kutatók kiderítettek az elmúlt 20 évben. Emlékezhetünk

Részletesebben

Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés

Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés A fehérjeszerkezet szintjei A fehérjetekeredés elmélete: Anfinsen kísérlet Levinthal paradoxon A feltekeredés tölcsér elmélet 2014.11.05. Aminosavak és fehérjeszerkezet

Részletesebben

SPORT ÉS A REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁK, BIOTECHNOLÓGIÁK

SPORT ÉS A REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁK, BIOTECHNOLÓGIÁK SPORT ÉS A REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁK, BIOTECHNOLÓGIÁK Biotechnológia és a sport kapcsolata Orvostudományi alkalmazások Aminosavak és fehérjék előállítására régóta használnak mikroorganizmusokat Oltóanyagok

Részletesebben

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor

TestLine - Biogén elemek, molekulák Minta feladatsor TestLine - iogén elemek, molekulák iogén elemek, szervetlen és szerves molekulák az élő szervezetben. gészítsd ki a mondatot! aminocsoportja kondenzáció víz ún. peptidkötés 1. 1:48 Normál fehérjék biológiai

Részletesebben

6. Zárványtestek feldolgozása

6. Zárványtestek feldolgozása 6. Zárványtestek feldolgozása... 1 6.1. A zárványtestek... 1 6.1.1. A zárványtestek kialakulása... 2 6.1.2. A feldolgozási technológia... 3 6.1.2.1. Sejtfeltárás... 3 6.1.2.2. Centrifugálás, tisztítás...

Részletesebben

A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI

A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti- és Fogászati Klinika Igazgató: Prof. Németh Zsolt A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI Dr. Barabás Péter, Dr. Huszár Tamás SE Szak-

Részletesebben

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz. Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok BME Anyagtudomány és Technológia Tsz. Bevezetés A kerámiákat régóta használja az orvostechnika implantátumanyagként, elsõsorban bioinert tulajdonságaik, kopásállóságuk

Részletesebben

Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: tojás, NaCl, ammónium-szulfát, réz-szulfát, ólom-acetát, ecetsav, sósav, nátrium-hidroxid, desztillált víz

Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: tojás, NaCl, ammónium-szulfát, réz-szulfát, ólom-acetát, ecetsav, sósav, nátrium-hidroxid, desztillált víz A kísérlet, megnevezés, célkitűzései: Fehérjék tulajdonságainak, szerkezetének vizsgálata. Környezeti változások hatásának megfigyelése a fehérjék felépítésében. Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: tojás,

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő

AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő AZ EMBERI MIKROBIOM: AZ EGYÉN, MINT SAJÁTOS ÉLETKÖZÖSSÉG Duda Ernő Az NIH, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Hivatala (az orvosi- és biológiai kutatásokat koordináló egyik intézmény) 2007 végén

Részletesebben

A fehérjék hierarchikus szerkezete

A fehérjék hierarchikus szerkezete Fehérjék felosztása A fehérjék hierarchikus szerkezete Smeller László Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biológiai funkció alapján Enzimek (pl.: tripszin, citokróm-c ) Transzportfehérjék

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) HU 06/09/2006 Közös álláspont A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

Európában egy 1803-ból származó enciklopédia megerősítette jótékony tulajdonságait. Goethe

Európában egy 1803-ból származó enciklopédia megerősítette jótékony tulajdonságait. Goethe Kolosztrum, a természetes védelem A kolosztrum kialakulása az emlősök fejlődésével egyidejű és az idők során folyamatosan alkalmazkodo 2000 évvel ezelőtt Indiában a kolosztrumot már betegek gyógyítására

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások 1. A fehérjék szerepe az élõlényekben 2. A fehérjék szerkezetének szintjei 3. A fehérjék konformációs stabilitásáért felelõs kölcsönhatások 4.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-105/2004/39. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Nestlé Hungária Kft. (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztésének gyanúja

Részletesebben

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei a kémiai és idegi szabályozás alapelvei hormonok szerkezete, szintézise, tárolása, szekréciója hormonszintet meghatározó tényezők hormonszekréció szabályozása

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 815 02 Gyakorló kozmetikus

Részletesebben

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga Fehérjeszerkezet, és tekeredés Futó Kinga Polimerek Polimer: hasonló alegységekből (monomer) felépülő makromolekulák Alegységek száma: tipikusan 10 2-10 4 Titin: 3,435*10 4 aminosav C 132983 H 211861 N

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat 01/2008:1440 javított 7.0 INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA Tömény gamma-1b-interferon-oldat C 734 H 1166 N 204 O 216 S 5 M r 16 465 DEFINÍCIÓ A tömény gamma-1b-interferon-oldat a gamma interferon

Részletesebben

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok

Az élő szervezetek menedzserei, a hormonok rekkel exponálunk a munka végén) és azt utólag kivonjuk digitálisan a képekből. A zajcsökkentés dandárját mindig végezzük a raw-képek digitális előhívása során, mert ez okozza a legkevesebb jelvesztést

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok)

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok) A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok) Tisztasági problémák a borban Áttetszőség fogyasztói elvárás, különösen a fehérborok esetében Zavarosságok: 1. bor felületén (pl. hártya); 2. borban szétszórtan

Részletesebben

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel Biomolekuláris interakciók Fehérje-fehérje Fehérje-ligand Fehérje-DNS/RNS fehérje/ligand-lipid Alegység-kölcsönhatások,

Részletesebben

Az ember fogképlete. Az emésztõrendszer felépítése. zománc. dentin. korona. szájüreg. garat nyelv nyelõcsõ. fogüreg erekkel, idegekkel.

Az ember fogképlete. Az emésztõrendszer felépítése. zománc. dentin. korona. szájüreg. garat nyelv nyelõcsõ. fogüreg erekkel, idegekkel. Az emésztőrendszer felépítése I. elõbél szájnyílás szájüreg fogak fogképlet nyelv nyálmirigy ízlelõbimbó öklendezés nyelés garat gégefedõ porc nyelõcsõ perisztaltikus mozgás gyomor fogszuvasodás fogínysorvadás

Részletesebben

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése Ph.D. értekezés

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár. Az endoplazmatikus membránrendszer Részei: DER /durva (szemcsés) endoplazmatikus retikulum/ SER /sima felszínű endoplazmatikus retikulum/ Golgi készülék Lizoszómák Peroxiszómák Szekréciós granulumok (váladékszemcsék)

Részletesebben

Az élelmiszerek romlásos jelenségei

Az élelmiszerek romlásos jelenségei Az élelmiszerek romlásos jelenségei A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak addig

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04. Az ecetsav biológiai előállítása 4. SZERVES SAVAK A bor után legősibb (bio)technológia: a bor megecetesedik borecet keletkezik A folyamat bruttó leírása: C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O Az ecetsav baktériumok

Részletesebben

A NYÚL KAPPA-KAZEIN GÉN TRANSZGÉNIKUS ÁLLATOKBAN

A NYÚL KAPPA-KAZEIN GÉN TRANSZGÉNIKUS ÁLLATOKBAN I SZENT ISTVÁN EGYETEM A NYÚL KAPPA-KAZEIN GÉN JELLEMZÉSE, ÉS TERMELTETÉSÉNEK HATÁSA TRANSZGÉNIKUS ÁLLATOKBAN Doktori értekezés Hiripi László Gödöllő 2002 II A DOKTORI ISKOLA neve: Állattenyésztés-tudományi

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László

Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Kocák tejtermelési zavara és ami mögötte van 2016. 06. 02. dr. Dobos László Postpartum Dysgalactia Syndrome PPDS Meghatározás Közvetlenül fialás után kezdődik Tejtermelés zavara (mennyiség és minőség)

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 815 02 Gyakorló kozmetikus Értékelési skála: 81 100 pont 5 (jeles) 71 80 pont

Részletesebben

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1. Bevezetés Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei 1.1 Mi az élet? Definíció Alkalmas legyen különbségtételre élő/élettelen közt Ne legyen túl korlátozó (más területen

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-8-0002/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-8-0002/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-8-0002/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A QualiCont In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Nonprofit Kft. (6720 Szeged,

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS DIA 1 Fő fehérje transzport útvonalak Egy tipikus emlős sejt közel 10,000 féle fehérjét tartalmaz (a test pedig összesen

Részletesebben

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata Csicsely Ágnes * Témavezetõ: dr. Józsa Zsuzsanna ** és dr. Sajtos István *** 1. A vályog bemutatása A vályog a természetben elõforduló szervetlen alkotórészek

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 VII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 1 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) E melléklet 1. oszlopa meghatározza az alábbiakra

Részletesebben

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára

A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára VÉR A vér folyékony sejtközötti állományú kötőszövet. Egy átlagos embernek 5-5,5 liter vére van, amely két nagyobb részre osztható, a vérplazmára (55-56%) és az alakos elemekre (44-45%). Vérplazma: az

Részletesebben

4. FEHÉRJÉK. 2. Vázanyagok. Az izmok alkotórésze (pl.: a miozin). Inak, izületek, csontok szerves komponensei, az ún. vázfehérjék (szkleroproteinek).

4. FEHÉRJÉK. 2. Vázanyagok. Az izmok alkotórésze (pl.: a miozin). Inak, izületek, csontok szerves komponensei, az ún. vázfehérjék (szkleroproteinek). 4. FEÉRJÉK 4.0. Bevezetés A fehérjék elsısorban α-l-aminosavakból felépülı biopolimerek. A csak α-laminosavakat tartalmazó fehérjék a proteinek. evüket a görög proteios szóból kapták, ami elsırangút jelent.

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

STOP jégmentesítő karbonát

STOP jégmentesítő karbonát 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT BEAZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve: anyagkeverék Egyéb megnevezések: Kémiai név és képlet: téli jégolvasztó nemesített mészkő jégoldó karbonát, jégolvasztó

Részletesebben

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase SZTE, Orv. Biol. Int., Mol- és Sejtbiol. Gyak., VIII. Az örökítőanyag Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase Ez az

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően Verzió: 3.0 Felülvizsgálat és hatálybalépés időpontja: 2016. jan. 29. Felváltja az előző, 2015. december 2-án kiadott

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 929 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 929 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007929T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 929 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 80846 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE SZTE ÁOK Biokémia Intézet összeállította: dr Keresztes Margit Jellemzők - relative rövid oligoszacharid láncok ( 30) (sok elágazás) (1-85% GP

Részletesebben

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése Talajok, természetes vizek, szennyvizek állapotának felmérése, a szennyezett területek tisztulási folyamatának nyomonkövetése Talajok, vizek minıségének meghatározása fizikai, kémiai, biológai vizsgálatok

Részletesebben

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon Közös jellemzők: Endokrinológia nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások váladékuk a hormon váladékukat a vér szállítja el - bő vérellátás távoli szervekre fejtik ki hatásukat (legtöbbször)

Részletesebben

A baktériumok szaporodása

A baktériumok szaporodása A baktériumok szaporodása Baktériumsejt növekszik, majd osztódik a populáció szaporodik - Optimális körülmények esetén a sejttömeg (sejtszám) exponenciálisan nõ az idõvel - Generációs idõ: az az idõ, ami

Részletesebben

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

A neuroendokrin jelátviteli rendszer A neuroendokrin jelátviteli rendszer Hipotalamusz Hipofízis Pajzsmirigy Mellékpajzsmirigy Zsírszövet Mellékvese Hasnyálmirigy Vese Petefészek Here Hormon felszabadulási kaszkád Félelem Fertőzés Vérzés

Részletesebben

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és

Részletesebben

IPARI ENZIMEK IPARI ENZIMEK ENZIMEK ALKALMAZÁSAI MEGOSZLÁS IPARÁGAK SZERINT IPARI ENZIMEK PIACA IPARI ENZIMEK FORRÁSAI

IPARI ENZIMEK IPARI ENZIMEK ENZIMEK ALKALMAZÁSAI MEGOSZLÁS IPARÁGAK SZERINT IPARI ENZIMEK PIACA IPARI ENZIMEK FORRÁSAI IPARI ENZIMEK Történelem, mérföldkövek Ősrégi: borjúgyomor tejalvasztó enzim, rennin maláta keményítőbontó enzimek, amilázok 1836 Schwann: pepszin a gyomornedvből (triviális név) 1876 Kühne: enzim elnevezés

Részletesebben

3. Aminosavak gyártása

3. Aminosavak gyártása 3. Aminosavak gyártása Előállításuk Fehérje-hidrolizátumokból: cisztein, leucin, aszparaginsav, tirozin, glutaminsav Kémiai szintézissel: metionin, glicin, alanin, triptofán (reszolválás szükséges) Biotechnológiai

Részletesebben

Részletes szakmai beszámoló a 46145 sz. OTKA pályázat támogatásával elvégzett munkáról és a kapott eredményekről

Részletes szakmai beszámoló a 46145 sz. OTKA pályázat támogatásával elvégzett munkáról és a kapott eredményekről Részletes szakmai beszámoló a 46145 sz. OTKA pályázat támogatásával elvégzett munkáról és a kapott eredményekről A szív és érrendszeri megbetegedések világszerte a halálozási statisztika élére kerültek.

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája Mohácsiné dr. Farkas Csilla Az élelmiszerek mikroökológiai tényezői Szennyeződés forrásai és közvetítői A mikroorganizmusok belső tulajdosnágai Belső tényezők (az

Részletesebben

1. ábra: A hasnyálmirigy Langerhans-szigete

1. ábra: A hasnyálmirigy Langerhans-szigete génmanipulált mikroorganizmusokkal Az elsődleges és másodlagos anyagcseretermékek előállítása után a rekombináns fehérjék gyártásáról lesz szó. Ezek olyan fehérjék, melyeket a sejt eredeti genomja nem

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül. 7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül. A plazma membrán határolja el az élő sejteket a környezetüktől Szelektív permeabilitást mutat, így lehetővé

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

Mometazon furoát (monohidrát formájában)

Mometazon furoát (monohidrát formájában) 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Posatex szuszpenziós fülcsepp kutyák részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyagok: Orbifloxacin Mometazon furoát (monohidrát formájában) Posakonazol 8,5

Részletesebben

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék Colostrum ESSENS Természetesen tiszta termék Mi az a kolosztrum? A kolosztrum, más néven el tej, a tej egy fajtája, amit az emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló

Részletesebben

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Vírusok Szerkesztette: Vizkievicz András A XIX. sz. végén Dmitrij Ivanovszkij orosz biológus a dohány mozaikosodásának kórokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levél foltokban jelentkező sárgulása.

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

Immunhisztokémiai módszerek

Immunhisztokémiai módszerek Immunhisztokémiai módszerek Fixálás I. Fixálás I. A szövet eredeti szerkezetének megőrzéséhez, az enzimatikus lebontó folyamatok gátlásához: fixálószerek! kompromisszumkeresés - alkoholok: vízelvonók!!!

Részletesebben

Sejttenyésztési alapismeretek

Sejttenyésztési alapismeretek Sejttenyésztési alapismeretek 1. Bevezetés A sejteknek ún. sejtkultúrákban történő tenyésztése (a sejteket az eredeti helyükről eltávolítva in vitro tartjuk fenn ill. szaporítjuk) és tanulmányozása több

Részletesebben

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl. A sejtek kémiai felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A biogén elemek Biogén elemeknek az élő szervezeteket felépítő kémiai elemeket nevezzük. A természetben található 90 elemből ez mindössze kb.

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ELLENTÉTES TÖLTÉSŐ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJA Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2009. december Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretném

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004 (IV24) FVM rendelet mellékletének 35 sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-83/417 számú előírás (2 kiadás 2006) Emberi fogyasztásra szánt tejfehérjék (kazeinek

Részletesebben