A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása"

Átírás

1 A faanyag kémiai átalakulása / átalakítása - Spontán vagy technológiai folyamatok (módosulás / módosítás) 1. A faanyag degradációjának (termikus, fényhatás, enzimatikus) kémiai vizsgálata, kiküszöbölése, alkalmazása 2. A fa mint nyersanyag jobb hasznosíthatósága: A faanyag célszerű modifikálása

2 A faanyag degradációja A hő hatása a faanyagra A fény hatása a faanyagra Az enzimek hatása a faanyagra Atmoszféra hatása: - Inert atmoszférában (pl. N 2, Argon, vákuum). Elsősorban termikus bomlásfolyamatok. - Oxigén ill. levegő jelenlétében: oxidációs reakciók (főleg magas hőmérsékleten) - Vízgőz jelenlétében: hidrolítikus folyamatok (reakció vízzel, az első- vagy másodlagos kötéseken keresztül).

3 A hő hatása a faanyagra o C alatt: főleg a vízzel összefüggő folyamatok. A fa mint egységes rendszer reagál. Főleg színváltozás o C: főleg a járulékos anyagok átalakulása, mind oxidativ, mind inert atmoszférában. Világosság csökken, a színezet a pirosas tartomány felé tolódik el. Hemicellulózok bomlása megkezdődik. Kompaktabb, hidrofób szerkezet o C Inert atmoszférában: A legintenzívebb változások. Tömegcsökkenés 230 o C-tól indul és 400 o C-ig két lépésben megy végbe. Első lépés: hemicellulózok bomlása. Második lépés összetett. 380 o C: a bomlástermékek (szabad gyökök) polimerizációja. Gyökök jelentősége a termikus bomlásfolyamatokban: stabil gyökök jelenléte/keletkezése gátolja a termikus bomlást, az instabil gyökök gyorsítják. A fafajok összetétele fontos ebből a szempontból (ld. járulékos anyagok stabil gyökképző szerepe). Inert atmoszférában 400 o C felett: Pirolízis. Termékek: metanol, metán, szénmonoxid, hidrogén, faszén. Reduktív környezet. Falépárlás (fagáz + kátrány + faszén).

4

5 A hő hatása a faanyagra o C Oxidatív atmoszférában: intenzív termikus bomlás 280 o C felett, 350 o C-nál maximális sebességgel megy a bomlás. Jelentős mennyiségű gáz képződése. Nem kondenzálódó, illékony anyagok, gázok, gyökök keletkezése. Gyökök jelenléte: gyökös láncreakció kialakulása -> égés. Gyulladási hőmérséklet: o C. Öngyulladási hőmérséklet: o C. Az égés során végbemenő gyökös láncreakció.

6 Fakomponensek bomlása hő hatására - A cellulóz hőbomlása Két lépésben játszódik le: 1. cellulóz depolimerizációja 300 o C alatt (DP ig). 2. cellulóz degradációja 300 o C alatt lassú, majd 390 o C-ig játszódik le teljes mértékben. Homolitikus (gyökös) és heterolitikus (ionos) folyamatokban is végbemehet. Első lépés: glikozidos kötés felhasadása az O és a C atomok közt. Termékek: cukoranhidridek, furánés piránszármazékok, melyek később kondenzálódhatnak és a faszenet felépítik.

7 Fakomponensek bomlása hő hatására - A cellulóz hőbomlása

8 Fakomponensek bomlása hő hatására - A hemicellulózok hőbomlása Kisebb részarány, mégis jelentős szerep. Termikusan instabilabb mint a cellulóz. Két bomlási szakasz o C: lassú bomlás o C gyors bomlás. 290 o C. Bomlástermékek polimerizációja. Fafajtól függően a bomlás kezdete más és más. (keményfaxilán: 200 o C, glükurono-xilán: o C). Fafajok eltérő viselkedése hőkezelés hatására. Bomlástermékek: monoszacharidok (egyszerű cukrok), majd azokból furfurol (pentózokból), illetve metil-furfurol (hexózokból). Másodfajú átalakulás

9 Fakomponensek bomlása hő hatására - A lignin hőbomlása A lignin bonyolult felépítése miatt függ a lignin izolálási módjától. Savlignin: savas kioldással kapott lignin, MWL: őrölt fából dioxános kioldással kapott lignin. Termostabilizáló hatás. Termostabilabb, mint a cellulóz, hemicellulóz, mivel bomlása során stabil gyökök képződnek, melyek gátolják a fa további bomlási (depolimerizációs folyamatait). A termikus bomlásfolyamat végén visszamaradó szén-lignin nagyrészt aromás jellegű.

10 Fakomponensek bomlása hő hatására - A járulékos anyagok szerepe Befolyásoló hatásuk a gyökképződés fokozásán / gátlásán alapszik. Aromás szerkezetűek (polifenolok) mérsékelt hőmérsékleten ( o C) stabilizálják a fát a hőhatás ellen mind oxidatív, mind inert atmoszférában. Stabil gyökképzők: a depolimerizációs folyamatok gátlói (inhibítorai). Terpének, olajok, gyanták (főleg oxidatív atmoszférában) gyökiniciátorok, instabil gyököket képeznek, gyulladáspont csökkentők.

11 A fény hatása a faanyagra - Legjellemzőbb a napsugárzás. Összetevői: ultraibolya (UV, nm) + látható (VIS, nm) + infravörös (IR nm) sugárzás. - A sugárzás elnyelődését a molekuláris szerzetet (kötésrendszer) jellege határozza meg. Kromofór csoportok jellege, száma (koncentrációja). Ezen túl a felület érdessége, fa nedvességtartalma, besugárzás iránya, fafaj, morfológiai egység (korai / késői pászta). Fényvisszaverés a fa felületéről 275 nm fenolos-oh (lignin, polifenolok) UV VIS

12 A fény hatása a faanyagra - A fény behatolása a faanyagba: mm-mélységig, hullámhossztól függően: ezért csak a felület tulajdonságainak az átalakulását eredményezheti. UV IR

13 A fény hatása a faanyagra A faanyag színe VIS - Színinger-jellemzők megadása Lab színingerjellemző rendszerben. L x : világosság a x, b x : színkoordináták h abo : színezeti szög színezet L x színezet Telítettség L x = 25% L x = 75% A faanyag színe a sárga-piros térnegyedbe esik. A színkoordináták helyett a színezeti szög megadása: h abo = arctg (a x / b x )

14 A fény hatása a faanyagra A faanyag színe

15 A fény hatása a faanyagra - A faanyag színváltozása A napsugárzás-, illetve a napsugárzásnak megfelelő hullámhossz-összetételű fénnyel igénybe véve jelentős színváltozás tapasztalható.

16 A fény hatása a faanyagra Más jellegű a járulékos anyagokat is tartalmazó fák színváltozása mint az extraktanyagokat nem, vagy csak kis mennyiségben tartalmazó fafajoké A magas extrakttartalmú fákban a járulékos anyagok színváltozását okozó kémiai folyamatok gyorsan lejátszódnak. A kialakuló vegyületek azonban megvédik a fát a további degradációtól. Extraktmentes fáknál viszont rögtön megindul a lignin kisebb színváltozási sebességű, de folyamatos fotodegradációja.

17 A termikus kezelés hatása a faanyag színére - A fák színe jelentős mértékben o C között változik. - Termikus kezelés hatására a faanyagok világosságcsökkenése mellett a színezet a vöröses árnyalatok felé tolódik el. - Oxidatív atmoszféra a kezdeti színeltolódás sebességét csökkenti, mert az oxigén jelenlétében stabil gyökök keletkeznek. Inert atmoszférában a kezdeti színeltolódás sebessége nagyobb, mert több kromofór csoport keletkezik. T a kezelési hőmérséklet függvényében.

18 A fakomponensek kémiai átalakulása fény hatására - A cellulóz és a hemicellulózok fotodegradációja UV VIS - A cellulózban és a hemicellulózban csak a nagyon rövid hullámhosszúságú UV sugárzás tud csak kötéseket felhasítani (ti. ott van csak jelentősebb abszorbancia). - Cellulózban a 340 nm-nél nagyobb hullámhosszú fény hatására csak oxigén jelenlétében indul meg degradáció. - Gyorsabb a gyökképződés oxigén jelenlétében 280 nm-nél rövidebb hullámhosszú fénysugárzás esetében. A cellulóz napfény hatására csak kismértékben degradálódik. Fémionok gyorsítják a folyamatokat. A hemicellulózok a cellulózhoz hasonlóan viselkednek.

19 A fakomponensek kémiai átalakulása fény hatására - A lignin fotodegradációja UV VIS - A lignin csak 350 nm-nél rövidebb hullámhosszú fényre érzékeny. Gyökképzési folyamat fő forrása a fenolos OH csoport átalakulása fenoxigyökké. 275 nm fenolos-oh (lignin, polifenolok) fenoxi-gyök Színes termékek. (konjugált kettőkötésű rendszert tartalmaznek, mely kémiai feltétele, annak hogy a molekula látható tartományban fényt nyeljen el, tehát színe legyen.)

20 A fakomponensek kémiai átalakulása fény hatására - A lignin fotodegradációja A lignin fotodegradációja során keletkező kromofórok (színes termékek), polimerek, illetve gyökök relative stabilak, ezért védik a faanyag egészét a fotodegradáció (a napsugárzás) ellen.

21 A fakomponensek kémiai átalakulása fény hatására - A járulékos faalkotórészek fotodegradációja UV VIS - Relative kis mennyiségben vannak jelen, de a fény hatására bekövetkező változásokban, így elsősorban a fa színének alakulásában fontos szerepet töltenek be. - A polifenolok (tanninok, lignolok, stb.) átalakulásai alapjában hasonlóak a ligninekéhez. Gyökös mechanizmusú átalakulás: 1, Kinoidális szerkezetű színes termék keletkezése. 2, Gyökök polimerizációja nagy molekulatömegű polimerré. 3, A kinoidális szerkezetű termékek, illetve a polimerek további oxidációja színtelen termékekké. A polifenolokból kialakuló viszonylag stabli gyökök, ill. színes vegyületek a gyökös mechanizmusú folyamatok inhibeálásán illetve a fényabszorpción keresztül jelentősen védik a lignint, s így a teljes faanyag rendszert a fotodegradációtól.

22

23 A fakomponensek kémiai átalakulása fény hatására - A járulékos faalkotórészek fotodegradációja UV VIS - Relative kis mennyiségben vannak jelen, de a fény hatására bekövetkező változásokban, így elsősorban a fa színének alakulásában fontos szerepet töltenek be. - A fény hatására a terpének, gyanták, olajok kettős kötéseiken keresztül oxidálódnak. Hidroperoxidok képződése. Instabil gyökök képződése, melyeknek nincs fényvédő hatásuk.

24 A faanyag elszíneződése egyéb külső hatásokra - Elszíneződés savak és lúgok hatására - Elszíneződés vas és egyéb fémionok hatására - Elszíneződés redoxirendszerek hatására - Elszíneződés mikroorganizmusok és enzimrendszerek hatására

25 A faanyag és komponenseinek enzimreakciói - Az enzimreakciók általános jellemzése - Enzimek felépítése és osztályozás (oxidoreduktázok, transzferázok, hidrolázok, liázok, izomerázok, ligázok. Besorolás: E.C. szám alapján) - A cellulózbontás enzimei (cellulázok, cellulóz-dehidrogenáz, glükozidázok, cellobióz-oxidáz, glükóz-oxidáz) - Hemicellulóz bontó enzimek (hemicellulázok, xilanázok, galaktozidázok) - Ligninázok (peroxidáz, lakkáz) - Faanyag enzimatikus degradációja -Barnakorhadás -Fehérkorhadás -Lágykorhadás -Kékülést okozó gombák Enzimrendszerek gyakorlati hasznosítása a faanyag feldolgozása során - Cellulózbontó enzimek alkalmazási lehetőségei - Hemicellulózbontó enzimek alkalmazási lehetőségei - Ligninbontó enzimek alkalmazási lehetőségei

26 A faanyag modifikációja Olyan módosító eljárás, mely megváltoztatja a faanyag összetételét azzal a céllal, hogy a felhasználás szempontjából a faanyag előnyös, új tulajdonságokra tegyen szert és ezzel alkalmazási területét szélesítse, új termékek előállítását biztosítsa. (Bosshard, 1984) A modifikáció célja: - Faanyag biotikus károsítókkal szembeni tartósságának javítása - Mechanikai tulajdonságok javítása - Vízadszorpció (higroszkópikusság) csökkentése - Méretstabilitás (duzzadás, zsugorodás) javítása. - Szín, színtartósság javítása, stabilizálása - UV degradáció visszaszorítása - Égéskésleltetési tulajdonságok javítása A modifikációs eljárás során jelentős változások mennek végbe a fa kémiai összetételében, fizikai szerkezetében. Ez alapján a kívánt tulajdonság kialakítható.

27 A faanyag modifikációja Faanyag modifikáció Kémiai modifikáció Fizikai és hidro-termomechanikai kezelés. Radikális beavatkozás. A cellulóz kristályos szerkezetének és ezzel a fa felépítésének megbontása A kristályos szerkezet ép marad, kisebb módosulások az amorf részekben vagy az oldalláncokban. Hajlítás, alakítás Tömörítés: TM- THM - VTC -plasztifikálás Hőkezelés Fa pökölése Termofa Plato-eljárás Fa hegesztése Fafelület tömörítése, termoplasztifikálás nitrocellulóz A sejtüreg kitöltése A sejtüregek kitöltése és a faanyag modifikációja A sejtfal modifikációja cseppfolyósítás A sejtüregek belső felületének kitöltése Észterezés Lignin, cellulóz extakciója A sejfal impregnálása polimerekkel, fémolvadékkal Éterezés Textil, szál, rost, hab, ragasztó készítése A faanyag modifikációs eljárások áttekintése

28 A faanyag modifikációja Főbb famodifikációs eljárások és hatásmechanizmusaik (Krause, 2003)

29 A faanyag modifikációja Hatásmechanizmusok: - Sejtüregek kitöltése - A sejtfal kitöltése - OH-csoportok reakcióba vonása - OH-csoportok összekapcsolása - Sejtfalszerkezet módosítása OH csoportok szerepe: A legtöbb modifikációs eljárás ezeken keresztül valósul meg valamilyen módon... Mennyiségük befolyásolja a vízadszorpciót (ezáltal a gombaállóságot is) és a faanyag méretstabilitását. Cél a modifikáció során számuk csökkentése. Hemicellulóztartalom szerepe: gombák által könnyen hozzáférhető. Cél a mennyiségük csökkentése. (Hátrány: mechanikai tulajdonságok romlanak )

30 A faanyag modifikációja Főbb kémiai modifikációs eljárások - A faanyag észterezési reakciói (acetilezés ecetsavanhidriddel, keténnel, savkloriddal) - A faanyag éterezési reakciói (benzil-kloriddal, akrilnitrillel, formaldehiddel, epoxivegyülettel) - Furfurilezés (furfuril-alkohollal. Komplex reakciók) - N-metilol-DMDHEU (Dimetilol-dihidroxil-etilén-karbamid) - Reaktiv olajos kezelés (lenolajjal) - Sejtfal impregnálása

31 A faanyag észterezési reakciói A faanyag modifikációja Észterezés. A: ecetsavanhidriddel, B: keténnel, C: dikarbonsav-anhidriddel Legjelentősebb: acetilezés. Kísérletek már a 20. század elejétől. Ecetsavanhidrides acetilezés az egyik leghatékonyabb famodifikációs eljárás napjainkig. Előnyök: biotikus kárósítókkal szembeni tartósság javul; dimenzióstabilitás 75%-al javul; csökken a higroszkópikusság; szilárdsági paraméterek nem változnak; UV-stabilitás kitűnő, jól festhető.

32 A faanyag éterezési reakciói A faanyag modifikációja Éterezés. A: benzil-kloriddal, B: allil-halogeniddel, C: akrilnitrillel, D: formaldehiddel, E: epoxivegyülettel Az éterezett faanyag termoplaszticitása (melegítés hatására tapasztalható alakíthatóság) megnő. Előnyök: benzilezett fa hőre lágyuló anyag: nagy tömörségű és vízállóságú lapok készítése; allilezett és akril-nitrilezett fa: öntapadó faanyagfelület kialakítása; éterképzés formaldehiddel: térhálósított szerkezet kialakulása: merev, rugalmatlan faanyag, jobb akusztikai és méretstabilitási tulajdonságok; éterezés epoxidokkal: 20-30%-al jobb méretstabilitás, jobb biológiai ellenállóképesség.

33 A faanyag modifikációja A faanyag furfurilezése Kezelés furfuril-alkohollal. - Kitűnő dimenzióstabilitási paraméterek - Jó tartósság - Ellenálló savakkal, lúgokkal szemben - Furfuril-alkohol előállítása furfurolból (megújuló nyersanyagforrás) - A furfuril-alkohol savas közegben végbemenő polimerizációja egy sokszorosan elágazó térhálós szerkezetű furán-polimert eredményez, mely a sejtfal polimerjeihez kapcsolódik.

34 A faanyag modifikációja - Kezelés N-metilol-DMDHEU (Dimetilol-dihidroxil-etilén-karbamid)-al - DMDHEU: eredetileg textilipari felhasználás: gyűrődésgátló adalék. - A lignin és a hemicellulóz OH csoportjaival reagál, de képes önmagával is összetett (térhálós) polimerré polimerizálódni. - Probléma: formaldehid felszabadulás. - Reaktív olajos kezelés - Módosított lenolajjal történő kezelés megemelt hőmérsékleten. - Jelentősen javul a tartósság, szilárdsági paraméterek nem változnak - Könnyen kivitelezhető, olcsó. Jelentős ipari potenciál.

35 A faanyag modifikációja - Sejtfal impregnálása - A sejtfalat kis molekulatömegű prekurzorokkal vonják be - Polimerizálják őket (általában hő hatására) - A polimer a sejtfal-mátrixba ágyazódik, nem lehet vízzel kioldani. - A polimer helyet foglal el a sejtfalban, mely ennek hatására megduzzad - A faanyagnak vízvezető-képesnek kell maradnia környezetvédelmi okokból kifolyólag. - A polimerizációs reakcióban részt vehet a sejtfal anyaga is, de ez nem feltétlenül szükséges. Tulajdonságok Az impregnálószer a sejtfal üregeit kitölti A fa megduzzad (dimenzióstabilitás) A vízmolekulák számára kevesebb tér áll rendelkezésre (csökken a sejtfal egyensúlyi nedvességtartalma) A sejtfal mikropórusai eltömődnek. Javul a tartósság.

36 A faanyag modifikációja Fizikai és hidrotermomechanikai kezelés - Termikus modifikáció - Plasztifikálás - Thermowood : Az elsőként kereskedelmi forgalomba hozott termikusan módosított faanyag. - PLATO wood: háromlépcsős kezelési eljárás. 1: C-on hidrotermolízis 8-10bar nyomáson autoklávban, 2: nettó 10%-os fanedvességre szárítják a faanyagot vízfürdő felett, 3: keményítés következik száraz levegőben C-on, légköri nyomáson. - Thermoholz : faanyag kezelése C-on, normál légköri nyomáson, 2-20 órán át. - Retified Wood : 12%-ra előszárított faanyag kezelése N 2 gázban C-on. - Perdue Wood: 12-14%-ra szárított faanyag kezelése 6-8 órán át 230 C-os g őzatmoszférában. - Plazma-felületkezelés: gázplazma segítségével kezelt fafelület,ragasztási ill. felületkezelési eljárások hatékonyságának növelésére használják. - Faanyag tömörítése, plasztifikálása, gőzölése

37 A faanyag modifikációja Termikus modifikáció jellemzői: - Első kísérletek: Első kereskedelmi forgalomba hozott termék: Thermowood, Kereslet egyre növekszik m 3 / év A hőkezelt fa előállítási volumenének alakulása (2008: m 3 ) 2011

38 A faanyag modifikációja Termikusan modifikált faanyag jellemzői: o C-os tartományban kivitelezik - Elsősorban a hemicellulózok degradációjával jár - A fa törékenyebb lesz (veszt a szilárdságából) - A fa enyhén savas lesz (ecetsav felszabadulása a hemicellulózól) - Jelentősen javul a dimenzióstabilitás - Jelentősen javul az ellenállóság (gomba, rovar) - A kezelés az egész fára kiterjed, nem csak a felületre - Alacsony egyensúlyi nedvességtartalom - Színstabilitás, színhomogenizálás A Thermowood menetrend

39 Termikusan modifikált faanyag jellemzői A faanyag modifikációja - Problémák: - Kondenzvizek nagy tömegben keletkeznek (erősen savas!) - Gyártóeszközök fokozott korróziója - Faanyag összetétele technológiától függően változik: bomlástermékek eltávolítása a faanyagból, faanyag szellőztetése. - A hemicellulóz bomlása során jelentős mennyiségű furfurol, metil-furfurol, és cukor keletkezik. A ligninből kismolekulatömegű aromás származékok keletkezhetnek. Kondenzvíz gázkromatogáfiás vizsgálata.

40 A faanyag modifikációja Termikusan modifikált faanyag jellemzői A termofa előállítása során keletkezett kondenzvíz vékonyréteg kromtográfiás vizsgálata. Polifenolok elválasztása a kondenzvizekből.

41 Termikusan modifikált faanyag jellemzői A faanyag modifikációja Termikusan modifikált bükk minták gőztéranalízise GC-MS segítségével. 1: hangyasav, 2: ecetsav, 3: propionsav, 4: furfurol, 5: 5-methyl-furfurol, 6: gvajakol. Termikusan modifikált duglaszfenyő minták gőztéranalízise GC-MS segítségével. 1: ecetsav, 2: propionsav, 3: furfurol, 4: 1-(2-furanyl)-ethanone, 5: α- pinén, 6: 5-methyl-furfurol, 7: para-cimén.

42 A faanyag modifikációja Termikusan modifikált faanyag jellemzői Cukrok rétegkromatográfiás elválasztása különböző termofamintákból melyek a kezelés különböző szakaszaiból (0: I szakasz, 2: II szakasz, 3: III szakasz) származnak. Rh: ramnóz, Xil: xilóz, Ara: arabinóz, Fr: fruktóz, Gl: glükóz, Gal: galaktóz, Suc: szacharóz, Gla: glükuronsav, Gaa: galakturonsav, Raf: raffinóz, Sta: sztachióz. DK:duglasz geszt, DS: duglasz szíjács, Fi: lucfenyő, Fk: erdeifenyő geszt, Fs: erdeifenyő szíjács, Bu: bükk, AH: juhar, Es: kőris.

43 A faanyag modifikációja A faanyag tömörítése, formázása (hidro-termo-mechanikai modifikáció): - Az elemek előkészítése és kondícionálása magas hőmérsékleten gőz alkalmazásával, vagy anélkül (H-hidas szerkezet kialakítása a lignin és szénhidrát részek között, lignin plasztikussá tétele). Összességében a fa plaszticitása nő. - Formázás magas nyomáson (10 30 MPa) - Utókezelés magas hőmérsékleten (~ 200 o C), víztartalom eltávolítása.

Faanyagok modifikációja_03

Faanyagok modifikációja_03 Faanyagok modifikációja_03 A faanyag modifikálásának alapjai Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu Homlokzat - Hıkezelt lúcfenyı, (P.

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_04

Faanyagok modifikációja_04 Faanyagok modifikációja_04 Egyéb vegyületek hatásai (reakciók + technológiák + termékek) Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu Bevezetés

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) HU 06/09/2006 Közös álláspont A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 VII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 1 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) E melléklet 1. oszlopa meghatározza az alábbiakra

Részletesebben

A levéltári dokumentumok károsodása és a megelõzés lehetõségei

A levéltári dokumentumok károsodása és a megelõzés lehetõségei A levéltári dokumentumok károsodása és a megelõzés lehetõségei Orosz Katalin A raktározás, kiállítás, a dokumentumok mozgatása szállítása során felmerülõ mûtárgyvédelmi problémák megoldásához ismernünk

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és

Részletesebben

Az élelmiszerek romlásos jelenségei

Az élelmiszerek romlásos jelenségei Az élelmiszerek romlásos jelenségei A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak addig

Részletesebben

Biomassza anyagok jellemzése termikus analízis és analitikai pirolízis alkalmazásával

Biomassza anyagok jellemzése termikus analízis és analitikai pirolízis alkalmazásával M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biomassza anyagok jellemzése termikus analízis és analitikai pirolízis alkalmazásával Doktori dolgozat Sebestyén Zoltán Témavezető:

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

A borok előkészítése a palackozásra

A borok előkészítése a palackozásra A borok előkészítése a palackozásra Házasítás- borharmónia kialakítása Közvetlen palackozás előtt a különböző tartályokban található borokat egalizáljuk Kémiai analízisek + érzékszervi bírálat Alkoholtartalom,

Részletesebben

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok

Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimer kompozitok alapanyagai, tulajdonságai, kompozitmechanikai alapok DR Hargitai Hajnalka 2011.10.19. Polimerek

Részletesebben

Ragasztás, ragasztóanyagok. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton

Ragasztás, ragasztóanyagok. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton. Kötés kialakulása kémiai úton Ragasztás, ragasztóanyagok 10. hét kötıanyag: oligomer, monomer kis moláris tömeg felvitel: folyadékállapot és viszkozitás biztosítása a kötés tisztán kémiai reakció poliaddíciós vagy polimerizációs folyamat

Részletesebben

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012.

Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012. Borászati mikrobiológia és kémia vizsgakérdések 2012. Egy vizsgán feltett kérdések pontértéke: Összesen 60 pont >52 pont: jeles (5) 44-51 pont: jó (4) 38-43 pont: közepes (3) 30-37 pont: elégséges (2)

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

Mérnöki anyagtudomány

Mérnöki anyagtudomány Nyugat-magyarországi Egyetem Tantárgy: Mérnöki Benedek Elek Pedagógiai Kar anyagtudomány Név: Makó Gábor javítva: 2015-12-22 Dátum: Szak: mérnöktanár Tagozat: 2015-11-25 levelező Mérnöki anyagtudomány

Részletesebben

A hőkezelés hatása a faanyagok tulajdonságaira I. rész: A hőkezelt bükk és csertölgy gombaállósága

A hőkezelés hatása a faanyagok tulajdonságaira I. rész: A hőkezelt bükk és csertölgy gombaállósága 20 TUDOMÁNY A hőkezelés hatása a faanyagok tulajdonságaira I. rész: A hőkezelt bükk és csertölgy gombaállósága HORVÁTH Norbert 1, CSUPOR Károly 1, MOLNÁR Sándor 1 1 NymE, Faanyagtudományi Intézet Kivonat

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA 5. előadás A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA Növekedés: a baktérium új anyagokat vesz fe a környezetből, ezeket asszimilálja megnő a sejt térfogata Amikor a sejt térfogat és felület közti arány megváltozik sejtosztódás

Részletesebben

A mustok összetételének változtatása

A mustok összetételének változtatása Mustjavítás A mustok összetételének változtatása Savtartalom növelése meghatározott régiókban és években alkalmazható az EU országaiban Száraz és meleg éghajlaton vagy évjáratokban válhat szükségessé lelágyulásra

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Dr. Morlin Bálint Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA 2015. Szeptember 18. Erdők: Földfelszín: Európa: Magyarország: Finnország: Hasznosítható: ~60% A fa ~28% ~31% ~19-22%

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Különleges polimerek igényes alkalmazásokban A poli(éter-éter-keton) hőállósága mellett egy sor előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a földgáz- és kőolajiparban

Részletesebben

EDELHOLZ tömörfa svédpadló fektetési lehetőségek

EDELHOLZ tömörfa svédpadló fektetési lehetőségek EDELHOLZ tömörfa svédpadló fektetési lehetőségek 1. Fektetés párnafára, csavarozással: A fektetés folyamata tulajdonképpen 3 lépésből áll: az aljzat előkészítése, párnafák elhelyezése, tényleges fektetés.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET és a KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET által 2002. február 22-én tartandó 307. TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMON

Részletesebben

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 A kutatás célja Égésgátló szerekkel társított műanyagok hőbomlását tanulmányoztuk abból a célból, hogy feltárjuk az

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok)

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok) A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok) Tisztasági problémák a borban Áttetszőség fogyasztói elvárás, különösen a fehérborok esetében Zavarosságok: 1. bor felületén (pl. hártya); 2. borban szétszórtan

Részletesebben

Biopolimerek 1. Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs

Biopolimerek 1. Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs Biopolimerek 1 Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs MTA BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék 2016. Május 3. Mi

Részletesebben

1. A savasság változása a vegetációs időszak alatt és a száradás során

1. A savasság változása a vegetációs időszak alatt és a száradás során A faanyag savassága mind az élő mind a holt faszövet szempontjából alapvető fontosságú. Elsődleges szereppel bír a szöveti ph-érték meghatározásán keresztül az enzim folyamatok befolyásolásában, a közeg

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek. Dr. Rácz Pál egyetemi docens GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek Dr. Rácz Pál egyetemi docens Budapest 2011. Az alumínium jellemzői Az alumínium a periódusos rendszerben a könnyűfémek között található meg a

Részletesebben

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával MÛANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Poli(etilén-tereftalát) (PET) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával Tárgyszavak: PET; újrafeldolgozás; kémiai bontás; molekulatömeg; lánchosszabbítás; reaktív extrúzió;

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

A GAMMA-VALEROLAKTON, ÉS ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS TRANSZFER HIDROGÉNEZÉSÉVEL. Fábos Viktória

A GAMMA-VALEROLAKTON, ÉS ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS TRANSZFER HIDROGÉNEZÉSÉVEL. Fábos Viktória A GAMMA-VALELAKTN, ÉS ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS TANSZFE IDGÉNEZÉSÉVEL Fábos Viktória Témavezető: Prof. orváth István Tamás egyetemi tanár Kémia Doktori Iskola vezető: Prof. Inzelt György SZINTETIKUS

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 1. A készítmény neve 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 950310 MANNOL

Részletesebben

Kéreg:A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Megakadályozza a fa kiszáradását,

Kéreg:A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Megakadályozza a fa kiszáradását, Kéreg:A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Megakadályozza a fa kiszáradását, védi a környezeti hatásoktól. Háncs: A kéreg belső részén

Részletesebben

A tészta kialakulásának folyamata, tésztakészítések csoportosítása és jellemzése

A tészta kialakulásának folyamata, tésztakészítések csoportosítása és jellemzése Tolnainé Szabó Beáta A tészta kialakulásának folyamata, tésztakészítések csoportosítása és jellemzése A követelménymodul megnevezése: Sütés A követelménymodul száma: 0535-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás Biológiai tényezők és a talajművelés Szervesanyag gazdálkodás I. A talaj szerves anyagai, a szervesanyagtartalom

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Műanyagok galvanizálása

Műanyagok galvanizálása BAJOR ANDRÁS Dr. FARKAS SÁNDOR ORION Műanyagok galvanizálása ETO 678.029.665 A műanyagok az ipari termelés legkülönbözőbb területein speciális tulajdonságaik révén kiszorították az egyéb anyagokat. A hőre

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok Mérnöki anyagismeret Szerkezeti anyagok 1 Szerkezeti anyagok Fémek Vas, acél, réz és ötvözetei, könnyűfémek és ötvözeteik Műanyagok Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok, elasztomerek Kerámiák Kristályos,

Részletesebben

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag ) 2. tétel - A nemfémes szerkezeti anyagok tulajdonságai, felhasználásuk. - Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik, alkalmazásuk. - A könnyűfémek fajtái és jellemzői, ötvözése, alkalmazása. - A színesfémek

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Speciális adalékok töltőanyagok mellett A töltőanyagok sok esetben javítják az alapanyagok mechanikai tulajdonságait, emellett azonban rontják a hő- és fényállóságot. Ezt a negatív

Részletesebben

CLEARSAFE GRP RÁCS ISMERTETŐ

CLEARSAFE GRP RÁCS ISMERTETŐ CLEARSAFE GRP RÁCS ISMERTETŐ Üvegszállal erősített, poliészter gyantából öntött ipari, balesetvédelmi rács A GRP rács egy speciálisan ipari igényekhez fejlesztett, R13-as csúszásmentesített felületet adó

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

Tárgyszavak: polilaktid; biológiai lebomlás; komposztálhatóság; megújuló nyersanyagforrás; feldolgozás; tulajdonságok.

Tárgyszavak: polilaktid; biológiai lebomlás; komposztálhatóság; megújuló nyersanyagforrás; feldolgozás; tulajdonságok. MÛANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Hőformázott csomagolóeszközök politejsavból Tárgyszavak: polilaktid; biológiai lebomlás; komposztálhatóság; megújuló nyersanyagforrás; feldolgozás; tulajdonságok. A politejsav

Részletesebben

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba 5. A talaj szerves anyagai Dr. Varga Csaba A talaj szerves anyagainak csoportosítása A talaj élőlényei és a talajon élő növények gyökérzete Elhalt növényi és állati maradványok A maradványok bomlása során

Részletesebben

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK

MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK MŰANYAGFAJTÁK ÉS KOMPOZITOK Új nagy teljesítményű műanyagok megjelenése a piacon Új monomerek és polimerek kidolgozása hosszú és költséges folyamat. Napjainkban a nagy teljesítményű műszaki műanyagok csoportjában

Részletesebben

Tűzvédelmi berendezések

Tűzvédelmi berendezések Tűzvédelmi berendezések Kockázatbecslés (észlelés, beavatkozás, kár) Beépített tűzvédelmi berendezések Beépített tűzvédelmi berendezések Előnyei: - folyamatos felügyelet - korai észlelés, riasztás - korai

Részletesebben

Megújuló kompozitok, anyagok

Megújuló kompozitok, anyagok Megújuló kompozitok, anyagok K+F+I a Faipari Mérnöki Karon Alpár Tibor, Németh Róbert, Takáts Péter A fa, mint nyersanyag csírázás A fa, mint nyersanyag: természetes megújuló fen7artható környezet- és

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Cukorrépa (Beta vulgaris var. saccharifera) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Cukorrépa (Beta vulgaris var. saccharifera) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK Cukorrépa (Beta vulgaris var. saccharifera) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus Jelentősége répafej nyak váll törzs répatest farok Répatest: a levelek nélküli répanövény, melynek

Részletesebben

2. Összetétel/információk az összetevőkre Összetevő Koncentráció Veszély- R tömeg% jel(ek) mondatok

2. Összetétel/információk az összetevőkre Összetevő Koncentráció Veszély- R tömeg% jel(ek) mondatok Kiadva: 2001. 07. 03 Változat: 2. Oldalszám: 1/4 1. Az anyag/készítmény és a társaság azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása

Részletesebben

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Szilárd anyagok Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Szilárd anyagok felosztása Szilárd anyagok Kristályos szerkezetűek Üvegszerű anyagok

Részletesebben

VEMHES KOCÁK ROSTELLÁTÁSÁNAK HATÁSA A REPRODUKTÍV TELJESÍTMÉNYRE

VEMHES KOCÁK ROSTELLÁTÁSÁNAK HATÁSA A REPRODUKTÍV TELJESÍTMÉNYRE VEMHES KOCÁK ROSTELLÁTÁSÁNAK HATÁSA A REPRODUKTÍV TELJESÍTMÉNYRE Doktori értekezés Papócsi Péter Gödöll 2009. A doktori program Címe: Tudományága: Vezetje: Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola Állattenyésztés-tudomány

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid Tartalom: Bevezetés Az oxidkerámiákhoz hasonlóan a nem-oxid kerámiák is kizárólag szintetikus előállítás útján fordulnak elő. A nem-oxid elnevezés általában karbid, nitrid, vagy oxinitrid tartalomra utal.

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Funkcionális ásványi töltőanyagok alkalmazása a műanyagok tulajdonságainak javítására Viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a csillám és a wollastonit műanyagokban kifejtett hatásáról.

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 7. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete A fatest makroszkópos szerkezete A fatest makroszkópos szerkezete alatt a szabad szemmel és kézi

Részletesebben

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat) Hajtások csoportosítása Közvetlen kapcsolatú Közvetítőelemes Erővel záró hajtások Dörzskerékhajtás Szíjhajtás (laposszíj, ékszíj) Alakkal záró hajtások Fogaskerékhajtás Lánchajtás,

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2010.02.15. Felülvizsgálva: 2010.02.15.

Kiadás dátuma: 2010.02.15. Felülvizsgálva: 2010.02.15. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK (REACH) rendelet szerint Kiadás dátuma: 2010.02.15. 1. Készítmény neve: NewV lakk fényes 40 UC 5200 Felhasználási terület: UV lakkozáshoz, lakkozó műből Gyártó cég neve:

Részletesebben

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc akadémikus ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA Doktori értekezés PhD

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Mechanikai sérülések Mechanikai sérülések a hengeres fa sérülése a közelítés, választékolás,

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Korszerű tömítések A tömítések közül a poliuretánból készülteket alig ismerik, pedig vannak speciális célokra alkalmazható, kiemelkedően jó változataik. Bizonyos alkalmazásokra a

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

A fatörzs jellemző metszetei és felépítése

A fatörzs jellemző metszetei és felépítése FA Dr. JÓZSA Zsuzsanna 2007. február 27. Élőfa FA Faanyag arbor lignum (latin) dendron δέντρο xylon ξύλο (görög) tree wood, timber (angol) Baum Holz (német) albero legno (olasz) arbre bois (francia) boom

Részletesebben

MUNKAANYAG. Papné Szabó Ibolya. Tészták készítése egyéb egyéb tésztakészítési eljárásokkal: keverés, gyúrás, felverés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Papné Szabó Ibolya. Tészták készítése egyéb egyéb tésztakészítési eljárásokkal: keverés, gyúrás, felverés. A követelménymodul megnevezése: Papné Szabó Ibolya Tészták készítése egyéb egyéb tésztakészítési eljárásokkal: keverés, gyúrás, felverés A követelménymodul megnevezése: Tésztafeldolgozás A követelménymodul száma: 0535-06 A tartalomelem

Részletesebben

Általános és Szerves Kémia II.

Általános és Szerves Kémia II. FÖLDTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYZETMÉRNÖKI BSC SZAKOK SZÁMÁRA SZAKMAI TÖRZSANYAGKÉNT OKTATOTT TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kémia tanításának célja és feladatai

A kémia tanításának célja és feladatai 7. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált

Részletesebben

BORKEZELÉS, BOR PALACKOZÁS. Az anyagot összeállította: Budai Lajos.

BORKEZELÉS, BOR PALACKOZÁS. Az anyagot összeállította: Budai Lajos. BORKEZELÉS, BOR PALACKOZÁS Az anyagot összeállította: Budai Lajos. Felhasznált irodalom: Márkus Pál: Borászati és üdítőital-ipari technológia II. Borkezelés. A borkezelés célja a borok harmóniájának kialakítása.

Részletesebben

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése.

Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. A MÛANYAGOK TULAJDONSÁGAI Tömítések áteresztőképessége Tárgyszavak: autógyártás; műszaki követelmények; permeáció; üzemanyag-emisszió; mérési módszer; áteresztés csökkentése. Szigorodó előírások Áteresztésnek

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Műanyag alapú kéménybélelések tűzvédelmi vizsgálatai, alkalmazásának lehetőségei és jogszabályi háttere

Műanyag alapú kéménybélelések tűzvédelmi vizsgálatai, alkalmazásának lehetőségei és jogszabályi háttere Műanyag alapú kéménybélelések tűzvédelmi vizsgálatai, alkalmazásának lehetőségei és jogszabályi háttere YBL Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet 2015. November 17 Dr. Kerekes Zsuzsanna ELŐZMÉNYEK Budapesten

Részletesebben

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04. Az ecetsav biológiai előállítása 4. SZERVES SAVAK A bor után legősibb (bio)technológia: a bor megecetesedik borecet keletkezik A folyamat bruttó leírása: C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O Az ecetsav baktériumok

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A REACH (EC) 1907/2006) szabályzat II melléklete és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap. A REACH (EC) 1907/2006) szabályzat II melléklete és az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA: Formaldehid Márkanév: Formalin 35% - 38% kb. 37% formaldehid tartalommal, 8,0 12,0% metanollal stabilizálva Az anyag/készítmény alkalmazása: alapanyag, intermedier

Részletesebben

Biztonsági adatlap (Veszélyes készítményhez)

Biztonsági adatlap (Veszélyes készítményhez) Brigéciol D-3 Oldal: 1/7 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása Brigéciol D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk HULLADÉKGAZDÁLKODÁS IV. A vegyipar hulladékai, kezelésük és hasznosításuk Előadás anyag nappali tagozatos Környezetmérnöki MSc szakos hallgatóknak Készítette: Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár 2013. 1

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A FAANYAGOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA:

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A FAANYAGOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA: TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A FAANYAGOK TŰZÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA: A BEÉGÉSI MÉLYSÉG MEGHATÁROZÁSA Janik Bernadett Zsuzsanna IV. ofmh Konzulens: Stipta József, okleveles vegyészmérnök Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Szénhidrátok I. (Carbohydrates)

Szénhidrátok I. (Carbohydrates) sztályozás: Szénhidrátok I. (arbohydrates) Polihidroxi-aldehidek (aldózok) vagy polihidroxi-ketonok (ketózok) és származékaik. általános képlet: ( ) n / n ( ) m ; n, m 3 (egész számok) monoszacharidok:

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap

Biztonságtechnikai adatlap 1. Vegyi anyag neve: SÓSAV 30-37% Anyag/készítmény használata Ipari tisztítás, maratás Felhasználási terület: Gyártó/szállító: Forgalmazó cég neve: Csak professzionális felhasználók számára Novácke Chemické

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

BIZTONSÁGI ADATLAP. Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben