Általános és Szerves Kémia II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános és Szerves Kémia II."

Átírás

1 FÖLDTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYZETMÉRNÖKI BSC SZAKOK SZÁMÁRA SZAKMAI TÖRZSANYAGKÉNT OKTATOTT TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc,

2 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték 2. Tantárgytematika 3. Minta zárthelyi 4. Egyéb követelmények Tantárgyleírás A tantárgy címe: (BSc nappali tagozatos hallgatók részére) A kurzus időpontja: 2. félév A tantárgy jegyzője és előadója: Dr. Lakatos János egyetemi docens Heti óraszám: 2 ea+2 gy Kreditek száma: 4 A tantárgy felvételének előfeltétele A tantárgy kódja: AKKEM 6003 AKKEM 6001 tárgyból aláírás Tantárgy gondozó intézmény MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézet A tárgy státusza a tanulmányi programon belül: BSc Földtudományi, Környzetmérnöki szakoknál szakmai törzsanyaghoz tartozó tárgy A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat azokkal a legfontosabb vegyületekkel és tulajdonságaikkal amelyek a földtudományi területen fontosak a képződmények szerkezetének tulajdonságainak megértéséhez. Az előadások a az elemek rendszerezésének, előfordulásának, előállításuk legfontosabb elveinek megismertetése után a levegőben, vízben, föld leggyakoribb kőzeteiben előforduló elemek esetében tárgyalja a kémiai tulajdonságokat a legfontosabb reakciókat és vegyületeket. A tantárgy leírása: Az elemek keletkezése, rendszerezése, csoportosítása a periódusos rendszer alapján. Kémiai elemek előállítása. A levegő alkotói, a nemesgázok, az oxigén és a nitrogén tulajdonságai vegyületei. A levegő alkotóinak kölcsönhatása a különböző elemekkel, vegyületekkel. A víz alkotói a hidrogén és az oxigén vegyületei reakciói. A víz kölcsönhatása a különböző elemekkel vegyületekkel. A Föld külső burkának elemgyakorisága. Az oxidok típusai, a szilícium és az alumínium és vegyületei. A fémes elemek és reakcióik: alkálifémek, alkáli földfémek, a p mező fémei, átmeneti fémek, f mező fémei. A nemfémes elemek és reakcióik. A szén és vegyületei. Szerves kémiai alapok. Nyílt láncú és gyűrűs szerves vegyületek. Telített és telítetlen szénhidrogének. Gyűrűs szénhidrogének. Oxigént, nitrogént, kenet, foszfort, halogéneket tartalmazó szerves vegyületek. Zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék. Természetes és mesterséges polimerek 2

3 A gyakorlatok során a hallgatók laboratóriumi kísérleteket végeznek: vizsgálják az anyagok fizikai kémiai változásait, előállítanak különböző elemeket, tanulmányozzák az elemek vegyületek között lejátszódó legjellemzőbb kémiai reakciókat. A tantárgy értékelése: kollokvium (írásbeli vizsga), 1-5 minősítéssel A félévi érdemjegy megszerzésének előfeltétele: o Az a hallgató kaphatja meg az aláírást, aki az előadásokat legalább 60 %-ban látogatta. Az előadás anyagát számonkérő minimum zh-t legalább 50%-os eredménnyel megírta, ill. a gyakorlat követelményeit legalább megfelelt szinten teljesítette. Gyakorlat követelményei: a gyakorlatok látogatása, max. 2 hiányzás lehetséges. A gyakorlatokon írt két zh-k mindegyike el kell érje a megfelelt szintet. o A vizsga írásban történik. A vizsga a sikeres beugró után (a minimumkérdések 70 %-os teljesítésekor) kezdhető el. A vizsgázó két feladatlapot kap. A vizsga a feladatlaponkénti 50 %-os teljesítésekor sikeres, az érdemjegy 10%-onként eggyel növekszik. A vizsga idő a két lapra 40 perc. Oktatási módszer: Előadások, PowerPoint prezentáció. Gyakorlat: Laboratóriumi gyakorlatok a külön kiadott kísérletleírások alapján. Oktatási segédeszközök: előadáson készített jegyzet tételsor Gyakorlatokhoz gyakorlatleírás, felkészülési segédlet. Javasolt szakkönyvek: Tankönyv: Berecz Endre: Kémia műszakiaknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, (1991). Felhasználható irodalom: Villányi A.: Kémia II. Szervetlen Kémia Műszaki Kiadó (2006) Síposné Kedves É, Horváth B., Péntek L-né.: Kémia 10. Szerves Kémia, Mozaik Kiadó, Szeged ( 2002) Náray-Szabó Gábor (szerk.): Kémia, Akadémia Kiadó, (2006) fejezet. (Szepes László) Csákvári Béla: Bevezetés a szervetlen kémiába, Tankönyvkiadó, ( 1987). N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Az elemek kémiája I-III, Tankönyvkiadó, (1999, 2004) N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the elements, Pergamon Press, Oxford (1984). Kell-e jelentkezni a kurzusra: Igen, a regisztrációs héten, számítógépen a Neptun-rendszeren keresztül. Tantárgytematika: 2012/2013 tanév 3

4 A tárgy felelőse: Dr. Lakatos János Hét Előadás Gyakorlat* 1 A kémiai elemek képződése. A kémiai elemek felfedezése. Az elemek csoportosítása. A periódusos rendszer elemei. Fontosabb vegyületek képlete és elnevezése. Kémiai egyenletek rendezése. 2 Az atomok elektronszerkezete, az elektronszerkezet szerepe a kémiai viselkedésben, a periódusos rendszer. Oxidációs szám, Egyenletek rendezése az oxidációs szám felhasználásával. 3 A kémiai elemek előfordulása előállítása. Balesetvédelmi oktatás. Laboratóriumban használt anyagok, kísérleti eszközök bemutatása 4 A levegő összetétele. Alkotói és az alkotók kémiai reakciói egymással és a periódusos rendszer elemeivel. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sűrűségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sűrűség alapján. 5 A víz. A vizek típusai, reakciója a kémiai elemekkel és a különböző vegyületekkel. A vizet alkotó elemek H és az O tulajdonságai. Keverék, vegyület, oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkező változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás elegyedés törvényszerűségei. 6 A földkéreg legfontosabb elemei. A Si és az Al és legfontosabb vegyületei 7 Fémes elemek: Alkáli, alkáliföldfémek, p mező fémei Alkáli és alkáliföldfémek reakciói. Átmeneti fémek, a p mező fémeinek és a félfémek reakciói.. 8 Fémes elemek: Átmeneti és ritkaföldfémek Nemfémes elemek reakciói I. 4

5 9 Nemfémes elemek: avii és a VIII oszlop és vegyületei 10 Nemfémes elemek: V. VI. oszlop elemei és vegyületei Nemfémes elemek reakciói II. Szerves anyagok reakciói I. 11 Nemfémes elemek: a szén és vegyületei Szerves anyagok reakciói II. 12 Nagy zh a gyakorlat anyagából. 13 Szerves vegyületek II. Telítettlen nyíltláncú és gyűrűs szénhidrogének és főbb reakcióik. 14 Szerves vegyületek típusai III. Természetes és mesterséges polimerek. Pót gyakorlat. Pót zh. Minimumkérdések tárgyból Minimumkérdések tárgyból 1. Hány elemet tartalmaz a periódusos rendszer és hány elem létezik a természetben? 2. Melyik az a két elem, amelyik biztosan megtalálható a szerves vegyületekben? 3. Adjon meg képlettel három nem szerves szénvegyületet. 4. Milyen elemek fordulnak elő a szerves vegyületekben? Vegyjellel adja meg a legfontosabb ötöt. 5. Nagyságrendileg adja meg mennyi az ismert szervetlen és a szerves vegyületek száma? 6. Hol találhatók a fémek a periódusos rendszerben? 7. Hol találhatók a nemfémes elemek a periódusos rendszerben? 8. Írja fel három fémes elem vegyjelét. 9. Írja fel három nemfémes elem vegyjelét. 10. Írja fel három alkálifém vegyjelét. 11. Írja fel három alkáliföldfém vegyjelét. 12. Írja fel három átmenetifém vegyjelét 13. Írja fel három halogén elem vegyjelét 14. Írja fel három nemesgáz vegyjelét. 15. Írja fel egy ritkaföldfém vegyjelét. 5

6 16. Adjon meg három elemet, amelyik nem nemesgáz, de elemi állapotban megtalálható a természetben. 17. Adjon meg két gázt amelyik elemi állapotban fordul elő, de az egyik atomos a másik molekuláris állapotú. 18. Milyen reakciótípusokat használhat elemek előállítására? 19. Írjon egy példát arra amikor oxidációval állít elő egy elemet. 20. Írjon egy példát arra,amikor redukcióval állít elő egy elemet. 21. Mivel redukálják iparilag a vas-oxidot a vas nyersvas gyártásnál? 22. Hogyan állítják elő az alkálifémeket sóikból? 23. Állítson elő hidrogén gázt redukcióval. 24. Milyen elemeket használhatunk a fémoxidok redukciójára? Sorolja fel a három legfontosabbat. 25. Állítson elő halogént halogenidből oxidációval. 26. Íja fel a higany-oxid termikus disszociációjának egyenletét. 27. Írja fel a kalcium-karbonát termikus disszociációjának egyenletét. 28. Hol találhatók az alkálifémek a periódusos rendszerben? 29. Hogyan változik az alkálifémek mérete az oszlopban lefele haladva? 30. Miért kisebb az alkálifém ion mérete az atoménál? 31. Milyen a Li, Na, K vízhez viszonyított sűrűsége? 32. Mivel magyarázzuk az alkálifémek kis sűrűségét. 33. Hol található a legnagyobb sűrűségű elem a periódusos rendszerben? 34. Hol található a legmagasabb olvadáspontú elem a periódusos rendszerben? 35. Melyik fém folyadék közönséges körülmények között? 36. Mi jellemzi az alkáli fémek olvadáspontját? 37. Miért tartják az alkálifémeket petróleum alatt? 38. Milyen típusú vegyületek képzése a jellemző az alkálifémekre? 39. Nevezze meg és írja fel a nátrium-hidrogénnel alkotott vegyületét. 40. Sorolja fel milyen típusú hidrideket ismer? 41. Miért van különböző kötés a NaCl-ban és a HCl-ban? 42. Miért lesz színes a láng, ha alkáliföldfém sókat juttatunk a lángba? 43. Írja fel a nátrium és a víz között lejátszódó reakció egyenletét. 44. Hogyan változik az elektropozitív jelleg az alkálifémek oszlopában lefele haladva? 45. Hogyan változik az elektronegatív jelleg a halogének oszlopában lefele haladva? 46. Melyik a legelektropozitívabb elem? 47. Melyik a legelektronegatívabb elem? 48. Hol találhatók az átmeneti fémek a periódusos rendszerben? 49. Miért nevezzük az átmeneti fémeket d elemeknek? 50. Kívülről számítva hányadik héj töltődik fel az átmeneti fémeknél? 51. Kívülről számítva hányadik héj töltődik fel a ritkaföldfémeknél? 52. Miért nagy a vízszintes rokonság az átmeneti fémek között? 53. Miért nagyobb a vízszintes rokonság a ritkaföldfémeknél mint az átmeneti fémeknél? 54. A nemesgáz vagy a nem nemesgáz szerkezetű átmenetifém ionok színesek? 55. Milyen oxidációs szám mellett fordulnak elő az átmenetifém ionok kationként? Írja fel ezt az iont a mangán vagy a króm esetében. 56. Milyen oxidációs szám mellet fordulnak elő az átmeneti fémek oxokationként? Írja fel a titanil és a vanadil ion képletét. 57. Milyen oxidációs szám mellett fordulnak elő az átmeneti fémek oxoanionként? Íja fel a kromát és a permanganát ion képletét. 58. Milyen pályák töltődnek fel a ritkaföldfémeknél? 59. Miért nagyon hasonló a ritkaföldfémek kémiai tulajdonsága? 60. Adja meg az aktinoidák a természetben is megtalálható két legfontosabb képviselőjét. 61. Mi a jellegzetessége transzurán elemeknek? 6

7 62. Milyen elem hasadása az atomenergia termelés alapja? Melyik elemcsoportban található ez az elem? 63. Mely elemek képeznek kovalens hidrideket, Írjon fel egy példát sztöchiometriai képlettel. 64. Melyik az a fém amelyikben a hidrogén nagy mértékben oldódik rácsközi, nem sztöchiometrikus hidrid képződése közben? 65. Mennyi a nemesgázok koncentrációja a levegőben? 66. Melyik a levegőben legnagyobb koncentrációban előforduló nemesgáz? 67. Melyik a világegyetem két leggyakoribb eleme? 68. Adja meg a hidrogén-fluorid, hidrogén-klorid, hidrogán-bromid, hidrogén-jodid képletét. 69. Adja meg a víz, a kénhidrogén a szelénhidrogén és a tellúr-hidrogén képletét. 70. Adja meg az ammónia, a foszforhidrogén, az arzén-hidrogén képletét. 71. Adja meg a metán, a szilícium-hidrid, a germánium-hidrid képletét. 72. Írja fel a hidrogén és a klór reakciójának egyenletét. 73. Állítson elő hidrogént fém és sav reakciójával. Íja fel a reakcióegyenletet. 74. Állítson elő hidrogént alumínium és lúg reakciójában. Írja fel az egyenletet. 75. Milyen vegyületek keletkeznek, ha klórgázt nátrium-hidroxidban elnyeletünk? 76. Írja fel a nátrium hipoklorit képletét. 77. Reagáltasson nátrium-hipokloritot sósavval. Adja meg a reakció egyenletét. 78. Hogyan állítanak elő klór gázt ipari méretekben? 79. Hogyan állítanak elő oxigént ipari méretekben? 80. Adja meg az ózon képletét. 81. A periódusos rendszer mely elemei képeznek bázikus oxidokat? 82. A periódusos rendszer mely elemei képeznek savas oxidokat? 83. Adja meg a kálium-oxid, a kálium-peroxid és a kálium-szuperoxid képletét. 84. Milyen kötések vannak a vízben és a vízmolekulák között? 85. Hogyan befolyásolja a víz forráspontját a H-híd kötés jelenléte? 86. Adjon meg két molekulát, ahol erős hidrogénhíd kötés van. 87. Adjon meg két elemet, amelyik nem reagál csak oldódik a vízben. 88. Adjon meg egy gázt, amelyik sav képződése közben oldódik a vízben. 89. Adjon meg egy gázt, amelyik bázis képződése közben oldódik a vízben. 90. Adjon meg egy elemet, amelyik oxigén fejlődés közben reagál a vízzel. 91. Adjon meg egy elemet, amelyik hidrogén fejlődés közben reagál a vízzel. 92. Adja meg a hidrogén peroxid képletét. 93. Írja fel a hidrogén-peroxid bomlásának egyenletét. 94. Milyen halmazállapotú anyag közönséges hőmérsékleten az ammónia? 95. Íja fel az ammónia szintézis egyenletét. 96. Mi keletkezik, ha az ammóniát részlegesen oxidáljuk? 97. Mi keletkezik, ha az ammóniát teljesen oxidáljuk? 98. Íja fel a salétromsav előállítás egyenletét. 99. Írjon fel a dinitrogén-oxid a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid képletét Mit jelent az NOx? 101. Íja fel a salétromossav és a salétromsav képletét Írja fel a kéndioxid és a kéntrioxid képletét Adja meg képlettel és névvel a kéndioxidból és a kéntrioxidból származtatható savakat Adja meg a kén égésének reakcióegyenletét Adja meg a piritpörkölés reakcióegyenletét Mit jelent a SOx? 107. Írja fel a kénessav és a kénsav képletét Írja fel a szulfid ion, a szulfit ion és a szulfát ion képletét Adja meg a foxfor-pentaoxid képletét Íja fel a ortofoszforsav képletét. 7

8 111. Mi a foszfor műtrágyagyártás lényege? Milyen savat használnak hozzá? 112. Milyen foszfor gyullad meg a gyufában? 113. Íja fel a szénmonoxid és a széndioxid képződés egyenletét szénből kiindulva Hasonlítsa össze a szénmonoxid és a széndioxid oldódását vízben Milyen sav anhidridje a szénmonoxid? 116. Hogyan oldja a széndioxidot a víz? Írja fel az oldáskor lejátszódó folyamat egyenleteit Írja fel a mészégetés egyenletét Írja fel a mészoltás egyenletét Írja fel mészkő hidrokarbonátos oldásának egyenletét Íja fel a cseppkőképződés egyenletét Adja meg a mészkő és a dolomit sztöchiometriai képletét Hogyan fordul elő a szilícium a természetben? 123. Adja meg a kvarchomok képletét Adja meg egy alkákiföldfém szilikát képletét Mi az üveg? 126. Mi a vízüveg? 127. Írja fel a nátron üveg képletét Milyen vegyületek a szilánok? 129. Írjon fel egy szilánt stöchiometriai képlettel Írja fel a szilícium-dioxid és a szilícium-nitrid képletét Íja fel a szilícium karbid képletét Reagáltasson szilíciumot nátrium-hidroxiddal. Írja fel a reakció egyenletét Reagáltassa a szilícium-dioxidot nátrium-hidroxiddal. Írja fel a reakció egyenletét Íja fel az orto-kovasav és a metakovasav képletét 135. Hogyan fordul elő az alumínium a természetben? 136. Adja meg a bauxit és a timföld sztöchiometriai képletét Mi oldódik ki a bauxitból, ha lúggal kezelik? 138. Mi nem oldódik ki a bauxitból, ha lúggal kezelik? 139. Melyik alumínium-oxid nem oldódik savban ill. lúgban? 140. Hogyan állítják elő az alumíniumot a timföldből? 141. Miért nem korrodál jobban az alumínium, mint a vas annak ellenére, hogy lényegesen előbb van a fémek feszültségi sorában? 142. Mit jelent az aluminotermiás fémelőállítás? 143. Írja fel a nátrium-aluminát képletét Adja meg a metán és az etán szerkezeti képletét Milyen típusú vegyületekre lehet példa a propán és a bután? 146. Rajzolja fel a normál bután és az izobután szerkezeti képletét Hány szénatom számig gáz halmazállapotúak közönséges hőmérsékleten a szénhidrogén homológ sor tagjai? 148. Adja meg az etilén és az acetilén szerkezeti képletét Milyen vegyületekre példa az acetilén és az etilén? 150. Adja meg a benzol szerkezeti képletét Rajzolja fel a ciklohexán szerkezeti képletét Mi a különbség a benzol és a ciklohexán között? 153. Rajzolja fel a bután és az izobután szerkezeti képletét Milyen vegyületeknél lép fel cisz-transz izoméria? 155. Milyen vegyületeknél lép fel optikai izoméria? 156. Rajzolja fel a formaldehid és az acetaldehid szerkezeti képletét Rajzolja fel a metilalkohol és az etilalkohol szerkezeti képletét Adja meg a fenol szerkezeti képletét Rajzolja fel a hangyasav és az ecetsav szerkezeti képletét Rajzolja fel az etilénglikol és a glicerin szerkezeti képletét. 8

9 161. Adjon meg egy alifás és egy aromás amint szerkezeti képlettel Rajzolja fel egy aminosav szerkezeti képletét Milyen szénhidrogéneket tekintünk paraffin szénhidrogéneknek? 164. Hol fordulnak elő a paraffin szénhidrogének? 165. Milyen szerves vegyület családba tartoznak az ásványi szenek? 166. Adja meg a dietiléter és az etilacetát képletét? 167. Adja meg az aceton a formaldehid és a hangyasav képletét Mi a különbség a dízel olaj és az étolaj között a vegyület típusát tekintve? 169. Milyen molekulákból épülnek fel a fehérjék? 170. Milyen molekulákból épül fel a cellulóz 171. Rajzolja fel a polietilén lánc egy szakaszát Mi a PVC? Rajzolja fel a PVC lánc egy szakaszát. (A vizsga megkezdésének feltétele: 10-ből 7 hibátlan válasz. ) ÁLTALÁNOS ÉS SZERVES KÉMIA II. VIZSGATÉTELEK Azonosak a tantárgyi tematikában megadott témákkal. 1. A kémiai elemek képződése. A kémiai elemek felfedezése. Az elemek csoportosítása. 2. Az atomok elektronszerkezete, az elektronszerkezet szerepe a kémiai viselkedésben, a periódusos rendszer. 3. A kémiai elemek előfordulása előállítása. 4. A levegő összetétele. Alkotói és az alkotók kémiai reakciói egymással és a periódusos rendszer elemeivel. 5. Az oxidok és tulajdonságaik. 6. A nitrogén és vegyületei. 7. A víz. A vizek típusai, reakciója a kémiai elemekkel és a különböző vegyületekkel. A vizet alkotó elemek H és az O tulajdonságai vegyületei. 8. A földkéreg legfontosabb elemei. A Si és az Al és legfontosabb vegyületei. 9. Fémes elemek: Alkáli, alkáliföldfémek, a p mező fémei 10. Fémes elemek: Átmeneti és ritkaföldfémek 11. Nemfémes elemek: a VII és a VIII oszlop és vegyületei 12. Nemfémes elemek: V. VI. oszlop elemei és vegyületei 13. Nemfémes elemek: a szén és vegyületei 14. Szerves vegyületek I. Telített nyíltláncú és gyűrűs szénhidrogének és főbb reakcióik 15. Szerves vegyületek II. Telítettlen nyíltláncú és gyűrűs szénhidrogének és főbb reakcióik. 16. Szerves vegyületek típusai III. Természetes és mesterséges polimerek. 9

10 Miskolc január 15. Dr. Lakatos János egyetemi docens, előadó Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, dékán 10

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2011/12. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Kolloid kémia Anyagmérnök mesterképzés (MSc) Vegyipari technológiai szakirány MAKKEM 274M

Kolloid kémia Anyagmérnök mesterképzés (MSc) Vegyipari technológiai szakirány MAKKEM 274M Kolloid kémia Anyagmérnök mesterképzés (MSc) Vegyipari technológiai szakirány MAKKEM 274M Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék Miskolc, 2014

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012/2013 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK, ANYAGVIZSGÁLAT SZAKIRÁNY NAPPALI MSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012. Tartalom

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások 1. A) A hidrogén és vegyületei a hidrogén atomszerkezete, molekulaszerkezete, izotópjai színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége reakciója halogénekkel,

Részletesebben

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC, 2008.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I.

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I. VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I. MSC KÉPZÉS, SZAKIRÁNYOS TÁRGY, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY, NAPPALI KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK

Hevítő berendezések kommunikációs dosszié HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK HEVÍTŐ BERENDEZÉSEK ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI, HŐKEZELÉSI ÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAK- IRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS

Részletesebben

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II.

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II. VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II. MSC KÉPZÉS, SZAKIRÁNYOS TÁRGY, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY, LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

A kémia tanításának célja és feladatai

A kémia tanításának célja és feladatai 7. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára 5.20 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan

Részletesebben

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ADATELEMZÉS ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2011/2012 A feladatok megoldásához csak periódusos rendszer és zsebszámológép használható!

Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2011/2012 A feladatok megoldásához csak periódusos rendszer és zsebszámológép használható! A feladatokat írta: Kódszám: Horváth Balázs, Szeged..... Lektorálta: 2012. május 12. Szieglné Kovács Judit, Szekszárd Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2011/2012 A feladatok megoldásához

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézet Miskolc, 2014. 1.

Részletesebben

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Példa tételek a középszintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek a középszintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek a középszintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. 2. A tálcán szőlőcukor, illetve répacukor van a sorszámozott

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Általános iskola (7-8. évfolyam) Általános iskola (7-8. évfolyam) TÉMAKÖR / Vizsgálat megnevezése Vizsgálat sorszáma Jelleg (T=tanulói; D=demonstrációs; Tg=Tehetséggondozó) ANYAG, KÖLCSÖNHATÁS, ENERGIA, INFORMÁCIÓ Ismerkedés a laboratóriumi

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és

Részletesebben

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt

Részletesebben

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 KÉMIA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, III. forduló - megoldás 2010 / 2011 es tanév, XVI. évfolyam 1. a) 2008. dec. 30-án, az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszakán Etiópia előterjesztésére határozták el.

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZÉS MAKKEM212M

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZÉS MAKKEM212M KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZÉS MAKKEM212M ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM M Ű SZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Géprajz (GEGET284B) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Géprajz (GEGET284B) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GÉPRAJZ (GEGET284B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

Tüzeléstan kommunikációs dosszié TÜZELÉSTAN. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Tüzeléstan kommunikációs dosszié TÜZELÉSTAN. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ TÜZELÉSTAN LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013. 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V KÉMIA 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK

TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK Tégla- és cserépipari technológiák kommunikációs dosszié TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZILIKÁTTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV - az év elején kiadott követelményrendszer módosításai

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program KÉMIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte: 2014.

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek . 9. ÉVFOLYAM 1. Atomszerkezeti ismeretek ismerjék és értsék meg a különféle atommodellek használatának előnyeit, ismerjék meg az atomokat felépítő elemi részecskéket, az izotópok gyakorlati jelentőségét,

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Anyagtudomány c. tantárgyból a 2009/10. tanév I. félévében Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gépészmérnöki Szak, BSc képzés 1. Sorolja fel a szilárd halmazállapotú kristályos anyagokban

Részletesebben

1. Telítetlen szénhidrogének (szerkezet, fizikai és kémiai tulajdonságok, előállítása, jelentőség).

1. Telítetlen szénhidrogének (szerkezet, fizikai és kémiai tulajdonságok, előállítása, jelentőség). I. tétel 1. A periódusos rendszer 2. Vízkőmentesítés Oldjon fel kevés citromsavat vízben. Cseppentsen külön-külön ebből, illetve 2 mol/dm 3 -es sósavból mészkőporra. (Mindkét esetben gázfejlődést tapasztalunk.)

Részletesebben

VASMETALLURGIA. című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM. Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet

VASMETALLURGIA. című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM. Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet VASMETALLURGIA című egyetemi tantárgy kommunikációs dossziéja MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet Anyagmérnöki Szak (BSc) Fémelőállítási Szakirány Miskolc, 2013.

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698 8-9. évfolyam Célok és feladatok A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 A kutatás célja Égésgátló szerekkel társított műanyagok hőbomlását tanulmányoztuk abból a célból, hogy feltárjuk az

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 10. osztály, tehetséggondozó szakkör. Kisfaludy Béla

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 10. osztály, tehetséggondozó szakkör. Kisfaludy Béla FELADATLAPOK KÉMIA 10. osztály, tehetséggondozó szakkör Kisfaludy Béla ajánlott korosztály: 10. osztály, tehetséggondozó szakkör kémia-10 1/2 A GYERTYA ÉGÉSE! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

KÉMIA. 10. évfolyamos vizsga

KÉMIA. 10. évfolyamos vizsga 10. évfolyamos vizsga A vizsga leírása: A vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgán két tételt kell húzni. Az A tétel a 9. évfolyam ismeretanyagára, a B tétel a 10. évfolyam ismeretanyagának a vizsga

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. negyedév Tananyag:

Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. negyedév Tananyag: Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. A harasztok, a nyitvatermők, a zárvatermők jellemzői (rendszer, felépítés, szaporodás) A növényi sejtek és szövetek, a gyökér : felépítése,

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Ízérzet: az oldatok ingerkeltő hatása az agyközpontban.

Ízérzet: az oldatok ingerkeltő hatása az agyközpontban. Íz- és aromaanyagok Ízérzet: az oldatok ingerkeltő hatása az agyközpontban. Szagérzet: gázállapotú anyagok agyközpontban keletkező tudata; szaglás + ízérzet együttesen = zamat Zamatanyagok Ingerküszöb:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben