Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető"

Átírás

1 Elméleti bevezető

2

3 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető E fejezet a fiatalok sajátos közegében, hazai környezetben megvalósuló projektekről szól. A kisebb léptékű (tehát nem több tízmilliós nagyságrendű) projektek tervezéséhez, lebonyolításához, értékeléséhez kívánunk segítséget nyújtani. Az A) Általános tudnivalók részben az ifjúsági projektek alapjairól lesz szó (definíciók, ifjúsági korosztályok jellemzői). A fiatalok, a segítők (felnőttek) és a projekt viszonyát határozzuk meg azért, hogy pontosabban értsük a projektet mint tanulási módszert. E rész végén a projektciklus menedzsmentjének egyes fázisait mutatjuk be példákkal illusztrálva annak érdekében, hogy áttekinthető legyen a módszer felépítése. A B) rész első felében gyakorlatok* leírása olvasható, amelyek olyan fiatalokkal is végezhetők, akiknek a témában nincs tapasztaltuk. A további gyakorlatok valós élethelyzetekben alkalmazhatóak, a projekt egyes szakaszaihoz: annak programozásához, meghatározásához (identifikációjához), tervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez nyújtanak segítséget. A példák egyes projektek bizonyos szempontjait emelik ki, így a pályázatok hangnemét, a nemzetközi projektek sajátosságait, a módszertani dokumentációt ezen belül a projekt eredményeinek terjesztését (disszemináció) és a fenntarthatóságot. Végül költséghatékony marketingeszközöket ajánlunk a projektekkel foglalkozóknak. * E gyakorlatok elméleti síkon folynak, nincs valós tétjük résztvevőik más személyekkel nem találkoznak, a felmerülő kiadások is csak elméletben merülnek fel. J1/3

4

5 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Projekt projektmenedzsment ifjúsági projekt Projekt Esetünkben a projekt az alábbi legfontosabb jellemzőkkel bír: egyedi szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott lépéssorozat, amely konkrét célt/célokat meghatározott idő alatt kíván elérni, a célok eléréséhez meghatározott (humán és anyagi) erőforrásokat rendel. Akkor jó egy projektötlet, ha reális problémákra és lehetőségekre szabott, illeszkedik a projektet megvalósítók hosszú távú céljaihoz, bírja a partnerek és érintettek támogatását, megvalósítható, egyedi, jelentős hatása van a külső környezetre is. A nonprofit szférában továbbá akkor, ha társadalmi célja is van, az ifjúsági szektorban pedig ha pedagógiai célok is vezérlik. Projektmenedzsment A projektmenedzsment az erőforrások szervezése és azok irányítása. Funkciója, hogy az erőforrások felhasználásával végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai. J1/5

6 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Az ifjúsági projekt Olyan projekt, azaz egyedi céllal és peremfeltételekkel rendelkező feladat, amelynek tervezésében, megvalósításában és értékelésében az ifjúsági korosztályok aktívan részt vesznek. A legtöbb ifjúsági projekt egyúttal közösségi projekt is, mivel az említett korosztályok egy (vagy több) csoportjának együttműködését igényli, és a rendszeres tevékenység erős csoportkohéziót teremt. Az ifjúsági projektnek pedagógiai céljai vannak: lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy tapasztalati úton tanuljanak, hogy eljussanak az ötlettől a cselekvésig az eljárás különböző lépéseinek strukturálásával. Szükségképpen tartalmaz értékelést, amely kapocs az elképzelések és a cselekvés között. Az ifjúsági projektekben a korosztályi sajátosságokból következően természetes módon előfordulhatnak hibák vagy nem optimális megoldások. A pedagógiai cél az, hogy a hibákat az ifjúsági korosztályok tagjai bármilyen káros következmény nélkül kijavíthassák, illetve tanuljanak belőlük. Az ifjúsági projekt egy bizonyos szociális, területi és időbeni kontextusban alakul ki, és lehetővé teszi a (társadalmi) környezet átalakítását. * Ifjúsági projekt ifjúsági kezdeményezés pályázat Ezek a fogalmak első olvasatra hasonló tevékenységeket takarnak, azonban fontos, hogy különbséget tudjunk tenni köztük, mégpedig azért, hogy céljainkat mind saját magunk, csoportunk, mind a támogatók felé világossá tudjuk tenni. Az ifjúsági kezdeményezés az ifjúsági korosztályokba tartozók által megfogalmazott és megvalósított tevékenység (tervezés, lebonyolítás, értékelés). Az általuk indított, kitalált projekt hozzájárul kezdeményezőkészségük és kreativitásuk kibontakoztatásához, amelyek által közvetlenül és aktívan bekapcsolód- * NIIDA és a T-Kit 3 ( o., T-Kit3 Projektmenedzsment, szerk.: Anne Dussap és Peter Merry, Budapest, Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága, 2003.) alapján J1/6

7 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető hatnak a társadalmi folyamatokba. Annak érdekében, hogy a kezdeményezés megvalósuljon és pozitív tapasztalatokkal záruljon, ifjúságsegítők vagy más felnőttek konzultációkkal segíthetik őket, de kizárólag úgy, hogy az ötlet projektté formálásában, kivitelezésében meghatározó módon nem vesznek részt.* Tehát a kezdeményezés és a projekt között az a lényeges különbség, hogy az ifjúsági kezdeményezés során a felnőtt segítők szerepe minimális. Ezzel szemben ifjúsági projektet akár teljes egészében a felnőttek határozhatnak meg. Ez általában a fiatalabb (gyermek) korosztályok esetében jellemző, ám érdemes már ekkor is a felkészültségüknek megfelelő feladatokba bevonni őket (pl. programok összeállítása, információk keresése a neten, plakátok készítése stb.). Minél idősebb fiatalok a projekt résztvevői, a felnőtt segítőnek annál inkább a háttérben kell maradnia annak érdekében, hogy a résztvevők minél közvetlenebb módon szerezhessenek tapasztalatokat. A projektet meg kell különböztetnünk a pályázattól. Míg a projekt egy folyamat, egy gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek jellemző íve, élete van (projektciklus), addig a pályázat a projekt terve, annak írásos formája, tulajdonképpen egy kérelem. Célja, hogy projektünkhöz támogatást szerezzünk. Ebből következik, hogy előbb a projektnek kell megszületnie, és ezt kell pályázati formába önteni tehát addig nem tudjuk a pályázatot elkészíteni, míg össze nem állítottuk a projektünket. * NIIDA J1/7

8

9 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Az ifjúsági korosztályok speciális jellemzői A projektek szempontjából e korosztályok három jellemzőjét emeljük ki. Az egyik a fiatalok közösséghez tartozásra irányuló igénye ez a rendszeres találkozások alkalmával alakul ki. A másik az impulzivitás azaz hirtelen cselekvés első benyomás vagy ösztönzés (impulzus) hatására. A harmadik a nagy fluktuáció vagyis egy csoport résztvevői viszonylag rövid idő alatt cserélődhetnek. Mi jellemzi a hatékony ifjúsági szervezetet? Alapvető értékei az egyetértés, az összetartás és a csapatmunka. Az emberi erőforrásokon önkéntes munka, az egyéni fejlődés lehetőségén tanulási folyamat, és az elkötelezettségen van a hangsúly. Mivel a résztvevők között sem vérségi, sem anyagi kötelék nincs, az elkötelezettség biztosítja a résztvevők munkájának folyamatosságát. Különösen fontos az információk megosztása és a döntéshozatalban való részvétel (participáció) hogy mindenki a magáénak érezhesse a munkát. Az összetartozás érzése hatja át a szervezetet, amely az ebben az életkorban különösen fontos közösséghez való tartozás igényét elégíti ki a tagokban; az egyének támogatják egymást, törődnek egymással. Fontos tényező még a rugalmasság, mivel a csoport összetétele viszonylag gyorsan változik. A vezető két elsődleges szerepe: facilitátor és mentor. A facilitátortól azt várják, hogy segítse elő az együttes erőkifejtést, az összetartozás, a csapatmunka építését; segítsen elrendezni a személyes konfliktusokat, miközben a folyamatokra összpontosít; szervezze meg a részvételt a döntéshozatalban; segítse elő a csoportos problémamegoldást. A mentor az emberek fejlesztésével foglalkozik, törődően, megértően fordul hozzájuk; segítőkész, empatikus, megközelíthető és nyitott, aki meghallgatja az embereket, támogatja a jogos kéréseket; elismerést, J1/9

10 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv megbecsülést közvetít, megdicsér, jutalmaz. * A mentor segíti a tagok képességeinek, készségeinek fejlesztését, képzési lehetőségeket szervez vagy képzéseket tart, segít megtervezni a tagok egyéni fejlődését. * Quinn versengő értékek modellje alapján, melynek forrása: Biró Balázs, Serfőző Mónika: Szervezetek és kultúra. In: Gazdaságpszichológia. Szerk.: Hunyady György, Székely Mózes, Budapest, Osiris Kiadó, J1/10

11 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető A fiatalok, a segítők (felnőttek) és a projekt viszonya A projekt létrehozása nincs közvetlen viszonyban a projekt célcsoportjával Amikor a projekt létrehozóinak nincs közvetlen kapcsolata a projekt célcsoportjával, a fiatalokkal, nem is beszélünk segítőről. Létrehozók vannak és befogadók. A köztük levő kapcsolat egyirányú, mivel a visszajelzés is esetleges. Szerencsés esetben a létrehozók szándéka és a befogadók igénye találkozik. Ez az üzleti alapon létrehozott projektek esetében elengedhetetlen, míg a közintézmények számára nem létszükséglet (lásd koncertek szervezése). Pl. Egy üzleti alapon szervezett, fiataloknak szóló nyelvi táborban az elsődleges cél a teljes kihasználtság. Ezt a szervezők a fiatalok számára vonzó programmal érhetik el. Ehhez piackutatást végeznek, de ez a felmérés nem a tábor konkrét résztvevői körében történik. A tábor végén valószínűleg értékelést kérnek a fiataloktól annak érdekében, hogy a következő programjukat még sikeresebben, költséghatékonyabban valósíthassák meg, de annak nem feltétlen ugyanezek a fiatalok lesznek a résztvevői. A projektet alapvetően a felnőttek hozzák létre és valósítják meg A résztvevőktől az előkészítéshez általában javaslatokat, a záráshoz értékelést várnak. Ez vagy speciális helyzetű fiatalok / gyermekek esetében jellemző, vagy egyszerűen csak a fiatalokkal szembeni bizalmatlanságról, a szervezők kényelmességéről van szó. Pl.: A gyermektábor esti programját megszavaztatják a felnőttek. A tábor végén aki szeretné, elmondhatja, hogy tetszett-e neki a tábor. J1/11

12 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv A projektet a felnőttek hozzák létre és valósítják meg, de a fiatalok bevonásával A fiatalok részt vesznek az előkészítésben, a megvalósításban és az értékelésben is. Olyan feladatokat kapnak, amelyek illeszkednek az életkorukhoz, képességeikhez. Ily módon sikerrel teljesíthetik azokat, és tanulhatnak belőlük. Pl.: A tábor szervezésekor a fiatalok keresnek szálláshelyet megadott szempontok szerint az interneten. A tábor résztvevői javaslatokat tesznek a tábor programjára (menjenek hajózni, legyen minden este táborhíradó, legyen csocsó stb.) A gyermekek plakátot készítenek, amellyel a tábort hirdetik az iskolában. A projektet a fiatalok kezdeményezik, a segítő irányítja a folyamatot A fiatalok által kezdeményezett projekt során a segítő a fiatalok ismeretei, képességei, jártasságai szerint irányítja a folyamatot. A segítő (általában a fiatalokkal közösen) határozza meg a feladatokat, azokat a fiatalok hajtják végre, az ellenőrzés a segítő kezében van, a felelősség is a segítőé. Pl.: A fiatalok szeretnének olyan táborban részt venni, amelyben jól érezhetik magukat. Konkrét elképzeléseik vannak a helyszínnel, programokkal kapcsolatban, de nem nagyon értenek a pénzügyekhez, hivatalos levelek írásához, és szeretnék, ha a feladatok ütemezését is valaki segítene meghatározni. Azt is elvárják a segítőtől, hogy ha nekik nem sikerül, a tábort hozza össze valahogyan. J1/12

13 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető A projektet a fiatalok kezdeményezik, a segítő facilitálja a folyamatot A fiatalok által kezdeményezett projekt során a segítő a fiatalok ismeretei, képességei, jártasságai szerint kizárólag facilitálja a folyamatot. Facilitálás esetén a segítő teremti meg a folyamat kereteit, de azokat teljes mértékben a fiatalok töltik ki. Fontos látni, hogy a facilitátor nem szól bele a tartalomba, a tartalom a csoport felelőssége, a facilitátor a folyamatért felelős. Legfőbb feladata a megvalósítás folyamatára koncentrálva segíteni a csoportot céljai elérésében. A facilitátornak nem szükséges a téma, a feladat szakértőjének lenni, de a témához való hozzáértés természetesen megkönnyíti a közös munkát. Ebben az esetben nagy bizalomra van szükség a fiatalok iránt. Pl.: A fiatalok tábort szerveznek. Ehhez facilitátor segítségét kérik. A facilitátor részt vesz az előkészítő megbeszéléseken, vezeti azokat, de nem ő határozza meg, osztja ki a feladatokat, és a csoport tagjai nem is neki számolnak be az elvégzett feladatokról, hanem a csoport vezetőjének (aki tehát valószínűleg egy fiatal). A facilitátor semmilyen feladatot nem végez el a fiatalok helyett, még akkor sem, ha a tábor végül másként nem jön létre. A facilitátor segít a tapasztalatok összegzésében, a tanulságok levonásában. A projektet a fiatalok hozzák létre és valósítják meg saját maguk számára A fiatalok, mialatt a projektet létrehozzák, megvalósítják, nem várnak közreműködést, esetleg csupán visszajelzést, értékelést. A projekt minősége vagy csak a maguk számára fontos, vagy bizonyos elvárásokat a támogatók felé is teljesíteni kell (pl. médiaképesség adományozók esetében vagy szakmai szempontoknak való megfelelés állami támogatás esetén). Pl.: A fiatalok saját maguk számára szerveznek tábort, általában közösségépítő céllal (ilyen lehet a gólyatábor). J1/13

14

15 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető A projekt mint tanulási folyamat Az ifjúsági projektek a tapasztalati úton való tanulás biztonságos feltételeit teremtik meg a fiatalok számára, amennyiben élükön/hátterükben egy felelősségteljes segítő áll. A fiatalok nemcsak passzív résztvevői, hanem tevékeny alakítói is e folyamatnak. A projektben a fiatalok önként vesznek részt, és mivel szabadidejüket és önkéntes munkájukat fektetik a projektbe, senki nem kötelezhető az abban való részvételre. Viszont a projekt a résztvevők nélkül önmagában nem működhet. Ezért ebben a tanulási folyamatban elengedhetetlenek a sikerélmények a motiváció fenntartása és a folyamat folytonossága érdekében. Ugyanilyen fontosak a hibák is, amelyek soha nem önmagukban, csakis azok megfelelő feldolgozásával, a tanulságok levonásával együtt hasznosulnak a tanulás folyamatában. J1/15

16

17 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Projektciklus-Menedzsment PCM A projekteknek jól megkülönböztethető szakaszai vannak, melyek az alábbiak: 1. programozás, 2. identifikáció (meghatározás, azonosítás), 3. kidolgozás, 4. finanszírozás, 5. végrehajtás és 6. értékelés Példa a projektciklus szakaszaira: Programozás Szerintünk ez kéne, ez és ez adott hozzá. Felmerül egy ötlet, járjuk körbe gyűjtsünk vele kapcsolatban minél több és többféle információt. A középiskolás korú fiatalok számára egy sokszínű, biztonságos szórakozási lehetőség (rendezvény) kialakítását tervezzük. Ehhez megpróbáljuk a rendezvény alapjait végiggondolni (cél, célcsoport), megvizsgáljuk az esetleges igénybevevőket és környezetüket (középiskolások, szórakozóhelyek, prevenciós szakemberek stb.), áttekintjük a lehetséges forrásokat (saját bevétel, önkormányzati támogatás stb.), beszélünk az ötletről a területhez jól értőkkel (alkohol- és drogsegély ambulancia, szórakozóhely-üzemeltetők, ifjúsági iroda). Identifikáció Kérdezzünk meg másokat is, elemezzünk. Használjuk az összegyűjtött információkat, elemezzük azokat, majd az eredmények ismeretében döntsünk arról, hogy nekiállunk(-e) a terv kidolgozásának. J1/17

18 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Megvizsgáljuk a rendelkezésre álló szórakozási lehetőségeket, azonosítjuk a célcsoporto(ka)t, konzultálunk a diákönkormányzatokkal, szórakozóhelyeken megforduló fiatalokkal, ifjúsági szervezetekkel, fiatal zenészekkel az igényekről, szakmai szervezetekkel a lehetséges prevenciós célokról, tevékenységekről, definiáljuk a rendezvény célját, szabadidős és prevenciós célkitűzését. Arra következtetünk, hogy a rendezvénynek van realitása, az esetleges résztvevők nyitottak a rendezvényre, a források megszerezhetők. Kidolgozás Gyúrjuk egységbe az előző kettőt, pontosítsunk, dolgozzuk ki a projekttervet. Lépésről lépésre dolgozzuk ki a tervünket. Határozzuk meg a célunk eléréséhez szükséges tevékenységeket (mit kell tennünk), az erőforrásokat (ki és mivel), az időkeretet (mennyi időnk van minderre) és a költségkeretet (mennyi pénzből). A korábbi felmérések és elemzések alapján kiválasztjuk a rendezvény helyszínét és összeállítjuk annak programját. Elkészítjük az ütemtervet, a valószínűsíthető költségeken és tervezett bevételeken alapuló költségvetést. Ebben számszerűsítjük a lehetséges résztvevők számát és a pályázati úton elnyerhető támogatást is. Kimutatjuk, hogy várhatóan nagy kereslet lesz a rendezvény iránt, így a befektetés hamar megtérül. A projekt vezetője a csoport elé terjeszti az előzetes terveket, majd ennek ismeretében a csoport dönt a részletes tervek és számítások kidolgozásáról, illetve a pályázat benyújtásáról. A részletes, számszerű tervek és a szöveges indoklások elkészülnek, a pályázat benyújtásra kerül. J1/18

19 Ifjúsági projektmenedzsment Elméleti bevezető Finanszírozás Várjunk a kedvező döntésre, hogy dönthessünk a megvalósításról. Ha pályázatot adtunk be, várunk a támogató döntésére. Ezek után ránk vár a döntés, hogy a megítélt támogatás elég lesz-e a projektünk megvalósítására, és teljesíteni tudjuk-e a támogató által elvárt feltételeket. Nem mindig szükséges pályázat a megvalósításhoz. Ilyenkor pl. a jelentkezések beérkezése alapján dönthetünk arról, hogy belevágunk-e a projektbe, vagy az csak terv marad. Van, hogy ennél is kevésbé pontosan tudjuk csak meghatározni a projektünk iránti igényeket. Az ilyen esetekben a kockázatokat alaposan kell mérlegelnünk, és jelentős tartalékokkal kell rendelkeznünk. A pályázatunk pozitív fogadtatásban részesül, az igényelt támogatást megítélik számunkra. A projektvezető ismerteti a támogatási határozatot, a csoport dönt a projekt megvalósításáról, és a saját forrásból történő megkezdésről. Végrehajtás, megvalósítás (implementáció) Megcsináljuk! A végrehajtók elvégzik az egyes feladatokat, a felelősök pedig ügyelnek a határidők betartására, a források megfelelő felhasználására. A megvalósítás során biztosan változnak a körülmények, így terveinket folyamatosan módosítani, a változó körülményekhez igazítani szükséges. Az illetékesek megkötik a nyertes pályázatról szóló támogatási szerződést, a projekt megvalósítása megkezdődik. Fixáljuk a helyszínt, meghirdetjük a rendezvényt a fiatalok által használt információs csatornákon, ezzel párhuzamosan felkérjük a fellépőket, a prevenciós program felelőseit és kidolgozzuk a beléptetőrendszert. A rendezvényre sokan érkeznek, csak a középiskolásokat engedjük be, a zene változatos, a hangulat jó, csak néhányan dohányoznak, ittasan kevesen érkeznek, a segítők jól kezelik a helyzetet az este komolyabb probléma nélkül telik. J1/19

20 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Értékelés Na, milyen volt? Saját magunk és a csoport teljesítményét értékeljük, elkészítjük a projektbeszámolókat, összegyűjtjük és archiváljuk a projekttel kapcsolatos dokumentumokat. A résztvevők döntenek arról, hogy folytatódjék-e a projekt, és ha igen, milyen formában. Szakmai és pénzügyi beszámoló készül, melyet a támogatóknak beszámolóként megküldünk. A projektzáró megbeszélésen összegezzük, hogy mit tanultunk a projekt révén, és mindezt hogyan hasznosíthatjuk életünk során. A beszámolók alapján a projekttagok a projekt folytatásáról, a következő program megszervezéséről döntenek. J1/20

21 Gyakorlatok, tanácsok munka közben

22

23 Ifjúsági projektmenedzsment Gyakorlatok, tanácsok munka közben Felkészülés Az itt következő gyakorlatok egyfajta rávezetésként használhatók olyan személyek számára, akik egyáltalán nem rendelkeznek projekttapasztalattal vagy csak kevés ilyen jellegű ismerettel bírnak. E gyakorlatokat úgymond laboratóriumi körülmények között lehet megvalósítani, a külső környezethez viszonyítva nincs tétjük bármennyi hiba megengedett. A gyakorlatok akár teljesen új csoportok (egymást nem ismerő fiatalok) esetében is alkalmazhatóak. A projekt fogalmának tisztázása Cél: a projekt fogalmának tisztázása, a projekttel kapcsolatos alapvető szakkifejezések megértése, használata. Korosztály: év (a csoportlétszám maximum harmada lehet éves serdülő, de ők a részfeladatok során dolgozzanak egy csoportban a nagyobbakkal) Ajánlott csoportlétszám: 9-30 fő Szükséges eszközök: 3 projekt 1-1,5 oldalas esszészerű leírása (ha azokat a 3. részhez lásd később is használni akarjuk, akkor a címe nélkül), illetve szempontsor minden résztvevő számára fénymásolva, tacepaók, filctollak, post-itek Ideális helyszín: olyan terem, amelynek berendezése alkalmas a kiscsoportos munkára is Szükséges idő: 1. rész elemzés: 5 perc az előkészítésre (csoportalkotás, szövegek kiosztása, feladatismertetés), 10 perc az olvasásra, 20 perc az elemzésre és szövegenként 15 (összesen 45) perc a kiértékelésre; 2. rész összegzés: 15 perc a leírásra, felolvasott szövegenként 5 perc az értékelésre; 3. rész címadás: 2 perc a bevezetésre, 10 J2/3

24 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv A gyakorlat menete: perc az ötletrohamra, 5 perc a szavazásra, majd 20 perc a közös, záró elemzésre (mindösszesen kb. 2,5 óra) 1. rész Elemzés Három kiscsoportot alakítunk ügyelve arra, hogy a csoportok minél heterogénebbek legyenek képességek, ismeretek, korábbi tapasztalatok szempontjából. Röviden (1-2 mondatban) összefoglaljuk a projektleírásokat utalva arra, hogy a projekteket a csoport tagjaihoz hasonló korú fiatalok valósították meg önállóan. Kiosztjuk a szövegeket. Minden csoportot más-más szöveg elemzésével bízunk meg, amihez kiosztjuk az alábbi szempontsort is. A munka elkezdése előtt közösen értelmezzük a kérdéseket. Ki? A projekt tervezőinek, megvalósítóinak meghatározása Szervezet neve: Mit tudunk még róluk? Mivel foglalkoznak? Egyesület /alapítvány /diákönkormányzat /informális csoport / egyéb: Kinek? A célcsoport meghatározása Életkor: Lakóhely: Mivel foglalkoznak? Mi a jellemzőjük? Kivel? A projektpartnerek meghatározása Kik segítenek a projekt megvalósításában? J2/4

25 Ifjúsági projektmenedzsment Gyakorlatok, tanácsok munka közben Mit? A főbb projekttevékenységek meghatározása Miért (minek az érdekében)? A projekt főbb célkitűzései Hol? A projekt társadalmi kontextusa, a résztvevők helyzete Település, megye, régió: Város / falu Belváros /külváros stb.: Nehéz körülmények között élő fiatalok, fogyatékkal élő fiatalok stb.: Miért (milyen indíttatásból)? A résztvevők motivációja pl. sok a, hiányzik a Mikor? Mennyi idő alatt? A projekt rövid, közép- vagy hosszú távú-e? Hány évig /hónapig /hétig tart? Milyen társadalmi hatással bír? Milyen módon hat a település életére? Miben próbál az emberek személetén változtatni? A projektcél illeszkedik-e pedagógiai folyamatba? A szabadidő hasznos eltöltésén túl kínál-e lehetőségeket /milyen lehetőséget kínál tanulásra, fejlődésre a projekt célcsoportja számára? Mit tanulhatnak a résztvevők a projektből? J2/5

26 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Ezután minden csoport választ egy időmérőt (aki az időkeretek betartására figyelmezteti a többieket a közös munka során), egy jegyzőt (aki lejegyzi az elhangzottakat) és egy szóvivőt (aki a nagycsoport előtt ismerteti majd a feladat eredményét). A csoportok önálló munkája megkezdődik. Kísérjük figyelemmel a munkát, és ahol szükséges, segítsünk. Ezt követően minden csoportból egy személy összegzi a többiek számára az elemzett projektet. A másik két kiscsoport tagjai jelzik, hogy érthető volt-e, összeállt-e számukra a projekt, és ha nem, mi hiányzott belőle. Előfordulhat, hogy az eredeti szöveg a projektleírás nem tartalmaz minden szempontot. Erre hívjuk fel a figyelmet, majd a résztvevők próbálják meg összegyűjteni a hiányzó elemeket. 2.rész Összegzés Egyéni feladat keretében a résztvevők 1200 karakterben összefoglalják a projekt lényegét. (Nagy felkészültségbeli különbségek esetén a résztvevők a feladatot kiscsoportokban végezzék.) Ezt követően néhány jelentkező felolvassa a többiek számára az összefoglalást. A résztvevők a teljes csoportban megvitatják, hogy az írás minden lényeges információt tartalmazott-e. Emeljük ki, hogy mi okozott nehézséget a feladat megoldása során, és hogy miként lehet e problémákat megoldani. 3. rész Címadás Az ifjúságsegítő kiválasztja az egyik projektet, majd megkérdezi a csoport tagjait, hogy milyen címet lehetne adni neki. Ismerteti az ötletroham-módszer (erről lásd az érdekérvényesítésről szóló fejezetet) mentetét, majd ha mindenki tisztában van a módszer lépéseivel, akkor a javaslatok (véleményezés és válogatás nélkül) egymás után felkerülnek a táblára. Ha nincs több ötlet, megkezdődhet a választás. Minden csoporttag kis papírra írja azt a címet, amely szerinte a legjobb. Két csoporttag összesíti a szavazatokat, majd eredményt hirdet. Ha a szavazás nem jár egyértelmű eredménnyel, akkor azon javaslatok közül kell újra választani, amelyek az első körben szavazatokat nyertek. J2/6

27 Ifjúsági projektmenedzsment Gyakorlatok, tanácsok munka közben A feladat közös elemzéssel zárul. Határozzuk meg, hogy mitől jó egy cím és hogyan lehet az a projektünk védjegye, márkája. Változat(ok): a projektleírásokat válogathatjuk a résztvevők élethelyzetének vagy érdeklődésének megfelelően, ezzel is megalapozva későbbi motivációjukat. A gyakorlatvezető szerepe: Előkészítés eszközök előkészítése, a résztvevők korának, előképzettségének felmérése, éves résztvevők esetén a kisebb csoportok összetételének meghatározása, a gyakorlat végén a közös értékelés facilitálása. A közös értékelést segítő kérdések / szempontok: A kiscsoportos munkából ki hogyan vette ki a részét? Milyen volt a jegyző, az időmérő, a szóvivő és a csoport viszonya? Milyen hasonló irodalmi példákkal találkoztak a résztvevők iskolai tanulmányaik során? Mi jelentett nehézséget a szövegek feldolgozása során? Ajánlott előzmények, lehetséges folytatás: Több projektben való részvétel végrehajtóként és vezetőként hasznos előzmény. A feladat folytatható pályázati űrlap kitöltésével (a projektleírások alapján). Veszélyek, jó tanácsok, buktatók, tanulságok: A résztvevők a későbbiekben nem tudnak elszakadni az elemzett projektek tematikájától, az elemzett projekteket akarják rekonstruálni. A szövegelemzés bár nem irodalmi szövegről van szó ismerős feladat lehet a résztvevők számára, így könnyebben megérthetik, miként alkalmazhatják az iskolában tanultakat. A kiscsoportos közös munka együttműködésre készteti a résztvevőket, így az a csoportfejlődés szempontjából fontos lépés. J2/7

28 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Gyakran előfordul, hogy a résztvevők időzavarba kerülnek, ennek kivédésére válasszunk időfelelősöket. A kisebb csoportokon belül lehetnek passzív személyek. Őket igyekezzünk képességeiknek megfelelő kérdésekkel motiválni, hogy ők is hozzájárulhassanak a közös eredményhez. Fejlesztendő kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció ismeret: nem irodalmi szövegfajta (projektleírás) fő jellemzőinek ismerete; készség: írásbeli információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása a tanulás során, a tudás szisztematikus rendszerezése, a fontos információk kiszűrése a szövegértés, beszéd, olvasás és írás során; attitűd: helyes szó- és nyelvhasználat. J2/8

29 Ifjúsági projektmenedzsment Gyakorlatok, tanácsok munka közben A projekt támogatói elemzés, szerepjáték Cél: a projekt lehetséges támogatóinak megismerése; érvelési technikák elsajátítása Korosztály: (a csoportlétszám maximum harmada lehet éves serdülő, de ők a részfeladatok során dolgozzanak egy csoportban a nagyobbakkal) Ajánlott csoportlétszám: 9-30 fő Szükséges eszközök: egy projekt 1-1,5 oldalas esszészerű leírása fénymásolva minden résztvevő számára Ideális helyszín: terem Szükséges idő: 5 perc a szöveg megismerésére, 10 perc a lehetséges támogatók feltérképezésére, perc a kiscsoportos munkára, jelenetenként 5 perc a játékra és 5-8 perc az elemzésre. 10 percben a tanulságok összegzése, lejegyzése, összesen: kb. 1,5 óra. A gyakorlat menete: A gyakorlatvezető kiosztja egy projekt leírását, amelyet a résztvevők önállóan tanulmányoznak. Egy önként jelentkező személy összefoglalja a projekt lényegét. Majd a csoport közösen keres választ arra a kérdésre, hogy Kik lehetnének a projekt támogatói?. Az egyes válaszokat a gyakorlatvezető egymás alá feljegyzi a táblára. Három kiscsoportot alakítunk, és az egyes támogatókat szétosztjuk a csoportok között. A kiscsoportok arra keresnek minél több megoldást, hogy Milyen érvekkel lehetne meggyőzni e lehetséges támogatókat arról, hogy a projekt támogatásra érdemes?. Ezt követően a csoporttagok szószólót választanak maguk közül. A szószóló szerepjáték formájában a gyakorlatvezető közreműködésével bemutatja a többiek számára az összegyűjtött érveket. A gyakorlatvezető lesz a polgármester/cégvezető stb., a fiatal pedig a támogatást kérő. J2/9

30 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv A látottakat a csoport közösen elemzi. Az érvek értékelésén túl térjünk ki a tárgyalástechnikára (mivel nyissunk, hogy vezessük elő a kérésünket stb.) és a körülményekre (hogy öltözzünk, hogyan egyeztessünk időpontot, mennyi idő áll majd rendelkezésünkre stb.). Változat(ok): a) Az ifjúságsegítő a támogatást kérő szerepében a jelenet során szándékosan hibákat ejt, amelyeket a megfigyelőknek fel kell fedezniük. Bátortalanabb, kevés tapasztalattal rendelkező résztvevők esetében érdemes ezzel nyitni. b) A szereplők egymásnak háttal ülve a telefonos beszélgetést gyakorolhatják. A gyakorlatvezető szerepe: előkészítés a projekt lehetséges támogatóinak összegyűjtése, érvek keresése, hasonló helyzetek felidézése, a jellemző hibák, jó megoldások összegyűjtése, a közös értékelés facilitálása A közös értékelést segítő kérdések / szempontok: Hogy érezték magukat a résztvevők a különböző szerepekben? Sikeresnek ítélik-e a gyakorlatot(?) Ajánlott előzmények, lehetséges folytatás: Jó, ha a gyakorlatvezetőnek több hasonló helyzetben (tárgyalás önkormányzattal, vállalkozóval, iskolaigazgatóval stb.) szerzett tapasztalata van. A gyakorlatot megismételhetjük egy konkrét projekt későbbi szakaszában a valódi tárgyalásokra való felkészülés során, vagy egy tárgyalást követően a szituáció elemzése céljából. Veszélyek, jó tanácsok, buktatók, tanulságok: túlságosan hasonló helyzetek esetében a résztvevők azt hihetik, hogy a valós életben is csak ilyen szituációkkal találkozhatnak. J2/10

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése

KÉPZŐI FELHÍVÁS. Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy Roma fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szóló képzés levezetése Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Határidő 2013. február

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

közösségi összefogáson alapuló tanulást támogató kezdeményezéseknek, vagy a közeljövőben fognak bekapcsolódni hasonló programba. A program kidolgozói

közösségi összefogáson alapuló tanulást támogató kezdeményezéseknek, vagy a közeljövőben fognak bekapcsolódni hasonló programba. A program kidolgozói FELHÍVÁS INGYENES KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRE A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÖSSÉGI ÚT A TANULÁSHOZ CÍMŰ PROJEKTJÉNEK KERETÉBEN A képzési célokat és kölcsönös tudásmegosztást szolgáló műhelymunkasorozatot indít

Részletesebben

KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG

KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu KÉPZÉSI ÉS VIZSGAANYAG TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 1. Bevezetés 3 2. A dokumentum

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A munkacsoportok vezetőit az Elnökség a szervezet tagsága körében meghirdetett pályázat alapján nevezi ki.

A munkacsoportok vezetőit az Elnökség a szervezet tagsága körében meghirdetett pályázat alapján nevezi ki. IAB Hungary Munkacsoport működési tervezet Az Elnökség dönthet különféle munkacsoportok létrehozásáról, megszüntetéséről. A munkacsoportok több célból létesülhetnek: konkrét projektek előkészítésére és

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

ADD Alrendszer definíciós dokumentum

ADD Alrendszer definíciós dokumentum ADD Alrendszerdefiníciósdokumentum 1.Alrendszermegnevezése: ALTERnatíva 2.Tagok,elérhetőségek: MénesiDóra20/4202269,menesi.dora@gmail.com JuhászKatalin20/8064068,juhasz.katica@gmail.com IzsákAnna30/3694555,a.izsakanna@gmail.com

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II

Disszemináció. az Erasmus+ programban. Készítette az NCSSZI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Forrás: Erasmus+ Programme Guide, Annex II Disszemináció az Erasmus+ programban 1 1 Bevezetés A disszemináció a projekt eredményeinek széles körű terjesztését, láthatóságát jelenti. Ez sokféle tevékenységet jelenthet a gyakorlatban, projektről

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben