Bendes László * AZ -HASZNÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bendes László * AZ EMAIL-HASZNÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI"

Átírás

1 Bendes László * AZ -HASZNÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A jelen munkával azt a célt szeretném elérni, hogy megfogható közelségbe kerüljön az elektronikus levelezést használó nagy közönség számára néhány olyan elvontnak tőnı probléma mint lehallgatás, digitális aláírás, levélvírusok és a spam küldemények. Ehhez elıször néhány szó magáról az szolgáltatásról: Az szolgáltatás összetett tevékenység eredménye. Alapvetıen két fı csoportra bontja a szakirodalom a szolgáltatást megvalósító eszközöket. A levélforgalmazás az MTA (Mail Transfer Agent) névvel jelölt eszközök feladata. A kliens oldali levélkezelést (postaláda, levél mappák ) végzı szoftvereket MUA (Mail User Agent) névvel illetik. A vizsgálódásunk szempontjából még egy tevékenység megjelölése mutatkozik célszerőnek. Maradva a három betős ügynököknél az MDA azaz Mail Delivery Agent. Ez a megnevezés a küldemény ellenırzését szortírozását és irányítását végzı eszközöket jelöli. Nézzük ezek után egy elektromos küldemény útját: Feladó Továbbító Fogadó Címzett Ez a séma egyszerő, nem célom az elıadás során kitérni a fentinél bonyolultabb útvonalak mőködésére; számunkra a problémák elemzéséhez ez elegendı. A négy állomáshoz egyenként egy-egy számítógépet képzeljünk, melyeken küldemény kezelést megvalósító eszközök mőködnek. A feladót és a címzettet egy-egy munkaállomás jelöli, rajtuk kliens mőködik. A továbbító és fogadó gép szerver. Több internet alapú protokoll alkalmazása szükséges küldési folyamat során. Így elıször kell említenünk az SMTP-t. Jelentése Simple Mail Transfer Protokol. Az ábránkon a feladó és továbbító valamint továbbító és fogadó közti kommunikáció épül erre. A fogadó és címzett közötti továbbítás a POP3 vagy az IMAP protokoll segítségével valósítható meg. Mindkét megoldás postaláda kezelés tevékenységét valósítja meg. A POP3 (Post Office Protokol) a postaláda tartalmának ellenırzését, ürítését címzett gépre letöltését teszi lehetıvé. Az IMAP a fogadó gép postaládájának címzett géprıl való elérését és távoli kezelését teszi lehetıvé. Ilyenkor a küldemény a fogadó gép postaládájában maradnak. A MDA tevékenység ellenırzés tartalom vizsgálat rendszerezés elsısorban fogadó és a továbbító gép tevékenységkörébe tartozik. Az szolgáltatása következı okok miatt lett digitális kommunikáció Achilles-sarka. A használt szabványok az internet hıskorában fejlıdtek ki, amikor óriási eredmény volt kommunikáció létrejötte így biztonsági szempontok a protokollokba nem lehet foganatosítva. Különösen problémás ez az SMTP esetén. Az SMTP szabvány egyik alapvetı problémája az hogy küldemények tartalma lehallgatható. A másik nagy problémát az jelenti hogy a szabvány nem biztosít megfelelı kontrollt a küldemény tényleges származásának megállapításához. Sajnos a szabványok menet közben történı átalakítása szinte lehetetlen, mivel ezt az egész világon egyszerre kellene elvégezni. Ennek következtében a problémákat szolgáltatóknak szabványtól eltérı kiegészítı eszközök segítségével kell megoldani. * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, informatikus. 114

2 BENDES L.: AZ -HASZNÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MIT TEGYÜNK A LEVÉL LEHALLGATÁSA ELLEN? Vajon nem láthatják-e avatatlan szemek a küldeményeket? Sajnos láthatják. Az küldemények olyan formátumban kerülnek a hálózatra, hogy bármely fogadó gép fel tudja dolgozni és bármely címzett számára elérhetı legyen az eredeti tartalma. Ebbıl az is következik, hogy a küldemény tartalmához hozzáférı illetéktelenek is elolvashatják. Ne felejtsük el, hogy a címzett és feladó közti távolság általában nagy; lehet, hogy személyesen sosem találkoznak. Mégis létezhet olyan szabályrendszer, amely lehetıvé teszi, hogy a feladó által rejtjelezett küldeményt csak a címzett legyen képes visszafejteni. Ezt nyilvános kulcsos vagy más néven aszimmetrikus titkosításnak nevezzük. A titkosítás kivitelezéséhez a feladó és címzett egy pár rejtjelezı kulccsal rendelkezik. A végrehajtásnál a kulcspár egyik felével rejtjelezni lehet, és a kulcspár másik fele képes visszafejteni a rejtjelezett adatokat. A rejtjelezés megkezdéséhez mindkét fél tehát kulcspárral szereli fel magát. A rejtjelezést végzı kulcsot kicserélik egymással. A visszafejtéshez szükséges kulcs pedig adatvédelmileg mindenki elıl elzártan a saját adathordozón kerül tárolásra. A rejtjelezı kulcsot, mivel ezt bármely ügyfelükhöz eljuttatják nevezi a szaknyelv nyilvános kulcsnak. A kulcspár másik fele, amely a visszafejtést végzi a titkos kulcs. A mővelet A és B ügyfelek közti levelezés során a következıképpen zajlik le: A és B elkészíti a saját titkosító kulcspárját: A: A ny nyilvános és A t titkos kulcsot készít B: B ny nyilvános és B t titkos kulcsot készít. Kicserélik a nyilvános kulcsokat: A elküldi B-nek A ny -t B elküldi A-nak B ny -t A ezután így juttatja el titkosított küldeményét B-hez: a K 1 küldeményt titkosítja B ny kulccsal, lesz belıle B(K 1 ) a B(K 1 ) küldeményt [amelynek visszafejtésére csak B ny titkos párját (B t ) birtokló személy képes] elküldi B-hez. a B(K 1 ) küldeményt B a B t kulccsal visszafejti és így megkapja az eredeti K 1 küldeményt. Ezt a problémát megoldottnak tekinthetjük, bár A és B titkos kulcsának nem megfelelı kezelése okozhat még problémát, és természetesen azt sem zárhatjuk ki, hogy lelkes hackerek nem lesznek képesek a titkosító eljárás feltörésére. EGY MÁSIK GOND: VAJON A KÜLDEMÉNY, AMI FEJLÉCÉBİL ÍTÉLVE EGY TÁVOLI ÜGYFÉLTİL ÉRKEZETT, NEM HAMISÍTVÁNY-E? Vajon biztosak lehetünk benne hogy az a feladó akire gondolunk, és ugyan nem zagyvált-e bele a tartalomba valamely kéretlen internet-lovag? Probléma megválaszolására való a digitális aláírás. Ez egyben a feladó és tartalom hitelességének ellenırzését is lehetıvé teszi. Talán már ki is találták: ehhez szintén a nyilvános kulcsos eljárást használhatjuk. A nyilvános kulcspár a titkosítás mellett hitelesítési feladatok ellátására is alkalmas lehet. Egy dokumentum attól lesz hiteles hogy az aláíró a titkos kulcs segítségével egyedi digitális jelzéssel látja el. A digitális jelzés tartalma az aláíró titkos kulcsától és a dokumentum eredeti tartalmától egyaránt függ. Ennek két fontos következménye van: Ha az aláírt dokumentumot aláírás után módosítjuk, az aláírás automatikusan hitelét veszti. Az aláírás ennélfogva nem másolható át más dokumentumra. Az aláírás hitelességét az aláíró nyilvános kulcsával lehet ellenırizni. Így megy tehát a hitelesítés: A kulcskészítés és -csere a titkosítással azonos módon megtörténik. A aláírja a K 1 küldeményt A t kulcsal. 115

3 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. Elküldi az A t (K 1 ) -t B-nek. B ellenırzi az aláírás valódiságát A ny kulccsal. Ha az aláírás valódi, a küldemény tanulmányozása elıtt az A ny segítségével B eltávolítja az aláírást A t (K 1 ) küldeményrıl és nyeri az eredeti K 1 küldeményt. TITKOSÍTÁS ÉS HITELESÍTÉS - KÉT LEGYET EGY CSAPÁSRA Talán magától értetıdı, hogy a biztonságos forgalmazáshoz mindkét megoldás használata szükséges. Ilyenkor a teljes folyamat: A titkosítja K 1 -t B ny -nyel : K 1 B ny (K 1 ) A titkosított dokumentumot aláírja A t -vel: B ny (K 1 ) A t (B ny (K 1 )) Elküldi az A t (B ny (K 1 )) B-nek. B ellenırzi, majd eltávolítja A aláírását az A ny kulcs segítségével: A t (B ny (K 1 )) B ny (K 1 ) B visszafejti az eredeti K 1 dokumentumot a B t kulcs segítségével B ny (K 1 ) K 1. A tevékenységet csak leírni ennyire bonyolult. Természetesen vannak a nyilvános kulcsos mőveletek elvégzéséhez egyszerő végrehajtó szoftver eszközök. Két programcsomagot emelnék ki, melyek szinte minden operációs rendszeren a legtöbb levelezı eszközökhöz bıvítményként illeszthetık. Az alapeszköz egy kereskedelmi szoftver a PGP (pretty good privacy) A másik a fıleg linuxos környezetben elterjedt szabad szoftveres változat a GnuPG A fenti két program alkalmazásával a grafikus felületen néhány kattintással elvégezhetık a fenti lépések. Külön elınyük hogy egymás kulcsait képesek használni. El kell oszlatnom azt a csalóka látszatot, hogy a témát kiveséztük. Számos nyitott kérdés maradt még. Folytassuk tehát: Ügyfeleink, A és B, akik egymástól fizikailag nagy távolságból, egymást nem ismerve arra kényszerülnek, hogy egymáshoz megbízhatóan rejtjelezett és hitelesített dokumentumokat juttassanak el. Tehát A és B kulcsot cserél. Csak A biztos szeretne lenni benne hogy B-tıl kapott kulcsot nem valaki mástól. Ki oldhatja meg a problémát? Természetesen egy közös jó barát, mondjuk C, aki egyaránt ismeri A-t és B-t. Ilyenkor tevékeny közremőködésével folyik a kulcscsere. C mindkét kulcsot hitelesíti saját titkos kulcsával: Az eredmény C segítségével C t (A ny ) eljut B-hez és C t (B ny ) A-hoz. Természetesen A és B rendelkezik C ny kulccsal, mellyel meggyızıdhet C t (A ny ) és C t (B ny ) hitelességérıl. Egy továbbított nyilvános kulcsra több megbízható személy aláírása is rákerülhet. Ez A és B felek részérıl erısíti a B ny, illetve A ny kulcs iránti bizalmat. Aláírással manapság sok elektronikus dokumentumot ellátnak kibocsátóik. Ilyenkor a nagy közönség a kibocsátó nyilvános kulcsával ellenırizheti az aláírást és meggyızıdhet a dokumentum hitelességérıl. Erre a célra a nyilvános kulcsot publikálni lehet a nagy közönség részére. A feladatot az úgynevezett kulcsszerverek látják el. Az ilyen kulcsok hitelességét a digitális aláírásokkal lehet növelni. A KÉRETLEN ADATOKRÓL Az használat egyik legáltalánosabb problémája a kártékony és kéretlen küldemények rendkívül nagy aránya. Forgalom számítási adatok alapján az összes küldeménynek mintegy 70%-át teszik ki. Ezeknél két alapvetı jelleg határozható meg: A hagyományos számítógépes vírus. A kártékony tartalmú információkat vírusnak nevezzük. Az küldeményekkel gyakran kapunk olyan programokat amelyek hasznos csatolmánynak álcázott kárt okozó programkódot tartalmaznak. A másik típus a kéretlen küldemény az ún. spam. A fenti fogalommal elképesztı mennyiségben érkezı, címzett számára semmilyen tartalmi haszonnal nem járó küldeményeket értjük. Az ilyen levelek rendszerint alantas üzleti célokból forgalmazott digitális szórólapok. 116

4 BENDES L.: AZ -HASZNÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A két alaptípus a gyakorlat során nem egyértelmően különül el: A mail vírusokat is jellemzi a spam alapvetı jellegzetessége, a címzett számára felesleges volta. Másrészt a spam jellegő küldemények mennyiségük miatt vírusszerő kártékonysággal bírnak, mert mennyiségükkel bénítják a hasznos internetes tevékenykedést. Ennek megjelenési formája például az átviteli sávszélesség lefoglalása, vagy a tárolók területének megtöltése. Az összefonódás másik jellegzetessége az, hogy a spam azaz digitális szórólapok jelentıs része illegális úton kerül továbbítására. Az illegális postázás rendszerint speciális mail vírusok, ún. férgek vagy trójai programok által valósul meg. A VÉDEKEZÉS ALAPELVEI A védekezés módszereirıl bizonyára mindnyájan tudunk megoldásokat annak ellenére hogy mőködı rendszer esetén a rendszergazda részérıl elvégzendı feladat sok megfontolást, odafigyelést és széles körő tapasztalatokat igényelnek. A probléma megoldása vírusok ellen elég egyszerő: Legtöbb esetben az is elegendı, ha nem próbálunk megnyitni gyanús csatolmányokat. A dolog már egész biztonságossá tehetı ha nem használunk sérülékeny operációs rendszert és klienst. A védekezés hatékonyságát jelentısen növelhetjük víruskeresı programokkal. Feladatunk lényegesen összetettebb a kéretlen küldemények esetén. Ezek meghatározása már nagyobb odafigyelést igényel. Így mindenekelıtt azt kell tisztázni milyen jellemzık alapján mondható ki egy küldeményrıl hogy spam. A következı támpontok segíthetnek ebben: Az származása. A kéretlen küldemények jelentıs része illegális úton kerül forgalmazásra. Rendszerint hamisítják a feladó és továbbító szerver nevét vagy olyan továbbító szervert használnak, amelyen a fenntartója nem megfelelı hatékonysággal védekezik ellenük. A kéretlen küldemények hatalmas mennyiségben, nagyon hasonló tartalommal jelentkeznek a postaládánkban. Tehát a példátlan nagy mennyiségben jelentkezı, majdnem teljesen azonos tartalmú küldemény valószínőleg spam. A spam készítı eszközök sokszor megfelelı kombinációs megoldásokkal rendelkeznek, ezért egyes küldemények nem tőnnek nagyon hasonlóak. A fenti probléma kiszőrésére alkalmas a tartalom szavankénti, vagy kifejezésenkénti statisztikai vizsgálata. A gyanús szavak például: sex, just, only, best price, enjoy, drugs, tabs. Fontos kérdéskör: hol és hogyan védekezzünk? Ehhez mindenekelıtt le kell szögeznünk egy fontos tényezıt. A spam jelleg relatív, függ a megítélı személy igényeitıl. Bizonyos reklám küldeményt lehet hogy szívesen fogad egy címzett, míg más címzett megítélése szerint a küldemény nem kívánatos. Ezért a vizsgálódást több lépcsıben célszerő elvégezni. A fogadó gépen (levelezı szerver) lehet ki szőrni a vírusokat és azokat a spam küldeményeket, amelyek egyértelmően minden kliensünk (címzett) számára haszontalanok. Második lépcsıben a címzettek egyénileg vizsgálhatják postaládájukba érkezı küldeményeket. A levél vizsgálat alapossága a következı szempont. Mire is gondoljunk? Ezt egy példával szeretném bemutatni. Elıfordul hogy bizonyos káros küldemények rendkívüli intenzitással, hatalmas mennyiségben jelennek meg. Ilyenkor nincs idı és kapacitás számos szempontot mérlegelve szőrni a levéltartalmat, hanem egy jellemzı ellenırzésével megállapítjuk, hogy az adott küldemény a fenti intenzív spam bombázás része-e. Ilyen volt egykor az I love you tárgyú (subject) spam küldeményeket továbbító levél vírus. Ezek gyors kezelését úgy végezhettük el, hogy a levélszőrés az ilyen címő küldeményeket minden további megfontolás nélkül spam küldeménynek minısítette és törölte. Természetesen így a sok tényleges spam között néhány hasznos küldeményt is eltávolítottunk (no igen, szegény szerelmesek...), de az adott esetben a levelezı rendszer védelme ezt kívánta tılünk. Az ilyen levélvizsgálatot nevezem egyoldalúnak. A jól konfigurált levélszőrésnél lehetıleg alaposabban minısítjük a küldeményt. Például a küldemény gyanússágát növeli, ha egy nem megbízható továbbítótól érkezik. Gyanús, ha tartalma 117

5 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. hasonlít spamként nyilvántartott küldeményekhez. A küldemény káros jellegét erısíti bizonyos szavak (szex, pornó, kábítószer stb.) gyakori elıfordulása. Levélszőrınk ilyen és hasonló jellegzetességek megvizsgálása alapján a küldeményt egy spam pontértékkel látja el. Ha a pontérték nagyobb, mint spam-küszöb értéke, a küldeményt spamként kezeli. A fenti példákból is látszik hogy levélvizsgálat néhány fogalom bevezetését teszi szükségessé. A káros levéltartalom elnevezése spam, ebbıl a vizsgált küldemény gyanússágát a spamicity érték jellemzi. A hasznos küldemény elnevezése a ham. A spam küszöbérték az spamicity érték, amely felett egy küldeményt spamnek minısítünk. A spamicity értékét a különbözı vizsgálatoknál nyert számértékek összege adja. Csak sokoldalú vizsgálatokkal lehet hatékonyan védekezni káros küldemények ellen, de ez a módszer is magában rejti a tévesztés lehetıségét. A tévesztés kétféle lehet: a pozitív hiba (false positiv) ham küldeményt vél spamnek a negatív hiba (false negativ) spam küldeményt vél hamnek. Általában komolyabb hibának tekintendı a pozitív tévesztés. A tevékenység fontos része a spam küldemények kezelése. A legegyszerőbb dolog az azonnali törlés. Ez azonban nem bölcs döntés. Sokkal célszerőbb a küldeményeket meghatározott ideig elkülönítve tárolni. Ezzel kivédhetı a pozitív tévedések által elıforduló adatvesztés. Másrészt a gyanús küldemények segítségével jól hangolható a védelmi rendszer. Például támpontokat kapunk a fekete lista összeállításához és levélszőrı szabályokat tudunk készíteni. MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK Eredetvizsgálat Ezt a tevékenységet a küldeményt fogadó szolgáltató gépen végzik. Arról kívánnak meggyızıdni, hogy a továbbító szerver milyen megbízhatóságú. A továbbító akkor tekinthetı megbízhatónak, ha forgalmi statisztikák alapján ritkán, vagy egyáltalán nem került ki tıle káros küldemény. Az olyan szerver, amely ennek nem felel meg az úgynevezett open relay (hiszékeny szerver). Az open relay szerver nem vizsgálja hogy hiteles feladótól érkezik-e a küldemény, azaz minden levéltovábbítási kérelmet teljesít. A levél szervereket internetes felügyelettel foglalkozók próba küldeményekkel tesztelik. Ha a szerver a hamis küldeményt továbbítja, bekerül a rosszul mőködı szerverek nyilvántartásába az RBLbe (Rejected Block List). Az ilyen szervereket a fogadó szerver ellenırizheti hivatalos RBL listákból, és a küldemény fogadását elutasítja. A módszer sajnos nem tökéletes, mert az RBL nyilvántartás gyakran nemcsak egyes hibás szervereket, hanem a velük egy cím- vagy névtartományban lévı jól mőködı szervereket is megjelöli. A megbízhatatlan szerverek nyilvántartására a fogadó gép rendszergazdája is vezethet forgalmi tapasztalatai alapján nyilvántartást. Ez az ún. black list. A feketelistát már a spamszőrı program figyelheti. Mivel a levélvizsgálat bonyolult feladat és hibákat is eredményezhet, célszerő azokat a továbbító gépeket is megjelölni, amelyek megérdemlik a bizalmat. Ezeket a white list tartalmazza. A róluk érkezı küldeményeket vagy feltétel nélkül elfogadja a fogadó gép, vagy csak nagyon alapos gyanú esetén utasítja el. Másik területe lehet az eredetvizsgálatnak a szerver hitelességének ellenırzése. Olyan továbbító szerver a hiteles, amelynek neve és az ehhez rendelt ip cím szabályosan nyilvántartott. Újabban arra is törekvések vannak hogy azt is meghirdessék a zónanév (pl. bgf.hu nyilvántartásában), hogy melyik szerverek jogosultak az továbbításra. Ezt az SPF (Server Policy Framework) szabványrendszer tartalmazza. Mivel a káros küldemény jelentıs része nem nyilvántartott géprıl érkezik, a fenti lehetıségek is jó támpontot szolgáltatnak a szőrésre. 118

6 BENDES L.: AZ -HASZNÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A zóna név adminisztráció kiegészítése lehet még a továbbító szerverek nyilvános kulcsának publikálása. Ez az eljárás az ún. domainkeys. A továbbító szerver minden küldeményen elhelyez egy digitális aláírást. A zóna adatbázisból megszerezhetı nyilvános kulcs segítségével a fogadó szerver megvizsgálhatja, hogy a küldemény valóban az adott szervertıl érkezett-e. Az SPF és a domainkeys nagyon hasznos eszköznek látszanak, de sajnos csekély elterjedtségük miatt egyelıre nem számíthatnak komoly fegyvernek. Levéltartalom-vizsgálat Gyors és sok segítséget nyújtó eszköz a DCC (Distributed Checksum Clearinghouse). A DCC olyan azonosító érték, amely tömörített formában megfelel a küldemény tartalmának. Ezt az adatot a fogadó elküldi egy DCC szervernek, amely számolja az egyes küldemények gyakoriságát. A DCC szerver válaszként elküldi a küldemény eddigi elıfordulási számát. Ha ez magas, a küldemény nagy valószínőséggel spam. A másik jelentıs tartalomvizsgálati módszer a Bayes-elemzés. A módszer THOMAS BAYES matematikustól kapta a nevét, aki az eljárás kidolgozásában jelentıs szerepet játszott. Ez a statisztikai módszer a küldeményt szavakra bontja. Ellenırzi, hogy az egyes szavak milyen gyakorisággal fordulnak elı egy spam és egy ham levelekbıl álló levélmappában. A gyakoriságokat alapos elemzésnek veti alá. Elıször egy sorrendet állítanak elı szavak spam és ham gyakoriság arányának figyelembevételével. A döntéshez a leginkább spam jellegő és a leginkább ham jellegő értékeket emelik ki, és ezen adatokból számítják a küldemény spamicity értékét. A fent említett kontroll ham és spam levélmappákat a felhasználó vagy rendszergazda tarthatja karban, mindig aktualizálva a tartalmát. A kontroll levélmappák aktualizálásával az eljárást végzı program tanítható. Hatékony mőködéséhez ham és spam tesztadat ajánlott. Heurisztikus eljárások A fogadó oldal a gyanússág meghatározásához különféle jelenségek észlelésbıl szerezhet még információt. Jó lehetıséget kínál a továbbító SMTP eszköz tesztelése. Itt válasz, megerısítés-kérés, a továbbító levélszerver várakoztatása áll a fogadó SMTP szerver rendelkezésére. Ha a továbbító eszköz viselkedése az eljárás során nem felel meg a levelezı szervertıl várhatónak, az illegális továbbító programra utal. A teszt során gyanút ébresztı továbbító gépek nevét ezután célszerő a gyanús szerverek listájába felvenni. Ezt a szakma grey list -nek nevezi. Heurisztikus vizsgálódásnak érdemes alávetni a küldemény tartalmát is. A gyanússág a jellegzetesség vizsgálatával megalapozható. Például: Manapság a spam küldemény egyetlen grafikus csatolmányt tartalmaz. A spam küldemény gyakran a hirdetést tartalmazó oldalra hivatkozik. Érvénytelen vagy hibás fejlécadatok vannak, esetleg túl sok címzett vagy feladó van megjelölve. ÖSSZEGEZZÜNK: MIT MUTATNAK A TENDENCIÁK? Meglátásom szerint a jó és gonosz ádáz szellemi csatározását hosszú távon tapasztalhatjuk mindennapi tevékenységünk során. Annak ellenére, hogy az szakma tudása legjavát adja a spam- és víruskezelés terén, a káros küldemények gyakorisága nem változik. Nap mint nap új trükkökkel lép fel az illegális oldal. Például manapság komoly kihívást jelent a hirdetés tartalmát grafikus csatolt állományokban továbbító küldemény. Némi iróniával megjegyezhetem hogy a jelenség a BAYES-elemzés elismeréseként is felfogható. Ennek ellenére éppen a BAYES-elemzés hasznosságát kérdıjelezi meg. Mindnyájuktól sok türelmet, odafigyelést s talán a hallottak gyakorlati alkalmazását kérem ezért az elektronikus levelezésben való munkálkodásuk során. 119

7 K Ü L K E R E S K E D E L M I FİISKOLAI F Ü Z E T E K, 1 7. HIVATKOZÁSOK SÜTİ JÁNOS: Csak most, csak neked spamszőrık és a spam lélektana. Linuxvilág október. Levélszemét szőrés Spambayes módra. Linuxvilág, április. MARCEL CAGNÉ: Francois, tudsz titkot tartani? Linuxvilág, április. Domaikeys. SPF Sender Policy Framework

Maia Mailguard és amavisd-new a Spam levelek és a vírusok réme

Maia Mailguard és amavisd-new a Spam levelek és a vírusok réme Maia Mailguard és amavisd-new a Spam levelek és a vírusok réme Úgy érzi nem engedheti meg magának, hogy vállalkozása vezetõ spam és vírusvédelmet használjon? Két jó indok, amiért érdemes ezt újragondolni.

Részletesebben

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február 1.oldal (6) Adatvédelem, netikett Adatvédelem Európa többi országában már az 1970-es években felismerték ennek a veszélyeit, és törvénnyel szabályozták az adatok védelmét. Európában elsőként 1973-ban,

Részletesebben

A Ket. végrehajtási rendeletei

A Ket. végrehajtási rendeletei ELŐADÁSOK NYOMDAKÉSZ ANYAGA A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER BIZTONSÁGI ANALÍZISE Krasznay Csaba, krasznay@ik.bme.hu Szigeti Szabolcs, szigi@ik.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA

LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA LEVELEZÉS BEÁLLÍTÁSA Levelező rendszerünk lehetővé teszi önnek a biztonságos, un. SSL protokollon keresztüli levelezést, így a beállítások illusztrálása ezt a biztonságos levelezéshez szükséges tennivalókat

Részletesebben

applikációs protokollok

applikációs protokollok Applikációs protokollok Hálózati szolgáltatások 2. applikációs protokollok: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, POP3, IMAP, SMTP Informatikus (rendszerinformatikus) Az OSI modell viszony-, megjelenítési és alkalmazási

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Postfilter I. Spamszűrési módszerek és eljárások. Kadlecsik József KFKI RMKI <kadlec@sunserv.kfki.hu>

Postfilter I. Spamszűrési módszerek és eljárások. Kadlecsik József KFKI RMKI <kadlec@sunserv.kfki.hu> Postfilter I. Spamszűrési módszerek és eljárások Kadlecsik József KFKI RMKI Tartalom Az elektronikus levelezés működés Spammer technikák Védekezési- és spamszűrési módszerek 2007.04.25

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Számítógép kártevők. Számítógép vírusok (szűkebb értelemben) Nem rezidens vírusok. Informatika alapjai-13 Számítógép kártevők 1/6

Számítógép kártevők. Számítógép vírusok (szűkebb értelemben) Nem rezidens vírusok. Informatika alapjai-13 Számítógép kártevők 1/6 Informatika alapjai-13 Számítógép kártevők 1/6 Számítógép kártevők Számítógép vírusok (szűkebb értelemben) A vírus önreprodukáló program, amely saját másolatait egy másik végrehajtható file-ba vagy dokumentumba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Informatikai szabályzat 1 (SzMSz I.13. számú melléklete) 1 Az Informatikai szabályzatot a Szenátus 126/2010. (IX.29.) sz. határozatával fogadta el, hatályos 2010. október

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL

EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL EXCHANGE 2013 ÁTÁLLÁS EGY SMB VÁLLALATNÁL ELŐZMÉNYEK A gépgyártás területén tevékenykedő, mintegy 100 informatikai munkahelyet üzemeltető vállalat már egy évtizede a Lotus Domino levelező, csoportmunka

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek minta Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak,

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek minta Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek minta Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

Hálózati biztonság (772-775) Kriptográfia (775-782)

Hálózati biztonság (772-775) Kriptográfia (775-782) Területei: titkosság (secrecy/ confidentality) hitelesség (authentication) letagadhatatlanság (nonrepudiation) sértetlenség (integrity control) Hálózati biztonság (772-775) Melyik protokoll réteg jöhet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA A szolgáltató neve: Farkas Róbert Egyéni Vállalkozó A szolgáltató székhelye: 7561 Nagybajom Sugár utca 59.

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Számlakészítés a SPRINT programmal

Számlakészítés a SPRINT programmal Számlakészítés a SPRINT programmal A jelen dokumentáció leírás a 2016. január 1 után kiadott SPRINT programmal végezhető számlakészítéshez. A dokumentáció nem tartalmazza a SPRINT program telepítési módjait

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok

Szolnoki Főiskola Szolnok Szolnoki Főiskola Szolnok SZF: /../2015 Informatikai Szabályzat 2015 1. A szabályzat célja (1) Az Informatikai Szabályzat (továbbiakban: ISZ) célja a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) által kezelt

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EuCargo Flotta Kft. (továbbiakban Forteam) A cég rövidített elnevezése: EuCargo Flotta Kft. A cég elnevezése:

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Az ARPANET hálózat legnépszerűbb szolgáltatása Azonnali üzenetküldés és érkezés Store and Forward rendszer Offline kapcsolat esetén is működik Levélküldő kliens Levél fogadó

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

{simplecaddy code=1005}

{simplecaddy code=1005} {simplecaddy code=1005} Könyvünk célja, hogy az Internetről és annak használatáról olyan általános ismeretanyagot adjon, melynek segítségével bárki tudja majd használni a hálózatot és szolgáltatásait.

Részletesebben

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez

Hatóságok csatlakozása az ÉTDR-hez Jelen jegyzet az ÉTDR bevezetése kapcsán a http://etdr.e-epites.hu oldalon megjelent, a csatlakozó hatóságok számára fontos információkat gyűjti egy csokorba. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok 28.Tétel Az Internet Felépítése: Megjegyzés [M1]: Ábra Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

Mellékhatások és minőségi hibák kombinációs előfordulása Dr. Oláh Attila, Dr. Mészáros Márta (Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága)

Mellékhatások és minőségi hibák kombinációs előfordulása Dr. Oláh Attila, Dr. Mészáros Márta (Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága) Mellékhatások és minőségi hibák kombinációs előfordulása Dr. Oláh Attila, Dr. Mészáros Márta (Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága) Napjainkban egyre több olyan gyógyszer kerül forgalomba, amelynél

Részletesebben

TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TELJESKÖRŰ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatás 2016. március 10. v 2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA...

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az üzemeltető adatai Cégnév: Tectron Kft. Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary. Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary Adószám: 11139234-2-08 Közösségi

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2009. július TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A szabályzat célja, hatálya, fogalmak... 3 2. Képviseleti és szerzıdéskötési jogosultság... 3

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. Törvény

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Az elektronikus levelezés, mint a kommunikácó új formája. Pajzs Júlia MTA Nyelvtudományi Intézet 1014 Budapest Színház u. 5-9. e-mail: pajzs@nytud.

Az elektronikus levelezés, mint a kommunikácó új formája. Pajzs Júlia MTA Nyelvtudományi Intézet 1014 Budapest Színház u. 5-9. e-mail: pajzs@nytud. Az elektronikus levelezés, mint a kommunikácó új formája Pajzs Júlia MTA Nyelvtudományi Intézet 1014 Budapest Színház u. 5-9. e-mail: pajzs@nytud.hu Dolgozatomban azt a folyamatot kívánom bemutatni, ahogyan

Részletesebben

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek?

Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? Hogyan böngésznek a fogyatékkal élő emberek? A cikket összeállította Dvariecki Bálint (info@alkosoft.hu) a weblaboron megjelent Károly György Tamás írásai felhasználásával Ahhoz, hogy megértsük az akadálymentesség

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

"PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata

PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB Játék hivatalos szabályzata "PÉCSI SZALON TROLL FOCI EB" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL&

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& & BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& 1. Az&Orvosi&Ügyelet&Nonprofit&Kft.&rövid&bemutatása& Társaságunk illetve annak jogelődje 19997ben kezdte meg tevékenységét a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Bevezető Üdvözöljük az E- DiscountGroup on- line vásárlói közösség felületén! Az E- DiscountGroup- ot azért hoztuk létre,

Részletesebben

Tájékoztató és minősítő rendszerek

Tájékoztató és minősítő rendszerek 2015/10/09 01:15 1/13 Tájékoztató és minősítő rendszerek < Áruismeret Tájékoztató és minősítő rendszerek A minőség tanúsítása, megfelelőség tanúsítás Mit jelent a tanúsítás? A tanúsítás sokáig nem volt

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

TESZTKÉRDÉSEK. 2013 ECDL Online alapismeretek Szilágyi Róbert S.

TESZTKÉRDÉSEK. 2013 ECDL Online alapismeretek Szilágyi Róbert S. TESZTKÉRDÉSEK Mi az Internet? a) Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. b) Egy olyan számítógépes hálózat, ami csak Magyarországon érhető el. c) Egy adott cég belső számítógépes hálózata.

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

MERRE TART A REZGÉSDIAGNOSZTIKA? Összehasonlító elemzés a világpiaci tendenciákról, és a magyarországi helyzetről

MERRE TART A REZGÉSDIAGNOSZTIKA? Összehasonlító elemzés a világpiaci tendenciákról, és a magyarországi helyzetről MERRE TART A REZGÉSDIAGNOSZTIKA? Összehasonlító elemzés a világpiaci tendenciákról, és a magyarországi helyzetről Dr. Dömötör Ferenc, egyetemi adjunktus, BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Szolgáltatások leírása - lakossági

Szolgáltatások leírása - lakossági 1. sz. melléklet Szolgáltatások leírása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től

PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2016. április 1-től PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár KÁRTYAKEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 1-től Tartalom 1 A kibocsátott kártyák típusai... 2 2 A felhasználás helye... 2 3 Vásárolható

Részletesebben

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról

1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás. Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának. Adatkezelési szabályzatáról 1/2014. (VI.11.) polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Védőnői Szolgálatának Adatkezelési szabályzatáról Érvényes: 2014. július 1.-től Jóváhagyta: polgármester 1. Általános rendelkezés 1.1.

Részletesebben

a készülék gyártója között, aki a szoftvert a készülékkel terjeszti; vagy a szoftver telepítője között, aki a szoftvert a készülékkel terjeszti.

a készülék gyártója között, aki a szoftvert a készülékkel terjeszti; vagy a szoftver telepítője között, aki a szoftvert a készülékkel terjeszti. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ MICROSOFT OFFICE 2010 ASZTALI ALKALMAZÁSSZOFTVER Az alábbiakban a licencfeltételek két különálló halmaza olvasható. Ezek közül csak egy feltételhalmaz vonatkozik

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Expert-Holiday Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Expert-Holiday Kft (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SHOPLINE-WEBÁRUHÁZ NYRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Shopline webáruház Nyrt. ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi és

Részletesebben