J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester"

Átírás

1 520

2 521 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-án (csütörtökön) órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő (2. számú napirend tárgyalásánál érkezett), Fegyver Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 6 képviselő van jelen. Bíró Imre képviselő késését előre jelezte. Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármester és Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 0324/5 és 0335/1 hrsz-ú ingatlanok telekalakítására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatot nem terhelik a telek összevonási eljárásánál felmerülő költségek, mivel azt az NNK Kft. átvállalja. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

3 522 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 64/2015. (IV.14.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Földes Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 0324/5 és a 0335/1 hrsz-ú ingatlan telekalakításának jóváhagyásáról A Képviselő-testület az NNK Kft. (székhelye: 4025 Debrecen, Iskola u. 3. TT/1., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: , képviseli: Kozák János ügyvezető), - mint a Norvég Alapból pályázatot megvalósító részére bérbe adott 0324/5 helyrajzi számú ingatlan és a mellette lévő 0335/1 helyrajzi számú ingatlan telekalakításához a mellékelt vázlat szerint és az alább feltételekkel j á r u l h o z z á : - a telekalakítás semmilyen hátrányos módon nem befolyásolhatja a K-29-es termálkút és Strandfürdő üzemeltetését, - a telekalakítás költségeit az NNK Kft., mint projekt megvalósító vállalja, - az ingatlan nyilvántartási átvezetéseket követően beállott változásokat az érintett dokumentumokon és projekteken technikailag átvezetni szükséges, azzal a megkötéssel, hogy azok lényegi elemei nem változhatnak. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a telekalakítási eljárás megindításáról gondoskodjon, és az eljárás során felmerült költségeket az NNK Kft. felé továbbszámlázza. Határidő:azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester F e l h a t a l m a z z a a polgármester, hogy a telekalakítást követően a szükséges dokumentumok módosításáról, hatóságok értesítésről gondoskodjon. Határidő:azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester / Bíró Imre képviselő megérkezett. / 2. számú napirend: Előterjesztés a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján történő szociális szolgáltatások ellátásához szükséges mikrobusz beszerzésére irányuló pályázat benyújtására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékeztetőül elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani egy 8+1 fős mikrobusz beszerzésére. Elmondta, hogy a pályázat elkészítetésére és menedzselésére egy céget kell kiválasztaniuk. A Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat részére igényelt mikrobusz pályázata az elsődleges. Hozzátette, hogy a Polgárőrség pályázata is elkészült, melyet második körben nyújtatnának be. Megjegyezte, hogy harmadik körbe még most nem nyújtanának be pályázatot. Elmondta,

4 523 hogy kell egy határozat, amelyben a képviselő-testület a pályázat benyújtását határozza el, illetve egy másik határozat amiben, a pályázat elkészítésével és menedzselésével megbízott cég meghatározásáról döntenek. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Elmondta, hogy a kiírásnak több típusú gépjármű is megfelel. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Megkérdezte, hogy eldöntötték már milyen típusú gépjárműre pályáznak? Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Válaszában elmondta, hogy 2 ajánlatot kell becsatolni. A módosítás lehetősége adott, viszont indokolni kell. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy minden szükséges dokumentum rendelkezésükre áll a pályázat benyújtásához. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy lehet-e tudni milyen típusú gépjárműre milyen ajánlat érkezett? Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Válaszában elmondta, hogy a gépjármű vételára nettó 8 millió forint összegbe bele kell férnie, illetve a rendeletben leírtaknak meg kell felelnie. Ismertette a rendeletben leírt feltételeket. Úgy tudja, hogy a pályázatíró cég által bekért ajánlatok Volkswagen, illetve Opel típusú gépjárművekről szól. Az ajánlatok alapján a Volkswagen a jobb. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy a Volkswagen ajánlata a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy nincs-e lehetőség egy 16 személyes gépjárműre pályázni? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy nincs erre lehetőség, hiszen egy nagyobb gépjárműre más kategóriájú jogosítvány megszerzése is szükséges. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Válaszában elmondta, hogy a 8+1 fős mikrobusz B kategóriás jogosítvánnyal még üzemeltethető. A gépjármű kihasználtsága is befolyásolja, hogy milyen típusú gépjárműre pályázhatnak. Elmondta, hogy 8 millió forintból kell kivitelezni a mikrobusz vásárlását. A mikrobusz a fogyasztás és kihasználtság szempontjából a leggazdaságosabb. Figyelembe kell venni éves szinten, hogy a támogató szolgálat mennyi ellátottról gondoskodik, illetve milyen fenntartási költségei vannak. Úgy gondolja, hogy egy 8+1 személyes mikrobusz még mindig gazdaságosabb, mint egy 16 személyes. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy sokszor felmerül az igény egy 9 személyesnél nagyobb, de 20 személyesnél kisebb buszra. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy ennek a pályázatnak nem ez a célja. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Elmondta, hogy a pályázatban három lehetőség közül lehet választani: személygépkocsi, terepjáró és mikrobusz. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy ez a mikrobusz csak a támogató szolgálat számára kerül megpályázásra? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy igen. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Helyi Polgárőrség részére adott egy nyilatkozatot miszerint a bűnmegelőzésben végzett sokrétű munkájuk miatt indokolt a gépjárműbeszerzés. A nyilatkozat a helyi polgárőrség pályázatának melléklete, míg az önkormányzat pályázatának mellékletét a képviselő-testületi határozata. Elmondta, hogy van egy sorrendiség miszerint az első a támogató szolgálat pályázata, a második a polgárőrség pályázata. Kiemelte, hogy míg első körben beérkezett pályázatok el nem bírálják, addig nem nyújtható be második körben további pályázat. Elmondta, hogy a pályázat megírására és menedzselésére kiválasztott cég a pályázati felület megnyitását követően május 4-én egyből feltölti a pályázati anyagot. Elmondta, hogy harmadik körben pályázatot nem nyújtanak be.

5 524 Horváth Sándorné (képviselő): Megkérdezte, hogy a 200 eft-os projektmenedzsment költség benne van a pályázati összegben? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy az a költség benne van a pályázatban. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy figyelembe veszik-e azt, illetve befolyásolja-e a pályázat elbírálásában, hogy a támogató szolgálat már rendelkezik egy gépjárművel? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy ez nem befolyásolja a pályázatot. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Elmondta, hogy a pályázati anyagban nem kérnek az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekről adatokat. Tájékoztatásul elmondta, hogy aki a pályázati felhívásban előírt szükséges mellékleteket benyújtja, illetve kritériumoknak megfelel, tehát hibátlan pályázat benyújtása esetén mondható, hogy alanyi jogon jogosult. Hozzátette, hogy pályázat benyújtható második, illetve harmadik mikrobuszra is. Egy településen három pályázatot fogadnak be, de amíg a listában szereplő jogosult települések köréből nem érkezik be pályázat, addig a második körben beérkezett pályázatok bírálatához hozzá sem fognak. Ettől függetlenül be lehet, de be is kell nyújtani a pályázatot. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Megkérdezte, hogy honnan lehet tudni ki nyújtotta be első körben és ki második körben? Elmondta, hogy a pályázati felületet egyszerre megnyitják mindenkinek, így ha a polgárőrség hamarabb nyújtja be pályázatát, mint az önkormányzat akkor a polgárőrség pályázata lesz benne az első körben. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Úgy gondolja, hogy össze kell hangolni a két pályázat leadásának időpontját. A képviselő-testületi ülésen elhangzott az, hogy ki legyen az első és második benyújtó vagy ki élvezzen elsőbbséget, akkor ehhez kellene tartani magukat. Úgy gondolja, hogy a két pályázatíró csoportnak össze kellene hangolnia apályázatok benyújtását, hiszen az MVH online felülete óra, perc, másodpercre pontosan rögzíti mikor lett beadva a pályázat. Ha formai hiányosságok nincsenek, akkor mind a két pályázat zöld lámpát kap, mindaddig amíg a pályázati forrás ki nem merül. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy rengetegen élnek ezzel a pályázati lehetőséggel, ezért minél hamarabb be kell nyújtaniuk a pályázatukat. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján történő szociális szolgáltatások ellátásához szükséges mikrobusz beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2015. (IV.14.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján történő szociális szolgáltatások ellátásához szükséges mikrobusz beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról A Képviselő-testület a 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben, valamint az 55/2015. (IV. 24.) számú MVH Közleményben foglalt feltételek alapján az önkormányzat Támogató Szolgálatának feladat

6 525 ellátására használható mikrobusz beszerzésére irányuló p á l y á z a t b e n y ú j t á s á t h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázat elkészíttetéséről és határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. Határidő:azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján benyújtásra kerülő pályázat elkészíttetéséről és menedzseléséről szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 66/2015. (IV.14.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján benyújtásra kerülő pályázat elkészíttetéséről és menedzseléséről A Képviselő-testület a 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletben foglalt feltételek alapján benyújtandó pályázat Régió Terv Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 161., cégjegyzékszám: , adószám: ) céggel történő elkészíttetését h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázatírásra és menedzselésre irányuló szerződést a határozat melléklete szerint aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

7 526 Egyedi Pályázati tanácsadás amely létrejött egyrészről Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2015. (IV.30.) Kt. számú határozatához MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó adatai Cégnév: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella Székhely: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Adószám: Telefonszám: 06 54/ cím: mint megbízó (a továbbiakban Megbízó) másrészről Megbízott adatai Cégnév: Régió Terv Kft. Képviselő neve: Szabados Krisztián ügyvezető Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 161. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: 06 20/ Fax.: 06 52/ cím: mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között. I. A szolgáltatások tartalma 1. A Megbízó működésének fejlesztéséhez, bővítéséhez pályázati és egyéb pénzügyi források feltárását, elérhetőségét igényli, amihez a II. pontban egy konkrét kiválasztott pályázatot nevez meg. 2. A Megbízott feladatai 2.1. Pályázatírás: pályázati dokumentáció kidolgozása, szerkesztése; pályázati dokumentáció nyomtatása, kézbesítése a Megbízóhoz; pályázat továbbítása (benyújtás), pályázati hiánypótlás kezelése, díjmentes írásos, illetve telefonos kapcsolattartás a Megbízóval a támogatási döntésig Projekt menedzsment:

8 kapcsolattartás a Megbízóval, a támogatási határozat teljesítéséhez szükséges partnerekkel, megbízottakkal, vállalkozókkal és alvállalkozókkal, valamint a projekt elszámolását és kifizetését koordináló iránytó hatósággal, vállalások teljesülésének folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a Megbízó felhívása intézkedésre, számlák begyűjtése, teljesítési igazolások ellenőrzése, szükség esetén költségösszesítő és számlaösszesítők elkészítése, szükség esetén előrehaladási jelentések készítése, mellékletek összegyűjtése és ellenőrzése megvalósításhoz, esetleges módosításokhoz, elszámoláshoz szükséges kért dokumentumok határidőre történő összeállítása, teendők szinkronizálása a projekt átfogó építési jellegű munkálataival, konzultációs lehetőség biztosítása a Megbízó részére Megbízott telephelyén előre egyeztetett időpontban díjmentesen Telefonon, munkaidőben, korlátozás nélkül, díjmentesen Megbízó telephelyén átlagban legfeljebb kétheti 1 alkalommal díjmentesen, további alkalmakban kiszállási díj fejében. II. Konkrét Szolgáltatási Csomag Feltételei Szolgáltatási Csomag: Egyedi Pályázati tanácsadás Szerződés hatálya: Pályázat elbírálása/záró kifizetés igénylése Megbízó által megjelölt konkrét pályázat részletes adatai: Pályázat adatai Pályázati konstrukció: Pályázat Kiírója: Pályázat Beadási Határideje: EMVA - A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Vidékfejlesztési Minisztérium május 4-től forráskimerülésig III. Szolgáltatási ellenérték A Megbízó a szolgáltatások ellenében nettó Ft + 27% Áfa /pályázat (összesen bruttó Ft/pályázat) pályázatkészítési díjat fizet igazolt teljesítés (formai tartalmi pozitív bírálat megtörténte) ellenében. Nyertes pályázat esetén Megbízó megbízást jelen szerződés aláírásával ad, Megbízott az alább részletezett bonyolítási díj ellenében vállalja a projekt menedzsment feladatait. Megbízó ezt tudomásul veszi és amennyiben a projektmenedzsment szolgáltatást visszamondja, azt nem vagy 3. féltől kívánja megrendelni, Megbízott az alábbi tervezett Projektmenedzsment díj 50%-ára mint sikerdíjra jogosult a támogatási értesítéstől számított 30 napon belül.

9 528 Nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment szolgáltatást Megbízó által megjelölt szolgáltató/kereskedő is megrendelheti, abban az esetben jelen szerződés lezárul, Megbízó kizárólag pályázatkészítési díjat fizet. Megbízott nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment szolgáltatást kapacitás hiányában jogosult visszamondani, ebben az esetben fizetési kötelezettség a továbbiakban egyik felet sem terheli. Nyertes pályázat esetén tervezett költségek (nettó): Tétel Projektmenedzsment költség Díj (nettó Ft) Ft Projekt menedzsment díj esedékessége: benyújtásakor 100% Záró kifizetési kérelem IV. A szolgáltatással kapcsolatos feltételek 1. Megbízó köteles a Megbízott által elkészített és a Megbízó részére átadott adat- és dokumentumlista alapján a pályázat megírásához szükséges információkat a Megbízott részére legkésőbb a pályázat benyújtási határideje előtti 3. munkanapig e- mailben vagy faxon megküldeni. A határidő elmulasztása esetén a Megbízottat a késedelmes, valamint hibás teljesítés miatt semmilyen felelősség nem terheli. 2. Megbízó köteles a pályázattal kapcsolatos bárminemű, a kiírótól érkezett értesítést és az általa annak küldött bármely nyilatkozatát 2 napon belül a Megbízott részére faxon elküldeni. Ennek elmulasztása esetén a Megbízottat késedelmes vagy hibás teljesítés miatt semmilyen felelősség nem terheli, illetve a Megbízó a Megbízottal szembeni bármely szerződéses kötelezettsége alól nem mentesül. V. Fizetési feltételek 1. A szolgáltatási ellenérték megfizetése az igazolt teljesítést követően 8 napos átutalással történik. Fizetés minden esetben csak kiállított számla ellenében történik. A szolgáltatási részfeladatok ellátását, teljesítését objektív bizonyítékok alapján Megbízó köteles igazolni. 2. Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízottat az esedékességtől a fizetésig terjedő időszak alatt mindenkor irányadó jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított késedelmi kamat illeti meg. VI. Egyéb rendelkezések 1. Jelen szerződés sikerdíjat tartalmaz. A sikerdíj fizetési kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha a pályázatot a Közreműködő Szervezet támogatottnak ítéli, azonban Megbízó a projektet egyedi döntése alapján vagy egyéb okból nem valósítja meg. 2. Megbízott a jelen megállapodásra, mint referenciára, hivatkozhat. 3. A Megbízott köteles a rábízott ügyet a Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően ellátni a szakszerű ügyvitel és elvárható gondosság keretein belül.

10 Megbízó kijelenti: nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve nincs köztartozása (APEH, TB, VPOP stb.). 5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, amelynek megőrzéséről a felek kötelesek gondoskodni, azokat illetéktelen harmadik személy tudomására nem hozhatják. Ezen pont megsértésével kapcsolatban feleket teljes kártérítési felelősség terheli. 6. Ahol a szerződés kiírót említ, azon az adott pályázattal kapcsolatos bármely ügyintézést végző közreműködő, illetve bonyolító szervezetet is érteni kell. 7. Jelen szerződést módosítani vagy felmondani csak írásban lehetséges. Felmondás esetén visszafizetési kötelezettség egyik felet sem terheli, a felmondás után keletkező sikerdíj igény a Megbízottat nyertes pályázat esetén megilleti. 8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek különös gondot fordítanak az egymásnak átadott üzleti információiknak, adataiknak védelmére. 9. Felek az esetleges vitájukat békés egyeztetéssel, jogi szakértők bevonásával orvosolják, ennek eredménytelensége esetén hatáskörtől függően a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagosságát kötik ki. Az okiratot a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. Debrecen, év április hó 23 napján.. Jeneiné dr. Egri Izabella Megbízó.. Szabados Krisztián Megbízott 3. számú napirend: Előterjesztés a évi nyári szociális gyermekékeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette az előterjesztésben leírtakat. Elmondta, hogy megváltozotta kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet, miszerint önkormányzatunk már nem minősül leghátrányosabbnak. Megjegyezte, hogy ezt a változást jelezte országgyűlési képviselő úr irányába is. Elmondta, hogy az előző évhez hasonlóan 50 főre nyújtanak be pályázatot, mivel tavalyi évben csak kevesen adták le igényüket. Kiemelte, hogy a településen élő, rászoruló gyermeket nevelő szülők nem éltek ezzel a lehetőséggel. Elmondta, hogy július 31-ig az iskola, illetve az óvoda konyháján főznek, míg augusztusban fennmaradó napokra a konyhák karbantartási munkálatai elvégzésének időszakára a PIXIMI Kft-t kérik fel az ebéd elkészítésével. A tapasztalatok alapján javasolták az 50 főt. Megjegyezte, hogy gyermekkedvezményben részesülők száma magas, míg a nyári gyermekétkeztetést igénybevevők száma kirívóan alacsony. Horváth Sándorné (képviselő): Elmondta, hogy mint az iskola igazgatójának ezzel kapcsolatosan neki is kellett adatot szolgáltatni az illetékes szervezetnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megkérdezte a pénzügyi irodavezetőjétől, hogy mennyien részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben?

11 530 Diószeginé Kovács Éva (pénzügyi irodavezető): Válaszában elmondta, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 170 fő - a nagykorúak és a még nem óvodás korú gyermekek számát már nem tartalmazza vehet részt a nyári gyermekétkeztetésben. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy a településen élő, rászoruló gyermekek részére kötelezővé tenné, de ezt a törvények nem engedik. Horváth Sándorné (képviselő): Javasolja, hogy gondolják át a létszámra vonatkozó javaslatot. Az előterjesztésben 50 főről van szó, akiknek úgy gondolják, hogy szükséges és biztosan elfogadják. Meg kell nézni a konyhák teljes kapacitását. Úgy gondolja, hogy erőltetni, kötelezővé tenni nem lehet. Ha 50 gyermek az, aki elfogadja a nyári gyermekétkeztetés adta lehetőséget, akkor azt 50 gyermeknek biztosítsák. Úgy gondolja, hogy a felhívás előtt nyilatkoztatni kellett volna az érintett családokat. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megjegyezte, hogy az önkormányzat nyilatkoztatja az érintet családokat minden évben ezzel kapcsolatosan. Diószeginé Kovács Éva (pénzügyi irodavezető): Kiemelte, hogy a tájékoztató levelet amit az előterjesztésben is csatoltak két napja kapták meg úgy, hogy a pályázat még ki sem volt írva, a határidő pedig rövid. A kolléganők a felméréssel kapcsolatos feladatokat elkezdték, de a nyilatkoztatás több napot is igénybe vesz. Elmondta, hogy a testületnek döntenie kell, hogy részt kíván e venni a nyári gyermekétkeztetésben, hiszen a pályázat mellékletét képezi az erre vonatkozó testületi határozat. A benyújtási határidő május 7-e éjfél, addig elképzelhető, hogy a létszámmal kapcsolatban már több információjuk lesz. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Javasolta, hogy várják meg az érintett családok nyilatkozatait, ami alapján kiderül, hány család igényelné a nyári gyermekéteztetést. Katonáné Hodosi Erika (pénzügyi irodavezető-helyettes): Elmondta, hogy a határozatban nem kérik a létszám megjelölését, csak a pályázat benyújtásának támogatásáról kell határozatot hozni a testületnek. Horváth Sándorné (képviselő): Megjegyezte, hogy a nyilatkozatokat az érintet családok részére történő kézbesítésében segítettek volna. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a kézbesítést az önkormányzat meg tudja oldani. Általában nyári étkezés igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok 1-2 napon belül visszaérkeznek az önkormányzathoz. A gond csak az, hogy a szülők nem élnek ezzel a lehetőséggel. Katonáné Hodosi Erika (pénzügyi irodavezető-helyettes): Elmondta, hogy sajnos volt olyanra példa, hogy valaki bejelentkezett és nem vitte el az ebédet. Időközben meggondolta magát és nem volt hajlandó eljönni az ebédért. Ilyen esetben pótolni kell a kieset gyermeket a rendeletben feltüntettet feltételeknek megfelelően. Fegyver Imre (képviselő): Kiemelte, hogy ez egy nagy segítség a rászoruló gyermekeknek, családoknak. Bíró Imre (képviselő): Javasolta, hogy a tv. jelenlétében is ismertessék ezt a lehetőséget, illetve hívják fel a figyelmet arra, hogy aki igényeli a nyári gyermekétkeztetést, az nem mondhatja vissza. Diószegi Antal (alpolgármester): Megjegyezte, hogy nem mindenki nézi a televíziót, illetve nem mindenki látja a Földes Tv műsorait. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a nyári gyermekétkeztetésben való részvétellel a napi egyszeri meleg étkezés biztosítva van. Katonáné Hodosi Erika (pénzügyi irodavezető-helyettes): Megjegyezte, hogy már több éve nyújtanak be pályázatot a nyári étkeztetés biztosításának támogatására, ez nem az első erre irányuló pályázata az önkormányzatnak. Elmondta, hogy az illetékes szervek ellenőrzésnél megnézik, hogy az érintet gyermeknek van-e gyermekvédelmi kedvezménye, illetve elvitte-e az ebédet, ha nem akkor vissza kell fizetni a pénzt kamattal együtt.

12 531 Diószeginé Kovács Éva (pénzügyi irodavezető): Javasolta, hogy a határozatból vegyék ki a létszámra vonatkozó adatot és tegyék bele, hogy az érintet családok nyilatkozatait alapul véve határozzák meg a létszámot. A nyilatkoztatást most elindítják, amely alapján jövő hétre összeáll a létszám és benyújtják a pályázatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Hozzátette, hogy vannak olyan gyermekek, akik nem mind az 53 napra jogosultak, mivel időközben lejár a gyermekvédelmi kedvezményük. Elmondta, hogy erre is figyelniük kell. Reményét fejezte ki az iránt, hogy az érintett családok közül minél többen igénybe veszik a nyári gyermekétkeztetést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátott a módosított határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 67/2015. (IV.14.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról A Képviselő-testület az önkormányzat évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázatának benyújtását t á m o g a t j a. Az érintett családok nyilatkozatait alapul véve, 53 munkanapon keresztül a napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítását v á l l a l j a. F e l h a t a l m a z z a a jegyzőt, hogy a településen élő, rászoruló gyermeket nevelő családok körében a nyári gyermekétkeztetés iránti igényekről felméréstkészíttessen. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: május 7. Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Egyéb kérdések, interpellációk: Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy Fegyver Imre képviselő-társuk javaslatára összegyűjtötték a Földesen egyedül élő idősek névsorát a Segítő Kezek Támogató Szolgálatának dolgozói, valamint a Református Egyház házi gondozónői segítségével. Elmondta, hogy segíteni szeretnének a házkörüli munkálatokban elsősorban a fűnyírási munkálatok elvégzésében azoknak az idős lakosoknak, akiknek már nem él hozzátartozójuk a településen. Átnézték a leadott névsorokat és a feltételnek 24 fő felelt meg.

13 532 Tiszteletes Asszony jelzéssel élt Fegyver Imre képviselő-társuknak, hogy a Református Egyház a fűnyírást elvégzi a gondozottjaik körében, akik viszont szerepelnek az önkormányzat névsorában is. Elmondta, hogy a félreértés és vita elkerülése végett a református egyház gondozottjait az önkormányzati listából kiveszik és csak a Segítő Kezek által gondozottak körében végzik el. Közölte, hogy a munkálatokat májusban kezdik meg. Hozzátette, hogy a közösségi munkával kapcsolatban kör ben fogja értesíteni a képviselőket. Dr. Vinczéné Kiss Marianna (jegyző): Megkérdezte, hogy milyen fűnyíróval fogják kivitelezni ezt a feladatot? Diószegi Antal (alpolgármester): Válaszában elmondta, hogy sok mindenki rendelkezik fűnyíróval csak ezt a feladatot már nem tudják saját maguk elvégezni. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Javasolta, hogy egy tájékoztatót kellene készíteni ezzel kapcsolatosan. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Nem érti Tiszteletes Asszony felháborodását, amikor a névsort ők adták az önkormányzat részére. Fegyver Imre (képviselő): Hozzátette, hogy Tiszteletes Asszony azt a tájékoztatást adta, hogy 16 személynek tudnak segíteni a fűnyírási munkálatokban. Horváth Sándorné (képviselő): Úgy gondolja, hogy félreértés történhetett, amit meg kellene beszélni Tiszteletes Asszonnyal. Ne vegyenek ki senkit a listából, amíg ezt nem tisztázták. Fegyver Imre (képviselő): Tisztázni kellene, hogy ki az a 16 fő, akit a református egyház gondozói tudnak segíteni. Lehet, hogy a református egyház gondozottjai között van olyan, aki rászorulna erre a segítségre. Nem érti, hogy miért adott le az egyház kb. 30 főt tartalmazó listát, hiszen már akkor is tudták milyen céllal kérik. Horváth Sándorné (képviselő): Úgy gondolja, hogy ezt még egyszer pontosítani kellene. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy elkezdik a fűnyírást azoknál, akiket a segítő kezek dolgozói gondoznak. Diószegi Antal (alpolgármester): Úgy gondolja, hogy ki fog alakulni egy rendszer, amint elkezdik a munkálatokat és ahol a református egyház nem tudja elvégezni a fűnyírást majd az önkormányzat megcsinálja. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy összesen 4 fő szerepel a listán, akik az egyház gondozottjai közé tartoznak, így 20 fő marad, akiknek nem él hozzátartozójuk a településen. Emlékeztetőül elmondta, hogy jövő hét kedden negyed 7-kor indulnak Budapestre a Mirelite Mirsa Zrt-hez látogatásra. Ketten jelezték, hogy nem tudnak eljönni és két külső bizottsági tag jelezte részvételi szándékát. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy az első napirendi pontnál az önkormányzati tulajdonban lévő a 0324/5 és 0335/1 hrsz-ú ingatlanok telekösszevonását elfogadta-e a testület? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy a testület támogatja a telekalakítást az előbb említett két ingatlannál. Bíró Imre (képviselő): Tájékoztatásul elmondta, hogy voltak kint Szőllősi Levente településüzemeltetési előadóval a 0324/5 és 0335/1 hrsz-ú ingatlanoknál. Megjegyezte, hogy az ott lévő kerítés valószínűleg rossz helyen lett kialakítva. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Elmondta, hogy van egy kb. 4x12 m rész, ami valószínűleg az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanhoz tartozik. Javasolta, hogy a

14 533 földmérő tűzze ki, vagy mérje fel újra a kérdéses sarokpontot és ha szükséges korrigálják a kerítés nyomvonalát, hogy a valós telekhatáron legyen. Bíró Imre (képviselő): Elmondta, hogy sikerült beszélnie a kivitelező helyszínen lévő szakemberével és a tulajdonos képviseletében a telephely gondnokával, akik elmondták, hogy finanszírozzák a földméréssel kapcsolatban felmerülő költségeket. A kivitelező tévedett, nem a fölmérő által kijelölt sarokpontokhoz viszonyult. Ha úgy van, akkor bontják a kerítést és átépítik. Beszélték, hogy az ingatlan mellet lévő csatorna egy részét szeretnék betemetni. Jelezték, hogy a csatorna elég régóta meg van és az üzletági csatorna. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Elmondta, hogy addig a részig szeretnék betemetni amíg kiváltották az új bővítést. Az új szárítóhoz tartozó telephelybővítés miatt, a telep északi részén húztak egy új csapadékvíz elvezető árkot, amivel a korábbi határvonalnál lévő árkot váltották ki. Az önkormányzat és az Agro Földes Kft. területe között lévő csapadék elvezető előző új árokra merőleges szakaszának egy része így feleslegessé válik és akár be is temethető, hogy ezzel is területet nyerjen az önkormányzat. Bíró Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy a rajzon nincs feltüntetve. Úgy gondolja, hogy nincs funkciója. Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Úgy gondolja, hogy nekik csak úgy adnak engedélyt, ha csapadék vizet elvezetik. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy a Term-Co Zrt. megkereste, hogy egyeztessenek az üzemi víz kivezetéséről. Megjegyezte, hogy egy környezetmérnökkel fel szeretné venni a kapcsolatot, aki jelen lenne a megbeszélésen, hiszen a mai napig nem került beépítésre az előtisztító. Hozzátette, hogy amikor az önkormányzat felkereste a Term-Co Zrt-t a tetétleni félszigetnél lévő csatorna kotrásával kapcsolatosan, nem kívántak részt venni a csatorna megtisztításának kivitelezésébe. Péter Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy a napokban a szóban-forgó résznél a kotrást elvégezték. Elmondta, hogy még mindig problémát okoz a tetétleni útfélen lévő az új szárító bejáratával szemben kialakult illegális szemétlerakó. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Hangsúlyozta, hogy már többször felszólította a lakosságot, hogy ne hordják erre a területre a szemetet. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy a telekalakítás helyrajzi szám változás következtében a bérleti szerződés módosítása szükséges-e? Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Válaszában elmondta, hogy az effektíve beépítendő terület nagysága ezzel nem fog változni, viszont az övezetre érvényes beépítési korlátozás miatt, - ami a telekhatártól 6 m elhagyását írja elő szükséges összevonni és ezzel növelni a fejlesztéssel érintett ingatlan területét, hogy a tervezett nettó építményterület ne haladja meg az előírt maximumot és így engedélyezhető legyen. Az így kialakult helyzet az önkormányzatot is segíti, hiszen a mezőgazdasági közmunkaprogramba betervezett önkormányzati fóliasátor is csak így kaphat helyet az adott területen. Az NNK Kft. terveit a jelenlegi területen is meg tudná valósítani, tehát azt a területet, amit a cég bérel, és valóban használni fog az nem módosul. Megjegyezte, hogyha úgy érzi a testület ki lehet ezt vizsgálni. Péter Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy érkezett-e visszajelzés a védőtávolsággal kapcsolatosan a só-leválasztónál?

15 534 Szőllősi Levente (településüzemeltetési előadó): Válaszában elmondta, hogy beépíthetőségre való tekintettel a telekhatártól számított 6 méter a védőtávolság. A tűzvédelmi szempontból pedig a hatóság jelöli ki. Péter Imre (képviselő): Megjegyezte, hogy az NNK Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy tájékoztatást ad a só-leválasztóval kapcsolatosan, hogy milyen minőségű anyagból lesz kivitelezve. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a megbeszélésen elhangozott anyagokból kivitelezik a só-leválasztót. Bíró Imre (képviselő): Örömmel nyugtázta, hogy a sólepárlónál a tálcák saválló lemezből készültek. Bár információi szerint elsődlegesen az önkormányzat által megbízott cég úgy gondolta a tálcákat elég lesz ha lefesti, utána arra gondoltak elegendő alumínium tálcákat használni, majd végül a kivitelező saválló lemezből kivitelezte. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy Sanyi bácsi azt a tájékoztatást adta, hogy kis sólepárló (az eredeti 1:4 arányú működő modellje) egyszerű vaslemezes tálcákkal működött, mivel ez egy próba berendezés volt. A vita elkerülése végett kiemelte, hogy a megvalósult sóleválasztóban a tálcák saválló anyagból lettek elkészítve. Bíró Imre (képviselő): Az igaz, hogy a tálca saválló lemezből készült, viszont a sólepárló többi része nem. Úgy gondolja, hogy ha nem jelzi, akkor nem saválló lemezből készült volna a tálca. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy eredetileg is saválló lemezből készült volna, de Sanyi bácsi is azt a tájékoztatást adta, hogy saválló lemezből tervezte. Bíró Imre (képviselő): Sanyi bácsi azt mondta, hogy adott egy ajánlatot az NNK Kft-nek, amelyben nem saválló lemezről volt szó, mert nem úgy kérték. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy voltak kint a helyszínen, ahol pontosan erre kérdezett rá. A kicsi az próba volt, amely most már a szállító rész lesz és amibe belemegy a víz az saválló lemezből lesz. Bíró Imre (képviselő): Elmondta, hogy már beszélték Leventével, hogy egy egyeztető megbeszélést tartsanak, ahova hívják meg Kakucsi Ferenc fürdővezető, az NNK Kft. képviseletében valakit, valamint műszaki ellenőröket és az önkormányzatot, hogy a kivitelezés és üzemeltetés körüli kérdéseket megbeszéljék. Úgy gondolja, hogy a műszaki ellenőrnek már korábban jeleznie kellett volna, hogy a tartószerkezet és az a tartály, amelyben a sósvíz cirkulál, nem saválló lemezből készül. Kiemelte, hogy a sólepárló egy időszakos ciklusban fog üzemelni. Ha folyamatosan áramlik benne a víz, akkor nem korrodálódna annyira a belseje, mint így, ha nem üzemel egész évben az oxigén hatására elkezd majd korrodálódni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megnyugtatásképpen elmondta, hogy lesz majd helyszíni bejárás, így figyelemmel kísérhetik az egész folyamatot.

16 535

17 536

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Előterjesztés a 2015. évi startmunka közfoglalkoztatási programok önerejének jóváhagyására Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 1 2 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én (csütörtökön) 17 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 862 863 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 11-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet. 1017 1018 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására

a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása 1) Az ajánlattételi felhívást kiíró neve, elérhetősége: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Edelman György polgármester Kapcsolattartó:

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. augusztus 13.-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. HATÁROZATOK: 233/2012. (VIII.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 245-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 08-án (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1432/2012. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben