A Képviselő-testület évben hozott határozatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2007. évben hozott határozatai"

Átírás

1 A Képviselő-testület évben hozott határozatai Figyelem! A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! 1/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterületek használatáról szóló 3/2007.(I.25.) esztergomi ör. rendelet 11. j) pontja alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú közutak és a hozzájuk tartozó zöldterületek nem közlekedési célú igénybevétele részben vagy egészben történő burkolatbontáshoz és helyreállításhoz - során szükséges tulajdonosi hozzájárulás feltételéül azt szabja meg, hogy a kérelmező a munkák elvégzése érdekében az Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.-vel kössön ( vállalkozási) szerződést. Határidő: azonnal 4/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom-Kertváros (Kenyérmező, Tábor városrészek) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kifüggesztése során érkezett lakossági észrevételek alapján az alábbi módosítások kerüljenek átvezetésre a szabályozási tervben. - A 30027, 30022/2-3 hrsz-ú ingatlanok esetében az építménymagasság 7,5 m legyen a tömb vonatkozásában. - A 30025, hrsz-ú az utak melletti véderdő szélessége 15 m szélesre csökkenjen. - A 30019/5 hrsz-ú ingatlan esetében a GK övezetben a legkisebb kialakítható telek területe 1000 m2 legyen a tömb vonatkozásában. - A 30035/2 hrsz-ú ingatlan esetében a GK-5 jelű gazdasági területen a beépíthetőség mértéke 30% legyen a tömb vonatkozásában. - A 539, 538/2, 551/1, 552/2, 550 hrsz-ú ingatlanok esetében a lakóterület kereskedelmi-szolgáltató területté kerüljön átsorolásra. Határidő: a módosítások átvezetésére a rendelettervezetbe a döntést követő 15 napon belül 5/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom-Kertváros (Kenyérmező, Tábor városrészek) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kifüggesztése során érkezett lakossági észrevételek alapján az alábbi felsorolásban szereplő javaslatokat nem fogadja el: - A 0489/54, 0489/55 hrsz-ú ingatlan esetében a terület kerüljön különleges szabadidős besorolás alá. - A 30017, hrsz- ú ingatlanok esetében a zöldterület kereskedelmi-szolgáltató területté kerüljön átsorolásra. - A táti Kis-Duna ág melletti területen (0411/3 hrsz ) kishajó kikötő kialakítására biztosítson lehetőséget. Határidő: azonnal 6/2007. (I.18.) esztergomi öh.**módosítva a 126/2007.(III.13.), 156/20007.(III.22.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Esztergom Város Önkormányzatának évi előzetes közbeszerzési tervét. Határidő: azonnal ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZTA ELŐZETES KÖZBESZERZÉSI TERVE (2007. január április 15. közötti időszakban) I. A évi CXXIX: tv. A közbeszerzésekről, Negyedik Rész szerinti, A Nemzeti értékhatárok alatti értékű Egyszerű Közbeszerzési Eljárások. I.1. A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti Egyszerű Közbeszerzési Eljárások.

2 1. Vagyonbiztosítási szolgáltatás megrendelése (szolgáltatás megrendelés) 2. Iskolatej megrendelése (árubeszerzés) 3. Csapadékvíz csatorna kiépítése és bekötése a csomópontig A Mátyás király utca folytatása és körforgalommal való összekötése a Suzuki úttal tárgyú GVOP pályázatban nem szereplő szakaszon. (építési beruházás) 4. Városi kamera-rendszer fejlesztése (szolgáltatás megrendelés) II. A évi CXXIX: tv. A közbeszerzésekről, VI. fejezet szerinti, Nemzeti Értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések: 1. A Bánomi áttörés II. szakaszának megépítése: a Trafótól a Kórház Kápolnáig (nyílt eljárás építési beruházás megrendelésére) Esztergom, február 15. 7/2007.(I. 18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy partnervárosi kapcsolatot létesít Szekszárd Megyei Jogú Várossal. Felhatalmazza a Kulturális és Sport Bizottságot az együttműködési megállapodás tartalmi elemeinek kidolgozására, valamint ezt követően a Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: a megállapodás aláírására április 30. 8/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város középiskolai osztályai részére Tanulmányi kirándulások a szomszédos országok magyar történelmi emlékhelyeire címmel pályázatot ír ki a határozat mellékletét képező tartalommal. A Képviselő-testület a pályázatra a évi költségvetésben 2 millió forint forrást biztosít. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a évi önkormányzati költségvetési rendelet előkészítése során. Határidő: a pályázat meghirdetésére: a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására : a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje. ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET Tanulmányi kirándulások a szomszédos országok magyar történelmi emlékhelyeire címmel a magyar történelem megismerésére. Cél: Esztergomi középiskolai tanulók/osztályok tanulmányi kirándulása szervezésének elősegítése, hogy minél jobban megismerjék a szomszédos országok magyar történelmi emlékhelyeit. A pályázat keretén belül támogatás nem kérhető gazdasági haszonszerzést és gazdaságfejlesztést szolgáló kapcsolatokhoz, valamint turisztikai célú utazásokhoz. Egy közösség csak egy pályázatot adhat be, az igényelhető támogatás maximális összege Ft, amennyiben ezt részletes költségvetéssel tudják alátámasztani. A támogatást működési költségekre, eszközvásárlásra fordítani nem lehet. Feltételek: Pályázat kizárólag csak a szomszédos országok magyar történelmi emlékhelyeire történő tanulmányi kirándulásra nyújtható be. A pályázatot egy adott esztergomi székhellyel működő középiskola közössége (osztály, szakkör, fakultáció, tanulócsoport stb.) nyújthat be. A programokat december 31-ig kell lebonyolítani. A pályázók vállalják, hogy: - tartalmi és pénzügyi beszámolót készítenek a programot követő 30 napon belül, de legkésőbb január 15-ig,

3 - a bíráló bizottság által el nem fogadott beszámoló esetén a támogatást az Önkormányzat számára visszafizetik, - a támogatást kizárólag a megjelölt időszakban használhatják fel. A pályázatok elbírálására Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága illetékes. Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Tanügyi Irodáján. A pályázatot két példányban kell benyújtani zárt borítékban a következő címre: Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: Tanulmányi kirándulás pályázat. Benyújtási határidő: március 31. Elbírálás módja: A pályázatokról az Oktatási és Ifjúsági Bizottság április 15-ig dönt, és a pályázókat levélben értesíti. A megítélt összegeket április 20-tól kezdődően utaljuk át a nyerteseknek. ŰRLAP Tanulmányi kirándulások a szomszédos országok magyar történelmi emlékhelyeire pályázaton való részvételhez 1. A pályázó neve:... címe:... telefonszáma:... A pályázat és a későbbi beszámoló megírásáért felelős személy neve:... címe:... telefonszáma: A pályázat tárgya (Kérjük, foglalja össze röviden a pályázatát): A tanulmányi kirándulás folyamán érintett helyek (országok, városok): A kirándulás időpontja: Elszállásolás módja (amennyiben a tanulmányi kirándulás több napos): A tanulmányi úton résztvevők száma:...fő 7. A program teljes költsége:...ft 8. Az igényelt támogatás összege:...ft A pályázó által a programhoz biztosított összeg:...ft Esztergom, aláírás A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA Alulírott pályázó a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, b) tudomásul veszem, hogy a támogatott, illetve nyertes pályázó megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,

4 c) vállalom, hogy támogatás esetén a programnak a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein a nyilvánosság tudomására hozom, hogy a program a Támogató támogatásával valósul meg, d) elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a támogatási összeget haladéktalanul vissza kell fizetnem. Kelt: p. h. pályázó (szervezet) aláírása Kitöltési útmutató programért felelős személy aláírása 1. pont: A pályázó neve részhez az intézmény nevét és közössége megjelölését (osztály, szakkör, fakultáció, tanulócsoport stb. kérjük megadni, valamint az intézmény címét, telefonszámát). A pályázatért és a beszámoló megírásáért felelős személy az intézmény igazgatója. 2. pont: A pályázat tárgya rovatba foglalja össze röviden a pályázatot. (max. 3 mondat.) A pályázat mellékleteként kérünk csatolni egy részletes leírást a tervezett kirándulásról, melynek terjedelme minimum 20, maximum 40 gépelt sor. Kérjük, hogy a pályázatok megírásánál térjen ki az alábbiakra: a) A program célja, szükségessége. Mire szeretné kérni a támogatást? (útiköltség, szállásköltség, étkezés, múzeumi belépők stb.) b) Kik és hogyan vesznek részt a programban? c) A tervezett konkrét útvonal leírása részletes költségvetéssel, feltüntetve az adatlap szerinti egyéb bevételi forrásokat is. d) Várt eredmények, illetve a tanulmányi kirándulás folytatásával kapcsolatos további tervek. e) Egyéb tudnivaló, melyet az elbírálás szempontjából fontosnak tart. 3. pont: Pályázni csak és kizárólag határon túli magyar történelmi emlékhelyek felkeresésére lehet. 4. pont: A tanulmányi utat december 31-ig kell lebonyolítani. 5. pont: Tervezett szálláshely(ek) megnevezése, cím, telefonszám. 6. pont: A pályázat elbírálása során szempont, hogy a megvalósításra kerülő tanulmányút minél több diák számára biztosítson lehetőséget történelmi emlékhelyek megtekintéséhez. Ezért nem csak különálló osztályok, hanem egyéb ideiglenes csoportok jelentkezését várjuk. (pl.: két osztály közös szervezése stb.) Aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. 9/2007. (I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetéséből a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítványnak Ft egyszeri támogatást nyújt a Csángó Bál 2007 című rendezvény megvalósításához. 2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a évi önkormányzati költségvetési rendelet előkészítése során.

5 Határidő: a támogatási szerződés megkötésére január 31., a fedezet biztosítására : a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje. 10/2007.(I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására, a Szentgyörgymező utcáinak új, szilárd burkolattal való ellátása című pályázat útján biztosított Ft összegű támogatásból az ÁFA január 1-jei változása miatt a fennmaradó Ft-ról lemond a következő módon: 2005-ös évben fel nem használt összeg: Ft, a 2006-os évben Ft. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntéséről értesítse a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot. Határidő: értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 11/2007. (I.18.) esztergomi öh. határozat 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány által MINDENKI EBÉDEL 2007 címen meghirdetett pályázatra benyújtja évi pályázatát 15 gyermek folyamatos étkeztetésére. Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő pályázat benyújtásához szükséges önrészre Ft-ra - előzetes kötelezettséget vállal a évi önkormányzati költségvetésében. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének terveztetéséről a évi önkormányzati költségvetésében. Határidő: a pályázat benyújtására, január 22. az önrész biztosítására, a évi önkormányzati költségvetés elfogadásának ideje 12/2007. (I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a programban érintett önkormányzat (és mint a Roma Foglalkoztató és Oktatásszervező Kht. alapítója) összhangban az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 1/2007.(I.15.) TTh. határozatával, úgy dönt, hogy a munkaképes korúak, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának elősegítéséért az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségben című közmunka pályázatot a Roma Foglalkoztató és Oktatásszervező Kht. (2500 Esztergom, Angyal u. 2.) nyújtsa be. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt pályázatot a Roma foglalkoztató és Oktatásszervező Kht készítse el, továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonú területeken a program keretében foglalt feladatokat annak támogatottsága esetén elvégezze. Határidő: azonnal 13/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesternek az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás második féléves tevékenységéről szóló a határozat mellékletét képező - beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás második féléves tevékenységéről Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) május 10-én alakult meg Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Esztergom, Pilismarót, Dömös települések részvételével, a korábbi Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás jogutódjaként. A Társulás megalakulásakor elnökéül Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét, elnökhelyetteséül Szenes Lajost, Tát Nagyközség Polgármesterét választotta. A Társulás megalakulásakor létrehozta Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság), amelynek tagjaivá Miskolczi Józsefet, Nyergesújfalu Város Polgármesterét, Benkovics Lászlót, Pilismarót Község Polgármesterét és Nagy Endrét, Süttő Község Polgármesterét választotta. A Bizottság elnöke Miskolczi József lett.

6 A Társulás legfőbb döntéshozó szerve - a Társulás polgármestereiből álló a Társulási Tanács, amely október 27-én újította meg tisztségviselőinek megbízását. A Társulási Tanács a es önkormányzati választási ciklus idejére Meggyes Tamást, Esztergom Város Polgármesterét választotta ismételten elnökének. A Társulás elnökhelyettesek személye sem változott, a tisztséget továbbra is Szenes Lajos, Tát Nagyközség Polgármestere tölti be. A Társulás Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságának elnöke újra Miskolczi József, Nyergesújfalu Város Polgármestere lett. A bizottság tagjai: Novák Lajos, Dömös Község Polgármestere és Czermann János, Süttő Község Polgármestere. A Társulási Tanács II. félévben hét alkalommal ülésezett (2006. augusztus 8., augusztus 31., szeptember 25., október 27., november 16., december 1., december 7.). A Társulás Pénzügyi - Ellenőrző Bizottsága üléseit a Társulási Tanács üléseit megelőző napokon tartotta. A Társulás fő bevételi forrása a tagok által befizetett tagdíj (ennek összege 124 Ft/fő /település), a központi költségvetésből származó, egyes közszolgáltatásokra lehívott kiegészítő normatív támogatás, továbbá az aktuális pályázatokból szerzett támogatás. A Társulás fő profilja a terület - és vidékfejlesztési feladatok ellátása, önkormányzati fejlesztések összehangolása, térségi pályázatok menedzselése, azok lebonyolítása. A Társulás által évben benyújtott pályázatokat a melléklet tartalmazza. A Társulás, miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta, a kistérség valamennyi településének részvételével. A közoktatási (pedagógiai szakszolgálati feladatok), a szociális, ezen belül gyermekjóléti feladatok ellátásáról a Társulás a kistérségben működő intézményi társulások útján gondoskodik. Az idei év szeptember 1-től az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 51/2005.(XI.28.) TTh. határozatával elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervében foglalt ajánlások alapján az óvodai és az általános iskolai feladatellátás Tát és Mogyorósbánya esetében intézményfenntartó társulás formájában történik. Nyergesújfalu és Bajót települések vonatkozásában az általános iskolai feladatellátás szeptember 1-től szintén intézményfenntartó Társulás formájában biztosított. A Társulás az egészségügyi feladatokról, ezen belül a háziorvosi ügyeletek működtetéséről az esztergomi Vaszary Kolos Kórház útján, a nyergesújfalui ügyelet esetében mikrotársulás útján gondoskodik. Az idei évben, várhatóan július 1-től a központi háziorvosi ügyelet már 1 központtal (Esztergom) fog működni. A feladatot várhatóan a Társulás fogja ellátni, feladat-átadási megállapodás alapján. A területfejlesztésről a Társulás önállóan gondolkodik. A Társulás egyik intézményi társulásnak sem fenntartója, szervező tevékenységével biztosítja ezen intézmények magasabb szintű működését. A Társulás a évi CLIII. tv. VIII. számú melléklete (A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása) alapján a közoktatási (szakszolgálati feladatok), a gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás) tekintetében részesül normatív állami finanszírozásban. Normatív finanszírozásban a Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás) esetében a kistérségben működő intézményi társulások (Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat Esztergom, Nyergesújfali Pedagógiai Szakszolgálat) által ellátottak alapján részesül. A nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás normatívája 9000 Ft/fő/szakszolgálat. A gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás) tekintetében pedig a kistérségben élő 0-17 éves lakosság száma alapján részesült normatív támogatásban a Társulás (Itt az összes támogatást felosztottuk a kistérségben működő intézményi társulások között, az ellátási területükre eső 0-17 éves korú gyermekek arányában). A gyermekjóléti alapellátási faladat normatívája 925 Ft/0-17-éves gyermekek száma. A közoktatási (pedagógiai szakszolgálat), gyermekjóléti alapellátási (gyermekjóléti szolgáltatás) feladatokra kapott normatívák az alábbiak szerint oszlanak meg az intézményi társulások között: Közoktatási feladatok (szakszolgálati feladatok): Ft Időközben történt normatíva-lemondások miatt: Ft Gyermekjóléti alapellátási feladat (gyermekjóléti szolgáltatás): Ft Ellátott közszolgáltat feladat Majer Isván Nevel Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom) Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat Kuckó Gyermekjóléti Családsegítő Szolgálat (Lábatlan) Gyermekjóléti Családsegítő (Tát) Szolgá Közoktatás Ft Ft - - (nevelési tanácsad logopédiai ellátás)

7 Gyermekjóléti alapellátási (gyermekjóléti szolgáltatás) Ft Ft Ft felad A évi CLIII. tv. VIII. számú melléklete (a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása) alapján a központi költségvetés a Társulás Munkaszervezete működésére Ft összeget biztosít. Ezt az összeget azonban a Munkaszervezet (Esztergom Város Polgármesteri Hivatala) működési és fejlesztési kiadásai mellett a Társulás a többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. törvény 2. -ának (1) bekezdése szerint a vállalt feladatok ellátásához is felhasználhatja. A Társulási Tanács február 6-i ülésén az 5/2006. (II.6.) TTh. határozatával úgy döntött, hogy a fenti Ft-ot a munkaszervezet díjazása mellett a pedagógiai szakszolgálati feladatokra, gyermekjóléti feladatokra, továbbá egészségügyi feladatokra osztja szét. Az összegeket feladatonként, lakosságszám, illetve az ellátottak arányában osztotta szét az intézményi társulások, feladatot közvetlenül ellátó intézmények között a következők szerint: Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom): Ft Vaszary Kolos Kórház (Esztergom): Ft Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (Nyergesújfalu): Ft Nyergesújfalui Pedagógiai Szakszolgálat: Ft Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Lábatlan): Ft Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Tát): Ft szeptember 1-jei hatállyal létrehoztuk a Tát-Mogyorósbánya (óvodai és általános iskolai feladatok ellátása) és a Nyergesújfalu-Bajót (általános iskolai feladatok ellátása) intézményfenntartó társulásokat. A Társulás ezen intézményi társulásokra a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. tv. VIII. sz. mellékletének V. fejezete alapján Ft normatív támogatásban részesül. A Társulási Tanács november 16-i ülésén a 85/2006. (XI.16.) TTh. határozatával már döntött az intézményi társulások gesztorainak átadandó normatívák összegéről, amelyek az alábbiak szerint alakulnak: Tát-Mogyorósbánya Intézményi Társulás (Óvoda): Ft Nyergesújfalu-Bajót Intézményi Társulás (Ált. iskola): Ft Tát-Mogyorósbánya Intézményi Társulás (Ált. iskola): Ft A Társulás Munkaszervezetét melynek vezetője Esztergom Város Jegyzője évben Esztergom Város Polgármesteri Hivatala látta el, 1 főállású és 2 megbízásos köztisztviselő útján. A Munkaszervezet vezetője a Társulási Tanács 7/2006. (II.6.) TTh. határozatában rögzített felhatalmazás alapján a II december 31. közötti időszakban felmerülő hazai és Eu-s pályázatok készítésére megbízási szerződést kötött az Eucalipso Btvel. A Munkaszervezet dolgozóinak bérét Esztergom Város Polgármesteri Hivatala fizeti, de a fenti dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokat a Társulás teljes egészében megtéríti Esztergom Város Önkormányzatának. A Munkaszervezet dolgozóinak fő tevékenységi köre Hummel Rudolf, kistérségi ügyintéző: A Társulási Tanács üléseinek előkészítése (meghívók, előterjesztések), döntések végrehajtása, az ülések teljeskörű megszervezése (jegyzőkönyvek készítése, média tájékoztatása) től a Kistérségi Fejlesztési Tanács Civil Egyeztető Fóruma üléseinek teljeskörű intézése, a fórum titkári feladatainak ellátása. A Civil Egyeztető Fórum a Fejlesztési Tanács területfejlesztéssel kapcsolatos döntései társadalmasításában játszik kiemelt szerepet. A Társulási Tanács ülésének valamennyi napirendjét tárgyalja. A Civil Egyeztető Fórum 2-3 hetente ülésezik. A Fórumnak tagja minden lényeges térségi szerepet játszó civil szervezet. Delegáltjuk tanácskozási joggal részt vesz a Társulási Tanács ülésein. Folyamatos tevékenységek: Pályázatok figyelése, készítése, menedzselése

8 Társulási üléssel kapcsolatos tevékenységek ( ülés előkészítése, előterjesztések készítése, jegyzőkönyv készítése) Térségi szereplők, civil szféra tájékoztatása, tanácsadás pályázati ügyekben Kapcsolattartás a médiával, a kistérségi megbízottal, a Területpolitikai Kormányzati Hivatallal, az Országos Területfejlesztési Hivatallal, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács Munkaszervezetével, térségi területfejlesztési szereplőkkel, önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos referenseivel, a Társulási Tanács tanácskozási jogkörrel résztvevő tagjaival Kistérségi PR munka országos és régiós szinten. Kaprinai Terézia, pénzügyi munkatárs: o a társulás éves költségvetésének elkészítése, a költségvetés kidolgozása, a költségvetési előirányzatmódosítás előkészítése o kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóságával o évi négy alkalommal pénzforgalmi és mérlegjelentés elkészítése, o féléves és éves költségvetési beszámolók elkészítése és leadása, o törzsadattári adatok változásának nyilvántartása, o kifizetésre kerülő számlák előkészítése utalványozásra, bankszámláról való átutalás, o főkönyvi könyvelés elvégzése, o a Munkaszervezet tagjai díjazásának átutalása Polgármesteri Hivatal számlájára, o beérkezett állami támogatások átutalásának elkészítése, o tagsági díjak számlázása, nyilvántartása, o analitikus nyilvántartás vezetése függő kiadásokról, bevételekről Dr. Hadházy Sándor, jogi munkatárs Feladatai: o a Társulás teljes körű jogi ügyintézése, o a Társulási megállapodás módosításával, megszüntetésével, felmondásával kapcsolatos jogi ügyintézés, o a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, karbantartása, o a szabályozási célok, feladatok bemutatása, koordinálása, o a Társulási Tanács döntéseinek szakmai előkészítése, végrehajtása, o új igazgatási feladat- és hatáskörök telepítése esetén az új feladatok egyeztetése, o a Társulás által kötendő szerződések elkészítése Eucalipso BT. Feladata: o területfejlesztési feladatok kapcsán felmerülő Európai Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elkészítése, pályázati tanácsadás. A benyújtott pályázatokat a melléklet tartalmazza. A Társulás Munkaszervezetének működése évben a közszolgálati feladatok szervezésére kapott normatív állami finanszírozásból, továbbá a Munkaszervezet működésére kapott központi költségvetési támogatásokból biztosítottnak látszik. A Társulás évben várhatóan a munkaszervezet létszámának kibővítésével, intézmények alapításával mind több közszolgáltatás térségi szintű felvállalását tervezi, különös tekintettel az egészségügyi és szociális feladatokra. A Társulás kiemelt célkitűzései között szerepel még a hazai és Eu-s pályázati források hatékony lehívása. Esztergom, január. Meggyes Tamás polgármester

9 Melléklet: A Társulás által II. félévben benyújtott pályázatok

10 Melléklet A Társulás a II. félévben az alábbi pályázatokat nyújtotta be: A pályázatot meghirdető szerv Pályázati cél Igényelt támogatás összegea pályázat eredménye A megvalósítás részletei Sorszám 1. Közép-Dunántúli Regioná Tematikus kistérsé Ft Nyert: Ft A tematikus kiadványok Fejlesztési Tanács kiadványok; turisztikai reklám és bemutatófilm készítése továbbá a kistérségi reklám - bemutatófilmet ekészítettük. projektet december 20- fejeztük be. 2. Belügyminisztérium Többcélú kistérségi társulás Ft Nyert: Ft A támogatásból történt meg sportpályáinak felújítása bajóti, pilismaróti és dömö sportpályák felújítása. projektet augusztusb 3. az Európai Gazdasági Térs (EGT) Finanszíroz Mechanizmus és a Norv Finanszírozási Mechanizmus 4. Belügyminisztérium Bűnmegelőzési program megvalósítása fejeztük be. Európai örökség megőrzése Beadott, döntés még nincs A pályázati támogatásb történne meg a süttői faluh kialakítása, a lábatla postakocsiállomás felújítása, nyergesújfalui képzőművész központ kialakítása Ft Nyert: Ft A pályázati támogatásb valósult meg az esztergomi Inf Police Program július 1. és augusztus 2 között.

11 5. Magyar Terület - és Regioná Társulás Munkaszervezetének Fejlesztési Hivatal működési támogatása Ft Nyert: Ft A támogatásból történt meg Munkaszervezet 2 megbízás foglalkoztatási jogviszonyb alkalmazott dolgozójának és Eucalipso Bt-nek a díjazása. 6. Területpolitikai Kormányz Vidékfejlesztési menedzs Ft Nyert: Ft A támogatásból történt meg Hivatal működési támogatása kistérségi ügyintéző szemé kiadásainak finanszírozása. 7. Gazdasági Minisztériu Nyergesújfalu-Bajót Ft Nem nyert. Országos Területfejleszt közlekedésbiztonsági cé Minisztérium kerékpárút engedélyez terveinek elkészítése 8. Önkormányzati Területfejlesztési Minisztérium 2 db közösségi busz beszerzés Ft Nem nyert 9. Szociális és MunkaügKistérségi Közmunka pályázat Előkészítés alatt Minisztérium 10. az Európai Gazdasági Térs Európai örökség megőrzése II Előkészítés alatt (EGT) Finanszíroz Mechanizmus és a Norv Finanszírozási Mechanizmus

12 11. az Európai Gazdasági Térs Európai örökség megőrzése II Előkészítés alatt (EGT) Finanszíroz Mechanizmus és a Norv Finanszírozási Mechanizmus

13 A Társulás Munkaszervezetének működése évben a közszolgálati feladatok szervezésére kapott normatív állami finanszírozásból, továbbá a Munkaszervezet működésére kapott központi költségvetési támogatásokból biztosítottnak látszik. A Társulás évben várhatóan a munkaszervezet létszámának kibővítésével, intézmények alapításával mind több közszolgáltatás térségi szintű felvállalását tervezi, különös tekintettel az egészségügyi és szociális feladatokra. A Társulás kiemelt célkitűzései között szerepel még a hazai és Eu-s pályázati források hatékony lehívása. Esztergom, január 12. Meggyes Tamás polgármester 14/2007. (I. 18.) esztergomi öh.** visszavonva a 43/2007.(II.15.) határozattal** 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. (7) bekezdésében foglaltak szerint szeptember 1-jétől bevezeti az önkormányzati fenntartású általános iskolákban az 1-7. évfolyamon az úszásórát a nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások keretében, melyhez fenntartói többletórát biztosít. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester útján felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület februári rendes ülésére dolgoztassa ki az úszásóra bevezetésének jogi, tartalmi és pénzügyi feltételrendszerét. Határidő: 1.pont: szeptember pont: a Képviselő-testület februári rendes ülése 15/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006.(XII.20.) FVM rendeletében meghirdetett programhoz, amelynek keretében a fenntartónak saját intézményeiben az óvodás és általános iskolás korosztály számára 2 dl-es poharas iskolatej biztosításához támogatást nyújt a február 19-től december 31-ig terjedő időszakra. Határidő a támogatási kérelmek megküldésére: július 31., október 15., február 28., április /2007. (I.18.)esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006.(XII. 20.) FVM rendelet által a január 1. és december 31. közötti időszakra meghirdetett iskolatej-akció megvalósításához szükséges Ft összeg fedezetét az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében biztosítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő összeg fedezetének tervezéséről az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében. Határidő: a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje 17/2007. (I.18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés a) pontja alapján az óvodák nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: I. turnus: június 25-től július 20-ig zárva tartó óvodák. Nyitás július 23-án, hétfőn. Bánomi Óvoda, Esztergom Szentgyörgymezei Óvoda, Esztergom Erzsébet Királyné Óvoda, Esztergom Zöld Óvoda, Esztergom

14 II. turnus: július 23-tól augusztus 20-ig zárva tartó óvodák. Nyitás augusztus 21-én, kedden. Angyalkert Óvoda, Esztergom Aranyhegyi Óvoda, Esztergom Belvárosi Óvoda, Esztergom Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Kertvárosi Óvoda, Esztergom Határidő: az óvodák kiértesítésére: a döntést követő 15 napon belül 18/2007. (I.18.) esztergomi öh.**módosítva a 138/2007.(III.13.) határozattal** 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által kiírt a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére Esztergom Város Önkormányzata mint konzorciumvezető által Komárom-Esztergom megye gépipar, idegenforgalom és vendéglátás szakképzésének fejlesztési tervének előkészítése nyertes pályázat eredményeként létrejött, az előterjesztés mellékletét képező Esztergom-Komárom Szakképzés-fejlesztési konzorciumának komplex szakképzés-fejlesztési stratégiáját ( ). 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az Esztergom- Komárom Szakképzés-fejlesztési konzorciumának komplex szakképzés-fejlesztési stratégiája ( ) ellenjegyzésére. Határidő: az Esztergom-Komárom Szakképzés-fejlesztési konzorciumának komplex szakképzés-fejlesztési stratégiája ( ) ellenjegyzésére és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek beadásra: február /2007. (I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koncesszióról szóló évi XVI. törvény 5. (2) bekezdése és a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény 4. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Pénzügyminisztérium lóversenyfogadás és bukmékeri szolgáltatás szervezésére irányuló pályázat-kiírásával, amelynek keretében Esztergom Város Önkormányzata területén fogadóiroda kialakítására nyílna lehetőség, egyetért. 2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntéséről értesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályát. Határidő: az értesítésre a döntést követő 15 napon belül 20/2007. (I.18.) esztergomi öh. **visszavonva a 742/2007. (X.18.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ipari Park területén megépítésre kerülő Mátyás Király út beruházásához, az annak kialakításához szükséges területeket az Esztergom Város Ipari Park területének helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 41/2004. (IX.30.) ör rendelete alapján útközlekedési terület céljára kéri lejegyezni. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a szükséges eljárás megindításáról. Felelős: Meggyes Tamás Határidő: az eljárás megindítására a döntést követő 8 napon belül 21/2007. (I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a Széchenyi tér 21. sz. társasház közös költség számításának megállapítása tárgyában hozott 504/2004. (XI.4.) esztergomi öh. számú határozatot. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden önkormányzati tulajdonban lévő műemlék ingatlan vonatkozásában felújítási alap képzése céljából közös költség számítást készíttet azzal, hogy az épületek földszintjén, illetve a pince-szinten kialakított és az egyes ingatlanokra vonatkozó koncepció szerint kialakításra kerülő üzlethelyiségek a közös költség vonatkozásában háromszoros terhet, az irodák pedig kétszeres terhet viseljenek, mint a lakások tulajdonosai. Határidő: 1. pont: azonnal 14

15 2. pont: folyamatos 22/2007. (I. 18.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom, Bottyán J. u. 3. szám alatti, hrsz-ú volt Megyeháza ingatlan földszintjén található 24 m 2 alapterületű irodahelyiséget volt falugazdász irodát február 1. napjától december 31-ig bérbeadja a Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal részére az Esztergomi Körzeti Földhivatal működésének céljára 500,- Ft + ÁFA/m 2 /hó bérleti díjért. Határidő: a bérleti szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 23/2007.(I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bogáncs Kisállatotthon Alapítvánnyal a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező térképmásolaton jelölt, 0362/1 és 0362/2 helyrajzi számú ingatlanokon található állatmenhely területe használata vonatkozásában ingyenes használati szerződést köt határozott időre, december 16-tól december 31-ig, az alábbi fő feltételek alapján: - a használatba adás ingyenesen történik december 31-ig; - a használatba adandó terület kizárólag állatmenhely üzemeltetésére használható; - az állatmenhely üzemeltetése és az ehhez szükséges engedélyek beszerzése használó kötelezettsége saját költségén. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az állatmenhely működésével kapcsolatban felmerült lakossági panaszok, valamint a jelenlegi helyszín árvízveszélyes területe miatt úgy dönt, hogy az ingyenes használatba adás időtartama alatt megvizsgálja egy új állatmenhely kijelölésének és felépítésének lehetőségét. Az állatmenhely esetleges átköltöztetése esetén az Önkormányzat segítséget nyújt, a ráfordításokat igyekszik megtéríteni. Határidő: a használati szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon belül 24/2007. (I.18.) esztergomi öh.**visszavonva a 628/2007.(VIII.31.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó Ft-os vételáron a helyrajzi számú, természetben Esztergom, Prímás-sziget, Táncsics Mihály utcában található ingatlan megosztása folytán újonnan kialakuló és az ingatlan-nyilvántartásban m 2 területtel bejegyzésre kerülő ingatlant a december 14-én megtartott érvényes versenytárgyalás alapján a Viadom Építőipari Zrt. (2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2.) és a Giegler Kft. (2536 Nyergesújfalu, Pf: 32.) konzorciuma részére értékesíti, szállodaépítés céljára. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződésben kerüljön meghatározásra a kialakítandó szálloda felépítésének végső dátuma, mely december 31. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi előszerződés aláírására, majd a területre vonatkozó Szabályozási Terv módosítását követően a végleges adásvételi szerződés aláírására. Határidő: az adásvételi előszerződés aláírására: a döntést követő 30 napon belül 25/2007. (I.18.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Műemléki és Régészeti Kollégium által meghirdetett, a Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása címet viselő pályázati kiírásra a Vármegyeháza kis tanácstermének (Bottyán utca 3. szám) kb. 200 nm-es falfelületén lévő falfestmények restaurálására benyújtja pályázatát. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő pályázat benyújtásához szükséges Ft-os önrészre, valamint a tervezőnek fizetendő Ft bruttó összegre és a nevezési díjként fizetendő Ft bruttó összegre előzetes kötelezettséget vállal. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon az összegek fedezetének terveztetéséről a évi költségvetés összeállítása során. Határidő: a pályázat benyújtására, február 8. a fedezet biztosítására a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje 30/2007. (II.1.) esztergomi öh. 15

16 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb december 31-ig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat rendelkezésére bocsátja a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola (2500 Esztergom, Főapát köz 1.) címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciójának teljes finanszírozásához hiányzó legfeljebb bruttó 200 millió Ft pénzügyi fedezetet akkor, - ha az átadott pénzügyi fedezetnek a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola elhelyezéséül szolgáló, jelenleg a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan(ok) forgalmi értékéhez viszonyított arányában résztulajdonjogot biztosít Esztergom Város Önkormányzata javára; - ha a két önkormányzat és az érintett Szakközépiskola bevonásával történő egyeztetés alapján Esztergom Város Önkormányzata, mint résztulajdonos által megjelölt intézménye elhelyezésére a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola épületeiben a rendelkezésre álló szabad kapacitás mértékéig, de legalább a várost megillető tulajdoni arányban helyet biztosít; - ha hozzájárul a jelenleg megyei önkormányzati fenntartásban működő, jelentős megyei kiegészítő támogatást igénylő Bottyán János Műszaki Szakközépiskola augusztus 1-jei hatállyal Esztergom Város Önkormányzata részére történő átadásához, az iskola működtetéséhez rendelt ingó és ingatlan vagyon tulajdonjogának átadásával együtt. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező, az 1. pontban meghatározott feltételekhez kötött, és a szintén az 1. pontban felsorolt kötelezettségvállalást tartalmazó, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Esztergom Város Önkormányzata között létrejövő megállapodás aláírására. 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő összeg fedezetének tervezéséről az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében. Határidő: a határozat megküldésére azonnal a megállapodás megkötésére azonnal a fedezete biztosítására a évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje M e g á l l a p o d á s amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), képviseli dr. Völner Pál elnök, mint átadó a továbbiakban: Átadó -, másrészről Esztergom Város Önkormányzata (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), képviseli Meggyes Tamás polgármester, mint átvevő a továbbiakban: Átvevő között a mai napon az alábbi feltételekkel. 1. Szerződő felek a Átadó 4/2007. (I.25.) sz. közgyűlési határozatában, valamint az Átvevő./2007. (II.1.) esztergomi öh. határozatában a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Bottyán János Műszaki Szakközépiskola (2500 Esztergom, Főapát köz 1., hrsz.: 17322, 17324) a továbbiakban: Intézmény címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciójának közös finanszírozásáról döntöttek. 2. Az Átvevő vállalja, hogy az Intézmény rekonstrukciójának teljes finanszírozásához hiányzó bruttó ,- Ft-ot, azaz kettőszázmillió forintot a továbbiakban: Pénzeszköz - legkésőbb december 31-ig az Átadó rendelkezésére bocsátja; ennek érdekében gondoskodik arról, hogy a évi költségvetésében az ehhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Amennyiben a rekonstrukció során az Átvevő részéről igény merülne fel további építészeti bővítésre, úgy annak költségeit teljes egészében Átvevő viseli. 3. Az Átadó vállalja, hogy az Intézmény tulajdonjogát olyan arányos hányadrész szerint ruházza át az Átvevőre, amilyen arányban a Pénzeszköz az Intézmény jelen forgalmi értékéhez viszonyul. 4. Az Átadó kijelenti, hogy az Intézmény bevonásával történő egyeztetés alapján biztosítja a Átvevőnek az általa megjelölt intézménye elhelyezését az Intézmény épületeiben, a rendelkezésre álló szabad kapacitás, de legalább az Átvevőt megillető tulajdoni hányad mértékéig. 5. Az Átvevő a jelen szerződés aláírásával a helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 69. (2) bekezdésére hivatkozva - bejelenti igényét a jelenleg az Átadó fenntartásában működő Intézmény átvételére. Az Átadó az igénybejelentést tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal az Intézmény átadására, az annak működtetéséhez rendelt valamennyi ingatlan és ingó vagyon tulajdonjogával együtt. 6. Mindkét szerződő fél kijelenti, hogy az Intézmény átadás-átvételének részletes szabályait tárgyaló megállapodást legkésőbb június 30-ig megkötik feltéve, hogy az Átvevő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Az átadás-átvétel időpontja legkésőbb: augusztus 1. A megállapodáshoz csatolják az átadás-átvételre kerülő ingatlan és ingó vagyonról szóló részletes 16

17 kimutatásokat, valamint az egyéb, az Intézmény működéséhez kapcsolódó megállapodásokat, dokumentumokat. 7. Az Átadó vállalja, hogy amennyiben a 6. pontban meghatározott időpontig új intézményvezetőt kíván kinevezni, úgy ehhez az Átvevő egyetértését beszerzi. A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Tatabánya, Dr. Völner Pál Átadó képviseletében Ellenjegyezte: Dr. Csermák Vilmos főjegyző Esztergom, Meggyes Tamás Átvevő képviseletében Ellenjegyezte: Dr. Marosi György jegyző 31/2007.(II.15.) esztergomi öh. 1./ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Északi Városrész és Szamárhegy helyi építési szabályzatáról szóló 13/2006. (IV.11.) esztergomi ör. rendelet 52. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a határozati javaslat 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat belterületbe vonja, melynek várható költsége megközelítően Ft. 2./ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bocskoroskút, Előhegy és a Zsellérföldek területén található ingatlanok földhivatali eljárását megindítja, annak belterületbe vonási költségét megelőlegezi, majd az érintett ingatlanok tulajdonosaira 100 %-ban áthárítja. Az ingatlan tulajdonosai a rájuk eső összeg befizetését a belterületbe vonás jogerős hatósági határozatától számított 1 éven belül egyösszegben vagy kérelem esetén maximum 12 havi részletben teljesítheti. Ha az ingatlan tulajdonosa a fizetési kötelezettségnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat kezdeményezi a kötelezettség mértékéig a jelzálogjog bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásban. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a belterületbe vonás eljárásának megindítására. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában meghatározott összeg fedezetét a évi önkormányzati költségvetési rendeletében biztosítja. 3./ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozati javaslat 2. pontjában szereplő fizetési kötelezettség végrehajtásáról a április 19-i Képviselő-testületi ülésre készítsen végrehajtási intézkedési tervet, vagy tegyen erre vonatkozóan konkrét javaslatot. Határidő: a belterületbe vonás megindítására a döntést követő 30 napon belül 1. számú melléklet: 7001/1 7001/2 7001/3 7001/ /1 7003/ /3 7005/4 7005/5 7005/7 7006/1 7006/2 7007/1 7007/2 7008/2 7008/3 7008/4 7008/5 7009/1 7009/2 7009/3 7009/4 7011/1 7011/2 7011/3 7011/5 7011/6 7011/7 7011/ /1 7015/ /1 7017/2 7017/ /3 7023/4 7023/5 7026/1 7026/2 7027/1 7027/ /1 7032/2 7032/3 7032/4 7035/1 7035/3 7035/4 7035/5 7036/1 7036/ /1 7041/3 7041/5 7044/1 7044/2 7044/3 7045/1 7045/2 7045/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1 0683/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /6 0683/7 0683/8 0683/9 0685/ /1 0698/2 0698/3 0698/4 0698/5 0698/6 0698/7 0698/8 0698/ /1 0700/2 0701/1 0701/ / / / / / / /2 0701/3 0701/4 0701/5 0701/7 0701/8 0701/9 0704/1 0704/2 17

18 0707/2 0708/1 0708/2 0708/3 0708/4 0708/5 0708/ / / / / /4 0710/5 0710/6 0710/7 0710/8 0710/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2007.(II.15.) esztergomi öh.: 1./ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom, Hegyvidék (Szentjánoskút, Kenderes, Újfalu, Kálváriahegy, Aranyhegy városrészek) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kifüggesztése során érkezett lakossági észrevételek alapján az alábbi módosítások kerüljenek átvezetésre a szabályozási tervben. KÜLTERÜLET: - a 8613, 8614, 8615 hrsz-ú ingatlanok kertvárosi lakóterületbe legyenek sorolva azzal a megkötéssel, hogy az ingatlanok magasan fekvő részei kötelezően fával fedettek legyenek, - a 7359/3-4, 7356/9, 7356/11 hrsz-ú ingatlanok a Településszerkezeti tervnek megfelelően legyenek a szabályozási tervben, - a 7960, 7959 hrsz.-ú ingatlanok Mke1 (kertes mezőgazdasági terület) besorolásból Mke2-be kerüljenek, -a 7976/1 hrsz.-ú ingatlan Mke1( kertes mezőgazdasági terület) besorolásból Mke2-be kerüljön. BELTERÜLET: - a hrsz-ú ingatlan és a közterület közti egyenes vonalú telekhatár rendezésének lehetőségét biztosítsa a szabályozási terv, - a és a hrsz-ú ingatlanok azonos lakóterületi besorolást kapjanak.. - a Jánoskúti út rendezése a meglévő épületek érintése nélkül, a legkevesebb kártéritési igény figyelembevételével történjen, - a hrsz-ú ingatlan gazdasági területként szerepeljen a szabályozási terven. Határidő: a módosítások átvezetésére a rendelettervezetbe a döntést követő 15 napon belül 2./ Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom, Hegyvidék (Szentjánoskút, Kenderes, Újfalu, Kálváriahegy, Aranyhegy városrészek) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kifüggesztése során érkezett lakossági észrevételek alapján az alábbi felsorolásban szereplő javaslatokat nem fogadja el: KÜLTERÜLET: - a véleményezők kérik a kertes mezőgazdasági terület átsorolását lakóterületté: 8472, 8474, 8485/1-2, 8480, 8478, 8481, 8482, 8483, 8571, 8479, 8471, 8476, 8470 hrsz-ú ingatlanok esetén. - a véleményező kéri a 8565 hrsz.-ú ingatlanon lakóház építését. - a véleményező kéri a 7817 hrsz.-ú ingatlan (présház) lakóházzá minősítésének lehetőségét. - a véleményezők kérik a kertes mezőgazdasági terület átsorolását lakóterületté: 7139, 7140/1-2, 7137/1-2-3, 7138/2-3 hrsz-ú ingatlanok esetén. - a véleményező kéri a 7800 hrsz.-ú ingatlanon lakóház építésének biztosítását, lakóterületté nyilvánítását - a véleményező kéri a 7581/6 hrsz.-ú ingatlan zártkerti ingatlan lakóházzá minősítésének lehetőségét. - a véleményezők kérik a lakóház építésének lehetőségét a kertes mezőgazdasági területen a 7366/1, 7366/2, 7367, 7368 hrsz-ú ingatlanok esetén. BELTERÜLET: - a kérelmező kéri a 16100/1 hrsz-ú ingatlan kötelezően zöldterülettel fedett részének megszüntetését épület elhelyezése céljából, illetve a minimálisan kialakítható telek méret csökkentését 1000 m2-re. - a kérelmező kéri a 18942, hrsz-ú ingatlan kötelezően zöldterülettel fedett részének megszüntetését épület elhelyezése céljából, illetve a minimálisan kialakítható telek méret csökkentését 1000 m2-re, és a beépítés mértékéét 10-ről 15 %-ra növelni. Határidő: a kérelmező értesítésére a döntést követő 15 napon belül 33/2007.(II. 15.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az Esztergom, Víziváros 18

19 és Várhegy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 41/2006.(VII.14.) esztergomi ör. rendelet módosítását a Bazilika ( 2500 Esztergom, Szent István tér 1.) előtti rámpa (16239 és 16238/3 hrsz.) területi besorolásának megváltoztatása érdekében. Határidő: a módosítás kezdeményezésére a szabályozási terv pontosítása után 15 nap 34/2007.(II. 15.) esztergomi öh. *kiegészül a 82/2007. (III.8.) esztergomi öh. szerint 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 43/2006. (VII. 14.) esztergomi ör. rendelet módosítását a Fürdő Szálló környéke építési feltételeinek megváltoztatása érdekében. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, jelen döntésével kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Táncsics Mihály utcából kialakuló 16348/5 hrsz.-ú 2263 m 2 területű ingatlant, amely művelési ága országos közút, önkormányzati tulajdonba veszi, és közreműködik helyi közúttá történő átminősítésében, majd ezt követően vállalja a helyi közútkezelői feladatok ellátását. 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, jelen döntésével kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Lőrinc utca 17423/2 hrsz.-ú 2385 m 2 területű országos közút művelési ágú ingatlant önkormányzati tulajdonba veszi, és közreműködik helyi közúttá történő átminősítésében, majd ezt követően vállalja a helyi közútkezelői feladatok ellátását. Határidő: a módosítás kezdeményezésére a beépítési terv pontosítása után 15 nap az eljárás megindítására azonnal 35/2007.(II.15.) esztergomi öh.:**megerősítve a 224/2007.(IV.19.) határozattal** Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom-Kertváros (Kenyérmező, Tábor városrészek) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kifüggesztésével kapcsolatban érkezett utólagos észrevétel alapján a szabályozási terv a Retek utca - repülőtér közötti területen a Településszerkezeti tervtől ne térjen el. Határidő: a módosítás átvezetésére a rendelettervezetbe a döntést követő 15 napon belül 36/2007.(II.15.) esztergomi öh.: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Esztergom-Kertváros (Kenyérmező, Tábor városrészek) helyi építési szabályzata és szabályozási tervének a Retek utca repülőtér közötti része (belterület 1. számú szelvény) további 30 napra lakossági véleményezés céljából kifüggesztésre kerüljön. Határidő: kifüggesztésre a módosítás átvezetését követően azonnal 37/2007.(II.15.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az esztergomi Belvárosi Római Katolikus Templom toronysisakjának felújítása tárgyú 29/2006.(I.19.) esztergomi öh. határozatot az alábbiaknak megfelelően módosítja: 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az esztergomi Belvárosi Római Katolikus Templom toronysisakjának és homlokzatának felújítását Ft-tal támogatja, mely támogatást 3 részletben, évi 5 millió forint formájában, a években bocsátja rendelkezésre. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester útján felkéri a Jegyzőt, hogy az esztergomi Belvárosi Római Katolikus Templom toronysisakjának és homlokzatának felújításához szükséges 3 x ,- Ft támogatás fedezetének tervezéséről gondoskodjon a 2006., és évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezésekor. Határidő: az értesítésre a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására : a és évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadásának ideje. 38/2007.(II. 15.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felvételét kéri a Magyarországi Fürdővárosok Szövetségébe, egyúttal elfogadja a Magyarországi Fürdővárosok Szövetségének Alapszabályát, a határozat mellékletét képező tartalommal. Határidő: azonnal 19

20 1. sz. melléklet MAGYARORSZÁGI FÜRDŐVÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA I. Fejezet 1. A szövetség célja és összetétele Az alapszabályt elfogadók között szövetség jön létre, melyet az évi XCII. törvénnyel módosított évi II. törvény, az egyesülési jogról szóló törvény szabályoz. 2. A szövetség célja A magyar fürdővárosok érdekszövetségeként az együttműködési lehetőség megteremtése és kiszélesítése e városok között, érdekképviselet. Közös akciók szervezése, a rendelkezésre álló adatok cseréje és közös felhasználása. Tapasztalatok cseréje és közös találkozók megszervezése. 3. A szövetség székhelye Gyula Város Polgármesteri Hivatala 5700 Gyula, Petőfi tér 3. sz. 4. A szövetség tagjai (1) A szövetség tagjai azon városok települések (továbbiakban városok) önkormányzatai, melyek csatlakoznak a Magyarországi Fürdővárosok Szövetségéhez, az alapszabály szerinti feltételek mellett. (2) A szövetség tagjainak évente tagdíjat kell fizetni a szövetség számlájára, melynek mértéke: főig a nyilvántartott lélekszámként 2.- Ft de minimum Ft és közötti lélekszám esetében Ft és közötti lélekszám esetében Ft fő feletti lélekszám esetében Ft 5. A tagsági viszony feltételei A jelentkező város önkormányzatának (közgyűlésének, képviselőtestületének) döntése a csatlakozási feltételek elfogadásáról. A jelentkező település önkormányzatának (közgyűlésének, képviselőtestületének) döntése a csatlakozási feltételek elfogadásáról. A szövetség működéséhez szükséges helyi (személyi és anyagi) feltételek megteremtése. Évente beszámoló készítése a végzett munkáról, valamint javaslatok kidolgozása a jövőre nézve. Részvétel a közgyűlés, elnökség munkájában, valamint a közösen szervezett országos akciókban. A szövetségi tagság elnyeréséről a közgyűlés évente egy alkalommal dönt. Az évente felvehető tagok száma nem korlátozott. 6. A tagsági viszony megszűnése 1./ A tagsági viszony megszűnik: - lemondással, - feloszlás esetén, - kizárással, melyet az elnökség mond ki az alapszabályi kötelezettségek be nem tartása esetén, vagy más súlyos ok miatt, 20

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben!

A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! A Képviselı-testület 2009. évben hozott határozatai Figyelem! A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek, nincsenek egységes szerkezetben! 20/2009. (I.22.) esztergomi öh. Esztergom

Részletesebben

belül 4/2010. (I. 21.) esztergomi öh. ügyvezetıjének, Nagy Attilának díjazását 2010. február 1-tıl havi bruttó 800.000 Ft-ban állapítsa meg.

belül 4/2010. (I. 21.) esztergomi öh. ügyvezetıjének, Nagy Attilának díjazását 2010. február 1-tıl havi bruttó 800.000 Ft-ban állapítsa meg. 1/2010. (I. 21.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - tudomásul veszi a Strigonium Zrt. beszámolóját a holding mőködésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 17. II. évfolyam 12. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 36/2006. (X.17.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09323/2015/mlsz

be/sfp-09323/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve - Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 857 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

be/sfp-9013/2015/mlsz

be/sfp-9013/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jáki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jáki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1821 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 14 /2007. (X. 10.) számú R E N D E L ET E

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 14 /2007. (X. 10.) számú R E N D E L ET E TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14 /2007. (X. 10.) számú R E N D E L ET E a Bursa Hungarica Felsőktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról Tarany Község Képviselő-testülete

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Simontornyai Torna Club 22 A kérelmező szervezet rövidített neve STC 22 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

be/sfp-10089/2015/mlsz

be/sfp-10089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merkapt Maraton Team SE A kérelmező szervezet rövidített neve Merkapt SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3345 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában

Részletesebben

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben