BATTHYÁNY U. 8. = ISKOLA U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BATTHYÁNY U. 8. = ISKOLA U. 48-50."

Átírás

1 Az elkészült vizsgálati anyag az egyes épületekre nézve a következ ket tartalmazza. 1. Batthyány u. 8. BATTHYÁNY U. 8. = ISKOLA U hrsz tömb 39 tervez építész, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség szaki állapot építtet : Székesf város Budapest 1893; ben felújítás, tet térben b vítés eklektikus (P)+F+2 építészeti, városépítészeti értékelés Batthyány Lajos Általános Iskola; építéskor: Községi és elemi polgári leányiskola hagyományos falszerkezet, téglaarchitektúrájú homlokzatok, magastet cseréphéjalással I. kerület Budavári Önkormányzat világörökségi védettség terület megfelel Jellegzetes XIX. század végi, nagyméret, három utcára néz, kétemeletes rangos téglaarchitektúrájú, finom reneszánsz formaelemekkel gazdagított eklektikus iskolaépület, amely meghatározza a környék utcaképeit. BATTHYÁNY UTCAI F HOMLOKZAT A (fsz.: bejárat, I. em.: 2, II. em.: 3) tengelyrend nagy, tömbszélesség épület, mely kiskiülés közép- és oldalrizalitokkal tagolt, a rizalitok az emeleti szinteken lizénákkal szegélyezettek, ezek között húzódnak a jellegzetes kerámia díszcsíkok. Az I. emeleti markáns könyökl párkány és a II. emelet könyökl párkányait összefogó, a lizénáknál megszakadó osztópárkány-sávok karakteres vízszintes tagolást adnak az épületnek. Fölül s fekv bordákkal alátámasztott széles f párkány tojássorral, gyöngyfüzérrel, fogrovattal díszített frízzel. A homlokzatok valamennyi ablaka félköríves záródású (Rundbogenstil). Az ablakok a 1

2 földszinten idomtégla-keretezés ek, az I. emeleten széles ornamentális díszítés kerámiabetétes béllettel kialakítottak, téglaboltövvel zártak, a II. emeleten pilasztereken nyugvó félköríves kerámia-architrávval és szintén téglaboltövvel zártak. A rizalitok emeleti mez iben ikerablakok, a középrizalit II. emeleti középtengelyében szép, reneszánszos formavilágú hármasablak, közöttük oszlopokkal. (A terrakotta díszeken zavaró a pirosas festés, ami színében és fényességében eltér az eredetit l. A zöldre festett ablakszerkezetek színe kedvez.) A középtengelyben tardosi tömör mészk l készült, korareneszánszos részletformálású, akrotériákkal díszített félköríves bejárati kapu. A kapuszárnyak mellett mélyített tükr pilaszterek, széles, markáns kiülés párkány fogrovattal díszítve, felette architrávprofilú, tojás-, és gyöngysorral díszített félkörív, ívmez jében a f város címere (2003-ban újrafaragva Kampfl József szobrász alkotása, melyr l a homlokzaton egy kis tábla emlékezik meg). Az eredeti kapuszárnyakon érdekes átmetsz tagozatok, vasrács. A kapu mellett, annak jobboldalán, Batthyány Lajos szabad vonalvezetéssel komponált kontúrú domborm ves emléktáblája a téglasíkba süllyesztve (1997). A kapu két oldalán 1-1 újragyártott öntöttvas konzolos lámpa. MÁRIA TÉR (JÁTSZÓTÉR) FEL LI HOMLOKZAT A kétemeletes iskolaszárny (földszintjén az egykori kaput befalazták, a hiány a dús növényzet miatt nem zavaró) alacsony téglakerítéssel csatlakozik a tornaterem földszintes tömegéhez. A borostyánnal befuttatott téglakerítés fölött, a mögötte kilátszó mogyoróbokrok mögött az iskola 4 épülettömege (utcai szárny, tornaterem, lépcs házi szárny, Iskola utcai szárny) középkoriasan izgalmas tömegjátékban metsz dik össze ez a látvány önmagában ritka érték a budapesti utcán. Külön érdekesség, hogy ugyanannak az épületnek különböz architektúrájú épülettömegeit látjuk együtt, amelyeket a sötét klinkerburkolat foglal egységbe, északnémet hangulatot idézve kissé, ami szintén ritka a budapesti eklektikában. Ez a különösen érdekes, szép utcaképi látvány esetlegesen jött létre. Az iskolának ez az oldala kb. 60 évig az igen keskeny Könyök utcára nézett (ld. archív térképek, 24. old.). A valószín leg háborús károk miatt kibontott tömb megsz nése óta a mára már szép nagy fák részbeni takarásában látszik az iskola nyugati térfala - a játszótérr l. (Szükséges lenne a világörökség területén lév valamennyi tér városképi és használati értékelemzését elvégezni.) ISKOLA UTCA FEL LI HOMLOKZAT A szimmetrikus, 6-tengelyes homlokzat a Batthyány utcai f homlokzati architektúra elemeib l építkezik. A középtengelyben elhelyezett tardosi vörösk -kapu megegyezik a bejárat megformálásával (itt hiányzik a félkörív melletti két akrotéria pótlandó). A TÉRSÉG TÉGLAARCHITEKTÚRÁJÚ/TÉGLABURKOLATÚ HÁZCSOPORTJA Az eklektikus iskola és a Mária tér 5. sz. eklektikus téglaépület valószín leg kedvet adott a környéken tervez knek a téglaburkolat alkalmazásához: az iskola közvetlen környezetében öt épületb l álló téglaarchitektúrájú/téglaburkolatú házcsoport alakult ki (Mária tér 5., Batthyány u. 3., 4., 6., 8.), amelyek közül a múlt század els éveiben épült romantizáló szecessziós nagy lakóház és az 1970-es években épült társasház két igen markáns, jó színvonalú épület, közülük a szecessziós lakóház szintén helyi védelemre méltó! 2

3 2. Bécsi kapu tér 2-4. BÉCSI KAPU TÉR 2-4. hrsz MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR tömb 151 tervez építész, építtet, kivitelez Tervez : Pecz Samu Építtet : magyar állam Kivitelez : Peterek és Wagner cég - k vesmunkák Biehn János cég vasbetonmunkák Schlick-Nicholson Gépgyár raktári vasszerkezetek az iparm vészeti munkákat, a falak és a mennyezetek ornamentális díszítéseit Róth Miksa tervezte küls k szobrászati munkák Mikola Ferenc bels k szobrászati munkák Langer Ignác tet és homlokzati kerámia Zsolnay gyár üvegablakok Róth Miksa falképek Dudits Andor az el csarnokot az oldalfolyosótól elválasztó kárpitok - Körösf i-kriesch Laura kovácsoltvas rácsok és a f testek burkolatai - Jungfer Gyula ép. id, átalakítások , , iparm vészeti munkák, falképek: háborús sérülések helyreállítása: 1961 falképek restaurálása: 1970-es évek tet helyreállítása: építészeti stílus historizáló, neoromán szintszám épülethasználat pince, földszint + 4 emelet Magyar Országos Levéltár, a Bécsi kapu téri szárnyban irodák, 3

4 a mer leges szárnyakban raktárak, középen kutatóterem szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség szaki állapot vasbeton váz, tégla falazat, a Bécsi kapu téri homlokzaton haraszti kemény mészk burkolat és sóskúti mészk tagozatok, a raktári szárnyak homlokzatain téglaburkolat, mészk párkányok és tagozatok, mázas kerámia díszítések, vasbeton födémek, vasbeton tet szerkezet és ferde síkú zárófödém, szarufák, lécezésen mázas cserépfedés, vörösrézlemez tet ablakok, csúcsdíszek, bádogozás magyar állam, vagyonkezel : Magyar Országos Levéltár világörökségi terület, MJT karbantartott építészeti, városépítészeti értékelés Pecz Samu1898-ban kapott el ször megbízást a Levéltár terveinek elkészítésére. Az épület elhelyezésére több helyszín is számításba került. Az építész a Bécsi kapu téri kiválasztott helyszínr l így ír önéletrajzában: A telek megválasztása nézetem szerint nemcsak szerencsés volt, de dacára a telek igen szabálytalan alakjának, különösen el nyös a reá helyezend épület megfelel berendezhet sége miatt, továbbá azért is, mert az épület nagy tömegénél és magasságánál fogva a Várhegy északi oldalán lev épületeknek megfelel m vészi befejezést adhat. Az építési telek három korábbi ingatlan összevonásával jött létre. A nagyméret telken az egyes funkcionális egységek külön szárnyban kerültek elhelyezésre, a t zvédelmi követelményeknek megfelel en. Az építkezés 1913 októberében kezd dött meg, és 1917-ig a bels kialakítástól eltekintve - nagyrészt elkészült, a jóváhagyott terveknek megfelel en. Költségcsökkentés címén a nyugati szárnyhoz tervezett keresztszárnyat nem építették meg, de a továbbépítés lehet ségét meghagyták ben az építkezés félbeszakadt. A háború után az épületet a honvédség vette kezelésbe, ezalatt csak karbantartási munkák folytak. A továbbépítésre 1921-ben nyílt lehet ség. Az építés üteme felgyorsult, mikor a Levéltár 1922-ben a Kultuszminisztérium, Klebelsberg Kúnó miniszter felügyelete alá került. A beköltözés 1923-ban megkezd dött, de a reprezentatív terek bels kialakítása csak 1929-re valósult meg. A Bécsi kapu téri homlokzat síkjából a középs tengelyt és az oldalszárnyakat hangsúlyozó rizalitok lépnek el, oromfallal, nagy ablakokkal, és több emeletet összefogó falpillérekkel. A rizalitok közötti felületeket emeletenként csökken magasságú, lépték árkádok, galériák díszítik, a homlokzatot ívsoros párkány zárja le. Az oldalsó és a várfal fel li homlokzatok megjelenését a téglaburkolat határozza meg, idomtégla féloszlopokkal, nyíláskeretekkel, párkányokkal. A Bécsi kapu fel li oldalhomlokzat díszesebb, itt a párkányok, áthidalók, oszlopfejezetek és a IV. emelet feletti törpegaléria oszlopai, áthidalói is k l készültek, a homlokzatot fogsoros tagozott k párkány zárja le. A nyugati homlokzaton a fejezetek és párkányok anyaga mázas kerámia. A tagolt tet idomot mintás cserépfedés borítja, díszes kúpcserepekkel, kovácsolt virággal díszített egyedi csatornatartó vasakkal, vörösrézlemez csúcsdíszekkel és tet ablakokkal. A bels ben az el csarnokok, a f lépcs ház és a csatlakozó el terek, közleked k, a tanácsterem és a kutatóterem gazdag iparm vészeti kiképzést kaptak, falképekkel, igényes burkolatokkal, bútorokkal. Az ólomüveg ablakokat magyar városok címerei díszítik. A bels kialakítást Pecz Samu már nem érte meg. Halála után (1922. szept. 1.) a 4

5 munkálatok irányítását korábbi munkatársa, Nagy Károly végezte. A gazdag bels díszítést Klebelsberg elképzelésének megfelel en alakították ki. A miniszter a történelmi, m vel déstörténeti eseményeket megörökít falképek témáit személyesen egyeztette Dudits Andor fest vésszel. A gazdagon díszített épület csaknem eredeti formájában maradt ránk. A háborús sérülések és az 56-os t zvész utáni helyreállítás során nem kerülhetett sor az eredeti állapot teljes visszaállítására. Nem építették újjá a kéményt rejt tornyot, nem került sor a kutatóterem elpusztult üvegbeton mennyezetének és falképeinek rekonstrukciójára. A raktári szárnyak elpusztult oromfalai helyére kontyolt tet idom került. Nem épültek újjá a melléklépcs házakat hangsúlyozó tornyok, és a homlokzat sarkait díszít k fiatornyok. Az épület jelenleg sem m emléki, sem f városi helyi védelem alatt nem áll. Megjegyzend, hogy a Budapesti M emléki Felügyel ség a 70-es évekt l 1988-ig védettként kezelte a Magyar Országos Levéltár épületét, szakhatóságként véleményezte a készül terveket, feltételeket határozott meg, annak ellenére, hogy a védettség tényét a m emlékjegyzékekben nem sikerült fellelni. Az épület városképi szerepe, építészeti és iparm vészeti értékei miatt kerületi helyi védelemre érdemes. Kiemelked építészeti min ségére, a tervez, Pecz Samu életm vére való tekintettel a m emléki védelem is indokolt. 3. Corvin tér 11. CORVIN TÉR 11. hrsz tömb 15 tervez építész, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások építészeti stílus Bernstein és Káldor okl. mérnökök; építtet : Lamm Tiborné sz. Mayer Lenke; kivitelez : Juhász ép. mester az 1881-ben épült fsz. el dépület átépítésével tet térbeépítés: között, homl. felúj.: 2002-ben neobarokk (fsz. el dépület: eklektikus) 5

6 szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség szaki állapot (P)+F+1+T lakóház, 3 lakás (építéskor: 1 lakás) hagyományos falazott szerkezet, dongaboltozatos pince, magastet, cseréphéjalás társasház építészeti, városépítészeti értékelés világörökségi védettség terület, m emléki környezet homlokzat: megfelel ; kapualj, hátsó épületszárny felújítandó Igen gazdagon díszített, rangos, egyemeletes neobarokk kis palota, mely hangsúlyos sárga színezésével méltán emelkedik ki környezete halványabb festés házai közül. Az érdekes, k korlátos kis zsákutca fölött álló ház a sok érdekes és értékes épületnek helyet adó tér egyik hangsúlyos eleme. (Egy 1881-ben épült földszintes ház átépítésével/b vítésével jött létre.) A szimmetrikus, kiskiülés középrizalitos, tengelyes homlokzatot a tet nagy, dúsan faragott díszítés m oromzata és a két középs emeleti tengely el tti nagy m erkély hangsúlyozza. A szimmetriát kissé kibillentve, a szokatlanul markánsan megfogalmazott bejárat az épület baloldalára került. A ház 11 ablaka, a rizaliton szegmens-, az oldaltengelyekben félköríves záródású, valamennyi dúsan díszített gazdag m keretezés. Az ablaktáblák apró kockákra osztottak. A földszinti ablakoknál - a középrizaliton - lábazaton álló m köténylemezek. A pinceszint ablakai el tt kolostorrács. A rizalit két szélét lefelé keskenyed lapos pilaszterek szegélyezik, felül növényi füzérdísszel. A kissé túldíszített, de igen dekoratív homlokzat domináns eleme a nagy, növényi ornamentikával gazdagon díszített, íves posztamensekkel osztott m erkély, áttört mellvéddel, a sarkokon nagy vázadíszekkel. A három hatalmas m konzol virágmotívumokkal dúsan díszített, füzérrel végigfuttatott, akantuszleveles kompozíciójú. Az erkély alján tükrös mélyítések. A kissé túlméretezett, nagylépték motívumokkal keretezett bejáratot két hatalmas, szintén füzérdíszítés konzol szegélyezi. A tetején lév párkánymotívumról lapos volutával induló íves, nyitott timpanon -dísz, amelyen egy-egy, az erkélyen lév khöz hasonló váza áll. A megszakadó timpanon -vonal közötti mez ben rokokó részletképzés aszimmetrikus kartus-kompozíció, amelynek különleges részlete a mellette lév falsíkra kiszóródó virágok. Valószín leg az egész egy m elem, amelyet a tervez a fal színére festetett, így olyan, mintha a virágok a falsíkból emelkednének ki. A félköríves, igen szép kovácsoltvas bejárati ajtó keskeny m -keretezés. Az íves osztó hangsúlyosan megformált középrész, ami felett a ferdén odat zött, amúgy értékes, a város egy korszakára jellemz kivilágítható házszámtábla nagyon zavarja a felülvilágító érvényesülését. Négyszögvasból készült a kovácsoltvas rács, rajta domborított lemezdíszekkel (kissé hiányos, javítandó). A harmadik f motívum a házon a nagy tet oromzat, amely valutás keretezésben egy posztamensek által tartott íves párkánnyal és nagy m vázával lezárt, kerek ablakkal megnyitott m díszítmény. A tet két oldalán egy-egy ívelt záradékú álló tet ablak a legutóbbi évtizedb l. A bennük lév szegmensív ablakszerkezet alacsonyabb, mint az ácsszerkezet által adott nyílás, a kb. 20 cm magas hézagot a bal ablaknál már fehérre festett fával lefedték, a jobboldal megoldatlan. 6

7 Az épület f párkánya vízszintesen el reugró, alulról kazettás m párkány. A középrizalit fölött a kazetták rozettával és fekv konzolokkal díszítettek. BELS ÉRTÉKEK Az épület belseje súlyos háborús károkat szenvedett, amelyek azóta sincsenek helyreállítva. Ez els sorban az igen gazdagon díszített kapualj, az udvar és a hátsó ház állapotát illeti. Azt az alapvet változást, hogy az egylakásos városi palotát ma több lakásra felbontva használják, az épület nem jól tudta követni, a hatalmas hall lépcs házként óriási térpazarlást jelent, miközben a tet tér is beépült. Bár mindez a jó állapotban lév utcai homlokzaton nem látszik, a remek helyen lév különlegesen értékes épület funkcionális és m szaki szempontból egyaránt rehabilitációra szorul. 4. Csalogány u. 36. CSALOGÁNY U. 36. hrsz /2 tömb 52 tervez építész, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám F+1 épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség szaki állapot Ifj. Eckermann József, építtet : Mambriny Alajos 1861 azóta lényegében eredeti állapotában áll! klasszicizáló romantikus lakóház hagyományos falszerkezet, csehsüveg-boltozatos földszint, nyeregtet, cseréphéjalás társasház 1955-ben (meddig?) m emlék volt! (Horler Miklós: Budapest emlékei I l., 1955, Akadémiai Kiad.) szakszer m emléki felújítást igényel! 7

8 építészeti, városépítészeti értékelés Egyemeletes, finom homlokzati architektúráját közel másfél évszázadig meg rzött, zártsorú beépítés klasszicizáló jelleg romantikus lakóház. M emlék-érték épület, országos védelemre méltó! Szimmetrikus szerkesztés héttengelyes homlokzat. A két szint között keskeny osztópárkány. A zárópárkány frízét az ablakok tengelyében egy-egy kerámia-rozetta díszíti. A földszinti falsíkot az ablakok között lapos lizénák tagolják, a homlokzatot mindkét szinten ugyancsak lapos lizénák szegélyezik. A 3-3 egyeneszáradékú (kés klasszicista) földszinti középosztott ablak félköríves, tagozott keretezés - a lábazatig lemélyített - tükörben ül, a félköríves lunettamez ben romantikus levélornamentika-dísz. A középtengelyben szintén félköríves záradékú kapu két, az utcára beálló k lépcs fölött. A földszinti falsávot tagoló lizénák a kapu két oldalán egyszer fejezettel ellátottak (kedvez tlen a baloldalon tagozaton vezetett es csatorna). Az eredeti kapuszárnyak hiányoznak (az archív fotókról rekonstruálhatóak). Az emeleti ablakok tagozott keretezés ek: finom, vékony, lelépcs állókonzolokkal alátámasztott egyenes szemöldökpárkányok, középen akrotéria-szer dísszel. Az ablakok alatt hangsúlyos könyökl párkány, alattuk a mélyített köténymez ben kerámia rozettasor-dísz. A kapu fölötti ablak köténymez jében eredeti, finom-megmunkálású kovácsoltvas zászlótartó. KAPUALJ, LÉPCS HÁZ Lapos szegmensív hevederes dongaboltozattal fedett keskeny kapualj-folyosó, mely zárt fallal végz dik a lejt n álló helyzet miatt (mögötte föld)! Az eredeti ajtók (4 db) mind befalazva, ma csak hátul jobboldalon van egy, az 1970-es évek végén nyitott bejárat (ez a lakás jelenleg használaton kívül). Vele szemben nyílik a klasszicizmus nem egy korabeli házban továbbél félköríves lépcs háza, amelynek orsótere durván be van építve (a baloldali lakás b vítéseként, ide áthelyezett ideiglenes bejárattal). A pihen nélküli íves lépcs ház korlátja finom, vékony, öntöttvas profilos pálcákból áll, az alsó indításnál kiemelten formált els oszlopkával. Az íves lépcs házfalba érdekesen metsz dik bele egy fekv téglalap-alakú földszinti és egy szokásos méret emeleti ablak, valamint az udvarra nyíló, ferde torzfelülettel kimélyített harmadik ablak. Az emeleti lépcs el térb l eredetileg nyílt 2 ajtó befalazva, az udvarra nyíló nyílás vasráccsal bezárva. Jelenleg a teljes lépcs ház használaton kívül. UDVAR A Várlejt alján álló ház a Csalogány utca fel l egyemeletes, de udvarához már az emeleti szinttel csatlakozik (a Csalogány utcához képest egy emelettel megemelt a bels udvar, a földszint hátul a földben van). Jóarányú, kellemes udvar. Az alacsony kis ház a vele eredetileg (és használatát tekintve ma is) egy telken lév magasabbal (Hattyú u. 11.) és keleti szomszédjával (Csalogány u. 34.) számos érdekes összemetsz déssel, romantikus, olaszos hangulatot idéz, ami az udvar sok növényével tovább fokozódik. Az eredetileg U -alakú beépítés mindkét szárnya megrövidült azáltal, hogy a mintegy 35 évvel kés bb épült Hattyú utcai lakóház (Hofhauser Elek, 1896) rátelepült. A nyugati oldali épületszárny folytatásaképpen állt földszintes melléképületre kicsit más szögben épült rá 2 újabb emelet 1896-ban (ez ma is látszik az udvarban: a két falsík kis szöget zár be egymással, mely a földszint felett keskeny hosszú háromszög-alakban mutatkozik meg). A megrövidült régi épület végfala egyben a föléfalazott új szinteknek is a t zfalát képezi. A két ház ezen a ponton egy szerkezet. 8

9 Az udvar keleti oldalán különös nyitott mellékudvar (fülke-tér) nyílik szegmensív nyitott nyílással az udvarba. Kialakulása további kutatást igényel. Innen közelíthet meg küls létrán a tet tér. Az udvar felé 45 -ban lecsapott falsarkok, rajtuk ajtók nyílnak: az egyiket a háború el tt, a másikat az 1980-as években cserélhették újabbra. Az udvari homlokzaton három szép, eredeti, az utcaiakkal azonos módon félbeosztott ki-be-nyíló ablak, azoknál kicsit kisebbek. Mivel a telek oldalhatárai az utcával ferde szöget zárnak be, ezért a lenti (utcai) szimmetria az udvaron aszimmetrikus elrendezést ad. A lépcs házat az udvarral összeköt ajtónyílásban jelenleg vasszerkezet (vasrács) van, elképzelhet, hogy sohasem volt ajtó. A keleti oldalon a bejárat melletti rövid oldalszárnyon háromosztatú keskeny ablakot építettek be a kialakult mellékudvar melletti rövid falszakaszba. A földszinti lakások hátsó traktusának szell zését eredetileg a fal vastagságában megépített Z -szell k oldották meg, ezek azonban mára elfalazva, helyettük, el ttük az udvar betonjárdáján acélráccsal kiszell angolaknák vannak, amelyekbe látszólag nem nyílik bele semmilyen helyiség (csak szell ). Az elmúlt évtizedekben készülhetett. TET TÉR Az egyszer nyeregtet s ház fedélszéke szokásos: köt gerendákon álló ferdetámos oszlop könyökfákkal, fogópárral, talpszelemen, fiókváltók. Kora bizonytalan, valószín leg nem eredeti. Az utcai homlokzati frízben elhelyezett áttört kerámia-öntvény-rozetták szépen engedik be a fényt a tet térbe a padlósík fölött. 5. utca 37/c. UTCA 37/C. = ARANYHAL U. 6. hrsz /10 tömb 32 tervez építész, építtet, kivitelez tervez : Gregersen Hugo építtet : Budapest Székesf város Takarékpénztár Rt. 9

10 ép. id, átalakítások 1936 építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség szaki állapot modern (P)+F+5+tet felépítmény lakóház üzletekkel (eredetileg 25 lakás) vasbeton-pillérvázas szerkezet, vakolt homlokzat, k burkolatú földszint, lapostet felépítménnyel társasház világörökségi védettség terület; a Batthyány téri Szent Anna templom és plébániaépület emléki környezete megfelel építészeti, városépítészeti értékelés Zártsorú beépítésbe illeszked ötemeletes modern sarokház. Kortárs tömbszomszédaival utcaképi kisegyüttest alkot (F utca 37/a-c.). A F utca fel l er teljesen megmozgatott a homlokzat: egy-egy erkélysáv és egy kisebb, ill. egy nagyobb kiállású zárterkély az emeleteken. Nagy kiülés zárófödém. A ház jellegzetessége a zárterkélyek vízszintesen sávozott parapetjei és a sarki kiemelt zárterkély sorolt sávablakai, melyek er teljes horizontális karaktert adnak a tömb záróépületének. (Az els emelett l fölfelé engedélyezett legfeljebb 1 m-es kiugrás szabályozása hozta létre a korszak jellegzetes (zárt)erkélyes homlokzat-kompozícióit.) A ház dekoratív, egyedi megjelenését els sorban az els emelet kiemelt hangsúlyozása adja: az ablakok fölött nagyszabású figurális domborm vek, G. Lux Alice munkái: Asszonyok a kútnál, N korsóval. Alattuk szép növényi ornamentális díszsáv. Az erkélyrácsok dekoratív, geometrikus megformálású kovácsoltvas munkák. Az Aranyhal utca fel l egyszer bb homlokzatképzés: erkélysávok, egy kisebb kiállású zárterkély az emeleteken. A vakolt emeletek alatt k burkolatú földszinti lábazati szint. A bejárat jobb- és baloldalán 2-2 üzlet. A sarki üzletportál körül a földszinti homlokzat k burkolata igen kedvez tlen fekete fényes m anyag lemezzel burkolt (rossz állapotú). A F utca fel l kissé hátrahúzott elhelyezésben az eredeti bejárati kapu. BELS ÉRTÉKEK Nagyszabású, reprezentatív bels el csarnok-tér, a földön fekete-fehér geometrikus mintás burkolattal, márvány-borítású falakkal, eredeti, falba-süllyesztett lakónévtáblával. A lépcs házban a homlokzati erkélykorlátoknak megfelel geometrikus megformálású kovácsoltvas lépcs korláttal, a házkapuéval rokon véd rácsú lakásajtókkal. Az L -alakú sarokház kétkarú lépcs háza pihen ir l egy-egy kis erkély nyílik és ad rálátást a modern-hozta tömbszegélyes beépítés bels szép zöld kertcsoportjára. 10

11 6. Kosciuszkó Tádé u. 3. KOSCIUSZKO TÁDÉ U. 3. hrsz tömb 97 tervez, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások 1897 építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos tervez : F városi Mérnöki Hivatal; építtet : Budapest Székesf város eklektikus, neogót (P)+F+2 Farkas Ferenc Zeneiskola (Alapfokú M vészeti Intézmény) (eredetileg: Korona r utcai Polgári Leányiskola) hagyományos falazott szerkezet, dongaboltozatos pince, nyeregtet, cseréphéjalás I. kerület Budavári Önkormányzat egyéb védettség (a szomszédos Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Mészáros u. 5-7.) f városi védelem alatt: Hübner Tibor, Weichinger Károly, 1936) szaki állapot megfelel építészeti, városépítészeti értékelés Az I. kerületi Korona r utcába ben a F városi Mérnöki Hivatal neogót irányzatú rangos téglaarchitektúrájú eklektikus stílusban tervezte a F város által épített polgári leányiskolát (10-14 évesek számára). A kétemeletes iskolaépület a telek utcai oldalát és jobb felét foglalja el, a jobboldali telekszomszéd felé hagyott keskeny udvarsávval. Ez a beépítési megoldás nem volt ritka az el századforduló iskolaépületeinél - hasonló megoldást követtek pl. a pár évvel kés bb épült Keleti Károly utcai Rákócziánumnál is. A zárt iskolaudvar a telek bal felét foglalja el. Az udvart már kissé alacsonyabb terepszinten zárja a volt öltöz - és tornatermi szárny, amely utóbb épült. 11

12 UTCAI HOMLOKZAT A tervez nek sikerült az egyforma tantermeket rejt homlokzat megformálásánál elkerülni az ablakok egyszer ismétl désének unalmasságát bár valójában szintenként csupa egyforma ablak nyílik az osztálytermekre. A nem túl széles, 12-tengelyes sima f homlokzat egyszer tömege vízszintes záródású, meredek cserépfedés tet vel. A szimmetrikus homlokzaton a nyílások ritmusa az emeleteken egy-egy négytengelyes motívum egymás mellett háromszor való ismétl désé- l áll ez megfelel a mögöttük lév három-tantermes elrendezésnek. A homlokzat f motívumai a kétoldali igen hangsúlyosan formált oldalsó bejárati kapuzat és a II. emeleti páros ablakokat csúcsíves motívummá összefogó három nagy ablakmotívum. Függ leges értelemben a homlokzat két sávra oszlik. A világos, vakolt falú földszint felett a két emeleti szint sötétvörös tégla-architektúrájú, ami itt a klinker téglaburkolaton kívül a II. emeleti ablakok körüli gazdag idomtégla-profilozást is jelenti. Az emeleti falmez két szélén vakolt sarokarmírozás. A II. emelet a piano nobile, amelynek gazdag formálását az I. emelet visszafogottsága is aláhúzza. Jellegzetes motívumként mindhárom szinten ismétl dnek az ikerablakként összekapcsolt ablakok, melyek a bels szempontjából a tantermek közepére adnak (adtak) er sebb megvilágítást. A földszint 1 - K K - 1 tengelyrend, ahol a nagy kapuzatok az ikerablakok kett s tengelyei alatt vannak. A kapunyílások szamárhátíves keretezés ek, alatta szélesen lekerekített sarkú egyenes záradékúak. A boltív er s kiállású, amelyet különlegesen formált alátámasztás tart: az oldalain egy-egy levéllel díszített fejezet pillér dúsan profílozott gotizáló konzolokkal a fejezet alatt, majd rögtön a falhoz tér vissza. A konzoloktól lefelé kis kiülés pilaszterekké szelidülve, élszedett törzzsel, lábazattal állnak a befalazott pinceablakok felett húzódó osztópárkányon. A kapuszárnyak eredetiek, a jobboldaliban amely a személybejáró ill. a két felülvilágítóban szép kovácsoltvas ráccsal (madár, talán itt is bagoly-motívummal). Különlegesség a bagolyformájú kilincs, amely újabb, talán az as években készíthette egy iparm vész. Az ablakok keretezése érdekes: a sarkoknál visszametszett profilozás miatt kis csücsökkel díszített ferdén lecsapott sarkok keletkeztek. Fehérre festett keresztosztású ablakok, üvegosztókkal. A világos hidegszürke vakolat vékony nútokkal kváderezett, sarokarmírozással. A kapuzatok díszes keretezése drappos szín k l készült. A szamárhátívek csúcsa felett mindkét kapunál hiányzik a szokásos növényi elemekb l formált díszítmény talán a gyerekek elérhették a kilazítható k elemet az emeleti osztályablakból, ezért, hogy ne okozhasson balesetet, leemelték remélhet leg a padláson vagy másutt megvan, ha nincs, az udvari homlokzat hasonló dísze ill. egyéb pesti analógiák alapján, jól rögzítve pótlandó. Az I. emeletet a földszintt l elválasztó osztópárkány bimbós levéldísz apró konzolok és rozetták s váltakozásából áll. A ferde fels síkú, gotizáló profilozású könyökl párkányon álló, lapos vakolatkeretezés ablaksort csak a kett s ablakok élénkítik, melyek alatt a két széls ikerablaknál vakívekkel tagolt egyszer köténydísz készült. A középs ablaknál e helyett a könyökl párkány megszakad, és mintha egy elbontott erkélyre u- talna, az ablak alatt mélyebb síkú befalazás (?), amely belemetsz az osztópárkányba. A II. emeleti ablakok csúcsívesek, dúsan profilozott idomtégla-béllettel, vállmagasságban bimbós oszlopf kkel. Az ikerablakokat gótikus profilozású nagy csúcsíves keret fogja egybe, amiben, az ablakok feletti középs mez ben köralakú vakmérm helyezkedik el, rozettadísz, háromkaréjos motívummal. A nagy ablakmotívum az ab- 12

13 lakok mellvédjét is befoglalja, ahol az oszlopok alatt kis lapos csüng dísz van. A nagy kereten belül minden, az ikerablakokat elválasztó oszlop is, festett felület, a homlokzat vakolt részeivel tart rokonságot. Történetileg az eredeti ilyen formák/szerkezetek k anyag-használatára utalnak. Az ablakok feletti mez ben, a nagy ablakok között két kerek tondó látható, bennük báró Eötvös József kultuszminiszternek és Csengery Antalnak, a F városi Közmunka Tanács tagjának szép domborm ves portréja. A homlokzat tetejér l mintha hiányozna valami: az épületnek nincs párkánya. A párkány helyén csak egy vakolt-festett sáv látható, amely az ugyanilyen felület keskeny ereszbe fordul át. Mindig így lett volna? Vagy talán kis faragott fa gerendavégek sorakoztak végig, párkányként, mint nem kevés eklektikus házon? Az itt látható öt kisebb vakolathiba lényegében az egész homlokzaton megjelen egyetlen m szaki problémára, kisebb helyi átázásra utal. Ez az ismétl hiba ritmusa, mérete alapján utalhat az esetleg kiszedett gerendavégek rosszul begyógyított helyére. A homlokzat csaknem hibátlan, a szamárhátívek tetejér l hiányzó motívumok, az I. e- meleti középs ikerablak alatti megoldatlanságok és a párkánynál tapasztalható kér- jelek kivételével. A téglaburkolatos felület bal fels részén talán háborús sérülés miatt? a tégla alig észrevehet en más szín ; ha javítás, nagyon jól sikerült. Az épület nagyon tisztességes munka a F városi Mérnöki Hivataltól, mai formájának egyetlen komoly hibája a hideg szürke festés ennek meleg sárgásdrapp homokszín nek kellene lenni, mint pl. egy homokk színe, hiszen a követ jeleníti meg itt a vakolat. Legjobb a kapukeret kövét mintául venni. UDVARI HOMLOKZATOK A rövidebb és hosszabb udvari homlokzat egyszer sítve, de jellegében követi az utcai homlokzat felépítését. Az itt még korábbi sárga festés vakolt földszinten szegmensív ablakok vannak. A kocsiforgalmat biztosító kapualj az udvarra az utcaihoz hasonló szamárhátíves keretezéssel érkezik, azonban itt az ezt tartó kisebb konzolok közvetlenül a falhoz továbbítják az oszlopf k fel l a terhelést. A festék lepergéséból látható, hogy itt is l vannak faragva - nem szabad a követ befesteni! A k színéhez kell az egész homlokzat színezését igazítani, ahogy ezt a f homlokzatnál leírtuk. Fontos, hogy itt megvan a kapukeretr l az utcán hiányzó növényi ornamentikájú csúcsdísz, mintának is vehet, adaptálva az ott keskenyebb profilhoz. A kapu két oldalán kissé mélyített falsíkon ül keskeny, csúcsíves ablakok, ferde, bádogozott könyökl vel. Az I. emelet ablakai szegmensív ek, a II. emeleten csúcsívesek. Mindhárom szint ablakainak egyetlen dísze a téglaboltöv, amelynek fels széle fogrovat-szer profillal emelkedik el a falsíkból. Az oldalszárny udvari homlokzatának végén háromtengelyes, kiskiülés sarokrizalit, a- melyet az es csatorna lefolyója is kiemel. Itt van a homlokzatok egyetlen durvább átalakításának nyoma: míg a II. emeleti három csúcsíves ablak (közülük kett vakablak) hangsúlyosan szimmetrikus motívumot alkot a középs ablak magasabb a két oldalsónál, addig alatta csak jobboldalon van egy kicsi ablak, a földszinten pedig két ablak van, itt a bal széls hiányzik. A hiányzó ablakokat egy átalakítás során befalazhatták ismét megfigyelhet az ügyes k vesmunka: alig látszik a téglafelület megbontottsága. A homlokzat tíztengelyes szakasza közepén ismét ikerablakot helyezett el a tervez. Az I. emeleten a többi ablakhoz hasonló szegmensív ablakot fog össze egy nagy szeg-- mensív a kiváltó boltövek felett, ahol a középpillér k, és a keretez falsík vakolt. A II. emeleten a két csúcsíves ablak boltöve metsz dik össze, és válik így egy motívummá. 13

14 Itt az összemetsz dési pont sárgára lefestett k idomból van. Meg kell említeni, hogy valamennyi udvari ablaknak van egy kis keretezése is: a földszinten ez egy vakolt negyedkörív, az I. és II. emeleten pedig a téglaburkolat negatív sarkot képezve ad szép árnyékcsíkot az ablakok körül. A könyökl párkányok szintén alul profilos idomtéglából készültek - vajon miért van a ferde fels síkjuk széles túlnyúlással lebádogozva, ami eltakarja a szép profilt? Erre védelmi okokból (es ) telihézagolt klinkertégla-párkány esetén nincs szükség. BELS UDVAROK A szomszédos telek felé amelyre 1936-ban Weichinger Károly, a magyar modern építészet egyik nagyhatású professzora tervezett gimnáziumot Hübner Tiborral (a f város els modern középiskolája volt!) - szintén igényes udvari homlokzatai épültek a neogót iskolának. A téglaburkolatban idomtégla-keretezés szegmens ill. csúcsíves ablakok láthatók. Szép a szintén téglaburkolatos modern épület találkozása a gotizáló régebbivel. KAPUALJ Az utcai homlokzat baloldalán nyíló kapualj gotizáló részletképzés pilasztereken támaszkodó kosárív hevederek által tartott keresztboltozatokkal van fedve (ez itt valószín leg rabicszerkezet). A küls és a bels összhangja kis csorbát szenved a kapualj két végén a bels ív és a küls egyenes záradék találkozásánál. Szép váz-táblázatos ajtók nyílnak ide. Feltehet, hogy egykor volt valamiféle lábazata is a pilasztereknek. Hasonló szerkesztés az épület személybejárójául szolgáló másik kapubejárat is, de ott lépcs kkel és ajtókkal megosztott tér létesült. LÉPCS HÁZAK A f lépcs fokai sokféle rózsaszín tardosi tömött mészk l készültek. Finomrajzú gotizáló kovácsoltvas korlát, középen háromkaréjos motívummal. A pihen kön eredeti módon többhelyütt ablakok vannak korlátokkal, érdekes átlátásokat biztosítva a szintek között. Az es évekb l származhat a fels szint üvegtéglás b vítménye a lépcs ház felé, és a falat díszít zöldes kerámiakép békegalambbal(?) is. A melléklépcs a gazdasági bejárat kapualjának bal végéb l vezet fel a pincét l a padlásig: er sen húzott, keskeny orsóter lépcs, korlátjának pálcái közül minden második csavart. BELS TEREK A f épület bels terei tágasak, világosak. Érdekes, hogy valamennyi íves záradékú ablak bels szárnyai már egyenes tetej tokba illeszkednek. A folyosókon színes csempeburkolat, a termekben vékony csíkozású pácolt fa-lambéria ezek többnyire nem illenek a komoly megjelenés régi iskolához. A padlókon néhol még megvan az eredeti terrazzo-burkolat, másutt igénytelen márványmozaik-burkolat van. Egyes nyílászárócsoportok belülr l zöld színre vannak festve, ami néha éles, hideg zöld, máskor igen szép olajzöld ez utóbbi legyen a minta a teljes bels mázolási munkáihoz (pl. bal kapualjról nyíló folyosó)! Az iskola építésének 75. évfordulójáról aranybet kkel megemlékez márványtábla van a bejárat közelében a falban elhelyezve. PINCE Az iskola fiókos dongaboltozatú pincéjének egy részét valamikor légó-pincének/fogdának(?) alakították át. Ehhez külön aknaszer lejárat készült az udvarról. Lent betekin- 14

15 nyílásos vasajtók, néhány apró cella, részben deszkaajtók. Némelyik ajtón a meglév felirat szerint a vasajtókat készít angyalföldi cég gyártási engedélye 1938-ból való. TET Meredek hajlásszög nyeregtet, függeszt ves fedélszék, eredeti. UDVARI ÉPÜLET Az udvaron az alsóbb, mélyebben fekv terepszinten lév tornateremhez csatlakozó kis nyerstégla falú öltöz épület feltehet leg az 1930-as években épülhetett, a szomszédos Szilágyi Erzsébet gimnáziummal egyid ben. 7. Kosciuszkó Tádé u. 5. KOSCIUSZKÓ TÁDÉ UTCA 5. hrsz tömb 39 tervez építész, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos tervez nem ismert egyéb védettség --- szaki állapot karbantartott építtet : Budapest Székesf város 1891, átalakítás 1925, kés bb kazán korszer sítése, bels átalakítások eklektikus épület földszintes, a tet tér részben beépítve, melléképület pince + földszint épült az I. kerületi T rség számára, téglafal, poroszsüveg födém, fa fedélszék, hornyolt cserépfedés Budapest F város Önkormányzata, vagyonkezel : F városi zoltóparancsnokság 15

16 építészeti, városépítészeti értékelés Az épület az I. kerületi T rség részére épült, 1891 október 14-én vették használatba, azonos célra szolgál ma is. Megjegyzend, hogy a helyi hagyomány az épület történetét tévesen az utca korábbi nevével Korona r utca - hozta kapcsolatba. A zoltóparancsnok a helyszíni szemlén arról tájékoztatott, hogy az épület eredetileg a Korona rség laktanyájának épült. Ezt a véleményt sem a levéltári, sem a szakirodalmi adatok nem támasztják alá. Az utcára mer leges szárnyakban szolgálati helyiségek kaptak helyet, míg a keresztszárnyban a t zoltó és árvíz szerek raktára. A hátsó udvarban épített melléképületben kezdetben istálló volt, kés bb legénységi szobák, pincéjében kazánházat alakítottak ki. A f épület utcára mer leges szárnyai félnyeregtet sek, az utcai és udvari oldalon oromfallal, téglaburkolattal, faragott vég szarufákkal, torokgerendával. A függ ereszcsatorna üsttel csatlakozik a lefolyóba, az üstöket a sarkokon kovácsolt konzolok támasztják alá. A nyílásokat idomtégla boltozott áthidaló és könyökl párkány díszíti. Az udvari homlokzatok egyszer bbek, a vakolt homlokzatot tégla keretelés, az oromfalakon lépcs s szegélyek, a nyílások felett tégla áthidalók díszítik. A keresztszárny homlokzatát fogsoros tégla osztópárkány tagolja. A hátsó udvar homlokzatain a téglaarchitektúra eredeti formájában megmaradt, még a hátsó udvar kerítését is díszítették fogsoros párkánnyal. Az évi és a kés bbi átalakításokra a t zvédelmi el írások, technológiák fejl dése kapcsán került sor. Az átalakítás a keresztszárnyat érintette leginkább, ahol az eredeti két nyílás helyett 3 nyílást alakítottak ki, modern, de színben illeszked garázskapukkal. Az irodák és legénységi épületek bels átalakítása a homlokzati megjelenést nem változtatta meg jelent sen. 8. Kosciuszkó Tádé u

17 KOSCIUSZKÓ TÁDÉ U. 6. hrsz. 7561/1 tömb 95 tervez építész, építtet, kivitelez építész tervez : Krausz Gábor építészmérnök, épít mester vb. szerkezet és födémek: Horcsik (Nándor?) ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám F + 3 épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos építtet : Kovács Vilma (homlokzati táblán: Kovács testvérek) 1933, átalakításnak nincs nyoma dekoratív modern lakóház, 10 lakás, földszinten 3 üzlet téglafal, vb. pillérek, acélgerendák között vasbetétes tégla födém (Horcsik-féle) utcai homlokzat: vakolt, k lábazat, m díszítések, keretek és szegélyek, udvari homlokzat: vakolt tet : fa fedélszék, hornyolt cserépfedés társasház egyéb védettség --- szaki állapot Az utcai és udvari homlokzatok felújításra szorulnak. építészeti, városépítészeti értékelés Zártsorúan beépített háromemeletes, magastet s épület. Utcai homlokzatának közepén kéttengelyes zárterkély húzódik, melyet oromfalas attika zár le. A zárterkély tömbjéhez kétoldalt erkélyek csatlakoznak. A földszintet a bejárat áthidalóinak magasságáig rusztikus k lábazat borítja. Az áthidalók feletti vakolt falsáv az üzletfeliratoknak ad helyet, ebben a sávban helyezték el az építtet és a tervez adatairól szóló két emléktáblát is. A bejárat feletti felületet m díszítés hangsúlyozza. Az emeleti vakolt falfelületeket több emeletet összefogó növényi ornamentikával díszített m szegélyek keretezik. Egyszer m profilok találhatók az ablakok keretein, a tömör erkélymellvédek lábazati szegélyén és kökönyökl párkányán. Az erkélymellvédek sarkait és a középtengelyt növényi motívumok díszítik, az attikát m váza koronázza. A tet hagyományos szerkezet, a deszkázott ereszaljhoz húzott párkány csatlakozik. A 8. sz. épület fel l megmaradt az eredeti csatornatartó vasak egyike. A lépcs ház burkolatai, nyílászárói jó állapotban maradtak meg, az építés korának magas kézm ves színvonalát tanúsítják. Az engedélyezési terviratok szerint eredetileg 4 emeletesre tervezett épület megvalósult tömegével harmonikusan illeszkedik a kialakult utcaképbe. Utcai homlokzata a megmaradt eredeti részletek alapján egyértelm en helyreállítható. Az épület küls és bels építészeti értékei, utcaképi megjelenése miatt kerületi helyi védelemre érdemes. 17

18 9. Kosciuszkó Tádé u. 18. KOSCIUSZKÓ TÁDÉ U. 18. hrsz. 7583/7 tömb 39 tervez építész, építtet, kivitelez tervez építész: Hámor (Hamburger) István statikus: Rados Kornél 1941, Trautmann Rezs Építtet : Prisender Lászlóné és birtoktársai Kivitelez : Strauss Sándor épít mester ép. id, átalakítások 1941, háborús sérülések helyreállítása 1947 építészeti stílus modern szintszám pince, fsz + 4 épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség --- szaki állapot jó 15 lakás vasbetonváz, téglafal kitöltéssel, k szivacs h szigeteléssel, pince felett alulbordás vb födém, a fels szinteken Újlaki rendszer födém Utcai homlokzat: k burkolat, kovácsolt erkélyrácsok és zászlótartó udvari homlokzat vakolt társasház 18

19 építészeti, városépítészeti értékelés A fsz + 4 emeletes lapostet s épület utcaképi megjelenését a középs tengelyben kiemelked íves alaprajzú zárterkély, egyik oldalán a homlokzat síkjából visszahúzott loggiák, másik oldalon a franciaerkélyek nagy nyílásfelületei határozzák meg. Az utcai homlokzatot k burkolat borítja, melynek síkját csak az erkélyek kovácsolt korlátai és a zászlótartó tagolják. A bejárat íves alaprajzzal tárul ki az utcára. Az íves szakaszon a burkolatot m re cserélték, ett l eltekintve az eredeti kialakítás a homlokzaton és a közös területeken megmaradt. Az építési dokumentumok bizonyítják, hogy az épületet az akkor legkorszer bb gépészeti berendezésekkel látták el. A homlokzaton 2006-ban helyezték el Réti Mátyás fest vész emléktábláját, aki 1953 és 2002 között lakott itt. Az épület a Kosciuszkó Tádé utca épületekkel, valamint a Márvány u. 1/b. sz. épülettel együttest alkot. Az épületek egységesen el kerttel, 14 m-es épületmélységgel épültek, a tömbbels ben összefügg zöldterülettel. Az egyes épületek tervez i (Forrás: Ferkai András: Buda építészete a két világháború között, Bp old.) : Márvány u. 1/b. Platschek Imre, Kosciuszkó Tádé u. 14. Preisich Gábor és Gerle György, 1941 Kosciuszkó Tádé u. 16. Hajós Alfréd, 1941 Kosciuszkó Tádé u. 18. Hámor (Hamburger) István, 1941 Kosciuszkó Tádé u. 20. Falus Lajos, 1941 A Kosciuszkó Tádé utca 18. sz. alatti lakóépület építészeti értékei, igényes bels építészeti kialakítása miatt helyi védelemre érdemes. 10. Lovas út 16. LOVAS ÚT 16. hrsz. 6741/1 tömb 69 tervez építész, építtet, kivitelez építész: Ligeti Béla okl. építészmérnök, épít mester építtet : Ligeti Béla és neje, Zelinka Ilona 19

20 a ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség szaki állapot 1930, háborús sérülések helyreállítása 1946, felújítás és tet tér beépítése historizáló, reneszánsz motívumokkal alagsor, földszint 1930: alagsorban iroda és házmesterlakás, földszinten egy lakás 1946: 3 lakás, 2001: 1 lakás téglafalazat, szilárd födémek, vakolt homlokzat k lábazattal, nyíláskeretekkel, manzárdtet, fémlemez fedés magántulajdon világörökségi terület, MJT igényesen felújított építészeti, városépítészeti értékelés Historizáló földszintes, manzárdtet s villa. Kétoldalt az oldalkertekbe vezet kovácsolt kapuzat, a keleti oldalon a homlokzathoz igazodó kerítésfallal. Rovátkolt mészk lábazat, az utcai homlokzat alagsori sávján rusztikus kváderezés, m osztópárkány, a földszinti ablakokon m keretelés, bábos mellvéddel, lábazattal, fejezettel és geometrikus motívumokkal díszített oszlopokkal, akrotérionokkal díszített íves áthidalóval. Az alagsori nyílásokon egyszer bb, a földszinti nyílásokon golyvázott kovácsoltvas rácsok. A bejárat felett és a K-i sarkon szoborfülke, m puttószobrokkal. Az utcára néz homlokzaton kisméret tet téri ablakok. Az eredeti bels kialakításból csak a bejárathoz csatlakozó márványlépcs maradt meg. Az épület kert fel li helyiségei háborús sérüléseket szenvedtek. Az1946. évi ideiglenes helyreállításkor a kert fel li oldalon a homlokzati fal egy részét áthelyezték, és az elpusztult épületrészek helyén teraszt alakítottak ki. A Tóth Árpád sétányról jól látható épület meghatározó eleme a városképnek. A gerinc magassága nem takarja a kilátást. A legutóbbi felújítás az eredeti kialakítással azonos min ségben készült, a homlokzatokat az eredeti építészeti kialakítás alapján állították helyre, a látható tet felületeket és gépészeti felépítményeket homlokzatként kezelve. Az épület városképi szerepe, építészeti értékei miatt kerületi helyi védelemre érdemes. 20

21 11. Mészáros u. 22. MÉSZÁROS UTCA 22. hrsz. 7517/9 tömb 119 tervez építész, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség ---- szaki állapot a legkorábbi épületrész építési adatai nem ismertek építtet 1896-ban: Málisch Lajosné, 1908-ban Inrák Mihály úr és neje épült 1875 el tt, a melléképület átalakítása lakás céljára1896- ban, pince b vítése 1908-ban, 1973-ban az udvari szárnyban kis lakás kialakítása, ben az udvari szárny végén lév lakás korszer sítése, ben az utcai homlokzat felújítása, új kapu. eklektikus földszintes, az utcai szárny részben alápincézve, az udvari szárnyak egy részén tet térbeépítés lakóépület, 7 lakás építészeti, városépítészeti értékelés a pince és felette lév a legkorábbi épületrész k -tégla vegyes falazattal épült, a pince téglaboltozatos. A kés bbi épületrészek téglafallal, részben vályogfallal, fafödémmel épültek, fa fedélszékkel, hornyolt cserép fedéssel. Az utcai homlokzat vakolt, húzott nyíláskeretekkel, m lábazattal, k kerékvet kkel. magántulajdon (osztatlan közös tulajdon) karbantartott, a beépítetlen tet szakaszok felújításra szorulnak. Az épület eredeti építési dokumentumait nem sikerült fellelni, így nem igazolható a tulajdonosok által homlokzatra helyezett táblán jelölt 1836-os építési év. Az viszont biztos, hogy a zártsorúan beépített utcai szárny és a csatlakozó udvari szárnyak az 1870-es években már álltak, ezt bizonyítja az évi Marek-féle térkép, és a 21

22 homlokzaton elhelyezett 1875-ös évszámmal jelzett - magassági alappont. Ez az épület magában foglalta a korábbi az északi oldalhatáron épült, dongaboltozatos pincéb l és egy földszintes traktusból álló - épület maradványait. Erre utal az 1999-ben készült fényképen látható k -tégla váltósoros falszövet a homlokzat északi oldalán. A tulajdonosok visszaemlékezései szerint a sz skertekben álló épület eredetileg vincellérháznak épült. (Rimner Gábor szíves közlése) Az épület alaprajza, egykori használata jól követhet az évi és évi átalakítási terveken. Az udvari keresztszárny utolsó helyisége a háborús sérülés következtében elpusztult, nem építették újjá. A telek végén az udvari szárnyban lév lakásokat a 70-es évekt l korszer sítették, a tet tereket beépítették, az egységes építészeti megjelenés igénye nélkül. A tulajdonosok ben felújították az utcai homlokzatot. Az eredetileg vakolatlan felületeket vakolattal látták el, a húzott nyíláskeretek tagozataihoz a Budai Vár hasonló korú épületeir l vették a mintát. A kaput az eredeti mintájára új anyagból készítették el, a vasalatok és faragott díszítések megtartásával. (Rimner Gábor szíves közlése) Az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendszere, megmaradt szerkezeti elemei nyílászárók, kerékvet k rzik az 1870-es utcaképet, az egykori sz hegyi gazdálkodás emlékét. A hagyományos utcakép meg rzését a szomszédos Mészáros utca 24. és 26. sz. épületekkel együttesben történ védelem alá helyezés biztosíthatja. Mészáros u. 24. MÉSZÁROS UTCA 24. hrsz. 7515/1 tömb 119 tervez építész, építtet, kivitelez kivitelez (tervez?) Bell Miklós és Rosenthal Gyula építtet : Vargha Albert és neje ép. id, átalakítások , 1948-ban háborús sérülések helyreállítása, ban lakásmegosztás, 1970-körül homlokzatfelújítás, 1994-ben garázsépítés építészeti stílus eklektikus 22

23 szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség --- szaki állapot pince, földszint lakóház, eredetileg a pincében házmesterlakás, a földszinten egy lakás. Ma 4 lakás a földszinten. téglafal, pince felett poroszsüveg fedés, földszint felett csaposgerenda födém, fa fedélszék, hódfarkú cserépfedés. utcai homlokzat: alacsony k lábazat, vakolt homlokzat, húzott tagozatok. magántulajdon karbantartott építészeti, városépítészeti értékelés Földszintes, alápincézett, eklektikus családi ház, Részlegesen zártsorú beépítés, a telek déli oldalán kocsibehajtóval. Az utcai homlokzaton alacsony k lábazat felett vakolt homlokzat, a pince feletti födém magasságában osztópárkány. A földszinti falfelületet lizénák tagolják, melyek két-két ablakot fognak közre. a homlokzatot egyszer vakolt párkány zárja le. A földszinti ablakokat könyökl párkány, vakolt keret és timpanonos szemöldökpárkány díszíti. A homlokzat tagozatai sematikusak, leegyszer sítettek, a 70-es évekbeli felújításkor készültek. Az utcai homlokzaton a lábazat és a pinceablak rácsa maradt meg az eredeti kialakításból. Az udvari homlokzatokon az eredeti korlátrácsok, ablakrácsok sok helyen megmaradtak. A déli homlokzaton vakolt keretben kerámia tondó, reneszánsz Madonna másolata található, amely a tulajdonos közlése szerint már a háború el tt is a homlokzatot díszítette. Az udvarban támfalban 3 gépkocsi részére garázsokat alakítottak ki, felettük terasszal. Gondozott kert, gyümölcsfákkal és dísznövényekkel. A telek egykor a Tigris utcáig ért, ezt a két világháború között megosztották. A mai kert a szomszédos keretes beépítés ingatlanok kertjeivel együtt összefügg zöldfelületet alkot, így a városias környezetben jelent s természeti értéket képvisel. Bár az udvari homlokzatokon sok részlet megmaradt az épület eredeti kialakításából, ezek a kor átlagos színvonalán valósultak meg, ezért az ingatlan egyedi helyi védelem alá helyezése nem javasolható. Az épület tömege és utcai homlokzata a szomszédos Mészáros utca 22. és 26. sz. épületekkel együtt rzi az 1900-as évek utcaképét, így az együttes látvány védelemre érdemes. 23

24 Mészáros u. 26. MÉSZÁROS UTCA 26. hrsz. 7514/1 tömb 119 tervez építész, építtet, kivitelez ép. id, átalakítások építészeti stílus szintszám épülethasználat szerkezet, anyaghasználat, tet tulajdonos egyéb védettség --- szaki állapot tervez, kivitelez : Schumy István épít mester építtet : Preisinger György 1886, istálló átalakítás 1887, borpince 1888, lakásmegosztás 1961, bels átalakítás, tet tér beépítése 2000 körül eklektikus pince, földszint lakóépület (két lakás) sütt i mészk lábazat, téglaburkolat, vakolt nyíláskeretekkel, deszkázott ereszaljjal, pala héjalással. magántulajdon igényesen felújított építészeti, városépítészeti értékelés Zártsorúan beépített földszintes eklektikus családi ház. Déli oldalán kapuáthajtó. Utcai homlokzata sütt i mészk lábazat felett téglaburkolatos, a lábazatban pinceablakokkal a földszinti nyílásokon egyszer vakolt keretekkel. A homlokzat tagozat nélkül csatlakozik a deszkázott ereszaljhoz. Az eredeti, 19. sz. végi kialakításból csak a téglaburkolat és a lábazat maradt meg, a két kerékvet vel. Nincs adat arról, hogy a homlokzat a terv szerint (íves áthidalókkal, szemöldökpárkányokkal) megépült volna, a téglaburkolat min sége arra utal, hogy a homlokzat a tervt l eltér en, egyszer sített tagozatokkal valósult meg. Az új nyílászárók osztása igazodik az eredeti kialakításhoz. A tet síkban elhelyezett ablakok a sz k utcáról alig láthatók. Bels ben az épületet teljesen átépítették, az udvari oldalon az eredeti kialakításból semmi sem maradt meg. 24

Helyi egyedi védett építmények

Helyi egyedi védett építmények Helyi egyedi védett építmények - értékvédelmi lapok - 2016. Utcanév, házszám: Albert utca 7. Városrész: Külső-Erzsébetfalva Hrsz: 173037 1. Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős Építészeti

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Evetke út 2. (hrsz. 9230) Társasház, volt Lomnic társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Pipiske út 4. = Svájci út 11. (hrsz. 9269/18) Társasház, volt társas szálló Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MJT 16055 (térkép és határleírás szerint, ld. 19/2001 (XI.14.) NKÖM rendelet). Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa) Adonis u. 4. hrsz: 9644/1; 9644/2

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz

Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 4/a (hrsz. 9227/1) Társasház, volt Svábhegyi Társas Szálló, majd Majestic öröklakásos társasház Budapest,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés

A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés A 2092 Budakeszi, Fő utca 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ épületére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.) Az épület tartószerkezetére vonatkozó műszaki állapot értékelés 2.1.

Részletesebben

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet

Balatonfüred helyi egyedi védelem alatt álló elemeinek katasztere 5. számú melléklet Balatonfüred helyi egyedi védele alatt álló eleeinek katasztere 5. ú elléklet Sor Cí Hrsz. Helyszínrajz, fotó Megállapítások, ajánlások 1. Ady Endre utca 12/a. 2756 Eklektikus holokzatú villa. Az épület

Részletesebben

BUDAPEST VI., NAGYMEZŐ UTCA 3.

BUDAPEST VI., NAGYMEZŐ UTCA 3. BUDAPEST VI., NAGYMEZŐ UTCA 3. HOMLOKZATFELÚJÍTÁSI JAVASLAT Bor Ferenc 2012. Homlokzatfelújítási javaslat Az épület Az épületet Vajda Andor és Gyenes Lajos építészek tervezték és építették 1913- ban a

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András)

Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) Buda első zsinagógája és korai zsidónegyedének régészeti emlékei (Végh András) A Budavári Palota előterében fekvő Szt. György tér és környezete már egy évtizede a középkori városi régészeti kutatások figyelmének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Prizma - Alsóhegy - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém

Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése Veszprém Tervpályázati műleírás Adottságok A tornaterem tervezett helye (a gimnázium meglévő alsó sportpályája) a történeti városszövet és a 70-es évekre

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Tetőfedés kerámia cseréppel

Tetőfedés kerámia cseréppel Tetőfedés kerámia cseréppel szakszerű kivitelezés követelményei ( jegyzet) Összeállította: Nemes András okl. építőmérnök TONDACH alkalmazástechnikai szaktanácsadó Készült a Műszaki Ellenőri Tanfolyam résztvevő

Részletesebben

Szeged, Deák Ferenc utca 22.

Szeged, Deák Ferenc utca 22. Szeged, Deák Ferenc utca 22. lakóépület homlokzat felújítás kiviteli terve TELAMON PRO Tervez Szolgáltató Kft. Szeged, Kölcsey u. 10. SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 22. LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI

Részletesebben

A rendelet célja 1. 2

A rendelet célja 1. 2 Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 55 / 2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet Baja Város Képviselő-testülete az

Részletesebben

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár

Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Debreceni Egyetem Élettudományi Központ és Könyvtár Dolgozat a Középületek kritikai elemzése c. tárgyhoz A5Z94T 2010. 06. 05. Történeti elızmények Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az épület beépítését és

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

Hajdúböszörményi Tájházak

Hajdúböszörményi Tájházak Hajdúböszörményi Tájházak A népi építészet emlékeit őrzi a Polgári utca egyik zugának öt paraszti porta alkotta épületegyüttese, mely egyszerű, alföldi típusú lakóházakból és gazdasági épületekből áll.

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/526-2/2013

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/526-2/2013 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (. ) önkormányzati rendelete helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról A Budapest XII. kerület

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

1. Településképi véleményezési eljárás

1. Településképi véleményezési eljárás Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 21/2015.(IV.30.) Ör-rel módosított 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Részletesebben

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT

BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT Szerzõ: Domiporta Építész Stúdió Kft. Farkas Mária okl. építészmérnök, mûemlékvédelmi szakmérnök Józsa Ágota okl. építészmérnök Józsa Dávid okl. építészmérnök BAKONYOSZLOP TERVPÁLYÁZAT MÛLEÍRÁS Az elbûvölõ

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához

faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához 1 1085 BUDAPEST, RÖKK SZILÁRD U. 11. (Hrsz.:36677) LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA faldiagnosztikai szakvélemény az utcai homlokzat felújításához Készítette:...Simonffyné Asztalos Éva okl. építészmérnök

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA

LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA 1085 BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 7. (Hrsz.:36618) LAKÓHÁZ UTCAI HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette:... Jónás Péter okl. építészmérnök É/2 09-0639 telefon: 06 30

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

'L?j. számú előterjesztés

'L?j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés 'L?j. számú előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Balassa János 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Balassa János E-mail cím: balassa.janos1@gmail.com

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.

SZOMBATHELY MJV Önkormányzata. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2. SZOMBATHELY MJV Önkormányzata Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhíváshoz (TOP-6.2.1-15) 2014-2020 Koncepcionális javaslat Készítette: 2016. április

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről- A Szigligeti Alkotóház kastély épületeinek felújítási munkái

Tájékoztató az eljárás eredményéről- A Szigligeti Alkotóház kastély épületeinek felújítási munkái Tájékoztató az eljárás eredményéről- A Szigligeti Alkotóház kastély épületeinek felújítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Eredmény - Kivitelezési szerződés keretében Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében Fúvógépház épület

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-4/2012. MELLÉKLETEK:- TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

Értékbecslés adatlap

Értékbecslés adatlap -4 lakásos házban lévı lakás (nem panel) Értékbecslés adatlap Ingatlan címe: Ir. szám Pest utca Megye Pest Hrsz: 8/A/ hsz. 8. Város/Falu/Község em. ajtó Alapterületek Ingatlan jellemzıi Település jellemzıi

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre

Sok kicsi sokra megy. A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Sok kicsi sokra megy A Mátraalmásért Egyesület településfejlesztési programja a 2012-2013. évekre Kedves Érdeklődő! Összesen három évnyi előkészítési tevékenységet, illetve magát a kivitelezést követően

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 307/2003. (06.12.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 307/2003. (06.12.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 307/2003. (06.12.) sz. határozata az önkormányzati tulajdonú épületek 2003.évi fejújítási címjegyzékéről A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú épületek

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok

Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Előtörténet A terület a városszerkezetben, jelenlegi állapot A koncepció Funkcionális leírás Az épület külső-belső megjelenése Felhasznált anyagok 1. Előtörténet Szombathely városát cca.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben