Használati útmutató. Tartalom FTCD 87 KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató. Tartalom FTCD 87 KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP"

Átírás

1 Használati útmutató Tartalom Magyar Beszerelés, 2 A készülék elhelyezése Szellőzés Vízelvezetés Elektromos csatlakoztatás Teendők a készülék első használata előtt Figyelmeztetések, 3 Általános biztonság A tűz kockázatának csökkentése FTCD 87 Az elso alkalommal amikor bekapcsolja a készüléket, állítsa be a kívánt nyelvet, ld. 8. old. KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP! Tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, hogy meg tudja nézni, ha szükséges. Vigye magával, ha elköltözik, és ha a készüléket eladja vagy odaadja valakinek, feltétlenül adja oda vele együtt ezt az útmutatót is, hogy az új tulajdonos is elolvashassa a gép működésével kapcsolatos biztonsági figyelmeztetéseket és a működésével kapcsolatos tudnivalókat.! Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat - a következő oldalakon fontos információkat talál a készülék beszerelésére és működésére vonatkozóan. Ez a jelkép figyelmezteti Önt, hogy olvassa el ezt az útmutatót Karbantartás és tisztítás, 6 Tápfeszültség lekapcsolása Szűrőtisztítás minden ciklus után A víztartály kiürítése minden ciklus után A dob ellenőrzése minden ciklus után A kondenzátor egység tisztítása A készülék tisztítása A készülék leírása, 8 A készülék jellemzői Kapcsolótábla A kijelző, 9 Indítás és programok, 12 Programválasztás Programtáblázat Kezelőgombok Ruhák, 15 A ruhák szétválogatása Kezelési címke mosáshoz Szárítási idők Hibaelhárítás, 16 Szerviz, 17 Pótalkatrészek Újrafelhasználás és lerakás Termékadatok,

2 Beszerelés A készülék elhelyezése A készüléket gáz készülékektől, tűzhelyektől, fűtő készülékektől és főzőlapoktól távol helyezze el, mert a láng károsíthatja a készüléket. A szárítógép számára 20 és 23 C közötti hőmérsékletű helyiség az optimális, de 14 és 30 C között is működik. minimum távolság 10 mm minimum távolság 15 mm Ha a készüléket egy munkalap alá szeretné beszerelni, hagyjon legalább 10 mm távolságot a készülék felső része felett és 15 mm távolságot a készülék oldalsó fala és a környező bútorok vagy falak között. Ezzel biztosíthatja a megfelelő szellőzést. A készüléket úgy kell beszerelni, hogy a hátsó felülete a falra feküdjön. Szellőzés Amikor a készülék üzemel, a megfelelő szellőzést biztosítani kell. A készüléket olyan helyiségben állítsa fel, amely nem nedves, és a megfelelő szellőzés biztosítva van. A készülék körüli levegőmozgás nagyon fontos, mert kondenzálja a mosás közben keletkezett vizet, ezért a készülék nem működik megfelelően zárt térben, vagy szekrényben.! Ha a készüléket kicsi vagy hideg helyiségben üzemelteti, kis mértékű vízlecsapódás előfordulhat.! Nem ajánlatos a készüléket szekrénybe szerelni és nem szabad zárható ajtó, csúsztatható ajtó, vagy olyan ajtó mögé beszerelni, amelynek zsanérja a készülék ajtajának zsanérjával ellentétes oldalon van. Vízelvezetés Ha a készüléket lefolyó mellé szereli be, a víz elvezethető ebbe a lefolyóba. Ebben az esetben nincs szükség a víztartály kiürítésére. Ha a készüléket mosógép tetejére, vagy mellé szereli be, használhatja a mosógép lefolyóját. A lefolyócsőnek, a készülék aljától mérve, 1 m-nél alacsonyabban kell lennie. Távolítsa el a meglévő tömlőt az A ábrán látható helyről. B ábra Ezt követően illesszen egy megfelelő hosszúságú tömlőt a B ábrán jelzett helyre. B ábra! Amikor a készülék a végleges helyén van, ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e valahol behorpadva vagy megtörve. Elektromos csatlakoztatás Mielőtt a dugót bedugja az elektromos aljzatba, ellenőrizze az alábbiakat: Ügyeljen arra, hogy a kezei szárazak legyenek. Az aljzatnak földeltnek kell lennie. Az aljzatnak meg kell felelnie a készülék maximális teljesítményének, ami az adattáblán látható (ld. A készülék leírása). A feszültségnek az adattáblán megadott értékek között kell lennie (ld. A készülék leírása). Az aljzatnak kompatibilisnek kell lennie a csatlakozó dugóval. Ha nem ez a helyzet, cserélje ki a dugót vagy az aljzatot.! A készüléket nem szabad a szabad ég alá telepíteni, még akkor sem, ha fedett helyről van szó. Eső vagy vihar esetén ez az elhelyezés veszélyeket rejthet magában.! Beszerelés után a készülék elektromos kábelének és csatlakozó dugójának könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.! Ne használjon hosszabbítót.! A tápvezetéket nem szabad megtörni vagy nyomásnak kitenni.! Az elektromos vezetéket rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval, a szervizzel vagy egy szakemberrel cseréltesse ki. Új vagy hosszabb tápkábelt külön díj ellenében az Ügyfélszolgálatnál vásárolhat.! A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha a fenti szabályok közül bármelyiket is megszegi.! Ha a fentiek közül bármivel kapcsolatban kétségei vannak, forduljon elektromos szakemberhez. Vízszintezés Állítsa vízszintbe a szárítógépet A megfelelő működés érdekében a szárítógépet teljesen vízszintben kell felállítani. Miután a szárítógépet a végleges helyén felállította, először a két oldal között, majd a készülék eleje és hátulja között ellenőrizze, hogy a szárítógép vízszintesen áll-e. Ha a szárítógép nem áll vízszintben, állítsa felfelé vagy lefelé s két lábát, amíg a készülék teljesen vízszintbe nem kerül. Figyelem! Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép a használat megkezdése előtt legalább 6 órán át függőleges helyzetben legyen. Teendők a készülék első használata előtt Miután beszerelte a készüléket, de még használatba vétel előtt, tisztítsa ki a dob belsejét, hogy eltávolítsa belőle a szállítás során esetleg összegyűlt port. Maximálisan betölthető ruhamennyiség Természetes szálak: 8 kg 2

3 Figyelmeztetések! A készülék tervezésében és felépítésében megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak. Feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat. Általános biztonság Ezt a szárítógépet működtetésre alkalmatlan személyek (a gyerekeket is beleértve) nem használhatják, kivéve, amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli, illetve a készülék használatát nekik elmagyarázza. Ez a készülék háztartási, és nem ipari felhasználásra készült. Ne érintse meg a készüléket, ha mezítláb van, vagy nedves a keze vagy a lába. Amikor a csatlakozó dugót kihúzza az aljzatból, a dugót fogja meg, ne a kábelnél fogva húzza. Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugót. Az ajtaját tartsa csukva, hogy a gyerekek ne játsszanak vele. Figyeljen arra, hogy a készüléket a gyerekek ne tekintsék játékszernek. A tisztítási és karbantartási munkálatokat felügyelet nélkül hagyott gyerekek nem végezhetik. A 3 éves kor alatti gyermekeket tartsa távol a szárítógéptől, ha nincsenek folyamatosan felügyelet alatt. A készülék megfelelő beszereléséről és szellőzéséről gondoskodni kell. Nem szabad meggátolni, hogy a levegő be tudjon áramolni a készülék elején (ld. Beszerelés). Ne használja a készüléket szőnyegpadlón, mert a szőnyeg megakadályozza, hogy a levegő beáramoljon alulról a készülékbe. Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék üres-e. A készülék hátoldala nagyon forró lehet. Soha ne érintse meg üzemelés közben. Ha a szűrő, a víztartály vagy a kondenzátor nincs biztosan a helyén, ne használja a készüléket (ld. Karbantartás). A javasoltnál ne tegyen több ruhát a készülékbe (ld. Ruhák). Csöpögő-nedves ruhát ne tegyen be. Gondosan olvassa el a ruha kezelési címkén lévő utasításokat (ld. Ruhák). Ne szárítson benne nagy méretű, nagyon terjedelmes darabokat. Minden programot a hozzá tartozó Hideg szárítás fázisával fejezzen be. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg meleg ruhák vannak benne. A szűrőt minden használat után tisztítsa ki (ld. Karbantartás). A víztartályt minden használat után ürítse ki (ld. Karbantartás). Rendszeresen tisztítsa meg a kondenzátor egységet (ld. Karbantartás). Ne hagyja, hogy a textilfoszlányok összegyűljenek a készülék körül. Soha ne másszon fel a készülék tetejére. Ilyenkor a készülék megsérülhet. Mindig tartsa be az elektromos szabványokat és követelményeket (ld. Beszerelés). Mindig eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon (ld. Szerviz). 3

4 Figyelmeztetések Tartsa be az alábbiakat, hogy minimálisra csökkentse a szárítógépben a tűz keletkezésének veszélyét: TA készülékben csak mosószerrel és vízzel kimosott, kiöblített, kicentrifugázott ruhákat szárítson. Azoknál a ruháknál, amelyeket vízzel NEM MOSTAK KI, szárításkor fennáll a tűz keletkezésének veszélye. Ne szárítson vegyi úton tisztított ruhákat. Ne szárítson növényolajjal vagy étolajjal befröcskölt vagy átitatott anyagokat, mert ezeknél fennáll a tűz keletkezésének veszélye. Az olajjal szennyezett anyagok spontán módon begyulladhatnak és ezt a veszélyt fokozza a készülék hőhatása. A z anyagok felmelegszenek, az olaj oxidációs reakcióba léphet, ami viszont hőt termel. Ha a hő nem tud eltávozni, az anyagok eléggé felmelegedhetnek ahhoz, hogy meggyulladjanak. Az olajjal szennyezett, felhalmozva tárolt anyagokból a hő nem tud távozni, emiatt tűzveszély áll fenn. Ha elkerülhetetlen, hogy növényi vagy étolajat tartalmazó, vagy hajápolási termékekkel szennyezett tételeket szárítson, előzetesen mossa ki őket speciális mosószerrel - ez csökkenti, de nem szünteti meg a tűzveszélyt. A ruhákat ne vegye ki és ne rakja egybe, amíg melegek. Ne szárítson olyan anyagokat, amelyeket előzetesen benzinben, száraz tisztításhoz használt oldószerben vagy más, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagban tisztítottak, mostak, áztattak, vagy amelyek ilyen anyagokkal szennyeződtek. A háztartásokban általánosan használt nagyon gyúlékony anyagok: étolaj, aceton, denaturált szesz, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viasz lemosók. Az ilyen anyagokat tartalmazó ruhákat forró vízben, extra mennyiségű mosószer használatával mossa ki, mielőtt a szárítógépbe teszi. Ne tegyen a szárítógépbe latex habot tartalmazó, vagy hasonló textúrájú gumiszerű anyagokat. A latexhab-szerű anyagok hő hatására spontán meggyulladhatnak. Textilöblítők vagy hasonló termékek nem használhatók a szárítógépben a sztatikus elektromosság hatásainak csökkentésére, hacsak ezt a textilöblítő gyártója kifejezetten nem ajánlja. Ne tegyen a szárítógépbe olyan alsóruházatot, mely fém erősítéseket tartalmaz, például fémhuzallal megerősített melltartót. A készülék megsérülhet, ha a szárítás közben a fémhuzal kiszabadul. Ne szárítson a szárítógépben gumiból, műanyagból készült tárgyakat, például fürdősapkát, vízhatlan pelenka külsőt, polietilént vagy papírt. Ne szárítson gumi alapra felvitt anyagokat, habgumi betétekkel ellátott ruhákat, párnákat, sárcipőket, vagy gumibevonatos teniszcipőket. Távolítson el a zsebekből minden tárgyat, például öngyújtót és gyufát.! FIGYELMEZTETÉS: soha ne állítsa le a készüléket a szárítási ciklus befejeződése előtt, ha mégis ezt teszi, utána gyorsan vegye ki és terítse szét a ruhákat, hogy kihűljenek. 4

5 Karbantartás és tisztítás Tápfeszültség lekapcsolása! Amikor nem használja, amikor tisztítja, illetve a karbantartási munkák idejére húzza ki a készülék csatlakozó dugóját az aljzatból. Minden ciklus után tisztítsa ki a szűrőt A szűrő a készülék fontos része: összegyűjti a szárítás során keletkező foszlányokat, bolyhokat. A szárítás befejezése után tisztítsa ki a szűrőt, folyó vízben történő leöblítéssel, vagy porszívózással. Ha a szűrő esetleg eltömődik, a levegő áramlása a készülék belsejében nem lesz megfelelő, emiatt a szárítási idő és az energiafogyasztás megnő. Maga a készülék is károsodhat. A szűrő a készülék-burkolat elején található (ld. az ábrát). A szűrő eltávolítása: 1. Húzza felfelé a szűrő műanyag fogantyúját (ld. a rajzot). 2. Nyissa ki a szűrőt és tisztítsa ki belsejét az anyagfoszlányoktól. 3. Pontosan tegye vissza a helyére. Ellenőrizze, hogy a szűrő pontosan beilleszkedik a készülék burkolatába. 4. Eltávolítja az ajtóra és az ajtó szigetelésére rárakódott bojhokat.! Szűrő nélkül ne használja a szárítógépet. Ürítse ki a víztartályt minden ciklus után Húzza ki a készülékből a víztartályt és távolítsa el a kis, vagy a nagy fedősapkát, majd ürítse ki a tartályt a mosogatóba vagy más alkalmas lefolyóba. Tegye vissza a fedelet, majd helyezze vissza a víztartályt pontosan a helyére! Minden új szárítási ciklus megkezdése előtt ellenőrizze és ürítse ki a víztartályt.! Amennyiben a vízgyűjtő edényt nem üríti ki, a következő történhet: - A készülék melegítésének gátlása (azaz a töltet a szárítási ciklus végén is még mindig vizes lehet) (ld. Kezelőgombok). A vízgyűjtő rendszer beindulása Amikor a készülék új, a víztartály egy ideig nem gyűjt vizet, ez a szakasz 1 vagy 2 szárítási ciklusig tart. Ezt követően már minden szárítási ciklusban gyűjti a vizet. A kondenzátor egység tisztítása Rendszeresen (minden 5. szárítást követően) vegye ki a kondenzátor egységet és a csap alá tartva, hideg vízzel tisztítsa meg a lemezek közötti lerakódásoktól, bolyhtól. Ajánlott minden szárítás után a kondenzátort kitisztítani a szárítási eredmény optimalizálása érdekében. A kondenzátor eltávolítása: 1. Húzza ki a készülék csatlakozó dugóját az aljzatból és nyissa ki az ajtót. 2. Távolítsa el a kondenzátort a 4 kapocs elforgatásával, majd húzza a kondenzátort maga felé! 3. Válassza szét a szűrőegység két részét, és tisztítsa meg a szűrő felületét.! Figyelem: A kondenzátor elülső része vékony fémlemezekből készül. Ügyeljen rá, hogy a kondenzátor tisztításakor, kivételekor vagy cseréjekor ne rongálja meg ezeket, és ne vágja meg magát! 4. Ha a lemezeken bármilyen lerakódás vagy szösz található, nedves ruhával, szivaccsal vagy porszívóval óvatosan tisztítsa le. Soha ne használja az ujjait. 5. Szerelje össze a szűrő két részét, tisztítsa le a tömítések felületét, és a 4 kapoccsal rögzítse vissza a helyére vízszintes helyzetben, ügyelve arra, hogy a reteszek rögzítve legyenek. 5

6 Karbantartás és gondozás Víztartály Szűrő Kondenzációs egység Fogantyúk Kondenzátor fedél Ellenőrizze a dobot minden ciklus után Kézzel forgassa meg a dobot, és távolítsa el az esetleg benne maradt kisebb dolgokat pl. zsebkendőket. A dob tisztítása! A dob tisztításához ne használjon koptató hatású anyagokat, acélgyapot súroló vagy saválló acél tisztításához használt szereket. Gyors tanácsok Ne felejtse el megtisztítani az ajtószűrőt és a kondenzátorszűrőt valamennyi szárítás után. Ne felejtse el kiüríteni a vízgyűjtő edényt valamennyi töltés után.! A fenti KÉT lépés elvégzésével biztosítani tudja a készülék MAXIMÁLIS teljesítményét! A saválló acélból készült dobon megjelenhet egy színes filmréteg, a víz és/vagy a tisztítószerek, például a mosásból származó textilöblítők hatására. Ez a színes film nem befolyásolja a készülék teljesítményét. A készülék tisztítása A külső fém- vagy műanyag részeket és a gumi részeket egy nedves ruhával meg lehet tisztítani. Időnként (félévente) porszívózza ki az elől lévő levegő bevezető rácsot, hogy megtisztítsa a bolyhoktól, anyagfoszlányoktól és a portól. Időnként a kondenzátor elejénél, illetve a szűrőnél összegyűlt bolyhokat is távolítsa el porszívózással.! Ne használjon oldószereket vagy súrolószereket.! Az elektromos és a mechanikai biztonság érdekében rendszeresen ellenőriztesse készülékét arra jogosult szakemberrel. (ld. Szerviz). 6

7 A készülék leírása A készülék jellemzői Adattábla Víztartály Típus- és sorozatszám Szűrő Kapcsolótábla Kondenzátor fedél PROGRAM választó gombok Levegő bevezető rács Kijelző egység Kondenzátor fedél fogantyú (nyitáskor húzza meg) BE/KI kapcsoló gomb GYEREKZÁR ÉS FUNKCIÓ Gombok és jelzőfények START/SZÜNET gomb és jelzőlámpa Az BE/KI gomb : ha a szárítógép működése közben nyomja meg: Ha a kijelzőn a LEÁLLÁS felirat látható, akkor a szárítógép lekapcsol. Ha a kijelzőn a TARTSA LENYOMVA felirat látható, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, ekkor a kijelzőn a 3, 2, 1 visszaszámlálás jelenik meg, majd a szárítógép lekapcsol. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig, ekkor rövid időre a PROGR. FOLYAMATBAN felirat jelenik meg a kijelzőn. A PROGRAM választó gombokkal állíthatja be a kívánt programot: nyomja meg a kiválasztandó program gombját (ld. Indítás és programok). A FUNKCIÓ gombok/jelzőlámpák megmutatják a kiválasztott program esetében rendelkezésre álló választható funkciókat (ld. Funkció gombok). Ha a kijelző egységen az alsó gombok melletti jelzőlámpa ég, akkor kiválasztotta az adott funkciót. A START/SZÜNET gomb/jelzőlámpa beindítja a kiválasztott programot. Ha program futtatása közben megnyomja ezt a gombot, félbeszakad program, és egy hangjelzés kíséretében a kijelzőn megjelenik a SZÜNET felirat. A program futása idején a jelzőlámpa zöld, sárgán villog, ha a programot félbeszakították és zöld fénnyel villog a program beindítása előtt, készenléti állapotban (ld. Indítás és programok). Megjegyzés: A jelzőlámpa a program utókezelés fázisában is borostyán színnel villog. A Kijelző egység a kiválasztott programmal és annak előrehaladásával kapcsolatos figyelmeztetéseket és információkat ad (ld. a következő oldalt) A GYEREKZÁR gomb/ikon : ha a program és a kívánt funkciók kiválasztása után megnyomja ezt a gombot, a program beállításait nem lehet megváltoztatni, a kijelzőn pedig rövid ideig megjelenik a AJTÓZÁR BE üzenet. Amíg ez a szimbólum világít, a többi gombot nem lehet működtetni. A gyerekzár funkció kikapcsolásához nyomja le a gombot, amíg a szimbólum ki nem alszik, ekkor a kijelzőn rövid ideig megjelenik a AJTÓZÁR KI üzenet. Megjegyzés: ez a készülék, összhangban az új energiatakarékossági rendelkezésekkel, automatikusan készenléti helyzetbe áll, ha 30 percig semmilyen kezelői tevékenységet nem észlel. Nyomja meg és tartsa lenyomva az BE/KI gombot, míg a kijelzőn rövid időre megjelenik a PROGR. FOLYAMATBAN felirat, a szárítógép ekkor visszakapcsol. A gyapjú mosási programot a The Woolmark cég tesztelte és megerősítette, hogy a program alkalmas olyan gyapjú anyagok mosásra, amelyeknek a címkéjén a csak kézzel mosható szimbólum látható, feltéve, hogy az anyagokat az utasítások szerint és a szárítógép gyártó utasításai szerint szárítja. 7

8 A kijelző A kívánt nyelv kiválasztása Az első alkalommal amikor bekapcsolja a készüléket, válassza ki a kívánt nyelvet a rendelkezésre álló listából. Új nyelv beállítása: a kijelző első sorában a jelenleg kiválasztott nyelv villog. - A kijelző kikapcsolásához nyomja meg az BE/KI gombot, majd nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva mindhárom gombot: Hőmérséklet-szint, Időzített szárítás és Száradtsági szint. - A listában történő felfelé és lefelé történő görgetéshez használja a Hőmérséklet-szint vagy az Időzített szárítás gombot. - Amikor a kívánt nyelv villog a kijelző felső sorában, nyomja meg a Szárítási szint gombot, ezzel kiválasztja ezt a nyelvet. A kijelzőn megjelenő jelzések Programválasztás és kijelző A kiválasztott program a kijelző első sorában jelenik meg, és ez az üzenet látható a program futtatása közben. Nyolc gomb kétféle funkcióval rendelkezik. Az első funkció kiválasztásához nyomja meg egyszer, míg a második funkció kiválasztásához nyomja meg kétszer az adott gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a kiválasztott program. Az utolsó gombbal a My Cycle (Saját ciklus) válaszható ki. Első gombnyomás Második gombnyomás NORMÁL PAMUT ÁGYNEMŰ MŰSZÁLAS FARMER GYAPJÚ KÉNYES PLÜSSJÁTÉK VASALÁSKÖNNYÍTÉS PAMUT ING ANTIALLERGÉN MŰSZÁLAS ING PAPLAN SELYEM BABA MELEG ÖLELÉS FRISSÍTŐ 9 My Cycle (Saját ciklus) (lásd lentebb) Saját ciklus Ha a Saját ciklus gombot megnyomja, a kijelzőn megjelenik az Ön által kiválasztott program, a program neve előtt egy M betűvel, pl. M NORMÁL PAMUT (ld. Indítás és programok). Szárítási szintek Olyan automatikus program választásakor használható, amelynél különböző szárítási szintek állnak rendelkezésre (ld. Programtáblázat). A Szárítási szint gomb minden egyes megnyomásával a kijelző második sorában egymás után megjelenítheti a választható szárítási szinteket, az alábbi listának megfelelően. A kiválasztásnak megfelelően a kijelzőn 1-7 oszlop is megjelenik, melyek a program előrehaladtát jelzik.! Bizonyos automatikus programok nem teszik lehetővé a szárazsági szint módosítását, illetve nem minden szárazsági szint opcióval rendelkeznek. Nedves száraz: Géppel vagy forgó vasalóval történő vasaláshoz megfelelő NEDVES szárazsági szintre szárítja a ruhát. Vasalás-száraz: Kézi vasalóval történő vasaláshoz megfelelő szárazsági szintre VASALÁSI SZ. szárítja a ruhát. Akasztó-száraz Plus: A kényes ruhákat a kiakasztva történő végső szárításhoz VÁLLFA + megfelelő szárazsági szintre szárítja. Akasztó-száraz: A ruhákat a kiakasztva történő végső szárításhoz megfelelő VÁLLFA SZ. szárazsági szintre szárítja. KÍMÉLŐ SZ. Kissé száraz: A kényes ruhákat az elpakoláshoz szükséges szárítási szintre szárítja. HAJTOGATHATÓ EXTRA SZÁRAZ Szekrény-száraz: A ruhákat az elpakoláshoz szükséges szárítási szintre szárítja. Extra száraz: A ruhákat viselési szárazságra szárítja. 8

9 A kijelző A program előrehaladása A kijelző második sora a program előrehaladása során annak aktuális állapotát mutatja: (a hosszú üzenetek átgördülnek a soron). SZÁRÍTÁS HŰTÉS MELEGÍTÉS Meleg Ölelés program VÉGE CIKLUS VÉGE, (amennyiben a Gyűrődésvédelem funkció is ki van választva). CIKLUS VÉGE, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT ÉS ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT Idővezérelt szárítás Amennyiben egy Időzített szárítás opcióval rendelkező programot választ ki, az Időzítés gomb segítségével kiválaszthatja a késleltetési időt (lásd: Indítás és programok). A gomb minden egyes megnyomása a kiválasztott programtól/anyagtól függően csökkenti az időtartamot és az elérhető idő opciók számát. Az Időzített szárítás ikonja megjelenik az idő mellett. A kiválasztott idő a program elindítása után sem tűnik el, de bármikor módosítható Késleltetés és a program végéig hátralévő idő Bizonyos programoknál késleltetett indítást lehet választani (ld. Indítás és programok). Nyomja meg a és a szimbólum villogni kezd. A Késleltetés gomb minden egyes megnyomásával 1 órával növelheti az indítás-késleltetés idejét az alábbi határok között: 1h 24h, majd OFF (KI) ezt követően néhány másodperc múlva a késleltetés törlődik. A késleltetési idő a Késleltetés gomb mellett, a kijelzőn látható. Késleltetés gombot, A Start/Szünet gomb megnyomása után a kijelző elkezdi a beállított időtartam visszaszámlálását percekben. A kijelző második sorában a következő üzenet látható: KÉSŐBB INDUL A késleltetési időt bármikor módosíthatja vagy törölheti. A Start/Szünet gomb megnyomása után a Késleltetés vagy a Hátralévő idő jelenik meg a kijelzőn (órák és percek), mely percenként számol visszafelé. Hátralévő idő A késleltetési letelte után, vagy ha egyik programhoz sincs késleltetés kiválasztva, a kijelző ezen része a következő információkat jeleníti meg: - a program befejezéséig hátralévő, becsült idő automata programok esetén - az időzített programból hátralévő valódi idő Időzített programok kiválasztása esetén a program működése közben megjelenő idő a valódi hátralévő időt jelenti. Automata programok kiválasztása esetén a kijelzőn megjelenő idő a becsült hátralévő időt jelenti. A program kiválasztása esetén a kijelzőn a teljes töltet szárításához szükséges idő látható. A fennmaradó időt a szárítási ciklus alatt folyamatosan ellenőrizni lehet, és az úgy változik, hogy a lehető legjobb becslést adja. Az órák és a percek közti kettőspont folyamatosan villog, mely azt jelzi, hogy a visszaszámlálás működik. 9

10 A kijelző Figyelmeztetések A kijelző második sorában figyelmeztetéseket és emlékeztetőket is olvashat: (az emlékeztető üzenetek a program végén jelennek meg). CIKLUS VÉGE, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT ÉS ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT Emlékeztető, hogy a víztartályt a szárítógép minden használata után ki kell üríteni és szűrőt meg kell tisztítani (ld. Karbantartás). ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT Azt jelzi, hogy a víztartály megtelt. A kijelzés néhány másodperccel az üres tartály behelyezése után tűnik el; a készüléknek ekkor üzemelnie kell (ld. Karbantartás). Megjegyzés: ha a víztartály megtelik és megjelenik a fenti üzenet, a fűtés leáll és a ruhák nem száradnak meg. Indítás és programok Programválasztás 1. Dugja a csatlakozó dugót az elektromos aljzatba. 2. Válogassa szét a ruhákat az anyag fajtája szerint (ld. Ruhák). 3. Nyissa ki az ajtót és győződjön meg arról, hogy, a szűrő tiszta és a helyén van, illetve a víztartály üres és a helyén van (ld. Karbantartás). 4. Pakolja be a ruhákat a készülékbe, és közben ügyeljen arra, hogy a ruhák ne akadályozzák majd az ajtó csukódását. Csukja be az ajtót. 5. Ha a kijelző nem világít: nyomja meg a BE/KI gombot : 6. Nyomja meg azt a programválasztó gombot, amely megfelel a szárítandó anyag fajtájának (ld. Programtáblázat) és a ruhákon lévő utasításoknak (ld. Ruhák). - Az gomb megnyomása esetén a 7. és a 8. lépés nem szükséges (lásd lentebb). 7. Válassza ki az Időzített szárítás vagy a Szárazsági szint opciót: - Időzített szárítás esetén nyomja meg és tartsa lenyomva az Időzített szárítás gombot a kívánt idő eléréséig. vagy - Az alapértelmezett szárazsági szint módosításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Szárazsági szint gombot, míg a kívánt szárazsági szint meg nem jelenik a kijelzőn.! További részletekért tekintse meg a Programtáblázatot: a Szárazsági szintek, Időzített szárítás és az Opciók elérhetősége. 10 TISZTÍTSA KI A KONDENZÁCIÓS SZŰRŐT ÉS A SZŰRŐT, ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT Ez az üzenet azt jelzi, hogy meg kell tisztítania a kondenzátor egységet (ld. Karbantartás); az üzenet bizonyos időszakonként jelenik meg, attól függően, hogy milyen gyakran használja a készüléket. A következő program befejezésekor a üzenet eltűnik. Ezen felül a szűrőt is meg kell tisztítania. AZ ANTIALLERGÉN FUNKCIÓ NEM MŰKÖDIK. TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT. Antiallergén program közben jelenik meg, és azt jelzi, hogy a teljes antiallergén ciklus befejezéséhez a szűrő tisztítására van szükség (lásd: Karbantartás). 8. Ha szükséges, állítson be késleltetési időt és egyéb funkciókat (ld. A kijelző). 9. Nyomja meg a Start/Szünet gombot a program elindításához. A kijelzőn a program végéig hátralévő becsült idő jelenik meg. A szárítási folyamat közben ellenőrizheti a ruhákat, és kiveheti a már száraz ruhadarabokat, míg a többi szárítása folytatódik. Az ajtó ismételt becsukása után nyomja meg a Start/Szünet gombot a szárítási folyamat folytatásához. 10. A szárítási programok utolsó perceiben, a program befejezése előtt, a gép elindítja a Hideg Szárítás funkciót (ez a ruhák lehűtését jelenti). 11. A szárítási ciklus befejezésekor a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn: - Ha az CIKLUS VÉGE, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT ÉS ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT üzenet jelenik meg, a készülék háromszor sípol (Megjegyzés: Amennyiben a HANG opció is ki van választva, a készülék 30 másodpercenként háromszor sípol 5 percig). - Amennyiben az CIKLUS VÉGE, felirat jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a Gyűrődésvédelem opciót is kiválasztotta, és ha nem távolítja el azonnal a ruhákat a szárítógép a következő 10 órában, vagy amíg ki nem nyitja az ajtót bizonyos időközönként bekapcsol és a készülék háromszor sípol, mellyel azt jelzi, hogy a program befejeződött. 12. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhát, tisztítsa meg a szűrőt és cserélje ki azt. Ürítse és cserélje ki a víztartályt (ld. Karbantartás). 13. Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból. Saját ciklus gomb: Amikor első alkalommal megnyomja ezt a gombot, a kijelző második sorában a következő üzenet jelenik meg: MEMOHOZ TARTSA LENYOMVA. A kedvenc program és opciók kiválasztását követően ezeket a beállításokat a Saját ciklus gomb legalább 5 másodpercig tartó lenyomásával mentheti el, ekkor a felső sorban a kiválasztott program előtt található ikon villogni kezd. A készülék ekkor sípol egyet és a második sorban a MEMÓRIA felirat jelenik meg. Amikor a következő alkalommal szeretné használni ezt a programot, nyomja meg a gombot, majd a Start/szünet gombot a program elindításához. Ha kívánja, megváltoztathatja a memóriában elmentett kedvenc programot; ehhez válasszon ki egy új programot és/vagy funkciókat és tartsa lenyomva a gombot (mint fent).

11 Indítás és programok ALAPVETŐ PROGRAMOK (ESSENTIAL) Programtáblázat! Amennyiben a kijelző nem világít; Nyomja meg az BE/KI gombot, majd válassza ki a programot.! Program Normál Pamut Választható funkciók Késleltetés Ing Ágynemű Antiallergén Műszálas Gyors szárítás Előzetes gyűrődésvédelem Hang vagy *Gyűrődésvédelem Kevesebb boholy Hőmérsékletszint - Magas - Közepes - Alacsony - Magas - Magas - Közepes - Magas - Közepes - Közepes - Alacsony Normál Pamut Ez a program pamut ruhákhoz használható. Ezen program időtartamát a töltet mennyisége, a kiválasztott szárítási szint és a mosógépben alkalmazott centrifugálási sebesség határozza meg (lásd: Szennyes). A Normál Pamut program a 392/2012 EU Szabályozásnak megfelelően az 1-es program, melyet Magas hőfok és Szekrényszáraz szárazsági szint jellemez (a szabvány/alapértelmezett konfiguráció). Ez a leghatékonyabb program az energiafogyasztás szempontjából (EU 392/2012). Pamut Ing Magas hőmérséklet opcióval Ez a program pamutból készült ingekhez használható. A maximálisan betölthető ruhamennyiség 3 kg (körülbelül 10 ing). Közepes hőmérséklet opcióval Ez a program műszálas anyagból vagy keverten műszálas anyagból és pamutból készült ingekhez használható. A maximálisan betölthető ruhamennyiség 3 kg (körülbelül 14 ing). Ezen program időtartamát a töltet mennyisége, a kiválasztott szárítási szint és a mosógépben alkalmazott centrifugálási sebesség határozza meg. A Szekrényszáraz szárazsági szint használatával szárított ruhák általában viselésre készek, de a szélek vagy szegélyek kissé nedvesek lehetnek. Ilyen esetben fordítsa ki az inget és indítsa el ismét a programot rövid időre. Időzített szárítás Érzékelős szárítás Elérhető szárazsági szintek (az alapértelmezett érték kijelölve ) Nedves - Közepes - Alacsony Automatikus program *NEM VÁLASZTHATJA KI EGYSZERRE GYŰRŐDÉSVÉDELMI ÉS HANG OPCIÓT Vasalás-száraz Automatikus program Akasztó-száraz Plus Akasztó-száraz Kissé száraz Szekrény-száraz Extra száraz Ágynemü Ez a program pamuttörölközőkhöz és ágyneműkhöz használható. Ezen program időtartamát a töltet mennyisége, a kiválasztott szárítási szint és a mosógépben alkalmazott centrifugálási sebesség határozza meg (lásd: Szennyes). Az Extra száraz beállítás használatával szárított ruhák általában használatra készek, de a szélek vagy szegélyek kissé nedvesek lehetnek, különösen a nagyméretű tételek esetében. Ilyen esetben próbálja kihajtogatni azokat és indítsa el újra a programot rövid időre. Antiallergén program Ez a program az Allergy UK által kiadott Seal of Approval jóváhagyással rendelkezik, mely azt jelenti, hogy a program a specális Anti Allergy ciklus segítségével hatékonyan el tudja távolítani az allergéneket a ruhákból. A hosszú iddeig tartó állandó hőmérséklet elérése segítségével ez a program hatékonyan semlegesíti a legtöbb allergént (ideértve a poratkákat és a pollent is). Teljes töltetnyi nedves ruha szárításához és kezeléséhez vagy 4kg-nyi száraz töltet kezeléséhez használható. Amennyiben a kijelzőn a AZ ANTIALLERGÉN FUNKCIÓ NEM MŰKÖDIK. TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT szűrőt és indítsa újra a programot. Szintetikus anyagok (MŰSZÁLAS). felirat jelenik meg: Tisztítsa meg a Ez a program az alacsony hőmérsékleten szárítható szintetikus anyagok vagy közepes hőmérsékleten szárítható szintetikus/pamut ruhák keverékének szárításához használható. Ezen program időtartamát a töltet mennyisége, a kiválasztott szárítási szint és a mosógépben alkalmazott centrifugálási sebesség határozza meg (lásd: Szennyes). Gyors szárítás Ez a program maximum 1 kg ruha gyors szárítására szolgál. Megjegyzés: Ez a program szekrény-szárazra szárítja a ruhákat. Magas hőmérséklet opció Közepes hőmérséklet opció Max. 1kg pamut ruhához Max. 1 kg műszálas ruhához 11

12 Indítás és programok EXKLUZÍV PROGRAMOK (EXCLUSIVES) Programtáblázat! Amennyiben a kijelző nem világít; Nyomja meg az BE/KI gombot, majd válassza ki a programot.! Program Választható funkciók Elérhető szárazsági szintek (az alapértelmezett érték kijelölve ) Késleltetés Előzetes gyűrődésvédelem Hang vagy *Gyűrődésvédelem Hang Kevesebb boholy Hőmérsékletszint Időzített szárítás Érzékelős szárítás Nedves Vasalás-száraz Akasztó-száraz Plus Akasztó-száraz Kissé száraz Szekrény-száraz Extra száraz Farmer Paplan Gyapjú Selyem Baba Sötét * * * - - Automatikus program Automatikus program Automatikus program *NEM VÁLASZTHATJA KI EGYSZERRE GYŰRŐDÉSVÉDELMI ÉS HANG OPCIÓT Farmer Ez a program pamutvászonból készült farmerekhez használható. A farmerek szárítása előtt fordítsa ki az első zsebeket. A maximális betölthető ruhamennyiség 3 kg (körülbelül 4 farmer). Ne keverje a világos és sötét színű ruhadarabokat. A program más farmeranyagból készült ruhadarabokhoz, például farmerkabáthoz is használható. A program időtartama a betöltött ruhamennyiségtől, a kiválasztott szárazsági szinttől és a centrifugálási sebességtől függ. Az Extra száraz beállítás használatával szárított ruhák általában viselésre készek, de a szélek vagy szegélyek kissé nedvesek lehetnek. Ilyen esetben próbálja kifordítani a farmert és indítsa el újra a programot rövid időre.! A program használata nem javasolt rugalmas derékrésszel, szegecsekkel vagy hímzéssel ellátott farmernadrágokhoz. Paplan! Legyen óvatos, hogy soha NE szárítson ezzel a programmal sérült paplanokat, mivel a kihulló töltet a szűrő és a légszellőző eltömődését, és ezáltal tüzet okozhat. A program csak egyszemélyes paplanokhoz használható: NEM alkalmas dupla vagy nagyméretű paplanokhoz. Az ezzel a programmal szárított paplan általában használatra kész, de néhol még kissé nedves lehet. Ilyen esetben próbálja kihajtogatni és megrázogatni, és indítsa el újra a programot rövid időre. Tollbélésű kabátokhoz is használható. A pamut paplanokhoz magas hőfokot, míg a szintetikus paplanokhoz közepes hőfokot válasszon. A program időtartama a paplan méretétől és sűrűségétől, valamint a mosógép centrifugálási sebességétől függ. Gyapjú program Ez a program használható a szárítógépben szárítható szimbólummal ellátott ruhák szárítására. Legfeljebb 1 kg ruhaneműt száríthat ezzel a programmal (körülbelül 3 darab pulóver). A szárítás megkezdése előtt tanácsos a ruhákat kifordítani. A program időtartama a betöltött ruhamennyiségtől, a kiválasztott szárítási beállítástól és a mosógép centrifugálási sebességétől függ. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában már felvehető állapotban vannak, de a vastagabb ruhadarabok végei még enyhén nedvesek lehetnek. Ezeket hagyja természetes módon megszáradni, mert a túlszárítás károsíthatja a ruhát.! Más anyagoktól eltérően a gyapjú összemenése nem megfordítható folyamat, azaz a gyapjú nem tágul vissza az eredeti méretére és formájára.! Ez a program akrilból készült ruháknál nem használható. Selyem Ez a program kényes selyemdarabok szárítására használható. A maximálisan betölthető ruhamennyiség 0,5 kg. A program időtartama a betöltött ruhamennyiségtől, a kiválasztott szárítási beállítástól és a mosógép centrifugálási sebességétől függ. A Szekrényszáraz beállítás használatával szárított ruhák általában használatra készek, de néhány ruhaneműnél elfordulhat, hogy a szélek kissé nedvesek maradnak. Ilyen esetben hajtogassa és fordítsa ki azokat, és indítsa el újra a programot rövid időre. 12

13 Indítás és programok Baba Ez a program arra szolgál, hogy megszárítsa kisbabájának kicsi, kényes ruhadarabjait és ágyneműjét (ha anyaga pamut vagy zsenilia), illetve megszárítsa a nagyobb, kényes ruhadarabokat. NE szárítson műanyag bevonattal ellátott partedliket vagy pelenkanadrágokat a készülékben. Legfeljebb 2 kg ruhaneműt száríthat ezzel a programmal. Ezen program időtartamát a töltet mérete és tömöttsége, továbbá a mosógépen alkalmazott centrifugálási sebesség határozza meg. Az ezzel a programmal szárított ruhák általában már felvehető állapotban vannak, de a vastagabb ruhadarabok végei még enyhén nedvesek lehetnek. Ebben az esetben próbálja meg azt, hogy kifordítja a ruhát és rövid ideig újra futtatja a programot. Sötét Ez a program a sebesség és a hőmérséklet szabályozásával elősegíti, hogy sötét színű pamut ruhái megőrizzék színüket. Legfeljebb 3kg ramut ruhaneműt és farmert száríthat ezzel a programmal. A ruhákat szárítás előtt a mosógépben rpm fordulaton kell kicentrifugázni. A program időtartama a betöltött ruhamennyiségtől, a kiválasztott szárítási beállítástól és a mosógép centrifugálási sebességétől függ. Mivel a program során a ruhák színének megóvása a cél, a hossza akár a 4 órát is meghaladhatja. Ez a program szekrény-szárazra szárítja a ruhákat. EXTRA PROGRAMOK (EXTRA) Programtáblázat! Amennyiben a kijelző nem világít; Nyomja meg az BE/KI gombot, majd válassza ki a programot.! Program Választható funkciók Elérhető szárazsági szintek (az alapértelmezett érték kijelölve ) Plüssjáték Meleg Ölelés Vasaláskönnyítés Frissítés Saját Ciklus M Késleltetés Előzetes gyűrődésvédelem Gyűrődésvédelem Kevesebb boholy Hang Hőmérsékletszint Időzített szárítás Érzékelős szárítás An Automatic programme An Automatic programme An Automatic programme An Automatic programme A kiválasztott programtól függ. Lásd a korábban tárgyalt részleteket. Nedves Vasalás-száraz Akasztó-száraz Plus Akasztó-száraz Kissé száraz Szekrény-száraz Extra száraz Plüssjáték program Ezzel a programmal könnyebben eltávolíthatja a port és gyakrabban moshatja a plüssjátékokat, mivel a szárítási idő nagyon nagy mértékben lecsökken a szabad levegőn történő szárításhoz képest. Ez egy kímélő szárítási ciklus, amely kis hőmérsékleten, cask enyhe mechanikai mozgatást alkalmazva szárít, hogy a plüss eredeti kinézete és fénye megmaradjon. Megjegyzés: az allergia elleni védelem érdekében tegye a plüssjátékokat 1 napra a fagyasztóba, majd mossa ki és szárítsa meg őket. Ezt 6 hetente ismételje meg. Szárítás előtt távolítsa el a játékról a kiegészítőket, például a ruhát, gallért, hangképző dobozt, és a műanyag szemeket ragassza le fedőszalaggal, miután egy száraz ruhával megtörölte őket. A programidő az adag pontos tartalmától függően eltérő lehet. Az adag súlya nem haladhatja meg a 2,5 kg-ot, és egy ruhadarab sem lehet 600 g-nál nehezebb. Meleg Ölelés Ez a program segít felmelegíteni a törölközőket és a fürdőköpenyeket, hogy azok fürdés vagy zuhanyzás után melegek legyenek. Ezen felül a téli öltözékek felmelegítéséhez is használható. A program 37 C-ra (testhőmérséklet) melegíti fel a ruhákat, a kijelzőn pedig a MELEGÍTÉS felirat jelenik meg, A készülék maximum 4 órán át, vagy az ajtó kinyitásáig tartja melegen a ruhákat. Ekkor a VÉGE felirat jelenik meg a kijelzőn. Maximálisan betölthető ruhamennyiség: 3 kg. Megjegyzés: A program alatt a Start/Szünet gomb nem használható. Frissítő! A Frissítés nem szárítási program, mely nem használható nedves ruhákhoz. A program bármekkora töltettel használható, de minél kevesebb ruhát helyez be, annál hatékonyabb. N e töltse túl a szárítógépet (lásd: Szennyes). Ez egy 20 perces program, mely hideg levegővel szellőzteti ki a ruháit. Ezen felül a meleg ruhák lehűtéséhez is használható. 13

14 Indítás és programok Vasaláskönnyítés program A Vasaláskönnyítés egy rövid, 10 perces program (a 8 perces szárítást egy 2 perces hűtő szárítási szakasz követi) - ez a sokáig azonos helyzetben, illetve helyen tárolt ruhák szálait fellazítja. Ebben a szakaszban a szálak fellazulnak és ez megkönnyíti a ruha vasalását és összehajtását.! A Vasaláskönnyítés nem szárító program, ezért nem szabad nedves ruháknál használni. A legjobb eredmény elérése érdekében: 1. Ne pakoljon be a maximális kapacitásnál többet. A megadott adatok száraz ruhák súlyára vonatkoznak: Anyag Maximálisan betölthető mennyiség Pamut és kevert pamut 2.5kg Műszálas anyagok 2kg Pamutvászon 2kg 2. A program végén azonnal pakolja ki, akassza fel, hajtogassa össze vagy vasalja ki a ruhákat és pakolja el a szekrénybe. Ha ez nem lehetséges, ismételje meg a programot. A Vasaláskönnyítés használatának hatása ruháról ruhára változik. Nagyon jó hatásfokkal működik a hagyományos pamut és kevert pamut anyagok esetén, és kisebb hatásfokkal az akrilszálas anyagok, pl. a Tencel esetében. Kezelőgombok! Figyelmeztetés: miután megnyomta a Start/Szünet gombot, a program már nem változtatható meg. Egy kiválasztott program módosításához nyomja meg (újra) a Start/Szünet gombot, az ellenőrző lámpa sárgán villog jelezve, hogy a program félbe lett szakítva. Válassza ki az új programot és a kívánt funkciókat, az ellenőrző lámpa zölden kezd villogni. Nyomja meg újra a Start/Szünet gombot és az új program elindul. Funkció gombok A funkció gombok használatával hozzáigazíthatja a kiválasztott programot egyéni igényeihez. Először válassza ki a kívánt programot a programválasztó gomb használatával, ezután állíthatja be a funkciókat. Nem minden funkció állítható be minden programhoz (ld. Programtáblázat). Amennyiben egy olyan funkció gombot nyom meg, amely funkció a választott programnál nem áll rendelkezésre, 3 hangjelzés hallható. Ha a funkció bekapcsolható, az alsó gombok feletti kijelző egységen lévő ellenőrző lámpa kigyullad, jelezvén, hogy a funkció bekapcsolásra került. Start késleltetés (Késleltetési időzítő) Bizonyos programok indítása (ld. A kijelző és a Programtáblázat c. részeket) legfeljebb 24 órával késleltethető. Győződjön meg arról, hogy a víztartály üres, mielőtt késleltetett indítási funkciót állítana be. Előzetes gyűrődésvédelem Az előkezelés funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha késleltetett indítást állított be. A késleltetés ideje alatt a készülék időnként megforgatja a ruhákat, hogy azok összegyűrődését megakadályozza. Utólagos gyűrődésvédelem Ha az utókezelés funkció be van kapcsolva, a készülék a szárítási és a hűtő szárítási ciklus befejeződése után időnként megforgatja a ruhákat, ha esetleg nem tudja azokat a program befejeződése után rögtön kivenni. Megjegyzés: Ezen fázis során az Indítás/Szünet lámpa sárgán villog. Megjegyzés: A Hang opció kiválasztása esetén ez az opció nem elérhető. Hőmérséklet-szint gomb, Kijelző és ikonok Nem minden program esetén van lehetőség a hőmérséklet-szint módosítására, ezen felül bizonyos programok három hőmérsékleti szinttel rendelkeznek: Alacsony, Közepes és Magas. Amennyiben a hőmérséklet-szint opciók elérhetőek, ezen gomb megnyomásával módosíthatja azokat, ekkor a kijelző rövid ideig megjeleníti a kiválasztott hőmérséklet-szintet, továbbá a kiválasztott szint ikonja is megjelenik: MAGAS HŐFOK KÖZEPES HŐFOK ALACSONY HŐFOK IDŐ KIJELZÉS 88:88 A kijelző vagy a hátralévő késleltetési időt, vagy a szárítási program végéig hátralévő időt mutatja (ld. A kijelző). A kijelzőről az is leolvasható, ha valamilyen probléma van a szárítógéppel, ekkor egy F betű és a hiba kódszáma látható a kijelzőn (ld. Hibaelhárítás). A víztartály kiürítése (Ha a készüléket lefolyóhoz csatlakoztatta, hagyja figyelmen kívül az ürítésre vonatkozó üzenetet, mert nem szükséges kiürítenie a víztartályt.) A megjelenő üzenet arra figyelmezteti, hogy ürítse ki a víztartályt (lásd: A kijelző). Amennyiben a víztartály egy program futása közben megtelik, a fűtés kikapcsol, és a készülék egy Hideg szárítási ciklust végez. Ezután leáll és megjelenik az ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT üzenet. Ürítse ki a víztartályt és indítsa újra a készüléket, különben a ruhák nem száradnak meg. A készülék újra indítása után a kijelzés csak néhány másodperc elteltével alszik el. A fentiek elkerülése érdekében a készülék minden használata után ürítse ki a víztartályt (ld. Karbantartás). Az ajtó kinyitása Ha egy program futása közben kinyitja az ajtót, a program félbeszakad és a következők történnek: Megjegyzés: A Start/Szünet lámpa a program utókezelés fázisa során sárgán villog. A kijelzőn megjelenik a SZÜNET üzenet. A késleltetési időközben a késleltetés visszaszámlálása tovább folytatódik. A késleltetési program folytatásához meg kell nyomnia a Start/Szünet gombot. A kijelző áttér az aktuális állapot kijelzésére. A Start/Szünet gombot meg kell nyomnia a program folytatásához. A kijelző áttér az aktuális állapot kijelzésére. Az utókezelési szakasz esetében a program befejeződik. A Start/Szünet gomb megnyomásával a program az elejétől újra indul Megjegyzés Áramszünet esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Amikor az áramellátás helyreáll, nyomja meg és tartsa lenyomva az BE/KI gombot, míg a kijelzőn rövid időre meg nem jelenik a PROGR. FOLYAMATBAN felirat és a készülék ismét be nem kapcsol. Ezt követően nyomja meg a Start/Szünet gombot, ekkor a program automatikusan folytatódik. Hangjelzés Minden programnál rendelkezésre áll aktivált állapotban hangjelzést ad a szárítási ciklus végén, jelezve, hogy ki lehet venni a ruhákat. Megjegyzés: A Gyűrődésvédelem opció kiválasztása esetén ez az opció nem elérhető. 14

15 Ruhaḱ A ruhák szétválogatása Ellenőrizze a ruhacímkén lévő jelzéseket, így megtudhatja, hogy a ruha szárítható-e ebben a szárítógépben. Válogassa szét a ruhákat az anyag fajtája szerint. Ürítse ki a zsebeket és ellenőrizze a gombokat. Zárja be a cipzárakat és kapcsokat, kösse össze a lazább öveket és fűzőket. Csavarjon ki minden ruhát, hogy minél kevesebb víz maradjon bennük.! Ne tegyen csepegő-nedves ruhákat a szárítógépbe. Maximálisan betölthető mennyiség Ne töltsön be a maximális kapacitásnál több ruhát. A következő adatok száraz ruhaneműre vonatkoznak: Természetes szálas anyagból: max. 8 kg Műszálas anyagból: max. 3 kg! NE TÖLTSE TÚL a készüléket, mert ez csökkentett szárítási teljesítményhez vezethet. Kezelési címke mosáshoz Figyelje a ruhákon lévő címkéket, különösen, amikor először szárítja azokat. A következő szimbólumok a legelterjedtebbek: Szárítógépben szárítható Szárítógépben nem szárítható Nagy hőmérsékleten szárítható Kis hőmérsékleten szárítható Szárítási idők A táblázat (lásd alább) a percekben mért HOZZÁVETŐLEGES szárítási időket mutatja be. A megadott súlyok száraz ruhaneműkre vonatkoznak. A közölt idők tájékoztató jellegűek és az alábbiaktól függően változhatnak: A centrifugálás után a ruhákban maradt víz mennyisége a törülközők és kényes anyagok sok vizet magukban tartanak Szövetek: ugyanazon anyagból készült ruhák szárítási ideje is eltérhet, ha eltérő a szövet textúrája vagy vastagsága. A berakott ruha mennyisége: az egyenként vagy kis adagokban berakott ruhák szárítási ideje hosszabb lehet. Szárítási szint: ha a szárítás után vasalni kíván egyes ruhákat, egy kicsit nedves állapotban is kivehetők. A többit hagyja benn hosszabb ideig, ha teljesen meg kívánja őket szárítani. Hőmérséklet beállítása: A szoba hőmérséklete: a szárítási idő hosszabb lesz, ha a készülék hideg helyiségben üzemel. Terjedelem: egyes terjedelmes darabok szárítása a készülékben fokozott gondosságot igényel. Javasoljuk, hogy az ilyen terjedelmes darabokat többször vegye ki a szárítógépből, rázza ki őket, majd tegye vissza, míg kész nem lesz.! A ruhákat ne szárítsa túl. Minden anyagban van egy kis természetes nedvesség, ami lággyá, bolyhossá teszi. Pamut Magas hőfok Műszálas Közepes hőfok Akril anyagok Alacsony hőfok Automatikus időhossz 1:00-1:30 1:20-1:40 1:40-2:10 2:00-2:20 2:20-3:00 2:30-3:10 2:50-3:20 Automatikus, percben Idővezérelt beállítás 1:00 vagy 1:30 1:30 1:30 vagy 2:00 2:00 vagy 2:30 2:30 2:30 vagy 3:00 3:00 vagy 3:40 Szárítási idők fordulat/perc mosógép centrifugálási sebesség esetén. Automatikus időhossz 0:40-0:50 0:50-1:00 Automatikus, percben Idővezérelt beállítás 0:40 vagy 1:00 0:40 vagy 1:00 Szárítási idők mérsékelt mosógép centrifugálási sebesség esetén. Automatikus időhossz 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 1 kg 2 kg 5 kg 6 kg 7 kg 1 kg 2 kg Idővezérelt beállítás 0:30 1:00 Szárítási idők mérsékelt mosógép centrifugálási sebesség esetén. 3 kg 1:00-1: :00 vagy 1:30 0:40-1:20 1:20-2:20 Megjegyzés: Amennyiben a pamut és műszálas anyagokat együtt szárítja, a szárítási folyamat végén a pamut anyagok nedvesek maradhatnak. Ebben az esetben szárítsa a nedves pamut anyagokat még egy kis ideig. 4 kg 1:20-2: kg 3:20-4: :40 1:00 vagy 1:30 vagy 2:00 15

16 Hibaelhárítás Egy nap esetleg nem tudja majd elindítani a szárítógépet. Mielőtt hívja az Ügyfélszolgálatot (ld. Karbantartás), fussa át az alábbi hibakeresési javaslatokat. Hiba A hiba oka/megoldás A készülék nem indul. Nem indul el a szárítási ciklus. Hosszú ideig tart a szárítás. Röviddel a készülék beindulása után megjelenik a kijelzőn az Ürítse ki a víztartályt üzenet. Megjelenik a víztartály kiürítésére vonatkozó üzenet, de a víztartály nincs tele. A program lefut, de a ruhák nedvesebbek a vártnál. A kijelző egy vagy két számjegyű hibakódot (F) mutat. A kijelzőn 6 másodpercenként megjelenik a DEMO BEKAPCSOLVA üzenet. A szárítógép vezérlőpaneljén lévő jelzőlámpák annak ellenére sem világítanak, hogy a gép be van kapcsolva. A csatlakozó dugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem érintkezik megfelelően. Áramszünet van. Kiégett a biztosíték. Próbáljon meg más készüléket bedugni az aljzatba. Használ hosszabbítót? Ha igen, dugja be a készülék csatlakozó dugóját közvetlenül az aljzatba. Rendesen be van csukva az ajtó? Nem állította be megfelelően a programot (ld. Indítás és programok). Nem nyomta meg a Start/Szünet gombot (ld. Indítás és programok). Késleltetési időt állított be (ld. Indítás és programok). Nem tisztította ki a szűrőt (ld. Karbantartás). Ki kell üríteni a víztartályt? Megjelent a kijelzőn az Ürítse ki a víztartályt üzenet? (ld. Karbantartás) Meg kell tisztítani a kondenzátort? (ld. Karbantartás). A szárítandó anyaghoz nem megfelelő hőmérsékletet állított be (ld. Indítás és programok, és Ruhák). Az adott töltéshez nem megfelelő szárítási időt választott (ld. Ruhák). Eldugult a levegő bevezető rács (ld. Beszerelés és Karbantartás). Túl nedvesek voltak a berakott ruhák (ld. Ruhák). Túltöltötte a szárítót (ld. Ruhák). A program elején valószínűleg nem ürítette ki a víztartályt. Ne várja meg a víztartály kiürítésére vonatkozó üzenetet, hanem új program beindítása előtt mindig ellenőrizze és ürítse ki (ld. Karbantartás). Ez nem számít hibának: a CIKLUS VÉGE, TISZTÍTSA KI A SZŰRŐT ÉS ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT üzenet azért jelenik meg a kijelzőn, hogy emlékeztesse a víztartály kiürítésére (ld. A kijelző és az Indítás és programok c. részeket).! Biztonsági okokból a leghosszabb szárítási idő 5 óra. Ha az automatikus program nem észleli a kívánt végső szárítási szint elérését ezen időtartam alatt, akkor a készülék befejezi a programot és leáll. Ellenőrizze a fentieket és futtassa ismét a programot ha a ruhák ismét nedvesek maradnak, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal (ld. Szerviz). Amikor a kijelzőn egy hibaüzenet látható: - Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót. Tisztítsa meg a szűrét és a kondenzátort (lásd: Karbantartás). Ezt követően dugja vissza a dugót és indítson el egy másik programot. Ha a hiba ezt követően sem szűnik meg, jegyezze fel a hibakódot, majd vegye fel a kapcsolatot a Szervizközponttal (lásd: Szerviz). A készülék Demó üzemmódban van. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Be/Ki és a Start/Szünet gombokat. A kijelzőn 3 másodpercre megjelenik a DEMO KIKAPCSOLVA üzenet, majd a készülék visszatér a normál üzemmódba. A szárítógép készenléti üzemmódra kapcsolat a fogyasztás csökkentése érdekében. Ez áramszünet esetén fordulhat elő, vagy ha a szárítót program elindítása nélkül hagyja bekapcsolva, vagy miután a szárítási program befejeződött. - Nyomja meg és tartsa lenyomva az BE/KI gombot, ekkor a jelzőlámpák visszakapcsolnak 16

17 Szerviz Mielőtt hívja az Ügyfélszolgálatot: Nézze meg a Hibaelhárítás c. fejezetet, hátha el tudja hárítani a hibát (ld. Hibaelhárítás). Ha ez nem sikerül, kapcsolja ki a készüléket és hívja a legközelebbi Ügyfélszolgálatot. Az Ügyfélszolgálat az alábbi adatokat fogja kérni: neve, címe, irányítószáma telefonszáma a hiba jellege a vásárlás időpontja a készülék típusa (Mod.) a készülék sorozatszáma (S/N). Az utóbbi adatok a készülék ajtajának belső oldalán elhelyezett típustáblán találhatók meg. Pótalkatrészek Ez a készülék bonyolult szerkezet. Ha saját maga javítja, vagy nem szakemberrel próbálja megjavíttatni, saját maga és mások is megsérülhetnek, a készülék károsodhat és érvényét veszítheti a cserealkatrészekre vonatkozó jótállás. Ha a készülék használata során problémák jelentkeznek, javításra jogosult szakemberrel vegye fel a kapcsolatot. Energia megtakarítás és környezetvédelem Szárítás előtt csavarja ki a ruhákat a felesleges víz eltávolítására (ha mosás után szárít, a mosógépnél válasszon nagy fordulatszámú centrifugálást). Ezzel a szárításnál időt és energiát takaríthat meg. Az energiafelhasználás csökkentésére mindig teljes töltéssel dolgozzon az egy darabból, álló vagy kis adagok lassabban száradnak. Az energiaköltségek csökkentésére minden használat után tisztítsa ki a szűrőt (ld. Karbantartás). Újrafelhasználás és lerakás Mint a környezet védelmének elkötelezett hívei, fenntartjuk a jogot, hogy felhasználjunk minőségi újrahasznosított alkatrészeket a készülék árának alacsonyan tartása és az anyaghulladék minimálisra csökkentése érdekében. Amikor megszabadul a készülék csomagoló anyagaitól, kövesse a helyi előírásokat, így azok újra hasznosíthatók. Csökkentse minimálisra a gyerekek megsérülésének veszélyét: vegye le az ajtót és a csatlakozó dugót, ezután pedig vágja le a tápkábelt a készülék burkolatával egy szintben. Ezektől külön szabaduljon meg, hogy a készüléket többé ne lehessen a hálózathoz csatlakoztatni. Elhasználódott elektromos készülékek lerakása hulladékba Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EC irányelv megtiltja, hogy az elhasználódott elektromos háztartási készülékeket lerakják a szelektálatlan városi hulladékba. Ezeket a készülékeket külön össze kell gyűjteni, hogy a bennük lévő anyagok optimális visszanyerését és újrafelhasználását, valamint az ember egészségére és a környezetre gyakorolt hatásának korlátozását biztosítani lehessen. A készüléken elhelyezett áthúzott kerekes kuka jelkép arra kívánja emlékeztetni, hogy az elhasználódott készüléket nem rakhatja le a szelektálatlan városi hulladékba. A vevők vegyék fel a kapcsolatot a helyi szervekkel vagy kereskedőkkel, és kérjenek információt arról, hogyan lehet az elhasználódott készülékektől törvényes módon megszabadulni. 17

18 Termékadatok... (392/2012 EU jogszabály) Márka Hotpoint Ariston Termékek TCD872 FTCD872 A standard program esetén a Pamut szennyes névleges kapacitása a gép teljes feltöltésekor 8 kg Energiaosztály A++ A súlyozott éves energiafogyasztás (AE c ) 235,3 kwh Éves fogyasztás 160 standard pamut programmal történő szárítási ciklus esetén teljesen vagy részlegesen feltöltött gép mellett. A fogyasztás az alacsony fogyasztású üzemmódokra vonatkozik. A valós energiahasználatot a készülék használatának módja határozza meg. A jelen háztartási szárítógép egy Automata kondenzációs szárítógép Energiafogyasztás: teljes feltöltés E szárítás 1,96 kwh, részleges feltöltés E szárítás1/2 1,09 kwh Áramfogyasztás: kikapcsolt üzemmód (P o ) 0,17 W, bekapcsolva hagyott üzemmód (P l ) 3,27 W A fogyasztásvezérlő rendszerek bekapcsolva hagyott üzemmódjának időtartama 30 perc A standard pamut program a normál nedves pamut ruhaneműk szárításához használható. Ezen ruhákhoz az áramfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb üzemmód a Normál Pamut, Magas Hőfok, Szekrény-száraz Program időtartama (perc) : súlyozott (Tt) teljes és részleges feltöltés 163,teljes feltöltés (T szárítás ) 213, részleges feltöltés (Tszárítás 1/2 ) 126 Kondenzációhatékonysági osztály B Átlagos kondenzációhatékonyság (%) : teljes feltöltés (C szárítás ) 81, részleges feltöltés (Cszárítás 1/2 ) 81, súlyozott (C t ) teljes és részleges feltöltés 81 Akusztikus zajkibocsátás 70 db(a) re 1 pw * a 932/2012 EU Szabályozásnak megfelelő vásárlói információk. Átlagos energiafelhasználás - Szintetikus anyagok teljes töltet 0,68 kwh, részleges töltet nem alkalmazható Átlagos szárítási idő - Szintetikus anyagok teljes töltet 85 perc, részleges töltet nem alkalmazható A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek: /95/EK (Kis feszültségű berendezések) /108/EC (Elektromágneses kompatibilitás). Indesit Company Magyarország Háztartástechnikai Kft., 1117 Budapest, Bercsényi utca em. 18

19 19

20 20

Használati útmutató. Tartalom FTCD 87 KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP. Beszerelés, 2. Figyelmeztetések, 3. Karbantartás és tisztítás, 6. A készülék leírása, 8

Használati útmutató. Tartalom FTCD 87 KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP. Beszerelés, 2. Figyelmeztetések, 3. Karbantartás és tisztítás, 6. A készülék leírása, 8 Használati útmutató Tartalom Magyar Beszerelés, 2 A készülék elhelyezése Szellőzés Vízelvezetés Elektromos csatlakoztatás Teendők a készülék első használata előtt Figyelmeztetések, 3 Általános biztonság

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások--------------------------------------------------------------------------21 Környezetvédelem-----------------------------------------------------------------------------22

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók.

A készülék működése. További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A készülék működése További információk (beleértve a hibaelhárítást és a szervizet) a Használati utasítás megfelelő szakaszaiban találhatók. A ruhaneműt válogassa szét a kezelési útmutató szerint Ne szárítsa

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T

Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T Automata mosógép Használati utasítás Proline PFL 550T 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!

Részletesebben

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

LAVAMAT 5.0. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ LAVAMAT 5.0 Használati útmutató Mosógép 2 Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük,

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ HU gyorsabban Termékeink esztétikai Mielıtt jellemzıket megismeri a fejlesztése megváltoztassuk. mosógépet, a mőködését. érdekében, figyelmesen fenntartjuk olvassa

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT TCD 851 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/4488870

Az Ön kézikönyve HOTPOINT TCD 851 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/4488870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

EWF 1408 WDL2. HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32

EWF 1408 WDL2. HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32 EWF 1408 WDL2 HU Mosógép Használati útmutató 2 PL Pralka Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302 DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL TH3302 Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, valamint az útmutatót tartsa biztonságos helyen!

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-143 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA. Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register A készülék

Részletesebben

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35

L 76275 FLE L 76475 FLE. HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 L 76275 FLE L 76475 FLE HUHasználati útmutató 2 SL Navodila za uporabo 35 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG

DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG TARTALOM 2 Gratulálunk 3 Biztonság az első helyen 4 A konyhai mérleg leírása 5 A konyhai mérleg használata 8 Karbantartás TARTALOM 1 Gratulálunk az új konyhai mérlegének megvásárlásához.

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak Tartalomjegyzék A felhasználónak Biztonsági tudnivalók 3 - Elhelyezés és szerviz - Gyermekbiztonság - Használat közben - Selejtezés A készülék bemutatása 4-5 A készülék használata 6 - A szárítógép elsœ

Részletesebben

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Termékismertető adatlap Gyártó: Típus: XWE 81283 Előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve Energia hatékonysági osztály: 8 kg A+++ Súlyozott éves energiafogyasztás: 193,0 kwh/év A tényleges energia fogyasztás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A készülék

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók.

A GÉP MŰKÖDÉSE. A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. A GÉP MŰKÖDÉSE A hibaelhárítási és szervizelési tudnivalókat is tartalmazó további információk a használati útmutató egyes fejezeteiben találhatók. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint.

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV HRV (Heat Reclaim Ventilation hővisszanyerő szellőztetés) (Mennyezetre szerelt szellőzés) VAM50FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC VAM000FC VAM500FC VAM000FC 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0

Részletesebben

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 7200 Patents Pending The safe scrubbing alternativet Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 331182 Rev.09 *331182* Ezt a kézikönyvet valamennyi új TENNANT Model 7200 típusú géphez mellékeljük. A kézikönyv

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Beltéri egység Használati útmutató

Beltéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA1D/I TWH12QB-K3DNA1D/I Beltéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 4 Kijelző/Működési útmutató Gombok a távirányítón...

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Kézi mosás A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit.

Kézi mosás A megfelelő hőmérséklet, a kímélő mosási program és a megfelelő vízmennyiség beállításával különleges körültekintéssel moshatja ki ruháit. WF0602NX-02847J-02_HU.indd Sec1:2 2011-08-26 5:09:04 új samsung mosógépének funkciói Új mosógépe megváltoztatja majd a mosással kapcsolatos érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.

WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** Mosógép. Használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket. Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt. WF80F5**** WF81FE**** WF82F5**** WF8AF5**** WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** SEH WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Mosógép Használati útmutató képzelje el a lehetőségeket Köszönjük,

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL

KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés»» LWZ 304 SOL»» LWZ 404 SOL TARTALOM KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KEZELÉS 1. Általános tudnivalók 3 1.1 Biztonsági tudnivalók 3 1.2 A dokumentumban

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben