Csömör Nagyközség. Készítette: Fekete Regina 14.H.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csömör Nagyközség. Készítette: Fekete Regina 14.H."

Átírás

1 Csömör Nagyközség Készítette: Fekete Regina 14.H.

2 Tartalomjegyzék Csömör Nagyközség település bemutatása Csömör keletkezése A község képe és helyrajza Csömör fekvése A domborzati viszonyok Természetvédelmi terület: Növény világa Természetvédelmi terület: Állat világa Csömör természeti és épített értékei Csömör természeti értékei Csömör épített értékei Nepomuki Szent János szobor Simon Villa Laky Kastély HÉV Állomásépület Római Katolikus templom Hősi emlékmű Polgármesteri Hivatal Könyvtár Népességstatisztika, Demográfiai adatok Csömör Népességi adatai Nemzetiségi viszonyok épesség, társadalmi tagozódás Csömör népesség anyanyelv szerint Csömör népessége nemzetiség szerint Csömör foglalkozási állapota Csömör legfontosabb adatai (KSH adatok nyomán) Településrendezés Területhasználatok Településfejlesztés Településhálózatok: Kapcsolatok a szomszédos településekkel Településrendezési tervek

3

4 Mint látjuk, a falu központjának fő vonalai már kialakultak. A mai helyén volt a három legrégibb utca, a mai Petőfi utca az egykori Sztranya, azaz (patak)oldal, a patak túlpartján a mai Árpád utca, és eggyel följebb a mai Erzsébet utca. Ez utóbbi kettőt nem tudjuk, hogy hívták akkor, bár a másodikat valószínűleg a Templom utcájának nevezhették, ahogy a legtöbb más faluban. A falu keresztirányú főutcája már akkor is a Cinkota felől érkező út volt, amely a négyszögben álló kereszttel jelölt temető után egy kanyarral lépett be a faluba. A templom után, nagyjából a mai Coop tájékán hagyta el az akkori falut, s ferdén jobbra kanyarodva, az Ulicskával egyesülve alkotta a mai Mogyoródi út kezdetét. Az 1990-es évek óta új házakkal beépült Öreghegy még szőlődomb volt, s ennek és a mai Mogyoródi útnak a sarkán a térkép már feltüntette a ma is ott álló kereszt elődjét. Csömör első térképe

5 Csömör Nagyközség település bemutatása Csömör keletkezése A Pest megyei Csömör (Chemer) birtok, falu 1135-ben szerepel legelőször oklevélben. Az 1135-ben kelt oklevél kétekényi földről szól, ami azt jelenti, hogy ekkor már szántóföldi művelést folytattak a falu lakói. A község képe és helyrajz (Részlet Csömör történetéből; a XIX. Századi Csömört emelném ki, mert ez számomra az egyik legtartalmasabb és érdekesebb időszak).

6 Az es forradalom és szabadságharc leverése, vérbefojtása után visszaállított jobbágyrendszer sokáig nem volt már fenntartható. A győztes Habsburg-hatalom maga is tisztában volt ezzel. A jobbágyföldek és az uradalmi földek elválasztása és a felszabaduló szabadparaszti gazdaságok kijelölése, a tagosítás nagymértékben átrajzolta a határt és kihatott a falu képére is. Csömör 1858-ban készült úrbéri térképe még a múltat dokumentálja, az 1863-ban készült másik már az újat, a tagosítás utáni jövőt mutatja. A kettő egybevetése, elemzése alkalmat ad a határ pontos leírására. A határ északi sarkában az Újhegyen, északkeletre a Középhegyen és az Óhegyen terültek el a szőlők három nagy táblában. Kelet felé az Urasági legelő és a Közös legelő terpeszkedett a határban, köztük és a szőlők között voltak a Káposztások, a Babföldek és a Rétpótlék. Cinkota felé a Cinkotai szőlők alatt elnevezésű terület húzódott. A falu és Szentmihály között a Temetődűlő, a Közép dűlő és a Szentmihályi határ dűlő foglalt helyet. Ezektől nyugatra a Csömöri pataktól délre a major melletti fölosztás, a Feketeberki tábla, a Tatárhányás, a Döghatár, a Pristudni dűlő, a Palotai útnál nevű földek terültek el. A Csömöri pataktól északra a szőlőig a Szedresvölgyi tábla, még egy Rétpótlék, a Kurta dűlő, az Osztricza dűlő, a Sikátori dűlő volt található 1858-ban. Az 1863-as térkép már az urasági és az úrbéres földeket elkülönítve mutatja be. A Csömöri pataktól keletre és kanyarjától délre foglalt helyet az urasági birtok, a patak kanyarján belül pedig a felszabadításra váró úrbéres jogállású földek. Az ekkori dűlőbeosztás: Palotai útnál, Kút melletti dűlő, Rétpótlék dűlő, Sikátori dűlő, Szedervölgyi dűlő, Sorozatkívüliek, Zsellérek legelője. Az elnevezések, különösen az újabbak azonban még nem gyökereztek meg, vagy nem is voltak egységesek. Ursprunger Máté bíró jan. 15-én a szántóföldeket így sorolta fel: Sikátor, Hosszú föld, Palotai határ, Palotai kút, Széles föld, Szöllők megetti, Kis Szentmihály, Tatár hányás és Osztricza. A belterület megfigyelése ennél sokkal izgalmasabb, annál is inkább, mert a település szerkezete ig híven őrizte még az ös megtelepülés rendjét és az eredeti telekbeosztást. Jellegzetesen patak menti falu Csömör, ami azt jelenti, hogy a Csömöri patak két oldalára települ hosszanti irányban, azon a részen, ahol a patak nyugatra fordult. A patak két partjára merőlegesen futó kerteket létesítettek, ezeket a veteményeseket a patak vizével öntözték. Ezen a mintegy 100 telken nem álltak épületek. Velük szemben sorakoztak fel a lakótelkek mindkét oldalon, majd a patak északi oldalán még két párhuzamos utca. Minden utcának csak az egyik oldala volt beépítve. Az utcáknak hivatalos elnevezései még nem voltak, de II. József királyrendeletére az 1780-as években folyamatos sorszámmal látták el az összes házat, úgy hogy az 1-es számot a legészakabb utca legkeletibb háza kapta. az 1858-as és 1863-as térképen összesen 314 számig számoztak, a szám a temetőt jelöli, melynek közepén kis kápolna látszik. A katolikus templom a 65. számot viseli, más templom nincs a faluban. A tiszta patak menti szerkezetet kiegészíti a belterület nyugati részén a patakra merőlegesen haladó utca házsora. Ezeknek a telkeknek a kimérésére az első megtelepülés ( ) után, de még II. József házszámozási rendelete előtt kerülhetett sor, hiszen a számozás nem törik meg, az folyamatos. Ennek az észak-déli utcának a létesítésére valószínűleg között került sor. Az egész falu vizet a Csömör patakból nyert a XVIII-XIX. században, bár

7 létesítettek gémeskutakat is, melyek közkútként funkcionáltak. Az 1858-as térképen a pataktól északra és délre is egy-egy gémeskút látható. Természetesen népi elnevezése volt minden utcának és minden egyébnek. A Szláv utcában említik 1861-ben és a Németsort 1890-ben, a két összefüggésben lévő utcanév nyilván a németek 1831 utáni beköltözése során keletkezett. Csömör tanácsülési jegyzőkönyvében dec. 22-én említik a németsori kertek és öreghegyi szőlők közötti üres és semminek nem használható területet, melyből megállapítható, hogy a Németsor a XIX. század második felében a legészakabb utca volt. Ebből az is következik, hogy a németek betelepítése szervezett volt, számukra új utcát mértek ki. Egy 1877-ben készült jellemzés szerint Csömör a következőképpen nézett ki. A község a tengerszint felett láb közt váltakozó dombok közt, téres kellemes helyen fekszik. Utcáinak csak egyik oldala van beépítve házakkal, szemközt kertek és fasorok. Határkiterjedése 5685 kat. hold. Ebből 2852 szántó, 714 rét és kert, 1304 legelő, 431 szőlő, a többi belsőtelek és terméketlen. A tagosítás 1863-ban történt. Fő kincse híres fehérbort termő szőlőhegyében van. Ez két párhuzamosan nyúló dombsoron terül el, s Ó és Újhegy nevet visel. A dézmaváltság különben már az Öreghegyen is végbement. A pestiek közül is többen bírnak itt szőlőket. A házak építőanyaga sokat mond el egy településről, különösen így van ez a XIX-XX. század fordulóján, amikor a mezőgazdasági falvakban is megjelennek a modern építőanyagok. A vályog, mint építőanyag, az előző történelmi korszaknak a hírmondója. Rákosszentmihály kiválása 1902-ben mutatja, hogy kezdetben még ott is épültek házak vályogból, de általában ezeknek a részaránya csökkenőben volt a XX. század elejétől kezdve. A kő és tégla alapon épülő vályogházak azonban még Rákosszentmihály kiválása után is még jócskán épültek Csömörön ig megduplázódtak. Szinte megdöbbentő az, hogy 1900-ban kőből és téglából 621 házat vettek nyilvántartásba, Rákosszentmihály kiválása után azonban a szűkebb értelembe vett Csömörön csak 34 maradt 1910-re. Vagyis 1910-ben a kőből és téglából álló lakóházak csak a 8%-át tették ki az összesen 424 lakóháznak. Fából és más anyagból egyáltalán nem épül ház Csömörön, mert az 1900-ban számba vett 53 ilyen ház mind Szentmihályon volt. A tetőfedő anyagok vizsgálata hasonló képet mutat. Nád és zsup tető az újonnan épülő Rákosszentmihályon alig volt, mert a kiválás után még mindig 225 ház ezzel fedett, az összesen az 53%-a. A zsindellyel fedett ház Csömörön 1910-ben 101, azaz 23,8%. A cserép, pala és bádog fedésű ház Csömörön 1910-ben 98, azaz 23,2%. A házak szilárdabb, modernebb építőanyagokból való emelése Csömörön az I. világháború és a forradalmak lezajlása után indult meg.

8 Csömör belterülete 1858-ban

9 Csömör község kispecsétje 1861-től Bátovszky György községbíró aláírásával Csömör község pecsétje ig Bitskei Gyula jegyző aláírásával Csömör község pecsétje 1891-től Szirotek Mátyás községbíró aláírásával Csömör község pecsétje a XIX. század végén Csömör község 1900-ban készíttetett pecsétje

10 A csömöri evangélikus egyházközség pecsétje az 1720-as alakulási évszámmal A csömöri evangélikus iskolaszék pecsétje a XX. század elejéről Ő az én nagymamám, Szekeres Béláné, leánykori nevén: Tóth Mária A csömöri általános iskola tanulói az as tanév évzáróján a Pest Megyei Tanács VB ajándék vörös zászlajával

11 Csömör fekvése A Közép-Magyarországi régióba tartozó Csömör nagyközség Pest megyében, a Gödöllői kistérségben Budapest északkeleti határán, a központtól 16,867 km távolságban, a XVI. Kerülettől északra, a Gödöllői-dombság nyugati peremén, a kis Csömöri-patak kanyarulatában találjuk Csömört, a dombokon és völgyekben szétszórt, halmazos jellegű, kertes települést. Spontán nőtt település, semmilyen szabályos elemet nem tartalmaz, a beépítési mód a domborzati adottságoknak felel meg. Csömör zsákfalu, vagyis nincsen átmenő forgalma. Csömör területe 22,67 km². A domborzati viszonyok A község határa a Pesti- síkságon belül a Pesti-hordalék kúp-síkság kistáján fekszik. Felszínének alapját az Ős- Duna vastag kavicsból és homokból álló hordalékkúpja képezi, amely a földtörténeti negyedkor legelejétől rakódott le a harmadkori alsó-pannóniai rétegekre. Felszínén a Duna teraszmaradványai szinte sorozatot képeznek: legrégebbi a falu keleti részén az V. terasz, legfiatalabb a nyugati részén a III. terasz. A lerakódás folyamán keletkezett hatalmas kavicstakarót jelenleg is bányásszák. A határán átfolyó Csömöri-patak völgyében holocén öntésanyagok találhatóak. A patakvölgy jobb oldalán a felszínre bukkantak a terület mélységét felépítő harmadkori rétegek: pannon agyag és helvéti slir. A posztglaciális, a jégkor utáni időben, mintegy 8-10 ezer évvel ezelőtt a dombokon leginkább a mogyoró, a síkságokon a sztyeppfű uralkodott. Később a csapadék növekedésével szubmediterrán éghajlat keletkezett, a dombokon megjelentek a bükkösök, és a síkság erdős sztyeppévé alakult. A népvándorlás és a magyar honfoglalás idejében sok-sok erdő borította azt a tájat, a völgyekben mocsári tölgyesek és nádasok terjengtek, a homok a mainál lényegesen kevesebb helyen volt kitéve a szélnek. Vadban és halban ez a vidék is gazdag volt, mint az egész Kárpát-medence. Sőt az átlagosnál is gazdagabb, mivel középkori királyaink kedvtelve solymásztak a Rákos mezején és vadásztak a Gödöllői-dombvidék erdeiben szarvasra, őzre, vaddisznóra, fácánra, nyúlra stb. A község éghajlata jelenleg mérsékelten meleg és mérsékelten száraz: a napsütéses órák száma , a középhőmérséklet 10 C, csapadékösszeg 580 mm, amelyből a tenyészidőben mm hull. A terület legjelentősebb vízfolyása a 14 km hosszú Csömöri-patak, melyik a Mogyoródipatakkal egyesülve jobbról a Szilas-patakot táplálja. A mesterségesen létrehozott 4 hektáros víztározót öntözésre és horgászára használják. A középület-építő Vállalat raktártelepén ben kutat fúrtak, ennek adatai: 250 m mélység, vízhozama 40 l/min, talphőmérséklete 18 C. A felszín keleti részén agyagbemosódásos barna erdőtalaj, a nyugati részén a gyengébb minőségű Ramann-féle barna erdőtalaj az uralkodó. A határban jelenleg kevés az erdő. Természetvédelmi Terület: Növény világa A Csömöri-patak völgyében 27 ha kiterjedésű, 1997 óta megyei védettségű, jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület található. Természetföldrajzilag a Pesti-síkság, növényföldrajzilag a praematricum része.

12 A terület két részből áll: a kisebbik egy ősláp a Csömöri-tó, a nagyobbik része a Réti-dűlő a Csömöri patak völgyében. Az őslápon több ritka, védett mohafaj élt, többek között tőzegmohák (Sphagnum sp.) más védett növények társaságában. Közöttük olyanok is voltak, amelyek Magyarországon csak egy-két helyről ismertek telén tűz áldozata lett több fa, cserje és értékes lágy szárú növény. Az elégett növények hamuja mintegy megtrágyázta a savanyú láptavat, ezzel elpusztított több érzékeny mohafajt. Tőzegmoha A szárazság mellett felgyorsította a tó eutrofizációját. A regeneráció lassan folyik. Jelenleg védett mocsári tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) növi be a tó nagy részét a keskeny- és széleslevelű gyékények (Typha angustifolia és Typha latifolia) mellett. Mocsári tőzegpáfrány Keskenylevelű gyékény Széleslevelű gyékény

13 A parton az öreg fűzfák alatt figyelhetjük meg a védett mocsári nőszőfüvet (Epipactis palustris), a csüngő virágzatú villás sást (Carex pseudocyperus), a terebélyes bugájú, rózsaszín vízi hídőrt (Alisma plantago-aquatica). A tóból írták le először hazánkban az Oedogonium inversum Wittrok forma subclusum zöldmoszatfajt, és a Didimella glacialis mikrogombát, amely a mocsári sás levelén él. Villás sás Mocsári nőszőfű Vizi hídőr A tó partján és a Réti-dűlőn átfolyó patak partján gyönyörködhetünk a már ritkuló, védelmet érdemlő gömbcsoportú fűzláp társulásában és benne a zömök hamvas vagy rekettyefűzben (Salix alba) és a csöröge- vagy törékeny fűz (Salix fragilis) alkotta fűzliget társulásai. (Bal) Fehér fűz (Középen) Törékeny fűz (Jobb) Rekettye fűz

14 A patak mellett, a réten foltokban a nád (Phragmites australis) alkot nádas társulást, néhány helyen a szép közönséges erdeikákával (Scirpus sylvaticus). A réten a nádas szélében és a tó parti övében tűnik fel a zsombéksásos társulásban hatalmas csomóival a zsombéksás (Carex elata), és a magassásrét a magasra növő mocsári és parti sással (Carex acutiformis és Carex riparia). A védett rét első harmadában ritkuló társulások és fogyatkozó, értékes, de nem feltűnő szépségű növényeket kereshetünk. A sásláprétben a lápi sást (Carex davalliana), a szittyós láprétben a nagy szittyót (Schoenus nigricans) lelhetjük meg, ha jó szemünk és szerencsénk van. A rét nagy részét a kétperjés száradó láprét foglalja el, amely nevét s színes bugájú kékperjéről (Molinia hungarica) kapta. Közönséges erdeikáka Zsombéksás Ezek a tárulások adnak védelmet a sok szép, védett növénynek: rostos tövű sás (Carex appropinquata), fekete sás (Carex nigra), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae), mocsári kosbor (Orchis laxiflora), fehér májvirág (Parnassia palustris). Fehér májvirág Hússzínű ujjaskosbor A lápréten kora tavasztól késő őszig mindig virágpompával találkozunk. Áprilisban a mocsári gólyahír (Caltha palustris) csillogó sárga virága virít. Májusban és júniusban a leggazdagabb a színskála: a sárga réti boglárka (Ranunculus acris), a lilás rózsaszínű réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), melynek nyílásakor hallatszik a kakukk hangja, a fehértől a rózsaszínen át a liláig a hússzínű ujjaskosbor, a fehér pamatos széleslevelű

15 gyapjúsás, a feltűnő nagy, fehér ernyős erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris), a halvány rózsaszínű mocsári nőszőfű, a rikító lila mocsári kosbor, és még sokan mások színesítik a rétet. Gólyahír Réti kakukkszegfű Augusztusban a fehér májvirág szerényen bújuk meg a füvek és a sások között. A rostostövű sás pulikutya fejére emlékeztető nagy csomóival májustól a tél közepéig találkozhatunk a nádszegélyben és az öreg fűzfák alatt. A pázsitfüvek között is találhatunk igen csinos virágzatúakat. A rezgőpázsit (Briza media) lilás, a pelyhes szelyemperje (Holcus lanatus) rózsaszínes, a kékperje lilás bugáikkal tetszelegnek. A Jávorka- fényperje apró szőrű bugavirágzata fényesen csillog a napfényben. A nádas zöld egyhangúságát oldja a nagy fehér virágú, tölcséres felfutó sövényszulák (Calystegia sepium), a karcsú, lila füzérű réti füzény (Lytrum salicaria), a sárga közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), a fehér, rózsaszín vagy lila, tölcséres virágú, nagy szőrös levelű fekete nadálytő (Symphytum officinale). Közönséges lizinka Fekete nadálytő Sövényszulák Szeptemberben bontja gyönyörű, halványlilás virágait az őszi kikerics (Colchicum autumnale), de zöld levélrózsáival, nagy toktermésével csak a következő év tavaszán találkozhatunk. Késő ősszel, télen is szép a védett terület. A nád barnás bugái, a gyékények buzogányai, a füzek színes vesszői, az értő szemű sétálónak nem az elmúlásról, hanem a megújuló tavaszról mesélnek.

16 Természetvédelmi terület: Állat világa Csömör állattani értékeiről szólva hangsúlyozni kell, hogy míg a kiemelkedően értéked növényfajok a lápréthez és környékéhez kötődnek, addig védett és fokozottan védett állatfajok községünk szinte minden pontján élnek. Községünk sajátsága és értéke, hogy az állatvilág számára sokféle életteret kínál: nedves láprétet, szántókat, hűvös lombos erdőfoltokat, kerteket. Ez azért érdemel különös figyelmet, mert a különböző típusú területek igen kicsik, s ha ezeket szándékosan vagy tudatlanságból tovább csökkentjük, a környezeti változásokra gyorsan reagálni képes állatvilágból akár egyik évről a másikra is végleg eltűnhetnek fajok. ( A láptó nádas részéről így tűnt el a bíbic, miután több mint 20 évvel ezelőtt leégett a nád). Az állatvilágot számba vevő, széles körű, tervszerű tudományos kutatómunka a területem eddig még nem folyt ezért nem tudjuk például, hogy melyik bagoly- és denevérfaj él nálunk-, de az egy-egy alkalommal megfigyelést végző zoológuskutatók és a községben élő természetbarátok hitelesített megfigyelései száznál több védett vagy fokozottan védett állatfajról adnak hírt. A denevér mellett védett emlősünk az erdei cickány (Sorex araneus) és a mezei cickány (Crocidura leucodon), valamint a kertekben is látható, rovarevő vakondok (Talpa europaea) és a sün (Erinaceus concolor). Erdei cickány Sün (Saját kép ) Aki a patakparton szemlélődik vagy fülel, az a félénk és teljesen ártalmatlan vízisiklóval (Natrix natrix), kecskebékával (Rana esculenta), tavibékával (Rana ridibunda), vöröshasú unkával (Bombina bombina), találkozhat, a fákról, bokrokról a zöld levelibéka (Hyla arborea) hangját hallhatja. Számukra és a madarak számára is nélkülözhetetlen a víz. Kecskebéka Tavibéka Vöröshasú Unka Zöld levelibéka

17 A Csömöri- patak vize nemcsak ivóvizet jelent valamennyi csömöri madár számára, hanem van köztük, melynek egyetlen lehetséges fészkelő helye a vízparti nád. Ilyen az énekes nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), a nádi sármány (Emberiza schoeniclus), a furcsa nevű nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides). A tücsökmadár elnevezés roppant találó, hiszen a hangját hallva először egy rendkívül hangos tücsköt vagy egy horgászt keresünk a közelben, aki az orsót tekeri. A nádi madarak megfigyeléséhez sok türelemre, hosszú ideig tartó nesztelen mozdulatlanságra van szükség, de aki erre képes, annak jutalma nem marad el. A patakparti fűzfákon láthatóak a függőcinegék (Remiz pendulinus) jellegzetes, posztócipő alakú lecsüngő fészkei. Nádi tücsökmadár Nádi sármány Azok a szakaszok, ahol a patakot nem csak nád, hanem fák is szegélyezik, a nyaktekercs (Jynx torquilla) kedvelt helyei. A harkályokkal rokon faj, de akár tollas kígyónak is csúfolhatnánk, hiszen nyakát 180 fokban képes elfordítani, ha támadástól tart, ráadásul tolla színe is, mintázata is a kígyókéhoz hasonló. A vízparti sűrű bokrokban keres fészkelő helyet magának a jelentéktelen külsejű, de csodálatosan éneklő fülemüle, más néven csalogány (Luscinia megarchynchos). Ez a madár különösen érzékeny a háborgatásra, a környezeti változásokra. Ahol az ő számára megfelelő növényzetet az ember kipusztítja megszépíti, rendet rak vagy ahonnan eltűnik a víz, ott a fülemüle nem tud megélni többé! Érdemes tehát arra is gondolni, hogy ha csupán megregulázott, divatos dísznövényeket tűrünk meg környezetünkben, akkor ezzel akaratlanul is lehetetlenné tesszük az életet minden érzékenyebb faj számára. Nyaktekercs Csalogány

18 Mind a patak, mind a horgásztó vize és környéke kedvelt pihenő- és táplálkozó helye számos olyan madárnak, mely Csömörön ugyan nem költ, de tavaszi-őszi vonulásakor hosszabbrövidebb időre megpihen itt. Nem zavartatja magát a horgászoktól a billegő cankó (Actitis hypoleucos), szürke cankó (Tringa nebularia), sárga billegető (Motacilla flava), kerceréce (Bucephala clangula), barátréce (Aythya ferina), sem. Kissé távolabb pihen meg a fokozottan védett fehér gólya (Ciconia ciconia). Billegető cankó Fehér gólya A vizektől távolabbi melegebb, szárazabb, füves, bozótos helyeken él a zöld gyík (Lacerta viridis) és a fürge gyík (Lacerta agilis), mindkettő rovarokat fogyaszt. Akár a kertekben is találhatunk barna varangyot (Bufo bufo) és zöld varangyot (Bufo viridis), amelyek bőre erősen mirigyes, szemölcsös, száraznak látszó. Éjszaka zsákmányolják a rovarokat, köztük a kerti kártevők is. Zöld varangy Számos madár szinte mindenütt megtalálható a községben, pl. a kakukk (Coculus canorus); a legtöbb énekesmadár pedig a kertekben is előfordul: feketerigó (Turdus merula), sárgarigó (Oriolus oriolus), széncinege (Parus major), kék cinege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), csuszka (Sitta europaea), csicsörke (Serinus serinus) stb. Gyümölcsöt csak desszertként fogyasztanak; tavasztól őszig, a fiókanevelés idején rovarokkal, lárvákkal vagy magvakkal táplálkoznak. Az énekesmadarak egy részének és a harkályoknak, pl. a balkáni tarkaharkálynak (Dendrocopos syriacus), nagy tarkaharkálynak (Dendrocopos major) fontos, hogy öreg, odvas fákat találjanak, hiszen ilyen természetes odvakban fészkelnek, a harkályok pedig ezen kívül a kéreg alatti lárvák és más kártevők után kutatnak. Csicsörke

19 A Kálvária- domb lombos fái és fenyői az erdei pinty (Fringilla coelebs), énekes rigó (Turdus philomelos), őszapó (Aegithalos caudatus), csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita) kedvenc tanyája. A faluszéli szántókon kutat a búbosbanka (Upupa epops); egy-egy szénaboglya vagy villanyoszlop tetejéről keres egereket, pockokat az egerészölyv (buteo buteo). Örvendetes, hogy évről évre látni Csömörön ugyanazt az egerészölyvpárt. A jóval kisebb termetű, hegyes szárnyú vörös vércsét (Falco tinnunculus) is a szántók fölött, a levegőben szitálva vehetjük észre, amint apró rágcsálókat készül lecsapni. A homokos talajnak köszönhetően egy-egy magas, meredek homokfal speciális élőhelyet ad a partifecskének (Riparia riparia) és a fokozottan védett gyurgyalagnak (Merops apiaster), mert ezek kizárólag ilyen partfalakban tudnak megtelepedni. Búbosbanka A zoológiai kutatások hiánya miatt legkevésbé a körülöttünk élő ízeltlábúakat, rovarokat ismerjük. Köztük van az imádkozó sáska (Mantis relihioza), kardoslepke (Iphiclides podalirius), kis színjátszólepke (Apatura ilia), nappali pávaszem (Inachis io), diófacincér (Megopis scabricornis), kékfutrinka (Carabus violaceus), mezei futrinka (Carabus granulatus) és a korhadó lombos fákban élő kis szarvasbogár (Dorus parallelopipedus), amely nem azonos a szarvasbogár nevű fajjal. Ez utóbbi Csömörön nem él. A fűzfákon figyelhetők meg a tajtékoskabóca (Philaenus spumarius) nyomai. Színjátszólepke

20 Csömör természeti és épített értékei Településem Természeti értékei: Növényvilág Állatvilág Országos vagy helyi védelem alatt álló értékek Ön szerint helyi védelemre javasolt értékek megnevezése Lakóhelyem természeti adottságai Több védett mohafaj: pl: - tőzegmoha (Sphagnum sp.) Védett növények: - mocsári tőzegpáfrány ( Thelypteris palustris) - mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) - mocsári kosbor (Orchis laxifolra) - rostos tövű sás (Carex incarnata) - csüngő virágzatú villás sás (Carex pseudocyperus) - Széles levelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium) - vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica) - hússzínű ujjas kosbor (Dactylorhiza incarnata) - Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae) - Fehér májvirág (Parnassia palustris) - Mocsári gólyahír (Caltha palustris) stb. Jellegzetes növények: - Oedogonium inversum Wittrok forma subclusum zöldmoszatfaj - Didimella glacialis mikrogomba Védett állatfajok: - erdei cickány (Sorex araneus) - mezei cickány (Crocidura leucodon) - vakondok (Talpa eurpaea) - sün (Erinaceus concolor) - kecskebéka (Rana esculenta) - vöröshasú unka (Bombina bombina) - zöld levelibéka (Hyla arborea) Gyakori állatfajok: - énekes nádi poszáta (Acrocephalus palustris) - csalogány (Luscinia megarchynchos) - kakukk (Coculus canorus) - fekete rigó (Turdus merula) - kék cinege (Parus caeruleus) - csicsörke (Serinus serinus) stb. A Csömöri-patak völgyében 27 ha kiterjedésű, 1977 óta megyei védettségű, jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület található. A terület két részből áll: a kisebbik egy ősláp a Csömöri-tó, a nagyobbik része a Réti-dűlő a Csömöri-patak völgyében. Csömör Észak-keleti részén, a Vízműsor fölött elterülő fenyves erdő.

21 A védelem indoklása Kezelési (és hasznosítási) javaslat A fenyves erdő természetes élőhelyül szolgál számos védett és hasznos állatfajnak. A fenyves erdő közelében illegálisan lerakott kommunális hulladékok elszállítása, a fakitermelés leállítása. Csömöri tó A Csömöri ősláp egyik kedvelt lakója, az ékszerteknős Csömöri ősláp

22 Lakóhelyem egyedi településkép szempontjából különleges épített értékei: Lakóhelyemen helyi védelem alatt álló műemlékek vannak! Kivétel: Római Katolikus templom és a Nepomuki Szent János-szobor amely Országos védelem alatt áll!! Műemlékek (országos vagy helyi védelem alatt álló épületek) Napjainkban létesített, településképet meghatározó épületek (neves építészek munkája, ha van ilyen) Településközpont Hagyományos népi építészeti emlékek Lakóhelyem épített értékei - Nepomuki Szent János szobor (Állították: 1771.ápr.25) - Simon Villa - Laky Kastély - Hősi emlékmű (a Hősök terén) - Kopjafa a Honfoglalás évfordulójára - Római Katolikus templom - Református templom - Evangélikus lelkészi hivatal - HÉV állomásépület - Faluszövetkezet központi üzemépülete - Lakóház, pince, kamra, kút (Árpád utca 65.) - Az új Polgármesteri Hivatal - Az új Könyvtár - Hősök tere - MO körgyűrű Egyedi alumínium híd - Bevásárlóközpont Csömörön nincsen klasszikus település központ. A Szabadság út (amely Csömör egyik főútja) mentén alakult ki a község hosszúkás központja. Ezen a vonalon található a Katolikus és az Evangélikus templom, étterem, Önkormányzati Hivatal, Zeneiskola, Művelődési Ház, Hősök tere, HÉV és Busz állomás, Temető, Orvosi rendelő, kisboltok és egyéb kereskedelmi kisegységek. Csömörön fellelhető néhány éves klasszikus parasztház Ön szerint helyi védelemre méltó épület(ek) megnevezése A védelem indoklása Én ezeket a parasztházakat helyezném helyi védelem alá. Ilyen parasztházak találhatóak az Árpád és a Petőfi utcában. (Ezek az utcák a Szabadság útról nyílnak. Vélhetően a Szabadság út volt Csömör egyik első utcája.) Ezen parasztházak építésmódja által visszatekinthetünk az 1800as évek alsóbb rétegeinek építészeti stílusára.

23 Nepomuki Szent János szobra azonosító 6955 törzsszám 6954 védettség Műemléki védelem jelleg Építmény név jellemző Mai eredeti kategória Plasztika eredeti főtípus szobor megye Pest helység Csömör cím Szabadság út helyrajzi szám 394 település KSH kódja földhivatal Gödöllő Körzeti Földhivatal Rövid leírás: Nepomuki Szent János- szobor, Barokk, A főút mellett a patak - hídnál áll bekerítve. Volutás, tagozott talapzat, tárcsás lezárású virágfüzérdíszes tükör. Az oldalán a voluták hármas szalagban csavarodnak vissza, a tükörben cseppdíszes tulipán motívum. A Szent kezében feszület és pálmalevél. Simon Villa

24 azonosító védettség Helyi védelem eredeti kategória Lakóépület megye Pest helység Csömör cím Major u. helyrajzi szám 981/1 rendelet 12/2002 Laky Kastély

25 azonosító védettség Helyi védelem eredeti kategória Lakóépület megye Pest helység Csömör cím Laky u. helyrajzi szám 441/6 rendelet 12/2002 HÉV állomásépület azonosító védettség Helyi védelem eredeti kategória Közlekedési létesítmény megye Pest helység Csömör cím HÉV állomás helyrajzi szám 902/3 rendelet 12/2002

26 Római Katolikus templom Azonosító 6954 törzsszám 6953 védettség Műemléki védelem jelleg Építmény név jellemző Mai eredeti kategória Szakrális építmény eredeti főtípus templom eredeti típus r.k. templom megye Pest helység Csömör cím Szabadság út helyrajzi szám 1656 Tel. KSH kódja földhivatal Gödöllő Körzeti Földhivatal Rövid leírás: Római Katolikus templom, Barokk, Szentély falfestése barokk 18.sz. Szabadon álló, középtornyos, nyeregtetős épület. A torony a középtengelyből enyhe rizalittal kiugrik, a homlokzati sík elemeket lapos falsávok keretelik. Szegmensíves, kőkeretes, zárókődíszes kapu, a zárókövön: 1771-es évszám, fölötte a volutákkal tagolt szegmensíves

27 ablak zárókődíszén A tornyon zárókődíszes, ovális, illetve félkörös záradékú ablak. A szentély a nyolcszög három oldalával zárul, a déli oldalon sekrestye. A hajó oldalhomlokzatát egy-egy és a szentélyt két ablak tagolja. A toronyban építés korabeli falépcső. Hősi emlékmű a Hősök terén Polgármesteri Hivatal Régen:

28 És most, a felújítás után: Községi Könyvtár: A Régi:

29 A Felújított új:

30 Csömör Nagyközség létrehozott egy Falumúzeumot, hagyományőrzés céljából. A kicsinyke múzeum egy régi csömöri parasztház mintájára van berendezve, hogy korhűen ábrázolja dédszüleink életkörülményeit. Csömör tájképét leginkább még a centrumban található Hősök tere alakítja, mely a Sinka István Könyvtárral és a Polgármesteri Hivatallal egy időben kapott új arculatot.

31 Népességstatisztika, Demográfiai adatok Csömör Népességi Adatai: Bevezetés: (Részlet a Csömör Története című könyvből/ 2. fejezet- Csömör gyarapodása) Figyelemre méltó jelenség volt, hogy már az 1670-es években megindult a spontán visszatelepülés a török hódoltságba, a Gödöllői-dombságra is. Ekkoriban a török birodalom hatalma és ereje még töretlennek látszott. A szatmári béke után valójában új kor hajnalának pirkadását látta mindenki, jobbágy és földesúr egyaránt. A töröktők visszafoglalt területek benépesítése közös társadalmi érdek volt. A spontán migráció mellett nagy szerep jutott a földesúri telepítéseknek és toborzásoknak is. 2. táblázat. Csömör népessége Családfők száma Családfők %-a Becsült lakosság családfők száma családfők %- a becsült lakosság Az es pestisjárvány Csömör népességét is megtizedelte. A pestisjárvány ellenére elmondhatjuk, hogy Csömör a népesség, az erőteljes települések közé tartozott. Ennek bizonyítékai a katonai beszállásolás adatai.

32 Az első modern népszámlálást Magyarországon II. József király idejében végezték el között. Ebben szerepel Csömör község egészen pontos adatokkal. A családi házak száma 116 volt, a gazdasági épületeket nem vették számba. A 116 házban 141 család lakott, vagyis 25 család nem rendelkezett önálló családi házzal, ezek nagyobbrészt fiatal házasok voltak, akik szüleik házában éltek, kisebb részt pedig cseléd családok, akik gazdáik portáján kaptak lakhatási lehetőséget. A jogi értelemben vett népesség, a csömöri illetőségűek összesen 800-an voltak. Közülük távol volt 5, de a községben lakott 6 idegen, azaz nem csömöri illetőségű. Ennek következtében a tényleges jelen lévő népesség 801 volt. A nők száma 409, a férfiaké 391, ami megfelel az 51-49%-os átlagnak. A férfiak közül házas volt 163, nőtlen volt 228. A 163 nős férfi úgy alkothat 141 családot, hogy az ifjú párok egy konyhán élnek a szüleikkel, ami akkoriban gyakori volt, ezzel is egyben tartották a földet és együtt tartották a munkaképes családtagod erejét. A népesség szaporodása, jövője biztosítva volt, mert 76 gazdának 56 felnőttsorban lévő örököse volt, a éves korosztályban 27, az 1-12 éves korosztályban 122 gyermek találtatott. Az 1831-es kolerajárvány azonban megint megtizedelte a népességet, mint a XVIII. Század közepén a pestisjárvány. Az addig evangélikus többségű Csömör sokat veszített, és a járvány elvonulta után szinte csak katolikusokat telepített be a Grassalkovich uralom, főleg németeket. A járvány után már kisebbségbe szorultak az evangélikusok. Jól szemlélhető ez a változás a Csömör vallási megoszlását bemutató táblázaton. Nemzetiségi Viszonyok 1730 és 1850 között Csömört szláv, tót, tót-német, tót-német-magyar falunak tartották, mely a kor tudományos színvonalához képest többnyire fedte a valóságot. Csömör nemzetiségi tagozódása ig Év Magyar családfő % Tót Családfő % Német Családfő % ,5 3 21, , , , , , , , , , , , ,6 3 4, , ,75 3 3,75 Cigány Családfő % ,5 - Összesen Családfő %

33 Népesség, társadalmi tagozódás Csömör népessége Év Jelen lévő Férfi Nő Nőtlen, Hajadon Házas Özvegy Törvényesen elvált Férfi Nő között majdnem ezer fővel gyarapodott Csömör lakossága, ezután ig a növekedés üteme lelassult. A férfiak és a nők aránya majdnem megegyezett ig, de a következő évtizedben a férfiak létszámaránya lecsökkent. Ugyanakkor a házasságban élő férfiak és nők együttes száma között jócskán meghaladta a nőtlenek és hajadonok együttes számát. Az özvegyek száma az 1920-as adathoz képest 1930-ra megnövekedett, vagyis eddigre adminisztrálták teljes egészében az I. világháborúban elveszett férfiakat, azután az özvegyek száma már nem nőtt, sőt 1941-re valamelyest csökkent is, nyílván elhalálozásuk, férjhezmenetelük következtében. A törvényesen elváltak száma a korszakban természetesen elenyésző volt. Csömör népessége anyanyelv szerint Magyar Német Szlovák Román Rutén Horvát Egyéb Magyarul tud Összesen % , , ,

34 Csömör népessége nemzetiség szerint Magyar: 4122 Szlovák (tót): 5 Szerb: 2 Német: Magyar Szlovák Szerb Német fő Az 1941-es népszámlálás 267 szlovák anyanyelvű és 5 szlovák nemzetiségű lakost talált csömörön, 38 német anyanyelvű és 1 német nemzetiségű lakos mellett. Volt még 2 szerb nemzetiségű, ugyanakkor magyar anyanyelvű csömörön. Csömör foglalkozási állapota Mezőgazdaság Ipar Kereskedelem Közlekedés Közszolgálat Véderő Napszámosok Nyugdíjasok Házi cseléd Összesen % kereső eltartott kereső eltartott ,6% ,4% ,9% 2872 (100%) 2186 (100%) ,1%

35 Csömör legfontosabb adatai (KSH adatok nyomán) év Terület Lakóné- Élve- Halá- Természetes Vándorlási Lakás Épített Km2 Pesség az születés lozás Szaporodás, különbözet állomány lakás Év elején ill. fogyás(-) az év elején , , , , , ebből 4 és több Közüzemi Házi vízve- Közcsator- Házi csatornával Megszűnt lakás szobás vízvezetékkel tékkel ellátott nával Állandó népesség év férfi nő összesen Állandó lakosság év 0-18 éves éves éves éves éves Férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő összesen

36 Férfi Nő Összesen Csömör népessége folyamatosan, egyenletesen növekszik. A városból évről-évre egyre több család költözik ki az agglomerációs városokba, köztük Csömörre is. Ezek az újonnan betelepült családok ingáznak lakóhelyük és munkahelyük között, mert szinte mindegyikük megtartja belvárosi állását. (Az utazás idejét lerövidíti a közelmúltban épített MO-ás autópálya, az ingázók körülbelül perc alatt bejutnak munkahelyükre, tömegközlekedéssel percbe telik). Fiatalodó település, elöregedésről, a település kihalásáról nem beszélhetünk. Területhasználatok Településrendezés Csömör Nagyközség igazgatási területének beépítésre szánt területei az alábbi építési övezetekre tagolódnak: 1. Lakóterület 2. Vegyes terület (településközpont) 3. Gazdasági terület 4. Üdülőterület 5. Különleges terület (temető, vízmű terület, szeméttelep, szennyvíztisztító, rekreációs terület, dögkút, egészségügyi terület stb.) Csömör Nagyközség igazgatási területének beépítésre nem szánt területei az alábbi övezetekre tagozódnak: 1. Közlekedési terület 2. Zöldterület 3. Erdőterület 4. Mezőgazdasági terület 5. Vízgazdálkodási terület

37

38

39 Településfejlesztés Az utóbbi időben az Európai Unió számos pályázati lehetőséget biztosított hazánknak. Települési önkormányzatok közül sok pályázati forrásból újította fel településközpontját vagy valamelyik fontos intézményét 1.Településközpont fejlesztése: - Az új Polgármesteri Hivatal bővítése (A hivatal akadálymentesítése, parkolóhelyek kialakítása) - Hősök tere parkosítása a közösség használatára - Új Könyvtár és közösségi ház építése (egy régi épület helyére Régi óvodám-) Multifunkcionális hely létrehozása a könyvtáron belül (internet hozzáférés, kávézó, közösségi ház, könyvtár) 2. Útépítési Project - Szilárd útburkolat, különös hangsúlyt fektetve az út melletti csapadékelvezető árkok kiépítésére! (Jelenleg be van adva egy ilyen pályázat, csak bizonyos utcák csapadék elvezetésének kiépítésére.) Ezekhez a beruházásokhoz CSAK 10% önrészt kér az Európai Unió! 3.Testvértelepülések utazási kapcsolata ország kisvárosa között (Olaszország pályázati gazdák-; Szlovénia; Csehország; Svédország; Franciaország; Spanyolország és Magyarország). A project lényege, hogy forgószínpad szerűen minden kisvárosban 1 hetes előadás sorozat kerül megrendezésre. Az előadások témája: Az adott kisváros természeti környezetének bemutatása, a Természet Környezettudatos nevelés, Az adott kisváros funkcionális berendezkedése.

40 Településhálózatok: Kapcsolatok a szomszédos településekkel Kistarcsa XVI. Kerület XV. Kerület Fót; Mogyoród 1.Csömör Kistarcsa összekötő földút: Közlekedési kapcsolat: Csömör Kistarcsát összekötő földút aszfalttal való burkolása és kerékpárút kiépítése. (Ez a terv már többször napirendi pont volt, de jelenleg szünetel a lakosság támogatásának hiányában.) - Csömör ipari területének nagy része Kistarcsa felé esik, ez konfliktust okoz a szomszédos településsel. Ilyen például: A megnövekvő forgalom, a bűz, a zaj és az iparűzési adó csömöri haszna. - Több kistarcsai intézményt (uszoda, kórház, OTP Bank) a csömöri lakosság is rendszeresen igénybe vesz, ez bevételt jelent Kistarcsa számára. Tervezett beruházás: 1. Kerékpárút Csömör és Kistarcsa között. 1.Rákospalotai bekötőút közös kezelése Tervezett beruházások: 1.Az MO-körgyűrű által okozott zajártalmak megszüntetése: Zajvédő falak építése, Fal magasítás, közös erdőtelepítés. 2.A 931-es BKV járat útvonalának kibővítése Csömörre. 3.A csömöri és a XVI. Kerületi kerékpárút összeköttetése. - Csömör lakossága átmenő forgalmat képez a XVI. Kerületben, ezáltal használják a kerület infrastruktúráját és egyéb szolgáltatásait. Sok kapcsolatunk van a XVI. Kerülettel, de nincsen érdemleges közös beruházásunk. 1.Mezőőri szolgálat összehangolása A XV. Kerülettel szántóföld összeköttetésben vagyunk, a szabad területen mozgó mezőőrök szolgálata közös feladat. Ezekkel a településekkel csak szántóföld kapcsolatban vagyunk. Mogyoróddal időszakos kapcsolatunk van: A Hungaroringet látogatók átmenő forgalmat képeznek Csömörön.

41 Településrendezési tervek Csömör nagyközség településszerkezeti terve Forrás: Csömör Nagyközség Önkormányzata Fábri István Polgármester Csömör Története című könyv Csömör Településrendezési terve A szakdolgozat képei : az internet, a Csömör története című könyv és saját képek felhasználásával kerültek felhasználásra. Melléklet: 2 db Csömör térkép

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Kis-Sváb-hegy (Martinovics-hegy) Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:26:02 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 6.6898

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ferenc-hegy Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:39:31 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, II. ker. A terület kiterjedése: 6.5697 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Csörnöc-patak menti égeres láprét Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:20:46 Megye: Vas Községhatár: Nádasd A terület kiterjedése: 79.385 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári kockásliliom élőhely Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:32:50 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 73,14 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

Varsány község Településrendezési Tervéhez

Varsány község Településrendezési Tervéhez MŰSZAKI LEÍRÁS Varsány község Településrendezési Tervéhez BEVEZETŐ: Varsány község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. A településrendezés általános célját és várható hatását

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2009-2013

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2009-2013 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2009-2013 MODERN KERTVÁROS 2009. október 1 Összefoglaló Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a kerület kiemelkedő

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem

Örökségvédelmi hatástanulmány. Művi értékvédelem Örökségvédelmi hatástanulmány Művi értékvédelem A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. (2) bekezdése alapján kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület

Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrád környékének legfontosabb helynevei: Üdvözöljük Önt/Önöket a Csongrád, Köröszugi túraútvonalunkon! 1. Ugi-rét 2. Tiszaalpári Holt-Tisza 3. Kelem 4. Becsőtó

Részletesebben

"Madarak és Fák Napja" XXII. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2015.

Madarak és Fák Napja XXII. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2015. "Madarak és Fák Napja" XXII. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2015. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 125 pont Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 10 pont/ Madárhangok Minden helyes megoldás

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi

Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi Vizes élőhelyek Felszíni, vagy talajvíz által időszakosan vagy tartósan befolyásolt élőhelyek: ligeterdők, láperdők, lápok, mocsarak, rétek Lápi mocsári jelleg, fás és fátlan élőhelyeken egyaránt megjelenhet.

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Természeti értékeink Tápiógyörgyén

Természeti értékeink Tápiógyörgyén Természeti értékeink Tápiógyörgyén 1 Madarak a ház körül Madarak a ház körül Mennyire kell érteni a madarakhoz? Településünk nem csak nekünk, embereknek jelent lakóhelyet, számos madár alkalmazkodott a

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 6 (1 2): 127 144. (2008) 127 TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN ZAGYVAI GERGELY Nyugat-Magyarországi Egyetem, Környezettudományi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele. AKTUÁLIS HÍREINK Kardozók. www.biomonitoring.komszol.hu

KEDVES OLVASÓ! Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele. AKTUÁLIS HÍREINK Kardozók. www.biomonitoring.komszol.hu GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Kis-Tómalmi láprét védett növényritkaságai

A Kis-Tómalmi láprét védett növényritkaságai A Kis-Tómalmi láprét védett növényritkaságai Takács Gábor Fertő-Hanság Nemzeti Park Dr. Király Gergely Botond Nyugat-Magyarországi Egyetem A láprét és környéke története Köztudomású, hogy a római korban

Részletesebben

SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag

SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS. - Egyeztetési anyag KKT. KKT. 7700 MOHÁCS, HUNYADI JÁNOS U. 10. TEL./FAX: 69/300-487, MOBIL: 30/489-7800 SZEREMLE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SZERKEZETI TERV LEÍRÁS - Egyeztetési anyag Gáll Csaba okleveles építészmérnök vezető

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft.

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft. RÁKOSMENTE 2015 2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE a PEST-BUDAPEST konzorcium részéről: URBANITÁS Kft. Berényi Mária Vojnits Csaba Ferenc Felelős tervező településtervező Településtervező

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Téli Túrák nemzeti parkjainkban

Téli Túrák nemzeti parkjainkban Téli Túrák nemzeti parkjainkban Időpont: január 23. (szombat) országszerte számos helyszínen A téli időszakban nemzeti parkjaink egészen más arcukat mutatják felénk. Akik a friss időben csatlakoznak az

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE Rendezők: Útvonalkövetők Klubja Teljesítménytúrázók Társasága Gödöllő Fóti-Somlyó Alsógöd, 2011. december 30. - 1 - Tisztelt Sporttárs! Szeretettel üdvözlünk

Részletesebben

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009.

PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV. Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2009. május PÁSZTÓ KISTÉRSÉGI KÖZPONT REHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV Készítette:

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

Tájfutó elméleti ismeretek 2 Kis gödör

Tájfutó elméleti ismeretek 2 Kis gödör Ellenőrző kérdések. Mit jelöl a térképen? Kis sziklatömb Tájfutó elméleti ismeretek Kis gödör 4. foglalkozás Kis domb Ellenőrző kérdések. Milyen tereptárgy volt a 6-os pont? Domb Gödör Szárazárok Ellenőrző

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG Sásdi kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya A Sásdi kistérség az Észak-Zselic, Baranyai-hegyhát, a Völgység természetföldrajzi kistájak találkozásánál fekszik. A kiválasztott települések a Baranyai-hegyháton

Részletesebben

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület Újkígyósi Turisztikai Egyesület 1 2 Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, és kérem, legyen vendégünk egy újkígyósi barangoláson! Újkígyósi Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult. Egyesületünk célja,

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Sülysápi értékeink. Sülysáp Város helyi értéktárának képes albuma

Sülysápi értékeink. Sülysáp Város helyi értéktárának képes albuma Sülysápi értékeink Sülysáp Város helyi értéktárának képes albuma Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény Kapás József a 90-es évek közepére olyan mennyiségű tárgyat, eszközt gyűjtött össze az egykori Tápiósápról

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (V. 26.) számú rendelete a helyi jelentőségi faegyedek/facsoportok, fával borított területek védelméről Balatonfüred Város Önkormányzat

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Felsőrákosi-rétek Utoljára módosítva: 2014-02-15 19:21:45 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, X. ker. A terület kiterjedése: 164 hektár hektár Védetté

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa Szécsény Város Önkormányzata A település bemutatása Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa 2 A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE AZ İSKORTÓL NAPJAINKIG Az Ipoly völgye, különösen annak Szécsény körüli része

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón-

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- Témavezető: Kovács Zsolt egyetemi tanársegéd BBTE, Történelem-

Részletesebben