iktatószám: 01- /2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Tárgy:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "iktatószám: 01- /2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Tárgy:"

Átírás

1 Címzett: iktatószám: 01- /2008 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád főigazgató Dr. Sonkodi Balázs egészségügyi tanácsadó Az anyagot látta: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: 1

2 Ikt.sz.:..../2008. Tárgy: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Dr. Kallai Árpád, mint az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója és Dr. Sonkodi Balázs egészségügyi tanácsadó elkészítették az Egészséges Vásárhely Program -ot. A program célja Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, javítása és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében az egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás fejlesztése. A program megvalósítása csak egy jól átgondolt program keretei között, szervezett infrastruktúrával és hozzárendelt anyagi forrással lehetséges. Társadalmi, közösségi szinten az eredmények természetesen csak hosszútávon lesznek értékelhetők. A befektetés ezért ugyan csak évek múltán hoz eredményt, de a késlekedés súlyos veszteséget eredményezhet. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Egészséges Vásárhely Program -ban foglaltakat elfogadni és támogatni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, november 24. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester 2

3 Ikt.sz.:./2008. Tárgy: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Mint az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város egészségügyi tanácsadója, jelen előterjesztés mellékleteként elkészítettük az Egészséges Vásárhely Program -ot bemutató közgyűlési anyagot. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, már az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a lakosság számára az egészségügyi ellátórendszer minél szélesebb körben váljon hozzáférhetővé és a népesség egészségi állapota megfelelő szintre kerüljön. Különösen nagy kihívást jelent ez napjainkban, amikor az állami intézkedések éppen az ellenkező irányú folyamatokat gerjesztik. Álláspontunk szerint Hódmezővásárhely jövőképe szempontjából elengedhetetlen szembesülni azzal a problémával, amit az egyre romló népegészségügyi mutatók jeleznek, azaz a lakosság romló egészségi állapotával. Ez ellen a tendencia ellen még akkor is tenni kell, ha ehhez a városnak saját erőből kell előteremteni a szükséges forrásokat, hiszen ez az országosan egyedülálló program a befektetett pénz és energia hosszú távú megtérülését, a város fejlődését fogja szolgálni. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Egészséges Vásárhely Program -ban foglaltakat elfogadni és támogatni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, január 24. Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád főigazgató Dr. Sonkodi Balázs egészségügyi tanácsadó 3

4 EGÉSZSÉGES VÁSÁRHELY PROGRAM (EVP) Preambulum Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata már az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a lakosság számára az egészségügyi ellátórendszer minél szélesebb körben váljon hozzáférhetővé és a népesség egészségi állapota javuljon. Különösen nagy kihívást jelent ez napjainkban, amikor az állami intézkedések éppen az ellenkező irányú folyamatokat gerjesztik. A tavalyi év során, az egészségügyi ellátórendszer átalakításának következtében markáns változások zajlottak le a város egészségügyi szektorában. Ezen változások újrarajzolták az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) szakmai struktúráját. A szigorú gazdálkodás és a racionalizáló intézkedéseknek köszönhetően, elkerülhetővé vált 2007 évben, hogy a fenntartótól jelenetős mértékű, működési célú támogatást igényeljünk, illetve sikerült megtartani az intézmény pénzügyi-gazdasági stabilitását. Ismerve a 2008-ban várható környezeti hatásokat (gazdasági helyzet, egészségügyi finanszírozási alap, biztosítási rendszer átszervezése, stb.) nem számíthatunk előnyösebb helyzetre a jövő évben sem. Mindez a város felelős döntéshozói számára komoly kihívást jelent, amelyek válaszokat, új koncepció kidolgozását, és az eddig meglévő lehetőségek átértékelését feltételezik. Világszintű kihívás, hogy az öregedő és fogyó társadalmakban, mint Magyarország egyre nehezebb a fenntarthatósága és finanszírozása az egészségügyi rendszereknek. Az egészségügyi rendszerek súlypontjai egyre jobban a preventív ellátás és az öngondoskodás irányába tolódnak. Tőlünk nyugatabbra az állam jelentős feladatot vállal az állampolgárok ez irányú felkészítésében, különös tekintettel a preventív jellegű ellátások biztosításában. Sajnos Magyarországon az elmúlt 4-5 évben az országos népegészségügyi program teljesen kiüresedett, amit a 3 éve tartó 0 forintos költségvetési fedezet bizonyít a legjobban (korábban közel 1 milliárd forint fordítódott e célra és az is kevés volt). Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése ebben a helyzetben szeretne a hódmezővásárhelyi lakosok segítségére lenni és az Egészséges Vásárhely Program keretében népegészségügyi és preventív szolgáltatásokat nyújtani a helyi lakosság részére. A program hosszú távú célja, hogy javuljon a vásárhelyi lakosság egészségben eltöltött életéveinek száma és ezáltal életük minősége. Ez egy hosszú folyamat, amelyben a lakosság egészség magatartásának jelentős változáson kell átesnie ahhoz, hogy a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának meg tudjon felelni. Jelentős lemaradást szenved el mind gazdasági, mind szociológiai értelemben az a közösség vagy társadalom, amely nem képes a preventív szemlélet útjára lépni és a lakosság életmódját egészséges irányba befolyásolni. Statisztikai elemzések Magyarország egészségi állapotának romlása a hatvanas évek közepe óta tart, egyre nagyobb a leszakadás a fejlett egészség-kultúrájú országoktól. A népesség egészségi állapota rosszabb az ország gazdasági fejlettségi szintjénél. A halálozás lassú csökkenése mellett növekszik a fiatalabb korosztály halálozása, rendkívül magas az időelőtti halálozások száma, mindezek mellett kimagasló a középkorú férfiak halandósága. Miközben a fejlett országokban egyfajta 4

5 értékmérővé vált az egészség, illetve az egészségre orientált életmód, addig a Közép- és Kelet-Európa országaiban, így hazánkban is a rendszerváltozás után tovább romlott a népesség egészségi állapota. Csongrád megye, ezen belül Hódmezővásárhely lakosságának egészségi állapota kisebb eltérésekkel az országos helyzetet tükrözi. A megyei kistérségi lebontású adatok alapján Hódmezővásárhelyi kistérség egyetlen megbetegedési vagy halálozási mutatója alapján sem tölt be vezető helyet. A megbetegedési mutatók az országos átlagnál rosszabbak a cukorbetegség, a magasvérnyomás, az ischaemiás szívbetegség, az asthma bronchiale, a hörgőrákos és a pszichiátriai megbetegedésekben. A haláloki szerkezet évek óta azonos, az észlelt kisebb változásokból messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, összességében a keringési rendszer és a daganatos megbetegedés dominanciája továbbra is jellemző. Területünkön magas a dohányosok, az alkoholfüggők és az elhízottak száma. A születéskor várható élettartam kissé növekszik, a népesség kormegoszlása öregedő populációt mutat. A szülőkorú nők viszonylag nagyobb száma ellenére a születések száma stagnál, megyénk népessége a hazai és az európai mutatókhoz hasonlóan folyamatosan csökken. Hazánkban a népegészségügyi programok kidolgozásához adatok vagy elemzések nagyon korlátozott számban és megkérdőjelezhető hitelességgel állnak rendelkezésre. Jelenleg a lakosság egészségi állapotát monitorozó rendszer hiányában, nehéz települési népegészségügyi programokhoz kiinduló alapadatokhoz jutni, melyek a futó programok vagy tervezett programok eredményességének, hatékonyságágának méréséhez szükséges összehasonlító elemzésekhez elengedhetetlen. Korszerű népegészségügyi program megvalósításához, a program eredményeinek méréséhez halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási adatok rendszerezett gyűjtése válik szükségessé települési szinten. Jelenleg ezek az adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ebből következik, hogy ha mérhető népegészségügyi programot kívánunk működtetni, először a lakosság egészségi állapotát, monitorozó rendszert kell kidolgozni. A monitorozó rendszer főbb elemei: demográfiai, társadalmi, halandósági, megbetegedési és egészségmagatartási adatok, melyből elemzések készíthetők. A halandóság elemzése az egyik fontos alapindikátor. A halálozási adatok a Központi Statisztikai Hivataltól beszerezhetők, melyek elemzéseiből, haláloki statisztikai adataiból, a népegészségügyi program kiindulási adatat képezhetjük. Ezek a kiindulási adatok lehetnek a hosszú távú halálozás csökkentésére kitűzött célok viszonyítási alapjai. Megjegyezendő, hogy a halálozási statisztikák adataiból készült elemzések megállapításai nem alkalmasak gyors népegészségügyi reagálásra, mivel a halálhoz vezető okok többnyire már jóval korábbi időpontban keletkeztek. Megbetegedési elemzések alapadatai a háziorvosi praxisok által gyűjtött adatokból állnak rendelkezésre, azonban az adatszolgáltatást népegészségügyi szempontból kell módosítani. A monitorozás során pontos tájékoztatást kell kapnunk az új megbetegedésekről, melyek segítségével lehetőség van a lakosság egészségi állapotában bekövetkező változásokra történő gyors reagálásra, esetleg a program módosítására, vagy a megelőzés és gyógyítás prioritásainak megváltoztatására. Egészségmagatartási adatokhoz egészségfelmérések segítségével juthatunk. Ezen adatok azon egyénekről is szolgáltatnak ismeretet, akik panaszaikkal nem fordulnak még orvoshoz, így nem kerülnek be az ellátórendszer adatbázisaiba. Az ellátórendszerben gyűjtött adatokkal szemben ezen felmérésekben nemcsak betegségekről, hanem az egészséget döntően 5

6 meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőkről, például az iskolázottságról, anyagi helyzetről, életmódról (pl.: dohányzás, alkoholfogyasztás) is képet kaphatunk. Korszerű népegészségügyi program működtetése során az alapadatok gyűjtése mellett, szükséges a változások monitorozása, célkitűzéseinek megvalósulását mérő program működtetése, mely nyomon követi a halálozási, megbetegedési és egészségmagatartási adatokat. Az adatokból elemzések segítségével lehet a változásokra reagálni, programmódosításokat tenni, hatékonyságot mérni. 6

7 Halálozási adatok Halálozási adatok a Magyar Egészségadattárban, legkisebb lebontásban kistérségi szintig, 2004-ig állnak rendelkezésre. A mellékelt diagramokon Csongrád megye kistérségei (szegedi, mórahalmi, szentesi, csongrádi, kisteleki, makói, és hódmezővásárhelyi) halálozási és haláloki adatait mutatjuk be. Kiemelt vonallal jelöltük a Hódmezővásárhelyi kistérség adatait, a többi kistérséget pedig csak szemléltetjük, így érzékeltetve a trendeket. Az ábra nem alkalmas a kistérségek közötti összehasonlításra, mert a megadott adatok nincsenek lakosságszámra arányosítva. A mellékletben található digitális térképeken az egyes haláloki csoportokban elhelyezhető a Hódmezővásárhelyi kistérség az ország összes kistérséghez képest. Az ábrákból és térképekből megállapítható, hogy a Hódmezővásárhelyi kistérség halálozása kis elmozdulást mutat csökkenés irányába és nincs egyetlen haláloki csoport sem, melyben vezető helyet foglalna el (a tanulmányban be ne mutatott halálozásoknál sem). 500 Összes halálozások nõ 0-64 évesek 400 Hódmezõvasarhelyi Forrás: Magyar Egészségadattár 1300 Összes halálozások férfi 0-64 évesek Hódmezõvasarhelyi Forrás: Magyar Egészségadattár Az összes halálozás tekintetében, a éves és a 0-64 éves korúaknál az országos és a megyei halálozási adatoknak megfelelően lassú csökkenés tapasztalható. A két korcsoportra való bontás jelentősége abban rejlik, hogy szemlélteti az úgynevezett idő előtti halálozást, amely az aktív korú népességet érinti. Az aktív korú népesség halálozása szervezett népegészségügyi programokkal csökkenthető, ezért a továbbiakban a 0-64 éves korosztály halálozásával foglakozunk. 7

8 A halál okok megoszlása a 0-64 éves férfiak körében (10 év átlagában) 7% 1% 1% 8% 4% 16% 1% 27% 31% Fertőzés és paraziták okozta Daganatok okozta Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek okozta Mentélis és viselkedés zavarok okozta Keringési betegségek okozta Légzőrendszeri betegségek okozta Emésztőrendszeri betegségek okozta Perinatális okok miatti Veleszületett rendellenességek okozta Sérülés, mérgezés és külső okok Külső okra visszavezethető 1% 3% A 0 és 64 éves férfiaknál a vezető halálokok a keringési rendszer betegségei, a daganatok, a külső okok, sérülések és mérgezések okozta halálozás. A halál okok megoszlása 0-64 éves korú nők körében (10 év átlagában) 2% 7% 5% 2% 3% 7% 1% 40% 31% Fertőzés és paraziták okozta Daganatok okozta Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek okozta Mentélis és viselkedés zavarok okozta Keringési betegségek okozta Légzőrendszeri betegségek okozta Emésztőrendszeri betegségek okozta Perinatális okok miatti Veleszületett rendellenességek okozta Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei okozta Külső okra visszavezethető 1% 1% A 0 és 64 éves nőknél a vezető halálokok a daganatok, a keringési rendszer betegségei, a külső okok és az emésztőrendszeri megbetegedések okozta halálozás. 8

9 A keringési rendszer betegségei okozta halálozás, az európai és a hazai statisztikák alapján a 0-64 éves korosztályban a férfiaknál és nőknél is csökken, a csökkenés mértéke a nőknél kisebb. A keringési rendszer betegségein belül a szív és érrendszeri betegségek előfordulási aránya évek óta nem változik. Forrás: Magyar Egészségadattár A daganatok okozta halálozás emelkedő tendenciát mutat, vezető helyen van a tüdőrák a férfiaknál csökkenő, a nőknél meredeken emelkedő tendenciát mutat. A méhnyak, az emlő és a prosztata daganatok miatti halálozás enyhén csökken, vagy stagnál. Forrás: Magyar Egészségadattár A külső okokra visszavezethető halálozás pl., baleset, mérgezés, öngyilkosság, gyilkosság miatt között 511 férfit és 68 nőt veszítettünk el. Forrás: Magyar Egészségadattár 9

10 Megbetegedések Jelenleg a megbetegedésekről csak megyei bontásban állnak rendelkezésre adatok. A megbízhatónak tekintett haláloki statisztikai adatok mellett a megbetegedések számadatai nagyobb bizonytalanságokat mutatnak. Leggyakrabban előforduló megbetegededések a férfiak körében 2003-ban Magasvérnyomás 34% Rosszindulatú daganatok 3% A máj betegségei 4% Deformáló hátgerincelváltozások 4% Idült alsó légúti betegségek 5% Cerebrovasculari s betegségek 4% Gyomor- nyombél-, gastrojejunális fekély 6% Ischaemias szívbetegségek 12% Spondylopathák 11% Cukorbetegség 10% Lipoproteinanyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák 7% Forrás: OSAP Magasvérnyomás 33% Leggyakrabban előforduló megbetegedések a nők körében 2003 évben Idült alsó légúti betegségek 3% A vér és a vérképző szervek betegségei 3% Deformáló hátgerincelváltozások 4% Cerebrovascularis betegségek 4% Gyomor- nyombél gastrojejunális fekély 4% Pajzsmirígy rendellenességei 6% Spondylopathák 11% Ischaemias szívbetegségek 10% A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei 8% Lipoproteinanyagcsere rendellenességei és geyéb lipidaemiák 6% Cukorbetegség 8% Forrás: OSAP A férfiaknál leggyakrabban előforduló betegségek a magasvérnyomás, ischaemiás szívbetegségek, spondylopathiák és a cukorbetegség. Nőknél a magasvérnyomás, spondylopathiák, az ischaemiás szívbetegségek, csontsűrűség betegségei és a cukorbetegség. 10

11 Leggyakoribb megbetegedések Békés Csongrád Dél-Alföld Békés Csongrád Dél-Alföld Békés Csongrád Békés Csongrád Dél-Alföld Békés Csongrád Dél-Alföld Bács- Bács- Bács- Dél-Alföld Bács- Bács- Bács- Békés Csongrád Dél-Alföld Átmeneti agyi ischaemiás attakok Cerebrovascularis betegség Diabetes Ischaemiás szivbetegség Magasvérnyomás Májbetegségek Forrás: Regionális Egészségadattár Leggyakoribb megbetegedések a nők és a férfiak körében a magasvérnyomás, az ischaemiás szívbetegség és a cukorbetegség (diabetes). Új daganatos megbetegedések aránya 100 ezer lakosra Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Magyarország Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Magyarország Új daganatok Új rosszindulatú daganatok Forrás: Rákregiszter A megbetegedések eloszlásában a daganatos megbetegedések nincsenek vezető helyen, azonban a halálozás terén betöltött dobogós helyezés miatt figyelemre méltó, hogy az új rosszindulatú daganatos megbetegedések száma 2005-ben hirtelen megugrott. A kiugrásnak nem feltétlenül a megbetegedések számának emelkedése, hanem a népegészségügyi szűrővizsgálatok bevezetése is lehet oka, több betegséget ismertek fel a szervezett szűrővizsgálat segítségével (mely bizonyítja annak létjogosultságát). 11

12 A lakosság egészségi állapotát befolyásoló kockázati tényezők A lakosság egészségi állapotát a születéskor és a további életkorokban várható átlagos élettartam hosszát alapvetően befolyásolja a lakosság életmódja, életvitele. Egyes betegségcsoportokban a betegségek kialakulásában az életmódnak, az ehhez kötődő kockázati tényezőknek meghatározó jelentősége van mind a halálozásban, mind a népességet érintő egészségkárosodásban. A rizikótényezők közül kiemelkedő szerepe van a dohányzásnak a rosszindulatú daganatok, szívkoszorúér betegségek, tüdőbetegségek érelmeszesedés kialakulásának körében. A dohányzás a legjelentősebb népegészségügyi súlyú életmódi tényező, ez okozza a legtöbb megbetegedést, halálesetet, az összes elkerülhető kockázati tényező közül. Az életmódi tényezők közül nincs még egy, amely önmagában ilyen nagy hatással lenne a halálozás és megbetegedés alakulására. A népegészségügyi programok hosszú távú eredményessége elsősorban azon múlik, hogy ezt a kockázati tényezőt mennyire tudja visszaszorítani. Az összes daganat 25-30%-ának kialakulásában a dohányzás kóroki tényezőként szerepel. A dohányzó egyénekben háromszor nagyobb valószínűséggel fejlődik ki a daganat, mint a nem dohányzó személyekben. A dohányzás a férfiak születéskor várható élettartamát 7,5 az alkohol 3 évvel rövidíti meg. Ugyancsak kiemelkedő szerepe van az alkoholfogyasztásnak az idült májbetegségek, balesetek, öngyilkosság, mentális viselkedés zavarok kialakulásában. A magyar lakosság halálozása szempontjából kritikus éves férfinépesség körében a dohányzásnak a halálozásban 35-%-ban, az alkoholfogyasztásnak 27%-ban van szerepe. Az elhízás nemcsak a mozgásszervi szív- és érrendszeri betegségek, hanem bizonyos rákféleségek keletkezésének valószínűségét is növeli. Az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás az alkoholfogyasztás együttes jelenléte növeli a kockázatát a vezető halálokok valamelyikének vagy halmozott kialakulásának. Megyénk és a régió lakosságának egészségmagatartását az utolsó, 2003-ban végzett reprezentatív felmérés, az Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 2003) alapján, az alábbi ábrákon jellemezzük röviden. 12

13 Dohányzás A magyar dohányfogyasztás jóval az EU országainak (kivétel a közép-kelet európai országok) fogyasztásából számolt átlagérték felett van. A dohányzás számos népbetegségnek számító, nagy betegségcsoport (pl. krónikus légzőszervi megbetegedések, szív-érrendszeri megbetegedések, légúti daganatok) elsőszámú rizikó faktora Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl soha nem dohányzók alkalmi dohányosok Dohányzási szokások (%) Közép-Dunántúl Közép-Magyarország rendszeresen legalább napi 20 szálat Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld dohányzásról leszokottak Országos rendszeresen napi 20 szálnál kevesebbet dohányzásról leszokottak 18% rendszeresen napi 20 szálnál kevesebbet 15% Dohányzási szokások megoszlása a Dél-alföldi Régióban rendszeresen legalább napi 20 szálat 14% alkalmi dohányosok 3% soha nem dohányzók 50% Forrás: OLEF 2003 A dohányzás megoszlása alapján a Dél-alföldi régióban 100 lakosból 14 fő 20 szál vagy annál több cigarettát szív, 15 fő pedig 20 szálnál kevesebbet, tehát a lakosság 29%-a dohányzás tekintetében érintett. Alkoholfogyasztás Magyarországon becslések szerint a népesség 8-10%-a alkoholfüggő, nemzetközi összehasonlításban a hazai alkoholfogyasztás mennyisége nem tér el az EU tagállamaiban tapasztalható értékektől. A hivatalos alkoholfogyasztási statisztikáknak ellentmond, hogy az EU tagállamaiban csökken, hazánkban növekszik a krónikus májbetegség és májzsugor okozta megbetegedések és halálozás. Alkohol fogyasztás (%) alkalmi fogyasztó 24% Alkohol fogyasztás megoszlása a Dél-alföldi Régióban nagyivó 7% Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Országos mértékletes ivó 17% nem fogyaszt 52% nem fogyaszt alkalmi fogyasztó mértékletes ivó nagyivó Forrás: OLEF 2003 Az alkoholfogyasztás megoszlása alapján a Dél-alföldi Régióban 100 lakosból 7 nagyivó, 17 fő pedig mértékletes ivó, a lakosság 24%-a az alkohol tekintetében érintett. 13

14 Testtömeg A dohányzás és az alkoholizmus után az elhízás a harmadik legfontosabb, elkerülhető betegséghez és halálhoz vezető ok, amely az elmúlt évtizedekben egyre meredekebben emelkedő tendenciát mutat a fejlett országokban. Testtömegindex (%) Testtömegindex a Dél-alföldi Régióban Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld sovány normál túlsúlyos elhízott Országos elhízott 20% túlsúlyos 37% sovány 2% normál 41% Forrás: OLEF 2003 A test tömegindex megoszlása alapján a Dél-alföldi Régióban 100 lakosból 20 fő elhízott, 37 fő túlsúlyos, a lakosság 57%-a súlyfelesleggel küszködik. Véltegészség Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy az egyének saját egészségükről kialakított véleménye, nemcsak azt jelenti, hogy az emberek hogyan élik meg egészségi állapotukat. A vélt egészség kérdése fontos, hiszen az ellátórendszerben potenciálisan megjelenő páciensek arányáról ad tájékoztatást. Véltegészség Véltegészség megítélése a Dél-alföldi Régióban jó/nagyon jó 41% nagyon rossz/rossz 20% 0 Nyugat- Dunántúl Forrás: OLEF 2003 Dél- Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarors zág Észak-Alföld Dél-Alföld nagyon rossz/rossz kielégítő jó/nagyon jó Orszá gos kielégítő 39% A vélt egészség megoszlása alapján a Dél-alföldi Régióban 100 lakosból 20 az egészségét rossznak vagy nagyon rossznak ítéli, 39 fő az egészségét csak kielégítőnek, tehát a lakosság 59%-a potenciálisan megjelenik majd az ellátórendszerben. 14

15 Az Egészséges Vásárhely Program A statisztikai adat alapján Hódmezővásárhely és a hozzá tartozó kistérség lakosságának egészségi állapotának megőrzése, javítása és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében elengedhetetlen az egészség védelme, a betegség megelőzése, a felvilágosítás és az egészségtudatos magatartás fejlesztése. Az egészséges népesség ugyanis a jövő Vásárhelyének egyik legfontosabb alappillére. Annak érdekében, hogy az egészségnek, mint megőrzendő értéknek a jelentősége az emberek életében nőjön, prioritást kapjon, már a fogantatás fogva, minden életkorban kiemelt figyelmet kell szentelni. Társadalmi, közösségi szinten az eredmények természetesen csak hosszútávon értékelhetők. A befektetés ezért ugyan csak évek múltán hoz eredményt, de a késlekedés súlyos veszteséget eredményezhet. A program egyik legfontosabb célja, hogy fiatal felnőtt korra a közösség lehető legszélesebb körében alakuljon ki egészségtudatos magatartás. A város a beszűkülő, egészségügyi közfinanszírozás miatt, előrelátó módon elindítja az Egészséges Vásárhely Program -ot mely intézményesített formában, források hozzárendelésével a felvilágosításra, betegség megelőzésére, egészség megőrzésre és az egészséges életmód ösztönzésére helyezi a hangsúlyt. A program szerteágazó jellege, illetve a feladat mennyisége miatt elengedhetetlen egy központi szervként működő programiroda kialakítása. Ez az operatív apparátus tervezi és szervezi a feladatokat, megállapítja a költségvetést, felkutatja az esetleges pályázati forrásokat, figyelemmel kíséri a kormányzati népegészségügyi politikát, kapcsolatot tart a célcsoportok tagjaival, a feladatba bevonható szervezetekkel és a felelősökkel. Szoros együttműködést tart fenn a kórház vezetésével, gyógyító egységeivel és az Önkormányzattal. A program működésének hatására várhatóan az elkövetkező években-évtizedekben csökken az egészségügyi ellátásra szorulók száma. A program elemei között fellelhetők azok a már korábban elindított akciók, melyek a kitőzött célokat külön-külön is támogatják (pl. Mindennapos testnevelés, Városi sport és egészségnap, stb.), azonban ezeket rendszerezve, az egyéb újabb elemekkel kiegészítve egymást erősítő programmá ötvözhetők. Logikai szempontból a közösségekben való részvétel (oktatás, munkahely) ezen belül életkori és nemek szerinti csoportosításban célszerű meghatározni a feladatokat. A legalkalmasabb szemléletformáló hely az óvoda és az iskola, ebből a legfontosabb az általános iskola osztálya, illetve a középiskola, hiszen itt még minden leendő felnőttet elérhetnek a programok. Különös figyelmet érdemel a munkavállalói réteg, mivel itt is szervezett formában találkozunk a lakossággal, ezen belül kiemelendő a közszférában dolgozók, mivel velük még szorosabb kapcsolat alakítható ki, a közalkalmazottak és köztisztviselők egészségi állapotát közvetlenül is van lehetőség figyelemmel kísérni. A fentiekben ismertetett rendszerezés alapján az Egészséges Vásárhely Program akciótervei 4 fő területre oszthatók: 15

16 1. Szervezett oktatásban résztvevő gyermekek, fiatal felnőttek (ifjúsági programok) Célcsoport: bölcsődés, óvodás és iskolás (általános-, középiskola) gyermekek A program jellege és időtartama: folyamatos és kampányszerű Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések Felelősök: programiroda, gyermekorvosok, egészségtan tanárok, testnevelő tanárok, iskolaorvosok, fogorvosok, védőnők, rendőrök Kiemelendő az egészségtan tanárok szerepe, akik ezt a tevékenységet 4 évig tanulják. A Mindennapos testnevelés és a kapcsolódó programok folytatása o az eddigi mérési elemek továbbfejlesztése annak érdekében, hogy teljesebb képet kaphassunk gyermekeink egészségi állapotáról o kiszűrt problémákról a szülők személyre szóló értesítést kapnak o a további orvosi vizsgálatok szükségességét személyre szólóan meghatározzuk és biztosítjuk o sportfelszerelések biztosítása a rászoruló gyermekek számára o adatok rögzítését és gyors elemzését biztosító adatbázis kezelő software kialakítása o többfunkciós, internetes felület kialakítása általános, összefoglaló adatok, elemzések bemutatására minden érdeklődőnek és a szülők számára kóddal hozzáférhető individuális adatok lekérdezéséhez Az ifjúsági program elemei között kiemelt helyen szerepel a túlsúlyos gyermekek kezelése. Az elhízással kapcsolatos felvilágosítás mellett hangsúlyt kapna az egészséges táplálkozás és életmód témaköre, valamint a mindennapos testnevelés program mellett a különböző tömegsportok támogatása. Komplex iskolaérettségi vizsgálat kiegészítő egészségügyi szűréssel akcióban, minden nagycsoportos korú gyermek tekintetében sor kerül a családi anamnézis felvételére. Így még iskola előtt ki lehetne szűrni számos olyan problémát, amely később az iskolaidőben, csak hiányzással oldható meg. A családszűrés eredményének megfelelően a családok tagjainak személyre szóló életvezetési, életmódi tanácsadása is megtörténik. A szűrés tervezett elemei: o labor szűrés o EKG szűrés o fizikális vizsgálat o hipertónia szűrés o egészségügyi törzslap készítése (akár elektronikus formában) A nem kötelező védőoltások széleskörűvé tétele, a primer prevenció megerősítése. o kullancs encephalitis elleni o Pneumococcus fertőzés elleni o Minigococcus fertőzés elleni o Bárányhimlő elleni o HPV fertőzés-10 éves korban o Hepatitis A B elleni o Per os immunizáció fertőző betegségek ellen 16

17 A iskolai órarendben beépített egészségtan tantárgy egészséges életmódra nevelés tartalommal való megtöltése, egy egységes tananyag készítése amely az összes iskolában egyformán tanítható. Tudatformáló felvilágosító rendezvényekkel, előadásokkal, kiadványokkal, szóróanyagokkal a gyermekek részére szervezünk programot. o A közétkezésben résztvevő gyermekek számára rendszeresen biztosítunk táplálék kiegészítő termékeket. o mentálhigénés képzések, előadások, beszélgetések szervezése o egészségtudatos magatartás kialakítását célzó programok beindítása o egészséges táplálék biztosítása az iskolai büfékben o fiatal serdülőkorúk számára felvilágosító előadások szervezése Baleset, dohányzás és drog prevenció folyamatos és kampányszerű szervezése 2. Az aktív korú lakosságnak (munkavállalóknak) szóló program 2/1 Nőknek szóló program Célcsoport: szervezett munkavállalók, az aktív korú nők A program jellege és időtartama: a munkahelyeken folyamatos, a lakosság felé kampányszerű (tavaszi időszakban, 1-2 nap) Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, foglalkozás-egészségügyi orvos, szakorvosok, rendőrök A hölgyeknek szóló egészségszűrés elemei o méhnyak szűrés o emlőrák szűrés o csontsűrűség mérés o szív-, érrendszeri betegségek szűrése o anyagcsere betegségek szűrése o egészségmagatartást fejlesztő tájékoztatóprogramok Egészségtudatos magatartásra nevelő rendezvények szervezése. Témakörök egészséges táplálkozás, egészségtudatos magatartás, dohányzás, alkoholfogyasztás, drog megelőzés és baleset-megelőzés. 2/2 Férfiaknak Célcsoport: szervezett munkavállalók, az aktív korú férfiak. A program jellege és időtartama: a munkahelyeken folyamatos, a lakosság felé kampányszerű (őszi időszakban, 1-2 nap) Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, foglalkozás-egészségügyi orvos, szakorvosok, rendőrök 17

18 A férfiaknak szóló egészségszűrés elemei o prosztatarák szűrése o szájüreg és gége daganatok szűrése o vastagbél és végbél eredetű daganatok szűrése o szív-, érrendszeri rendszeri betegségek szűrése o anyagcsere betegségek szűrése o egészségmagatartást fejlesztő tájékoztatóprogramok Egészségtudatos magatartásra nevelő rendezvények szervezése. Témakörök egészséges táplálkozás, egészségtudatos magatartás, dohányzás, alkoholfogyasztás, drog megelőzés és baleset-megelőzés. 2/3 A közszférában dolgozóknak szóló program Célcsoport: az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, cégek dolgozói A program jellege és időtartama: kampányszerű, illetve folyamatos Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, intézményvezetők, foglalkozás-egészségügyi orvos, fogorvosok, szakorvosok, rendőrök Évente kampányszerű szűrővizsgálatokon vesznek részt az önkormányzati intézményekben dolgozók, ahol szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorainak szűrése (magasvérnyomás, multimetabolikus szindróma), illetve rosszindulatú daganatos betegségek szűrési programja (emlőrák, méhnyakrák, prostatarák és kolorektális karcinóma) történik Cél az egészséges munkahelyek megteremtése illetve, minimalizálni a munkahelyi ártalmak előfordulási gyakoriságát, mértékét. 3. A teljes lakosságot érintő programok Célcsoport: a teljes lakosság A program jellege és időtartama: kampányszerű, világnapokhoz kötött Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, háziorvos, egészségtan tanárok, civil szervezetek, sport egyesületek, ÁNTSZ, rendőrök, A közszférában elindított, dohányzásról történő leszoktatási program kiterjesztése város teljes lakosságának körére. Városi ingyenes sport és egészségnap, ahol különböző sportolási lehetőségek megismerése és kipróbálása mellett, ingyenes szűrővizsgálatokra nyílik lehetőség mindenki számára. A családok számára kikapcsolódást biztosítanak a népszerű előadóművészek és a színes tájékoztató előadások. A program elemei o vérnyomás, testsúly, testmagasság mérés o BMI meghatározás o vérkoleszterin, vércukor mérés o prosztatarák rizikószűrése 18

19 o testzsír-százalék mérés o színlátás, látásélesség vizsgálat o csontsűrűség mérés o kérdőíves szájüregi, vastagbél, méhnyakrák rizikó mérésére o emlő önvizsgálati módszerének bemutatása o szakorvosi tanácsadás (belgyógyászati) o bőrgyógyászati szűrés o pszihoszociális szűrés konfliktus kezelési kérdőív o dietetikai tanácsadás, tápláltsági állapot felmérés-kérdőív o dohányzásról történő leszokás lehetőségeinek ismertetése (tanácsadás, szénmonoxid szint mérés, tájékoztatók) o tüdőszűrés o gyermekek gerincferdülés és lúdtalp szűrése o allergia szűrés és tanácsadás o légzésfunkció mérés o egészségmagatartást fejlesztő tájékoztatóprogramok o kihelyezett véradás Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program keretében végzett szűrővizsgálatok hatékonyságának, a lakosság részvételi arányának növelése o mammográfiás és a méhnyakrák szűrés megjelenési arányának javítása o vastag- és végbél, daganatos betegségeinek komplex szűrőprogramjának beindítása Nem sorolható a közvetlen haláloki tényezők közé a pszichiátriai jellegű megbetegedések, azonban a gyakoriságból adódóan, illetve a gondozókban nyilvántartottak száma alapján elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk ezekkel a betegségekkel is. Így ennek érdekében mentálhigénés szűrések és pszicho-szociális felmérések bevezetését tervezzük. A leggyakoribb kórképek, pl. a depresszió korai felismerése és megfelelő kezelése hasznos nyereség lehet, az egyén és a társadalom szintjén is. Az egészséges környezet biztosítására irányuló akciók szervezése. Meghatározott céllal mozgósítani a lakosságot: parlagfű mentesítés, környezetvédelemi akciók (pl. szemétgyűjtés, faültetés, szelektív hulladék gyűjtés, tiszta udvar, rendes ház stb.), autómenetes nap, kerékpár túra, stb. 4. Nyugdíjasokat érintő programok Célcsoport: a nyugdíjasok A program jellege és időtartama: folyamatos és kampányszerű, világnapokhoz kötött Feladatok: egészségmonitorozás, szűrések, oktatások, állandó és kampányszerű programszervezések. Felelősök: programiroda, háziorvos, öregek otthona, napközi otthonok, olvasó körök, szociális munkások mentálhigénés szűrések és pszicho-szociális felmérések, egészségállapot felmérések egészségnevelés, különös tekintettel az időskori mentális zavarokra, táplálkozásra, mozgásra és a közösségi életbe való beilleszkedésre 19

20 Kommunikációs terv A program kommunikációja során a hatékonyság és hitelesség szempontjait szem előtt tartva mindvégig arra kell törekedni, hogy az ne úgy jelenjen meg a helyi közösségben, mint egy felülről kikényszerített önkormányzati kezdeményezés, hanem úgy mint egy, a helyi közösség számára fontos, részben az önkormányzat, részben pedig más szereplők által irányított és végrehajtott program. Éppen ezért nem cél a rövid távú kommunikációs haszonszerzés, hiszen az éppen a hosszú távú hitelesség kialakítását korlátozná. Folyamatos, szakaszolt és nem túlzóan intenzív jelenlétre kell törekedni a programmal, amely idővel a helyi polgárok egyre több életvilágában megjelenik, beazonosíthatóvá válik, de ugyanakkor sosem válik tolakodóan mindenre kiterjeszkedni akaró üggyé. Információs platformokat, tájékoztató felületek kell létrehozni, ezeken keresztül kell praktikus életvezetési és a program eseményeiről szóló aktuális információkat átadni. A program lényege, hogy a személyes életvitel megváltoztatására kíván rábírni embereket közvetlen és közvetett eszközökkel. A kommunikáció során el kell különíteni egymástól az alkalmazotti és aktív szereplői kör megszólítását és bevonását, valamint a konkrét célcsoportok (iskoláskorúak, nők, inaktívak, férfiak, stb.) megszólítását. A mintaadás során minden eszközzel kerülni kell, hogy az életmódváltás túlzóan a felsőbb státuszúak felé terelődjön el, hiszen egy önkormányzat által kezdeményezett programnak mindenkire ki kell terjednie. A cél az, hogy idővel a Vásárhely közössége saját közösségi ügyeként tekintsen a programra, amely a hátrányosabb helyzetűek és a középosztálybeliek számára is egyaránt kínált életviteli, közösségi mintákat. 20

21 Melléklet A 0-X éves korú férfiak és nők halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 21

22 A 0-64 éves korú férfiak és nők halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 22

23 A 0-64 éves korú férfiak és nők daganatos betegségek miatti halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 23

24 A 0-64 éves korú férfiak és nők keringési rendszer miatti halálozása Magyarországon és a Dél-alföldi régióban 100 ezer főre évben Hódmezővásárhelyi kistérség 24

25 Száma:./2008.(.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Az Egészséges Vásárhely Program bemutatása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet főigazgatója és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város egészségügyi tanácsadója által elkészített, Egészséges Vásárhely Program -ot A változat: elfogadja. B változat: nem fogadja el. 2. Az A változat esetén, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja Dr. Lázár János Polgármester Urat a Program megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés megtételére. Hódmezővásárhely, január 24. A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző 4./ Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 5./ Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 6./ Egészségügyi és Szociális Bizottság 7./ PH. Jogi-Közgazdasági Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport 25

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 949-11/2016. 1 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a település

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Egészségügyi Koncepció2016-2020 Tartalom I. Vezetői összefoglaló...2

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I.

Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I. Beszámoló a Budapest Főváros XIII. kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiában meghatározott feladatok megvalósításáról I. BEVEZETŐ A 80/2013. (X. 16.) OGY határozat hatályba léptette a Nemzeti Drogellenes

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Dr. Egervári Ágnes Czibere Károly Panker Mihály Sztenderdek az idősek

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATAL BUDAPEST XI., XII., XXII. KERÜLETI INTÉZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATAL BUDAPEST XI., XII., XXII. KERÜLETI INTÉZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNY HIVATAL BUDAPEST XI., XII., XXII. KERÜLETI INTÉZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN Az elmúlt évben Intézetünk illetékességi területe Budapest XI. és XXII. kerületére

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv 2012. év I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24. Telephelye:

Részletesebben

POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020.

POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020. POLGÁR VÁROS KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2015 2020. Bevezetés Polgár bemutatása Polgár három megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) határán, Hajdú- Bihar megye északnyugati

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 283/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozat melléklete SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA SZEGED 2014. I. Bevezetés Szeged város az illegális drogkereskedelem egyik számottevő célpontja az országban. Növekedés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs

Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs Száma: 0400/2439/2010. ált. A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom: Oltyán Sándor r. alezredes rendőrségi

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 -

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Az alábbiakban szeretnék beszámolni az elmúlt egy év rendőrségi szempontból jelentős történéseiről.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez!

Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA HUMÁN INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Munkaanyag a társadalmi egyeztetéshez! HIOP 1.3. 2006. március 17. Fájl neve: HIOP 1.3. 060317 Oldalszám összesen: 49 oldal

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

A rész önmagában nem gyógyítható (A daganatos megbetegedések lelki hátteréről)

A rész önmagában nem gyógyítható (A daganatos megbetegedések lelki hátteréről) A rész önmagában nem gyógyítható (A daganatos megbetegedések lelki hátteréről) Rikkerné Locher Krisztina, diplomás ápoló hallgató, Gálfi Béla KHT Rehabilitációs és Pszichiátriai Szakkórháza, Pomáz-Kiskovácsi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ...3 I. BEVEZETÉS...5 II. A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALMI TERHE HELYZETKÉP...6 III. MIT TESZÜNK?...8

ÖSSZEFOGLALÓ...3 I. BEVEZETÉS...5 II. A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALMI TERHE HELYZETKÉP...6 III. MIT TESZÜNK?...8 N EMZETI R ÁKELLENES P ROGRAM ( VITAIRAT)................... 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ..........................................................3 I. BEVEZETÉS.............................................................5

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA RÖSZKEI ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Amit megtartasz magadnak, az örökre elvész. Amit odaadsz másoknak, az örökre tiéd marad Hippokratesz Röszke, 2004 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2012 Intézetvezető: Dr. Balogh Melinda megyei tisztifőorvos Készítette: Dr. Lehoczki

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér:

Tartalomjegyzék. Jogszabályi háttér: Tartalomjegyzék 1. Célok, funkció 2. Célcsoport, megvalósulási kritériumok 3. Alapelvek 4. Garanciális elemek - jogok és kötelezettségek 5. Szervezeti felépítés 6. Személyi feltételek, munkarend 7. A szolgáltatás

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

A terv jóváhagyásra vár!!!! Alsóújlak Község Egészségterve 2013-2017

A terv jóváhagyásra vár!!!! Alsóújlak Község Egészségterve 2013-2017 A terv jóváhagyásra vár!!!! Alsóújlak Község Egészségterve 2013-2017 o Alsóújlak 2014. február 1. Állapotleírás Készült a TÁMOP-6.1.2. előírásai alapján Az egészségterv Alsóújlak Község Önkormányzatával

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

2. MELLÉKLET Fő utca Beszámoló háziorvosi tevékenységről 2014. Praxisunk a tavalyi évben is oktató praxisként is működött, ismét 2 szakdolgozó jelöltet képezhettünk. Néhány hetet töltöttek nálunk, képzésükben

Részletesebben

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS Jóváhagyta: Dobrovicsné Lengyel Edit Óvodavezető 2015. H Á Z I R E N D 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve : Az alapító szerve: Baracsi Négy

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2010/2 Budapest Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN 1219 6754 Felelős szerkesztő: Németh Eszter főosztályvezető Szerkesztő: Freid

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A magyar civil jogvédelem helye, szerepe és mozgástere ma Erdélyben

A magyar civil jogvédelem helye, szerepe és mozgástere ma Erdélyben A magyar civil jogvédelem helye, szerepe és mozgástere ma Erdélyben A romániai magyar érdekvédelem és jogvédelem mindig is kétpólusú volt: egyrészt a politikai érdekképviselet (szervezetek, pártok), másrészt

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016/2017. tanévre. Pályázati feltételek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016/2017. tanévre. Pályázati feltételek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám:18014008-1-41 Nyilvántartási száma: 01-01-0003024 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2014. Budapest, 2015. május 15. TARTALOM I. Az Alapítvány 2014.

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Határok nélküli tudomány Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Rendezvénye Szeged, 2010. november 17. Az tisztelettel

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 70. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt ISSN 0236 736 X ISBN 963

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 136/2005.(VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott Ifjúsági Koncepciója a./2009. (IV.24.)Kt. határozattal elfogadott felülvizsgálat kiegészítéseivel

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról

2011. évi Beszámoló. a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról 2011. évi Beszámoló a családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról Czikkely Erika intézményvezető 2012. február 29. 1 TARTALOM 1. A CSALÁDSEGÍTÉS SZAKMAI MŰKÖDÉSE GYOMAENDRŐDÖN, CSÁRDASZÁLLÁSON

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben