Munka- és szervezetpszichológia adás s I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka- és szervezetpszichológia adás s I."

Átírás

1 Munka- és szervezetpszichológia előad adás s I. Széplaki Ágnes Február r 21.

2 Keretek Tematika Kredit megszerzésének feltétele: tele: - házi dolgozat határid ridőre re törtt rténő elkész szítése se APA szabvány szerint - zh (alapja: órai anyag) Lehetőség: max.. 8 prezentáló év v közben k zh jegybe beszámít. Házi dolgozat: A kurzuson egyeztetett téma t egyéni, írásbeli kidolgozása, kapcsolódva a feldolgozott irodalomhoz. Leadási határid ridő: június 2. Terjedelem: 8 oldal Elérhet rhetőség: gmail.com

3 Miről l lesz ma szó? Pszichológi gián n belüli li elhelyezkedése, céljac Milyen szakágai, területei, feladatai vannak? Története, jövőjej je Szervezetei Hol alkalmazzák k Magyarországon? gon? Hazai helyzet A pszichológusok megoszlása, sa, sztereotípi piák

4 Miről l lesz ma szó? Aktuális kérdk rdések Használt módszerei, m eredmények értelmezése A szervezet sajátoss tosságai Kötelező irodalom

5 CÉLJA Az alkalmazott pszichológia azon szakterülete, melynek célja az emberi viselkedés tanulmányoz nyozása a munkával, illetve a munkaszervezettel összefüggésben. (Drenth at al., 1998)

6 RÉSZEI 3 főf szakága: Munkapszichológia Személyzeti pszichológia Szervezetpszichológia

7 TERÜLETEI/FELADATAI Személyzet kiválaszt lasztás- és értékelés Esélyegyenl lyegyenlőség Képzés Teljesítm tményértékelés Szervezetfejlesztés Ergonómia Foglalkozás-eg egészségügygy Pálya- és s karrier-tan tanácsadás Szociális jártassj rtasság Attitűdvizsg dvizsgálatok Munkakörtervez rtervezés Elégedetts gedettség (www.bps.org.uk)

8 TÖRTÉNETE/1 tudományos munkaszervezés Frederic Winslow TAYLOR ( ) 1915) - Baseball - Az általa kidolgozott rendszer feladatai - Elmélet letét t a gyakorlat igazolta - Taylor ideálja <-> < > munkások ellenáll llása - Tudományos bírálatb H.P. Maynard: : MTM

9 TÖRTÉNETE/2 A vezetés s tudományos megalapozása Henry FAYOL ( ) 1925) - Az emberre figyelt - Vezetőképz pzés s szüks kségessége - A szervezetekben folyó tevékenys kenység g 6 csoportja - A vezetés s 14 alapelve - Hibája

10 TÖRTÉNETE/ WUND -> > kísérletezk rletezés Tanítv tványai: W.D.SCOTT ->reklám, üzleti élet pszichológi giája H. MÜNSTERBERG -> > első alkalmasságvizsg gvizsg.

11 TÖRTÉNETE/4 Pszichotechnika ( ) 1930) Katonai sorozás > Army Alpha (BINET) A vizsgálat 3 kérdk rdéscsoportja 1920-tól l csökken az illúzi zió 3 fogyatékoss kossága (Englander( Tibor)

12 TÖRTÉNETE/5 Human Relations ( ) 1950) Elton MAYO - Harvard kutatócsoport textilgyár - Hawthorne műveknél világítási kísérletekk rletek 3 szakasz->a munka szociálpszichol lpszichológiai tényezt nyezője Relé összeszerelése se -> > csoport Befejező vizsgálat -> > kiscsoport szerepe LEWIN és s munkatársai vezetési stílusok

13 SZERVEZETEI Egyesületek EURÓPÁBAN: ENOP (European Network of Organizational and Work Psychology) 50fős s szakmai testület EFPA (European Federation of Professional Psychologists Associations) pszichológust képviselk es évek eleje. EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) Legnagyobb NEMZETKÖZI: ZI: IAAP International Association of Applied Psychology) Világ g 80 országából, 13 szekció szervezetpszichológiai divízi zió a legkiterjedtebb.

14 MAGYARORSZÁGON: GON: 1945 előtt: Tungsram, Ganz Munkatudományi nyi és s Racionalizálási Intézet Szünet (párthat rthatározat) rozat) 1950-es évek vége: v Hazai pszichológia újjászületése Lemaradás, nem voltak munkapszichológusok Országos Munkaegészs szségügyi gyi Intézet munkalélektani lektani osztály Elősz ször r alkalmaznak munkapszichológust: Csillaghegyi Lenárugy rugyár, r, Szegedi Kenderfonó 1960-as évek eleje: pszichotechnika 1960-as évek II. fele: munkapszichológiai robbanás

15 JÖVŐ? 1990-es évek eleje Sylvia SHIMMIN,, Charles de WOLFF kutatása Kérdőív, 30 EU-s vezető szakember 7 lehetséges forgatókönyv ig? Szabad mozgást stér/belülről l jövőj reform/multidiszciplin Multidiszciplináris keretek/a pszichológia mindenkié/visszat /Visszatérés s a munkapszichológia tradicionálisan védett v területeire/visszafejl leteire/visszafejlődés, s, elsorvadás/ s/ Kiválás s a pszichológi giából l (szakma más m cégér r alatt) Egyetért/semleges/nem ért egyet 9 fokú skála

16 JÖVŐ? Magyarországon: gon: ANTALOVITS Miklós Fiatal szakemberek csoportja,39 fős f s minta Prognózis re? Különbségek: 1. Szakma más m s cégér c r alatt (MO 74%, EU 12%) 2. Negatív v forgatókönyvek elutasítása sa MO-on erősebb.

17 JÖVŐ? Területek (12 + ICT alk.) jelentőségének nek változv ltozása: - MO sokkal optimistábbak: ICT vel összefüggő kiválaszt lasztás, s, képzk pzés, szervezetfejlesztés s (EU<->) - EU: ICT-vel összefüggő stressz kutatás, képzk pzés

18 ALKALMAZÁSA hazai szervezet 3 szektorból VEZETŐ Fegyveres Termelő Szolgáltat ltató Pszichológus Igen 66% Nem 9% Fele-fele Forrás Hasznosság Kevés s 66% Elegendő 43 Elegendő 47% Közepes Nagyon 29% Közepesen 29% Nagyon 71%

19 MUNKA- PSZICH. Kiképz pzés ALKALMAZÁSA Fegyveres Kevés s 66% Termelő Elégedett 58% Szolgáltat ltató Elégedett 47% Több képzk pzés Igen 100% Nem 14% Nem 14% Önállóság Alacsony Magas Közepes Befolyás Nagyon alacsony Elégedetts gedettség Alacsony Közepes Magas Alacsony Magas

20 HAZAI HELYZET ÖSSZEFOGLALÁSASA 1. TársadalmiT rsadalmi-gazdasági gi elfogadottsága - Alkalmazási igények nőttekn - Munkaerő piaci helyzet tartósan kedvező - Előítélet let a pszichológussal szemben - Éles versenyhelyzet más m s szakmák k képviselk pviselőivel ivel (egyes piaci területeken)

21 HAZAI HELYZET ÖSSZEFOGLALÁSASA 2. Gyakorlati alkalmazása - A kompetenciahatárai szélesednek. - A pszichológiai tudás értékesítése se más m s szakemberekkel együttm ttműködve a leghatékonyabb. - A munka gyakorlati jelentőségét t meggyőzően en kell bizonyítani. - Fő alkalmazási területei: kiválaszt lasztás, s, tréningek, vezetői tanácsad csadás, s, szervezetpszichológiai feladatok megoldása. - Problémás s területek: módszertan m fejlesztése, se, módszerek m alkalmazásának metodológiai korrektsége

22 HAZAI HELYZET ÖSSZEFOGLALÁSASA 3. Kutatás, fejlesztés - Stagnálás, visszafejlődés - Kevés s publikáci ció,, nemzetközi zi tudományos közéletben alig vagyunk jelen. *

23 HAZAI HELYZET ÖSSZEFOGLALÁSASA 4. Oktatás, képzk pzés, továbbk bbképzés - 6 egyetemi képzk pzőhely, kevés s gyakorlat, de az érdeklődés s nő. n tól l BMGE munka és szervezetpszichológiai szakképz pzés - PhD képzés s keretében csak néhányan n nyan szereztek doktori fokozatot.

24 HAZAI HELYZET ÖSSZEFOGLALÁSASA 5. Hazai és s nemzetközi zi szakmai együttm ttműködés - Nincs szervezett kapcsolat és érdemi szakmai kooperáci ció - A Munkalélektani lektani Koordináló Tanács 2001 óta gyakorlatilag nem működik. m - A MPT nak (belül: l: Munkalélektani lektani Szekciónak) nincs érdemi kapcsolata az EFPA-val val.

25 A pszichológusok megoszlása sa érdeklődés s szerint Klinikai Más Tanácsadó Munka és szervezet Kisérleti Szociál Fejlődési Iskola

26 Sztereotípi piák szervezetpszichológusokr gusokról 1970-ig nincs megkülönb nböztetés 1980 Alperin: : pszichológus szociális munkás pszichiáter Holland: szociális/v lis/vállalkozó/művészi személyis lyiségtípus áll hozzá a legközelebb Mező Dóra: + hozzáá áállás s a pszichológusokhoz

27 Sztereotípi piák szervezetpszichológusokr gusokról Kettős s kötésűk csoport! Nagypál Mónika vizsgálata Egyetemisták gazdasági gi szerv. munkatársai a pszichológusokr gusokról Kérdőíves módszerm Státusszimb tusszimbólum, értékek, tulajdonságok mentén Eredmények

28 AKTUÁLIS KÉRDK RDÉSEK Flexibilis iroda 70% számára íróasztal ->pszichológiai hatás? Otthoni munka, munkaidő - Vezetőknek nemkívánatos natos bizonytalanság, inkompetencia? - Munkafegyelem, munka szervezése? se? Autonóm m munkacsoport - Képesek bánni b az autonómi miával? Vezető? Munkavégz gző népesség összetétele tele változikv -> > idősebb vezetők k (előítéletek) letek) Munkaerő vándorlás -> > speciális tréningprogramok

29 HASZNÁLT MÓDSZEREK/1M Dokumentumok elemzése Kísérlet Irodalom tanulmányozása Modellek és szimuláció Megfigyelés (2 típus) Kérdezés (kérd rdőív, interjú) Tesztek Műszerek Matematikai módszerek Orvosi és fiziológiai módszerek Grafológia

30 MEGFIGYELÉS Előnye: Hátránya: 2 típusa: t Strukturált Strukturálatlan megbízhat zhatóság gazdaságtalan gtalan + etikai problémák

31 MEGFIGYELÉS Strukturálatlan nincs előre kidolgozott kategóriarendszer Hátrányai: - Érzéki csalódás - Objektivitás? - Fontos részletek r figyelmen kívülk - Egyidejű/Ut /Utólagos feljegyzések Strukturált előre kidolgozott kategóriarendszer Kritériumok: riumok: Megbízhat zhatóság Érvényesség Standardizált jelleg Egysége: ge: aktus

32 KÉRDEZÉS Értelmezési hibalehetőségek: Dicsfény- és árnyékhatás (halo-effektus) Konstans hiba Fő fajtái: Kérdőív: - nyitott kérdések, feleletválasztós - csoportos, egyéni Interjú - irányított, szabad - egyéni, csoportos (pl. fókusz csoport)

33 KÉRDŐÍV A szerkesztés folyamata: 1. Milyen információt igénylünk? 2. Milyen típusú kérdőívre van szükség? 3. A kérdőív első vázlata 4. A kérdések felülvizsgálata 5. A kérdőív előzetes kipróbálása (pilot vizsgálat) 6. A kérdőív véglegesítése VEZÉRFONAL A kérdk rdés s tartalma A kérdk rdések megfogalmazása A válasz v formája A kérdk rdések sorrendje

34 INTERJÚ A munkapszichológiában használt interjúk: Alkalmasság-interjú Attitűd interjú Klinikai interjú Stressz-interjú Munkafolyamat elemző interjú Interjúmodellek puha interjú semleges interjú kemény interjú Irányított, strukturált Kötetlen, strukturálatlan - A megkérdezett tulajdonságai -A kérdező tulajdonságai - Az interjúhelyzet sajátosságai - Az interjú formája és tartalma

35 KÍSÉRLET A kutató idézi elő az általa tanulmányozott jelenségeket A kísérletező variálhatja a feltételeket Törvényszerű kapcsolatok felfedezése Mennyiségi kapcsolatok Laboratóriumi kísérlet: ellenőrzési lehetőség (+) Természetes kísérlet: ellenőrzési lehetőség (-)

36 ORVOSI ÉS S FIZIOLÓGIAI VIZSGÁLAT Alkalmasság-vizsgálat Munkaköri ártalmak feltárása Balesetek okainak feltárása Rehabilitáció Új technológiai folyamatok bevezetése Idegrendszeri terhelések vizsgálata Fizikai és szellemi elfáradás vizsgálata Foglalkozási neurózis vizsgálata és leküzdése Vérkeringési rendszer vizsgálata - EKG, vérnyomás, pulzus Légző rendszer vizsgálata légzésfrekvencia, légzés perctérfogat Anyagcseretermékek kiválasztása Izomrendszer vizsgálata

37 TESZTEK intelligenciatesztek, kreativitás tesztek személyiségtesztek érdeklődés- és motivációs tesztek, igényszint vizsgáló eljárások speciális képességeket vizsgáló tesztek (látásvizsgáló-, mechanikai-, verbális stb. tesztek, figyelemvizsgálat) tevékenységtesztek szorongástesztek frusztrációtesztek

38 MŰSZEREK Reakcióidő-mérő készülékek: percepcióméter és választásos reakciómérő,komplex szenzomotoros vizsgáló (Egyszerű reakcióidő, Választásos reakcióidő Összetett reakcióidő) Flicker-fúzió vizsgálat Periméter a látótér vizsgálata (kugelmeriméter) Mélységlátó-vizsgáló készülék Ortho-rater Audiométer (tisztahang és beszédhang) Tachisztoszkóp

39 MŰSZEREK Kontakt tremométer, fényképezés, elektromiográf alkalmazása (tremor) Testtartás-stabilitás Kéz-kéz koordináció, manipuláció Elektroenkefalográf - EEG

40 EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 3 leggyakoribb hiba: - túlértelmezés - elhallgatás - statisztika mindenek előtt tt

41 A SZERVEZET Emberek és s eszközök k rendszere. Az emberek többt bbé-kevésbé személytelen kapcsolatokra felépülő nagyobb csoportja, amelyet konkrét t cél c l megvalósítására hoznak létre. A szervezetnek struktúrája van, a feladatokat felosztják k egymás s között, k meghatározott hiearchikus viszonyok alakulnak ki közöttk ttük. (Andorka Rudolf)

42 A SZERVEZET KRITÉRIUMAI RIUMAI Céltudatosak Elemeik között k funkcionális munkamegosztás van Legalább egy részhalmaznak r funkciója a vezetés Szinergia: 1+1>2

43 A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉT M BEFOLYÁSOL SOLÓ TÉNYEZŐK Tartalom Struktúra ra Kommunikáci ciós s rendszer Ellenőrz rzés Döntéshozatal

44 STRATÉGIA, LÁTOML TOMÁS, ÉRTÉKEK Stratégia: mivé akar válni v a szervezet hosszú távon. (miért, merre, milyen eszközökkel?) kkel?) Cél: küldetési nyilatkozatban (mission( statement) Látomás s (vision( vision): mivé válhat a szervezet, ha a dolgozók k erőfesz feszítéseit seit siker koronázza. A lehetőségek realisztikus képe. k

45 ÉRTÉKEK, HATÉKONYS KONYSÁG Szervezet értékei: : mi a fontos? Hatékony szervezet: A lehető legjobban használja fel az erőforr forrásait arra, hogy magas szintű teljesítm tményt nyújtson, ily módon m egyrészt sikeresen eléri hosszú- és s rövid r távút céljait, másrészt szt megfelel a vele kapcsolatos jogos elvárásoknak.

46 KÖTELEZŐ IRODALOM Antalovits M. (2003): A munka és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos v nemzetközi zi és s hazai helyzetkép p (Alkalmazott Pszichológia V. évfolyam 3-4.sz3 4.szám m oldal) Gazdag M.: Négy évtized főf tendenciái i a magyar munka és s szervezetpszichológi giában között. (in( in: Klein S.: Vezetés és s szervezetpszichológia oldal, SHL Hungary Kft. Bp. Zijlstra,, F.R.H.(2000.) Új j perspektívák k a munka- és szervezetpszichológi giában. Alkalmazott Pszichológia, II/

47 KÖTELEZŐ IRODALOM Klein S. (1998): Munkapszichológia fejezet SHL Hungary Kft Bp. Klein S. (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia 13. fejezet

48 AJÁNLOTT IRODALOM Antalovits M. Pléh Cs.. (2004): EuroPsy az európai pszichológus diploma. Alkalmazott Pszichológia, VI/ Nagypál M. (2005) : Sztereotípi piák k a szervezetpszichológusokr gusokról l (Szervezeti látleletek: l a szervezetpszichológia hazai kutatási irányai) Csepeli Gy. (2003): A szervezkedő ember. Osiris Kiadó, Bp Csíkszentmih kszentmihályi M. (2001): Flow az áramlat. A tökéletes élmény pszichológi giája Akadémiai Kiadó, Bp

49 KÖSZÖNÖM M A FIGYELMET!

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. Szerkesztői előszó (Antalovits Miklós, Dienes Erzsébet, Kovács Zoltán, Perczel Tamás) 4 1.2. A munka és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi

Részletesebben

Munkalélektan. Technikai fejlődés szakaszai Gépesítés előtti Gépesített termelés Automatizált termelés. A munkapszichológia célja

Munkalélektan. Technikai fejlődés szakaszai Gépesítés előtti Gépesített termelés Automatizált termelés. A munkapszichológia célja Munkalélektan Elhelyezése a pszichológia tudományában Pszichológia Lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány, - nem létezik idegrendszer nélkül - az idegrendszerre hat a fizikai környezet - milyen hatással

Részletesebben

A munkapszichológia egyes kérdései

A munkapszichológia egyes kérdései A munkapszichológia egyes kérdései Munka: olyan fizikai és szellemi tevékenység, melyet meghatározott cél érdekében, meghatározott idıben és helyen, pénz ellenében végez valaki. A munkapszichológia olyan

Részletesebben

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus, őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Alkalmasság-

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

Munka- és szervezetpszichológia

Munka- és szervezetpszichológia Munka- és szervezetpszichológia /tananyag/ Készítette: Bodnár Éva, Kovács Zoltán, Sass Judit A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH ANNA, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az iskolapszichológia szakmai protokollja

Az iskolapszichológia szakmai protokollja Az iskolapszichológia szakmai protokollja (ISZP) tervezet Szitó Imre Budapest, II. ker. Pedagógiai Szakszolgálat (kézirat) 2010 augusztus 1 Bevezető Miről is szól egy szakmai protokoll? Olyan eljárásokról

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

2012 12. december. XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

2012 12. december. XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY XXI XI. évfolyam 12. szám, 2012 12. december A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

2. Munka- és szervezetpszichológiai résztevékenységek

2. Munka- és szervezetpszichológiai résztevékenységek 2. Munka- és szervezetpszichológiai résztevékenységek Kovács János Endre: 2.1 A személyzet kiválasztásának előkészítése, folyamata és módszertana 2.1.1. Munkatevékenység-elemzés Munkakörelemzés, munkaköri

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Sinka Ágnes

SZAKDOLGOZAT. Sinka Ágnes SZAKDOLGOZAT Sinka Ágnes Budapest 2012 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Személyügyi kiválasztás egy lehetséges modellje Belső

Részletesebben