ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak az Értesítő munkatársai Emeld fel szívedet, nemzetem! Beszélgetés Koltay Gábor filmrendezővel nemzettudatról és mozgóképről Honnan van Önben az az élénk történelmi érdeklődés, ami filmjeit jellemzi? A történelem iránti vonzódás nyilván hosszú idő alatt alakul ki egy emberben. Olyan családba születtem, ahol az ilyesfajta érdeklődés folyamatos volt. Édesanyám aki tanítónő volt gyerekkoromtól kezdve nagy figyelmet fordított arra, hogy öcsémmel együtt [Koltay Gergely zeneszerző, a Kormorán Együttes vezetője a szerk.] folyamatosan meséljen a történelemről, azokról a fehér foltokról vagy hazugságokról, amelyek eltorzították a felnövekvő generációk gondolkodását. Édesapám is nagyon szerette a könyveket, így jelentős könyvtár állt otthon rendelkezésre, s ő mindig kezünkbe adta az aktuális irodalmat. A közéleti-történelmi kérdések iránt amúgy is fogékony fiatal voltam, igyekeztem a közösség életében aktívan részt venni. Ezt a képességet is a családból hoztam magammal. Mivel nagybátyám római katolikus pap volt, így az első regnumi per ide-

2 jén, 1961-ben édesanyám aki bátyja munkatársa volt többször megjárta a hírhedt Gyorskocsi utcai kihallgató szobákat. A történelmi témákkal való végleges elköteleződés pontos időpontja 1983 augusztusa, amikor is a Városliget Királydombján bemutattuk az István, a király című rockoperát. Ennek fogadtatása, a közönség reakciói amely messze meghaladta előzetes elképzeléseinket végleg megérlelte bennem azt a felismerést, hogy az emberek ki vannak éhezve a valós történelmi események megismerésére, azok szívet, lelket gyönyörködtető átélésére. Ekkor végleg eldöntöttem, ha a későbbiek során lehetőségem lesz filmet vagy színházat csinálni, akkor történelmi témákkal fogok foglalkozni. A történelmi film műfaja kiemelt támogatást élvezett még a Kádár-rendszerben is. Mi az oka, hogy mára ez megváltozott, és inkább az egyén belső vívódásai kerültek előtérbe a filmvásznon? Messzire vezet ennek a kérdésnek az elemzése, bár megérne egy misét. A kérdésfelvetésben egyébként ellentmondás van, mivel a történelmi film műfaja és az egyén belső vívódásainak ábrázolása nem ellentétpárjai egymásnak. Az igazán jó történelmi filmek nagyon izgalmas és érdekes emberi konfliktusokat, lelki vívódásokat is ábrázolnak. Őszintén szólva kevésbé szeretem, ha csupán nagy tablókat látunk a vásznon vagy a színpadon. A legnagyobb magyar mesemondó, Jókai Mór romantikusnak mondott könyvei is tele vannak izgalmas és érdekes emberi sorsokkal, nagyon sokrétű bennük a lelki folyamatok ábrázolása. Az elmúlt két évtized kultúrpolitikai szégyenének tartom, hogy a történelmi tematikák támogatása a hivatalosság részéről háttérbe szorult, szinte emberfeletti erőfeszítéssel lehet csak egy-egy történelmi játék- vagy dokumentumfilmet létrehozni. Ez nemhogy Nyugaton nincs így, de egyetlen volt szocialista országban sem tapasztaljuk ezt. Akkor mégis mi az oka annak, hogy mi süllyedtünk a legmélyebbre? Húsz évvel ezelőtt éppen az ellenkezőjéről volt szó, azaz a magyar történelemhez való nyílt, őszinte, igazságkereső viszonyulásunk újjáépítéséről. A hazugságok vagy maximum féligazságok évtizedei után nagy szükségünk lett volna arra, hogy a nyiladozó demokrácia időszakában újult erővel kezdjünk mindannak a bepótlására, amelytől 45 évig lényegében el voltunk zárva. De nemhogy Trianonról nem lehet őszintén beszélni, hanem még 1956-ról sem lehet elmondani a teljes igazságot. A hatalom ugyanis rossz lelkiismerete okán fél a történelem valós bemutatásától és jól megfizetett kiszolgálói révén az élet minden területén igyekszik elérni, hogy csak az általa engedélyezett mértékben és a bizalminak tekintett személyek révén kerüljenek napvilágra a történelmi tények. Egy múltjába erős kötelékkel kapaszkodni tudó, eleinek legragyogóbb példáiból hitet és erőt merítő, öntudatára ébredő közösség ugyanis képes lenne ismét összetartó nemzetet teremteni. Ezzel viszont csínján kell bánni, mert egy erős akaratú nemzettel nem lehet bármikor bármit megtenni. Milyen változásokra lenne szükség a magyar filmszakmában, hogy helyreálljon az egyensúly? Hol a helye a magyar filmnek a kultúrában, a kultúrpolitikában? Lehetetlen állapot, hogy a múlt század 60-as, 70-es éveiben az egypártrendszer körülményei között nagyobb és időtállóbb értékek jöttek létre, mint a demokrácia körülményei között. A magyar filmszakma jelenlegi struktúrájában képtelen a megújulásra. A 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 kultúrpolitikának nem is lenne szabad a jelenlegi szisztémát toldozni-foldozni, különösképpen milliárdokkal finanszírozni, hanem persze körültekintő előkészítés után új emberek bevonásával új struktúrát, új filmfinanszírozási rendszert kell létrehozni. A jelenlegi felállás a szocializmus évtizedeinek továbbélése, azon személyek és filmszakmai egységek, szervezetek dominanciájával, akiknek nagy szerepe volt abban, hogy a magyar film ennyire elveszítette társadalmi súlyát. Fiatalkoromban, a múlt század 60-as, 70-es éveiben még magyar filmek esetében is tele voltak a mozik. A szocializmus leépülése idején, valamint az elmúlt 20 évben, tehát mondhatjuk, hogy három évtized alatt a magyar film a mindig létező kivételektől eltekintve összességében már nem tudja tömegekhez szólóan fölmutatni a valóságot, nem tud megrendítően szép történeteket és emberi példákat felmutatni, nem segít a világ jobb megismerésében, következésképpen megváltoztatásában. Kiváltképp igaz ez az úgymond történelmi tematikákra, tehát a közelmúlt és főleg a régmúlt feldolgozására. A magyar film összessége mégiscsak teljes körűen elveszítette a mindenkori közönség érdeklődését. Ilyenkor persze jelentéktelen vígjátékok és arcpirítóan szellemtelen történetek néhány százezres közönségszámával szoktak dicsekednek. 90 előtt is készültek jelentéktelen filmek, nem is kevés, de mégis fel tudunk sorolni olyan alkotást, amelyek alapvetően hozzájárultak történelmünk megismeréséhez, önismeretünk gyarapításához. Ezt az elmúlt 20 évre nehéz lenne elmondani. Kis ország lévén az állami szerepvállalás megkerülhetetlen, a piaci viszonyoknak teljes körűen nem lehet kitenni a filmkészítést, de az sem járja, hogy sokszáz millióért készülnek olyan filmek, amelyek nemcsak gyengécske színvonalúak, hanem az emberek alig-alig nézik őket, sőt egy részüket az érdektelenség miatt bemutatni sem lehet. Olyan új struktúrát és olyan új embereket kell a filmszakmában kialakítani és helyzetbe hozni, akik eddigi életútjukkal bizonyították, hogy képesek az egész vertikumban gondolkodni, nem részrehajlók és kirekesztők, van elképzelésük, ízlésük, szervezőkészségük s egy film elkészítésének meg tudják teremteni az ideális feltételeit. Nem levitézlett, az új politikának azonnal felajánlkozó szervilis emberekre és Hollywoodból kikopott nagyszájú pénzemberekre, hanem a foltjaiban fellelhető értékekre is építő, nemzeti filmgyártást létrehozni képes, tehetséges emberekre van szükség. A magyar filmnek, általában a mozgóképnek a magyar kultúrában kiemelt szerepet kellene biztosítani, hiszen általa sok embert, szerencsés esetben százezrek, sőt milliók tudatát, lelkét lehet megérinteni. Milyen a visszhangja egyházi körökben és úgy általában legújabb filmjének, a Mindszenty József bíborosról szóló A fehér vértanúnak? Egyáltalán van-e esély arra, hogy a televíziók újra vetítsék filmjeit? A fehér vértanú című Mindszenty-filmemet Budapesten egyedül az Uránia mozi játssza, s mindezideig nagyobb városban mutatták be. Közülük kiemelkedik a szegedi díszbemutató, ahol a Szeged-Csanádi Püspökség közreműködésével megszólították a város érdeklődő közönségének jelentős részét. A film budapesti díszbemutatóján nagyon sok jelentős egyházi személyiség vett részt és a visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy elismerik a filmet. Ennek megítélése vagy az erről való beszéd azonban nem a rendező dolga. Azt gondolom egyébként, hogy az elmúlt hat évben készített dokumen- XVI. évf. 12. szám 3

4 tumfilmjeim, sorrendben a Trianon, a Velünk élő Trianon, a Horthy A kormányzó, a Néma kiáltás, az Adjátok vissza a hegyeimet!, a Vérző Magyarország, A szabadság ára és A fehér vértanú a hivatalosság olykori tiltása, a megdöbbentően nehéz finanszírozási körülmények ellenére, a közönség rendkívüli érdeklődése okán befutották pályájukat és hozzájárultak egy sor fontos kérdés őszinte, nyílt tárgyalásához, a történelmi fehér foltok csökkentéséhez. Demokráciánkra jellemző, hogy ezeket a filmeket mindezideig egyetlen magyar televízió sem vetítette, sőt a Magyar Televízió a Trianont be is tiltotta, s az a Cselényi László, aki az Uránia igazgatójaként még vetítette, a Duna TV elnökeként már hallani sem akart róla. Elképesztő mértékű a politikai-szellemi zavarodottság, a kicsinyesség, a butaság, a rosszindulat, a féltékenység. Keveseket érdekel, hogy a magyarság önismeretét erősítő alkotások egy jó időpontban történő televíziós sugárzás alkalmával tömegek számára elérhetők legyenek. Vagy talán úgy gondolják a döntésben résztvevő személyek és csoportok, hogy az emberek nagy tömegeit el kell zárni ezektől az információktól? Mindenesetre ezen filmek sorsa is alátámasztja azt a jelenlegi politikai szándékot, hogy a magyar televíziózás struktúráját alapvetően át kell szervezni. Más kérdés, hogy a súlyos tízmilliókkal távozó levitézlett filmelhárítók helyett olyanok kezébe kerül-e az irányítás, akik a médiákat a magyar nemzet megerősödésének szolgálatába akarják és tudják is állítani. Én mindenesetre rendíthetetlen optimistaként bízom abban, hogy filmjeimet a közszolgálati és uram bocsá a kereskedelmi televíziók előbb-utóbb sugározni fogják. Óriási lehetőség előtt állnak a magyar szakszervezetek! (Vagy menjünk együtt a Felsőházba!) A 2010-es parlamenti választások után győztes Fidesz KDNP-kormány és a köztársasági elnök az általuk kibocsátott Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatban károkat okozónak és zavarosnak nevezte az 1990 utáni két évtizedet. Korszakos kijelentés ez, mert ilyen színvallásra egyetlen 90 és 2010 közötti kormány sem szánta el magát. Ezek után várni lehet, hogy a 2010 utáni kormány jórészt szakít majd azzal a metodikával, amely az közötti károkat előidézte. Reményt keltő e téren, hogy az új kormány ígéretet tett arra, hogy 2011 tavaszára elkészít egy új alkotmányt. Várható, hogy ezáltal megteremti azt a jogi és szervezeti hátteret, amely elősegíti egy sikeresebb magyar korszak eljövetelét. Ám mielőtt egy biztatóbb magyar jövő megteremtéséről beszélnénk, érdemes azokat a lényegi, statisztikai adatokat a társadalomról ismertetni, melyek a közvélemény számára eddig kevéssé kerültek a súlyuknak megfelelően bemutatásra. Ismerjük meg ezeket rövid, kivonatos formában! 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 Magyarországon az 1989-ben átvett termelőtőkének az értéke nemhogy nőtt, hanem 60%-ban elveszett, a kialakult a gazdaság 25%-a rejtett gazdaság, és a külföldi tőke jelentős fölényben van a hazai tőkével szemben. Megszűnt 1,5 millió munkahely, 3 millióra nőtt a létminimumon élők száma. A bérek 50-60%-kal maradnak el a teljesítményhez mérten. Így az alkalmazottak a teljesítményükhöz mérten rosszabbul keresnek, mint a szocializmusban. Az elveszett bér 1990-től máig a 2010-es bér 4,5-szerese, ami kétkeresős családra vetítve 11,2 millió Ft. Ebből eredően 1990 után a magyar családoknak egy vidéki családi ház vagy egy fővárosi panellakás árával megegyező kára keletkezett. A hazai bérek GDP-hez viszonyított elmaradása nemzetközileg is kiugró. A lengyel bér kb. 30%-kal magasabb a hazainál, miközben a lengyel GDP/fő érték kisebb, mint a magyar. Legsúlyosabb tény, hogy 1989-hez mérten a lakosság 80%-ának csökkent és csak 20%-ának nőtt a reáljövedelme. Kétségtelen, hogy ha ezek a sarokszámok a média által időben közismertté válnak, akkor maga a lakosság is fellépett volna ezek kialakulásával szemben. A számok láttán önkéntelenül merül fel, hogy mi lehet a kialakult hiánytünet oka? Az egyik meghatározó ok a társadalmi képviselet rossz hatékonysága. Egyszerűen érthetetlen, hogy miként lehet egy többségi érdeket megjelenítő demokratikus rendszerben, hogy a többséget ilyen mértékű kár éri. Ez világossá teszi, hogy az 1990 utáni pártok, s maga a pártrendszer is nem volt képesek a többségi akarat teljesítésére. Egyáltalán demokratikus-e az ilyen társadalom? Legkevesebb az, hogy rossz demokratikus hatékonyságúnak kell tekinteni az közötti idők többpártrendszerét. Ha előre akar az ország e téren lépni, akkor a képviseleti hatékonyság növeléséhez a hazai pártösszetételben és képviseleti rendszerben mélyreható változásra van szükség. Először is döntő kihatású volt, hogy valójában nincs baloldali párt. Az 1990 előtti időkből származó liberális posztkommunista MSZP nem tekinthető skandináv értelemben szociáldemokrata típusú baloldali pártnak. Magyarországon sajátságos helyzet van pártok manifesztált és valóságos viselkedésében. Eddig az igazolódott, hogy az önmagát baloldalinak nevező párt valójában a munkaadói, jórészt multinacionális oldalt képviseli, míg a keresztény-konzervatív párt keresztényszociális elveken állva jobban védi az alkalmazotti értéket. Szerencsére a kormányon lévő Fidesz KDNP igyekszik a dolgozói érdekeket is védeni, főleg a profitvadász multinacionális cégekkel szemben. De belátható, hogy ezek mellett is növelni kell a dolgozói képviselet esetünkben a szakszervezetek megjelenési terét a társadalmi képviseletekben. Ehhez kapcsolódva érdemes megemlíteni, hogy a Fidesz KDNP-kormány ígéretet tett arra, hogy 2011 tavaszára kidolgoz egy új alkotmányt. Elmondásuk szerint ennek preambulumában utalni fognak a Szent Koronára, netán a Szent Korona-tanra és a Történelmi Alkotmányra. Emlékezni kell arra, hogy abban az időben, amikor ezek érvényben voltak, Magyarországon kétkamarás parlament volt. Mára már egyre többen hangoztatják a kormányhoz közel álló körökben is a kétkamarás parlamentet. Valójában XVI. évf. 12. szám 5

6 ideje lenne visszaállítani a parlamentarizmus teljesebb formáját. Azóta egyre szélesedik a vita e téren. Ezen a ponton eljött az idő arra, hogy az alkalmazottak képviseletét ellátó szakszervezetek célul tűzik ki a Felsőházba történő bekerülésüket. Belátható, hogy igazán jelentős biztosíték az alkalmazotti érdekek képviseletéhez az, ha a szakszervezetek egy nyugati típusú felsőházba is bekerülnek. Ha ebben ők helyet kapnak, akkor már elősegíthetők vagy megakadályozhatók a dolgozó tömegekre előnyös vagy káros alsóházi törvények. A felsőházi tagság eléréséhez a szakszervezeteknek intenzív kampányt kell folytatniuk. Ebben először szövetségbe kell lépni a keresztényszociális elvekben gondolkodó szakszervezetekkel, majd a kört szélesítve az egyházakkal és a szakmai szervezetekkel (kamarákkal). Nem gondoljuk azt, hogy a Felsőház tagsága csak az 1945 előtti típusú elemekből álljon, inkább a szlovén, cseh stb. mintára válasszuk ki a felsőházi tagokat. Végül egy Felsőházi Szövetséget alkotva lehet a 8 milliós, leszakadt tömeg sorsán jobbára javítani. Az alkalom eljött, a lehetőséget meg kell ragadni! Molnár Ervin, Magyarok Szövetsége Olvasói levél Az Olvasói Levelekben foglaltakat nem a szerkesztőség találja ki, azokat olvasóinktól kapjuk. Sok észrevételt kapunk, amit nem egy olvasó, hanem többen is javasolnak. Amit többen is javasolnak, azok neveit nem közöljük. A jelenlegi számban közölt írások szerzőit is közöljük, amelyekkel teljesen egyetértünk. A Demokratikus közélet problémái cikksorozatban szoktuk összefoglalni a javaslatokat. Tapasztaltuk, hogy a javaslatokkal az egyet nem értők minden becsmérlő szóval rájuk jellemzően kritizálják (amik esetleg részigazságokat tartalmaznak), de minősítgetésük alaptalan, azt nem fogadjuk el. Ezért is bátorítjuk olvasóinkat, írják meg véleményüket, ha kérik, névtelenül. Szerkesztőség Az Értesítő 2010 novemberi számában közölt Pár szó a hit és erkölcstan iskolai bevezetéséről című írás számomra is gondolatébresztő volt. Valós és megoldásra váró problémák ezek. E téren optimista vagyok, mert tudomásom szerint az oktatási tárca a KDNP-re lett bízva. A KDNP ideológiája eddig is, és reméljük, hogy ezután is elítéli és felszámolja azt a neoliberális, neokonzervatív ideológiát és az abból fakadó káros jelenségeket, melyek a nyugati demokráciát világméretű általános válságba sodorták. Ez a pénzügyi, gazdasági, ideológiai bizalmi válság óriási károkat, szenvedést okozott, melyeknek még nem értünk a végére. Itt kell keresni a bajok okozóit a demokrácia jelszava mögé bújva Ők az okozói a társadalmi erkölcsök megrontásának, a korrupciónak, csalásnak, lopásnak, az erőszaknak, a gátlástalanságnak, a családok szétbomlásának, a hit kicsúfolásának, az igazságtalan háborúk kirobbantásának. 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 Ezt a velejéig romlott korszakot egy új, igazságos, erkölcsös demokráciával kell lecserélni! Félre kell tenni a tabukat, hogy azt, aki ez ügyben tenni szándékozik valamit, azt azonnal támadja a neoliberálisok siserehada! Azt nem hiszem, hogy azok, akik a válságkatasztrófát kirobbantották, maguktól fognak visszavonulni, és helyüket átadni a demokratáknak. A kormány kétharmados többsége nagy segítsége az ideológiai változásnak is. Példát kell mutatnunk, hogy mi nem vizet prédikálunk és bort iszunk! Megfontoltaknak, okosnak, higgadtnak kell lennünk, de határozottan és gyorsan kell cselekednünk. El kell érni, hogy mindenki kulturáltan, tisztességesen és a magyar nemzet érdekében dolgozzon. A haza érdekében kell mindenkivel összefogni. Ebben segít az erkölcsös magatartás, amit mindenkitől meg kell követelni! Ezért van arra szükség, hogy már az iskolában megismerjék, megtanulják, megszokják az erkölcsös életet. Egy igazságos, erkölcsös, demokratikus életet már az iskolában kell megismerni ezért van szükség az iskolában az erkölcsös életre szoktatni, nevelni (tanítani) a tanulókat. Csak ezáltal felejthetjük el a tanárveréseket, az osztálytársak gyilkolását, a hatalmaskodásokat, az öntörvénykezéseket már a gyermekkorban! Dr. Ray Ádám Mint nyugdíjas javasolom: A kötelező magánnyugdíj megszüntetését (ez megtörtént). A közalkalmazotti, köztisztviselői nyugdíjak maximálását. A politikai tevékenységért kapott emelt nyugdíjak törlését (pl. Biszku Béla). A nyugdíjminimum és a szociális létminimum közelítsen egymáshoz (legyen azonos), hiszen mindkettő meghatározott társadalmi rétegek minimális életfeltételét biztosítja. Az ügyészség, bíróság munkájának gyorsítása (Fenyő-, Kulcsár-ügyek évekig húzódnak). A vidéken élő emberek problémáival többet foglalkozzanak, ne csak a nagypolitikával, a városi emberek problémáit boncolgassák. A sikkasztást, korrupciót, a tettenérést gyorsított eljárással intézzék. A szakszervezetek, a politikakutató intézetek költségvetési támogatását vizsgálják felül. Nagy György Az igazat, csakis az igazat mond! Ne ferdíts, ne hazudj, ne a média csalfa, hazug hangját ismételd! Saját véleményed mond! XVI. évf. 12. szám 7

8 Búcsú Frigyesy Ferenctől Nagy fájdalommal emlékezünk akik ismerték és szerették Frigyesy Ferencről, aki július 31-én, életének nyolcvankettedik évében elhunyt. Életéről és egész élete tanúságtételéről kívánunk megemlékezni. A kecskeméti piaristáknál érettségizett. Ezután jogot végzett, de amikor Mindszenty-ellenes nyilatkozatra akarták kényszeríteni, akkor kizárták az egyetemről. Később a Nagy Imre-kormány idején, február 22-én megkaphatta diplomáját és jogi doktor lett. Részt vett az évi forradalomban és szabadságharcban, ezért augusztus 13-án eltiltották az ügyvédi gyakorlattól. Ezt követően pályát változtatott és új életet kezdett. Először kertészként dolgozott a Kecskeméti Kertészeti Kutató Intézetben, majd tudományos főmunkatárs volt. Később mérnöki oklevelet szerzett az Agrártudományi Egyetemen, sőt 1985-ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa lett. A ún. rendszerváltozás után kaphatta meg a címzetes főiskolai tanári címet ban tanúsított példamutató helytállásáért Antall József miniszterelnök emléklappal tüntette ki. Részt vett az MDF megalakulásához vezető lakiteleki mozgalomban, de vallásos meggyőződése miatt később a KDNP-hez csatlakozott. Rövidesen a kecskeméti megyegyűlés tagja lett ben az akkori vezetés (Giczy-korszak) megfosztotta megyei elnöki tisztségétől. Egyik kezdeményezője volt annak, hogy a Legfőbb Ügyészség a magyar jogtörténetben egyedülálló módon pert kezdeményezett a párt ellen a törvényes működésért, amit a Legfelsőbb Bíróság november 2-i határozatával helyreállított. Igazi kereszténydemokrata volt, nem titkolta meggyőződését, nem alkudott meg az elmúlt rendszer haszonélvezőivel. Őszintesége, szókimondása és meg nem alkuvása miatt zárták ki annak idején az egyetemről, szorították méltánytalanul háttérbe, és zárták is ki pártjában. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük! Emlékezünk Rá! TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz.

Szervezet előkészítő javaslat. I. Bevezetés helyzetértékeléssel. 2010-ben még sokan bíztak, elhitték, az új kormány a zemberekért lesz. 1 Szervezet előkészítő javaslat I. Bevezetés helyzetértékeléssel A rendszerváltás viharos gyorsaságú gazdasági átalakulást eredményezett, de a kialakulóban lévő új politikai rétegben nem jött létre közmegegyezés

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992.

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. A cseh-szlovák válás előtörténetéből Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. Diagnosztizálható-e egzakt társadalomtudományi módszerekkel egy olyan kórokozóegyüttes,

Részletesebben

KASZ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET 2010. OKTÓBER 14.

KASZ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET 2010. OKTÓBER 14. KASZ ORSZÁGOS ÉRTEKEZLET 2010. OKTÓBER 14. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete PROGRAM-ja végrehajtásának legfontosabb éves feladatai A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének programja figyelembe

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól JELENTÉS a Kormány részére a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól Budapest, 2016. április 1. JELENLEGI SZABÁLYOZÁS A kiskereskedelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Narkománia. Robert Yugovich NARKOMÁNIA

Narkománia. Robert Yugovich NARKOMÁNIA NARKOMÁNIA 1 2 Az én gyerekem nem olyan! Atlantic Press Kiadó Budapest, 2011 3 NARKOMÁNIA, 2011 Szerkesztette Bokor Pál Lektorálta Dr. Zacher Gábor Tipográfia, tördelés Soltész Attila Borítóterv Sobota

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda 103. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális 2014. 03. 31. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó mezőtúri helyszíne, Debrecen, Nagyvárad és Szeged után Kolozsvárra érkezett a Vagyok,

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege: . A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Képviselıtársaim! Az életem elmúlt húsz évét valahol ennek a szakmának a gyakorlásával töltöttem

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. június 20. napján tartandó ülésére. Készítette: Kovács Raymund alpolgármester

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. június 20. napján tartandó ülésére. Készítette: Kovács Raymund alpolgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. június 20. napján tartandó ülésére. Készítette: Kovács Raymund alpolgármester Tárgy: Javaslat a Magyar Labdarúgó

Részletesebben

Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala. Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák

Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala. Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák 5 Csörgits Lajos, aljegyző Győr MJV Önkormányzatának Hivatala Az önkormányzati feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák I. Bevezetés Jelenleg egy kiterjedt államigazgatási

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES "FEKETE HOLLÓK" FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES FEKETE HOLLÓK FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KATOLIKUS HITOKTATÁS ÉS ELITKÉPZÉS A KÁDÁR- KORSZAKBAN AZ 1961-ES "FEKETE HOLLÓK" FEDŐNEVŰ ÜGY ELEMZÉSE WIRTHNÉ DIERA BERNADETT 2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: EGYÉNI KÉRDŐÍV Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc Kérdezés időpontja: Év hó nap Kérdező neve: BUDAPEST, 1972 1.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

2004. évi II. törvény. a mozgóképről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Cím. A törvény hatálya. 2. Cím. Értelmező rendelkezések

2004. évi II. törvény. a mozgóképről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Cím. A törvény hatálya. 2. Cím. Értelmező rendelkezések 2004. évi II. törvény a mozgóképről Magyarország Országgyűlése a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle Mitől parlament egy törvényhozó szerv? SZABÓ ZSOLT Mitől parlament egy törvényhozó szerv? A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés

Részletesebben

Korszakhatár küszöbén? - A 20. és 21. századi pártokról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

Korszakhatár küszöbén? - A 20. és 21. századi pártokról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) Kovács János vezető elemző Az elmúlt időszakban a politikai valóságértelmezés egy újabb pillérévé vált a 20-21. századi pártok felosztás, melynek valódi jelentőségét a centrális erőtér működése, az új

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.) Ikt. sz.: KSB/18-2/2012. A359-1/2012. (A359-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám. Országgyűlési Napló 2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. november 18. szerda 118. szám Országgyűlési Napló Dr. Hiller István, Jakab István, Lezsák Sándor és Sneider Tamás elnöklete alatt Jegyzők: Földi László,

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-8/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 30-án

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1

BEVEZETŐ. A nők munkaerő piaci helyzetének alakulása a 90-es években 1 BEVEZETŐ A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fennállása óta kiemelt célcsoportként kezeli a női vállalkozókat. Az alapítvány munkatársai naponta ismernek meg egyedi emberi, vállalkozói, női sorsokat

Részletesebben

Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag -

Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Javaslat a moziüzemeltetés és filmforgalmazás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére - vitaanyag - Jelen anyag célja, hogy felvázoljuk a moziüzemeltetési és filmforgalmazási struktúra, valamint támogatási

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

A politikus, aki agyonnyomta az írót

A politikus, aki agyonnyomta az írót A politikus, aki agyonnyomta az írót [origo] 2012. 02. 04. Van, aki nem szeretné, ha egy lapon szerepelne a neve az övével, más viszont kitűnő drámaírónak, megosztó személyiségnek és az írói tevékenységét

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2011. Common Purpose Nemzetközi Navigátor. Folyamatos leadership fejlődés a jövő vezetőinek

Nemzetközi Navigátor 2011. Common Purpose Nemzetközi Navigátor. Folyamatos leadership fejlődés a jövő vezetőinek Common Purpose Nemzetközi Navigátor Folyamatos leadership fejlődés a jövő vezetőinek A szakmai fejlődés során a gyorsan előléptetett vezetőknek gyakran már karrierjük elején specializálódniuk kell egy

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005.

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. KORMÁNYBESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLŐ NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK HELYZETÉRŐL J/17166. számú beszámoló (2003. február 2005. február) Budapest, 2005. október 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. június 29. hétfő 91. szám. Országgyűlési Napló

2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. június 29. hétfő 91. szám. Országgyűlési Napló 2014-2018. országgyűlési ciklus Budapest, 2015. június 29. hétfő 91. szám Országgyűlési Napló Dr. Hiller István, Jakab István, Lezsák Sándor és Sneider Tamás elnöklete alatt Jegyzők: Gelencsér Attila,

Részletesebben

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014

Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Zsolt Péter Tőkék és társadalmi koordinációk 1990-2014 Képzeljünk magunk elé egy keverőpultot, ahol a különböző hangszíneket és a csatornák teljesítményét ledsorok jelzik. Az eltérő oszlopok nálunk most

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA

A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola PAPP Z. ATTILA A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA TÉMAVEZETŐ: DR. KOVÁCS ÉVA

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. november 15-én, kedden, 9 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben