Internet: I. évf. 3. sz., szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: I. évf. 3. sz., szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti szekció ajánlása 6 A szerkesztő bemutatkozása 7 Felhívás 8 Válságokról Életünk a válságok sorozata. Az emberi élet problémája a helyes magatartás és megoldások megtalálásának lehetőségei közötti választás. Az ember többnyire nem a tudása, ismerete alapján, hanem hite szerint választ a válságokban. A hit ott kezdődik, ahol az emberi tudás és lehetőség határaihoz érünk. A kétségekkel küszködő embernek választani kell a válságos helyzetben tudása, hite szerint. A tudás, az ismeret elsajátítható mindenkinek a hit (a válságokból való kijutásban) Isten adománya, az ember kapott, megszerzett erkölcse szerint. A válságok mindig kényszerhelyzetet teremtenek. A tudás véges, sok esetben reménytelen helyzetre utal. A hit szerint nincs reménytelen helyzet, lehet sok mindenben hinni. A szülőkben, barátban (ha tehetségük vagy akaratuk van rá). Szervezetekben, pártokban ismereteink, tudásunk vagy véleményünk szerint. A Világszövetségben (ami már egyszer, kb ben megszűnt) vagy az EU-ban (ami lehet, hogy megszűnőben van), vagy Istenben. Lehet választani! A barátok segítőkészsége megváltozhat, a világszervezetek tapasztalataink szerint erkölcsben nem, de gazdasági kérdésekben tudnának, ha akarnak segíteni. Az emberek többsége szerint Isten tud és akar segíteni, de nem feltétlenül a mi elképzeléseink szerint. A segítség nem követelhető ki, csak adható, illetve kapható. Az evangélium tanításából tudjuk, hogy az Istenhit milyen erős lehet: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Valamiben hinni kell válságok esetén! Hit nélkül nem lehet élni. Még a hitetlennek is kell hinni valamiben! A halál vállalásához is hitre van szükségünk.

2 A válságok megkeserítik az emberek életét A válságok alatt többnyire valami rosszak közötti választást értünk. A jó események közötti választást nem mondjuk válságnak. A válságok kétesélyesek. Lehetnek előnyösek és hátrányosak az egyén, a közösség számára. A válságok jellemzője, hogy jövőbeli életünket lényegesen befolyásolja. Ha válságok között a rosszabbat választjuk, akkor azt mondjuk: rossz lóra tettünk. Ha a jobbat választjuk, akkor azt sikernek tartjuk. Ma is válságban van Magyarország! (A rossz lehetőségek között kell választani.) Tekintsünk el attól, hogy ki vagy kik okozták a válságba kerülésünket. Jelenleg a gazdasági válságból való kilábolás a kérdés. Mit tegyünk, illetve tehetünk a válságból való kikerülés érdekében? Azt el kell fogadnunk, hogy eddigi vezetőink a válságból való kilábolást külföldi államoktól kölcsönfelvétellel biztosították. Ezzel tulajdonképpen nem oldották meg a válságot, csak elódázták azt, és az eladósodottságunk egyre növekedett. Ma már ott tartunk, hogy nemzeti függetlenségünk is veszélybe került. Nem politikai függés (részben az is), mint inkább gazdasági függés (sokak szerint rabszolgasors) lesz részünk. Ugyan a választást lehet sokáig elodázni (ezt tették előző vezetőink is), de egyszer döntenünk kell! Hitünk szerint a számunkra jobb (előnyösebb, kedvezőbb feltételű megoldást) válasszuk! Ágost Jövő a Szent Korona jegyében Magyarok VIII. Világkongresszusa Budapest Népjóléti konferencia elnök: dr. Bajnok István; alelnök: Fetzer János Visszapillantás a szociális, népjóléti kérdésekre A Magyarok Világszövetsége által rendezett konferencia azért jött létre, hogy párbeszédet indítson a népjólétért, és a nemzet jövőjéért tenni akarókat, a magyarság élet fel té te lei nek javításán fáradozókat tájékoztassa. Ugyanis a szociális kérdésekkel való foglalkozás csak az újabb időben téma a konferenciákon. Ha történelmi visszatekintésben vizsgáljuk e témát, röviden, főbb vonásokban az alábbiakban vázolhatom fel azokat. 1. Az iskolában még azt tanultam, hogy a spártaiak a fizikailag fejletlen vagy hibás csecsemőket ledobták a Taigetosz csúcsáról. Akkor nem volt más szempont, mint csak az, hogy egészséges, életképes csecsemőt érdemes felnevelni. 2. Az ókorban sem volt szempont a népjólét, a szociális helyzet vizsgálata. A gazdag elnyomta a szegényt, az erős megölte az erőtlent, a rabszolgák kiszolgálták a gazdag erőseket. Alapvető szempont ekkor az erős ember, aki kihasználja a gyengébbet. 3. A Názáreti Jézus fellépése nyomán kezdték a szociális szempontokat is figyelembe venni. Később az egyház kezdett foglalkozni a betegekkel, a szegényekkel, az öregekkel. A keresztény tanítás szerint ugyanis Isten előtt minden ember egyenlő elv érvé- 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 nyesült. Tulajdonképpen ettől az időtől beszélhetünk esélyegyenlőségről, amit ma a politikusok nagy hanggal hirdetnek, de kevésbé valósítanak meg. 4. A liberalizmus megjelenésével a kapitalizmus kialakulása, az ipar fejlődése kezdetekor a társadalmi különbségek felszínre vetették a szociális helyzettel való foglalkozást. Ekkor lépett fel Marx Károly, aki megoldásként a proletárdiktatúrát és az osztályharcot javasolta, ami azóta megbukott. 5. A szociális kérdések egyre szélesebb körű jelentkezése szükségessé tette, hogy az állam is foglalkozzék ezzel a kérdéssel. Bismarck volt, aki elsőként állami feladattá tette a betegbiztosítást, és bevezette a nyugdíjrendszert. Magyarul kivette az egyházak kezében levő szociális kérdések egy részét. Ma már Európában, de a legtöbb államban állami feladatnak tekintik a szociális kérdések megoldását. Sőt a nemzetközi szerződések tárgya is a szociális kérdésekre valamilyen megoldási javaslat tevése. Véleményem szerint ma a magyar népjólét javítása elképzelhetetlen a Szent Korona Eszménye nélkül. Időközben a szociális feladatok köre is bővült. Már a politika megkerülhetetlen feladata a szociális kérdésekkel való foglalkozás. A szociális témakörben csak egy példát szeretnék említeni. A gazdag államok hitel nyújtásával kívánnak a szegényebb, eladósodott államoknak segíteni. A jelenleg kialakult kapitalista szemlélet alapján hitelt csak bizonyos kamat ellenében nyújtanak. De nem minden segítség nevezhető szociális segítségnek. A kamat nélküli vagy 2-5% kamatra adott hitel nevezhető csak annak. A 25-30%-os kamattal nyújtott segítség egy megszorult államnak már nem segítség. Képletesen említve, ha egy fuldokló ember segítségért kiált és a mentőövet 25-30%-os kamattal (súllyal) terhelve dobják be neki az esetleg nem segítség. dr. Bajnok István A nemzet népjóléti helyzete Egy nemzet népjóléti helyzetét több tényező befolyásolja. A teljesség igénye nélkül vizsgáljunk meg néhány a tényezőt, amelyek befolyásolják az emberek szociális helyzetét. Mit tartanak az emberek fontosnak jólétük szempontjából. 1. Az élethez szükség van megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerekre. Az élelmiszerek hiánya, nem megfelelő (mérgező) minősége betegségeket, sőt halált is okozhat. Általános vélemény, hogy a szegények éheznek, ruházatuk silány stb. Az utcán találkozhatunk kéregetőkkel, éhes vagyok, támogatást kérek táblákat tartókkal. Hazánkban ezek az emberek inkább pénzt kérnek támogatásként. Az élelmiszerhiány inkább az afrikai, ázsiai népeknél jellemző nagyobb katasztrófák (árvíz, belvíz, földcsuszamlás, mérgezés, sugárveszély stb.) esetén. 2. Az élethez szükséges élelmiszerek, anyagok megszerzését normális módon munkával ehhez kapcsolódó munkabérrel lehet biztosítani. A munkabér nagysága országonként különböző. Elvileg azonos munkáért azonos munkabér jár, de a munkások száma, képzettsége, a vállalkozók profitigénye szerint változik. Ismeretes az európai és más világrészek közötti munkabér értékének eltérése. A munkabérre egyéb költségek I. évf. 3. szám 3

4 is rakódnak, és a munkabérnek a munkás családjának eltartását is biztosítani kellene. A munkabér kérdésében a dolgozó és a munkaadó véleménye közötti vita megoldását magasabb szintű testülettől (kormánytól) várják. A munkabérharcok sokszor sztrájkba torkollnak. A bérharcok kapcsolódhatnak egyéb politikai témákhoz is, ezáltal forradalmak keletkezhetnek. 3. Az emberi jólétet a dolgozók kora is befolyásolja. Az orvostudomány tevékenysége nyomán a dolgozók egészségügyi állapota javult, egyre több dolgozó marad munkaképes éves korában is. A közgazdászok ezért javasolják a nyugdíjkorhatár emelését (60 évről 66 évre). Ugyanekkor egyre kevesebb gyermek születik, vagyis egyre kevesebb számú aktív munkaképes korúaknak kell eltartani az egyre több nyugdíjast. Az emberi életet pedig egész életünk folyamán biztosítani szükséges. A nyugdíjkorúak jólétének biztosításához tehát szükség van megfelelő nyugdíjrendszerre. A nyugdíjas dolgozók nyugdíját igazságosan kell meghatározni. Mihez viszonyítsák a nyugdíj összegét? A kapott munkabérek nagyságához, a munkában töltött időhöz, a végzett munka minősítéséhez (katonai, rendvédelmi szervezetek, orvosok, értelmiségiek, fizikai dolgozók, veszélyes munkakörben töltött időhöz stb.), a felnevelt gyermekek számához, politikai érdemekhez, a kapott kitüntetésekhez? A nyugdíj mértékét ma már a nemzet gazdasági ereje befolyásolja! 4. Magyarországon az egészségügy biztosítása is állami feladat. Ugyan még vannak országok, ahol nem kötelező a munkavállalók egészségügyi biztosítása, de a jóléthez ez feltétlenül szükséges. A kötelező egészségügyi biztosítás hiányát csak a nagy fizetésű dolgozók engedhetik meg maguknak. Meggondolandó, hogy a biztosítást bizonyos nagyságú fizetés után kell-e kötelezővé tenni. Az egészségügyi biztosítás nálunk bizonyos korhatárig a dolgozó családtagjaira is vonatkozik. Betegséghez, rokkantsághoz, veszélyeztetett munkakörökhöz is kapcsolódni kell a biztosításnak. Járványok esetén elengedhetetlen a biztosítás. Az egészségügyi ellátás nemzetenként változhat. Gazdag országban szélesebb körben adnak biztosítást, mint a szegényebben. Anyagiakban szegény országokban már a szükséges gyógyszerek, gyógykezelések anyagi támogatását is megvonhatják. Az egészségügyi rendszer biztosítása a jóléti állam fontos feladata. 5. Az emberi jóléthez hozzátartozik a megfelelő elhelyezés, a lakás biztosítása is. A lakást korábban munkásszállásokkal pótolták, de a jóléti társadalomban, ahol a családala pításnak fontos szerepet tulajdonítanak, ez a megoldás nem bizonyult tartósnak. A lakásra szüksége van a legkisebb társadalmi közösségnek, a családnak, léte elengedhetetlen része a jóléti államnak. A hajléktalanság a társadalmi rendszerek egyik kényes problémája. Kérdés, hogy a társadalom tagjai munkabérükből mikor tudnak megfelelő lakáshoz jutni. A lakásprobléma megoldása más kérdésekkel is összefügg. Befolyásolja a népességfogyást, a gyermekvállalási kedvet. Albérleti lakásba nehéz gyermeket vállalni! A lakásprobléma az egyik legnehezebben megoldható problémája a népjólétnek. Pár szóban vizsgáljuk meg, mely szervezetek tudják befolyásolni egy ország jóléti, szociális helyzetét? A dolgozok hogyan reagálnak az ország jóléti helyzetére? 1. Az emberek sokfélék: nemzetiségben, politikai véleményükben, érzelmeikben, műveltségben, erkölcsben, elvárásaikban stb. Egy vegyes műveltségű, tudatú erkölcsi halmazt nehéz egységes szempontok alapján meghatározni. A dolgozók elvárásai külön- 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 bözőek. Talán egyetlen szempont, ami figyelembe vehető, az emberek érdeke. Minden ember érdeke, hogy megélhetését a jövőben is biztosítva lássa. Legyen munkája, lakása, ahol családjával élhet, orvosi ellátása betegség esetére, bizonyos mértékű szórakozási lehetősége stb. Ezenfelül további igények is jelentkezhetnek, amiért nyilvános fellépést, tüntetést is hajlandók vállalni. Esetleg visszahúzódik, hallgat, türelmetlen, várakozási állásponton van, változásra számít. A dolgozók többsége, akinek jóléti igénye teljesül, kisebb hiányt is elvisel, sőt kinyilvánítja jó véleményét a fennálló renddel. Kérdés, az alig tízmilliós magyar lakosságban melyik csoportban vannak többen. Ezt nehéz megállapítani. Minden esetre a média szerepe óriási ebből a szempontból! (Hogy mit híresztel, terjeszt, mit akar elfogadtatni az emberekkel, függetlenül attól, hogy igaz-e, vagy nem.) Végső következtetés: ebből a csoportból véleménynyilvánítást nehéz elvárni. 2. A másik csoport, akik tehetnének valamit az emberek, a dolgozók, a nemzet jóléte érdekében az igények kielégítésére, a pénzemberek, bankárok, hitelezők, vállalkozók csoportja. Azt tudni kell, hogy az ebbe a csoportba tartozó pénzemberek célja vagyonuk növelése. Erre alkalmazott módszerük a kamatszedés, a törvények ismerete, alkalmazása alapján tőkéjük növelése. A nemzet törvényei nem tökéletesek. Azokban már szerkesztésükkor vannak kiskapuk. Változtatni lehet a törvényeken, de visszamenő hatállyal nem. Példa erre a mai életünkben a devizahitelesek tragédiája. Ilyen esetben a két fél között csak megegyezéses alapon lehet megoldást találni. A bankok engedmények adásához bizonyos ellenszolgáltatást kérnek. Az ellenszolgáltatás nem növelheti a szociális helyzet rosszabbodását. Azt, hogy a pénzemberek önként csökkentsék jövedelmüket, nem lehet elvárni. Ehhez erkölcsi megértésre, önmérsékletre lenne szükség, hogy magas hasznukat esetleg 10%-ra csökkentsék. 3. Egy nemzet jóléti helyzetét befolyásolja a képviselő politikusok szándéka, akarata, tudása, vagyis a magyar kormánynak szinte minden népjóléti kérdésben döntő szerepe van. A kétharmados többséggel rendelkező kormány rendeletei, törvényei Magyarország területén kötelezően megvalósulnak. Gondoljunk az élelmiszerek árára, az importáruk forgalmazására, a külföldi vállalatoknak adott kedvezményekre, bérkérdésre, a nyugdíj, az egészségügy, lakásrendelkezések stb. módosítására. Sokan úgy vélik, hogy a nemzetközi szabványok, megállapodások megkötik a kormány kezét. Tudomásom szerint ezek csak ajánlások, és meg lehet találni a megfelelő és a magyar nép számára is a legmegfelelőbb és legjobb megoldást. Saját politikusainknak van a legtöbb és megkövetelhető intézkedési joga jóléti kérdésekben. Nem kétséges, hogy a mai élet Magyarországon nem a legjobb a világon, de azt sem, hogy a legrosszabb. Ügyes megoldások lehetségesek. Az általunk felvetünk jóléti problémákra a kormánytól várjuk az elfogadható megoldást. A jóléti problémák felvetésével az a célunk, hogy a kormánynak segítséget adjunk a szociális problémák jó megoldására. 4. Amint azt már jeleztük, a nemzet jóléti, szociális helyzetének javításában számolni kell a nemzetközi elkötelezettségekre, szövetségesekre. Magyarország korábban is elkötelezett állam volt, ma is sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. A magyar kormány bejelentett célja, hogy az ország tragikusan rossz gazdasági helyzetén javítson. Ez nem lehetséges Münchhausen báró módjára (amikor saját hajába kapaszkodva húzza ki I. évf. 3. szám 5

6 magát a vízből). Szükség van a gazdagabb államok szociális segítségére. Az EU alapító atyái a szociális piacgazdaság kialakítását tűzték ki célul. Ez ma már a múlté, de nem szabad elfogadni a kapitalista, liberális piacgazdaság elveit sem. Mi szociális segélyre szorulunk! Nem kívánjuk magas kölcsönök vállalásával a hitelek további növelését! Gazdag államoknak hitelt alacsony kamatra adnak, mert biztosítva látják a visszafizetést. A szegényebb államok magasabb kamatra kapnak hitelt, mert bizonytalannak tartják a visszafizetést. Ez nem szociális segítség! Ha így működik az EU, akkor azt nem szabad elfogadni. dr. Bajnok István A népjóléti szekció ajánlásai Az előadások azt támasztották alá, hogy hazánkban elindult és erősödik az öngondoskodás folyamata, melynek az élén kezdeményezőként nem a jelenlegi pártpolitika áll, hanem a civil kezdemények sokasága. Ez azt is mutatja, hogy a magyar nép élni akar, s dolgozik azért, hogy saját kezébe vegye sorsának irányítását, s megteremtse annak lehetőségét, hogy ellentétben a mai gyakorlattal, ne csak egyesek éljenek jól, hanem valóban társadalmi jólét legyen, az emberhez méltóbb, kiegyensúlyozott élet megteremtésével, mellyel tartósan emelkedő pályára tudjuk helyezni a magyar nemzetet, s ezzel mintegy mintát is adjunk a világ népei számára. A magyar népjólét megvalósítása elképzelhetetlen az államrend Szent Korona Eszménye meghatározása nélkül. Ez biztosítja az emberek méltóságát és a főhatalomnak az emberi esendőségtől való mentességét. Ezért érvényre kell juttatni a gyakorlatban is az ősi alkotmányunkat. A konferencia elvárja, hogy az államhatalom egyértelműen a magyar nép mellé álljon, s ne az embertelen tőke kiszolgálója legyen. Elvárja, hogy az állam a magyar emberek által megtermelt javak szétosztásánál elsődlegesen a magyarság életfeltételeinek javítását vegye figyelembe. Ezért a civil szervezetek valódi karitatív munkáját támogassa, melyek nem tőkeigényes megoldásokat helyeznek előtérbe, hanem az emberek aktivitására építve sokkal hatékonyabban tudnak az embereknek segíteni a nehéz, válságos helyzetben. A konferencia javaslatai: Az állam haladéktalanul állítsa le a jogtalan kilakoltatásokat, és már most gondoskodjon arról a beálló hideg évszak előtt, hogy melegedőhelyeket hozzanak létre, amelyekkel megelőzhető, hogy újabb százak fagyjanak meg. Az áfát (27%-ról 9-12%-ra) csökkentsék az alapvető élelmiszerek, a mindennapos szükségleti cikkek, az életmentő gyógyszerek és egészségügyi segédeszközök, valamint a szükséges szolgáltatások (gáz-, víz-, csatornadíj, villamos áram) esetében. Az államvezetés maradéktalanul tegyen eleget az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából fakadó kötelezettségének. Fontosnak tartjuk az élethez, a munkához és lakáshoz való jogok törvénybe foglalását. 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 Javasoljuk, hogy a kormány állítsa fel az Érdekegyeztető Bizottságot, de az ne csak a szakszervezetek, munkaadók és a kormány tagjaiból álljon, hanem bővítsék a szakterületek kamaráinak tagjaival is (orvos-, pedagógus-, mérnök- stb. kamarákkal). Javasoljuk az olyan nyugdíjrendszer bevezetését, amely támogatja az emberi méltóságot, a társadalmi felemelkedést és a népszaporulatot. A nyugdíjak megállapításában vegyék figyelembe a kitanított gyermekek számát, megfelelő nevelését, gondozását. A kormánynak olyan rendszert kell kidolgoznia, amely biztosítja a magzat felnevelését a családban, ezzel is csökkentve az abortuszok számát. A CO2-kibocsátás nélküli és radioaktív sugárveszélyt nem okozó, az emberi életet nem veszélyeztető megújuló energiaforrások elterjesztését javasoljuk. Tekintettel arra, hogy a vallásos családok átlagos gyermekszáma a statisztikai adatok szerint az országos átlag kétszerese, ezt az irányzatot rendeletekkel is elő kell segíteni. A magyar falut vissza kell állítani abba a helyzetbe, hogy a magyar népszaporulat forrása legyen. dr. Bajnok István, Fetzer János A szerkesztő bemutatkozása 1947-ben érettségiztem. Vonzódtam a mezőgazdasághoz, ezért 1947-ben az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karára jelentkeztem mezőgazdásznak februárjában eltávolítottak az egyetemről, mert az átnevelés céljából felajánlott Áchim András Népi Kollégiumba nem mentem be. Ezután több egyetemi szakra jelentkeztem, közben dolgoztam is, végül 1954-ben az ELTE Természettudományi Karán biológia-kémia szakon végeztem. Kőszegre akartak küldeni tanárnak, de nem fogadtam el. Megnősültem, hogy Budapesten maradhassak, és egy évfolyamtársam (Füzes József Zalán ferences) segítségével a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Technológiai Tanszékén kaptam állást mint segédkutató ban a főiskola oktatóival, diákjaival támogattuk a magyar függetlenségi törekvéseket, de amikor megtudtuk, hogy a nyugati hatalmak megegyeztek (Szuez ellenében) a Szovjetunióval, tudtuk, hogy a forradalom elveszett. Ezért nem tudtak büntetni bennünket ban elkészítettem egyetemi kisdoktori dolgozatom és 1965-ben a Mezőgazdaságtudományi kandidátusi dolgozatom. Címe: A gyümölcsök tárolhatósága összefüggésben az érési folyamattal és az agrotechnikával. 46 szakcikkem jelent meg addig különböző témákban, és egyetemi adjunktus lettem. Ugyanez évben a rám állított ügynök segítségével bizonyították a Regnum Marianum szervezettel való kapcsolatom. Deák József BM-alezredes felajánlotta, hogy semmi bajom nem lesz, ha ügynökséget vállalok, de nem fogadtam el javaslatát, ezért fegyelmivel eltávolítottak a főiskoláról. Továbbiakban sem az oktatási, sem a kutatási intézetekben nem engedtek dolgozni. Közben Környezetvédelmi Szakmérnök és Okleveles Szabadalmi Ügyvivő lettem, és ezeken a területeket végeztem szakmunkát, 1989-ben rehabilitáltak és c. egyetemi docens címet kaptam. Nyugdíjba mentem, de 1993-ban megszereztem az MTA kandidátusi minősítést és visszavettek az Élelmiszeripari Egyetemre címzetes docensnek ben végleg nyugdíjba mentem. I. évf. 3. szám 7

8 1990-ben beléptem a Kereszténydemokrata Néppártba (korábban nem voltam párttag), és 1994-ben országos választmányi tag és az országgyűlési választásokon képviselőjelölt voltam, de nem nyertem. Az önkormányzati választásokon Bp. XI. kerületében képviselő lettem ben Giczy György eltávolított a KDNP-ből. Nem mentem más pártba, megvártam, amíg 2002-ben újraalakult a KDNP, Varga László elnökkel az élen. Halála után, 2010-ben Semjén Zsolt a kettős párttagság ellenzése miatt el akart távolítani a KDNP-ből, de az OV nem hagyta jóvá a tervét. Meg kell említenem, hogy 1995-ben Dörnyei Béla kollégámmal megkezdtük az Értesítő lapot szerkeszteni mint a KDNP kerületi lapját. Közben kollégám elhunyt, egyedül kellett a lapot szerkesztenem ben dr. Mészáros József kerületi elnök megszüntette a lap anyagi támogatását és a pártjelvény használatát a lapon. A lapot átvette a Demokratikus Közéletért Alapítvány, és mint független, pártoktól, egyéb szervezetektől nem támogatott lap jelent meg től a korábban 300 példányú lap mára kb példányban kerül az olvasók kezébe. dr. Bajnok István Felhívás Szokás szerint minden évben márciusban és szeptemberben szoktunk a lapunk megjelenéséhez adományt gyűjteni. Most ismét Önökhöz fordulunk segítségül, hogy az Értesítő megjelenhessen. A lapot csak a támogatók segítségével tudjuk megjelentetni. Sajnálattal kell közölni, hogy segítségük nélkül a postai szolgáltatást (mint legnagyobb költségünket) meg kell szüntetni. Októbertől csak annak tudjuk a lapot küldeni, aki a postaköltséget megtéríti. Ezért kértük és kérjük lel rendelkező olvasóinkat címük közlésére. Kérjük olvasóinkat, ha egyetértenek véleményünkkel, adományaikat, bármely csekély összeggel, közvetlenül a címünkre, vagy a DEKA OTP bankszámlaszámunkra küldjék. Támogatását köszönjük. A szerkesztőség. TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) közhasznú szervezet lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Jézus vagy Barabás?

ÉRTESÍTŐ. Jézus vagy Barabás? ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 6. sz., 2011. június Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Jézus vagy Barabás? Évről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Iktatószám: /2015. Jegyzőkönyv Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Jelen vannak: Kalcsó Istvánné polgármester Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Devizahitel-kiváltást

Devizahitel-kiváltást Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014)

A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014) HERCZEGHNÉ Orbán Éva Melinda A szerb nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése a magyarországi köznevelésben (2014) Több mint harminc éve tanítok, és mint pedagógust mindig is érdekelt milyen lehet egy

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának

A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Kedves Krisztina! A gazdaságnövekedés értelmezéséről és a gázai népirtásról Levél Morvai Krisztinának Tudom, hogy nagyon sok dolgod van, hiszen EP-képviselői munkádat küldetésként teljesíted egy olyan

Részletesebben

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Halász József Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe dr. Morvai Krisztina EU-parlamenti képviselőasszony felkérésére írt tanulmány Tartalom Tartalom Bevezetés. Az európai föderációról

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

Secíio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 601-614 A KUTATÓKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SAJÁTOSSÁGOK NÁDAS GYÖRGY*

Secíio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 601-614 A KUTATÓKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SAJÁTOSSÁGOK NÁDAS GYÖRGY* Secíio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXV/2. (2007), pp. 601-614 A KUTATÓKRA VONATKOZÓ MUNKAJOGI SAJÁTOSSÁGOK NÁDAS GYÖRGY* A felsőoktatási intézmény feladatai közé tartozik a tudományos kutatás,

Részletesebben

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14.

Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Az kiabál, akinek a háza ég

Az kiabál, akinek a háza ég Az kiabál, akinek a háza ég Ez nem baj, sőt szükségszerű. De az már baj, ha csak azt kiabálja az égő ház gazdája, hogy oltani kell a tüzet, de nem veszi észre (különösen nagy baj, ha nem akarja észrevenni),

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

Tudomány a 21. században

Tudomány a 21. században Tudomány a 21. században A kulturális diverzitás -ról Világkonferenciák: kultúrpolitika, felsõoktatás, tudomány A kulturális diverzitásról A tudásalapú társadalomról és a nyitott tudomány -ról A gazdaság

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele

A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele Viii. szám - 2015. szeptember A megyei köznevelési rendszerről egyeztetett a kormánymegbízott Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott irodájában fogadta Pölöskei Gábornét,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK

138 A MAGYAR TANYÁS VIDÉKEK GLATZ FERENC 1. A természettörténelmi folyamatok felgyorsulásáról 2. Az új világgazdasági folyamatok tanulságairól 3. A nagytérségi szemlélet fontosságáról, a Homokhátságról 4. Állam és politika új viszonyáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9.

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. Ifjú Kutasi József, szül. 1936.07.26. Budapest, római-katolikus hitvallású, keresztelve: 1936.08.02.-án Budapest-rákosfalvai r. k. templomban, cím:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének éves jelentése 2010 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Az EIGE éves jelentése 2010 A Europe Direct szolgáltatás

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGE

NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKSÉGE MEGHÍVÓ A Nógrád Megyei Építész Kamara 2014. évi taggyűlésére A taggyűlés időpontja: 2014. április 24. (csütörtök) 14.00 -óra (regisztráció 13.30 órától) A taggyűlés helyszíne: Nógrád Megyei Szakképzési-szervezési

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM

A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM Tudományos Diákköri Dolgozat Budapesti Corvinus Egyetem A MAGDOLNA NEGYED PROGRAM SAJTÓELEMZÉSE Albert Dóra Nappali tagozat, Nemzetközi tanulmányok (MA) 2. évfolyam, Társadalomtudományi Kar, BCE 2011.

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD TANULMÁNYOK Dr. SZABÖ ÁRPÁD A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA A vallások története nem csupán a vallás és kijelentés között mutat benső kapcsolatot, hanem a kijelentés és az írás között is. A vallás,

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Figyeljük a közép-kelet-európai régió átalakulásának

Figyeljük a közép-kelet-európai régió átalakulásának MÛHELY Elvándorlás, kitelepítés Állam és társadalom mûködõképességérõl Migráció, népmozgás a 20. századi Magyarországon témakörben rendezett konferenciát 1995. szeptember 22 23-án Budapesten a Südostdeutsche

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 9. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 9. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fővárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL

A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS STRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEI A KÖVETELMÉNYTÁMASZTÓ OLDALÁRÓL Tisztelt Konferencia, Hölgyeim és Uraim! Az Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

SZAKMASPECIFIKUS BERUHÁZÁSI ELJÁRÁSREND előzetes javaslat 1

SZAKMASPECIFIKUS BERUHÁZÁSI ELJÁRÁSREND előzetes javaslat 1 SZAKMASPECIFIKUS BERUHÁZÁSI ELJÁRÁSREND 1 1 Összeállította a CsMÉK +BAZMÉK szakértői munkacsoportja, a MÉK és CsMÉK háttéranyagok felhasználásával, a szegedi TET ülésen felvetett javaslat alapján BEVEZETŐ

Részletesebben

MKT. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről. Magyar Kriminológiai Társaság

MKT. A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről. Magyar Kriminológiai Társaság MKT A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységéről Magyar Kriminológiai Társaság 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Budapest, 2012. április 13. Magyar

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

1. Az alkotmány fogalma

1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány közkeletű fogalma: napjainkban az alkotmány különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt amelybe az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető

Részletesebben

AZ ÚJ CSŐDELJÁRÁS TAPASZTALATAI - Felszámolói szemmel

AZ ÚJ CSŐDELJÁRÁS TAPASZTALATAI - Felszámolói szemmel AZ ÚJ CSŐDELJÁRÁS TAPASZTALATAI - Felszámolói szemmel Somogyi Ferenc Budapest, 2010. november 11. Az induláshoz csak annyi kell, hogy elkezdd csinálni. / Walt Disney / A közzétett új csődök, fel- és végelszámolási

Részletesebben

M A G Y A R H E L S I N K I B I Z O T T S Á G A T E J O G O D, A M I H I V A T Á S U N K.

M A G Y A R H E L S I N K I B I Z O T T S Á G A T E J O G O D, A M I H I V A T Á S U N K. M A G Y A R H E L S I N K I B I Z O T T S Á G A T E J O G O D, A M I H I V A T Á S U N K. MIÉRT HELSINKI? Európa és Észak-Amerika kormányai 1975. augusztus 1-jén írták alá a Helsinki Záróokmányt, amelyben

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ajánlás a törvényalkotóknak

Ajánlás a törvényalkotóknak Bevezetõ Ajánlás a törvényalkotóknak E mberpróbáló időket élünk! Egyéni életeket, családokat, társas kapcsolatokat, szűkebb és tágabb közösségeket, az egész magyar társadalmat megviseli az a tartós, világméretű

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Az egészségbiztosítási és anyasági ellátások kialakulása és rendszere

Az egészségbiztosítási és anyasági ellátások kialakulása és rendszere MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁR- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Az egészségbiztosítási és anyasági ellátások kialakulása és rendszere SZERZŐ: Bogár Ildikó Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata

Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata Bevezetés A homo oeconomicus, homo politicus után a társadalomtudományokban megjelent

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

FEHÉRKÉMÉNYSEPRK ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 9600 Sárvár Akácfa út 33. Email cím: dabasit@airplanet.hu; Telefon: 06-20/ 399-5821.

FEHÉRKÉMÉNYSEPRK ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 9600 Sárvár Akácfa út 33. Email cím: dabasit@airplanet.hu; Telefon: 06-20/ 399-5821. FEHÉRKÉMÉNYSEPRK ORSZÁGOS TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 9600 Sárvár Akácfa út 33. Email cím: dabasit@airplanet.hu; Telefon: 06-20/ 399-5821. IGAZSÁGÜGYI és RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

2001. évi LVIII. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról. I. Fejezet A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA

2001. évi LVIII. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról. I. Fejezet A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés törvényt alkot a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben