Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ évi munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2014. évi munkájáról"

Átírás

1 Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha. (Szabó Magda) Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ évi munkájáról Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

2 A szakmai beszámoló célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d.) pontja kimondja, hogy a szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A Mágocsi Szociális Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátást biztosító, gazdálkodását tekintve önállóan gazdálkodó integrált intézménye Mágocs Város önkormányzatának. A Mágocsi Szociális Gondozási Központ elsődlegesen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végezte szociális tevékenységét, az alábbi illetékességi és működési területen: - szociális étkeztetés: Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes településeken -családsegítés: Mágocs, Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás, -házisegítségnyújtás: Mágocs, Alsómocsolád, Ág, Bikal, Gerényes, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó - Idősek nappali ellátása: Mágocs - Demens személyek nappali ellátása: Mágocs -Idősek Otthona: országos A Mágocsi Szociális Gondozási Központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján ellátta a gyermekjóléti szolgálat feladatait Mágocson és a térség alábbi településein: Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás településeken július 1-től a Bikal település tekintetében a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás feladatokat a Komlói családsegítő és gyermekjóléti szolgálat látja el július 1.-től látja el a Mágocsi Szociális Gondozási Központ Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó települések házi segítségnyújtás szakmai felügyeletét. A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét.

3 Alapszolgáltatások Szociális étkeztetés A szociális törvény 62. (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. Eszerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodni azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ide tartoznak az idősek, hajléktalan,- fogyatékos személyek, pszichiátriai,- szenvedélybetegek csoportjai. Az étkeztetés biztosítása az intézmény saját főzőkonyhájáról történik, helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítás lehetőségével. Az ebédet a szociális étkezők részére kialakított ebédlőben lehet elfogyasztani. Házhozszállítást elsősorban az önellátó képesség csökkenése, megromlott egészségi állapot, vagy idős kor miatt kérik az igénybe vevők. Szociális étkeztetést biztosítunk a hét minden napján, kiszállítást csak hétfőtől-péntekig. A szociális étkezők átlag létszáma 2013-ban 57 volt, be 60-ra emelkedett. Az étkezést igénybe vevő az ellátásért térítési díjat köteles fizetni, ezt a megállapított összeget minden igénylő teljesítette. Térítési díj elmaradás évben nem volt. A szociális étkeztetést biztosítunk Nagyhajmás, Mekényes településeken is ellátási szerződéssel. Az étel házhoz szállításáról minden település saját maga gondoskodik. Étkezést biztosítunk Bikali település számára is. Az ebédet vendég étkezési díjon fizetik. Szakmai létszám: A szociális étkeztetést 1 fő szociális segítő látja el napi 4 órában. Szakképzettsége 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

4 Az ellátást igénybevevők köre településenként az életkor és a nemenkénti megoszlása i állapot szerint: Mágocs: Ellátottak száma 2014 Helyben fogyasztás(adag) Elvitel (adag) Kiszállítás (adag) január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kor és nemenkénti megoszlás Életkor (év) Férfi Nő felett 1 - összesen: 28 24

5 Mekényes: Ellátottak száma Helyben Elvitel Kiszállítás 2014 fogyasztás január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen: Kor és nemenkénti megoszlás Életkor (év) Férfi Nő felett - - összesen: 3 7

6 Nagyhajmás: Ellátottak száma Helyben Elvitel Kiszállítás 2014 fogyasztás január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kor és nemenkénti megoszlás Életkor (év) Férfi Nő felett - - összesen: 4 2 A fenti adatokból megfigyelhető, nagyon magas a 80 év feletti igénybevevők száma minden település tekintetében.

7 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás szakfeladatot től látja el intézményünk. Mágocson kívül Alsómocsoládon, Bikalon ig, Mekényesen, Nagyhajmáson, től Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes, és Vásárosdombó, településekkel van ellátási szerződése Mágocs Város Önkormányzatának től a házi segítségnyújtás igénybevételének feltétele a gondozási szükséglet vizsgálat, mely a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben szereplő Értékelő adatlap alapján az intézményvezető állapítja meg az ellátott gondozási szükségletének az óra számát. - Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk: Azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan, az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. Gondozási feladatok: étkezés segítése mozgás segítése ürítési szükségletek kielégítése segítség kolosztóma ellátásában, stb. közreműködés személyi higiéné megtartásában közreműködés a közvetlen lakókörnyezeti higiéné megtartásában közreműködés a háztartás vitelében segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban ápolási feladatok (orvos előírása szerint) veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása más szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni, figyelembe véve a gondozási szükséglet mértékét is. A fenntartó döntése alapján a gondozási óra díja 150Ft/óra. Kisvaszar Önkormányzata átvállalta a gondozási óra díj fizetését az ellátottak számára, a többi településen minden igénybevevő saját maga fizeti az óra díjat. Díjtartozás, hátralék nem volt. A gondozónők hétfőtől-péntekig között látják el feladatukat. A folyamatos ellátás biztosításának érdekében Alsómocsolád, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás településeken társadalmi

8 gondozók helyettesítik a fő állású gondozónőket távollétük idején. Napi munkavégzésükhöz biztosítunk vérnyomásmérőt, vércukormérőt, sebellátáshoz szükséges eszközöket, gumikesztyűt, kézfertőtlenítő szert. A közlekedés könnyítése érdekében lehetőségük van kerékpár használatára. A területen lakó idősekről elmondható, életkoruk, gondozási szükségletük évről évre emelkedik. Gondozási látogatások és igénybevevők száma településenként Mágocs gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nagyhajmás gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július augusztus szeptember október november december

9 Mekényes gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július augusztus szeptember október november december Alsómocsolád gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június 96 7 július augusztus szeptember 78 7 október november december 136 7

10 Bikal gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július - - augusztus - - szeptember - - október - - november - - december - - összesen Kisvaszar gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január - - február - - március - - április - - május - - június - - július augusztus 75 5 szeptember október 85 5 november 95 5 december összesen

11 től a működési engedélyben ellátható személyek száma 72 fő. Ág, Gerényes, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó településeken ellátás nem történt. Szakmai létszám: Mágocs:2 fő 8 órában szociális gondozó 1 fő 4 órában szociális gondozó Szakképzettségük a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. Nagyhajmás: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. Mekényes: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. Képesítési előírást kinevezés kezdetétől 5 éven belül kell teljesítenie. Határidő Alsómocsolád: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. Képesítési előírást kinevezés kezdetétől 5 éven belül kell teljesítenie. Határidő Bikal: Nagyhajmás: 1 fő 8 órában szociális gondozó ( ig) Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. Kisvaszar: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

12 Nappali ellátás: től az idősek nappali ellátásán belül működik a demens személyek nappali ellátása. Idősek nappali és demens személyek ellátási területe: Mágocs város közigazgatási területe - Idősek és demens személyek nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. (1) bekezdés a) pontja alapján: A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt segítséget. Speciális csoportként: 1/2000.(I.7. ) SZCSM rendelet 84/A (2) bekezdés szerint :A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve más nappali ellátás részeként. A nappali ellátás részeként: a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időkorúak közül vizsgálat alapján Mini-Mentál Teszt és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium demencia centrumának szakvéleménye alapján enyhe, illetve középsúlyos demenciában szenvedők vehetnek részt az ellátásban. Mágocs lakosságszámán belül az időskorúak magas száma indokolja az idősek klubja működtetését. A lakosság körében igény van a nappali ellátásra, az idős emberek szívesen bejárnak a klubba, hogy közösségben legyenek, részt vehetnek különböző kulturális és szabadidős programokon, segítséget kapnak ügyeik intézésében, valamint lehetőségük van az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A klub kihasználtsága 100%-os. Működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő (ebből 7 fő demens személy) A klub hétfőtől péntekig nyitva tartással üzemel. Nyitvatartási ideje: 7.30 órától óráig tart. A klub berendezési tárgyai a célszerűség, a kényelem és az egész napos használhatóság követelményeinek megfelelnek. Az intézmény rendelkezik személygépkocsival (LJG-736 forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter), mellyel a nappali ellátásban levő időseinket szállítjuk lakóhelyükről a klubba.

13 Szakmai létszám: 1 fő szociális gondozó 8 órában - idősek nappali ellátása Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. 1 fő szociális gondozó 4 órában- mentálhigiénés asszisztens 4 órában demens személyek nappali ellátása Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. 1 fő szociális gondozó 4 órában demens személyek nappali ellátása Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

14 Családsegítés A családsegítés szakfeladatot től látja el intézményünk Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, Mekényes településeken, valamint Bikalon 2014.június 30.-ig. A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családgondozó feladata a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a kialakult veszélyezettség elhárítása a szociális munka eszközeivel, és a szolgálati kapcsolati háló mozgósításával, segítségével. A veszélyezettség olyan egyéni vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek következtében kialakult állapot, amely az egyén vagy család testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza. A családsegítés alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodás, mely az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítani. A szolgáltatás ingyenes. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Családsegítésben dolgozó munkatársak ügyfélfogadási rendje településenként állapot szerint : Mágocs: Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közös iroda helységben 7342, Mágocs, József Attila utca 16. szám alatt biztosított a kliensek részére. A helység a mozgáskorlátozottak számára is elérhető, közösségi tértől elkülönített fogadó helyiség, interjú szoba, családsegítő- családgondozó részére kialakított iroda valamint a dolgozók és a kliensek számára kialakított mozgáskorlátozott illemhely került kialakításra. A 1 fő családsegítő- családgondozó és napi 2 órában a szociális segítő ügyfélfogadási ideje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Alsómocsolád: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az Alsómocsoládi falu busszal érkezik a családgondozó. A falu Polgármesteri Hivatalában a családsegítő-

15 családgondozó rendelkezésére álló helységben történik az ügyfélfogadás minden héten, hétfőn 13 órától 15 óráig. Mekényes: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a családgondozót. A falu együttesen működő Teleház és Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, csütörtökön óráig. Nagyhajmás: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a családgondozót. A település Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, kedden óráig. Éves tevékenység bemutatása településenként Mágocs 8 fő rendszeres szociális segélyes volt, 5 fő családgondozásban vett részt és 100 fő eseti jelleggel jelent meg. A rendszeres szociális segélyesek 4 alkalommal voltak csoportfoglalkozáson, ahol átlagosan 4-5 fő jelent meg. A csoportfoglalkozások alkalmával álláskeresési technikáról kaptak ötleteket a résztvevők, régi munkahelyeikről meséltek az ügyfelek, a karácsonyra készültek közösen, díszeket készítettek, amikkel utána feldíszítették a Családsegítő és Gyermekjóléti Iroda helyiségeit, valamint a jogszabályi változásokról tartott tájékoztatót a családgondozó a klienseknek. 1 főnek lakhatatlanná vált a háza. Segítséget kapott a Mágocsi Város Önkormányzattól, és a Mágocsi Szociális Gondozási Központtól az ideiglenes lakhatásban és a napi egyszeri meleg étkezési lehetőség biztosításában. 3 alkalommal érkezett a rendőrségtől jelzés, ahol családon belüli konfliktusok jelentek meg. Családgondozó felkereste a családokat és tájékoztatta őket a segítségkérés és nyújtás lehetőségeiről. A rendőrség felé minden alkalommal a visszajelzés megtörtént. Nyáron a Művelődési ház és a Helytörténeti Múzeum által szervezett nyári napközibe is heti két alkalommal kézműves foglalkozást tartott a családgondozó.

16 Harmadik alkalommal karácsony előtt 50 fő részére meleg ebédet biztosított ingyenesen a Mágocsi Szociális Gondozási Központ. A jelzőrendszer tagjai közül szoros együttműködés alakult ki a polgármesterekkel, a jegyzőkkel, helyi önkormányzat ügyintézőivel, a helyi rendőrökkel, a háziorvosokkal és asszisztenseikkel, a házi gondozókkal, a szegregációs pályázat munkatársaival, a Köz- Tér Háló szociális munkásával és családi mentorával és a mágocsi Caritas-szal. 8 szakmai közi megbeszélés volt, amiket közösen a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával került megszervezésre. A szakma közi megbeszélésekre a védőnőket, a helyi iskola igazgatóját és gyermekvédelmi felelőst, az óvoda vezetőjét és gyermekvédelmi felelősét, a polgárőrség tagjait, a házi orvosokat és asszisztenseiket, a szociális ügyintézőket, a helyi települések polgármestereit, helyi civilszervezetek képviselőit hívtuk meg. 6 esetkonferenciát tartottunk a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával közösösen, aktuális esetekről beszéltünk. Alsómocsolád 2 család vett részt Alsómocsoládon családgondozásban. Mind két családnál a Köz- Tér Háló családi mentorával dolgoztunk közösen, valamint szeptember 1-től egy TÁMOP-os pályázat munkatársaival, ami a helyi szegregáció megszüntetését célozta meg. Mind két család kapott adományokat a Mágocsi Szociális Gondozási Központtól, valamint a mágocsi Caritas-tól. A helyi önkormányzat tisztítószer, tisztálkodási és tetűirtószer vásárlásban nyújtott anyagi segítséget. 10 fő vett részt eseti segítségnyújtásban, elsősorban ellátási formákról kértek információkat. 2 alkalommal érkezett rendőrségi jelzés, ugyan arról a családról. Az esetek megbeszéltük a családdal és visszajelzés készült a rendőrség felé. Bikal január június fő rendszeres szociális segélyezett volt Bikalon, 1 fő nyugdíj előtt állt, amikor átadtuk az aktáját a komlói családsegítő szolgálat családgondozójának, 1 fő pedig közmunkában lett elhelyezve. 2 fő volt eseti jelleggel, akiknek anyagi és lakhatási problémáik voltak.

17 Mekényes 6 fő volt rendszeres szociális segélyes, akik közül 1 fő nyugdíjra lett jogosult. Mekényesen az elsők között sikerült a rendszeres szociális segélyesek között csoportfoglalkozásokat tartani, ahol átlagosan 3-5 fő mindig jelen volt. A csoportfoglalkozásokon álláskeresési technikákról kaptak felvilágosítást a jelenlevők, teszteket tölthettek ki, helyi és a környékbeli munka lehetőségek lettek felvázolva. 11 fő eseti ügyfél volt, akik közül 2 főt rendőrségi jelzésre, 1 főt a bonyhádi családsegítő szolgálat családgondozójának jelzésére kerestünk fel. 8 fő pedig információkérés, határozat értelmezés, ellátási forma utáni érdeklődés, idősotthoni elhelyezés miatt kértek segítséget. Nagyhajmás 1 fő volt rendszeres szociális segélyes, akit november hónaptói nyugdíjban részesül. Egy család családsegítésben vett részt, ahol ellátás nélküli volt a kliens. Szociális ellátási formákra nem volt jogosult, önkormányzati segélyt kapott, gyógyszertámogatás jogcímén. 16 fő eseti ügyfél volt, akik közül többen szociális és egyéb ellátási forma utáni információt kértek, valamint kezeltük a családon belül megjelenő működési zavarokat, több alkalommal a gyerekjóléti szolgálat családgondozójával közösen. A Köz- Tér Háló családi mentorával anyák napja előtt közös csoportfoglalkozást szerveztünk a helyi gyerekeknek. 1 családnak a Köz- Tér Háló családi mentorával és a Mágocsi Szociális Gondozási Központ által adtunk adományt több alkalommal. Szakmai létszám: 1 fő családgondozó 8 órában Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. 1 fő szociális segítő- napi 2 órában (osztott munkakör) Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

18 Gyermekjóléti szolgálat A Mágocsi Szociális Gondozási Központ tevékenységi körébe tartozik től a gyermekjóléti szolgáltatás Mágocs, Nagyhajmás, Alsómocsolád, Mekényes, és Bikal településeken. Bikal település július 1.-től nem tartozik a Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéhez. A gyermekjóléti szolgálat célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban Gyvt. szerint a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítja meg. A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegség, stb.), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. Gyermekjóléti szolgálatban dolgozó munkatárs ügyfélfogadási rendje településenként állapot szerint : Mágocs: Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közös iroda helységben 7342, Mágocs, József Attila utca 16. szám alatt biztosított a kliensek részére. A helység a mozgáskorlátozottak számára is elérhető, közösségi tértől elkülönített fogadó helyiség, interjú szoba, gyermekjóléti- családgondozó részére kialakított iroda valamint a dolgozók és a kliensek számára kialakított mozgáskorlátozott illemhely került kialakításra. A 1 fő gyermekjóléti- családgondozó ügyfélfogadási ideje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Alsómocsolád: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az Alsómocsoládi falu busszal érkezik a családgondozó. A falu Polgármesteri Hivatalában a gyermekjóléti-

19 családgondozó rendelkezésére álló helységben történik az ügyfélfogadás minden héten, hétfőn 13 órától 15 óráig. Mekényes: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a családgondozót. A falu együttesen működő Teleház és Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, csütörtökön óráig. Nagyhajmás: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a gyermekjóléti-családgondozót. A település Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, kedden óráig. Az ügyfélfogadások, és a családlátogatások az ellátott településeken folyamatosak voltak. Segítségnyújtás igényével kapcsolatban az ügyfelek több alkalommal telefonon is felkeresték a családgondozót időpont egyeztetés céljából. A Gyermekjóléti Szolgálat fontosnak tartja, hogy az ügyfelek merjenek segítséget kérni problémáik megoldásához évben a Gyermekjóléti Szolgálat eseti tevékenysége 81 családot, összesen 119 főt érintett. A családgondozás tekintetében a évi adatokhoz képest, az érintett gyermekek száma Mágocson 5 fővel növekedett, Alsómocsoládon és Mekényesen 1-1 fővel csökkent, Nagyhajmáson nem változott. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége települések és az ellátott gyermekek száma szerint: Ellátott település neve Alapellátás Védelembe vétel Utógondozás, szakellátásból kikerült Szakellátásban élő Összesen Mágocs Nagyhajmás Mekényes Alsómocsolád Bikal Összesen Eseti tevékenység 2014-ben 6 új gyermek került alapellátásba. Ebből 1-1 fő Mekényes és Alsómocsolád, és 4 fő Mágocs településen. Védelembe vételre egy alkalommal került sor Nagyhajmás településen, és szintén Nagyhajmásról 3 fő esetén volt szükséges az ideiglenes hatályú elhelyezés.

20 A gyermekekkel, és a családokkal kapcsolatos problémákról a jelzőrendszer tagjai rendszeresen tájékoztatták a Gyermekjóléti Szolgálatot évben 35 jelzés érkezett. A legtöbb 13 jelzés a közoktatási intézményekből, leginkább igazolatlan hiányzások miatt. Az iskolai igazolatlan mulasztások, még mindig magas számban vannak jelen, egyes látókörünkbe került gyermeknél. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés keretében 8 alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést, és egyéni esetkezelés céljából 6 alkalommal szerveztünk esetkonferenciát. A mágocsi, és bikali iskolákban a családgondozó hetente jelen volt, ahol a pedagógusok, és a gyermekek kereshették meg különböző problémákkal. A pedagógusokkal rendszeresen megbeszélte a családgondozó a gyermekekkel kapcsolatban észlelt problémákat, akár magatartási, akár családi, életviteli vonatkozásban. A vidéki iskolákkal való kommunikáció is megvalósult, általában egyéni esetek követése céljából. A közoktatási intézményekkel való szoros együttműködés kiegészíti, és megkönnyítheti a gyermek helyzetének, és a gondozási terv megvalósulásának az után követését. A mágocsi iskolában 2014 szeptemberétől iskolapszichológus is segíti a gyermekekkel történő munkát. A családgondozó vele is együttműködik, rendszeresen konzultálnak a gyermekekről ben egy sásdi TÁMOP-os programnak köszönhetően 4 család számára tudtunk biztosítani családterápiás konzultációt a Gyermekjóléti Szolgálat interjúszobájában. A program szeptemberben lezárult. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységét tekintve, a családok számára leginkább információnyújtással, segítő beszélgetéssel, és hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban nyújtott segítséget. A folyamatos kapcsolattartás, és a családok iránti érdeklődés a családgondozó részéről hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfelek inkább segítő kapcsolatként, és ne elsősorban fenyegetésként értékeljék a Gyermekjóléti Szolgálat jelenlétét. E cél elérésében fokozatos előrelépés mutatkozik. A fiatalok a kilátástalanság és a baráti kapcsolatok esetleges rossz hatása, vagy rossz mintakövetés okán, hamarabb keverednek bele kisebb- nagyobb bűnügyekbe. Az ellátási területen egy gyermek hozható összefüggésbe bűncselekmények elkövetésével, szabálysértésről nem érkezett jelzés.

21 A drogfogyasztás, szeszes italfogyasztás még mindig problémát jelent a településeken erről csak közvetetten értesülünk, veszélyes a gyermekekre nézve, akik egyre fiatalabban kerülnek kapcsolatba a devianciák különböző formáival. A családok problémái, élethelyzetei, minden településen hasonlóak, és összetettek. A családok egyedi rendszere az, ami mégis különbözővé teszi a probléma-halmazokat. A legfőbb problémák, veszélyeztető tényezők a család anyagi helyzete, a szülők munkanélkülisége, a család életvitele, családi konfliktusok, nevelési problémák, lakáskörülmények, és az elhanyagolás. Az elhanyagolás leginkább a fejtetvesség kezelésének elmaradásában, és a tankötelezettség nem teljesítésében nyilvánult meg. Több gyermek szenved az elhanyagolás, bántalmazás lelki formájától, de ennek bizonyítása majdhogynem lehetetlen. A családok rossz anyagi helyzete, a szenvedélybetegségek jelenléte csak önmagukban nem jellemző veszélyeztető körülmény az ellátási területen. A család életvitelének problémáit elsődlegesen a képességbeli hiány, a kilátástalanság, a tanult tehetetlenség, az ezzel párosuló szenvedélybetegségek (legfőképpen alkohol), illetve a külső kontroll ( nem ők tehetnek a helyzetükről ) okozza. A felnőttek, szülők beszűkült látóköre, mentális állapota, és pszichológiai ellenállása megnehezíti, hogy a családokat kizökkentsük az addig megszokott és jól bevált életvezetésből. Ezek a családok a társadalmilag elfogadott normákkal nem összeegyeztethető életstratégiát alakítottak ki maguknak, amit előbb- utóbb a gyerekek is megtanulnak. Ezek a tényezők összefonódnak, és a család életében egy lefelé húzó spirált hoznak létre. Ahhoz, hogy kevés változást tudjunk elérni, komplex probléma-halmazokat kell kezelni. A Gyermekjóléti Szolgálat a családok problémáinak kezelésében a jelzőrendszer tagjain felül együttműködött a Mágocsi Katolikus Caritásszal, a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőivel, az Alsómocsoládi Köz- Tér- Háló, és Szegregációs pályázat munkatársaival. Szakmai létszám: 1 fő családgondozó 8 órában Szakképzettsége a 15/1998.(IV.30.) NM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. Képesítési előírást kinevezés kezdetétől 5 éven belül kell teljesítenie. Határidő

Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ évi munkájáról

Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ évi munkájáról Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető A szakmai beszámoló célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben