Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ évi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ 2014. évi munkájáról"

Átírás

1 Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha. (Szabó Magda) Beszámoló a Mágocsi Szociális Gondozási Központ évi munkájáról Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

2 A szakmai beszámoló célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d.) pontja kimondja, hogy a szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. A Mágocsi Szociális Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátást biztosító, gazdálkodását tekintve önállóan gazdálkodó integrált intézménye Mágocs Város önkormányzatának. A Mágocsi Szociális Gondozási Központ elsődlegesen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végezte szociális tevékenységét, az alábbi illetékességi és működési területen: - szociális étkeztetés: Mágocs, Nagyhajmás, Mekényes településeken -családsegítés: Mágocs, Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás, -házisegítségnyújtás: Mágocs, Alsómocsolád, Ág, Bikal, Gerényes, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó - Idősek nappali ellátása: Mágocs - Demens személyek nappali ellátása: Mágocs -Idősek Otthona: országos A Mágocsi Szociális Gondozási Központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján ellátta a gyermekjóléti szolgálat feladatait Mágocson és a térség alábbi településein: Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás településeken július 1-től a Bikal település tekintetében a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás feladatokat a Komlói családsegítő és gyermekjóléti szolgálat látja el július 1.-től látja el a Mágocsi Szociális Gondozási Központ Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó települések házi segítségnyújtás szakmai felügyeletét. A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét.

3 Alapszolgáltatások Szociális étkeztetés A szociális törvény 62. (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. Eszerint a települési önkormányzatnak kell gondoskodni azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ide tartoznak az idősek, hajléktalan,- fogyatékos személyek, pszichiátriai,- szenvedélybetegek csoportjai. Az étkeztetés biztosítása az intézmény saját főzőkonyhájáról történik, helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítás lehetőségével. Az ebédet a szociális étkezők részére kialakított ebédlőben lehet elfogyasztani. Házhozszállítást elsősorban az önellátó képesség csökkenése, megromlott egészségi állapot, vagy idős kor miatt kérik az igénybe vevők. Szociális étkeztetést biztosítunk a hét minden napján, kiszállítást csak hétfőtől-péntekig. A szociális étkezők átlag létszáma 2013-ban 57 volt, be 60-ra emelkedett. Az étkezést igénybe vevő az ellátásért térítési díjat köteles fizetni, ezt a megállapított összeget minden igénylő teljesítette. Térítési díj elmaradás évben nem volt. A szociális étkeztetést biztosítunk Nagyhajmás, Mekényes településeken is ellátási szerződéssel. Az étel házhoz szállításáról minden település saját maga gondoskodik. Étkezést biztosítunk Bikali település számára is. Az ebédet vendég étkezési díjon fizetik. Szakmai létszám: A szociális étkeztetést 1 fő szociális segítő látja el napi 4 órában. Szakképzettsége 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

4 Az ellátást igénybevevők köre településenként az életkor és a nemenkénti megoszlása i állapot szerint: Mágocs: Ellátottak száma 2014 Helyben fogyasztás(adag) Elvitel (adag) Kiszállítás (adag) január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kor és nemenkénti megoszlás Életkor (év) Férfi Nő felett 1 - összesen: 28 24

5 Mekényes: Ellátottak száma Helyben Elvitel Kiszállítás 2014 fogyasztás január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen: Kor és nemenkénti megoszlás Életkor (év) Férfi Nő felett - - összesen: 3 7

6 Nagyhajmás: Ellátottak száma Helyben Elvitel Kiszállítás 2014 fogyasztás január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kor és nemenkénti megoszlás Életkor (év) Férfi Nő felett - - összesen: 4 2 A fenti adatokból megfigyelhető, nagyon magas a 80 év feletti igénybevevők száma minden település tekintetében.

7 Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás szakfeladatot től látja el intézményünk. Mágocson kívül Alsómocsoládon, Bikalon ig, Mekényesen, Nagyhajmáson, től Ág, Gerényes, Kisvaszar, Tarrós, Tékes, és Vásárosdombó, településekkel van ellátási szerződése Mágocs Város Önkormányzatának től a házi segítségnyújtás igénybevételének feltétele a gondozási szükséglet vizsgálat, mely a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben szereplő Értékelő adatlap alapján az intézményvezető állapítja meg az ellátott gondozási szükségletének az óra számát. - Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk: Azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan, az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. Gondozási feladatok: étkezés segítése mozgás segítése ürítési szükségletek kielégítése segítség kolosztóma ellátásában, stb. közreműködés személyi higiéné megtartásában közreműködés a közvetlen lakókörnyezeti higiéné megtartásában közreműködés a háztartás vitelében segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban ápolási feladatok (orvos előírása szerint) veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása más szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni, figyelembe véve a gondozási szükséglet mértékét is. A fenntartó döntése alapján a gondozási óra díja 150Ft/óra. Kisvaszar Önkormányzata átvállalta a gondozási óra díj fizetését az ellátottak számára, a többi településen minden igénybevevő saját maga fizeti az óra díjat. Díjtartozás, hátralék nem volt. A gondozónők hétfőtől-péntekig között látják el feladatukat. A folyamatos ellátás biztosításának érdekében Alsómocsolád, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás településeken társadalmi

8 gondozók helyettesítik a fő állású gondozónőket távollétük idején. Napi munkavégzésükhöz biztosítunk vérnyomásmérőt, vércukormérőt, sebellátáshoz szükséges eszközöket, gumikesztyűt, kézfertőtlenítő szert. A közlekedés könnyítése érdekében lehetőségük van kerékpár használatára. A területen lakó idősekről elmondható, életkoruk, gondozási szükségletük évről évre emelkedik. Gondozási látogatások és igénybevevők száma településenként Mágocs gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nagyhajmás gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július augusztus szeptember október november december

9 Mekényes gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július augusztus szeptember október november december Alsómocsolád gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június 96 7 július augusztus szeptember 78 7 október november december 136 7

10 Bikal gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január február március április május június július - - augusztus - - szeptember - - október - - november - - december - - összesen Kisvaszar gondozási látogatások száma ellátottak száma a hó folyamán január - - február - - március - - április - - május - - június - - július augusztus 75 5 szeptember október 85 5 november 95 5 december összesen

11 től a működési engedélyben ellátható személyek száma 72 fő. Ág, Gerényes, Tarrós, Tékes, Vásárosdombó településeken ellátás nem történt. Szakmai létszám: Mágocs:2 fő 8 órában szociális gondozó 1 fő 4 órában szociális gondozó Szakképzettségük a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. Nagyhajmás: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. Mekényes: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. Képesítési előírást kinevezés kezdetétől 5 éven belül kell teljesítenie. Határidő Alsómocsolád: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. Képesítési előírást kinevezés kezdetétől 5 éven belül kell teljesítenie. Határidő Bikal: Nagyhajmás: 1 fő 8 órában szociális gondozó ( ig) Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. Kisvaszar: 1 fő 8 órában szociális gondozó Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

12 Nappali ellátás: től az idősek nappali ellátásán belül működik a demens személyek nappali ellátása. Idősek nappali és demens személyek ellátási területe: Mágocs város közigazgatási területe - Idősek és demens személyek nappali ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. (1) bekezdés a) pontja alapján: A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt segítséget. Speciális csoportként: 1/2000.(I.7. ) SZCSM rendelet 84/A (2) bekezdés szerint :A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve más nappali ellátás részeként. A nappali ellátás részeként: a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időkorúak közül vizsgálat alapján Mini-Mentál Teszt és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium demencia centrumának szakvéleménye alapján enyhe, illetve középsúlyos demenciában szenvedők vehetnek részt az ellátásban. Mágocs lakosságszámán belül az időskorúak magas száma indokolja az idősek klubja működtetését. A lakosság körében igény van a nappali ellátásra, az idős emberek szívesen bejárnak a klubba, hogy közösségben legyenek, részt vehetnek különböző kulturális és szabadidős programokon, segítséget kapnak ügyeik intézésében, valamint lehetőségük van az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A klub kihasználtsága 100%-os. Működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő (ebből 7 fő demens személy) A klub hétfőtől péntekig nyitva tartással üzemel. Nyitvatartási ideje: 7.30 órától óráig tart. A klub berendezési tárgyai a célszerűség, a kényelem és az egész napos használhatóság követelményeinek megfelelnek. Az intézmény rendelkezik személygépkocsival (LJG-736 forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter), mellyel a nappali ellátásban levő időseinket szállítjuk lakóhelyükről a klubba.

13 Szakmai létszám: 1 fő szociális gondozó 8 órában - idősek nappali ellátása Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. 1 fő szociális gondozó 4 órában- mentálhigiénés asszisztens 4 órában demens személyek nappali ellátása Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel. 1 fő szociális gondozó 4 órában demens személyek nappali ellátása Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

14 Családsegítés A családsegítés szakfeladatot től látja el intézményünk Mágocs, Alsómocsolád, Nagyhajmás, Mekényes településeken, valamint Bikalon 2014.június 30.-ig. A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családgondozó feladata a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a kialakult veszélyezettség elhárítása a szociális munka eszközeivel, és a szolgálati kapcsolati háló mozgósításával, segítségével. A veszélyezettség olyan egyéni vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek következtében kialakult állapot, amely az egyén vagy család testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza. A családsegítés alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodás, mely az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítani. A szolgáltatás ingyenes. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Családsegítésben dolgozó munkatársak ügyfélfogadási rendje településenként állapot szerint : Mágocs: Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közös iroda helységben 7342, Mágocs, József Attila utca 16. szám alatt biztosított a kliensek részére. A helység a mozgáskorlátozottak számára is elérhető, közösségi tértől elkülönített fogadó helyiség, interjú szoba, családsegítő- családgondozó részére kialakított iroda valamint a dolgozók és a kliensek számára kialakított mozgáskorlátozott illemhely került kialakításra. A 1 fő családsegítő- családgondozó és napi 2 órában a szociális segítő ügyfélfogadási ideje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Alsómocsolád: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az Alsómocsoládi falu busszal érkezik a családgondozó. A falu Polgármesteri Hivatalában a családsegítő-

15 családgondozó rendelkezésére álló helységben történik az ügyfélfogadás minden héten, hétfőn 13 órától 15 óráig. Mekényes: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a családgondozót. A falu együttesen működő Teleház és Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, csütörtökön óráig. Nagyhajmás: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a családgondozót. A település Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, kedden óráig. Éves tevékenység bemutatása településenként Mágocs 8 fő rendszeres szociális segélyes volt, 5 fő családgondozásban vett részt és 100 fő eseti jelleggel jelent meg. A rendszeres szociális segélyesek 4 alkalommal voltak csoportfoglalkozáson, ahol átlagosan 4-5 fő jelent meg. A csoportfoglalkozások alkalmával álláskeresési technikáról kaptak ötleteket a résztvevők, régi munkahelyeikről meséltek az ügyfelek, a karácsonyra készültek közösen, díszeket készítettek, amikkel utána feldíszítették a Családsegítő és Gyermekjóléti Iroda helyiségeit, valamint a jogszabályi változásokról tartott tájékoztatót a családgondozó a klienseknek. 1 főnek lakhatatlanná vált a háza. Segítséget kapott a Mágocsi Város Önkormányzattól, és a Mágocsi Szociális Gondozási Központtól az ideiglenes lakhatásban és a napi egyszeri meleg étkezési lehetőség biztosításában. 3 alkalommal érkezett a rendőrségtől jelzés, ahol családon belüli konfliktusok jelentek meg. Családgondozó felkereste a családokat és tájékoztatta őket a segítségkérés és nyújtás lehetőségeiről. A rendőrség felé minden alkalommal a visszajelzés megtörtént. Nyáron a Művelődési ház és a Helytörténeti Múzeum által szervezett nyári napközibe is heti két alkalommal kézműves foglalkozást tartott a családgondozó.

16 Harmadik alkalommal karácsony előtt 50 fő részére meleg ebédet biztosított ingyenesen a Mágocsi Szociális Gondozási Központ. A jelzőrendszer tagjai közül szoros együttműködés alakult ki a polgármesterekkel, a jegyzőkkel, helyi önkormányzat ügyintézőivel, a helyi rendőrökkel, a háziorvosokkal és asszisztenseikkel, a házi gondozókkal, a szegregációs pályázat munkatársaival, a Köz- Tér Háló szociális munkásával és családi mentorával és a mágocsi Caritas-szal. 8 szakmai közi megbeszélés volt, amiket közösen a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával került megszervezésre. A szakma közi megbeszélésekre a védőnőket, a helyi iskola igazgatóját és gyermekvédelmi felelőst, az óvoda vezetőjét és gyermekvédelmi felelősét, a polgárőrség tagjait, a házi orvosokat és asszisztenseiket, a szociális ügyintézőket, a helyi települések polgármestereit, helyi civilszervezetek képviselőit hívtuk meg. 6 esetkonferenciát tartottunk a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával közösösen, aktuális esetekről beszéltünk. Alsómocsolád 2 család vett részt Alsómocsoládon családgondozásban. Mind két családnál a Köz- Tér Háló családi mentorával dolgoztunk közösen, valamint szeptember 1-től egy TÁMOP-os pályázat munkatársaival, ami a helyi szegregáció megszüntetését célozta meg. Mind két család kapott adományokat a Mágocsi Szociális Gondozási Központtól, valamint a mágocsi Caritas-tól. A helyi önkormányzat tisztítószer, tisztálkodási és tetűirtószer vásárlásban nyújtott anyagi segítséget. 10 fő vett részt eseti segítségnyújtásban, elsősorban ellátási formákról kértek információkat. 2 alkalommal érkezett rendőrségi jelzés, ugyan arról a családról. Az esetek megbeszéltük a családdal és visszajelzés készült a rendőrség felé. Bikal január június fő rendszeres szociális segélyezett volt Bikalon, 1 fő nyugdíj előtt állt, amikor átadtuk az aktáját a komlói családsegítő szolgálat családgondozójának, 1 fő pedig közmunkában lett elhelyezve. 2 fő volt eseti jelleggel, akiknek anyagi és lakhatási problémáik voltak.

17 Mekényes 6 fő volt rendszeres szociális segélyes, akik közül 1 fő nyugdíjra lett jogosult. Mekényesen az elsők között sikerült a rendszeres szociális segélyesek között csoportfoglalkozásokat tartani, ahol átlagosan 3-5 fő mindig jelen volt. A csoportfoglalkozásokon álláskeresési technikákról kaptak felvilágosítást a jelenlevők, teszteket tölthettek ki, helyi és a környékbeli munka lehetőségek lettek felvázolva. 11 fő eseti ügyfél volt, akik közül 2 főt rendőrségi jelzésre, 1 főt a bonyhádi családsegítő szolgálat családgondozójának jelzésére kerestünk fel. 8 fő pedig információkérés, határozat értelmezés, ellátási forma utáni érdeklődés, idősotthoni elhelyezés miatt kértek segítséget. Nagyhajmás 1 fő volt rendszeres szociális segélyes, akit november hónaptói nyugdíjban részesül. Egy család családsegítésben vett részt, ahol ellátás nélküli volt a kliens. Szociális ellátási formákra nem volt jogosult, önkormányzati segélyt kapott, gyógyszertámogatás jogcímén. 16 fő eseti ügyfél volt, akik közül többen szociális és egyéb ellátási forma utáni információt kértek, valamint kezeltük a családon belül megjelenő működési zavarokat, több alkalommal a gyerekjóléti szolgálat családgondozójával közösen. A Köz- Tér Háló családi mentorával anyák napja előtt közös csoportfoglalkozást szerveztünk a helyi gyerekeknek. 1 családnak a Köz- Tér Háló családi mentorával és a Mágocsi Szociális Gondozási Központ által adtunk adományt több alkalommal. Szakmai létszám: 1 fő családgondozó 8 órában Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. 1 fő szociális segítő- napi 2 órában (osztott munkakör) Szakképzettsége a 3. számú melléklet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelete szerinti képesítési előírásoknak megfelel.

18 Gyermekjóléti szolgálat A Mágocsi Szociális Gondozási Központ tevékenységi körébe tartozik től a gyermekjóléti szolgáltatás Mágocs, Nagyhajmás, Alsómocsolád, Mekényes, és Bikal településeken. Bikal település július 1.-től nem tartozik a Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéhez. A gyermekjóléti szolgálat célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban Gyvt. szerint a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítja meg. A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegség, stb.), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. Gyermekjóléti szolgálatban dolgozó munkatárs ügyfélfogadási rendje településenként állapot szerint : Mágocs: Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közös iroda helységben 7342, Mágocs, József Attila utca 16. szám alatt biztosított a kliensek részére. A helység a mozgáskorlátozottak számára is elérhető, közösségi tértől elkülönített fogadó helyiség, interjú szoba, gyermekjóléti- családgondozó részére kialakított iroda valamint a dolgozók és a kliensek számára kialakított mozgáskorlátozott illemhely került kialakításra. A 1 fő gyermekjóléti- családgondozó ügyfélfogadási ideje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Alsómocsolád: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az Alsómocsoládi falu busszal érkezik a családgondozó. A falu Polgármesteri Hivatalában a gyermekjóléti-

19 családgondozó rendelkezésére álló helységben történik az ügyfélfogadás minden héten, hétfőn 13 órától 15 óráig. Mekényes: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a családgondozót. A falu együttesen működő Teleház és Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, csütörtökön óráig. Nagyhajmás: A településre tömegközlekedési eszközzel vagy az intézmény saját autója szállítja a gyermekjóléti-családgondozót. A település Polgármesteri Hivatalában kapott irodai helységet a családgondozó, minden héten, kedden óráig. Az ügyfélfogadások, és a családlátogatások az ellátott településeken folyamatosak voltak. Segítségnyújtás igényével kapcsolatban az ügyfelek több alkalommal telefonon is felkeresték a családgondozót időpont egyeztetés céljából. A Gyermekjóléti Szolgálat fontosnak tartja, hogy az ügyfelek merjenek segítséget kérni problémáik megoldásához évben a Gyermekjóléti Szolgálat eseti tevékenysége 81 családot, összesen 119 főt érintett. A családgondozás tekintetében a évi adatokhoz képest, az érintett gyermekek száma Mágocson 5 fővel növekedett, Alsómocsoládon és Mekényesen 1-1 fővel csökkent, Nagyhajmáson nem változott. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége települések és az ellátott gyermekek száma szerint: Ellátott település neve Alapellátás Védelembe vétel Utógondozás, szakellátásból kikerült Szakellátásban élő Összesen Mágocs Nagyhajmás Mekényes Alsómocsolád Bikal Összesen Eseti tevékenység 2014-ben 6 új gyermek került alapellátásba. Ebből 1-1 fő Mekényes és Alsómocsolád, és 4 fő Mágocs településen. Védelembe vételre egy alkalommal került sor Nagyhajmás településen, és szintén Nagyhajmásról 3 fő esetén volt szükséges az ideiglenes hatályú elhelyezés.

20 A gyermekekkel, és a családokkal kapcsolatos problémákról a jelzőrendszer tagjai rendszeresen tájékoztatták a Gyermekjóléti Szolgálatot évben 35 jelzés érkezett. A legtöbb 13 jelzés a közoktatási intézményekből, leginkább igazolatlan hiányzások miatt. Az iskolai igazolatlan mulasztások, még mindig magas számban vannak jelen, egyes látókörünkbe került gyermeknél. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés keretében 8 alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést, és egyéni esetkezelés céljából 6 alkalommal szerveztünk esetkonferenciát. A mágocsi, és bikali iskolákban a családgondozó hetente jelen volt, ahol a pedagógusok, és a gyermekek kereshették meg különböző problémákkal. A pedagógusokkal rendszeresen megbeszélte a családgondozó a gyermekekkel kapcsolatban észlelt problémákat, akár magatartási, akár családi, életviteli vonatkozásban. A vidéki iskolákkal való kommunikáció is megvalósult, általában egyéni esetek követése céljából. A közoktatási intézményekkel való szoros együttműködés kiegészíti, és megkönnyítheti a gyermek helyzetének, és a gondozási terv megvalósulásának az után követését. A mágocsi iskolában 2014 szeptemberétől iskolapszichológus is segíti a gyermekekkel történő munkát. A családgondozó vele is együttműködik, rendszeresen konzultálnak a gyermekekről ben egy sásdi TÁMOP-os programnak köszönhetően 4 család számára tudtunk biztosítani családterápiás konzultációt a Gyermekjóléti Szolgálat interjúszobájában. A program szeptemberben lezárult. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységét tekintve, a családok számára leginkább információnyújtással, segítő beszélgetéssel, és hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban nyújtott segítséget. A folyamatos kapcsolattartás, és a családok iránti érdeklődés a családgondozó részéről hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfelek inkább segítő kapcsolatként, és ne elsősorban fenyegetésként értékeljék a Gyermekjóléti Szolgálat jelenlétét. E cél elérésében fokozatos előrelépés mutatkozik. A fiatalok a kilátástalanság és a baráti kapcsolatok esetleges rossz hatása, vagy rossz mintakövetés okán, hamarabb keverednek bele kisebb- nagyobb bűnügyekbe. Az ellátási területen egy gyermek hozható összefüggésbe bűncselekmények elkövetésével, szabálysértésről nem érkezett jelzés.

21 A drogfogyasztás, szeszes italfogyasztás még mindig problémát jelent a településeken erről csak közvetetten értesülünk, veszélyes a gyermekekre nézve, akik egyre fiatalabban kerülnek kapcsolatba a devianciák különböző formáival. A családok problémái, élethelyzetei, minden településen hasonlóak, és összetettek. A családok egyedi rendszere az, ami mégis különbözővé teszi a probléma-halmazokat. A legfőbb problémák, veszélyeztető tényezők a család anyagi helyzete, a szülők munkanélkülisége, a család életvitele, családi konfliktusok, nevelési problémák, lakáskörülmények, és az elhanyagolás. Az elhanyagolás leginkább a fejtetvesség kezelésének elmaradásában, és a tankötelezettség nem teljesítésében nyilvánult meg. Több gyermek szenved az elhanyagolás, bántalmazás lelki formájától, de ennek bizonyítása majdhogynem lehetetlen. A családok rossz anyagi helyzete, a szenvedélybetegségek jelenléte csak önmagukban nem jellemző veszélyeztető körülmény az ellátási területen. A család életvitelének problémáit elsődlegesen a képességbeli hiány, a kilátástalanság, a tanult tehetetlenség, az ezzel párosuló szenvedélybetegségek (legfőképpen alkohol), illetve a külső kontroll ( nem ők tehetnek a helyzetükről ) okozza. A felnőttek, szülők beszűkült látóköre, mentális állapota, és pszichológiai ellenállása megnehezíti, hogy a családokat kizökkentsük az addig megszokott és jól bevált életvezetésből. Ezek a családok a társadalmilag elfogadott normákkal nem összeegyeztethető életstratégiát alakítottak ki maguknak, amit előbb- utóbb a gyerekek is megtanulnak. Ezek a tényezők összefonódnak, és a család életében egy lefelé húzó spirált hoznak létre. Ahhoz, hogy kevés változást tudjunk elérni, komplex probléma-halmazokat kell kezelni. A Gyermekjóléti Szolgálat a családok problémáinak kezelésében a jelzőrendszer tagjain felül együttműködött a Mágocsi Katolikus Caritásszal, a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőivel, az Alsómocsoládi Köz- Tér- Háló, és Szegregációs pályázat munkatársaival. Szakmai létszám: 1 fő családgondozó 8 órában Szakképzettsége a 15/1998.(IV.30.) NM rendelete szerinti képesítési előírásoknak nem felel meg. Képesítési előírást kinevezés kezdetétől 5 éven belül kell teljesítenie. Határidő

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2012 évi tevékenységéről Készítette: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető TARTALOM I. Családsegítő Szolgálat 1. Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben