Felejtsd el, amit a szervezetésről tudsz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felejtsd el, amit a szervezetésről tudsz"

Átírás

1 Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni, tárolni, bármilyen formában részben részbenvagy vagyegészben egészbena szerzőengedélye nélkül nélkülközölni. közölni. A szerzőáltal jelen jelenformában közzétett közzétett szellemi szellemitermékben termékbenszereplőtartalom, tördelési tördelésiforma, grafikai grafikai jelzésrendszer, színezés, színezés, elrendezés és ésminden mindenmás másolyan olyanjellemző, amely amely ebben ebbenaz azajánlatban jelent jelentmeg megelőször először Magyarországon, a szerző szerző jogtulajdona, annak annaka szerzőengedélye nélkül nélkülbármilyen átvétele, átvétele, másolása, felhasználása jogellenes, jogellenes, és ésa felhasználót felelősség terheli. terheli. Ez Ezaa szellemi szellemitermék termékaa szerzői szerzői jogról jogrólszóló szóló1999. évi évilxxxvi. törvény törvény rendelkezései alapján alapjántörvényi törvényivédelem védelemalatt alattáll. áll. Bármely Bármelyjog jogmegsértése esetén eseténa aszerzőanyagi követeléssel és ésegyéb egyébjogi igénnyel igénnyelléphet léphetfel. fel. Berkes Péter szellemi tulajdona minden jog fenntartva!

2 Felejtsd el, amit a szervezetésről tudsz Menedzserportrék a FŐSODORBAN

3 Ahhoz, hogy igazi bajnok légy, hinned kell abban, hogy te vagy a legjobb. Ha nem vagy az, akkor tégyt úgy, mintha az lennél Muhammad Ali

4 Egészs szséges verseny Mi kell ahhoz, hogy vezetőmaradhass a 21. században? zadban? Destruktív v rivalizálás

5 Legyél Legyél versengő! Ismerd Ismerd fel fel az azúj új lehetőségeket! Legyél Legyél fair! fair! Tartsd Tartsd frissen frissen a csapatod! Használd a akreatív erődet! erődet! Gondolkozz Gondolkozz stratégi stratégiában!

6 New Leadership Competences Teszt A világ számos pontján használt NLC teszt a vezetői kompetenciákat vizsgálja. Alapjait évtizedek óta használják a világ vezetőtanácsadó cégei. A teszt 6 vezetői képességet mér: 1) Mennyire hiszel a versenyben? 2) Hogyan implementálsz innovatív eszközöket a saját területeden? 3) Fair vagy-e a csapatoddal és a környezeteddel szemben? 4) Hogyan motiválod a körülötted dolgozókat? 5) Hagyod-e szárnyalni a kreativitásod? 6) Mennyire gondolkodsz stratégiában?

7 Avagy mit tudnak a NAGYKUTYÁK

8 Ha a topmenedzser emblematikus figura, az a vállalat (sportág) népszerűségének is jótj t tesz!

9

10 Tulajdonságelméleti közelítés Stogdill, 1948, Fiedler, Yukl, 1981

11 A vezetők kívánatos tulajdonságai Fayol szerint Testi egészség és életerő; Intelligencia és szellemi frissesség; Erkölcsi vonások - (akaraterő, elszántság, aktivitás, energikusság, kötelességtudás, közérdek iránti elkötelezettség); Magas fokú általános műveltség - (kulturáltság); Vezetési készség (előrelátás, tervezés, szervezés, parancsolás, koordinálás, ellenőrzés); Általános ismeretek valamennyi lényeges funkcióra; Szakmai kompetencia a vállalat tevékenységi körére nézve;

12 Empirikus kutatások: sok száz vezetői tulajdonság, mindössze 5% volt közös a vizsgálatokban; Főfaktorok: Intelligencia; Kezdeményezőkészség; Önbizalom; Madártávlat; KOGNITÍV ERŐFORRÁS-ELMÉLET ha hanincs stressz, akkor a teljesítmény negatívan korrelál a vezetőtapasztalatával; erős erős stresszhelyzetben viszont a teljesítmény az az intelligenciával korrelál negatívan;

13 A sikeres vezetéshez kapcsolódó attributomok (Yukl, 1981) együttműködő eredményességre törekvő domináns (törekszik mások befolyásolására) kitartó Tulajdonságok alkalmazkodóképes helyzetekhez teljesítményorientált különböző Fizikai jellemzők Magas aktivitási szint magasság súly megjelenés Képességek intelligens koncepció alkotás készsége erős kreatív diplomatikus, tapintatos rendelkezik ismeretekkel csoport feladatokról jó szervező döntésképes meggyőző magabiztos jártas a kapcsolatok ápolásában stressztűrő jól kommunikál érzékeny a környezet változásira szívesen vállal felelősséget

14 Tulajdonságelméleti közelítés 1. Intellektuális készségek logikus gondolkodás integrálás elvonatkoztatás 2. Vállalkozói készségek teljesítmény motiváció cselekvőkészség kezdeményezőkészség 3. Szocio-emocionális készségek önkontroll önállóság objektivitás,stabilitás alkalmazkodás 4. Interperszonális készségek önbizalom, bizalom hatóképesség szocializációs k. kommunikációs k.

15 GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) 59 ország 61 kultúrájában azonos kérdőív kitöltésére kértek középvezetőket, ország 61 kultúrájában azonos kérdőív kitöltésére kértek középvezetőket,2001

16 Vezetői kompetenciák újító tárgyaló termelési vezető célkijelölő koordináló ellenőrző facilitátor mentor (Quinn és társai)

17 Ha egy kis- vagy középvállalkozás nem növekszik, akkor a versenytársak előbb-utóbb biztosan felfalják. Mi a jó stratégia? Kockázatvállalás; Vevőorientáltság; Piacszerzés; Termékbővítés;

18 A magyarországi kkv szektor termelékenységének nagyvállalatokéhoz viszonyított lemaradása jelentős, Lényegesen nagyobb az Európai Unióban tapasztalhatónál: a hazai kisvállalkozások nagyvállalatokhoz viszonyított termelékenysége a fele, a közepes vállalatoké pedig kétharmada a hasonló európai uniós adatoknak.

19 Magyarország csak nagyon kevés modernizált középvállalkozással büszkélkedhet (többnyire beszállítók), amelyek felvehetik a versenyt e tekintetben a nagyvállalatokkal. A többi nem felel meg a versenykihívásoknak. Ennek következtében az 1995-ben indult vállalkozásoknak mindössze 32 százaléka, az 1997-ben alapított vállalkozásoknak is csak 52 százaléka működött még 2001 végén is, régiós összehasonlításban ez a legalacsonyabb arány.

20 Az alacsony termelékenységi mutatók oka azonban nemcsak a tőkehiány és a rendelkezésre álló technológiák elavultsága. A kisvállalkozók többségének nincsenek megfelelő gazdasági ismeretei saját cége menedzseléséhez. A nagyvállalatokkal szemben a kicsiknél dolgozóknak mindenhez érteniük kell, életben maradásuk érdekében mégsem hanyagolhatják el, hogy kijelöljék növekedési irányukat. Ha nem így tesznek, versenytársaik rsaik felfalják őket ket!

21 A Roland Berger legutóbbi felmérése szerint a kockázatv zatvállalás és a vevőorient orientáltság a legfontosabb növekedési tényező. Ezt támasztja alá, a nemzetközi Bain & Company tanácsadó cég 2600 vállalat stratégiáját tizennégy éven át követővizsgálata is. Az ezt összegzőtanulmány szerint a vállalkozásoknak a sikeres növekedés érdekében mindezek mellett már meglévő ügyfeleikre és kulcstevékenységükre kell elsősorban koncentrálniuk. A kockázatos kísérletezés helyett a legtöbb profitot ugyanis az ígéri, ha vevőik igényeinek minél innovatívabb kiszolgálására törekszenek, vagyis az ügyfél-elégedettség növelését célozzák meg az új és vonzó piacokra való betörés vagy az új ügyfelek megszerzése helyett.

22 A leggyakoribb növekedn vekedési stratégi giák: AA terméksk kskála kibővítése A már meglévőügyfeleknek kínált új termékek és szolgáltatások jelentik a legsikeresebb növekedési stratégiákat. Folyamatos alkalmazkodással az ügyfelek igényeihez, valamint az ügyfélelégedettség növelésével lehet a legtöbb nyereséget jelentő növekedést elérni. Külföldildi piacok meghódítása A földrajzi terjeszkedéssel járó növekedés komplexitását ugyan lebecsülik a vállalatok, de még így is a második legsikeresebb terjeszkedési stratégiának számít a külföldi piacok meghódítása. Forrás: Bain & Company stratégiai tanácsadó cég 2600 tőzsdére bevezetett vállalatinak alapuló felmérése.

23 A leggyakoribb növekedési stratégiák: Ügyfélszám-növel velés A vállalatok meglévőtermékeinek átalakítása és átpozícionálása a harmadik legsikeresebb expanziós stratégia. A BMW például az új Minivel olyan ügyfeleket szerzett magának, akiket klasszikus termékeivel sohasem ért volna el. (pl.: Toyota - Lexus) Új értékesítésisi csatornák használata Az új értékesítési csatornák igénybevétele ugyan hatalmas nyereségpotenciált rejt magában, de ha a vállalatnak nem sikerül ezeken keresztül sikeresen értékesítenie, akár saját létezését is kockára teheti. Forrás: Bain & Company stratégiai tanácsadó cég 2600 tőzsdére bevezetett vállalatinak alapuló felmérése.

24 A leggyakoribb növekedési stratégiák: Értékteremtési expanzió Az értékesítési láncban lefelé vagy felfelé történőelmozdulás a kockázatos növekedési stratégiák közé tartozik. Új üzletág kiépítése A legnagyobb kihívásokat a tevékenységi kör kibővítése, az új üzletág kiépítése rejti magában, éppen ezért általában ez a növekedési útvonal számít a legkockázatosabbnak a várt nyereség szempontjából. Forrás: Bain & Company stratégiai tanácsadó cég 2600 tőzsdére bevezetett vállalatinak alapuló felmérése.

25 A forrásbiztosítás kérdésén túl is számos tipikus növekedési csapda várja a vállalkozókat: aa legtöbben a forgalomnövekedésre sre; aa gyors piacszerzésre sre koncentrálnak; Pedig az nem jelenti a nyereség szintjének tényleges emelkedését. Sok cég például az országos lefedettséget hajszolja, eléréséért gyakran a profitot is feláldozzák. Így a cég látszólagos sikerei ellenére halálra van ítélve.

26 A leggyakoribb növekedn vekedési stratégi giák: A kis- és középvállalatok sokkal szerencsésebb helyzetben vannak a tőkeerős, ám hozzájuk képest mamutnak számító nagyoknál; A kicsik gyorsan képesek reagálni a változó igényekre, így innovatívak tudnak maradni; Nagyon fontos, hogy a kisvállalkozások ne feladataik standardizálására fókuszáljanak elsősorban, hanem tartsák fenn a vállalkozó-szellemet, hiszen méretükből adódóan ők képesek a leggyorsabban változni;

27 Miből l lesz a CSEREBOGÁR?

28 A magyar menedzserek nemzetközi környezetben olykor kisebbrendűségi érzéssel küzdenek, ugyanakkor saját képességeikről talán túlságosan is jó véleménnyel vannak; Kevéssé szabálykövetők, szervezettek, viszont kreatívak, rugalmasak; Egyéni készségeik jók, ám a csapatjátékban még van hová fejlődniük;

29

30 Roland Berger Stratégiai Tanácsadó Kft. ügyvezetőigazgatója, akinek cége közelmúltban végzett egy kiterjedt vezetői kutatást 17 magyarországi, 70 kelet-közép- európai és 25 nyugateurópai vállalatvezetőt megkérdezve:. A magyar vezetők ugyanakkor felülbecsülik versenyképességüket (különösen európai uniós összehasonlításban), ráadásul alábecsülik az EU-csatlakozás által várható kihívásokat, s a vezetést inkább egyfajta mennyiségi, semmint minőségi kérdésként kezelik.

31 A magyar menedzserek alapvetően angolszász stílust képviselnek. Vagyis általában rugalmasak, sok területen bevethetőek, fogékonyak az újdonságok iránt, kockázatvállalóak, udvariasak, nyitottak, érdeklődők. Nem olyan lojálisak, mint mondjuk a japán vagy koreai vállalatvezetők, nem olyan precízek, mint a német menedzserek, viszont utóbbiaknál kevésbé merevek. Ugyanakkor talán kevésbé céltudatosak is, mint német kollégáik: az egyszer eldöntött dolgok számukra nem feltétlenül számítanak kőbe vésettnek

32 A magyar cégvezetők így a britekhez talán valamivel közelebb állnak, de a problémák megoldásának módjában Antal Katalin szerint teljesen mások, mint előbbiek. A főkülönbség abban áll, hogy a magyar vezetők többsége nem tud kilépni a hazai viszonyrendszerekből, képtelen globálisan gondolkodni, feladatokat delegálni, információkat megosztani a beosztottakkal, sőt: kifejezetten törekszik az információk visszatartására, nehogy azzal a beosztottak visszaéljenek.

33 A magyar menedzsmentképességek nem rosszabbak, mint bárhol máshol. Ráadásul az elmúlt év alatt sok fiatal ért be, ők már a piacgazdaság modern világában nőttek fel, sokszor szinte modernebbek a fejlett világbéli társaiknál abban, ahogyan a modern informatikai és kommunikációs eszközöket használják. A nyelvtudás is lényegesen javult, a magyarok európai viszonylatban a mezőny közepén helyezkednek el.

34 A stílusban is vannak különbségek, de hangsúlyozta, hogy ezek immár valóban különbségek, és nem feltétlenül lemaradások. A rendszerváltozás idején, elsősorban a nagyobb cégeknél volt érezhető, hogy nem voltak merészek a vezetők, a felelősséget igyekeztek áthárítani, nem könnyen születtek érdemi döntések.

35 A térségünkbeli országokban megkérdezett cégvezetők maguk is úgy tartották, hogy őket nyugati kollégáiknál kevesebb piaci ismeret, kisebb piac- és ügyfél-orientáltság, kisebb dinamizmus, a részvényesi érdekek kevésbé hangsúlyos képviselete jellemzi. Ehhez képest saját bevallásuk szerint is nagyobb figyelmet szentelnek a politikai kapcsolattartásnak, mint a nyugati vezetők, gondolkodásmódjuk pedig hierarchikusabb azokénál

36 Az előzőpolitikai rendszer tehát nem múlt el nyomtalanul: a térség cégvezetőinek gondolkodásában változatlanul fontosabb az állammal, az állami szervekkel kialakított jó kapcsolat, mint akár az ügyfelek, akár pedig az alkalmazottak kezelése s a legtöbb megkérdezett hazai cégvezetőszerint előbbiben jobb teljesítményt is nyújt, mint utóbbiakban.

37 A Roland Berger által készített tanulmány szerint a hazai, illetve a térségbeli cégvezetők nem megfelelően koncentrálják a fejlesztési törekvéseiket sem. Ezt talán az is mutatja, hogy miközben egy magyar cégnél az utóbbi tíz évben átlagosan ugyanannyi (szám szerint három) átszervezés történt, mint egy Európai Unióban működővállalatnál, addig a es években tehát az uniós csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban itthon csak a cégek 46 százalékánál került sor átszervezésre, szemben az uniós cégeknél tapasztalt 65 százalékkal.

38 Modernizálódásra lenne szükség a vezetők kiválasztásában: annak ellenére ugyanis, hogy a magyar cégvezetők egyik legfőbb problémáját ez jelenti (88 százalék gondolja úgy, hogy a cégen kívül nagyon nehéz megtalálni a megfelelővezetőket, de még a cégen belülről is 60 százalék gondolja ezt nehéznek), 20 százalékuk továbbra sem alkalmaz fejvadászcéget a kiválasztásra. A vezetőképzésnek is modernebbnek kellene lennie, hiszen a felmérés készítői szerint a hazai vezetők tárgyi tudásban sokkal jobbak, mint vezetői-emberi képességek terén.

39 Akiknek SIKERÜLT

40 Chikán Attila Születési év: 1944 Jelenlegi munkahely: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pozíció: egyetemi tanár, rektor Vezetői ars poetica A vezetés csapatmunka, a legfontosabb a megfelelő munkatársak kiválasztása (a vezetőminősége a munkatársak minőségével mérhető) és a vezetői közösség (ami persze nem mindig barátság) fenntartása. Bármely szervezet vagy testület vezetőjének ugyanakkor kell saját kreativitásra épülő vízióval rendelkeznie a hozzá tartozó egység jövőjéről, s ezt a határozottság és a rugalmasság megfelelőkeverésével képviselni kell tudni. Mindkét mondatban szerepel egy "megfelelő" szó - ennek tartalmát azonosítani, ez a vezetés művészete. Ja, és sokat kell dolgozni!

41 Csanádi Péter Születési év: 1959 Jelenlegi munkahely: Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (MCS Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft.) Honlapjának a címe:http://www.szmt.hu/ (http://www.mcskft.hu/) Jelenlegi pozíció: elnök (ügyvezetőigazgató) Vezetői ars poetica A vállalatvezetőelsődleges feladata, hogy különbözővezetői szerepeiben jól működve sikerre vezesse a vállalatot. Ennek során az adott cég fejlődjön, érje el céljait, a tulajdonosok, a menedzsment és az alkalmazottak elégedettek legyenek. A jó vezetőhatározottan dönt, fejleszti, motiválja, mozgósítja munkatársait, sikerorientált. Figyel a környezetre, a lehetőségekre, számba veszi a vállalat adottságait, értékrendszerét, a vállalati kultúrát. Előrelátó, van jövőképe. Rendszerben, folyamatokban gondolkodik, átlátja a helyzetet, nem veszik el a részletekben. Reális célokat tűz ki, megvalósítható stratégiát vázol fel, ezeket hitelesen közvetíti. Képes másokat lelkesíteni, különböző emberekkel együttműködni. Világos iránymutatást ad, támogatja, fejleszti munkatársait. Lehetőségeket biztosít nekik elképzeléseik megvalósításához. Következetes, rugalmas, megújulni képes. Örömét leli munkájában.

42 Demján Sándor Születési év: Jelenlegi munkahely: TriGránit Fejlesztési Rt. Honlapjának a címe: Jelenlegi pozíció: igazgatósági elnök Vezetői ars poetica Hogyan foglalná össze a vállalatvezetésre vonatkozó ars poeticáját? "Az időtöbb, mint pénz!" (Széchenyi) Milyen a jó vezető? Kockázatvállaló, határozott, emberséges, és szerencsés. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Merészség és vállalkozó kedv. Mi volt a legjelentősebb siker? Mire a legbüszkébb? Mit tart a legkiemelkedőbbnek eddigi szakmai életútjában? A szakmában a WestEnd City Center-re, a magánéletben gyermekem, unokáim szeretetére, és barátaim bizalmára vagyok a legbüszkébb. Mi volt a legnagyobb kudarc karrierje során? Labdarúgás. Miért jó a beosztottjának lenni? Csak annak jó, aki a kemény, hozzáértőés lojális munkát vállalja, de ha teljesít, akkor feljebb juthat.

43 Eppel János Jelenlegi munkahely: Porsche Hungaria Honlapjának címe: Jelenlegi pozíció: ügyvezetőigazgató Vezetői ars poetica Következetes, kiszámítható, fejlesztőés támogató vezetővagyok.

44 Erdei Tamás Születési év: 1954 Jelenlegi munkahely: MKB Rt. Honlapjának címe: Jelenlegi pozíció: elnök-vezérigazgató Vezetői ars poetica Közéleti szerepvállalás: 1997-től a Magyar Bankszövetség elnöke (1999- ben, majd 2001-ben e tisztségre újabb 2 éves periódusra választották)

45 Ferling József Születési év: 1958 Jelenlegi munkahely: Ferling PR & Communications Kft. Honlapjának címe: Jelenlegi pozíció: cégvezető, kreatív igazgató Vezetői ars poetica Tudományos munkák: Public affairs - Natural affairs (PR-mappa, Geomédia, 2002.) Közéleti szerepvállalás: Magyar Public Relations Szövetség elnök (2002- ), alelnök ( ) Zöld Gondolat Lovagrend alapító (2000- ) Junior Achievement Magyarország Regionális Tanácsadó Testület tagság (2003- )

46 Jaksity György Születési év: 1967 Tisztség: a BÉT igazgatóságának elnöke Concorde Értékpapír Rt. (Igazgatóság elnöke, ügyvezetőigazgató) Honlapjának címe: Vezetői ars poetica Hogyan foglalná össze a vállalatvezetésre vonatkozó ars poeticáját? A vállalat a természet és a társadalom, illetve gazdaság törvényeit követő szuperorganizmus, amelynek keretét az a filozófia, illetve elv jelenti, amelynek mentén szerveződik. A vállalatvezetőezt a szükségszerűséget hivatott a leghatékonyabban és a legsikeresebben megvalósítani. Egyszer egy nagy európai bank vezetője megkérdezte miért dolgoznék egy "külföldi rabszolgájaként" (ha elvállalnám a magyar érdekeltségük vezetését), amire azt válaszoltam, hogy mind a ketten ugyanannak vagyunk a rabszolgái: a vállalat optimális működési logikájának.

47 Jaksity György Születési év: 1967 Tisztség: a BÉT igazgatóságának elnöke Concorde Értékpapír Rt. (Igazgatóság elnöke, ügyvezetőigazgató) Honlapjának címe: Vezetői ars poetica Milyen a jó vezető? Nagyon hasonlít egy expedició vezetéséhez: megkérdőjelezhetetlen konszenzus eredménye, hogy ővezet és irányítja a többieket, egy közösen megfogalmazott uticél, általa legjobbnak tartott úton és eszközökkel történőelérésében, és mind a célok, mind az elérését biztosító eszközök vonatkozásában a csapat tagjainak képességeit azokkal kölcsönösen harmonizálja. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? A jó vezetőt kiemeli: a stratégiai és vizión alapuló gondolkodás képessége, amelynek keretében célok és eszközök optimális egymáshoz rendelésére képes, egyszerre elfogadtatva vezetői döntéseit, illetve figyelembe véve a környezete (ügyfelek, részvényesek, munkavállalók)véleményét és elvárásait konszenzust teremtve ebben a meglehetősen komplex játékban, megfelelően informált és informál, döntéseiben egyszerre empatikus és határozott.

48 Jaksity György Születési év: 1967 Tisztség: a BÉT igazgatóságának elnöke Concorde Értékpapír Rt. (Igazgatóság elnöke, ügyvezetőigazgató) Honlapjának címe: Vezetői ars poetica Mi volt a legjelentősebb sikere? Mire a legbüszkébb? legkiemelkedőbbnek eddigi szakmai életútjában? Mit tart a A legfontosabbnak azt tartom, hogy egyszerre tudtunk egy üzletileg sikeres és erkölcsileg kikezdhetetlen, a környezetével minden ponton harmónikusan együttműködőcéget fejleszteni, amely úgy működött a nyereség és a tulajdonosi vagyon maximalizálásának az elvét követve, hogy közben ezzel együtt nyitottan és érzékenyen reagált a környezetében zajló társadalmi változásokra és megpróbált a lehetőségeihez mérten a non-profit szférának minden fontos területén (kultúra, sport, egészségügy, szociális problémák) jelen lenni.

49 Jan Mulder Születési év: 1963 Jelenlegi munkahely: PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt Honlapjának a címe:http://www.pantel.hu/ Jelenlegi pozíció: vezérigazgató Vezetői ars poetica Tiszteld a beosztottaidat, legyél döntésképes vezető, mondd meg, mit fogsz tenni, és tedd, amit mondasz. Milyen a jó vezető? Képes erőt adni a munkatársainak és motiválni őket, felismeri és maga köré gyűjti a tehetséges embereket, megadja nekik a lehetőséget, hogy sikeresek legyenek. Világos céljai vannak, ismeri és megérti a siker üzleti összetevőit és képes gyors döntéseket hozni.

50 Dr. Kandikó József Születési év: 1947 Jelenlegi munkahely: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Honlapjának a címe: Jelenlegi pozíció: főigazgató Vezetői ars poetica Elvárom a kezdeményezést, önállóságot és pontosságot, ezen kívül óriási szabadságot hagyok a munkatársaimnak. Milyen a jó vezető? Kreatív, előrelátó, programadó, megbízható, sikerorientált. Miért jó a beosztottjának lenni? Érdekes feladatokat adok, önállóságot és nagy szabadságot biztosítok, nem macerálom a beosztottaimat. De csak azok vállalkozzanak erre, akik nem várják el az állandó dicsérgetést és felismerik, hogy munkájuk meg van becsülve, és nem kell a lelki állapotukkal foglalkoznom.

51 Kiss Péter Születési év: 1954 Jelenlegi munkahely: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Honlapjának címe:http://www.sanofi-synthelabo.com/ Jelenlegi pozíció: logisztikai főmérnök Vezetői ars poetica A legzseniálisabb kapitány sem lehet sikeres egy irányban húzó, motivált és elégedett evezősök nélkül Milyen a jó vezető? Sosem szabad azt hinnie, hogy az adott területen mindent őtud a legjobban, de azt tudnia kell, hogyan és mikor tud a legjobban segíteni. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Nyitottság, empátia, határozottság, következetesség, vitakészség és döntési képesség

52 Molnár József Jelenlegi munkahely: TVK Rt. Honlapjának címe:http://www.tvk.hu/ Jelenlegi pozíció: vezérigazgató Vezetői ars poetica Kiemelt fontosságú a rugalmas szervezet kialakítása és a hatékony csapatmunka megvalósítása. Milyen a jó vezető? Szakmailag hiteles, megérti, hogy mi motiválja a beosztottait, és ennek megfelelően tud bánni velük. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Következetesség, higgadtság, szigorú, de méltányos magatartás. Nyitottság és komplex gondolkodásmód, amelyek nélkül a 21. században lehetetlen helytállni.

53 Nemesdy Ervin Születési év: 1951 Jelenlegi munkahely: Pannonplast Műanyagipari Rt Honlapjának a címe:http://www.pannonplast.hu/ Pozíció: vezérigazgató-helyettes Vezetői ars poetica A vállalatvezetés a stratégia kialakításának, a célok kitűzésének, az azok eléréséhez vezetőutak kijelölésének, a megvalósítás vezénylésének és mindezek sikere érdekében a megfelelő csapat kialakításának és a csapatmunka feltételei megteremtésének a "művészete". Harmónia a célok, a szervezet és az egyének között. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor kiegyensúlyozott és sikeres a vezetés. Milyen a jó vezető? Az, aki képes az ars poeticában megfogalmazottak megvalósítására. Az ilyen vezető kétségkívül rendelkezik lényéből fakadóan a megfelelő személyiségjegyekkel, de ugyanakkor lételeme a tanulás és a tapasztalás, a múlt eredményeinek és kudarcainak hatékony beépítése a döntéseibe. Tisztában van saját és az általa irányított szervezet és egyének értékeivel és gyengeségeivel és tudja, hogyan kell ezeket kezelnie. Az általa vezetett szervezet érdekeit mind a szervezeten belül, mind külsőkapcsolataiban képes megjeleníteni, és érvényre juttatni.

54 Nemesdy Ervin Születési év: 1951 Jelenlegi munkahely: Pannonplast Műanyagipari Rt Honlapjának a címe:http://www.pannonplast.hu/ Pozíció: vezérigazgató-helyettes Vezetői ars poetica Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Döntésképes, határozott, karizmatikus, gyors, kockázatvállaló és csapatban gondolkozik. Képes és tudatosan törekszik olyan csapat építésére, melynek tagjai saját területükön maguk is sikerorientált, magasan képzett szakemberek, kimagasló vezetői képességekkel. Az ilyen vezetőtársakkal meri és kész megosztani a vezetés feladatát és hatalmát.

55 Nyúl Sándor Születési év: Jelenlegi munkahely: TriGránit Fejlesztési Rt. Honlapjának a címe: Jelenlegi pozíció: operatív vezérigazgató Vezetői ars poetica Szenzitív tárgyalókészség, vállalkozó kedv, kreativitás, kitartás. Milyen a jó vezető? Ügyel a részletekre is, vállalkozó kedvű, következetes, jó motivátor, és csapatépítő. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Ötletek, megbízhatóság a végrehajtásban (gólt kell rúgni).

56 Simó György Név: Simó György Születési év: 1967 Jelenlegi munkahely: T-Online Honlapjának a címe: Jelenlegi pozíció: vezérigazgató Vezetői ars poetica Közéleti szerepvállalás és fontosabb publikációk: "Mindent szabad, ami nem Tilos?". In: Az alternatív média Magyarországon 1993/11 Mozgó Világ Televízió és választások - Szerkesztő nov. Magyar Narancs "Média és a kisebbségek" - Szerkesztő- műsorvezető márc. A Mediamix speciális kiadása "Magánbűnök, közerkölcsök" - Az országos frekvenciák magánosítása jún. 8. Magyar Narancs Hová tűnt az olvasó? - Elemzés a magyar lappiac helyzetéről Community radio stations and the legislation of the nonprofit radios in the Hungarian media law (A közösségi rádiózás és a non-profit rádiók jogi szabályozása) New York, New York Választás '94. A Képnarancs produkció filmje máj. Megrendelésre Előadás - Szabad Rádiók Nemzetközi Találkozója, Varsó Forgatókönyv a Magyar Televízió 12 órás, élőadásához Harmincperces kisfilm az 1994-es választások két fordulójáról.

57 Straub Elek Születési év: 1944 Jelenlegi munkahely: Matáv Rt. Magyar Telekom Zrt. Honlapjának címe:http://www.matav.hu/ Jelenlegi pozíció: elnök-vezérigazgató Vezetői ars poetica Közéleti szerepvállalás: ban az ETNO (European Public Network Operators' Association, az európai nyilvános hálózatüzemeltetők szövetsége) Közgyűlésének elnöki tisztségét töltötte be. Tagság és aktív tevékenység számos szakmai és társadalmi szervezetben (Joint Venture Szövetség, AmCham, Magyar Vitorlás Szövetség stb.). Rendszeres médiaszereplések (sajtó, televízió, rádió, internetes fórumok) májusában két évre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökévé választották meg.

58 Sugár András Születési év: 1944 Jelenlegi munkahely: Westel, T-Mobile. Honlapjának címe:http://www.matav.hu/ Jelenlegi pozíció: elnök-vezérigazgató Vezetői ars poetica Közéleti szerepvállalások: a Joint Venture Szövetségnek elnöke a Magyar Business Leaders Forumnak elnöke, 2000-től pedig tiszteletbeli elnöke ig az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke ig az ICC Magyar Tagozatának alelnöke 2002-től az FTC Labdarúgó Rt. Igazgatótanácsának az elnöke Jelenlegi közéleti szerepvállalások: Magyar Befektetői Tanács társelnöke Infokom elnöke Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja Budapesti Műszaki Egyetem Szenátusának tagja Magyar Vitorlás Szövetség társelnöke Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja Budapesti Gazdasági Főiskola Társadalmi Szenátusának tagja Harvard Business Manager védnöke

59 Dr. Beck György Születési év: Jelenlegi munkahely: Honlapjának címe: Jelenlegi pozíció: Vodafone, vezérigazgató Vezetői ars poetica A Vodafone Magyarország Zrt. Vezérigazgatója csaknem három évtizedet töltött el az informatika szektorban, olyan vállalatok vezetőjeként, mint a Compaq, majd az egyesülés után a HP Magyarország. A HP az őirányítása alatt vált vezetőinformatikai vállalatként meghatározó gazdasági tényezővé hazánkban. A 2000-es évben az év menedzserének választott vezetővégzettsége szerint matematikus, számos társadalmi szerepkörében az információs társadalom fejlődésének felgyorsulásáért felelősséget vállaló személyiség. Az egykori vízilabda játékos verseny iránti elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az egyik legversengőbb piac (mobilkommunikáció) harmadik szereplőjéhez igazolt.

60 Szabó András Születési év: 1947 Jelenlegi munkahely: GYSEV - elnök, (Resonator Kft) Honlapjának a címe:http://www.gysev.hu/ (http://www.resonator.hu/) Jelenlegi pozíció: Resonator Kft- ügyvezető, tulajdonos Vezetői ars poetica Csapatmunka, markáns egyszemélyi vezetés és döntés mellett. Milyen a jó vezető? Megfelelőcsapat kiválasztása, kialakítása, ösztönzi a munkatársak önálló gondolkozását, megköveteli az elhatározott feladatok következetes végrehajtását. A feltételek megteremtését, az ellenőrzést végzi. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Jó vezetői tulajdonságok, egyszerre több irányú feladatok irányítása, koordinálása (polihisztorikus képesség) továbbá döntésképesség, empátia.

61 Széles Gábor Születési év: 1945 Jelenlegi munkahely: Videoton Holding Rt. Honlapjának a címe:http://www.videoton.hu/ Jelenlegi pozíció: elnök-vezérigazgató Vezetői ars poetica Csak csapatmunkában lehet hosszabb távon sikeresnek és eredményesnek lenni. Milyen a jó vezető? Az, aki vállalja az ésszerűkockázatot úgy, hogy a munkatársaitól is megköveteli a felelősségteljes munkavégzést.

62 Szili Márta Születési év: 1948 Jelenlegi munkahely: Joint Venture Szövetség Honlapjának a címe:http://www.jointventure.hu/ Jelenlegi pozíció: ügyvezetőigazgató Vezetői ars poetica Látni kell a célt, és meg kell találni azt az utat, amelyen át a célhoz eljuthatunk. A vállalatvezetés rugalmas együttgondolkodást, problémaérzékeny mentalitást, szakmai naprakészséget igényel. Milyen a jó vezető? Aki munkatársait állandó továbbképzésre készteti, inspirálni tudja. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? Empátia, határozottság, kezdeményezőkészség.

63 Takács Ildkó Jelenlegi munkahely: TriGránit Fejlesztési Rt. Honlapjának a címe: Jelenlegi pozíció: vállalati kommunikációs igazgató Vezetői ars poetica Tisztesség, emberség, következetesség. Milyen a jó vezető? Elsősorban jó az empatikus készsége, és emberséges, érdeklődő, érzékeny, kitartó, vállalkozó kedvű. Milyen tulajdonságok emelnek ki egy jó vezetőt? A vállalkozókézség.

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon

A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon A Legjobb Munkahely Felmérés és a HR 10 éve Magyarországon Munkavállalói trendek és humán gyakorlatok az elmúlt évtizedben Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Törökország, Ukrajna

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Marketing szakirány A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Képzési kézikönyv a sokszínűség menedzsment képzéshez

Képzési kézikönyv a sokszínűség menedzsment képzéshez Képzési kézikönyv a sokszínűség menedzsment képzéshez szerzők Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh (International

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben

Családi vállalkozások

Családi vállalkozások Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus szak Családi vállalkozások - A családi vállalkozások kialakulása, működése és sikeressége; a magyarországi helyzet bemutatása Szebellédi

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 2. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Korszerûbb, rugalmasabb szervezeti-mûködési modellre állt át a Posta A Posta

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

A TUDÁSMENEDZSMENT ELEMEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYŐRI IPARI PARK EGYES VÁLLALATAINÁL POLYÁK ZOLTÁNNÉ 1

A TUDÁSMENEDZSMENT ELEMEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYŐRI IPARI PARK EGYES VÁLLALATAINÁL POLYÁK ZOLTÁNNÉ 1 A TUDÁSMENEDZSMENT ELEMEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYŐRI IPARI PARK EGYES VÁLLALATAINÁL POLYÁK ZOLTÁNNÉ 1 Ha az elmúlt évtizedben bármit is tanultunk, akkor az az, hogy a hosszan tartó siker pénzügyi és működési

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XIX. évf. 6. 8. sz. 2011. Aki szereti a Hungaropharmát, azt mi továbbra is, és még inkább»szeretni«fogjuk Füzesi Judit a Hungaropharma új Kereskedelmi

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN.

MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN. MIT ÉRTÜNK KISVÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI POLITIKÁN? PARADIGMAVÁLTÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN. ELŐSZÓ Navigare necesse est vivere non est necesse ("azaz hajózni szükséges; élni nem szükséges) mondja a régi

Részletesebben