MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként április 5-én, hétfõn, településünkön tartandó ünnepségre. Program: 9.15 Katonai hagyományõrzõ felvonulás a Református Templomtól (a lovas huszárok a Községháza elõtt várnak) Koszorúzás a Kossuth-emlékmûnél, a Tûzoltó utca végén Koszorúzás a Battha Sámuel-szobornál (a Polgármesteri Hivatalnál) Ünnepi megemlékezés a Községházánál Fodor Zoltán polgármester Tisztelt Lakosság! Többen érdeklõdtek a búcsútéren építendõ Coop áruházzal kapcsolatban. Szeretnék megcáfolni néhány téves információt. Olyan hírek terjednek a településen, hogy a közmûvek nyomvonala útban van a tervezett épületnek, ezért azokat át kell helyezni, melynek igen magas költségvonzata van az önkormányzatunk számára, s veszélybe kerülhet emiatt akár a beruházás megvalósítása is. Az élelmiszer-áruház épülete a búcsútérnek nem azon részére van tervezve, ahol a közmûvek nyomvonala húzódik. Azt egyáltalán nem érinti, tehát aki ilyet állít, az nincs tisztában a tervezett beruházás részleteivel, valótlant állít. A valós helyzet a következõ: A munkálatok a terveknek megfelelõen haladnak. Jelenleg a háttérmunkálatok, a beruházás technikai elõkészítése, a terület kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezetté átminõsítése van folyamatban. Ezt a 26 szakhatóság melynek véleményezni szükséges az átsorolást már jóváhagyta. Most a fõépítészen van a sor, az õ jóváhagyását követõen kezdõdhetnek el a konkrét munkálatok. A tervek szerint a Tisztelt Lakosságnak lehetõsége lesz az idei karácsonyi nagybevásárlást már akár ebben az új kereskedelmi létesítményben is lebonyolítani. Elõzõ lapszámunkban beszámoltam a Tápió-vidék szennyvízelvezetésével kapcsolatos kormánydöntésrõl. Most egy újabb, a témával kapcsolatos fontos eseményrõl adok tájékoztatót. Március elsején Nagykátán, a Mûvelõdési házban ünnepélyes keretek között, sajtónyilvánosság elõtt került aláírásra a szennyvízprojekt támogatási szerzõdése. Az okiratot a kormány képviseletében Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter és térségünk polgármesterei látták el kézjegyükkel. Így már hivatalosan is megerõsítést nyert, hogy magyar oldalról nincs akadálya a megvalósításnak. Most a brüsszeli döntéshozókon a sor, reméljük, támogatásra érdemesnek találják (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március pályázatunkat, és a pozitív döntést követõen rövidesen megkezdõdhetnek a munkálatok. Kérek mindenkit, aki megkötötte a közmûfejlesztés finanszírozására a Fundamenta elõtakarékossági szerzõdést, pontosan fizesse a törlesztõ részleteket a beruházás biztonságos megvalósulása érdekében. Február 20-án megtisztelõ meghívásnak tehettem eleget. A szomszédban, Tápiószecsõn, 60 éves fennállását ünnepelte az Ofella Sándor Hagyományõrzõ Népi Együttes. Incze Sándor polgármester úr bevezetõjét követõen, dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke mondott ünnepi beszédet, illetve Czerván György országgyûlési képviselõ is köszöntötte a megjelenteket a jubileum alkalmából. Ezt követte az együttes fergeteges mûsora, a jelenlegi és a hajdani táncosok közremûködésével. Lesti Bertalan képviselõtársam is meghatározó tagja volt egykor az együttesnek. Õ is fellépõruhát öltött és táncprodukcióval, továbbá egy népi dialógussal vette ki részét a szórakoztató elõadásból. Az Ofella Sándor Hagyományõrzõ Népi Együttes jubileumi mûsorából Március 2-án délután a könyvtárban II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett emlékünnepélyre került sor február 2. és február 18. között tartózkodott településünkön a fejedelem. Innen irányította a csapatait, bonyolította levelezését. A közelben nagy kuruc tábor volt, melyrõl az elsõ magyar újság is beszámolt. Községünk történelmi hagyományai között egyik legfontosabb a II. Rákóczi Ferenc emlékével kapcsolatos hagyományok ápolása. Minden évben rendszeresen tartunk megemlékezést, de ez a kiemelkedõ jelentõségû, 300. jubileumi évforduló különlegesebb volt a szokásosnál. Neves elõadókat hívtunk meg, akik egy színvonalas a Rákóczi-szabadságharcról készült kiállítást is magukkal hoztak. Vendégünk volt dr. Markó György ezredes úr, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatójának tudományos helyettese, aki bevezetõ elõadást tartott és megnyitotta a kiállítást, továbbá dr. Czigány István alezredes úr, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese. Alezredes úr elõadásában részletesen bemutatta II. Rákóczi Ferenc szentmártonkátai táborozását és a korabeli kül- és belpolitikai eseményeket. Köszönet dr. Holló József altábornagy úrnak, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatójának, hogy a felkészült, szakértõ elõadók részvételét, illetve a kiállítás anyagát részünkre biztosította, továbbá dr. Kedves Gyula alezredes úrnak, a Hadtörténeti Múzeum igazgatójának, aki a kiállítás anyagát, s annak tablóit a helyszínen összeállította. Külön köszönöm dr. Gedai Istvánnak, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatójának, községünk díszpolgárának, rendezvényünk fõvédnökének, hogy közremûködésével elõsegítette a Rákóczi-szabadságharc eseményeinek méltó megünneplését. Szeretném még megköszönni Basa László tanár úrnak, a Magyar Hagyományõr Világszövetség elnökségi tagjának, hogy évek óta szívén viseli településünk tekintetében is a történelmi eseményeink felelevenítését, ápolását, legyen az a Rákóczi-szabadságharc vagy az 1848-as forradalom. A továbbiakban a községünkben folyamatban lévõ fejlesztésekrõl szeretnék beszámolni: Megkezdõdött az intézményeink akadálymentesítésére nyert pályázatunk megvalósítása. Jelenleg az Arany János Iskola épületében folynak munkálatok (mozgássérültek részére parkoló, rámpa, wc stb. kialakítása). Ezt követi az Iskola utcai óvoda, majd a Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása. A munkálatok némi kellemetlenséget okozhatnak az intézmények használóinak, ezért türelmüket kérem. Megértésüket köszönöm. Az említett átalakításokat követõen a fogyatékkal élõ lakótársaink így könnyebben férnek majd hozzá a szolgáltatásokhoz. Nemsokára kihelyezésre kerülnek a pályázaton nyert utcanévtáblák. Az érintett ingatlantulajdonosokat levélben értesítettük, kérem, megfelelõ hozzáállásukkal segítsék a munkálatok problémamentes lebonyolítását. Idén nyáron kerül megvalósításra a vasúton túli járda kiépítése. A vasúti rostaalj mint útalap, és beton fedõréteg felhasználásával készülõ beruházással a külterületen lakók életkörülményeit szeretnénk javítani. A képviselõ-testület 4 millió forintot különített el erre a célra a költségvetésben, reméljük, ebbõl minél hosszabb szakaszt sikerül elkészíteni. Az idei télen lehullott nagymennyiségû csapadék elolvadt, s mindenhol elég sok szemét maradt utána. A településünk utcáit bejárva tapasztaltam, hogy az ingatlantulajdonosok egy része már összeszedte ingatlana elõtt a szemetet és rendbe tette portája környékét. Kérem azokat, akik még ezt nem tették meg, kövessék a jó példával elöljáró lakótársaikat. Sajnálattal tapasztaltam, hogy több elhagyott, üresen álló ingatlanra, illetve közterületre helyeznek el egyesek hulladékot. Hivatalunk mindent megtesz az illegális szemetelõk kilétének felderítésére és szankcionálásukra. Kérem, aki ezzel kapcsolatban bármilyen információt tud szolgáltatni, jelezze, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy kulturált, rendezett környezetben éljünk. Segítségüket elõre is köszönöm. Fodor Zoltán polgármester 2

3 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG Tájékoztató a képviselõ-testület november 19-én tartott rendkívüli ülésén és a november 26-án tartott testületi ülésén hozott határozatairól (A neveket tartalmazók a könyvtárban elolvashatók.) 241/2009. (XI. 19.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szentmártonkáta Község Képviselõ-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 6,46%-os lakosságaránya alapján készfizetõ kezességet vállal. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzatra jutó törlesztõrészlet összegét és a hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelõzõen, minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja. 2.) A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv. 88. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 242/2009. (XI. 19.) sz. ÖKT-határozat 1.) A kezességvállalásról Szentmártonkáta Község Önkormányzat készfizetõ kezességet vállal a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása kapcsán a Tápiómenti Települések Csatornamû Vízgazdálkodási Társulata által felveendõ társulati hitel 20%-ának megfelelõ összegre és teljes járulékaira, valamint a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által kibocsátott kötvény 20%-ának megfelelõ összegre és teljes járulékaira. A kezességet a projektben részt vevõ 20 település lakosságarányosan vállalja, az alábbiak szerint: TELEPÜLÉS Lakosságszám Kezesség megoszlása Összege(Ft) Bénye ,58% Farmos ,73% Jászfelsõszentgyörgy ,36% Káva 636 0,81% Kóka ,74% Mende ,44% Nagykáta részarányos ,52% Pánd ,57% Sülysáp ,56% Szentlõrinckáta ,51% Szentmártonkáta ,46% Tápióbicske ,65% Tápiógyörgye ,87% Tápióság ,55% Tápiószecsõ ,12% Tápiószele ,10% Tápiószentmárton ,21% Tóalmás ,36% Újszilvás ,52% Úri ,37% Összesen: ,00% Fentiek értelmében Szentmártonkáta Önkormányzat készfizetõ kezessége és cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása során felmerült tõke esetében Ft és teljes járulékainak tekintetében 6,46%. 2.) A cash-flow elégtelenségi garanciáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat lakosságarányos cash-flow elégtelenségi garanciát vállal a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása során felmerült Ft tõke és járulékainak tekintetében (6,46% arányban). 3.) A Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása során felmerült Ft tõke és járulékainak tekintetében a Hitelgarancia Zrt. kezességvállalását jóváhagyja, összesen 4,1 Mrd HUF összegben. Szentmártonkáta Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Hitelgarancia Zrt. a kezességvállalásért díjat számít fel a hitelfelvevõ, ill. kötvénykibocsátó felé. A díj megfizetésére Szentmártonkáta Község Önkormányzat lakosságarányos kezességet vállal. 4.) Az azonnali inkasszó biztosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása során vállalt kötelezettségei teljesítése biztosításául azonnali inkasszós jogot enged költségvetési elszámolási számlájára a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. javára. 5.) A Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez szükséges saját forrás biztosításáról 5.1.) Szentmártonkáta Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása érdekében az elsõ folyósítás feltételeként 63 millió HUF lakosságarányosan rá esõ részét a Tápiómenti Települések Víziközmû Társulat elkülönített, zárolt számláján biztosítja. 5.2.)Szentmártonkáta Község Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozása érdekében kötelezettséget vállal, hogy jétõl a hitel futamideje alatt 40 millió Ft/év lakosságarányosan (6,46%) rá esõ része tekintetében biztosítja a hozzájárulást a VKT zárolt számlájára. A kötelezettség vállalását az önkormányzat éves költségvetésébe betervezi a hitel futamideje alatt. (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március 5.3.) Szentmártonkáta Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a felvett hitel (ill. kiváltás után kötvény) és annak mindenkori kamatait lakosságarányosan átvállalja és azt tárgyévi költségvetése terhére biztosítja mindaddig, míg a Társulat, ill. Társulás más forrásból erre fedezetet biztosítani nem tud. 6.) Szentmártonkáta Önkormányzat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által én kelt 94-ÖEP-395. számú kötelezõ ajánlatában ismertetett finanszírozási struktúrát és annak biztosítékait, feltételeit tudomásul veszi, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzõt a vonatkozó szerzõdések aláírására. 7.) Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ testülete hozzájárul, hogy a Tápiómenti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésû projekt finanszírozási ideje alatt a vonatkozó szerzõdéseket a Társulási Tanács kedvezõ döntése esetén módosítsa, amennyiben az nem jár az összkötelezettség (hitel és kötvény) növelésével. 243/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) elfogadja a Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítását. 2.) elfogadja a Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát. 3.) Az alapító okirat és módosítása e határozat mellékletét képezi. 4.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 244/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) január 1-jétõl változatlanul hagyja az étkezési térítési díjakat. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 245/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda vezetõjének kérelmét a fõzõkonyhában melegvízellátás biztosítására, és az alábbi döntést hozza. A döntését a következõ üléséig elnapolja, és felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy helyszíni bejárás során mérjék fel az óvodakonyha melegvízellátásának problémáját. ; érintett bizottság elnöke 246/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja az Önkormányzat és intézményei ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 247/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja az Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepcióját. 248/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, évi XXXIII. törvény 8. (2) és (3) bekezdése alapján a helyi személyszállítás biztosításával december 1-jétõl november 30-ig a MAUKT Kft.-t (1064 Budapest, Izabella u. 47.) bízza meg, havi bruttó forintos szolgáltatási díj ellenében. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a szerzõdés aláírására. 249/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) a évben a Községi Könyvár és Teleházban fizetendõ szolgáltatások díjait nem emeli meg, azt változatlanul hagyja. A díjak e határozat mellékletét képezik. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 250/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) a évben a magánszemélyek kommunális adóját és az iparûzési adót változatlanul hagyja, nem emeli meg. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 255/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) az önkormányzat tulajdonát képezõ Ravatalozó egyszeri használati díját január 1-jétõl 8400 Ft (azaz nyolcezer-négyszáz forint) + 25% áfá-ban állapítja meg. 2.) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 256/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) az Arany János Általános Iskola bérleti díját január 1-jétõl az alábbiak szerint határozza meg: Tanterem bérleti díja 2900 Ft/óra (azaz kettõezer-kilencszáz forint/óra) Tornaterem bérleti díja óránként Ft, (azaz tízezer forint/óra) Önkormányzat és intézményei a rendezvények lebonyolítására ingyenesen vehetik igénybe a tornatermet. A Bacsó Béla úti általános iskola tornatermének bérleti díját 7000 Ft/órában (hétezer forint/óra) határozza meg. 4

5 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 257/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) január 1-jétõl a Meteor Kempo Sportegyesület és a Zsaru Sportegyesület Utánpótlás Karateklub részére az Arany János Általános Iskola tornatermének igénybevételéért havi 8000 Ft (azaz havi nyolcezer forint) bérleti díjat állapít meg, a rezsiköltség fedezetére. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 258/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) január 1-jétõl a Kadencia Alapfokú Mûvészetoktatási Kht. (Tápiószecsõ, Kátai u. 95.) részére az Arany János Általános Iskolában a tanterem igénybevételéért havi 3000 Ft (azaz havi háromezer forint) bérleti díjat állapít meg, a rezsiköltség fedezetére. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 259/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) az Arany János Általános Iskola büféjének bérleti díját január 1-jétõl havi Ft + rezsi költségben (azaz havi ötvenötezer forint + rezsiköltség) határozza meg. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 260/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) a közterületek használatáról és használatuk rendjérõl szóló, 13/2009. (VI. 03.) rendelete 1.) számú mellékletét tartalmazó díjtételeket felülvizsgálta, és a évben változatlanul hagyja a közterület-használati díjtételeket. Határidõ: december 31., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 261/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Szentmártonkátai Újság sokszorosításával továbbra is a MIGUZA Bt.-t (Tápiószele) bízza meg. A lakosságnak példányonként 100 Ft-ért (azaz egyszáz forint) értékesíti az újságot. A lap terjesztése boltokban történik, illetve magánszemélyek árulják. A Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház az elõfizetõk részére az intézmény takarítónõje által házhoz viszi az újságot. A terjesztõ egy darabért 10 Ft-ot (azaz tíz forintot) kap. Az újságban a hirdetési díjakat változatlanul hagyja, az alábbi összegben: Teljes oldal: Ft (azaz tízezer forint) Fél oldal: 5000 Ft (azaz ötezer forint) Negyed oldal: 2500 Ft (azaz kettõezer-ötszáz forint) Apróhirdetés díja: szavanként 30 Ft (azaz harminc forint) 262/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) január 31-ig meghosszabbítja a köztisztviselõi álláshelyet, amelyet 200/2009. (IX. 24.) számú határozatával létesített. A köztisztviselõ bérét, havi bruttó Ft-ot, azaz nyolcvanhétezer-ötszáz forintot és járulékait az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. 264/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagyja alkonykapcsoló és közterületi lámpa felszerelését hatvanezer forint + áfa összegben az Ábrahám dûlõben, az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. 265/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének kérelmét megtárgyalta, és jóváhagyta az úgynevezett búcsúterület használatát a december 21-ei Fénylánc Magyarországért elnevezésû program keretén belül. 266/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal részére monitor beszerzését Ft (azaz harmincötezer forint ) értékben. A monitor beszerzését az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. 267/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) 3x 7150 Ft csekély értékû utalványt jóváhagy az önkormányzat és intézményei dolgozói részére. A keretet a járulék csökkentésébõl megmaradt pénzösszegbõl biztosítja. 268/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagy Ft-ot (azaz egyszázkilencvenhatezer forintot) a rendezési terv módosítása miatt az örökségvédelmi (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március hatástanulmány elkészítésére, az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. 269/2009. (XI. 26.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagy az utak kátyúzására Ft-ot (azaz egymillió-ötszázezer forintot) és felkéri a polgármestert a munka elvégzésével vállalkozó megbízására. A pénzösszeget a költségvetésében, a fennmaradó összeget az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. Szerkesztõség Tisztelt Lakosság! A Polgármesteri Hivatal évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: A népesség-nyilvántartás adatai alapján a november 30-i állapot szerint a község állandóra bejelentett lakossága 5183 fõ. A Polgármesteri Hivatal munkája fõ funkciója szerint önkormányzati (közszolgáltatási és önkormányzati hatósági) és államigazgatási (hatósági) feladatokra tagolható. Az önkormányzati ügyekben a képviselõ-testület jogosult dönteni. A községben a képviselõ-testület egyes hatósági jogkörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra vagy a polgármesterre ruházza át. A képviselõ-testület döntése ellen jogszabálysértés okán a bírósághoz lehet keresetet benyújtani. A bizottság vagy a polgármester döntése ellen másodfokon a képviselõ-testület jár el. Az államigazgatási hatósági ügyekben fõ szabályként elsõ fokon a jegyzõ jár el. Általában az elsõ fokú döntés ellen a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A képviselõ-testület a évben 26 ülést és 1 közmeghallgatást tartott. A képviselõ-testület 286 határozatot hozott, 39 rendeletet alkotott. A bizottságok a Szociális és Egészségügyi Bizottság kivételével javaslattevõ, véleményezõ, ellenõrzõ feladatkört látnak el. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 22 alkalommal ülésezett. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 12 alkalommal, a Pénzügyi Bizottság 13 alkalommal, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 13 alkalommal, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 15 alkalommal ülésezett. A köztisztviselõk feladata a képviselõ-testület és bizottságai döntéseinek elõkészítése, az elõterjesztések elkészítése, az általuk hozott döntések végrehajtása, a döntésekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. A köztisztviselõk gondoskodnak a képviselõ-testületi, bizottsági jegyzõkönyvek elkészítésérõl. Feladatunk a döntések (határozatok, rendeletek) nyilvántartása, rendeletek kihirdetése, egységes szerkezetbe foglalása. A hivatal ügyiratkezelése során a évben fõszámon 8249 db ügyiratot iktatott. Ügyiratkezelés során ellátjuk a bejövõ, kimenõ iratok elõírásnak megfelelõ nyilvántartását, fizikai kezelését. Anyakönyvi feladatok: Az anyakönyvi munka három fõ területe a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezése ben a községben (helyben) születés nem történt. A évben házasságot 19 pár kötött, halálesetet 20 alkalommal anyakönyveztünk helyben. Az anyakönyvi munkához tartozik még a helyben történt anyakönyvi eseményekrõl történt kivonatok, másolatok kiadása magánszemélyek, illetve jogsegélynyújtás keretében hivatalos szervek, társhatóságok részére, valamint a helyben történt anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó változásokról érkezett értesítések alapján folyamatos bejegyzések teljesítése. Az anyakönyvvezetõ feladata az állampolgársági kérelmek ügyintézése, apai elismerések felvétele is. Pénzügyi feladatok: A pénzügyön dolgozó köztisztviselõk feladata a község és intézményei költségvetésének tervezése, a költségvetés összeállítása, költségvetési beszámolók elkészítése. Az elfogadott költségvetés alapján feladatunk az önkormányzat és intézményeinek folyamatos és biztonságos mûködéséhez a pénzellátás biztosítása. Ellátjuk a fõkönyvi könyveléseket, utalásokat, havi támogatások visszaigénylését, nyilvántartását stb. Az intézményeink nem önállóan gazdálkodóak, így pénzügyi feladataikat a hivatal köztisztviselõi látják el. Amennyiben a segélyek, támogatások, intézménynek kifizetés stb. nem kerül átutalásra, a pénztár fizeti ki. Az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter nyilvántartása is a hivatal feladata. A évi pályázatok és ahhoz kapcsolódó beruházások: A évrõl áthúzódó feladatként 2009-ben történt meg a Bacsó Béla úti kerékpárút kiépítésének pályázatával kapcsolatos pénzügyi elszámolás és az átfogó ellenõrzés. A beruházás eredményesen lezárult, szabálytalanságot nem tárt fel az ellenõrzés. Szintén áthúzódó feladat volt a háziorvosi rendelõ akadálymentesítési pályázatának elszámolása és lezárása. Ezt is jóváhagyta a közremûködõ szervezet. A hazai támogatási alapokból 2008-ban a Napközi Otthonos Óvoda eszközbeszerzésére és a tájékoztatást segítõ utcanévtáblák beszerzésére elnyert támogatás pénzügyi elszámolása szintén 2009 tavaszán zárult le. 6

7 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG Ugyancsak 2008-ban nyújtotta be az önkormányzat a sebességmérõ berendezések telepítésére irányuló pályázatát, mely kedvezõ elbírálásban részesült ben ezek felszerelése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van december 29-én nyújtottuk be Népegészségügyi szûrõprogram megvalósítására irányuló pályázatunkat, mely szintén támogatásban részesült, így 2009 tavaszán 20 fõ vehetett részt szervezett mammográfiai szûrésen. Szintén még 2008-ban nyújtotta be az önkormányzat a Gondozási Központ fejlesztésére irányuló európai uniós pályázatát. A pályázat támogatásban részesült, de az anyagi forrás hiánya és a rossz támogatási konstrukció miatt a képviselõ-testület hosszas elemzés és vita után a támogatásról lemondott ben a hazai pályázati kiírások alapján öt, az európai uniós pályázati kiírások alapján pedig négy pályázatot nyújtott be az önkormányzat januárjában pályáztunk a falumegújítási program keretében uniós forrásra. Ezen önkormányzatunk eredményesen szerepelt, a kistérségben a legmagasabb pontszámot értük el. A támogató határozatot 2009 augusztusában kaptuk kézhez, melyben azonban közel 2,5 millió forinttal kevesebb öszszeget ítéltek meg, mint amire pályáztunk, így a határozat ellen fellebbezést nyújtottunk be, melynek helyt adott az MVH. Új határozatot azonban még nem hoztak, tehát érvényes támogatási döntés nincs a kezünkben. Ennek hiányában nem tudtuk megkezdeni a beruházást. Várhatóan 2010 õszére készül el a faluközpont teljes rekonstrukciója, mely magába foglalja a Rákóczi úti sétautat, a játszótér, a Szent Márton-emlékpark, a Mátyás király tér és a Hõsök Ligete megújítását. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt, közoktatási intézmények fejlesztését célzó pályázaton sajnos önkormányzatunk nem nyert támogatást, így az óvoda és az iskola jelentõsebb fejlesztése az idei évben is elmaradt. A hazai támogatási körbe tartozó, úgynevezett CÉDEalapra az önkormányzat idén három pályázatot nyújtott be. A Bacsó Béla úti orvosi rendelõ felújítására és bõvítésére, a Napközi Otthonos Óvoda és az Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére, valamint eszközbeszerzésére pályáztunk. Sajnos mindhárom támogatási igény forráshiány miatt elutasításra került. Eredményesen szerepelt ugyanakkor három uniós pályázatunk. A Polgármesteri Hivatal, az Iskola utcai óvoda épülete és az Arany János Általános Iskola központi épülete akadálymentessé válhat az elnyert támogatások eredményeként. Mindhárom akadálymentesítési pályázatunk eredményesen szerepelt, a kivitelezõ kiválasztására a közbeszerzési eljárás lezárult, a szerzõdések megkötésére 2010 januárjában kerülhet sor. Terveink szerint 2010 tavaszára mindhárom épület komplex akadálymentesítése megvalósul. A fejlesztésekhez 10 százalékos önrészt kell csupán biztosítania az önkormányzatnak. Eredményesen pályáztunk az idén településõrök foglalkoztatására is. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiírásán két településõr szolgálatba állítására nyertünk el pénzügyi forrást. Az idei évben is tovább folyt a vasútállomás mellett építendõ P+R parkoló fejlesztésnek elõkészítése. A konzorcium melynek önkormányzatunk is tagja a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a kivitelezõt kiválasztotta. A kivitelezésre várhatóan 2010 elején kerül sor. Az idei és az elõzõ évek pályázati eredményei miatt magas számban történtek helyszíni, illetve központi ellenõrzések. Elmondható, hogy ezek alkalmával hibát vagy hiányosságot nem tártak fel, önkormányzatunkat nem marasztalták el, a pályázati kiírókkal és a Magyar Államkincstárral hatékony és eredményes kapcsolat és együttmûködés alakult ki. Egyetlen pályázatunkat sem utasították el formai, tartalmi vagy alaki hiba miatt, valamennyi befogadásra és elbírálásra került. A képviselõ-testület 2009-ben is rendszeresen tájékoztatást kapott a pályázati lehetõségekrõl, ezek alapján dönthetett, hogy mire nyújt be támogatási igényt. Pénzügyi helyzetünkre figyelemmel, minden lehetséges eszközt megragadott 2009-ben is az önkormányzat, hogy fejlesztési forrásai bõvüljenek. Adóhatósági feladatok: Településünkön az adóhatósági, adóigazgatási tevékenység egyrészt a törvényi rendelkezéseken, másrészt pedig a helyi adókról szóló, évi C. törvény alapján az önkormányzat képviselõ-testülete által megalkotott helyi rendeleteken alapul. A helyi adóhatósági feladatok körébe tartozik: I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok 1. magánszemélyek kommunális adója, 2. iparûzési adó, 3. termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó. II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok III. Adójellegû tartozásokkal kapcsolatos feladatok IV. Szemétszállításidíj-hátralék nyilvántartásával, behajtásával kapcsolatos feladatok V. Egyéb feladatok I. Helyi adózással kapcsolatos feladatok 1. Magánszemélyek kommunális adója A magánszemélyek kommunális adója megállapításának szabályait a 19/2008. (XII. 04.) számú rendelettel módosított, 17/2004. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Adófizetésre kötelezett minden tulajdonos, valamint az a bérlõ, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, akinek a tulajdonában január 1-jén az ingatlan szerepel. Mentes az adó alól a lakás vagy üdülés célját szolgáló épülethez tartozó garázs, a kiegészítõ helyiségként szolgáló építmény, valamint a tárgyévben 70. életévét betöltött és idõsebb magánszemély. A megállapított adó 50%-át kell megfizetni, ha a kommunális adó tárgyát képezõ külterületi ingatlan a közterületrõl sem elektromos árammal, sem vezetékes vízzel nem látható el. Az adó mértéke ingatlanonként a évben 6000 Ft-ban került megállapításra. (A jogszabályi rendelkezések alapján ezen adónem felsõ határa Ft lehetne ingatlanonként.) A november 30-i állapot szerint az adófizetésre kötelezettek száma: Az összes ingatlan száma: évi elõírás + elõzõ évek hátraléka évi költségvetési elõirányzat ig befolyt bevétel Ft Ft Ft (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március A nyilvántartásban szereplõ adatokat a változásoknak (adásvétel, elhalálozás, öröklés) megfelelõen aktualizáljuk. A hátralékok behajtása folyamatos. A végrehajtás során alkalmazott eljárások: fizetési felszólítás, idézés, munkabérbõl és nyugdíjból letiltás, azonnali beszedési megbízás bankszámlára. A behajtást megnehezíti, hogy sok adózó munkahelye megszûnt, és a pénzintézetektõl lekért bankszámla egyenlege Iparûzési adó A helyi iparûzési adót az önkormányzat a 24/2002. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletével vezette be, február 1-jei hatállyal. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó január 1-jétõl az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adóalap 1,4%- a (a törvényi rendelkezés szerint maximum 2% lehet), ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén, a Htv. 37. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 1000 Ft, a 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 5000 Ft. Az adózók száma: évi elõírás + elõzõ évek hátraléka évi költségvetési elõirányzat ig befolyt bevétel Ft Ft Ft A bevallások ellenõrzése az APEH-tõl lekért adatok alapján történik. A hátralék behajtása folyamatos, fizetési felszólítás, azonnali beszedési megbízás (inkasszó), vállalkozói igazolvány visszavonásának kezdeményezése az okmányirodában. A nagy összegû hátralék oka egyrészt, hogy a válság okozta likviditási problémák miatt több vállalkozó is részletfizetést, valamint fizetési halasztást kért december 31-ig, másrészt, sajnos, az inkasszók többsége sikertelen (nincs pénz a vállalkozás bankszámláján). 3. Termõföld bérbeadásából származó jövedelem Ezt az adónemet az szja-ról szóló, valamint az adózás rendjérõl szóló törvény alapján írtuk elõ mint forrásadót, ami a bérleti díj 25%-a. Az szja-törvény módosítása során megváltozott az önkormányzati adóhatóság általi adóztatás rendszere. Az adókötelezettség vonatkozásában a módosítás következtében új mentességi szabály került beiktatásra, melynek értelmében a legalább 5 éves idõtartamra haszonbérbe adott termõföld bérleti díja január 1-jétõl adómentes bevételnek minõsül. A évben nem volt olyan adózó, aki 5 évnél rövidebb ideig adta haszonbérbe termõföldjét évi elõírás + elõzõ évek hátraléka évi költségvetési elõirányzat ig befolyt bevétel 0 Ft Ft 0 Ft II. Gépjármûadózással kapcsolatos feladatok A gépjármûadóról szóló, évi LXXXII. törvényt az Országgyûlés több alkalommal módosította, így a helyi önkormányzati rendelet is igazodott a törvényi rendelkezéshez. A gépjármûadó személyszállító gépjármû esetén január 1- jétõl a gépjármû teljesítménye és gyártási éve alapján került megállapításra. Tehergépjármû, pótkocsi, utánfutó esetében az adóalap az önsúly, növelve a raksúly 50%-ával, az adó mértéke pedig az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft. Mentes a gépjármûadó-fizetési kötelezettség alól a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a tulajdonát képezõ 1 darab személyszállító gépjármû. A tehergépjármûvet környezetvédelmi osztályba sorolásának megfelelõen 20%, 30% vagy 50%-os adókedvezmény illeti meg. Az adótárgyak száma 2012 db. Az adó kivetése terén január 1-jétõl változás történt, mert nem a gépjármû-tulajdonos vallja be a gépjármûvét, hanem az okmányiroda küldi felénk a változásjelentést, ami a kivetések, törlések alapját képezi. Ezen módszernek az az elõnye, hogy nyomon lehet követni a változásokat, az új gépjármûszerzéseket, nem kell arra várni, hogy a gépjármû tulajdonosa felénk ezt jelezze. Hátránya viszont, hogy sok olyan gépjármû szerepel az okmányiroda nyilvántartásában, amely valójában már nem képezi az adott személy tulajdonát. Ez a nyilvántartásban mindaddig fizetendõ adóként szerepel, amíg az az okmányirodában nem rendezõdik évi elõírás + elõzõ évek hátraléka évi költségvetési elõirányzat ig befolyt bevétel Ft Ft Ft A hátralékok behajtása folyamatos, fizetési felszólítás, forgalomból kivonás kezdeményezése az okmányirodában, munkabérbõl és nyugdíjból letiltás, azonnali beszedési megbízás bankszámlára. Gépjármûadó tekintetében is elmondható, hogy több vállalkozó részletfizetést, valamint december 31-ig fizetési halasztást kért. III.Adójellegû tartozással kapcsolatos feladatok Más adóhatóságoktól, szervektõl átjelentett tartozások (pl. gyermektartásdíj, más önkormányzatnál fennálló adóhátralékok, eljárási bírságok stb.) behajtása adók módjára. Rendõrségtõl átjelentett, be nem fizetett helyszíni bírság, szabálysértés behajtása is a hivatal, ezen belül az adóügyesek feladata. Ilyen ügyekben 332 esetben kellett eljárnunk. A fenti tartozásokra november 30-ig Ft került behajtásra, a legtöbb esetben munkabérbõl letiltást eszközöltünk, valamint inkasszót nyújtottunk be adósok bankszámlájára. A behajthatatlan szabálysértések közérdekû munkára történõ átváltoztatása eredményeként 76 napot, Ft-nak (76 nap x 5000 Ft/nap) megfelelõ összeget dolgoztak le a hátralékosok. IV. Szemétszállításidíj-hátralék nyilvántartásával, behajtásával kapcsolatos feladatok A évben az önkormányzat az elõzõ évek hátralékának behajtásával kapcsolatos feladatokat látta el évi költségvetési elõirányzat ig befolyt bevétel Ft Ft A végrehajtás során alkalmazott eljárások: fizetési felszólítás, idézés, munkabérbõl és nyugdíjból letiltás, azonnali beszedési megbízás bankszámlára. V. Egyéb feladatok Vagyoni helyzetrõl igazolások kiadása (APEH, rendõrség, bíróság felé), adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz). 8

9 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG Fentiekbõl november 30-ig 235 db került kiállításra. Állat-egészségügyi feladatok során a hivatal feladata az eboltás megszervezése, méhek tartása, fertõzõ állatbetegségekkel kapcsolatosan helyi zárlat elrendelése stb. Szabálysértések: A évben 85 szabálysértési feljelentés ügyében jártunk el. A legtöbb esetben továbbra is a tulajdon elleni szabálysértés (lopás) elkövetése miatt kellett eljárni. A szabálysértési hatóság megkeresésre fegyverviselési engedélyek kiadásához ad ki igazolást, hogy az érintettel szemben kettõ éven belül folyt-e szabálysértési eljárás. Birtokvédelmi eljárásban 2 esetben hozott döntést a hivatal. Hagyatéki eljárás: november 30-ig 81 hagyatéki leltár került felvételre és továbbításra a közjegyzõ felé. Hirdetmények kifüggesztése során a külterületi tanya, termõföld eladása, bérlete esetén a vételi, bérleti ajánlat 48 esetben került kifüggesztésre, egyéb esetben, pl. bírósági megkeresésre 55 db hirdetmény kifüggesztésére került sor. A kifüggesztett hirdetményeket kifüggesztési záradékkal kell ellátni. Mûködési engedélyek: A tavalyi évben a községben mûködési engedélyezési eljárások (új mûködési engedély kiadása, módosítása, üzlet megszüntetése) 16 esetben történt. Az önkormányzat ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázathoz. A továbbtanuló fiatalok közül 16 fõ nyújtott be pályázatott. Valamennyi pályázó támogatásban részesült, éves szinten összesen Ft összegben. Gyermekvédelmi, gyámügyi feladatok: A gyermekek védelmét és a gyámügyi feladatok ellátását a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény, a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet, valamint a 31/2009. (IX. 25.) számú, gyermekek védelmének helyi rendszerérõl szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. Állami támogatás jegyzõi hatáskörben nyújtott (pénzbeli támogatások) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény óvodáztatási támogatás kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás Az önkormányzat által nyújtott ellátások: Pénzbeli: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetbeni: térítésidíj-kedvezmények tankönyvtámogatás Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása óvodai ellátás iskolai napközi otthonos ellátás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzõje állapítja meg, a szülõ vagy más törvényes képviselõ által benyújtott kérelem alapján, az arra jogosult gyermekek részére. Ez a jogosultság egy évig érvényes, és újból igényelhetõ. Fenti kedvezményben részesülõ gyermekek jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, óvodás gyermekek és az I VI. osztályos iskolai tanulók esetében 100%-os étkezési térítésidíjkedvezményre, valamint a VII VIII. osztályos iskolai tanulók esetében 50%-os térítésidíj-kedvezményre. Községünkben 2009-ben 190 családban 453 fõ kiskorú részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az óvodáztatási támogatás január 1-jétõl került bevezetésre. Azon halmozottan hátrányos helyzetû családok igényelhetik óvodáskorú gyermekeik után, ahol a szülõk legmagasabb iskolai végzettsége a gyermeke 3 éves koráig nem haladja meg a 8 általánost, 3 vagy 4 éves korig beíratták a gyermeket az óvodába, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, és a gyermek rendszeresen jár óvodába. Az óvodáztatási támogatást évente két alkalommal kapják az arra jogosultak, a beíratásra került gyermekek után elsõ alkalommal pénzbeli támogatás helyett természetbeni támogatás formájában kapják meg a szülõk. Természetbeni formában 10 család volt jogosult, mindösszesen Ft összegben, a évet megelõzõen beíratott gyermekek után 35 család pénzbeli formában mindösszesen Ft értékben volt jogosult a támogatásra. Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra a évben 3 fõ, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú gyámjául rendelt hozzátartozó volt jogosult. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009-ben is az állami normatívára nem jogosultak részére vagy a normatíván felül az arra rászorulóknak további étkezési térítésidíj-kedvezményt nyújtott, Ft értékben (a november 30-i állapot szerint). Az elmúlt évben a helyi oktatási intézményben tanuló minden gyermek részesült tankönyvtámogatásban. Azon gyermekeknek, akik állami normatívára nem jogosultak, az önkormányzat saját költségvetésébõl biztosított támogatást. Az I. osztályosok ingyen kapták a tankönyvet, a II III. osztályba járók 5000 Ft-ot, a IV VIII. osztályosok 8000 Ft összeg támogatást kaptak, mely összeg a tankönyv árából automatikusan levonásra került. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 2009-ben fõleg a rendszeres nevelési kedvezményben nem részesülõk beiskolázási segélyezéséhez nyújtott a bizottság, valamint a rendkívüli élethelyzetbe kerültek számára összesen Ft értékben (a november 30-i állapot). Karácsonyra az óvodások és az iskolák tanulói összesen Ft értékben kaptak szaloncukrot. A jegyzõ gyámhatósági feladatai során dönt a gyermekek védelembe vételérõl és annak megszüntetésérõl. A községben élõ gyermekek közül a évben védelembe vételre három kiskorú esetében került sor, védelembe vétel megszüntetése pedig egy kiskorúnál történt ben 2 kiskorú került gyámság alá, átmeneti nevelésbe vétel 1 kiskorú esetében van folyamatban. Családba fogadás 3 kiskorúnál történt, 2 fõnél pedig megszûnt. Ideiglenes hatályú elhelyezés egy kiskorúnál történt 2009-ben. Gondnokrendelés három esetben történt, három személynél pedig folyamatban van. Családi jogállás rendezése 19 esetben történt, apai elismerõ nyilatkozattal. (Folytatás a következõ oldalon!) 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március Gyámhivatali felkérésre gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat, környezettanulmányokat (11 esetben) végzünk, közremûködünk a gyámhivatali határozatok végrehajtásában. Társhatóságok, legfõképpen bíróságok megkeresésére környezettanulmányokat (26 esetben) készítünk. Szociálpolitikai feladatok: A Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási tevékenységét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény és az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 9/2008. (IV. 28.) rendelete határozza meg. Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások: Idõskorúak járadéka: Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ, idõskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat idõskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek: havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított, 1 fõre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át. A községben 2 fõ részesül idõskorúak járadékában. Aktív korúak ellátása: január 1-jétõl került bevezetésre az Út a munkába program. A program keretében az önkormányzat a segélyben részesülõk részére munkát ad. A községben átlagban 37 fõ foglalkoztatására került sor a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben. A foglalkoztatás csúcspontja tavasszal kezdõdött. Elvégeztettünk olyan munkákat, amelyek évek óta húzódtak a községben. A közcélú munkások az óvoda, iskola, fogorvosi rendelõ kerítését rendbe tették, lefestették. Nyáron az Iskola úti óvoda termeit kimeszelték. A község bel- és külterületein, a közterületeken a szemetet összeszedték. A községben virágosítottunk. A védõnõi szolgálat melléképületét felújították, új tetõt építettek. A II. sz. háziorvosi rendelõ udvara a benõtt fáktól megtisztításra került. Az Iskola úti óvoda gyakorlati kertje is megtisztult. A Csincsa-patakból a hordalékot elszállították. Egyes vízelvezetõ árkokat (pl. a szeszfõzde mellett, Szúnyogosi árok) kitisztítottak. Jelentõs munka volt a Kossuth utcai szolgálati lakás felújítása, és az évek óta húzódó, Dózsa Gy. úti járda is befejezésre került. Õsszel a MÁV-val közösen (anyagot biztosítottak) a MÁV épülete felújításra került. Jelentõs bérmegtakarítást jelentett az önkormányzatnak, hogy a Polgármesteri Hivatalban a takarítási munkákat közcélú munkások végezték el. A hivatalban és az óvodában az adminisztrációs munkát segítették. Lakásfenntartási támogatás: Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A évben 167 fõ részesült támogatásban, átlagosan 6000 Ft/fõ összegben. A támogatást a Szociális és Egészségügyi Bizottság állapítja meg. Ápolási díj: Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b) pont), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. A Pest Megyei Módszertani Központ szakhatósági véleménye beszerzése után került sor 6 fõ részére az emelt összegû ápolási díj megállapítására, amely összege Ft. Súlyos fogyatékos ápolása után 15 fõ részesül ápolási díjban Ft/fõ nettó összegben. Tartósan beteg ápolása után a helyi rendeletnek megfelelõen 21 fõ részesül Ft/fõ összegben. A súlyosan fogyatékosok, valamint a tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása után az ápolási díjat a jegyzõ állapítja meg. A 18 év feletti, tartósan beteg ápolása utáni ápolási díj a helyi rendelet alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében van. Átmeneti segély: Átmeneti segély megállapítható a létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére. Elsõsorban gyógyszertámogatásként, alkalmanként jelentkezõ többletkiadások, betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulóknak. Átmeneti segélyben a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól 164 fõ részesült támogatásban. A tavalyi évhez képest jelentõsen megnövekedett az átmeneti segélyben részesülõk száma, mivel július 1-jétõl hatályba lépett a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló, 136/2009. (VI. 24.) sz. kormányrendeletet. Krízissegélyre jogosultság 78 fõ részére került megállapításra. A jogosult kérelmeket a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak továbbítottuk, az igazgatóság döntött a pénzösszegrõl és annak kiutalásáról. Temetési segély: Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A évben 15 fõ részesült temetési segélyben, Ft/fõ összegben. A temetési segély polgármesteri hatáskörben állapítható meg. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés: A haláleset helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történõ eltemettetésérõl, ha nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles sze- 10

11 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG mély, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik. A polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése. A évben 6 köztemetés volt. A kifizetett összeg összesen Ft. Közgyógyellátás: Közgyógyellátási igazolvány a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megõrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére állapítható meg. Az igazolvány alanyi, normatív és méltányossági jogcímen állítható ki. Az alanyi jogcím a tb- és nyugdíjellátásokkal összefüggõ ellátási formához kapcsolódik. A normatív jogcímen a szociális törvényben meghatározott módon, a jegyzõ jogkörében történik. Méltányosságból a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kereteken belül állítható ki. A gyógyszerköltség megállapítására szakhatósági véleményt kell kérni a Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztártól, és ezt követõen kell megállapítani a jogosultságot és visszaküldeni igazolvány kiállítására. Alanyi jogcímen 16 fõ, normatív jogcímen 27 fõ, méltányosságból 51 fõ részére van megállapítva. A méltányos közgyógyellátási igazolványok önkormányzat által fizetendõ térítési díjánál nem egységesen kell fizetni, hanem a gyógyszerköltség függvényében. Így átlagban számolva kb. egy igazolvány után Ft-ot kell utalnia az önkormányzatnak egy évre. Szociális otthoni elhelyezés: A évben 3 fõ kérte idõskorúak szociális otthonába történõ beutalását. Az elõzõ években beutaltak közül 6 fõ van várakozó listán. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában 81 fõ részesült. A támogatás 100%-át az állami költségvetés fedezi. Egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány 18 fõ részére került kiadásra. A tavalyi évben is ebéddel vendégeltük meg az önkormányzat és intézményei nyugdíjasait a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Októberben az Idõsek Világnapja alkalmából mûsor megszervezésével vártuk a vendégeket az iskolában. A hivatal köztisztviselõi a mindennapi munkavégzés mellett ellátják az ún. egyéb rendkívüli feladatokat is, pl. tüdõszûrés megszervezése, községi ünnepek, programok lebonyolításában való közremûködés. A évben kerül sor az országgyûlési képviselõk és az önkormányzati képviselõk, polgármesterek választására. A köztisztviselõk feladata mint a helyi választási iroda tagjainak, vezetõje a jegyzõ pl. elõkészítõ munkák elvégzése, a választásra felkészülés, a bizottsági tagok felkészítése, lakosság tájékoztatása, választás napján a jegyzõkönyv-vezetõi feladatok ellátása stb. Kérem, a beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Szentmártonkáta, január 7. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ FELHÍVÁS Tanköteles korú gyermekek általános iskolába történõ beíratására A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 6. (2) bek., valamint a 11/1994. (IV. 08.) MKM-rendelet 16. (1) bek. értelmében a 2010/2011. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekek beíratása Szentmártonkáta község mindkét általános iskolájában: Arany János Általános Iskola 2254 Szentmártonkáta, Battha S. utca 1 3. Székely József Református Általános Iskola 2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér április 13. (kedd) 8-tól 18 óráig április 14. (szerda) 8-tól 18 óráig történik. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti 6. életévét. A szülõ kérelmére beíratható az a gyermek is, aki 6. életévét december 31-ig tölti be. A beíratáshoz a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személy igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJszáma, a gyermek egészségügyi törzslapja (nem szentmártonkátai lakos gyermek esetében), az óvodai szakvélemény, diákigazolványhoz 1 db igazolványkép. Szentmártonkáta, február 15. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Tisztelt Lakosság! Legközelebbi fogadóóra április 6-án tól lesz a Polgármesteri Hivatalban. Várom a Kedves Lakosokat! Kele Sándorné alpolgármester 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március Szentmártonkáta Község Önkormányzata PÁLYÁZATOT hirdet az Arany János Általános Iskola (2254 Szentmártonkáta, Battha S. u. 1 3.) ISKOLAIGAZGATÓI állásának betöltésére A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási törvény 54., 55. (2) bekezdésében foglaltak; az intézmény felelõs vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerû mûködés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenõrzése; a költségvetési szervek vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi, gazdasági feladatok és jogkörök felelõsségteljes ellátása; a jogszabályokban és a fenntartó által elõírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása. Az állás betöltéséhez az alábbi képesítéssel kell rendelkezni: szakirányú fõiskolai vagy egyetemi végzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programját, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseit (vezetési program). A pályázó büntetlen elõéletû, magyar állampolgár lehet. A pályázathoz csatolni kell érvényes erkölcsi bizonyítványt, az oklevél hiteles másolatát vagy eredetiben történõ bemutatását; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Juttatások: A bér és a pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra. Az állás betöltésének idõpontja: augusztus 1. A vezetõi megbízás 5 évre szól, július 31-ig. A pályázati felhívás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételének idõpontja: március 16. A pályázat benyújtási határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 30 nap (2010. április 15.). A pályázatot Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete május 27-i ülésén bírálja el. A pályázatot zárt borítékban, Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c címre. További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl, személyesen vagy a 06 (20) ös telefonszámon. Neked szeretnék üzenni, kedves, nagykorúvá érett gimnazista, egyetemi vagy fõiskolai hallgató, fiatal pályakezdõ. Így, tizennyolc évesen sok változás, újdonság jelenik meg az életedben. Van egy ezek közül, ami ebben az évben különleges jelentõségû, de talán neked még meg sem fordult a fejedben: ez a szavazójog. Amikor egy évtizede én is elõször szavazhattam, felcsigázott a lehetõség, hogy a döntésemnek súlya van, beleszólhatok az ország jövõjének alakulásába, és persze az elsõ szavazóknak járó ajándék toll is roppan csábító volt ben az országgyûlésiképviselõ-választás jelentõségét megnöveli az országra nehezedõ súlyos gazdasági bizonytalanság, ezért úgy gondolom, a Te jelentõséged és felelõsséged is nagyobb. Talán nem érdekel a politika vagy visszataszítónak KÖZÉLETI HÍREK Levél az elsõ választókhoz tartod az egészet, de egy dolgot ne felejts el: a döntést mindenképpen meghozzák veled, vagy nélküled. Ha már most, fiatalon mások kezében hagyod a döntés jogát, hogyan fogod majd önálló életed során alakítani sorsod? Biztosan jelentéktelennek tûnik egyetlen szavazat, de fontos, hogy úgy érezhesd, felvállaltad a véleményed, nem hagytad, hogy mások döntsenek a fejed felett. Minden döntés hozhat csalódást, de minden hibás döntésnek tanulsága van, amibõl tanulhatsz, a céltalan sodródás viszont sosem lesz hasznodra. Nem az a szándékom, hogy hosszan papoljak neked, csak fel szeretném hívni a figyelmed ha szüleid olvassák e sorokat, kérem, adják át az üzenetet TE DÖNTESZ! Urbán Viktor sokadszor szavazó Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Édesanyánk temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk dr. Valki Ferenc doktor úrnak, aki az utolsó óráiban is Édesanyánk, Soós Istvánné mellett volt, és õszinte szeretettel kezelte a mamát. Jelenlétével az egész családnak lelki támaszt nyújtott. Ezúton kívánunk további munkájához sok sikert és Isten áldását. A gyászoló család 12

13 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Megemlékezés február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékeztünk országszerte. Ebbõl az alkalomból a Szentmártonkátai Jobbik is megemlékezést tartott a Hõsök Ligetében, a Trianon-emlékmûnél. A Himnusz eléneklése után Csanádi Gábor Ferenc képviselõjelölt mondott beszédet. Majd egyperces néma szünettel emlékeztünk az áldozatokra, és ezután kerültek elhelyezésre a koszorúk. A megemlékezés a Székely Himnusz eléneklésével zárult. Ifj. Fejõs László A képen Csanádi Gábor Ferenc, a 6. számú választókerület képviselõjelöltje és Fejõs László EBOLTÁS! A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal körlevele alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni, kötelezõ, összevezetett oltása az alábbi helyeken és idõpontokban lesz Szentmártonkáta községben: Polgármesteri Hivatalnál március 5. (péntek) 8-tól 12 óráig Polgármesteri Hivatalnál március 13. (szombat) 8-tól 12 óráig Vasútállomásnál március 20. (szombat) 8-tól 12 óráig Vasútállomásnál március 26. (péntek) 8-tól 12 óráig Kérhetõ az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben az állattartónak ezen igényét legkésõbb március 30-ig jeleznie kell. Bejelentés: Dr. Kapp Péter 06 (30) , vagy Dr. Grónás Tibor 06 (30) Az oltás díja összevezetett ebek soroltásakor: 3000 Ft ebenként Ft, az ez évtõl kötelezõen elõírt, regisztrált kamarai oltási könyv díja! Aki már rendelkezik kamarai oltási könyvvel vagy állatútlevéllel, feltétlenül hozza el az oltásra! Rendelõben és a háznál történõ szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles! Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelezõ! Az oltás elmulasztása a tulajdonos szabálysértését vonja maga után! Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szentmártonkátai Újságban megjelentetett eboltási hirdetésben megadott ár nem tartalmazza a kiszállási és egyéb költségeket, ezért félreérthetõ, és nem a Szentmártonkátán háznál történõ eboltás ára, hanem a nagykátai rendelõben, a megadott súlyú eb oltási díja. KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc szentmártonkátai táborozásáról (2010. március 2., 16 óra) 300 éve, február 2-tõl 18-ig a kuruc seregek táborozási helyszíne volt községünk. II. Rákóczi Ferenc több mint két hétig innen irányította csapatait, ez volt a szabadságharc központja. Az évforduló kapcsán Szentmártonkáta Önkormányzata, a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház, valamint a Községtörténeti Baráti Kör ünnepségre várta az érdeklõdõket. Dr. Gedai István, községünk díszpolgára, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatója volt a rendezvény fõvédnöke. Segítségével neves elõadókat láthattunk vendégül. Dr. Markó György ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgató-helyettese bevezetõ elõadást tartott és megnyitotta a Rákóczi-szabadságharcról készült kiállítást. Dr. Czigány István alezredes, a (Folytatás a következõ oldalon!) 13

14 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Hadtörténeti Intézet igazgatóhelyettesének magas szintû elõadásában átfogó képet kaphattunk a kuruc hadseregrõl, annak fenntartásáról, fegyverrel való ellátottságáról és szentmártonkátai tartózkodásának okairól. Dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatója, községünk díszpolgára beszél Dr. Czigány István alezredes, a Hadtörténeti Intézet igazgatóhelyettesének elõadása Az elõadások után a közönség megtekintette a dr. Kedves Gyula alezredes, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója által a szabadságharcról készített kiállítást, amelyet Borsiból (Szlovákia) hoztak el hozzánk. Megcsodálhatták a korabeli fegyvereket, pénzeket, kuruc süvegeket, sõt a kurucok híres dolmányát is. A kiállítás március 20-ig tekinthetõ meg, az intézmény nyitvatartási idejében: hétfõn 13-tól 20 óráig, kedden 13-tól 18 óráig, csütörtökön 10-tõl 12 óráig és 13-tól 18 óráig, pénteken 10-tõl 12 óráig és 13-tól 18 óráig, szombaton 13-tól 18 óráig. Teleházunk részt vett a Magyarországon elõször megrendezésre kerülõ Get Online Day, vagyis az Internetezzünk! Napon, március 4-én. A közönség Intézményünk felhívásában a legfiatalabb internetezõt kereste, és meg is találta. Két kisiskolást tudtunk jutalmazni: Vlász Klaudiát, az Arany János Általános Iskola tanulóját és Hajnal Barbarát, a Székely József Református Általános Iskola elsõ osztályosát április 12-én, hétfõn 17 órakor tartjuk a KÖLTÉSZET NAPJÁT, ahol vendégeink lesznek: Kanizsa József író, költõ R. Vitál Mária költõ Székely Mendel Melinda színmûvész, költõ, képzõmûvész Mendel György színmûvész. Hajnal Barbara átveszi a jutalmat Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ 14

15 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Itt járt II. Rákóczi Ferenc Kuruc tábor Szentmártonkátán Kedves 3. és 4. osztályos Gyerekek! 300 éve, több mint két hétig táboroztak nálunk a kuruc csapatok. II. Rákóczi Ferenc fejedelem a kuruc sereg fõvezére is itt tartózkodott községünkben. Ebbõl az alkalomból RAJZ- ÉS MESEÍRÓVERSENYT HIRDETÜNK. Rajzoljátok le, és írjatok egy mesét a kuruc táborról és II. Rákóczi Ferencrõl! A kész mûveket április 15-ig lehet leadni a Szabó Magda Községi Könyvtárban vagy az osztályfõnököknél. A legjobbak jutalomban részesülnek. Eredményhirdetés április 22-én délután 15 órakor lesz a Rákóczi-emlékünnepségen, a Könyvtárban. Várjuk a rajzaitokat és a meséket! A könyvtár dolgozói 100 éve született DR. KOVÁCS ISTVÁN, szentmártonkátai református lelkipásztor február 13-án Budafokon született ben a Budapesti Református Theológián kapott lelkészképesítõ bizonyítványt, mellette a jogot is elvégezte 1937-ben. Cegléden, Csákváron, Dunavecsén volt segédlelkész. Szentmártonkátán ben választották meg parókus lelkésznek, az ünnepélyes beiktatása május 7-én volt. A Kármel tetején c. könyvének elõszavában így jellemzi Czeglédy Sándor: Széles érdeklõdésû, komoly tudományos képzettségû ifjú lelkész Ahol ez a fiatal szolgatárs felemelte a szavát az ÚR Igéje hirdetésében, mindenütt élénk érdeklõdés és testvéri együttérzés követte szavait. A szívét adta és a szívek meleg háláját nyerte viszonzásul. A szorgalmas lelkipásztori munka közben neki gyönyörûsége az írás, és boldog, ha a Lélektõl vett adományokat másokkal közölheti szeptember 26-án Budapesten váratlanul érte a halál: mûtét közben hunyt el. Bottyán János emlékezett meg róla a Református Egyház c. folyóiratban. Kovács Istvánt minden érdekelte, amirõl úgy látta, hogy elõbbre viszi, vagy hátráltatja a világ sorát s benne népünk s abban egyházunk életét. A haladás dicséretére mindig volt jó szava, s a tévedéseket, hibákat, amelyek ezt akadályozták, bátran bírálta. Megírta gyülekezete történetét. Gyülekezetépítõ munkájával kivívta az egész község becsülését. Annak távoli új telepén templomot épített. A falu egész lakossága temette, siratta, áldotta emlékezetét, mikor október 2-án búcsúztak tõle, s Dunavecsére szállították utolsó földi útjára február 14-én meghitt, családias légkörû istentisztelet keretében adtunk hálát Istennek 100 évvel ezelõtt született, szeretett lelkipásztorunkért. A prédikáció alapigéje Sámuel 1. könyve 2. részének 2. verse volt: Nincs olyan szent, mint az ÚR, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kõszikla, mint a mi Istenünk. Dr. Kovács István fiaival (akik itt, a parókián születtek), menyeivel, unokáival és dédunokáival együtt emlékeztünk meg Õróla, illetve emlékeztünk Õrá. A helybeli Székely József Református Általános Iskola nagy- és kisdiákjai színvonalas ünnepi mûsorral készültek. Kissné Pásztor Éva rendelkezésünkre bocsátotta a 2004-ben elkészített Dr. Kovács István életét és munkásságát bemutató kiállítás falra tehetõ anyagát, melyet ily módon újra megcsodálhattunk. Kovács Péter (volt dunavecsei polgármester) a családtagok nevében szólt szívmelengetõ szavakat. Marjos Istvánné Jolika néni rögtönzött emlékezõ és megemlékezõ beszédében a tõle megszokott bölcsességgel, szeretettel összekötötte a múltat a jelennel. Végül vendégeink, gyülekezeti tagjaink terített asztalnál folytattak kötetlen beszélgetést. Magasztaljuk mennyei Édesatyánkat azért, hogy dr. Kovács István áldott emléke a szívünkben élhet. Vizi Zsuzsanna lelkész Gondolatok az évfordulón A hála és a köszönet érzése járta át bensõmet, hogy reménytelen és kiszolgáltatott helyzetem ellenére, el tudtam jutni az ünnepségre. Ugyanezek az érzések éltek bennem Azok iránt, akik kigondolták, megszervezték és létrehozták a megemlékezést. Köszönet az iskolás gyermekek mûsoráért. Nem is képzelték a kedves apróságok, hogy milyen fontos az õ megemlékezésük arról a lelkészrõl, akit soha nem láttak, akit már hírbõl sem igen ismertek még a szüleik sem. Boldogság volt ismét itt látni a leszármazottakat, érezni szeretetüket, örülni, hogy legyõzve a kegyetlen tél nehézségeit: eljöttek, családtagjaikat a legkisebb, egyéves, ragyogószemû apróságot is magukkal hozva. Velünk együtt emlékeztek a fél évszázados múltra, és ragaszkodó szeretettel szóltak a szentmártonkátai gyökerekrõl. Dr. Kovács István nagytiszteletû urat a jelenlegi gyülekezet zöme testi valójában soha nem láthatta, hangját nem hallhatta, de munkásságának nyomai elévülhetetlenek. A kevesekkel, az öregekkel együtt ébresztgettem és õriztem lelkemben a soha nem fakuló emlékeket es beiktatásától szeptemberi halálig voltunk részesei felejthetetlen tevékenységének. Gondolatban felidéztük emlékét. Nemcsak hatalmas (Folytatás a következõ oldalon!) 15

16 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Dr. Kovács István családja és a vendéglátók alakját, energikus hangját, mindenkit meglátó, mindent észrevevõ tekintetét, élénk mozgását képzeltük el, hanem gondolatban visszaszálltunk ifjúságunk legszebb idejébe, felébresztve azt a tiszta, boldog légkört, melyet megteremtett számunkra, az akkori sok nehézség ellenére is. Honnan volt erre ideje, ereje a háborús évek gondjai, rettegései, kiélezett helyzetei között? A templom tele volt. Ünnepeken pótpadok kellettek. Kiözönlöttünk és megálltunk, vártunk, hogy közénk jöjjenek együtt csodálatos feleségével, szóljanak hozzánk, és nevünkön szólítva érdeklõdjenek gondjainkról, bajainkról. Jó volt érezni, hogy fontosak vagyunk számukra. Az akkori, igen szerény, gazdasági épületbõl kialakított Fészek -ben nagyon sok kedves, emlékezetes napot és estét töltöttünk el. Igemagyarázat, éneklés mellett kézimunkázva folyt az idõ. Kötöttük az országban harcoló honvédeknek az érmelegítõket. Késõbb, a most elképzelhetetlen nehéz idõkben sok mindent készítettünk a gyerekeknek. A boltok kenyér nélkül, üresen álltak. A szegényes fenyõfák karácsonyra a mi, házilag készített szaloncukorkáinkkal pompáztak. Rongybabákat tömtünk fûrészporral, öltöztettünk tündérekké, és a 100 baba címû kiállításon árultuk a gyerekek számára, mert nem lehetett akkor játékot venni a községben sehol. Amíg az iskolát el nem vették, az összenyitható nagyteremben is vidám, mozgalmas élet folyt. Teaesteken, szilveszterkor és mûkedvelõ elõadásokon találkoztak az öregek és fiatalok. A szív, a motor a mi szeretett lelkipásztorunk volt. Rendezett, súgó volt, díszletezett, tombolajegyeket sorsolt ki, csodálatos szókinccsel és ötletességgel, humorral. Gondolataimban egy jellemzõ jelenet van elõttem. Ment a lelkészcsalád a lelkészi javadalmi szõlõbe, kerékpáron, horolókkal felszerelve. Valaki helytelenítve szólt oda. A válasz: Csak jegygyûrûnk van. Nem esik le az ujjunkról. Látom magam elõtt a parókiára sereglõket, akik eligazítást, tanácsot kértek ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. Valóságos panasziroda volt ott, ahol kaptak is okos, jogilag is helytálló felvilágosítást. Az sem számított, ha valaki más vallású volt. Szegényeknél, sokgyermekeseknél különösen nem esett latba ez. A paplak konyháján, folyosóján kanalazgató Vörösmarty sorait idézõ szegényeket gyakran láttunk. Nem hideg pénz, hideg arcok, eleség volt az ajándék. Volt templomi koldusunk is. Az elerõtlenedett, öreg Kalapos bácsi vasárnaponként a torony alatti kijárat egyik padján tartotta markát a könyörület fillérjeiért. Képviselõ-testületi tagként, a hét szûk esztendõ jegyes világában õrizte az igazságosságot, a részlehajlás nélküli ügyintézést. Községi és nemzeti ünnepeinken felejthetetlen beszédeket tartott. Kiváló szónok volt, tiszta, zengõ hanggal, igaz gondolatokkal, megragadó stílussal megáldva. Elõadó-képessége felejthetetlen. Személyes emlékeim és sokunk észrevétele nyomán felébredt gondolatomban a közeli gyülekezetek istentiszteleteinek látogatása. Egymás hite által épüljetek! szól a parancs. Volt segédlelkésze, így lehetõség is volt látogatásokra. Nagykáta leányegyházként tartozott hozzánk. Ottani ünnepségeken, alkalmakon szervezõ volt. Tápiószele, Pánd, Gyömrõ, Gomba, Cegléd, még Szolnok egy-egy vasárnapi istentiszteletén is részt tudtunk venni. Viszonozták is látogatásunkat. Élénk köri emlékeim vannak. A Szentmártonkátai Református Egyház Története címû munkájáról, melyben a KIE, az asszonykör, a leánykör, a presbitérium fényképei adnak bizonyosságot a közösségekrõl. Nagyon mûvelt volt. A kor irodalmából fõleg a falukutató írók munkássága, a szociográfia, a költészet foglalkoztatta. Gyönyörû könyvtárából nyalábszám kaptam olvasnivalót. (Szívbemarkoló látvány volt a háború alatt az udvaron látni kidobott, ázott, összetépett, összesározott kincseket.) A napi irodalom jeles folyóiratokon keresztül volt jelen. Az egyházi folyóiratok mellett sok idõszerû újságot, lapot járatott. (Csak Móricz: Kelet Népét, Szabó Dezsõ füzeteit emelem ki a sok közül.) Kovács Imre, Féjja Géza, Erdei Ferenc, Veres Péter, Ortutay Gyula, Kodolányi János megjelent korai könyvei a parasztság helyzetét, életének nehézségeit tárták fel, az Ige mellett a gyakorlati tennivalókat kereste. (Nem véletlen, hogy egyik kisfia, 4-5 éves korában mondta, meglepõ lényeglátással: Apa az Igérõl és a parasztokról beszél. Szentmártonkátai gyülekezete is így kapott hangot elgondolásaiban, beszédeiben, törekvéseiben. Megállíthatatlanul törnek rám az emlékek. A sok-sok Ige, azok, melyeket olvasva úgy érzem, év távolából is Kovács Nagytiszteletû Úr hangján szólnak hozzám. Csodálatos és megrendítõ ez, köszönet érte! Aztán megszólaltak a harangok. Zúgtak, sírtak és szárnyalva vitték mindnyájunk köszönetét dr. Kovács István lelkipásztorunk rövid, de gazdag, értékes életéért, a nekünk ajándékozott esztendõkért, azért, hogy vezetett, tanított, és Isten akarata szerint pásztorolt bennünket. Gondolatban megálltam a dunavecsei sírnál, és imádkozva kértem az Úr áldását az ott nyugvó, 100 éve született hajdani Lelkipásztorunknak és csodálatosan nagyszerû, mindenekben méltó Feleségének poraira. Köszönet az emlékezés szívmelegítõ, megrendítõ óráiért. Kísérje áldás továbbra is szent Eklézsiánkat! Marjos Istvánné 16

17 2010. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Ó, március! Ó, március! Te csodákkal teli hónap. Kezdete vagy sok-sok jónak. Nyugtasd meg békétlen szívünket! Ó, március! Napsugarad fokozódó erejével, Tiszta, életadó fényével, Világosítsd meg elménket. Hogy ne mindig az én legyen az elsõ, Hanem a közérdek, érzõ szívbensõ. S abban van teljes önmagam. Az önzés még soha nem vitt összjóra. Hallgassunk végre, egymásért s jó szóra. Csak úgy tarthatom bölcs embernek magam. Tanulhatunk a vándormadártól Egy sem feledkezik meg az édes Hazáról, Mely egyedüli, keltetõ, drága otthona. A kényszer távolból mindig visszatér. Jövõt, utódot e szent föld szívén remél. Csak nekünk lenne e föld mostoha?! Õk fáradságsort, éltet áldozának. De mi mit teszünk e drága Hazának? Ha érzéketlen szívvel nézzük pusztulását. A vándormadarakból oly sokan elhullanak. De Istent dicsérvén, csak e földön dalolnak, Mindig mostoha marad nekik az a messze táj. Az ember,isten egy csodás teremtménye, Mégsem tudná, hogy mi a hivatása éke. Hiszem, hogy végre megáll, s rájön, hol a határ!!! Elv, Hit, Isten, Család, Haza. Legyen bensõnk megtartó Szózata. Ne legyen jelen többé a galádság berkeinken!?... Elõre hát az Emberi nemes utakon. A visszahúzó, egyenetlen csak rossz emlék maradjon. Segítsen ebben a Mindenható Isten. Szentmártonkáta, március 5. Komjáthy Tivadar Tamás egy aggódó, hazát féltõ honfi költõ, nemzeti közíró, nemzetõr ezredes Az ár tartalmazza: EBOLTÁS 3300 Ft Végzõs diák matematika korrepetálást, érettségire felkészítést vállal. Tel.: 06 (20) tól 20 óráig KEDVES OLVASÓK! az oltás árát az új oltási könyvet 1 db féreghajtó tablettát (10 kg) Dr. Tóth Tamás Tel.: 06 (70) Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket továbbra is minden hónap 5. napjáig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is: Benéné Árvai Erika felelõs szerkesztõ 17

18 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet pályázat útján jogosultságot szerzett az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belüli hitelprogramok közvetítésére: Új Magyarország Mikrohitel Mikrovállalkozásának bõvítésére, beruházások, tárgyieszköz-beszerzések vagy forgóeszköz-finanszírozás céljából 10 millió forintig. Kamat: 7,854% (2010. március 31-ig) Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel Mikro-, kis- és középvállalkozásának bõvítésére, beruházások, tárgyieszközbeszerzések finanszírozása céljából 10-tõl 100 millió forintig Új Magyarország Forgóeszközhitel Mikro-, kis- és középvállalkozásának forgóeszköz-finanszírozása céljából 1-tõl 200 millió forintig Ha a hitelhez szükséges fedezet csak részben áll rendelkezésére, igénybe veheti Hitelgarancia programunkat. További információért keressen bennünket személyesen bankfiókjainkban. Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 400 példányban, 100 Ft-os áron Készült az Reactor Kft. nyomdájában.

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita

Hatósági ügyintézés. 120-as melléken: Városi Gyámhivatal, Urbán Béláné, Urbánné Báthor Rita Hatósági ügyintézés Hatósági Osztály 1. Általános tájékoztató a szociális, hatósági ügyek intézéséhez Az ügyintézés helye: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala Cím: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 2.

Részletesebben