Az életbe fejlődés és az átalakulás rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az életbe fejlődés és az átalakulás rendje"

Átírás

1 Aspektus 31 A megismerést és megértést segítő könyvsorozat összefoglaló, zárókönyve Evolúció és revolúció Az életbe fejlődés és az átalakulás rendje Előre adott válaszok a később már nem feltehető miért kérdésekre! Információs és nanoszinten közvetített kölcsönhatásokból érzékelések, észlelések, megfigyelések, tapasztalások, megértések, következtetések, teóriák és konzekvenciák. Galaxis hidegfúziós agyközpont A Nibiru pályája Galaxis melegfúziós központ A Napcsalád kisebb bolygói, egy vonalban felsorakozva, az anyai Nap és a nagybolygó testvérek védelme között, együttálló, pontosabban együtt átkelő alakzatban haladnak át a galaxis szimmetriasíkján, idegtengelyén, az északi, hidegfúziós apai életbuborék rétegből a déli anyai melegfúziósabb életbuborékba. A feltételezés szerint a 12. bolygó is részt vesz a közös átkelésben, vagy és útikalauzként segíti a rokon család áthaladását. Aspektus 31. ISBN Kiadja a Globusbau Kft Pécs, Zsolnay u 25 E mail: Az Aspektus könyvsorozat lényegi felismeréseit összefoglaló könyvet, sokan a sorozat könyveiben leírtak ismeretének a hiánya miatt, nem fogják egyből megérteni, mások, a tárgyalt szakterületek egy egy részét jobban ismerők, kellő alappal rendelkező viszont az információkat küldő és a közvetítő szerző reményei szerint mindent meg fognak érteni, és talán sikeresebben folytatják, pontosítják és közérthetőbbé rendszerezik az élet továbbvitelét segítő információkat. Ez a könyv még csak félkész, és talán sohasem lesz teljesen kész. Az idő viszont már kevés, és a közvetítőnek már nincs több ideje finomítani, többek által jobban megérthető tudományos és köznyelvezetre lefordítani az isteni igét, az előre adott választ.

2 2 Evolúció és revolúció Az életfejlődés rendje Evolúció és revolúció A dialektikus materializmus tanítása a fejlődés elválaszthatatlanul összetartozó oldalairól. Az evolúció szakaszában fokozatos, lassú, gyakran rejtett formájú változások mennek végbe, az ellentétek egysége még túlsúlyban van, a dolog, a tárgy alkotóelemeiben fellépő arány- és egyensúly-eltolódás még nem vezet az adott struktúra megszűnéséhez. Az átmenetek (a növekedés v. csökkenés) nem ugrásszerűek, hanem folyamatosak, szinte egybefolynak. A tárgyak, evolúció és revolúció jelenségek minőségi változásának korszakát revolúciónak nevezzük. Ezt a fejlődési szakaszt a folytonosság megszakadása, az ugrás, a viszonylag gyors és nyílt változás jellemzi. Ilyenkor megszűnik a viszonylagos nyugalom, az ellentmondás egyik oldala olyannyira túlsúlyba kerül, hogy legyőzi a szemben álló oldalt, s az alkotóelemek változása eléri azt a határt, amikor a régi struktúra már nem képes azokat hordozni, új struktúra jön létre. Az evolúció és revolúció összefüggését eltorzító, az egyiket tagadó és így a másik kizárólagosságát hirdető idealista nézeteket evolucionizmusnak, ill. revolucionizmusnak nevezzük. Az állandó eredőjű Univerzum csak akkor jöhet létre, ha a tér valamely részében kialakuló változást, pl. nagyobb életsűrűségű, szervezettebb közös térrészbe épülést, a tér másik részén ellenkező eredőjű rendezettség változás egészíti ki. Mindent, ami e szükséges egyensúlyt az anyag és az életszerveződés irányába módosítja, időben eltolódva máshol kiegészítő ellenmódosítás követi, azaz a megváltoztatott rendet, a létrehozott rendetlenséget helyreállító, restauráló folyamat követi. Miközben a tér egy részében evolúciós fejlődés megváltoztatja a kialakult korábbi állapotokat, a tár másik részében szükségszerűen revolúciós visszarendeződés alakul ki, azaz az állandó eredőjű Univerzum az idő dimenzióval kiegészítve stabil, egymással magas szimmetriában, de inverz folyamatban változó. Ennek az inverz változásnak nem kell feltétlenül külön térben fejlődnie, elég, ha az egymást követő folyamatokban a megváltoztatott rendszerekben később periodikusan helyre áll a rend. Miképpen a téridő állapotát megváltoztató nappalokat követi az éjszakai rendezettség növelés, hasonlóan követi mindenféle ciklusban a rendezettség romlását, az entrópiát a rendezettség kijavítása. Így követi az ébrenlétet az álom, a nyarat a tél, a tavaszt az ősz, az életet a halál, az evolúciós törzsfejlődést a revolúciós helyreigazítás, a túl nagy és már rossz rendezetlenség kijavítása, az élet elromló eredőjének és relatív, időben periodikus helyreállítása. Bár e könyv csak az Aspektus sorozatban a szerző által megértett életszerveződési érzetek alapján, a megismerés és a megtapasztalás megértéséről szól, de az időben változó rendszer működésének a részbeni, - az eddigieknél jobban megértése, elkerülhetetlenül a hogyan tovább kérdéséhez, a kialakuló lehetséges, és valószerű következmények feltételezéséhez, teóriák kialakításáról és leírásáról is szól. Ha megismerjük az eddig történt múlt egy részének a lehetőségeit, elkerülhetetlenné válik az események valószínű folytatásának a feltételezése, de mivel ezek egyre többféle más lehetőséghez is vezetnek, a jövő prognosztizálása csak az események bekövetkezésének a valószínűségére terjedhet ki. Miképpen az életben is változhatnak az elképzelések, és a többes lehetőségekből az élet is mindig több út és lehetőség közül választhat, - hogy melyiken megy tovább, hasonlóan a jelen bármelyik irányú lehetséges folytatására számos eltérő állapotfejlődési lehetőség áll az evolúció és a Revolúció rendelkezésére. A kifejlődött élet részben egészben, vagy szelektáltan is megváltozhat, de az életfejlődés főbb állomásait, a szaporodást, a fogamzást, a születést, a felnövéshez vezető élettavaszt, a nyár kiteljesedő állapotát, és a szervezeti ősz állapotot a lebomlást, a mássá alakulást, az elmúlást, és az inaktívabb restauráló tél, a rendezettség megfordulását a változás kialakulását sem kerülheti el.

3 A könyv a megértés kialakulásáról szól, és másoknak is igyekszik megmutatni a tudatfejlődés nem egyértelműen csak materialista alapon követett fonalának a fejlődési lehetőségét, ezért sok olyan dologról, feltételezésről, teóriáról, megérzésről és megtapasztalásról szól, amelyeket a szerző információs alsó szinten kapott azon közvetítő isteni részecskéitől, akik egyes dolgokban több tapasztalattal képessé váltak a szerző neuronjaival egymásra hangolódni. A megérzések alapjában azonban bizonyított materialista alapok vannak, amelyekben hasonlóan sok a feltételezés, csak ezek tudományos kutatók feltételezései, amelyekből sok éppen úgy teoretikus, mint Moetrius életszerveződési összefüggés rendszere, az életműködési teóriája. Mivel a könyv sok olyan, az Aspektus könyveket még nem ismerő, nem olvasó, az elméleti és a logikai rendszer jelenlegi elméleti, teoretikus és tudományos alapjaival, és ezek összefüggésekbe állításnak az ismereteivel sem rendelkező olvasónak is szólnak, ezért néhány mondatban felelevenítésre, bemutatásra kerülnek az aspektus könyvek lényegi felismerése, hivatkozással a beemelt részek elérhetőségére. Az összefoglaló könyv célja azonban nem annyira a könyvsorozat és a feltárt egységes életszerveződési ismeret bemutatása, hanem annak a megértésnek és megnyugvást adó tudásnak az átadása, amelyet a bölcs isteni természet mindig akkor ad át a megértésre jogosultakká, és ezzel a félelemtől feloldhatóvá válóknak, amikor a kocka már el van vetve, a sorsunk eldőlt, és amikor kivételesen előre választ és megértést kaphatunk olyan kérdésekre, amelyek utólag már nem tehetők fel. Az életidőnk sok változással lesz terhelt, és a szerző csak a valószínűséggel bekövetkezhető, de teljes bizonyossággal soha nem állítható események eljöveteléről, a fejlődés könyörtelen következményeiről szól. Miközben az elmúlt evolúciós ciklusok tapasztalatai és konzekvenciái megosztásra kerülnek az olvasókkal, nem szabad elfeledkezni arról a tényről, hogy az utolsó hasonló ciklusban az ismereteink szerint a Nibiru 3660 évvel ezelőtt volt Napközelben, anyai életfordulóban, és a Napcsalád a saját felmenői két élőrétege közötti ekliptikai egyenlítőjén északról valószínűen délre áthaladása utoljára évvel ezelőtt volt hasonló, analóg, de nem teljesen ilyen arányokkal rendelkező összefüggésben. Azóta sokat fejlődhetett a bennünket megváltoztató szervezettségben az evolúció és a revolúció módszere, finomodhatott, akár szelektált, célzatos rétegnek szóló szelekcióvá is fejlődhetett. Az életrendszer azonban a lényegében nem változott, csak a fogyasztók és a fogyasztottak is fejlődtek az előző ciklus óta, és egymáshoz képest a különbség is eltérőre fejlődhetett. A valószínű események irányultságát számos más, a szerző és a kortársai által még nem ismert összefüggések módosíthatják, és valójában még azt sem tudjuk, hogy a galaxisunk egyenlítői idősíkján aktuális 2011 decemberi áthaladáskor, a jelen periódus a segített, a megtűrt, vagy a támogatott isteni hatásban részesül e? A Napcsalád most nemcsak a saját felmenői egyenlítőjén halad át, hanem a környezetével együtt átkerül a galaxisunk egyik nagy felmenői életbuborékából a másik féltekének tekinthető életbuborékba, élőrétegbe, egy jelentősen eltérő környezetbe és nagyon más, de rokoni közegbe. A galaxis szimmetriasíkján, neutrális rétegén, idegfelületén áthaladás ilyen konstellációban kb. 255 millió évente történik, és bár 127 millió évvel ezelőtt kerültünk át az eddigi életlehetőséget adó galaxis féltekébe, környezetbe, ezt követően a Nappal együtt áramló, sodródó bolygónkba épült részecske tömeg, további 128 millió évig ebben a féltekében fog tartózkodni, áramlani. A jelenlegi relatív nagy szimmetriát az új galaxis féltekébe beáramlásban közel 65 millió évig befelé áramlás, sodródás, szélsőségessé, de sokáig kiszámíthatóvá váló fejlődési lehetőség követi, amelyet az élet eseményeinek a természetes lehetőségei ritmizálnak. A galaxis egyenlítői rétegében áthaladás azonban nem teljesen merőleges a nagy időfelülettel, ahhoz képest eltérő szöget zár be, amely miatt az egyik irányban támogatottabb, segítettebb az áthaladás, míg az ellenkező irányba veszélyesebb, akadályozottabb, nehezebben kikerülhető életakadályokkal tarkított, telített. A Maya naptár egy nagyévi áthaladás, történelmi korszak általuk ismert történéséig vetítik előre az időt, a galaxisév számukra is ismeretlen világába már nem vállalkoztak jóslatokra, előre mutatásra, csak annyit jegyeztek fel, - hogy eddig ismerjük az időt, a már ismert eseményeket, ezt követően ismeretlen közegben ismeretlenebb életidő kialakulása várható. 3

4 4 A hogyan kezdődhetett alternatív bemutatása. Lásd az Aspektus első könyvét, a változás megújulásáról, a Főnixről. A materialista tudomány eltérő tudományos ideológián alapszik, mint a Kínai (Univerzizmus), eltérő a Keresztény és a Mohamedán vallásokétól, és nagyon eltérő a Hindu és a Budhist tanoktól. Ezen hosszabb evolúciós ciklusokra és több tapasztalási tényre alapuló, de ezen kívül kétségtelenül sok szájról szájra járó hagyomány átadásával is terjedő hit és mondavilág azonban statisztikai valószínűségeken alapulva az élet jelentős eseményeit, sokféle eltérő változatban, de a lényeget hasonlóan, azonosan adja tovább. A materialista világnézet egy ősrobbanásból indítja a kezdetet, amelyben abban van igaza, hogy akár ennek is tekinthető az élet fogamzás utáni fejlődési időszaka. A fogamzás azonban csak előzményi szervezetek és szervezetség megléte és jelenléte, párosodása után alakulhat ki, a semmiből nem lesz semmi. Az élet fejlődéséhez ezt megelőző előző életciklusban kifejlődő életnek kell lennie. Bár az Örökké valóságtól fejlődő életben egy alapot kell adni az elinduláshoz, de tudomásul kell venni, hogy az életben előbb létezett a történés, a cselekvés, az ige, és csak ezt követően fejlődött ki a megismerés és a megértés. Ez miatt a csak cselekvő, történéseket okozó, de megértéssel és ezért viszonyítási lehetőséggel még nem járó kezdetek kezdete soha nem lesz teljesen megismerhető, csak feltételezhető. Az azonban kétségtelen, hogy az élet fejlődésében az előző állapotokat megváltoztató, elrontó eredmény, az entrópia, tudatos helyreállító, a rendezettséget növelő revolúció nélkül soha nem eredményezhet rendezettségében növekedő életvalóságot. A dolgok fejlődésének az egyik rendje a kialakult rend megváltozása, a régi rendezettség elromlása, az entrópia a más rendezetlenség, a kezdeti állapothoz képest az eltérés növekedése. Ez azonban nem szükségszerűen eredményez relatív rosszabbnak minősíthető állapot változást. Néha a bonyolultság túlnövekedése esetén, az egyszerűsítés, a gordiuszi csomó kettévágása oldja fel a dilemmát, és oldja fel a probléma ellenmondását. Amikor a már túl nagyon zeg-zúgos, túlbonyolított megoldások a többség számára érthetetlenné váltak, elkerülhetetlenné vált a többségi igényre figyelés, az egyszerűsítés, az utak és a megoldások radikális folytonosságának a növekedése. Ilyen evolúciós rendezettség változást eredményezhet a lineáris és lassú, életspirálban fejlődés, majd ennek a bonyolultság felé fejlődése, a többség számára túlbonyolítása, az adminisztratív rendezettség túlbürokratizálása. Amikor a többségnek elege lett ebből a számár érthetetlen halandzsából, radikális változtatást követelt, és megszületett az egyszerűsítés, a radikális központosítás, vagy és később ennek az ellenpéldája a jobb és egyenletesebb, de egyenes és átlátható utakat követő elosztás és felosztás. A túl bonyolult és érthetetlenné fejlődő, együttműködéseket elrontó életszerveződés nem tud ebbe a többség által már nem igényelt, nem kívánt irányba tovább fejlődni, ezért meg kell születnie, ki kell erőltetnie a radikális változást, a dolgok és az elosztások átláthatóbbá válását, egyenes, képből kézbe, személytől személyig követhető megérthető állapot változását, fejlődését. Amikor egy túlfejletté és túl bonyolulttá váló elit, már olyan sokat ködösít, már túladminisztrálja és félre vezeti az átlagos szervezeteket, annak érdekében hogy náluk több részesedéshez jusson, a félrevezetést felismerő, kiismerő, vagy csak elsöprő, megváltoztató új rendezettség bizonyára radiális irányban terjedővé, átláthatóvá fog fejlődni, azaz a radikális irányú változása vagy az egyértelmű és átlátható központosítás felé, vagy és az itt összegyűjtött hatások, átlátható újraelosztása felé fog fejlődni. Ha az evolúciós ciklus során a rendezettség a túl bonyolultság felé veszi az irányt, akkor a ciklus végén, amikor az eléri az elég, a telítettség, a már nem kívánt és nem igényelt állapotát, akkor megfordul a fejlődési közigény, és az evolúciós ciklus revolúciós következménnyel fejlődik. Ha az élet szerveződési hibáinak a halmozódása, az élet szennyező anyagainak a köztes mezsgyékre, az élet izületeibe átdobálása, kikristályosodása miatt, akadályozott fájdalmas egymáson elmozdulás, idővel mozgás képtelenség következhet be. Az egymáson elmozdulni képes életfelületekről az egyre több káros anyagot el kell távolítani, vagy a szervezettség mozgásképtelené, elöregedővé és elszennyezetté válik. Ha ez nem következik kellő rendszerességgel be az élet szennyeződésekkel, rossz hatásokkal

5 telítődik, elöregszik, lebénulhat, az élethez szükséges áramlásokban megakadályozódhat. Az elmozdulást és az életrugalmasságot akadályozó kristályosodások, szövődmények, átkötések lebontásának a hiányában, az egymás mellett lévő életterületek összeérése után e felületek részecskéi a határokon is egymásba szövődő kapcsolatrendszerekbe szerveződve már csak együtt mozdíthatók el, a külön részek összekötődése, összefonódása növeli a merevséget, a rugalmatlanságot, az együtt cselekvés, az együttmozdulás kényszerét. Mielőtt a túl nagy szövődmények és az élet által nem kívánt túl nagy hálózatok kialakulnának, túl nagy és egymással összenövő, túl merevvé váló szervezetek kialakulnának, az élet lebontja a szervezeti rugalmasságát csökkentő, rossz irányú fejlődéseit. A revolúció tehát az átláthatóság, a rendezettség növelése, az egyszerűsítés, - ezért néha az erőszak útja amely fejlődési irányváltást, szemléletváltozást és törekvésváltozást hoz létre. Ilyen revolúciós ciklusnak tekinthető a már túl bonyolult, túl öreg szervezet, az élet megújítása, a szennyeződéssel, szeméttel, rossz hatásokkal telítődő szervezetek felbontása, kitisztítása, a rossz alkotóik lecserélése, az együttműködésre alkalmatlanok kiválogatása, és olyanokkal összekeverése, akikkel sikeresebben tudnak új és érdekes jó célok felé törekedve együttfejlődni. Az evolúciós ciklusok végén revolúciós helyreállításnak, takarításnak és szétválogatásnak, erősebb és gyorsabb szelekciónak kell történnie, amely a legfontosabb feltétele a nagyobb rendszerek életben maradásának. Ilyenkor nem mindig egyszerre, néha csak sejtenként, vagy kisebb szinten kell az alkalmasságnak helyreállítódnia, de minden szervezettségben eljön az az idő, rossz hatáshalmozódás, életre egyre kevésbé alkalmas állapot, amikor már nem elég az egyszerű alkatrészek, vagy és a fődarabok lecserélése, megjavítása. A régen készült és már sok ideje nem olyan alkatrészeket gyártók új alkotóinak a beillesztése gyakran kompabilitási zavarokhoz vezet, és a már nagyon elöregedett szervezetekben hiába építenek be korszerűbb élettermékeket, ha azok már nem értik egymást, nem azonos ritmuson beszélnek, nem képesek megfelelő hatásláncba, életpiramisba együttműködni. A mai kor embere már pontosan érti, hogy mit jelent, és mit okoz, ha az elöregedett számítógépbe, TV-be, vagy háztartási gépbe, élettermékbe sokkal későbben készült, túl korszerű alkatrészeket akarnak beépíteni. Ezek ilyenkor már nem értik egymást, és például most, amikor már megváltozott, a számítógépbe beépülő, túl gyorsan reagáló részecskék frekvenciája, egyre többen észlelik a túl gyorsan kapcsoló, kapkodó, csak egy csekély hatásrésre szakosodó, de ebben nagyon gyors részecskék kapkodását. Sokszor már az akadályozza a munkát, hogy a részecskék a gép használójának a szándékánál gyorsabban cselekszenek, kapkodnak, és sokszor vissza kell vonni a túl gyorsan és akaratlanul kifejlődő utasításokat. Főleg erős naptevékenység után olyan sok tettre kész, túl gyorsan cselekvő információhordozó részecske épül be a szervezeteinkbe, és az elektromos gépeinkbe, hogy nem győzzük fékezni és másokkal kellő szinkronban ható együttműködésre bírni őket. Az Aspektus sorozat első könyve, a Főnix, materialista életszemléletből kiindulva bemutatja, hogy a szervezettség felbomlása, tűzmadárrá fejlődése, a már rossz szervezetek alkotóikra szétszedése és nagyobb életfelületre, jól láthatóra, megkülönböztethetőre szétterítése nem a kezdete az életnek! Ez csupán a régi már rossz szervezettségek lebontása, megváltoztatása, egy sokkal jobban együttműködni képes, radiális irányú, radikális megoldású központosított begyűjtés és újraelosztás kialakítása. A szervezetek alkotóinak az átláthatóra és megérthetőre szétszedése, nagy életfelületre kiterítése, a diaszpóra, a már túl nagy életnyomás, a már túl kényszerű együtt cselekvés, a rossz együttváltozás következménye. A már tarthatatlan, rosszul szervezett, elszemetelődött, vagy túl gyorsan valamelyik túl szélsőséges állapotába fejlődött élet, elszennyeződött részecske település, tér, sok esetben már annyira, annyira szemetes, hogy elveszik a rendrakás kedve és tendenciája, az élet letargiába fejlődik, elöregszik. Ilyenkor, ahelyett hogy csökkentené az életzavart, felszedné a szemetet, eltakarítaná a koszt, maga is eldobja és szemetel, ront a környezet ekkor már tarthatatlan állapotán. A szerző a délszláv (Jugoszláv) háború után hozzájuk menekült, elfásult, életkedvet vesztett, letargiába menekült, már csak a napi élelem bevitelével törődő életroncsaivá váló embereken értette meg, hogy az életnek 5

6 6 vannak olyan végállapotú következményei, amelyekről már nem lehet javítással visszafordítani, helyreállítani a szervezettség működő képességét, a részeknek az együttváltozásba, az életbe és egymásba vetett, de elveszett bizalmát. A kialakuló közöny, a fásultság, a letargia olyan nagymértékű negatív apátiát hoz létre, hogy ezt már építéssel, jó szóval, bíztatással, hitnöveléssel nem lehet rendbe hozni. Ha a hitevesztett, a szabályokat nem betartó, működésképtelenné váló élet nagyobb tömegeket érint, az elromlott, céltalanná váló szervezeteket le kell bontani, meg kell tisztítani, szét kell válogatni, és egymással együttműködő képes, egymásban még hívő részecske közösségben kell áttelepíteni. Az élet e nélkül nem képes megújulni, nem képes megmaradni, főleg nem képes másokkal együttműködő szervezettségbe közösségi életet élni. Ilyenkor fertőzővé válik a romlás, a hanyagság, a szemetelés, és az entrópia hatalmas ütemben kezd fejlődni egy már tarthatatlan és életre alkalmatlan állapot felé. Ha már az élettéren és a szervezettségen rontók aránya az életen javítók aránya fölé, az elfásultak és az apatikussá váltak aránya a még cselekvőképesek aránya fölé kerül, azaz az aranymetszés rossz, negatív aránya alakul ki, akkor a megromlott szervezetek megérnek a lebontásra, a nagyjavításra, a felújításra. Ráadásul az élet szervezeteit is általában meghatározott időre, élettartamra, alkalmasságra tervezik. A gazdaságosság és a korszerűség, a fejlődés elvárása nem engedi, hogy végtelen élettartamra tervezzék az élet kisebb, nagyobb szerkezeteit, szervezeteit. Amikor már nem éri meg a részegységek kicserélése, javítása, toldozása, - foltozása, (miként az elavult és már nem javítható Magyar Alkotmány), amikor már korszerűtlen és versenyképtelen egy termék, részecske csoport, vagy és a hatáseredő a saját kialakult életterében, eljött az idő az életváltozásból kivonásra, a kímélésre, a mérsékelt használatra, vagy a bontó felé továbbításra. Mivel azonban az élet igen takarékos és gazdaságos megoldásokat helyez előtérbe, ezért az elöregedett, de a még mérséklet igényre használhatóképes szerkezeteit rendszeresen külső, fejletlenebb, időben és fejlettségi állapotban is eltolt társszervezeteinek továbbadja. Az életspirálon egyre másabb rétegeknek továbbadott szervezetek, hatások és eszközök, azokban a rétegekben, amelyekben még nem ismerték őket, kellően fiatalosnak, újszerűnek, fejlődést hozónak hatnak. Az élet e takarékos megoldása miatt, csak a valóban elöregedett, már egészében használhatatlan, máshová szállítani, javítani már nem gazdaságos, vagy már senki által nem igényelt szervezetek, részecske közösségek, együttműködések kerülnek felbontásra, de még ezekből is kiépítésre, és külsőbb rétegekbe kerülnek a még megfelelően jó, fiatal vagy még elég korszerű alkotók. Csak azok a forgalomból kivont elöregedett és már haszontalan szervezetek kerülnek az élet recirkulációs, revolúciós malmaiba, amelyek már sem szervi egységükben, sem az alkotóikban már semmire nem használhatók, amelyek már nem érik meg a szétszedés, csak a felőrlés a beolvasztás és a nagyobb azonosságú közösségekbe, recirkulált alapanyagokba újra egyesítés befektetési igényét. Mint tudjuk, az élet fejlődésben elmaradt peremvidékeire szállított, már nem gazdaságos eszközök, hatások nem vihetők tovább sem a térben, sem az időben, és ilyenkor az örökéletű életanyagok közé visszaforgatásban az elmaradt peremvidék ad ionos elöregedett életanyagot a legfejlettebb szervezeteknek, amelyek megújítják, beolvasztják, másféle életkeverékbe építve ismét fiatal élettermékek részeként sokszor a legfejlettebben változó élettermékekbe építik. A múlt elöregedett állapotában elmúló szervezetek részecskéi tovább folytatják az érzeteket és tapasztalásokat adó életkörforgásukat a revolúció, az átalakítás után. Az érzeteik azonban az átalakítás során sem szűnnek meg, bár az ilyen gyors, sokak által nem ismert fejlődési átalakulást sokan nem tudják mihez viszonyítani, ezért nem tudják a tudatukban követni, megérteni, de ettől még az átalakulás, a folyamatokat megtervező, szervező és irányító, az elviselőkhöz képest sokkal fejlettebb, isteni részecskék által kellően ismert és megértett, tervezett, kreált, tervszerűen irányított befolyásolt. Az élet részecskéi és szervezetei egymást változtatják meg, az éppen fejlettebbek a kevésbé fejlettebbeket, a dominánsabbak az indomináns, receszív állományban lévőket, az aktívabban a

7 hozzájuk képest inaktívabbakat. Minden részecske érző lény, még akkor is az, ha nem aktívan változó, nem másokat megváltoztató, a sorsát csak elviselő, és ha nem hajluk és nem érezzük, hogy panaszkodik, ettől még érzetei és érzelmei, gondolatai vannak, de az egyéni gondolatok rendszerint elnyomódnak az együttváltozó közösségek ezt felülíró gondolatai, érzetei, közérzései által. Az Aspektus sorozat tagadja az Ősrobbanás kizárólagos és elsődleges teóriáját, mint első kezdetet, de nem tagadja az elindulási alapnak, újrakezdésnek megfelelő voltát, és tagadja az anyag és életszerveződés felállított egyoldalú teóriáját, mert a materialista építési elmélet nem foglalkozik a teljesség másik felével az élet árnyékosabb, de megújulást és új életlehetőséget hozó Yin állapotával. Az élet, miközben egyes szervezetekben folyamatosan változik, más szervezetekben közben periodikusan megújul és gondoskodik a megmaradás hosszú távú alkalmasságáról, az együttfejlődő többség mindenkori igényének a keltéséről és teljesítéséről. Az Ősrobbanásként leírt nemlineáris, változással járó esemény, sokféle időegységben, lassan és gyorsan természetesen nagyon sokszor megesett, és megesik ma is a napjainkban, az élet megújulásában, de mint minden élet előző elöregedett más életekből keletkezik, a Főnix tűzmadara is a megújulás és az életre alkalmasabb szervezettség vágyából fejlődik, születik. Az ősrobbanási teória egy alkalmas pont a kezdetet nem értő tudatnak a jelen fejlettség megértésére, egy a ma kialakult állapot felé elindulásra, de nem elég a vannal nem mindig megelégedő elméknek, akik túl kíváncsiak a voltra és a leszre is! Az élet nagyon sokféle eltérő szinten, eltérő tömegszámban, és főleg eltérő fejlettségben nap-mint nap újra termelődik, elöregszik, alkalmatlanná válik, majd lebomlik, elhal, és radikális főnixi rendezettség változásban, egyszerűsödve, tisztává válva a szervezettség átláthatóbb folyamataiban megújul. Az előző szervezettségi rossz állapotokat lebontó halál az élet új forrása. Miként az életfelszíneken láthatóvá váló életforrások is csak összegyűjtik a már nem látható rétegekben kisebb egységekben e forrás, és az azonossággal egyesülés felé áramló, sokszor nagy kerülőt tevő, egy ideig sokkal nagyobb életnyomást elviselő harmat és vízcseppeket, a revolúcióban felbomló, egyenként, vagy csapatokban, közös egységekben az új életforrások felé áramló részecskéket is összegyűjtik a szervezettséget irányítók, és új közös együttműködő képes egységekbe, új szervezetekbe terelik. Az evolúciós felépülő ciklusokat revolúciós lebomlási és radikális rendezettségváltozás, központosítás, és újraelosztás egészíti ki. Bár az új szervezetek rendszerint sok részecskében kicserélődnek, ezért az új közösségeknek megváltozik a közös tudata, a régiek azonban az újabb és máshonnan származó, kellő azonosságú, kellő térbeli sűrűségű részecskékkel újrakeveredve, elvegyülve egymásban megfiatalodva és működő képesebben, korszerűbb hatásokkal feljavítva kerülnek ki az élet e tisztítótűzként, átszervezésként, nemlineáris változási folyamatként is ismert kataklizmájából. Az Aspektus második könyve, a Sík és a tér csak szemlélteti a kétdimenziós állapoton, életsíkon és a még vékony rétegben, többnyire életfelületeken változás lehetőségét segít megismertetni, kibővítve a tudat kiterjedési lehetőségét egy harmadik irány, generáció és időszint felé. A harmadik dimenzió irányába is kiterjedő, egyszerre három, vagy több együtt élő generáció fejlettségben eltolt, már a tér harmadik, és az időben is eltolt negyedik dimenzió felé fejlődés lehetőségeit, a sík és a tér eltérő életélményeket adó más lehetőségeit ismerteti. Ez később az Aspektus 4-ben, a Gravitáció és az idő örvényei, (törvényei)-ben leírtakkal kibővül az idődimenzió megértését segítő későbbi könyvekkel. A gravitáció egy érzés és vágy keveréke és keveredése a fizikai azonossággal, amely a nagyobb életnyomású, vagy nagyobb lendületnyomású térrészek felől az éppen takartabb állapotban lévő, azonos hatású, összetételű részecskéktől árnyékolt, kevésbé terhelt lehetőségek felé áramlás. Ez a pusztán fizikai, vagy kémiai vágynak feltűntetett áramlás, azonban érzeteken és vágyakon, a fontosság, a megbecsülés és az egyediség vágyain át érvényesül az érzővé váló részecskéknél. A fizikai és kémiai, azonossági mérsékelt különbségek a változtatást létrehozóvá, az igényeket fenntartóvá, az életáramlást segítővé váltak. A változást azonban nemcsak az azonosság vagy 7

8 8 az eltérés, az áramlási rendezettség, hanem a minőségi és a tudati rendezettség eltérése is segíti. A sorozat harmadik könyve a Változás és a rendezettség eltérő más lehetőséget csak néhány bevezető információval a lehet másképpen gondolat elindításával folytatja. A változást nemcsak a rendezettség eltérőre módosulása, hanem a túl nagy azonosságra fejlődése, a közös érzés, a közös igény, a közös akarat megerősödése hozza létre, amely a kisebbségi, irányított sors után sokszor csak annyit tud az általa elindított változásról, hogy a régihez képest mást akar. Bár sok részigény és eltérő cél fejlődik ki a változások hajnalán, azonban ezek az élet hasonló analóg hatásaihoz képest más közigényekkel megerősödve egyre nagyobb igényfolyókká válnak, és idővel utat törnek az egymással megerősödő közös célok felé. Az érzés kialakulása: Lásd a bemutató részeket az életbuborék egységek kialakulásáról, az átlagosság eltérésbe differenciálódásából. A szerző nem szívesen, de gyakran elkanyarodik a könyv lényegi céljától, és a megértés fonalának a gombolyítása közben kénytelen kitérőket tenni a differenciáltság kialakulása felé. Ezek a részletek néha túl nagyon kidomborodnak az egész folyamatból, bár annak csak a részei. Az élet akár lehetett nagy azonosságú, akár a téridőben már megosztott állapotú, érzelmű, a rendszeres túl nagy azonosságúvá válást, az azonosság felé fejlődést, és onnan az eltérés és a másság felé fejlődést nem kerülheti el. Amikor az evolúciós fejlődési lehetőségek elöregednek, kimerülnek, és már nem lehet valami korábbi jó cél felé tovább fejlődni, mert a jó cél közben sokaknak túl rossz céllá módosult, akkor nemcsak kisebb lokális egységekben, hanem nagyobb szervezeti egységekben is periodikusan eljön a Revolúció, az átrendezés és a rendrakás, az újjászervezés ideje. Ismerkedjünk meg a sok képességben már túl nagy azonosságba szerveződött, de más tulajdonságban, pl. a lendületben és a kinetikai, vagy vegyi, tudásbeli minőségben még eltérő, látszólag nagy azonosságú életközeg differenciáltabbá válási új kezdeti lehetőségének egy gondolatával. Az Aspektus 8-ból, az Élet Históriájából átemelt, ott ábra. 1. ábra: Az eltérés, a változás buborékának a kialakulása és kiterjedése: A látszólag a struktúrájában már túl nagy azonosságú, különbség nélküli közeg vágyik a változásra, a többféleség kialakulására. A másságot, a környezetet adó közegben meglévő különbség lokális csoportosulása, összegyűlése, egymáson torlódása, esetleg külső térből is érkező, kellő azonosságú de a környezeti közegtől hasonlóan eltérő részecskékkel felszaporodás, a tömeg minőségi eltérésének az arányváltozása hozza létre. A másság egymás felé látszólagos vonzódását, a külső térben túl nagy arányú, e minőséggel még nem eléggé, nem telítve kitöltött térrészek felé kényszerülés, és a kisebb ellenhatású környezet felé áramlás közben, a más irányból érkező, hasonló azonosságúakon lokális torlódás, egymás mellé kerülés, a megerősödés és a nagyobb hatóképesség vágya hozza létre. Egydimenziós áramlással, mássá válással kezdődő, társuló és Tértágulási, tágítási időszak

A többszintes igazság

A többszintes igazság Aspektus 30 A többszintes igazság Rend, a Káoszban ISBN: 978-963-88496-0-1 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay u 25. Az élet dolgait eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató, az összefüggés ismeretet,

Részletesebben

Aspektus 23 Az élőrendszer komplex működését bemutató könyvsorozat utolsó előtti könyve A 23. óra eseményei. Elporlódás

Aspektus 23 Az élőrendszer komplex működését bemutató könyvsorozat utolsó előtti könyve A 23. óra eseményei. Elporlódás Aspektus 23 Az élőrendszer komplex működését bemutató könyvsorozat utolsó előtti könyve A 23. óra eseményei Elporlódás Porból lettünk és porrá válunk Az élőrendszer homokórája ISBN 978-963-87669-3-9 Kiadja

Részletesebben

Aspektus 17. Életbuborék. Az életre kelt anyag története ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A tiszta élet forrása

Aspektus 17. Életbuborék. Az életre kelt anyag története ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A tiszta élet forrása Aspektus 17 Életbuborék Az életre kelt anyag története ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A tiszta élet forrása Ionizált térrész, környezet A megtisztult lélek útja Az ideális élettér, a mennyei paradicsom,

Részletesebben

Tiltott Természeti Törvények Lektorálatlan kézirati példány Aspektus 7

Tiltott Természeti Törvények Lektorálatlan kézirati példány Aspektus 7 Aspektus könyvek Tiltott Természeti Törvények Lektorálatlan kézirati példány Aspektus 7 Az emberiség elől elzárt titkos ősi tudás, a korábbi civilizációk által ismert Egyetemes természeti törvények feltárása.

Részletesebben

A gravitáció és az idő törvényei

A gravitáció és az idő törvényei 1 ASPEKTUS 4 Az Idő örvénye A gravitáció és az idő törvényei A planetális tér részecskeáramlásának a hatása a Föld globális időjárásváltozására ISBN: 963 430 867 8 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, 2003/2004. tanév I. félév Előadta és lejegyezte Végh László I. Bevezetés A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

SILO. Pszichológia I.

SILO. Pszichológia I. SILO Pszichológia I. A mű jegyzet az 1975 november közepén a Görögországban található Korfun Silo által tartott előadássorozatról. A jegyzetet az előadásokon résztvevők készítették. A szöveget a psziché

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

A megismerés első gondolatok

A megismerés első gondolatok A megismerésre képes rendszerek funkcionális követelményspecifikációja A tiszta megismerés kritikája - rendszerszervező szemmel - Limbay Róbert 2007. szeptember A megismerés első gondolatok Minden élő

Részletesebben

A fenntartható fejlődés elvei

A fenntartható fejlődés elvei A fenntartható fejlődés elvei 1. A holisztikus megközelítés elve A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák rendszer jellegűek, összefonódottak. Így a fejlődés

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

Szociális szolgáltatások. Urbanekné László Judit

Szociális szolgáltatások. Urbanekné László Judit Szociális szolgáltatások Urbanekné László Judit Egészen a XX. század beköszöntéig kifejezetten egyházi feladat volt, és így jótékonykodás, az elesettekről, kiszorultakról való gondoskodás. A tradicionális

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

(Kis útikalauz a mindenséghez)

(Kis útikalauz a mindenséghez) (Kis útikalauz a mindenséghez) Második kiadás Tisztelt Olvasó! Ön egy rendhagyó könyvet tart a kezében. A könyv írója több tucat kiadó megkeresése után találkozott velem... Nekem sem volt könnyű döntés

Részletesebben

Térségi öko-hálózat. Kiss Tibor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Kutatóközpont Gazdaságpolitikai Kutatások Központja

Térségi öko-hálózat. Kiss Tibor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Kutatóközpont Gazdaságpolitikai Kutatások Központja Térségi öko-hálózat Kiss Tibor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Kutatóközpont Gazdaságpolitikai Kutatások Központja A térségi ökohálózat -ban, mint kifejezésben a térségi jelző

Részletesebben

Bevezetés a közgazdaságtanba I.

Bevezetés a közgazdaságtanba I. Bevezetés a közgazdaságtanba I. (alapfogalmak és mikroökonómia) Dr. Nagy András előadásai 2 Bevezetés a közgazdaságtanba I. (alapfogalmak és mikroökonómia) Dr. Nagy András, 2004-6 A szerző művét az Általános

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI ISMERETEK. L. Rédei Mária

DEMOGRÁFIAI ISMERETEK. L. Rédei Mária DEMOGRÁFIAI ISMERETEK L. Rédei Mária Budapest, 2006 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 5 2. A DEMOGRÁFIA TÁRGYA, ALAPFOGALMAI ÉS MÓDSZEREI... 6 2. 1. A TUDOMÁNY KAPCSOLATAI... 6 2. 2. A DEMOGRÁFIA

Részletesebben

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Személyiségfejlődés Integrál pszichológiai megközelítésben Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Nyíregyháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 I. fejezet 2 Bevezetés 2 Témaválasztás

Részletesebben

T. K ISS TAMÁS. Felfogások a hazai közösségkutatásban. (József Attila)

T. K ISS TAMÁS. Felfogások a hazai közösségkutatásban. (József Attila) T. K ISS TAMÁS HIÁBA FÜRÖSZTÖD ÖNMAGADBAN, CSAK MÁSBAN MOSHATOD MEG ARCODAT (József Attila) Felfogások a hazai közösségkutatásban A hazai közösségelméleti kutatások jelentős múltra tekintenek vissza. A

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

;i. FEJEZET 1. 0. Fogyasztók tapasztalatai 137 1.1. Verger - Centrum Várpalota, Semmelweis u. 9 138 1. 2. Joó Bt. - Centrum Budapest, Murányi u.

;i. FEJEZET 1. 0. Fogyasztók tapasztalatai 137 1.1. Verger - Centrum Várpalota, Semmelweis u. 9 138 1. 2. Joó Bt. - Centrum Budapest, Murányi u. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. 0. Köszönet 9 2. 0. Előszó helyett 11 3. 0. A víz szerkezete 15 3. 1. A víz szerepe a biológiában 18 3. 2. Hogyan tárolódnak a magasabb rendű ismeretek az agyban 27 4. 0.

Részletesebben