Az élőréteg-váltás alagútja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élőréteg-váltás alagútja"

Átírás

1 Aspektus 25 Aspektus könyvsorozat Szerkesztés és javítás alatt A Fekete könyv Az élet mikroszintű összefüggéseinek a rejtelmeiről és az Akasa fekete lapjairól, az élet piszkosabb oldaláról Az élőréteg-váltás alagútja ISBN: Kiadja: Globusbau Kft Pécs Zsolnay u 25. Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató összefüggés-ismeret és megértést növelő könyvsorozat. Az Aspektus könyvek nem irodalmi, és nem annyira tudományos tartalmú könyvek, hanem elsősorban a világunk és az élet összefüggéseit bemutató ismeretterjesztők. A könyvek azokhoz a fél-válaszokkal nem megelégedő, a dolgok lényegére kíváncsi, kutakodó elméjű emberekhez szólnak, akik keresik a dolgok és a létezés értelmét, akik kíváncsiak az ismeretlen dolgok rejtelmeire. A tudás egy köztes lépcső a megérzés, a megismerés, a meggyőződés az értelem, a megértéséig eljutás között. E könyvek nem a részletekben rejlő speciális résztudásról, hanem az észlelhető részletek összefüggéseiről szólnak, amely a megismerésen át az univerzális értelem megnyílásához, a megvilágosodáshoz és a megértéshez vezet.

2 2 Aspektus 25 Aspektus könyvsorozat A Fekete könyv Az Akasa fekete lapjai az élet piszkosabb oldaláról A Fekete könyvbe, az anyagba és életbe szerveződő, résztudást és öntudatot nyerő változás azon fejlődési aspektusai kerültek leírásra, amelyek a nagy nyilvánosság előtt nem terjeszthetők, amelyek a nem átörökítendően kerülnek továbbadásra az élet DNS szekvenciáiban. Az élet legnagyobb terhe a kevesek által viselt univerzális tudás, a megértés, a bölcsek köve, amely továbbadási kötelezettséget ad a beavatottakra, az isteni üzenetet megértőkre, az élet szerveződésében a jó irányt megismerőkre. Az élet vezetői, elöljárói és tanítói számára e fáklya, mint egy jogar, a vezetési, iránymutatási kötelezettséggel, stafétarúdként nagyon gondosan, elejtés és elvesztés nélkül adandó tovább. A mindenkori jó út megmutatási kötelessége, a követendő életpéldák megtanítása azokat terheli, akik jogot és lehetőséget kaptak hogy az élet soros báránnyá válva bepillanthassanak a sors, az Akasa könyvébe. A jó és a rossz információ továbbításának a közvetítési kötelessége, nem a kiválasztott érdeme, hanem a tudati és érzelmi fejlettség analóg alkalmassági függvénye, amelyben igen fontos a hely, az idő és az isteni együttérzés reinkarnációval felérő gondolati, érzelmi azonossága. A bölcs nem születik, de bölccsé válik a jó lélek, ha a számára kijelölt utat sikeresen végigjárja, ha az élet jó és rossz lehetőségeit nemcsak nézi, hanem átélve meglátja, megismeri és megérti, és ezt a jó utat másoknak, az őt követőknek is megmutatja. Moetrius, az üzeneteket közvetítő, csak küldönc, amely ezzel a könyvvel a Mindenható Isteni közösségtől kapott információt, mint édes de nehéz terhet továbbadta azon keveseknek, akik ezt megfelelően meg és nem elértik. Pécs Moetrius, a közvetítő

3 3 Bevezető, az Aspektus könyvsorozat fekete könyvéhez A világunk, és annak környezetet adó mindenség változása, valamikor elkezdődött, de kétségtelen, hogy a nyilvántartott idők kezdetétől, az Örökkévalóságtól fogva változó mindenségben, a változásban résztvevő, az átélt eseményekben megváltozó, a változás hatáseseményeit együtt átélő életszereplők, egy idő után megismerték, majd érteni kezdték a velük történő események, a változások rajtuk és a környezetükön változtató következményeit. Az események megértése, attól függően, hogy azt a változást elszenvedő, a változásban résztvevő részecske közösséget miként érintette kapott a tapasztalásokat nyilvántartó tudatban relatív jó vagy rossz minősítést, értelmezést. Az tudat által megismert, megértett, az anyagi valósághoz, minőséghez kapcsolt események azonban csak csekély részei a sokkal többféle lehetőségű életváltozásnak, amely egészének a megismerése, az élet rejtelmeinek a megértéséhez vezetett. Ez a könyv, sok korábban feltárt összefüggés még sokféle eltérő állapotba, más összefüggésekbe is átszervezhető, sokaknak az előzmények ismeretének a hiányában megérthetetlen tartalma akkor nyerheti el az értelmet és megértést, az egésszé, teljessé váló rendezettséget, ha a más aspektusból rendezetlen új információkat, a most egyből meg nem értett részleteket, az értelem apró összefüggéseit, mindenki az általa már ismert rendezettség hiányzó réseibe sorolja. Ehhez azonban sok esetben olyan alapismereteket is újra kell gondolni, át kell értelmezni, amelyek az eddigi tanulmányainkban nem szerepeltek, amelyek azonban Moetriusnak a létező izotróp valóság eltérő aspektusait is bemutató korábbi könyveiből megismerhetők. Az élet általunk megismert logikai rendezettsége, mint mindannyiunk egymástól egy kicsit másképpen lejátszódó élete, eltérő idő és eseményrendben, más rendezettségben zajlik, amely térben, időben és fejlettségi, megértési állapotban is eltérő egyéni élettörténetek rendezettsége csak analóg, de nem teljesen ugyanaz. Az Aspektus könyvekbe leírt alternatív valóságok éppen úgy részesei a teljes valóságnak, mint sokaknak a másokétól különböző, analóg élete, de a történet csak akkor lehet teljes, ha nem csak a napfényben, hanem az élet árnyékában változó életek alternatív történeteit, a valóságnak az élet látható felszínén nem mindenkor látható, sokak által nem észlelt eseményeit, mint a teljesebb izotróp valóság más lehetőségeit is megismerjük. Ezek az események, életfolyamatok analóg párhuzamos, de létező, viszont sokunk által nem ismert, vagy nem megfelelően megértett valóságeseményeket, fejleményeket mutatnak be, amely között az összefüggést csak az idő, a tér, az azonosság valamely közös pontja adja. A külön külön eltérően fejlődő állapotok a téridő egy-egy közös azonosságú pontjában időnként keresztezik egymást, és általunk is megismerhető valóságtartalmuk felkerül az élet felszínére. Ha valaki mégsem érti, hogy miként kerül a csizma az asztalra, olvasson vissza az Aspektus könyvekben megtalálható előzményekbe, és az alapoktól másképpen újra felépített részletekben megtalálja az általa keresett összefüggésekre a választ. Ugyanazon eseményeket, és abból kifejlődő más állapotokat eltérően értelmezték a változásban résztvevők közül azok, akik a változástól rosszabbként megismert, megélt hatáskövetkezménybe kerültek, és ehhez képest másképpen értelmezték azon érintettek, akik ezekben az átalakulásban a korábbi helyzetüknél, jobb következménybe, állapotba kerültek, vagy és a változások utáni helyzetüket sikerként, valamilyen vágyott, addig hiányzó állapothoz közelebb kerülésként élték át. Az eseményeknek azonban nemcsak közvetlen érintettjei vannak, hanem olyan az adott változások által nem, vagy csak nagyon kevésbé érintett környezeti szereplői is, amelyek vagy nem változtak a körülöttük kialakuló változásban, vagy azon átalakulások lényegesen nem változtatták meg egyik irányban sem a megfigyelői státuszban maradók, a változókhoz képest semleges állapotát. Ez a semleges, neutrális eredő akkor is kialakulhatott, ha a kívülállók nem teljesen érintetlenekként, belesodródtak a változásban, de az időegység alatt történő átalakulásban a változás eredője, se nem rontott, se

4 4 nem javított számottevően, vagy a semleges megfigyelő által észlelhetően annak a korábbi állapotán, az életrugalmassági eredőjén. Az amit mi, az élet érzéssel és élettudattal felvérteződő szereplői, jóként, rosszként, vagy semleges minősítéssel megváltozó állapotváltozásként, más minőségbe átalakulásként megértettünk, az csak a térben történő események érintettségi irányát, megértett következményeinek a megtapasztalt statisztikai eredőjét, azaz a közös tudat által levont következtetést jelentette. Ez a tudati eredő, amelyet valójában az együttváltozó, magát egy közös szervezetként értelmező közösség által az adott változásról a közös tudati döntését jelentette, az együttváltozó közösség állapotára ható többségi értelmezési eredőt jelentette. A nagyobb energiaszinten és többeket érintő, és a közösség szereplői felé is feladott változások azonban még az együttváltozó közösségekhez képest is sokféle eltérő értelmezést jelenthetett az eseményben lokálisan résztvevők másképpen ítélték meg ezek hatásait, mint a globálisabb teljesebb közösség többségi résztvevői. A hatásszinttől és a helyi, lokális következménytől, az érintettek számától és az érintetté válók, valamint az ehhez képest éppen nem érintett de az adott közösség tagjainak az együttes véleménye, a közös következményi értelmezés, ezért néha ellentétes megítélést kaphatott a lokálisan jobban érintettektől, mint a változásban jobb helyzetbe kerültektől, és ismét mást, a nem érintettektől, a kívülálló, közömbösektől. Ha egy közösségre ható változások lejátszódásának a gyorsaságában, vagy és a hatásváltozás erőszintjében jelentős eltérések alakultak ki, ezért az érintettségben és a dolog eltérő értelmezésében is jelentős különbségek fejlődhettek ki. A változás a nagyon kicsi energiaszintű, nagyon kicsi tömegszámú, nagyon kicsi eredő tömegméretű közösségekben éppen-csak apró változást okozva, pl. nanoszinteken, az észlelési lehetőségünk alsó határán, de a tudatosodó szint alatt is lejátszódhatott, vagy ennél nagyobb energiaszintű változások következményeiként, az információs energiaszinten is. Az utóbbiakat a saját energiaszint eltérések tudatosodási skáláján a legalacsonyabb szintre, de a tudat alatti érzékelésnél magasabb hatásszintre soroljuk, de ezeknél a viszonylag gyenge hatásváltozásoknál sokkal gyorsabban lejátszódható, az érzelmi, vagy és a tudati állapot közös eredőjét jobban, vagy és gyorsabban megváltoztató eseményszinteken is kifejlődhetett. A tudat szakosodása azonban az azonos energiaszintű változtatásokat is sokféleképpen értelmezhette, a változásban résztvevő, és érintetté váló tömegtől is függően. Ugyanakkora környezeti változás, más érintettséget és ezzel eltérő értelmet kaphatott, ha az egy kicsi, ennek a változásnak ellenállni képtelen, a változás terheit és hatásait egyedül viselő közösséget érintett, és egészen mást, ha sokkal nagyobb létszámú, a változást együttviselő tömeget érintett. A térben valamikor, valahol valamilyen különbségnek kellett kialakulni, amely elindította a változást, egy térben, három dimenzióban és az időben is háborgóvá váló élettenger hullámzását. Ha a lokális fizikai különbségek növekedése miatt, a keletkező, már a belsejükben is sokféleképpen átalakuló többdimenziós hullámok valahol nagyon nagyra nőttek, az egymásnak, vagy a téróceánban már kialakult, nagyobb tömegű, szilárdabb, sűrűbb anyagoknak csapó hullámok lendülete hol összegződhetett, hol a nyomás növekedett meg, ezért az átlagos sűrűség szintjénél sokféle méretű és egymástól eltérő sűrűségű életbuborékok keletkezhettek. Az eltérő méretű, és eltérő sűrűségű életbuborékokban, a nagyobbra kitágult és már alacsonyabb belső nyomású buborékokba könnyebben be tudtak hatolni, a még fiatal és sokkal nagyobb sűrűségű, vagy és a sokkal kisebb egységekből kisebb lokális támadáspontra ható, nagyobb kinetikai eredővel, kisebb térpontra ható, koncentráló, nagyobb lendülettel rendelkező részecskék. Mivel a kisebb tömeghez gyorsabb lehűlési és ezzel összehúzódási képesség tartozott, ezért ha egy viszonylag átlagos sűrűséghez képest ez a lendület, koncentráltság, irány eltérés elért egy kinetikai, be és áthatolási küszöbértéket, akkor a kisebb tömegű életbuborék be tudott hatolni a nálánál sokkal nagyobb, de a felületén nem annyira koncentrált ellenálló képességű nagyobb életbuborékba. Természetesen sok esetben

5 előfordulhatott, hogy a kis buborék nemcsak be, hanem a túl nagy lendülete miatt áthatolt a nagyobb életbuborékokon, miközben nemcsak változtatott azok belső sűrűségén, belső keringési rendszerén és állapotán, hanem eközben a kölcsönhatás közbe, - ha az azonossága kellő volt az áthatoló életbuborékon, - akkor maga is megváltozott. Lehettek a térben olyan átalakulások is, amelyben olyan kicsi és még sűrű, vagy nagyon gyors, együttváltozó nanoszintű részecskebuborékok könnyedén áthatolhattak egy olyan nagyobb térméretre kitágult életbuborékon, amelyben analóg méretű kisebb buborékok már nem voltak, és az áthatoló, jóval nagyobb méretű életbuborékok hatalmas, a teret nem teljesen kitöltő hézagaiban, könnyedén átsodródhattak, megváltozás, és megváltozás szenvedése nélkül átáramolhattak. Más esetekben az is gyakran előfordult, hogy hasonló, analóg életbuborék részecskékkel már kitöltöttebb nagyobb azonosságú, de az áramlási irányukban eltérő irányban, egymás útját a térben és azonos időben keresztező életbuborékok áramlottak, sodródtak egymásnak. Ilyenkor a két buborék között vagy egymás terébe hatolás, vagy egymásba préselődés, valamint a felszíni felületek, rétege áramlási irányazonosságától, vagy és ennek az eltérésétől is függő sokféle, az egymás utáni eseménysorozatban, az időben megváltozó szimmetriaátalakulás következett be, egy már megértett és kialakult korábbi állapot szimmetriájának a megváltozása közben. Az érintettség módosítja a már kialakult, megérzett, megértett állapotokat, az érzelmi és a tudati eredőt is. A szimmetriát lényegében a téridőben betöltött megnyugvó, a tudat és az érzés által is elfogadott állapot eredményezi, amely már nem a változás növekedése, hanem a következmények lecsillapodása felé hat. A megértett és elfogadott, beletörődő állapot, a életsors kialakulása azonban csak addig maradhat érzelmi, tudatos, vagy és a fizikai szimmetria állapotában, amíg valamilyen belső, vagy és külső hatás, akár mindkettő egyszerre, nem változtatja meg az életszereplői által elfogadott, elviselt, kialakult egyensúlyt, a szimmetriát. Ehhez jó, ha megértjük, hogy miként a hegy oldalán a golyó, vagy a légnyomásban eltérésű helyek között a szél, a különbséggel rendelkező nem stabil állapotok nem tarthatók meg tartósan differenciált állapotban, a természet rendje szerint a nem stabilizált különbségek kiegyenlítődnek, szükségszerűen valamilyen más, új szimmetriába kerülnek. Ha a kialakult erőegyensúlyokat, a kialakult hatásegyensúlyokat valamilyen változás módosítja, a dolgok nem maradhatnak meg a hegy tetején,az eltérés állapotában, hanem időfolyamatban, apró kicsi, vagy egyidejű nagyobb változásban vagy a régi állapotukba térnek vissza, vagy új eredő szimmetriát vesznek fel. Ahhoz hogy egy régi szimmetria (egyensúly) megváltozása egy másik új szimmetriára alakuljon át, valahol az egymással részleges szimmetriába került frontok két oldalán a kialakult eredőket vagy a különbség fokozási irányába, vagy a csökkentés, a konszolidáció irányába meg kell változtatni. Ha egy relatív egyensúlyba kerülő membrán, egymáshoz képest két oldalán megváltozik a tér állapota, akkor rugalmas membrán esetén az egyik oldal változását azonnal követni fogja a másik oldal változása. Ha többrétegű, több érzékeny membránnal egymástól csak részben, rugalmasan elszigetelt élőréteg valamelyikében megváltozik az állapot, akkor az érzékeny rétegek szimmetriája is megváltozik, de eltérő időrenddel, eltérő sebességgel, hacsak nincsenek éppen olyan térfogati, vagy és tömegarányban egymással, amely azonosra és jelen idejűre, egyszerre lezajlóra készteti a szimmetria, a kialakult korábbi stabil állapot átalakulását. Ha nagy energiaszintű hatással, pl, egy a rugalmas membrán lyukméreteinél nagyobb részecskével megváltoztatjuk a rétegállapotot egy kialakult életszférában, félig elszigetelt membránközi térrészben, akkor eltérő egymás melletti rétegeknél egymásnak adják tovább, egyre kisebb eredővel, lassítva, megváltoztatva a gerjesztést, de ha azonos rezgésátadásra vannak hangolva, akkor a hatásátadás egymást erősítővé és egyidejűvé válhat. Mindez csak attól függ, hogy a kezdeti változás hatását koncentráljuk, fókuszáljuk e, vagy szétszórjuk a térben, illetően a térben szétszóródó, időben is eltolódó rezgéseket képesek vagyunk e analóg rendben összegyűjteni és egy közös pontra irányítva a kezdetivel azonos térszerkezetbe fókuszálni. 5

6 6 Képzeljünk el egy állandó átlagos eredő állapot körül, az időben változó teret, amelyben a lehetséges állapotok száma, és az állapotfejlődések száma véges. Ha e térben a korábbi, valamikori egyenlő sűrűséghez képest eltérő sűrűség alakult ki, akkor az egyes térrészekben lokálisan nagyobb térsűrűségű részekhez képest, máshol sokkal kisebb térsűrűségű, a tömeg áramlására alkalmasabbá váló térrészek alakultak ki. Ez a sűrűségeltérés kialakulása szükséges feltétel volt a szabadabb életáramlási lehetőség kifejlődéséhez, azaz ahhoz, hogy a tér a mai állapotának megfelelő differenciált sűrűségűre fejlődjön. Ez a sűrűség eltérés, tett lehetővé, a nagyobb sűrűség mellett sokkal kisebb térfogatra kerülő részecskeközösségek kisebb sűrűségű térrészekben szabadabb életáramlását. A tér kb, harmadának jóval nagyobb sűrűségbe kellett kerülnie ahhoz képest, hogy a másik egy harmada a szabadabb áramlásra alkalmassá válhasson. Az ilyen térben kialakult különböző sűrűségű életbuborékok ide-oda áramlanak, egymásnak lökődnek, egymáson eltérő sűrűség és kellő lendület esetén áthaladhatnak, az ilyen térben összekeveredhetnek, mássá fejlődhetnek, az állapotaik véges számban mássá válhatnak, vagy és más irányú fejlődésben vehetnek részt. Képzeljük el, hogy az egymásnak lendülő, nem túl nagy sűrűség eltérésű részecske és felhőtömegek, ha kellő azonosságúak, akkor az egymás felé áramlásuk során feltorlódhatnak egymáson, megnőhet a belső nyomás, és ha nem olvadnak össze nagyobb részecsketömegű közös szervezetté, akkor rugalmasan elrugaszkodhatnak egymástól. Az egymás felé áramlás, a keveredés, az elrugaszkodás analóg változásokat okozhat kicsi és sokkal nagyobb részecsketömegű szervezeteken, amely miatt az eredő állapotok, a következmények száma véges mennyiségű ezért megérthető analóg ismétléseket tartalmazó események sokféle eltérő időrendben lezajló folyamata. Ezek a folyamatok lokálisan eltérőek, hol itt, hol ott fejlődnek ki analóg közelítő, nyomásnövekedéssel járó, vagy egymástól eltávolodó, lehűléssel, elhidegüléssel járó események. Az azonos állapotváltozások azonos hatáskövetkezményeit, a dolgokat egy idő után, akár sokmillió analóg változás után, az életanyag részecskék elkezdték megérezni, megérteni. Amikor nagy azonosságú részecskékkel telt részecskefelhők egymásnak torlódtak, ismét véges számú találkozási, torlódási lehetőségeket élhettek át, ismerhettek meg az örökkévalóság óta tartó folyamatokban. Először a közeledésben a kisebb sűrűségű részeik értek össze, amely élénkítette a belső változást, majd egyre nagyobb sűrűségű rétegeik összeérése, egymáson torlódása megnövelte a szimmetriafelületeken kialakuló életnyomást. Ez nemcsak a keveredést növelte meg, hanem a nagyobb belső nyomás és a tömeg tehetetlensége miatt a belső változássűrűség, a részecskék impulzusba ütközése miatt az elporlódás és a részecskék, valamint a hő felszaporodását. Tehát az egymásnak nyomódás nemcsak időbeli eseménysorrendben, részben egyszerre is bekövetkező belső szerkezeti változást okozott, hanem a két egymással kölcsönhatásba került térrész szükségszerű ellentétes irányba fejlődéséhez is vezetett. Ha a két részecskefelhő nem tudott teljesen egymásba keveredni, mert a részecskéinek a túl nagy azonossá, a torlódása ebben megakadályozta, akkor idővel megváltozás és kölcsönös anyagcsere közben elrugaszkodott egymásról, pontosabban a közös szimmetriasíktól, de azok az egyéni részecskék, akik a velük szemben áramló részecskefelhőben nem akadtak a haladásukat megfékező, megállító társra, azok továbbhaladhattak a másik mező belseje felé, miközben az már a többségi részecskéit megtartva távolodott az őt lendületszimmetriába hozó másiktól. Az egymásnak áramlás sebességében, a részecskefelhők tömegében és sűrűségében eltérés sokféle egyéni változatosságot hozott létre az állapotok és a korábbi pillanatnyi szimmetriák módosulásában, de miként a korábbi állapotok száma, e változások, eltérő következmények száma is végessé, és ezzel egy idő után nemcsak megismerhetővé, hanem megérthetővé vált. Ha egymásról elrugaszkodtak a mássá váló részecskefelhők, akkor a z áramláshoz kellően szabaddá váló térben addig áramlottak, amíg ismét egy másik hasonló, analóg, vagy sokkal nagyobb felhőnek, részecskemezőnek nem ütköztek. Ekkor ismét analóg változások fejlődtek ki, és ismételt anyagcsere, keveredés, vagy és egyesülés véges számú kifejlődési lehetősége

7 mellett, egy harmadik irányba kezdett elrugaszkodni az ismét anyagcserébe, belső szerkezeti fejlődési folyamatba kerülő részecskefelhő. Miközben az egyik nagy torlódástól, amely megváltoztatta a fejlődési irányát, egy másik nagy torlódás, egy másik szimmetria, állapot felé áramlott, a belső szerkezet a részecskefelhő belsejében, belső eseménysorrendet saját időt létrehozva tovább fejlődött. Később erre visszatérünk a tudat értelmezésében, mert a belső változás, a belső fejlődés, és a megértés gyorsasága, és a külső események gyorsasága között fontos, a kialakult életállapotot, az azonos élettudatot sokkal tovább megőrizni képes összefüggésrendszer fejlődött ki. Az élettudat, a közös tudat megértése összefüggésbe került a belső szerkezet és az állapotváltozás követhető, megérthető képességével. A nemcsak statikusan, hanem dinamikusan is áramló, egyszerre több dimenziójában változó, pl, forgó, felhők összeérése esetén szintén csak véges számú következmény lehetőségek fejlődhettek ki. A forgás lehetett az összeérő felületen egymással azonos irányú, vagy ellentétes, esetleg valamilyen szöget bezáró, valamint a kerületi sebesség eltérése jelenthetett megérthető, de véges számú változatosságot a kölcsönhatás következményeinek a megértésében. Bár a megértett élethelyzetek, az egymást követő életállapotok, a szimmetriák száma a megismerési folyamat fejlődésében, az okosodásban egyre nagyobbá és egyre fontosabbá vált, a vagyok és létezem, az öntudat, a közös tudat kifejlődése közben később ez vált a tudat viszonyítási alapjává. Amely részecske szervezet kellő pontossággal volt képes a múltjára, és a vele történtekre visszaemlékezni, amely elég pontos képpel rendelkezett arról, hogy mi történt vele, és hogyan, milyen események során változva fejlődött ki, az egy idő után az események fejlődési trendjéből és a folyamatok irányultságából a már megismertekkel azonos, analóg hatáskövetkezményeket egyre kevesebb analóg jelből meg tudta érteni. Mivel azonban a lehetséges állapotfejlődések száma mindig nagyobb volt annál, amely lehetőségeket a még egyszerű érzésrendszer, és az egyszerű tudat kellő pontossággal be tudott azonosítani, ezért a nem mindenható tudatok, amelyek még nem éltek át minden lehetséges, megtörténhető változást, életállapotot, ezért csak véges számú, és a tévedés lehetőségét tartalmazó becsléseik lehettek. A felejtés, az újabb események által megváltoztatott régebbi információk azonban a történések során felülíródtak, más, eltérő, majd egyre többféle értelmet nyertek, egyre többdimenziósabb, összetettebb értelmezés vált szükségletté az események megértésére. Ez hozta létre a tudás és az érzés fejlődését, majd később az univerzitás, vagy az egyre több rész felé szakosodás, az eltérő tudati állapotfejlődés felé haladás igényét. Ha a térben folyó változások száma véges azonosan értelmezhető átalakulást hozhat létre, akkor a sokféle eltérő értelmezési lehetőség ellenére, véges számú életállapot változás és véges számú hatásértelmezés következhetett be. Valamennyi analóg hatásátélés azonban bekövetkezhetett nagyon kicsi energiaszintű részecskék egymásra irányuló, vagy nagyobb, eltérőbb fizikai jellemzőjű kölcsönhatásában, ezért azonos, analóg változások, analóg, azonos értelmezési lehetősége, azonos érzési, azonos tudati rendszere fejlődött ki. A dolgok, események, változások, és a már kialakult állapotot bármilyen irányba megváltoztató hatásokról tehát szintenként, legalább háromféle, akár egymástól is, és a hatásváltozásban résztvevő tömeg és hatáseredő szerint is jelentősen eltérő, fokozatokat, stációkat, eltérő hatásszinteket jelentő, többféle értelmezési lehetősége fejlődhetett ki. Az életváltozás, az állapotváltozás értelemmel felvértezett szereplői egyre többféle, az érintettségtől és a velük történtektől függően, érzelemmel és tudatosan is eltérően értelmezett lehetőséget ítélhettek meg. Az eltérő tömegű, eltérő fizikai, kémiai, és más jellemzőikben, az érzéseredőben és a tudáseredőben is mássá váló életbuborékok tehát megismerték a számukra jó és a rossz hatást, valamint a semleges érzést. Az ugyanilyen érzeteket nagyobb energiaszinten kelteni képes jó és rossz hatást, valamint az ezekhez, az érintett, megváltozó életszereplőkhöz képest a semlegesen maradó, csak észlelő, nagyon kicsi energiaszinten, csak az érzelmi, vagy a tudati 7

8 8 állapotában változó, tapasztalatot szerző hatásokat tehát eltérően az érintett lét, átélt következménytől függő hatáseredő alapján ítélhették meg. Az érzékelésnél kialakultak a finom és a durvább eltéréseket, az eltérő energiaszintjük miatt stációkként ismert fokozatok. Ráadásul ezek a fokozatok nemcsak nanoszinten, az érzékelés és a tudat alatti energiaszinten, és nemcsak az érzékelés, vagy és a tudatosodás magasabb energiaszintjein következhetnek be, hanem a már kialakult, szemlélt tárgyat, az életanyagot valamilyen, vagy több tulajdonságában, pl. a fizikai állapotában is mérhető fizikai változások szintjén is, amelyek már elérik a saját, vagy az eszközeinkkel a tér valamely dimenziója felé kitolt észlelési küszöbértékünket. Természetesen balgaság lenne azt hinni, hogy az észlelési küszöbértékünk felett nincsenek még erősebb érzékelési stációk, de ezek már sokkal nagyobbak, mint amennyi a mi észlelési sávunkon belüli változásokat az eszközeinkkel követni képesek vagyunk. Az azonos végeredőre jutó lefolyásokat, térszerkezeti átalakulásokat ezen a szinten már a gyorsaságuk lefolyása szerint tudjuk csak megkülönböztetni. Tehát amíg az egymást következő események általunk is megérthető időrendű, frekvenciájú, eseménysűrűségű állapotváltozásait képesek vagyunk követni a megértéssel, az időben, addig terjed a természetes fejlettségünk, a jelen állapotváltozások észlelhetőségi határai, időhatárai. Ennél nagyobb eseménysűrűséggel, nagyobb ritmusban bekövetkező gyorsabb változásoknál, - miként a gyorsan forgatott bicigli kerekénél a küllőinél - már nem látjuk a részek, csak az egész eredő változását. Bár a kerék azonos fordulattal forog, de a küllők és az abroncsok sokkal nagyobb számú térpontjának a változása ilyenkor már nem követhető figyelemmel, de a kerékagy lassú forgása azonban még igen. Felmerül a kérdés, hogy lehetséges, miközben azonos fordulatszámmal forognak. Azért, mert az agy részecskéinek a kerületi sebessége még eléri a téridőbeli, eseménybeli felbontási lehetőségünk, de az ennél sokkal nagyobb kerületi sebességgel forgó küllők és abroncs részecskéi már jóval az időbeli, esemény megkülönböztetési képességeink, az észlelőképességünk határai feletti sebességgel változnak. A mi természetes adottságainkkal, a fejlettségünkkel és az eszközeinkkel sem mérhető, ennél nagyobb gyorsasággal kifejlődő dolgoknál csak a következmény eredőit, a szimmetria megváltozásait észleljük, amely lassabban változik. A hatások egy tűrési sávban, rétegfeltöltődésben változnak, amelyek következményei feltöltődő fazékként csak akkor lépnek át a következő szintre, amikor a különbségváltozás már képes a kialakult szimmetriát megváltoztatni egy másik eredő szimmetriára, azaz a valamiben felhalmozódó különbség már átlépi a küszöbértéket, egy határfelületet, az állapotváltozását addig meggátló potenciálgátat. Ez a potenciálgát azonban nemcsak fizikai, vegyi és kémiai hatásugrást, hanem a tudati és az érzékelési lehetőségben, a tudatfejlődésben, az események megértésében is tudati fejlődési ugrást eredményezhet. Azért észleljük robbanásnak a magas sebességgel kialakuló, impulzus eseményből szétáramlást, mert az a megfigyelőképességeinknél nagyobb, a részletek megkülönböztethetősége alatt történik. Ettől még a robbanásnak nevezett nagyon gyors folyamat észlelhető és a tudatban követhető azon szervezeteknek, akiknek az eseményészlelési küszöbértékük a részletek megértésében sokkal magasabb, akiknek az érzékelési, vagy és a tudati észlelési lehetőségük ezen változási tartományokra is kiterjed. Ez gyakorlatilag azt a fejlettségi különbséget jelenti, hogy ha az egyik térszereplőben hat betű megértése után alakul ki a valószínű szó, vagy mondat értelme, akkor e fejlettebb a megértési, értelmezési képességében, mint az akinél ez hét vagy ennél is több betű, vagy hang után ugrik be a dolog lényege, de fejlettelenebb annál a tudati eredőjében, akinél ez kevesebb, mint hat betű, hang, stb, alatt beugrik. Ha a makrokozmosz felé nézünk, a nekünk lassúnak tűnő felhőátvonulást a felhők alakjának a változását, a távoli megfigyelő kedvezően kicsi felbontású aspektusából meg tudjuk figyelni, miként a bárányfelhők gyülekezését, vagy és szétosztódását is. Ha azonban a felhőben lévő vízgőz részecskékre kellene figyelnünk, és sokkal nagyobb felbontással ezek egymáshoz

9 képesti változását megfigyelni, azonnal számunkra megoldhatatlan problémával szembesülnénk, mert vagy az időbeli, vagy és a térbeli felbontóképességünk határán kívüli események megfigyelésére azonnal képetlenné válnánk. Pedig nem az események változásai és a változás fejleményei szűnnek, vagy változnak meg, csak átkerülünk egy észlelési küszöbértéken, amelynek a közben történő valóságát a már meglévő ismereteink miatt még el tudjuk képzelni. Ha azonban a dolgokat csak materialista tudattal szemlélni képes, a világ többi valóságát el és megtagadó, a valóságot a látható és a meglévő érzékszerveinkre leszűkítve leegyszerűsítjük, akkor a ténylegesen változó környezeti valósághoz képest egy téves, illuzórikus, nagyolt, vázlatszerű valóságot feltételezünk a környezetünkben, amelynek csak az eredőváltozását, de a korábbi fejleményeit nem észleljük. Ha egy autóvezetőhöz hasonlítjuk a folyamatot, akkor a buta materialista tudat csak akkor mozdítja el a kormányt, amikor már érzékeli a kerékvető koccanását, hogy az út szélén jár, ezért csak nagy ívekkel és csak jelen időben tudja korrigálni a változó életút által megkövetelt változásokat. Ha gyorsabban halad, mint a korrekciós képessége, akkor hamarosan az árokba köt ki, és nemhogy előre haladna, hanem súlyosan visszafejlődik. Amíg az élet nem gyorsul fel az autós haladás, fejlődés sebességére, addig ez a materialista érzékelés és tudati felbontás elég. De az élet és a környezet változása, - most még ki nem fejtett következmények miatt - folyamatosan (periodikusan) gyorsul, és ma már a repülők sebességével fejlődünk. Az autós korszakban már éppen úgy nem elég a jelen-idejű eseménykövető érzékelés, mint a Newton axiómái és térelmélete. Ez még a lovas-kocsis sebességgel fejlődő világ vonatkoztatási rendszerére készült, de ma már több réteggel beljebb vagyunk egy gyorsabban változó pokoli valóság, (életbuborék, élőréteg) belsejében, és ma már nemcsak a Newtoni, hanem az Einsteni felbontás és előrelátás is kevés. Amikor elhagyjuk a hagyományos repülés és a hanghatár korlátait, hangrobbanás alakul ki, mert a repülőgépek gyorsabban haladtak, mint a róluk a haladási, fejlődési irányba visszaverődő, a hangot, a rezgést a részecskeszerkezet közeledését előre jelző hangrészecskék. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a hang frekvenciáján ezek a gépek nem láttak előre, azaz hozzájuk a hangsebességnél gyorsabban közeledő hatásokhoz képest vakon repültek, nem észlelték előre, csak akkor, amikor azokkal már ütköztek. Ha nem fejlődött volna ki szinkronban egy a hangnál gyorsabb térérzékelés, akkor a repülés megrekedt volna a szuperszonikus sebesség alatt, vagy a balesetek száma, a levegő káosza növekedett volna meg ugrásszerűen. Ma ilyen vakon száguld előre a végzetébe a világunk, a szükséges mélységnél kisebb, ma már elégtelen felbontással szemlélt jövő fejleményeit nem látjuk. Ez szükségszerűen ahhoz a következményhez vezet, hogy a fejlődési, haladási gyorsaságnál jobban előre nem látó, a téridőben a saját fejlettségéhez képest túl gyorsan előre haladó részecskeszervezet, legyen az társadalom, bolygó, vagy ország méretű, gyakorlatilag vakon halad a jövője és a végzete felé. A repülőgépnél kialakuló hangrobbanásban amikor a hangrészecskék előre is lendülő hullámfalán áthalad az együttáramló, részben emberi részecskékből is álló repülő eszköz, akkor az elöljáró, de a repülőgép fejlődőséhez nem elég gyors részecskéket utol érő, később induló, de azonos irányba haladó, azonos ritmusban kibocsátott részecskék gyorsabb fejlődésre, haladásra kényszerítik. Mivel a két hullám nagyon nagy azonosságú részecskékből ál, amelyek hullámfrontja azonos frekvenciával keltődik, ezért a későbbi raj nem tudja kikerülni a korábban indult, már öreg és elfáradt (hangkeltés és információ szállítására képes, relatív nagy tömegű részecskéket, ezért azokat elérve, utolérve az áramlási fejlődésben az azonos irányba ható hatásaik, a kinetikai lendülettömegek összeadódnak, amelyből nagy erejű, a hullámfrontra egyszerre ható hangrobbanásként ismert lökéshullám keletkezik. Az idős, az életáramlásban folyamatosan fékezett, már elfáradt, és őket a haladásban utolérő fiatalabb (később keletkezett) hangsebességgel előre is szálló részecskék impulzusában sokkal kisebb térméretű, elporladtabb, de már gyorsabban előre, a jövő irányába haladni képes, a sebesség tulajdonságban, dimenzióban fejlettebb, hidegfúziós, kisebb tömegű részecskékre bomlanak. 9

A többszintes igazság

A többszintes igazság Aspektus 30 A többszintes igazság Rend, a Káoszban ISBN: 978-963-88496-0-1 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay u 25. Az élet dolgait eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató, az összefüggés ismeretet,

Részletesebben

Tiltott Természeti Törvények

Tiltott Természeti Törvények Aspektus könyvek Tiltott Természeti Törvények Aspektus 7 1008-1 Az emberiség elől elzárt, elfelejtett titkos ősi tudás, a korábbi civilizációk által ismert egyetemes természeti törvények feltárása. ISBN:

Részletesebben

Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató összefüggés-ismeret és megértésnövelő könyvsorozat

Aspektus, az élet különböző dolgait eltérő, eddig nem ismert nézőpontokból is bemutató összefüggés-ismeret és megértésnövelő könyvsorozat Aspektus 28 Az állandó eredőjű tér, az Isteni Univerzum és arányos kisebb mása az egyik Naplény Apai eredőjű neutrálisabb agy, az emlékezet tárhelye, memória, a naprend-szerben a Jupiter és a kék, hideg

Részletesebben

Aspektus 17. Életbuborék. Az életre kelt anyag története ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A tiszta élet forrása

Aspektus 17. Életbuborék. Az életre kelt anyag története ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A tiszta élet forrása Aspektus 17 Életbuborék Az életre kelt anyag története ÉLETLÁNC, (Élet az életben), A tiszta élet forrása Ionizált térrész, környezet A megtisztult lélek útja Az ideális élettér, a mennyei paradicsom,

Részletesebben

Az életbe fejlődés és az átalakulás rendje

Az életbe fejlődés és az átalakulás rendje Aspektus 31 A megismerést és megértést segítő könyvsorozat összefoglaló, zárókönyve Evolúció és revolúció Az életbe fejlődés és az átalakulás rendje Előre adott válaszok a később már nem feltehető miért

Részletesebben

Aspektus 23 Az élőrendszer komplex működését bemutató könyvsorozat utolsó előtti könyve A 23. óra eseményei. Elporlódás

Aspektus 23 Az élőrendszer komplex működését bemutató könyvsorozat utolsó előtti könyve A 23. óra eseményei. Elporlódás Aspektus 23 Az élőrendszer komplex működését bemutató könyvsorozat utolsó előtti könyve A 23. óra eseményei Elporlódás Porból lettünk és porrá válunk Az élőrendszer homokórája ISBN 978-963-87669-3-9 Kiadja

Részletesebben

Tiltott Természeti Törvények Lektorálatlan kézirati példány Aspektus 7

Tiltott Természeti Törvények Lektorálatlan kézirati példány Aspektus 7 Aspektus könyvek Tiltott Természeti Törvények Lektorálatlan kézirati példány Aspektus 7 Az emberiség elől elzárt titkos ősi tudás, a korábbi civilizációk által ismert Egyetemes természeti törvények feltárása.

Részletesebben

Aspektus 24 Az élőrendszer és a Természet működését bemutató Aspektus könyvsorozat 24. könyve. Feltámadás

Aspektus 24 Az élőrendszer és a Természet működését bemutató Aspektus könyvsorozat 24. könyve. Feltámadás Aspektus 24 Az élőrendszer és a Természet működését bemutató Aspektus könyvsorozat 24. könyve Feltámadás Minden vég valami más minőségnek a kezdete, a halállal járó lebomlás egy másik eredőjű új életállapot

Részletesebben

A gravitáció és az idő törvényei

A gravitáció és az idő törvényei 1 ASPEKTUS 4 Az Idő örvénye A gravitáció és az idő törvényei A planetális tér részecskeáramlásának a hatása a Föld globális időjárásváltozására ISBN: 963 430 867 8 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, 2003/2004. tanév I. félév Előadta és lejegyezte Végh László I. Bevezetés A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT

A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT A TÉRIDŐ KULCSA: A TUDAT Összefoglaló ismeretek pszichológusoknak, látnokoknak, asztrológusoknak, fizikusoknak, az ezoterika és a parajelenségek iránt érdeklődőknek Első változat TARTALOM ELŐSZÓ... 3 ELSŐ

Részletesebben

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 Az l. fejezetben olyan gondolattal találkoztunk, amely sokak számára paradoxon lehet. Egyrészt a nyelv nem alakulhatott ki az állati kommunikációs rendszerekből,

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

SILO. Pszichológia I.

SILO. Pszichológia I. SILO Pszichológia I. A mű jegyzet az 1975 november közepén a Görögországban található Korfun Silo által tartott előadássorozatról. A jegyzetet az előadásokon résztvevők készítették. A szöveget a psziché

Részletesebben

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17.

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17. TERMÉSZETTAN Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2014. november 17. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Szinte valamennyi munkanapon lesz vizsga, a Neptunon kell jelentkezni.

Részletesebben

A STRESSZ JELENSÉGE A KULTURÁLIS HÁTTÉR

A STRESSZ JELENSÉGE A KULTURÁLIS HÁTTÉR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉS Levelező Tagozat Nemzetközi Gazdálkodás Szakirány A STRESSZ JELENSÉGE A KULTURÁLIS HÁTTÉR TÜKRÉBEN Budapest, 2012. Készítette:

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Prezentáció címe: Nézőpontok különbözősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Prezentáció címe: Nézőpontok különbözősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nézőpontok különbözősége Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Joggal merül fel az emberben az a kérdés, az eddig elhangzott véleményeket figyelembe véve is, hogy vajon létezik-e az a valóság, amely különböző nézőpontokból

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

A szervezeti magatartás elmélete

A szervezeti magatartás elmélete A szervezeti magatartás elmélete Jegyzet Prof. Dr. Pintér István Semeginé dr. Tariszka Éva Horváth János 2006 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI MAGATARTÁS ELMÉLETE...5 Szervezet, egyén, környezet...5 2.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Debreceni Egyetem, 2007/2008. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2007. november 30. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Vizsgázni a karácsony és újév közötti időszakot kivéve

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL Írta: dr. Gyulai Iván Írta: dr. Gyulai Iván, igazgató, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Kiadja a Magyar Természetvédők Szövetsége. Felelős kiadó:

Részletesebben

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI

A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI RUDOLF STEINER A VILÁG ÉS AZ EMBER SZELLEMI MEGISMERÉSÉNEK ALAPELEMEI * * * CLUSIUM 1993 Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: A világ és az ember szellemi megismerésének

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM GAZDAG LÁSZLÓ RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM (AVAGY A BÖLCSELET ALKONYA) Szeresd, aki az igazságot keresi! De óvakodj attól, aki már megtalálta! TARTALOM In medias res (A dolgok közepébe

Részletesebben