Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem"

Átírás

1 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok együttes számát d) az elektronok számát Magfizika tesztek 3. Miben különböznek a 12 C és a 14 C izotópok egymástól? a) 14 C izotóp magjában kettővel több neutron van. b) 14 C izotóp magjában kettővel több proton van. c) 14 C izotóp elektronburkában kettővel több elektron van. d) Nem különböznek egymástól. 4. Melyik állítás nem igaz? a) z atommagot nukleonok alkotják. b) protonok száma az adott atom rendszáma. c) z atom tömegének 99,9%-a a magban koncentrálódik. d) z azonos rendszámú és azonos tömegszámú atomokat izotópoknak nevezzük. 5. Melyik állítás nem igaz? a) protonok és neutronok együttes száma adja az atom tömegszámát. b) z atom tömegének 99,9%-a a magban koncentrálódik. c) z azonos rendszámú és különböző tömegszámú atomokat izotópoknak nevezzük. d) z izotópok kémiai viselkedése különböző. 6. Melyik állítás nem igaz? a) z atommagot nukleonok alkotják. b) z azonos rendszámú és különböző tömegszámú atomokat izotópoknak nevezzük. c) z izotópok kémiai viselkedése egyforma. d) protonok és neutronok együttes száma adja az atom rendszámát. 7. Melyik állítás nem igaz a C 12 és a 14 C izotópok összehasonlítása során? a) 14 C izotóp atomja nagyobb tömegű. b) 14 C izotóp magjában kettővel több proton van. c) 14 C izotóp magjában kettővel több neutron van. d) Mindkét atom elektronburkában azonos számú elektron van. 8. Melyik állítás nem igaz? a) z atomok átlagos mérete m. b) z atommagok átlagos mérete m. c) z atom tömegének 99,9%-a a magban koncentrálódik. d) z atommag sűrűsége kg/m 3 nagyságrendű. 9. Melyik állítás nem helyes? a) Egy elektronvolt egyenlő avval az energiával, amellyel a hidrogénatom egyetlen elektronját kiszakíthatjuk az atomból. b) Egy elektronvolt 1, J.

2 c) Egy elektronvolt avval az energiával egyenlő, amennyivel egy elektron mozgási energiája megváltozik egy volt gyorsító feszültség hatására. d) Egy elektronvolt egyenlő avval az energiával, amelyre az elektron 1 V potenciálkülönbség befutása során szert tesz. 10. Melyik állítás nem helyes? a) protonokat és az elektronokat közös néven nukleonoknak nevezzük. b) z atom tömegének 99,9%-a a magban koncentrálódik. c) z anyag fogalmába a tömeggel rendelkező részecskék és az energiák egyaránt beletartoznak. d) Egy elektronvolt avval az energiával egyenlő, amennyivel egy elektron mozgási energiája megváltozik egy volt gyorsító feszültség hatására. 11. Melyik állítás nem illik az atommagot összetartó kölcsönhatásra (erőre) vonatkozóan? a) Vonzó típusú. b) Nagyságrendje szer nagyobb az elektromos kölcsönhatásnál. c) Csak a proton és neutron között jelenik meg. d) Nagyon kis hatótávolságú. 12. Melyik állítás nem illik az atommagot összetartó kölcsönhatásra (erőre) vonatkozóan? a) Bármely két nukleon között megjelenik. b) Nagyon kis hatótávolságú. c) Erőssége az elektromos kölcsönhatással összemérhető. d) Vonzó hatású. 13. z 16 8 O oxigén atommagjának mért tömege 2, kg. protonok és neutronok tömegének számított összege 2, kg. Mekkora az oxigén atommag kötési energiája? a) 6, J b) 2, J c) 2, J d) 1, J Fe vas atommagjának mért tömege 9, kg. protonok és neutronok tömegének számított összege 9, kg. Mekkora a vas atommag kötési energiája? a) 8, J b) 8, J c) 2, J d) 7, J Pb ólom atommagjának mért tömege 3, kg. protonok és neutronok tömegének számított összege 3, kg. Mekkora az ólom atommag kötési energiája? a) 3, J b) 3, J c) 8, J d) 2, J 16. Melyik állítás nem helyes? a) z atommag tömege egyenlő az őt alkotó protonok és neutronok tömegének összegével. b) rendszám növekedésével a neutronok számaránya megnövekszik a protonok számához képest. c) rendszám növekedésével az atommag sűrűsége nem változik. d) kötési energia az az energia, melyet be kellene fektetni, hogy az atommagot alkotórészeire bontsuk. 17. Melyik állítás helyes? a) nagyobb rendszámú elemek atommagjában a neutronok száma jóval több a protonok számánál.

3 b) z atommagban a protonok és neutronok száma csak kicsit térhet el, ekkor beszélünk izotópokról. c) z atommagban a protonok és neutronok száma között nincs összefüggés. d) z atommagban a protonok és neutronok száma mindig egyenlő. 18. Melyik állítás helyes? a) z atommag sűrűsége a periódusos rendszer adott sorában növekszik, majd a következő sor elején megint kisebb. b) z atommag sűrűsége a rendszám növekedésével nő. c) z atommag sűrűsége a rendszám növekedésével nem változik. d) z atommag sűrűsége a rendszám növekedésével csökken. 19. Mi a tömegdefektus jelensége? a) z atommag tömege kisebb, mint az őt alkotó protonok és neutronok tömegének összege. b) z atommag tömege nagyobb, mint az őt alkotó protonok és neutronok tömegének összege. c) z atom tömegének 99,9%-a az atommagba koncentrálódik. d) z atommag külső hatásra deformálódik. 20. Melyik állítás hamis? a) z atommag tömege kisebb, mint az őt alkotó protonok és neutronok tömegének összege. b) kötési energia a tömeghiány és a fénysebesség négyzetének szorzata. c) z atommagban a protonok és neutronok száma csak kicsit térhet el egymástól. d) z atommag annál mélyebb energiaszinten van, minél nagyobb a kötési energia. 21. Melyik állítás hamis? a) Minél nagyobb az egy nukleonra jutó kötési energia, annál stabilabb az atommag. b) He kötési energiája jóval kisebb, mint a vasé, ezért a He atommagja mélyebb energiaszinten van. c) Minél nagyobb az egy nukleonra jutó kötési energia, annál mélyebb energiaszinten van az atommag. d) vas fajlagos kötési energiája nagyobb, mint az uráné. 22. z ábra a fajlagos kötési energiát ábrázolja a tömegszám függvényében. Melyik állítás hamis? 60 E a) kisebb rendszámú elemek atommagjai mélyebb energiaszinten vannak. b) kb. 60-as tömegszámtól kezdve a fajlagos kötési energia csökken. c) kb. 60-as tömegszámtól kezdve az atomok energiaszintje emelkedik. d) fajlagos kötési energia pozitív érték. 23. z ábra a fajlagos kötési energiát ábrázolja a tömegszám függvényében. Melyik állítás hamis?

4 60 E a) természetben spontán lejátszódó folyamatok abba az irányba haladnak, hogy a kialakuló atommagok kötési energiája egyre kisebb lesz. b) természetben spontán lejátszódó folyamatok abba az irányba haladnak, hogy a kialakuló atommagok kötési energiája egyre nagyobb lesz. c) kisebb rendszámú elemeknél a fúzió jár energia-felszabadulással. d) nagyobb rendszámú elemeknél a hasadás jár energia-felszabadulással. 24. z ábra a fajlagos kötési energiát ábrázolja a tömegszám függvényében. Melyik állítás hamis? 60 E a) z as tömegszámnál kisebb tömegszámú elemek atommagjai hajlamosak a hasadásra. b) z atomerőműben az as tömegszámnál nagyobb tömegszámú elemek atommagjaira jellemző folyamatok játszódnak le. c) csillagokban az as tömegszámnál kisebb tömegszámú elemek atommagjaira jellemző folyamatok játszódnak le. d) z energiaminimumra törekvés során a 60-nál nagyobb tömegszámú elemek magjai bomlanak. 25. z ábra a fajlagos kötési energiát ábrázolja a tömegszám függvényében. Melyik állítás hamis?

5 60 E a) cseppmodell szerint az nál kisebb tömegszámú elemek esetén főleg a felületi-energiatag miatt kicsi a kötési energia. b) cseppmodell szerint a 60-nál nagyobb tömegszámú elemek esetén a tömegszám növekedésével főleg a Coulomb-energiatag miatt csökken a kötési energia. c) cseppmodell szerint a tömegszám növekedésével a térfogati-energiatag növekszik. d) cseppmodell szerint a térfogati-energiatag növekedése emeli az energiaszintet. 26. cseppmodell szerint melyik állítás hamis? a) Minél nagyobb az atommag, annál kisebb felületi-energiatag. b) Minél nagyobb az atommag, annál nagyobb a térfogati-energiatag. c) Minél nagyobb az atommag, annál kisebb a Coulomb-energiatag. d) z atommag növekedésével nem növekszik az egy nukleonra jutó nukleáris kölcsönhatások számának maximális lehetősége. 27. Melyik állítás hamis? a) Minél több proton van az atommagban, az elektromos taszítás annál jobban emeli az energiaszintet. b) Minél több nukleon van az atommagban, az erős kölcsönhatás annál jobban csökkenti az energiaszintet. c) Minél több nukleon van a mag felszínén, a kevesebb nukleáris kölcsönhatás annál jobban csökkenti az energiaszintet. d) Minél több neutron van az atommagban, az erős kölcsönhatások számának növekedése annál jobban segít a protonok közötti elektromos taszítás legyőzésében. 28. Melyik állítás hamis az atommag csepp-modell szerint felírt energia-kifejezésében? a) Minél több proton van az atommagban, annál nagyobb a Coulomb-energiatag. b) Minél több nukleon van a mag felszínén, annál nagyobb a felületi-energiatag. c) Minél több nukleon van az atommagban, annál kisebb abszolút értékű a térfogati-energiatag. d) Minél nagyobb a tömegszám, annál jobban eltolódik a neutron-proton arány a neutronok javára. 29. Melyik radioaktív sugárzás a legnagyobb áthatoló-képességű? a) z -sugárzás b) -sugárzás c) -sugárzás d) Egyformán viselkednek. 30. Melyik radioaktív sugárzás a legnagyobb energiájú? a) z -sugárzás b) -sugárzás c) -sugárzás d) Egyformán viselkednek.

6 31. Melyik radioaktív sugárzás részecskéje a legnagyobb nyugalmi tömegű? a) z -sugárzás b) -sugárzás c) -sugárzás d) Egyformák. 32. Melyik radioaktív sugárzás részecskéje a legkisebb nyugalmi tömegű? a) z -sugárzás b) -sugárzás c) -sugárzás d) Egyformák. 33. Melyik állítás hamis az -sugárzással kapcsolatban? a) z -részecske He atommag. b) z -részecske kétszeresen pozitív töltésű. c) z -bomlás következtében a mag rendszáma 4-el csökken. d) z -bomlás következtében a mag egy másik elem magjává alakul át. 34. Melyik állítás hamis az -sugárzással kapcsolatban? a) -részecske negatív töltésű elektron. b) -bomlás következtében a rendszám 1-el változik. c) -bomlás következtében a tömegszám nem változik. d) -bomlás során semleges részecske is keletkezik. 35. Melyik állítás hamis a -sugárzással kapcsolatban? a) -részecske lehet pozitív és negatív töltésű. b) -bomlás következtében a rendszám 1-el változik. c) -bomlás következtében a tömegszám 1-el változik. d) -bomlás során semleges részecske is keletkezik. 36. Melyik állítás hamis a -sugárzással kapcsolatban? a) -részecske nagy energiájú elektromágneses foton. b) -sugárzás során a tömegszám 1-el változik. c) -fotonok energiája szor nagyobb, mint a fény-foton energiája. d) -sugárzás általában az - és -bomlást követően jelenik meg. 37. Mely radioaktív bomlások során nem változik a rendszám? a) és b) és c) és d) csak a 38. Mely radioaktív bomlások során nem változik a tömegszám? a) és b) és c) és d) csak a 39. Melyik állítás nem igaz? a) dott mennyiségű bomlásra képes atommag a felezési idő kétszerese alatt elfogy. b) felezési idő összefügg a még bomlásra képes magok számával.

7 c) felezési idő összefügg az aktivitással. d) Minden radioaktív anyag esetén a felezési idő állandó. 40. z alábbiak közül melyik a felezési idő helyes definíciója? a) z az idő, mely alatt egy radioaktív mag fele elbomlik. b) z az idő, mely alatt egy radioaktív anyagban a bomlásra képes magok fele elbomlik. c) z az idő, mely alatt egy radioaktív anyagban a bomlásra képes magok elbomlanak. d) nnak az időnek a fele, mely alatt egy radioaktív anyagban a bomlásra képes magok elbomlanak. 41. bomlási sorokkal kapcsolatban melyik állítás helyes? a) Négy bomlási sorozatot különböztetünk meg, melyek tagjainak rendszáma néggyel osztva azonos maradékot ad. b) Négy bomlási sorozatot különböztetünk meg, melyek tagjainak tömegszáma néggyel osztva azonos maradékot ad. c) Létezik olyan folyamat, mely két bomlási sor között átmenetet enged. d) bomlási sorok azért alakultak ki, mert a tömegszám és a rendszám az - és - bomlás során mindig azonos módon változik. 42. bomlási sorokkal kapcsolatban melyik állítás helyes? a) Négy bomlási sorozatot különböztetünk meg, melyek tagjainak rendszáma néggyel osztva azonos maradékot ad. b) Létezik olyan folyamat, mely két bomlási sor között átmenetet enged. c) bomlási sorok azért különböztethetők meg, mert a tömegszám csak az -bomlás során változik, s akkor mindig néggyel csökken. d) bomlási sorok azért különböztethetők meg, mert a rendszám csak az -bomlás során változik, s akkor mindig néggyel csökken. 43. z atomerőműben több feladatot is meg kell oldani. z alábbiak közül melyik nem tartozik ide? a) dúsítás b) lassítás c) szabályozás d) hűtés 44. z atomerőműben több feladatot is meg kell oldani. z alábbiak közül melyik nem tartozik ide? a) neutronok lassítása b) hőenergia hasznosítása c) sugárvédelem biztosítása d) fűtőanyag előállítása 45. z atomerőművek fűtőanyagának előállításával kapcsolatban melyik állítás nem helyes? a) z uránércet a természetben bányásszák. b) z uránércben kétféle urán-izotóp található. c) Csak a U izotóp hasad a kis energiájú neutron befogásakor. d) kész fűtőanyagban a U izotóp van többségben. 46. z atomerőművek fűtőanyagának előállításával kapcsolatban melyik állítás nem helyes? a) természetben bányászott uránércben a U izotóp aránya több, mint 99%. b) kész fűtőanyagban a U és a U aránya 95:5 %. c) Csak a U izotóp hasad a kis energiájú neutron befogásakor. d) Dúsításkor a U arányát növelik a másik izotóppal szemben. 47. Melyik állítás nem helyes az atomerőmű működésével kapcsolatban?

8 a) U izotóp hasadásakor 2-3 nagy energiájú neutron keletkezik. b) U izotóp a nagy energiájú neutron befogása során hasad, így bekövetkezik a láncreakció. c) U izotóp a nagy energiájú neutronnal nem lép kölcsönhatásba. d) Moderátornak nevezik azt a közeget, mely a neutront lassítani képes. 48. Melyik állítás nem helyes az atomerőmű működésével kapcsolatban? a) víz lehet moderátor közeg. b) grafit lehet moderátor közeg. c) bór lehet moderátor közeg. d) moderátor közeg lassítja a nagy energiájú neutronokat. 49. z atomerőműben a folyamat szabályozására olyan anyagokat használnak, melyek könnyen elnyelik a neutronokat. Ezzel kapcsolatban melyik állítás nem helyes? a) reaktorban lévő vízben feloldott bór annyi neutront nyel el, hogy a megmaradó neutronok száma kevéssel legyen több egynél hasadásonként. b) bór alkalmazása gyors szabályozási lehetőség. c) neutronokat a kadmium erősen elnyeli. d) finom szabályozást betolható kadmium-rudakkal végzik. 50. z atomreaktorban felszabaduló hőenergiából elektromos energiát nyernek. Ezzel kapcsolatban melyik állítás nem helyes? a) hasadási térben keringő víz gőzzé válik, s ezt vezetik a turbinákra. b) hasadási térben keringő víz 300 o C-on is folyékony. c) hasadási térben keringő víz felforralja a második vízkör vizét, s ezt vezetik a turbinákra. d) természetes víz (tó, folyó) a gőz lehűtéséhez, lecsapatásához kell. Megoldások 1.a 2.c 3.a 4.d 5.d 6.d 7.b 8.b 9.a 10.a 11.c 12.c 13.d 14.d 15.d 16.a 17.a 18.c 19.a 20.c 21.b 22.a 23.a 24.a 25.d 26.c 27.c 28.c 29.c 30.c 31.a 32.c 33.c 34.a 35.c 36.b 37.d 38.c 39.a 40.b 41.b 42.c 43.a 44.d 45.d 46.b 47.b 48.c 49.b 50.a

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magkémia: Tematika & tételjegyzék

Magkémia: Tematika & tételjegyzék Magkémia: Tematika & tételjegyzék Az alábbi tematika esetében a sorszámok (01. 12.) optimális esetben (ha nincs csúszás/óraelmaradás de volt :) egyszerre utalnak az egymást követő kétórás előadásokra (tehát

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C Hőtágulás tesztek 1. Egy tömör korongból kivágunk egy kisebb korongnyi részt. Ha az eredeti korongot melegíteni kezdjük, átmérője nő. Hogyan változik a kivágott lyuk átmérője? a) Csökken b) Nő c) A lyuk

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel

Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel MTA KK Izotóp- és Felületkémiai Intézet Sugárbiztonsági Osztály, 1525 Budapest, Pf. 77 Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel Spalláció, nukleáris hulladék, villamosenergia-termelés Veres

Részletesebben

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1)

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) Horváth Dezső ÖSSZEFOGLALÁS Fermionok és bozonok. Miért szükséges az LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú részecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon.

Részletesebben

A VÁRAY FÉLE KVANTUMMECHANIKAI ELEKTRONSZERKEZETI PERIÓDUSOS RENDSZER

A VÁRAY FÉLE KVANTUMMECHANIKAI ELEKTRONSZERKEZETI PERIÓDUSOS RENDSZER A VÁRAY FÉLE KVANTUMMECHANIKAI ELEKTRONSZERKEZETI PERIÓDUSOS RENDSZER ÚJ MÓDSZER AZ ELEKTRONSZERKEZET OKTATÁSÁBAN KIEMELTEN DIDAKTIKAI SZEMPONTBÓL 2005 Készítette: VÁRAY KÁROLY V fan TARTALOM Gondolatok

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy a világról szerzett ismereteinket gyökeresen más nézőpontból kell megközelíteni, és ennek következtében újra is kell értelmezni azokat.

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

A gravitáció és az idő törvényei

A gravitáció és az idő törvényei 1 ASPEKTUS 4 Az Idő örvénye A gravitáció és az idő törvényei A planetális tér részecskeáramlásának a hatása a Föld globális időjárásváltozására ISBN: 963 430 867 8 Kiadja: Globusbau Kft. 7630 Pécs Zsolnay

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben