Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: Vevöszám: 62955

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955"

Átírás

1 ---. ~ E~: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001: 2009 (tervezés, 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO :2005 Kézikönyv/ revíziószám/ dátum: IIK/ 5. változat I Audit idöpontjaa helyszínen (esedékesség): ( ) Társaság/ Ügyfél: Szolnoki Foiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14. Irányítószám/ Helység: H Szolnok Audit-megbízott: Suri József I Vas Ferenc Vezetö-AuditorIAuditor: Galina Ivanova I Sándor Miklós Szakértö/ Gyakornok: - fejlesztéssel) rvényességi terület: Felsooktatás -nappali és levelezo képzés, távoktatás -szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Ipari szakágazat(ea): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-. ill. csoportostanúsításnál: Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek/ telephelyek Szolnoki Foiskola, 5zolnok (száma): Ebböl auditáltak(száma): Hozzátartozómellékietek:. Auditterv. Auditfeljegyzések. Intézkedésilista AzISO9001audit eredménye:. TanúsítványkiadásaI érvényességének fenntartásajavasolt. AzISO14001auditeredménye: Tervezettkövetkezoauditor(ok): Tervezettkövetkezoidopont: Utóaudit idodontia: -. Tanúsítvány kiadása I érvényességének fenntartása javasolt. GalinaIvanovaI Sándor Miklós Dátum Vezeto auditor ISO 9001/14001 KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR2. szakasz Érv: /15 oldal luv<b>

2 _--. A E~: Vevoszám: Tartalomjegyzék 1 ALTALÁNOS ADATOK Az audit lefolytatása A tanúsítási eljárás típusa : A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Az utolsó audit óta történt változások 8 2 AZ AUDIT LEFOLYTAT ASA ÉS EREDMÉNyEI Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi jellegzetességek külön értékelése 12 A menedzsment rendszerek integrációja 12 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések 12 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 13 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció 14 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 14 Egyebek 14 3 TOVASSI TUDNiVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidok I idopontok 14 Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: / 15 oldal

3 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Általános adatok 1.1 Azaudit lefolytatása Központ I Telephely I fióktelep: Telephelytípusa: H szolnok Tiszaligetisétány. Szolgáltatótelephelykozpontifunkciókkal Azaudit idotartama: Sajátosságok I megjegyzések: - Kizárások (csak ): Auditterv szerint. Órákszáma:r28,8 (ISO9001:18,4 óra, iso14001:10,4óra) Folyamatokvalidálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. 1.2 A tanúsítási eljárás típusa. CsoportostanúsITás. Kombinálteljárás a következoszabvánnyal: MSZEN ISO 9001:2009 és MSZEN ISO 14001: A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: Szolgáltatások: Minoségvonatkozásúfolyamatoka szolgáltatásnál:. távoktatás. felnottképzés H szolnok Tiszaligetisétány. Felsooktatás-nappaliés levelezoképzés, távoktatás- szakirányútovábbképzés. felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJszerinti szakképzés, tudományos kutatás, program-és tananyagfejlesztés. nappali,levelezoképzés. vizsgáztatás. fejlesztés. gyakorlatok szervezése Készftette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

4 ---. ~ E~: Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízásiszám: Vevöszám: Szolgáltatás-specifikus törvényi évi LXXIX.törvény a közoktatásról követelmények: évi CCIV. törvény a nemzeti felsöoktatásról -198/2009.(IX.15.)Korm.rendeletAfelsooktatásban részt vevo hallgatókjuttatásairólés az általukfizetendoegyes téritésekrolszóló 51/2007.(11I.26.)Korm.rendelet módositásáról -189/2009.(IX.10.)Korm.rendeletAfelnottképzéstfolytató intézményekés a felnottképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló 22/2004.(11.16.)Korm. 'rendeletmódositásáról -50/2008.(11I.14.)Korm.rendeletAfelsooktatási intézményekképzési. tudományos célú és fenntartói normativaalapjántörténofinanszírozásáról -79/2006. (IV.5.)Korm.rendeletA felsooktatásrólszóló évi CXXXIX. törvényegyes rendelkezéseinek végrehajtásáról -289/2005. (XI1.22.)KormrendeletAfelsooktatásialap- és mesterképzésrol.valaminta szakindítás eljárásirendjérol -26/2009.(VI.30.)OKMrendelet A2001. évi C. törvényill. részének hatálya alá tartozó, végbizonyitványnakminosülo képzések és bizonyitványokfelsorolásáró\szóló 35/2007. (XI.13.)OKMrendeletmódositásáról -10/2006.(IX.25.) OKMrendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általánosfeltételeirol -111/2010. (IV.9.) Korm.Rendeleta szakmai vizsga megszervezésére vonatkozóengedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenorzésének részletes szabályairól Környezet-vonatkozású múveletek a oktatás szolgáltatásnál:. épületek karbantartása Azezekboleredo,jelentos közvetlen energia (gáz, el. energia) fogyasztás környezetitényezok: vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladékkeletkezése Aszervezet környezeticéljaiés azok. Zöldövezetben, a Tisza ligetentalálható az új megvalósulása Campus. A régi épületre rekonstrukciósterv készült el,2012-ben kezdödika felújítás. Adatokaz infrastruktúráról,valaminta. - telephelykapcsolódása I iiieszkedésea környezetéhez: Egyébfigyelembeveendo (indirekt) környezetitényezoki szempontok: - korlátozott Akörnyezetibesorolás Ifontosság. Zöld övezetben, a Tisza ligetben található az új kategóriájának becslése: Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben kezdödik a felújítás. Készítette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

5 _--. A E:,:,:: Vevoszám: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektiv munkatársak száma: A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjának szerkezete: -306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1. 14.) VM rendelet A levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.)VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei,.értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -440/2012 (XI1.29) Korm. Rendelet A hulladékkal kapcs. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl. -82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. -310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekröl. MSZ EN ISO 9001: 230 fö MSZ EN ISO 14001: 230 fo - IntegráltMR Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

6 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Telephely: H Szolnok, Mártirok útja Szolgáltatások:. kollégiumi ellátás, könyvtár Minoségvonatkozásúmuveleteka. kollégiumi ellátás, könyvtár szolgáltatásnál: Szolgáltatás-specifikus törvényi ':1/2007. (1.9.)Korm. r. az oktatásügyiközvetítoi követelmények: szolgálat, a könyvtári intézet, a közmuvelodési szakmai tanácsadóés szolg. -14/2001. (VII.5.) NKÖM rendeleta könyvtári szakfelügyeletrol -165/1999.(XI. 19.) Korm.r.az Országos Könyvtári Kuratóriumról Környezet-vonatkozású muveletek a. kollégiumi ellátás szolgáltatásnál:. könyvtáritevékenység. épület karbantartása Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti. energia (gáz, el. energia) fogyasztás tényezok:. vízfogyasztás. hulladék keletkezése. veszélyes hulladék keletkezése Adatokaz infrastruktúráról,valaminta telephely kapcsolódása / iiieszkedése a. Városban található, felújított épület környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt). - környezetitényezoki szempontok: A környezetibesorolás I fontosság - korlátozott kategóriájának becslése: Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal 1tJV<B>

7 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjánakszerkezete: -306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról. -440/2012 (X11.29)Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol. -82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. -310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrol. 14 fo - IntegráltMR 1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Csoportos tanúsításnál: A menedzsment rendszer: Teljes köruen centralizált (IG1), azaz:. Közös menedzsmentrendszer(központi menedzsment dokumentációval). A teljes MR felügyeletea menedzsmentmegbízott központi irányításával történik. A belso auditokat központilagtervezik és hajtják végre. A vezetöségi átvizsgálástközpontijelleggel hajtják végre Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal l\j\l~

8 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Kombinált eljárásnál:. Az érintett szabványokattekintve az Intézménynéla fontos kapcsolattartó személyek (PI: belso auditorok azonosak).. Az érintett szabványokattekintve a menedzsment dokumentáció teljes-korüen egymásba integrált (kozos a menedzsment dokumentáció).. Az érintett szabványokattekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és müködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló. Auditcélok a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfeleloségének értékelése az auditkritériumoknak megfeleloen; a menedzsmentrendszer megfeleloségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerzodéses követelményeket; a menedzsment rendszer eredményességének értékelésévei megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kituzött céljainak; amennyiben értelmezheto -a menedzsment rendszer fejlesztendo területeinek meghatározása. 1.5 Az utolsó audit óta történt változások. Az alábbiváltozásoktörténtek: Érvényességi terület:. nincs változás Szolgáltatások:. felfüggesztésrekerült a nemzetközigazdálkodási szak és a mezogazdaságimérnöki szak indítása Szervezet:. megszünteka Kiskunfélegyháza,KossuthLajos u és Budapest,Hernád u. 46. telephelyek. Minoségvonatkozású folyamatok a. nincs változás szolgáltatásnál: Kizárások a MIR-ben:. nincs változás Szolgáltatás-specifikustörvényi. követik a jogszabályokváltozásait követelmények: Környezet-vonatkozású folyamatok a. nincs változás szolgáltatásnál: Az ezekboleredo, közvetlenkörnyezeti. nincs változás tényezok: Adatok az infrastruktúráról, valamint a. nincs változás telephely kapcsolódása JiIIeszkedése a környezetéhez: Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

9 _--. A E:,:,:: Megbízásiszám: Vevoszám: Egyéb figyelembe veendo (indirekt). - környezetitényezoki szempontok: A környezetibesorolás I fontosság. nincs változás kategóriájánakbecslése: Fontos környezetjogi kötelezettségekés. követik a jogszabályok változásait más követelmények: Effektiv munkatársak száma:.. nincs változás Változások a menedzsment. kismértéku:(minoségpolitikaváltozott,az adatok dokumentációban: frissítése megtörtént) A csoportos tanúsitás peremfeltételei: nincs változás Akombinálteljárás peremfeltételei: nincsváltozás Egyébváltozások:. nem volt 2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés M5Z EN :2009 TA 1.FA 2.FA 4. Minoségirányitási rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követelményei A vezetoség felelosségi köre 5.1 A vezetöség elkötelezettsége 5.2 Vevöközpontúság 5.3 Minöségpolitika 5.4 Tervezés Minöségcélok A minöségirányitási rendszer tervezése 5.5 Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelösségi körök és hatáskörök A vezetöség képviseloje Belsö kommunikáció 5.6 Vezetöségi átvizsgálás Általános útmutatás Az átvizsgálás bemenö adatai Az átvizsgálás kimenö adatai 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokr Emberi eröforrások Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság, képzés Infrastruktúra Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: / 15 oldal

10 _ --. A E~: Vevoszám: M5Z EN ISO 9001 :2009 TA 1.FA 2.FA 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék eloállítása 7.1 A termék-eloállitás megtervezése 7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a vevövei 7.3 Fejlesztés 7.4 Beszerzés 7.5 Eloállitás és szolgáltatás nyújtása Az eloállltás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése kizárva kizárva kizárva Azonosltás és nyomon követhetöség A vevö tulajdona A termék állag ának megörzése 7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás 8.2 Figyelemmel kisé rés és mérés A vevö megelégedettsége Belsö audit A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A termék figyelemmel kísérése és mérése 8.3 A nem megfelelö termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése 8.5 Fejlesztés Folyamatos fejlesztés Helyesbítö tevékenység Megelözö tevékenység További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TOV SOD logo (oktogon) reklámcélú nem 1 1 felhasználása megfelel az "Általános Tanúsítási Rend" -ben elöírt értelmezhetö. tanúsító audit követelményeknek volt - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt - A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági elöírásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott helyesbítö intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) az audit Készítette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

11 - --. ~ E~: Aud itjelentés Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: Az MSZ EN ISO :2005 elemei TA UA 2.FA 4.1 Általános követelmények 4.2 Környezeti politika 4.3 Tervezés Környezeti tényezök Jogi és egyéb követelmények Célok és elöirányzatok 4.4 Bevezetés és muködtetés Források, feladatok, felelösségek és hatáskörök Képzés tudatosság és kompetencia Kommunikáció A környezetközpontú irányitási rendszer dokumentációja A dokumentumok kezelése A muködés szabályozása Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 4.5 Ellenorzo és helyesblto tevékenység Figyelemmelkisérésés mérés A törvényi elöírások betartásánakértékelése Nem-megfelelöségek,Helyesbltö-és megelözöintézkedések Feljegyzések Belsö auditok 4.6 Vezetoségi átvizsgálás További aspektusok: - A tanúsitvány és az ÉMI-TUVSUD logo (oktogon) reklámcélú felhasználásamegfelel az "ÁltalánosTanúsítási Rend"-ben elölrt követelményeknek -Az utolsó audit helyesbitö intézkedései - A környezetiteljesltményjavítása (KVP) - A környezetvédelmielöirások betartása - Reagálásharmadikfél visszajelzéseirei külsö kommunikáció Értékelés:,,1"= teljesolt,,,2"= részben teljesolt (M),,,3"=kritikus eltérés (E),;X"Kizárás Az Intézménnyel kapcsolatos megjegyzések A Szolnoki Foiskola 2005 óta rendelkezik az ISO 9001 :2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is muködo Integrált Irányítási rendszerrel, amelyet 2011-ben kibovített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(iso :2005) A Humán Eroforrás Operatív Program pályázat keretében a Szolnoki Foiskola és konzorciumi partnerei által a felsooktatásra egységesen alkalmazható minoségértékelési modell került kidolgozásra. Ennek a modellnek a fo jellemzoje, hogy az EFQM modellekhez hasonlóan a modell keretében kidolgozott önértékelési módszerekkel méri, hogy az intézmény milyen mértékben hasznosítja adottságait és az eredmények mennyiben igazolják a szervezet által elvárt hatékonyés kiváló muködést.. stratégia, jövo képe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a évekre vonatkozóan indikátorokat fogadott el).. A foiskola 2009 óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

12 _--. A E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám:62955 európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Foiskolát. A föiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. Az audit folyamán a következö fejlesztési projektet vizsgáltunk: Tudományos kutatás: 2011-ben indult, évente kisebb projektekre bontják "Élmény ígéretek, élmény elvárások és beválások a turisztikai szuprastruktúra szolgáltatásai területén". Témavezeto: Dr. Kóródi Márta, közremuködok: Dr. Boros Szilvia, Dr. Szabó Attila. Bemeno adatok: Svájci támogatású alap által megnyert pályázat: "Táj értékeken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése". Cél: Helyi termékek élménytartalmának feltárása. Közremuködok: Dr. Németh Miklós (élelmiszeripar), Bakos Róbertné (vendéglátás). Kereslet és kínálat összehasonlítása. Táj centrumok fejlesztése novemberében nemzetközi konferenciára 220 old. tananyag készült el "Tájcentrum kézmuves és helyi termékek fenntartható turisztikai hasznosítása". Dr. Kóródi Márta én lektorálta, validálták az anyagot. A menedzsment rendszer a követelményszabványnak megfelel a muködés a helyszíni vizsgálat illetve az átvizsgált dokum~ntumok alapján (vezetoségi átvizsgálás, oktatásképzés dokumentumai, minoség- és környezetcélok teljesítése, belso auditok eredményei, helyesbíto-megelozo intézkedések hatékonysága, adatelemzések). Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelö helyesbítö intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát. A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel. 2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése A menedzsment rendszerek integrációja. a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél;. jól felépített, mindkét rendszert. egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer;. egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál; A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

13 ---. ~ E~: Társaság: SzolnokiFöiskola Vevöszám: ISO Az Intézményi stratégiai célok Tanszékekre lebontása, mérése megtörtént.. A TÁMOP C-12/1/KONV sz. "Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegu optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsooktatási együttmuködés formájában Délkelet-Magyarországon" április 15-én elindult pályázatban részvétel.. A belso ellenorzések, ill.belso auditok folyamán feltárt hiányosságokra hozott helyesbíto intézkedések lefolytatása, ellenorzése, dokumentálása. ISO 14001:. KEOP /A/ pályázat "ASzolnoki Foiskola diákszállójának (Szolnok, Mártírok út 8.) használati meleg víz termelésére rásegíto napkollektoros rendszer kiépítése" megvalósuit, a kalkuláltköltség megtakarítás Ft./év és C02 kibocsátásvárható csökkentése30,27 tlév.. A KEOP-4.4.0/ "Megújulóenergia alapú villamos energia, kapcsolt ho és villamos energia, valamint biometántermelés"(campusépület tetejére telepítendo 2x49 KW teljesítményuelektromos áramottermelo napelemesrendszer, amely a régi "B" épületet és a campus épületét látja el elektromosárammal)pályázat befejezése campus villamos energia igényénekvárható csökkenése éves szinten: 15%. B épület villamos energia igényénekvárható csökkenéseéves szinten: 33%.. KEOP /B/ "Helyi ho és hutési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (hoszivattyús megújuló energetikai projekt) alapján 50 db, 100 m mély szondakút létesült, amely 335 kw-os teljesítményével 95%-ban biztosítja a mintegy m2-es oktatási épület hoenergia szükségletének kielégítését. Ennek köszönhetoen az Intézmény évi 14,5 millió Ft. költségcsökkentést tud elérni és a teljes idotartamra vetítve 1337,34 t. üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést valósít meg A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001:. Ld. 1.3.p. (ISO 14001): az EA-7/04 követelményeinek betartása. a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettség vállalást a management részérol. a releváns törvényi és más követelményeket teljes-köruen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.. A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: )o>a gázfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) m3, 2012-ben ugyanebben az idoszakban m3volt. )o>a vízfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) 6545 m3, 2012-ben ugyanebben az idoszakban 9963 m3volt. KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

14 ---. ~ E~: Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízásiszám: Vevöszám:62955 ÉMHÜV Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció. A lakosság részéröl környezetvédelmitémában bejelentés nem történt.. A környezetirányításirendszer bevezetése óta havária esemény nem történt A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:. A Tanúsító Helyhezaz Intézménytilletoenpanasz, reklamációnem érkezett Egyebek. - 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról- haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill.lényeges változások lehetnek az alábbiak:. Ajogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokatérinto változások,. A szervezetifelépítést és a menedzsmentetérinto változások,(pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek,döntéshozó-és szakszemélyzet),. A kapcsolattartáscímének megváltozása,telephelyeketérinto változások,. A tanúsított rendszeráltallefedett tevékenységekbentörtént változások,. Lényegesváltozásoka rendszerbenés a folyamatokban. A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosankészültjelentést, bizalmasan kezel. 3.2 Határidok / idopontok A következofelügyeleti audit esedékességea tanúsító, ill. megújítóaudit utolsó napjához igazodik. Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatn i. Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsmentmegbízott idobenegyeztetik. Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására -a vezeto auditor részére meg kell küldeni. KészItette:Gyöngy.!. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

15 - --. ~ E~: Audit jelentés Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: Kapják:. Az audit team tagjai. Tanúsító hely. Megbízó Melléklet: Intézkedési lista Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

16 ---- ~ E~: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) I MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: e Megjegyzések: Egy audit a menedzsment-rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért elofordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetoen, az alábbi táblázat szerint torténik. Eltérések (E): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbíto intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséqes. Megállapítások (M): Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdojelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezeto auditorral közölni kell. A vezeto auditor értékeli a helyesbíto intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbíto intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következo auditon kerül sor. A rendszer javítására Nézopontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelo szabványkövetelményt illetoen. A irányuló ajánlások vállalat általi végrehajtás ajánlott. (J): Pozitívumok (P): A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitívaspektusai (Pozitív aspektusok) Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérésesetén az Ogyféftöltiki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfé/ tölti ki) (az auditor töfti ki) Vezetés Sikeresen lezajlott az intézményi P akkreditáció 2013-ban. Vezetés A Gödölloi Egyetemmel és a P Kecskeméti Foiskolával együtt elindították a Vízgazdálkodási aarármérnök szakot. Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

17 ---- ~ E~: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) I MSZ EN ISO :2005 Ügyfélszám: e FolyamatI Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor t(j/tiki) (Eltérésesetén az Ogyfé/fOltiki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfé/ t(j/tiki) (az auditor t(j/tiki) Vezetés Evente kornyezetvédelemmel P KIR kapcsolatos konferenciát megbízott szerveznek. Informatika A minoség- és környezetközpontú P MIR-KIR irányítási rendszer valamennyi megbízottak dokumentuma a Foiskola honlapián elérheto. MIR-KIR A belso auditok végrehajtása P megbízottak színvonalas, fényképekkel alátámasztott. Muszaki és Az elektronikus heti órarend P gépészeti (összes tanárra) segít a Tanszék hatékonyság javításában. A "Gyakorló teszt" elektronikus változata segít a diákoknak felkészülni ZH-ra és kollokviumokra. Muszaki A munkatársak szakmai tudása P ellátási O. kiemelkedo. A folyamatok kézben tartása, dokumentálása precíz, részletes. Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

18 ---. ~ E::-:: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) I MSZ EN ISO :2005 Ügyfélszám: FolyamatI Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor to/ti ki) (Eltérés esetén az Ogyfé/ tljlti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfé/ tlj/ti kl) (az auditor to/ti ki) MIR vezeto A jogszabály listát aktualizálni M A jogszabálylistát aktualizáljuk. szükséges, elofordultak Felelos: MIR vezeto érvénytelen jogszabályok Határido: folyamatos (237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól, ill. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eliárásrendiérol Mindenhol Ott, ahol lehetséges, javasoljuk a J bizonylatok elektronikus kezelését MIR Az oktatás eredményességét is J meabízott dokumentálni szükséges MIR-KIR Javasoljuk a belso auditorok J vezeto számát újonnan képzett auditorokkal noveini Közgazdasági, Javasoljuk, hogya vizsgákon J PénzOgyiés Management (szorgalmi-kollokvium, szigorlat) a Tanszék kiesett diákok számáról és az okokról statisztikák készülienek Muszaki Jelenleg nem követheto a Campus- M A jegyzokönyveket ellátási O. ban található klímával (töltete 72 üzemeltetotol. bekérjük az KIR vezeto kg) kapcsolatos kötelezettségek Felelos: KIR vezeto teljesítése a 310/2008 Korm. Határido: rendelet szerint. Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

Mellékletként megküldöm a 2006. 10. 02-03 -án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést.

Mellékletként megküldöm a 2006. 10. 02-03 -án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést. - --. A E:,:,:: II,' - ~ 1.. ~,,~'_s S..mv I 500, '!!II!Ir ÉMI-TÜV ÉMI- TÜVBayern Kft.. H-2000Szentendre' DózsaGyörgy út 26. Szolnoki Foiskola Dr. Törzsök Éva Foigazgató Úrhölgy részére H-5000 Szolnok

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Környezetvédelemi Kézikönyv

Környezetvédelemi Kézikönyv AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Környezetvédelemi Kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 6 1. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER 7 1.1. Alapelvek 7 1.2. Szabványügyi vonatkozások 7 1.3. A rendszer elemei 7 1.3.1. Környezetvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000

Belső audit- jegyzőkönyv -MIR... BMS - regisztrációs szám: BMS-000 BMSConsulting Bt. MF006Belső audit jegyzőkönyv MIR Audit azonosítója: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Audit azonosító: BMSxxxBelső audit2007.xx.xx. Belső audit jegyzőkönyv MIR... BMS regisztrációs szám: BMS000

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben