Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: Vevöszám: 62955

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Auditjelentés (MIR-KIR) Társaság: Szolnoki Föiskola Megbízási szám: 9925667 Vevöszám: 62955"

Átírás

1 ---. ~ E~: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001: 2009 (tervezés, 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO :2005 Kézikönyv/ revíziószám/ dátum: IIK/ 5. változat I Audit idöpontjaa helyszínen (esedékesség): ( ) Társaság/ Ügyfél: Szolnoki Foiskola Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14. Irányítószám/ Helység: H Szolnok Audit-megbízott: Suri József I Vas Ferenc Vezetö-AuditorIAuditor: Galina Ivanova I Sándor Miklós Szakértö/ Gyakornok: - fejlesztéssel) rvényességi terület: Felsooktatás -nappali és levelezo képzés, távoktatás -szakirányú továbbképzés, felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés Ipari szakágazat(ea): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-. ill. csoportostanúsításnál: Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek/ telephelyek Szolnoki Foiskola, 5zolnok (száma): Ebböl auditáltak(száma): Hozzátartozómellékietek:. Auditterv. Auditfeljegyzések. Intézkedésilista AzISO9001audit eredménye:. TanúsítványkiadásaI érvényességének fenntartásajavasolt. AzISO14001auditeredménye: Tervezettkövetkezoauditor(ok): Tervezettkövetkezoidopont: Utóaudit idodontia: -. Tanúsítvány kiadása I érvényességének fenntartása javasolt. GalinaIvanovaI Sándor Miklós Dátum Vezeto auditor ISO 9001/14001 KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR2. szakasz Érv: /15 oldal luv<b>

2 _--. A E~: Vevoszám: Tartalomjegyzék 1 ALTALÁNOS ADATOK Az audit lefolytatása A tanúsítási eljárás típusa : A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Az utolsó audit óta történt változások 8 2 AZ AUDIT LEFOLYTAT ASA ÉS EREDMÉNyEI Az audit súlypontjai és értékelés Egyedi jellegzetességek külön értékelése 12 A menedzsment rendszerek integrációja 12 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések 12 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) 13 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció 14 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: 14 Egyebek 14 3 TOVASSI TUDNiVALÓK Tájékoztatási kötelezettség Határidok I idopontok 14 Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: / 15 oldal

3 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Általános adatok 1.1 Azaudit lefolytatása Központ I Telephely I fióktelep: Telephelytípusa: H szolnok Tiszaligetisétány. Szolgáltatótelephelykozpontifunkciókkal Azaudit idotartama: Sajátosságok I megjegyzések: - Kizárások (csak ): Auditterv szerint. Órákszáma:r28,8 (ISO9001:18,4 óra, iso14001:10,4óra) Folyamatokvalidálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk. 1.2 A tanúsítási eljárás típusa. CsoportostanúsITás. Kombinálteljárás a következoszabvánnyal: MSZEN ISO 9001:2009 és MSZEN ISO 14001: A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában Telephely: Szolgáltatások: Minoségvonatkozásúfolyamatoka szolgáltatásnál:. távoktatás. felnottképzés H szolnok Tiszaligetisétány. Felsooktatás-nappaliés levelezoképzés, távoktatás- szakirányútovábbképzés. felsofokú szakképzés, felnottképzés, OKJszerinti szakképzés, tudományos kutatás, program-és tananyagfejlesztés. nappali,levelezoképzés. vizsgáztatás. fejlesztés. gyakorlatok szervezése Készftette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

4 ---. ~ E~: Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízásiszám: Vevöszám: Szolgáltatás-specifikus törvényi évi LXXIX.törvény a közoktatásról követelmények: évi CCIV. törvény a nemzeti felsöoktatásról -198/2009.(IX.15.)Korm.rendeletAfelsooktatásban részt vevo hallgatókjuttatásairólés az általukfizetendoegyes téritésekrolszóló 51/2007.(11I.26.)Korm.rendelet módositásáról -189/2009.(IX.10.)Korm.rendeletAfelnottképzéstfolytató intézményekés a felnottképzésiprogramok akkreditációjánakszabályairólszóló 22/2004.(11.16.)Korm. 'rendeletmódositásáról -50/2008.(11I.14.)Korm.rendeletAfelsooktatási intézményekképzési. tudományos célú és fenntartói normativaalapjántörténofinanszírozásáról -79/2006. (IV.5.)Korm.rendeletA felsooktatásrólszóló évi CXXXIX. törvényegyes rendelkezéseinek végrehajtásáról -289/2005. (XI1.22.)KormrendeletAfelsooktatásialap- és mesterképzésrol.valaminta szakindítás eljárásirendjérol -26/2009.(VI.30.)OKMrendelet A2001. évi C. törvényill. részének hatálya alá tartozó, végbizonyitványnakminosülo képzések és bizonyitványokfelsorolásáró\szóló 35/2007. (XI.13.)OKMrendeletmódositásáról -10/2006.(IX.25.) OKMrendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általánosfeltételeirol -111/2010. (IV.9.) Korm.Rendeleta szakmai vizsga megszervezésére vonatkozóengedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenorzésének részletes szabályairól Környezet-vonatkozású múveletek a oktatás szolgáltatásnál:. épületek karbantartása Azezekboleredo,jelentos közvetlen energia (gáz, el. energia) fogyasztás környezetitényezok: vízfogyasztás hulladékkeletkezése veszélyes hulladékkeletkezése Aszervezet környezeticéljaiés azok. Zöldövezetben, a Tisza ligetentalálható az új megvalósulása Campus. A régi épületre rekonstrukciósterv készült el,2012-ben kezdödika felújítás. Adatokaz infrastruktúráról,valaminta. - telephelykapcsolódása I iiieszkedésea környezetéhez: Egyébfigyelembeveendo (indirekt) környezetitényezoki szempontok: - korlátozott Akörnyezetibesorolás Ifontosság. Zöld övezetben, a Tisza ligetben található az új kategóriájának becslése: Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv készült, 2012-ben kezdödik a felújítás. Készítette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

5 _--. A E:,:,:: Vevoszám: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektiv munkatársak száma: A bemutatott Menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjának szerkezete: -306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1. 14.) VM rendelet A levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezö pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.)VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei,.értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -440/2012 (XI1.29) Korm. Rendelet A hulladékkal kapcs. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekröl. -82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. -310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekröl. MSZ EN ISO 9001: 230 fö MSZ EN ISO 14001: 230 fo - IntegráltMR Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

6 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Telephely: H Szolnok, Mártirok útja Szolgáltatások:. kollégiumi ellátás, könyvtár Minoségvonatkozásúmuveleteka. kollégiumi ellátás, könyvtár szolgáltatásnál: Szolgáltatás-specifikus törvényi ':1/2007. (1.9.)Korm. r. az oktatásügyiközvetítoi követelmények: szolgálat, a könyvtári intézet, a közmuvelodési szakmai tanácsadóés szolg. -14/2001. (VII.5.) NKÖM rendeleta könyvtári szakfelügyeletrol -165/1999.(XI. 19.) Korm.r.az Országos Könyvtári Kuratóriumról Környezet-vonatkozású muveletek a. kollégiumi ellátás szolgáltatásnál:. könyvtáritevékenység. épület karbantartása Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti. energia (gáz, el. energia) fogyasztás tényezok:. vízfogyasztás. hulladék keletkezése. veszélyes hulladék keletkezése Adatokaz infrastruktúráról,valaminta telephely kapcsolódása / iiieszkedése a. Városban található, felújított épület környezetéhez: Egyéb figyelembe veendo (indirekt). - környezetitényezoki szempontok: A környezetibesorolás I fontosság - korlátozott kategóriájának becslése: Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal 1tJV<B>

7 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények: Effektív munkatársak száma: A bemutatott menedzsment -rendszer (MR)dokumentációjánakszerkezete: -306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levego védelmével kapcsolatos egyes szabályokról -4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint határértékeirol és a helyhez kötött légszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeirol -6/2011.(1.14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyezo források kibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei, értékelésévei kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról. -440/2012 (X11.29)Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol. -82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. -310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrol. 14 fo - IntegráltMR 1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei Csoportos tanúsításnál: A menedzsment rendszer: Teljes köruen centralizált (IG1), azaz:. Közös menedzsmentrendszer(központi menedzsment dokumentációval). A teljes MR felügyeletea menedzsmentmegbízott központi irányításával történik. A belso auditokat központilagtervezik és hajtják végre. A vezetöségi átvizsgálástközpontijelleggel hajtják végre Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal l\j\l~

8 ---. ~ E:,:,:: Vevoszám: Kombinált eljárásnál:. Az érintett szabványokattekintve az Intézménynéla fontos kapcsolattartó személyek (PI: belso auditorok azonosak).. Az érintett szabványokattekintve a menedzsment dokumentáció teljes-korüen egymásba integrált (kozos a menedzsment dokumentáció).. Az érintett szabványokattekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és müködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló. Auditcélok a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfeleloségének értékelése az auditkritériumoknak megfeleloen; a menedzsmentrendszer megfeleloségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerzodéses követelményeket; a menedzsment rendszer eredményességének értékelésévei megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kituzött céljainak; amennyiben értelmezheto -a menedzsment rendszer fejlesztendo területeinek meghatározása. 1.5 Az utolsó audit óta történt változások. Az alábbiváltozásoktörténtek: Érvényességi terület:. nincs változás Szolgáltatások:. felfüggesztésrekerült a nemzetközigazdálkodási szak és a mezogazdaságimérnöki szak indítása Szervezet:. megszünteka Kiskunfélegyháza,KossuthLajos u és Budapest,Hernád u. 46. telephelyek. Minoségvonatkozású folyamatok a. nincs változás szolgáltatásnál: Kizárások a MIR-ben:. nincs változás Szolgáltatás-specifikustörvényi. követik a jogszabályokváltozásait követelmények: Környezet-vonatkozású folyamatok a. nincs változás szolgáltatásnál: Az ezekboleredo, közvetlenkörnyezeti. nincs változás tényezok: Adatok az infrastruktúráról, valamint a. nincs változás telephely kapcsolódása JiIIeszkedése a környezetéhez: Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

9 _--. A E:,:,:: Megbízásiszám: Vevoszám: Egyéb figyelembe veendo (indirekt). - környezetitényezoki szempontok: A környezetibesorolás I fontosság. nincs változás kategóriájánakbecslése: Fontos környezetjogi kötelezettségekés. követik a jogszabályok változásait más követelmények: Effektiv munkatársak száma:.. nincs változás Változások a menedzsment. kismértéku:(minoségpolitikaváltozott,az adatok dokumentációban: frissítése megtörtént) A csoportos tanúsitás peremfeltételei: nincs változás Akombinálteljárás peremfeltételei: nincsváltozás Egyébváltozások:. nem volt 2 Az audit lefolytatása és eredményei 2.1 Az audit súlypontjai és értékelés M5Z EN :2009 TA 1.FA 2.FA 4. Minoségirányitási rendszer 4.1 Általános követelmények 4.2 A dokumentálás követelményei A vezetoség felelosségi köre 5.1 A vezetöség elkötelezettsége 5.2 Vevöközpontúság 5.3 Minöségpolitika 5.4 Tervezés Minöségcélok A minöségirányitási rendszer tervezése 5.5 Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelösségi körök és hatáskörök A vezetöség képviseloje Belsö kommunikáció 5.6 Vezetöségi átvizsgálás Általános útmutatás Az átvizsgálás bemenö adatai Az átvizsgálás kimenö adatai 6. Gazdálkodás az eroforrásokkal 6.1 Gondoskodás az eroforrásokr Emberi eröforrások Általános útmutatás Felkészültség, tudatosság, képzés Infrastruktúra Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: / 15 oldal

10 _ --. A E~: Vevoszám: M5Z EN ISO 9001 :2009 TA 1.FA 2.FA 6.4 Munkakörnyezet 7. A termék eloállítása 7.1 A termék-eloállitás megtervezése 7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények meghatározása A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása Kapcsolattartás a vevövei 7.3 Fejlesztés 7.4 Beszerzés 7.5 Eloállitás és szolgáltatás nyújtása Az eloállltás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése kizárva kizárva kizárva Azonosltás és nyomon követhetöség A vevö tulajdona A termék állag ának megörzése 7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése 8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8.1 Általános útmutatás 8.2 Figyelemmel kisé rés és mérés A vevö megelégedettsége Belsö audit A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A termék figyelemmel kísérése és mérése 8.3 A nem megfelelö termék kezelése 8.4 Az adatok elemzése 8.5 Fejlesztés Folyamatos fejlesztés Helyesbítö tevékenység Megelözö tevékenység További aspektusok: - A tanúsítvány és az ÉMI-TOV SOD logo (oktogon) reklámcélú nem 1 1 felhasználása megfelel az "Általános Tanúsítási Rend" -ben elöírt értelmezhetö. tanúsító audit követelményeknek volt - A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt - A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik - A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági elöírásokat meghatározták és betartják - Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott helyesbítö intézkedések hatékonyak - A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított - A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) az audit Készítette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

11 - --. ~ E~: Aud itjelentés Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: Az MSZ EN ISO :2005 elemei TA UA 2.FA 4.1 Általános követelmények 4.2 Környezeti politika 4.3 Tervezés Környezeti tényezök Jogi és egyéb követelmények Célok és elöirányzatok 4.4 Bevezetés és muködtetés Források, feladatok, felelösségek és hatáskörök Képzés tudatosság és kompetencia Kommunikáció A környezetközpontú irányitási rendszer dokumentációja A dokumentumok kezelése A muködés szabályozása Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 4.5 Ellenorzo és helyesblto tevékenység Figyelemmelkisérésés mérés A törvényi elöírások betartásánakértékelése Nem-megfelelöségek,Helyesbltö-és megelözöintézkedések Feljegyzések Belsö auditok 4.6 Vezetoségi átvizsgálás További aspektusok: - A tanúsitvány és az ÉMI-TUVSUD logo (oktogon) reklámcélú felhasználásamegfelel az "ÁltalánosTanúsítási Rend"-ben elölrt követelményeknek -Az utolsó audit helyesbitö intézkedései - A környezetiteljesltményjavítása (KVP) - A környezetvédelmielöirások betartása - Reagálásharmadikfél visszajelzéseirei külsö kommunikáció Értékelés:,,1"= teljesolt,,,2"= részben teljesolt (M),,,3"=kritikus eltérés (E),;X"Kizárás Az Intézménnyel kapcsolatos megjegyzések A Szolnoki Foiskola 2005 óta rendelkezik az ISO 9001 :2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is muködo Integrált Irányítási rendszerrel, amelyet 2011-ben kibovített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(iso :2005) A Humán Eroforrás Operatív Program pályázat keretében a Szolnoki Foiskola és konzorciumi partnerei által a felsooktatásra egységesen alkalmazható minoségértékelési modell került kidolgozásra. Ennek a modellnek a fo jellemzoje, hogy az EFQM modellekhez hasonlóan a modell keretében kidolgozott önértékelési módszerekkel méri, hogy az intézmény milyen mértékben hasznosítja adottságait és az eredmények mennyiben igazolják a szervezet által elvárt hatékonyés kiváló muködést.. stratégia, jövo képe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a évekre vonatkozóan indikátorokat fogadott el).. A foiskola 2009 óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

12 _--. A E:,:,:: Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám:62955 európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Foiskolát. A föiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot. Az audit folyamán a következö fejlesztési projektet vizsgáltunk: Tudományos kutatás: 2011-ben indult, évente kisebb projektekre bontják "Élmény ígéretek, élmény elvárások és beválások a turisztikai szuprastruktúra szolgáltatásai területén". Témavezeto: Dr. Kóródi Márta, közremuködok: Dr. Boros Szilvia, Dr. Szabó Attila. Bemeno adatok: Svájci támogatású alap által megnyert pályázat: "Táj értékeken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése". Cél: Helyi termékek élménytartalmának feltárása. Közremuködok: Dr. Németh Miklós (élelmiszeripar), Bakos Róbertné (vendéglátás). Kereslet és kínálat összehasonlítása. Táj centrumok fejlesztése novemberében nemzetközi konferenciára 220 old. tananyag készült el "Tájcentrum kézmuves és helyi termékek fenntartható turisztikai hasznosítása". Dr. Kóródi Márta én lektorálta, validálták az anyagot. A menedzsment rendszer a követelményszabványnak megfelel a muködés a helyszíni vizsgálat illetve az átvizsgált dokum~ntumok alapján (vezetoségi átvizsgálás, oktatásképzés dokumentumai, minoség- és környezetcélok teljesítése, belso auditok eredményei, helyesbíto-megelozo intézkedések hatékonysága, adatelemzések). Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruen adottak. A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelö helyesbítö intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze. A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát. A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel. 2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése A menedzsment rendszerek integrációja. a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél;. jól felépített, mindkét rendszert. egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer;. egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál; A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

13 ---. ~ E~: Társaság: SzolnokiFöiskola Vevöszám: ISO Az Intézményi stratégiai célok Tanszékekre lebontása, mérése megtörtént.. A TÁMOP C-12/1/KONV sz. "Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegu optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsooktatási együttmuködés formájában Délkelet-Magyarországon" április 15-én elindult pályázatban részvétel.. A belso ellenorzések, ill.belso auditok folyamán feltárt hiányosságokra hozott helyesbíto intézkedések lefolytatása, ellenorzése, dokumentálása. ISO 14001:. KEOP /A/ pályázat "ASzolnoki Foiskola diákszállójának (Szolnok, Mártírok út 8.) használati meleg víz termelésére rásegíto napkollektoros rendszer kiépítése" megvalósuit, a kalkuláltköltség megtakarítás Ft./év és C02 kibocsátásvárható csökkentése30,27 tlév.. A KEOP-4.4.0/ "Megújulóenergia alapú villamos energia, kapcsolt ho és villamos energia, valamint biometántermelés"(campusépület tetejére telepítendo 2x49 KW teljesítményuelektromos áramottermelo napelemesrendszer, amely a régi "B" épületet és a campus épületét látja el elektromosárammal)pályázat befejezése campus villamos energia igényénekvárható csökkenése éves szinten: 15%. B épület villamos energia igényénekvárható csökkenéseéves szinten: 33%.. KEOP /B/ "Helyi ho és hutési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (hoszivattyús megújuló energetikai projekt) alapján 50 db, 100 m mély szondakút létesült, amely 335 kw-os teljesítményével 95%-ban biztosítja a mintegy m2-es oktatási épület hoenergia szükségletének kielégítését. Ennek köszönhetoen az Intézmény évi 14,5 millió Ft. költségcsökkentést tud elérni és a teljes idotartamra vetítve 1337,34 t. üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést valósít meg A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ISO 9001:. Ld. 1.3.p. (ISO 14001): az EA-7/04 követelményeinek betartása. a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettség vállalást a management részérol. a releváns törvényi és más követelményeket teljes-köruen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.. A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került: )o>a gázfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) m3, 2012-ben ugyanebben az idoszakban m3volt. )o>a vízfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) 6545 m3, 2012-ben ugyanebben az idoszakban 9963 m3volt. KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

14 ---. ~ E~: Társaság: SzolnokiFöiskola Megbízásiszám: Vevöszám:62955 ÉMHÜV Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció. A lakosság részéröl környezetvédelmitémában bejelentés nem történt.. A környezetirányításirendszer bevezetése óta havária esemény nem történt A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:. A Tanúsító Helyhezaz Intézménytilletoenpanasz, reklamációnem érkezett Egyebek. - 3 További tudnivalók 3.1 Tájékoztatási kötelezettség A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról- haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja. Ilyen körülmények, ill.lényeges változások lehetnek az alábbiak:. Ajogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokatérinto változások,. A szervezetifelépítést és a menedzsmentetérinto változások,(pl. kulcspozícióban lévo, vezetoi funkciót ellátó személyek,döntéshozó-és szakszemélyzet),. A kapcsolattartáscímének megváltozása,telephelyeketérinto változások,. A tanúsított rendszeráltallefedett tevékenységekbentörtént változások,. Lényegesváltozásoka rendszerbenés a folyamatokban. A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosankészültjelentést, bizalmasan kezel. 3.2 Határidok / idopontok A következofelügyeleti audit esedékességea tanúsító, ill. megújítóaudit utolsó napjához igazodik. Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni. Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kell lefolytatn i. Az audit pontos idopontját a vezeto auditor és a menedzsmentmegbízott idobenegyeztetik. Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására -a vezeto auditor részére meg kell küldeni. KészItette:Gyöngy.!. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

15 - --. ~ E~: Audit jelentés Társaság: Szolnoki Föiskola Vevöszám: Kapják:. Az audit team tagjai. Tanúsító hely. Megbízó Melléklet: Intézkedési lista Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: /15 oldal

16 ---- ~ E~: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) I MSZ EN ISO 14001:2005 Ügyfélszám: e Megjegyzések: Egy audit a menedzsment-rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért elofordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetoen, az alábbi táblázat szerint torténik. Eltérések (E): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbíto intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséqes. Megállapítások (M): Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdojelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14 napon belül, a vezeto auditorral közölni kell. A vezeto auditor értékeli a helyesbíto intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbíto intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következo auditon kerül sor. A rendszer javítására Nézopontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelo szabványkövetelményt illetoen. A irányuló ajánlások vállalat általi végrehajtás ajánlott. (J): Pozitívumok (P): A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitívaspektusai (Pozitív aspektusok) Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor tölti ki) (Eltérésesetén az Ogyféftöltiki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfé/ tölti ki) (az auditor töfti ki) Vezetés Sikeresen lezajlott az intézményi P akkreditáció 2013-ban. Vezetés A Gödölloi Egyetemmel és a P Kecskeméti Foiskolával együtt elindították a Vízgazdálkodási aarármérnök szakot. Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

17 ---- ~ E~: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) I MSZ EN ISO :2005 Ügyfélszám: e FolyamatI Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor t(j/tiki) (Eltérésesetén az Ogyfé/fOltiki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfé/ t(j/tiki) (az auditor t(j/tiki) Vezetés Evente kornyezetvédelemmel P KIR kapcsolatos konferenciát megbízott szerveznek. Informatika A minoség- és környezetközpontú P MIR-KIR irányítási rendszer valamennyi megbízottak dokumentuma a Foiskola honlapián elérheto. MIR-KIR A belso auditok végrehajtása P megbízottak színvonalas, fényképekkel alátámasztott. Muszaki és Az elektronikus heti órarend P gépészeti (összes tanárra) segít a Tanszék hatékonyság javításában. A "Gyakorló teszt" elektronikus változata segít a diákoknak felkészülni ZH-ra és kollokviumokra. Muszaki A munkatársak szakmai tudása P ellátási O. kiemelkedo. A folyamatok kézben tartása, dokumentálása precíz, részletes. Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

18 ---. ~ E::-:: 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) I MSZ EN ISO :2005 Ügyfélszám: FolyamatI Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor to/ti ki) (Eltérés esetén az Ogyfé/ tljlti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfé/ tlj/ti kl) (az auditor to/ti ki) MIR vezeto A jogszabály listát aktualizálni M A jogszabálylistát aktualizáljuk. szükséges, elofordultak Felelos: MIR vezeto érvénytelen jogszabályok Határido: folyamatos (237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet A felsooktatási intézmények felvételi eljárásairól, ill. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékrol és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eliárásrendiérol Mindenhol Ott, ahol lehetséges, javasoljuk a J bizonylatok elektronikus kezelését MIR Az oktatás eredményességét is J meabízott dokumentálni szükséges MIR-KIR Javasoljuk a belso auditorok J vezeto számát újonnan képzett auditorokkal noveini Közgazdasági, Javasoljuk, hogya vizsgákon J PénzOgyiés Management (szorgalmi-kollokvium, szigorlat) a Tanszék kiesett diákok számáról és az okokról statisztikák készülienek Muszaki Jelenleg nem követheto a Campus- M A jegyzokönyveket ellátási O. ban található klímával (töltete 72 üzemeltetotol. bekérjük az KIR vezeto kg) kapcsolatos kötelezettségek Felelos: KIR vezeto teljesítése a 310/2008 Korm. Határido: rendelet szerint. Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

19 - --. ~ Audit jelentés 1. sz. melléklet: E:,:,:: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal 2. felügyeleti audit M5Z EN ISO 9001 :2009 (with design) I M5Z EN ISO :2005 Társaság: Szolnoki Föiskola Ügyfélszám: e Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szint ISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság (az auditor((jlti ki) (Eltérésesetén az Ogyféltolti ki) határidokkel) Státusz/Dátum ISO (az Ogyfél to/ti ki) (az auditor tó/ti ki) Tanszékek Javasoljukpapír hulladékgyujtök J elhelvezését Campus, A szelektívhulladék gyujtéséröl J konyha teljes köru tájékoztatásjavasolt (diákok, konvhai dolaozók). Készftetle: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: /4 oldal

Auditjelentés (MIR KIR)

Auditjelentés (MIR KIR) Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001:2005 Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 8. változat / 2013.05.19.

Részletesebben

H -5000 Szolnok Tiszaligetisétány 14 CCEOC=:> Telefon/ E-mail 003626501151 lang.krisztina@emi-tuv.hu

H -5000 Szolnok Tiszaligetisétány 14 CCEOC=:> Telefon/ E-mail 003626501151 lang.krisztina@emi-tuv.hu 2013 FEBRO Z _ \ -1 -- A E~: ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD Kft H-2000 Szentendre Dózsa György út 26 Szolnoki Foiskola Dr Túróczi Imre Rektor Úrrészére Több biztonság Nagyobb érték H -5000 Szolnok Tiszaligetisétány

Részletesebben

Telefon/ E-mail 0036/26-501-144 ivanova.galina@emi-tuv.hu

Telefon/ E-mail 0036/26-501-144 ivanova.galina@emi-tuv.hu - -- A E~: ÉMI-Tüv ÉMI-TÜVSÜDKft H-2oo0Szentendre DózsaGyörgyút 26 Szolnoki Foiskola Dr Székely Péter Rektor Úr részére H-5000 Szolnok Tiszaligeti sétány G~(66~~- 3/~{()J 11111111111 SZF00019357 Több biztonság

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Telefon/ E-mail 003626501 151 lang.krisztina@emi-tuv.hu

Telefon/ E-mail 003626501 151 lang.krisztina@emi-tuv.hu - --. A E~: 2011-02- 21 ÉMI-TW ÉMI-TOVSODKft.. H-2000Szentendre'DózsaGyörgyút 26. Szolnoki Foiskola Dr. Túróczi Imre Rektor Úr részére H -5000 Szolnok Tiszaligeti sétány Sitt! 1Mk IrlJJ#. 1. IIII II SZF041100

Részletesebben

TelefonIE-maii kara.

TelefonIE-maii kara. . \ I -, - 2012JAN16. \ --. ~ E~: SÜD Kft.. H-2000 Szentendre' Dózsa György út 26. Szolnoki Föiskola Dr. Túróczi Imre Rektor Úr részére H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14 III II1I, 1II SZF069636 Tibb

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

Mellékletként megküldöm a 2006. 10. 02-03 -án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést.

Mellékletként megküldöm a 2006. 10. 02-03 -án lefolytatott 1. felügyeleti auditról szóló jelentést. - --. A E:,:,:: II,' - ~ 1.. ~,,~'_s S..mv I 500, '!!II!Ir ÉMI-TÜV ÉMI- TÜVBayern Kft.. H-2000Szentendre' DózsaGyörgy út 26. Szolnoki Foiskola Dr. Törzsök Éva Foigazgató Úrhölgy részére H-5000 Szolnok

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003 június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER ISO 9000 FÓRUM A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI, FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN? DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER LOGIKUS

Részletesebben

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai

Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai XXII. Magyar Minőség Hét Integrált irányítási rendszerek tanúsítási tapasztalatai Budapest, 2013. november 5. Kéki Zsuzsanna Az MSZT tanúsítási szolgáltatásai Minőségirányítási rendszerek tanúsítása MSZ

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban Kihívások a műszaki szakemberképzésben Teljesítménymérés a műszaki képzésben Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban A teljesítménymérés különböző aspektusai Dunaújvárosi Főiskolán Harazin Tibor 2010.

Részletesebben

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes /" Boda Mihály MIR vezeto JA,

// Dr. Bíró István oktatási rektor-helyettes / Boda Mihály MIR vezeto JA, SZLNKI FISKLA VEZETSÉGI ÁnnZSGÁLÁSJEGYZKÖNYVE ~ Készült..,~&..C.:L\U:)

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

Menedzsment rendszer tanúsításhoz

Menedzsment rendszer tanúsításhoz Menedzsment rendszer tanúsításhoz Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki a jelentkezési lapot, majd küldje vissza a 06 1 413 6048-as fax számra! CÉG ADATAI Cégnév: Cím: ország irányítószám település (város)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS JEGYZOKÖNYVE

VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS JEGYZOKÖNYVE NÉV: Dr. Törzsök ~ Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter Bedo Károl Boda Mihál Bozsó Károlyné Dedics Gábor He!!edus Éva VEZETOSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS BEOSZTÁS: Foi~az~ató Stratégiai és nemzetközi foi~azgató-helyettes

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA FI69207 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 6. számú melléklete AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZABÁLYZATA Gödöllő, 2012. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER a vállalat általános menedzsment rendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, hatás- és felelősségi köröket, gyakorlati

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Tanúsító eljárás MR - ISO 14001 02-EU-02

Tanúsító eljárás MR - ISO 14001 02-EU-02 1/17 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendeltetés 2 2 Meghatározások 2 3 Illetékességek 3 3.1 A KIR osztály tanúsítási megbízottja, környezeti szakértő szervezet vezetője 3 3.2 Vezető környezeti szakértő / vezető

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA (27/2012 EK) ÉS AZ ISO 50001:2012 SZABVÁNY KAPCSOLATA KOHL ZSUZSANNA ÜGYVEZETŐ FRAMEWORK HUNGARY KFT. Előírások Ösztönző programok KKV-knak energetikai auditok végeztetésére.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Tervezés áttekintése 2. Műszaki-gazdasági tervezés 3.

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA. AQAP 2120 (1. kiadás) (2003 június)

NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA. AQAP 2120 (1. kiadás) (2003 június) NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK A GYÁRTÁSRA (2003 június) 1 EREDETI Üres oldal II EREDETI ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO KÖZZÉTÉTELI KÖZLEMÉNY 2003. június

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése

Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Az alapellátás ISO 9001 és MEES 1.0 alapú minőségirányítási rendszerének (MIR) működtetése Vonatkozó szabályozások Jogszabályok Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 121. 327 Minden egészségügyi

Részletesebben