Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008."

Átírás

1 Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok összértéke. A 2007-ben indított közmunka programok mintegy 5000 álláskeresınek nyújtottak munkalehetıséget az év során a régióban. A DDRMK 300 millió forintot fordított a saját keretébıl az ún. régiós közmunka program finanszírozására, mely összeget a Közmunka Tanács 290 millió forinttal egészített ki ban átlagosan több, mint fı foglalkoztatott vett részt a különbözı közmunka programokban, amelyek összes értéke mintegy 2,75 milliárd forint volt. Az országos közmunka programok mellett a saját eszközeivel aktívan hozzájárult a foglalkoztatás bıvítéséhez, ennek érdekében a közmunka programokat kiegészítı közhasznú foglalkoztatási programot indított az idei évben két alkalommal is azokban a kistérségekben, amelyek pályázatai elutasításra kerültek. A két programban összesen 676 fı foglalkoztatása valósult meg, 178 millió forint értékben. A DDRMK kezdeményezésére tavaly is lebonyolításra került régió specifikus program, melynek összértéke 600 millió forint volt. Tavalyhoz hasonlóan, az idei program is a Közmunka Tanáccsal közös finanszírozásban (50-50%-os hozzájárulással) valósult meg.

2 évi közmunka programok a régióban: 2007 végén, december 3-ától indult a téli, tavaszi közmunka program, 3 hónapos foglalkoztatást biztosítva a bevontaknak (327 településen közel 2000 fı). Összesen 21 pályázat érkezett be a régióból, melybıl 12 pályázat bizonyult támogatásra érdemesnek. A programok összértéke meghaladta a 680 millió forintot. Pályázó neve: SZMM támogatás Saját forrás Települések száma Létszám Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Miniszteri döntéssel lehetıvé vált a téli-tavaszi közmunkaprogram meghosszabbítása, mely közel 2 milliárd forintos bıvítést jelentett. A program június 10-ig hosszabbodott meg, minden nyertes pályázat további támogatást kapott bér- és járulékköltségeinek fedezésére. Pályázó neve: SZMM támogatás Saját forrás Települések száma Létszám (uaz, mint az elızınél) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

3 3 Azokban a kistérségekben, melyek pályázatai elutasításra kerültek, a DDRMK közhasznú támogatási programot indított januártól. A 300 fıs program összes támogatási értéke több, mint 84 millió forint volt. Kistérség Kalkulált létszám havi támogatás Ft/hó hó Bér jellegő támogatás A fogl.-hoz kapcsolódó egyéb költségek Összes támogatás Mohácsi Szekszárdi Siklósi Szentlırinci Komlói Paksi Pécsváradi Bonyhádi Fonyódi ÖSSZESEN: A téli, tavaszi közmunka és a közhasznú program kistérségenkénti megoszlása az alábbi táblázaton jól nyomon követhetı (a térképen az SZMM támogatás került feltüntetésre):

4 4 Május 1-je óta zajlott országos szintő, a Közútkezelı Kht. lebonyolításával megvalósuló közúti közmunka program, melyben régiónk is érintett volt. A program során 222 fı foglalkoztatása valósult meg, hat hónapon keresztül, 70 millió forintból. (A térkép a augusztus havi létszámot tartalmazza.) Fentiekhez hasonlóan az erdészetek koordinációjában valósultak meg a régióban erdımővelı közmunka programok, melyek összesen több, mint 262 millió forint értékőek voltak és 408 fı foglalkoztatását jelentették. A programban résztvevı erdészetek adatai az alábbiak: Erdészet: Megye: SZMM támogatás: Saját forrás: Települések száma: Létszám: Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Tolna HM Kaszó Erdıgazdaság Zrt. Somogy SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Somogy Mecseki Erdészeti Zrt. Baranya

5 5 (A térkép a augusztus havi létszámot tartalmazza.) A régió mindhárom megyéje érintett volt a MÁV ZRt. irányításával megvalósult vasúttisztasági közmunka programban. A régióban a program értéke meghaladta a 136 millió forintot, ezzel 160 fı foglakoztatását tette lehetıvé. Somogy megyében a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás, Tolna megyében a Kiút Kht., Baranyában pedig a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás vett részt a programban, melynek fıbb jellemzıi az alábbi táblázatba foglaltattak: Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht. Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: Megye: SZMM támogatás: Saját forrás: Települések száma: Létszám: Kaposvár Somogy Szekszárd Tolna Szigetvár Baranya A tavalyi évhez hasonlóan idén is zajlott közmunka program a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, melynek keretében 11 fı foglalkoztatása valósult meg. E program értéke meghaladja a 4,1 millió forintot.

6 6 Az idegenforgalmi közmunka programon belül a Balaton parti programban 3 kirendeltségünk volt érintett: Siófok, Balatonboglár, Marcali. A gesztor önkormányzat idén is a siófoki önkormányzat volt, 15 település vett részt a programban, az átlagos létszám 170 fı, a program összértéke ,- Ft volt. Az idei évben, segítve a felkészülést az Európa Kulturális Fıvárosa programra, a Munka Pécs- Baranyáért Kht. pécsi idegenforgalmi közmunka programot bonyolított le, mely május 26-án indult. A program 80 fıs, értéke ,- Ft, plusz a 10% önrész, azaz összesen ,- Ft volt. Mindkét program 6 hónapos idıtartamú volt. A DDRMK kezdeményezésére 2008-ban is meghirdetésre került az ún. régiós közmunka program, aminek lebonyolításához a Munkaügyi Központ 300 millió forinttal járult hozzá. Ezt az összeget egészítette ki a Közmunka Tanács, szintén 300 millióval, így a program teljes költségvetése a régióban 600 millió forint. A foglalkoztatás szeptember 15-étıl kezdıdött és legfeljebb december 31-éig tarthat. A pályázati kiírásba bekerült az új jogszabályi elem (a jogszabályban meghatározottnál szigorúbban, 40% helyett 50%-kal), miszerint a célcsoporton belül kiemelten kell kezelni a rendszeres szociális segélyben részesülıket. Emellett a pályázati kiírás több régió-specifikus elemet is tartalmaz, a lehetıségekhez mérten igyekeztünk a helyi igényeket, sajátosságokat maximálisan figyelembe venni, ill. a legrászorultabb térségeket elınyben részesíteni (pl. pályázható összegek differenciálása). A régió minden kistérségébıl érkezett pályázat a felhívásra, ami örvendetes a pályázási aktivitás szempontjából, másfelıl viszont jól tükrözi a régió kedvezıtlen munkaerı-piaci helyzetét is. A 25 kistérségi pályázatból 20 nyert támogatást, összesen több, mint 597 millió forint értékben. A régióban a program 458 települést érint, 1876 munkahely létesült. A nyertes pályázatok legfıbb adatai az alábbi táblázatban találhatók:

7 7 Pályázó neve Támogatás (Ft) A fenti adatok kistérségi bontásban az alábbi térképen jól nyomon követhetık: Közmunkások száma (Fı) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás (Lengyeltóti) Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Nagyatád) Mohács Város Önkormányzata Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás (Tab) Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Szentlırinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Bonyhád Város Önkormányzata Siófok Város Önkormányzata Összesen:

8 8 December 1-jétıl kezdıdött a Téli közmunka program. A Dél-dunántúli régióban kettı kivételével minden kistérség szervezett közfoglalkoztatást, a régióban összesen 389 millió forint értékben. A program 2 hónapos, kezdetének legkorábbi idıpontja december 1., a befejezés végsı határideje február 15. Összesen több, mint fı jutott munkalehetıséghez. A nyertes pályázatok legfıbb jellemzıi az alábbi táblázatban és térképen láthatók: Kistérség átlaglétszám (fı) program értéke (Ft) Baranya megye Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Mohács Város Önkormányzata Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás Siklósi Töbcélú Kistérségi Társulás Szentlırinci Kistérség Többcélú Önkomrányzati Társulás Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Somogy megye Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Kardakúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Nagyatádi Rinyamenti Kistérség Többcélú Társulása Siófok Város Önkormányzata Tabi Koppány-völgyi Többcélú Kistérségi Társulás Tolna megye Bonyhád Város Önkormányzata Dombóvár és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tamási-Simontornyai Tamási Innovációs Központ Kht Régió összesen: ben a Téli közmunka programot megvalósítóknak lehetıségük volt a programok meghosszabbítására pályázni, vagyis 2008-hoz hasonlóan, idén is meghosszabbításra került a Téli közmunka program. Minden, a program meghosszabbítására benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült.

9 januárjában újabb erdészeti közmunka programok indultak, három hónapos idıtartammal. A Dél-Dunántúlon négy erdészet vett részt a programban: Gemenci (55 fı), Gyulaji (16 fı), Somogyi (42 fı), és Mecseki (38 fı). A Közmunka Tanács tájékoztatása szerint 2009-ben is lesz a korábbi évekhez hasonló 6 hónapos erdészeti közmunka program decemberében kezdıdött meg a kórházi közmunka program tervezése. A pályázaton való részvételre a régióból kilenc intézmény adott be szándéknyilatkozatot, összesen 185 munkahely betöltésére. Pályázatot azonban már csak három intézmény, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Mohács Város Kórháza és Siófok Város Kórháza-Rendelıintézete nyújtott be, összesen 57 fı foglalkoztatására. A programok megvalósítása áprilisban kezdıdik. Összeállította: Szegedi Szilárd programkoordinátor Foglalkoztatási Programok Osztálya március 23.

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben